Pagtalakay sa mga akda ni rizal by RPC

16,279 views

Published on

RIZAL's LIFE and WORKS

Published in: Education, Sports, Business
2 Comments
10 Likes
Statistics
Notes
No Downloads
Views
Total views
16,279
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
2
Likes
10
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Pagtalakay sa mga akda ni rizal by RPC

 1. 1. Page 1PAGTALAKAY SA MGAAKDA NI RIZALPrepared by Ms. Raizza Corpuz
 2. 2. Page 2Pagtalakay sa mgaakDa ni RizalA. Pagtalakay sa mga Liham ni Rizal1. Liham na pinadala ni Rizal sa mga magulang atmgakaptid noongOktubre 10, 1882 (MADRID)2. Liham sa kanyang kapatid na si Josefa-Disyembre 30, 18823. Liham ni Rizal sa kaniyang kapatid na si Marianoong Pebrero 7, 18864. Liham na ipinadala niya sa kaniyang inanoongDisyembre 25, 1886
 3. 3. Page 3B. Ang Talumpati ni Rizal sa Piging naParangal sa mga Pintor na Pilipino• Pagsaludo ni Rizal kina Luna atHidalgo, ang bangketenoong gabingHunyo 25, 1884• Inihahandog ng komunidad ng mgaPilipino ang kambal na tagumpay ngmga Pilipinong Pintor sa PambansangEksposiyon ng Sining sa Madrid
 4. 4. Page 4• ang SPOLARIUM ni Luna ay nanalongunang gantimpala at ang panagalaw anggantimpala ay kay Hidalgo ang• Virgenes Cristianas Expuestas alPopulacho ( Mga Dalagang Kristiyano)
 5. 5. Page 5SPOLARIUM
 6. 6. Page 6Virgenes Cristianas Expuestas alPopulacho ( Mga Dalagang Kristiyano
 7. 7. Page 7Sa mga bulaklak ngHeidelberg• Noong tagsibol ng 1886, nabighani siRizal sa pamumukadkad ng mga bulaklaksa may pampang ng Ilog Neckar.• Kasama rito angkanyang paboritongbulaklak- ang mangasul-ngasul na forget-me-not (ibig sabihin ng bulaklak na ito ay :Summer language Friendship, lovingremembrance and fidelity)
 8. 8. Page 8• Ang ganda ng mg abulaklak ng tagsibol aynagpapalal kay Rizal ng kanilang marikitna hardin sa Calamba.• Nangungulila, isinulat niya noong Abril 22,ang “A LAS FLORES DE HEIDELBERG”(Para sa mga Bulaklak ng Heidelberg)
 9. 9. Page 9
 10. 10. Page 10NOLI METANGERE
 11. 11. Page 11BUOD ng NOLI METANGERE• Sinimulang sulatin ni Dr. Jose P. Rizal angmga unang bahagi ng "Noli Me Tangere"noong 1884 sa Madrid noong siya ay nag-aaral pa ng medisina.• Nang makatapos ng pag-aaral, nagtungosiya sa Paris at doon ipinagpatuloy angpagsusulat nito. At sa Berlin natapos niRizal ang huling bahagi ng nobela.
 12. 12. Page 12• Ang pagsusulat ng "Noli Me Tangere" aybunga ng pagbasa ni Rizal sa "UncleToms Cabin" ni Harriet Beacher Stowe,na pumapaksa sa kasaysayan ng mgaaliping Negro sa kamay ng mgapanginoong putting Amerikano.• Inilarawan dito ang ibat ibang kalupitan atpagmamalabis ng mga Puti sa Itim.Inihambing niya ito sa kapalarang sinapitng mga Pilipino sa kamay ng mga Kastila.
 13. 13. Page 13• Sa simula, binalak ni Rizal na ang bawatbahagi ng nobela ay ipasulat sa ilanniyang kababayan na nakababatid sa uring lipunan sa Pilipinas at yaon aypagsasama-samahin niyang upangmaging nobela.• Ngunit hindi ito nagkaroon ng katuparan,kaya sa harap ng kabiguang ito, sinariliniya ang pagsulat nang walang katulong.
 14. 14. Page 14• Ipinaliwanag ni Rizal sa kanyang liham samatalik niyang kaibigang si Dr. FerdinandBlumentritt ang mga dahilan kung bakitniya isinulat ang "Noli." Ang lahat ng mgaito ay maliwanag na inilarawan sa mgakabanata ng nobela.
 15. 15. Page 15• Ang pamagat ng "Noli Me Tangere" aysalitang Latin na ang ibig sabihin saTagalog ay "Huwag Mo Akong Salingin"na hango sa Ebanghelyo ni San JuanBautista. Itinulad niya ito sa isang bulok salipunan na nagpapahirap sa buhay ngisang tao.
 16. 16. Page 16MGA TAUHAN• Crisostomo IbarraBinatang nag-aral sa Europa; nangarapna makapagpatayo ng paaralan upangmatiyak ang magandang kinabukasan ngmga kabataan ng San Diego.• EliasPiloto at magsasakang tumulong kayIbarra para makilala ang kanyang bayanat ang mga suliranin nito.
 17. 17. Page 17• Kapitan TiyagoMangangalakal na tiga-Binondo; ama-amahan ni Maria Clara.• Padre DamasoIsang kurang Pransiskano na napalipat ngibang parokya matapos maglingkod ngmatagal na panahon sa San Diego.• Padre SalviKurang pumalit kay Padre Damaso,nagkaroon ng lihim na pagtatangi kayMaria Clara.
 18. 18. Page 18• Maria ClaraMayuming kasintahan ni Crisostomo;mutya ng San Diego na inihimatong anakng kanyang ina na si Doña Pia Alba kayPadre Damaso• Pilosopo TasyoMaalam na matandang tagapayo ngmarurunong na mamamayan ng SanDiego.
 19. 19. Page 19• SisaIsang masintahing ina na ang tangingkasalanan ay ang pagkakaroon ngasawang pabaya at malupit.• Basilio at CrispinMagkapatid na anak ni Sisa; sakristan attagatugtog ng kampana sa simbahan ngSan Diego.• AlperesMatalik na kaagaw ng kura sakapangyarihan sa San Diego
 20. 20. Page 20• Donya VictorinaBabaing nagpapanggap na mestisangKastila kung kaya abut-abot ang koloretesa mukha at maling pangangastila.• Donya ConsolacionNapangasawa ng alperes; datinglabandera na may malaswang bibig atpag-uugali.
 21. 21. Page 21• Don Tiburcio de EspadañaIsang pilay at bungal na Kastilangnapadpad sa Pilipinas sa paghahanap ngmagandang kapalaran; napangasawa niDonya Victorina.• LinaresMalayong pamangkin ni Don Tiburcio atpinsan ng inaanak ni Padre Damaso nanapili niya para mapangasawa ni MariaClara.
 22. 22. Page 22• Don FilipoTinyente mayor na mahilig magbasa naLatin; ama ni SinangSeñor Nol JuanNamahala ng mga gawain sapagpapatayo ng paaralan.LucasTaong madilaw na gumawa ng kalongginamit sa di-natuloy na pagpatay kayIbarra.
 23. 23. Page 23• Tarsilo at BrunoMagkapatid na ang ama ay napatay sapalo ng mga Kastila.Tiya IsabelHipag ni Kapitan Tiago na tumulong sapagpapalaki kay Maria Clara.Donya PiaMasimbahing ina ni Maria Clara nanamatay matapos na kaagad na siyaymaisilang.
 24. 24. Page 24• Iday, Sinang, Victoria,at AndengMga kaibigan ni Maria Clara sa San DiegoKapitan-HeneralPinakamakapangyarihan sa Pilipinas;lumakad na maalisan ng pagka-ekskomunyon si Ibarra.Don Rafael IbarraAma ni Crisostomo; nakainggitan nanglabis ni Padre Damaso dahilan sa yamankung kaya nataguriang erehe.
 25. 25. Page 25• Don SaturninoNuno ni Crisostomo; naging dahilan ngkasawian ng nuno ni Elias.Mang PabloPinuno ng mga tulisan na ibig tulungan niElias.Kapitan BasilioIlan sa mga kapitan ng bayan sa SanDiego Kapitan Tinong at Kapitan Valentin
 26. 26. Page 26• Tinyente GuevarraIsang matapat na tinyente ng mgaguwardiya sibil na nagsalaysay kay Ibarrang tungkol sa kasawiang sinapit ngkanyang ama.Kapitana MariaTanging babaing makabayan napumapanig sa pagtatanggol ni Ibarra saalaala ng ama.Padre SibylaParing Agustino na lihim nasumusubaybay sa mga kilos ni Ibarra.
 27. 27. Page 27El Filibusterismo• Ang El Fili ay nagsisismula sa isangpaglalakbay ng bapor sa pagitan ngMaynila at Laguna. Kabilang sa mgapasahero ang mag-aalahas atnagbabalatkayong si Simoun na dili ibat siIbarra, ang makatang si Isagani, at siBasilio. Itong huli, na ngayoy binata na.Labintatlong taon na ang nakalipas mulanang mamatay si Elias at si Sisa.
 28. 28. Page 28• Nakarating si Basilio sa San Diego at sa isangmakasaysayang pagkakataon ay nakatagpo niSimoun sa pagdalaw niya sa pinagbaunan sakanyang ina sa loob ng libingan ng mga Ibarra.Nkilala niyang si Simoun ay si Ibarra nanagbabalatkayo; at upang ang ganitong lihim ayhuwag mabunyag, ay tinangka ni Simoun napatayi si Basilio. Datapwat nakapaghunos-dlisiya at sa halip ay hinikayat ang binata namakiisa sa kanyang layuning maghiganti saPamahalaang Kastila sa Pilipinas. Si Basilio aytumanggi dahil sa ibig niyang matapos angkanyang pag-aaral.
 29. 29. Page 29• Habang ang Kapitan Henereal ay nagliliwaliw saLos Banos, ang mga estudyanteng Pilipino aynaghain ng isang kahilingan sa KanyangKamahalan upang magtatag ng isang Akademyang Wikang Kastila. Ang kahilingang ito ay dinapagtibay, ayon sa nais ng mga estudyante,sapagkat napag-alamang ang mamamanihalasa akademyang ito ay mga prayle (samahan ngpananampalataya), samantalang ang mgaestudyante ay magiging tagapangilak lamang.Sa gayon, silay di magkakaroon ng karapatangmakapangyari sa anupamang pamalakad ngnasabing akademya.
 30. 30. Page 30• Samantalang nangyayari ito, si Simuon aynakipagkita kay Basilio at muling hinikayatang binatang umanib sa binabalak niyangpaghihimagsik at mangulo sa isangpulutong na sapilitang magbubukas sakumbento ng Sta. Clara upang agawin siMaria Clara. Subalit hindi naibunsod angganitong Gawain dahil sa si Maria Claraynamatay na nang hapong yaon.
 31. 31. Page 31• Ang ga estudyante naman, upang mapapaglubag angkanilang sama ng loob ukol sa kabiguang natamo sapanukalang pagtatatag ng akademya ng Wikang Kastila,ay nagdaos ng isang salu-salo sa Panciteria Macanistade Buen Gusto. Sa mga talumpating binigkas habnagsilay nagsisikain ay tahasang tinuligsa nila ang mgaprayle. Ang pagtuligsang ito ay nalaman ng mga Praylekaya ganito ang nangyari: Kinabukasan ay natagpuan nalamang sa mga pinto ng unibersidad ang mga paskin naang nilalaman ay mga pagbabala, pagtuligsa, atpaghihimagsik. Ang pagdidikit ng mga pasking ito ayibinintang sa mga kasapi ng kapisanan ng mgaestudyante. Dahil dito ay ipinadakip sila at naparamay siBasilio, bagay na ipinagdamdam nang malabis ni Juli nakanyang kasintahan.
 32. 32. Page 32• Sapagkat ang mga estudyanteng ito aymay mga kamag-anak na lumakad sakanila upang mapawalang-sala, kayatsilay nakalaya, maliban kay Basilio nawalang makapamagitan ng kanyangkarukhaan at pagkamatay ni KapitanTiyago. Sa isang dako naman ayipinamanhik ni Juli kay Pari Camorra natulungan siya upang mapalaya si Basiliongunit sa halip na makatulong ang paringito ay siya pang nagging dahilan ngpagkamatay ni Juli, gawa ng pagkalundagnito sa durungawan ng kumbento.
 33. 33. Page 33• Upang maisagawa ni Simoun angkanyang balak na paghihiganti, aynakipagsama siya sa negosyo kay DonTimoteo Pelaez, ang ama ni Juanito. Saganitong paraan ay nagawa niyangmaipagkasundo ang kasal nina Juanito atPaulita Gomez. Ang magiging ninong sakasal ay ang Kapitan Heneral.Naanyayahan din niya upang dumalo sapiging na idaraos upang ipagdiwang angkasal, ang mga may matatas nakatungkulan sa Pamahalaan at mga litawna tao sa lunsod.
 34. 34. Page 34• Pagkaraan ng dalawang buwang pagkapiitay nakalaya rin si Basilio sa tulong niSimoun. Kaagad siyang nagtungo kaySimoun upang umanib sa paghihimagsikna nauumang. Sinamantala ni Simounang ganitong pagkakataon upang ipakitasi binata ang bombing kanyang niyari. Itoay isang lampara na may hugis Granadaat kasinalaki ng ulo ng tao.
 35. 35. Page 35• Ang magarang ilawang ito ay siya niyanghandog sa mga ikakasal na sina Juanitoat Paulita. Ipalalagay ni Simoun anglamparang ito sa gitna ng isang kiyoskongkakanan na ipasasadya niya angpagkakayari. Ang ilawan ay ay magbibigayng isang maningning na liwanag atpagkaraan ng dalawampung minuto aymanlalabo
 36. 36. Page 36• Kapag hinagad na itaas ang mitsa upangpaliwanagin, ay puputok ang isangkapsulang fulminato de mercurio, angGranada ay sasabog at kasabay nito ayang pagkawasak at pagkatugnaw ngkiyoskong kakanan --- at walangsinumang maliligtas sa mga naroroon. Saisang dako naman, ay malakas napagsabog ng dinamita sa lampara aysiyang magiging hudyat upang simulanang paghihimagsik na pangungunahan niSimoun.
 37. 37. Page 37Sa Mga Kababaihang TagaMalolos• Dahilan kung bakit ito naisulat ni Rizal.Noong ika-12 ng Disyembre, 1888 mayisang grupo ng dalawampung kababaihanng Malolos ang nagpetisyon kayGobernador Heneral Weyler ukol sapaghingi nila ng permiso upang mabuksanang isang pang gabing paaralan namagtuturo sa kanila ng wikang Kastila sapamamatnubay ni Ginoong TeodoroSandiko.
 38. 38. Page 38• Agad naman itong tinutulan ni PadreFelipe Garcia, na siyang kura ng Malolosnoon kaya naman hindi na sumang-ayonang Gobernador Heneral. Taliwas sainaasahan nila, hindi ito naging sanhi ngpagkawalang pag-aasa ng mgakababaihan, bagkus ipinagpatuloy parinnila ang paghingi ng permiso at nang sahuli ay pinayagan din sa kondisyon na angmagiging guro nila ay si SenoraGuadalupe Reyes.
 39. 39. Page 39• Naging kapansin-pansin ang pangyayaring ito sapagkatlubhang madalang ang mga ganitong uri ng insidente nanagpapakita ng angking katatagan at determinasyon ngmga kababaihang Pilipina. Isa na marahil sa mgadahilan kung bakit hindi laganap ang pagpupumilit opagiging agresibo ng mga kababaihan ay sa mgaitinalagang “norms o standards” ng simbahan kungpaano maging isang “babae” at ang papel nito salipunan, alinsunod din sa sistemang “patriarchal” naisinulong ng mga Kastila. Dahil dito, nakita ni Del Pilar,na ang ginawang pagpupursige ng mga kababaihan saMalolos ay dapat magsilbing ehemplo at inspirasyonhindi lamang sa mga kababaihan kundi sa buong bayanna rin. Agad niya itong sinabi kay Rizal at naki-usapsiyang magsulat ito ukol dito, kaya naman noong Ika-22ng Pebrero, 1889 naipadala na sa Malolos ang liham.
 40. 40. Page 40• Sa simula ng liham, tinanong kagad ni Rizal sa sarilikung ang pagpapakita ng katapangan ay laganap samga Pilipina. Dahil sa tanong na ito, hinalungkat niyaang kanyang mga alaala mula pagkabata at sa huli aynatanto na kaunti lamang ang aabot sa konseptong ito.Oo nga at maraming mga babae na magaganda angugali, mapagkumbaba at malilinis ang kalooban ngunitkaramihan sa mga ito ay sunud-sunuran lamang sa mgakagustuhan ng mga kura na tila mga halamang pinalagosa dilim. Noong narinig niya ang balita tungkol sanaganap sa Malolos, agad itong nagsaya sapagkatnakita ni Rizal na ang ginawa ng mga kababaihang ito ayang unang hakbang sa pagsusulong sa kapakanan ngbayan dahil sa pagpapakita nito ng mabuting ehemplosa iba pang tulad nila dati na naghihintay na maimulatang mga mata sa katotohanan.
 41. 41. Page 41Indolence of the FilipinosIndolence of the Filipinos• --new PPT

×