SlideShare a Scribd company logo
Tipologjia e Marketingut

  Univeristeti Publik I Prizrenit

   Semestri vjeshtor 2010
    Prof. Mentor Çollaku
                   1
Marketingu Social

 Rezultatet i mate permes realizimit te qellimeve, me
 suksesin e shfrytezimit te mjeteve shoqerore si dhe
 shfrytezimit te donacioneve – per dallim prej marketingut
 biznesor I cili qellimet i mat permes rritjes se fitimeve.

 Marketingu social eshte pjese perberese e organizatave joprofitabile.
 Ai dallon nga marketingu shoqeror dhe marketingu I organizatave
 joprofitabile.
                                2
Marketingu shoqeror
 Sipas Kotlerit marketingu shoqeror eshte drejtim i
 orientuar per percaktimin e ofertave dhe kerkesave
 si dhe rritjen e te mirave materiale ne disa dege te
 shoqerise.
 Sipas ktij koncepti nenkuptohet politika dhe obj. e
 nderrm. per harmonizimin e tre elementeve
  1. Fitimi I nderrmarrjes
  2. Kenaqja e kerkesave te konsumatoreve dhe
  3. Interesave shoqerore

 Koncepti I marketingut zvogelon rreziqet qe vijne
 nga konkurrenca e brendshme dhe e jashtme.
 (gjenerike, e kryqezuar)
                         3
Marketingu Institucional
 Nenkuptohet implementimi I marketingut neper
 nderrmarrje/organizata qe jane pjese perberese e
 ndonje fusheveprimtarie.
 Behet hulumtimi I tregut per nderrmarjet
 prodhuese, tregtare dhe te organizatave
 joprofitabile.
 Ka shtirje te gjere dhe mjaft atraktive –si dhe
 mundeson penetrim ne tregje te reja.                       4
Marketingu I organizatave
joprofitabile
 Institucionet e arsimit, organizatat humanitare,
 fetare, etj. – roli I marketingut eshte arritja e
 efektivetit ne pune.
 Meqenese profiti nuk eshte prioritet – detyre e
 marketingut eshte plasimi i ofertave ne nje menyre
 sa me te mire.
 Zvogelimi I kostos dhe arritja e efekteve me te
 dukshme (teatri, operat, muzete, etj).                       5
Marketingu I sherbimeve
  Sherbimet jane mjafte heterogjene dhe veshtire
  standardizohen.

  Karakteristikat me te theksuara te sherbimeve jane:
  -gjenden ne interaksion me vepr.prodhuese.
  -I plotesojne dhe I begatojne produktet
  -norma e punesimit eshte me e madhe
  -nuk rrezikon dy sektoret primar (sektoret e prodhimit) -
   por ploteson ato
  -hapen shtigje per ekspansione te reja (fusheveprimit).


                          6
Marketingu human

 Gjen zbatim ne institucionet fetare per te
 promovuar veprimtari te zgjedhura
 Institucionet per te drejtat e njeriut, zbatojne
 marketingun human.
 Koncepti I marketingut realizohet ne kontekst te
 infrastruktures ligjore dhe brenda kornizes ligjore.
                        7
Marketingu Kulturor
 Kultura eshte permbledhje e sjelljeve te njeriut dhe e
 mardhenieve njerzore ne procesin e krijimtarise materiale
 dhe shpirterore.

 Segmentet kryesore: teatrot, muzeumet, universitetet,
 spitalet, etj.
 Vlerat e produktit kuluror destinohen per permbushjen e
 kerkesave te njeriut.
 Marketingu kulturor nuk shton vlerat kulturore, mirpo gjen
 donatore dhe sponzore me dobi fitimprurese per vete.                           8
Marketingu eksperimental
 Gjen zbatim te shitesit te cilet jane ne kerkim te metodave
 te reja - per plotesimin e nevojave te konsumatoreve.

 Ofertat ne dite te caktuara ne pika te caktuara te shitjes.

 Restaurantet dhe ofertat e tyre ne kohe te caktuara (happy
 hour!).
                             9
Marketingu web
 Marketingu online - menaxhimi permes internetit.

 Websitet dhe intranetet.

 Karakteristike jane elementet dinamike - I personalizuar.

 Diferencim sipas produkteve dhe shijeve.
                          10
Marketingu Database
Marketingu NICHE
 Marketingu I rrjetit te te dhenave
 Gjen zbatim te gjere te segmentimit te
 tregut – sinonim I sistemit te informacionit.

 Nenkupton procesin e gjetjes dhe sherbimit
 te segmenteve me te vogla.                     11
Marketingu Industrial
 Njihet edhe si marketing I te mirave prodhuese ose
 I mjeteve per prodhim
 Studimin e produkteve per prodhim te metejme.
 Tregu (nderrmarjet ekonomike, institucionet,
 nderr. jashtekonomike, etj)
 Karakteristike: numri i bleresve, motivimi, vlerat e
 blerjeve, vazhdimesi e kerkesave, koncentrimi i
 tregjeve, kufizim ne promocion.


                       12
E-Marketingu
 Lidhshmeri me e-biznesin.
 Eshte i varur nga interneti.
 Shitje me e madhe si dhe realizim me voluminoz i
 profitit.
 Klientele e ndryshme me kerkesa specifike.
                      13
Marketingu politik
 Per realizimin e objektivave politike zhvillohen
 aktivitete, plane, strategji e taktika.
 Propagandim me ane te mjeteve masive.
 Segmentet e tregut gjenden neper zona te caktuara.
 Diplomacia ekonomike eshte segment i
 marketingut politik (shfaqet si konsumatore dhe si
 komunikues).
                       14
Marketingu Nderkombetar
 Ushtimi i aktiviteteve te doktrines qe i ka ne vend
 – mirpo tash te ushtruar ne suaza me te gjera.
 Kerkimet e tregut dhe te kerkesave.
 Rralleherr ndodhe qe nje ndermarrje te prodhoje
 eksluzivisht per eksport.
 Konsumatori i huaj eshte shenjestra.
 Ballafaqimi me specifika te shumta ne mjedise
 dhe tregje boterore.


                        15

More Related Content

What's hot

Kuptimi i informacionit dhe i kerkimit marketing
Kuptimi i informacionit dhe i kerkimit marketingKuptimi i informacionit dhe i kerkimit marketing
Kuptimi i informacionit dhe i kerkimit marketingHekuran Zogaj
 
Strategjite segmentimi i tregut
Strategjite  segmentimi i tregutStrategjite  segmentimi i tregut
Strategjite segmentimi i tregutekonomia
 
2.politika e promocionit_ui_re
2.politika e promocionit_ui_re2.politika e promocionit_ui_re
2.politika e promocionit_ui_reGashi Besnik
 
Bazat e marketingut punimi i produktit
Bazat e marketingut punimi i produktitBazat e marketingut punimi i produktit
Bazat e marketingut punimi i produktit
Veton Sopjani
 
Orientimi marketing ne biznes ( marketing )
Orientimi marketing ne biznes ( marketing )Orientimi marketing ne biznes ( marketing )
Orientimi marketing ne biznes ( marketing )
Sabir Asipi
 
Promocioni i shitjeve ( marketing )
Promocioni i shitjeve ( marketing )Promocioni i shitjeve ( marketing )
Promocioni i shitjeve ( marketing )
Sabir Asipi
 
Koncepti i marketingut ka pikënisje
Koncepti i marketingut ka pikënisjeKoncepti i marketingut ka pikënisje
Koncepti i marketingut ka pikënisjeArta Kurti
 
Planifikimi i marketingut
Planifikimi i marketingutPlanifikimi i marketingut
Planifikimi i marketingut
Valdet Shala
 
Strategjia E Luftarake Marketingut Iii
Strategjia E Luftarake Marketingut IiiStrategjia E Luftarake Marketingut Iii
Strategjia E Luftarake Marketingut IiiBesart Krasniqi
 
Kuptimi i Marketingut Ligjerata-1
Kuptimi i Marketingut Ligjerata-1Kuptimi i Marketingut Ligjerata-1
Kuptimi i Marketingut Ligjerata-1
Zana Agushi
 
Bazat e marketingut LIGJ 6
Bazat e marketingut LIGJ 6Bazat e marketingut LIGJ 6
Bazat e marketingut LIGJ 6
Valdet Shala
 
Marketing 14 sh.personale dhe promocioni
Marketing 14 sh.personale dhe promocioni Marketing 14 sh.personale dhe promocioni
Marketing 14 sh.personale dhe promocioni ekonomia
 
Segmentimi i tregut Ligjerata-2
Segmentimi i tregut Ligjerata-2Segmentimi i tregut Ligjerata-2
Segmentimi i tregut Ligjerata-2
Zana Agushi
 
Hulumtimet e Marketingut, Ercan Gegez
Hulumtimet e Marketingut, Ercan GegezHulumtimet e Marketingut, Ercan Gegez
Hulumtimet e Marketingut, Ercan Gegez
Kujtim Hameli
 
Njohuri Baze Marketing
Njohuri Baze MarketingNjohuri Baze Marketing
Njohuri Baze MarketingMenaxherat
 
Polika e promocionit x
Polika e promocionit xPolika e promocionit x
Polika e promocionit x
Zana Agushi
 

What's hot (19)

Kuptimi i informacionit dhe i kerkimit marketing
Kuptimi i informacionit dhe i kerkimit marketingKuptimi i informacionit dhe i kerkimit marketing
Kuptimi i informacionit dhe i kerkimit marketing
 
Strategjite segmentimi i tregut
Strategjite  segmentimi i tregutStrategjite  segmentimi i tregut
Strategjite segmentimi i tregut
 
2.politika e promocionit_ui_re
2.politika e promocionit_ui_re2.politika e promocionit_ui_re
2.politika e promocionit_ui_re
 
Bazat e marketingut punimi i produktit
Bazat e marketingut punimi i produktitBazat e marketingut punimi i produktit
Bazat e marketingut punimi i produktit
 
Orientimi marketing ne biznes ( marketing )
Orientimi marketing ne biznes ( marketing )Orientimi marketing ne biznes ( marketing )
Orientimi marketing ne biznes ( marketing )
 
Promocioni i shitjeve ( marketing )
Promocioni i shitjeve ( marketing )Promocioni i shitjeve ( marketing )
Promocioni i shitjeve ( marketing )
 
Koncepti i marketingut ka pikënisje
Koncepti i marketingut ka pikënisjeKoncepti i marketingut ka pikënisje
Koncepti i marketingut ka pikënisje
 
Marketingu
MarketinguMarketingu
Marketingu
 
Hulumtimet e marketingut
Hulumtimet e marketingutHulumtimet e marketingut
Hulumtimet e marketingut
 
Planifikimi i marketingut
Planifikimi i marketingutPlanifikimi i marketingut
Planifikimi i marketingut
 
Strategjia E Luftarake Marketingut Iii
Strategjia E Luftarake Marketingut IiiStrategjia E Luftarake Marketingut Iii
Strategjia E Luftarake Marketingut Iii
 
Kuptimi i Marketingut Ligjerata-1
Kuptimi i Marketingut Ligjerata-1Kuptimi i Marketingut Ligjerata-1
Kuptimi i Marketingut Ligjerata-1
 
Bazat e marketingut LIGJ 6
Bazat e marketingut LIGJ 6Bazat e marketingut LIGJ 6
Bazat e marketingut LIGJ 6
 
Marketing 14 sh.personale dhe promocioni
Marketing 14 sh.personale dhe promocioni Marketing 14 sh.personale dhe promocioni
Marketing 14 sh.personale dhe promocioni
 
Segmentimi
SegmentimiSegmentimi
Segmentimi
 
Segmentimi i tregut Ligjerata-2
Segmentimi i tregut Ligjerata-2Segmentimi i tregut Ligjerata-2
Segmentimi i tregut Ligjerata-2
 
Hulumtimet e Marketingut, Ercan Gegez
Hulumtimet e Marketingut, Ercan GegezHulumtimet e Marketingut, Ercan Gegez
Hulumtimet e Marketingut, Ercan Gegez
 
Njohuri Baze Marketing
Njohuri Baze MarketingNjohuri Baze Marketing
Njohuri Baze Marketing
 
Polika e promocionit x
Polika e promocionit xPolika e promocionit x
Polika e promocionit x
 

Similar to Tipologjia e marketingut pjesa e ii

Njohuribazemarketing
NjohuribazemarketingNjohuribazemarketing
NjohuribazemarketingArta Kurti
 
Marketing2
Marketing2Marketing2
Marketing2
Valdet Shala
 
Njohuribazemarketing 100202085715-phpapp01
Njohuribazemarketing 100202085715-phpapp01Njohuribazemarketing 100202085715-phpapp01
Njohuribazemarketing 100202085715-phpapp01valmirejetishi
 
Marketingu hulumtimi i tregut
Marketingu hulumtimi i tregutMarketingu hulumtimi i tregut
Marketingu hulumtimi i tregut
bujar30
 
Njohuri Baze Marketing
Njohuri Baze MarketingNjohuri Baze Marketing
Njohuri Baze MarketingMenaxherat
 
Universiteti m ikroekonimi
Universiteti m ikroekonimiUniversiteti m ikroekonimi
Universiteti m ikroekonimiDuresa M. Bytyqi
 
Plani i marketingut, mr.sc.bekim përgjegjaj
Plani i marketingut, mr.sc.bekim përgjegjajPlani i marketingut, mr.sc.bekim përgjegjaj
Plani i marketingut, mr.sc.bekim përgjegjaj
Atlantida Marketing Club
 
Presentation mikroekonomi
Presentation mikroekonomiPresentation mikroekonomi
Presentation mikroekonomi
Duresa M. Bytyqi
 
Restaurant Ibri dhe marketingu i tij
Restaurant Ibri dhe marketingu i tijRestaurant Ibri dhe marketingu i tij
Restaurant Ibri dhe marketingu i tij
Diellza Haxhimehmeti
 
Kapitulli 1- (emarketingu) Strategjia dhe Konteksti
Kapitulli 1- (emarketingu) Strategjia dhe KontekstiKapitulli 1- (emarketingu) Strategjia dhe Konteksti
Kapitulli 1- (emarketingu) Strategjia dhe Konteksti
Kujtim Hameli
 
Mardheniet publike ( marketing )
Mardheniet publike ( marketing )Mardheniet publike ( marketing )
Mardheniet publike ( marketing )
Sabir Asipi
 
FaktorëT Që Ndikojnë Në Sjelljet E KonsumatorëVe
FaktorëT Që Ndikojnë Në Sjelljet E KonsumatorëVeFaktorëT Që Ndikojnë Në Sjelljet E KonsumatorëVe
FaktorëT Që Ndikojnë Në Sjelljet E KonsumatorëVe
Veton Sopjani
 
Biznes nderkombetar Pr. Petrit Gashi
Biznes nderkombetar Pr. Petrit Gashi Biznes nderkombetar Pr. Petrit Gashi
Biznes nderkombetar Pr. Petrit Gashi
Fidan Haliti
 
c00d
c00dc00d
C00d
C00dC00d
Perkufizimi i kerkimeve te tregut
Perkufizimi i kerkimeve te tregutPerkufizimi i kerkimeve te tregut
Perkufizimi i kerkimeve te tregutstudent
 
Metodologjia e Hulumtimeve
Metodologjia e Hulumtimeve Metodologjia e Hulumtimeve
Metodologjia e Hulumtimeve
Fitore ZEQIRI
 
Sistemi Integral i Komunikimit
Sistemi Integral i KomunikimitSistemi Integral i Komunikimit
Sistemi Integral i KomunikimitBesart Krasniqi
 
Marketingu Global
Marketingu GlobalMarketingu Global
Marketingu Global
Menaxherat
 

Similar to Tipologjia e marketingut pjesa e ii (20)

Njohuribazemarketing
NjohuribazemarketingNjohuribazemarketing
Njohuribazemarketing
 
Marketing2
Marketing2Marketing2
Marketing2
 
Njohuribazemarketing 100202085715-phpapp01
Njohuribazemarketing 100202085715-phpapp01Njohuribazemarketing 100202085715-phpapp01
Njohuribazemarketing 100202085715-phpapp01
 
Marketingu hulumtimi i tregut
Marketingu hulumtimi i tregutMarketingu hulumtimi i tregut
Marketingu hulumtimi i tregut
 
Njohuri Baze Marketing
Njohuri Baze MarketingNjohuri Baze Marketing
Njohuri Baze Marketing
 
Universiteti m ikroekonimi
Universiteti m ikroekonimiUniversiteti m ikroekonimi
Universiteti m ikroekonimi
 
Plani i marketingut, mr.sc.bekim përgjegjaj
Plani i marketingut, mr.sc.bekim përgjegjajPlani i marketingut, mr.sc.bekim përgjegjaj
Plani i marketingut, mr.sc.bekim përgjegjaj
 
Presentation mikroekonomi
Presentation mikroekonomiPresentation mikroekonomi
Presentation mikroekonomi
 
Restaurant Ibri dhe marketingu i tij
Restaurant Ibri dhe marketingu i tijRestaurant Ibri dhe marketingu i tij
Restaurant Ibri dhe marketingu i tij
 
Kapitulli 1- (emarketingu) Strategjia dhe Konteksti
Kapitulli 1- (emarketingu) Strategjia dhe KontekstiKapitulli 1- (emarketingu) Strategjia dhe Konteksti
Kapitulli 1- (emarketingu) Strategjia dhe Konteksti
 
Mardheniet publike ( marketing )
Mardheniet publike ( marketing )Mardheniet publike ( marketing )
Mardheniet publike ( marketing )
 
FaktorëT Që Ndikojnë Në Sjelljet E KonsumatorëVe
FaktorëT Që Ndikojnë Në Sjelljet E KonsumatorëVeFaktorëT Që Ndikojnë Në Sjelljet E KonsumatorëVe
FaktorëT Që Ndikojnë Në Sjelljet E KonsumatorëVe
 
Biznes nderkombetar Pr. Petrit Gashi
Biznes nderkombetar Pr. Petrit Gashi Biznes nderkombetar Pr. Petrit Gashi
Biznes nderkombetar Pr. Petrit Gashi
 
c00d
c00dc00d
c00d
 
C00d
C00dC00d
C00d
 
Perkufizimi i kerkimeve te tregut
Perkufizimi i kerkimeve te tregutPerkufizimi i kerkimeve te tregut
Perkufizimi i kerkimeve te tregut
 
Metodologjia e Hulumtimeve
Metodologjia e Hulumtimeve Metodologjia e Hulumtimeve
Metodologjia e Hulumtimeve
 
Kapitulli 1
Kapitulli 1Kapitulli 1
Kapitulli 1
 
Sistemi Integral i Komunikimit
Sistemi Integral i KomunikimitSistemi Integral i Komunikimit
Sistemi Integral i Komunikimit
 
Marketingu Global
Marketingu GlobalMarketingu Global
Marketingu Global
 

More from ekonomia

K o n t r o ll i
K o n t r o ll i K o n t r o ll i
K o n t r o ll i ekonomia
 
Struktura organizacionale
Struktura organizacionaleStruktura organizacionale
Struktura organizacionaleekonomia
 
L09 teoria e prodhimit dhe produktit margjinal
L09 teoria e prodhimit dhe produktit margjinalL09 teoria e prodhimit dhe produktit margjinal
L09 teoria e prodhimit dhe produktit margjinalekonomia
 
Vecorite fundamentale te shpenzimeve dhe te hyrave
Vecorite fundamentale te shpenzimeve dhe te hyraveVecorite fundamentale te shpenzimeve dhe te hyrave
Vecorite fundamentale te shpenzimeve dhe te hyraveekonomia
 
Teoria e kerkeses
Teoria e kerkesesTeoria e kerkeses
Teoria e kerkesesekonomia
 
Menaxhimi i burimeve njerezore
Menaxhimi i burimeve njerezoreMenaxhimi i burimeve njerezore
Menaxhimi i burimeve njerezoreekonomia
 
Mjetet dhe teknikat e planifikimit
Mjetet dhe teknikat e planifikimitMjetet dhe teknikat e planifikimit
Mjetet dhe teknikat e planifikimitekonomia
 
Mjetet dhe teknikat e planifikimit
Mjetet dhe teknikat e planifikimitMjetet dhe teknikat e planifikimit
Mjetet dhe teknikat e planifikimitekonomia
 
Mjedisi organizacional
Mjedisi organizacionalMjedisi organizacional
Mjedisi organizacionalekonomia
 
Ligjerata e 13 & info
Ligjerata e 13 & infoLigjerata e 13 & info
Ligjerata e 13 & infoekonomia
 
Organizimi i ndermarrjes
Organizimi i ndermarrjesOrganizimi i ndermarrjes
Organizimi i ndermarrjesekonomia
 
Ekonomia, shoqeria dhe ndermarrja
Ekonomia, shoqeria dhe ndermarrjaEkonomia, shoqeria dhe ndermarrja
Ekonomia, shoqeria dhe ndermarrjaekonomia
 
Bazat teorike te procesit te qeverisjes ekonomike te ndermarrjes si sistem
Bazat teorike te procesit te qeverisjes ekonomike te ndermarrjes si sistemBazat teorike te procesit te qeverisjes ekonomike te ndermarrjes si sistem
Bazat teorike te procesit te qeverisjes ekonomike te ndermarrjes si sistemekonomia
 
Ndermarrja dhe ndermarresia
Ndermarrja dhe ndermarresiaNdermarrja dhe ndermarresia
Ndermarrja dhe ndermarresiaekonomia
 
Nje veshtrim mbi sh.e
Nje veshtrim mbi sh.eNje veshtrim mbi sh.e
Nje veshtrim mbi sh.eekonomia
 
7. politika monetare dhe fiskale e be
7. politika monetare dhe fiskale e be7. politika monetare dhe fiskale e be
7. politika monetare dhe fiskale e beekonomia
 
Makro 3 ligj. 4
Makro 3 ligj. 4Makro 3 ligj. 4
Makro 3 ligj. 4ekonomia
 
3. integrimi i tregut
3. integrimi i tregut3. integrimi i tregut
3. integrimi i tregutekonomia
 
2. bashk raj, mtl, cefta
2. bashk raj, mtl, cefta2. bashk raj, mtl, cefta
2. bashk raj, mtl, ceftaekonomia
 

More from ekonomia (20)

K o n t r o ll i
K o n t r o ll i K o n t r o ll i
K o n t r o ll i
 
Struktura organizacionale
Struktura organizacionaleStruktura organizacionale
Struktura organizacionale
 
L09 teoria e prodhimit dhe produktit margjinal
L09 teoria e prodhimit dhe produktit margjinalL09 teoria e prodhimit dhe produktit margjinal
L09 teoria e prodhimit dhe produktit margjinal
 
Vecorite fundamentale te shpenzimeve dhe te hyrave
Vecorite fundamentale te shpenzimeve dhe te hyraveVecorite fundamentale te shpenzimeve dhe te hyrave
Vecorite fundamentale te shpenzimeve dhe te hyrave
 
Teoria e kerkeses
Teoria e kerkesesTeoria e kerkeses
Teoria e kerkeses
 
Menaxhimi i burimeve njerezore
Menaxhimi i burimeve njerezoreMenaxhimi i burimeve njerezore
Menaxhimi i burimeve njerezore
 
Mjetet dhe teknikat e planifikimit
Mjetet dhe teknikat e planifikimitMjetet dhe teknikat e planifikimit
Mjetet dhe teknikat e planifikimit
 
Mjetet dhe teknikat e planifikimit
Mjetet dhe teknikat e planifikimitMjetet dhe teknikat e planifikimit
Mjetet dhe teknikat e planifikimit
 
Mjedisi organizacional
Mjedisi organizacionalMjedisi organizacional
Mjedisi organizacional
 
Ligjerata e 13 & info
Ligjerata e 13 & infoLigjerata e 13 & info
Ligjerata e 13 & info
 
Organizimi i ndermarrjes
Organizimi i ndermarrjesOrganizimi i ndermarrjes
Organizimi i ndermarrjes
 
Ekonomia, shoqeria dhe ndermarrja
Ekonomia, shoqeria dhe ndermarrjaEkonomia, shoqeria dhe ndermarrja
Ekonomia, shoqeria dhe ndermarrja
 
Bazat teorike te procesit te qeverisjes ekonomike te ndermarrjes si sistem
Bazat teorike te procesit te qeverisjes ekonomike te ndermarrjes si sistemBazat teorike te procesit te qeverisjes ekonomike te ndermarrjes si sistem
Bazat teorike te procesit te qeverisjes ekonomike te ndermarrjes si sistem
 
Ndermarrja dhe ndermarresia
Ndermarrja dhe ndermarresiaNdermarrja dhe ndermarresia
Ndermarrja dhe ndermarresia
 
Nje veshtrim mbi sh.e
Nje veshtrim mbi sh.eNje veshtrim mbi sh.e
Nje veshtrim mbi sh.e
 
7. politika monetare dhe fiskale e be
7. politika monetare dhe fiskale e be7. politika monetare dhe fiskale e be
7. politika monetare dhe fiskale e be
 
Vb
VbVb
Vb
 
Makro 3 ligj. 4
Makro 3 ligj. 4Makro 3 ligj. 4
Makro 3 ligj. 4
 
3. integrimi i tregut
3. integrimi i tregut3. integrimi i tregut
3. integrimi i tregut
 
2. bashk raj, mtl, cefta
2. bashk raj, mtl, cefta2. bashk raj, mtl, cefta
2. bashk raj, mtl, cefta
 

Tipologjia e marketingut pjesa e ii

 • 1. Tipologjia e Marketingut Univeristeti Publik I Prizrenit Semestri vjeshtor 2010 Prof. Mentor Çollaku 1
 • 2. Marketingu Social Rezultatet i mate permes realizimit te qellimeve, me suksesin e shfrytezimit te mjeteve shoqerore si dhe shfrytezimit te donacioneve – per dallim prej marketingut biznesor I cili qellimet i mat permes rritjes se fitimeve. Marketingu social eshte pjese perberese e organizatave joprofitabile. Ai dallon nga marketingu shoqeror dhe marketingu I organizatave joprofitabile. 2
 • 3. Marketingu shoqeror Sipas Kotlerit marketingu shoqeror eshte drejtim i orientuar per percaktimin e ofertave dhe kerkesave si dhe rritjen e te mirave materiale ne disa dege te shoqerise. Sipas ktij koncepti nenkuptohet politika dhe obj. e nderrm. per harmonizimin e tre elementeve 1. Fitimi I nderrmarrjes 2. Kenaqja e kerkesave te konsumatoreve dhe 3. Interesave shoqerore Koncepti I marketingut zvogelon rreziqet qe vijne nga konkurrenca e brendshme dhe e jashtme. (gjenerike, e kryqezuar) 3
 • 4. Marketingu Institucional Nenkuptohet implementimi I marketingut neper nderrmarrje/organizata qe jane pjese perberese e ndonje fusheveprimtarie. Behet hulumtimi I tregut per nderrmarjet prodhuese, tregtare dhe te organizatave joprofitabile. Ka shtirje te gjere dhe mjaft atraktive –si dhe mundeson penetrim ne tregje te reja. 4
 • 5. Marketingu I organizatave joprofitabile Institucionet e arsimit, organizatat humanitare, fetare, etj. – roli I marketingut eshte arritja e efektivetit ne pune. Meqenese profiti nuk eshte prioritet – detyre e marketingut eshte plasimi i ofertave ne nje menyre sa me te mire. Zvogelimi I kostos dhe arritja e efekteve me te dukshme (teatri, operat, muzete, etj). 5
 • 6. Marketingu I sherbimeve Sherbimet jane mjafte heterogjene dhe veshtire standardizohen. Karakteristikat me te theksuara te sherbimeve jane: -gjenden ne interaksion me vepr.prodhuese. -I plotesojne dhe I begatojne produktet -norma e punesimit eshte me e madhe -nuk rrezikon dy sektoret primar (sektoret e prodhimit) - por ploteson ato -hapen shtigje per ekspansione te reja (fusheveprimit). 6
 • 7. Marketingu human Gjen zbatim ne institucionet fetare per te promovuar veprimtari te zgjedhura Institucionet per te drejtat e njeriut, zbatojne marketingun human. Koncepti I marketingut realizohet ne kontekst te infrastruktures ligjore dhe brenda kornizes ligjore. 7
 • 8. Marketingu Kulturor Kultura eshte permbledhje e sjelljeve te njeriut dhe e mardhenieve njerzore ne procesin e krijimtarise materiale dhe shpirterore. Segmentet kryesore: teatrot, muzeumet, universitetet, spitalet, etj. Vlerat e produktit kuluror destinohen per permbushjen e kerkesave te njeriut. Marketingu kulturor nuk shton vlerat kulturore, mirpo gjen donatore dhe sponzore me dobi fitimprurese per vete. 8
 • 9. Marketingu eksperimental Gjen zbatim te shitesit te cilet jane ne kerkim te metodave te reja - per plotesimin e nevojave te konsumatoreve. Ofertat ne dite te caktuara ne pika te caktuara te shitjes. Restaurantet dhe ofertat e tyre ne kohe te caktuara (happy hour!). 9
 • 10. Marketingu web Marketingu online - menaxhimi permes internetit. Websitet dhe intranetet. Karakteristike jane elementet dinamike - I personalizuar. Diferencim sipas produkteve dhe shijeve. 10
 • 11. Marketingu Database Marketingu NICHE Marketingu I rrjetit te te dhenave Gjen zbatim te gjere te segmentimit te tregut – sinonim I sistemit te informacionit. Nenkupton procesin e gjetjes dhe sherbimit te segmenteve me te vogla. 11
 • 12. Marketingu Industrial Njihet edhe si marketing I te mirave prodhuese ose I mjeteve per prodhim Studimin e produkteve per prodhim te metejme. Tregu (nderrmarjet ekonomike, institucionet, nderr. jashtekonomike, etj) Karakteristike: numri i bleresve, motivimi, vlerat e blerjeve, vazhdimesi e kerkesave, koncentrimi i tregjeve, kufizim ne promocion. 12
 • 13. E-Marketingu Lidhshmeri me e-biznesin. Eshte i varur nga interneti. Shitje me e madhe si dhe realizim me voluminoz i profitit. Klientele e ndryshme me kerkesa specifike. 13
 • 14. Marketingu politik Per realizimin e objektivave politike zhvillohen aktivitete, plane, strategji e taktika. Propagandim me ane te mjeteve masive. Segmentet e tregut gjenden neper zona te caktuara. Diplomacia ekonomike eshte segment i marketingut politik (shfaqet si konsumatore dhe si komunikues). 14
 • 15. Marketingu Nderkombetar Ushtimi i aktiviteteve te doktrines qe i ka ne vend – mirpo tash te ushtruar ne suaza me te gjera. Kerkimet e tregut dhe te kerkesave. Rralleherr ndodhe qe nje ndermarrje te prodhoje eksluzivisht per eksport. Konsumatori i huaj eshte shenjestra. Ballafaqimi me specifika te shumta ne mjedise dhe tregje boterore. 15