SlideShare a Scribd company logo
1/24/2011
  I. Çdo formë e pagur e
prezantimit dhe promovimit të
   ideave, të mirave apo
shërbimeve të cilat sponzorohen
 nga persona apo organizata
 të ndryshëm quhet reklamim.
                     1
1/24/2011
     I I. Reklamimi -
        përfshijnë    III. Mardhënjet me
       komunikimin e     publikun - përfshijnë
     vlerave të kompanive     ndërtimin e
      apo brendeve dhe    mardhënjeve të mira
      shfaqjen e tyre duke    me kompanitë,
      përdorur medja të    konsumatorët dhe
       paguara për ti      publikun në
     informuar, bindur dhe  përgjithësi si medjat,
        rikujtuar       investitorët,
       konsumatorëve      donatorët, dhe
                     qeverinë.
  Reklamimi modern bën përpjëkje dita-ditës të rris
  vlerën dhe fakturën e tij.
  Parashikimi në USA rreth shpenzimeve vjetore në
  reklam kap shumën mbi $271 miliard në vitë
  Kurse, shpenzimet botrore kalojnë $604 miliard
  Procter & Gamble reklamuesi më i madh botror ka
  shpenzuar vitin e kaluar rreth $4.6 miliard në USA
  dhe më shumë se $7.9 miliard në tërë botën
                                  2
1/24/2011
  Reklamimi përdoret më së shumti nga firmat
  biznesore, jo-profitabile, nga
  profesionalistët, dhe agjensitë sosociale.
  Reklamuesi jo-profitabil i 27-të më i madhe
  në botë është qeveria e Amerikës.
  Pra, reklamimi ëshët mënyrë e mirë për të
  informuar dhe bindur konsumatorët nga
  ana e kompanis, psh Coca-Cola e cila
  nëpërmjet kësaj shfrytzon frymën e kontrollit
  në industrin e pijeve jo-alkolike.
Menaxhmenti marketingut formulon katër
 vendime të rëndësishmë për zhvillimin e
 programit të reklamës:


                  Mesazhi
                  •Strategjia
                  mesazhit
         Vendimi për   •Zbatimi/ekz      Evaluimi i
Vendosja e
         buxhetin      ekutimi i       reklamës
objektivave
         •Metoda e
          Vendosja     masazhit        •Efekti i
 Vendosja e    objektivave
         përballues               komunikimit
•Objektivat e
 objektivave
 •Objektivat e
         •% e shitjes e
         •Objektivat              •Efekti i shitjes
komunikimit    komunikimit    Vendimi       dhe profiti
 komunikimit  •Forca
•Objektivat e   •Objektivat e    medial      •Kthimet nga
 •Objektivat e  konkuruese
           shitejs
shitejs              •Arritja,frekuent    reklama
  shitejs   •Objektivat   imi, efekti, llojet
         dhe detyrat    kryesore të
                   medjave,
                  kohëzgjtja në
                    medja
                                          3
1/24/2011
Reklama informuese:
•Komunikon vlerat e konsumatorëve       •Informon tregun për ndryshim cmimi
•Informon tregun për produktet e reja     •Shpjegon shërbimet e mundshme
•Tregon përdorimin e produktit        •Korigjon përshtypjet e këqija (falso)
•Sugjeron përdorues të rijë të një produkti  •Ndërton një mark dhe imigj të kompanis


Marketing bindës:
                       •Bind konsumatorët për të blerë tani
•Ndërton përformancën e brendit        •Bind për të pranuar një thirrje për
•Bindjen për të kaluar në produktet tua    blerje
•Ndryshimin e përceprimit të         •Bën konsumatorëve për të treguar të
konsumatorëve për atributet e produktit    tjerëve rreth markës apo produktit

Reklamimi rikujtues:             •Kujton konsumatorëve ku të
                       blejnë produktin
•Mban mardhënjët me konsumatorët
                       •Mban markën/brendin në
•I kujton kunsomatorëve që ky lloj
produkti mund tju duhet në një të       mëndjen e konsumatorëve edhe
ardhme të afërt                jasht sezonës
Reklama informuese:
Marketing bindës:
Reklamimi rikujtues:
                                                4
1/24/2011
         Krijimi i buxhetit për rëklamë:

Materialet printuese
                          Paratë apo burimet
                          e alokuara për një
                          produkt drejtë një
                          plan reklamimi quhet
                          bugjet reklame.
                          Shembull; një produkt
                          i rijë defnitivisht kërkon
                 Reklamimi
                          një buxhet të madh
 Reklamimi                    reklamimi për të krijuar
                 digjital 39%
  kërkues                     bindjen apo sigurinë
                          për konsumatorët që
                          ta provojna atë.
    Reklamimi
   Social/shoqror
                                            5
1/24/2011
Konsiston në dy elemente
kryesora:
1. Krijimin e një mesazhi
Nuk ka rëndësi se sa i madh është buxheti, reklama mund
  të ketë sukses vetëm nëse i kushton vëmendje
  interpretimit të mesazhit.(në radio, katalogje, broshura,
  magazinave, e-mail, online ads, medjave jasht
  shtëpisë etj).
2. Përcaktimin e medjas për reklamë,    kriteri:
1) Duke vendosur në vrullin,frekuentimin dhe ndikimin;
2) Zgjedhjen në mes të shumë llojeve të medjave;
3) Përcaktimin e mjetit më të mir medial
4) Vendosjen për periudhës kohore të
   prezantim në medja
                                    6
1/24/2011
 Lligaridhënja dhe kthimet nga investimet në
 reklamë janë bërë çështjet më të nxehta
 për shumë kompani;
Më së shumti top menaxhmenti është dukë
 pyetur:
1) “ si ne mund ta dimë që jemi duke
  shpenzuar shumën e duhur në reklamë”
  dhe, sa do ti kemi kthimet?
2) Sa do të jenë efektet e komunikimit me
  konsumatorët dhe matjen efektit të shitjes
  dhe profitit?
 Është një firm e cila ofron shërbime
 marketingum për asistimin e kompanive në
 planifikim, pregaditje, implementimin, dhe
 vlerësimin e të gjitha prioritetëve të prgram-
 reklamimit të tyre
 Shembull: Kompani të ndryshme organizojnë
 reklamën në mënyra të ndryshmë;
 kompanit e vogla bëjnë reklam përmes
 departmentit të shitjes
 kurse për kompanit e mëdha depart.i shitjes
 shërben për të formuluar bugjetin e ad.dhe
 përdorin agjensitë sepse ato ofrojnë shumë
 avantazhe.
                             7
1/24/2011
 Avantazhet
 Standardizimi prodhon shumë benfite:
1. Shpenzime më të vogla reklamues
2. Kordinim më të madh global, dhe
3. Imazh më të qëndrueshë në sferën botrore

 Disavantazhet:
1. Mund të na kushtoj shumë reklamimi medial, shuma të
  ndryshme në vende të ndryshmë
2. Disa vende kanë kontroll se sa një kompani shpenzon në
  reklam, kjo i bën shum kompani që ti adaptohen fushtës
Shembull; produktet alkolike nuk mund të reklamohen në Indi
  ose në vendet Muslimane, Në Suedi McDonald’s reklamon si
  restaurant familjar, në Kinë është e ndaluar të dërgosh e-
  mail për reklam pa autorizim nga personi dhe e-maili që
  mund të dërgohet duhet të titullohet me fjalën Reklamë
  poashatu reklama në medja ka disa kufi, nuk guxon të
  përdoret fjala The best (më I miri) për shembull
Mundësojnë krijimin e mardhënjeve në mes të kompani dhe
  publikut duke gjetur publicitet të preferuar nga publiku,
  ndërtimin e imazhit, mbajtjen e situatave dhe ngjarjve të pa
  favorshme larg publikut.
Departmenti i MP mund të përformoj disa funksione:
1) Marrëdhëniet me shtypin apo agjenci shtypi: krijimin dhe
  vendosjen e informacionit të denjë tek audienca për të
  tërhequr vëmendjen ndaj një produkt, apo shërbimi
2) Publiciteti publik: publikimin e produkteve specifike
3) Lobimi: ndërtimin dhe mirëmbajtjen e marrëdhënieve me
  legilastor dhe nëpunësit e qeverisë për të ndikuar mbi
  legjislacionin dhe rregulloret
4) Mardhënjet me investitorët: mbajtjen e mardhënjeve të mira me
  aksionarët dhe komunitetet e tjera financiare
5) Zhvillimin e mardhënjeve me antarët e organizatave jo-
  profitabile; për të rritur financimin apo mbështetjen vullnetare.
                                        8
1/24/2011
A Long History. A Bright Future.
 Në këtë biznes për më shum se 70 vite
 Një degë e Berkshire Hathaëay, e
  udhëhequr nga ikona e investimeve, ëarren Buffett
 E 3-ta kompani në U.S. në industrin e sigurimeve
 Ofron online sigurim të automjeteve për më shum se
  10 vite, për dallim nga konkurentët
 shpenzues mjaft I madh në US në sferën e marketing
  (300 milion në 2005-tën)
 Idea për të bër spote nga vet konsumatorët- i veqant
http://www.geico.com/
                                9

More Related Content

What's hot

Kapitulli 1- (emarketingu) Strategjia dhe Konteksti
Kapitulli 1- (emarketingu) Strategjia dhe KontekstiKapitulli 1- (emarketingu) Strategjia dhe Konteksti
Kapitulli 1- (emarketingu) Strategjia dhe Konteksti
Kujtim Hameli
 
Marketing 14 sh.personale dhe promocioni
Marketing 14 sh.personale dhe promocioni Marketing 14 sh.personale dhe promocioni
Marketing 14 sh.personale dhe promocioni ekonomia
 
Strategjia E Luftarake Marketingut Iii
Strategjia E Luftarake Marketingut IiiStrategjia E Luftarake Marketingut Iii
Strategjia E Luftarake Marketingut IiiBesart Krasniqi
 
Marketing1
Marketing1Marketing1
Marketing1
Valdet Shala
 
Markat dhe Menaxhimi i Markave
Markat dhe Menaxhimi i MarkaveMarkat dhe Menaxhimi i Markave
Markat dhe Menaxhimi i Markave
Kujtim Hameli
 
Njohuri Baze Marketing
Njohuri Baze MarketingNjohuri Baze Marketing
Njohuri Baze MarketingMenaxherat
 
Politika e distribucionit 9
Politika e distribucionit 9Politika e distribucionit 9
Politika e distribucionit 9
Zana Agushi
 
Bazat e marketingut punimi i produktit
Bazat e marketingut punimi i produktitBazat e marketingut punimi i produktit
Bazat e marketingut punimi i produktit
Veton Sopjani
 
Presentation mikroekonomi
Presentation mikroekonomiPresentation mikroekonomi
Presentation mikroekonomi
Duresa M. Bytyqi
 
Promocioni i shitjeve ( marketing )
Promocioni i shitjeve ( marketing )Promocioni i shitjeve ( marketing )
Promocioni i shitjeve ( marketing )
Sabir Asipi
 
Orientimi marketing ne biznes ( marketing )
Orientimi marketing ne biznes ( marketing )Orientimi marketing ne biznes ( marketing )
Orientimi marketing ne biznes ( marketing )
Sabir Asipi
 
Koncepti marketingut
Koncepti marketingutKoncepti marketingut
Koncepti marketingutMenaxherat
 
Marketing - Përmbledhje
Marketing - PërmbledhjeMarketing - Përmbledhje
Marketing - Përmbledhje
Jozef Nokaj
 
Ekuiteti i Markës Bazuar në Konsumatorë dhe Pozicionimi i Markës
Ekuiteti i Markës Bazuar në Konsumatorë dhe Pozicionimi i MarkësEkuiteti i Markës Bazuar në Konsumatorë dhe Pozicionimi i Markës
Ekuiteti i Markës Bazuar në Konsumatorë dhe Pozicionimi i Markës
Kujtim Hameli
 
Koncepti i marketingut ka pikënisje
Koncepti i marketingut ka pikënisjeKoncepti i marketingut ka pikënisje
Koncepti i marketingut ka pikënisjeArta Kurti
 
Marketing
MarketingMarketing
Marketing
Veton Sopjani
 
c00d
c00dc00d
C00d
C00dC00d
Shitja personale ( marketing )
Shitja personale ( marketing )Shitja personale ( marketing )
Shitja personale ( marketing )
Sabir Asipi
 
Shqiprim Jashari Punim ne Marketing, 7p,
Shqiprim Jashari Punim ne Marketing, 7p,Shqiprim Jashari Punim ne Marketing, 7p,
Shqiprim Jashari Punim ne Marketing, 7p,
Shqiprim Jashari
 

What's hot (20)

Kapitulli 1- (emarketingu) Strategjia dhe Konteksti
Kapitulli 1- (emarketingu) Strategjia dhe KontekstiKapitulli 1- (emarketingu) Strategjia dhe Konteksti
Kapitulli 1- (emarketingu) Strategjia dhe Konteksti
 
Marketing 14 sh.personale dhe promocioni
Marketing 14 sh.personale dhe promocioni Marketing 14 sh.personale dhe promocioni
Marketing 14 sh.personale dhe promocioni
 
Strategjia E Luftarake Marketingut Iii
Strategjia E Luftarake Marketingut IiiStrategjia E Luftarake Marketingut Iii
Strategjia E Luftarake Marketingut Iii
 
Marketing1
Marketing1Marketing1
Marketing1
 
Markat dhe Menaxhimi i Markave
Markat dhe Menaxhimi i MarkaveMarkat dhe Menaxhimi i Markave
Markat dhe Menaxhimi i Markave
 
Njohuri Baze Marketing
Njohuri Baze MarketingNjohuri Baze Marketing
Njohuri Baze Marketing
 
Politika e distribucionit 9
Politika e distribucionit 9Politika e distribucionit 9
Politika e distribucionit 9
 
Bazat e marketingut punimi i produktit
Bazat e marketingut punimi i produktitBazat e marketingut punimi i produktit
Bazat e marketingut punimi i produktit
 
Presentation mikroekonomi
Presentation mikroekonomiPresentation mikroekonomi
Presentation mikroekonomi
 
Promocioni i shitjeve ( marketing )
Promocioni i shitjeve ( marketing )Promocioni i shitjeve ( marketing )
Promocioni i shitjeve ( marketing )
 
Orientimi marketing ne biznes ( marketing )
Orientimi marketing ne biznes ( marketing )Orientimi marketing ne biznes ( marketing )
Orientimi marketing ne biznes ( marketing )
 
Koncepti marketingut
Koncepti marketingutKoncepti marketingut
Koncepti marketingut
 
Marketing - Përmbledhje
Marketing - PërmbledhjeMarketing - Përmbledhje
Marketing - Përmbledhje
 
Ekuiteti i Markës Bazuar në Konsumatorë dhe Pozicionimi i Markës
Ekuiteti i Markës Bazuar në Konsumatorë dhe Pozicionimi i MarkësEkuiteti i Markës Bazuar në Konsumatorë dhe Pozicionimi i Markës
Ekuiteti i Markës Bazuar në Konsumatorë dhe Pozicionimi i Markës
 
Koncepti i marketingut ka pikënisje
Koncepti i marketingut ka pikënisjeKoncepti i marketingut ka pikënisje
Koncepti i marketingut ka pikënisje
 
Marketing
MarketingMarketing
Marketing
 
c00d
c00dc00d
c00d
 
C00d
C00dC00d
C00d
 
Shitja personale ( marketing )
Shitja personale ( marketing )Shitja personale ( marketing )
Shitja personale ( marketing )
 
Shqiprim Jashari Punim ne Marketing, 7p,
Shqiprim Jashari Punim ne Marketing, 7p,Shqiprim Jashari Punim ne Marketing, 7p,
Shqiprim Jashari Punim ne Marketing, 7p,
 

Viewers also liked

Menaxhimi i projekteve perkufizimi i projektit dhe objektivat e tij
Menaxhimi i projekteve  perkufizimi i projektit dhe objektivat e tijMenaxhimi i projekteve  perkufizimi i projektit dhe objektivat e tij
Menaxhimi i projekteve perkufizimi i projektit dhe objektivat e tij
Veton Sopjani
 
Punim seminarik "PARAJA DHE BANKAT"
Punim seminarik "PARAJA DHE BANKAT"  Punim seminarik "PARAJA DHE BANKAT"
Punim seminarik "PARAJA DHE BANKAT"
Valmir Nuredini
 
Pyetjet me përgjigje nga kontabiliteti
Pyetjet me përgjigje nga kontabilitetiPyetjet me përgjigje nga kontabiliteti
Pyetjet me përgjigje nga kontabiliteti
Kushtrim Xhemajli
 
A Guide to SlideShare Analytics - Excerpts from Hubspot's Step by Step Guide ...
A Guide to SlideShare Analytics - Excerpts from Hubspot's Step by Step Guide ...A Guide to SlideShare Analytics - Excerpts from Hubspot's Step by Step Guide ...
A Guide to SlideShare Analytics - Excerpts from Hubspot's Step by Step Guide ...
SlideShare
 
2015 Upload Campaigns Calendar - SlideShare
2015 Upload Campaigns Calendar - SlideShare2015 Upload Campaigns Calendar - SlideShare
2015 Upload Campaigns Calendar - SlideShare
SlideShare
 
What to Upload to SlideShare
What to Upload to SlideShareWhat to Upload to SlideShare
What to Upload to SlideShare
SlideShare
 
Getting Started With SlideShare
Getting Started With SlideShareGetting Started With SlideShare
Getting Started With SlideShare
SlideShare
 

Viewers also liked (7)

Menaxhimi i projekteve perkufizimi i projektit dhe objektivat e tij
Menaxhimi i projekteve  perkufizimi i projektit dhe objektivat e tijMenaxhimi i projekteve  perkufizimi i projektit dhe objektivat e tij
Menaxhimi i projekteve perkufizimi i projektit dhe objektivat e tij
 
Punim seminarik "PARAJA DHE BANKAT"
Punim seminarik "PARAJA DHE BANKAT"  Punim seminarik "PARAJA DHE BANKAT"
Punim seminarik "PARAJA DHE BANKAT"
 
Pyetjet me përgjigje nga kontabiliteti
Pyetjet me përgjigje nga kontabilitetiPyetjet me përgjigje nga kontabiliteti
Pyetjet me përgjigje nga kontabiliteti
 
A Guide to SlideShare Analytics - Excerpts from Hubspot's Step by Step Guide ...
A Guide to SlideShare Analytics - Excerpts from Hubspot's Step by Step Guide ...A Guide to SlideShare Analytics - Excerpts from Hubspot's Step by Step Guide ...
A Guide to SlideShare Analytics - Excerpts from Hubspot's Step by Step Guide ...
 
2015 Upload Campaigns Calendar - SlideShare
2015 Upload Campaigns Calendar - SlideShare2015 Upload Campaigns Calendar - SlideShare
2015 Upload Campaigns Calendar - SlideShare
 
What to Upload to SlideShare
What to Upload to SlideShareWhat to Upload to SlideShare
What to Upload to SlideShare
 
Getting Started With SlideShare
Getting Started With SlideShareGetting Started With SlideShare
Getting Started With SlideShare
 

Similar to Ligjerata e 13 & info

Plani i marketingut, mr.sc.bekim përgjegjaj
Plani i marketingut, mr.sc.bekim përgjegjajPlani i marketingut, mr.sc.bekim përgjegjaj
Plani i marketingut, mr.sc.bekim përgjegjaj
Atlantida Marketing Club
 
Tema 4 Marrdheniet Publike dhe Mix Marketingu.pptx
Tema 4 Marrdheniet Publike dhe Mix Marketingu.pptxTema 4 Marrdheniet Publike dhe Mix Marketingu.pptx
Tema 4 Marrdheniet Publike dhe Mix Marketingu.pptx
landigushi1
 
Marketingu hulumtimi i tregut
Marketingu hulumtimi i tregutMarketingu hulumtimi i tregut
Marketingu hulumtimi i tregut
bujar30
 
Universiteti m ikroekonimi
Universiteti m ikroekonimiUniversiteti m ikroekonimi
Universiteti m ikroekonimiDuresa M. Bytyqi
 
POLITIKA E PORDUKTIT DHE SHPERNDARJA E TYRE
POLITIKA E PORDUKTIT DHE SHPERNDARJA E TYREPOLITIKA E PORDUKTIT DHE SHPERNDARJA E TYRE
POLITIKA E PORDUKTIT DHE SHPERNDARJA E TYRE
SabirRramanaj
 
Sistemi Integral i Komunikimit
Sistemi Integral i KomunikimitSistemi Integral i Komunikimit
Sistemi Integral i KomunikimitBesart Krasniqi
 
MARKETINGU I PROJEKTIT
MARKETINGU I PROJEKTITMARKETINGU I PROJEKTIT
MARKETINGU I PROJEKTIT
Menaxherat
 
Restaurant Ibri dhe marketingu i tij
Restaurant Ibri dhe marketingu i tijRestaurant Ibri dhe marketingu i tij
Restaurant Ibri dhe marketingu i tij
Diellza Haxhimehmeti
 
Manaxhimi i një organizimi marketing holistik
Manaxhimi i një organizimi marketing holistikManaxhimi i një organizimi marketing holistik
Manaxhimi i një organizimi marketing holistikAneida Bajraktari Bicja
 
marketing mars 2015
marketing mars 2015marketing mars 2015
marketing mars 2015
Kastriot Gashi
 
Tendencat në Marketing, prezantuar nga Uragan Alija
Tendencat në Marketing, prezantuar nga Uragan AlijaTendencat në Marketing, prezantuar nga Uragan Alija
Tendencat në Marketing, prezantuar nga Uragan Alija
Uragan Alija
 
Njohuribazemarketing 100202085715-phpapp01
Njohuribazemarketing 100202085715-phpapp01Njohuribazemarketing 100202085715-phpapp01
Njohuribazemarketing 100202085715-phpapp01valmirejetishi
 
Leksion 9 -_planifikimi_strategjik
Leksion 9 -_planifikimi_strategjikLeksion 9 -_planifikimi_strategjik
Leksion 9 -_planifikimi_strategjikMikena Çako
 
Hyrje ne internet marketing
Hyrje ne internet marketingHyrje ne internet marketing
Hyrje ne internet marketing
Besart Bajrami
 
Marketing - Kollokviumi i 2-të
Marketing - Kollokviumi i 2-tëMarketing - Kollokviumi i 2-të
Marketing - Kollokviumi i 2-të
Jozef Nokaj
 
Njohuri Baze Marketing
Njohuri Baze MarketingNjohuri Baze Marketing
Njohuri Baze MarketingMenaxherat
 
Punim Seminarik
Punim SeminarikPunim Seminarik
Punim Seminarik
Ermirë Redenica
 
Strategjia e Bizneseve Nderkombetare
Strategjia e Bizneseve NderkombetareStrategjia e Bizneseve Nderkombetare
Strategjia e Bizneseve Nderkombetare
Menaxherat
 
Njohuribazemarketing
NjohuribazemarketingNjohuribazemarketing
NjohuribazemarketingArta Kurti
 
“NDIKIMI I GERRILA MARKETINGUT NË KRIJIMIN E PËRPARËSIVE KONKURRUESE TË BIZNE...
“NDIKIMI I GERRILA MARKETINGUT NË KRIJIMIN E PËRPARËSIVE KONKURRUESE TË BIZNE...“NDIKIMI I GERRILA MARKETINGUT NË KRIJIMIN E PËRPARËSIVE KONKURRUESE TË BIZNE...
“NDIKIMI I GERRILA MARKETINGUT NË KRIJIMIN E PËRPARËSIVE KONKURRUESE TË BIZNE...
Samije Saiti-Demiri
 

Similar to Ligjerata e 13 & info (20)

Plani i marketingut, mr.sc.bekim përgjegjaj
Plani i marketingut, mr.sc.bekim përgjegjajPlani i marketingut, mr.sc.bekim përgjegjaj
Plani i marketingut, mr.sc.bekim përgjegjaj
 
Tema 4 Marrdheniet Publike dhe Mix Marketingu.pptx
Tema 4 Marrdheniet Publike dhe Mix Marketingu.pptxTema 4 Marrdheniet Publike dhe Mix Marketingu.pptx
Tema 4 Marrdheniet Publike dhe Mix Marketingu.pptx
 
Marketingu hulumtimi i tregut
Marketingu hulumtimi i tregutMarketingu hulumtimi i tregut
Marketingu hulumtimi i tregut
 
Universiteti m ikroekonimi
Universiteti m ikroekonimiUniversiteti m ikroekonimi
Universiteti m ikroekonimi
 
POLITIKA E PORDUKTIT DHE SHPERNDARJA E TYRE
POLITIKA E PORDUKTIT DHE SHPERNDARJA E TYREPOLITIKA E PORDUKTIT DHE SHPERNDARJA E TYRE
POLITIKA E PORDUKTIT DHE SHPERNDARJA E TYRE
 
Sistemi Integral i Komunikimit
Sistemi Integral i KomunikimitSistemi Integral i Komunikimit
Sistemi Integral i Komunikimit
 
MARKETINGU I PROJEKTIT
MARKETINGU I PROJEKTITMARKETINGU I PROJEKTIT
MARKETINGU I PROJEKTIT
 
Restaurant Ibri dhe marketingu i tij
Restaurant Ibri dhe marketingu i tijRestaurant Ibri dhe marketingu i tij
Restaurant Ibri dhe marketingu i tij
 
Manaxhimi i një organizimi marketing holistik
Manaxhimi i një organizimi marketing holistikManaxhimi i një organizimi marketing holistik
Manaxhimi i një organizimi marketing holistik
 
marketing mars 2015
marketing mars 2015marketing mars 2015
marketing mars 2015
 
Tendencat në Marketing, prezantuar nga Uragan Alija
Tendencat në Marketing, prezantuar nga Uragan AlijaTendencat në Marketing, prezantuar nga Uragan Alija
Tendencat në Marketing, prezantuar nga Uragan Alija
 
Njohuribazemarketing 100202085715-phpapp01
Njohuribazemarketing 100202085715-phpapp01Njohuribazemarketing 100202085715-phpapp01
Njohuribazemarketing 100202085715-phpapp01
 
Leksion 9 -_planifikimi_strategjik
Leksion 9 -_planifikimi_strategjikLeksion 9 -_planifikimi_strategjik
Leksion 9 -_planifikimi_strategjik
 
Hyrje ne internet marketing
Hyrje ne internet marketingHyrje ne internet marketing
Hyrje ne internet marketing
 
Marketing - Kollokviumi i 2-të
Marketing - Kollokviumi i 2-tëMarketing - Kollokviumi i 2-të
Marketing - Kollokviumi i 2-të
 
Njohuri Baze Marketing
Njohuri Baze MarketingNjohuri Baze Marketing
Njohuri Baze Marketing
 
Punim Seminarik
Punim SeminarikPunim Seminarik
Punim Seminarik
 
Strategjia e Bizneseve Nderkombetare
Strategjia e Bizneseve NderkombetareStrategjia e Bizneseve Nderkombetare
Strategjia e Bizneseve Nderkombetare
 
Njohuribazemarketing
NjohuribazemarketingNjohuribazemarketing
Njohuribazemarketing
 
“NDIKIMI I GERRILA MARKETINGUT NË KRIJIMIN E PËRPARËSIVE KONKURRUESE TË BIZNE...
“NDIKIMI I GERRILA MARKETINGUT NË KRIJIMIN E PËRPARËSIVE KONKURRUESE TË BIZNE...“NDIKIMI I GERRILA MARKETINGUT NË KRIJIMIN E PËRPARËSIVE KONKURRUESE TË BIZNE...
“NDIKIMI I GERRILA MARKETINGUT NË KRIJIMIN E PËRPARËSIVE KONKURRUESE TË BIZNE...
 

More from ekonomia

K o n t r o ll i
K o n t r o ll i K o n t r o ll i
K o n t r o ll i ekonomia
 
Struktura organizacionale
Struktura organizacionaleStruktura organizacionale
Struktura organizacionaleekonomia
 
L09 teoria e prodhimit dhe produktit margjinal
L09 teoria e prodhimit dhe produktit margjinalL09 teoria e prodhimit dhe produktit margjinal
L09 teoria e prodhimit dhe produktit margjinalekonomia
 
Vecorite fundamentale te shpenzimeve dhe te hyrave
Vecorite fundamentale te shpenzimeve dhe te hyraveVecorite fundamentale te shpenzimeve dhe te hyrave
Vecorite fundamentale te shpenzimeve dhe te hyraveekonomia
 
Teoria e kerkeses
Teoria e kerkesesTeoria e kerkeses
Teoria e kerkesesekonomia
 
Menaxhimi i burimeve njerezore
Menaxhimi i burimeve njerezoreMenaxhimi i burimeve njerezore
Menaxhimi i burimeve njerezoreekonomia
 
Mjetet dhe teknikat e planifikimit
Mjetet dhe teknikat e planifikimitMjetet dhe teknikat e planifikimit
Mjetet dhe teknikat e planifikimitekonomia
 
Mjetet dhe teknikat e planifikimit
Mjetet dhe teknikat e planifikimitMjetet dhe teknikat e planifikimit
Mjetet dhe teknikat e planifikimitekonomia
 
Mjedisi organizacional
Mjedisi organizacionalMjedisi organizacional
Mjedisi organizacionalekonomia
 
Organizimi i ndermarrjes
Organizimi i ndermarrjesOrganizimi i ndermarrjes
Organizimi i ndermarrjesekonomia
 
Ekonomia, shoqeria dhe ndermarrja
Ekonomia, shoqeria dhe ndermarrjaEkonomia, shoqeria dhe ndermarrja
Ekonomia, shoqeria dhe ndermarrjaekonomia
 
Bazat teorike te procesit te qeverisjes ekonomike te ndermarrjes si sistem
Bazat teorike te procesit te qeverisjes ekonomike te ndermarrjes si sistemBazat teorike te procesit te qeverisjes ekonomike te ndermarrjes si sistem
Bazat teorike te procesit te qeverisjes ekonomike te ndermarrjes si sistemekonomia
 
Ndermarrja dhe ndermarresia
Ndermarrja dhe ndermarresiaNdermarrja dhe ndermarresia
Ndermarrja dhe ndermarresiaekonomia
 
Nje veshtrim mbi sh.e
Nje veshtrim mbi sh.eNje veshtrim mbi sh.e
Nje veshtrim mbi sh.eekonomia
 
Tipologjia e marketingut pjesa e ii
Tipologjia e marketingut  pjesa e iiTipologjia e marketingut  pjesa e ii
Tipologjia e marketingut pjesa e iiekonomia
 
7. politika monetare dhe fiskale e be
7. politika monetare dhe fiskale e be7. politika monetare dhe fiskale e be
7. politika monetare dhe fiskale e beekonomia
 
Makro 3 ligj. 4
Makro 3 ligj. 4Makro 3 ligj. 4
Makro 3 ligj. 4ekonomia
 
Strategjite segmentimi i tregut
Strategjite  segmentimi i tregutStrategjite  segmentimi i tregut
Strategjite segmentimi i tregutekonomia
 
3. integrimi i tregut
3. integrimi i tregut3. integrimi i tregut
3. integrimi i tregutekonomia
 

More from ekonomia (20)

K o n t r o ll i
K o n t r o ll i K o n t r o ll i
K o n t r o ll i
 
Struktura organizacionale
Struktura organizacionaleStruktura organizacionale
Struktura organizacionale
 
L09 teoria e prodhimit dhe produktit margjinal
L09 teoria e prodhimit dhe produktit margjinalL09 teoria e prodhimit dhe produktit margjinal
L09 teoria e prodhimit dhe produktit margjinal
 
Vecorite fundamentale te shpenzimeve dhe te hyrave
Vecorite fundamentale te shpenzimeve dhe te hyraveVecorite fundamentale te shpenzimeve dhe te hyrave
Vecorite fundamentale te shpenzimeve dhe te hyrave
 
Teoria e kerkeses
Teoria e kerkesesTeoria e kerkeses
Teoria e kerkeses
 
Menaxhimi i burimeve njerezore
Menaxhimi i burimeve njerezoreMenaxhimi i burimeve njerezore
Menaxhimi i burimeve njerezore
 
Mjetet dhe teknikat e planifikimit
Mjetet dhe teknikat e planifikimitMjetet dhe teknikat e planifikimit
Mjetet dhe teknikat e planifikimit
 
Mjetet dhe teknikat e planifikimit
Mjetet dhe teknikat e planifikimitMjetet dhe teknikat e planifikimit
Mjetet dhe teknikat e planifikimit
 
Mjedisi organizacional
Mjedisi organizacionalMjedisi organizacional
Mjedisi organizacional
 
Organizimi i ndermarrjes
Organizimi i ndermarrjesOrganizimi i ndermarrjes
Organizimi i ndermarrjes
 
Ekonomia, shoqeria dhe ndermarrja
Ekonomia, shoqeria dhe ndermarrjaEkonomia, shoqeria dhe ndermarrja
Ekonomia, shoqeria dhe ndermarrja
 
Bazat teorike te procesit te qeverisjes ekonomike te ndermarrjes si sistem
Bazat teorike te procesit te qeverisjes ekonomike te ndermarrjes si sistemBazat teorike te procesit te qeverisjes ekonomike te ndermarrjes si sistem
Bazat teorike te procesit te qeverisjes ekonomike te ndermarrjes si sistem
 
Ndermarrja dhe ndermarresia
Ndermarrja dhe ndermarresiaNdermarrja dhe ndermarresia
Ndermarrja dhe ndermarresia
 
Nje veshtrim mbi sh.e
Nje veshtrim mbi sh.eNje veshtrim mbi sh.e
Nje veshtrim mbi sh.e
 
Tipologjia e marketingut pjesa e ii
Tipologjia e marketingut  pjesa e iiTipologjia e marketingut  pjesa e ii
Tipologjia e marketingut pjesa e ii
 
7. politika monetare dhe fiskale e be
7. politika monetare dhe fiskale e be7. politika monetare dhe fiskale e be
7. politika monetare dhe fiskale e be
 
Vb
VbVb
Vb
 
Makro 3 ligj. 4
Makro 3 ligj. 4Makro 3 ligj. 4
Makro 3 ligj. 4
 
Strategjite segmentimi i tregut
Strategjite  segmentimi i tregutStrategjite  segmentimi i tregut
Strategjite segmentimi i tregut
 
3. integrimi i tregut
3. integrimi i tregut3. integrimi i tregut
3. integrimi i tregut
 

Ligjerata e 13 & info

 • 1. 1/24/2011 I. Çdo formë e pagur e prezantimit dhe promovimit të ideave, të mirave apo shërbimeve të cilat sponzorohen nga persona apo organizata të ndryshëm quhet reklamim. 1
 • 2. 1/24/2011 I I. Reklamimi - përfshijnë III. Mardhënjet me komunikimin e publikun - përfshijnë vlerave të kompanive ndërtimin e apo brendeve dhe mardhënjeve të mira shfaqjen e tyre duke me kompanitë, përdorur medja të konsumatorët dhe paguara për ti publikun në informuar, bindur dhe përgjithësi si medjat, rikujtuar investitorët, konsumatorëve donatorët, dhe qeverinë.  Reklamimi modern bën përpjëkje dita-ditës të rris vlerën dhe fakturën e tij.  Parashikimi në USA rreth shpenzimeve vjetore në reklam kap shumën mbi $271 miliard në vitë  Kurse, shpenzimet botrore kalojnë $604 miliard  Procter & Gamble reklamuesi më i madh botror ka shpenzuar vitin e kaluar rreth $4.6 miliard në USA dhe më shumë se $7.9 miliard në tërë botën 2
 • 3. 1/24/2011  Reklamimi përdoret më së shumti nga firmat biznesore, jo-profitabile, nga profesionalistët, dhe agjensitë sosociale.  Reklamuesi jo-profitabil i 27-të më i madhe në botë është qeveria e Amerikës.  Pra, reklamimi ëshët mënyrë e mirë për të informuar dhe bindur konsumatorët nga ana e kompanis, psh Coca-Cola e cila nëpërmjet kësaj shfrytzon frymën e kontrollit në industrin e pijeve jo-alkolike. Menaxhmenti marketingut formulon katër vendime të rëndësishmë për zhvillimin e programit të reklamës: Mesazhi •Strategjia mesazhit Vendimi për •Zbatimi/ekz Evaluimi i Vendosja e buxhetin ekutimi i reklamës objektivave •Metoda e Vendosja masazhit •Efekti i Vendosja e objektivave përballues komunikimit •Objektivat e objektivave •Objektivat e •% e shitjes e •Objektivat •Efekti i shitjes komunikimit komunikimit Vendimi dhe profiti komunikimit •Forca •Objektivat e •Objektivat e medial •Kthimet nga •Objektivat e konkuruese shitejs shitejs •Arritja,frekuent reklama shitejs •Objektivat imi, efekti, llojet dhe detyrat kryesore të medjave, kohëzgjtja në medja 3
 • 4. 1/24/2011 Reklama informuese: •Komunikon vlerat e konsumatorëve •Informon tregun për ndryshim cmimi •Informon tregun për produktet e reja •Shpjegon shërbimet e mundshme •Tregon përdorimin e produktit •Korigjon përshtypjet e këqija (falso) •Sugjeron përdorues të rijë të një produkti •Ndërton një mark dhe imigj të kompanis Marketing bindës: •Bind konsumatorët për të blerë tani •Ndërton përformancën e brendit •Bind për të pranuar një thirrje për •Bindjen për të kaluar në produktet tua blerje •Ndryshimin e përceprimit të •Bën konsumatorëve për të treguar të konsumatorëve për atributet e produktit tjerëve rreth markës apo produktit Reklamimi rikujtues: •Kujton konsumatorëve ku të blejnë produktin •Mban mardhënjët me konsumatorët •Mban markën/brendin në •I kujton kunsomatorëve që ky lloj produkti mund tju duhet në një të mëndjen e konsumatorëve edhe ardhme të afërt jasht sezonës Reklama informuese: Marketing bindës: Reklamimi rikujtues: 4
 • 5. 1/24/2011 Krijimi i buxhetit për rëklamë: Materialet printuese Paratë apo burimet e alokuara për një produkt drejtë një plan reklamimi quhet bugjet reklame. Shembull; një produkt i rijë defnitivisht kërkon Reklamimi një buxhet të madh Reklamimi reklamimi për të krijuar digjital 39% kërkues bindjen apo sigurinë për konsumatorët që ta provojna atë. Reklamimi Social/shoqror 5
 • 6. 1/24/2011 Konsiston në dy elemente kryesora: 1. Krijimin e një mesazhi Nuk ka rëndësi se sa i madh është buxheti, reklama mund të ketë sukses vetëm nëse i kushton vëmendje interpretimit të mesazhit.(në radio, katalogje, broshura, magazinave, e-mail, online ads, medjave jasht shtëpisë etj). 2. Përcaktimin e medjas për reklamë, kriteri: 1) Duke vendosur në vrullin,frekuentimin dhe ndikimin; 2) Zgjedhjen në mes të shumë llojeve të medjave; 3) Përcaktimin e mjetit më të mir medial 4) Vendosjen për periudhës kohore të prezantim në medja 6
 • 7. 1/24/2011  Lligaridhënja dhe kthimet nga investimet në reklamë janë bërë çështjet më të nxehta për shumë kompani; Më së shumti top menaxhmenti është dukë pyetur: 1) “ si ne mund ta dimë që jemi duke shpenzuar shumën e duhur në reklamë” dhe, sa do ti kemi kthimet? 2) Sa do të jenë efektet e komunikimit me konsumatorët dhe matjen efektit të shitjes dhe profitit?  Është një firm e cila ofron shërbime marketingum për asistimin e kompanive në planifikim, pregaditje, implementimin, dhe vlerësimin e të gjitha prioritetëve të prgram- reklamimit të tyre  Shembull: Kompani të ndryshme organizojnë reklamën në mënyra të ndryshmë;  kompanit e vogla bëjnë reklam përmes departmentit të shitjes  kurse për kompanit e mëdha depart.i shitjes shërben për të formuluar bugjetin e ad.dhe përdorin agjensitë sepse ato ofrojnë shumë avantazhe. 7
 • 8. 1/24/2011  Avantazhet  Standardizimi prodhon shumë benfite: 1. Shpenzime më të vogla reklamues 2. Kordinim më të madh global, dhe 3. Imazh më të qëndrueshë në sferën botrore  Disavantazhet: 1. Mund të na kushtoj shumë reklamimi medial, shuma të ndryshme në vende të ndryshmë 2. Disa vende kanë kontroll se sa një kompani shpenzon në reklam, kjo i bën shum kompani që ti adaptohen fushtës Shembull; produktet alkolike nuk mund të reklamohen në Indi ose në vendet Muslimane, Në Suedi McDonald’s reklamon si restaurant familjar, në Kinë është e ndaluar të dërgosh e- mail për reklam pa autorizim nga personi dhe e-maili që mund të dërgohet duhet të titullohet me fjalën Reklamë poashatu reklama në medja ka disa kufi, nuk guxon të përdoret fjala The best (më I miri) për shembull Mundësojnë krijimin e mardhënjeve në mes të kompani dhe publikut duke gjetur publicitet të preferuar nga publiku, ndërtimin e imazhit, mbajtjen e situatave dhe ngjarjve të pa favorshme larg publikut. Departmenti i MP mund të përformoj disa funksione: 1) Marrëdhëniet me shtypin apo agjenci shtypi: krijimin dhe vendosjen e informacionit të denjë tek audienca për të tërhequr vëmendjen ndaj një produkt, apo shërbimi 2) Publiciteti publik: publikimin e produkteve specifike 3) Lobimi: ndërtimin dhe mirëmbajtjen e marrëdhënieve me legilastor dhe nëpunësit e qeverisë për të ndikuar mbi legjislacionin dhe rregulloret 4) Mardhënjet me investitorët: mbajtjen e mardhënjeve të mira me aksionarët dhe komunitetet e tjera financiare 5) Zhvillimin e mardhënjeve me antarët e organizatave jo- profitabile; për të rritur financimin apo mbështetjen vullnetare. 8
 • 9. 1/24/2011 A Long History. A Bright Future.  Në këtë biznes për më shum se 70 vite  Një degë e Berkshire Hathaëay, e udhëhequr nga ikona e investimeve, ëarren Buffett  E 3-ta kompani në U.S. në industrin e sigurimeve  Ofron online sigurim të automjeteve për më shum se 10 vite, për dallim nga konkurentët  shpenzues mjaft I madh në US në sferën e marketing (300 milion në 2005-tën)  Idea për të bër spote nga vet konsumatorët- i veqant http://www.geico.com/ 9