SlideShare a Scribd company logo
KISHA SIPAS DHIATES SE RE

 Pret ardhjen e Jezu Krishtit
 1Thes 1:10 dhe për të
 pritur prej qiejve Birin e tij,
 të cilin ai e ngjalli prej së
 vdekurish, Jezusin, që na
 çliron nga zemërim që po
 vjen.
NUK E DIMË ORËN

 Por fakti është që
 Jezusi vetë tha
 do të kthehem
 (Gjo 14:3)
ZBULESA OSE APOKALIPSI

  Zbu 1:1 Zbulesa {apokalupsis}
  e Jezu Krishtit, që Perëndia ia
  dha për t’u treguar
  shërbëtorëve të tij gjërat që
  duhet të ndodhin për së shpejti
  dhe e bëri të ditur, duke ia
  dërguar nëpërmjet engjëllit të
  tij, shërbëtorit të vet Gjon,
PROFECI ËSHTË BINDËSE

 Zbu 19:10 . . . Sepse dëshmia
 e Jezusit është frymë e
 profecisë
 Profecia është prova e madhe
 që Bibla është Fjala e
 Perëndisë
PREJ PROFECISË – PERSPEKTIVA E DUHUR
 Rritja e fesë Islam, terrorizëm
 Kupa hutimi - Jeruzalem
 Rënia morale (homo, skandale)
 Teknologji e padëgjuar
 Zbu 13:17 dhe që askush të mos
 mund të blinte ose të shiste, po të
 mos kishte damkën . . .
 Vakësia frymërore
 Krishterimi i rremë (Zbu 17)
PREJ PROFECISË – PERSPEKTIVA E DUHUR

 Komuniteti Evropean
 Protesta (p.sh. në Greqi edhe në
 Sh.B.A.). Kush i shtyn?
 Probleme financiare

 Falementimi i kombeve (euro,
 Greqi, Itali)
 Kërkohet udhëheqësia e fortë
VATIKANI
  Në frymën e Marksit
  Vatikani bëri thirrje për krijimin e një
  "autoritet publik global" dhe një
  "bankë qendrore botërore" për të
  rregulluar institucionet financiare në
  botë
  Ai dënoi "idhujtaria e tregut" dhe bëri
  thirrje për rishpërndarjen e pasurisë
  globale, duke kërkuar vendet e botës
  për të marrë pjesë në një "etikë të
  solidaritetit.“
  Mos harro profeci!
DANIEL 2:36-45
   V38 Koka e artë - Babiloni
                    Da 8:20 Media
                    dhe Persia
     3 mbretëri
     të tjera           Da 8:21 Greqi
                    (Javan)


                    Perandori Romake
  V41 kështu kjo mbretëri do
          të ndahet;
  Në kohën e këtyre mbretërve,
Perëndia i qiellit do të nxjerrë një
              mbretëri
KUR KTHEHET ZOTI
              Babiloni
 Perandoria Romake    Media dhe Persia
 do të rigjallërohej në
 një formë prej      Greqi
 dhjetë mbretërish
 (Dan 7, Zbu 13).
              Perandori Romake
 Antikrishti
25 Mars 1957
Traktati i Romës
Komunitetin
Ekonomik Evropian
(KEE), ose 'treg i
përbashkët'.
EFEKT PASTRIMI, 1 GJO 3
  V2 Shumë të dashur, tani jemi
  bij të Perëndisë, por ende nuk
  është shfaqur ç’do të jemi; por
  dimë se, kur të shfaqet ai, do të
  jemi të ngjashëm me të, sepse
  do ta shohim se si është ai.
                    Kërkohet pak koment
  V3 Dhe kushdo që e ka këtë
  shpresë në të, le ta pastrojë
  veten, siç është i pastër ai.
LIBRI I HAPUR

 Zbu 1:3 Lum ai që lexon dhe lum
 ata që dëgjojnë fjalët e kësaj
 profecie dhe që ruajnë ato që
 janë shkruar në të, sepse koha
 është afër.
 Zbu 22:10 Pastaj më tha: “Mos i
 vulos fjalët e profecisë së këtij
 libri, sepse koha është afër.
DISA KANË SHUMË KONFUZION

 Metoda e interpretimit të  Jo fjalë për fjalë
 Biblës?           por simbolike

 Ardhja e Krishtit është
 ‘imminent‘ apo jo?
 Kisha e ka zëvendësuar
 Izraelin apo jo?
                Vonohet, varet
                nga diçka
               Izraeli = Kisha
KUJT I ËSHTË DREJTUAR ZBULESA?

 Gjonit, v1
 Shërbëtorëve të Krishtit,
 v1
 Shtatë kishave, v4
DREJTUAR 7 KISHAVE

 Zbu 1:4 Gjoni, shtatë kishave
 që janë në Azi: hir për ju dhe
 paqe nga ana e atij që është
 dhe që ishte dhe që do të vijë;
 edhe nga të shtatë frymërat
 që janë përpara fronit të tij,
 Ishin kisha reale, historike
Pergam +   + Tiatira
  Smirna +   + Sardi
  (Izmir) +    + Filadelfia
           + Laodicesa
Patmos + Efes
KUJT I ËSHTË DREJTUAR ZBULESA?

  Por, edhe i përfaqësojnë
  kishat gjatëshekujve
  Përfaqësojnë gjendjen e
  besimtarëve
  D.m.th. gjejmë vetveten në
  Zbulesën.
  Drejtuar jobesimtarëve
ZBULESA E JEZU KRISHTIT
 Kush është Ai?, v5
 Dëshmitar besnik (μαρτυς,
 martus)
 I Paralinduri prej së
 vdekurish (Psa 89:27)
 v8 Alfa & Omega, shih v11,
 17, 2:8 & Is 41:4 [Jehovah]
 Princ i mbretërve të dheut
ZBULESA E JEZU KRISHTIT

 Çfarë ka bërë Ai?, v6
 Na deshi, na lau nga
 mëkatet tona në gjakun e Tij
 Na bëri mbretër dhe priftër
ZBULESA E JEZU KRISHTIT

 Çfarë do të bëjë?, v7
 Vjen me retë & çdo sy do ta
 shohë . . .
 Kur?
E ardhmja


                    Krishti vjen
                     në tokë
Krishti u   Rrëmbimi
 ngjit✝
+        +
            Mundimi i madh


                       +
33       ?      7 vjet
e.s.

Kur? Zbu 1:7 Ja, ai vjen me retë dhe çdo sy do ta shohë,
edhe ata që e tejshpuan; dhe të gjitha fiset e dheut do të
vajtojnë për të.
KOHA ËSHTË AFËR

More Related Content

What's hot

DY MBRETËRI - Në cilën bën pjesë ti? (Zbulesa 18)
DY MBRETËRI - Në cilën bën pjesë ti? (Zbulesa 18)DY MBRETËRI - Në cilën bën pjesë ti? (Zbulesa 18)
DY MBRETËRI - Në cilën bën pjesë ti? (Zbulesa 18)
Asambleja Biblike
 
PENDIMI - Luka 13
PENDIMI - Luka 13PENDIMI - Luka 13
PENDIMI - Luka 13
Asambleja Biblike
 
Të paracaktuar për jetën e përjetshme? Si të ndajmë drejt fjalën e së vërtetës?
Të paracaktuar për jetën e përjetshme? Si të ndajmë drejt fjalën e së vërtetës?Të paracaktuar për jetën e përjetshme? Si të ndajmë drejt fjalën e së vërtetës?
Të paracaktuar për jetën e përjetshme? Si të ndajmë drejt fjalën e së vërtetës?
Asambleja Biblike
 
Luka 8 - Shembelltyra e mbjellesit
Luka 8 - Shembelltyra e mbjellesitLuka 8 - Shembelltyra e mbjellesit
Luka 8 - Shembelltyra e mbjellesit
Asambleja Biblike
 
Luka8a - Gratë që i shërbenin Jezusit
Luka8a - Gratë që i shërbenin JezusitLuka8a - Gratë që i shërbenin Jezusit
Luka8a - Gratë që i shërbenin Jezusit
Asambleja Biblike
 
Ungjillëzimi - Pjesa 3 (Kisha sipas Dhiatës së Re)
Ungjillëzimi - Pjesa 3 (Kisha sipas Dhiatës së Re)Ungjillëzimi - Pjesa 3 (Kisha sipas Dhiatës së Re)
Ungjillëzimi - Pjesa 3 (Kisha sipas Dhiatës së Re)
Asambleja Biblike
 
E TERE FJALA E PERENDISE - Zbulesa 10
E TERE FJALA E PERENDISE - Zbulesa 10E TERE FJALA E PERENDISE - Zbulesa 10
E TERE FJALA E PERENDISE - Zbulesa 10
Asambleja Biblike
 
KISHA sipas DHIATES SE RE - Dallime biblike
KISHA sipas DHIATES SE RE - Dallime biblikeKISHA sipas DHIATES SE RE - Dallime biblike
KISHA sipas DHIATES SE RE - Dallime biblike
Asambleja Biblike
 
MBRETI I LAVDISE - Psalmi 24
MBRETI I LAVDISE - Psalmi 24MBRETI I LAVDISE - Psalmi 24
MBRETI I LAVDISE - Psalmi 24
Asambleja Biblike
 
Përmbledhja e Personit të Krishtit
Përmbledhja e Personit të KrishtitPërmbledhja e Personit të Krishtit
Përmbledhja e Personit të Krishtit
Asambleja Biblike
 
Ungjillëzimi - Pjesa 1 (Kisha sipas Dhiatës së Re)
Ungjillëzimi - Pjesa 1 (Kisha sipas Dhiatës së Re)Ungjillëzimi - Pjesa 1 (Kisha sipas Dhiatës së Re)
Ungjillëzimi - Pjesa 1 (Kisha sipas Dhiatës së Re)
Asambleja Biblike
 
Përmbledhja e Personit të Krishtit, Pjesa 2
Përmbledhja e Personit të Krishtit, Pjesa 2Përmbledhja e Personit të Krishtit, Pjesa 2
Përmbledhja e Personit të Krishtit, Pjesa 2
Asambleja Biblike
 
ZGJIDHNI SOT KUJT DONI T'I SHËRBENI - Zbulesa 14
ZGJIDHNI SOT KUJT DONI T'I SHËRBENI - Zbulesa 14ZGJIDHNI SOT KUJT DONI T'I SHËRBENI - Zbulesa 14
ZGJIDHNI SOT KUJT DONI T'I SHËRBENI - Zbulesa 14
Asambleja Biblike
 
NA MESO TE LUTEMI - Lluka11a
NA MESO TE LUTEMI - Lluka11aNA MESO TE LUTEMI - Lluka11a
NA MESO TE LUTEMI - Lluka11a
Asambleja Biblike
 
Zbulesa 8
Zbulesa 8Zbulesa 8
Shenjtëri dhe disiplinë (Kisha sipas Dhiatës së Re)
Shenjtëri dhe disiplinë (Kisha sipas Dhiatës së Re)Shenjtëri dhe disiplinë (Kisha sipas Dhiatës së Re)
Shenjtëri dhe disiplinë (Kisha sipas Dhiatës së Re)
Asambleja Biblike
 
Te mbeshtetesh mbi Zotin
Te mbeshtetesh mbi ZotinTe mbeshtetesh mbi Zotin
Te mbeshtetesh mbi Zotin
Asambleja Biblike
 
2 Timoteut 2 - Shtatë tipare të një shërbyesi besnik
2 Timoteut 2 - Shtatë tipare të një shërbyesi besnik2 Timoteut 2 - Shtatë tipare të një shërbyesi besnik
2 Timoteut 2 - Shtatë tipare të një shërbyesi besnik
Asambleja Biblike
 
PARALAJMERIME SOLEMNE
PARALAJMERIME SOLEMNEPARALAJMERIME SOLEMNE
PARALAJMERIME SOLEMNE
Asambleja Biblike
 

What's hot (20)

DY MBRETËRI - Në cilën bën pjesë ti? (Zbulesa 18)
DY MBRETËRI - Në cilën bën pjesë ti? (Zbulesa 18)DY MBRETËRI - Në cilën bën pjesë ti? (Zbulesa 18)
DY MBRETËRI - Në cilën bën pjesë ti? (Zbulesa 18)
 
PENDIMI - Luka 13
PENDIMI - Luka 13PENDIMI - Luka 13
PENDIMI - Luka 13
 
Të paracaktuar për jetën e përjetshme? Si të ndajmë drejt fjalën e së vërtetës?
Të paracaktuar për jetën e përjetshme? Si të ndajmë drejt fjalën e së vërtetës?Të paracaktuar për jetën e përjetshme? Si të ndajmë drejt fjalën e së vërtetës?
Të paracaktuar për jetën e përjetshme? Si të ndajmë drejt fjalën e së vërtetës?
 
Luka 8 - Shembelltyra e mbjellesit
Luka 8 - Shembelltyra e mbjellesitLuka 8 - Shembelltyra e mbjellesit
Luka 8 - Shembelltyra e mbjellesit
 
Luka8a - Gratë që i shërbenin Jezusit
Luka8a - Gratë që i shërbenin JezusitLuka8a - Gratë që i shërbenin Jezusit
Luka8a - Gratë që i shërbenin Jezusit
 
Gjetsemania - Lluka22c
Gjetsemania - Lluka22cGjetsemania - Lluka22c
Gjetsemania - Lluka22c
 
Ungjillëzimi - Pjesa 3 (Kisha sipas Dhiatës së Re)
Ungjillëzimi - Pjesa 3 (Kisha sipas Dhiatës së Re)Ungjillëzimi - Pjesa 3 (Kisha sipas Dhiatës së Re)
Ungjillëzimi - Pjesa 3 (Kisha sipas Dhiatës së Re)
 
E TERE FJALA E PERENDISE - Zbulesa 10
E TERE FJALA E PERENDISE - Zbulesa 10E TERE FJALA E PERENDISE - Zbulesa 10
E TERE FJALA E PERENDISE - Zbulesa 10
 
KISHA sipas DHIATES SE RE - Dallime biblike
KISHA sipas DHIATES SE RE - Dallime biblikeKISHA sipas DHIATES SE RE - Dallime biblike
KISHA sipas DHIATES SE RE - Dallime biblike
 
MBRETI I LAVDISE - Psalmi 24
MBRETI I LAVDISE - Psalmi 24MBRETI I LAVDISE - Psalmi 24
MBRETI I LAVDISE - Psalmi 24
 
Përmbledhja e Personit të Krishtit
Përmbledhja e Personit të KrishtitPërmbledhja e Personit të Krishtit
Përmbledhja e Personit të Krishtit
 
Ungjillëzimi - Pjesa 1 (Kisha sipas Dhiatës së Re)
Ungjillëzimi - Pjesa 1 (Kisha sipas Dhiatës së Re)Ungjillëzimi - Pjesa 1 (Kisha sipas Dhiatës së Re)
Ungjillëzimi - Pjesa 1 (Kisha sipas Dhiatës së Re)
 
Përmbledhja e Personit të Krishtit, Pjesa 2
Përmbledhja e Personit të Krishtit, Pjesa 2Përmbledhja e Personit të Krishtit, Pjesa 2
Përmbledhja e Personit të Krishtit, Pjesa 2
 
ZGJIDHNI SOT KUJT DONI T'I SHËRBENI - Zbulesa 14
ZGJIDHNI SOT KUJT DONI T'I SHËRBENI - Zbulesa 14ZGJIDHNI SOT KUJT DONI T'I SHËRBENI - Zbulesa 14
ZGJIDHNI SOT KUJT DONI T'I SHËRBENI - Zbulesa 14
 
NA MESO TE LUTEMI - Lluka11a
NA MESO TE LUTEMI - Lluka11aNA MESO TE LUTEMI - Lluka11a
NA MESO TE LUTEMI - Lluka11a
 
Zbulesa 8
Zbulesa 8Zbulesa 8
Zbulesa 8
 
Shenjtëri dhe disiplinë (Kisha sipas Dhiatës së Re)
Shenjtëri dhe disiplinë (Kisha sipas Dhiatës së Re)Shenjtëri dhe disiplinë (Kisha sipas Dhiatës së Re)
Shenjtëri dhe disiplinë (Kisha sipas Dhiatës së Re)
 
Te mbeshtetesh mbi Zotin
Te mbeshtetesh mbi ZotinTe mbeshtetesh mbi Zotin
Te mbeshtetesh mbi Zotin
 
2 Timoteut 2 - Shtatë tipare të një shërbyesi besnik
2 Timoteut 2 - Shtatë tipare të një shërbyesi besnik2 Timoteut 2 - Shtatë tipare të një shërbyesi besnik
2 Timoteut 2 - Shtatë tipare të një shërbyesi besnik
 
PARALAJMERIME SOLEMNE
PARALAJMERIME SOLEMNEPARALAJMERIME SOLEMNE
PARALAJMERIME SOLEMNE
 

Viewers also liked

Jaime
JaimeJaime
Social Mobile Local and Email Marketing
Social Mobile Local and Email MarketingSocial Mobile Local and Email Marketing
Social Mobile Local and Email Marketing
Silverpop
 
Mysql introduction-and-performance-optimization
Mysql introduction-and-performance-optimizationMysql introduction-and-performance-optimization
Mysql introduction-and-performance-optimization
isnull
 
Ama.digital marketingstrategy.10 13.
Ama.digital marketingstrategy.10 13.Ama.digital marketingstrategy.10 13.
Ama.digital marketingstrategy.10 13.
Bob Johnson, Ph.D.
 
The Soul of Work: Why and How to Make Work More Meaningful
The Soul of Work: Why and How to Make Work More MeaningfulThe Soul of Work: Why and How to Make Work More Meaningful
The Soul of Work: Why and How to Make Work More Meaningful
Monique Valcour
 

Viewers also liked (6)

Photoparsa album
Photoparsa album Photoparsa album
Photoparsa album
 
Jaime
JaimeJaime
Jaime
 
Social Mobile Local and Email Marketing
Social Mobile Local and Email MarketingSocial Mobile Local and Email Marketing
Social Mobile Local and Email Marketing
 
Mysql introduction-and-performance-optimization
Mysql introduction-and-performance-optimizationMysql introduction-and-performance-optimization
Mysql introduction-and-performance-optimization
 
Ama.digital marketingstrategy.10 13.
Ama.digital marketingstrategy.10 13.Ama.digital marketingstrategy.10 13.
Ama.digital marketingstrategy.10 13.
 
The Soul of Work: Why and How to Make Work More Meaningful
The Soul of Work: Why and How to Make Work More MeaningfulThe Soul of Work: Why and How to Make Work More Meaningful
The Soul of Work: Why and How to Make Work More Meaningful
 

Similar to ZBULESA 1 - Pjesa I

Stuart Olyott ``101 Profecitë``
Stuart Olyott ``101 Profecitë``Stuart Olyott ``101 Profecitë``
Stuart Olyott ``101 Profecitë``
Adriatik Rexha
 
Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 60 ( 31 Janar 2019)
Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 60 ( 31 Janar 2019) Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 60 ( 31 Janar 2019)
Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 60 ( 31 Janar 2019)
VatraBiblike
 
101 profeci
101 profeci101 profeci
101 profeci
JURIST
 
Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 53 (29 Nentor)
Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 53 (29 Nentor)Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 53 (29 Nentor)
Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 53 (29 Nentor)
Azbiela Meta
 
FESTAT SOLEMNE plus zbatime - Lluka 22
FESTAT SOLEMNE plus zbatime - Lluka 22FESTAT SOLEMNE plus zbatime - Lluka 22
FESTAT SOLEMNE plus zbatime - Lluka 22
Asambleja Biblike
 
Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 69 ( 4 Prill 2019)
Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 69 ( 4 Prill 2019) Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 69 ( 4 Prill 2019)
Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 69 ( 4 Prill 2019)
VatraBiblike
 
Kush është Jezusi (Luka 9b)
Kush është Jezusi (Luka 9b)Kush është Jezusi (Luka 9b)
Kush është Jezusi (Luka 9b)
Asambleja Biblike
 
Psalmi 40 - Misherimi i Mesias
Psalmi 40 - Misherimi i MesiasPsalmi 40 - Misherimi i Mesias
Psalmi 40 - Misherimi i Mesias
Asambleja Biblike
 
Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 12 (07 Dhjetor 2017)
Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 12 (07 Dhjetor 2017)Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 12 (07 Dhjetor 2017)
Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 12 (07 Dhjetor 2017)
VatraBiblike
 
Ringjallja (Luka 20)
Ringjallja (Luka 20)Ringjallja (Luka 20)
Ringjallja (Luka 20)
Asambleja Biblike
 
Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 67 ( 21 Mars 2019)
Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 67 ( 21 Mars 2019) Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 67 ( 21 Mars 2019)
Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 67 ( 21 Mars 2019)
VatraBiblike
 
Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 44 ( 27 Shtator )
Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 44 ( 27 Shtator )Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 44 ( 27 Shtator )
Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 44 ( 27 Shtator )
Azbiela Meta
 
PSALMI 2 - Mesia-Biri
PSALMI 2 - Mesia-BiriPSALMI 2 - Mesia-Biri
PSALMI 2 - Mesia-Biri
Asambleja Biblike
 
Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 43 ( 20 Shtator 2018 )
Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 43 ( 20 Shtator 2018 )Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 43 ( 20 Shtator 2018 )
Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 43 ( 20 Shtator 2018 )
Azbiela Meta
 
Jesus is God: The Biblical Proof
Jesus is God: The Biblical ProofJesus is God: The Biblical Proof
Jesus is God: The Biblical Proof
Abundant Life Fellowship
 
Jesus is God: The Biblical Proof (Albanian version in A4 Format)
Jesus is God: The Biblical Proof (Albanian version in A4 Format)Jesus is God: The Biblical Proof (Albanian version in A4 Format)
Jesus is God: The Biblical Proof (Albanian version in A4 Format)
Abundant Life Fellowship
 
Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 47 (18 Tetor 2018)
Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 47 (18 Tetor 2018)Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 47 (18 Tetor 2018)
Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 47 (18 Tetor 2018)
Azbiela Meta
 
Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 46 (11 Tetor 2018)
Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 46 (11 Tetor 2018)Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 46 (11 Tetor 2018)
Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 46 (11 Tetor 2018)
Azbiela Meta
 
Personi i Perëndisë -- PDK Mësimi 2
Personi i Perëndisë -- PDK Mësimi 2Personi i Perëndisë -- PDK Mësimi 2
Personi i Perëndisë -- PDK Mësimi 2
Asambleja Biblike
 
Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 15 (28 Dhjetor 2017)
Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 15 (28 Dhjetor 2017)Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 15 (28 Dhjetor 2017)
Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 15 (28 Dhjetor 2017)
VatraBiblike
 

Similar to ZBULESA 1 - Pjesa I (20)

Stuart Olyott ``101 Profecitë``
Stuart Olyott ``101 Profecitë``Stuart Olyott ``101 Profecitë``
Stuart Olyott ``101 Profecitë``
 
Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 60 ( 31 Janar 2019)
Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 60 ( 31 Janar 2019) Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 60 ( 31 Janar 2019)
Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 60 ( 31 Janar 2019)
 
101 profeci
101 profeci101 profeci
101 profeci
 
Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 53 (29 Nentor)
Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 53 (29 Nentor)Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 53 (29 Nentor)
Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 53 (29 Nentor)
 
FESTAT SOLEMNE plus zbatime - Lluka 22
FESTAT SOLEMNE plus zbatime - Lluka 22FESTAT SOLEMNE plus zbatime - Lluka 22
FESTAT SOLEMNE plus zbatime - Lluka 22
 
Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 69 ( 4 Prill 2019)
Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 69 ( 4 Prill 2019) Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 69 ( 4 Prill 2019)
Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 69 ( 4 Prill 2019)
 
Kush është Jezusi (Luka 9b)
Kush është Jezusi (Luka 9b)Kush është Jezusi (Luka 9b)
Kush është Jezusi (Luka 9b)
 
Psalmi 40 - Misherimi i Mesias
Psalmi 40 - Misherimi i MesiasPsalmi 40 - Misherimi i Mesias
Psalmi 40 - Misherimi i Mesias
 
Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 12 (07 Dhjetor 2017)
Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 12 (07 Dhjetor 2017)Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 12 (07 Dhjetor 2017)
Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 12 (07 Dhjetor 2017)
 
Ringjallja (Luka 20)
Ringjallja (Luka 20)Ringjallja (Luka 20)
Ringjallja (Luka 20)
 
Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 67 ( 21 Mars 2019)
Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 67 ( 21 Mars 2019) Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 67 ( 21 Mars 2019)
Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 67 ( 21 Mars 2019)
 
Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 44 ( 27 Shtator )
Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 44 ( 27 Shtator )Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 44 ( 27 Shtator )
Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 44 ( 27 Shtator )
 
PSALMI 2 - Mesia-Biri
PSALMI 2 - Mesia-BiriPSALMI 2 - Mesia-Biri
PSALMI 2 - Mesia-Biri
 
Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 43 ( 20 Shtator 2018 )
Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 43 ( 20 Shtator 2018 )Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 43 ( 20 Shtator 2018 )
Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 43 ( 20 Shtator 2018 )
 
Jesus is God: The Biblical Proof
Jesus is God: The Biblical ProofJesus is God: The Biblical Proof
Jesus is God: The Biblical Proof
 
Jesus is God: The Biblical Proof (Albanian version in A4 Format)
Jesus is God: The Biblical Proof (Albanian version in A4 Format)Jesus is God: The Biblical Proof (Albanian version in A4 Format)
Jesus is God: The Biblical Proof (Albanian version in A4 Format)
 
Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 47 (18 Tetor 2018)
Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 47 (18 Tetor 2018)Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 47 (18 Tetor 2018)
Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 47 (18 Tetor 2018)
 
Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 46 (11 Tetor 2018)
Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 46 (11 Tetor 2018)Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 46 (11 Tetor 2018)
Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 46 (11 Tetor 2018)
 
Personi i Perëndisë -- PDK Mësimi 2
Personi i Perëndisë -- PDK Mësimi 2Personi i Perëndisë -- PDK Mësimi 2
Personi i Perëndisë -- PDK Mësimi 2
 
Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 15 (28 Dhjetor 2017)
Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 15 (28 Dhjetor 2017)Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 15 (28 Dhjetor 2017)
Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 15 (28 Dhjetor 2017)
 

More from Asambleja Biblike

E TERE KESHILLA E PERENDISE
E TERE KESHILLA E PERENDISEE TERE KESHILLA E PERENDISE
E TERE KESHILLA E PERENDISE
Asambleja Biblike
 
Larg perendise
Larg perendiseLarg perendise
Larg perendise
Asambleja Biblike
 
Si t'i mundim tundimet
Si t'i mundim tundimetSi t'i mundim tundimet
Si t'i mundim tundimet
Asambleja Biblike
 
4 SHENJA TE THATESIRES FRYMERORE (L. Roko)
4 SHENJA TE THATESIRES FRYMERORE (L. Roko)4 SHENJA TE THATESIRES FRYMERORE (L. Roko)
4 SHENJA TE THATESIRES FRYMERORE (L. Roko)
Asambleja Biblike
 
Jeta e kishës
Jeta e kishësJeta e kishës
Jeta e kishës
Asambleja Biblike
 
Bibla rreth punes
Bibla rreth punesBibla rreth punes
Bibla rreth punes
Asambleja Biblike
 
POHUES dhe ZOTERUES te JETES SE PERJETSHME
POHUES dhe ZOTERUES te JETES SE PERJETSHMEPOHUES dhe ZOTERUES te JETES SE PERJETSHME
POHUES dhe ZOTERUES te JETES SE PERJETSHME
Asambleja Biblike
 
TE VARROSUR NE PAGEZIM
TE VARROSUR NE PAGEZIMTE VARROSUR NE PAGEZIM
TE VARROSUR NE PAGEZIM
Asambleja Biblike
 
Jezusi eshte Zot
Jezusi eshte ZotJezusi eshte Zot
Jezusi eshte Zot
Asambleja Biblike
 
Një panoramë e Ungjillit (BCT 1)
Një panoramë e Ungjillit (BCT 1)Një panoramë e Ungjillit (BCT 1)
Një panoramë e Ungjillit (BCT 1)
Asambleja Biblike
 
Josia - Një zemër e mallëngjyer
Josia - Një zemër e mallëngjyerJosia - Një zemër e mallëngjyer
Josia - Një zemër e mallëngjyer
Asambleja Biblike
 
Mos u mashtroni!
Mos u mashtroni!Mos u mashtroni!
Mos u mashtroni!
Asambleja Biblike
 
Mos e lër pas dore këtë shpëtim kaq të madh!
Mos e lër pas dore këtë shpëtim kaq të madh!Mos e lër pas dore këtë shpëtim kaq të madh!
Mos e lër pas dore këtë shpëtim kaq të madh!
Asambleja Biblike
 
Kujdes nga ajo lëvizje që njihet si kisha organike
Kujdes nga ajo lëvizje që njihet si kisha organikeKujdes nga ajo lëvizje që njihet si kisha organike
Kujdes nga ajo lëvizje që njihet si kisha organike
Asambleja Biblike
 
6 pika te domosdoshme per te patur doktrine te shendoshe
6 pika te domosdoshme per te patur doktrine te shendoshe6 pika te domosdoshme per te patur doktrine te shendoshe
6 pika te domosdoshme per te patur doktrine te shendoshe
Asambleja Biblike
 
Fjala jote është e vërteta -- PDK Mësimi 1
Fjala jote është e vërteta -- PDK Mësimi 1Fjala jote është e vërteta -- PDK Mësimi 1
Fjala jote është e vërteta -- PDK Mësimi 1
Asambleja Biblike
 
Çeshtje themelore, te rendesishme dhe joesenciale
Çeshtje themelore, te rendesishme dhe joesencialeÇeshtje themelore, te rendesishme dhe joesenciale
Çeshtje themelore, te rendesishme dhe joesenciale
Asambleja Biblike
 
LIBËR KËNGËSH
LIBËR KËNGËSHLIBËR KËNGËSH
LIBËR KËNGËSH
Asambleja Biblike
 
NXITJE PRAKTIKE PËR 2013!
NXITJE PRAKTIKE PËR 2013!NXITJE PRAKTIKE PËR 2013!
NXITJE PRAKTIKE PËR 2013!
Asambleja Biblike
 

More from Asambleja Biblike (20)

E TERE KESHILLA E PERENDISE
E TERE KESHILLA E PERENDISEE TERE KESHILLA E PERENDISE
E TERE KESHILLA E PERENDISE
 
Larg perendise
Larg perendiseLarg perendise
Larg perendise
 
Si t'i mundim tundimet
Si t'i mundim tundimetSi t'i mundim tundimet
Si t'i mundim tundimet
 
4 SHENJA TE THATESIRES FRYMERORE (L. Roko)
4 SHENJA TE THATESIRES FRYMERORE (L. Roko)4 SHENJA TE THATESIRES FRYMERORE (L. Roko)
4 SHENJA TE THATESIRES FRYMERORE (L. Roko)
 
Jeta e kishës
Jeta e kishësJeta e kishës
Jeta e kishës
 
Bibla rreth punes
Bibla rreth punesBibla rreth punes
Bibla rreth punes
 
POHUES dhe ZOTERUES te JETES SE PERJETSHME
POHUES dhe ZOTERUES te JETES SE PERJETSHMEPOHUES dhe ZOTERUES te JETES SE PERJETSHME
POHUES dhe ZOTERUES te JETES SE PERJETSHME
 
TE VARROSUR NE PAGEZIM
TE VARROSUR NE PAGEZIMTE VARROSUR NE PAGEZIM
TE VARROSUR NE PAGEZIM
 
Jezusi eshte Zot
Jezusi eshte ZotJezusi eshte Zot
Jezusi eshte Zot
 
Një panoramë e Ungjillit (BCT 1)
Një panoramë e Ungjillit (BCT 1)Një panoramë e Ungjillit (BCT 1)
Një panoramë e Ungjillit (BCT 1)
 
Josia - Një zemër e mallëngjyer
Josia - Një zemër e mallëngjyerJosia - Një zemër e mallëngjyer
Josia - Një zemër e mallëngjyer
 
Mos u mashtroni!
Mos u mashtroni!Mos u mashtroni!
Mos u mashtroni!
 
Mos e lër pas dore këtë shpëtim kaq të madh!
Mos e lër pas dore këtë shpëtim kaq të madh!Mos e lër pas dore këtë shpëtim kaq të madh!
Mos e lër pas dore këtë shpëtim kaq të madh!
 
Kujdes nga ajo lëvizje që njihet si kisha organike
Kujdes nga ajo lëvizje që njihet si kisha organikeKujdes nga ajo lëvizje që njihet si kisha organike
Kujdes nga ajo lëvizje që njihet si kisha organike
 
6 pika te domosdoshme per te patur doktrine te shendoshe
6 pika te domosdoshme per te patur doktrine te shendoshe6 pika te domosdoshme per te patur doktrine te shendoshe
6 pika te domosdoshme per te patur doktrine te shendoshe
 
Fjala jote është e vërteta -- PDK Mësimi 1
Fjala jote është e vërteta -- PDK Mësimi 1Fjala jote është e vërteta -- PDK Mësimi 1
Fjala jote është e vërteta -- PDK Mësimi 1
 
Çeshtje themelore, te rendesishme dhe joesenciale
Çeshtje themelore, te rendesishme dhe joesencialeÇeshtje themelore, te rendesishme dhe joesenciale
Çeshtje themelore, te rendesishme dhe joesenciale
 
LIBËR KËNGËSH
LIBËR KËNGËSHLIBËR KËNGËSH
LIBËR KËNGËSH
 
NXITJE PRAKTIKE PËR 2013!
NXITJE PRAKTIKE PËR 2013!NXITJE PRAKTIKE PËR 2013!
NXITJE PRAKTIKE PËR 2013!
 
DY NATYRAT E BESIMTARIT
DY NATYRAT E BESIMTARITDY NATYRAT E BESIMTARIT
DY NATYRAT E BESIMTARIT
 

ZBULESA 1 - Pjesa I

 • 1. KISHA SIPAS DHIATES SE RE  Pret ardhjen e Jezu Krishtit  1Thes 1:10 dhe për të pritur prej qiejve Birin e tij, të cilin ai e ngjalli prej së vdekurish, Jezusin, që na çliron nga zemërim që po vjen.
 • 2. NUK E DIMË ORËN  Por fakti është që Jezusi vetë tha  do të kthehem (Gjo 14:3)
 • 3. ZBULESA OSE APOKALIPSI  Zbu 1:1 Zbulesa {apokalupsis} e Jezu Krishtit, që Perëndia ia dha për t’u treguar shërbëtorëve të tij gjërat që duhet të ndodhin për së shpejti dhe e bëri të ditur, duke ia dërguar nëpërmjet engjëllit të tij, shërbëtorit të vet Gjon,
 • 4. PROFECI ËSHTË BINDËSE  Zbu 19:10 . . . Sepse dëshmia e Jezusit është frymë e profecisë  Profecia është prova e madhe që Bibla është Fjala e Perëndisë
 • 5. PREJ PROFECISË – PERSPEKTIVA E DUHUR  Rritja e fesë Islam, terrorizëm  Kupa hutimi - Jeruzalem  Rënia morale (homo, skandale)  Teknologji e padëgjuar  Zbu 13:17 dhe që askush të mos mund të blinte ose të shiste, po të mos kishte damkën . . .  Vakësia frymërore  Krishterimi i rremë (Zbu 17)
 • 6. PREJ PROFECISË – PERSPEKTIVA E DUHUR  Komuniteti Evropean  Protesta (p.sh. në Greqi edhe në Sh.B.A.). Kush i shtyn?  Probleme financiare  Falementimi i kombeve (euro, Greqi, Itali)  Kërkohet udhëheqësia e fortë
 • 7. VATIKANI  Në frymën e Marksit  Vatikani bëri thirrje për krijimin e një "autoritet publik global" dhe një "bankë qendrore botërore" për të rregulluar institucionet financiare në botë  Ai dënoi "idhujtaria e tregut" dhe bëri thirrje për rishpërndarjen e pasurisë globale, duke kërkuar vendet e botës për të marrë pjesë në një "etikë të solidaritetit.“  Mos harro profeci!
 • 8. DANIEL 2:36-45 V38 Koka e artë - Babiloni Da 8:20 Media dhe Persia 3 mbretëri të tjera Da 8:21 Greqi (Javan) Perandori Romake V41 kështu kjo mbretëri do të ndahet; Në kohën e këtyre mbretërve, Perëndia i qiellit do të nxjerrë një mbretëri
 • 9. KUR KTHEHET ZOTI Babiloni  Perandoria Romake Media dhe Persia do të rigjallërohej në një formë prej Greqi dhjetë mbretërish (Dan 7, Zbu 13). Perandori Romake  Antikrishti 25 Mars 1957 Traktati i Romës Komunitetin Ekonomik Evropian (KEE), ose 'treg i përbashkët'.
 • 10. EFEKT PASTRIMI, 1 GJO 3  V2 Shumë të dashur, tani jemi bij të Perëndisë, por ende nuk është shfaqur ç’do të jemi; por dimë se, kur të shfaqet ai, do të jemi të ngjashëm me të, sepse do ta shohim se si është ai. Kërkohet pak koment  V3 Dhe kushdo që e ka këtë shpresë në të, le ta pastrojë veten, siç është i pastër ai.
 • 11. LIBRI I HAPUR  Zbu 1:3 Lum ai që lexon dhe lum ata që dëgjojnë fjalët e kësaj profecie dhe që ruajnë ato që janë shkruar në të, sepse koha është afër.  Zbu 22:10 Pastaj më tha: “Mos i vulos fjalët e profecisë së këtij libri, sepse koha është afër.
 • 12. DISA KANË SHUMË KONFUZION  Metoda e interpretimit të Jo fjalë për fjalë Biblës? por simbolike  Ardhja e Krishtit është ‘imminent‘ apo jo?  Kisha e ka zëvendësuar Izraelin apo jo? Vonohet, varet nga diçka Izraeli = Kisha
 • 13. KUJT I ËSHTË DREJTUAR ZBULESA?  Gjonit, v1  Shërbëtorëve të Krishtit, v1  Shtatë kishave, v4
 • 14. DREJTUAR 7 KISHAVE  Zbu 1:4 Gjoni, shtatë kishave që janë në Azi: hir për ju dhe paqe nga ana e atij që është dhe që ishte dhe që do të vijë; edhe nga të shtatë frymërat që janë përpara fronit të tij,  Ishin kisha reale, historike
 • 15. Pergam + + Tiatira Smirna + + Sardi (Izmir) + + Filadelfia + Laodicesa Patmos + Efes
 • 16. KUJT I ËSHTË DREJTUAR ZBULESA?  Por, edhe i përfaqësojnë kishat gjatëshekujve  Përfaqësojnë gjendjen e besimtarëve  D.m.th. gjejmë vetveten në Zbulesën.  Drejtuar jobesimtarëve
 • 17. ZBULESA E JEZU KRISHTIT  Kush është Ai?, v5  Dëshmitar besnik (μαρτυς, martus)  I Paralinduri prej së vdekurish (Psa 89:27)  v8 Alfa & Omega, shih v11, 17, 2:8 & Is 41:4 [Jehovah]  Princ i mbretërve të dheut
 • 18. ZBULESA E JEZU KRISHTIT  Çfarë ka bërë Ai?, v6  Na deshi, na lau nga mëkatet tona në gjakun e Tij  Na bëri mbretër dhe priftër
 • 19. ZBULESA E JEZU KRISHTIT  Çfarë do të bëjë?, v7  Vjen me retë & çdo sy do ta shohë . . .  Kur?
 • 20. E ardhmja Krishti vjen në tokë Krishti u Rrëmbimi ngjit ✝ + + Mundimi i madh + 33 ? 7 vjet e.s. Kur? Zbu 1:7 Ja, ai vjen me retë dhe çdo sy do ta shohë, edhe ata që e tejshpuan; dhe të gjitha fiset e dheut do të vajtojnë për të.