SlideShare a Scribd company logo
Varför går det bra för
 Sverige?

Andreas Bergh, Lunds universitet och IFN
Magnus Henrekson, IFN
Bakgrund
• Egen forskning: Pär Hansson & Henrekson, Public Choice, 1994,
 Stefan Fölster & Henrekson, European J of Political Economy,
 1999, Fölster & Henrekson, European Econ Rev, 2001, Bergh &
 Karlsson, Public Choice, 2010, Bergh & Erlingsson, Scandinavian
 Political Studies 2009, Bergh & Bjørnskov, Kyklos, 2011, Bergh &
 Henrekson, J of Ec Surveys, 2011
• Andras forskning
Real BNP/capita 1970-2007
BNP tillväxt krisåren 2007–2011
(årsgenomsnitt)

• Sverige: 1,4 %
• USA: 0,6 %
• Euroområdet: 0,5 %

Källa: Konjunkturinstitutet
BNI per capita (löpande PPP $)

     1993 1997 2010
 Sverige  100 100 100
 Italien  101 98 78
 Euroomr.  -- 93 86
 OECD    -- 93 83
Sverigebilden
Huvudfråga
• Givet vad ekonomer tror sig veta om ekonomisk
 tillväxt, är Sveriges relativa framgångar paradoxala
 eller svårförklarade?
• Vårt svar: Nej.

• Neoklassisk tillväxtteori, ny (endogen) tillväxtteori
• Betydelsen av institutioner, ekonomisk frihet och
 tillit.
Exempel
     “The Swedes
     themselves are not
     entirely sure what
     they have done
     right.”
     – Paul Krugman
Hämmar inte höga skatter tillväxt?
• Jo, i rika länder tycks det i genomsnitt vara så.
• Bergh & Henrekson (2011), J. of Ec. Surveys.
• men…
• Stor variation mellan länder.
• Stor variation mellan olika skatter (och hur de
 används).
• Sveriges skattekvot var runt 56 % 1990, idag
 runt 46 %.
• Allt annat lika: 0,5 till 1 procentenhet högre
 årlig tillväxttakt.
Sveriges skattekvot 1980–2010
(källa: Ekonomifakta)
Sverige har genomfört kraftiga
strukturreformer
• Jämfört med 1985
• Sänkta marginalskatter och kapitalskatter
• Lägre och stabilare inflation
  – Oberoende riksbank och penningpolitiskt ramverk
  – Budgetlag
• Ökad ekonomisk öppenhet
  – Fria kapitalrörelser och öppnade marknader för ägande
• Avreglerade finans- och produktmarknader
  – Tidigare reglerade marknader
  – Öppning för privata utförare av skattefinansierade tjänster
Strukturreformer forts.
• Reformerad arbetsmarknad
 – Överenskommen visstidsanställning
 – Undantag från LAS
 – Bemanningsföretag och privata arbetsförmedlingar tillåtna
• Reformerad lönebildning
• Nytt pensionssystem
 – Finansiellt stabilt
 – Ökad aktuaritet – lönsamt att skjuta upp pensionering
• Minskad dekommodifiering
 – Lägre ersättningsnivåer vid icke-arbete
 – Jobbskatteavdrag förbättrar extensiva marginalen
 – RUT och ROT gynnar tjänstesektorn
Ökning av globalisering (svart) och
ekonomisk frihet (grå) 1970–2000.
 Källa: KOF globaliseringsindex, www.freetheworld.com
Sverige gynnas av att vara ett
högtillitssamhälle
• Två av tre instämmer i påståendet ”Most
 people can be trusted”
• Hög tillit sannolikt före välfärdsstaten
• Bergh & Bjørnskov (2011): ”Historical
 trust levels predict the current size of the
 welfare state”
Sverige präglas alltjämt av höga
skattekilar på arbete
Tim per år, 20–                 Tid med
74 år      Avlönat arbete Oavlönat arbete  barnen


Kvinnor
Sverige         1 050      1 180   180
USA           1 230      1 120   250


Män
Sverige         1 530       810    100
USA           1 810       660    105
Skattefaktorns utveckling Sverige 1952–2010
Sammanfattning
• Mot bakgrund av forskning kring hur
 ekonomisk utveckling beror på statens storlek,
 effekten av strukturreformer, ekonomisk frihet
 och tillit…
• …är Sverige mer ett skolboksexempel än en
 humla.
• Höga skattekilar på arbete präglar dock
 fortfarande den svenska ekonomin
• Liksom stel arbetsmarknad och
 bostadsmarknad.
• Det skulle kunna gå ännu bättre!

More Related Content

What's hot

Nordeas Boränteprognos 130523
Nordeas Boränteprognos 130523Nordeas Boränteprognos 130523
Nordeas Boränteprognos 130523
Nordea Bank
 
Peter Norman presentation vid Nordic Cash & Treasury Management 2014 17 mars ...
Peter Norman presentation vid Nordic Cash & Treasury Management 2014 17 mars ...Peter Norman presentation vid Nordic Cash & Treasury Management 2014 17 mars ...
Peter Norman presentation vid Nordic Cash & Treasury Management 2014 17 mars ...
VIRGOkonsult
 
Anders borgs presentation, Anförande vid Dagens industris konferens Världen 2...
Anders borgs presentation, Anförande vid Dagens industris konferens Världen 2...Anders borgs presentation, Anförande vid Dagens industris konferens Världen 2...
Anders borgs presentation, Anförande vid Dagens industris konferens Världen 2...
VIRGOkonsult
 
Anders Borg presentation SvD Bank Summit 20131203
Anders Borg presentation SvD Bank Summit 20131203Anders Borg presentation SvD Bank Summit 20131203
Anders Borg presentation SvD Bank Summit 20131203
VIRGOkonsult
 
Regionala utsikter oktober 2013
Regionala utsikter oktober 2013Regionala utsikter oktober 2013
Regionala utsikter oktober 2013
Nordea Bank
 
Anders Borgs presentation vid Nordiskt Forum 2014-06-12
Anders Borgs presentation vid Nordiskt Forum 2014-06-12Anders Borgs presentation vid Nordiskt Forum 2014-06-12
Anders Borgs presentation vid Nordiskt Forum 2014-06-12
VIRGOkonsult
 
Nordea boranteprognos 120919
Nordea boranteprognos 120919Nordea boranteprognos 120919
Nordea boranteprognos 120919
Nordea Bank
 
Blå bok
Blå bokBlå bok
Blå bok
Nic_67
 
Anders Borgs presentation vid TSLs tioårsjubileum 20140901
Anders Borgs presentation vid TSLs tioårsjubileum 20140901Anders Borgs presentation vid TSLs tioårsjubileum 20140901
Anders Borgs presentation vid TSLs tioårsjubileum 20140901
VIRGOkonsult
 
Gul bok frågor ekonomi 1
Gul bok frågor ekonomi 1Gul bok frågor ekonomi 1
Gul bok frågor ekonomi 1
Nic_67
 
Globala obalanser-kinnwall-ackerby-12maj
Globala obalanser-kinnwall-ackerby-12majGlobala obalanser-kinnwall-ackerby-12maj
Globala obalanser-kinnwall-ackerby-12maj
Global Utmaning
 
Anders Borgs presentation 20140512 till Finanspolitiska rådet
Anders Borgs presentation 20140512 till Finanspolitiska rådetAnders Borgs presentation 20140512 till Finanspolitiska rådet
Anders Borgs presentation 20140512 till Finanspolitiska rådet
VIRGOkonsult
 
Nordeas marknadssyn augusti 2014
Nordeas marknadssyn augusti 2014Nordeas marknadssyn augusti 2014
Nordeas marknadssyn augusti 2014
Nordea Bank
 
Konjunkturbarometern juli 2013
Konjunkturbarometern juli 2013Konjunkturbarometern juli 2013
Konjunkturbarometern juli 2013
Konjunkturinstitutet
 
Nordeas Marknadsanalys mars
Nordeas Marknadsanalys marsNordeas Marknadsanalys mars
Nordeas Marknadsanalys mars
Nordea Bank
 
Anders Borgs presentation Mälardalens högskola 20140129
Anders Borgs presentation Mälardalens högskola 20140129Anders Borgs presentation Mälardalens högskola 20140129
Anders Borgs presentation Mälardalens högskola 20140129
VIRGOkonsult
 
Anders Borgs presentation 20140527 till Finanspolitiska rådet
Anders Borgs presentation 20140527 till Finanspolitiska rådetAnders Borgs presentation 20140527 till Finanspolitiska rådet
Anders Borgs presentation 20140527 till Finanspolitiska rådet
VIRGOkonsult
 
Magdalena Anderssons presentationsbilder om det ekonomiska läget vid pressträ...
Magdalena Anderssons presentationsbilder om det ekonomiska läget vid pressträ...Magdalena Anderssons presentationsbilder om det ekonomiska läget vid pressträ...
Magdalena Anderssons presentationsbilder om det ekonomiska läget vid pressträ...
VIRGOkonsult
 
Marknadsanalys april
Marknadsanalys aprilMarknadsanalys april
Marknadsanalys april
Nordea Bank
 
Nordea boränteprognos 28 september
Nordea boränteprognos 28 september Nordea boränteprognos 28 september
Nordea boränteprognos 28 september
Nordea Bank
 

What's hot (20)

Nordeas Boränteprognos 130523
Nordeas Boränteprognos 130523Nordeas Boränteprognos 130523
Nordeas Boränteprognos 130523
 
Peter Norman presentation vid Nordic Cash & Treasury Management 2014 17 mars ...
Peter Norman presentation vid Nordic Cash & Treasury Management 2014 17 mars ...Peter Norman presentation vid Nordic Cash & Treasury Management 2014 17 mars ...
Peter Norman presentation vid Nordic Cash & Treasury Management 2014 17 mars ...
 
Anders borgs presentation, Anförande vid Dagens industris konferens Världen 2...
Anders borgs presentation, Anförande vid Dagens industris konferens Världen 2...Anders borgs presentation, Anförande vid Dagens industris konferens Världen 2...
Anders borgs presentation, Anförande vid Dagens industris konferens Världen 2...
 
Anders Borg presentation SvD Bank Summit 20131203
Anders Borg presentation SvD Bank Summit 20131203Anders Borg presentation SvD Bank Summit 20131203
Anders Borg presentation SvD Bank Summit 20131203
 
Regionala utsikter oktober 2013
Regionala utsikter oktober 2013Regionala utsikter oktober 2013
Regionala utsikter oktober 2013
 
Anders Borgs presentation vid Nordiskt Forum 2014-06-12
Anders Borgs presentation vid Nordiskt Forum 2014-06-12Anders Borgs presentation vid Nordiskt Forum 2014-06-12
Anders Borgs presentation vid Nordiskt Forum 2014-06-12
 
Nordea boranteprognos 120919
Nordea boranteprognos 120919Nordea boranteprognos 120919
Nordea boranteprognos 120919
 
Blå bok
Blå bokBlå bok
Blå bok
 
Anders Borgs presentation vid TSLs tioårsjubileum 20140901
Anders Borgs presentation vid TSLs tioårsjubileum 20140901Anders Borgs presentation vid TSLs tioårsjubileum 20140901
Anders Borgs presentation vid TSLs tioårsjubileum 20140901
 
Gul bok frågor ekonomi 1
Gul bok frågor ekonomi 1Gul bok frågor ekonomi 1
Gul bok frågor ekonomi 1
 
Globala obalanser-kinnwall-ackerby-12maj
Globala obalanser-kinnwall-ackerby-12majGlobala obalanser-kinnwall-ackerby-12maj
Globala obalanser-kinnwall-ackerby-12maj
 
Anders Borgs presentation 20140512 till Finanspolitiska rådet
Anders Borgs presentation 20140512 till Finanspolitiska rådetAnders Borgs presentation 20140512 till Finanspolitiska rådet
Anders Borgs presentation 20140512 till Finanspolitiska rådet
 
Nordeas marknadssyn augusti 2014
Nordeas marknadssyn augusti 2014Nordeas marknadssyn augusti 2014
Nordeas marknadssyn augusti 2014
 
Konjunkturbarometern juli 2013
Konjunkturbarometern juli 2013Konjunkturbarometern juli 2013
Konjunkturbarometern juli 2013
 
Nordeas Marknadsanalys mars
Nordeas Marknadsanalys marsNordeas Marknadsanalys mars
Nordeas Marknadsanalys mars
 
Anders Borgs presentation Mälardalens högskola 20140129
Anders Borgs presentation Mälardalens högskola 20140129Anders Borgs presentation Mälardalens högskola 20140129
Anders Borgs presentation Mälardalens högskola 20140129
 
Anders Borgs presentation 20140527 till Finanspolitiska rådet
Anders Borgs presentation 20140527 till Finanspolitiska rådetAnders Borgs presentation 20140527 till Finanspolitiska rådet
Anders Borgs presentation 20140527 till Finanspolitiska rådet
 
Magdalena Anderssons presentationsbilder om det ekonomiska läget vid pressträ...
Magdalena Anderssons presentationsbilder om det ekonomiska läget vid pressträ...Magdalena Anderssons presentationsbilder om det ekonomiska läget vid pressträ...
Magdalena Anderssons presentationsbilder om det ekonomiska läget vid pressträ...
 
Marknadsanalys april
Marknadsanalys aprilMarknadsanalys april
Marknadsanalys april
 
Nordea boränteprognos 28 september
Nordea boränteprognos 28 september Nordea boränteprognos 28 september
Nordea boränteprognos 28 september
 

Similar to Varför går det bra för Sverige?

Scb välfärdssverige
Scb välfärdssverigeScb välfärdssverige
Scb välfärdssverige
Andreas Bergh
 
Entreprenörskap och inkomstjämlikhet
Entreprenörskap och inkomstjämlikhetEntreprenörskap och inkomstjämlikhet
Entreprenörskap och inkomstjämlikhet
Ratio - Näringslivets forskningsinstitut
 
Lönebildningsrapporten 2014
Lönebildningsrapporten 2014Lönebildningsrapporten 2014
Lönebildningsrapporten 2014
Konjunkturinstitutet
 
IFAU 2014-05-21 Medborgarskap arbetsmarknaden och familjebildning
IFAU 2014-05-21 Medborgarskap arbetsmarknaden och familjebildningIFAU 2014-05-21 Medborgarskap arbetsmarknaden och familjebildning
IFAU 2014-05-21 Medborgarskap arbetsmarknaden och familjebildning
VIRGOkonsult
 
Magdalena Anderssons presentationsbilder Det ekonomiska läget och inriktninge...
Magdalena Anderssons presentationsbilder Det ekonomiska läget och inriktninge...Magdalena Anderssons presentationsbilder Det ekonomiska läget och inriktninge...
Magdalena Anderssons presentationsbilder Det ekonomiska läget och inriktninge...
VIRGOkonsult
 
SEB:s Välfärdsbarometer jämför nordisk välfärd
SEB:s Välfärdsbarometer jämför nordisk välfärdSEB:s Välfärdsbarometer jämför nordisk välfärd
SEB:s Välfärdsbarometer jämför nordisk välfärd
SEBgroup
 
Almedalen ekonomiskt seminarium
Almedalen ekonomiskt seminariumAlmedalen ekonomiskt seminarium
Almedalen ekonomiskt seminarium
Socialdemokraterna
 
Invandringens möjligheter
Invandringens möjligheterInvandringens möjligheter
Invandringens möjligheter
Jacob Lundberg
 
Vad gor-rika-24jan
Vad gor-rika-24janVad gor-rika-24jan
Vad gor-rika-24jan
Global Utmaning
 
Är det möjligt att nå arbetslöshetsmålet?
Är det möjligt att nå arbetslöshetsmålet?Är det möjligt att nå arbetslöshetsmålet?
Är det möjligt att nå arbetslöshetsmålet?
Staffan Lindström
 
PP-bilder presentation av vårmotionen
PP-bilder presentation av vårmotionenPP-bilder presentation av vårmotionen
PP-bilder presentation av vårmotionen
Socialdemokraterna
 
Motioner Omr 01
Motioner Omr 01Motioner Omr 01
Motioner Omr 01
Centerpartiet
 
En ny välfärdsindustri
En ny välfärdsindustriEn ny välfärdsindustri
En ny välfärdsindustri
framtidhaninge
 
Ekonomisk politik i en osäker omvärld. Anders Borgs presentation Nordea 20131104
Ekonomisk politik i en osäker omvärld. Anders Borgs presentation Nordea 20131104Ekonomisk politik i en osäker omvärld. Anders Borgs presentation Nordea 20131104
Ekonomisk politik i en osäker omvärld. Anders Borgs presentation Nordea 20131104
VIRGOkonsult
 
Lönebildningsrapporten 2013
Lönebildningsrapporten 2013Lönebildningsrapporten 2013
Lönebildningsrapporten 2013
Konjunkturinstitutet
 
Globalisering och välfärdsstat
Globalisering och välfärdsstatGlobalisering och välfärdsstat
Globalisering och välfärdsstat
Andreas Bergh
 
Regionala utsikter oktober 2014
Regionala utsikter oktober 2014Regionala utsikter oktober 2014
Regionala utsikter oktober 2014
Nordea Bank
 
Utvecklingsekonomi för kurs i Globalmedicin 2006
Utvecklingsekonomi för kurs i Globalmedicin 2006Utvecklingsekonomi för kurs i Globalmedicin 2006
Utvecklingsekonomi för kurs i Globalmedicin 2006
Göran Lindgren
 
Magdalena Anderssons presentationsbilder från pressträffen 20150821
Magdalena Anderssons presentationsbilder från pressträffen 20150821Magdalena Anderssons presentationsbilder från pressträffen 20150821
Magdalena Anderssons presentationsbilder från pressträffen 20150821
VIRGOkonsult
 
Presentationsbilder från Magdalena Anderssons presentation av budgetpropositi...
Presentationsbilder från Magdalena Anderssons presentation av budgetpropositi...Presentationsbilder från Magdalena Anderssons presentation av budgetpropositi...
Presentationsbilder från Magdalena Anderssons presentation av budgetpropositi...
VIRGOkonsult
 

Similar to Varför går det bra för Sverige? (20)

Scb välfärdssverige
Scb välfärdssverigeScb välfärdssverige
Scb välfärdssverige
 
Entreprenörskap och inkomstjämlikhet
Entreprenörskap och inkomstjämlikhetEntreprenörskap och inkomstjämlikhet
Entreprenörskap och inkomstjämlikhet
 
Lönebildningsrapporten 2014
Lönebildningsrapporten 2014Lönebildningsrapporten 2014
Lönebildningsrapporten 2014
 
IFAU 2014-05-21 Medborgarskap arbetsmarknaden och familjebildning
IFAU 2014-05-21 Medborgarskap arbetsmarknaden och familjebildningIFAU 2014-05-21 Medborgarskap arbetsmarknaden och familjebildning
IFAU 2014-05-21 Medborgarskap arbetsmarknaden och familjebildning
 
Magdalena Anderssons presentationsbilder Det ekonomiska läget och inriktninge...
Magdalena Anderssons presentationsbilder Det ekonomiska läget och inriktninge...Magdalena Anderssons presentationsbilder Det ekonomiska läget och inriktninge...
Magdalena Anderssons presentationsbilder Det ekonomiska läget och inriktninge...
 
SEB:s Välfärdsbarometer jämför nordisk välfärd
SEB:s Välfärdsbarometer jämför nordisk välfärdSEB:s Välfärdsbarometer jämför nordisk välfärd
SEB:s Välfärdsbarometer jämför nordisk välfärd
 
Almedalen ekonomiskt seminarium
Almedalen ekonomiskt seminariumAlmedalen ekonomiskt seminarium
Almedalen ekonomiskt seminarium
 
Invandringens möjligheter
Invandringens möjligheterInvandringens möjligheter
Invandringens möjligheter
 
Vad gor-rika-24jan
Vad gor-rika-24janVad gor-rika-24jan
Vad gor-rika-24jan
 
Är det möjligt att nå arbetslöshetsmålet?
Är det möjligt att nå arbetslöshetsmålet?Är det möjligt att nå arbetslöshetsmålet?
Är det möjligt att nå arbetslöshetsmålet?
 
PP-bilder presentation av vårmotionen
PP-bilder presentation av vårmotionenPP-bilder presentation av vårmotionen
PP-bilder presentation av vårmotionen
 
Motioner Omr 01
Motioner Omr 01Motioner Omr 01
Motioner Omr 01
 
En ny välfärdsindustri
En ny välfärdsindustriEn ny välfärdsindustri
En ny välfärdsindustri
 
Ekonomisk politik i en osäker omvärld. Anders Borgs presentation Nordea 20131104
Ekonomisk politik i en osäker omvärld. Anders Borgs presentation Nordea 20131104Ekonomisk politik i en osäker omvärld. Anders Borgs presentation Nordea 20131104
Ekonomisk politik i en osäker omvärld. Anders Borgs presentation Nordea 20131104
 
Lönebildningsrapporten 2013
Lönebildningsrapporten 2013Lönebildningsrapporten 2013
Lönebildningsrapporten 2013
 
Globalisering och välfärdsstat
Globalisering och välfärdsstatGlobalisering och välfärdsstat
Globalisering och välfärdsstat
 
Regionala utsikter oktober 2014
Regionala utsikter oktober 2014Regionala utsikter oktober 2014
Regionala utsikter oktober 2014
 
Utvecklingsekonomi för kurs i Globalmedicin 2006
Utvecklingsekonomi för kurs i Globalmedicin 2006Utvecklingsekonomi för kurs i Globalmedicin 2006
Utvecklingsekonomi för kurs i Globalmedicin 2006
 
Magdalena Anderssons presentationsbilder från pressträffen 20150821
Magdalena Anderssons presentationsbilder från pressträffen 20150821Magdalena Anderssons presentationsbilder från pressträffen 20150821
Magdalena Anderssons presentationsbilder från pressträffen 20150821
 
Presentationsbilder från Magdalena Anderssons presentation av budgetpropositi...
Presentationsbilder från Magdalena Anderssons presentation av budgetpropositi...Presentationsbilder från Magdalena Anderssons presentation av budgetpropositi...
Presentationsbilder från Magdalena Anderssons presentation av budgetpropositi...
 

More from tankesmedjanfores

Consumption-based approaches in climate policy - Glen Peters
Consumption-based approaches in climate policy - Glen PetersConsumption-based approaches in climate policy - Glen Peters
Consumption-based approaches in climate policy - Glen Peters
tankesmedjanfores
 
Andreas Berghs ppt, "Invandring och jobb: har partierna fel lösningar?"
Andreas Berghs ppt, "Invandring och jobb: har partierna fel lösningar?"Andreas Berghs ppt, "Invandring och jobb: har partierna fel lösningar?"
Andreas Berghs ppt, "Invandring och jobb: har partierna fel lösningar?"
tankesmedjanfores
 
IPCC:s tredje delrapport, av Thomas Sterner
IPCC:s tredje delrapport, av Thomas SternerIPCC:s tredje delrapport, av Thomas Sterner
IPCC:s tredje delrapport, av Thomas Sterner
tankesmedjanfores
 
Climate clubs and the UNFCCC Oscar Widerberg
Climate clubs and the UNFCCC Oscar WiderbergClimate clubs and the UNFCCC Oscar Widerberg
Climate clubs and the UNFCCC Oscar Widerberg
tankesmedjanfores
 
Lena Ek på FORES 13 november 2013
Lena Ek på FORES 13 november 2013Lena Ek på FORES 13 november 2013
Lena Ek på FORES 13 november 2013
tankesmedjanfores
 
Jenny von Bahr på FORES 12 november 2013
Jenny von Bahr på FORES 12 november 2013Jenny von Bahr på FORES 12 november 2013
Jenny von Bahr på FORES 12 november 2013
tankesmedjanfores
 
Sifo - Miljöns betydelse för valet
Sifo - Miljöns betydelse för valetSifo - Miljöns betydelse för valet
Sifo - Miljöns betydelse för valet
tankesmedjanfores
 
YouGov sammanställning om miljöfrågornas betydelse för svenska väljare
YouGov sammanställning om miljöfrågornas betydelse för svenska väljareYouGov sammanställning om miljöfrågornas betydelse för svenska väljare
YouGov sammanställning om miljöfrågornas betydelse för svenska väljare
tankesmedjanfores
 
Skiffergas bildspel Anna Nordling på FORES 2013-03-12
Skiffergas bildspel Anna Nordling på FORES 2013-03-12Skiffergas bildspel Anna Nordling på FORES 2013-03-12
Skiffergas bildspel Anna Nordling på FORES 2013-03-12
tankesmedjanfores
 
Presentation fores v2
Presentation fores v2Presentation fores v2
Presentation fores v2
tankesmedjanfores
 
Fores etanol goldmann
Fores etanol goldmannFores etanol goldmann
Fores etanol goldmann
tankesmedjanfores
 
California dreaming? Zetterberg 2012 10 12
California dreaming? Zetterberg 2012 10 12California dreaming? Zetterberg 2012 10 12
California dreaming? Zetterberg 2012 10 12
tankesmedjanfores
 
Spanien
SpanienSpanien
Uppdrag välfärd 10 maj 2012
Uppdrag välfärd 10 maj 2012Uppdrag välfärd 10 maj 2012
Uppdrag välfärd 10 maj 2012
tankesmedjanfores
 
Tomas Kåberger om förnybar energi i Asien ch Europa.
Tomas Kåberger om förnybar energi i Asien ch Europa.Tomas Kåberger om förnybar energi i Asien ch Europa.
Tomas Kåberger om förnybar energi i Asien ch Europa.
tankesmedjanfores
 
Grön skatteväxling 2 april final
Grön skatteväxling 2 april finalGrön skatteväxling 2 april final
Grön skatteväxling 2 april final
tankesmedjanfores
 
Grön skatteväxling 2 april
Grön skatteväxling 2 aprilGrön skatteväxling 2 april
Grön skatteväxling 2 april
tankesmedjanfores
 
OECD work on fossil fuel subsidies - Simon Upton
OECD work on fossil fuel subsidies - Simon UptonOECD work on fossil fuel subsidies - Simon Upton
OECD work on fossil fuel subsidies - Simon Upton
tankesmedjanfores
 

More from tankesmedjanfores (20)

Consumption-based approaches in climate policy - Glen Peters
Consumption-based approaches in climate policy - Glen PetersConsumption-based approaches in climate policy - Glen Peters
Consumption-based approaches in climate policy - Glen Peters
 
Fores scb aw
Fores scb awFores scb aw
Fores scb aw
 
Andreas Berghs ppt, "Invandring och jobb: har partierna fel lösningar?"
Andreas Berghs ppt, "Invandring och jobb: har partierna fel lösningar?"Andreas Berghs ppt, "Invandring och jobb: har partierna fel lösningar?"
Andreas Berghs ppt, "Invandring och jobb: har partierna fel lösningar?"
 
IPCC:s tredje delrapport, av Thomas Sterner
IPCC:s tredje delrapport, av Thomas SternerIPCC:s tredje delrapport, av Thomas Sterner
IPCC:s tredje delrapport, av Thomas Sterner
 
Climate clubs and the UNFCCC Oscar Widerberg
Climate clubs and the UNFCCC Oscar WiderbergClimate clubs and the UNFCCC Oscar Widerberg
Climate clubs and the UNFCCC Oscar Widerberg
 
Lena Ek på FORES 13 november 2013
Lena Ek på FORES 13 november 2013Lena Ek på FORES 13 november 2013
Lena Ek på FORES 13 november 2013
 
Jenny von Bahr på FORES 12 november 2013
Jenny von Bahr på FORES 12 november 2013Jenny von Bahr på FORES 12 november 2013
Jenny von Bahr på FORES 12 november 2013
 
Sifo - Miljöns betydelse för valet
Sifo - Miljöns betydelse för valetSifo - Miljöns betydelse för valet
Sifo - Miljöns betydelse för valet
 
YouGov sammanställning om miljöfrågornas betydelse för svenska väljare
YouGov sammanställning om miljöfrågornas betydelse för svenska väljareYouGov sammanställning om miljöfrågornas betydelse för svenska väljare
YouGov sammanställning om miljöfrågornas betydelse för svenska väljare
 
Skiffergas bildspel Anna Nordling på FORES 2013-03-12
Skiffergas bildspel Anna Nordling på FORES 2013-03-12Skiffergas bildspel Anna Nordling på FORES 2013-03-12
Skiffergas bildspel Anna Nordling på FORES 2013-03-12
 
Etanolens hållbarhet
Etanolens hållbarhetEtanolens hållbarhet
Etanolens hållbarhet
 
Presentation fores v2
Presentation fores v2Presentation fores v2
Presentation fores v2
 
Fores etanol goldmann
Fores etanol goldmannFores etanol goldmann
Fores etanol goldmann
 
California dreaming? Zetterberg 2012 10 12
California dreaming? Zetterberg 2012 10 12California dreaming? Zetterberg 2012 10 12
California dreaming? Zetterberg 2012 10 12
 
Spanien
SpanienSpanien
Spanien
 
Uppdrag välfärd 10 maj 2012
Uppdrag välfärd 10 maj 2012Uppdrag välfärd 10 maj 2012
Uppdrag välfärd 10 maj 2012
 
Tomas Kåberger om förnybar energi i Asien ch Europa.
Tomas Kåberger om förnybar energi i Asien ch Europa.Tomas Kåberger om förnybar energi i Asien ch Europa.
Tomas Kåberger om förnybar energi i Asien ch Europa.
 
Grön skatteväxling 2 april final
Grön skatteväxling 2 april finalGrön skatteväxling 2 april final
Grön skatteväxling 2 april final
 
Grön skatteväxling 2 april
Grön skatteväxling 2 aprilGrön skatteväxling 2 april
Grön skatteväxling 2 april
 
OECD work on fossil fuel subsidies - Simon Upton
OECD work on fossil fuel subsidies - Simon UptonOECD work on fossil fuel subsidies - Simon Upton
OECD work on fossil fuel subsidies - Simon Upton
 

Varför går det bra för Sverige?

 • 1. Varför går det bra för Sverige? Andreas Bergh, Lunds universitet och IFN Magnus Henrekson, IFN
 • 2. Bakgrund • Egen forskning: Pär Hansson & Henrekson, Public Choice, 1994, Stefan Fölster & Henrekson, European J of Political Economy, 1999, Fölster & Henrekson, European Econ Rev, 2001, Bergh & Karlsson, Public Choice, 2010, Bergh & Erlingsson, Scandinavian Political Studies 2009, Bergh & Bjørnskov, Kyklos, 2011, Bergh & Henrekson, J of Ec Surveys, 2011 • Andras forskning
 • 4. BNP tillväxt krisåren 2007–2011 (årsgenomsnitt) • Sverige: 1,4 % • USA: 0,6 % • Euroområdet: 0,5 % Källa: Konjunkturinstitutet
 • 5. BNI per capita (löpande PPP $) 1993 1997 2010 Sverige 100 100 100 Italien 101 98 78 Euroomr. -- 93 86 OECD -- 93 83
 • 7. Huvudfråga • Givet vad ekonomer tror sig veta om ekonomisk tillväxt, är Sveriges relativa framgångar paradoxala eller svårförklarade? • Vårt svar: Nej. • Neoklassisk tillväxtteori, ny (endogen) tillväxtteori • Betydelsen av institutioner, ekonomisk frihet och tillit.
 • 8. Exempel “The Swedes themselves are not entirely sure what they have done right.” – Paul Krugman
 • 9. Hämmar inte höga skatter tillväxt? • Jo, i rika länder tycks det i genomsnitt vara så. • Bergh & Henrekson (2011), J. of Ec. Surveys. • men… • Stor variation mellan länder. • Stor variation mellan olika skatter (och hur de används). • Sveriges skattekvot var runt 56 % 1990, idag runt 46 %. • Allt annat lika: 0,5 till 1 procentenhet högre årlig tillväxttakt.
 • 11. Sverige har genomfört kraftiga strukturreformer • Jämfört med 1985 • Sänkta marginalskatter och kapitalskatter • Lägre och stabilare inflation – Oberoende riksbank och penningpolitiskt ramverk – Budgetlag • Ökad ekonomisk öppenhet – Fria kapitalrörelser och öppnade marknader för ägande • Avreglerade finans- och produktmarknader – Tidigare reglerade marknader – Öppning för privata utförare av skattefinansierade tjänster
 • 12. Strukturreformer forts. • Reformerad arbetsmarknad – Överenskommen visstidsanställning – Undantag från LAS – Bemanningsföretag och privata arbetsförmedlingar tillåtna • Reformerad lönebildning • Nytt pensionssystem – Finansiellt stabilt – Ökad aktuaritet – lönsamt att skjuta upp pensionering • Minskad dekommodifiering – Lägre ersättningsnivåer vid icke-arbete – Jobbskatteavdrag förbättrar extensiva marginalen – RUT och ROT gynnar tjänstesektorn
 • 13. Ökning av globalisering (svart) och ekonomisk frihet (grå) 1970–2000. Källa: KOF globaliseringsindex, www.freetheworld.com
 • 14. Sverige gynnas av att vara ett högtillitssamhälle • Två av tre instämmer i påståendet ”Most people can be trusted” • Hög tillit sannolikt före välfärdsstaten • Bergh & Bjørnskov (2011): ”Historical trust levels predict the current size of the welfare state”
 • 15. Sverige präglas alltjämt av höga skattekilar på arbete Tim per år, 20– Tid med 74 år Avlönat arbete Oavlönat arbete barnen Kvinnor Sverige 1 050 1 180 180 USA 1 230 1 120 250 Män Sverige 1 530 810 100 USA 1 810 660 105
 • 17. Sammanfattning • Mot bakgrund av forskning kring hur ekonomisk utveckling beror på statens storlek, effekten av strukturreformer, ekonomisk frihet och tillit… • …är Sverige mer ett skolboksexempel än en humla. • Höga skattekilar på arbete präglar dock fortfarande den svenska ekonomin • Liksom stel arbetsmarknad och bostadsmarknad. • Det skulle kunna gå ännu bättre!