SlideShare a Scribd company logo
Tekoäly opetuksessa
Turun seudun äidinkielenopettajat ry
22.3.2023
Matleena Laakso
Blogi: www.matleenalaakso.fi
Twitter: @matleenalaakso
Ohjeet: www.matleenalaakso.fi/p/koulutusdiat.htm Kuva tehty tekoälyavusteisesti sivulla:
www.photoleapapp.com
Matleena Laakso
Digipedagoginen asiantuntija ja kouluttaja
• Kouluttanut ympäri Suomea ja
verkossa, TAMK:ssa sivutoimisesti.
• Aktiivinen bloggaaja, tunnustusta alalla.
• Kiinnostunut tekoälystä opetuksessa.
• Haluaa jakaa tietoa ja kokemusta
aiheesta.
Teksti on Bingin AI-pohjaisen keskustelutilan
laatima esittely. Kuva on valittu sen
ehdotuksesta Instagramista.
Diojen linkkejä & muita hyviä lähteitä
padlet.com/matlaakso/ai
Tekoäly ei ole mitään uutta
ChatGPT ennätysnopeasti käyttöön
www.statista.com/chart/29174/time-to-one-million-users
Näkökulmia
Tekoäly kykenee tekemään älykkäinä pidettäviä toimintoja.
Tarkempi määrittely on avoin,
koska älykkyyttä itsessään on vaikea määritellä.
– Wikipedia
Teknologinen kehitys niin nopeaa,
että emme voi ennakoida, mitä on tulossa.
– Maija-Riitta Ollila
61 % eurooppalaisista suhtautuu myönteisesti tekoälyyn ja
robotteihin, mutta 88 % on sitä mieltä, että uusia teknologioita
tulee valvoa tarkasti.
– Eurobarometri
Näkökulmia
Kuunnelman tekemisessä oli hirveä työ.
Ei se tullut napista painamalla.
– Ylen Paratiisiperheen tekijä
Kun oppilaitos pyrkii kestävään kehitykseen, sopiiko AI siihen?
Esimerkiksi kuvageneraattorit ruksuttavat useamman minuutin.
– Kari A. Hintikka
Robottien kyky puhua puuta heinää saattaa olla
niiden tapa päästä sydämiimme ja mieliimme,
jotta ne saavuttavat hyväksynnän työvoiman osana.
– Maija-Riitta Ollila
Tekoälyn muodot
Euroopan komission määritelmä
www.europarl.europa.eu/news/fi/headlines/society/20200827STO85804/mita-tekoaly-on-ja-mihin-sita-
kaytetaan
• Ohjelmistot: virtuaaliset avustajat, kuvia analysoivat ohjelmistot,
hakukoneet, puheen- ja kasvojentunnistusjärjestelmät
• ”Ruumiillistettu” tekoäly: robotit, itseohjautuvat autot, droonit ja
asioiden internet.
Kapea-vahva-super-tekoäly
Ks. esim. fi.wikipedia.org/wiki/Teko%C3%A4ly (17.2.2023)
• Nykyinen kapea eli heikko tekoäly toimii erilaisissa rajoitetuissa
tehtävissä. Sillä ei ole tietoisuutta, tahtoa eikä ymmärrystä oman alansa
ulkopuolella.
• Vahvalla tekoälyllä olisi laaja ymmärrys ja ihmisen kaltainen tietoisuus.
• Super-tekoäly tarkoittaisi, että se on ohittanut ihmisen kyvykkyyden.
Koulutusaineistojen haasteita
• Itseohjautuva auto Australiassa.
• Google-kääntäjä: she/he?
• Tutkija Joy Boulamwini: ”Pale male data.”
Kuva haastattelusta Last week tonight -ohjelmassa: youtu.be/Sqa8Zo2XWc4
• Esim. ChatGPT:llä myös ennalta tarkistettuja vastauksia ja
syrjintää ehkäisemään pyrkiviä ”filttereitä”.
→ Ohjelmointi peruskouluissa
→ Ymmärrys tekoälystä ja algoritmeista
→ Informaatiolukutaito
→ Kriittinen lukutaito
→ Lähteiden merkitys ja käyttö
OpenAI:n ChatGPT-3
Keskeinen lähde: areena.yle.fi/podcastit/1-64840896
Mahdollisuuksia
• Hyvä muodollinen kielitaito.
• Nyt voi chattailla, tulevaisuudessa keskustella.
• Jatkokysymykset mahdollisia vs. hakukone, joka vastaa kysymyksiin.
• Osaa myös tiivistää, luokitella, selkokielistää, kääntää, runoilla,..
• EI hyvä tai huono, vaan
→ ymmärrettävä mihin sopii.
→ opeteltava käyttämään.
Ns. suuret kielimallit ovat interaktiivisia tekoälysovelluksia.
Ne tuottavat tekstiä käyttäjän antaman kehotteen perusteella.
OpenAI:n ChatGPT-3
Keskeinen lähde: areena.yle.fi/podcastit/1-64840896
Ns. suuret kielimallit ovat interaktiivisia tekoälysovelluksia.
Ne tuottavat tekstiä käyttäjän antaman kehotteen perusteella.
Haasteita
• Kyse kielimallista: käsittelee sanoja, mutta ei ymmärrä merkityksiä.
• Ei ole hakukone, vaikka moni sellaisena käyttää.
• Tarjoaa myös väärää tietoa.
• Ei kerro lähteitä kuin pyydettäessä ja silloinkin saattaa ne keksiä.
• Toistaa ja uusintaa esim. syrjintää.
• Tietosuoja: harkitse, mitä kerrot.
• Tekijänoikeudet.
• Rahalla saa paremman version, englanniksi parempia vastauksia.
• Energiasyöppö.
ChatGPT-3
1. Kirjaudu (Sign Up): chat.openai.com
2. Aloita uusi keskustelu: + New Chat.
3. Älä tyydy ensimmäiseen vastaukseen, vaan käytä kehotteita (prompt).
Tiedot ovat vuoteen 2021 asti, eikä ilmaisversiolla ole yhteyttä internetiin.
Kehotteet, komennot, prompts
Ks. esim. Niina Halonen: eduideas.fi/wp-content/uploads/AI_vinkit_2.pdf
Anna ChatGPT:lle rooli.
• Olet lukion äidinkielen opettaja, runoilija, Aku Ankka,..
Kerro tarkasti ja lyhyesti mitä haluat.
• Tee suunnitelma, tiivistelmä, 20 ideaa, käännös, runo,
tenttikysymys, itsearviointikysymys,..
Tarkenna tehtävää tai anna lisätietoja.
• Lyhennä, selkokielistä, vertaa, kysy minulta kysymyksiä,..
• Jatka vastauksen hiomista lisäkehotteilla.
Jyväskylän yliopiston kauppakorkean
AI-sovellusten suositukset 1/2023
www.jyu.fi/jsbe/fi/opiskelu/ohjeita-opiskelijalle/opintohallinnon-saadokset-ja-
maaraykset/kauppakorkeakoulun-linjaus-tekoalysovellusten-kayttoon
Kielimalleilla on hyödyllisiä käyttömahdollisuuksia ja ne ovat tulossa
osaksi tekstinkäsittelyohjelmia, joten niitä ei kannata kieltää.
Kielimallien suositukset tiivistettynä:
1. Käyttö on lähtökohtaisesti sallittua.
2. Voi käyttää tekstinhuollossa.
3. Opiskelija on aina vastuussa tekstinsä sisällöstä.
4. Opiskelijoille pitää kertoa käytön periaatteet ja haitat.
5. Opettajien pitää huolehtia, ettei huijaamalla voi saada
hyvää arvosanaa.
6. Jos opiskelija on käyttänyt kielimallia, hänen tulee kertoa,
miten sitä käytti.
7. Näistä suosituksista voidaan poiketa perustellusta syystä.
ChatGPT:n käyttö opetuksessa
FB:n Tieto-ja viestintätekniikka opetuksessa/ICT in Education –ryhmä 17.2.2023
Teknologiateollisuus ry:n kilpailun voiton jakaneet ideat:
Jaakko Korpela: Tekoäly kotitalouden opetuksessa
• Oppilaat saavat melko satunnaisia raaka-aineita,
joista he ChatGPT:tä hyödyntäen luovat reseptin.
• Sitten ruoka kokataan, syödään ja arvostellaan.
• Lopuksi reseptiäkin arvioidaan ja voidaan parastaa.
Matti Seise: ChatGPT:n käyttö vieraskielisten opetuksessa
• Konseptuaalisesti hankalan asian opettaminen maahan-
muuttajataustaiselle opiskelijalle:
Ks. myös: www.youtube.com/@MattiSeise/playlists
ChatGPT:n käyttö opetuksessa
FB:n Tieto-ja viestintätekniikka opetuksessa/ICT in Education –ryhmä 17.2.2023
Ilmari Vauras, kunniamaininta:
Yläkoululaisten osallistavat novellit
• Oppilas suunnittelee ja toteuttaa Google Forms -alustalla novellin,
joka haarautuu lukijan valintojen mukaan. Jokaisella sivulla on
tekstiä ja siihen liittyvä kuva.
• Tekstiä ja kuvia voi luoda tekoälyä hyödyntäen. Oppijan tehtävänä
on tekstin muokkaaminen ja sovittaminen kokonaisuuteen.
Teknologiateollisuus ry:n kilpailu
ChatGPT:n käytöstä opetuksessa
FB:n Tieto-ja viestintätekniikka opetuksessa/ICT in Education –ryhmä 17.2.2023
Kunniamaininta Benjamin Värren ideoille:
• Opiskelijat pohtivat pienryhmissä kysymyksiä ChatGPT:lle.
– Sitten valittiin yhteinen aihe ja yritettiin generoida mahdollisimman hyvä vastaus.
– Lopuksi valittiin paras äänestäen.
• Pöytäroolipelaamista hyödyntävän kurssin hahmojen ja tarinan konfliktin
luominen ChatGPT:n avulla.
• Olemme analysoineet sitä, mikä vaikeammissa prompteissa menee pieleen
ja sitten etsineen ChatGPT:n taustatiedoissa olevaa virhettä.
• ChatGPT:tä tuntisuunnitelmien luomisen apuna (englanniksi).
ChatGPT:lla parempia esseitä?
Steve Dembon julkinen FB-postaus 3/2023: http://bit.ly/402wVXt
Oppijat neljään ryhmään sen mukaan, miten he esseensä kirjoittavat:
1. Täysin ilman ChatGPT:tä
2. ChatGPT käytössä vain ideoinnissa ja luonnostelussa.
3. Kirjoittaminen ilman ChatGPT:n apua, mutta valmis teksti syötetään sinne ja
korjataan mm. oikeinkirjoitusta, pyydetään palautetta ja parannuksia.
4. Käytettiin ChatGPT:tä koko ajan niin paljon kuin haluttiin.
Mitkä esseet mahtoivat olla parhaita?
ChatGPT:lla parempia esseitä?
Steve Dembon julkinen FB-postaus 3/2023: http://bit.ly/402wVXt
Oppijat neljään ryhmään sen mukaan, miten he esseensä kirjoittavat:
1. Täysin ilman ChatGPT:tä
2. ChatGPT käytössä vain ideoinnissa ja luonnostelussa.
3. Kirjoittaminen ilman ChatGPT:n apua, mutta valmis teksti syötetään sinne ja
korjataan mm. oikeinkirjoitusta, pyydetään palautetta ja parannuksia.
4. Käytettiin ChatGPT:tä koko ajan niin paljon kuin haluttiin.
→ Parhaita olivat kokonaan ihmisen kirjoittamat (em. järjestys).
→ Pyydä ChatGPT:tä osoittamaan virheet, ei korjaamaan niitä.
Luo tarina ja työstä sitä eteenpäin
Luo tarina tekoälyn avulla, esim. dandoc.co
• Ei kirjautumista. Toimii suomeksi, osaan kääntää. Voit pyytää muutoksia.
Ja mitä sitten?
• Kirjoita tarina käsin.
• Kopioi tarina tekstinkäsittelyohjelmaan.
– Täydennä tarinaa sivun verran.
– Kuvaile tarinan hahmot.
– Kirjoita itsenäinen jatko-osa.
• Kuvita tarina tai tee siitä animaatio,
käsin tai tekoälyn avustamana.
www.bing.com/new
ChatGPT osana Bing-hakukonetta
• Alkuun tarjolla
jonotusperiaatteella.
• Toimii Edgellä.
Tekoäly opetuksessa 22.3.23
ChatGPT tiivistys 57 vastauksesta
Ks. tuleva blogijulkaisu opettajien webinaarikoulutuksista 4/2023
Palautelomakkeen kysymys:
Mikä koulutuksessa oli keskeisin oppi sinulle? Mikä edisti sinun
oppimistasi?
Ohje ChatGPT:lle:
Tiivistä ja luokittele vastaukset.
Mikä koulutuksessa oli keskeisin oppi
sinulle? Mikä edisti sinun oppimistasi?
Vastaukset voidaan luokitella erilaisiin kategorioihin:
• Uusien työkalujen käyttöönotto.
• Avoimen materiaalin hyödyntäminen.
• Rohkeuden lisääminen digijuttujen käyttöön.
• Erilaisten sovellusten ja näkökulmien oppiminen
• Oman osaamisen tason tarkistaminen.
Monet vastaajat kokivat oppineensa paljon uutta ja saaneensa
rohkaisua omiin tekemisiin, mutta myös tietoähky ja itsenäinen
uusien sovellusten opiskelu koettiin haasteellisena.
Webinaaritallenteet ja verkkopedagogiset ohjeet mainittiin
hyödyllisinä materiaaleina.
Mikä koulutuksessa oli keskeisin oppi
sinulle? Mikä edisti sinun oppimistasi?
KORJATTAVAAKIN LÖYTYY
Vastaukset voidaan luokitella erilaisiin kategorioihin:
• Uusien työkalujen käyttöönotto.
• Avoimen materiaalin hyödyntäminen. (LAAJEMMIN)
• Rohkeuden lisääminen digijuttujen käyttöön. (+INNOSTUS)
• Erilaisten sovellusten ja näkökulmien oppiminen
• Oman osaamisen tason tarkistaminen.
Monet vastaajat kokivat oppineensa paljon uutta ja saaneensa
rohkaisua omiin tekemisiin, mutta myös tietoähky ja itsenäinen
uusien sovellusten opiskelu koettiin haasteellisena.
Webinaaritallenteet ja verkkopedagogiset ohjeet mainittiin
hyödyllisinä materiaaleina.
Luo kuvia: openai.com/dall-e-2
Dall.e2:n avulla luot kuvia antamiesi engl. sanojen mukaan.
Voit myös kertoa haluamasi tyylilajin.
• Käyttö edellyttää kirjautumista ja täysi-ikäisyyttä.
Luo kuvia: www.craiyon.com
Tarjolla maksutta ja
ilman kirjautumista.
• 1-2 min/kuvasetti
(maksaen nopeutuu).
• Kuvat saatuasi voit tarkentaa
kuvausta ja tehdä uuden
version.
Canvan text to image-toiminnolla luotu Instagram-postaus
Lisätietoja
• CC-lisenssit: creativecommons.fi
• CC BY-SA 4.0 eli Creative Commons Nimeä-Jaa samoin 4.0 Kansain-
välinen -lisenssi: creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.fi
lyhyesti:
– Sinä saat jakaa ja muuntaa tätä diasarjaa, myös kaupallinen
hyödyntäminen on sallittu.
– Ehtona on, että viittaat aina alkuperäiseen tekijään ja lähteeseen.
– Muokattu teos tulee jakaa tällä samalla lisenssillä.
• Tätä lisenssiä laajempia oikeuksia voit kysyä tekijältä:
www.matleenalaakso.fi
Tämä diasarja on lisensoitu Creative
Commons -lisenssillä CC BY-SA 4.0

More Related Content

What's hot

Opiskelijan aktivointi luennolla
Opiskelijan aktivointi luennollaOpiskelijan aktivointi luennolla
Opiskelijan aktivointi luennolla
KirsiViitanen
 
PPt on Chat GPT New users.pptx
PPt on Chat GPT New users.pptxPPt on Chat GPT New users.pptx
PPt on Chat GPT New users.pptx
MohdMansoorAli1
 
AI and ChatGPT in Online Education
AI and ChatGPT in Online Education AI and ChatGPT in Online Education
AI and ChatGPT in Online Education
D2L Barry
 
Revolutionary-ChatGPT
Revolutionary-ChatGPTRevolutionary-ChatGPT
Revolutionary-ChatGPT
9 series
 
The AI Revolution - Aaron Stelle - WFG Title
The AI Revolution - Aaron Stelle - WFG TitleThe AI Revolution - Aaron Stelle - WFG Title
The AI Revolution - Aaron Stelle - WFG Title
Aaron Stelle
 
Opetuksen suunnittelu: pedagogiset ja teknologiset ratkaisut
Opetuksen suunnittelu: pedagogiset ja teknologiset ratkaisutOpetuksen suunnittelu: pedagogiset ja teknologiset ratkaisut
Opetuksen suunnittelu: pedagogiset ja teknologiset ratkaisut
Harto Pönkä
 
ChatGPT vs. GPT-3.pdf
ChatGPT vs. GPT-3.pdfChatGPT vs. GPT-3.pdf
ChatGPT vs. GPT-3.pdf
Addepto
 
Tekoäly äidinkielen opetuksessa 28.4.23
Tekoäly äidinkielen opetuksessa 28.4.23Tekoäly äidinkielen opetuksessa 28.4.23
Tekoäly äidinkielen opetuksessa 28.4.23
Matleena Laakso
 
Hybridiopetus 12.5.22.pdf
Hybridiopetus 12.5.22.pdfHybridiopetus 12.5.22.pdf
Hybridiopetus 12.5.22.pdf
Matleena Laakso
 
(Verkko-)vuorovaikutus ja ohjaus
(Verkko-)vuorovaikutus ja ohjaus(Verkko-)vuorovaikutus ja ohjaus
(Verkko-)vuorovaikutus ja ohjaus
Harto Pönkä
 
PCCC21:株式会社日立製作所 「研究開発力向上のための研究DXソリューション」
PCCC21:株式会社日立製作所 「研究開発力向上のための研究DXソリューション」PCCC21:株式会社日立製作所 「研究開発力向上のための研究DXソリューション」
PCCC21:株式会社日立製作所 「研究開発力向上のための研究DXソリューション」
PC Cluster Consortium
 
ChatGPTがもたらす未来予測
ChatGPTがもたらす未来予測ChatGPTがもたらす未来予測
ChatGPTがもたらす未来予測
Koji Fukuoka
 
OpenAI Chatgpt.pptx
OpenAI Chatgpt.pptxOpenAI Chatgpt.pptx
OpenAI Chatgpt.pptx
Nawroz University
 
Digipeda ja tekoäly 9.10.23
Digipeda ja tekoäly 9.10.23Digipeda ja tekoäly 9.10.23
Digipeda ja tekoäly 9.10.23
Matleena Laakso
 
200109-Open AI Chat GPT-4-3.pptx
200109-Open AI Chat GPT-4-3.pptx200109-Open AI Chat GPT-4-3.pptx
200109-Open AI Chat GPT-4-3.pptx
andre241421
 
業務の自動化をはじめよう!!
業務の自動化をはじめよう!!業務の自動化をはじめよう!!
業務の自動化をはじめよう!!
株式会社オプト 仙台ラボラトリ
 
機械学習応用のためのソフトウェアエンジニアリングパターン
機械学習応用のためのソフトウェアエンジニアリングパターン機械学習応用のためのソフトウェアエンジニアリングパターン
機械学習応用のためのソフトウェアエンジニアリングパターン
HironoriTAKEUCHI1
 
OpenAI Gym & Universe
OpenAI Gym & UniverseOpenAI Gym & Universe
OpenAI Gym & Universe
Entrepreneur / Startup
 
Oppimistehtävät verkossa
Oppimistehtävät verkossaOppimistehtävät verkossa
Oppimistehtävät verkossa
Riikka Lehto (Vanninen)
 
Verkkokurssin pedagoginen käsikirjoitus
Verkkokurssin pedagoginen käsikirjoitusVerkkokurssin pedagoginen käsikirjoitus
Verkkokurssin pedagoginen käsikirjoitus
Matleena Laakso
 

What's hot (20)

Opiskelijan aktivointi luennolla
Opiskelijan aktivointi luennollaOpiskelijan aktivointi luennolla
Opiskelijan aktivointi luennolla
 
PPt on Chat GPT New users.pptx
PPt on Chat GPT New users.pptxPPt on Chat GPT New users.pptx
PPt on Chat GPT New users.pptx
 
AI and ChatGPT in Online Education
AI and ChatGPT in Online Education AI and ChatGPT in Online Education
AI and ChatGPT in Online Education
 
Revolutionary-ChatGPT
Revolutionary-ChatGPTRevolutionary-ChatGPT
Revolutionary-ChatGPT
 
The AI Revolution - Aaron Stelle - WFG Title
The AI Revolution - Aaron Stelle - WFG TitleThe AI Revolution - Aaron Stelle - WFG Title
The AI Revolution - Aaron Stelle - WFG Title
 
Opetuksen suunnittelu: pedagogiset ja teknologiset ratkaisut
Opetuksen suunnittelu: pedagogiset ja teknologiset ratkaisutOpetuksen suunnittelu: pedagogiset ja teknologiset ratkaisut
Opetuksen suunnittelu: pedagogiset ja teknologiset ratkaisut
 
ChatGPT vs. GPT-3.pdf
ChatGPT vs. GPT-3.pdfChatGPT vs. GPT-3.pdf
ChatGPT vs. GPT-3.pdf
 
Tekoäly äidinkielen opetuksessa 28.4.23
Tekoäly äidinkielen opetuksessa 28.4.23Tekoäly äidinkielen opetuksessa 28.4.23
Tekoäly äidinkielen opetuksessa 28.4.23
 
Hybridiopetus 12.5.22.pdf
Hybridiopetus 12.5.22.pdfHybridiopetus 12.5.22.pdf
Hybridiopetus 12.5.22.pdf
 
(Verkko-)vuorovaikutus ja ohjaus
(Verkko-)vuorovaikutus ja ohjaus(Verkko-)vuorovaikutus ja ohjaus
(Verkko-)vuorovaikutus ja ohjaus
 
PCCC21:株式会社日立製作所 「研究開発力向上のための研究DXソリューション」
PCCC21:株式会社日立製作所 「研究開発力向上のための研究DXソリューション」PCCC21:株式会社日立製作所 「研究開発力向上のための研究DXソリューション」
PCCC21:株式会社日立製作所 「研究開発力向上のための研究DXソリューション」
 
ChatGPTがもたらす未来予測
ChatGPTがもたらす未来予測ChatGPTがもたらす未来予測
ChatGPTがもたらす未来予測
 
OpenAI Chatgpt.pptx
OpenAI Chatgpt.pptxOpenAI Chatgpt.pptx
OpenAI Chatgpt.pptx
 
Digipeda ja tekoäly 9.10.23
Digipeda ja tekoäly 9.10.23Digipeda ja tekoäly 9.10.23
Digipeda ja tekoäly 9.10.23
 
200109-Open AI Chat GPT-4-3.pptx
200109-Open AI Chat GPT-4-3.pptx200109-Open AI Chat GPT-4-3.pptx
200109-Open AI Chat GPT-4-3.pptx
 
業務の自動化をはじめよう!!
業務の自動化をはじめよう!!業務の自動化をはじめよう!!
業務の自動化をはじめよう!!
 
機械学習応用のためのソフトウェアエンジニアリングパターン
機械学習応用のためのソフトウェアエンジニアリングパターン機械学習応用のためのソフトウェアエンジニアリングパターン
機械学習応用のためのソフトウェアエンジニアリングパターン
 
OpenAI Gym & Universe
OpenAI Gym & UniverseOpenAI Gym & Universe
OpenAI Gym & Universe
 
Oppimistehtävät verkossa
Oppimistehtävät verkossaOppimistehtävät verkossa
Oppimistehtävät verkossa
 
Verkkokurssin pedagoginen käsikirjoitus
Verkkokurssin pedagoginen käsikirjoitusVerkkokurssin pedagoginen käsikirjoitus
Verkkokurssin pedagoginen käsikirjoitus
 

Similar to Tekoäly opetuksessa 22.3.23

Digi opetuksessa 20.2.23
Digi opetuksessa 20.2.23Digi opetuksessa 20.2.23
Digi opetuksessa 20.2.23
Matleena Laakso
 
Tekoäly opetuksessa 9.8.23
Tekoäly opetuksessa 9.8.23Tekoäly opetuksessa 9.8.23
Tekoäly opetuksessa 9.8.23
Matleena Laakso
 
Tekoäly opetuksessa ja Adobe Express 14.3.24
Tekoäly opetuksessa ja Adobe Express 14.3.24Tekoäly opetuksessa ja Adobe Express 14.3.24
Tekoäly opetuksessa ja Adobe Express 14.3.24
Matleena Laakso
 
Tekoälyn käyttö opetuksessa ja opettajan työn tukena ammatillisessa koulutuks...
Tekoälyn käyttö opetuksessa ja opettajan työn tukena ammatillisessa koulutuks...Tekoälyn käyttö opetuksessa ja opettajan työn tukena ammatillisessa koulutuks...
Tekoälyn käyttö opetuksessa ja opettajan työn tukena ammatillisessa koulutuks...
Matleena Laakso
 
Tekoäly ja Adobe Express 18.9.23
Tekoäly ja Adobe Express 18.9.23Tekoäly ja Adobe Express 18.9.23
Tekoäly ja Adobe Express 18.9.23
Matleena Laakso
 
Tekoäly kieltenopetuksessa 14.11.23
Tekoäly kieltenopetuksessa 14.11.23Tekoäly kieltenopetuksessa 14.11.23
Tekoäly kieltenopetuksessa 14.11.23
Matleena Laakso
 
THO2023.pdf
THO2023.pdfTHO2023.pdf
Tekoäly opetuksessa 4.9.23
Tekoäly opetuksessa 4.9.23Tekoäly opetuksessa 4.9.23
Tekoäly opetuksessa 4.9.23
Matleena Laakso
 
Tekoäly opetuksessa, Linnainmaan koulu 14.3.24
Tekoäly opetuksessa, Linnainmaan koulu 14.3.24Tekoäly opetuksessa, Linnainmaan koulu 14.3.24
Tekoäly opetuksessa, Linnainmaan koulu 14.3.24
Matleena Laakso
 
Tekoäly tuli 9.11.23
Tekoäly tuli 9.11.23Tekoäly tuli 9.11.23
Tekoäly tuli 9.11.23
Matleena Laakso
 
Tekoäly ja Adobe Express 22.11.23
Tekoäly ja Adobe Express 22.11.23Tekoäly ja Adobe Express 22.11.23
Tekoäly ja Adobe Express 22.11.23
Matleena Laakso
 
Tekoäly opetuksessa 13.10.23
Tekoäly opetuksessa 13.10.23Tekoäly opetuksessa 13.10.23
Tekoäly opetuksessa 13.10.23
Matleena Laakso
 
Tekoäly arjen apuna 11.11.23
Tekoäly arjen apuna 11.11.23Tekoäly arjen apuna 11.11.23
Tekoäly arjen apuna 11.11.23
Matleena Laakso
 
Verkko-opetuksen uudet tuulet 29.9.23
Verkko-opetuksen uudet tuulet 29.9.23Verkko-opetuksen uudet tuulet 29.9.23
Verkko-opetuksen uudet tuulet 29.9.23
Matleena Laakso
 
Opintojaksojen rikastaminen tekoälyn avulla 14.2.24
Opintojaksojen rikastaminen tekoälyn avulla 14.2.24Opintojaksojen rikastaminen tekoälyn avulla 14.2.24
Opintojaksojen rikastaminen tekoälyn avulla 14.2.24
Matleena Laakso
 
Johdanto tekoälyyn, Tasekirjailijat ry 4.5.24
Johdanto tekoälyyn, Tasekirjailijat ry 4.5.24Johdanto tekoälyyn, Tasekirjailijat ry 4.5.24
Johdanto tekoälyyn, Tasekirjailijat ry 4.5.24
Matleena Laakso
 
Tekoälyn käyttö kieltenopetuksessa 16.4.24
Tekoälyn käyttö kieltenopetuksessa 16.4.24Tekoälyn käyttö kieltenopetuksessa 16.4.24
Tekoälyn käyttö kieltenopetuksessa 16.4.24
Matleena Laakso
 
Tekoäly on tullut 13.12.23.pdf
Tekoäly on tullut 13.12.23.pdfTekoäly on tullut 13.12.23.pdf
Tekoäly on tullut 13.12.23.pdf
Matleena Laakso
 
Tekoäly opettajan arjessa -luento 27.3.24
Tekoäly opettajan arjessa -luento 27.3.24Tekoäly opettajan arjessa -luento 27.3.24
Tekoäly opettajan arjessa -luento 27.3.24
Matleena Laakso
 
Tekoäly, sovelluksia ja oppimistehtäviä 20.1.24
Tekoäly, sovelluksia ja oppimistehtäviä 20.1.24Tekoäly, sovelluksia ja oppimistehtäviä 20.1.24
Tekoäly, sovelluksia ja oppimistehtäviä 20.1.24
Matleena Laakso
 

Similar to Tekoäly opetuksessa 22.3.23 (20)

Digi opetuksessa 20.2.23
Digi opetuksessa 20.2.23Digi opetuksessa 20.2.23
Digi opetuksessa 20.2.23
 
Tekoäly opetuksessa 9.8.23
Tekoäly opetuksessa 9.8.23Tekoäly opetuksessa 9.8.23
Tekoäly opetuksessa 9.8.23
 
Tekoäly opetuksessa ja Adobe Express 14.3.24
Tekoäly opetuksessa ja Adobe Express 14.3.24Tekoäly opetuksessa ja Adobe Express 14.3.24
Tekoäly opetuksessa ja Adobe Express 14.3.24
 
Tekoälyn käyttö opetuksessa ja opettajan työn tukena ammatillisessa koulutuks...
Tekoälyn käyttö opetuksessa ja opettajan työn tukena ammatillisessa koulutuks...Tekoälyn käyttö opetuksessa ja opettajan työn tukena ammatillisessa koulutuks...
Tekoälyn käyttö opetuksessa ja opettajan työn tukena ammatillisessa koulutuks...
 
Tekoäly ja Adobe Express 18.9.23
Tekoäly ja Adobe Express 18.9.23Tekoäly ja Adobe Express 18.9.23
Tekoäly ja Adobe Express 18.9.23
 
Tekoäly kieltenopetuksessa 14.11.23
Tekoäly kieltenopetuksessa 14.11.23Tekoäly kieltenopetuksessa 14.11.23
Tekoäly kieltenopetuksessa 14.11.23
 
THO2023.pdf
THO2023.pdfTHO2023.pdf
THO2023.pdf
 
Tekoäly opetuksessa 4.9.23
Tekoäly opetuksessa 4.9.23Tekoäly opetuksessa 4.9.23
Tekoäly opetuksessa 4.9.23
 
Tekoäly opetuksessa, Linnainmaan koulu 14.3.24
Tekoäly opetuksessa, Linnainmaan koulu 14.3.24Tekoäly opetuksessa, Linnainmaan koulu 14.3.24
Tekoäly opetuksessa, Linnainmaan koulu 14.3.24
 
Tekoäly tuli 9.11.23
Tekoäly tuli 9.11.23Tekoäly tuli 9.11.23
Tekoäly tuli 9.11.23
 
Tekoäly ja Adobe Express 22.11.23
Tekoäly ja Adobe Express 22.11.23Tekoäly ja Adobe Express 22.11.23
Tekoäly ja Adobe Express 22.11.23
 
Tekoäly opetuksessa 13.10.23
Tekoäly opetuksessa 13.10.23Tekoäly opetuksessa 13.10.23
Tekoäly opetuksessa 13.10.23
 
Tekoäly arjen apuna 11.11.23
Tekoäly arjen apuna 11.11.23Tekoäly arjen apuna 11.11.23
Tekoäly arjen apuna 11.11.23
 
Verkko-opetuksen uudet tuulet 29.9.23
Verkko-opetuksen uudet tuulet 29.9.23Verkko-opetuksen uudet tuulet 29.9.23
Verkko-opetuksen uudet tuulet 29.9.23
 
Opintojaksojen rikastaminen tekoälyn avulla 14.2.24
Opintojaksojen rikastaminen tekoälyn avulla 14.2.24Opintojaksojen rikastaminen tekoälyn avulla 14.2.24
Opintojaksojen rikastaminen tekoälyn avulla 14.2.24
 
Johdanto tekoälyyn, Tasekirjailijat ry 4.5.24
Johdanto tekoälyyn, Tasekirjailijat ry 4.5.24Johdanto tekoälyyn, Tasekirjailijat ry 4.5.24
Johdanto tekoälyyn, Tasekirjailijat ry 4.5.24
 
Tekoälyn käyttö kieltenopetuksessa 16.4.24
Tekoälyn käyttö kieltenopetuksessa 16.4.24Tekoälyn käyttö kieltenopetuksessa 16.4.24
Tekoälyn käyttö kieltenopetuksessa 16.4.24
 
Tekoäly on tullut 13.12.23.pdf
Tekoäly on tullut 13.12.23.pdfTekoäly on tullut 13.12.23.pdf
Tekoäly on tullut 13.12.23.pdf
 
Tekoäly opettajan arjessa -luento 27.3.24
Tekoäly opettajan arjessa -luento 27.3.24Tekoäly opettajan arjessa -luento 27.3.24
Tekoäly opettajan arjessa -luento 27.3.24
 
Tekoäly, sovelluksia ja oppimistehtäviä 20.1.24
Tekoäly, sovelluksia ja oppimistehtäviä 20.1.24Tekoäly, sovelluksia ja oppimistehtäviä 20.1.24
Tekoäly, sovelluksia ja oppimistehtäviä 20.1.24
 

More from Matleena Laakso

Valjasta tekoäly hyötykäyttöön 30.5.2024
Valjasta tekoäly hyötykäyttöön 30.5.2024Valjasta tekoäly hyötykäyttöön 30.5.2024
Valjasta tekoäly hyötykäyttöön 30.5.2024
Matleena Laakso
 
Microsoft Forms ja Powtoon-animaatiot 29.5.24
Microsoft Forms ja Powtoon-animaatiot 29.5.24Microsoft Forms ja Powtoon-animaatiot 29.5.24
Microsoft Forms ja Powtoon-animaatiot 29.5.24
Matleena Laakso
 
Johdatus tekoälyyn ja käyttötapoja kirjastotyössä 16.5.24
Johdatus tekoälyyn ja käyttötapoja kirjastotyössä 16.5.24Johdatus tekoälyyn ja käyttötapoja kirjastotyössä 16.5.24
Johdatus tekoälyyn ja käyttötapoja kirjastotyössä 16.5.24
Matleena Laakso
 
Aktivointi ja osallistaminen digityökaluilla 15.5.24
Aktivointi ja osallistaminen digityökaluilla 15.5.24Aktivointi ja osallistaminen digityökaluilla 15.5.24
Aktivointi ja osallistaminen digityökaluilla 15.5.24
Matleena Laakso
 
Tekoäly opetuksessa. Professio 14.5.2024
Tekoäly opetuksessa. Professio 14.5.2024Tekoäly opetuksessa. Professio 14.5.2024
Tekoäly opetuksessa. Professio 14.5.2024
Matleena Laakso
 
Fasilitointi lähinä ja etänä 8.5.24.pdf
Fasilitointi lähinä ja etänä 8.5.24.pdfFasilitointi lähinä ja etänä 8.5.24.pdf
Fasilitointi lähinä ja etänä 8.5.24.pdf
Matleena Laakso
 
Kouluttajana ja ohjaajana kirjastossa 7.5.24
Kouluttajana ja ohjaajana kirjastossa 7.5.24Kouluttajana ja ohjaajana kirjastossa 7.5.24
Kouluttajana ja ohjaajana kirjastossa 7.5.24
Matleena Laakso
 
Tekoäly kieltenopetuksessa ja H5P ym 7.5.24
Tekoäly kieltenopetuksessa ja H5P ym 7.5.24Tekoäly kieltenopetuksessa ja H5P ym 7.5.24
Tekoäly kieltenopetuksessa ja H5P ym 7.5.24
Matleena Laakso
 
Virtuaalimatkat ja ThingLink (kieltenopetus) 6.5.24
Virtuaalimatkat ja ThingLink (kieltenopetus) 6.5.24Virtuaalimatkat ja ThingLink (kieltenopetus) 6.5.24
Virtuaalimatkat ja ThingLink (kieltenopetus) 6.5.24
Matleena Laakso
 
Oppimateriaaleihin, menetelmiin ja sovelluksiin tutustuminen 2.5.24
Oppimateriaaleihin, menetelmiin ja sovelluksiin tutustuminen 2.5.24Oppimateriaaleihin, menetelmiin ja sovelluksiin tutustuminen 2.5.24
Oppimateriaaleihin, menetelmiin ja sovelluksiin tutustuminen 2.5.24
Matleena Laakso
 
Tekoälyä koulunkäynninohjaajille. Jyty 27.4.24
Tekoälyä koulunkäynninohjaajille. Jyty 27.4.24Tekoälyä koulunkäynninohjaajille. Jyty 27.4.24
Tekoälyä koulunkäynninohjaajille. Jyty 27.4.24
Matleena Laakso
 
Tekoäly opetuksessa, opettajien kevätpäivä 26.4.24
Tekoäly opetuksessa, opettajien kevätpäivä 26.4.24Tekoäly opetuksessa, opettajien kevätpäivä 26.4.24
Tekoäly opetuksessa, opettajien kevätpäivä 26.4.24
Matleena Laakso
 
Tekoäly ja opinto-ohjaus, webinaari 26.4.24
Tekoäly ja opinto-ohjaus, webinaari 26.4.24Tekoäly ja opinto-ohjaus, webinaari 26.4.24
Tekoäly ja opinto-ohjaus, webinaari 26.4.24
Matleena Laakso
 
Opettaja ja tekoäly. Pedaiiltapäivä 25.4.24
Opettaja ja tekoäly. Pedaiiltapäivä 25.4.24Opettaja ja tekoäly. Pedaiiltapäivä 25.4.24
Opettaja ja tekoäly. Pedaiiltapäivä 25.4.24
Matleena Laakso
 
Tekoäly opetuksessa. Seinäjoen lyseo 24.4.24
Tekoäly opetuksessa. Seinäjoen lyseo 24.4.24Tekoäly opetuksessa. Seinäjoen lyseo 24.4.24
Tekoäly opetuksessa. Seinäjoen lyseo 24.4.24
Matleena Laakso
 
Tekoäly ja oppiminen. Airut-hanke 23.4.24
Tekoäly ja oppiminen. Airut-hanke 23.4.24Tekoäly ja oppiminen. Airut-hanke 23.4.24
Tekoäly ja oppiminen. Airut-hanke 23.4.24
Matleena Laakso
 
Avoimen jakamisen ylistys, ITK 19.4.2024
Avoimen jakamisen ylistys, ITK 19.4.2024Avoimen jakamisen ylistys, ITK 19.4.2024
Avoimen jakamisen ylistys, ITK 19.4.2024
Matleena Laakso
 
Tekoäly valinnaisten kielten opetuksessa 15.4.24
Tekoäly valinnaisten kielten opetuksessa 15.4.24Tekoäly valinnaisten kielten opetuksessa 15.4.24
Tekoäly valinnaisten kielten opetuksessa 15.4.24
Matleena Laakso
 
Tekoäly opetuksessa. Kaurialan yläkoulu 13.4.24
Tekoäly opetuksessa. Kaurialan yläkoulu 13.4.24Tekoäly opetuksessa. Kaurialan yläkoulu 13.4.24
Tekoäly opetuksessa. Kaurialan yläkoulu 13.4.24
Matleena Laakso
 
Padlet ja pelillisyys opetuksessa 10.4.24
Padlet ja pelillisyys opetuksessa 10.4.24Padlet ja pelillisyys opetuksessa 10.4.24
Padlet ja pelillisyys opetuksessa 10.4.24
Matleena Laakso
 

More from Matleena Laakso (20)

Valjasta tekoäly hyötykäyttöön 30.5.2024
Valjasta tekoäly hyötykäyttöön 30.5.2024Valjasta tekoäly hyötykäyttöön 30.5.2024
Valjasta tekoäly hyötykäyttöön 30.5.2024
 
Microsoft Forms ja Powtoon-animaatiot 29.5.24
Microsoft Forms ja Powtoon-animaatiot 29.5.24Microsoft Forms ja Powtoon-animaatiot 29.5.24
Microsoft Forms ja Powtoon-animaatiot 29.5.24
 
Johdatus tekoälyyn ja käyttötapoja kirjastotyössä 16.5.24
Johdatus tekoälyyn ja käyttötapoja kirjastotyössä 16.5.24Johdatus tekoälyyn ja käyttötapoja kirjastotyössä 16.5.24
Johdatus tekoälyyn ja käyttötapoja kirjastotyössä 16.5.24
 
Aktivointi ja osallistaminen digityökaluilla 15.5.24
Aktivointi ja osallistaminen digityökaluilla 15.5.24Aktivointi ja osallistaminen digityökaluilla 15.5.24
Aktivointi ja osallistaminen digityökaluilla 15.5.24
 
Tekoäly opetuksessa. Professio 14.5.2024
Tekoäly opetuksessa. Professio 14.5.2024Tekoäly opetuksessa. Professio 14.5.2024
Tekoäly opetuksessa. Professio 14.5.2024
 
Fasilitointi lähinä ja etänä 8.5.24.pdf
Fasilitointi lähinä ja etänä 8.5.24.pdfFasilitointi lähinä ja etänä 8.5.24.pdf
Fasilitointi lähinä ja etänä 8.5.24.pdf
 
Kouluttajana ja ohjaajana kirjastossa 7.5.24
Kouluttajana ja ohjaajana kirjastossa 7.5.24Kouluttajana ja ohjaajana kirjastossa 7.5.24
Kouluttajana ja ohjaajana kirjastossa 7.5.24
 
Tekoäly kieltenopetuksessa ja H5P ym 7.5.24
Tekoäly kieltenopetuksessa ja H5P ym 7.5.24Tekoäly kieltenopetuksessa ja H5P ym 7.5.24
Tekoäly kieltenopetuksessa ja H5P ym 7.5.24
 
Virtuaalimatkat ja ThingLink (kieltenopetus) 6.5.24
Virtuaalimatkat ja ThingLink (kieltenopetus) 6.5.24Virtuaalimatkat ja ThingLink (kieltenopetus) 6.5.24
Virtuaalimatkat ja ThingLink (kieltenopetus) 6.5.24
 
Oppimateriaaleihin, menetelmiin ja sovelluksiin tutustuminen 2.5.24
Oppimateriaaleihin, menetelmiin ja sovelluksiin tutustuminen 2.5.24Oppimateriaaleihin, menetelmiin ja sovelluksiin tutustuminen 2.5.24
Oppimateriaaleihin, menetelmiin ja sovelluksiin tutustuminen 2.5.24
 
Tekoälyä koulunkäynninohjaajille. Jyty 27.4.24
Tekoälyä koulunkäynninohjaajille. Jyty 27.4.24Tekoälyä koulunkäynninohjaajille. Jyty 27.4.24
Tekoälyä koulunkäynninohjaajille. Jyty 27.4.24
 
Tekoäly opetuksessa, opettajien kevätpäivä 26.4.24
Tekoäly opetuksessa, opettajien kevätpäivä 26.4.24Tekoäly opetuksessa, opettajien kevätpäivä 26.4.24
Tekoäly opetuksessa, opettajien kevätpäivä 26.4.24
 
Tekoäly ja opinto-ohjaus, webinaari 26.4.24
Tekoäly ja opinto-ohjaus, webinaari 26.4.24Tekoäly ja opinto-ohjaus, webinaari 26.4.24
Tekoäly ja opinto-ohjaus, webinaari 26.4.24
 
Opettaja ja tekoäly. Pedaiiltapäivä 25.4.24
Opettaja ja tekoäly. Pedaiiltapäivä 25.4.24Opettaja ja tekoäly. Pedaiiltapäivä 25.4.24
Opettaja ja tekoäly. Pedaiiltapäivä 25.4.24
 
Tekoäly opetuksessa. Seinäjoen lyseo 24.4.24
Tekoäly opetuksessa. Seinäjoen lyseo 24.4.24Tekoäly opetuksessa. Seinäjoen lyseo 24.4.24
Tekoäly opetuksessa. Seinäjoen lyseo 24.4.24
 
Tekoäly ja oppiminen. Airut-hanke 23.4.24
Tekoäly ja oppiminen. Airut-hanke 23.4.24Tekoäly ja oppiminen. Airut-hanke 23.4.24
Tekoäly ja oppiminen. Airut-hanke 23.4.24
 
Avoimen jakamisen ylistys, ITK 19.4.2024
Avoimen jakamisen ylistys, ITK 19.4.2024Avoimen jakamisen ylistys, ITK 19.4.2024
Avoimen jakamisen ylistys, ITK 19.4.2024
 
Tekoäly valinnaisten kielten opetuksessa 15.4.24
Tekoäly valinnaisten kielten opetuksessa 15.4.24Tekoäly valinnaisten kielten opetuksessa 15.4.24
Tekoäly valinnaisten kielten opetuksessa 15.4.24
 
Tekoäly opetuksessa. Kaurialan yläkoulu 13.4.24
Tekoäly opetuksessa. Kaurialan yläkoulu 13.4.24Tekoäly opetuksessa. Kaurialan yläkoulu 13.4.24
Tekoäly opetuksessa. Kaurialan yläkoulu 13.4.24
 
Padlet ja pelillisyys opetuksessa 10.4.24
Padlet ja pelillisyys opetuksessa 10.4.24Padlet ja pelillisyys opetuksessa 10.4.24
Padlet ja pelillisyys opetuksessa 10.4.24
 

Tekoäly opetuksessa 22.3.23

 • 1. Tekoäly opetuksessa Turun seudun äidinkielenopettajat ry 22.3.2023 Matleena Laakso Blogi: www.matleenalaakso.fi Twitter: @matleenalaakso Ohjeet: www.matleenalaakso.fi/p/koulutusdiat.htm Kuva tehty tekoälyavusteisesti sivulla: www.photoleapapp.com
 • 2. Matleena Laakso Digipedagoginen asiantuntija ja kouluttaja • Kouluttanut ympäri Suomea ja verkossa, TAMK:ssa sivutoimisesti. • Aktiivinen bloggaaja, tunnustusta alalla. • Kiinnostunut tekoälystä opetuksessa. • Haluaa jakaa tietoa ja kokemusta aiheesta. Teksti on Bingin AI-pohjaisen keskustelutilan laatima esittely. Kuva on valittu sen ehdotuksesta Instagramista.
 • 3. Diojen linkkejä & muita hyviä lähteitä padlet.com/matlaakso/ai
 • 4. Tekoäly ei ole mitään uutta
 • 6. Näkökulmia Tekoäly kykenee tekemään älykkäinä pidettäviä toimintoja. Tarkempi määrittely on avoin, koska älykkyyttä itsessään on vaikea määritellä. – Wikipedia Teknologinen kehitys niin nopeaa, että emme voi ennakoida, mitä on tulossa. – Maija-Riitta Ollila 61 % eurooppalaisista suhtautuu myönteisesti tekoälyyn ja robotteihin, mutta 88 % on sitä mieltä, että uusia teknologioita tulee valvoa tarkasti. – Eurobarometri
 • 7. Näkökulmia Kuunnelman tekemisessä oli hirveä työ. Ei se tullut napista painamalla. – Ylen Paratiisiperheen tekijä Kun oppilaitos pyrkii kestävään kehitykseen, sopiiko AI siihen? Esimerkiksi kuvageneraattorit ruksuttavat useamman minuutin. – Kari A. Hintikka Robottien kyky puhua puuta heinää saattaa olla niiden tapa päästä sydämiimme ja mieliimme, jotta ne saavuttavat hyväksynnän työvoiman osana. – Maija-Riitta Ollila
 • 8. Tekoälyn muodot Euroopan komission määritelmä www.europarl.europa.eu/news/fi/headlines/society/20200827STO85804/mita-tekoaly-on-ja-mihin-sita- kaytetaan • Ohjelmistot: virtuaaliset avustajat, kuvia analysoivat ohjelmistot, hakukoneet, puheen- ja kasvojentunnistusjärjestelmät • ”Ruumiillistettu” tekoäly: robotit, itseohjautuvat autot, droonit ja asioiden internet. Kapea-vahva-super-tekoäly Ks. esim. fi.wikipedia.org/wiki/Teko%C3%A4ly (17.2.2023) • Nykyinen kapea eli heikko tekoäly toimii erilaisissa rajoitetuissa tehtävissä. Sillä ei ole tietoisuutta, tahtoa eikä ymmärrystä oman alansa ulkopuolella. • Vahvalla tekoälyllä olisi laaja ymmärrys ja ihmisen kaltainen tietoisuus. • Super-tekoäly tarkoittaisi, että se on ohittanut ihmisen kyvykkyyden.
 • 9. Koulutusaineistojen haasteita • Itseohjautuva auto Australiassa. • Google-kääntäjä: she/he? • Tutkija Joy Boulamwini: ”Pale male data.” Kuva haastattelusta Last week tonight -ohjelmassa: youtu.be/Sqa8Zo2XWc4 • Esim. ChatGPT:llä myös ennalta tarkistettuja vastauksia ja syrjintää ehkäisemään pyrkiviä ”filttereitä”. → Ohjelmointi peruskouluissa → Ymmärrys tekoälystä ja algoritmeista → Informaatiolukutaito → Kriittinen lukutaito → Lähteiden merkitys ja käyttö
 • 10. OpenAI:n ChatGPT-3 Keskeinen lähde: areena.yle.fi/podcastit/1-64840896 Mahdollisuuksia • Hyvä muodollinen kielitaito. • Nyt voi chattailla, tulevaisuudessa keskustella. • Jatkokysymykset mahdollisia vs. hakukone, joka vastaa kysymyksiin. • Osaa myös tiivistää, luokitella, selkokielistää, kääntää, runoilla,.. • EI hyvä tai huono, vaan → ymmärrettävä mihin sopii. → opeteltava käyttämään. Ns. suuret kielimallit ovat interaktiivisia tekoälysovelluksia. Ne tuottavat tekstiä käyttäjän antaman kehotteen perusteella.
 • 11. OpenAI:n ChatGPT-3 Keskeinen lähde: areena.yle.fi/podcastit/1-64840896 Ns. suuret kielimallit ovat interaktiivisia tekoälysovelluksia. Ne tuottavat tekstiä käyttäjän antaman kehotteen perusteella. Haasteita • Kyse kielimallista: käsittelee sanoja, mutta ei ymmärrä merkityksiä. • Ei ole hakukone, vaikka moni sellaisena käyttää. • Tarjoaa myös väärää tietoa. • Ei kerro lähteitä kuin pyydettäessä ja silloinkin saattaa ne keksiä. • Toistaa ja uusintaa esim. syrjintää. • Tietosuoja: harkitse, mitä kerrot. • Tekijänoikeudet. • Rahalla saa paremman version, englanniksi parempia vastauksia. • Energiasyöppö.
 • 12. ChatGPT-3 1. Kirjaudu (Sign Up): chat.openai.com 2. Aloita uusi keskustelu: + New Chat. 3. Älä tyydy ensimmäiseen vastaukseen, vaan käytä kehotteita (prompt). Tiedot ovat vuoteen 2021 asti, eikä ilmaisversiolla ole yhteyttä internetiin.
 • 13. Kehotteet, komennot, prompts Ks. esim. Niina Halonen: eduideas.fi/wp-content/uploads/AI_vinkit_2.pdf Anna ChatGPT:lle rooli. • Olet lukion äidinkielen opettaja, runoilija, Aku Ankka,.. Kerro tarkasti ja lyhyesti mitä haluat. • Tee suunnitelma, tiivistelmä, 20 ideaa, käännös, runo, tenttikysymys, itsearviointikysymys,.. Tarkenna tehtävää tai anna lisätietoja. • Lyhennä, selkokielistä, vertaa, kysy minulta kysymyksiä,.. • Jatka vastauksen hiomista lisäkehotteilla.
 • 14. Jyväskylän yliopiston kauppakorkean AI-sovellusten suositukset 1/2023 www.jyu.fi/jsbe/fi/opiskelu/ohjeita-opiskelijalle/opintohallinnon-saadokset-ja- maaraykset/kauppakorkeakoulun-linjaus-tekoalysovellusten-kayttoon Kielimalleilla on hyödyllisiä käyttömahdollisuuksia ja ne ovat tulossa osaksi tekstinkäsittelyohjelmia, joten niitä ei kannata kieltää. Kielimallien suositukset tiivistettynä: 1. Käyttö on lähtökohtaisesti sallittua. 2. Voi käyttää tekstinhuollossa. 3. Opiskelija on aina vastuussa tekstinsä sisällöstä. 4. Opiskelijoille pitää kertoa käytön periaatteet ja haitat. 5. Opettajien pitää huolehtia, ettei huijaamalla voi saada hyvää arvosanaa. 6. Jos opiskelija on käyttänyt kielimallia, hänen tulee kertoa, miten sitä käytti. 7. Näistä suosituksista voidaan poiketa perustellusta syystä.
 • 15. ChatGPT:n käyttö opetuksessa FB:n Tieto-ja viestintätekniikka opetuksessa/ICT in Education –ryhmä 17.2.2023 Teknologiateollisuus ry:n kilpailun voiton jakaneet ideat: Jaakko Korpela: Tekoäly kotitalouden opetuksessa • Oppilaat saavat melko satunnaisia raaka-aineita, joista he ChatGPT:tä hyödyntäen luovat reseptin. • Sitten ruoka kokataan, syödään ja arvostellaan. • Lopuksi reseptiäkin arvioidaan ja voidaan parastaa. Matti Seise: ChatGPT:n käyttö vieraskielisten opetuksessa • Konseptuaalisesti hankalan asian opettaminen maahan- muuttajataustaiselle opiskelijalle: Ks. myös: www.youtube.com/@MattiSeise/playlists
 • 16. ChatGPT:n käyttö opetuksessa FB:n Tieto-ja viestintätekniikka opetuksessa/ICT in Education –ryhmä 17.2.2023 Ilmari Vauras, kunniamaininta: Yläkoululaisten osallistavat novellit • Oppilas suunnittelee ja toteuttaa Google Forms -alustalla novellin, joka haarautuu lukijan valintojen mukaan. Jokaisella sivulla on tekstiä ja siihen liittyvä kuva. • Tekstiä ja kuvia voi luoda tekoälyä hyödyntäen. Oppijan tehtävänä on tekstin muokkaaminen ja sovittaminen kokonaisuuteen.
 • 17. Teknologiateollisuus ry:n kilpailu ChatGPT:n käytöstä opetuksessa FB:n Tieto-ja viestintätekniikka opetuksessa/ICT in Education –ryhmä 17.2.2023 Kunniamaininta Benjamin Värren ideoille: • Opiskelijat pohtivat pienryhmissä kysymyksiä ChatGPT:lle. – Sitten valittiin yhteinen aihe ja yritettiin generoida mahdollisimman hyvä vastaus. – Lopuksi valittiin paras äänestäen. • Pöytäroolipelaamista hyödyntävän kurssin hahmojen ja tarinan konfliktin luominen ChatGPT:n avulla. • Olemme analysoineet sitä, mikä vaikeammissa prompteissa menee pieleen ja sitten etsineen ChatGPT:n taustatiedoissa olevaa virhettä. • ChatGPT:tä tuntisuunnitelmien luomisen apuna (englanniksi).
 • 18. ChatGPT:lla parempia esseitä? Steve Dembon julkinen FB-postaus 3/2023: http://bit.ly/402wVXt Oppijat neljään ryhmään sen mukaan, miten he esseensä kirjoittavat: 1. Täysin ilman ChatGPT:tä 2. ChatGPT käytössä vain ideoinnissa ja luonnostelussa. 3. Kirjoittaminen ilman ChatGPT:n apua, mutta valmis teksti syötetään sinne ja korjataan mm. oikeinkirjoitusta, pyydetään palautetta ja parannuksia. 4. Käytettiin ChatGPT:tä koko ajan niin paljon kuin haluttiin. Mitkä esseet mahtoivat olla parhaita?
 • 19. ChatGPT:lla parempia esseitä? Steve Dembon julkinen FB-postaus 3/2023: http://bit.ly/402wVXt Oppijat neljään ryhmään sen mukaan, miten he esseensä kirjoittavat: 1. Täysin ilman ChatGPT:tä 2. ChatGPT käytössä vain ideoinnissa ja luonnostelussa. 3. Kirjoittaminen ilman ChatGPT:n apua, mutta valmis teksti syötetään sinne ja korjataan mm. oikeinkirjoitusta, pyydetään palautetta ja parannuksia. 4. Käytettiin ChatGPT:tä koko ajan niin paljon kuin haluttiin. → Parhaita olivat kokonaan ihmisen kirjoittamat (em. järjestys). → Pyydä ChatGPT:tä osoittamaan virheet, ei korjaamaan niitä.
 • 20. Luo tarina ja työstä sitä eteenpäin Luo tarina tekoälyn avulla, esim. dandoc.co • Ei kirjautumista. Toimii suomeksi, osaan kääntää. Voit pyytää muutoksia. Ja mitä sitten? • Kirjoita tarina käsin. • Kopioi tarina tekstinkäsittelyohjelmaan. – Täydennä tarinaa sivun verran. – Kuvaile tarinan hahmot. – Kirjoita itsenäinen jatko-osa. • Kuvita tarina tai tee siitä animaatio, käsin tai tekoälyn avustamana.
 • 21. www.bing.com/new ChatGPT osana Bing-hakukonetta • Alkuun tarjolla jonotusperiaatteella. • Toimii Edgellä.
 • 23. ChatGPT tiivistys 57 vastauksesta Ks. tuleva blogijulkaisu opettajien webinaarikoulutuksista 4/2023 Palautelomakkeen kysymys: Mikä koulutuksessa oli keskeisin oppi sinulle? Mikä edisti sinun oppimistasi? Ohje ChatGPT:lle: Tiivistä ja luokittele vastaukset.
 • 24. Mikä koulutuksessa oli keskeisin oppi sinulle? Mikä edisti sinun oppimistasi? Vastaukset voidaan luokitella erilaisiin kategorioihin: • Uusien työkalujen käyttöönotto. • Avoimen materiaalin hyödyntäminen. • Rohkeuden lisääminen digijuttujen käyttöön. • Erilaisten sovellusten ja näkökulmien oppiminen • Oman osaamisen tason tarkistaminen. Monet vastaajat kokivat oppineensa paljon uutta ja saaneensa rohkaisua omiin tekemisiin, mutta myös tietoähky ja itsenäinen uusien sovellusten opiskelu koettiin haasteellisena. Webinaaritallenteet ja verkkopedagogiset ohjeet mainittiin hyödyllisinä materiaaleina.
 • 25. Mikä koulutuksessa oli keskeisin oppi sinulle? Mikä edisti sinun oppimistasi? KORJATTAVAAKIN LÖYTYY Vastaukset voidaan luokitella erilaisiin kategorioihin: • Uusien työkalujen käyttöönotto. • Avoimen materiaalin hyödyntäminen. (LAAJEMMIN) • Rohkeuden lisääminen digijuttujen käyttöön. (+INNOSTUS) • Erilaisten sovellusten ja näkökulmien oppiminen • Oman osaamisen tason tarkistaminen. Monet vastaajat kokivat oppineensa paljon uutta ja saaneensa rohkaisua omiin tekemisiin, mutta myös tietoähky ja itsenäinen uusien sovellusten opiskelu koettiin haasteellisena. Webinaaritallenteet ja verkkopedagogiset ohjeet mainittiin hyödyllisinä materiaaleina.
 • 26. Luo kuvia: openai.com/dall-e-2 Dall.e2:n avulla luot kuvia antamiesi engl. sanojen mukaan. Voit myös kertoa haluamasi tyylilajin. • Käyttö edellyttää kirjautumista ja täysi-ikäisyyttä.
 • 27. Luo kuvia: www.craiyon.com Tarjolla maksutta ja ilman kirjautumista. • 1-2 min/kuvasetti (maksaen nopeutuu). • Kuvat saatuasi voit tarkentaa kuvausta ja tehdä uuden version.
 • 28. Canvan text to image-toiminnolla luotu Instagram-postaus
 • 29. Lisätietoja • CC-lisenssit: creativecommons.fi • CC BY-SA 4.0 eli Creative Commons Nimeä-Jaa samoin 4.0 Kansain- välinen -lisenssi: creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.fi lyhyesti: – Sinä saat jakaa ja muuntaa tätä diasarjaa, myös kaupallinen hyödyntäminen on sallittu. – Ehtona on, että viittaat aina alkuperäiseen tekijään ja lähteeseen. – Muokattu teos tulee jakaa tällä samalla lisenssillä. • Tätä lisenssiä laajempia oikeuksia voit kysyä tekijältä: www.matleenalaakso.fi Tämä diasarja on lisensoitu Creative Commons -lisenssillä CC BY-SA 4.0