SlideShare a Scribd company logo
‫ير‬‫ر‬‫التقا‬‫وإعداد‬‫كتابة‬
‫د‬.‫عبير‬‫ي‬‫العقباو‬‫عيد‬
1438‫ـ‬‫ه‬
1
12/25/2016‫د‬‫التقارير‬‫وإعداد‬‫كتابة‬.‫العقباوي‬‫عيد‬‫عبير‬
12/25/2016
2
‫د‬‫التقارير‬‫وإعداد‬‫كتابة‬.‫العقباوي‬‫عيد‬‫عبير‬
12/25/2016
3
‫د‬‫التقارير‬‫وإعداد‬‫كتابة‬.‫العقباوي‬‫عيد‬‫عبير‬
(َ‫ل‬َ‫خ‬ ‫ا‬َّ‫ن‬ِ‫إ‬ ُ‫اس‬َّ‫الن‬ ‫ا‬َ‫ه‬ُّ‫ي‬َ‫أ‬ ‫ا‬َ‫ي‬‫ر‬َ‫ك‬َ‫ذ‬ ْ‫ن‬ِ‫م‬ ْ‫م‬ُ‫اك‬َ‫ن‬ْ‫ق‬‫ى‬َ‫ث‬ْ‫ن‬ُ‫أ‬َ‫و‬
َ‫ب‬َ‫ق‬َ‫و‬ ‫ا‬ً‫وب‬ُ‫ع‬ ُ‫ش‬ ْ‫م‬ُ‫اك‬َ‫ن‬ْ‫ل‬َ‫ع‬َ‫ج‬َ‫و‬َّ‫ن‬ِ‫إ‬ ‫ا‬‫و‬ُ‫ف‬َ‫ار‬َ‫ع‬َ‫ت‬ِ‫ل‬ َ‫ل‬ِ‫ائ‬ْ‫م‬ُ‫ك‬َ‫م‬َ‫ر‬ْ‫ك‬َ‫أ‬
ََّ‫َّللا‬ َّ‫ن‬ِ‫إ‬ ْ‫م‬ُ‫اك‬َ‫ق‬ْ‫ت‬َ‫أ‬ َِّ‫َّللا‬ َ‫د‬ْ‫ن‬ِ‫ع‬‫يم‬ِ‫ل‬َ‫ع‬‫ير‬ِ‫ب‬َ‫خ‬)
‫ات‬‫ر‬‫الحج‬:13
12/25/2016
‫التقارير‬‫وكتابة‬‫المراسالت‬‫تحرير‬
‫د‬.‫العقباوي‬‫عيد‬‫عبير‬
4
‫التعارف‬ ‫كرت‬
12/25/2016‫د‬‫التقارير‬‫وإعداد‬‫كتابة‬.‫العقباوي‬‫عيد‬‫عبير‬
5
‫البرنامج‬ ‫اتفاقية‬:
12/25/2016‫د‬‫التقارير‬‫وإعداد‬‫كتابة‬.‫العقباوي‬‫عيد‬‫عبير‬
6
‫المتدربات‬ ‫تكتسب‬ ‫أن‬ ‫التدريبي‬ ‫البرنامج‬ ‫نهاية‬ ‫في‬ ‫يتوقع‬:
‫واألسس‬ ‫الفنية‬ ‫المهارات‬‫كتابدة‬ ‫و‬ ‫إعدداد‬ ‫في‬ ‫العلمية‬‫التقاريروالخ‬‫طابدات‬
‫مما‬ ،‫تحسين‬ ‫إلى‬ ‫يؤدي‬‫في‬ ‫األداء‬‫المجال‬ ‫ذلك‬.
12/25/2016
7
‫د‬‫التقارير‬‫وإعداد‬‫كتابة‬.‫العقباوي‬‫عيد‬‫عبير‬
‫التوقعات‬
‫من‬ ‫توقعاتك‬
‫البرنامج‬
‫تودين‬ ‫مهارات‬
‫اكتسابها‬
12/25/2016‫د‬‫التقارير‬‫وإعداد‬‫كتابة‬.‫العقباوي‬‫عيد‬‫عبير‬
8
‫تذكري‬:
‫أن‬‫يسم‬ ‫المختبر‬ ‫داخل‬ ‫وفي‬ ‫مختبر‬ ‫بمثابة‬ ‫القاعة‬ ‫هذه‬ِ‫لك‬ ‫ح‬
‫ناجحة‬ ‫تكون‬ ‫أن‬ ‫إال‬ ‫سمح‬ُ‫ي‬ ‫ولن‬ ‫التجارب‬ ‫بإجراء‬
12/25/2016
9
‫اليوم‬
‫األولى‬ ‫الجلسة‬
(8–10)
‫استراحة‬
‫الثانية‬ ‫الجلسة‬
(10:30–12:30)
‫األول‬
‫تعارف‬-‫تعريف‬‫بالبرنامج‬
‫األولى‬ ‫التدريبية‬ ‫الوحدة‬:
-‫وأهميته‬ ‫االتصال‬
-‫تساؤالت‬–‫تفضيالت‬
-‫الخطابات‬–‫النشرات‬–‫التنبي‬‫هات‬
‫لفت‬‫النظر‬–‫االجتماع‬ ‫محضر‬
30‫دقيقة‬
‫الثانية‬ ‫التدريبية‬ ‫الوحدة‬:
-‫واألهمية‬ ‫المفهوم‬ ‫التقارير‬
-‫التقارير‬ ‫أنواع‬–‫لمعد‬ ‫الالزمة‬ ‫المهارات‬
‫التقرير‬–‫التقرير‬ ‫أجزاء‬–‫لكت‬ ‫التحضير‬‫ابة‬
‫التقرير‬
‫الثاني‬
‫الثالثة‬ ‫التدريبية‬ ‫الوحدة‬:
-‫التقرير‬ ‫إعداد‬ ‫مراحل‬
30‫دقيقة‬
‫الرابعة‬ ‫التدريبية‬ ‫الوحدة‬:
-‫التقرير‬ ‫كتابة‬ ‫شروط‬
-‫التقارير‬ ‫تفشل‬ ‫لماذا‬
-‫التقارير‬ ‫كتابة‬ ‫عند‬ ‫معينات‬
-‫المراجع‬
‫الثالث‬
‫الخامسة‬ ‫التدريبية‬ ‫الوحدة‬:
-‫كتابة‬ ‫عند‬ ‫شائعة‬ ‫مشكالت‬
‫التقارير‬
-‫للتقر‬ ‫والفني‬ ‫التقني‬ ‫اإلخراج‬‫ير‬
30‫دقيقة‬
‫السادسة‬ ‫التدريبية‬ ‫الوحدة‬:
‫المتدربات‬ ‫أعمال‬ ‫استعراض‬
‫للبرنامج‬ ‫الزمني‬ ‫الجدول‬
‫د‬‫التقارير‬‫وإعداد‬‫كتابة‬.‫العقباوي‬‫عيد‬‫عبير‬
12/25/2016
‫التقارير‬‫وكتابة‬‫المراسالت‬‫تحرير‬
‫د‬.‫العقباوي‬‫عيد‬‫عبير‬
10
‫بين‬ ‫ق‬‫الفر‬
‫واملعلومات‬ ‫البيانات‬
12/25/2016
‫التقارير‬‫وكتابة‬‫المراسالت‬‫تحرير‬
‫د‬.‫العقباوي‬‫عيد‬‫عبير‬
11
‫والمعلومات‬ ‫البيانات‬ ‫تمرين‬
12/25/2016
‫التقارير‬‫وكتابة‬‫المراسالت‬‫تحرير‬
‫د‬.‫العقباوي‬‫عيد‬‫عبير‬
12
‫نظام‬
12/25/2016
‫التقارير‬‫وكتابة‬‫المراسالت‬‫تحرير‬
‫د‬.‫العقباوي‬‫عيد‬‫عبير‬
13
‫أو‬ ،‫ددددجيلها‬‫د‬‫تس‬ ‫ددددم‬‫د‬‫ت‬ ‫ددددائت‬‫د‬‫حق‬
‫ددددتقب‬‫د‬‫مس‬ ‫ددددجيلها‬‫د‬‫تس‬ ‫دددديتم‬‫د‬‫س‬‫ال‬
‫ددد‬‫د‬‫وق‬ ،‫ددة‬‫د‬‫معين‬ ‫ددداث‬‫د‬‫أح‬ ‫ددأن‬‫د‬‫بش‬
‫مسدتق‬ ‫الحقدائت‬ ‫هدذه‬ ‫تكون‬‫لة‬
‫ببعضدددددها‬ ‫مرتبطدددددة‬ ‫وغيدددددر‬
‫دددددددددد‬‫د‬‫الع‬ ‫ددددددددددة‬‫د‬‫مح‬ ‫ددددددددر‬‫د‬‫وغي‬
‫ا‬‫ملدخالت‬
‫أو‬ ،‫دددددات‬‫د‬‫البيان‬ ‫ددددد،يل‬‫د‬‫تش‬ ‫ددددداتج‬‫د‬‫ن‬
‫تدددددم‬ ‫التدددددي‬ ‫النتدددددائج‬ ‫مجمدددددوع‬
‫الحاسدوب‬ ‫من‬ ‫عليها‬ ‫التحصيل‬.
‫املخرجات‬
‫البياانت‬‫املعلومات‬
12/25/2016
‫التقارير‬‫وكتابة‬‫المراسالت‬‫تحرير‬
‫د‬.‫العقباوي‬‫عيد‬‫عبير‬
14
12/25/2016
15
‫واألف‬ ‫المعلومات‬ ‫تبادل‬ ‫خاللها‬ ‫من‬ ‫يتم‬ ‫عملية‬‫كار‬
‫ومستقبل‬ ‫مرسل‬ ‫بين‬
‫االتصال‬
‫د‬‫التقارير‬‫وإعداد‬‫كتابة‬.‫العقباوي‬‫عيد‬‫عبير‬
12/25/2016
16
‫تدريبية‬ ‫لعبة‬
‫د‬‫التقارير‬‫وإعداد‬‫كتابة‬.‫العقباوي‬‫عيد‬‫عبير‬
12/25/2016
17
‫االتصال‬ ‫أشكال‬
‫الكتروني‬ ‫الجسد‬ ‫ل،ة‬ ‫كتابي‬ ‫لفظي‬
‫د‬‫التقارير‬‫وإعداد‬‫كتابة‬.‫العقباوي‬‫عيد‬‫عبير‬
12/25/2016
‫التقارير‬‫وكتابة‬‫المراسالت‬‫تحرير‬
‫د‬.‫العقباوي‬‫عيد‬‫عبير‬
18
12/25/2016
19
‫االتصال‬ ‫عناصر‬
‫مستقبل‬ ‫اتصال‬ ‫قناة‬ ‫رسالة‬ ‫مرسل‬
‫د‬‫التقارير‬‫وإعداد‬‫كتابة‬.‫العقباوي‬‫عيد‬‫عبير‬
12/25/2016
‫التقارير‬‫وكتابة‬‫المراسالت‬‫تحرير‬
‫د‬.‫العقباوي‬‫عيد‬‫عبير‬
20
‫تذكري‬..
‫إال‬ ‫هي‬ ‫ما‬ ‫باآلخرين‬ ‫اتصالنا‬ ‫محاولة‬ ‫كل‬ ‫أن‬‫رسالة‬
12/25/2016
21
‫د‬‫التقارير‬‫وإعداد‬‫كتابة‬.‫العقباوي‬‫عيد‬‫عبير‬
‫الموظدددف‬ ‫يسدددت،رل‬
‫ددددا‬‫د‬‫غالب‬80%‫ددددن‬‫د‬‫م‬
‫االتصال‬ ‫في‬ ‫وقته‬
12/25/2016
22
‫تساؤالت‬
‫د‬‫التقارير‬‫وإعداد‬‫كتابة‬.‫العقباوي‬‫عيد‬‫عبير‬
‫تواجه‬ ‫التي‬‫املواقف‬ ‫معظم‬ ‫في‬ ‫األفضل‬‫الخيار‬ ‫هي‬ ‫الكتابة‬ ‫هل‬‫ك؟‬
‫الطرف‬ ‫مع‬ ‫للتواصل‬‫فعله‬ ‫عليك‬ ‫يتعين‬ ‫مالذي‬‫اآلخر‬:
(‫كتابة‬–‫لوجه‬‫وجها‬ ‫شفهية‬ ‫محادثة‬–‫الهاتف‬‫عبر‬ ‫محادثة‬
......‫إلخ‬)‫؟‬
‫وتذكري‬:
‫هو‬ ‫فيها‬ ‫تصل‬ ‫التي‬ ‫والطريقة‬ ‫سالتك‬‫ر‬ ‫توصيل‬ ‫كيفية‬‫قرار‬
‫بمعناها‬ ‫توصيلها‬ ‫لضمان‬ ‫والصحيحة‬ ‫األولى‬ ‫الخطوة‬
12/25/2016
23
‫د‬‫التقارير‬‫وإعداد‬‫كتابة‬.‫العقباوي‬‫عيد‬‫عبير‬
‫التالية‬ ‫املواقف‬ ‫من‬‫كل‬ ‫في‬‫تفضيالتك‬ ‫ترتيب‬‫ي‬‫اختار‬:
‫مديرة‬ ‫تخبري‬‫في‬ ‫المستجدات‬ ‫الطالبات‬ ‫تسجيل‬ ‫موعد‬ ‫في‬ ‫كبير‬ ‫بتأخير‬ ‫المدرسة‬
‫نور‬ ‫برنامج‬ ‫في‬ ‫مدرستها‬
‫مباشرة‬ ‫أقابلها‬ ‫بالهاتف‬ ‫أحادثها‬ ‫لها‬ ‫أكتب‬
‫المدرسة‬ ‫في‬ ‫الميدانية‬ ‫جولتك‬ ‫اثناء‬ ‫رأيتها‬ ‫لمالحظات‬ ‫باستيائك‬ ‫المدرسة‬ ‫مديرة‬ ‫تخبري‬
‫مباشرة‬ ‫أقابلها‬ ‫بالهاتف‬ ‫أحادثها‬ ‫لها‬ ‫أكتب‬
‫لها‬ ‫زيارتك‬ ‫اثناء‬ ‫المدرسة‬ ‫في‬ ‫رأيتها‬ ‫التي‬ ‫التجاوزات‬ ‫تالفي‬ ‫ضرورة‬ ‫على‬ ‫تؤكدي‬
‫مباشرة‬ ‫أقابلها‬ ‫بالهاتف‬ ‫أحادثها‬ ‫لها‬ ‫أكتب‬
‫القوانين‬ ‫بذلك‬ ‫مخالفة‬ ‫المدرسة‬ ‫ارتكبتها‬ ‫التي‬ ‫بالتجاوزات‬ ‫رئيستك‬ ‫إبالغ‬
‫مباشرة‬ ‫أقابلها‬ ‫بالهاتف‬ ‫أحادثها‬ ‫لها‬ ‫أكتب‬
12/25/2016
24
‫د‬‫التقارير‬‫وإعداد‬‫كتابة‬.‫العقباوي‬‫عيد‬‫عبير‬
‫التالية‬ ‫املواقف‬ ‫من‬ ‫كل‬ ‫في‬‫تفضيالتك‬ ‫ترتيب‬‫ي‬‫اختار‬:
‫لكتابة‬ ‫يضطرك‬ ‫مما‬ ‫عليها‬ ‫ستدونينها‬ ‫التي‬ ‫المتكررة‬ ‫بالمخالفات‬ ‫المدرسة‬ ‫مديرة‬ ‫إفادة‬
‫لها‬ ‫نظر‬ ‫لفت‬
‫مباشرة‬ ‫أقابلها‬ ‫بالهاتف‬ ‫أحادثها‬ ‫لها‬ ‫أكتب‬
‫ّي‬‫ك‬‫تز‬‫قسمك‬ ‫لرئيسة‬ ‫بأعمالها‬ ‫متميزة‬ ‫مدرسة‬ ‫مديرة‬
‫مباشرة‬ ‫أقابلها‬ ‫بالهاتف‬ ‫أحادثها‬ ‫لها‬ ‫أكتب‬
‫تذكري‬‫نظرك‬ ‫وجهة‬ ‫من‬ ‫جدواه‬ ‫عدم‬ ‫ترين‬ ‫قرار‬ ‫في‬ ‫لرئيستك‬ ‫رأيك‬
‫مباشرة‬ ‫أقابلها‬ ‫بالهاتف‬ ‫أحادثها‬ ‫لها‬ ‫أكتب‬
‫طارئ‬ ‫لظرف‬ ‫أيام‬ ‫ثالثة‬ ‫لمدة‬ ‫اضطرارية‬ ‫إجازة‬ ‫بطلب‬ ‫تتقدمين‬
‫مباشرة‬ ‫أقابلها‬ ‫بالهاتف‬ ‫أحادثها‬ ‫لها‬ ‫أكتب‬
12/25/2016
25
‫تكون‬ ‫متى‬
‫د‬‫التقارير‬‫وإعداد‬‫كتابة‬.‫العقباوي‬‫عيد‬‫عبير‬
‫الكتابة‬‫الهاتف‬‫المقابلة‬
‫األفضل‬ ‫الخيار‬
12/25/2016
‫التقارير‬‫وكتابة‬‫المراسالت‬‫تحرير‬
‫د‬.‫العقباوي‬‫عيد‬‫عبير‬
26
‫المقابلة‬
• ‫فوري‬ ‫تقييم‬
‫أو‬ ‫لفظي‬
‫لفظي‬ ‫غير‬
• ‫إظهار‬
‫ورصد‬
‫الحقائق‬
‫والمشاعر‬
• ‫معلومات‬
‫قد‬ ‫ية‬ّ‫سر‬
‫تتطلب‬
ً‫ا‬‫أحيان‬
‫الكتابة‬
‫الهاتف‬
• ‫لفظي‬ ‫تقييم‬
‫فوري‬
• ‫مشكلة‬
‫طارئة‬
• ‫حقائق‬
‫بسيطة‬
‫الكتابة‬
• ‫غير‬ ‫تقييم‬
‫فوري‬
• ‫سجالت‬
‫دقيقة‬
• ‫معلومات‬
‫وتفاصيل‬
‫دقيقة‬
12/25/2016‫د‬‫التقارير‬‫وكتابة‬‫المراسالت‬‫تحرير‬.‫العقباوي‬‫عيد‬‫عبير‬
27
‫الكتابية‬ ‫المراسالت‬ ‫أنواع‬
‫التعميم‬
‫القرار‬
‫التقرير‬
‫الخارجية‬ ‫الرسالة‬(‫الخارجي‬ ‫الخطاب‬)
‫الداخلية‬ ‫المذكرة‬(‫الداخلي‬ ‫الخطاب‬)
‫اإلحالة‬
12/25/2016
28
‫مجموعتك‬ ‫مع‬ ‫بالتعاون‬
‫د‬‫التقارير‬‫وإعداد‬‫كتابة‬.‫العقباوي‬‫عيد‬‫عبير‬
-‫تك‬‫ر‬‫إدا‬ ‫في‬ ‫املستخدمة‬ ‫الكتابية‬ ‫املراسالت‬ ‫أنواع‬‫حددي‬
12/25/2016
29
‫د‬‫التقارير‬‫وإعداد‬‫كتابة‬.‫العقباوي‬‫عيد‬‫عبير‬
‫الخطابات‬
12/25/2016
‫التقارير‬‫وكتابة‬‫المراسالت‬‫تحرير‬
‫د‬.‫العقباوي‬‫عيد‬‫عبير‬
30
‫والجه‬ ‫فيها‬ ‫والعاملين‬ ‫ة‬‫ر‬‫اإلدا‬ ‫بين‬ ‫تبادلها‬ ‫يتم‬ ‫كتابية‬ ‫سالة‬‫ر‬‫ات‬
‫ى‬‫األخر‬
‫الخطاب‬
12/25/2016
31
‫مجموعتك‬ ‫مع‬ ‫بالتعاون‬
‫د‬‫التقارير‬‫وإعداد‬‫كتابة‬.‫العقباوي‬‫عيد‬‫عبير‬
-‫تك‬‫ر‬‫إدا‬ ‫في‬ ‫املستخدمة‬ ‫الخطابات‬ ‫أنواع‬‫حددي‬
12/25/2016
32
‫أنواع‬
‫الخطابات‬
‫شكوى‬
‫إعطاء‬
‫التوجيهات‬
‫على‬ ‫الرد‬
‫استفسار‬
‫استفسار‬
‫اإلرفال‬
‫إشعار‬
‫استالم‬
‫تسليم‬ ‫أو‬
‫بضاعة‬ ‫طلب‬
‫د‬‫التقارير‬‫وإعداد‬‫كتابة‬.‫العقباوي‬‫عيد‬‫عبير‬
12/25/2016
33
‫أنواع‬
‫الخطابات‬
‫دورية‬
‫وظيفة‬ ‫طلب‬
‫على‬ ‫الرد‬
‫دعوة‬
‫دعوة‬
‫تزكية‬
‫اعتذار‬
‫د‬‫التقارير‬‫وإعداد‬‫كتابة‬.‫العقباوي‬‫عيد‬‫عبير‬
12/25/2016
34
‫د‬‫التقارير‬‫وإعداد‬‫كتابة‬.‫العقباوي‬‫عيد‬‫عبير‬
‫ف‬ ‫ين‬‫ر‬‫تعتذ‬ ‫املباشرة‬ ‫ئيستك‬‫ر‬ ‫إلى‬ ‫توجهينه‬
ً
‫خطابا‬ ‫أكتبي‬‫عن‬ ‫يه‬
‫في‬ ‫غبتك‬‫ر‬‫و‬ ‫السبب‬‫ذكر‬‫مع‬ ‫الجودة‬ ‫لجنة‬ ‫فريق‬ ‫ضمن‬ ‫املشاركة‬
‫والسالمة‬ ‫األمن‬ ‫لجنة‬ ‫ضمن‬ ‫تكوني‬ ‫أن‬
12/25/2016
35
‫مواصفات‬
‫الخطاب‬
‫الجيد‬
‫استخدام‬
‫الكلمات‬
‫الشائعة‬
‫تضمين‬ ‫عدم‬
‫صي،ة‬ ‫الخطاب‬
‫األمر‬
‫تكرار‬ ‫عدم‬
‫الفكرة‬
‫من‬ ‫االنتهاء‬
‫على‬ ‫الرد‬
‫أول‬ ‫المعلومات‬
‫بأول‬
‫ترتيب‬
‫الموضوعات‬
‫الخطاب‬ ‫بحسب‬
‫األصلي‬
‫إلى‬ ‫اإلشارة‬
‫الذي‬ ‫الخطاب‬
‫به‬ ‫الرد‬ ‫يتعلت‬
‫توفر‬
‫المعلومات‬
‫د‬‫التقارير‬‫وإعداد‬‫كتابة‬.‫العقباوي‬‫عيد‬‫عبير‬
12/25/2016
‫التقارير‬‫وكتابة‬‫المراسالت‬‫تحرير‬
‫د‬.‫العقباوي‬‫عيد‬‫عبير‬
36
‫الخطاب‬ ‫شكل‬
‫السعودية‬ ‫العربية‬ ‫المملكة‬
‫التعليم‬ ‫وزارة‬
{280}
‫جدة‬ ‫بمحافظة‬ ‫للتعليم‬ ‫العامة‬ ‫اإلدارة‬
‫التعليمية‬ ‫الشؤون‬/‫بنات‬
‫اإلدارة‬ ‫اسم‬
‫الرقم‬:
‫التاريخ‬:
‫المرفقات‬:.................
‫إلى‬:.............................‫هللا‬ ‫وفقه‬
‫من‬:.............................
‫بشأن‬:‫الموضوع‬
‫السالم‬‫هللا‬ ‫ورحمة‬ ‫عليكم‬‫وبركاته‬
‫المحتوى‬
‫المسؤول‬
Tab 5‫مسافات‬/
‫األسطر‬ ‫بين‬ ‫المسافة‬=‫ونصف‬ ‫سطر‬
‫المحتوى‬ ‫حجم‬16‫عادي‬
‫العناوين‬ ‫حجم‬18‫غامت‬
‫المهند‬ ‫الخط‬ ‫نوع‬
2-3
1.5 - 2
‫الهوامش‬
1.5 - 2
1.5 - 2
‫الرحيم‬ ‫الرحمن‬ ‫هللا‬ ‫بسم‬
‫الثلث‬ ‫خط‬
‫البريدي‬ ‫العنوان‬–‫اإليميل‬–‫الهاتف‬ ‫رقم‬–‫الفاكس‬–‫اإللكتروني‬ ‫الموقع‬
12/25/2016
‫التقارير‬‫وكتابة‬‫المراسالت‬‫تحرير‬
‫د‬.‫العقباوي‬‫عيد‬‫عبير‬
37
‫الخطاب‬ ‫شكل‬
‫السعودية‬ ‫العربية‬ ‫المملكة‬
‫التعليم‬ ‫وزارة‬
{280}
‫جدة‬ ‫بمحافظة‬ ‫للتعليم‬ ‫العامة‬ ‫اإلدارة‬
‫التعليمية‬ ‫الشؤون‬/‫بنات‬
‫اإلدارة‬ ‫اسم‬
‫الرقم‬:
‫التاريخ‬:
‫المرفقات‬:.................
‫سعادة‬/‫المكرم‬/‫معالي‬/‫الدكتور‬/‫هللا‬ ‫وفقه‬ ‫األستاذ‬
‫السالم‬‫هللا‬ ‫ورحمة‬ ‫عليكم‬‫وبركاته‬
‫المحتوى‬
‫هللا‬ ‫ورحمة‬ ‫عليكم‬ ‫والسالم‬
‫المسؤول‬
Tab 5‫مسافات‬/
‫األسطر‬ ‫بين‬ ‫المسافة‬=‫ونصف‬ ‫سطر‬
‫المحتوى‬ ‫حجم‬16‫عادي‬
‫العناوين‬ ‫حجم‬18‫غامت‬
‫المهند‬ ‫الخط‬ ‫نوع‬
2-3
1.5 - 2
‫الهوامش‬
1.5 - 2
1.5 - 2
‫الرحيم‬ ‫الرحمن‬ ‫هللا‬ ‫بسم‬
‫الثلث‬ ‫خط‬
‫الموضوع‬............................................................ :
‫البريدي‬ ‫العنوان‬–‫اإليميل‬–‫الهاتف‬ ‫رقم‬–‫الفاكس‬–‫اإللكتروني‬ ‫الموقع‬
12/25/2016
‫التقارير‬‫وكتابة‬‫المراسالت‬‫تحرير‬
‫د‬.‫العقباوي‬‫عيد‬‫عبير‬
38
‫فيه‬ ‫األخطاء‬ ‫مصوبة‬ ‫السابق‬ ‫الخطاب‬ ‫كتابة‬ ‫أعيدي‬
‫الجيد‬ ‫الخطاب‬ ‫وشكل‬ ‫لمواصفات‬ ‫وفقا‬
12/25/2016
39
‫د‬‫التقارير‬‫وإعداد‬‫كتابة‬.‫العقباوي‬‫عيد‬‫عبير‬
‫النشرات‬
12/25/2016
‫التقارير‬‫وكتابة‬‫المراسالت‬‫تحرير‬
‫د‬.‫العقباوي‬‫عيد‬‫عبير‬
40
‫ات‬‫ر‬‫النش‬
12/25/2016
‫التقارير‬‫وكتابة‬‫المراسالت‬‫تحرير‬
‫د‬.‫العقباوي‬‫عيد‬‫عبير‬
41
‫أكتبي‬
-‫قدوة‬ ‫ن‬‫نكو‬ ‫كيف‬‫في‬ ‫املشاركة‬ ‫عن‬ ‫نشرة‬
12/25/2016
42
‫د‬‫التقارير‬‫وإعداد‬‫كتابة‬.‫العقباوي‬‫عيد‬‫عبير‬
‫التنبيه‬–‫النظر‬ ‫لفت‬
12/25/2016
‫التقارير‬‫وكتابة‬‫المراسالت‬‫تحرير‬
‫د‬.‫العقباوي‬‫عيد‬‫عبير‬
43
12/25/2016
‫التقارير‬‫وكتابة‬‫المراسالت‬‫تحرير‬
‫د‬.‫العقباوي‬‫عيد‬‫عبير‬
44
‫أكتبي‬
-‫الحصة‬ ‫ر‬‫حضو‬ ‫عن‬ ‫تأخرت‬ ‫ملعلمة‬
ً
‫تنبيها‬
-‫نظر‬ ‫لفت‬‫ر‬‫الحضو‬ ‫في‬ ‫تأخرها‬ ‫ر‬‫تكر‬ ‫ملوظفة‬‫للدوام‬
12/25/2016
45
‫د‬‫التقارير‬‫وإعداد‬‫كتابة‬.‫العقباوي‬‫عيد‬‫عبير‬
‫االجتماع‬‫محضر‬
12/25/2016
‫التقارير‬‫وكتابة‬‫المراسالت‬‫تحرير‬
‫د‬.‫العقباوي‬‫عيد‬‫عبير‬
46
‫االجتماع‬ ‫موضوع‬
‫يخ‬‫ر‬‫والتا‬ ‫اليوم‬
‫محضر‬‫ر‬‫محاو‬
‫االجتماع‬‫االجتماع‬ ‫ئيس‬‫ر‬
‫محضر‬ ‫كتابة‬‫يخ‬‫ر‬‫تا‬
‫االجتماع‬
‫التوصيات‬
‫االجتماع‬‫مقر‬
‫محضر‬ ‫ر‬‫مقر‬
‫االجتماع‬
‫الحاضرين‬ ‫أسماء‬
12/25/2016
‫التقارير‬‫وكتابة‬‫المراسالت‬‫تحرير‬
‫د‬.‫العقباوي‬‫عيد‬‫عبير‬
47
12/25/2016
‫التقارير‬‫وكتابة‬‫المراسالت‬‫تحرير‬
‫د‬.‫العقباوي‬‫عيد‬‫عبير‬
48
‫أكتبي‬
-‫ك‬‫ر‬‫اختيا‬ ‫من‬ ‫موضوع‬ ‫في‬‫اجتماع‬‫محضر‬
12/25/2016
49
‫د‬‫التقارير‬‫وإعداد‬‫كتابة‬.‫العقباوي‬‫عيد‬‫عبير‬
12/25/2016
50
‫التقرير‬
‫د‬‫التقارير‬‫وإعداد‬‫كتابة‬.‫العقباوي‬‫عيد‬‫عبير‬
12/25/2016
51
‫صوغي‬ ‫مجموعتك‬ ‫مع‬ ‫بالتعاون‬
‫التقرير‬ ‫عن‬ ‫مفهومك‬
‫د‬‫التقارير‬‫وإعداد‬‫كتابة‬.‫العقباوي‬‫عيد‬‫عبير‬
12/25/2016
52
‫تتضمن‬ ‫وثيقة‬
‫ما‬ ‫لمشكلة‬ ‫دراسة‬
‫ونقل‬ ‫إعطاء‬ ‫بهدف‬
‫ونتائج‬ ‫معلومات‬
‫األفكار‬ ‫تقديم‬ ‫أجل‬ ‫من‬
‫والتوصيات‬
‫د‬‫التقارير‬‫وإعداد‬‫كتابة‬.‫العقباوي‬‫عيد‬‫عبير‬
12/25/2016
‫التقارير‬‫وكتابة‬‫المراسالت‬‫تحرير‬
‫د‬.‫العقباوي‬‫عيد‬‫عبير‬
53
‫األعمال‬ ‫من‬ ‫لعمل‬ ‫دقيت‬ ‫وصف‬
12/25/2016
54
‫د‬‫التقارير‬‫وإعداد‬‫كتابة‬.‫العقباوي‬‫عيد‬‫عبير‬
‫وسيلة‬‫غاية‬
12/25/2016
55
‫د‬‫التقارير‬‫وإعداد‬‫كتابة‬.‫العقباوي‬‫عيد‬‫عبير‬
‫المعلومات‬ ‫من‬ ‫كمية‬ ‫يوفر‬ ‫ألنه‬ ‫نظرا‬ ‫التخطيط‬ ‫في‬ ‫المساهمة‬
‫واقتراحاتهم‬ ‫المشرفين‬ ‫نظر‬ ‫وجهة‬ ‫على‬ ‫القيادات‬ ‫إطالع‬
‫والمعلومات‬ ‫بالحقائت‬ ‫القيادات‬ ‫تزويد‬
‫بالسابت‬ ‫الحالي‬ ‫األداء‬ ‫نتائج‬ ‫مقارنة‬ ‫خلل‬ ‫من‬ ‫األداء‬ ‫متابعة‬
‫الخلل‬ ‫على‬ ‫الوقوف‬
‫المناسب‬ ‫التحسين‬ ‫إجراء‬ ‫في‬ ‫المساعدة‬
‫الصعوبات‬ ‫وتحديد‬ ‫االنجاز‬ ‫قياس‬
‫الحاجة‬ ‫وقت‬ ‫إليها‬ ‫للرجوع‬ ‫المعلومات‬ ‫توثيت‬
‫المتابعة‬ ‫عملية‬ ‫تيسير‬
‫التقرير‬ ‫أهمية‬
12/25/2016
56
‫د‬‫التقارير‬‫وإعداد‬‫كتابة‬.‫العقباوي‬‫عيد‬‫عبير‬
‫الراجعة‬ ‫الت،ذية‬ ‫تقديم‬
‫القرار‬ ‫لمتخذي‬ ‫والجهد‬ ‫الوقت‬ ‫توفير‬
‫أعمالهم‬ ‫في‬ ‫للمتميزين‬ ‫جيدة‬ ‫أحكاما‬ ‫القرار‬ ‫أصحاب‬ ‫إعطاء‬
‫اإلدارات‬ ‫أداء‬ ‫عن‬ ‫نبذه‬ ‫بتقديم‬ ‫اإلدارات‬ ‫بين‬ ‫التكامل‬ ‫تحقيت‬
‫عملهم‬ ‫في‬ ‫األفراد‬ ‫بذلها‬ ‫التي‬ ‫الجهود‬ ‫بيان‬
‫األهداف‬ ‫تحقيت‬ ‫مدى‬ ‫على‬ ‫ف‬ّ‫التعر‬
‫والنتائج‬ ‫المستخدمة‬ ‫واألساليب‬ ‫الوسائل‬ ‫تقييم‬
‫منها‬ ‫واالستفادة‬ ‫والضعف‬ ‫القوة‬ ‫نقاط‬ ‫على‬ ‫التعرف‬
‫التقرير‬ ‫أهمية‬
12/25/2016
57
‫د‬‫التقارير‬‫وإعداد‬‫كتابة‬.‫العقباوي‬‫عيد‬‫عبير‬
‫أقسامه‬
‫مفتوح‬ ‫عمل‬
‫قائم‬ ‫عمل‬
‫انتهى‬ ‫عمل‬
12/25/2016
‫التقارير‬‫وكتابة‬‫المراسالت‬‫تحرير‬
‫د‬.‫العقباوي‬‫عيد‬‫عبير‬
58
‫صورته‬
‫مسبقا‬ ‫معدة‬ ‫نماذج‬ ‫غالبا‬
12/25/2016
59
‫مجموعات‬ ‫في‬
‫إدارتك‬ ‫في‬ ‫المستخدمة‬ ‫التقارير‬ ‫صنفي‬
‫د‬‫التقارير‬‫وإعداد‬‫كتابة‬.‫العقباوي‬‫عيد‬‫عبير‬
12/25/2016
‫التقارير‬‫وكتابة‬‫المراسالت‬‫تحرير‬
‫د‬.‫العقباوي‬‫عيد‬‫عبير‬
60
‫الوظيفي‬ ‫األداء‬
‫قيامهن‬ ‫ومدى‬ ‫الموظفات‬ ‫تقييم‬ ‫نتائج‬ ‫تتضمن‬ ‫بيانات‬
‫بواجباتهن‬
‫المدرسي‬ ‫التقرير‬
‫على‬ ‫دوري‬ ‫بشكل‬ ‫ويعرض‬ ‫التحصيل‬ ‫في‬ ‫الطالبة‬ ‫تقدم‬ ‫يبين‬
‫أمرها‬ ‫ولي‬
‫التفصي‬ ‫التقرير‬‫لي‬ ‫تشرح‬‫فيه‬‫مسألة‬‫قضية‬ ‫أو‬‫مخالفة‬‫ما‬ ‫دراسة‬ ‫نتائج‬ ‫أو‬
‫المرحلي‬ ‫التقرير‬ ‫عليه‬ ‫والمالحظات‬ ‫العمل‬ ‫في‬ ‫إنجازها‬ ‫تم‬ ‫التي‬ ‫الخطوات‬ ‫يوضح‬
‫الختامي‬ ‫التقرير‬
‫أو‬ ‫الفصل‬ ‫نهاية‬ ‫في‬ ‫المباشرة‬ ‫المسؤولة‬ ‫الجهة‬ ‫إلى‬ ‫يقدم‬ ‫تقرير‬
‫بالسلبيات‬ ‫مذيل‬ ‫وتفاصيل‬ ‫أرقام‬ ‫على‬ ‫ويشتمل‬ ‫الدراسي‬ ‫العام‬
‫والصعوبات‬ ‫واإليجابيات‬
‫أنواع‬‫اإلدارية‬ ‫التقارير‬
12/25/2016
‫التقارير‬‫وكتابة‬‫المراسالت‬‫تحرير‬
‫د‬.‫العقباوي‬‫عيد‬‫عبير‬
61
‫مهمة‬ ‫تقرير‬
‫فيه‬ ‫توضح‬ ‫ما‬ ‫مهمة‬ ‫بإنهاء‬ ‫تفيد‬ ‫رئيستها‬ ‫إلى‬ ‫الموظفة‬ ‫تقدمه‬
‫والصعوبات‬ ‫والنتائج‬ ‫األسباب‬ ‫بيان‬ ‫مع‬ ‫يتم‬ ‫ومالم‬ ‫إنجازه‬ ‫تم‬ ‫ما‬
‫الوصفي‬ ‫التقرير‬
‫كاتبه‬ ‫رأي‬ ‫عن‬ ‫بعيدا‬ ‫تاما‬ ‫وصفا‬ ‫ما‬ ‫حدث‬ ‫أو‬ ‫وقائع‬ ‫يصف‬
‫تقييم‬ ‫تقرير‬
‫مشروع‬
‫منه‬ ‫االنتهاء‬ ‫أو‬ ‫تنفيذه‬ ‫من‬ ‫فترة‬ ‫بعد‬ ‫يعد‬
‫اإلداري‬ ‫التقرير‬ ‫اإلدارة‬ ‫في‬ ‫العمل‬ ‫تقدم‬ ‫مدى‬ ‫يبرز‬
‫األدبي‬ ‫التقرير‬
‫معينة‬ ‫فترة‬ ‫خالل‬ ‫شعبة‬ ‫أو‬ ‫قسم‬ ‫أو‬ ‫إدارة‬ ‫نشاط‬ ‫يتضمن‬ ‫بيان‬
‫أنواع‬‫اإلدارية‬ ‫التقارير‬
12/25/2016
62
‫تستخدمينها‬ ‫التي‬ ‫التقارير‬ ‫من‬ ‫أخرى‬ ‫أنواع‬ ‫هناك‬ ‫هل‬
‫هنا؟‬ ‫ذكر‬ُ‫ت‬ ‫لم‬
‫أذكريها‬
‫د‬‫التقارير‬‫وإعداد‬‫كتابة‬.‫العقباوي‬‫عيد‬‫عبير‬
12/25/2016
63
‫د‬‫التقارير‬‫وإعداد‬‫كتابة‬.‫العقباوي‬‫عيد‬‫عبير‬
‫هام‬ ‫تنبيه‬:
‫واب‬‫و‬‫الس‬ ‫ويم‬‫و‬‫س‬ ‫الت‬ ‫وي‬‫و‬‫ي‬ ‫ووارتق‬‫و‬‫ال‬ ‫ور‬‫و‬‫ري‬ ‫الت‬ ‫وكال‬‫و‬‫واا‬ ‫وواو‬‫و‬‫أن‬‫ال‬ ‫ق‬
‫و‬‫و‬‫أن‬ ‫وان‬‫و‬‫هن‬ ‫وون‬‫و‬‫تك‬ ‫وت‬‫و‬ ‫ويما‬‫و‬‫س‬ ‫الت‬ ‫و،ا‬‫و‬‫ه‬ ‫وت‬‫و‬‫تح‬ ‫ور‬‫و‬‫تنحص‬ ‫وا‬‫و‬ ‫أن‬ ‫وي‬‫و‬‫تعن‬‫واو‬
‫ا‬ ‫وحاجت‬ ‫المنظمة‬ ‫بحسب‬ ‫أخرى‬ ‫سيمات‬ ‫وت‬ ‫وأاكال‬.
12/25/2016
‫التقارير‬‫وكتابة‬‫المراسالت‬‫تحرير‬
‫د‬.‫العقباوي‬‫عيد‬‫عبير‬
64
‫الفهم‬ ‫سهل‬ ‫واضحا‬‫لالهداف‬ ‫محققا‬‫إخالل‬ ‫دون‬ ‫موجز‬
‫بالموضوع‬
‫كافة‬ ‫ي،طي‬ ‫كامال‬
‫الجوانب‬
‫على‬ ‫يحتوي‬ ‫دقيقا‬
‫صحيحة‬ ‫معلومات‬
‫وصادقا‬ ‫موضوعيا‬
‫األخطاء‬ ‫من‬ ‫خاليا‬
‫الل،وية‬
‫الجيد‬ ‫التقرير‬ ‫مواصفات‬
‫باألدلة‬ ‫موثت‬‫ال،الف‬ ‫على‬ ‫يشتمل‬
‫والمحتويات‬
‫المنظم‬ ‫اإلخراج‬
12/25/2016
65
‫د‬‫التقارير‬‫وإعداد‬‫كتابة‬.‫العقباوي‬‫عيد‬‫عبير‬
‫السليم‬ ‫المنطقي‬ ‫التفكير‬
‫والربط‬ ‫العالقات‬ ‫وإدراك‬ ‫االستنتاج‬ ‫على‬ ‫القدرة‬
‫األفكار‬ ‫وتبسيط‬ ‫التفسير‬ ‫على‬ ‫القدرة‬
‫األلفاظ‬ ‫واختيار‬ ‫والصياغة‬ ‫التعبير‬ ‫على‬ ‫القدرة‬
‫المنطقي‬ ‫التسلسلي‬ ‫السرد‬ ‫على‬ ‫القدرة‬
‫ل،وية‬ ‫أخطاء‬ ‫بدون‬ ‫السليمة‬ ‫الكتابة‬
‫موضوعي‬ ‫بشكل‬ ‫الحقائت‬ ‫إبراز‬
‫والضعف‬ ‫القوة‬ ‫نقاط‬ ‫وتحديد‬ ‫النتائج‬ ‫استعراض‬
‫والمقترحات‬ ‫المرئيات‬ ‫صياغة‬ ‫على‬ ‫القدرة‬
‫التقرير‬ ‫معد‬ ‫في‬ ‫توفرها‬ ‫الالزم‬ ‫المهارات‬
12/25/2016
66
‫د‬‫التقارير‬‫وإعداد‬‫كتابة‬.‫العقباوي‬‫عيد‬‫عبير‬
،‫زاوج‬ ،‫فكر‬ ‫استراتيجية‬ ‫وباستخدام‬ ‫مجموعتك‬ ‫مع‬ ‫بالتعاون‬
‫التقرير‬ ‫أجزاء‬ ‫حددي‬ ،‫شارك‬
‫ّر‬‫ك‬‫ف‬
‫زاوج‬
‫شارك‬
12/25/2016
67
‫د‬‫التقارير‬‫وإعداد‬‫كتابة‬.‫العقباوي‬‫عيد‬‫عبير‬
‫التقرير‬‫أجزاء‬
‫ال،الف‬
‫المحتويات‬ ‫قائمة‬
‫المقدمة‬
‫التقرير‬ ‫متن‬
‫الملخص‬
‫المالحت‬
12/25/2016
‫التقارير‬‫وكتابة‬‫المراسالت‬‫تحرير‬
‫د‬.‫العقباوي‬‫عيد‬‫عبير‬
68
12/25/2016
‫التقارير‬‫وكتابة‬‫المراسالت‬‫تحرير‬
‫د‬.‫العقباوي‬‫عيد‬‫عبير‬
69
‫مبادرة‬‫من‬
‫تجاه‬ ‫الكاتب‬
‫أو‬ ‫موضوع‬
‫معينة‬ ‫مشكلة‬
‫رسمي‬ ‫تكليف‬
‫التق‬ ‫لكتابة‬ ‫التحضير‬‫رير‬
‫منطلقين‬ ‫من‬ ‫يتم‬:
12/25/2016
70
‫د‬‫التقارير‬‫وإعداد‬‫كتابة‬.‫العقباوي‬‫عيد‬‫عبير‬
‫بناء‬ ‫للتقرير‬ ‫كتاباته‬ ‫من‬ ‫الهدف‬ ‫يحدد‬ ‫أن‬ ‫التقرير‬ ‫كاتب‬ ‫على‬
‫نفسه‬ ‫على‬ ‫يطرحها‬ ‫محددة‬ ‫أسئلة‬ ‫على‬
12/25/2016
‫التقارير‬‫وكتابة‬‫المراسالت‬‫تحرير‬
‫د‬.‫العقباوي‬‫عيد‬‫عبير‬
71
‫التقرير؟‬ ‫هذا‬ ‫أكتب‬ ‫لماذا‬
‫سيقرأ‬ ‫من‬‫التقرير؟‬
‫التي‬ ‫الجوانب‬ ‫ما‬
‫إيضاحها؟‬ ‫ينب،ي‬
‫ما‬‫التي‬ ‫الجوانب‬‫ال‬
‫ينب،ي‬‫إيضاحها؟‬
‫ما‬‫التي‬ ‫الجوانب‬
‫التقرير‬ ‫معد‬ ‫يرغب‬
‫إيضاحها‬‫؟‬
‫معد‬ ‫معرفة‬ ‫مدى‬ ‫ما‬
‫بموضوعه‬ ‫التقرير‬
12/25/2016
72
‫د‬‫التقارير‬‫وإعداد‬‫كتابة‬.‫العقباوي‬‫عيد‬‫عبير‬
‫أدائية‬ ‫مهمة‬
1-‫لتقريرك‬ ‫موضوعا‬ ‫اختاري‬
2-‫التقري‬ ‫معد‬ ‫على‬ ‫ينب،ي‬ ‫التي‬ ‫األسئلة‬ ‫عن‬ ‫أجيبي‬‫ر‬
‫التقرير‬ ‫كتابة‬ ‫قبل‬ ‫لنفسه‬ ‫يسألها‬ ‫أن‬
12/25/2016
‫التقارير‬‫وكتابة‬‫المراسالت‬‫تحرير‬
‫د‬.‫العقباوي‬‫عيد‬‫عبير‬
73
12/25/2016
74
‫د‬‫التقارير‬‫وإعداد‬‫كتابة‬.‫العقباوي‬‫عيد‬‫عبير‬
12/25/2016
‫التقارير‬‫وكتابة‬‫المراسالت‬‫تحرير‬
‫د‬.‫العقباوي‬‫عيد‬‫عبير‬
75
12/25/2016
76
‫د‬‫التقارير‬‫وإعداد‬‫كتابة‬.‫العقباوي‬‫عيد‬‫عبير‬
‫اإلحداثيات‬ ‫جدول‬ ‫لعبة‬
4 3 2 1
‫ث‬ ‫ت‬ ‫ب‬ ‫أ‬ 1
‫د‬ ‫خ‬ ‫ح‬ ‫ج‬ 2
‫س‬ ‫ز‬ ‫ر‬ ‫ذ‬ 3
‫ط‬ ‫ض‬ ‫ص‬ ‫ش‬ 4
‫ف‬ ‫غ‬ ‫ع‬ ‫ظ‬ 5
‫م‬ ‫ل‬ ‫ك‬ ‫ل‬ 6
‫ي‬ ‫و‬ ‫هـ‬ ‫ن‬ 7
12/25/2016
‫التقارير‬‫وكتابة‬‫المراسالت‬‫تحرير‬
‫د‬.‫العقباوي‬‫عيد‬‫عبير‬
77
‫ير‬‫ر‬‫التقا‬ ‫أنواع‬
‫صغيرة‬ ‫مفصلة‬
‫املفصلة‬‫ير‬‫ر‬‫التقا‬
12/25/2016
‫التقارير‬‫وكتابة‬‫المراسالت‬‫تحرير‬
‫د‬.‫العقباوي‬‫عيد‬‫عبير‬
78
12/25/2016
‫التقارير‬‫وكتابة‬‫المراسالت‬‫تحرير‬
‫د‬.‫العقباوي‬‫عيد‬‫عبير‬
79
‫اإلعداد‬
‫والتحضير‬
‫والتنظيم‬ ‫البناء‬ ‫التقرير‬ ‫كتابة‬
‫التقرير‬ ‫مراجعة‬‫وتقديم‬ ‫عرض‬
‫التقرير‬
‫التقرير‬ ‫إعداد‬ ‫مراحل‬
12/25/2016
‫التقارير‬‫وكتابة‬‫المراسالت‬‫تحرير‬
‫د‬.‫العقباوي‬‫عيد‬‫عبير‬
80‫والتحضير‬ ‫اإلعداد‬
‫للتقرير‬‫العام‬‫اإلطار‬
‫التقرير‬ ‫من‬ ‫الهدف‬
‫التقرير‬‫ئ‬‫قار‬
‫التقرير‬ ‫معلومات‬
12/25/2016
81
‫د‬‫التقارير‬‫وإعداد‬‫كتابة‬.‫العقباوي‬‫عيد‬‫عبير‬
،‫اخترته‬ ‫الذي‬ ‫التقرير‬ ‫لموضوع‬ ‫العام‬ ‫لإلطار‬ ‫تصورا‬ ‫ضعي‬
‫اآلتي‬ ‫باتباع‬:
-‫التقرير‬ ‫من‬ ‫الهدف‬ ‫حددي‬
-‫التقرير‬ ‫معلومات‬ ‫حددي‬(‫التقرير‬ ‫موضوع‬-‫التقرير‬ ‫معد‬-‫تاري‬‫خ‬
‫التسليم‬)
-‫التقرير‬ ‫قارئ‬
12/25/2016
‫التقارير‬‫وكتابة‬‫المراسالت‬‫تحرير‬
‫د‬.‫العقباوي‬‫عيد‬‫عبير‬
82
•‫والفرعية‬ ‫الرئيسية‬ ‫العناوين‬
•‫والجداول‬ ‫البيانية‬ ‫والرسوم‬ ‫األشكل‬
•‫المراجع‬
‫العد‬ ‫المحتدوى‬ ‫تحديد‬‫ام‬
‫للتقرير‬
•‫ددر‬‫د‬‫التقري‬ ‫ددة‬‫د‬‫بداي‬(‫ددات‬‫د‬‫المحتوي‬ ،‫ددالف‬‫د‬،‫ال‬ ‫ددفحة‬‫د‬‫ص‬،
‫المقدمة‬.)
•‫التقرير‬ ‫قالب‬
•‫التقرير‬ ‫خاتمة‬(‫النتائج‬,‫التوصيات‬,‫المال‬‫حت‬.)
‫العددا‬ ‫الهيكددل‬ ‫تصددميم‬‫م‬
‫للتقرير‬
‫والتنظيم‬ ‫البناء‬
12/25/2016
‫التقارير‬‫وكتابة‬‫المراسالت‬‫تحرير‬
‫د‬.‫العقباوي‬‫عيد‬‫عبير‬
83
‫مقدمة‬ ‫كتابة‬ ‫ة‬ّ‫كيفي‬‫التقرير‬
‫ـب‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ت‬‫يك‬‫ـوع‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ض‬‫بمو‬
ً
‫ـا‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ف‬‫تعري‬‫ـر‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ي‬‫التقر‬‫ـاحب‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ص‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ع‬‫التقرير،وي‬‫رض‬
‫ب‬ ‫م‬ ّ‫قس‬ ‫التي‬ ‫واملواضيع‬ ‫ل‬‫الفصو‬ ‫عن‬
ً
‫بسيطا‬
ً
‫ملخصا‬‫ها‬‫تقريره‬.
‫التقري‬ ‫موضوع‬ ‫عن‬ ‫عامة‬ ‫تمهيدية‬ ‫بجمل‬ ‫البدء‬‫ر‬
‫التق‬ ‫موضوع‬ ‫عن‬ ‫الرئيسية‬ ‫للفكرة‬ ‫االنتقال‬‫رير‬
‫اض‬‫ر‬‫ـتع‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫س‬‫ا‬‫ـن‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ك‬‫ويم‬ ،‫ـة‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ي‬‫الفرع‬‫ـار‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ة‬‫لعف‬ ‫ـال‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ق‬‫االنت‬
‫ل‬‫الفصو‬‫أو‬ ‫األقسام‬.
‫الخاص‬ ‫إلى‬ ‫العام‬ ‫من‬ ‫االنتقال‬.
‫املقدمة‬ ‫في‬‫اإلطالة‬ ‫عدم‬
‫ومباشرة‬ ‫واضحة‬
12/25/2016
‫التقارير‬‫وكتابة‬‫المراسالت‬‫تحرير‬
‫د‬.‫العقباوي‬‫عيد‬‫عبير‬
84
[‫ـيرية‬‫ـ‬‫ـ‬‫ض‬‫وتح‬ ‫ـة‬‫ـ‬‫ـ‬‫ي‬‫تقديم‬ ‫ـل‬‫ـ‬‫ـ‬‫م‬‫ج‬]‫ـب‬‫ـ‬‫ـ‬‫ص‬‫أ‬‫ـم‬‫ـ‬‫ـ‬‫ه‬‫أ‬ ‫ـد‬‫ـ‬‫ـ‬‫ح‬‫أ‬ ‫ـت‬‫ـ‬‫ـ‬‫ن‬‫االنتر‬‫ـاة‬‫ـ‬‫ـ‬‫ي‬‫الح‬‫ـر‬‫ـ‬‫ـ‬‫ص‬‫عنا‬‫املت‬‫ـرة‬‫ـ‬‫ـ‬‫ض‬‫ح‬.
‫ـي‬‫ـ‬‫ف‬‫و‬‫حي‬ ‫ـي‬‫ـ‬‫ف‬‫ـت‬‫ـ‬‫ن‬‫اإلنتر‬‫ـتخدم‬‫ـ‬‫س‬ ‫ـم‬‫ـ‬‫ل‬ ‫ـب‬‫ـ‬‫ل‬‫طا‬‫ـى‬‫ـ‬‫ل‬‫ع‬ ‫ر‬‫ـو‬‫ـ‬‫ى‬‫الع‬‫ـعب‬‫ـ‬‫ص‬‫ي‬ ،‫ـام‬‫ـ‬‫ي‬‫األ‬‫ـذه‬‫ـ‬‫ه‬‫ـه‬‫ـ‬‫ت‬‫ا‬.‫ـى‬‫ـ‬‫ل‬‫وع‬
‫وا‬ ‫ـه‬‫ـ‬‫ي‬‫للترف‬ ‫ها‬ ‫ـتخدمو‬‫ـ‬‫س‬ ‫ـت‬‫ـ‬‫ن‬‫اإلنتر‬‫ـبكة‬‫ـ‬‫ش‬ ‫ـتخدمي‬‫ـ‬‫س‬‫م‬ ‫ـم‬‫ـ‬‫ظ‬‫مع‬ ‫أن‬ ‫ـن‬‫ـ‬‫م‬ ‫ـرغم‬‫ـ‬‫ل‬‫ا‬‫أو‬ ‫ـلية‬‫ـ‬‫س‬‫لت‬
‫ع‬ ‫ن‬‫ـو‬‫م‬‫عل‬ ‫ال‬ ‫ـد‬‫ق‬ ‫ـة‬‫ي‬‫وعمل‬ ‫ـدة‬‫ي‬‫مف‬ ‫ـدة‬‫ي‬‫عد‬ ‫ـاالت‬‫ج‬‫م‬ ‫ـاك‬‫ن‬‫ه‬ ،‫األصدقاء‬ ‫مع‬ ‫التواصل‬‫ـا‬‫ه‬‫ن‬.
[‫ـية‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫س‬‫الرئي‬ ‫ـرة‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ك‬‫الف‬‫ـر‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ي‬‫للتقر‬]‫ـذا‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ه‬‫االنت‬ ‫ـهل‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫س‬ ‫ـف‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ي‬‫ك‬ ‫ـن‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ع‬ ‫ـد‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ح‬‫يت‬‫ـر‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ي‬‫التقر‬‫ـى‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ل‬‫ع‬ ‫ـت‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ن‬‫ر‬
‫ـة‬‫ـ‬‫ـ‬‫ي‬‫اليوم‬ ‫ـالهم‬‫ـ‬‫ـ‬‫م‬‫بأع‬ ‫ـام‬‫ـ‬‫ـ‬‫ي‬‫الق‬ ‫ـة‬‫ـ‬‫ـ‬‫ب‬‫الطل‬.‫ت‬ ‫ـد‬‫ـ‬‫ـ‬‫ق‬ ‫ـت‬‫ـ‬‫ـ‬‫ن‬‫اإلنتر‬ ‫ـد‬‫ـ‬‫ـ‬‫ئ‬‫فوا‬ ‫أن‬ ‫ـن‬‫ـ‬‫ـ‬‫م‬ ‫ـرغم‬‫ـ‬‫ـ‬‫ل‬‫ا‬ ‫ـى‬‫ـ‬‫ـ‬‫ل‬‫وع‬‫ـمل‬‫ـ‬‫ـ‬‫ش‬
،‫ـة‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ي‬‫العمر‬ ‫ـل‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ح‬‫ا‬‫ر‬‫امل‬‫ـع‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ي‬‫لجم‬ ،‫ـاة‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ي‬‫الح‬ ‫ـواعي‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ن‬ ‫ـت‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ش‬‫ـى‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ل‬‫ع‬ ‫رك‬‫ـر‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ي‬‫التقر‬ ‫أن‬‫إال‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ج‬‫امل‬‫ال‬
‫ي‬ ‫اس‬‫ر‬‫الد‬.[‫للبحث‬ ‫الفرعية‬‫األفةار‬]‫كالتالي‬ ‫أقسام‬ ‫من‬‫التقرير‬ ‫ن‬‫يتكو‬:‫ل‬‫األو‬ ‫ـم‬‫س‬‫الق‬
......................‫ـاني‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ى‬‫ال‬ ‫ـم‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫س‬‫الق‬ ،............................‫ـث‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ل‬‫الىا‬ ‫ـم‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫س‬‫الق‬ ،
.........................‫والتوصيات‬ ‫النتائج‬، ‫املعوقات‬
ً
‫ا‬‫ر‬‫أخي‬ ،
12/25/2016
85
‫د‬‫التقارير‬‫وإعداد‬‫كتابة‬.‫العقباوي‬‫عيد‬‫عبير‬
‫اآلتي‬ ‫باتباع‬ ،‫تقريرك‬ ‫وتنظيم‬ ‫لبناء‬ ‫تصورا‬ ‫ضعي‬:
-‫لتقريرك‬ ‫غالف‬ ‫صممي‬
-‫قالب‬ ‫اختاري‬‫للتقرير‬
-‫تقرير‬ ‫لموضوع‬ ‫الرئيسية‬ ‫العناوين‬ ‫حددي‬
-‫الفرعية‬ ‫العناوين‬ ‫حددي‬
-‫استخدامها‬ ‫حال‬ ‫في‬ ‫والرسوم‬ ‫والجداول‬ ‫األشكال‬
-‫المقدمة‬ ‫كتابة‬ ‫شروط‬ ‫وفت‬ ‫تقريرك‬ ‫مقدمة‬ ‫صوغي‬
12/25/2016
‫التقارير‬‫وكتابة‬‫المراسالت‬‫تحرير‬
‫د‬.‫العقباوي‬‫عيد‬‫عبير‬
86
‫االستجابة‬ ‫سرعة‬
12/25/2016
87
‫د‬‫التقارير‬‫وإعداد‬‫كتابة‬.‫العقباوي‬‫عيد‬‫عبير‬
‫تفعل‬ ‫أن‬ ‫عليك‬
‫األشياء‬‫تعتقد‬ ‫التي‬
‫أنه‬‫باستطاعتك‬ ‫ليس‬
‫تفعلها‬ ‫أن‬
‫روزفلت‬
12/25/2016
88
‫د‬‫التقارير‬‫وإعداد‬‫كتابة‬.‫العقباوي‬‫عيد‬‫عبير‬
‫التقرير‬ ‫كتابة‬
12/25/2016
‫التقارير‬‫وكتابة‬‫المراسالت‬‫تحرير‬
‫د‬.‫العقباوي‬‫عيد‬‫عبير‬
89
‫التقرير‬ ‫كتابة‬
‫التقرير‬‫ات‬‫ر‬‫وعبا‬ ‫صيغ‬‫لكتابة‬ ‫املناسب‬ ‫اإلسلوب‬
‫ا‬‫ر‬‫والفق‬‫والعناوين‬‫التقرير‬‫لعناصر‬ ‫املنتظم‬ ‫التنسيق‬‫ت‬
‫ل‬‫والجداو‬ ‫واألشةال‬‫البيانية‬ ‫الرسوم‬ ‫مواقع‬
‫التقرير‬ ‫محتويات‬ ‫مع‬‫اتها‬‫ر‬‫عبا‬ ‫وتةامل‬ ‫املقدمة‬
‫التقرير‬ ‫ملخص‬
12/25/2016
‫التقارير‬‫وكتابة‬‫المراسالت‬‫تحرير‬
‫د‬.‫العقباوي‬‫عيد‬‫عبير‬
90
‫التقرير‬ ‫كتابة‬
‫ومناقشتها‬ ‫وتحليلها‬‫النتائج‬
‫التوصيات‬
‫التقرير‬‫ى‬‫ملحتو‬ ‫املنطقي‬ ‫التسلسل‬
‫املالحق‬
‫اجع‬‫ر‬‫امل‬
12/25/2016
‫التقارير‬‫وكتابة‬‫المراسالت‬‫تحرير‬
‫د‬.‫العقباوي‬‫عيد‬‫عبير‬
91
‫ـ‬‫ـ‬‫ج‬‫أ‬ ‫ـدة‬‫ـ‬‫ع‬ ‫ـن‬‫ـ‬‫م‬ ‫ـادة‬‫ـ‬‫ع‬ ‫ن‬‫ـو‬‫ـ‬‫ك‬‫ويت‬‫ـر‬‫ـ‬‫ي‬‫التقر‬‫ـر‬‫ـ‬‫ص‬‫عنا‬‫ـر‬‫ـ‬‫ب‬‫أك‬‫ـو‬‫ـ‬‫ه‬‫ـر‬‫ـ‬‫ي‬‫التقر‬‫ـتن‬‫ـ‬‫م‬‫اء‬‫أو‬
‫ـن‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫م‬ ‫يء‬ ‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬ ‫ب‬ ‫ـوع‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ض‬‫املو‬ ‫ـرش‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ش‬‫ت‬‫ـام‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫س‬‫أق‬‫ات‬ ‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ج‬‫من‬ ‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ض‬‫ويو‬ ‫ـيل‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ص‬‫التف‬‫ـل‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ك‬
‫وي‬‫ـر‬‫ي‬‫التقر‬ ‫ـة‬‫ع‬‫طبي‬ ‫حسب‬ ‫حده‬‫على‬ ‫بالتفصيل‬ ‫قسم‬‫أو‬ ‫وحدة‬‫أن‬ ‫ـل‬‫ض‬‫ف‬
‫بين‬ ‫اوش‬‫ر‬‫يت‬40-60‫صفحة‬(‫وجه‬)
‫ي‬‫للتقرير‬ ‫ر‬‫الصو‬ ‫بعض‬ ‫تضمين‬ ‫مكن‬
‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ي‬‫بيان‬ ‫ـوم‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫س‬‫ر‬‫و‬ ‫ـةال‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ش‬‫وأ‬ ‫ل‬‫ـداو‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ج‬ ‫ـى‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ل‬‫ع‬‫ـر‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ي‬‫التقر‬‫ـتمل‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ش‬ ‫أن‬ ‫ـل‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ض‬‫يف‬‫ة‬
‫توضيحية‬
12/25/2016
‫التقارير‬‫وكتابة‬‫المراسالت‬‫تحرير‬
‫د‬.‫العقباوي‬‫عيد‬‫عبير‬
92
‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ي‬‫وتأك‬‫ـر‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ي‬‫التقر‬‫ـر‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ص‬‫عنا‬ ‫ـة‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ف‬‫كا‬ ‫ـة‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ع‬‫مراج‬‫د‬
‫م‬‫الرسالة‬ ‫ضوش‬‫و‬‫و‬ ‫وتةاملها‬ ‫وحدتها‬‫نه‬.
‫ـا‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫م‬‫ك‬‫ـب‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ض‬‫ال‬ ‫ـد‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ي‬‫وتأك‬ ‫ـة‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ع‬‫مراج‬ ‫ـمن‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ض‬‫تت‬
‫التقرير‬‫ات‬‫ر‬‫لعبا‬ ‫ي‬‫واللغو‬ ‫اإلمالئي‬
‫املراجعة‬
12/25/2016
‫التقارير‬‫وكتابة‬‫المراسالت‬‫تحرير‬
‫د‬.‫العقباوي‬‫عيد‬‫عبير‬
93
‫املنطق‬‫عرض‬ ‫في‬‫النتائج‬
‫عرض‬ ‫في‬ ‫الترتيب‬‫النتائج‬
‫أو‬ ‫ـهاب‬‫ـ‬‫ـ‬‫س‬‫اال‬ ‫ـب‬‫ـ‬‫ـ‬‫ن‬‫تج‬‫املنا‬‫ـر‬‫ـ‬‫ـ‬‫ي‬‫غ‬ ‫ـاب‬‫ـ‬‫ـ‬‫ض‬‫االقت‬‫ـب‬‫ـ‬‫ـ‬‫س‬
‫العرض‬ ‫في‬.
‫النتائج‬
12/25/2016
‫التقارير‬‫وكتابة‬‫المراسالت‬‫تحرير‬
‫د‬.‫العقباوي‬‫عيد‬‫عبير‬
94
‫واإلضاف‬ ،‫واألفةار‬ ،‫االقتراحات‬ ‫من‬ ‫مجموعة‬‫ات‬
‫أكثر‬ ‫البحث‬ ‫جعل‬ ‫في‬ ‫تساهم‬ ‫التي‬‫كفاءة‬
‫التوصيات‬
12/25/2016
‫التقارير‬‫وكتابة‬‫المراسالت‬‫تحرير‬
‫د‬.‫العقباوي‬‫عيد‬‫عبير‬
95
‫الت‬ ‫ـات‬‫ن‬‫والبيا‬ ‫ـتبانات‬‫س‬‫اال‬ ‫مىل‬‫ـة‬‫ي‬‫يخ‬‫ر‬‫ا‬
‫ـا‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ه‬‫وغير‬ ‫ر‬‫ـو‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ص‬‫وال‬‫ـفحات‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ص‬‫ـدة‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ع‬ ‫ـى‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ه‬‫و‬
‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ي‬‫بح‬‫ـر‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ي‬‫التقر‬ ‫ـة‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ع‬‫طبي‬ ‫ـب‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫س‬‫ح‬‫ـف‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ل‬‫تخت‬‫ال‬ ‫ث‬
‫التقرير‬ ‫متن‬ ‫ثلث‬ ‫عن‬ ‫يد‬ ‫ت‬
‫املالحق‬
12/25/2016
96
‫د‬‫التقارير‬‫وإعداد‬‫كتابة‬.‫العقباوي‬‫عيد‬‫عبير‬
‫اآلتي‬ ‫باتباع‬ ،‫تقريرك‬ ‫أكتبي‬:
-‫لديك‬ ‫المتوفرة‬ ‫المعلومات‬ ‫وفت‬ ‫التقرير‬ ‫محتوى‬ ‫كتابة‬
-‫البيانية‬ ‫والرسوم‬ ‫والصور‬ ‫واألشكال‬ ‫الجداول‬ ‫إدراج‬
-‫النتائج‬ ‫تضمين‬
-‫التوصيات‬ ‫كتابة‬
-‫المالحت‬
-‫وجدت‬ ‫إن‬ ‫المراجع‬
‫صغيرة‬‫ير‬‫ر‬‫تقا‬
12/25/2016
‫التقارير‬‫وكتابة‬‫المراسالت‬‫تحرير‬
‫د‬.‫العقباوي‬‫عيد‬‫عبير‬
97
‫العام‬‫الهدف‬:
‫التفصيلية‬‫األهداف‬:
‫مالحظات‬ ‫برنامج‬
‫العفالية‬
‫المتحدثون‬
/
‫المشاركون‬
‫الفئة‬
‫المستهدفة‬
‫تاريخها‬ ‫مكان‬
‫انعقادها‬
‫عنوان‬
‫الفعالية‬
12/25/2016
‫التقارير‬‫وكتابة‬‫المراسالت‬‫تحرير‬
‫د‬.‫العقباوي‬‫عيد‬‫عبير‬
98
12/25/2016
‫التقارير‬‫وكتابة‬‫المراسالت‬‫تحرير‬
‫د‬.‫العقباوي‬‫عيد‬‫عبير‬
99
-‫ر‬‫الحضو‬‫عدد‬:
-‫خطوات‬‫اإلعداد‬‫والتنفيذ‬
-‫النتائج‬:
-‫بيانية‬‫وأشةال‬‫سوم‬‫ر‬-‫ل‬‫جداو‬–‫ر‬‫صو‬
-‫اإليجابيات‬:
-‫الصعوبات‬:
-‫التوصيات‬:
12/25/2016
100
‫د‬‫التقارير‬‫وإعداد‬‫كتابة‬.‫العقباوي‬‫عيد‬‫عبير‬
‫؟‬ ‫التقرير‬ ‫كتابة‬ ‫شروط‬
12/25/2016
‫التقارير‬‫وكتابة‬‫المراسالت‬‫تحرير‬
‫د‬.‫العقباوي‬‫عيد‬‫عبير‬
101
‫التقرير‬ ‫كتابة‬ ‫شروط‬
‫شكلية‬
‫الورل‬ ‫اختيار‬
‫الهوامش‬ ‫ضبط‬
‫الكتابة‬ ‫تنسيت‬
‫الفقرات‬ ‫ترقيم‬
‫موضوعية‬
‫إخالل‬ ‫دون‬ ‫االختصار‬
‫والبساطة‬ ‫السهولة‬
‫القوة‬
‫الصدل‬
‫الترقيم‬ ‫عالمات‬
12/25/2016
102
‫أدائية‬ ‫مهمة‬
‫د‬‫التقارير‬‫وإعداد‬‫كتابة‬.‫العقباوي‬‫عيد‬‫عبير‬
-‫الشةلي‬ ‫ط‬‫و‬‫الشر‬ ‫مراعية‬ ‫النهائية‬ ‫ته‬‫ر‬‫صو‬ ‫في‬ ‫تقريرك‬ ‫صوغي‬‫ة‬
‫للتقرير‬‫واملوضوعية‬
12/25/2016
103
‫د‬‫التقارير‬‫وإعداد‬‫كتابة‬.‫العقباوي‬‫عيد‬‫عبير‬
12/25/2016
‫التقارير‬‫وكتابة‬‫المراسالت‬‫تحرير‬
‫د‬.‫العقباوي‬‫عيد‬‫عبير‬
104
12/25/2016
‫التقارير‬‫وكتابة‬‫المراسالت‬‫تحرير‬
‫د‬.‫العقباوي‬‫عيد‬‫عبير‬
105
‫المنفى‬ ‫من‬ ‫أنقذوه‬
‫مستحيل‬ ‫عفونا‬.‫سيبيريا‬ ‫إلى‬ ‫يرسل‬
‫اإليجاب‬ ‫إلى‬ ‫النص‬ ‫صي،ة‬ ‫ت،يير‬ ‫يمكن‬ ‫كيف‬
12/25/2016
106
‫د‬‫التقارير‬‫وإعداد‬‫كتابة‬.‫العقباوي‬‫عيد‬‫عبير‬
‫الترقيم‬ ‫عالمات‬ ‫تمرين‬
12/25/2016
‫التقارير‬‫وكتابة‬‫المراسالت‬‫تحرير‬
‫د‬.‫العقباوي‬‫عيد‬‫عبير‬
107
12/25/2016
‫التقارير‬‫وكتابة‬‫المراسالت‬‫تحرير‬
‫د‬.‫العقباوي‬‫عيد‬‫عبير‬
108
‫التقارير؟‬ ‫كتابة‬ ‫في‬ ‫نتردد‬ ‫لماذا‬
‫القدرة‬ ‫عدم‬
‫التعبير‬ ‫على‬‫الل،ة‬ ‫ضعف‬
‫القدرة‬ ‫عدم‬
‫البحث‬ ‫على‬
‫والتحليل‬
‫من‬ ‫الخوف‬
‫المسؤولية‬
12/25/2016
109
‫التقارير‬ ‫تفشل‬ ‫لماذا‬
‫د‬‫التقارير‬‫وإعداد‬‫كتابة‬.‫العقباوي‬‫عيد‬‫عبير‬
‫الهدف‬ ‫وضوح‬ ‫عدم‬
‫أهمية‬ ‫استيعاب‬ ‫عدم‬
‫المعد‬ ‫من‬ ‫التقرير‬
‫موضوع‬ ‫تحديد‬ ‫عدم‬
‫بدقة‬ ‫التقرير‬
‫الحاجة‬ ‫وضوح‬ ‫عدم‬
‫للمعد‬ ‫التقرير‬ ‫من‬
‫وسائل‬ ‫توفر‬ ‫عدم‬
‫اإلقناع‬
‫الموضوعية‬ ‫انتفاء‬
‫على‬ ‫واالعتماد‬
‫الشخصي‬ ‫الرأي‬
12/25/2016
110
‫التقارير‬ ‫تفشل‬ ‫لماذا‬
‫د‬‫التقارير‬‫وإعداد‬‫كتابة‬.‫العقباوي‬‫عيد‬‫عبير‬
‫أنواع‬ ‫بين‬ ‫الخلط‬
‫التقارير‬
‫الصي،ة‬ ‫اختيار‬ ‫عدم‬
‫المناسب‬ ‫واإلسلوب‬
‫األفكار‬ ‫تسلسل‬ ‫عدم‬
‫المنهج‬ ‫توفر‬ ‫عدم‬
‫اإلعداد‬ ‫في‬ ‫العلمي‬
‫المفيد‬ ‫غير‬ ‫الحشو‬
‫المعلومات‬ ‫وتكرار‬
12/25/2016
‫التقارير‬‫وكتابة‬‫المراسالت‬‫تحرير‬
‫د‬.‫العقباوي‬‫عيد‬‫عبير‬
111
‫التقرير‬ ‫نجاح‬ ‫عوامل‬
‫كتابته‬
‫بإسلوب‬
‫ومؤثر‬ ‫جيد‬
‫توفر‬
‫الشروط‬
‫الشكلية‬
‫طريقة‬
‫عرض‬
‫التقرير‬
12/25/2016
112
‫د‬‫التقارير‬‫وإعداد‬‫كتابة‬.‫العقباوي‬‫عيد‬‫عبير‬
‫شيء‬ ‫تفعل‬ ‫أن‬ ‫تحاول‬ ‫لم‬ ‫إذا‬
‫أبعد‬‫أتقنته‬ ‫قد‬ ‫مما‬‫فإنك‬
‫ال‬‫أبدا‬ ‫تتقدم‬
‫اسبورت‬ ‫رونالد‬
12/25/2016
‫التقارير‬‫وكتابة‬‫المراسالت‬‫تحرير‬
‫د‬.‫العقباوي‬‫عيد‬‫عبير‬
113
‫دي‬‫د‬‫ف‬ ‫دة‬‫د‬‫متع‬ ‫دن‬‫د‬‫م‬ ‫دده‬‫د‬‫تج‬ ‫دا‬‫د‬‫م‬ ‫دع‬‫د‬‫وم‬ ،‫دحابه‬‫د‬‫ألص‬ ‫دب‬‫د‬‫متع‬ ‫دل‬‫د‬‫المتواص‬ ‫دل‬‫د‬‫العم‬
‫يدوازي‬ ‫ال‬ ‫ذلدك‬ ‫أن‬ ‫إال‬ ،‫العمدل‬ ‫مدن‬ ‫اإلنتهداء‬ ‫مع‬ ‫تعيشه‬ ‫الذي‬ ‫اإلنجاز‬
‫العمل‬ ‫في‬ ‫المبذول‬ ‫الجهد‬ ‫حجم‬ ‫دائما‬.
‫مد‬ ‫أقدل‬ ‫بعددد‬ ‫الدنص‬ ‫صدياغة‬ ‫أعيددي‬ ،‫مجموعتك‬ ‫مع‬ ‫بالتعاون‬‫ن‬
‫الكلمات‬.
12/25/2016
‫التقارير‬‫وكتابة‬‫المراسالت‬‫تحرير‬
‫د‬.‫العقباوي‬‫عيد‬‫عبير‬
114
‫األمثل‬ ‫الصياغة‬
‫حجدم‬ ‫يدوازي‬ ‫ال‬ ‫ذلدك‬ ‫أن‬ ‫إال‬ ،‫اإلنجداز‬ ‫فدي‬ ‫متعدة‬ ‫مدن‬ ‫تجدده‬ ‫مدا‬ ‫رغم‬
‫العمل‬ ‫في‬ ‫المبذول‬ ‫الجهد‬.
12/25/2016
115
‫المربوطة‬ ‫التاء‬–‫المفتوحة‬ ‫التاء‬–‫األلف‬ ‫على‬ ‫الهمزة‬–‫األلف‬
‫المقصورة‬–‫والنون‬ ‫التنوين‬–‫والظاء‬ ‫الضاد‬
‫اإلمالئية‬ ‫األخطاء‬
‫د‬‫التقارير‬‫وإعداد‬‫كتابة‬.‫العقباوي‬‫عيد‬‫عبير‬
‫التقاير‬ ‫كتابة‬ ‫عن‬ ‫الشائعة‬ ‫الكتابة‬ ‫مشكالت‬
‫الصياغة‬
‫الل،وية‬
12/25/2016
116
‫د‬‫التقارير‬‫وإعداد‬‫كتابة‬.‫العقباوي‬‫عيد‬‫عبير‬
‫للتقرير‬ ‫والفني‬ ‫التقني‬ ‫اإلخراج‬
12/25/2016
117
‫عامة‬‫قواعد‬
‫للخطوط‬ ‫اثنين‬ ‫أو‬ ‫واحد‬ ‫نوع‬ ‫استخدمي‬
‫والمحتوى‬ ‫والفرعي‬ ‫الرئيسية‬ ‫للعناوين‬ ‫الخط‬ ‫حجم‬ ‫ثبتي‬
‫الصفحة‬ ‫في‬ ‫األكثر‬ ‫على‬ ‫لونين‬ ‫استخدمي‬
‫الفقرات‬ ‫بين‬ ‫والمسافات‬ ‫الهوامش‬ ‫مساحة‬ ‫على‬ ‫حافظي‬
‫التقرير‬ ‫لكامل‬ ‫ثابت‬ ‫قالب‬ ‫على‬ ‫حافظي‬
‫د‬‫التقارير‬‫وإعداد‬‫كتابة‬.‫العقباوي‬‫عيد‬‫عبير‬
12/25/2016
118
‫عامة‬‫قواعد‬
‫المؤثرة‬ ‫البيانية‬ ‫الرسوم‬ ‫استخدمي‬
‫المعبرة‬ ‫الصور‬ ‫استخدمي‬
‫الجداول‬ ‫استخدمي‬
‫د‬‫التقارير‬‫وإعداد‬‫كتابة‬.‫العقباوي‬‫عيد‬‫عبير‬
12/25/2016
119
‫د‬‫التقارير‬‫وإعداد‬‫كتابة‬.‫العقباوي‬‫عيد‬‫عبير‬
‫تجنب‬ ‫التقارير‬ ‫كتابة‬ ‫عند‬‫ي‬
‫الجمل‬
‫والتعبيرات‬
‫المطولة‬
‫يمكن‬ ‫والتي‬
‫االستعاضة‬
‫بكلمة‬ ‫عنها‬
‫أو‬ ‫واحدة‬
‫قصيرة‬ ‫جملة‬
‫ذلك‬ ‫مثال‬:
(‫هذه‬ ‫في‬
‫من‬ ‫اللحظة‬
‫الزمن‬)‫بدال‬
‫من‬(‫اآلن‬.)
‫استخدام‬
‫الضمير‬
(‫أنا‬.)
‫الكلمات‬
‫المثيرة‬
‫مثل‬ ‫للمشاعر‬:
‫ناب،ة‬ ‫ـ‬ ‫كارثة‬‫ـ‬
‫ـ‬ ‫استحالة‬
‫ـ‬ ‫خيالي‬
‫جنوني‬
‫األحكام‬
‫الشديدة‬
‫فقد‬ ،‫والقاطعة‬
‫هناك‬ ‫تكون‬
‫بعض‬
‫المعلومات‬
‫تصل‬ ‫لم‬ ‫التي‬
‫قد‬ ‫والتي‬ ‫إليك‬
‫الصورة‬ ‫ت،ير‬.
‫التي‬ ‫الصفات‬
‫نوع‬ ‫تعني‬ ‫قد‬‫ا‬
‫أو‬ ‫الجزم‬ ‫من‬
‫الحكم‬
،‫المطلت‬
‫مثال‬:‫الحل‬
‫ـ‬ ‫المثالي‬
‫األسلوب‬
‫نظام‬ ‫ـ‬ ‫األمثل‬
‫ـ‬ ‫ممتاز‬
‫فادحة‬ ‫خسائر‬.
12/25/2016
120
‫د‬‫التقارير‬‫وإعداد‬‫كتابة‬.‫العقباوي‬‫عيد‬‫عبير‬
‫تجنب‬ ‫التقارير‬ ‫كتابة‬ ‫عند‬‫ي‬
‫استخدام‬
‫الكلمات‬
‫والعبارات‬
‫قدر‬ ‫السلبية‬
‫مثل‬ ،‫اإلمكان‬:
‫قبول‬ ‫يمكن‬ ‫ال‬
‫أو‬ ‫الرأي‬ ‫هذا‬
‫االقتراح‬.
‫إدراج‬‫أكثر‬
‫في‬ ‫فكرة‬ ‫من‬
،‫واحدة‬ ‫فقرة‬
‫وإستخدم‬
‫الجمل‬
،‫القصيرة‬
‫وعالمات‬
‫الفصل‬
‫المناسبة‬.
‫التقرير‬ ‫جعل‬
،‫جدا‬ ‫فني‬
‫اجعله‬ ‫ولكن‬
‫مستوى‬ ‫في‬
‫مناسب‬
‫للقارئ‬
‫ومستواه‬
‫اإلداري‬
‫والمهني‬.
‫االختصارات‬
‫ذكر‬ ‫دون‬
‫أو‬ ‫الكلمة‬
‫كاملة‬ ‫الجملة‬
‫معها‬
‫األلفاظ‬
‫والتعبيرات‬
‫وخاص‬ ‫الفنية‬‫ة‬
‫بل،ة‬ ‫كانت‬ ‫إذا‬
‫وكان‬ ‫أخرى‬
‫ال‬ ‫القارئ‬
‫نف‬ ‫في‬ ‫يعمل‬‫س‬
‫المجال‬.
12/25/2016
‫التقارير‬‫وكتابة‬‫المراسالت‬‫تحرير‬
‫د‬.‫العقباوي‬‫عيد‬‫عبير‬
121
‫للتقرير‬ ‫النهائي‬ ‫الشكل‬
12/25/2016
‫التقارير‬‫وكتابة‬‫المراسالت‬‫تحرير‬
‫د‬.‫العقباوي‬‫عيد‬‫عبير‬
122
‫بداية‬‫التقرير‬
-‫ال،الف‬ ‫صفحة‬
-‫المحتويات‬ ‫صفحة‬
-‫عام‬ ‫ملخص‬
-‫المقدمة‬
‫صلب‬‫التقرير‬
-‫والحقائت‬ ‫المعلومات‬ ‫عرض‬
-‫الجداول‬
-‫البيانية‬ ‫الرسوم‬
-‫والتحليل‬ ‫الدراسة‬
‫خاتمة‬‫التقرير‬
-‫النتائج‬
-‫التوصيات‬
-‫المالحت‬
-‫المراجع‬
12/25/2016
123
‫د‬‫التقارير‬‫وإعداد‬‫كتابة‬.‫العقباوي‬‫عيد‬‫عبير‬
12/25/2016
‫التقارير‬‫وكتابة‬‫المراسالت‬‫تحرير‬
‫د‬.‫العقباوي‬‫عيد‬‫عبير‬
124
‫ي‬‫تذكر‬
‫الذي‬‫هو‬ ‫الجيد‬‫التقرير‬‫اتخاذ‬ ‫ويتم‬ ‫يقرأ‬‫ق‬‫ما‬‫ار‬‫ر‬
‫له‬ ‫نتيجة‬.
‫ولكن‬ ‫سردية‬ ‫ن‬‫تكو‬ ‫ان‬ ‫األنشطة‬‫ير‬‫ر‬‫تقا‬‫في‬ ‫العبرة‬‫ليس‬‫أن‬ ‫العبرة‬
‫تحليلية‬ ‫ن‬‫تكو‬
12/25/2016
‫التقارير‬‫وكتابة‬‫المراسالت‬‫تحرير‬
‫د‬.‫العقباوي‬‫عيد‬‫عبير‬
125
‫ختام‬ ‫لقطة‬
12/25/2016
126
‫د‬‫التقارير‬‫وإعداد‬‫كتابة‬.‫العقباوي‬‫عيد‬‫عبير‬
12/25/2016
127
‫د‬‫التقارير‬‫وإعداد‬‫كتابة‬.‫العقباوي‬‫عيد‬‫عبير‬

More Related Content

What's hot

كتابة التقارير والمراسلات الإدارية
كتابة التقارير والمراسلات الإداريةكتابة التقارير والمراسلات الإدارية
كتابة التقارير والمراسلات الإدارية
Islamic University of Lebanon
 
كتابة التقارير والمراسلات الإدارية
كتابة التقارير والمراسلات الإداريةكتابة التقارير والمراسلات الإدارية
كتابة التقارير والمراسلات الإدارية
Anej Khemisset
 
حقيبة ادارة المشاريع الاحترافية
حقيبة ادارة المشاريع الاحترافيةحقيبة ادارة المشاريع الاحترافية
حقيبة ادارة المشاريع الاحترافية
رؤية للتدريب والتطوير
 
كتابة التقارير الاحترافية
كتابة التقارير الاحترافيةكتابة التقارير الاحترافية
كتابة التقارير الاحترافيةAhmed sayed
 
مؤشِّرات قياس الأداء
مؤشِّرات قياس الأداءمؤشِّرات قياس الأداء
مؤشِّرات قياس الأداء
alisayed67
 
كيفية إعداد وكتابة تقرير اداري , خطوة خطوة
 كيفية إعداد وكتابة تقرير اداري , خطوة خطوة كيفية إعداد وكتابة تقرير اداري , خطوة خطوة
كيفية إعداد وكتابة تقرير اداري , خطوة خطوة
A. M. Wadi Qualitytcourse
 
مشروع الادارة (التقارير الادارية)
مشروع الادارة (التقارير الادارية)مشروع الادارة (التقارير الادارية)
مشروع الادارة (التقارير الادارية)Ibtesam Abu Khalaf
 
التخطيط التشغلى
التخطيط التشغلىالتخطيط التشغلى
التخطيط التشغلى
Ahmed Ibrahim Sayed
 
منهجية إدارة التغيير
منهجية إدارة التغييرمنهجية إدارة التغيير
منهجية إدارة التغيير
Wael Aziz
 
المهارات الإدارية الفعالة.ppt
المهارات الإدارية الفعالة.pptالمهارات الإدارية الفعالة.ppt
المهارات الإدارية الفعالة.ppt
AtefMarzouk1
 
الغرض من التقارير الادارية وطرق اعدادها - Reports skills
الغرض من التقارير الادارية وطرق اعدادها - Reports skillsالغرض من التقارير الادارية وطرق اعدادها - Reports skills
الغرض من التقارير الادارية وطرق اعدادها - Reports skills
A. M. Wadi Qualitytcourse
 
منهجية تحسين الأداء
منهجية تحسين الأداءمنهجية تحسين الأداء
منهجية تحسين الأداء
Maher Salam
 
مهارات التفوق الدراسي
مهارات التفوق الدراسيمهارات التفوق الدراسي
مهارات التفوق الدراسي
رؤية للحقائب التدريبية
 
عرض إدارة التغيير
عرض إدارة التغييرعرض إدارة التغيير
عرض إدارة التغيير
Ashraf Ghareeb
 
دورة الثقة بالنفس
دورة الثقة بالنفسدورة الثقة بالنفس
دورة الثقة بالنفس
المدرب صالح الزبيدي
 
ادارة التغيير ..Change management.. د.أحمد عبد الرحمن
ادارة التغيير ..Change management.. د.أحمد عبد الرحمنادارة التغيير ..Change management.. د.أحمد عبد الرحمن
ادارة التغيير ..Change management.. د.أحمد عبد الرحمن
Dr.Ahmed Mohamed abd elrahman
 
تطوير الذات
تطوير الذاتتطوير الذات
تطوير الذات
belbies
 
حل+المشكلات
حل+المشكلاتحل+المشكلات
حل+المشكلات
Faten Bashmakh
 
حل المشكلات واتخاذ القرار
حل المشكلات واتخاذ القرارحل المشكلات واتخاذ القرار
حل المشكلات واتخاذ القرار
tanmya-eg
 

What's hot (20)

كتابة التقارير والمراسلات الإدارية
كتابة التقارير والمراسلات الإداريةكتابة التقارير والمراسلات الإدارية
كتابة التقارير والمراسلات الإدارية
 
كتابة التقارير والمراسلات الإدارية
كتابة التقارير والمراسلات الإداريةكتابة التقارير والمراسلات الإدارية
كتابة التقارير والمراسلات الإدارية
 
حقيبة ادارة المشاريع الاحترافية
حقيبة ادارة المشاريع الاحترافيةحقيبة ادارة المشاريع الاحترافية
حقيبة ادارة المشاريع الاحترافية
 
كتابة التقارير الاحترافية
كتابة التقارير الاحترافيةكتابة التقارير الاحترافية
كتابة التقارير الاحترافية
 
مؤشِّرات قياس الأداء
مؤشِّرات قياس الأداءمؤشِّرات قياس الأداء
مؤشِّرات قياس الأداء
 
إعداد وكتابة التقارير 2014
إعداد وكتابة التقارير  2014إعداد وكتابة التقارير  2014
إعداد وكتابة التقارير 2014
 
كيفية إعداد وكتابة تقرير اداري , خطوة خطوة
 كيفية إعداد وكتابة تقرير اداري , خطوة خطوة كيفية إعداد وكتابة تقرير اداري , خطوة خطوة
كيفية إعداد وكتابة تقرير اداري , خطوة خطوة
 
مشروع الادارة (التقارير الادارية)
مشروع الادارة (التقارير الادارية)مشروع الادارة (التقارير الادارية)
مشروع الادارة (التقارير الادارية)
 
التخطيط التشغلى
التخطيط التشغلىالتخطيط التشغلى
التخطيط التشغلى
 
منهجية إدارة التغيير
منهجية إدارة التغييرمنهجية إدارة التغيير
منهجية إدارة التغيير
 
المهارات الإدارية الفعالة.ppt
المهارات الإدارية الفعالة.pptالمهارات الإدارية الفعالة.ppt
المهارات الإدارية الفعالة.ppt
 
الغرض من التقارير الادارية وطرق اعدادها - Reports skills
الغرض من التقارير الادارية وطرق اعدادها - Reports skillsالغرض من التقارير الادارية وطرق اعدادها - Reports skills
الغرض من التقارير الادارية وطرق اعدادها - Reports skills
 
منهجية تحسين الأداء
منهجية تحسين الأداءمنهجية تحسين الأداء
منهجية تحسين الأداء
 
مهارات التفوق الدراسي
مهارات التفوق الدراسيمهارات التفوق الدراسي
مهارات التفوق الدراسي
 
عرض إدارة التغيير
عرض إدارة التغييرعرض إدارة التغيير
عرض إدارة التغيير
 
دورة الثقة بالنفس
دورة الثقة بالنفسدورة الثقة بالنفس
دورة الثقة بالنفس
 
ادارة التغيير ..Change management.. د.أحمد عبد الرحمن
ادارة التغيير ..Change management.. د.أحمد عبد الرحمنادارة التغيير ..Change management.. د.أحمد عبد الرحمن
ادارة التغيير ..Change management.. د.أحمد عبد الرحمن
 
تطوير الذات
تطوير الذاتتطوير الذات
تطوير الذات
 
حل+المشكلات
حل+المشكلاتحل+المشكلات
حل+المشكلات
 
حل المشكلات واتخاذ القرار
حل المشكلات واتخاذ القرارحل المشكلات واتخاذ القرار
حل المشكلات واتخاذ القرار
 

Viewers also liked

مراحل كتابة التقرير الاداري باحتراف
مراحل كتابة التقرير الاداري باحترافمراحل كتابة التقرير الاداري باحتراف
مراحل كتابة التقرير الاداري باحتراف
A. M. Wadi Qualitytcourse
 
أعداد التقارير
أعداد التقاريرأعداد التقارير
أعداد التقاريرguest65c1af3
 
MDIA201-7
MDIA201-7MDIA201-7
إعداد وكتابة التقارير
إعداد وكتابة التقاريرإعداد وكتابة التقارير
إعداد وكتابة التقارير
Dr.S AL.RSLANI
 
ادارة المشاريع ببساطة
ادارة المشاريع ببساطةادارة المشاريع ببساطة
ادارة المشاريع ببساطة
Ismail Ibrahim
 
موقع سلايد شير
موقع سلايد شيرموقع سلايد شير
موقع سلايد شيرMohamed Elshazly
 
مقارنة بين موقعين اخباريين
مقارنة بين موقعين اخباريينمقارنة بين موقعين اخباريين
مقارنة بين موقعين اخباريين
mohamad farhat
 
07 كيف تنظم أفكارك؟
07 كيف تنظم أفكارك؟07 كيف تنظم أفكارك؟
07 كيف تنظم أفكارك؟
Dr. Ali Salem
 
مسوق الكترونى
مسوق الكترونىمسوق الكترونى
مسوق الكترونى
Graffiti digital marketing
 
10 أنت لا تبيع الهواء
10 أنت لا تبيع الهواء10 أنت لا تبيع الهواء
10 أنت لا تبيع الهواء
Dr. Ali Salem
 
نصائح لنمو صفحتك الاجتماعية علي الفيسبوك
نصائح لنمو صفحتك الاجتماعية علي الفيسبوكنصائح لنمو صفحتك الاجتماعية علي الفيسبوك
نصائح لنمو صفحتك الاجتماعية علي الفيسبوك
Ahmed Nour
 
19 Essential Tips for Businesses New to Social Media Marketing
19 Essential Tips for Businesses New to Social Media Marketing 19 Essential Tips for Businesses New to Social Media Marketing
19 Essential Tips for Businesses New to Social Media Marketing
Yazan Al Tamimi
 
الاستقصاء
الاستقصاءالاستقصاء
الاستقصاء
Dr. Abeer Alaqabawi
 
مؤتمر دولي بمرسي علم تحت رعاية كلية السياحة والفنادق ج.الفيوم
مؤتمر دولي بمرسي علم تحت رعاية كلية السياحة والفنادق ج.الفيوممؤتمر دولي بمرسي علم تحت رعاية كلية السياحة والفنادق ج.الفيوم
مؤتمر دولي بمرسي علم تحت رعاية كلية السياحة والفنادق ج.الفيوم
dr-ahmedanwar
 
كتابة العناوين للإنترنت
كتابة العناوين للإنترنتكتابة العناوين للإنترنت
كتابة العناوين للإنترنت
Omar Mostafa
 
الأسرار السبعة للتسويق عبرللفيس بوك
الأسرار السبعة للتسويق عبرللفيس بوكالأسرار السبعة للتسويق عبرللفيس بوك
الأسرار السبعة للتسويق عبرللفيس بوكbaybars Adam
 
١٠ نصائح لكتابة ونشر محتوى فعّال ونشط على الفيسبوك
١٠ نصائح لكتابة ونشر محتوى فعّال ونشط على الفيسبوك١٠ نصائح لكتابة ونشر محتوى فعّال ونشط على الفيسبوك
١٠ نصائح لكتابة ونشر محتوى فعّال ونشط على الفيسبوك
Yazan Al Tamimi
 
Hospital management system
Hospital management systemHospital management system
Hospital management system
moustafa abolila
 

Viewers also liked (20)

مراحل كتابة التقرير الاداري باحتراف
مراحل كتابة التقرير الاداري باحترافمراحل كتابة التقرير الاداري باحتراف
مراحل كتابة التقرير الاداري باحتراف
 
أعداد التقارير
أعداد التقاريرأعداد التقارير
أعداد التقارير
 
MDIA201-7
MDIA201-7MDIA201-7
MDIA201-7
 
إعداد وكتابة التقارير
إعداد وكتابة التقاريرإعداد وكتابة التقارير
إعداد وكتابة التقارير
 
ادارة المشاريع ببساطة
ادارة المشاريع ببساطةادارة المشاريع ببساطة
ادارة المشاريع ببساطة
 
موقع سلايد شير
موقع سلايد شيرموقع سلايد شير
موقع سلايد شير
 
مقارنة بين موقعين اخباريين
مقارنة بين موقعين اخباريينمقارنة بين موقعين اخباريين
مقارنة بين موقعين اخباريين
 
دورة تريز جدة 2006
دورة تريز جدة 2006دورة تريز جدة 2006
دورة تريز جدة 2006
 
Final arabic camps
Final arabic campsFinal arabic camps
Final arabic camps
 
07 كيف تنظم أفكارك؟
07 كيف تنظم أفكارك؟07 كيف تنظم أفكارك؟
07 كيف تنظم أفكارك؟
 
مسوق الكترونى
مسوق الكترونىمسوق الكترونى
مسوق الكترونى
 
10 أنت لا تبيع الهواء
10 أنت لا تبيع الهواء10 أنت لا تبيع الهواء
10 أنت لا تبيع الهواء
 
نصائح لنمو صفحتك الاجتماعية علي الفيسبوك
نصائح لنمو صفحتك الاجتماعية علي الفيسبوكنصائح لنمو صفحتك الاجتماعية علي الفيسبوك
نصائح لنمو صفحتك الاجتماعية علي الفيسبوك
 
19 Essential Tips for Businesses New to Social Media Marketing
19 Essential Tips for Businesses New to Social Media Marketing 19 Essential Tips for Businesses New to Social Media Marketing
19 Essential Tips for Businesses New to Social Media Marketing
 
الاستقصاء
الاستقصاءالاستقصاء
الاستقصاء
 
مؤتمر دولي بمرسي علم تحت رعاية كلية السياحة والفنادق ج.الفيوم
مؤتمر دولي بمرسي علم تحت رعاية كلية السياحة والفنادق ج.الفيوممؤتمر دولي بمرسي علم تحت رعاية كلية السياحة والفنادق ج.الفيوم
مؤتمر دولي بمرسي علم تحت رعاية كلية السياحة والفنادق ج.الفيوم
 
كتابة العناوين للإنترنت
كتابة العناوين للإنترنتكتابة العناوين للإنترنت
كتابة العناوين للإنترنت
 
الأسرار السبعة للتسويق عبرللفيس بوك
الأسرار السبعة للتسويق عبرللفيس بوكالأسرار السبعة للتسويق عبرللفيس بوك
الأسرار السبعة للتسويق عبرللفيس بوك
 
١٠ نصائح لكتابة ونشر محتوى فعّال ونشط على الفيسبوك
١٠ نصائح لكتابة ونشر محتوى فعّال ونشط على الفيسبوك١٠ نصائح لكتابة ونشر محتوى فعّال ونشط على الفيسبوك
١٠ نصائح لكتابة ونشر محتوى فعّال ونشط على الفيسبوك
 
Hospital management system
Hospital management systemHospital management system
Hospital management system
 

Recently uploaded

PPT SEMINAR HASIL PRODI BAHASA DAN SASTRA ARAB RADA ISDA SARI
PPT SEMINAR HASIL PRODI BAHASA DAN SASTRA ARAB RADA ISDA SARIPPT SEMINAR HASIL PRODI BAHASA DAN SASTRA ARAB RADA ISDA SARI
PPT SEMINAR HASIL PRODI BAHASA DAN SASTRA ARAB RADA ISDA SARI
RadaIsdasari
 
تطبيقات الواقع المعزز في التعليم والتعلم.pdf
تطبيقات الواقع المعزز في التعليم والتعلم.pdfتطبيقات الواقع المعزز في التعليم والتعلم.pdf
تطبيقات الواقع المعزز في التعليم والتعلم.pdf
joreyaa
 
استراتيجية شبة المحسوس والمحسوس والمجرد.pptx
استراتيجية شبة المحسوس والمحسوس والمجرد.pptxاستراتيجية شبة المحسوس والمحسوس والمجرد.pptx
استراتيجية شبة المحسوس والمحسوس والمجرد.pptx
rabieazaz8
 
عرض حول كيفية منهجية التراسل الاداري.pptx
عرض حول كيفية منهجية التراسل الاداري.pptxعرض حول كيفية منهجية التراسل الاداري.pptx
عرض حول كيفية منهجية التراسل الاداري.pptx
miloudaitblal001
 
أهمية تعليم البرمجة للأطفال في العصر الرقمي.pdf
أهمية تعليم البرمجة للأطفال في العصر الرقمي.pdfأهمية تعليم البرمجة للأطفال في العصر الرقمي.pdf
أهمية تعليم البرمجة للأطفال في العصر الرقمي.pdf
elmadrasah8
 
مدخل الى مجال المقاربات البيداغوجية .pdf
مدخل الى مجال المقاربات البيداغوجية .pdfمدخل الى مجال المقاربات البيداغوجية .pdf
مدخل الى مجال المقاربات البيداغوجية .pdf
AhmedLansary1
 

Recently uploaded (6)

PPT SEMINAR HASIL PRODI BAHASA DAN SASTRA ARAB RADA ISDA SARI
PPT SEMINAR HASIL PRODI BAHASA DAN SASTRA ARAB RADA ISDA SARIPPT SEMINAR HASIL PRODI BAHASA DAN SASTRA ARAB RADA ISDA SARI
PPT SEMINAR HASIL PRODI BAHASA DAN SASTRA ARAB RADA ISDA SARI
 
تطبيقات الواقع المعزز في التعليم والتعلم.pdf
تطبيقات الواقع المعزز في التعليم والتعلم.pdfتطبيقات الواقع المعزز في التعليم والتعلم.pdf
تطبيقات الواقع المعزز في التعليم والتعلم.pdf
 
استراتيجية شبة المحسوس والمحسوس والمجرد.pptx
استراتيجية شبة المحسوس والمحسوس والمجرد.pptxاستراتيجية شبة المحسوس والمحسوس والمجرد.pptx
استراتيجية شبة المحسوس والمحسوس والمجرد.pptx
 
عرض حول كيفية منهجية التراسل الاداري.pptx
عرض حول كيفية منهجية التراسل الاداري.pptxعرض حول كيفية منهجية التراسل الاداري.pptx
عرض حول كيفية منهجية التراسل الاداري.pptx
 
أهمية تعليم البرمجة للأطفال في العصر الرقمي.pdf
أهمية تعليم البرمجة للأطفال في العصر الرقمي.pdfأهمية تعليم البرمجة للأطفال في العصر الرقمي.pdf
أهمية تعليم البرمجة للأطفال في العصر الرقمي.pdf
 
مدخل الى مجال المقاربات البيداغوجية .pdf
مدخل الى مجال المقاربات البيداغوجية .pdfمدخل الى مجال المقاربات البيداغوجية .pdf
مدخل الى مجال المقاربات البيداغوجية .pdf
 

كتابة وإعداد التقارير