SlideShare a Scribd company logo
คะแนน PISA คืออะไร (ตอน 4) 
นายสมพร เหล่าทองสาร ครูชำนาญการ โรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์ สพม.26
นอกจากนั้น PISA ยังมีข้อสรุปอีก 2 ข้อที่น่าสนใจสำหรับผู้ที่มี หน้าที่จัดการศึกษาในแต่ละประเทศ 
ประการแรก ประเทศที่ไม่ร่ำรวย สามารถจัดการศึกษาที่มี คุณภาพสูงให้กับนักเรียนของตัวเองได้ ตัวอย่างเช่น เซี่ยงไฮ้และ โปแลนด์ ซึ่งมีคะแนนทักษะการอ่าน สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยของ OECD มาก แต่มีรายได้ประชาชาติต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศ OECD
ประการที่สอง คะแนน PISA ของประเทศต่าง ๆ สามารถ เปลี่ยนแปลงได้ หลายประเทศ เช่น ชิลี เยอรมัน โปแลนด์ และ โปรตุเกส มีคะแนนด้านการอ่านเพิ่มขึ้นอย่างมาก ระหว่างปี ค.ศ. 2000 –2009
ระบบการศึกษาของประเทศต่าง ๆ ที่ประสบความสำเร็จ มีลักษณะร่วมกันหลายประการ ได้แก่ 
▫ 
การให้ความสำคัญกับการจัดการเรียนการสอน 
▫ 
ความเชื่อร่วมกันว่า นักเรียนทุกคนมีความสามารถที่จะเรียนรู้ได้เท่า เทียมกัน 
▫ 
ระบบการศึกษาของประเทศเหล่านี้ให้คุณค่ากับอาชีพครู ลงทุนกับการ สร้างครู มีระบบที่สามารถดึงดูดผู้มีความสามารถเข้ามาเป็นครูได้ มีการ ฝึกอบรมที่ดี และรักษาครูเก่ง ๆ ไว้ในอาชีพได้
เช่นเดียวกับที่นักเรียนทุกคน มีความสามารถที่จะเรียนรู้ได้ ทุกประเทศก็มีศักยภาพที่จะยกระดับมาตรฐานการศึกษาของตัวเอง 
PISA จึงเป็นมากกว่าคะแนนทดสอบ และแน่นอนว่า ทุกประเทศที่ เข้าร่วมการทดสอบย่อมอยากรู้ว่า นักเรียนของตนเองทำได้ดีแค่ไหน เมื่อเทียบกับนักเรียนประเทศอื่น
แต่เป้าหมายของ PISA ไม่ได้เป็นไปเพื่อสร้างการแข่งขัน แต่มี วัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นให้ประเทศที่เข้าร่วมโครงการ ใช้ผลการ ทดสอบและข้อสรุปจากการทดสอบ ไปปรับปรุงวิธีการจัดการเรียนการ สอน เพื่อให้นักเรียนในประเทศของตน ได้รับโอกาสที่ดีที่สุด ที่จะทำ คะแนนได้ดี
คุณครูที่สนใจ สามารถอ่านเรื่องราวเกี่ยวกับคะแนน PISAเพิ่มเติมได้ที่นี่ 
▫ 
บทสรุปสำหรับผู้บริหาร ผลการประเมิน PISA 2012 โดย ส.ส.ว.ท. 
▫ 
การเตรียมความพร้อมต่อการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์สู่อาเซียน: กรณีศึกษาคะแนน PISA และ O-NET โดย ดร. บัญชา แสนทวี
คะแนน PISA คืออะไร และมันบอกอะไรกับเรา page 3 
url: http://www.samsungslc.org/article/what-is-pisa-2/3/ 
Poster 
คุณเชษฐ เชษฐสันติคุณ ที่ปรึกษาโครงการ ซัมซุง สร้างพลังการเรียนรู้ สู่อนาคต 
• 
Chet Chetsandtikhun 
• 
Managing PartneratSiamentisLtd.

More Related Content

Viewers also liked

สะเต็มศึกษากับดาราศาสตร์
สะเต็มศึกษากับดาราศาสตร์สะเต็มศึกษากับดาราศาสตร์
สะเต็มศึกษากับดาราศาสตร์SAKANAN ANANTASOOK
 
กิจกรรมสะเต็มศึกษา (สสวท.)
กิจกรรมสะเต็มศึกษา (สสวท.)กิจกรรมสะเต็มศึกษา (สสวท.)
กิจกรรมสะเต็มศึกษา (สสวท.)kroofon fon
 
06 types of electroscopes
06 types of electroscopes06 types of electroscopes
06 types of electroscopesmrtangextrahelp
 
การจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา ดร.กุศลิน 191116
การจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา ดร.กุศลิน 191116การจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา ดร.กุศลิน 191116
การจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา ดร.กุศลิน 191116kroofon fon
 

Viewers also liked (20)

Aimphysicsm6t2p57
Aimphysicsm6t2p57Aimphysicsm6t2p57
Aimphysicsm6t2p57
 
ความหนาแน่น (Density)
ความหนาแน่น (Density)ความหนาแน่น (Density)
ความหนาแน่น (Density)
 
สะเต็มศึกษากับดาราศาสตร์
สะเต็มศึกษากับดาราศาสตร์สะเต็มศึกษากับดาราศาสตร์
สะเต็มศึกษากับดาราศาสตร์
 
วิเคราะห์ข้อสอบ O-Net ชุดที่ 4
วิเคราะห์ข้อสอบ O-Net ชุดที่ 4วิเคราะห์ข้อสอบ O-Net ชุดที่ 4
วิเคราะห์ข้อสอบ O-Net ชุดที่ 4
 
Courseoutlinephysicsm4t2p57
Courseoutlinephysicsm4t2p57Courseoutlinephysicsm4t2p57
Courseoutlinephysicsm4t2p57
 
รายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน 2/2558
รายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน 2/2558รายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน 2/2558
รายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน 2/2558
 
กิจกรรมสะเต็มศึกษา (สสวท.)
กิจกรรมสะเต็มศึกษา (สสวท.)กิจกรรมสะเต็มศึกษา (สสวท.)
กิจกรรมสะเต็มศึกษา (สสวท.)
 
ลำดับเลขคณิต (Arithmetic sequence)
ลำดับเลขคณิต (Arithmetic sequence)ลำดับเลขคณิต (Arithmetic sequence)
ลำดับเลขคณิต (Arithmetic sequence)
 
วิเคราะห์ข้อสอบ O-Net ชุดที่ 1
วิเคราะห์ข้อสอบ O-Net ชุดที่ 1วิเคราะห์ข้อสอบ O-Net ชุดที่ 1
วิเคราะห์ข้อสอบ O-Net ชุดที่ 1
 
อัตราเร็ว (Speed)
อัตราเร็ว (Speed)อัตราเร็ว (Speed)
อัตราเร็ว (Speed)
 
06 types of electroscopes
06 types of electroscopes06 types of electroscopes
06 types of electroscopes
 
ไข้เลือดออก (Dengue)
ไข้เลือดออก (Dengue)ไข้เลือดออก (Dengue)
ไข้เลือดออก (Dengue)
 
แรงและการเปลี่ยนแปลงโมเมนตัม
แรงและการเปลี่ยนแปลงโมเมนตัมแรงและการเปลี่ยนแปลงโมเมนตัม
แรงและการเปลี่ยนแปลงโมเมนตัม
 
วิเคราะห์ข้อสอบ O-Net ชุดที่ 1
วิเคราะห์ข้อสอบ O-Net ชุดที่ 1วิเคราะห์ข้อสอบ O-Net ชุดที่ 1
วิเคราะห์ข้อสอบ O-Net ชุดที่ 1
 
การเข้าร่วมกิจกรรม E2 : Budapest 2016
การเข้าร่วมกิจกรรม E2 : Budapest 2016การเข้าร่วมกิจกรรม E2 : Budapest 2016
การเข้าร่วมกิจกรรม E2 : Budapest 2016
 
วิเคราะห์ข้อสอบ O-Net ชุดที่ 4
วิเคราะห์ข้อสอบ O-Net ชุดที่ 4วิเคราะห์ข้อสอบ O-Net ชุดที่ 4
วิเคราะห์ข้อสอบ O-Net ชุดที่ 4
 
รายงานสรุปการปฏิบัติงาน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558
รายงานสรุปการปฏิบัติงาน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558รายงานสรุปการปฏิบัติงาน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558
รายงานสรุปการปฏิบัติงาน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558
 
เส้นสนามไฟฟ้า (Electric line of force)
เส้นสนามไฟฟ้า (Electric line of force)เส้นสนามไฟฟ้า (Electric line of force)
เส้นสนามไฟฟ้า (Electric line of force)
 
วิเคราะห์ข้อสอบ O-Net ชุดที่ 3
วิเคราะห์ข้อสอบ O-Net ชุดที่ 3วิเคราะห์ข้อสอบ O-Net ชุดที่ 3
วิเคราะห์ข้อสอบ O-Net ชุดที่ 3
 
การจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา ดร.กุศลิน 191116
การจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา ดร.กุศลิน 191116การจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา ดร.กุศลิน 191116
การจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา ดร.กุศลิน 191116
 

More from นายสมพร เหล่าทองสาร โรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์ อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม

More from นายสมพร เหล่าทองสาร โรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์ อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม (18)

Test Blueprint ONET M3 2560
Test Blueprint ONET M3 2560Test Blueprint ONET M3 2560
Test Blueprint ONET M3 2560
 
Test Blueprint ONET M6 2559
Test Blueprint ONET M6 2559Test Blueprint ONET M6 2559
Test Blueprint ONET M6 2559
 
Test Blueprint ONET M3 2559
Test Blueprint ONET M3 2559 Test Blueprint ONET M3 2559
Test Blueprint ONET M3 2559
 
การใช้งานเวอร์เนียร์คาร์ลิปเปอร์
การใช้งานเวอร์เนียร์คาร์ลิปเปอร์การใช้งานเวอร์เนียร์คาร์ลิปเปอร์
การใช้งานเวอร์เนียร์คาร์ลิปเปอร์
 
เลขนัยสำคัญ (Significant figures)
เลขนัยสำคัญ (Significant figures)เลขนัยสำคัญ (Significant figures)
เลขนัยสำคัญ (Significant figures)
 
รายงานสรุปการปฏิบัติงาน
รายงานสรุปการปฏิบัติงานรายงานสรุปการปฏิบัติงาน
รายงานสรุปการปฏิบัติงาน
 
การบันทึกผลการเรียนออนไลน์
การบันทึกผลการเรียนออนไลน์การบันทึกผลการเรียนออนไลน์
การบันทึกผลการเรียนออนไลน์
 
สรุปแบบติดตามโครงการยกระดับคุณภาพและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
สรุปแบบติดตามโครงการยกระดับคุณภาพและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสรุปแบบติดตามโครงการยกระดับคุณภาพและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
สรุปแบบติดตามโครงการยกระดับคุณภาพและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
 
WHAT IS PISA 3
WHAT IS PISA 3WHAT IS PISA 3
WHAT IS PISA 3
 
WHAT IS PISA? #2
WHAT IS PISA? #2WHAT IS PISA? #2
WHAT IS PISA? #2
 
What is PISA
What is PISAWhat is PISA
What is PISA
 
สมการการเคลื่อนที่แนวตรง
สมการการเคลื่อนที่แนวตรงสมการการเคลื่อนที่แนวตรง
สมการการเคลื่อนที่แนวตรง
 
การเคลื่อนที่แบบฮาร์มอกนิกอย่างง่าย
การเคลื่อนที่แบบฮาร์มอกนิกอย่างง่ายการเคลื่อนที่แบบฮาร์มอกนิกอย่างง่าย
การเคลื่อนที่แบบฮาร์มอกนิกอย่างง่าย
 
การเคลื่อนที่แบบวงกลม
การเคลื่อนที่แบบวงกลมการเคลื่อนที่แบบวงกลม
การเคลื่อนที่แบบวงกลม
 
Projectile Motion
Projectile MotionProjectile Motion
Projectile Motion
 
ความเร่ง (Acceleration)
ความเร่ง (Acceleration)ความเร่ง (Acceleration)
ความเร่ง (Acceleration)
 
Motion Law of Newton
Motion Law of NewtonMotion Law of Newton
Motion Law of Newton
 
ความเร็ว (Velocity)
ความเร็ว (Velocity)ความเร็ว (Velocity)
ความเร็ว (Velocity)
 

WHAT IS PISA 4

  • 1. คะแนน PISA คืออะไร (ตอน 4) นายสมพร เหล่าทองสาร ครูชำนาญการ โรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์ สพม.26
  • 2. นอกจากนั้น PISA ยังมีข้อสรุปอีก 2 ข้อที่น่าสนใจสำหรับผู้ที่มี หน้าที่จัดการศึกษาในแต่ละประเทศ ประการแรก ประเทศที่ไม่ร่ำรวย สามารถจัดการศึกษาที่มี คุณภาพสูงให้กับนักเรียนของตัวเองได้ ตัวอย่างเช่น เซี่ยงไฮ้และ โปแลนด์ ซึ่งมีคะแนนทักษะการอ่าน สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยของ OECD มาก แต่มีรายได้ประชาชาติต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศ OECD
  • 3. ประการที่สอง คะแนน PISA ของประเทศต่าง ๆ สามารถ เปลี่ยนแปลงได้ หลายประเทศ เช่น ชิลี เยอรมัน โปแลนด์ และ โปรตุเกส มีคะแนนด้านการอ่านเพิ่มขึ้นอย่างมาก ระหว่างปี ค.ศ. 2000 –2009
  • 4. ระบบการศึกษาของประเทศต่าง ๆ ที่ประสบความสำเร็จ มีลักษณะร่วมกันหลายประการ ได้แก่ ▫ การให้ความสำคัญกับการจัดการเรียนการสอน ▫ ความเชื่อร่วมกันว่า นักเรียนทุกคนมีความสามารถที่จะเรียนรู้ได้เท่า เทียมกัน ▫ ระบบการศึกษาของประเทศเหล่านี้ให้คุณค่ากับอาชีพครู ลงทุนกับการ สร้างครู มีระบบที่สามารถดึงดูดผู้มีความสามารถเข้ามาเป็นครูได้ มีการ ฝึกอบรมที่ดี และรักษาครูเก่ง ๆ ไว้ในอาชีพได้
  • 5. เช่นเดียวกับที่นักเรียนทุกคน มีความสามารถที่จะเรียนรู้ได้ ทุกประเทศก็มีศักยภาพที่จะยกระดับมาตรฐานการศึกษาของตัวเอง PISA จึงเป็นมากกว่าคะแนนทดสอบ และแน่นอนว่า ทุกประเทศที่ เข้าร่วมการทดสอบย่อมอยากรู้ว่า นักเรียนของตนเองทำได้ดีแค่ไหน เมื่อเทียบกับนักเรียนประเทศอื่น
  • 6. แต่เป้าหมายของ PISA ไม่ได้เป็นไปเพื่อสร้างการแข่งขัน แต่มี วัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นให้ประเทศที่เข้าร่วมโครงการ ใช้ผลการ ทดสอบและข้อสรุปจากการทดสอบ ไปปรับปรุงวิธีการจัดการเรียนการ สอน เพื่อให้นักเรียนในประเทศของตน ได้รับโอกาสที่ดีที่สุด ที่จะทำ คะแนนได้ดี
  • 7. คุณครูที่สนใจ สามารถอ่านเรื่องราวเกี่ยวกับคะแนน PISAเพิ่มเติมได้ที่นี่ ▫ บทสรุปสำหรับผู้บริหาร ผลการประเมิน PISA 2012 โดย ส.ส.ว.ท. ▫ การเตรียมความพร้อมต่อการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์สู่อาเซียน: กรณีศึกษาคะแนน PISA และ O-NET โดย ดร. บัญชา แสนทวี
  • 8. คะแนน PISA คืออะไร และมันบอกอะไรกับเรา page 3 url: http://www.samsungslc.org/article/what-is-pisa-2/3/ Poster คุณเชษฐ เชษฐสันติคุณ ที่ปรึกษาโครงการ ซัมซุง สร้างพลังการเรียนรู้ สู่อนาคต • Chet Chetsandtikhun • Managing PartneratSiamentisLtd.