SlideShare a Scribd company logo
KONCEPTET KRYESORE TË MARKETINGUT
Qasja ndaj Prodhimit - E kaluar Suksesi varet nga rrjeta e furnizuesve Prodhimi masovik me shpenzime minimale Prodhimtaria përcaktohet nga kapaciteti i makinave Qasja ndaj Marketingut – E ardhmja Suksesi varet nga rrjeta e konsumatorëve Prodhon vetëm ate që ka leverdi Prodhimtaria përcaktohet nga kërkesat e tregut Fokusi në Prodhim apo Marketing
Evoulimi i Marketingut Periudha e parë (orientimi drejt prodhimit) Periudha e dytë (orinetimi drejt shitjes) Periudha e tretë (departamenti i marketingut) Periudha e katërt (mbivlerësimi i markrtingut)
Çka është marketingu ? Definicioni social : një proces societal me te cilin individët dhe grupet marrin atë çka kanë nevoj dhe dëshirojnë duke krijuar, ofruar dhe shkëmbyer produkte dhe shërbime lirshëm me të tjerët. Definicioni menaxherial: “Arti për t’i shitur produktet” Një definicion logjik ”Marketingu lidh klientët me produktet.”
Rroli i marketingut në shoqëri Ne jemi edhe konsumatorë edhe prodhues Sistemi totalitar dhe i ekonomisë së tregut
Rroli i marketingut në zhvillimin ekonomik Rroli i marketingu në arritjen e objektivave makroekonomike Përmirësimi I marketingut krijon një përdorim optimal të burimeve ekonomike që u përshtaten klientëve.
A nuk do të duhej vetëm të shesim ? Nje plan i qartë i marketingut i sjell përfitime financiare kompanisë: Identitet të qartë në treg Klient lojal dhe biznes të vazhdueshem Përdorimi efikas të burimeve Marzhë më të mirë fitimi Vlerë e vërtetë që i shtohet bilancit të gjendjes Pse nevojitet marketingu?
Përveç shitjes marketingu është edhe … Reklamim Promovim dhe marrdhënie publike Kompani dhe markë identiteti Shpërndarje e produktit Hulumtim i tregut Treg të ri dhe zhvillim të produkteve të reja Strategji konkuruese Strategji e çmimit, dhe më shumë …
Klientët Në tregun e lirë, klienti është MBRET Vendoseni veten në lekurë të klentit Klientët duhet kuptuar dobitë e produkteve Shitjet duhet bazuar në nevojat e klientit,jo në tiparet e produkteve Kënaqesia vjen nga permbushja e nevojave Klientët zgjedhin ofertën me vlerë më të madhe Vlera : raporti çfar merr dhe çfar jep -Vlera=Dobitë/Shpenzimet
A i plotëson produkti premtimet? Produkti dhe sherbimi duhet t’i plotësojë ose t’i tejkaloj parashikimet e klientit Nuk duhet dhënë premtime që nuk munden të permbushen 100% (si në kohë edhe në cilësi) Zhgënjimi i klientit ka më shumë jehonë se sa kënaqja e tij
Një sistem i thjeshtë Marketingu Industria Tregu Komunikim Para Produkte Informim
Vlera e marketingut Markat më të çmueshme në botë 2001 ( tejkalimi i vlerës në treg në krahasim me vlerën në libra ): Coca Cola $47.98 miliard Marlboro $47.64 miliard IBM $23.70 miliarde McDonald's $19.94 miliarde Burim: Euro Wirtschaftsmagazin, Prill, 2002
Mbani mend !!! Marketingu e udheheq kompaninë!
Diferencimi Produktet të cilat nuk mund të diferencohen jane vetëm mallra Mallrat shiten vetem ne baze të cmimit (vetëm cmimi është i ndryshueshëm ) Produkti duhet të pranohet si i vecant dhe i ndryshëm nga konkurrenca. Duhet dhënë arsyeja e qartë konsumatorit pse ta blejë një produkt të caktuar e jo të konkurrencës
Marka (emri) Shenja shpreh një mori atributesh të konsumatorit Perceptimi eshte aq i rendesishem sa realiteti Marka e produkteve duhet të jetë e qëndrueshme në dukshmëri, ndjeshmeri, imixh dhe shperndarje Markat theksojnë diferencimin, shprehin pozitën dhe krijojojnë lojalitet dhe biznes të vazhdueshëm
Përparësitë konkurruese Liderët e tregut kanë përparësi të qartë ndaj konkurentëve në NJËRËN prej ketyre tri fushave: KUALITET SHëRBIM CMIM (nje nder strategjite me te rrezikuara - pse?) Si minimum, më së paku duhet qenë adekuat në dy fushat
“ Strategjia e çmimit të ulët” - Kurthë Nje spirale negative – marzha, profiti... Duhet gjithsesi të jenë shpenzimet totale më të ulta ( shpenzimet e produktit plus shpenzimet e shperndarjes ) Do të humbet pozita në treg në atë moment kur konkurenti me cmim më të ulët do të hyj në treg Konsumatorët nuk janë lojal –” blerësit e cmimit” jane gjithmonë të interesuar për cmim më të ulët Nuk ka garancion për shitje të vazhdueshme
Segmentimi Asnje produkt nuk mund t’i kënaq të gjithë klintët egzistues në treg -çdonjëri nuk preferon pijen e njëjtë, veturë, kolegjin apo filmin Segmentimi i trgut identifikohet nga egzaminimi i diferencave demografike, psikologjike dhe sjelljes se konsumatorëve. Një segmentim tregu mund të jetë: Sipas kanalit për shpërndarje Sipas moshës, statutit social, madhësisë se familjes Sipas territorit Etj.etj…
Targetimi Kompania më pas vendos se cili segment ofron mundësi më të mira për të. Duhet targetuar me shumë kujdes pjesa e tregut dhe duhet të njihen në thellësi nevojat e atij segmenti Një kompani mundet ne kohë të njëjtë të targetoj më shumë segmente Për çdo treg të targetuar, kompania zhvillon një ofertë tregu. Klientët potencial duhet identifikuar që më parë
Pozicionimi Marketingu eshte menaxhment i perceptimit të klientit - ”Beteje për vemendjen e klientit Oferta është pozicionuar në mendjen e klientëve të targetuar duke u ofruar atyre benifite - Shembulli i Volvos Pozicionimi shumë vështirë krijohet, por edhe shumë vështirë ndryshohet Nese fitohet beteja e vëmendjes, beteja e kuletës është e fituar Pozita e kompanisë duhet të jetë e arsyeshme nga perspektiva e konsumatorit
Ndryshimet “biznes vs klient” Oferta homogjene Rigrupimi i biz. në disa zona Produktet ndonjëherë vonohen Vlerësimi i prod. sipas kostos dhe çmimit tregut Prodhuesit parapëlqejnë shitje në sasi të mëdha Kërkesa heterogjene Klientët të shpërndarë Klienti i kërkon në kohë produktet Vlerësimi sipas dobisë Klientët parapëlqejnë blerjet në sasi më të vogla
Përputhja e 4P me 4C (Robert Lauterbon) Product (produkti) Price (çmimi) Place (vendi) Promotion (promocioni) Customer solution (zgjidhja) Customer costs (shpenzimi) Convinience (lehtësimi) Communication (komuniki..)
Si maten sukseset në marketing Duke rritur shitjet Duke fituar tregje të reja Duke e rritur pjesën e tregut Duke perfituar konsumator të rinj Duke mbajtur konsumatorët ekzistues Duke krijuar një pozicion më të qartë ndaj konkurences Duke i arritur objektivat e fitimit të planifikuar Duke rritur vlerën e pergjithshme te kompanise
Kritikët lidhur me marketingun Marketingu nxit insikte materiale ndër njerëz Reklama nxit shpenzime të kota Kredia në konsum blerje pa nevoj Paketimi shpesh është mashtrues Ndërmjetësit ngrejnë çmimet pa ngritur cilësinë
Konsumerizmi Tërësia e veprimeve të organizatave qeveritare, të biznesit, të pavarura që synojnë të mbrojnë njerëzit prej praktikave që u kundërvihen të drejtave të tyre si konsumatorë . Katër të drejtat themelore të konsumatorëve -E drejta e informimit dhe edukimit -E drejta e sigurisë -E drejta e përzgjedhjes -E drejta për t’u dëgjuar E drejta për ruajtjen e mjedisit

More Related Content

What's hot

Promocioni nail reshidi
Promocioni nail reshidiPromocioni nail reshidi
Promocioni nail reshidi
Menaxherat
 
Promocioni i shitjeve ( marketing )
Promocioni i shitjeve ( marketing )Promocioni i shitjeve ( marketing )
Promocioni i shitjeve ( marketing )
Sabir Asipi
 
Marketing1
Marketing1Marketing1
Marketing1
Valdet Shala
 
2.politika e promocionit_ui_re
2.politika e promocionit_ui_re2.politika e promocionit_ui_re
2.politika e promocionit_ui_re
Gashi Besnik
 
Politika e distribucionit 9
Politika e distribucionit 9Politika e distribucionit 9
Politika e distribucionit 9
Zana Agushi
 
Testi i dyte promocioni
Testi i dyte promocioniTesti i dyte promocioni
Testi i dyte promocioni
Valdet Shala
 
Hulumtimet e Marketingut, Ercan Gegez
Hulumtimet e Marketingut, Ercan GegezHulumtimet e Marketingut, Ercan Gegez
Hulumtimet e Marketingut, Ercan Gegez
Kujtim Hameli
 
Njohuri Baze Marketing
Njohuri Baze MarketingNjohuri Baze Marketing
Njohuri Baze Marketing
Menaxherat
 
Polika e promocionit x
Polika e promocionit xPolika e promocionit x
Polika e promocionit x
Zana Agushi
 
Marketingu Per Bizneset E Vogla
Marketingu Per Bizneset E VoglaMarketingu Per Bizneset E Vogla
Marketingu Per Bizneset E Vogla
Menaxherat
 
MARKETINGU - Dr. Hykmete Bajrami (Pyetje dhe përgjigje)
MARKETINGU - Dr. Hykmete Bajrami (Pyetje dhe përgjigje)MARKETINGU - Dr. Hykmete Bajrami (Pyetje dhe përgjigje)
MARKETINGU - Dr. Hykmete Bajrami (Pyetje dhe përgjigje)
fatonbajrami1
 
Shqiprim Jashari Punim ne Marketing, 7p,
Shqiprim Jashari Punim ne Marketing, 7p,Shqiprim Jashari Punim ne Marketing, 7p,
Shqiprim Jashari Punim ne Marketing, 7p,
Shqiprim Jashari
 
Bazat e marketingut punimi i produktit
Bazat e marketingut punimi i produktitBazat e marketingut punimi i produktit
Bazat e marketingut punimi i produktit
Veton Sopjani
 
Tipologjia e marketingut pjesa e ii
Tipologjia e marketingut  pjesa e iiTipologjia e marketingut  pjesa e ii
Tipologjia e marketingut pjesa e ii
ekonomia
 
Segmentimi i tregut Ligjerata-2
Segmentimi i tregut Ligjerata-2Segmentimi i tregut Ligjerata-2
Segmentimi i tregut Ligjerata-2
Zana Agushi
 
Ekuiteti i Markës Bazuar në Konsumatorë dhe Pozicionimi i Markës
Ekuiteti i Markës Bazuar në Konsumatorë dhe Pozicionimi i MarkësEkuiteti i Markës Bazuar në Konsumatorë dhe Pozicionimi i Markës
Ekuiteti i Markës Bazuar në Konsumatorë dhe Pozicionimi i Markës
Kujtim Hameli
 
Kapitulli 1- (emarketingu) Strategjia dhe Konteksti
Kapitulli 1- (emarketingu) Strategjia dhe KontekstiKapitulli 1- (emarketingu) Strategjia dhe Konteksti
Kapitulli 1- (emarketingu) Strategjia dhe Konteksti
Kujtim Hameli
 
Strategjite segmentimi i tregut
Strategjite  segmentimi i tregutStrategjite  segmentimi i tregut
Strategjite segmentimi i tregut
ekonomia
 
Strategjia E Luftarake Marketingut Iii
Strategjia E Luftarake Marketingut IiiStrategjia E Luftarake Marketingut Iii
Strategjia E Luftarake Marketingut Iii
Besart Krasniqi
 
Marketingu Global
Marketingu GlobalMarketingu Global
Marketingu Global
Menaxherat
 

What's hot (20)

Promocioni nail reshidi
Promocioni nail reshidiPromocioni nail reshidi
Promocioni nail reshidi
 
Promocioni i shitjeve ( marketing )
Promocioni i shitjeve ( marketing )Promocioni i shitjeve ( marketing )
Promocioni i shitjeve ( marketing )
 
Marketing1
Marketing1Marketing1
Marketing1
 
2.politika e promocionit_ui_re
2.politika e promocionit_ui_re2.politika e promocionit_ui_re
2.politika e promocionit_ui_re
 
Politika e distribucionit 9
Politika e distribucionit 9Politika e distribucionit 9
Politika e distribucionit 9
 
Testi i dyte promocioni
Testi i dyte promocioniTesti i dyte promocioni
Testi i dyte promocioni
 
Hulumtimet e Marketingut, Ercan Gegez
Hulumtimet e Marketingut, Ercan GegezHulumtimet e Marketingut, Ercan Gegez
Hulumtimet e Marketingut, Ercan Gegez
 
Njohuri Baze Marketing
Njohuri Baze MarketingNjohuri Baze Marketing
Njohuri Baze Marketing
 
Polika e promocionit x
Polika e promocionit xPolika e promocionit x
Polika e promocionit x
 
Marketingu Per Bizneset E Vogla
Marketingu Per Bizneset E VoglaMarketingu Per Bizneset E Vogla
Marketingu Per Bizneset E Vogla
 
MARKETINGU - Dr. Hykmete Bajrami (Pyetje dhe përgjigje)
MARKETINGU - Dr. Hykmete Bajrami (Pyetje dhe përgjigje)MARKETINGU - Dr. Hykmete Bajrami (Pyetje dhe përgjigje)
MARKETINGU - Dr. Hykmete Bajrami (Pyetje dhe përgjigje)
 
Shqiprim Jashari Punim ne Marketing, 7p,
Shqiprim Jashari Punim ne Marketing, 7p,Shqiprim Jashari Punim ne Marketing, 7p,
Shqiprim Jashari Punim ne Marketing, 7p,
 
Bazat e marketingut punimi i produktit
Bazat e marketingut punimi i produktitBazat e marketingut punimi i produktit
Bazat e marketingut punimi i produktit
 
Tipologjia e marketingut pjesa e ii
Tipologjia e marketingut  pjesa e iiTipologjia e marketingut  pjesa e ii
Tipologjia e marketingut pjesa e ii
 
Segmentimi i tregut Ligjerata-2
Segmentimi i tregut Ligjerata-2Segmentimi i tregut Ligjerata-2
Segmentimi i tregut Ligjerata-2
 
Ekuiteti i Markës Bazuar në Konsumatorë dhe Pozicionimi i Markës
Ekuiteti i Markës Bazuar në Konsumatorë dhe Pozicionimi i MarkësEkuiteti i Markës Bazuar në Konsumatorë dhe Pozicionimi i Markës
Ekuiteti i Markës Bazuar në Konsumatorë dhe Pozicionimi i Markës
 
Kapitulli 1- (emarketingu) Strategjia dhe Konteksti
Kapitulli 1- (emarketingu) Strategjia dhe KontekstiKapitulli 1- (emarketingu) Strategjia dhe Konteksti
Kapitulli 1- (emarketingu) Strategjia dhe Konteksti
 
Strategjite segmentimi i tregut
Strategjite  segmentimi i tregutStrategjite  segmentimi i tregut
Strategjite segmentimi i tregut
 
Strategjia E Luftarake Marketingut Iii
Strategjia E Luftarake Marketingut IiiStrategjia E Luftarake Marketingut Iii
Strategjia E Luftarake Marketingut Iii
 
Marketingu Global
Marketingu GlobalMarketingu Global
Marketingu Global
 

Similar to C00d

Marketingu hulumtimi i tregut
Marketingu hulumtimi i tregutMarketingu hulumtimi i tregut
Marketingu hulumtimi i tregut
bujar30
 
Njohuri Baze Marketing
Njohuri Baze MarketingNjohuri Baze Marketing
Njohuri Baze Marketing
Menaxherat
 
Njohuribazemarketing
NjohuribazemarketingNjohuribazemarketing
Njohuribazemarketing
Arta Kurti
 
Njohuribazemarketing 100202085715-phpapp01
Njohuribazemarketing 100202085715-phpapp01Njohuribazemarketing 100202085715-phpapp01
Njohuribazemarketing 100202085715-phpapp01
valmirejetishi
 
Presentation mikroekonomi
Presentation mikroekonomiPresentation mikroekonomi
Presentation mikroekonomi
Duresa M. Bytyqi
 
Menaxhment strategjik java-8
Menaxhment strategjik java-8Menaxhment strategjik java-8
Menaxhment strategjik java-8
Gazmir Rrahmani
 
POLITIKA E PORDUKTIT DHE SHPERNDARJA E TYRE
POLITIKA E PORDUKTIT DHE SHPERNDARJA E TYREPOLITIKA E PORDUKTIT DHE SHPERNDARJA E TYRE
POLITIKA E PORDUKTIT DHE SHPERNDARJA E TYRE
SabirRramanaj
 
çmimi
çmimiçmimi
çmimi
Menaxherat
 
Ligjerata e 13 & info
Ligjerata e 13 & infoLigjerata e 13 & info
Ligjerata e 13 & info
ekonomia
 
Plani i marketingut, mr.sc.bekim përgjegjaj
Plani i marketingut, mr.sc.bekim përgjegjajPlani i marketingut, mr.sc.bekim përgjegjaj
Plani i marketingut, mr.sc.bekim përgjegjaj
Atlantida Marketing Club
 
12 Production Vs Marketing
12 Production Vs Marketing12 Production Vs Marketing
12 Production Vs Marketing
Menaxherat
 
Universiteti m ikroekonimi
Universiteti m ikroekonimiUniversiteti m ikroekonimi
Universiteti m ikroekonimi
Duresa M. Bytyqi
 
Restaurant Ibri dhe marketingu i tij
Restaurant Ibri dhe marketingu i tijRestaurant Ibri dhe marketingu i tij
Restaurant Ibri dhe marketingu i tij
Diellza Haxhimehmeti
 
Leksion 9 -_planifikimi_strategjik
Leksion 9 -_planifikimi_strategjikLeksion 9 -_planifikimi_strategjik
Leksion 9 -_planifikimi_strategjik
Mikena Çako
 
Manaxhimi i një organizimi marketing holistik
Manaxhimi i një organizimi marketing holistikManaxhimi i një organizimi marketing holistik
Manaxhimi i një organizimi marketing holistik
Aneida Bajraktari Bicja
 
Marketing
MarketingMarketing
Marketing
Veton Sopjani
 
TBRC Article
TBRC ArticleTBRC Article
Menaxhment strategjik java-6
Menaxhment strategjik java-6Menaxhment strategjik java-6
Menaxhment strategjik java-6
Gazmir Rrahmani
 
marketing mars 2015
marketing mars 2015marketing mars 2015
marketing mars 2015
Kastriot Gashi
 
Perkufizimi i kerkimeve te tregut
Perkufizimi i kerkimeve te tregutPerkufizimi i kerkimeve te tregut
Perkufizimi i kerkimeve te tregut
student
 

Similar to C00d (20)

Marketingu hulumtimi i tregut
Marketingu hulumtimi i tregutMarketingu hulumtimi i tregut
Marketingu hulumtimi i tregut
 
Njohuri Baze Marketing
Njohuri Baze MarketingNjohuri Baze Marketing
Njohuri Baze Marketing
 
Njohuribazemarketing
NjohuribazemarketingNjohuribazemarketing
Njohuribazemarketing
 
Njohuribazemarketing 100202085715-phpapp01
Njohuribazemarketing 100202085715-phpapp01Njohuribazemarketing 100202085715-phpapp01
Njohuribazemarketing 100202085715-phpapp01
 
Presentation mikroekonomi
Presentation mikroekonomiPresentation mikroekonomi
Presentation mikroekonomi
 
Menaxhment strategjik java-8
Menaxhment strategjik java-8Menaxhment strategjik java-8
Menaxhment strategjik java-8
 
POLITIKA E PORDUKTIT DHE SHPERNDARJA E TYRE
POLITIKA E PORDUKTIT DHE SHPERNDARJA E TYREPOLITIKA E PORDUKTIT DHE SHPERNDARJA E TYRE
POLITIKA E PORDUKTIT DHE SHPERNDARJA E TYRE
 
çmimi
çmimiçmimi
çmimi
 
Ligjerata e 13 & info
Ligjerata e 13 & infoLigjerata e 13 & info
Ligjerata e 13 & info
 
Plani i marketingut, mr.sc.bekim përgjegjaj
Plani i marketingut, mr.sc.bekim përgjegjajPlani i marketingut, mr.sc.bekim përgjegjaj
Plani i marketingut, mr.sc.bekim përgjegjaj
 
12 Production Vs Marketing
12 Production Vs Marketing12 Production Vs Marketing
12 Production Vs Marketing
 
Universiteti m ikroekonimi
Universiteti m ikroekonimiUniversiteti m ikroekonimi
Universiteti m ikroekonimi
 
Restaurant Ibri dhe marketingu i tij
Restaurant Ibri dhe marketingu i tijRestaurant Ibri dhe marketingu i tij
Restaurant Ibri dhe marketingu i tij
 
Leksion 9 -_planifikimi_strategjik
Leksion 9 -_planifikimi_strategjikLeksion 9 -_planifikimi_strategjik
Leksion 9 -_planifikimi_strategjik
 
Manaxhimi i një organizimi marketing holistik
Manaxhimi i një organizimi marketing holistikManaxhimi i një organizimi marketing holistik
Manaxhimi i një organizimi marketing holistik
 
Marketing
MarketingMarketing
Marketing
 
TBRC Article
TBRC ArticleTBRC Article
TBRC Article
 
Menaxhment strategjik java-6
Menaxhment strategjik java-6Menaxhment strategjik java-6
Menaxhment strategjik java-6
 
marketing mars 2015
marketing mars 2015marketing mars 2015
marketing mars 2015
 
Perkufizimi i kerkimeve te tregut
Perkufizimi i kerkimeve te tregutPerkufizimi i kerkimeve te tregut
Perkufizimi i kerkimeve te tregut
 

C00d

 • 2. Qasja ndaj Prodhimit - E kaluar Suksesi varet nga rrjeta e furnizuesve Prodhimi masovik me shpenzime minimale Prodhimtaria përcaktohet nga kapaciteti i makinave Qasja ndaj Marketingut – E ardhmja Suksesi varet nga rrjeta e konsumatorëve Prodhon vetëm ate që ka leverdi Prodhimtaria përcaktohet nga kërkesat e tregut Fokusi në Prodhim apo Marketing
 • 3. Evoulimi i Marketingut Periudha e parë (orientimi drejt prodhimit) Periudha e dytë (orinetimi drejt shitjes) Periudha e tretë (departamenti i marketingut) Periudha e katërt (mbivlerësimi i markrtingut)
 • 4. Çka është marketingu ? Definicioni social : një proces societal me te cilin individët dhe grupet marrin atë çka kanë nevoj dhe dëshirojnë duke krijuar, ofruar dhe shkëmbyer produkte dhe shërbime lirshëm me të tjerët. Definicioni menaxherial: “Arti për t’i shitur produktet” Një definicion logjik ”Marketingu lidh klientët me produktet.”
 • 5. Rroli i marketingut në shoqëri Ne jemi edhe konsumatorë edhe prodhues Sistemi totalitar dhe i ekonomisë së tregut
 • 6. Rroli i marketingut në zhvillimin ekonomik Rroli i marketingu në arritjen e objektivave makroekonomike Përmirësimi I marketingut krijon një përdorim optimal të burimeve ekonomike që u përshtaten klientëve.
 • 7. A nuk do të duhej vetëm të shesim ? Nje plan i qartë i marketingut i sjell përfitime financiare kompanisë: Identitet të qartë në treg Klient lojal dhe biznes të vazhdueshem Përdorimi efikas të burimeve Marzhë më të mirë fitimi Vlerë e vërtetë që i shtohet bilancit të gjendjes Pse nevojitet marketingu?
 • 8. Përveç shitjes marketingu është edhe … Reklamim Promovim dhe marrdhënie publike Kompani dhe markë identiteti Shpërndarje e produktit Hulumtim i tregut Treg të ri dhe zhvillim të produkteve të reja Strategji konkuruese Strategji e çmimit, dhe më shumë …
 • 9. Klientët Në tregun e lirë, klienti është MBRET Vendoseni veten në lekurë të klentit Klientët duhet kuptuar dobitë e produkteve Shitjet duhet bazuar në nevojat e klientit,jo në tiparet e produkteve Kënaqesia vjen nga permbushja e nevojave Klientët zgjedhin ofertën me vlerë më të madhe Vlera : raporti çfar merr dhe çfar jep -Vlera=Dobitë/Shpenzimet
 • 10. A i plotëson produkti premtimet? Produkti dhe sherbimi duhet t’i plotësojë ose t’i tejkaloj parashikimet e klientit Nuk duhet dhënë premtime që nuk munden të permbushen 100% (si në kohë edhe në cilësi) Zhgënjimi i klientit ka më shumë jehonë se sa kënaqja e tij
 • 11. Një sistem i thjeshtë Marketingu Industria Tregu Komunikim Para Produkte Informim
 • 12. Vlera e marketingut Markat më të çmueshme në botë 2001 ( tejkalimi i vlerës në treg në krahasim me vlerën në libra ): Coca Cola $47.98 miliard Marlboro $47.64 miliard IBM $23.70 miliarde McDonald's $19.94 miliarde Burim: Euro Wirtschaftsmagazin, Prill, 2002
 • 13. Mbani mend !!! Marketingu e udheheq kompaninë!
 • 14. Diferencimi Produktet të cilat nuk mund të diferencohen jane vetëm mallra Mallrat shiten vetem ne baze të cmimit (vetëm cmimi është i ndryshueshëm ) Produkti duhet të pranohet si i vecant dhe i ndryshëm nga konkurrenca. Duhet dhënë arsyeja e qartë konsumatorit pse ta blejë një produkt të caktuar e jo të konkurrencës
 • 15. Marka (emri) Shenja shpreh një mori atributesh të konsumatorit Perceptimi eshte aq i rendesishem sa realiteti Marka e produkteve duhet të jetë e qëndrueshme në dukshmëri, ndjeshmeri, imixh dhe shperndarje Markat theksojnë diferencimin, shprehin pozitën dhe krijojojnë lojalitet dhe biznes të vazhdueshëm
 • 16. Përparësitë konkurruese Liderët e tregut kanë përparësi të qartë ndaj konkurentëve në NJËRËN prej ketyre tri fushave: KUALITET SHëRBIM CMIM (nje nder strategjite me te rrezikuara - pse?) Si minimum, më së paku duhet qenë adekuat në dy fushat
 • 17. “ Strategjia e çmimit të ulët” - Kurthë Nje spirale negative – marzha, profiti... Duhet gjithsesi të jenë shpenzimet totale më të ulta ( shpenzimet e produktit plus shpenzimet e shperndarjes ) Do të humbet pozita në treg në atë moment kur konkurenti me cmim më të ulët do të hyj në treg Konsumatorët nuk janë lojal –” blerësit e cmimit” jane gjithmonë të interesuar për cmim më të ulët Nuk ka garancion për shitje të vazhdueshme
 • 18. Segmentimi Asnje produkt nuk mund t’i kënaq të gjithë klintët egzistues në treg -çdonjëri nuk preferon pijen e njëjtë, veturë, kolegjin apo filmin Segmentimi i trgut identifikohet nga egzaminimi i diferencave demografike, psikologjike dhe sjelljes se konsumatorëve. Një segmentim tregu mund të jetë: Sipas kanalit për shpërndarje Sipas moshës, statutit social, madhësisë se familjes Sipas territorit Etj.etj…
 • 19. Targetimi Kompania më pas vendos se cili segment ofron mundësi më të mira për të. Duhet targetuar me shumë kujdes pjesa e tregut dhe duhet të njihen në thellësi nevojat e atij segmenti Një kompani mundet ne kohë të njëjtë të targetoj më shumë segmente Për çdo treg të targetuar, kompania zhvillon një ofertë tregu. Klientët potencial duhet identifikuar që më parë
 • 20. Pozicionimi Marketingu eshte menaxhment i perceptimit të klientit - ”Beteje për vemendjen e klientit Oferta është pozicionuar në mendjen e klientëve të targetuar duke u ofruar atyre benifite - Shembulli i Volvos Pozicionimi shumë vështirë krijohet, por edhe shumë vështirë ndryshohet Nese fitohet beteja e vëmendjes, beteja e kuletës është e fituar Pozita e kompanisë duhet të jetë e arsyeshme nga perspektiva e konsumatorit
 • 21. Ndryshimet “biznes vs klient” Oferta homogjene Rigrupimi i biz. në disa zona Produktet ndonjëherë vonohen Vlerësimi i prod. sipas kostos dhe çmimit tregut Prodhuesit parapëlqejnë shitje në sasi të mëdha Kërkesa heterogjene Klientët të shpërndarë Klienti i kërkon në kohë produktet Vlerësimi sipas dobisë Klientët parapëlqejnë blerjet në sasi më të vogla
 • 22. Përputhja e 4P me 4C (Robert Lauterbon) Product (produkti) Price (çmimi) Place (vendi) Promotion (promocioni) Customer solution (zgjidhja) Customer costs (shpenzimi) Convinience (lehtësimi) Communication (komuniki..)
 • 23. Si maten sukseset në marketing Duke rritur shitjet Duke fituar tregje të reja Duke e rritur pjesën e tregut Duke perfituar konsumator të rinj Duke mbajtur konsumatorët ekzistues Duke krijuar një pozicion më të qartë ndaj konkurences Duke i arritur objektivat e fitimit të planifikuar Duke rritur vlerën e pergjithshme te kompanise
 • 24. Kritikët lidhur me marketingun Marketingu nxit insikte materiale ndër njerëz Reklama nxit shpenzime të kota Kredia në konsum blerje pa nevoj Paketimi shpesh është mashtrues Ndërmjetësit ngrejnë çmimet pa ngritur cilësinë
 • 25. Konsumerizmi Tërësia e veprimeve të organizatave qeveritare, të biznesit, të pavarura që synojnë të mbrojnë njerëzit prej praktikave që u kundërvihen të drejtave të tyre si konsumatorë . Katër të drejtat themelore të konsumatorëve -E drejta e informimit dhe edukimit -E drejta e sigurisë -E drejta e përzgjedhjes -E drejta për t’u dëgjuar E drejta për ruajtjen e mjedisit