SlideShare a Scribd company logo
1 of 32
TEORITEORI
ROLLO MAYROLLO MAY
LATARBELAKANGLATARBELAKANG
• Dilahirkan pada 21 April 1909 di Ada, Ohio.
• Anak kedua dari enam adik beradik juga sebagai
anak lelaki yang pertama kepada pasangan Earl
Title dan Matie Boughton May.
• Kedua orang tuanya adalah orang terpelajar tetapi
kurang memberi rangsangan dari segi intelek
• Bila kakaknya diserang penyakit jiwa, ayah May
mempersalahkan sistem pendidikan yang
keterlaluan sebagai punca kepada penyakit
kakaknya
HUBUNGAN DENGANHUBUNGAN DENGAN
ORANG TUAORANG TUA
• Hubungannya dengan orang tua tidak mesra
• May tidak menyukainya ibunya yang
dianggapnya sebagai seorang ibu yang
mempunyai sikap tidak menentu
ALAM PERKAHWINANALAM PERKAHWINAN
• Perkahwinan pertamanya dengan Florence De Frees
pada 1938 dikurniakan tiga orang anak :
 Robert Rollo - Pengarah Kaunseling di Kolej
Amherst
 Caroline Jane - Ahli terapi sosial dan pelukis
 Allegra Anne - Penulis filem dokumentari, ibu
tunggal dan memiliki anak angkat pelbagai
kaum
ALAM PERKAHWINANALAM PERKAHWINAN
• Bercerai pada 1968, sebenarnya setelah 10 tahun
berkahwin ia menyedari kehidupan
rumahtangganya gagal tetapi demi untuk kebaikan
anak-anak ia cuba bertahan.
• 1971 - perkahwinan keduanya dengan Ingrid Scholl
berakhir dengan perceraian pada 1978.
• 1988 - perkahwinan kali ketiga dengan Georgia
Miller Johnson seorang analisis Jungian telah
menemui kebahagiaan sampai May meninggal
tahun 1994
PENDIDIKANPENDIDIKAN
• Kolej pertama adalah Michigan State Universiti
mengambil kursus bahasa Inggeris tetapi dibuang
sebab menjadi editor majalah radikal
• Pindah ke Oberlin College Ohio dapat ijazah pada
1930
• Tahun 1930 - 1933 berada di Eropah belajar kesenian
di samping mengajar di American College dan
mengambil seminar sekolah dari Alfred Adler
PENDIDIKANPENDIDIKAN
• Tahun kedua berada di Eropah, ia mengalami
"nervous breakdown" , beliau mula menyoal dirinya
akan maksud sebenar hidup dan kenapa ia tidak
mau mendengar suara hatinya sendiri
• Tahun 1934 May balik ke Amerika Syarikat dan
mengikuti Union Theological Seminary, bukan untuk
menjadi paderi tetapi untuk mempelajari persoalan
tentang kewujudan manusia
• May bertemu Paul Tillich ahli agama protesten
seorang pelarian berasal dari Jerman
PENDIDIKANPENDIDIKAN
• Melalui Paul Tillich , May terdedah kepada teori
kewujudan yang pernah dipelajari dari Adler
• 1934 -1936 bekerja di Michigan State College sebagai
penasihat dan kaunselor sekolah
• 1936 - May kembali semula bersama Paul Tillich dan
menerima ijazah pada 1938 dan bekerja selama 25
tahun di Montclair, New Jersey
PENDIDIKANPENDIDIKAN
• 1940-an meneruskan pengajiannya dalam bidang
psikoanalisis di william Alanson White Institute of
Psychiatry, New York dan terpengaruh dengan
ajaran Harry Stack Sullivan dan Erich Fromm
• 1946 - jadi pelatih psikoanalisis kemudian mengikuti
program Psikologi Klinikal di Teacher's College,
University Colombia
• 2 tahun ditahan kerana penyakit batuk kering dan
ia semakin dekat dengan falsafah kewujudan
PENDIDIKANPENDIDIKAN
• May mempelajari falsafah Soren Kierkegaard yang
memandang manusia sebagai seorang yang rasional
dan berfikiran logik di mana manusia sering
terpengaruh dengan emosi dan bebas memilih
haluan mereka sendiri
• May bersetuju bahawa kegelisahan adalah dari
ancaman terhadap kewujudan seseorang
PENDIDIKANPENDIDIKAN
• 1949 - mendapat Phd. dalam psikologi
klinikal dari Columbia University
• 1975 - berpindah ke California sebagai
penyelidik dan di Saybrook Institute San
Francisco
• Pada 22 Oktober1994 - meninggal dunia
akibat menghadapi pelbagai penyakit
PANDANGANPANDANGAN
TERHADAP MANUSIATERHADAP MANUSIA
 Teori Exsistensial memberi maruah kepada
manusia :
i. Manusia mempunyai keupayaan untuk
mengenali dirinya dan menyedari akan
kewujudannya
ii. Manusia mempunyai kebebasan dalam
menentukan hidupnya dan mempunyai rasa
tanggungjawab di dalam membuat sesuatu
keputusannya
iii. Manusia mempunyai komitmen
PANDANGANPANDANGAN
TERHADAP MANUSIATERHADAP MANUSIA
iv. Manusia mempunyai keupayaan membuat
pilihan
iv. Manusia mengenali akan keunikannya,
indentitinya dan cara ia berhubungan dengan
orang lain dengan cara yang bermakna
iv. Manusia bersedia untuk meneroka dan mengenali
makna kewujudan, nilai-nilai tujuan hidup serta
matlamat yang ingin dicapai
PANDANGANPANDANGAN
TERHADAP MANUSIATERHADAP MANUSIA
vii. Manusia boleh merasa risau
vii. Manusia boleh mengetahui dan boleh merasai
kematian (kefanaan)
vii. Manusia mempunyai keberanian untuk
bersendirian, jika memilih untuk berbuat
demikian
vii. Manusia mampu meneroka pelbagai alternatif
yang terbuka untuk bertindak di dalam suatu
keadaan
PANDANGANPANDANGAN
TERHADAP MANUSIATERHADAP MANUSIA
xi. Manusia mempunyai pelbagai cara untuk
memahami orang
xii. Manusia yakin mereka berupaya untuk
berkembang dan berusaha untuk berkembang
bagi mencapai kewujudannya
xiii. Manusia sedar bahawa proses perkembangan
adalah suatu perjuangan yang berterusan, bila
berjaya manusia akan gembira tetapi akan
sedih dan dukacita bila gagal dalam
perjuangannya
xiv. Manusia sedar dirinya sendiri yang akan
menentukan corak diri (mahu jadi apa?) dan
masa depannya
KONSEP UTAMA
 Teori Exsistensial sebenarnya tidak mempunyai
konsep-konsep yang khas seperti teori-teori lain
 Teori Exsistensial menggunakan tema-tema
yang dikemukakan oleh ahli-ahli falsafah
Exsistensial seperti :
 Friedrich Nietzsche
 Soren Kiergaard
 Jean Paul Sartre
 Martin Heidegger
 Karl Jasper
 Albert Camus dll.
KONSEP UTAMA
 Ada lima tema dalam teori Exsistensial
:
i. Manusia sering berhadapan dengan
ketidaktentuan dunia yang tidak boleh
dielakkan, yang tidak mempunyai makna
yang tetap dan kita juga sering
berhadapan dengan ketentuan yang
suatu hari nanti kita akan mati
KONSEP UTAMA
ii. Kita harus menyedari akan kebebasan
semulajadi yang kita miliki untuk membuat
pilihan ataupun untuk memilih bagaimana sikap
kita terhadap situasi-situasi tertentu dan
bebas memilih tindakan-tindakan apa yang
akan kita lakukan
iii. Sememangnya terdapat halangan atau sekatan
yang kita akan hadapi baik yang bercorak
biologis dan persekitaran ke atas kebebasan
yang kita miliki namun begitu kita masih
mempunyai pilihan-pilihan tertentu
KONSEP UTAMA
iv. Kita tidak dapat lari dari tanggungjawab untuk
membuat pilihan bagi diri kita sendiri sebab kita
sentiasa membina diri kita melalui pilihan-pilihan
yang kita lakukan, atau gagal untuk melakukan
v. Kesedaran tentang kebebasan dan
tanggungjawab inilah selalunya menghasilkan
kerisauan, dan bagaimana kita mengendalikan
kerisauan ini sangat berkaitan dengan identiti
kita sendiri
ASPEK-ASPEK UMUMASPEK-ASPEK UMUM
KEWUJUDAN MANUSIAKEWUJUDAN MANUSIA
MENGIKUT TEORI EXSISTENSIALMENGIKUT TEORI EXSISTENSIAL
a) Dasein :
 Sebagai makhluk yang wujud, yang
mengetahui yang ianya wujud dan dapat
melihat hubungannya dengan alam
persekitaran. Dengan itu manusia berupaya
untuk membuat pilihan dan
bertanggungjawab atas pilihan yang
dibuatnya
ASPEK-ASPEK UMUM KEWUJUDAN MANUSIAASPEK-ASPEK UMUM KEWUJUDAN MANUSIA
MENGIKUT TEORI EXSISTENSIALMENGIKUT TEORI EXSISTENSIAL
b) Manusia wujud di dalam 3 dunia secara serentak:
i. Umwelt :
 dunia biologi, tanpa kesedaran kendiri
i. Mitwelt :
 dunia perhubungan dengan orang lain
yang menghasilkan kesedaran bersama
i. Eigenwelt :
 dunia identiti, iaitu alam individu itu
sendiri yang mengambil kira kedua-dua
ciri fizikal dan psikologikal
ASPEK-ASPEK UMUM KEWUJUDANASPEK-ASPEK UMUM KEWUJUDAN
MANUSIA MENGIKUT TEORIMANUSIA MENGIKUT TEORI
EXSISTENSIALEXSISTENSIAL
c) Manusia bukan statik tetapi sentiasa berubah
dan manusia menuju ke arah kesempurnaan diri
yang berterusan
d) Manusia sedar akan realiti yang mereka akan
menemui kematian
e) Kerisauan timbul hasil daripada ancaman antara
wujud (hidup) dan fana (mati)
f) Setiap individu mempunyai identitinya tersendiri
yang utuh yang tidak boleh digantikan kerana
ianya signifikan dan penting
ASPEK-ASPEK UMUM KEWUJUDANASPEK-ASPEK UMUM KEWUJUDAN
MANUSIA MENGIKUT TEORIMANUSIA MENGIKUT TEORI
EXSISTENSIALEXSISTENSIAL
g) Manusia mempunyai keupayaan untuk
menggembling masa lampau dan masa hadapan
dengan masa kini serta harus sedar bahawa
kehidupan dan kewujudan ada batasan-batasan
tertentu yang mesti diterima
g) Masa kini, manusia sering merungut tentang
kesepian, keseorangan, ketiadaan peribadi dan
pengasingan. Manusia telah terputus
hubungannya dengan dunianya. Manusia tidak
lagi menjadi sebahagian daripadanya
KONSEP PENTINGKONSEP PENTING
BAGAIMANA KITA HARUSBAGAIMANA KITA HARUS
MEMAHAMI KENDIRIMEMAHAMI KENDIRI
i. Hidup kita adalah terbatas, kita ada had-
hadnya. Kita tidak mempunyai masa selama-
lamanya untuk memupuk potensi diri
ii. Kita mempunyai potensi untuk merubah sesuatu
dan kita mempunyai pilihan untuk mencorakkan
sebahagian hidup kita
i. Kita mempunyai pilihan (kuasa) untuk
mencorakkan masa depan kita
KONSEP PENTINGKONSEP PENTING
BAGAIMANA KITA HARUSBAGAIMANA KITA HARUS
MEMAHAMI KENDIRIMEMAHAMI KENDIRI
iv. Erti hidup adalah kita sendiri yang mencarinya bukan
orang lain yang menentukannya. Kita yang
menentukan falsafah dan pegangan hidup kita. Kita
perlu mencarinya sendiri sebab ia tidak datang secara
automatik kepada kita
iv. Kita harus sedar bahawa kita tertakluk kepada rasa
bersalah, rasa terasing, kesunyian dan bersendirian.
Bila kita sedar bahawa kita boleh membuat pilihan
maka semua masalah akan dapat kita selesaikan
iv. Kita dilahirkan bersendirian maknanya kita
mempunyai keperluan untuk mendampingi dan
berinteraksi dengan orang lain
PERKARA - PERKARA YANGPERKARA - PERKARA YANG
MEMPENGARUHI KESEDARANMEMPENGARUHI KESEDARAN
i. Masa kita adalah terbatas
ii. Kita bebas memilih
iii. Kita yang mencorakkan kehidupan kita
iv. Kita boleh memahami diri sendiri bahawa
dalam mencari kehidupan penentunya
adalah diri kita sendiri
BERHUBUNGAN DENGANBERHUBUNGAN DENGAN
KEBEBASAN DANKEBEBASAN DAN
TANGGUNGJAWABTANGGUNGJAWAB
1. Kebebasan itu berat
 Kebebasan kita dalam membuat pilihan
bermakna kita mesti
mempertanggungjawabkan diatas pilihan
yang telah kita buat.
 Sekiranya kita membuat pilihan tetapi kita
tidak mahu bertanggungjawab terhadap
pilihan tersebut maka jadilah kita manusia
yang hiruk-berot
BERHUBUNGAN DENGANBERHUBUNGAN DENGAN
KEBEBASAN DANKEBEBASAN DAN
TANGGUNGJAWABTANGGUNGJAWAB
2. Proses memilih akan berterusan, ia bukan
stastik
 Kerana itu kita harus terus memilih dan tidak
berhenti di sesuatu ketika tertentu sahaja
2. Bila membuat suatu pilihan, kita haruslah
memberi komitmen terhadap pilihan
tersebut
BERHUBUNGAN DENGAN KEBEBASANBERHUBUNGAN DENGAN KEBEBASAN
DAN TANGGUNGJAWABDAN TANGGUNGJAWAB
4. Tanpa menyedari hakikat bahawa manusia
mempunyai kebebasan dalam membuat pilihan
dan mesti bertanggungjawab sepenuhnya maka
proses dalam membantu individu yang
bermasalah tidak akan berhasil kerana
penerimaan hakikat ini adalah asas yang paling
penting
BAGAIMANA INGIN MENDAPATKAN
IDENTITI KENDIRI DANIDENTITI KENDIRI DAN
MEWUJUDKAN PERHUBUNGANMEWUJUDKAN PERHUBUNGAN
DENGAN ORANG LAINDENGAN ORANG LAIN
Kita harus menyedari dan menerima hakikat
bahawa :
1. Setiap individu mempunyai keperluan untuk
mewujudkan identiti kendiri yang unik dan
tersendiri
1. Bila kita membenarkan orang lain menguasai
diri kita, kita akan mengalami anxiety
(kerisauan) sebab banyak perkara yang tidak
sesuai dengan diri kita
Dalam hubungan membuat pilihan danDalam hubungan membuat pilihan dan
mengadakan perhubungan dengan orang lainmengadakan perhubungan dengan orang lain
tetapi tidak dipengaruhi oleh orang lain:tetapi tidak dipengaruhi oleh orang lain:
1. Kita mesti tabah dalam menghadapi
kekosongan
2. Kita mesti menghadapi perasaan
bersendirian
3. Menerima hakikat bahawa manusia
memerlukan orang lain tetapi:
 Hubungan saling menguntungkan
 Saling membahagi rasa
 Hubungan yang tidak ada kepentingan diri
Bila berhadapan dengan klienBila berhadapan dengan klien ::
1. Memberi kesedaran kepada klien bahawa hidupnya
tidak lengkap, tidak sempurna dan tidak
sepenuhnya
2. Hidup yang tidak lengkap ini sebenarnya
dihasilkan oleh diri sendiri
3. Mengesyorkan nilai-nilai baru yang sejajar dengan
jangkaan dan harapannya
4. Menunjukkan jalan-jalan baru yang boleh
dilaluinya agar hidupnya menjadi bermakna dan
tidak kosong lagi
5. Seterusnya mengemukakan alternatif-alternatif
untuk dicuba agar menjadi apa yang diingininya

More Related Content

What's hot

terapi psikoanalitik
terapi psikoanalitikterapi psikoanalitik
terapi psikoanalitikzakwan azhar
 
Kemahiran Kaunseling Kelompok
Kemahiran Kaunseling Kelompok Kemahiran Kaunseling Kelompok
Kemahiran Kaunseling Kelompok HELENA AIREEN
 
terapi rasional emotif tingkah laku
 terapi rasional emotif tingkah laku terapi rasional emotif tingkah laku
terapi rasional emotif tingkah lakuzakwan azhar
 
Teori Perkembangan Kerjaya Super
Teori Perkembangan Kerjaya SuperTeori Perkembangan Kerjaya Super
Teori Perkembangan Kerjaya SuperJessika Denis
 
teori gestalt therapy
teori gestalt therapyteori gestalt therapy
teori gestalt therapyzakwan azhar
 
Teori pemusatan klien
Teori pemusatan klienTeori pemusatan klien
Teori pemusatan kliensiewling1988
 
Teori Perkembangan Kerjaya Ginzberg
Teori Perkembangan Kerjaya GinzbergTeori Perkembangan Kerjaya Ginzberg
Teori Perkembangan Kerjaya GinzbergJessika Denis
 
Person centred theory
Person centred theoryPerson centred theory
Person centred theoryIqaa Safura
 
PELAKSANAAN UJIAN MINAT KERJAYA KE ATAS MURID-MURID SEBUAH KELAS DI SEK...
PELAKSANAAN UJIAN MINAT KERJAYA KE ATAS MURID-MURID SEBUAH 	   KELAS DI SEK...PELAKSANAAN UJIAN MINAT KERJAYA KE ATAS MURID-MURID SEBUAH 	   KELAS DI SEK...
PELAKSANAAN UJIAN MINAT KERJAYA KE ATAS MURID-MURID SEBUAH KELAS DI SEK...veera vasu
 
teori tingkah laku kognitif cbt aaron beck
 teori tingkah laku kognitif cbt aaron beck teori tingkah laku kognitif cbt aaron beck
teori tingkah laku kognitif cbt aaron beckman khalid
 
SOLUTION FOCUS BRIEF THERAPY (SFBT) a.k.a TERAPI RINGKAS BERFOKUS KEPADA PENY...
SOLUTION FOCUS BRIEF THERAPY (SFBT) a.k.a TERAPI RINGKAS BERFOKUS KEPADA PENY...SOLUTION FOCUS BRIEF THERAPY (SFBT) a.k.a TERAPI RINGKAS BERFOKUS KEPADA PENY...
SOLUTION FOCUS BRIEF THERAPY (SFBT) a.k.a TERAPI RINGKAS BERFOKUS KEPADA PENY...zatul ayuni
 
Pengantar Bimbingan & Kaunseling: Teori Psikoanalisis (Sigmund Frued)
Pengantar Bimbingan & Kaunseling: Teori Psikoanalisis (Sigmund Frued)Pengantar Bimbingan & Kaunseling: Teori Psikoanalisis (Sigmund Frued)
Pengantar Bimbingan & Kaunseling: Teori Psikoanalisis (Sigmund Frued)Hafezah Yusof
 

What's hot (20)

terapi psikoanalitik
terapi psikoanalitikterapi psikoanalitik
terapi psikoanalitik
 
Kemahiran Kaunseling Kelompok
Kemahiran Kaunseling Kelompok Kemahiran Kaunseling Kelompok
Kemahiran Kaunseling Kelompok
 
terapi rasional emotif tingkah laku
 terapi rasional emotif tingkah laku terapi rasional emotif tingkah laku
terapi rasional emotif tingkah laku
 
Teori Perkembangan Kerjaya Super
Teori Perkembangan Kerjaya SuperTeori Perkembangan Kerjaya Super
Teori Perkembangan Kerjaya Super
 
teori gestalt therapy
teori gestalt therapyteori gestalt therapy
teori gestalt therapy
 
Teori kewujudan
Teori kewujudanTeori kewujudan
Teori kewujudan
 
Teori pemusatan klien
Teori pemusatan klienTeori pemusatan klien
Teori pemusatan klien
 
teori kewujudan
teori kewujudanteori kewujudan
teori kewujudan
 
Teori Perkembangan Kerjaya Ginzberg
Teori Perkembangan Kerjaya GinzbergTeori Perkembangan Kerjaya Ginzberg
Teori Perkembangan Kerjaya Ginzberg
 
Person centred theory
Person centred theoryPerson centred theory
Person centred theory
 
PELAKSANAAN UJIAN MINAT KERJAYA KE ATAS MURID-MURID SEBUAH KELAS DI SEK...
PELAKSANAAN UJIAN MINAT KERJAYA KE ATAS MURID-MURID SEBUAH 	   KELAS DI SEK...PELAKSANAAN UJIAN MINAT KERJAYA KE ATAS MURID-MURID SEBUAH 	   KELAS DI SEK...
PELAKSANAAN UJIAN MINAT KERJAYA KE ATAS MURID-MURID SEBUAH KELAS DI SEK...
 
Teori REBT
Teori REBTTeori REBT
Teori REBT
 
5.pengenalan teori kaunseling
5.pengenalan teori kaunseling5.pengenalan teori kaunseling
5.pengenalan teori kaunseling
 
teori tingkah laku kognitif cbt aaron beck
 teori tingkah laku kognitif cbt aaron beck teori tingkah laku kognitif cbt aaron beck
teori tingkah laku kognitif cbt aaron beck
 
Bab 5 Model Proses Kaunseling
Bab 5  Model Proses KaunselingBab 5  Model Proses Kaunseling
Bab 5 Model Proses Kaunseling
 
Teori keperibadian psikodinamik
Teori keperibadian psikodinamikTeori keperibadian psikodinamik
Teori keperibadian psikodinamik
 
SOLUTION FOCUS BRIEF THERAPY (SFBT) a.k.a TERAPI RINGKAS BERFOKUS KEPADA PENY...
SOLUTION FOCUS BRIEF THERAPY (SFBT) a.k.a TERAPI RINGKAS BERFOKUS KEPADA PENY...SOLUTION FOCUS BRIEF THERAPY (SFBT) a.k.a TERAPI RINGKAS BERFOKUS KEPADA PENY...
SOLUTION FOCUS BRIEF THERAPY (SFBT) a.k.a TERAPI RINGKAS BERFOKUS KEPADA PENY...
 
Pengantar Bimbingan & Kaunseling: Teori Psikoanalisis (Sigmund Frued)
Pengantar Bimbingan & Kaunseling: Teori Psikoanalisis (Sigmund Frued)Pengantar Bimbingan & Kaunseling: Teori Psikoanalisis (Sigmund Frued)
Pengantar Bimbingan & Kaunseling: Teori Psikoanalisis (Sigmund Frued)
 
TEORI REALITI
TEORI REALITITEORI REALITI
TEORI REALITI
 
BFI SLIDE SHOW
BFI SLIDE SHOWBFI SLIDE SHOW
BFI SLIDE SHOW
 

Similar to Teori Rollo May

YB Mangunwijaya dan Gereja (di) Indonesia
YB Mangunwijaya dan Gereja (di) IndonesiaYB Mangunwijaya dan Gereja (di) Indonesia
YB Mangunwijaya dan Gereja (di) IndonesiaGiovanni Promesso
 
Pp psikologi eksistensial
Pp psikologi eksistensialPp psikologi eksistensial
Pp psikologi eksistensialfaiqoh nurlaeli
 
Hakikat Manusia dan Pengembangannya
Hakikat Manusia dan PengembangannyaHakikat Manusia dan Pengembangannya
Hakikat Manusia dan PengembangannyaHariyatunnisa Ahmad
 
Menjadi Pribadi yang Religius, Inklusif dan Humanis
Menjadi Pribadi yang Religius, Inklusif dan HumanisMenjadi Pribadi yang Religius, Inklusif dan Humanis
Menjadi Pribadi yang Religius, Inklusif dan HumanisGiovanni Promesso
 
UTS Dinamika Pemikiran Prancis - Bibriyanti UP
UTS Dinamika Pemikiran Prancis - Bibriyanti UPUTS Dinamika Pemikiran Prancis - Bibriyanti UP
UTS Dinamika Pemikiran Prancis - Bibriyanti UPBibriyanti Utami Putri
 
Teori Psikologi: Humanistik
Teori Psikologi: HumanistikTeori Psikologi: Humanistik
Teori Psikologi: HumanistikIndah Fatmawati
 
Filsafat ilmu ppt
Filsafat ilmu pptFilsafat ilmu ppt
Filsafat ilmu pptsilfia1234
 
Teori Kepribadian Eksistensial Rollo May.pptx
Teori Kepribadian Eksistensial Rollo May.pptxTeori Kepribadian Eksistensial Rollo May.pptx
Teori Kepribadian Eksistensial Rollo May.pptxBellaDwiLestari2
 
Makalah model model konseling 1 eksistensial humanistik
Makalah model model konseling 1 eksistensial humanistikMakalah model model konseling 1 eksistensial humanistik
Makalah model model konseling 1 eksistensial humanistikDevi novianti
 
teori kepribadian Erich fromm
teori kepribadian Erich frommteori kepribadian Erich fromm
teori kepribadian Erich frommNaeya Hasbi
 
Isbd tugas
Isbd tugasIsbd tugas
Isbd tugasIsa Tuyo
 
Modul TM3 PAK Etik UMB - Potensi - SAL- 2022.pptx
Modul TM3 PAK Etik UMB - Potensi - SAL- 2022.pptxModul TM3 PAK Etik UMB - Potensi - SAL- 2022.pptx
Modul TM3 PAK Etik UMB - Potensi - SAL- 2022.pptxmemaulanas
 
KONSEP HAKIKAT MANUSIA (MIRA MIRZA).pptx
KONSEP HAKIKAT MANUSIA (MIRA MIRZA).pptxKONSEP HAKIKAT MANUSIA (MIRA MIRZA).pptx
KONSEP HAKIKAT MANUSIA (MIRA MIRZA).pptxFaisalFaiz19
 
KONSEP HAKIKAT MANUSIA (MIRA MIRZA).pptx
KONSEP HAKIKAT MANUSIA (MIRA MIRZA).pptxKONSEP HAKIKAT MANUSIA (MIRA MIRZA).pptx
KONSEP HAKIKAT MANUSIA (MIRA MIRZA).pptxFaisalFaiz19
 
KUASA PILIHAN
KUASA PILIHANKUASA PILIHAN
KUASA PILIHANIsaacGoh7
 
PPT FILSAFAT PENDIDIKAN KELOMPOK 5.pptx
PPT FILSAFAT PENDIDIKAN KELOMPOK 5.pptxPPT FILSAFAT PENDIDIKAN KELOMPOK 5.pptx
PPT FILSAFAT PENDIDIKAN KELOMPOK 5.pptxRohmiArdiansah
 

Similar to Teori Rollo May (20)

YB Mangunwijaya dan Gereja (di) Indonesia
YB Mangunwijaya dan Gereja (di) IndonesiaYB Mangunwijaya dan Gereja (di) Indonesia
YB Mangunwijaya dan Gereja (di) Indonesia
 
Pp psikologi eksistensial
Pp psikologi eksistensialPp psikologi eksistensial
Pp psikologi eksistensial
 
FM 14 - Review.ppt
FM 14 - Review.pptFM 14 - Review.ppt
FM 14 - Review.ppt
 
Hakikat Manusia dan Pengembangannya
Hakikat Manusia dan PengembangannyaHakikat Manusia dan Pengembangannya
Hakikat Manusia dan Pengembangannya
 
Rollo may
Rollo mayRollo may
Rollo may
 
Menjadi Pribadi yang Religius, Inklusif dan Humanis
Menjadi Pribadi yang Religius, Inklusif dan HumanisMenjadi Pribadi yang Religius, Inklusif dan Humanis
Menjadi Pribadi yang Religius, Inklusif dan Humanis
 
UTS Dinamika Pemikiran Prancis - Bibriyanti UP
UTS Dinamika Pemikiran Prancis - Bibriyanti UPUTS Dinamika Pemikiran Prancis - Bibriyanti UP
UTS Dinamika Pemikiran Prancis - Bibriyanti UP
 
Teori Psikologi: Humanistik
Teori Psikologi: HumanistikTeori Psikologi: Humanistik
Teori Psikologi: Humanistik
 
Filsafat ilmu ppt
Filsafat ilmu pptFilsafat ilmu ppt
Filsafat ilmu ppt
 
Teori Kepribadian Eksistensial Rollo May.pptx
Teori Kepribadian Eksistensial Rollo May.pptxTeori Kepribadian Eksistensial Rollo May.pptx
Teori Kepribadian Eksistensial Rollo May.pptx
 
Makalah model model konseling 1 eksistensial humanistik
Makalah model model konseling 1 eksistensial humanistikMakalah model model konseling 1 eksistensial humanistik
Makalah model model konseling 1 eksistensial humanistik
 
Erich Fromm's Personality theory
Erich Fromm's Personality theory  Erich Fromm's Personality theory
Erich Fromm's Personality theory
 
teori kepribadian Erich fromm
teori kepribadian Erich frommteori kepribadian Erich fromm
teori kepribadian Erich fromm
 
Isbd tugas
Isbd tugasIsbd tugas
Isbd tugas
 
Modul TM3 PAK Etik UMB - Potensi - SAL- 2022.pptx
Modul TM3 PAK Etik UMB - Potensi - SAL- 2022.pptxModul TM3 PAK Etik UMB - Potensi - SAL- 2022.pptx
Modul TM3 PAK Etik UMB - Potensi - SAL- 2022.pptx
 
Self disclosure
Self disclosureSelf disclosure
Self disclosure
 
KONSEP HAKIKAT MANUSIA (MIRA MIRZA).pptx
KONSEP HAKIKAT MANUSIA (MIRA MIRZA).pptxKONSEP HAKIKAT MANUSIA (MIRA MIRZA).pptx
KONSEP HAKIKAT MANUSIA (MIRA MIRZA).pptx
 
KONSEP HAKIKAT MANUSIA (MIRA MIRZA).pptx
KONSEP HAKIKAT MANUSIA (MIRA MIRZA).pptxKONSEP HAKIKAT MANUSIA (MIRA MIRZA).pptx
KONSEP HAKIKAT MANUSIA (MIRA MIRZA).pptx
 
KUASA PILIHAN
KUASA PILIHANKUASA PILIHAN
KUASA PILIHAN
 
PPT FILSAFAT PENDIDIKAN KELOMPOK 5.pptx
PPT FILSAFAT PENDIDIKAN KELOMPOK 5.pptxPPT FILSAFAT PENDIDIKAN KELOMPOK 5.pptx
PPT FILSAFAT PENDIDIKAN KELOMPOK 5.pptx
 

More from Fathmalyn Abdullah

More from Fathmalyn Abdullah (18)

Buku Teks Pendidikan Palang Merah
Buku Teks Pendidikan Palang MerahBuku Teks Pendidikan Palang Merah
Buku Teks Pendidikan Palang Merah
 
MULTIDIMENSIONAL SELF-ESTEEM INVENTORY POWER POINT
 MULTIDIMENSIONAL SELF-ESTEEM INVENTORY POWER POINT MULTIDIMENSIONAL SELF-ESTEEM INVENTORY POWER POINT
MULTIDIMENSIONAL SELF-ESTEEM INVENTORY POWER POINT
 
MULTIDIMENSIONAL SELF-ESTEEM INVENTORY
MULTIDIMENSIONAL SELF-ESTEEM INVENTORYMULTIDIMENSIONAL SELF-ESTEEM INVENTORY
MULTIDIMENSIONAL SELF-ESTEEM INVENTORY
 
Contoh Huraian Jurnal :)
Contoh Huraian Jurnal :)Contoh Huraian Jurnal :)
Contoh Huraian Jurnal :)
 
Bab 10 Halangan Dalam Kaunseling
Bab 10  Halangan Dalam KaunselingBab 10  Halangan Dalam Kaunseling
Bab 10 Halangan Dalam Kaunseling
 
Bab 9 Kemahiran Asas Kaunseling
Bab 9  Kemahiran Asas KaunselingBab 9  Kemahiran Asas Kaunseling
Bab 9 Kemahiran Asas Kaunseling
 
Bab 8 Kemahiran Asas Kaunseling
Bab 8  Kemahiran Asas KaunselingBab 8  Kemahiran Asas Kaunseling
Bab 8 Kemahiran Asas Kaunseling
 
Bab 7 Kemahiran Asas Kaunseling
Bab 7  Kemahiran Asas KaunselingBab 7  Kemahiran Asas Kaunseling
Bab 7 Kemahiran Asas Kaunseling
 
Bab 6 Kemahiran Asas Kaunseling
Bab 6  Kemahiran Asas KaunselingBab 6  Kemahiran Asas Kaunseling
Bab 6 Kemahiran Asas Kaunseling
 
Bab 4 klien
Bab 4 klienBab 4 klien
Bab 4 klien
 
Bab 3 kaunselor
Bab 3  kaunselorBab 3  kaunselor
Bab 3 kaunselor
 
Bab 2 Kaunseling
Bab 2  KaunselingBab 2  Kaunseling
Bab 2 Kaunseling
 
Bab 1 Perkhidmatan Menolong
Bab 1 Perkhidmatan Menolong Bab 1 Perkhidmatan Menolong
Bab 1 Perkhidmatan Menolong
 
MODUL KEMAHIRAN MENGGUNAKAN 5 DOMAIN
MODUL KEMAHIRAN MENGGUNAKAN 5 DOMAINMODUL KEMAHIRAN MENGGUNAKAN 5 DOMAIN
MODUL KEMAHIRAN MENGGUNAKAN 5 DOMAIN
 
Kemahiran Belajar Menggunakan i-Think
Kemahiran Belajar Menggunakan i-ThinkKemahiran Belajar Menggunakan i-Think
Kemahiran Belajar Menggunakan i-Think
 
Falsafah Ilmu : Ulasan Jurnal
Falsafah Ilmu : Ulasan JurnalFalsafah Ilmu : Ulasan Jurnal
Falsafah Ilmu : Ulasan Jurnal
 
Teori Abraham Maslow
Teori Abraham MaslowTeori Abraham Maslow
Teori Abraham Maslow
 
Teori Sigmund Freud
Teori Sigmund FreudTeori Sigmund Freud
Teori Sigmund Freud
 

Teori Rollo May

 • 2. LATARBELAKANGLATARBELAKANG • Dilahirkan pada 21 April 1909 di Ada, Ohio. • Anak kedua dari enam adik beradik juga sebagai anak lelaki yang pertama kepada pasangan Earl Title dan Matie Boughton May. • Kedua orang tuanya adalah orang terpelajar tetapi kurang memberi rangsangan dari segi intelek • Bila kakaknya diserang penyakit jiwa, ayah May mempersalahkan sistem pendidikan yang keterlaluan sebagai punca kepada penyakit kakaknya
 • 3. HUBUNGAN DENGANHUBUNGAN DENGAN ORANG TUAORANG TUA • Hubungannya dengan orang tua tidak mesra • May tidak menyukainya ibunya yang dianggapnya sebagai seorang ibu yang mempunyai sikap tidak menentu
 • 4. ALAM PERKAHWINANALAM PERKAHWINAN • Perkahwinan pertamanya dengan Florence De Frees pada 1938 dikurniakan tiga orang anak :  Robert Rollo - Pengarah Kaunseling di Kolej Amherst  Caroline Jane - Ahli terapi sosial dan pelukis  Allegra Anne - Penulis filem dokumentari, ibu tunggal dan memiliki anak angkat pelbagai kaum
 • 5. ALAM PERKAHWINANALAM PERKAHWINAN • Bercerai pada 1968, sebenarnya setelah 10 tahun berkahwin ia menyedari kehidupan rumahtangganya gagal tetapi demi untuk kebaikan anak-anak ia cuba bertahan. • 1971 - perkahwinan keduanya dengan Ingrid Scholl berakhir dengan perceraian pada 1978. • 1988 - perkahwinan kali ketiga dengan Georgia Miller Johnson seorang analisis Jungian telah menemui kebahagiaan sampai May meninggal tahun 1994
 • 6. PENDIDIKANPENDIDIKAN • Kolej pertama adalah Michigan State Universiti mengambil kursus bahasa Inggeris tetapi dibuang sebab menjadi editor majalah radikal • Pindah ke Oberlin College Ohio dapat ijazah pada 1930 • Tahun 1930 - 1933 berada di Eropah belajar kesenian di samping mengajar di American College dan mengambil seminar sekolah dari Alfred Adler
 • 7. PENDIDIKANPENDIDIKAN • Tahun kedua berada di Eropah, ia mengalami "nervous breakdown" , beliau mula menyoal dirinya akan maksud sebenar hidup dan kenapa ia tidak mau mendengar suara hatinya sendiri • Tahun 1934 May balik ke Amerika Syarikat dan mengikuti Union Theological Seminary, bukan untuk menjadi paderi tetapi untuk mempelajari persoalan tentang kewujudan manusia • May bertemu Paul Tillich ahli agama protesten seorang pelarian berasal dari Jerman
 • 8. PENDIDIKANPENDIDIKAN • Melalui Paul Tillich , May terdedah kepada teori kewujudan yang pernah dipelajari dari Adler • 1934 -1936 bekerja di Michigan State College sebagai penasihat dan kaunselor sekolah • 1936 - May kembali semula bersama Paul Tillich dan menerima ijazah pada 1938 dan bekerja selama 25 tahun di Montclair, New Jersey
 • 9. PENDIDIKANPENDIDIKAN • 1940-an meneruskan pengajiannya dalam bidang psikoanalisis di william Alanson White Institute of Psychiatry, New York dan terpengaruh dengan ajaran Harry Stack Sullivan dan Erich Fromm • 1946 - jadi pelatih psikoanalisis kemudian mengikuti program Psikologi Klinikal di Teacher's College, University Colombia • 2 tahun ditahan kerana penyakit batuk kering dan ia semakin dekat dengan falsafah kewujudan
 • 10. PENDIDIKANPENDIDIKAN • May mempelajari falsafah Soren Kierkegaard yang memandang manusia sebagai seorang yang rasional dan berfikiran logik di mana manusia sering terpengaruh dengan emosi dan bebas memilih haluan mereka sendiri • May bersetuju bahawa kegelisahan adalah dari ancaman terhadap kewujudan seseorang
 • 11. PENDIDIKANPENDIDIKAN • 1949 - mendapat Phd. dalam psikologi klinikal dari Columbia University • 1975 - berpindah ke California sebagai penyelidik dan di Saybrook Institute San Francisco • Pada 22 Oktober1994 - meninggal dunia akibat menghadapi pelbagai penyakit
 • 12. PANDANGANPANDANGAN TERHADAP MANUSIATERHADAP MANUSIA  Teori Exsistensial memberi maruah kepada manusia : i. Manusia mempunyai keupayaan untuk mengenali dirinya dan menyedari akan kewujudannya ii. Manusia mempunyai kebebasan dalam menentukan hidupnya dan mempunyai rasa tanggungjawab di dalam membuat sesuatu keputusannya iii. Manusia mempunyai komitmen
 • 13. PANDANGANPANDANGAN TERHADAP MANUSIATERHADAP MANUSIA iv. Manusia mempunyai keupayaan membuat pilihan iv. Manusia mengenali akan keunikannya, indentitinya dan cara ia berhubungan dengan orang lain dengan cara yang bermakna iv. Manusia bersedia untuk meneroka dan mengenali makna kewujudan, nilai-nilai tujuan hidup serta matlamat yang ingin dicapai
 • 14. PANDANGANPANDANGAN TERHADAP MANUSIATERHADAP MANUSIA vii. Manusia boleh merasa risau vii. Manusia boleh mengetahui dan boleh merasai kematian (kefanaan) vii. Manusia mempunyai keberanian untuk bersendirian, jika memilih untuk berbuat demikian vii. Manusia mampu meneroka pelbagai alternatif yang terbuka untuk bertindak di dalam suatu keadaan
 • 15. PANDANGANPANDANGAN TERHADAP MANUSIATERHADAP MANUSIA xi. Manusia mempunyai pelbagai cara untuk memahami orang xii. Manusia yakin mereka berupaya untuk berkembang dan berusaha untuk berkembang bagi mencapai kewujudannya xiii. Manusia sedar bahawa proses perkembangan adalah suatu perjuangan yang berterusan, bila berjaya manusia akan gembira tetapi akan sedih dan dukacita bila gagal dalam perjuangannya xiv. Manusia sedar dirinya sendiri yang akan menentukan corak diri (mahu jadi apa?) dan masa depannya
 • 16. KONSEP UTAMA  Teori Exsistensial sebenarnya tidak mempunyai konsep-konsep yang khas seperti teori-teori lain  Teori Exsistensial menggunakan tema-tema yang dikemukakan oleh ahli-ahli falsafah Exsistensial seperti :  Friedrich Nietzsche  Soren Kiergaard  Jean Paul Sartre  Martin Heidegger  Karl Jasper  Albert Camus dll.
 • 17. KONSEP UTAMA  Ada lima tema dalam teori Exsistensial : i. Manusia sering berhadapan dengan ketidaktentuan dunia yang tidak boleh dielakkan, yang tidak mempunyai makna yang tetap dan kita juga sering berhadapan dengan ketentuan yang suatu hari nanti kita akan mati
 • 18. KONSEP UTAMA ii. Kita harus menyedari akan kebebasan semulajadi yang kita miliki untuk membuat pilihan ataupun untuk memilih bagaimana sikap kita terhadap situasi-situasi tertentu dan bebas memilih tindakan-tindakan apa yang akan kita lakukan iii. Sememangnya terdapat halangan atau sekatan yang kita akan hadapi baik yang bercorak biologis dan persekitaran ke atas kebebasan yang kita miliki namun begitu kita masih mempunyai pilihan-pilihan tertentu
 • 19. KONSEP UTAMA iv. Kita tidak dapat lari dari tanggungjawab untuk membuat pilihan bagi diri kita sendiri sebab kita sentiasa membina diri kita melalui pilihan-pilihan yang kita lakukan, atau gagal untuk melakukan v. Kesedaran tentang kebebasan dan tanggungjawab inilah selalunya menghasilkan kerisauan, dan bagaimana kita mengendalikan kerisauan ini sangat berkaitan dengan identiti kita sendiri
 • 20. ASPEK-ASPEK UMUMASPEK-ASPEK UMUM KEWUJUDAN MANUSIAKEWUJUDAN MANUSIA MENGIKUT TEORI EXSISTENSIALMENGIKUT TEORI EXSISTENSIAL a) Dasein :  Sebagai makhluk yang wujud, yang mengetahui yang ianya wujud dan dapat melihat hubungannya dengan alam persekitaran. Dengan itu manusia berupaya untuk membuat pilihan dan bertanggungjawab atas pilihan yang dibuatnya
 • 21. ASPEK-ASPEK UMUM KEWUJUDAN MANUSIAASPEK-ASPEK UMUM KEWUJUDAN MANUSIA MENGIKUT TEORI EXSISTENSIALMENGIKUT TEORI EXSISTENSIAL b) Manusia wujud di dalam 3 dunia secara serentak: i. Umwelt :  dunia biologi, tanpa kesedaran kendiri i. Mitwelt :  dunia perhubungan dengan orang lain yang menghasilkan kesedaran bersama i. Eigenwelt :  dunia identiti, iaitu alam individu itu sendiri yang mengambil kira kedua-dua ciri fizikal dan psikologikal
 • 22. ASPEK-ASPEK UMUM KEWUJUDANASPEK-ASPEK UMUM KEWUJUDAN MANUSIA MENGIKUT TEORIMANUSIA MENGIKUT TEORI EXSISTENSIALEXSISTENSIAL c) Manusia bukan statik tetapi sentiasa berubah dan manusia menuju ke arah kesempurnaan diri yang berterusan d) Manusia sedar akan realiti yang mereka akan menemui kematian e) Kerisauan timbul hasil daripada ancaman antara wujud (hidup) dan fana (mati) f) Setiap individu mempunyai identitinya tersendiri yang utuh yang tidak boleh digantikan kerana ianya signifikan dan penting
 • 23. ASPEK-ASPEK UMUM KEWUJUDANASPEK-ASPEK UMUM KEWUJUDAN MANUSIA MENGIKUT TEORIMANUSIA MENGIKUT TEORI EXSISTENSIALEXSISTENSIAL g) Manusia mempunyai keupayaan untuk menggembling masa lampau dan masa hadapan dengan masa kini serta harus sedar bahawa kehidupan dan kewujudan ada batasan-batasan tertentu yang mesti diterima g) Masa kini, manusia sering merungut tentang kesepian, keseorangan, ketiadaan peribadi dan pengasingan. Manusia telah terputus hubungannya dengan dunianya. Manusia tidak lagi menjadi sebahagian daripadanya
 • 24. KONSEP PENTINGKONSEP PENTING BAGAIMANA KITA HARUSBAGAIMANA KITA HARUS MEMAHAMI KENDIRIMEMAHAMI KENDIRI i. Hidup kita adalah terbatas, kita ada had- hadnya. Kita tidak mempunyai masa selama- lamanya untuk memupuk potensi diri ii. Kita mempunyai potensi untuk merubah sesuatu dan kita mempunyai pilihan untuk mencorakkan sebahagian hidup kita i. Kita mempunyai pilihan (kuasa) untuk mencorakkan masa depan kita
 • 25. KONSEP PENTINGKONSEP PENTING BAGAIMANA KITA HARUSBAGAIMANA KITA HARUS MEMAHAMI KENDIRIMEMAHAMI KENDIRI iv. Erti hidup adalah kita sendiri yang mencarinya bukan orang lain yang menentukannya. Kita yang menentukan falsafah dan pegangan hidup kita. Kita perlu mencarinya sendiri sebab ia tidak datang secara automatik kepada kita iv. Kita harus sedar bahawa kita tertakluk kepada rasa bersalah, rasa terasing, kesunyian dan bersendirian. Bila kita sedar bahawa kita boleh membuat pilihan maka semua masalah akan dapat kita selesaikan iv. Kita dilahirkan bersendirian maknanya kita mempunyai keperluan untuk mendampingi dan berinteraksi dengan orang lain
 • 26. PERKARA - PERKARA YANGPERKARA - PERKARA YANG MEMPENGARUHI KESEDARANMEMPENGARUHI KESEDARAN i. Masa kita adalah terbatas ii. Kita bebas memilih iii. Kita yang mencorakkan kehidupan kita iv. Kita boleh memahami diri sendiri bahawa dalam mencari kehidupan penentunya adalah diri kita sendiri
 • 27. BERHUBUNGAN DENGANBERHUBUNGAN DENGAN KEBEBASAN DANKEBEBASAN DAN TANGGUNGJAWABTANGGUNGJAWAB 1. Kebebasan itu berat  Kebebasan kita dalam membuat pilihan bermakna kita mesti mempertanggungjawabkan diatas pilihan yang telah kita buat.  Sekiranya kita membuat pilihan tetapi kita tidak mahu bertanggungjawab terhadap pilihan tersebut maka jadilah kita manusia yang hiruk-berot
 • 28. BERHUBUNGAN DENGANBERHUBUNGAN DENGAN KEBEBASAN DANKEBEBASAN DAN TANGGUNGJAWABTANGGUNGJAWAB 2. Proses memilih akan berterusan, ia bukan stastik  Kerana itu kita harus terus memilih dan tidak berhenti di sesuatu ketika tertentu sahaja 2. Bila membuat suatu pilihan, kita haruslah memberi komitmen terhadap pilihan tersebut
 • 29. BERHUBUNGAN DENGAN KEBEBASANBERHUBUNGAN DENGAN KEBEBASAN DAN TANGGUNGJAWABDAN TANGGUNGJAWAB 4. Tanpa menyedari hakikat bahawa manusia mempunyai kebebasan dalam membuat pilihan dan mesti bertanggungjawab sepenuhnya maka proses dalam membantu individu yang bermasalah tidak akan berhasil kerana penerimaan hakikat ini adalah asas yang paling penting
 • 30. BAGAIMANA INGIN MENDAPATKAN IDENTITI KENDIRI DANIDENTITI KENDIRI DAN MEWUJUDKAN PERHUBUNGANMEWUJUDKAN PERHUBUNGAN DENGAN ORANG LAINDENGAN ORANG LAIN Kita harus menyedari dan menerima hakikat bahawa : 1. Setiap individu mempunyai keperluan untuk mewujudkan identiti kendiri yang unik dan tersendiri 1. Bila kita membenarkan orang lain menguasai diri kita, kita akan mengalami anxiety (kerisauan) sebab banyak perkara yang tidak sesuai dengan diri kita
 • 31. Dalam hubungan membuat pilihan danDalam hubungan membuat pilihan dan mengadakan perhubungan dengan orang lainmengadakan perhubungan dengan orang lain tetapi tidak dipengaruhi oleh orang lain:tetapi tidak dipengaruhi oleh orang lain: 1. Kita mesti tabah dalam menghadapi kekosongan 2. Kita mesti menghadapi perasaan bersendirian 3. Menerima hakikat bahawa manusia memerlukan orang lain tetapi:  Hubungan saling menguntungkan  Saling membahagi rasa  Hubungan yang tidak ada kepentingan diri
 • 32. Bila berhadapan dengan klienBila berhadapan dengan klien :: 1. Memberi kesedaran kepada klien bahawa hidupnya tidak lengkap, tidak sempurna dan tidak sepenuhnya 2. Hidup yang tidak lengkap ini sebenarnya dihasilkan oleh diri sendiri 3. Mengesyorkan nilai-nilai baru yang sejajar dengan jangkaan dan harapannya 4. Menunjukkan jalan-jalan baru yang boleh dilaluinya agar hidupnya menjadi bermakna dan tidak kosong lagi 5. Seterusnya mengemukakan alternatif-alternatif untuk dicuba agar menjadi apa yang diingininya