SlideShare a Scribd company logo

Kapitulli 1

1 of 15
Download to read offline
Kapitulli I
Hyrje ne Kerkim Marketing
Ushtrime
Asistente: Msc. Vjosa Fejza Profesor: Prof. Dr. Ramiz Livoreka
Prishtine, 2014
 Cilet jane faktoret qe kane ndryshuar mjedisin e veprimit te
ndermarrjeve?
 Zhvillimi i prodhimit te mjeteve te prodhimit;
 Zhvillimi i kapaciteteve te transportit;
 Revolucioni ne informatike.
 Pse firmat kane nevoje per informacione nga tregu?
 Per percaktimin e nevojave te kosnumatoreve dhe zbatimin e
e strategjive dhe programeve marketing ne funksion te
plotesimit te ketyre nevojave;
 Per te njohur dhe percaktuar konkurrencen;
 Per te njohur dhe percaktuar forcat tjera qe veprojne ne treg.
 Cilat vecori e firmave ka bere qe menaxhereve t’iu
duhen informacione per aktivitetet marketing?
 Rritja intensive e konkurrcences dhe ndryshimi I shpejte
I mjedisit =>
 Krijon nevojen per informacione me qellim qe te rritet
eficenca e mjeteve te marketingut dhe informacionet te jene
ne kohen e duhur.
 Cila eshte detyra e kerkim marketingut ne nje ekonomi
konkurruese?
 Eshte te vleresoj nevojen per informacione dhe ta furnizoje
menaxhmentin me informacione te rendeshishme, te sakta,
te besueshme, te vlershme dhe aktuale.
 Kur eshte nje informacion i sigurt dhe I besueshem?
 Kur nuk bazohen ne ndjenja, emocione, intuite dhe ne gjykim
te thjeshte,
 Por kur bazohen ne kerkime sistematike dhe objektive.
 Zgjedhni nje perkufizim te kerkim marketingut. Tregoni se
pse eshte me i pranueshmi per ju?
 “Kerkim Marketingu eshte funksion qe lidhe konsumatoret me
tregun permes informacionit, ku informaconi perdoret per
identifikim dhe defimin:
 Te problemeve marketing;
 Te prodhimit;
 Te perkufizimit dhe vleresimit te veprimeve ne marketing;
 Te veshtrimit te rezultateve marketing; dhe
 Te avancimit dhe kuptimit te marketingut si proces.”*
* Gilbert A. Cchurchil, Basic Marketing Research, 4E. South – Western Thomson – Learning, 2001,
fq.7
 Cka kuptoni me termin metoda kerkimore
(shkencore)?
 Ne kuptim te gjere ne marketing i referohet teknikave
dhe procedurave qe perdoren per njohjen dhe kuptimin
e fenomeneve marketing.
 Me ane te kesaj metode, faktet shkencore (evidenca
empirike) analizohen dhe interpretohen ne menyre qe te
vertetojne ose te hedhin poshte konceptet e merparme.
 Cilat jane llojet e kerkim marketingut dhe kuptimi i
tyre?
Kerkimet Baze (Njohhja me
problemin)
• Kerkimi I potencialit te tregut;
• Kerkimi I pjesemarrjes se tregut
• Kerkimi I imazhit
• Kerkimet e karakteristikave te tregut;
• Analiza e kerkimit te shitjeve;
• Kerkimi parashikues;
• Kerkimi I tendencave te biznesit.
Kerkimet e zbatuara
(Zgjidhja e problemit)
• Kerkimi I segmenteve
• Kerkimi I produkteve
• Kerkimi I cmimit;
• Kerkimi I shperndarjes;
• Kerkimi I promocionit.
 Objektivi i kerkimeve sipas dukurive cka perfshine?
 Perfshine pese fushat themelore te kerkimeve:
1. Kerkimi i mudndesive ne treg;
2. Kerkimi i produktit;
3. Kerkimi i propagandes (promocionit);
4. Kerkimi i distribuimit;
5. Kerkimi i cmimeve.
Tregu
Produkti
Çmimi
Distribuimi
Promocioni
 Objektivi i kerkimeve sipas pikepamjes se ndermarrjes
apo pozites se produktit dhe sherbimit cka perfshine?
1. Konsumatoret si bartes te konsumit;
2. Konsumin;
3. Produktin (zevendesues, plotesuses, i pavarur);
4. Oferten dhe konkurrencen;
5. Cmimet;
6. Eksportin dhe importin;
7. Distribuimin (shperndarjen);
8. Promocionin.
 Ku qendron rendesia e kerkim marketingut ne vendimet
menaxheriale?
 Vendi dhe roli I kerkim marketingut ne vendimet
menaxheriale perben fazen e pare, per arsye se nepermjet
kerkimeve te marketingut sigurojme informatat e tregut per:
1. Konsumin;
2. Konsumatoret;
3. Oferten e konkurrences;
4. Cmimet;
5. Eksportin dhe importin;
6. Ditribuimin;
7. Promocionin, etj.
 Cila eshte rendesia e informacioneve qe merren nga tregu
me ane te kerkimeve te marketingut?
 I mundesojne ndermarrjes te segmentoje dhe te zgjedh
tregun cak dhe te pozicionoje produktin.
 Cilet jane faktoret qe caktojne nevojen per kerkim
marketingu?
 Koha ne dispozicion
 Pershtatshmeria e te dhenave
 Natyra e vendimit qe do te merret
 Perfitimet perballe kostos.
Kapitulli 1
 Per cilat vendime behen kerkime dhe ku shihet vlera e
tyre?
 Kerkimet behen zakonisht per vendimet e natyres
strategjike (te rendesise shume te madhe);
 Vlera e tyre shihet atehere kur rezultati (perfitimet) do
t’e arrijne t’I tejkalojne shpenzimet e bera per kerkime.
 Cila eshte shprehja per matjen e vleres se kerkim
marketingut dhe kur organizohen ato?
 Vkm = (V1 – V0) – SHPkm
 Vkm – efekti ose vlera e paster e KM
 V1 – vlera e pritur e vendimit te marketingut, e nxjerre ne baze
te informacioneve te fituara me KM
 V0 – vlera e pritur e vendimit te marketingut, e nxjerre pa
shfrytezimin e informacioneve, te te cilat mund te arrihet me
KM
 SHPkm – shpenzimet e KM
 KM organizohen atehere kur Vkm>O
 Ju faleminderit per vemendjen!

Recommended

Kapitulli 8 te kerkimet cilesore
Kapitulli 8 te kerkimet cilesoreKapitulli 8 te kerkimet cilesore
Kapitulli 8 te kerkimet cilesoreLavdije Raçi
 
Kapitulli 9 kerkimet sasiore
Kapitulli 9 kerkimet sasioreKapitulli 9 kerkimet sasiore
Kapitulli 9 kerkimet sasioreLavdije Raçi
 
Kapitulli 6 te dhenat sekondare
Kapitulli 6 te dhenat sekondareKapitulli 6 te dhenat sekondare
Kapitulli 6 te dhenat sekondareLavdije Raçi
 
Kapitulli 7 te dhenat primare
Kapitulli 7 te dhenat primareKapitulli 7 te dhenat primare
Kapitulli 7 te dhenat primareLavdije Raçi
 
Marketingu hulumtimi i tregut
Marketingu hulumtimi i tregutMarketingu hulumtimi i tregut
Marketingu hulumtimi i tregutbujar30
 

More Related Content

What's hot

Segmentimi i tregut dhe pozicionimi
Segmentimi i tregut dhe pozicionimiSegmentimi i tregut dhe pozicionimi
Segmentimi i tregut dhe pozicionimiHekuran Zogaj
 
Kapitulli 11 instrumentet
Kapitulli 11 instrumentetKapitulli 11 instrumentet
Kapitulli 11 instrumentetLavdije Raçi
 
Njohuri Baze Marketing
Njohuri Baze MarketingNjohuri Baze Marketing
Njohuri Baze MarketingMenaxherat
 
Cikli i jetes se produktit ( marketing )
Cikli i jetes se produktit ( marketing )Cikli i jetes se produktit ( marketing )
Cikli i jetes se produktit ( marketing )Sabir Asipi
 
Strategjite segmentimi i tregut
Strategjite  segmentimi i tregutStrategjite  segmentimi i tregut
Strategjite segmentimi i tregutekonomia
 
Menaxhmenti strategjik
Menaxhmenti strategjikMenaxhmenti strategjik
Menaxhmenti strategjikcoupletea
 
menaxhimi i operacioneve - vehbi rama
menaxhimi i operacioneve - vehbi rama menaxhimi i operacioneve - vehbi rama
menaxhimi i operacioneve - vehbi rama drilon emini
 
Politika e produktit Ligjerat-4
Politika e produktit Ligjerat-4 Politika e produktit Ligjerat-4
Politika e produktit Ligjerat-4 Zana Agushi
 
Polika e promocionit x
Polika e promocionit xPolika e promocionit x
Polika e promocionit xZana Agushi
 
MARKETINGU - Dr. Hykmete Bajrami (Pyetje dhe përgjigje)
MARKETINGU - Dr. Hykmete Bajrami (Pyetje dhe përgjigje)MARKETINGU - Dr. Hykmete Bajrami (Pyetje dhe përgjigje)
MARKETINGU - Dr. Hykmete Bajrami (Pyetje dhe përgjigje)fatonbajrami1
 
Kerkimet e tregut Ligjerata-3
Kerkimet e tregut Ligjerata-3Kerkimet e tregut Ligjerata-3
Kerkimet e tregut Ligjerata-3Zana Agushi
 
Politika e cmimit nail reshidi
Politika e cmimit nail reshidiPolitika e cmimit nail reshidi
Politika e cmimit nail reshidiMenaxherat
 
MAKROEKONOMIA - Pyetje dhe përgjigje
MAKROEKONOMIA - Pyetje dhe përgjigjeMAKROEKONOMIA - Pyetje dhe përgjigje
MAKROEKONOMIA - Pyetje dhe përgjigjefatonbajrami1
 
Vendimmarrja Menaxheriale- pyetje dhe pergjegjje
Vendimmarrja Menaxheriale- pyetje dhe pergjegjjeVendimmarrja Menaxheriale- pyetje dhe pergjegjje
Vendimmarrja Menaxheriale- pyetje dhe pergjegjjeValmir Nuredini
 
STATISTIKA - Dr. Rahmije Mustafa (Ushtrime)
STATISTIKA - Dr. Rahmije Mustafa (Ushtrime)STATISTIKA - Dr. Rahmije Mustafa (Ushtrime)
STATISTIKA - Dr. Rahmije Mustafa (Ushtrime)fatonbajrami1
 
Politika e distribucionit 9
Politika e distribucionit 9Politika e distribucionit 9
Politika e distribucionit 9Zana Agushi
 
Produkti ( marketing )
Produkti ( marketing )Produkti ( marketing )
Produkti ( marketing )Sabir Asipi
 

What's hot (20)

Segmentimi i tregut dhe pozicionimi
Segmentimi i tregut dhe pozicionimiSegmentimi i tregut dhe pozicionimi
Segmentimi i tregut dhe pozicionimi
 
Kapitulli 11 instrumentet
Kapitulli 11 instrumentetKapitulli 11 instrumentet
Kapitulli 11 instrumentet
 
Segmentimi
SegmentimiSegmentimi
Segmentimi
 
Njohuri Baze Marketing
Njohuri Baze MarketingNjohuri Baze Marketing
Njohuri Baze Marketing
 
Kapitulli 5 (1)
Kapitulli 5 (1)Kapitulli 5 (1)
Kapitulli 5 (1)
 
Cikli i jetes se produktit ( marketing )
Cikli i jetes se produktit ( marketing )Cikli i jetes se produktit ( marketing )
Cikli i jetes se produktit ( marketing )
 
Strategjite segmentimi i tregut
Strategjite  segmentimi i tregutStrategjite  segmentimi i tregut
Strategjite segmentimi i tregut
 
Strategjite Marketingu2
Strategjite Marketingu2Strategjite Marketingu2
Strategjite Marketingu2
 
Menaxhmenti strategjik
Menaxhmenti strategjikMenaxhmenti strategjik
Menaxhmenti strategjik
 
menaxhimi i operacioneve - vehbi rama
menaxhimi i operacioneve - vehbi rama menaxhimi i operacioneve - vehbi rama
menaxhimi i operacioneve - vehbi rama
 
Politika e produktit Ligjerat-4
Politika e produktit Ligjerat-4 Politika e produktit Ligjerat-4
Politika e produktit Ligjerat-4
 
Polika e promocionit x
Polika e promocionit xPolika e promocionit x
Polika e promocionit x
 
MARKETINGU - Dr. Hykmete Bajrami (Pyetje dhe përgjigje)
MARKETINGU - Dr. Hykmete Bajrami (Pyetje dhe përgjigje)MARKETINGU - Dr. Hykmete Bajrami (Pyetje dhe përgjigje)
MARKETINGU - Dr. Hykmete Bajrami (Pyetje dhe përgjigje)
 
Kerkimet e tregut Ligjerata-3
Kerkimet e tregut Ligjerata-3Kerkimet e tregut Ligjerata-3
Kerkimet e tregut Ligjerata-3
 
Politika e cmimit nail reshidi
Politika e cmimit nail reshidiPolitika e cmimit nail reshidi
Politika e cmimit nail reshidi
 
MAKROEKONOMIA - Pyetje dhe përgjigje
MAKROEKONOMIA - Pyetje dhe përgjigjeMAKROEKONOMIA - Pyetje dhe përgjigje
MAKROEKONOMIA - Pyetje dhe përgjigje
 
Vendimmarrja Menaxheriale- pyetje dhe pergjegjje
Vendimmarrja Menaxheriale- pyetje dhe pergjegjjeVendimmarrja Menaxheriale- pyetje dhe pergjegjje
Vendimmarrja Menaxheriale- pyetje dhe pergjegjje
 
STATISTIKA - Dr. Rahmije Mustafa (Ushtrime)
STATISTIKA - Dr. Rahmije Mustafa (Ushtrime)STATISTIKA - Dr. Rahmije Mustafa (Ushtrime)
STATISTIKA - Dr. Rahmije Mustafa (Ushtrime)
 
Politika e distribucionit 9
Politika e distribucionit 9Politika e distribucionit 9
Politika e distribucionit 9
 
Produkti ( marketing )
Produkti ( marketing )Produkti ( marketing )
Produkti ( marketing )
 

Viewers also liked

Kuptimi i informacionit dhe i kerkimit marketing
Kuptimi i informacionit dhe i kerkimit marketingKuptimi i informacionit dhe i kerkimit marketing
Kuptimi i informacionit dhe i kerkimit marketingHekuran Zogaj
 
E Drejta Biznesore Ndërkombëtare - Dr. Armand Krasniqi (Sllajdet e ligjëratave)
E Drejta Biznesore Ndërkombëtare - Dr. Armand Krasniqi (Sllajdet e ligjëratave)E Drejta Biznesore Ndërkombëtare - Dr. Armand Krasniqi (Sllajdet e ligjëratave)
E Drejta Biznesore Ndërkombëtare - Dr. Armand Krasniqi (Sllajdet e ligjëratave)fatonbajrami1
 
Kf 1-Ligjerata 1-rë
Kf 1-Ligjerata 1-rëKf 1-Ligjerata 1-rë
Kf 1-Ligjerata 1-rëValdet Shala
 
Metodologjia e Hulumtimeve
Metodologjia e Hulumtimeve Metodologjia e Hulumtimeve
Metodologjia e Hulumtimeve Fitore ZEQIRI
 
Menaxhimi i BVM-ve - Dr. Besnik Krasniqi (Pyetje dhe përgjigje)
Menaxhimi i BVM-ve - Dr. Besnik Krasniqi (Pyetje dhe përgjigje)Menaxhimi i BVM-ve - Dr. Besnik Krasniqi (Pyetje dhe përgjigje)
Menaxhimi i BVM-ve - Dr. Besnik Krasniqi (Pyetje dhe përgjigje)fatonbajrami1
 
Ushtrime nga Kontabiliteti Financiar (me zgjidhje)
Ushtrime nga Kontabiliteti Financiar (me zgjidhje)Ushtrime nga Kontabiliteti Financiar (me zgjidhje)
Ushtrime nga Kontabiliteti Financiar (me zgjidhje)Qemajl Osmani
 
Tetor me-salla-dhe-ore2.pdf
Tetor me-salla-dhe-ore2.pdfTetor me-salla-dhe-ore2.pdf
Tetor me-salla-dhe-ore2.pdfhasanlludi
 
Bazat e marketingut LIGJ 6
Bazat e marketingut LIGJ 6Bazat e marketingut LIGJ 6
Bazat e marketingut LIGJ 6Valdet Shala
 
INFORMATIKA NË BIZNES - Dr. Mihane Berisha (Provime të zgjidhura)
INFORMATIKA NË BIZNES - Dr. Mihane Berisha (Provime të zgjidhura)INFORMATIKA NË BIZNES - Dr. Mihane Berisha (Provime të zgjidhura)
INFORMATIKA NË BIZNES - Dr. Mihane Berisha (Provime të zgjidhura)fatonbajrami1
 
biznesi vogel dhe i mesum - pytje nga provimi - besniku
biznesi vogel dhe i mesum - pytje nga provimi - besniku biznesi vogel dhe i mesum - pytje nga provimi - besniku
biznesi vogel dhe i mesum - pytje nga provimi - besniku drilon emini
 
MJEDISI EKONOMIK BIZNES
   MJEDISI EKONOMIK BIZNES   MJEDISI EKONOMIK BIZNES
MJEDISI EKONOMIK BIZNESLand Shkalla
 
Metoda e pikës së rentabilitetit
Metoda e pikës së rentabilitetitMetoda e pikës së rentabilitetit
Metoda e pikës së rentabilitetitValdet Shala
 

Viewers also liked (17)

Kuptimi i informacionit dhe i kerkimit marketing
Kuptimi i informacionit dhe i kerkimit marketingKuptimi i informacionit dhe i kerkimit marketing
Kuptimi i informacionit dhe i kerkimit marketing
 
E Drejta Biznesore Ndërkombëtare - Dr. Armand Krasniqi (Sllajdet e ligjëratave)
E Drejta Biznesore Ndërkombëtare - Dr. Armand Krasniqi (Sllajdet e ligjëratave)E Drejta Biznesore Ndërkombëtare - Dr. Armand Krasniqi (Sllajdet e ligjëratave)
E Drejta Biznesore Ndërkombëtare - Dr. Armand Krasniqi (Sllajdet e ligjëratave)
 
Kf 1-Ligjerata 1-rë
Kf 1-Ligjerata 1-rëKf 1-Ligjerata 1-rë
Kf 1-Ligjerata 1-rë
 
Metodologjia e Hulumtimeve
Metodologjia e Hulumtimeve Metodologjia e Hulumtimeve
Metodologjia e Hulumtimeve
 
Menaxhimi i BVM-ve - Dr. Besnik Krasniqi (Pyetje dhe përgjigje)
Menaxhimi i BVM-ve - Dr. Besnik Krasniqi (Pyetje dhe përgjigje)Menaxhimi i BVM-ve - Dr. Besnik Krasniqi (Pyetje dhe përgjigje)
Menaxhimi i BVM-ve - Dr. Besnik Krasniqi (Pyetje dhe përgjigje)
 
Ushtrime nga Kontabiliteti Financiar (me zgjidhje)
Ushtrime nga Kontabiliteti Financiar (me zgjidhje)Ushtrime nga Kontabiliteti Financiar (me zgjidhje)
Ushtrime nga Kontabiliteti Financiar (me zgjidhje)
 
Tetor me-salla-dhe-ore2.pdf
Tetor me-salla-dhe-ore2.pdfTetor me-salla-dhe-ore2.pdf
Tetor me-salla-dhe-ore2.pdf
 
Bazat e marketingut LIGJ 6
Bazat e marketingut LIGJ 6Bazat e marketingut LIGJ 6
Bazat e marketingut LIGJ 6
 
Ligjerata e dytë
Ligjerata e dytëLigjerata e dytë
Ligjerata e dytë
 
Ligjerata 9
Ligjerata 9Ligjerata 9
Ligjerata 9
 
Ligjerata 1
Ligjerata 1Ligjerata 1
Ligjerata 1
 
INFORMATIKA NË BIZNES - Dr. Mihane Berisha (Provime të zgjidhura)
INFORMATIKA NË BIZNES - Dr. Mihane Berisha (Provime të zgjidhura)INFORMATIKA NË BIZNES - Dr. Mihane Berisha (Provime të zgjidhura)
INFORMATIKA NË BIZNES - Dr. Mihane Berisha (Provime të zgjidhura)
 
Marketing
MarketingMarketing
Marketing
 
biznesi vogel dhe i mesum - pytje nga provimi - besniku
biznesi vogel dhe i mesum - pytje nga provimi - besniku biznesi vogel dhe i mesum - pytje nga provimi - besniku
biznesi vogel dhe i mesum - pytje nga provimi - besniku
 
Bvm- Justina
Bvm- Justina Bvm- Justina
Bvm- Justina
 
MJEDISI EKONOMIK BIZNES
   MJEDISI EKONOMIK BIZNES   MJEDISI EKONOMIK BIZNES
MJEDISI EKONOMIK BIZNES
 
Metoda e pikës së rentabilitetit
Metoda e pikës së rentabilitetitMetoda e pikës së rentabilitetit
Metoda e pikës së rentabilitetit
 

Similar to Kapitulli 1

Perkufizimi i kerkimeve te tregut
Perkufizimi i kerkimeve te tregutPerkufizimi i kerkimeve te tregut
Perkufizimi i kerkimeve te tregutstudent
 
Njohuri Baze Marketing
Njohuri Baze MarketingNjohuri Baze Marketing
Njohuri Baze MarketingMenaxherat
 
Njohuribazemarketing
NjohuribazemarketingNjohuribazemarketing
NjohuribazemarketingArta Kurti
 
Njohuribazemarketing 100202085715-phpapp01
Njohuribazemarketing 100202085715-phpapp01Njohuribazemarketing 100202085715-phpapp01
Njohuribazemarketing 100202085715-phpapp01valmirejetishi
 
Hulumtimet e Marketingut, Ercan Gegez
Hulumtimet e Marketingut, Ercan GegezHulumtimet e Marketingut, Ercan Gegez
Hulumtimet e Marketingut, Ercan GegezKujtim Hameli
 
Kuptimi i informacionit dhe i kerkimit marketing
Kuptimi i informacionit dhe i kerkimit marketingKuptimi i informacionit dhe i kerkimit marketing
Kuptimi i informacionit dhe i kerkimit marketingHekuran Zogaj
 
Shqiprim Jashari Punim ne Marketing, 7p,
Shqiprim Jashari Punim ne Marketing, 7p,Shqiprim Jashari Punim ne Marketing, 7p,
Shqiprim Jashari Punim ne Marketing, 7p,Shqiprim Jashari
 
Marketingu Per Bizneset E Vogla
Marketingu Per Bizneset E VoglaMarketingu Per Bizneset E Vogla
Marketingu Per Bizneset E VoglaMenaxherat
 
Tipologjia e marketingut pjesa e ii
Tipologjia e marketingut  pjesa e iiTipologjia e marketingut  pjesa e ii
Tipologjia e marketingut pjesa e iiekonomia
 
Metodologji e hulumtimeve Skripta Master
Metodologji e hulumtimeve Skripta MasterMetodologji e hulumtimeve Skripta Master
Metodologji e hulumtimeve Skripta MasterMuhamet Sopa
 
Menaxhimi strategjik
Menaxhimi strategjikMenaxhimi strategjik
Menaxhimi strategjikMenaxherat
 
Bazat marketing ligj.8_kontrolli_dhe_organizimi_i_marketingut
Bazat marketing ligj.8_kontrolli_dhe_organizimi_i_marketingutBazat marketing ligj.8_kontrolli_dhe_organizimi_i_marketingut
Bazat marketing ligj.8_kontrolli_dhe_organizimi_i_marketingutValdet Shala
 

Similar to Kapitulli 1 (20)

Perkufizimi i kerkimeve te tregut
Perkufizimi i kerkimeve te tregutPerkufizimi i kerkimeve te tregut
Perkufizimi i kerkimeve te tregut
 
Njohuri Baze Marketing
Njohuri Baze MarketingNjohuri Baze Marketing
Njohuri Baze Marketing
 
Njohuribazemarketing
NjohuribazemarketingNjohuribazemarketing
Njohuribazemarketing
 
Njohuribazemarketing 100202085715-phpapp01
Njohuribazemarketing 100202085715-phpapp01Njohuribazemarketing 100202085715-phpapp01
Njohuribazemarketing 100202085715-phpapp01
 
Hulumtimet e Marketingut, Ercan Gegez
Hulumtimet e Marketingut, Ercan GegezHulumtimet e Marketingut, Ercan Gegez
Hulumtimet e Marketingut, Ercan Gegez
 
Marketing2
Marketing2Marketing2
Marketing2
 
TBRC Article
TBRC ArticleTBRC Article
TBRC Article
 
Kuptimi i informacionit dhe i kerkimit marketing
Kuptimi i informacionit dhe i kerkimit marketingKuptimi i informacionit dhe i kerkimit marketing
Kuptimi i informacionit dhe i kerkimit marketing
 
Shqiprim Jashari Punim ne Marketing, 7p,
Shqiprim Jashari Punim ne Marketing, 7p,Shqiprim Jashari Punim ne Marketing, 7p,
Shqiprim Jashari Punim ne Marketing, 7p,
 
Marketingu Per Bizneset E Vogla
Marketingu Per Bizneset E VoglaMarketingu Per Bizneset E Vogla
Marketingu Per Bizneset E Vogla
 
Tipologjia e marketingut pjesa e ii
Tipologjia e marketingut  pjesa e iiTipologjia e marketingut  pjesa e ii
Tipologjia e marketingut pjesa e ii
 
Kerkimet
KerkimetKerkimet
Kerkimet
 
C00d
C00dC00d
C00d
 
c00d
c00dc00d
c00d
 
Hulumtimet e marketingut
Hulumtimet e marketingutHulumtimet e marketingut
Hulumtimet e marketingut
 
Hulumtimet e marketingut
Hulumtimet e marketingutHulumtimet e marketingut
Hulumtimet e marketingut
 
Metodologji e hulumtimeve Skripta Master
Metodologji e hulumtimeve Skripta MasterMetodologji e hulumtimeve Skripta Master
Metodologji e hulumtimeve Skripta Master
 
Menaxhimi strategjik
Menaxhimi strategjikMenaxhimi strategjik
Menaxhimi strategjik
 
Marketing1
Marketing1Marketing1
Marketing1
 
Bazat marketing ligj.8_kontrolli_dhe_organizimi_i_marketingut
Bazat marketing ligj.8_kontrolli_dhe_organizimi_i_marketingutBazat marketing ligj.8_kontrolli_dhe_organizimi_i_marketingut
Bazat marketing ligj.8_kontrolli_dhe_organizimi_i_marketingut
 

Kapitulli 1

 • 1. Kapitulli I Hyrje ne Kerkim Marketing Ushtrime Asistente: Msc. Vjosa Fejza Profesor: Prof. Dr. Ramiz Livoreka Prishtine, 2014
 • 2.  Cilet jane faktoret qe kane ndryshuar mjedisin e veprimit te ndermarrjeve?  Zhvillimi i prodhimit te mjeteve te prodhimit;  Zhvillimi i kapaciteteve te transportit;  Revolucioni ne informatike.  Pse firmat kane nevoje per informacione nga tregu?  Per percaktimin e nevojave te kosnumatoreve dhe zbatimin e e strategjive dhe programeve marketing ne funksion te plotesimit te ketyre nevojave;  Per te njohur dhe percaktuar konkurrencen;  Per te njohur dhe percaktuar forcat tjera qe veprojne ne treg.
 • 3.  Cilat vecori e firmave ka bere qe menaxhereve t’iu duhen informacione per aktivitetet marketing?  Rritja intensive e konkurrcences dhe ndryshimi I shpejte I mjedisit =>  Krijon nevojen per informacione me qellim qe te rritet eficenca e mjeteve te marketingut dhe informacionet te jene ne kohen e duhur.
 • 4.  Cila eshte detyra e kerkim marketingut ne nje ekonomi konkurruese?  Eshte te vleresoj nevojen per informacione dhe ta furnizoje menaxhmentin me informacione te rendeshishme, te sakta, te besueshme, te vlershme dhe aktuale.  Kur eshte nje informacion i sigurt dhe I besueshem?  Kur nuk bazohen ne ndjenja, emocione, intuite dhe ne gjykim te thjeshte,  Por kur bazohen ne kerkime sistematike dhe objektive.
 • 5.  Zgjedhni nje perkufizim te kerkim marketingut. Tregoni se pse eshte me i pranueshmi per ju?  “Kerkim Marketingu eshte funksion qe lidhe konsumatoret me tregun permes informacionit, ku informaconi perdoret per identifikim dhe defimin:  Te problemeve marketing;  Te prodhimit;  Te perkufizimit dhe vleresimit te veprimeve ne marketing;  Te veshtrimit te rezultateve marketing; dhe  Te avancimit dhe kuptimit te marketingut si proces.”* * Gilbert A. Cchurchil, Basic Marketing Research, 4E. South – Western Thomson – Learning, 2001, fq.7
 • 6.  Cka kuptoni me termin metoda kerkimore (shkencore)?  Ne kuptim te gjere ne marketing i referohet teknikave dhe procedurave qe perdoren per njohjen dhe kuptimin e fenomeneve marketing.  Me ane te kesaj metode, faktet shkencore (evidenca empirike) analizohen dhe interpretohen ne menyre qe te vertetojne ose te hedhin poshte konceptet e merparme.
 • 7.  Cilat jane llojet e kerkim marketingut dhe kuptimi i tyre? Kerkimet Baze (Njohhja me problemin) • Kerkimi I potencialit te tregut; • Kerkimi I pjesemarrjes se tregut • Kerkimi I imazhit • Kerkimet e karakteristikave te tregut; • Analiza e kerkimit te shitjeve; • Kerkimi parashikues; • Kerkimi I tendencave te biznesit. Kerkimet e zbatuara (Zgjidhja e problemit) • Kerkimi I segmenteve • Kerkimi I produkteve • Kerkimi I cmimit; • Kerkimi I shperndarjes; • Kerkimi I promocionit.
 • 8.  Objektivi i kerkimeve sipas dukurive cka perfshine?  Perfshine pese fushat themelore te kerkimeve: 1. Kerkimi i mudndesive ne treg; 2. Kerkimi i produktit; 3. Kerkimi i propagandes (promocionit); 4. Kerkimi i distribuimit; 5. Kerkimi i cmimeve. Tregu Produkti Çmimi Distribuimi Promocioni
 • 9.  Objektivi i kerkimeve sipas pikepamjes se ndermarrjes apo pozites se produktit dhe sherbimit cka perfshine? 1. Konsumatoret si bartes te konsumit; 2. Konsumin; 3. Produktin (zevendesues, plotesuses, i pavarur); 4. Oferten dhe konkurrencen; 5. Cmimet; 6. Eksportin dhe importin; 7. Distribuimin (shperndarjen); 8. Promocionin.
 • 10.  Ku qendron rendesia e kerkim marketingut ne vendimet menaxheriale?  Vendi dhe roli I kerkim marketingut ne vendimet menaxheriale perben fazen e pare, per arsye se nepermjet kerkimeve te marketingut sigurojme informatat e tregut per: 1. Konsumin; 2. Konsumatoret; 3. Oferten e konkurrences; 4. Cmimet; 5. Eksportin dhe importin; 6. Ditribuimin; 7. Promocionin, etj.
 • 11.  Cila eshte rendesia e informacioneve qe merren nga tregu me ane te kerkimeve te marketingut?  I mundesojne ndermarrjes te segmentoje dhe te zgjedh tregun cak dhe te pozicionoje produktin.  Cilet jane faktoret qe caktojne nevojen per kerkim marketingu?  Koha ne dispozicion  Pershtatshmeria e te dhenave  Natyra e vendimit qe do te merret  Perfitimet perballe kostos.
 • 13.  Per cilat vendime behen kerkime dhe ku shihet vlera e tyre?  Kerkimet behen zakonisht per vendimet e natyres strategjike (te rendesise shume te madhe);  Vlera e tyre shihet atehere kur rezultati (perfitimet) do t’e arrijne t’I tejkalojne shpenzimet e bera per kerkime.
 • 14.  Cila eshte shprehja per matjen e vleres se kerkim marketingut dhe kur organizohen ato?  Vkm = (V1 – V0) – SHPkm  Vkm – efekti ose vlera e paster e KM  V1 – vlera e pritur e vendimit te marketingut, e nxjerre ne baze te informacioneve te fituara me KM  V0 – vlera e pritur e vendimit te marketingut, e nxjerre pa shfrytezimin e informacioneve, te te cilat mund te arrihet me KM  SHPkm – shpenzimet e KM  KM organizohen atehere kur Vkm>O
 • 15.  Ju faleminderit per vemendjen!