SlideShare a Scribd company logo
คะแนน PISA คืออะไร (ตอน 2) 
นายสมพร เหล่าทองสาร ครูชานาญการ โรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์ สพม.26
PISA อาจจะไม่ได้ตอบโจทย์ว่า นโยบายหรือวิธีการอะไรที่ส่งผล ต่อผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา แต่เป็นความเป็นไปได้ ความเหมือนและ ความต่างเชิงเปรียบเทียบ ระหว่างระบบการศึกษาของประเทศต่าง ๆ ในโลก การเปรียบเทียบเช่นว่านี้ อาจช่วยให้รัฐบาลแต่ละประเทศ สามารถคิดหานโยบายหรือวิธีการ เพื่อช่วยปรับปรุงผลสัมฤทธิ์ของ นักเรียน
รัฐบาล นักการศึกษา และผู้ปกครองสามารถติดตาม ความก้าวหน้าของระบบการศึกษาของประเทศตัวเองได้ โดยใช้คะแนน PISAเป็นตัวช่วย 
หลายประเทศเริ่มใช้คะแนน PISA ในการตั้งเป้าหมายและวัดผล สัมฤทธิ์ทางการศึกษา แต่ PISAเองไม่ได้เชื่อว่า คะแนนที่ดีจะ แปลว่า ระบบการศึกษานั้นประสบความสาเร็จ
PISA เชื่อว่า สิ่งที่สาคัญคือ นักเรียนทุกคน จากทุกภูมิหลัง ทุก ฐานะต้องทาคะแนนได้ดี ไม่แต่เฉพาะนักเรียนที่มีฐานะดี มาจาก ครอบครัวที่มีการศึกษา หรือจากครอบครัวมีความสนใจใน ศิลปวัฒนธรรม นักเรียนจากครอบครัวด้อยโอกาส ในฮ่องกง เซี่ยงไฮ้ เกาหลี และฟินแลนด์ ทาคะแนน PISA ได้สูงสุดเป็นจานวนมาก
หลังจากที่เราได้ค้นพบลักษณะร่วมกันของระบบการศึกษาที่ ประสบความสาเร็จ เราก็สามารถใช้ลักษณะร่วม (Profile) นี้ เป็น ต้นแบบให้กับประเทศอื่น ๆ 
เราลองมาดูข้อสอบ PISA กับสัก 2 ตัวอย่าง 
ตัวอย่างแรก เป็นตัวอย่างการทดสอบทักษะการอ่าน ข้อสอบจะมี กราฟพร้อมคาอธิบาย
คาถามเป็นกราฟแสดงระดับน้าของทะเลสาบชาด ซึ่งอยู่ใน อาฟริกาเหนือ ทะเลสาปดังกล่าวแห้งสนิทในยุคน้าแข็ง เมื่อประมาณ 2,000 ปีก่อนคริสตกาล และปรากฎขึ้นอีกครั้งเมื่อ 10,000 ปีก่อน คริสตกาล วันนี้ ระดับน้าที่วัดได้อยู่ในระดับเดียวกับเมื่อ ค.ศ. 1000 
คาถามคือว่า ทาไม ผู้เขียนจึงเลือกให้กราฟเริ่มที่จุดนี้
ตัวอย่างนี้ เป็นข้อสอบที่ค่อนข้างยาก เพราะนักเรียนเพียง 37% ในประเทศที่พัฒนาแล้วที่ตอบถูก นักเรียนที่ตอบถูกนอกจากจะต้อง อ่านข้อสอบให้เข้าใจ ใคร่ครวญและสามารถหาข้อสรุปจากสิ่งที่อ่าน 
เหตุที่กราฟระดับน้าเริ่มต้นที่ 10,000 ปีก่อนคริสตกาลเป็นเพราะ นั่นเป็นปีที่ ทะเลสาบชาดปรากฎขึ้นอีกครั้ง หลังจากที่ได้หายไปเพราะ ทะเลสาปแห้งสนิทในยุคน้าแข็ง
คะแนน PISA คืออะไร และมันบอกอะไรกับเรา page 2 
url: http://www.samsungslc.org/article/what-is-pisa-2/2/ 
Poster 
คุณเชษฐ เชษฐสันติคุณ ที่ปรึกษาโครงการ ซัมซุง สร้างพลังการเรียนรู้ สู่อนาคต 
•Chet Chetsandtikhun 
•Managing PartneratSiamentisLtd.

More Related Content

Viewers also liked

ใบงานที่ 9 16
ใบงานที่ 9 16ใบงานที่ 9 16
ใบงานที่ 9 16Hiran Vayakk
 
ฟิสิกส์
ฟิสิกส์ฟิสิกส์
ฟิสิกส์tangmo77
 
1.บทนำ
1.บทนำ1.บทนำ
1.บทนำ
tuiye
 
Doc nov 27, 2557 be, 21-26
Doc  nov 27, 2557 be, 21-26Doc  nov 27, 2557 be, 21-26
Doc nov 27, 2557 be, 21-26
jirupi
 
ความเร็ว
ความเร็วความเร็ว
ความเร็ว
tuiye
 
ใบงาน เรื่อง การเคลื่อนที่ของวัตถุที่ตกแบบเสรี
ใบงาน เรื่อง การเคลื่อนที่ของวัตถุที่ตกแบบเสรีใบงาน เรื่อง การเคลื่อนที่ของวัตถุที่ตกแบบเสรี
ใบงาน เรื่อง การเคลื่อนที่ของวัตถุที่ตกแบบเสรีtuiye
 
แรง มวล และกฎการเคลื่อนที่01
แรง มวล และกฎการเคลื่อนที่01แรง มวล และกฎการเคลื่อนที่01
แรง มวล และกฎการเคลื่อนที่01tuiye
 
ไดอิเล็กทริก
ไดอิเล็กทริกไดอิเล็กทริก
ไดอิเล็กทริก
สุริยะ ไฝชัยภูมิ
 
Doc nov 27, 2557 be, 21-26
Doc  nov 27, 2557 be, 21-26Doc  nov 27, 2557 be, 21-26
Doc nov 27, 2557 be, 21-26
jirupi
 
ใบงานสำรวจตนเอง M6
ใบงานสำรวจตนเอง M6ใบงานสำรวจตนเอง M6
ใบงานสำรวจตนเอง M6Hiran Vayakk
 

Viewers also liked (14)

ใบงานที่ 9 16
ใบงานที่ 9 16ใบงานที่ 9 16
ใบงานที่ 9 16
 
โมเมนตัม
โมเมนตัมโมเมนตัม
โมเมนตัม
 
ฟิสิกส์
ฟิสิกส์ฟิสิกส์
ฟิสิกส์
 
1.บทนำ
1.บทนำ1.บทนำ
1.บทนำ
 
แรงและสนามของแรง
แรงและสนามของแรงแรงและสนามของแรง
แรงและสนามของแรง
 
1.แบบฝึกหัดลำดับ
1.แบบฝึกหัดลำดับ1.แบบฝึกหัดลำดับ
1.แบบฝึกหัดลำดับ
 
Doc nov 27, 2557 be, 21-26
Doc  nov 27, 2557 be, 21-26Doc  nov 27, 2557 be, 21-26
Doc nov 27, 2557 be, 21-26
 
ความเร็ว
ความเร็วความเร็ว
ความเร็ว
 
ใบงาน เรื่อง การเคลื่อนที่ของวัตถุที่ตกแบบเสรี
ใบงาน เรื่อง การเคลื่อนที่ของวัตถุที่ตกแบบเสรีใบงาน เรื่อง การเคลื่อนที่ของวัตถุที่ตกแบบเสรี
ใบงาน เรื่อง การเคลื่อนที่ของวัตถุที่ตกแบบเสรี
 
แรง มวล และกฎการเคลื่อนที่01
แรง มวล และกฎการเคลื่อนที่01แรง มวล และกฎการเคลื่อนที่01
แรง มวล และกฎการเคลื่อนที่01
 
ไดอิเล็กทริก
ไดอิเล็กทริกไดอิเล็กทริก
ไดอิเล็กทริก
 
Sol q2
Sol q2Sol q2
Sol q2
 
Doc nov 27, 2557 be, 21-26
Doc  nov 27, 2557 be, 21-26Doc  nov 27, 2557 be, 21-26
Doc nov 27, 2557 be, 21-26
 
ใบงานสำรวจตนเอง M6
ใบงานสำรวจตนเอง M6ใบงานสำรวจตนเอง M6
ใบงานสำรวจตนเอง M6
 

Similar to WHAT IS PISA? #2

บรรยาย หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่ง.pdf
บรรยาย หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่ง.pdfบรรยาย หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่ง.pdf
บรรยาย หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่ง.pdf
widsanusak srisuk
 
บทที่ 10
บทที่ 10บทที่ 10
บทที่ 10
kanwan0429
 
บทที่ 10
บทที่ 10บทที่ 10
บทที่ 10
kanwan0429
 
แผนพัฒนา 61 ส่วนที่ 3 swot
แผนพัฒนา 61 ส่วนที่ 3 swotแผนพัฒนา 61 ส่วนที่ 3 swot
แผนพัฒนา 61 ส่วนที่ 3 swot
จุลี สร้อยญานะ
 
10 170819173737
10 17081917373710 170819173737
10 170819173737
gam030
 
10 170819173737
10 17081917373710 170819173737
10 170819173737
teerayut123
 
บทที่ 10
บทที่ 10บทที่ 10
บทที่ 10
wanneemayss
 
10 170819173737
10 17081917373710 170819173737
10 170819173737
poppai041507094142
 
10 170819173737
10 17081917373710 170819173737
10 170819173737
nattapong147
 
10 170819173737
10 17081917373710 170819173737
10 170819173737
fernfielook
 
บทที่ 10
บทที่ 10บทที่ 10
บทที่ 10
benty2443
 
บทที่ 10
บทที่ 10บทที่ 10
บทที่ 10
Theerayut Ponman
 
บทที่ 10
บทที่ 10บทที่ 10
บทที่ 10
Piyapong Chaichana
 
10 170819173737
10 17081917373710 170819173737
10 170819173737
wanitchaya001
 
บทที่ 10
บทที่ 10บทที่ 10
บทที่ 10
nattawad147
 
บทที่ 10
บทที่ 10บทที่ 10
บทที่ 10
wanichaya kingchaikerd
 
การนิเทศ เพื่อรับการประเมินภายนอกรอบสาม
การนิเทศ เพื่อรับการประเมินภายนอกรอบสามการนิเทศ เพื่อรับการประเมินภายนอกรอบสาม
การนิเทศ เพื่อรับการประเมินภายนอกรอบสามrbsupervision
 
สรุปแบบติดตามโครงการยกระดับคุณภาพและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
สรุปแบบติดตามโครงการยกระดับคุณภาพและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสรุปแบบติดตามโครงการยกระดับคุณภาพและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
สรุปแบบติดตามโครงการยกระดับคุณภาพและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
นายสมพร เหล่าทองสาร โรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์ อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม
 
ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการวัด ประเมินผลการศึกษา
ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการวัด ประเมินผลการศึกษาความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการวัด ประเมินผลการศึกษา
ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการวัด ประเมินผลการศึกษาaumkpru45
 

Similar to WHAT IS PISA? #2 (20)

บรรยาย หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่ง.pdf
บรรยาย หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่ง.pdfบรรยาย หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่ง.pdf
บรรยาย หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่ง.pdf
 
บทที่ 10
บทที่ 10บทที่ 10
บทที่ 10
 
บทที่ 10
บทที่ 10บทที่ 10
บทที่ 10
 
แผนพัฒนา 61 ส่วนที่ 3 swot
แผนพัฒนา 61 ส่วนที่ 3 swotแผนพัฒนา 61 ส่วนที่ 3 swot
แผนพัฒนา 61 ส่วนที่ 3 swot
 
Kung
KungKung
Kung
 
10 170819173737
10 17081917373710 170819173737
10 170819173737
 
10 170819173737
10 17081917373710 170819173737
10 170819173737
 
บทที่ 10
บทที่ 10บทที่ 10
บทที่ 10
 
10 170819173737
10 17081917373710 170819173737
10 170819173737
 
10 170819173737
10 17081917373710 170819173737
10 170819173737
 
10 170819173737
10 17081917373710 170819173737
10 170819173737
 
บทที่ 10
บทที่ 10บทที่ 10
บทที่ 10
 
บทที่ 10
บทที่ 10บทที่ 10
บทที่ 10
 
บทที่ 10
บทที่ 10บทที่ 10
บทที่ 10
 
10 170819173737
10 17081917373710 170819173737
10 170819173737
 
บทที่ 10
บทที่ 10บทที่ 10
บทที่ 10
 
บทที่ 10
บทที่ 10บทที่ 10
บทที่ 10
 
การนิเทศ เพื่อรับการประเมินภายนอกรอบสาม
การนิเทศ เพื่อรับการประเมินภายนอกรอบสามการนิเทศ เพื่อรับการประเมินภายนอกรอบสาม
การนิเทศ เพื่อรับการประเมินภายนอกรอบสาม
 
สรุปแบบติดตามโครงการยกระดับคุณภาพและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
สรุปแบบติดตามโครงการยกระดับคุณภาพและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสรุปแบบติดตามโครงการยกระดับคุณภาพและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
สรุปแบบติดตามโครงการยกระดับคุณภาพและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
 
ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการวัด ประเมินผลการศึกษา
ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการวัด ประเมินผลการศึกษาความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการวัด ประเมินผลการศึกษา
ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการวัด ประเมินผลการศึกษา
 

More from นายสมพร เหล่าทองสาร โรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์ อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม

เลขนัยสำคัญ (Significant figures)
เลขนัยสำคัญ (Significant figures)เลขนัยสำคัญ (Significant figures)
รายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน 2/2558
รายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน 2/2558รายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน 2/2558
รายงานสรุปการปฏิบัติงาน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558
รายงานสรุปการปฏิบัติงาน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558รายงานสรุปการปฏิบัติงาน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558
รายงานสรุปการปฏิบัติงาน
รายงานสรุปการปฏิบัติงานรายงานสรุปการปฏิบัติงาน
การเข้าร่วมกิจกรรม E2 : Budapest 2016
การเข้าร่วมกิจกรรม E2 : Budapest 2016การเข้าร่วมกิจกรรม E2 : Budapest 2016
การบันทึกผลการเรียนออนไลน์
การบันทึกผลการเรียนออนไลน์การบันทึกผลการเรียนออนไลน์
ไข้เลือดออก (Dengue)
ไข้เลือดออก (Dengue)ไข้เลือดออก (Dengue)
การนำเสนอผลการติดตามโครงการยกระดับคุณภาพและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
การนำเสนอผลการติดตามโครงการยกระดับคุณภาพและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการนำเสนอผลการติดตามโครงการยกระดับคุณภาพและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
การนำเสนอผลการติดตามโครงการยกระดับคุณภาพและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
นายสมพร เหล่าทองสาร โรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์ อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม
 
Courseoutlinephysicsm6t2p57
Courseoutlinephysicsm6t2p57Courseoutlinephysicsm6t2p57
Courseoutlinephysicsm4t2p57
Courseoutlinephysicsm4t2p57Courseoutlinephysicsm4t2p57
Aimphysicsm6t2p57
Aimphysicsm6t2p57Aimphysicsm6t2p57
Aimphysicsm4t2p57
Aimphysicsm4t2p57Aimphysicsm4t2p57

More from นายสมพร เหล่าทองสาร โรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์ อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม (20)

Test Blueprint ONET M3 2560
Test Blueprint ONET M3 2560Test Blueprint ONET M3 2560
Test Blueprint ONET M3 2560
 
Test Blueprint ONET M6 2559
Test Blueprint ONET M6 2559Test Blueprint ONET M6 2559
Test Blueprint ONET M6 2559
 
Test Blueprint ONET M3 2559
Test Blueprint ONET M3 2559 Test Blueprint ONET M3 2559
Test Blueprint ONET M3 2559
 
การใช้งานเวอร์เนียร์คาร์ลิปเปอร์
การใช้งานเวอร์เนียร์คาร์ลิปเปอร์การใช้งานเวอร์เนียร์คาร์ลิปเปอร์
การใช้งานเวอร์เนียร์คาร์ลิปเปอร์
 
เลขนัยสำคัญ (Significant figures)
เลขนัยสำคัญ (Significant figures)เลขนัยสำคัญ (Significant figures)
เลขนัยสำคัญ (Significant figures)
 
รายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน 2/2558
รายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน 2/2558รายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน 2/2558
รายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน 2/2558
 
รายงานสรุปการปฏิบัติงาน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558
รายงานสรุปการปฏิบัติงาน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558รายงานสรุปการปฏิบัติงาน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558
รายงานสรุปการปฏิบัติงาน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558
 
รายงานสรุปการปฏิบัติงาน
รายงานสรุปการปฏิบัติงานรายงานสรุปการปฏิบัติงาน
รายงานสรุปการปฏิบัติงาน
 
การเข้าร่วมกิจกรรม E2 : Budapest 2016
การเข้าร่วมกิจกรรม E2 : Budapest 2016การเข้าร่วมกิจกรรม E2 : Budapest 2016
การเข้าร่วมกิจกรรม E2 : Budapest 2016
 
การบันทึกผลการเรียนออนไลน์
การบันทึกผลการเรียนออนไลน์การบันทึกผลการเรียนออนไลน์
การบันทึกผลการเรียนออนไลน์
 
Pressure
PressurePressure
Pressure
 
ไข้เลือดออก (Dengue)
ไข้เลือดออก (Dengue)ไข้เลือดออก (Dengue)
ไข้เลือดออก (Dengue)
 
ความหนาแน่น (Density)
ความหนาแน่น (Density)ความหนาแน่น (Density)
ความหนาแน่น (Density)
 
การนำเสนอผลการติดตามโครงการยกระดับคุณภาพและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
การนำเสนอผลการติดตามโครงการยกระดับคุณภาพและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการนำเสนอผลการติดตามโครงการยกระดับคุณภาพและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
การนำเสนอผลการติดตามโครงการยกระดับคุณภาพและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
 
Courseoutlinephysicsm6t2p57
Courseoutlinephysicsm6t2p57Courseoutlinephysicsm6t2p57
Courseoutlinephysicsm6t2p57
 
Courseoutlinephysicsm4t2p57
Courseoutlinephysicsm4t2p57Courseoutlinephysicsm4t2p57
Courseoutlinephysicsm4t2p57
 
Aimphysicsm6t2p57
Aimphysicsm6t2p57Aimphysicsm6t2p57
Aimphysicsm6t2p57
 
Aimphysicsm4t2p57
Aimphysicsm4t2p57Aimphysicsm4t2p57
Aimphysicsm4t2p57
 
WHAT IS PISA 4
WHAT IS PISA 4WHAT IS PISA 4
WHAT IS PISA 4
 
WHAT IS PISA 3
WHAT IS PISA 3WHAT IS PISA 3
WHAT IS PISA 3
 

Recently uploaded

ส่วนหน้า สมฐ. วิทยาศาสตร์ ม.1 เล่ม 1.docx
ส่วนหน้า สมฐ. วิทยาศาสตร์ ม.1 เล่ม 1.docxส่วนหน้า สมฐ. วิทยาศาสตร์ ม.1 เล่ม 1.docx
ส่วนหน้า สมฐ. วิทยาศาสตร์ ม.1 เล่ม 1.docx
ArnonTonsaipet
 
ความสุจริตทางวิชาการ “เชื่อมไทยเชื่อมโลก”.pdf
ความสุจริตทางวิชาการ “เชื่อมไทยเชื่อมโลก”.pdfความสุจริตทางวิชาการ “เชื่อมไทยเชื่อมโลก”.pdf
ความสุจริตทางวิชาการ “เชื่อมไทยเชื่อมโลก”.pdf
Pattie Pattie
 
ภาษาอังกฤษ สำหรับนักวิปัสสนา เพื่อฝึกปฎิบัติ
ภาษาอังกฤษ สำหรับนักวิปัสสนา เพื่อฝึกปฎิบัติภาษาอังกฤษ สำหรับนักวิปัสสนา เพื่อฝึกปฎิบัติ
ภาษาอังกฤษ สำหรับนักวิปัสสนา เพื่อฝึกปฎิบัติ
Faculty of BuddhismMahachulalongkornrajavidyalaya Roi Et Buddhist College
 
bio62สอวน.ชีววิทยา-ชีววิทยาปี62-ข้อสอบแข่งกัน
bio62สอวน.ชีววิทยา-ชีววิทยาปี62-ข้อสอบแข่งกันbio62สอวน.ชีววิทยา-ชีววิทยาปี62-ข้อสอบแข่งกัน
bio62สอวน.ชีววิทยา-ชีววิทยาปี62-ข้อสอบแข่งกัน
CholapruekSangkamane1
 
Artificial Intelligence in Education2.pdf
Artificial Intelligence in Education2.pdfArtificial Intelligence in Education2.pdf
Artificial Intelligence in Education2.pdf
Prachyanun Nilsook
 
เรียนภาษาจีนด้วยตนเอง ฟรี ๒๔ ชั่วโมง.pdf
เรียนภาษาจีนด้วยตนเอง ฟรี ๒๔ ชั่วโมง.pdfเรียนภาษาจีนด้วยตนเอง ฟรี ๒๔ ชั่วโมง.pdf
เรียนภาษาจีนด้วยตนเอง ฟรี ๒๔ ชั่วโมง.pdf
ssuser0ffe4b
 

Recently uploaded (6)

ส่วนหน้า สมฐ. วิทยาศาสตร์ ม.1 เล่ม 1.docx
ส่วนหน้า สมฐ. วิทยาศาสตร์ ม.1 เล่ม 1.docxส่วนหน้า สมฐ. วิทยาศาสตร์ ม.1 เล่ม 1.docx
ส่วนหน้า สมฐ. วิทยาศาสตร์ ม.1 เล่ม 1.docx
 
ความสุจริตทางวิชาการ “เชื่อมไทยเชื่อมโลก”.pdf
ความสุจริตทางวิชาการ “เชื่อมไทยเชื่อมโลก”.pdfความสุจริตทางวิชาการ “เชื่อมไทยเชื่อมโลก”.pdf
ความสุจริตทางวิชาการ “เชื่อมไทยเชื่อมโลก”.pdf
 
ภาษาอังกฤษ สำหรับนักวิปัสสนา เพื่อฝึกปฎิบัติ
ภาษาอังกฤษ สำหรับนักวิปัสสนา เพื่อฝึกปฎิบัติภาษาอังกฤษ สำหรับนักวิปัสสนา เพื่อฝึกปฎิบัติ
ภาษาอังกฤษ สำหรับนักวิปัสสนา เพื่อฝึกปฎิบัติ
 
bio62สอวน.ชีววิทยา-ชีววิทยาปี62-ข้อสอบแข่งกัน
bio62สอวน.ชีววิทยา-ชีววิทยาปี62-ข้อสอบแข่งกันbio62สอวน.ชีววิทยา-ชีววิทยาปี62-ข้อสอบแข่งกัน
bio62สอวน.ชีววิทยา-ชีววิทยาปี62-ข้อสอบแข่งกัน
 
Artificial Intelligence in Education2.pdf
Artificial Intelligence in Education2.pdfArtificial Intelligence in Education2.pdf
Artificial Intelligence in Education2.pdf
 
เรียนภาษาจีนด้วยตนเอง ฟรี ๒๔ ชั่วโมง.pdf
เรียนภาษาจีนด้วยตนเอง ฟรี ๒๔ ชั่วโมง.pdfเรียนภาษาจีนด้วยตนเอง ฟรี ๒๔ ชั่วโมง.pdf
เรียนภาษาจีนด้วยตนเอง ฟรี ๒๔ ชั่วโมง.pdf
 

WHAT IS PISA? #2

 • 1. คะแนน PISA คืออะไร (ตอน 2) นายสมพร เหล่าทองสาร ครูชานาญการ โรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์ สพม.26
 • 2. PISA อาจจะไม่ได้ตอบโจทย์ว่า นโยบายหรือวิธีการอะไรที่ส่งผล ต่อผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา แต่เป็นความเป็นไปได้ ความเหมือนและ ความต่างเชิงเปรียบเทียบ ระหว่างระบบการศึกษาของประเทศต่าง ๆ ในโลก การเปรียบเทียบเช่นว่านี้ อาจช่วยให้รัฐบาลแต่ละประเทศ สามารถคิดหานโยบายหรือวิธีการ เพื่อช่วยปรับปรุงผลสัมฤทธิ์ของ นักเรียน
 • 3. รัฐบาล นักการศึกษา และผู้ปกครองสามารถติดตาม ความก้าวหน้าของระบบการศึกษาของประเทศตัวเองได้ โดยใช้คะแนน PISAเป็นตัวช่วย หลายประเทศเริ่มใช้คะแนน PISA ในการตั้งเป้าหมายและวัดผล สัมฤทธิ์ทางการศึกษา แต่ PISAเองไม่ได้เชื่อว่า คะแนนที่ดีจะ แปลว่า ระบบการศึกษานั้นประสบความสาเร็จ
 • 4. PISA เชื่อว่า สิ่งที่สาคัญคือ นักเรียนทุกคน จากทุกภูมิหลัง ทุก ฐานะต้องทาคะแนนได้ดี ไม่แต่เฉพาะนักเรียนที่มีฐานะดี มาจาก ครอบครัวที่มีการศึกษา หรือจากครอบครัวมีความสนใจใน ศิลปวัฒนธรรม นักเรียนจากครอบครัวด้อยโอกาส ในฮ่องกง เซี่ยงไฮ้ เกาหลี และฟินแลนด์ ทาคะแนน PISA ได้สูงสุดเป็นจานวนมาก
 • 5. หลังจากที่เราได้ค้นพบลักษณะร่วมกันของระบบการศึกษาที่ ประสบความสาเร็จ เราก็สามารถใช้ลักษณะร่วม (Profile) นี้ เป็น ต้นแบบให้กับประเทศอื่น ๆ เราลองมาดูข้อสอบ PISA กับสัก 2 ตัวอย่าง ตัวอย่างแรก เป็นตัวอย่างการทดสอบทักษะการอ่าน ข้อสอบจะมี กราฟพร้อมคาอธิบาย
 • 6.
 • 7. คาถามเป็นกราฟแสดงระดับน้าของทะเลสาบชาด ซึ่งอยู่ใน อาฟริกาเหนือ ทะเลสาปดังกล่าวแห้งสนิทในยุคน้าแข็ง เมื่อประมาณ 2,000 ปีก่อนคริสตกาล และปรากฎขึ้นอีกครั้งเมื่อ 10,000 ปีก่อน คริสตกาล วันนี้ ระดับน้าที่วัดได้อยู่ในระดับเดียวกับเมื่อ ค.ศ. 1000 คาถามคือว่า ทาไม ผู้เขียนจึงเลือกให้กราฟเริ่มที่จุดนี้
 • 8. ตัวอย่างนี้ เป็นข้อสอบที่ค่อนข้างยาก เพราะนักเรียนเพียง 37% ในประเทศที่พัฒนาแล้วที่ตอบถูก นักเรียนที่ตอบถูกนอกจากจะต้อง อ่านข้อสอบให้เข้าใจ ใคร่ครวญและสามารถหาข้อสรุปจากสิ่งที่อ่าน เหตุที่กราฟระดับน้าเริ่มต้นที่ 10,000 ปีก่อนคริสตกาลเป็นเพราะ นั่นเป็นปีที่ ทะเลสาบชาดปรากฎขึ้นอีกครั้ง หลังจากที่ได้หายไปเพราะ ทะเลสาปแห้งสนิทในยุคน้าแข็ง
 • 9. คะแนน PISA คืออะไร และมันบอกอะไรกับเรา page 2 url: http://www.samsungslc.org/article/what-is-pisa-2/2/ Poster คุณเชษฐ เชษฐสันติคุณ ที่ปรึกษาโครงการ ซัมซุง สร้างพลังการเรียนรู้ สู่อนาคต •Chet Chetsandtikhun •Managing PartneratSiamentisLtd.