SlideShare a Scribd company logo
1 of 19
Kaligirang Kasaysayan ng
El Filibusterismo
IKAAPAT NA MARKAHAN – FILIPINO 10
Panuto: sagutin ang sumusunod na tanong. Isulat lamang ang
letra ng tamang sagot sa iyong sagutang papel.
____1. Ano ang nobelang sinulat ni Rizal pagkatapos ng Noli Me
Tangere?
A. La Solidaridad
B. El Filibusterismo
C. Huling Paalam
____2. Ano ang pinapaksa ng pangalawang nobela ni Rizal?
A. Ito ay isang nobelang tumutuligsa ukol sa pamahalaan ng
mga Kastila.
B. Ang pang-aabuso ng mga Pilipino sa mga dayuhang Kastila.
C. Ang pakikipagkasundo ng mga Kastila sa mga bansang
sinakop nila.
____3. Bakit kinakailangang sa ibang bansa pa isulat ni Rizal ang
kaniyang pangalawang nobela?
A. Upang siya’y maging isang sikat na manunulat.
B. Nais niyang yumaman sa pagsusulat ng mga nobela.
C. Upang magkaroon siya ng buong laya na sumulat.
____4. Sa anong sakit inihalintulad ni Rizal ang sakit ng lipunan
ng bansa noong panahong iyon?
A. kanser B. ketong C. malaria
5. Paano nakatutulong ang nobelang El Filibusterismo sa
paglunas sa sakit ng bayan?
A. Magiging mayaman si Rizal at ibabahagi niya ito sa kaniyang
kababayan.
B. Mamumulat ang mga Pilipino sa pamamagitan ng paglalahad
ng kabuktutan sa pamamahala ng mga pari at Kastila.
C. Matatakot ang mga Pilipino na mangahas kumalaban sa mga
Kastila upang matigil na ang kanilang pananakop sa bansa.
Ang Noli Me Tangere
ay inialay ni rizal sa
inang bayan
samantalang ang El
Filibusterismo ay sa
tatlong paring martir o
sa Gomburza.
CLASSICAL
LITERATURE
5
Ang noli ay nobelang
panlipunan na
tumatalakay sa
pamumuhay, pag-
uugali, at mga sakit ng
mga mamamayan
noon.
CLASSICAL
LITERATURE
6
Kung ang Noli ay
nangangahulugang Huwag mo
akong Salingin, ang El Fili
naman ay ang Paghahari ng
Kasakiman.
Ang Fili ay nobelang
pampolitika na pumapaksa sa
pamamahala ng Kastila
(sibil at simbahan).
CLASSICAL
LITERATURE
7
Si Rizal ay isa sa mga masugid na
tagahanga ni Padre Burgos at
ayon sa sabi
ay nagkaroon ng pagkakataong si
Paciano (kapatid ng bayani) na
mapaglingkuran ang pari bilang
sakristan.
Bago bitayin sina P. Burgos, P.
Gomez, at P. Zamora, ang mga
pilipino, sa kanilang paghahanap ng
pagbabago at kabutihan mula sa
pamahalaan ay makapook lamang
(regional). Idinawit sila sa isang
aklasan sa cavite noong enero 1872
dahil sila ay mga paring maka-
pilipino kaya naman may isang
paring regular ang nagpanggap at
sila ay isinangkot sa kaguluhan.
CLASSICAL
LITERATURE
9
Nang maghimagsik sina Dagohoy, ang
lalawigan ng Bohol lamang ang
inihanap niya ng paglaya; si Diego
silang ay ang Ilocos lamang; si Palaris,
ang Pangasinan; si Maniego, ang
kapampangan lamang, at iba pa.
Ngunit nang bitayin ang gomburza,
naging pambansa na ang paningin ng
mga Pilipino ukol sa paglaya. Ang
pagkabitay sa 3 pari ay siyang nagbinhi
ng diwang makabansa sa mga pilipino.
Sa huli, napatunayan din na
walang sala ang mga pari
dahil may isang taong
nagngangalang Zaldua ang
nagpatunay na sila ay mga
walang sala.
Kaligirang Kasaysayan ng
El Filibusterismo
IKAAPAT NA MARKAHAN – FILIPINO 10
SOURCES WEBSITES
• www.contoso.com
• www.relecloud.com
TEXTS
• The Odyssey
• The Iliad
• Tarikh-i Beyhaqi
• Georgics
• Metamorphoses
EVALUATION
Panuto: Sagutin mo nang mahusay ang mga tanong. Titik
lamang ng tamang sagot ang isulat sa iyong sagutang papel
1. Anong pangyayari ang nagtulak kay Rizal upang isulat ang El
Filibusterismo?
A. Ipinagbawal sa kanilang tahanan ang salitang Filibustero.
B. Binitay ang tatlong paring martir sa Cavite dahil sa paratang
na sangkot sila sa pag-aalsa laban sa mga Kastila
C. Makita niyang tagumpay ang kaniyang unang nobelang
isinulat ang Noli Me Tangere
2. Saan niya sinulat ang El Filibusterismo?
A. London B. Hong Kong C. Pilipinas
3. Kailan sinulat ni Rizal ang El Fili?
A. 1887 B. 1891 C. 1890
4. Ano ang naging suliranin ni Rizal habang sinusulat niya ang
El Fili?
A. Kinapos siya sa salapi kaya naghigpit nang husto si Rizal.
B. Pinagbawalan siyang ituloy ang pagsusulat ng nobela.
C. Nawili siya sa pamamasyal sa Paris.
5. Bakit kailangang lisanin ni Rizal ang Paris at lumipat sa
Brussels, Belgium nang siya’y nagsusulat na ng nobela?
A. Dahil laging binibisita niya ang kaniyang mga kaibigan
B. Doon siya inabot ng patong-patong na suliranin habang
sinusulat ang nobela.
C. Upang matutukan niyang mabuti at mapag-isipan nang
lubusan ang pagsulat ng nobela.
6. Bakit muntik nang ‘di matuloy tapusin ni Rizal ang nobelang
El Fili?
A. Naging balakid ang suliranin niya sa puso at pag-aalala sa
kaligtasan ng kaniyang pamilya at mga kaibigan.
B. Nagkaroon siya ng suliranin sa pera kaya di siya gaanong
kumakain.
C. Kapos siya sa panahon ng pagsusulat ng nobela.
7. Bakit muntik-muntikan nang hindi mailimbag ang nobela?
A. May bahagi sa nobela na kaniyang inihagis sa apoy dahil sa
kaniyang mga alalahanin.
B. Nakahanap siya ng murang palimbagan.
C. Naubos ang kaniyang pambayad mula sa inipon niya at
tinipid na salapi.
8. Sino ang tumulong kay Rizal upang maipalimbag niya ang
kabuoan
ng kaniyang isinulat na nobela?
A. F. Meyer-van Loo B. Valentin Ventura
C.Ferdinand Blumentritt
9. Bakit nakumpiska sa Hong Kong at sa Pilipinas ang mga
kopya ng El Filibusterismo?
A. Dahil naging malaking inspirasyon ito sa mga naghihimagsik
sa Pilipinas.
B. May ilang kopya ang nabasa ng mga Kastila, kaya ipinasira
ng pamahalaang Espanyol.
C. Nabasa na ito ng mga kaibigan ni Rizal.
10. Paano nakatulong kina Andres Bonifacio at sa Katipunan ang
akdang ito ni Rizal?
A. Marami ang naipon nilang salapi sa pagpapalimbag nito.
B. Naging daan ito sa pagkakaisa ng mga Pilipino.
C. Naiwaksi nito ang mga balakid na naging sagabal sa
paghihimagsik noong 1896.

More Related Content

Similar to Q4 WEEK 1 FIL 10 - KALIGIRANG KASAYSAYAN NG EL FILIBUSTERISMOpptx

kaligirangkasaysayanngnolimetangere-170204145453.pptx
kaligirangkasaysayanngnolimetangere-170204145453.pptxkaligirangkasaysayanngnolimetangere-170204145453.pptx
kaligirangkasaysayanngnolimetangere-170204145453.pptx
CharmaineCanono1
 
kaligirangkasaysayanngnolimetangere-170204145453.pptx
kaligirangkasaysayanngnolimetangere-170204145453.pptxkaligirangkasaysayanngnolimetangere-170204145453.pptx
kaligirangkasaysayanngnolimetangere-170204145453.pptx
JoycePerez27
 
kaligirangkasaysayanngnolimetangere-170204145453.pptx
kaligirangkasaysayanngnolimetangere-170204145453.pptxkaligirangkasaysayanngnolimetangere-170204145453.pptx
kaligirangkasaysayanngnolimetangere-170204145453.pptx
MonBalani
 
Kaligirang pangkasaysayan ng el filibusterismo
Kaligirang pangkasaysayan ng el filibusterismoKaligirang pangkasaysayan ng el filibusterismo
Kaligirang pangkasaysayan ng el filibusterismo
Eemlliuq Agalalan
 
Q4-aralin 1 FILIPINO 9 ARALIN 1-NOLI ME TANGERE.pptx
Q4-aralin 1 FILIPINO 9 ARALIN 1-NOLI ME TANGERE.pptxQ4-aralin 1 FILIPINO 9 ARALIN 1-NOLI ME TANGERE.pptx
Q4-aralin 1 FILIPINO 9 ARALIN 1-NOLI ME TANGERE.pptx
IMELDATORRES8
 
Kaligirang pangkasaysayan ng tula sa iba’t ibang panahon
Kaligirang pangkasaysayan ng tula sa iba’t ibang panahonKaligirang pangkasaysayan ng tula sa iba’t ibang panahon
Kaligirang pangkasaysayan ng tula sa iba’t ibang panahon
Gilbert Joyosa
 

Similar to Q4 WEEK 1 FIL 10 - KALIGIRANG KASAYSAYAN NG EL FILIBUSTERISMOpptx (20)

Kaligirang Pangkasaysayan ng Noli Me Tangere
Kaligirang Pangkasaysayan ng Noli Me TangereKaligirang Pangkasaysayan ng Noli Me Tangere
Kaligirang Pangkasaysayan ng Noli Me Tangere
 
Aralin 4.1-tuklasin
Aralin 4.1-tuklasinAralin 4.1-tuklasin
Aralin 4.1-tuklasin
 
kaligirangkasaysayanngnolimetangere.pptx
kaligirangkasaysayanngnolimetangere.pptxkaligirangkasaysayanngnolimetangere.pptx
kaligirangkasaysayanngnolimetangere.pptx
 
Kasaysayan at Tauhan ng El Filibusterismo.pptx
Kasaysayan at Tauhan ng El Filibusterismo.pptxKasaysayan at Tauhan ng El Filibusterismo.pptx
Kasaysayan at Tauhan ng El Filibusterismo.pptx
 
kaligirangkasaysayanngnolimetangere-170204145453.pptx
kaligirangkasaysayanngnolimetangere-170204145453.pptxkaligirangkasaysayanngnolimetangere-170204145453.pptx
kaligirangkasaysayanngnolimetangere-170204145453.pptx
 
Kaligirang pangkasaysayan ng el filibusterismo
Kaligirang pangkasaysayan ng el filibusterismoKaligirang pangkasaysayan ng el filibusterismo
Kaligirang pangkasaysayan ng el filibusterismo
 
kaligirangkasaysayanngnolimetangere-170204145453.pptx
kaligirangkasaysayanngnolimetangere-170204145453.pptxkaligirangkasaysayanngnolimetangere-170204145453.pptx
kaligirangkasaysayanngnolimetangere-170204145453.pptx
 
kaligirangkasaysayanngnolimetangere-170204145453.pptx
kaligirangkasaysayanngnolimetangere-170204145453.pptxkaligirangkasaysayanngnolimetangere-170204145453.pptx
kaligirangkasaysayanngnolimetangere-170204145453.pptx
 
el fili.pptx
el fili.pptxel fili.pptx
el fili.pptx
 
Filipino-Group 5
Filipino-Group 5Filipino-Group 5
Filipino-Group 5
 
KALIGIRAN NG EL FILIBUSTERISMO
KALIGIRAN NG EL FILIBUSTERISMOKALIGIRAN NG EL FILIBUSTERISMO
KALIGIRAN NG EL FILIBUSTERISMO
 
Kaligirang pangkasaysayan ng el filibusterismo
Kaligirang pangkasaysayan ng el filibusterismoKaligirang pangkasaysayan ng el filibusterismo
Kaligirang pangkasaysayan ng el filibusterismo
 
Q4-aralin 1 FILIPINO 9 ARALIN 1-NOLI ME TANGERE.pptx
Q4-aralin 1 FILIPINO 9 ARALIN 1-NOLI ME TANGERE.pptxQ4-aralin 1 FILIPINO 9 ARALIN 1-NOLI ME TANGERE.pptx
Q4-aralin 1 FILIPINO 9 ARALIN 1-NOLI ME TANGERE.pptx
 
Kaligirang pangkasaysayan ng tula sa iba’t ibang panahon
Kaligirang pangkasaysayan ng tula sa iba’t ibang panahonKaligirang pangkasaysayan ng tula sa iba’t ibang panahon
Kaligirang pangkasaysayan ng tula sa iba’t ibang panahon
 
2-KALIGIRANG KASAYSAYAN -NOLI ME TANGERE- EDITED HYBRID.pptx
2-KALIGIRANG KASAYSAYAN -NOLI ME TANGERE- EDITED HYBRID.pptx2-KALIGIRANG KASAYSAYAN -NOLI ME TANGERE- EDITED HYBRID.pptx
2-KALIGIRANG KASAYSAYAN -NOLI ME TANGERE- EDITED HYBRID.pptx
 
Rizal.works.kabanata_18_Filipino_rizal.com
Rizal.works.kabanata_18_Filipino_rizal.comRizal.works.kabanata_18_Filipino_rizal.com
Rizal.works.kabanata_18_Filipino_rizal.com
 
KALIGIRANG - PANGKASAYSAYAN-EL-FILI.pptx
KALIGIRANG - PANGKASAYSAYAN-EL-FILI.pptxKALIGIRANG - PANGKASAYSAYAN-EL-FILI.pptx
KALIGIRANG - PANGKASAYSAYAN-EL-FILI.pptx
 
panahon-ng-himagsikan.pdf
panahon-ng-himagsikan.pdfpanahon-ng-himagsikan.pdf
panahon-ng-himagsikan.pdf
 
Noli Me Tangere (2).pptx
Noli Me Tangere (2).pptxNoli Me Tangere (2).pptx
Noli Me Tangere (2).pptx
 
Pagtalakay sa mga akda ni rizal by RPC
Pagtalakay sa mga akda ni rizal by RPCPagtalakay sa mga akda ni rizal by RPC
Pagtalakay sa mga akda ni rizal by RPC
 

More from LlemorSoledSeyer1

SQ3R.pptx SQ3R.pptx SQ3R.pptx SQ3R.pptx SQ3R.pptx
SQ3R.pptx SQ3R.pptx SQ3R.pptx SQ3R.pptx SQ3R.pptxSQ3R.pptx SQ3R.pptx SQ3R.pptx SQ3R.pptx SQ3R.pptx
SQ3R.pptx SQ3R.pptx SQ3R.pptx SQ3R.pptx SQ3R.pptx
LlemorSoledSeyer1
 
Hahatiin ang klase sa anim pangkat at ang bawat pangkat ay isasayos ang mga m...
Hahatiin ang klase sa anim pangkat at ang bawat pangkat ay isasayos ang mga m...Hahatiin ang klase sa anim pangkat at ang bawat pangkat ay isasayos ang mga m...
Hahatiin ang klase sa anim pangkat at ang bawat pangkat ay isasayos ang mga m...
LlemorSoledSeyer1
 
Introduction to Buddhism - pagbasa at pagsusuri sa iba’t ibang teksto tungo s...
Introduction to Buddhism - pagbasa at pagsusuri sa iba’t ibang teksto tungo s...Introduction to Buddhism - pagbasa at pagsusuri sa iba’t ibang teksto tungo s...
Introduction to Buddhism - pagbasa at pagsusuri sa iba’t ibang teksto tungo s...
LlemorSoledSeyer1
 

More from LlemorSoledSeyer1 (20)

Cor8-4th-Quarter-Semi-Final-Examination-2023.pptx
Cor8-4th-Quarter-Semi-Final-Examination-2023.pptxCor8-4th-Quarter-Semi-Final-Examination-2023.pptx
Cor8-4th-Quarter-Semi-Final-Examination-2023.pptx
 
PORTFOLIO ACTIVITIES (1).CULMINATING ACTIVITIES
PORTFOLIO ACTIVITIES (1).CULMINATING ACTIVITIESPORTFOLIO ACTIVITIES (1).CULMINATING ACTIVITIES
PORTFOLIO ACTIVITIES (1).CULMINATING ACTIVITIES
 
BIBLIOGRAPIYA- Kumalap ng mga Datos.pptx
BIBLIOGRAPIYA- Kumalap ng mga Datos.pptxBIBLIOGRAPIYA- Kumalap ng mga Datos.pptx
BIBLIOGRAPIYA- Kumalap ng mga Datos.pptx
 
SQ3R.pptx SQ3R.pptx SQ3R.pptx SQ3R.pptx SQ3R.pptx
SQ3R.pptx SQ3R.pptx SQ3R.pptx SQ3R.pptx SQ3R.pptxSQ3R.pptx SQ3R.pptx SQ3R.pptx SQ3R.pptx SQ3R.pptx
SQ3R.pptx SQ3R.pptx SQ3R.pptx SQ3R.pptx SQ3R.pptx
 
Hahatiin ang klase sa anim pangkat at ang bawat pangkat ay isasayos ang mga m...
Hahatiin ang klase sa anim pangkat at ang bawat pangkat ay isasayos ang mga m...Hahatiin ang klase sa anim pangkat at ang bawat pangkat ay isasayos ang mga m...
Hahatiin ang klase sa anim pangkat at ang bawat pangkat ay isasayos ang mga m...
 
2023 Pambansang Buwan at Araw ng Pagbasa.pptx
2023 Pambansang Buwan at Araw ng Pagbasa.pptx2023 Pambansang Buwan at Araw ng Pagbasa.pptx
2023 Pambansang Buwan at Araw ng Pagbasa.pptx
 
Ang kolehiyo ay mayroong apat na taong kurso bago makapagtapos tulad ng busin...
Ang kolehiyo ay mayroong apat na taong kurso bago makapagtapos tulad ng busin...Ang kolehiyo ay mayroong apat na taong kurso bago makapagtapos tulad ng busin...
Ang kolehiyo ay mayroong apat na taong kurso bago makapagtapos tulad ng busin...
 
Pagsusuri ng Ilang HalimbawangPananaliksiksa Filipino [Autosaved].pptx
Pagsusuri ng Ilang HalimbawangPananaliksiksa Filipino [Autosaved].pptxPagsusuri ng Ilang HalimbawangPananaliksiksa Filipino [Autosaved].pptx
Pagsusuri ng Ilang HalimbawangPananaliksiksa Filipino [Autosaved].pptx
 
PORTFOLIO MAKING work immersion culmination.pptx
PORTFOLIO MAKING work immersion culmination.pptxPORTFOLIO MAKING work immersion culmination.pptx
PORTFOLIO MAKING work immersion culmination.pptx
 
21st Century Literature from the Philippines and the World.pptx
21st Century Literature from the Philippines and the World.pptx21st Century Literature from the Philippines and the World.pptx
21st Century Literature from the Philippines and the World.pptx
 
REVIEW Q3 - COR8PAGBASA AT PAGSUSURI TUNGO SA PANANALIKSIK.pptx
REVIEW Q3 - COR8PAGBASA AT PAGSUSURI TUNGO SA PANANALIKSIK.pptxREVIEW Q3 - COR8PAGBASA AT PAGSUSURI TUNGO SA PANANALIKSIK.pptx
REVIEW Q3 - COR8PAGBASA AT PAGSUSURI TUNGO SA PANANALIKSIK.pptx
 
REVIEW Q2 - WORK IMMERSIONCULMINATION ACTIVITY.pptx
REVIEW Q2 - WORK IMMERSIONCULMINATION ACTIVITY.pptxREVIEW Q2 - WORK IMMERSIONCULMINATION ACTIVITY.pptx
REVIEW Q2 - WORK IMMERSIONCULMINATION ACTIVITY.pptx
 
“Talinghaga ng Alibughang Anak” sa Lukas 15 11-32..pptx
“Talinghaga ng Alibughang Anak” sa Lukas 15 11-32..pptx“Talinghaga ng Alibughang Anak” sa Lukas 15 11-32..pptx
“Talinghaga ng Alibughang Anak” sa Lukas 15 11-32..pptx
 
FILI[PINO 9 MAIKLING KWENTO - SI KELOGLAN AT ANG MAKAPANGYARIHANG SELYO.pptx
FILI[PINO 9 MAIKLING KWENTO - SI KELOGLAN AT ANG MAKAPANGYARIHANG SELYO.pptxFILI[PINO 9 MAIKLING KWENTO - SI KELOGLAN AT ANG MAKAPANGYARIHANG SELYO.pptx
FILI[PINO 9 MAIKLING KWENTO - SI KELOGLAN AT ANG MAKAPANGYARIHANG SELYO.pptx
 
WORK IMMERSION - WORKPLACE SAFETINESS, HAZARDS,
WORK IMMERSION - WORKPLACE SAFETINESS, HAZARDS,WORK IMMERSION - WORKPLACE SAFETINESS, HAZARDS,
WORK IMMERSION - WORKPLACE SAFETINESS, HAZARDS,
 
Introduction to Buddhism - pagbasa at pagsusuri sa iba’t ibang teksto tungo s...
Introduction to Buddhism - pagbasa at pagsusuri sa iba’t ibang teksto tungo s...Introduction to Buddhism - pagbasa at pagsusuri sa iba’t ibang teksto tungo s...
Introduction to Buddhism - pagbasa at pagsusuri sa iba’t ibang teksto tungo s...
 
ANG TALINGHAGA TUNGKOL SA MAY-ARI NG UBASAN.pptx
ANG TALINGHAGA TUNGKOL SA MAY-ARI NG UBASAN.pptxANG TALINGHAGA TUNGKOL SA MAY-ARI NG UBASAN.pptx
ANG TALINGHAGA TUNGKOL SA MAY-ARI NG UBASAN.pptx
 
Q4-WEEK3.pptx
Q4-WEEK3.pptxQ4-WEEK3.pptx
Q4-WEEK3.pptx
 
433372192-Pagbasa-at-Pagsusuri.pptx
433372192-Pagbasa-at-Pagsusuri.pptx433372192-Pagbasa-at-Pagsusuri.pptx
433372192-Pagbasa-at-Pagsusuri.pptx
 
GUMAWA NG PATALASTAS NA NAGLALAMAN NG ETHOS,.pptx
GUMAWA NG PATALASTAS NA NAGLALAMAN NG ETHOS,.pptxGUMAWA NG PATALASTAS NA NAGLALAMAN NG ETHOS,.pptx
GUMAWA NG PATALASTAS NA NAGLALAMAN NG ETHOS,.pptx
 

Q4 WEEK 1 FIL 10 - KALIGIRANG KASAYSAYAN NG EL FILIBUSTERISMOpptx

 • 1. Kaligirang Kasaysayan ng El Filibusterismo IKAAPAT NA MARKAHAN – FILIPINO 10
 • 2. Panuto: sagutin ang sumusunod na tanong. Isulat lamang ang letra ng tamang sagot sa iyong sagutang papel. ____1. Ano ang nobelang sinulat ni Rizal pagkatapos ng Noli Me Tangere? A. La Solidaridad B. El Filibusterismo C. Huling Paalam ____2. Ano ang pinapaksa ng pangalawang nobela ni Rizal? A. Ito ay isang nobelang tumutuligsa ukol sa pamahalaan ng mga Kastila. B. Ang pang-aabuso ng mga Pilipino sa mga dayuhang Kastila. C. Ang pakikipagkasundo ng mga Kastila sa mga bansang sinakop nila.
 • 3. ____3. Bakit kinakailangang sa ibang bansa pa isulat ni Rizal ang kaniyang pangalawang nobela? A. Upang siya’y maging isang sikat na manunulat. B. Nais niyang yumaman sa pagsusulat ng mga nobela. C. Upang magkaroon siya ng buong laya na sumulat. ____4. Sa anong sakit inihalintulad ni Rizal ang sakit ng lipunan ng bansa noong panahong iyon? A. kanser B. ketong C. malaria
 • 4. 5. Paano nakatutulong ang nobelang El Filibusterismo sa paglunas sa sakit ng bayan? A. Magiging mayaman si Rizal at ibabahagi niya ito sa kaniyang kababayan. B. Mamumulat ang mga Pilipino sa pamamagitan ng paglalahad ng kabuktutan sa pamamahala ng mga pari at Kastila. C. Matatakot ang mga Pilipino na mangahas kumalaban sa mga Kastila upang matigil na ang kanilang pananakop sa bansa.
 • 5. Ang Noli Me Tangere ay inialay ni rizal sa inang bayan samantalang ang El Filibusterismo ay sa tatlong paring martir o sa Gomburza. CLASSICAL LITERATURE 5
 • 6. Ang noli ay nobelang panlipunan na tumatalakay sa pamumuhay, pag- uugali, at mga sakit ng mga mamamayan noon. CLASSICAL LITERATURE 6
 • 7. Kung ang Noli ay nangangahulugang Huwag mo akong Salingin, ang El Fili naman ay ang Paghahari ng Kasakiman. Ang Fili ay nobelang pampolitika na pumapaksa sa pamamahala ng Kastila (sibil at simbahan). CLASSICAL LITERATURE 7
 • 8. Si Rizal ay isa sa mga masugid na tagahanga ni Padre Burgos at ayon sa sabi ay nagkaroon ng pagkakataong si Paciano (kapatid ng bayani) na mapaglingkuran ang pari bilang sakristan.
 • 9. Bago bitayin sina P. Burgos, P. Gomez, at P. Zamora, ang mga pilipino, sa kanilang paghahanap ng pagbabago at kabutihan mula sa pamahalaan ay makapook lamang (regional). Idinawit sila sa isang aklasan sa cavite noong enero 1872 dahil sila ay mga paring maka- pilipino kaya naman may isang paring regular ang nagpanggap at sila ay isinangkot sa kaguluhan. CLASSICAL LITERATURE 9
 • 10. Nang maghimagsik sina Dagohoy, ang lalawigan ng Bohol lamang ang inihanap niya ng paglaya; si Diego silang ay ang Ilocos lamang; si Palaris, ang Pangasinan; si Maniego, ang kapampangan lamang, at iba pa. Ngunit nang bitayin ang gomburza, naging pambansa na ang paningin ng mga Pilipino ukol sa paglaya. Ang pagkabitay sa 3 pari ay siyang nagbinhi ng diwang makabansa sa mga pilipino.
 • 11. Sa huli, napatunayan din na walang sala ang mga pari dahil may isang taong nagngangalang Zaldua ang nagpatunay na sila ay mga walang sala.
 • 12. Kaligirang Kasaysayan ng El Filibusterismo IKAAPAT NA MARKAHAN – FILIPINO 10
 • 13. SOURCES WEBSITES • www.contoso.com • www.relecloud.com TEXTS • The Odyssey • The Iliad • Tarikh-i Beyhaqi • Georgics • Metamorphoses
 • 15. Panuto: Sagutin mo nang mahusay ang mga tanong. Titik lamang ng tamang sagot ang isulat sa iyong sagutang papel 1. Anong pangyayari ang nagtulak kay Rizal upang isulat ang El Filibusterismo? A. Ipinagbawal sa kanilang tahanan ang salitang Filibustero. B. Binitay ang tatlong paring martir sa Cavite dahil sa paratang na sangkot sila sa pag-aalsa laban sa mga Kastila C. Makita niyang tagumpay ang kaniyang unang nobelang isinulat ang Noli Me Tangere 2. Saan niya sinulat ang El Filibusterismo? A. London B. Hong Kong C. Pilipinas
 • 16. 3. Kailan sinulat ni Rizal ang El Fili? A. 1887 B. 1891 C. 1890 4. Ano ang naging suliranin ni Rizal habang sinusulat niya ang El Fili? A. Kinapos siya sa salapi kaya naghigpit nang husto si Rizal. B. Pinagbawalan siyang ituloy ang pagsusulat ng nobela. C. Nawili siya sa pamamasyal sa Paris. 5. Bakit kailangang lisanin ni Rizal ang Paris at lumipat sa Brussels, Belgium nang siya’y nagsusulat na ng nobela? A. Dahil laging binibisita niya ang kaniyang mga kaibigan B. Doon siya inabot ng patong-patong na suliranin habang sinusulat ang nobela. C. Upang matutukan niyang mabuti at mapag-isipan nang lubusan ang pagsulat ng nobela.
 • 17. 6. Bakit muntik nang ‘di matuloy tapusin ni Rizal ang nobelang El Fili? A. Naging balakid ang suliranin niya sa puso at pag-aalala sa kaligtasan ng kaniyang pamilya at mga kaibigan. B. Nagkaroon siya ng suliranin sa pera kaya di siya gaanong kumakain. C. Kapos siya sa panahon ng pagsusulat ng nobela. 7. Bakit muntik-muntikan nang hindi mailimbag ang nobela? A. May bahagi sa nobela na kaniyang inihagis sa apoy dahil sa kaniyang mga alalahanin. B. Nakahanap siya ng murang palimbagan. C. Naubos ang kaniyang pambayad mula sa inipon niya at tinipid na salapi.
 • 18. 8. Sino ang tumulong kay Rizal upang maipalimbag niya ang kabuoan ng kaniyang isinulat na nobela? A. F. Meyer-van Loo B. Valentin Ventura C.Ferdinand Blumentritt 9. Bakit nakumpiska sa Hong Kong at sa Pilipinas ang mga kopya ng El Filibusterismo? A. Dahil naging malaking inspirasyon ito sa mga naghihimagsik sa Pilipinas. B. May ilang kopya ang nabasa ng mga Kastila, kaya ipinasira ng pamahalaang Espanyol. C. Nabasa na ito ng mga kaibigan ni Rizal.
 • 19. 10. Paano nakatulong kina Andres Bonifacio at sa Katipunan ang akdang ito ni Rizal? A. Marami ang naipon nilang salapi sa pagpapalimbag nito. B. Naging daan ito sa pagkakaisa ng mga Pilipino. C. Naiwaksi nito ang mga balakid na naging sagabal sa paghihimagsik noong 1896.

Editor's Notes

 1. 1. B 2. A
 2. 3. C 4. A 5. B
 3. 6. A 7.C
 4. 8. B 9. B
 5. 10. C