Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Sosiaalinen media ja journalismi aalto tampere 23.2.2012

3,803 views

Published on

Puheenvuoro Tampereen yliopiston Sosiaalinen media journalistin työkaluna -koulutuksessa. Näkökulmia siihen, miten journalisti voi toimia verkossa.

Published in: Education

Sosiaalinen media ja journalismi aalto tampere 23.2.2012

 1. 1. Sosiaalinen media ja journalismi Tuija Aalto @Tuija Sosiaalinen media journalistin työkaluna –koulutus 23.2.2012 #somejournalismi
 2. 2. Kuka @Tuija• Suunnittelupäällikkö, Yle Internet• Omalla ajalla: Tuhatsanaa.net• Missio: Ihmiset, hankkikaa nettielämä
 3. 3. Digitaalinen murros• Journalismin tekeminen, jakelu ja kuluttaminen muutoksessa• Journalistin ammatti-identiteetti muutoksessa – Asiantuntijasta yhteiskunnallisen keskustelun fasilitoijaksi
 4. 4. Journalistin nettielämä Työnjohdon piirissäNettijulkinen Nettijulkinen Sananvapaustoimittajatyö ammattielämä Lojaliteetti- velvoite Nettijulkinen(yksityiselämä) yksityiselämä
 5. 5. Median löytämisen kolme tapaa Tapakäyttö Haku Hakukoneet Sosiaaliset verkostot Brändit Suosittelu
 6. 6. Näin journalismi verkottuu Uutisten brändiominaisuuksia = mitä se on someksi Nopea = Hereillä silloin kun minäkin Kiinnostava = Haluan jakaa & suositella Luotettava = Korjaa virheensä Välttämätön = Tykätty, seurattu, tilattu Kertoo tärkeät asiat = Kertoo tärkeät asiat Läsnä kaikkialla Suomessa = Läsnä eri verkostoissaPitää yllä yhteiskunnallista keskustelua = Hyvin moderoitu Arvokas suomalaiselle yhteiskunnalle = Aih. keskustelua myös muualla Lähellä juuri minua = Vastaa, jos puhuttelen Toimii ihmisiä arvostaen = Verkkokulttuurit tunteva Riippumaton = Sidonnaisuudet esillä
 7. 7. Mitä toimittaja tekee somessa• On tavoitettavissa ja läsnä• Rakentaa verkostojaan• Avaa työprosessiaan – mitä juttua valmistelee• Talkoistaa juttuja• Tekee avointa tiedonhankintaa• Jakaa tekemiään juttuja• Tavoittelee nuoria yleisöjä
 8. 8. Luotettavuus, kiinnostavuus• Pienryhmäkeskustelu 3 min: raportoidaan• Ryhmät 1. – Mistä luotettavuus syntyy sosiaalisessa mediassa? Miten journalisti voi herättää luottamusta sosiaalisessa mediassa?• Ryhmät 2. – Mistä tiedät mikä kohdeyleisöäsi kiinnostaa? – Oletko kokenut viraali-ilmiön omassa työssäsi?
 9. 9. Merkintöjä• Luotettavuudesta• Kiinnostavuudesta
 10. 10. OsaamishaasteitaLäsnäolo, ”real time”, toiminta Teoksien tuottaminen• Puheenaiheistaminen Perinteiset nettijutut• Kuratointi • Tekstiä ja videota, artikkelit• Livetapahtuma verkossa • Kuvagalleriat • Livetwiittaus/-bloggaus Uudenlaiset nettijutut • Livestreaming • Meemit• Ohjattu toiminta • Infografiikka • Johdettu keskustelu • Datajournalismi, avoin data • YhteiskirjoittaminenYhdistää molemmat toimintamoodit: Verkottunut journalismi
 11. 11. Talkoistaminen• Talkoistaminen ("crowdsourcing"), joukkojen älyn ja voiman käyttämistä jonkun tehtävän teettämiseen verkossa avoimella alustalla – Väkijoukko" ja "ulkoistaminen”• Omaolivia• Suosikki
 12. 12. Verkottunut journalismi• Toimittajat ovat verkossa tekemisissä yleisöjensä kanssa ja ottavat nämä mukaan työprosessiinsa• Yleisö osallistuu jo ennen kuin juttu on julkaistu – faktoja, kysymyksiä ja ehdotuksia• Luottamus• Linkittäminen• Prosessi yhtä tärkeä kuin lopputulos
 13. 13. Avoin data ja journalismi• Julkiset tahot (hallinto, viranomaiset) tuottavat tietoa• Koneluettavassa muodossa ja vapaasti lisensoituna sitä voidaan käyttää uusien tuote- ja palveluinnovaatioiden käyttövoimana (valtioneuvoston periaatepäätös)• Tietopyyntö.fi (FB-ryhmä)
 14. 14. Avoin data ja journalismi: media• Tiedon tuottaja: journalistisessa toiminnassa syntyvän datan avaaminen• Tiedon käyttäjä: mahdollisuuksia datajournalismille – Helsingin Sanomat tiennäyttäjänä: HS Open - kehittäjäyhteisön avaukset 2011 alkaen – Antti Poikolan ehdotus: Kunnallisvaalit = datavaalit2012
 15. 15. Verkottunut journalisti - checklist• Identiteetti – Ammattilaisuus – Persoona• Julkaisualusta – Kotipesä omassa julkaisuvälineessä – Digitaalinen toimintaympäristö
 16. 16. Verkottunut journalisti - checklist• Maine – Henkilöbrändi – Organisaation maine• Verkosto -> tavoittavuus (reach) – Kyky saada aikaan tuloksia
 17. 17. Mitä muuta ?• Pienryhmäkeskustelu: Mitä tarvitset voidaksesi toimia verkossa?
 18. 18. Tehtävä• Missio – mitä haluan saada aikaan• Miksi olen verkossa – mitä haluan verkostoilta
 19. 19. Tavoite• Tapa mitata onnistumista – X tuhatta fania Facebookissa ei ole tavoite – Onko viraali-ilmiöiden synnyttäminen tavoite? – Uudenlaisen yhteistyötapojen kehittäminen yleisöjen kanssa on tavoite – Muita tavoitteita somejournalismille?
 20. 20. Aikaa• Työntunteja verkossa toimimiseen• Aivan aluksi: aikaa verkostojen rakentamiseen
 21. 21. Käytännöt• Toimintamallit• Ohjeistukset
 22. 22. Osaamista• Journalismi• Tarinankerronta• Käsityöläisyys
 23. 23. Mikä muu askarruttaa• Mistä pitäisi puhua kun puhutaan journalismista ja sosiaalisesta mediasta?
 24. 24. Ajankäyttö”Informaation käsittely on työtämme, ja koskaei ole olemassa tilaa, johon ei olisi tulossalisää informaatiota, meidän on oltavatavoitettavissa kaiken aikaa”EVA, Työväen teatteria 2012

×