SlideShare a Scribd company logo
BAB 6
KEMAHIRAN ASAS
KAUNSELING
KEMAHIRANNYA……….
.
KEMAHIRAN PRA SESI
1. Didefinasikan sebagai = persediaan
awal kaunselor.
(segi peribadi, fizikal & maklumat/ rekod klien.)
• Merupakan ice breaking.
2. Klien mula membina perasaan
kepercayaan terhadap kaunselor.
• Maklumat peribadi klien perlu
dikumpulkan secara sistematik.
• Reaksi kaunselor perlulah jujur dan
ikhlas.
• Kaunselor perlulah menunjukkan
perasaan yang penyayang.
3. Penyediaan tempat.
• Tempat perlulah selesa.
• Mempunyai keperluan seperti kerusi,
meja kipas angin yang mencukupi.
• Tempat perlulah nyaman dan wangi.
• Kaunselor perlu menyediakan ruang
yang tidak sempit dan bersepah.
4. Menentukan keberkesanan.
• Merupakan first impression klien
terhadap kaunselor. ( sama ada boleh
percaya atau tidak).
• Peringkat ini amat penting. Sama ada
klien ingin meneruskan sesi seterusnya
atau tidak.
KEMAHIRAN MEMBINA
HUBUNGAN
UNTUK MEWUJUDKAN
KEJELEKITAN DAN
SUASANA YANG
TERAPUTIK
PERHUBUNGAN YANG
UNIK DAN ISTIMEWA
DINAMIK SERTA
FASILITATIF
MENITIKBERATKAN
PERSONALITI KAUNSELOR
MEMBAWA KLIEN
MENGHADAPI REALITI
MEMBERI PERANGSANG
KEPADA KLIEN
MEMBINA
SUASANA
ALAM
SEKELILING
SUASANA
TERAPUTIK.
RUANG UNTUK
BERKOMUNIKASI.
PENAMPILAN
DIRI.
EKSPRESI MUKA.
KONTAK
MATA.
CARA DUDUK DALAM
SESI KAUNSELING
PERGERAKAN TANGAN
DAN KAKI.
SENYUMAN
NADA
SUARA
MENGGALAKKAN
KLIEN BERCAKAP
PERKARA PENTING DALAM MEMBINA HUBUNGAN
KERUSI YANG DI GUNAKAN
KLIEN HARUSLAH DALAM
KEADAAN YANG ELOK DAN
POSISI YANG BETUL
BILIK MESTILAH
BAU HARUM DAN
SELESA
SUASANA YANG
TERATUR DAN
KEMAS
BILIK JANGAN
TERLALU PANAS
ATAU SEJUK
MEMBINA SUASANA ALAM
SEKELILING
SUASANA TERAPUTIK
RUANG UNTUK
BERKOMUNIKASI
POSISI KEDUDUKAN
HARUSLAHA BERSESUAIAN
DAN SELESA.
-JARAK 1-1.5.
PENAMPILAN DIRI
Eksperasi muka
•Setiap manusia akan
mempamerkan eksperasi
muka yang berbeza-beza
mengikut perasaan dan
keadaan
•Sesi kaunseling juga amat
menitikberatkan ekperasi
muka kaunselor kerana
eksperasi muka dapat
membantu menerangkan
erti mesej yang ingin
disampaikan
•Seorang kaunselor yang
profesional akan
menggunakan kemahiran
ini untuk mempamerkan
memek muka yang
menyakinkan
•Memek muka terbentuk
hasil daripada pandangan
mata, kedutan dahi, muka
dan hidung serta reaksi
wajah yang lahir ketika
sesi.
Pandangan mata
•Konteks mata mempunyai
fungsi yang amat penting
iaitu memberikan
tumpuan, menunjukkna
minat, menunjukkan
tanda hormat,
menggalakan
perundingan,
menimbulkan rasa
penerimaan, rasa percaya,
selesa, dan kesungguhan.
Cara duduk dalam sesi
kaunseling
•Membaca bahasa badan
atau gerakan yang
dilakukan oleh kilen
merupakan kemahiran
yang perlu ada dalam diri
kaunselor.
•Seseorang yang bersifat
terbuka dan mesra akan
duduk condong sedikit
kearah orang yang
bercakap dengan nya
•Kaunselor perlu
mengamalkan beberapa
ciri duduk iaitu tidak
menyandar di kerusi
sambil menggoyangkan
badannya secara tidak
berhenti, jangan
menyilang kaki dengan
kaki sebelah di atas lutut,
atau sambil tangan di
letak di belakang tengkuk
dan menyandar
•Pergerakan ini
membantu
memudahkan
kaunselor dan
klien memahami
antara satu sama
lain, namun
pergerakan ini
juga banyak
menggangu sesi
contohnya klien
mungkin akan
mengoyangkan
kakinya secara
berterusan
kerana berasa
gementar
Pergerakan
tangan dan
kaki
• Kaunselor
perlu bijak
untuk
memahami
senyuman
yang diberikan
oleh klien
• Klien yang
berasa takut,
risau, keliru
atau serba
salah dan malu
mungkin akan
senyum untuk
menyembunyik
an perasaan
tersebut.
Senyuman
•Dalam komunikasi,
nada suara amat
penting untuk
memudahkan
memahami kontak
dan situasi yang
sedang
dibincangkan
•Kunselor yang
boleh memahami
nada suara yang
dikeluarkan oleh
klien akan dapat
mengesan emosi
yang terkandung
•Antara contoh nada
suara adalah:
•Tegang
•Geram
•Marah
•Sedih
Nada
suara
• Kaunselor
perlu pandai
mengajukan
soalan yang
pelbagai
dengan
menggunakkan
soalan-soalan
jenis terbuka
• Kaunselor juga
perlu
mendengar
secara aktif,
teliti dan
empati
Menggalakan
klien
bercakap
KEMAHIRAN
PENSTRUKTURAN
UNTUK
MENYEDIAKKAN
NADA DAN
STUKTUR SESI
PERUNDINGAN
KONTRAK
KAUNSELING
MENTUKAN
SIFAT BATASAN
DAN MATLAMAT
PERHUBUNGAN
MENOLONG
CARA FORMAL
DAN TIDAK
FORMAL
ELEMAN PENTING PENSTRUKTURAN
Menerangkan definisi kaunseling
Diterangkan kepada klien untuk
memudahkan klien mengetahui dan
memahami konsep kaunseling
Had Masa
Setiap sesi kaunseling yang dijalankan mengambil
masa selama 45 minit hingga sejam.
Matlamat sesi kaunseling yang telah dijalankan
I) Memudahkan perubahan tingkah laku
2) Meningkatkan keupayaan klien untuk
memulakan dan memeruskan perhubungan
Etika kerahsiaan dalam
kaunseling
Kaunselor perlu menerangkan
perkara yang melibatkan isu
kerahsiaan dalam kaunseling
Peranan kausleor
Kauselor menerangkan
perannanya sebagai seorang
kaunselor dan peranan klien,
hal ini klien dapat memahami
serba sedikit tentnag
perjalanan kauseling
KEMAHIRAN BERKOMUNIKASI
 komunikasi antara kaunselor dan klien
 penanda aras sama ada sesi itu berjaya atau tidak
 kaunseling adalah bidang yang melibatkan komunikasi
 Kemahiran ini terbahagi kepada dua iaitu :-
• Menurut Maznah dan Zainal, komunikasi lisan adalah
interaksi tutur kata secara timbal balas antara
pembimbing dan klien dalam memahami dunia klien
dengan lebih jelas.
KEMAHIRAN KOMUNIKASI
LISAN
Cara komunikasi paling berkesan
Berlaku secara terus antara klien dan kaunselor
Mesej yang hendak disampaikan lebih jelas
BEBERAPA PERKARA YANG PERLU
DIAMBIL KIRA
Memahami dan dapat
menggunakan sesuatu
istilah berkaitan
perasaan tertentu
dengan jelas
Memahami dan dapat
menggunakan istilah
berkaitan pemikiran
Bertanya sesuatu soalan
dengan jelas dan dapat
difahami
Menyampaikan sesuatu
maklumat dengan jelas
Menggunakan analogi
yang mudah dan
difahami oleh klien
Bertutur dengan tenang
dan nada yang sesuai
Menggunakan susunan
perkataan yang teratur
Tutur kata yang dapat
mencabar minda,
perasaan ke arah
perubahan tingkah laku
Menggunakan bahan
sokongan bang
mengukuhkan pendapat
Humor atau jenaka bagi
menenangkan suasana
ketegangan dalam sesi
Bertindak sebagai
seorang pemudah cara
KOMUNIKASI
LISAN YANG
TIDAK
DIGALAKKAN
Bercakap terlalu
laju
Menyampaikan
secara berlebihan dan
berulang kali sehingga
menjemukan
Kata-kata yang
kurang beradab
Humor yang
berlebihan
Merendahkan
kelebihan orang lain
Mengawal
suasana
KEMAHIRAN LISAN TERDIRI DARIPADA
KEMAHIRAN ASAS YANG LAIN SEPERTI :-
 Dorongan minima
 Parafrasa
 Refleksi
 Merumus
 Kemahiran menyoal
 Konfrontasi
 Kemahiran mengatasi kesenyapan klien
 Memberi fokus
 Bimbingan langsung
KEMAHIRAN BUKAN LISAN
• Mentafsir bahasa bukan lisan yang ditunjukkan oleh klien
yang mana dapat membantu kaunselor memahami klien
dengan lebih mendalam.
• Bukan melalui tutur kata tetapi melalui ekspresi muka,
pandangan mata dan gerak-geri
• Harus selaras dengan verbal
• Boleh digunakan dalam bentuk pertanyaan, pencetus isudan
pemula perbincangan
• SOLER akronim kemahiran bukan lisan sebagai panduan
kepada kaunselor
Menurut Mizan Adiliah da Halimatun Halaliah ( 2002)
fungsi pandangan atau mata adalah :
• R ( Relax )
- kaunselor perlu menunjukkan suasana tenang
- gangguan yang menghalang tumpuan seperti melihat
jam, teringatkan perkara lain, mengejar masa dan
sebagainya harus dielakkan
Bertambah atau
berkurangnya
tenaga bertutur
Fonem atau suku
kata
Tahap keserakan
suara
Kecepatan atau
kelambatan tempo
perkataan
Pergerakan badan
dan tangan
Kemahiran-kemahiran
bukan lisan
SENYUMAN
• Antara senyuman yang berlaku
di sepanjang sesi kaunseling
ialah
• Kaunselor perlu menyambut
klien dengan senyuman supaya
klien tahu penerimaan
kaunselor terhadap dirinya
• Kaunselor tersenyum apabila
klien menceritakan kenangan
manisnya ketika bersam
dengan rakannya sewaktu kecil
dulu
• Klien tersenyum ketika
meninggalkan sesi kaunseling
dan kaunselor membalas
senyuman yang diberikan oleh
kliennya
PANDANGAN MATA
• Ia menunjukkan
kaunselor memberikan
perhatian yang
sepenuhnya kepada
klien
• Pandangan mata juaga
menunjukkan bahawa
diri klien sedang di
dengar dan di
perhatikan
POSISI BADAN
• Posisi badan merujuk
kepada pergerakan
anggota badan
• Posisi badan yang
sesuai adalah dengan
kaki di lantai badan
agak kehadapan
sedikit dan tangan
yang terbuka
menunjukkan
kesediaan kaunselor
KEDUDUKAN
DAN JARAK
• Merujuk kepada
kedudukan
fizikal dalam
proses
kaunseling
• Kedudukan dan
jarak antara
kaunselor dan
klien tidak
terlalu jauh atau
tidak terlalu
rapat
• Kaunselor yang
berkesan perlu
membenarkan
jarak yang
mencukupi bagi
klien berasa
lebih selesa
EKSPERASI
MUKA
• Eksperasi muka
adalah gmbaran
hati manusia, ia
dapat
mengambarkan
segala perasaan,
emosi dan
fikiran manusia
• Eksperasi muka
dapat
membantu
menerangkan
erti mesej yang
ingin
disampaikan
TAHAP
TENAGA
• Merujuk kepada
keadaan
kaunselor
apabila sedang
mengendalikan
sesi kaunseling
• Tahap tenaga
kaunselor
perlulah cergas
tetapi tidak
terlalu ghairah
sehingga
meninbulkan
rasa terancam
dalam diri klien
SENTUHAN
• Merupakan satu
cara fizikal bagi
menunjukkan
rasa kasih
sayang
seseorang
kepada orang
lain
• Sentuahan yang
menunjukkan
kemesraan
kepada klien
seperti
memegang
tangan, atau
menepuk bahu
klien bagi
mempersilakan
masuk ke bilik
kaunseling serta
berjabat tangan
dengan klien
NADA SUARA
• Dapat
mengambarkan
perasaan individu
ketiak
berkomunikasi
contoh suara yang
lemah, biasa dan
lain-lain
PERGERAKAN KAKI DAN TANGAN
•Kaunselor perlu
memerhatikan setiap
gerakkan tangan dan kaki
klien bagi mendapatkan
maklumat tambahan
•Antara gerakkan yang biasa
dilakukan ialah:
•Mengaru-garu kepala
mungkin menunjukkan klien
berada dalam keadaan
gelisah
•Mengigit jari pula
menunjukkan klien berasa
tertekan
•Memegang kepala
bermaksud diri klien berasa
buntu
WARNA DAN CARA PAKAIAN
•Apabila penampilan
kaunselor menarik ia
memberi gambaran dan
imej yang baik kepada
dirinya
•Penampilan kaunselor yang
menganggu tumbuan klien
adalah seperti bai minyak
wangi yang kuat,
berpakaian yang menjolok
mata, berpakaian yang
terlalu selekeh, ataupun bau
badan yang tidak
menyenangkan.
SEKIAN
TERIMA KASIH

More Related Content

What's hot

4 ciriciri kaunselor yang efektif(1)
4 ciriciri kaunselor yang efektif(1)4 ciriciri kaunselor yang efektif(1)
4 ciriciri kaunselor yang efektif(1)
Herney Aqilah Kay
 
Teori Realiti - William Glasser
Teori Realiti - William GlasserTeori Realiti - William Glasser
Teori Realiti - William Glasseradeendra
 
Slide definisi personaliti
Slide definisi personalitiSlide definisi personaliti
Slide definisi personaliti
Nurul Nadira Mohd Noor
 
Pengantar Bimbingan & Kaunseling: Teori Psikoanalisis (Sigmund Frued)
Pengantar Bimbingan & Kaunseling: Teori Psikoanalisis (Sigmund Frued)Pengantar Bimbingan & Kaunseling: Teori Psikoanalisis (Sigmund Frued)
Pengantar Bimbingan & Kaunseling: Teori Psikoanalisis (Sigmund Frued)
Hafezah Yusof
 
Kemahiran Kaunseling Kelompok
Kemahiran Kaunseling Kelompok Kemahiran Kaunseling Kelompok
Kemahiran Kaunseling Kelompok
HELENA AIREEN
 
Teori kewujudan
Teori kewujudanTeori kewujudan
Teori kewujudan
zakwan azhar
 
kemahiran dalam sesi kaunseling
kemahiran dalam sesi kaunselingkemahiran dalam sesi kaunseling
kemahiran dalam sesi kaunseling
zakwan azhar
 
Etika kaunselor-bimbingan dan kaunseling
Etika kaunselor-bimbingan dan kaunselingEtika kaunselor-bimbingan dan kaunseling
Etika kaunselor-bimbingan dan kaunselingHumyra Amer
 
Intervensi Krisis dalam Bimbingan dan Kaunseling
Intervensi Krisis dalam Bimbingan dan KaunselingIntervensi Krisis dalam Bimbingan dan Kaunseling
Intervensi Krisis dalam Bimbingan dan Kaunseling
Jessika Denis
 
Teori tingkah laku
Teori tingkah laku Teori tingkah laku
Teori tingkah laku
zaidinajihah05
 
Carl roger sp
Carl roger spCarl roger sp
Carl roger sp
Ben PHu
 
Bab 4 klien
Bab 4 klienBab 4 klien
Bab 4 klien
Fathmalyn Abdullah
 
3 peringkat proses kaunseling
3 peringkat proses kaunseling3 peringkat proses kaunseling
3 peringkat proses kaunseling
Herney Aqilah Kay
 
Kaunseling kerjaya
Kaunseling kerjayaKaunseling kerjaya
Kaunseling kerjaya
D Adam
 
Kemahiran Parafrasa
Kemahiran ParafrasaKemahiran Parafrasa
Kemahiran Parafrasa
Jessika Denis
 
Bab 9 Kemahiran Asas Kaunseling
Bab 9  Kemahiran Asas KaunselingBab 9  Kemahiran Asas Kaunseling
Bab 9 Kemahiran Asas Kaunseling
Fathmalyn Abdullah
 
Kaunseling kerjaya di sekolah
Kaunseling kerjaya di sekolahKaunseling kerjaya di sekolah
Kaunseling kerjaya di sekolah
zakwan azhar
 
PSIKOLOGI KAUNSELING proses kaunseling
PSIKOLOGI KAUNSELING proses kaunselingPSIKOLOGI KAUNSELING proses kaunseling
PSIKOLOGI KAUNSELING proses kaunseling
Amin Upsi
 

What's hot (20)

4 ciriciri kaunselor yang efektif(1)
4 ciriciri kaunselor yang efektif(1)4 ciriciri kaunselor yang efektif(1)
4 ciriciri kaunselor yang efektif(1)
 
Teori Realiti - William Glasser
Teori Realiti - William GlasserTeori Realiti - William Glasser
Teori Realiti - William Glasser
 
25421422 proses-kelompok-kaunseling
25421422 proses-kelompok-kaunseling25421422 proses-kelompok-kaunseling
25421422 proses-kelompok-kaunseling
 
Slide definisi personaliti
Slide definisi personalitiSlide definisi personaliti
Slide definisi personaliti
 
Pengantar Bimbingan & Kaunseling: Teori Psikoanalisis (Sigmund Frued)
Pengantar Bimbingan & Kaunseling: Teori Psikoanalisis (Sigmund Frued)Pengantar Bimbingan & Kaunseling: Teori Psikoanalisis (Sigmund Frued)
Pengantar Bimbingan & Kaunseling: Teori Psikoanalisis (Sigmund Frued)
 
Kemahiran Kaunseling Kelompok
Kemahiran Kaunseling Kelompok Kemahiran Kaunseling Kelompok
Kemahiran Kaunseling Kelompok
 
Teori kewujudan
Teori kewujudanTeori kewujudan
Teori kewujudan
 
kemahiran dalam sesi kaunseling
kemahiran dalam sesi kaunselingkemahiran dalam sesi kaunseling
kemahiran dalam sesi kaunseling
 
Etika kaunselor-bimbingan dan kaunseling
Etika kaunselor-bimbingan dan kaunselingEtika kaunselor-bimbingan dan kaunseling
Etika kaunselor-bimbingan dan kaunseling
 
Intervensi Krisis dalam Bimbingan dan Kaunseling
Intervensi Krisis dalam Bimbingan dan KaunselingIntervensi Krisis dalam Bimbingan dan Kaunseling
Intervensi Krisis dalam Bimbingan dan Kaunseling
 
Teori tingkah laku
Teori tingkah laku Teori tingkah laku
Teori tingkah laku
 
Carl roger sp
Carl roger spCarl roger sp
Carl roger sp
 
Bab 4 klien
Bab 4 klienBab 4 klien
Bab 4 klien
 
5.pengenalan teori kaunseling
5.pengenalan teori kaunseling5.pengenalan teori kaunseling
5.pengenalan teori kaunseling
 
3 peringkat proses kaunseling
3 peringkat proses kaunseling3 peringkat proses kaunseling
3 peringkat proses kaunseling
 
Kaunseling kerjaya
Kaunseling kerjayaKaunseling kerjaya
Kaunseling kerjaya
 
Kemahiran Parafrasa
Kemahiran ParafrasaKemahiran Parafrasa
Kemahiran Parafrasa
 
Bab 9 Kemahiran Asas Kaunseling
Bab 9  Kemahiran Asas KaunselingBab 9  Kemahiran Asas Kaunseling
Bab 9 Kemahiran Asas Kaunseling
 
Kaunseling kerjaya di sekolah
Kaunseling kerjaya di sekolahKaunseling kerjaya di sekolah
Kaunseling kerjaya di sekolah
 
PSIKOLOGI KAUNSELING proses kaunseling
PSIKOLOGI KAUNSELING proses kaunselingPSIKOLOGI KAUNSELING proses kaunseling
PSIKOLOGI KAUNSELING proses kaunseling
 

Viewers also liked

NOTA RINGKAS EDU3107
NOTA RINGKAS EDU3107NOTA RINGKAS EDU3107
NOTA RINGKAS EDU3107
Syafiqah Mohamed Noor
 
Teori kaunseling
Teori kaunselingTeori kaunseling
Teori kaunseling
Rostina Thomas
 
Rebt Albert Ellis
Rebt Albert EllisRebt Albert Ellis
Rebt Albert Ellis
guest841f96
 
PSIKOLOGI KAUNSELING teori teori klasik dalam kaunseling - frued, jung adler
PSIKOLOGI KAUNSELING teori teori klasik dalam kaunseling - frued, jung adlerPSIKOLOGI KAUNSELING teori teori klasik dalam kaunseling - frued, jung adler
PSIKOLOGI KAUNSELING teori teori klasik dalam kaunseling - frued, jung adler
Amin Upsi
 
Ciri ciri kaunselor yang profesional-1
Ciri ciri kaunselor yang profesional-1Ciri ciri kaunselor yang profesional-1
Ciri ciri kaunselor yang profesional-1
mananaga
 
Kod etika kaunselor lembaga kaunselor (1)
Kod etika kaunselor lembaga kaunselor (1)Kod etika kaunselor lembaga kaunselor (1)
Kod etika kaunselor lembaga kaunselor (1)ShaZila Niza
 
Ppt Psychoanalytic Theory Sigmund Freud
Ppt Psychoanalytic Theory Sigmund FreudPpt Psychoanalytic Theory Sigmund Freud
Ppt Psychoanalytic Theory Sigmund Freud
Kamarina Tajuddin
 
Sesi Kaunseling - Kesukaran Mengimbangi Akademik dan Sukan
Sesi Kaunseling - Kesukaran Mengimbangi Akademik dan SukanSesi Kaunseling - Kesukaran Mengimbangi Akademik dan Sukan
Sesi Kaunseling - Kesukaran Mengimbangi Akademik dan Sukan
Rickie Ugie
 
Divider bilik
Divider bilikDivider bilik
Divider bilik
Singer Raja
 
Definisi ki
Definisi kiDefinisi ki
Definisi ki
Cr Zizi
 
DEMO KAUNSELING INDIVIDU
DEMO KAUNSELING INDIVIDUDEMO KAUNSELING INDIVIDU
DEMO KAUNSELING INDIVIDU
azizhanzalah
 
Bab 3 kaunselor
Bab 3  kaunselorBab 3  kaunselor
Bab 3 kaunselor
Fathmalyn Abdullah
 
Slide demo kaunseling individu
Slide demo kaunseling individuSlide demo kaunseling individu
Slide demo kaunseling individu
Farid Yunus
 
Prinsip kaunseling individu
Prinsip kaunseling individuPrinsip kaunseling individu
Prinsip kaunseling individu
Cr Zizi
 
Bab 5 Model Proses Kaunseling
Bab 5  Model Proses KaunselingBab 5  Model Proses Kaunseling
Bab 5 Model Proses Kaunseling
Fathmalyn Abdullah
 
Titas present kump 2
Titas present kump 2Titas present kump 2
Titas present kump 2Biru Langit
 
Types of counselling
Types of counsellingTypes of counselling
Types of counselling
Tinto Johns Vazhupadickal
 
Counselling ppt
Counselling pptCounselling ppt
Counselling ppt
Hariprasad S Kannan
 

Viewers also liked (20)

NOTA RINGKAS EDU3107
NOTA RINGKAS EDU3107NOTA RINGKAS EDU3107
NOTA RINGKAS EDU3107
 
Teori kaunseling
Teori kaunselingTeori kaunseling
Teori kaunseling
 
Rebt Albert Ellis
Rebt Albert EllisRebt Albert Ellis
Rebt Albert Ellis
 
PSIKOLOGI KAUNSELING teori teori klasik dalam kaunseling - frued, jung adler
PSIKOLOGI KAUNSELING teori teori klasik dalam kaunseling - frued, jung adlerPSIKOLOGI KAUNSELING teori teori klasik dalam kaunseling - frued, jung adler
PSIKOLOGI KAUNSELING teori teori klasik dalam kaunseling - frued, jung adler
 
Ciri ciri kaunselor yang profesional-1
Ciri ciri kaunselor yang profesional-1Ciri ciri kaunselor yang profesional-1
Ciri ciri kaunselor yang profesional-1
 
Kod etika kaunselor lembaga kaunselor (1)
Kod etika kaunselor lembaga kaunselor (1)Kod etika kaunselor lembaga kaunselor (1)
Kod etika kaunselor lembaga kaunselor (1)
 
Bimbingan dan kaunseling
Bimbingan dan kaunselingBimbingan dan kaunseling
Bimbingan dan kaunseling
 
Ppt Psychoanalytic Theory Sigmund Freud
Ppt Psychoanalytic Theory Sigmund FreudPpt Psychoanalytic Theory Sigmund Freud
Ppt Psychoanalytic Theory Sigmund Freud
 
1.kemahiran asas kaunseling
1.kemahiran asas kaunseling1.kemahiran asas kaunseling
1.kemahiran asas kaunseling
 
Sesi Kaunseling - Kesukaran Mengimbangi Akademik dan Sukan
Sesi Kaunseling - Kesukaran Mengimbangi Akademik dan SukanSesi Kaunseling - Kesukaran Mengimbangi Akademik dan Sukan
Sesi Kaunseling - Kesukaran Mengimbangi Akademik dan Sukan
 
Divider bilik
Divider bilikDivider bilik
Divider bilik
 
Definisi ki
Definisi kiDefinisi ki
Definisi ki
 
DEMO KAUNSELING INDIVIDU
DEMO KAUNSELING INDIVIDUDEMO KAUNSELING INDIVIDU
DEMO KAUNSELING INDIVIDU
 
Bab 3 kaunselor
Bab 3  kaunselorBab 3  kaunselor
Bab 3 kaunselor
 
Slide demo kaunseling individu
Slide demo kaunseling individuSlide demo kaunseling individu
Slide demo kaunseling individu
 
Prinsip kaunseling individu
Prinsip kaunseling individuPrinsip kaunseling individu
Prinsip kaunseling individu
 
Bab 5 Model Proses Kaunseling
Bab 5  Model Proses KaunselingBab 5  Model Proses Kaunseling
Bab 5 Model Proses Kaunseling
 
Titas present kump 2
Titas present kump 2Titas present kump 2
Titas present kump 2
 
Types of counselling
Types of counsellingTypes of counselling
Types of counselling
 
Counselling ppt
Counselling pptCounselling ppt
Counselling ppt
 

Similar to Bab 6 Kemahiran Asas Kaunseling

1 kemahiran asas kaunseling
1 kemahiran asas kaunseling1 kemahiran asas kaunseling
1 kemahiran asas kaunseling
Herney Aqilah Kay
 
Kemahiran asas kaunseling
Kemahiran asas kaunselingKemahiran asas kaunseling
Kemahiran asas kaunseling
Siti Nor
 
Tindakan kaunseling
Tindakan kaunseling Tindakan kaunseling
Tindakan kaunseling
Sattia Wathy
 
Kemahiran Memberi Perhatian | Guru Bimbingan Kaunseling
Kemahiran Memberi Perhatian | Guru Bimbingan KaunselingKemahiran Memberi Perhatian | Guru Bimbingan Kaunseling
Kemahiran Memberi Perhatian | Guru Bimbingan Kaunseling
Ustat Penang
 
P_E_R_I_L_A_K_U__K_O_N_S_E_L_O_R__v.1.ppt
P_E_R_I_L_A_K_U__K_O_N_S_E_L_O_R__v.1.pptP_E_R_I_L_A_K_U__K_O_N_S_E_L_O_R__v.1.ppt
P_E_R_I_L_A_K_U__K_O_N_S_E_L_O_R__v.1.ppt
AfifFikri11
 
Tutoial minggu 3
Tutoial minggu 3Tutoial minggu 3
Tutoial minggu 3
irenelina91
 
Prosedur & teknik
Prosedur & teknikProsedur & teknik
Prosedur & teknik
anggaraider
 
keterampilan konseling
keterampilan konselingketerampilan konseling
keterampilan konseling
Joni Iswanto
 
Coaching communication
Coaching communicationCoaching communication
Coaching communication
Amelia Arista
 
3. Effective SERVICE EXCELLENCE Training_Communication
3. Effective SERVICE EXCELLENCE Training_Communication3. Effective SERVICE EXCELLENCE Training_Communication
3. Effective SERVICE EXCELLENCE Training_Communication
Kanaidi ken
 
Komunikasi interpersonal
Komunikasi interpersonalKomunikasi interpersonal
Komunikasi interpersonal
MitaChan2
 
Teknik konseling
Teknik konseling Teknik konseling
Teknik konseling
saninuraeni
 
Kemahiran berkomunikasi
Kemahiran berkomunikasiKemahiran berkomunikasi
Kemahiran berkomunikasi
@f!Q@H @F!N@
 
Keterampilan Komunikasi Coach and Mentor
Keterampilan Komunikasi Coach and MentorKeterampilan Komunikasi Coach and Mentor
Keterampilan Komunikasi Coach and Mentor
Kanaidi ken
 
Pengantar bimbingan
Pengantar bimbinganPengantar bimbingan
Pengantar bimbingan
Ain Nadia
 
Konsep Komunikasi__Materi Pelatihan Effective CORPORATE COMMUNICATION SKILLS
Konsep Komunikasi__Materi Pelatihan Effective CORPORATE COMMUNICATION SKILLSKonsep Komunikasi__Materi Pelatihan Effective CORPORATE COMMUNICATION SKILLS
Konsep Komunikasi__Materi Pelatihan Effective CORPORATE COMMUNICATION SKILLS
Kanaidi ken
 
Teknik Komunikasi Efektif dalam NEGOSIASI _ Materi Training "NEGOTIATION SKILLs"
Teknik Komunikasi Efektif dalam NEGOSIASI _ Materi Training "NEGOTIATION SKILLs"Teknik Komunikasi Efektif dalam NEGOSIASI _ Materi Training "NEGOTIATION SKILLs"
Teknik Komunikasi Efektif dalam NEGOSIASI _ Materi Training "NEGOTIATION SKILLs"
Kanaidi ken
 
Keterampilan Komunikasi Manager of Duty di RUMAH SAKIT _Materi Training "MoD ...
Keterampilan Komunikasi Manager of Duty di RUMAH SAKIT _Materi Training "MoD ...Keterampilan Komunikasi Manager of Duty di RUMAH SAKIT _Materi Training "MoD ...
Keterampilan Komunikasi Manager of Duty di RUMAH SAKIT _Materi Training "MoD ...
Kanaidi ken
 
Keterampilan Public Speaking & Body Language seorang Master of Ceremonial (MC)
Keterampilan Public Speaking & Body Language seorang Master of Ceremonial (MC)Keterampilan Public Speaking & Body Language seorang Master of Ceremonial (MC)
Keterampilan Public Speaking & Body Language seorang Master of Ceremonial (MC)
Kanaidi ken
 
Proses Kaunseling Brammer Model
Proses Kaunseling Brammer ModelProses Kaunseling Brammer Model
Proses Kaunseling Brammer Model
qqilah
 

Similar to Bab 6 Kemahiran Asas Kaunseling (20)

1 kemahiran asas kaunseling
1 kemahiran asas kaunseling1 kemahiran asas kaunseling
1 kemahiran asas kaunseling
 
Kemahiran asas kaunseling
Kemahiran asas kaunselingKemahiran asas kaunseling
Kemahiran asas kaunseling
 
Tindakan kaunseling
Tindakan kaunseling Tindakan kaunseling
Tindakan kaunseling
 
Kemahiran Memberi Perhatian | Guru Bimbingan Kaunseling
Kemahiran Memberi Perhatian | Guru Bimbingan KaunselingKemahiran Memberi Perhatian | Guru Bimbingan Kaunseling
Kemahiran Memberi Perhatian | Guru Bimbingan Kaunseling
 
P_E_R_I_L_A_K_U__K_O_N_S_E_L_O_R__v.1.ppt
P_E_R_I_L_A_K_U__K_O_N_S_E_L_O_R__v.1.pptP_E_R_I_L_A_K_U__K_O_N_S_E_L_O_R__v.1.ppt
P_E_R_I_L_A_K_U__K_O_N_S_E_L_O_R__v.1.ppt
 
Tutoial minggu 3
Tutoial minggu 3Tutoial minggu 3
Tutoial minggu 3
 
Prosedur & teknik
Prosedur & teknikProsedur & teknik
Prosedur & teknik
 
keterampilan konseling
keterampilan konselingketerampilan konseling
keterampilan konseling
 
Coaching communication
Coaching communicationCoaching communication
Coaching communication
 
3. Effective SERVICE EXCELLENCE Training_Communication
3. Effective SERVICE EXCELLENCE Training_Communication3. Effective SERVICE EXCELLENCE Training_Communication
3. Effective SERVICE EXCELLENCE Training_Communication
 
Komunikasi interpersonal
Komunikasi interpersonalKomunikasi interpersonal
Komunikasi interpersonal
 
Teknik konseling
Teknik konseling Teknik konseling
Teknik konseling
 
Kemahiran berkomunikasi
Kemahiran berkomunikasiKemahiran berkomunikasi
Kemahiran berkomunikasi
 
Keterampilan Komunikasi Coach and Mentor
Keterampilan Komunikasi Coach and MentorKeterampilan Komunikasi Coach and Mentor
Keterampilan Komunikasi Coach and Mentor
 
Pengantar bimbingan
Pengantar bimbinganPengantar bimbingan
Pengantar bimbingan
 
Konsep Komunikasi__Materi Pelatihan Effective CORPORATE COMMUNICATION SKILLS
Konsep Komunikasi__Materi Pelatihan Effective CORPORATE COMMUNICATION SKILLSKonsep Komunikasi__Materi Pelatihan Effective CORPORATE COMMUNICATION SKILLS
Konsep Komunikasi__Materi Pelatihan Effective CORPORATE COMMUNICATION SKILLS
 
Teknik Komunikasi Efektif dalam NEGOSIASI _ Materi Training "NEGOTIATION SKILLs"
Teknik Komunikasi Efektif dalam NEGOSIASI _ Materi Training "NEGOTIATION SKILLs"Teknik Komunikasi Efektif dalam NEGOSIASI _ Materi Training "NEGOTIATION SKILLs"
Teknik Komunikasi Efektif dalam NEGOSIASI _ Materi Training "NEGOTIATION SKILLs"
 
Keterampilan Komunikasi Manager of Duty di RUMAH SAKIT _Materi Training "MoD ...
Keterampilan Komunikasi Manager of Duty di RUMAH SAKIT _Materi Training "MoD ...Keterampilan Komunikasi Manager of Duty di RUMAH SAKIT _Materi Training "MoD ...
Keterampilan Komunikasi Manager of Duty di RUMAH SAKIT _Materi Training "MoD ...
 
Keterampilan Public Speaking & Body Language seorang Master of Ceremonial (MC)
Keterampilan Public Speaking & Body Language seorang Master of Ceremonial (MC)Keterampilan Public Speaking & Body Language seorang Master of Ceremonial (MC)
Keterampilan Public Speaking & Body Language seorang Master of Ceremonial (MC)
 
Proses Kaunseling Brammer Model
Proses Kaunseling Brammer ModelProses Kaunseling Brammer Model
Proses Kaunseling Brammer Model
 

More from Fathmalyn Abdullah

Buku Teks Pendidikan Palang Merah
Buku Teks Pendidikan Palang MerahBuku Teks Pendidikan Palang Merah
Buku Teks Pendidikan Palang Merah
Fathmalyn Abdullah
 
MULTIDIMENSIONAL SELF-ESTEEM INVENTORY POWER POINT
 MULTIDIMENSIONAL SELF-ESTEEM INVENTORY POWER POINT MULTIDIMENSIONAL SELF-ESTEEM INVENTORY POWER POINT
MULTIDIMENSIONAL SELF-ESTEEM INVENTORY POWER POINT
Fathmalyn Abdullah
 
MULTIDIMENSIONAL SELF-ESTEEM INVENTORY
MULTIDIMENSIONAL SELF-ESTEEM INVENTORYMULTIDIMENSIONAL SELF-ESTEEM INVENTORY
MULTIDIMENSIONAL SELF-ESTEEM INVENTORY
Fathmalyn Abdullah
 
Contoh Huraian Jurnal :)
Contoh Huraian Jurnal :)Contoh Huraian Jurnal :)
Contoh Huraian Jurnal :)
Fathmalyn Abdullah
 
Bab 2 Kaunseling
Bab 2  KaunselingBab 2  Kaunseling
Bab 2 Kaunseling
Fathmalyn Abdullah
 
Bab 1 Perkhidmatan Menolong
Bab 1 Perkhidmatan Menolong Bab 1 Perkhidmatan Menolong
Bab 1 Perkhidmatan Menolong
Fathmalyn Abdullah
 
MODUL KEMAHIRAN MENGGUNAKAN 5 DOMAIN
MODUL KEMAHIRAN MENGGUNAKAN 5 DOMAINMODUL KEMAHIRAN MENGGUNAKAN 5 DOMAIN
MODUL KEMAHIRAN MENGGUNAKAN 5 DOMAIN
Fathmalyn Abdullah
 
Kemahiran Belajar Menggunakan i-Think
Kemahiran Belajar Menggunakan i-ThinkKemahiran Belajar Menggunakan i-Think
Kemahiran Belajar Menggunakan i-Think
Fathmalyn Abdullah
 
Falsafah Ilmu : Ulasan Jurnal
Falsafah Ilmu : Ulasan JurnalFalsafah Ilmu : Ulasan Jurnal
Falsafah Ilmu : Ulasan Jurnal
Fathmalyn Abdullah
 
Teori Alfred Adler
Teori Alfred AdlerTeori Alfred Adler
Teori Alfred Adler
Fathmalyn Abdullah
 
Teori Abraham Maslow
Teori Abraham MaslowTeori Abraham Maslow
Teori Abraham Maslow
Fathmalyn Abdullah
 
Teori Sigmund Freud
Teori Sigmund FreudTeori Sigmund Freud
Teori Sigmund Freud
Fathmalyn Abdullah
 
Teori Rollo May
Teori Rollo MayTeori Rollo May
Teori Rollo May
Fathmalyn Abdullah
 
Teori Karen Horney
Teori Karen HorneyTeori Karen Horney
Teori Karen Horney
Fathmalyn Abdullah
 

More from Fathmalyn Abdullah (14)

Buku Teks Pendidikan Palang Merah
Buku Teks Pendidikan Palang MerahBuku Teks Pendidikan Palang Merah
Buku Teks Pendidikan Palang Merah
 
MULTIDIMENSIONAL SELF-ESTEEM INVENTORY POWER POINT
 MULTIDIMENSIONAL SELF-ESTEEM INVENTORY POWER POINT MULTIDIMENSIONAL SELF-ESTEEM INVENTORY POWER POINT
MULTIDIMENSIONAL SELF-ESTEEM INVENTORY POWER POINT
 
MULTIDIMENSIONAL SELF-ESTEEM INVENTORY
MULTIDIMENSIONAL SELF-ESTEEM INVENTORYMULTIDIMENSIONAL SELF-ESTEEM INVENTORY
MULTIDIMENSIONAL SELF-ESTEEM INVENTORY
 
Contoh Huraian Jurnal :)
Contoh Huraian Jurnal :)Contoh Huraian Jurnal :)
Contoh Huraian Jurnal :)
 
Bab 2 Kaunseling
Bab 2  KaunselingBab 2  Kaunseling
Bab 2 Kaunseling
 
Bab 1 Perkhidmatan Menolong
Bab 1 Perkhidmatan Menolong Bab 1 Perkhidmatan Menolong
Bab 1 Perkhidmatan Menolong
 
MODUL KEMAHIRAN MENGGUNAKAN 5 DOMAIN
MODUL KEMAHIRAN MENGGUNAKAN 5 DOMAINMODUL KEMAHIRAN MENGGUNAKAN 5 DOMAIN
MODUL KEMAHIRAN MENGGUNAKAN 5 DOMAIN
 
Kemahiran Belajar Menggunakan i-Think
Kemahiran Belajar Menggunakan i-ThinkKemahiran Belajar Menggunakan i-Think
Kemahiran Belajar Menggunakan i-Think
 
Falsafah Ilmu : Ulasan Jurnal
Falsafah Ilmu : Ulasan JurnalFalsafah Ilmu : Ulasan Jurnal
Falsafah Ilmu : Ulasan Jurnal
 
Teori Alfred Adler
Teori Alfred AdlerTeori Alfred Adler
Teori Alfred Adler
 
Teori Abraham Maslow
Teori Abraham MaslowTeori Abraham Maslow
Teori Abraham Maslow
 
Teori Sigmund Freud
Teori Sigmund FreudTeori Sigmund Freud
Teori Sigmund Freud
 
Teori Rollo May
Teori Rollo MayTeori Rollo May
Teori Rollo May
 
Teori Karen Horney
Teori Karen HorneyTeori Karen Horney
Teori Karen Horney
 

Recently uploaded

Bahan Tayang PPDB Kabupaten Bogor Tahun 2024
Bahan Tayang PPDB Kabupaten Bogor Tahun 2024Bahan Tayang PPDB Kabupaten Bogor Tahun 2024
Bahan Tayang PPDB Kabupaten Bogor Tahun 2024
JatiWidyaIswara
 
RANCANGAN TINDAKAN AKSI NYATA MODUL 1.4.pdf.pdf
RANCANGAN TINDAKAN AKSI NYATA MODUL 1.4.pdf.pdfRANCANGAN TINDAKAN AKSI NYATA MODUL 1.4.pdf.pdf
RANCANGAN TINDAKAN AKSI NYATA MODUL 1.4.pdf.pdf
OswaldusDiwaDoka
 
Panduan E_KSP SMK 2024 Program Kemendikbud SMK
Panduan E_KSP SMK 2024 Program Kemendikbud SMKPanduan E_KSP SMK 2024 Program Kemendikbud SMK
Panduan E_KSP SMK 2024 Program Kemendikbud SMK
PujiMaryati
 
pdf-powerpoint-kesehatan-reproduksi-remaja-ppt-kespro-remaja-_compress (1).pptx
pdf-powerpoint-kesehatan-reproduksi-remaja-ppt-kespro-remaja-_compress (1).pptxpdf-powerpoint-kesehatan-reproduksi-remaja-ppt-kespro-remaja-_compress (1).pptx
pdf-powerpoint-kesehatan-reproduksi-remaja-ppt-kespro-remaja-_compress (1).pptx
vivi211570
 
Modul Ajar Projek Kreatif dan Kewirausahaan - Peluang Usaha di Lingkungan i...
Modul Ajar Projek Kreatif dan Kewirausahaan - Peluang Usaha di Lingkungan  i...Modul Ajar Projek Kreatif dan Kewirausahaan - Peluang Usaha di Lingkungan  i...
Modul Ajar Projek Kreatif dan Kewirausahaan - Peluang Usaha di Lingkungan i...
PutraDwitara
 
Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 11 Fase F Kurikulum Merdeka
Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 11 Fase F Kurikulum MerdekaModul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 11 Fase F Kurikulum Merdeka
Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 11 Fase F Kurikulum Merdeka
Fathan Emran
 
Selamat "Hari Raya_Idul Adha 1445H / 2024H".
Selamat "Hari Raya_Idul Adha 1445H / 2024H".Selamat "Hari Raya_Idul Adha 1445H / 2024H".
Selamat "Hari Raya_Idul Adha 1445H / 2024H".
Kanaidi ken
 
Saint Anthony of Padua, doctor of the church (Indonesian).pptx
Saint Anthony of Padua, doctor of the church (Indonesian).pptxSaint Anthony of Padua, doctor of the church (Indonesian).pptx
Saint Anthony of Padua, doctor of the church (Indonesian).pptx
Martin M Flynn
 
Demonstrasi Konseptual Modul 2.1 - RPP Berdiferensiasi.pdf
Demonstrasi Konseptual Modul 2.1 - RPP Berdiferensiasi.pdfDemonstrasi Konseptual Modul 2.1 - RPP Berdiferensiasi.pdf
Demonstrasi Konseptual Modul 2.1 - RPP Berdiferensiasi.pdf
d2spdpnd9185
 
Tugas Refleksi Dwi Mingguan Modul 1.4.pdf
Tugas Refleksi Dwi Mingguan Modul 1.4.pdfTugas Refleksi Dwi Mingguan Modul 1.4.pdf
Tugas Refleksi Dwi Mingguan Modul 1.4.pdf
Thahir9
 
Alur tujuan pembelajaran bahasa inggris kelas x fase e
Alur tujuan pembelajaran bahasa inggris kelas x fase eAlur tujuan pembelajaran bahasa inggris kelas x fase e
Alur tujuan pembelajaran bahasa inggris kelas x fase e
MsElisazmar
 
Modul Ajar PAI dan Budi Pekerti Kelas 4 Fase B Kurikulum merdeka
Modul Ajar PAI dan Budi Pekerti Kelas 4 Fase B Kurikulum merdekaModul Ajar PAI dan Budi Pekerti Kelas 4 Fase B Kurikulum merdeka
Modul Ajar PAI dan Budi Pekerti Kelas 4 Fase B Kurikulum merdeka
Fathan Emran
 
Panduan Pemilihan Mapel Pilihan SMK.pptx
Panduan Pemilihan Mapel Pilihan SMK.pptxPanduan Pemilihan Mapel Pilihan SMK.pptx
Panduan Pemilihan Mapel Pilihan SMK.pptx
tab2008
 
Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila SD.pdf.pdf
Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila SD.pdf.pdfProjek Penguatan Profil Pelajar Pancasila SD.pdf.pdf
Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila SD.pdf.pdf
anikdwihariyanti
 
Koneksi Antar Materi modul 2.1.pptx Johan martha
Koneksi Antar Materi modul 2.1.pptx Johan marthaKoneksi Antar Materi modul 2.1.pptx Johan martha
Koneksi Antar Materi modul 2.1.pptx Johan martha
johan199969
 
Pembentukan-Pantarlih-Pilkada-Kabupaten-Tapin.pptx
Pembentukan-Pantarlih-Pilkada-Kabupaten-Tapin.pptxPembentukan-Pantarlih-Pilkada-Kabupaten-Tapin.pptx
Pembentukan-Pantarlih-Pilkada-Kabupaten-Tapin.pptx
Sosdiklihparmassdm
 
laporan komunitas belajar sekolah dasar negeri botoputih
laporan komunitas belajar sekolah dasar negeri botoputihlaporan komunitas belajar sekolah dasar negeri botoputih
laporan komunitas belajar sekolah dasar negeri botoputih
SDNBotoputih
 
635237001-MATERI-rev1-Pantarlih-Bimtek-Penyusunan-Daftar-Pemilih.pdf
635237001-MATERI-rev1-Pantarlih-Bimtek-Penyusunan-Daftar-Pemilih.pdf635237001-MATERI-rev1-Pantarlih-Bimtek-Penyusunan-Daftar-Pemilih.pdf
635237001-MATERI-rev1-Pantarlih-Bimtek-Penyusunan-Daftar-Pemilih.pdf
syamsulbahri09
 
REAKSI MASYARAKAT TERHADAP PENJAJAHAN BARAT DI MESIR (2).pptx
REAKSI MASYARAKAT TERHADAP PENJAJAHAN BARAT DI MESIR (2).pptxREAKSI MASYARAKAT TERHADAP PENJAJAHAN BARAT DI MESIR (2).pptx
REAKSI MASYARAKAT TERHADAP PENJAJAHAN BARAT DI MESIR (2).pptx
ianchin0007
 
LAPORAN PRAKTIKUM EKOLOGI UMUM TENTANG MENGUKUR KEANEKARAGAMAN JENIS FLORA D...
LAPORAN PRAKTIKUM EKOLOGI UMUM TENTANG MENGUKUR KEANEKARAGAMAN JENIS FLORA D...LAPORAN PRAKTIKUM EKOLOGI UMUM TENTANG MENGUKUR KEANEKARAGAMAN JENIS FLORA D...
LAPORAN PRAKTIKUM EKOLOGI UMUM TENTANG MENGUKUR KEANEKARAGAMAN JENIS FLORA D...
HengkiRisman
 

Recently uploaded (20)

Bahan Tayang PPDB Kabupaten Bogor Tahun 2024
Bahan Tayang PPDB Kabupaten Bogor Tahun 2024Bahan Tayang PPDB Kabupaten Bogor Tahun 2024
Bahan Tayang PPDB Kabupaten Bogor Tahun 2024
 
RANCANGAN TINDAKAN AKSI NYATA MODUL 1.4.pdf.pdf
RANCANGAN TINDAKAN AKSI NYATA MODUL 1.4.pdf.pdfRANCANGAN TINDAKAN AKSI NYATA MODUL 1.4.pdf.pdf
RANCANGAN TINDAKAN AKSI NYATA MODUL 1.4.pdf.pdf
 
Panduan E_KSP SMK 2024 Program Kemendikbud SMK
Panduan E_KSP SMK 2024 Program Kemendikbud SMKPanduan E_KSP SMK 2024 Program Kemendikbud SMK
Panduan E_KSP SMK 2024 Program Kemendikbud SMK
 
pdf-powerpoint-kesehatan-reproduksi-remaja-ppt-kespro-remaja-_compress (1).pptx
pdf-powerpoint-kesehatan-reproduksi-remaja-ppt-kespro-remaja-_compress (1).pptxpdf-powerpoint-kesehatan-reproduksi-remaja-ppt-kespro-remaja-_compress (1).pptx
pdf-powerpoint-kesehatan-reproduksi-remaja-ppt-kespro-remaja-_compress (1).pptx
 
Modul Ajar Projek Kreatif dan Kewirausahaan - Peluang Usaha di Lingkungan i...
Modul Ajar Projek Kreatif dan Kewirausahaan - Peluang Usaha di Lingkungan  i...Modul Ajar Projek Kreatif dan Kewirausahaan - Peluang Usaha di Lingkungan  i...
Modul Ajar Projek Kreatif dan Kewirausahaan - Peluang Usaha di Lingkungan i...
 
Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 11 Fase F Kurikulum Merdeka
Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 11 Fase F Kurikulum MerdekaModul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 11 Fase F Kurikulum Merdeka
Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 11 Fase F Kurikulum Merdeka
 
Selamat "Hari Raya_Idul Adha 1445H / 2024H".
Selamat "Hari Raya_Idul Adha 1445H / 2024H".Selamat "Hari Raya_Idul Adha 1445H / 2024H".
Selamat "Hari Raya_Idul Adha 1445H / 2024H".
 
Saint Anthony of Padua, doctor of the church (Indonesian).pptx
Saint Anthony of Padua, doctor of the church (Indonesian).pptxSaint Anthony of Padua, doctor of the church (Indonesian).pptx
Saint Anthony of Padua, doctor of the church (Indonesian).pptx
 
Demonstrasi Konseptual Modul 2.1 - RPP Berdiferensiasi.pdf
Demonstrasi Konseptual Modul 2.1 - RPP Berdiferensiasi.pdfDemonstrasi Konseptual Modul 2.1 - RPP Berdiferensiasi.pdf
Demonstrasi Konseptual Modul 2.1 - RPP Berdiferensiasi.pdf
 
Tugas Refleksi Dwi Mingguan Modul 1.4.pdf
Tugas Refleksi Dwi Mingguan Modul 1.4.pdfTugas Refleksi Dwi Mingguan Modul 1.4.pdf
Tugas Refleksi Dwi Mingguan Modul 1.4.pdf
 
Alur tujuan pembelajaran bahasa inggris kelas x fase e
Alur tujuan pembelajaran bahasa inggris kelas x fase eAlur tujuan pembelajaran bahasa inggris kelas x fase e
Alur tujuan pembelajaran bahasa inggris kelas x fase e
 
Modul Ajar PAI dan Budi Pekerti Kelas 4 Fase B Kurikulum merdeka
Modul Ajar PAI dan Budi Pekerti Kelas 4 Fase B Kurikulum merdekaModul Ajar PAI dan Budi Pekerti Kelas 4 Fase B Kurikulum merdeka
Modul Ajar PAI dan Budi Pekerti Kelas 4 Fase B Kurikulum merdeka
 
Panduan Pemilihan Mapel Pilihan SMK.pptx
Panduan Pemilihan Mapel Pilihan SMK.pptxPanduan Pemilihan Mapel Pilihan SMK.pptx
Panduan Pemilihan Mapel Pilihan SMK.pptx
 
Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila SD.pdf.pdf
Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila SD.pdf.pdfProjek Penguatan Profil Pelajar Pancasila SD.pdf.pdf
Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila SD.pdf.pdf
 
Koneksi Antar Materi modul 2.1.pptx Johan martha
Koneksi Antar Materi modul 2.1.pptx Johan marthaKoneksi Antar Materi modul 2.1.pptx Johan martha
Koneksi Antar Materi modul 2.1.pptx Johan martha
 
Pembentukan-Pantarlih-Pilkada-Kabupaten-Tapin.pptx
Pembentukan-Pantarlih-Pilkada-Kabupaten-Tapin.pptxPembentukan-Pantarlih-Pilkada-Kabupaten-Tapin.pptx
Pembentukan-Pantarlih-Pilkada-Kabupaten-Tapin.pptx
 
laporan komunitas belajar sekolah dasar negeri botoputih
laporan komunitas belajar sekolah dasar negeri botoputihlaporan komunitas belajar sekolah dasar negeri botoputih
laporan komunitas belajar sekolah dasar negeri botoputih
 
635237001-MATERI-rev1-Pantarlih-Bimtek-Penyusunan-Daftar-Pemilih.pdf
635237001-MATERI-rev1-Pantarlih-Bimtek-Penyusunan-Daftar-Pemilih.pdf635237001-MATERI-rev1-Pantarlih-Bimtek-Penyusunan-Daftar-Pemilih.pdf
635237001-MATERI-rev1-Pantarlih-Bimtek-Penyusunan-Daftar-Pemilih.pdf
 
REAKSI MASYARAKAT TERHADAP PENJAJAHAN BARAT DI MESIR (2).pptx
REAKSI MASYARAKAT TERHADAP PENJAJAHAN BARAT DI MESIR (2).pptxREAKSI MASYARAKAT TERHADAP PENJAJAHAN BARAT DI MESIR (2).pptx
REAKSI MASYARAKAT TERHADAP PENJAJAHAN BARAT DI MESIR (2).pptx
 
LAPORAN PRAKTIKUM EKOLOGI UMUM TENTANG MENGUKUR KEANEKARAGAMAN JENIS FLORA D...
LAPORAN PRAKTIKUM EKOLOGI UMUM TENTANG MENGUKUR KEANEKARAGAMAN JENIS FLORA D...LAPORAN PRAKTIKUM EKOLOGI UMUM TENTANG MENGUKUR KEANEKARAGAMAN JENIS FLORA D...
LAPORAN PRAKTIKUM EKOLOGI UMUM TENTANG MENGUKUR KEANEKARAGAMAN JENIS FLORA D...
 

Bab 6 Kemahiran Asas Kaunseling

 • 3. . KEMAHIRAN PRA SESI 1. Didefinasikan sebagai = persediaan awal kaunselor. (segi peribadi, fizikal & maklumat/ rekod klien.) • Merupakan ice breaking.
 • 4. 2. Klien mula membina perasaan kepercayaan terhadap kaunselor. • Maklumat peribadi klien perlu dikumpulkan secara sistematik. • Reaksi kaunselor perlulah jujur dan ikhlas. • Kaunselor perlulah menunjukkan perasaan yang penyayang.
 • 5. 3. Penyediaan tempat. • Tempat perlulah selesa. • Mempunyai keperluan seperti kerusi, meja kipas angin yang mencukupi. • Tempat perlulah nyaman dan wangi. • Kaunselor perlu menyediakan ruang yang tidak sempit dan bersepah.
 • 6. 4. Menentukan keberkesanan. • Merupakan first impression klien terhadap kaunselor. ( sama ada boleh percaya atau tidak). • Peringkat ini amat penting. Sama ada klien ingin meneruskan sesi seterusnya atau tidak.
 • 7. KEMAHIRAN MEMBINA HUBUNGAN UNTUK MEWUJUDKAN KEJELEKITAN DAN SUASANA YANG TERAPUTIK PERHUBUNGAN YANG UNIK DAN ISTIMEWA DINAMIK SERTA FASILITATIF MENITIKBERATKAN PERSONALITI KAUNSELOR MEMBAWA KLIEN MENGHADAPI REALITI MEMBERI PERANGSANG KEPADA KLIEN
 • 8. MEMBINA SUASANA ALAM SEKELILING SUASANA TERAPUTIK. RUANG UNTUK BERKOMUNIKASI. PENAMPILAN DIRI. EKSPRESI MUKA. KONTAK MATA. CARA DUDUK DALAM SESI KAUNSELING PERGERAKAN TANGAN DAN KAKI. SENYUMAN NADA SUARA MENGGALAKKAN KLIEN BERCAKAP PERKARA PENTING DALAM MEMBINA HUBUNGAN
 • 9. KERUSI YANG DI GUNAKAN KLIEN HARUSLAH DALAM KEADAAN YANG ELOK DAN POSISI YANG BETUL BILIK MESTILAH BAU HARUM DAN SELESA SUASANA YANG TERATUR DAN KEMAS BILIK JANGAN TERLALU PANAS ATAU SEJUK MEMBINA SUASANA ALAM SEKELILING
 • 11. RUANG UNTUK BERKOMUNIKASI POSISI KEDUDUKAN HARUSLAHA BERSESUAIAN DAN SELESA. -JARAK 1-1.5.
 • 13. Eksperasi muka •Setiap manusia akan mempamerkan eksperasi muka yang berbeza-beza mengikut perasaan dan keadaan •Sesi kaunseling juga amat menitikberatkan ekperasi muka kaunselor kerana eksperasi muka dapat membantu menerangkan erti mesej yang ingin disampaikan •Seorang kaunselor yang profesional akan menggunakan kemahiran ini untuk mempamerkan memek muka yang menyakinkan •Memek muka terbentuk hasil daripada pandangan mata, kedutan dahi, muka dan hidung serta reaksi wajah yang lahir ketika sesi. Pandangan mata •Konteks mata mempunyai fungsi yang amat penting iaitu memberikan tumpuan, menunjukkna minat, menunjukkan tanda hormat, menggalakan perundingan, menimbulkan rasa penerimaan, rasa percaya, selesa, dan kesungguhan. Cara duduk dalam sesi kaunseling •Membaca bahasa badan atau gerakan yang dilakukan oleh kilen merupakan kemahiran yang perlu ada dalam diri kaunselor. •Seseorang yang bersifat terbuka dan mesra akan duduk condong sedikit kearah orang yang bercakap dengan nya •Kaunselor perlu mengamalkan beberapa ciri duduk iaitu tidak menyandar di kerusi sambil menggoyangkan badannya secara tidak berhenti, jangan menyilang kaki dengan kaki sebelah di atas lutut, atau sambil tangan di letak di belakang tengkuk dan menyandar
 • 14. •Pergerakan ini membantu memudahkan kaunselor dan klien memahami antara satu sama lain, namun pergerakan ini juga banyak menggangu sesi contohnya klien mungkin akan mengoyangkan kakinya secara berterusan kerana berasa gementar Pergerakan tangan dan kaki • Kaunselor perlu bijak untuk memahami senyuman yang diberikan oleh klien • Klien yang berasa takut, risau, keliru atau serba salah dan malu mungkin akan senyum untuk menyembunyik an perasaan tersebut. Senyuman •Dalam komunikasi, nada suara amat penting untuk memudahkan memahami kontak dan situasi yang sedang dibincangkan •Kunselor yang boleh memahami nada suara yang dikeluarkan oleh klien akan dapat mengesan emosi yang terkandung •Antara contoh nada suara adalah: •Tegang •Geram •Marah •Sedih Nada suara • Kaunselor perlu pandai mengajukan soalan yang pelbagai dengan menggunakkan soalan-soalan jenis terbuka • Kaunselor juga perlu mendengar secara aktif, teliti dan empati Menggalakan klien bercakap
 • 15. KEMAHIRAN PENSTRUKTURAN UNTUK MENYEDIAKKAN NADA DAN STUKTUR SESI PERUNDINGAN KONTRAK KAUNSELING MENTUKAN SIFAT BATASAN DAN MATLAMAT PERHUBUNGAN MENOLONG CARA FORMAL DAN TIDAK FORMAL
 • 16. ELEMAN PENTING PENSTRUKTURAN Menerangkan definisi kaunseling Diterangkan kepada klien untuk memudahkan klien mengetahui dan memahami konsep kaunseling Had Masa Setiap sesi kaunseling yang dijalankan mengambil masa selama 45 minit hingga sejam. Matlamat sesi kaunseling yang telah dijalankan I) Memudahkan perubahan tingkah laku 2) Meningkatkan keupayaan klien untuk memulakan dan memeruskan perhubungan
 • 17. Etika kerahsiaan dalam kaunseling Kaunselor perlu menerangkan perkara yang melibatkan isu kerahsiaan dalam kaunseling Peranan kausleor Kauselor menerangkan perannanya sebagai seorang kaunselor dan peranan klien, hal ini klien dapat memahami serba sedikit tentnag perjalanan kauseling
 • 18. KEMAHIRAN BERKOMUNIKASI  komunikasi antara kaunselor dan klien  penanda aras sama ada sesi itu berjaya atau tidak  kaunseling adalah bidang yang melibatkan komunikasi  Kemahiran ini terbahagi kepada dua iaitu :-
 • 19. • Menurut Maznah dan Zainal, komunikasi lisan adalah interaksi tutur kata secara timbal balas antara pembimbing dan klien dalam memahami dunia klien dengan lebih jelas. KEMAHIRAN KOMUNIKASI LISAN Cara komunikasi paling berkesan Berlaku secara terus antara klien dan kaunselor Mesej yang hendak disampaikan lebih jelas
 • 20. BEBERAPA PERKARA YANG PERLU DIAMBIL KIRA Memahami dan dapat menggunakan sesuatu istilah berkaitan perasaan tertentu dengan jelas Memahami dan dapat menggunakan istilah berkaitan pemikiran Bertanya sesuatu soalan dengan jelas dan dapat difahami Menyampaikan sesuatu maklumat dengan jelas Menggunakan analogi yang mudah dan difahami oleh klien Bertutur dengan tenang dan nada yang sesuai
 • 21. Menggunakan susunan perkataan yang teratur Tutur kata yang dapat mencabar minda, perasaan ke arah perubahan tingkah laku Menggunakan bahan sokongan bang mengukuhkan pendapat Humor atau jenaka bagi menenangkan suasana ketegangan dalam sesi Bertindak sebagai seorang pemudah cara
 • 22. KOMUNIKASI LISAN YANG TIDAK DIGALAKKAN Bercakap terlalu laju Menyampaikan secara berlebihan dan berulang kali sehingga menjemukan Kata-kata yang kurang beradab Humor yang berlebihan Merendahkan kelebihan orang lain Mengawal suasana
 • 23. KEMAHIRAN LISAN TERDIRI DARIPADA KEMAHIRAN ASAS YANG LAIN SEPERTI :-  Dorongan minima  Parafrasa  Refleksi  Merumus  Kemahiran menyoal  Konfrontasi  Kemahiran mengatasi kesenyapan klien  Memberi fokus  Bimbingan langsung
 • 24. KEMAHIRAN BUKAN LISAN • Mentafsir bahasa bukan lisan yang ditunjukkan oleh klien yang mana dapat membantu kaunselor memahami klien dengan lebih mendalam. • Bukan melalui tutur kata tetapi melalui ekspresi muka, pandangan mata dan gerak-geri • Harus selaras dengan verbal • Boleh digunakan dalam bentuk pertanyaan, pencetus isudan pemula perbincangan • SOLER akronim kemahiran bukan lisan sebagai panduan kepada kaunselor
 • 25. Menurut Mizan Adiliah da Halimatun Halaliah ( 2002) fungsi pandangan atau mata adalah :
 • 26. • R ( Relax ) - kaunselor perlu menunjukkan suasana tenang - gangguan yang menghalang tumpuan seperti melihat jam, teringatkan perkara lain, mengejar masa dan sebagainya harus dielakkan Bertambah atau berkurangnya tenaga bertutur Fonem atau suku kata Tahap keserakan suara Kecepatan atau kelambatan tempo perkataan Pergerakan badan dan tangan
 • 27. Kemahiran-kemahiran bukan lisan SENYUMAN • Antara senyuman yang berlaku di sepanjang sesi kaunseling ialah • Kaunselor perlu menyambut klien dengan senyuman supaya klien tahu penerimaan kaunselor terhadap dirinya • Kaunselor tersenyum apabila klien menceritakan kenangan manisnya ketika bersam dengan rakannya sewaktu kecil dulu • Klien tersenyum ketika meninggalkan sesi kaunseling dan kaunselor membalas senyuman yang diberikan oleh kliennya PANDANGAN MATA • Ia menunjukkan kaunselor memberikan perhatian yang sepenuhnya kepada klien • Pandangan mata juaga menunjukkan bahawa diri klien sedang di dengar dan di perhatikan POSISI BADAN • Posisi badan merujuk kepada pergerakan anggota badan • Posisi badan yang sesuai adalah dengan kaki di lantai badan agak kehadapan sedikit dan tangan yang terbuka menunjukkan kesediaan kaunselor
 • 28. KEDUDUKAN DAN JARAK • Merujuk kepada kedudukan fizikal dalam proses kaunseling • Kedudukan dan jarak antara kaunselor dan klien tidak terlalu jauh atau tidak terlalu rapat • Kaunselor yang berkesan perlu membenarkan jarak yang mencukupi bagi klien berasa lebih selesa EKSPERASI MUKA • Eksperasi muka adalah gmbaran hati manusia, ia dapat mengambarkan segala perasaan, emosi dan fikiran manusia • Eksperasi muka dapat membantu menerangkan erti mesej yang ingin disampaikan TAHAP TENAGA • Merujuk kepada keadaan kaunselor apabila sedang mengendalikan sesi kaunseling • Tahap tenaga kaunselor perlulah cergas tetapi tidak terlalu ghairah sehingga meninbulkan rasa terancam dalam diri klien SENTUHAN • Merupakan satu cara fizikal bagi menunjukkan rasa kasih sayang seseorang kepada orang lain • Sentuahan yang menunjukkan kemesraan kepada klien seperti memegang tangan, atau menepuk bahu klien bagi mempersilakan masuk ke bilik kaunseling serta berjabat tangan dengan klien
 • 29. NADA SUARA • Dapat mengambarkan perasaan individu ketiak berkomunikasi contoh suara yang lemah, biasa dan lain-lain PERGERAKAN KAKI DAN TANGAN •Kaunselor perlu memerhatikan setiap gerakkan tangan dan kaki klien bagi mendapatkan maklumat tambahan •Antara gerakkan yang biasa dilakukan ialah: •Mengaru-garu kepala mungkin menunjukkan klien berada dalam keadaan gelisah •Mengigit jari pula menunjukkan klien berasa tertekan •Memegang kepala bermaksud diri klien berasa buntu WARNA DAN CARA PAKAIAN •Apabila penampilan kaunselor menarik ia memberi gambaran dan imej yang baik kepada dirinya •Penampilan kaunselor yang menganggu tumbuan klien adalah seperti bai minyak wangi yang kuat, berpakaian yang menjolok mata, berpakaian yang terlalu selekeh, ataupun bau badan yang tidak menyenangkan.