SlideShare a Scribd company logo
1 of 33
Download to read offline
‫صفحة‬
1
‫من‬
33
‫صفحة‬
2
‫من‬
33
.‫املقدمة‬
‫األ‬ ‫هذه‬ ‫خص‬ ‫الذي‬ ، ‫العاملني‬ ‫رب‬ ‫هلل‬ ‫احلمد‬
، ‫ناا‬‫س‬‫اإل‬ ‫برشف‬ ‫املحمدية‬ ‫مة‬
‫ن‬‫ع‬‫و‬ ، ‫نا‬‫د‬‫ا‬‫ع‬‫ال‬ ‫نيد‬‫س‬‫و‬ ‫م‬ ‫د‬ ‫ند‬‫ل‬‫و‬ ‫سيد‬ ‫عىل‬ ‫األكمالن‬ ‫األمتان‬ ‫والسالم‬ ‫والصالة‬
‫ىل‬
‫؛‬ ‫وبعد‬ ‫التاا‬ ‫يوم‬ ‫إىل‬ ‫وااله‬ ‫ومن‬ ‫دله‬
‫فقد‬
‫نارم‬‫ك‬‫األ‬ ‫نا‬‫ا‬‫علامئ‬ ‫أقوال‬ ‫من‬ ‫كثري‬ ‫يف‬ ‫عليه‬ ‫واحلث‬ ‫اإلساا‬ ‫رشف‬ ‫من‬ ‫ور‬
َ
‫نال‬َ‫ق‬ َ‫ن‬‫ي‬‫نري‬‫س‬ ‫نن‬ْ‫ب‬ ‫ند‬َّ‫َم‬ ‫ا‬
‫ُم‬ ْ‫ن‬َ‫ع‬ ‫صحيحه‬ ‫يف‬ ‫مسلم‬ ‫اإلمام‬ ‫ه‬ ‫أور‬ ‫ما‬ ‫وماه‬ ، ‫الكدار‬
.ْ‫ام‬‫ك‬َ‫ا‬‫ي‬ َ‫ون‬‫ا‬‫ذ‬ ‫ا‬
‫خ‬ْ‫َأ‬‫ت‬ ْ‫ن‬َّ‫م‬َ‫ع‬ ‫وا‬ ‫ا‬‫ر‬‫ا‬‫ظ‬ْ‫ن‬‫ا‬َ‫ف‬ ٌ‫ن‬‫ي‬ َ‫م‬ْ‫ل‬‫ع‬ْ‫ل‬‫ا‬ ‫ا‬َ‫ذ‬َ‫ه‬ َّ‫ن‬‫إ‬
‫ن‬‫ن‬ْ‫د‬َ‫ع‬ ‫أن‬ ‫نحيحه‬‫ن‬‫ص‬ ‫يف‬ ‫نلم‬‫ن‬‫س‬‫م‬ ‫نام‬‫ن‬‫م‬‫اإل‬ ‫أور‬ ‫نا‬‫ن‬‫ض‬‫وأي‬
‫ا‬
‫نول‬‫ن‬‫ا‬‫ق‬َ‫ي‬ ‫نان‬‫ن‬‫ك‬ ‫ا‬َ‫نار‬‫ن‬َ‫د‬‫ا‬ْ‫مل‬‫ا‬ َ‫ن‬‫ن‬‫ن‬ْ‫ب‬ َّ
‫اَّلل‬ َ‫د‬
.َ‫ء‬‫ا‬ َ
‫ش‬ ‫ا‬َ‫م‬ َ‫ء‬‫ا‬ َ
‫ش‬ ْ‫ن‬َ‫م‬ َ
‫ال‬َ‫ق‬َ‫ل‬ ‫ا‬ ‫َا‬‫ا‬ ْ
‫س‬‫اإل‬ َ‫ال‬ْ‫و‬َ‫ل‬َ‫و‬ ‫ين‬ِّ‫الد‬ َ‫ن‬‫م‬ ‫ا‬ ‫َا‬‫ا‬ ْ
‫س‬‫اإل‬
‫اب‬ ‫ود‬ ‫نراوي‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ل‬‫ا‬ ‫نال‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫خ‬‫أل‬ ‫نام‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ا‬‫ا‬ ‫نه‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ب‬‫كتا‬ ‫يف‬ ‫ي‬ ‫ندا‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ا‬‫الد‬ ‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ي‬‫اال‬ ‫أور‬ ‫ند‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ق‬‫و‬
‫ن‬ ‫نول‬‫ن‬‫ق‬‫ي‬ ، ‫ن‬‫ن‬‫د‬‫ا‬ ‫نن‬‫ن‬‫ب‬ ‫ند‬‫ن‬‫ق‬‫أ‬ ،‫نمع‬‫ن‬‫س‬ ‫ن‬ ‫نول‬‫ق‬‫ي‬ ‫نان‬‫ن‬‫ك‬ ‫ناء‬‫ن‬ ‫ر‬ ‫نن‬‫ن‬‫ب‬ ‫نامر‬‫ن‬‫ع‬ ‫نن‬‫ن‬‫ع‬ ‫نام‬‫س‬‫ال‬
«
‫ا‬ ‫إساا‬ ‫طل‬
‫الساة‬ ‫من‬ ‫لعلو‬
.»
‫نانيد‬‫س‬‫أ‬ ‫ن‬‫ع‬ ‫نىل‬‫ع‬ ،‫أقدم‬ ‫ذلك‬ ‫أ‬ ‫فمن‬
‫ي‬
‫ناب‬‫ت‬‫ك‬ ‫يف‬ ‫نذكورة‬‫مل‬‫ا‬ ‫ن‬‫ت‬‫الك‬ ‫إىل‬
(
‫واملشتهر‬ ) ‫املرسلني‬ ‫سيد‬ ‫يث‬ ‫ا‬ ‫أ‬ ‫من‬ ‫ديثا‬ ‫أربعني‬ ‫يف‬‫الثمني‬‫ااوهر‬‫عقد‬
‫نم‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫س‬‫با‬
[
‫نة‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ي‬‫لون‬ ‫الع‬ ‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ئ‬‫األوا‬
]
‫نوي‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ل‬ ‫الع‬ ‫نامعي‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫س‬‫إ‬ ‫نام‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫م‬‫لإل‬
‫نو‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ت‬‫امل‬
‫صفحة‬
3
‫من‬
33
1162
‫ري‬ ‫ه‬
‫ن‬‫ئ‬‫األوا‬ ‫نيهم‬‫ل‬‫ع‬ ،‫نمع‬‫س‬ ‫الذين‬ ‫مشاخيي‬ ‫من‬ ‫بداية‬
‫نة‬‫ي‬‫لون‬ ‫الع‬
‫أصحاب‬ ‫إىل‬ ‫وماه‬‫لوي‬ ‫الع‬ ‫اإلمام‬ ‫إىل‬
‫األربعني‬ ‫الكت‬
‫األوائ‬ ‫يف‬‫املذكورة‬
‫اهلل‬‫عسى‬ ،
‫أن‬
‫هبا‬ ‫ياف‬
‫مقدمات‬ ‫إىل‬ ‫الة‬ ‫الع‬ ‫هذه‬ ‫يف‬ ‫التوس‬ ‫إىل‬ ‫أتلر‬ ‫ومل‬،
‫نن‬‫م‬ ‫نا‬‫ن‬‫مظا‬ ‫يف‬ ‫ند‬ ‫تو‬ ‫نياء‬‫ش‬‫األ‬ ‫نذه‬‫ه‬‫ف‬ ‫م‬ ‫نرا‬‫ت‬ ‫أو‬ ‫والفهارس‬ ‫األسانيد‬ ‫علم‬ ‫عن‬
‫ن‬‫ع‬ ‫نا‬‫ا‬‫ه‬ ‫نت‬ ‫اقت‬ ‫نذا‬‫ل‬ ، ‫نانيد‬‫س‬‫واأل‬ ‫م‬ ‫الرتا‬ ‫كت‬
‫يف‬ ‫ن‬ ‫نديف‬ ‫أ‬ ‫نه‬‫ع‬‫نف‬ ‫نون‬‫ك‬‫ي‬ ‫نا‬‫م‬ ‫ىل‬
.‫املوفق‬ ‫واهلل‬ ، ‫مقصده‬ ‫عن‬ ‫املوضوع‬ ‫خيرج‬ ‫وال‬ ‫ن‬ ‫رأيى‬
‫إىل‬ ‫العم‬ ،‫قسم‬ ‫وقد‬
‫زاء‬ ‫أ‬
‫ن‬ ‫وهي‬
‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ئ‬‫األوا‬ ‫ناب‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ت‬‫ك‬ ‫يف‬ ‫ة‬ ‫نوار‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ل‬‫ا‬ ‫نني‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ع‬‫األرب‬ ‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ت‬‫الك‬ ‫نامء‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫س‬‫أ‬ ‫نر‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ك‬‫ذ‬ ‫ن‬ ‫األول‬ ‫نزء‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ا‬‫ا‬
.‫لونية‬ ‫الع‬
.‫لوي‬ ‫الع‬ ‫اإلمام‬ ‫إىل‬ ‫أسانيدي‬ ‫ذكر‬ ‫ن‬ ‫الثاي‬ ‫اازء‬
‫أسانيد‬ ‫ذكر‬ ‫ن‬ ‫الثالث‬ ‫اازء‬
‫األربعني‬
‫أصحاهبا‬ ‫إىل‬ ‫لوي‬ ‫الع‬ ‫من‬ ‫كتاب‬
.
‫نوم‬‫ن‬‫ي‬ ‫نا‬‫ن‬‫ا‬‫يا‬ ‫موا‬ ‫نه‬‫ن‬‫ب‬ ‫ن‬‫ن‬‫ق‬‫ويث‬ ، ‫نه‬‫ن‬‫ه‬ ‫لو‬ ‫نا‬‫ن‬‫ص‬‫خال‬ ‫ن‬‫ن‬‫م‬‫الع‬ ‫نذا‬‫ن‬‫ه‬ ‫ن‬‫ن‬‫د‬‫يتق‬ ‫أن‬ ‫اهلل‬ ‫نأل‬‫ن‬‫س‬‫وأ‬
‫اهلل‬ ‫صىل‬ ‫ُممد‬ ‫ندياا‬ ‫رفقة‬ ‫به‬ ‫قاا‬ ‫وير‬ ‫ات‬ ‫الدر‬ ‫به‬ ‫ويرفعاا‬ ، ‫به‬ ‫وياف‬‫القيامة‬
.‫وسلم‬ ‫عليه‬
‫صفحة‬
4
‫من‬
33
.‫العاملني‬ ‫رب‬ ‫هلل‬ ‫احلمد‬ ‫ن‬ ‫أن‬ ‫عوانا‬ ‫ودخر‬
‫وكتدهن‬
‫يم‬ ‫الر‬ ‫عدد‬ ‫بن‬ ‫سمري‬
‫بسيوي‬ ‫عيل‬
‫عام‬ ‫األول‬ ‫ربي‬ ‫شهر‬ ‫من‬ ‫التاس‬ ‫ااميس‬ ‫ليلة‬
1438
.‫ري‬ ‫ه‬
‫يسمرب‬ ‫شهر‬ ‫من‬ ‫الثامن‬ ‫واملوافق‬
2016
‫م‬
.
‫صفحة‬
5
‫من‬
33
‫األربعني‬ ‫الكت‬ ‫أسامء‬ ‫ذكر‬ ‫ن‬ ‫األول‬ ‫اازء‬
‫التي‬
.‫أوائله‬ ‫لوي‬ ‫الع‬ ‫احلافظ‬ ‫ماها‬ ‫استقى‬
1
-
‫أمور‬ ‫من‬ ‫املخت‬ ‫الصحيح‬ ‫املساد‬ ‫"ااام‬ ‫واسمه‬ ‫الدخاري‬ ‫صحيح‬ ‫ن‬ ‫كتاب‬
‫نول‬‫س‬‫ر‬
‫نرية‬‫ن‬‫ا‬‫امل‬ ‫نن‬‫ن‬‫ب‬ ‫نراهيم‬‫ن‬‫ب‬‫إ‬ ‫نن‬‫ن‬‫ب‬ ‫نامعي‬‫ن‬‫س‬‫إ‬ ‫نن‬‫ن‬‫ب‬ ‫ند‬‫ن‬‫م‬‫ُم‬ ‫نام‬‫ن‬‫م‬‫لإل‬ " ‫نه‬‫ن‬‫م‬‫وأيا‬ ‫نااه‬‫ن‬‫س‬‫و‬ ‫نلم‬‫ن‬‫س‬‫و‬ ‫نه‬‫ن‬‫ي‬‫عل‬ ‫اهلل‬ ‫نىل‬‫ن‬‫ص‬ ‫اهلل‬
‫ن‬ ‫(املتو‬ ‫اهلل‬ ‫عدد‬ ‫أبو‬ ،‫الدخاري‬
256
)‫ـه‬
2
-
‫نو‬‫ن‬‫ب‬‫أ‬ ‫ناج‬‫ن‬ ‫احل‬ ‫نن‬‫ن‬‫ب‬ ‫نلم‬‫ن‬‫س‬‫م‬ ‫نام‬‫ن‬‫م‬‫لإل‬ "‫نلم‬‫ن‬‫س‬‫م‬ ‫نحيح‬‫ن‬‫ص‬ " ‫نمى‬‫ن‬‫س‬‫وامل‬ ‫نحيح‬‫ن‬‫ص‬‫ال‬ ‫نام‬‫ن‬‫ا‬‫ا‬ ‫ن‬ ‫ناب‬‫ن‬‫ت‬‫ك‬
‫ن‬ ‫(املتو‬ ‫الايسابوري‬ ‫القشريي‬ ‫احلسن‬
261
)‫ـه‬
3
-
‫سا‬ ‫كتابن‬
‫ن‬ ‫نو‬‫ت‬‫(امل‬ ‫نتاي‬ ْ
‫س‬ َ ِّ
‫الس‬ ‫نعث‬‫ش‬‫األ‬ ‫بن‬ ‫سليامن‬ ‫او‬ ‫أبو‬ ‫ن‬ ‫لإلمام‬ ، ‫او‬ ‫أيب‬ ‫ن‬
275
.)‫ـه‬
4
-
‫الرتمذي‬ ‫عيسى‬ ‫بن‬ ‫ُممد‬ ‫عيسى‬ ‫أليب‬ ‫الرتمذي‬ ‫بسان‬ ‫واملعروف‬‫الكدري‬ ‫ااام‬ ‫ن‬‫كتاب‬
‫ن‬ ‫املتو‬ (
279
.) ‫ـه‬
5
-
‫أقد‬ ‫الرقن‬ ‫عدد‬ ‫أبو‬ ‫ن‬‫لإلمام‬ )‫الاسائي‬‫سان‬ (‫السان‬ ‫من‬‫تدى‬ ‫امل‬ ‫ن‬‫الكتاب‬
‫بن‬ ‫شعي‬ ‫بن‬
‫ن‬ ‫(املتو‬ ‫الاسائي‬ ،‫ااراساي‬ ‫عيل‬
303
)‫ـه‬
6
-
‫نة‬ ‫وما‬ ،‫ني‬‫ا‬‫القزوي‬ ‫ند‬‫ي‬‫يز‬ ‫نن‬‫ب‬ ‫ُممد‬ ‫اهلل‬ ‫عدد‬ ‫أبو‬ ‫ة‬ ‫ما‬ ‫نابن‬ ‫لإلمام‬ ‫ه‬ ‫ما‬ ‫ابن‬ ‫سان‬ ‫الكتابن‬
‫ن‬ ‫(املتو‬ ‫يزيد‬ ‫أبيه‬ ‫اسم‬
273
)‫ـه‬
7
-
‫ندحي‬‫ن‬‫ص‬‫األ‬ ‫نامر‬‫ن‬‫ع‬ ‫أيب‬ ‫نن‬‫ن‬‫ب‬ ‫نك‬‫ن‬‫ل‬‫ما‬ ‫نن‬‫ن‬‫ب‬ ‫نس‬‫ن‬‫أ‬‫أ‬ ‫نن‬‫ن‬‫ب‬ ‫نك‬‫ن‬‫ل‬‫ما‬ ‫اهلل‬ ‫ند‬‫ن‬‫د‬‫ع‬ ‫نو‬‫ن‬‫ب‬‫أ‬ ‫نام‬‫ن‬‫م‬‫لإل‬ . ‫نأ‬‫ن‬‫ط‬‫املو‬ ‫نابن‬‫ن‬‫ت‬‫الك‬
‫ا‬ ‫احلمريي‬
( ‫ملدي‬
93
-
179
‫ـه‬
8
-
‫ن‬ ‫(املتو‬ ‫ماه‬ ‫بن‬ ‫وطي‬ ‫بن‬ ،‫ثاب‬ ‫بن‬ ‫الاعامن‬ ‫ايفة‬ ‫أبو‬ ‫لإلمام‬ ‫ن‬ ‫ايفة‬ ‫أيب‬ ‫مساد‬
150
)‫ـه‬
‫صفحة‬
6
‫من‬
33
9
-
‫نن‬‫ب‬ ‫نثامن‬‫ع‬ ‫نن‬‫ب‬ ‫ناس‬‫د‬‫الع‬ ‫نن‬‫ب‬ ‫نس‬‫ي‬‫ر‬ ‫إ‬ ‫نن‬‫ب‬ ‫ند‬‫م‬‫ُم‬ ‫اهلل‬ ‫عدد‬ ‫أبو‬ ‫الشافعي‬ ‫لإلمام‬ ‫ن‬ ‫الشافعي‬ ‫مساد‬
‫ن‬ ‫(املتو‬ ‫املكي‬ ‫القريش‬ ‫املللدي‬ ‫مااف‬ ‫عدد‬ ‫بن‬ ‫امللل‬ ‫عدد‬ ‫بن‬ ‫شاف‬
204
.)‫ـه‬
10
-
‫ند‬‫س‬‫أ‬ ‫نن‬‫ب‬ ‫نالل‬‫ه‬ ‫نن‬‫ب‬ ‫ن‬‫د‬‫ا‬ ‫نن‬‫ب‬ ‫ند‬‫م‬‫ُم‬ ‫نن‬‫ب‬ ‫ند‬‫ق‬‫أ‬ ‫اهلل‬ ‫ند‬‫د‬‫ع‬ ‫نو‬‫ب‬‫أ‬ ‫ن‬ ‫نام‬‫م‬‫لإل‬ ‫ن‬ ‫ن‬‫د‬‫ا‬ ‫نن‬‫ب‬ ‫ند‬‫ق‬‫أ‬ ‫مساد‬
‫ن‬ ‫(املتو‬ ‫الشيداي‬
241
.)‫ـه‬
11
-
‫بن‬ ‫َن‬ ْ
‫ق‬ َّ‫الر‬ ‫د‬ْ‫د‬َ‫ع‬ ‫ن‬ْ‫ب‬ ‫اهلل‬ ‫د‬ْ‫د‬َ‫ع‬ ٍ‫د‬َّ‫َم‬ ‫ا‬
‫ُم‬ ‫يب‬َ‫أ‬ ‫ام‬َ‫م‬‫نلإل‬ ‫الدارمي‬ ‫سان‬ ‫ن‬ ‫ن‬‫ب‬ ‫املعروف‬ ‫الدارمي‬ ‫مساد‬
( َّ‫ي‬‫م‬‫ار‬َّ‫الد‬ ‫الفض‬
181
-
255
.)‫ـه‬
12
-
‫مسا‬
‫اللياليس‬ ‫ي‬ ‫الد‬ ‫الفاريس‬ ‫او‬ ‫أبو‬ ‫او‬ ‫بن‬‫سليامن‬ ‫ن‬‫لإلمام‬ ،‫اللياليس‬ ‫او‬ ‫أيب‬‫د‬
(
133
‫ن‬
204
) ‫ـه‬
13
-
‫ن‬ ‫(املتو‬ ‫د‬َّ‫َم‬ ‫ا‬
‫ُم‬ ‫أبو‬ ، ّ ِّ
‫يس‬‫الك‬ ٍ ْ َ‫ن‬ ‫ن‬ْ‫ب‬‫د‬ْ‫ي‬َ ‫ا‬
‫ق‬ ‫ن‬ْ‫ب‬‫د‬ْ‫د‬َ‫ع‬‫لإلمام‬ ،‫قيد‬‫بن‬ ‫عدد‬‫مساد‬
249
.)‫ـه‬
14
-
‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ب‬ ‫ناريب‬‫ن‬‫ن‬‫حل‬‫ا‬ ‫ند‬‫ن‬‫ن‬‫م‬‫ُم‬ ‫أيب‬ ‫نام‬‫ن‬‫ن‬‫م‬‫لإل‬ ، ‫نامة‬‫ن‬‫ن‬‫س‬‫أ‬ ‫أيب‬ ‫نن‬‫ن‬‫ن‬‫ب‬ ‫ناريب‬‫ن‬‫ن‬‫حل‬‫ا‬ ‫ناد‬‫ن‬‫ن‬‫س‬‫م‬
‫ني‬‫ن‬‫ن‬‫م‬‫التمي‬ ‫نر‬‫ن‬‫ن‬‫ه‬‫ا‬ ‫نن‬‫ن‬‫ن‬‫ب‬ ‫ند‬‫ن‬‫ن‬‫م‬‫ُم‬ ‫ن‬
‫ن‬ ‫(املتو‬ ‫أسامة‬ ‫أيب‬ ‫بابن‬ ‫املعروف‬ ‫ااصي‬ ‫ي‬ ‫الدادا‬
282
.)‫ـه‬
15
-
‫بن‬ ‫ااالق‬ ‫عدد‬ ‫بن‬ ‫عمرو‬ ‫بن‬ ‫أقد‬ ‫بكر‬ ‫أيب‬ ‫ن‬ ‫لإلمام‬ ‫الزخار‬ ‫بالدحر‬ ‫واملسمى‬ ‫الدزار‬ ‫مساد‬
‫ن‬ ‫(املتو‬ ‫بالدزار‬ ‫املعروف‬ ‫العتكي‬ ‫اهلل‬ ‫عديد‬ ‫بن‬ ‫خال‬
292
.)‫ـه‬
16
-
‫لإلم‬ ، ‫املوصيل‬ ‫يعىل‬ ‫أيب‬ ‫مساد‬
‫بن‬ ‫عيسى‬ ‫بن‬ ‫حييى‬ ‫بن‬ ‫اى‬‫ا‬‫ث‬‫امل‬ ‫بن‬ ‫عيل‬ ‫بن‬ ‫أقد‬ ‫يعىل‬ ‫أيب‬ ‫ن‬ ‫ام‬
‫ن‬ ‫(املتو‬ ‫املوصيل‬ ،‫التميمي‬ ‫هالل‬
307
.)‫ـه‬
17
-
،‫التميمي‬ ،َ‫دد‬ْ‫ع‬َ‫م‬ ‫بن‬ ‫معاذ‬ ‫بن‬ ‫دان‬ ‫بن‬‫أقد‬ ‫بن‬‫دان‬ ‫بن‬‫ُممد‬‫لإلمام‬ ،‫دان‬ ‫ابن‬‫صحيح‬
‫ن‬ ‫(املتو‬ ‫ستي‬‫ا‬‫د‬‫ال‬ ،‫الدارمي‬ ،‫اتم‬ ‫أبو‬
354
.)‫ـه‬
‫صفحة‬
7
‫من‬
33
18
-
‫ن‬ ‫لإلمام‬ ، ‫خزيمة‬‫ابن‬‫صحيح‬
‫صالح‬ ‫بن‬ ‫املارية‬ ‫بن‬ ‫خزيمة‬ ‫بن‬ ‫إسحا‬ ‫بن‬ ‫ُممد‬ ‫بكر‬ ‫أبو‬
‫ن‬ ‫(املتو‬ ‫الايسابوري‬ ‫السلمي‬ ‫بكر‬ ‫بن‬
311
.)‫ـه‬
19
-
‫نيامي‬‫ن‬‫ل‬‫ا‬ ‫نريي‬‫ن‬‫م‬‫احل‬ ‫ناف‬‫ن‬‫ن‬ ‫نن‬‫ن‬‫ب‬ ‫نام‬‫ن‬‫ا‬ ‫نن‬‫ن‬‫ب‬ ‫ا‬ ‫نر‬‫ن‬‫ل‬‫ا‬ ‫ند‬‫ن‬‫د‬‫ع‬ ‫نر‬‫ن‬‫ك‬‫ب‬ ‫نو‬‫ن‬‫ب‬‫أ‬ ‫ن‬ ‫نام‬‫ن‬‫م‬‫لإل‬ ، ‫ا‬ ‫نر‬‫ن‬‫ل‬‫ا‬ ‫ند‬‫ن‬‫د‬‫ع‬ ‫ناع‬‫ن‬‫ص‬‫م‬
‫ن‬ ‫(املتو‬ ‫الصاعاي‬
211
.)‫ـه‬
20
-
‫مشكا‬
‫ﺓ‬
‫ﺍ‬
‫ألنو‬
‫ﺍﺭ‬
‫فيما‬
‫ﺭﻭﻱ‬
‫عن‬
‫ﺍ‬
‫من‬ ‫هلل‬
‫ﺍ‬
‫ألخدا‬
‫ﺭ‬
‫نائي‬‫ن‬‫ل‬‫ال‬ ‫نريب‬‫ن‬‫ع‬ ‫نن‬‫ن‬‫ب‬‫ا‬ ‫نا‬‫ن‬‫ه‬‫مالف‬ ، ‫نريب‬‫ن‬‫ع‬ ‫نن‬‫ن‬‫ب‬‫ال‬
( ‫األأدليس‬
560
‫ن‬
638
.) ‫ـه‬
21
-
، ‫نلم‬‫ن‬‫س‬‫م‬ ‫نو‬‫ن‬‫ب‬‫أ‬ ‫ن‬‫ن‬ ‫الع‬ ،‫ني‬‫ن‬‫ش‬ ، ‫نر‬‫ن‬‫م‬‫املع‬ ، ‫نافظ‬‫ن‬‫حل‬‫ا‬ ‫نام‬‫ن‬‫م‬‫لإل‬ ، ‫ني‬‫ن‬ ‫الك‬ ‫نلم‬‫ن‬‫س‬‫م‬ ‫أليب‬ ‫نان‬‫ن‬‫س‬‫ال‬ ‫ناب‬‫ن‬‫ت‬‫ك‬
‫ن‬ ‫املتو‬ ( ‫ي‬ ‫الك‬ ‫ي‬ ‫الد‬ ، ‫ر‬ ‫مها‬ ‫بن‬ ‫ماعز‬ ‫بن‬ ‫مسلم‬ ‫بن‬ ‫اهلل‬ ‫عدد‬ ‫بن‬ ‫إبراهيم‬
292
) ‫ـه‬
22
-
‫أ‬ ‫ن‬ ‫نام‬‫ن‬‫ن‬‫م‬‫لإل‬ ، ‫نور‬‫ن‬‫ن‬‫ص‬‫ما‬ ‫نن‬‫ن‬‫ن‬‫ب‬ ‫نعيد‬‫ن‬‫ن‬‫س‬ ‫نان‬‫ن‬‫ن‬‫س‬
‫ناي‬‫ن‬‫ن‬‫س‬‫اارا‬ ‫نعدة‬‫ن‬‫ن‬‫ش‬ ‫نن‬‫ن‬‫ن‬‫ب‬ ‫نور‬‫ن‬‫ن‬‫ص‬‫ما‬ ‫نن‬‫ن‬‫ن‬‫ب‬ ‫نعيد‬‫ن‬‫ن‬‫س‬ ‫نثامن‬‫ن‬‫ن‬‫ع‬ ‫نو‬‫ن‬‫ن‬‫ب‬
‫ن‬ ‫(املتو‬ ‫اي‬ ‫ااو‬
227
)‫ـه‬
23
-
‫أيب‬ ‫ن‬ ‫نام‬‫م‬‫لإل‬ ، ‫نيدة‬‫ش‬ ‫أيب‬ ‫نن‬‫ب‬ ‫ناع‬‫ص‬‫بم‬ ‫نهور‬‫ش‬‫وامل‬ ،‫نار‬‫ث‬‫واآل‬ ‫يث‬ ‫ا‬ ‫األ‬ ‫يف‬ ‫املصاع‬ ‫الكتاب‬
‫ن‬ ‫نو‬‫ن‬‫ن‬‫ت‬‫(امل‬ ‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫يس‬‫العد‬ ‫نتي‬‫ن‬‫ن‬‫س‬‫خوا‬ ‫نن‬‫ن‬‫ن‬‫ب‬ ‫نثامن‬‫ن‬‫ن‬‫ع‬ ‫نن‬‫ن‬‫ن‬‫ب‬ ‫نراهيم‬‫ن‬‫ن‬‫ب‬‫إ‬ ‫نن‬‫ن‬‫ن‬‫ب‬ ‫ند‬‫ن‬‫ن‬‫م‬‫ُم‬ ‫نن‬‫ن‬‫ن‬‫ب‬ ‫اهلل‬ ‫ند‬‫ن‬‫ن‬‫د‬‫ع‬ ،‫نيدة‬‫ن‬‫ن‬‫ش‬ ‫أيب‬ ‫نن‬‫ن‬‫ن‬‫ب‬ ‫نر‬‫ن‬‫ن‬‫ك‬‫ب‬
235
)‫ـه‬
24
-
‫لل‬ ‫نربيف‬‫ن‬‫ك‬‫ال‬ ‫نان‬‫ن‬‫س‬‫ال‬
‫ي‬ ‫ر‬ ْ‫نو‬‫ن‬ َ ْ ‫ا‬‫ا‬‫ا‬ ‫نى‬‫ن‬‫س‬‫مو‬ ‫نن‬‫ن‬‫ب‬ ‫نيل‬‫ن‬‫ع‬ ‫نن‬‫ن‬‫ب‬ ‫نني‬‫ن‬‫س‬‫احل‬ ‫نن‬‫ن‬‫ب‬ ‫ند‬‫ن‬‫ق‬‫أ‬ ‫ن‬ ‫نام‬‫ن‬‫م‬‫لإل‬ ،‫ني‬‫ن‬‫ق‬‫ديه‬
‫ن‬ ‫(املتو‬ ‫الديهقي‬ ‫بكر‬ ‫أبو‬ ،‫ااراساي‬
458
)‫ـه‬
25
-
‫عساكر‬ ‫بابن‬ ‫املعروف‬ ‫اهلل‬ ‫هدة‬ ‫بن‬ ‫احلسن‬ ‫بن‬ ‫عيل‬ ‫القاسم‬ ‫أيب‬ ‫ن‬ ‫لإلمام‬.‫عساكر‬‫ابن‬،‫تاري‬
‫ن‬ ‫(املتو‬
571
)‫ـه‬
‫صفحة‬
8
‫من‬
33
26
-
‫م‬ ‫بن‬ ‫حييى‬ ‫كريا‬ ‫أبو‬ ‫ن‬ ‫لإلمام‬ ، ‫معني‬ ‫ابن‬ ،‫تاري‬
‫ند‬‫د‬‫ع‬ ‫نن‬‫ب‬ ‫بسلام‬ ‫بن‬ ‫يا‬ ‫بن‬ ‫عون‬ ‫بن‬ ‫عني‬
‫ن‬ ‫(املتو‬ ‫ي‬ ‫الدادا‬ ،‫بالوالء‬ ‫املري‬ ‫الرقن‬
233
.)‫ـه‬
27
-
‫ن‬ ‫نو‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ت‬‫(امل‬ ‫ندي‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ص‬‫اليح‬ ‫نى‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫س‬‫مو‬ ‫نن‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ب‬ ‫نا‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ي‬‫ع‬ (‫نا‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ق‬‫ال‬ ‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ض‬‫الف‬ ‫نو‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ب‬‫أ‬ ‫ن‬ ‫نام‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫م‬‫لإل‬ ، ‫نفا‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ش‬‫ال‬ ‫ناب‬‫ن‬‫ن‬‫ت‬‫ك‬
544
.)‫ـه‬
28
-
‫نن‬‫ن‬‫ب‬ ‫ند‬‫ن‬‫م‬‫ُم‬ ‫نن‬‫ن‬‫ب‬ ‫نعو‬‫ن‬‫س‬‫م‬ ‫نن‬‫ن‬‫ب‬ ‫نني‬‫ن‬‫س‬‫احل‬ ‫ند‬‫ن‬‫م‬‫ُم‬ ‫نو‬‫ن‬‫ب‬‫أ‬ ،‫ناة‬‫ن‬‫س‬‫ال‬ ‫ني‬‫ن‬‫ي‬‫ُم‬ ‫ن‬ ‫نام‬‫ن‬‫م‬‫لإل‬ ، ‫نوي‬‫ن‬‫ا‬‫للد‬ ‫ناة‬‫ن‬‫س‬‫ال‬ ‫رشح‬
‫الد‬ ‫الفراء‬
‫ن‬ ‫(املتو‬ ‫الشافعي‬ ‫اوي‬
516
.)‫ـه‬
29
-
‫نح‬‫ن‬‫ض‬‫وا‬ ‫نن‬‫ن‬‫ب‬ ‫نارا‬‫ن‬‫د‬‫امل‬ ‫نن‬‫ن‬‫ب‬ ‫اهلل‬ ‫ند‬‫ن‬‫د‬‫ع‬ ‫نرقن‬‫ن‬‫ل‬‫ا‬ ‫ند‬‫ن‬‫د‬‫ع‬ ‫نو‬‫ن‬‫ب‬‫أ‬ ‫ن‬ ‫نام‬‫ن‬‫م‬‫لإل‬ ، ‫نارا‬‫ن‬‫د‬‫امل‬ ‫نن‬‫ن‬‫ب‬‫ال‬ ‫ند‬‫ن‬‫ه‬‫الز‬ ‫ناب‬‫ن‬‫ت‬‫ك‬
‫ن‬ ‫(املتو‬ ‫ي‬ ‫و‬ ْ‫املر‬ ‫ثم‬ ‫الرتكي‬ ،‫احلاظيل‬
181
.)‫ـه‬
30
-
‫احلسن‬ ‫بن‬ ‫عيل‬ ‫بن‬ ‫ُممد‬ ‫ن‬ ‫لإلمام‬ ،‫الرتمذي‬ ‫للحكيم‬‫الرسول‬‫يث‬ ‫ا‬ ‫أ‬ ‫يف‬‫األصول‬‫ر‬ ‫نوا‬
‫اهلل‬ ‫عدد‬ ‫أبو‬ ،‫برش‬ ‫بن‬
‫نحو‬ ‫ن‬ ‫(املتو‬ ‫الرتمذي‬ ‫احلكيم‬ ،
320
.)‫ـه‬
31
-
،‫نامي‬‫ش‬‫ال‬ ‫ني‬‫م‬‫اللخ‬ ‫نري‬‫ل‬‫م‬ ‫نن‬‫ب‬ ‫أيوب‬ ‫بن‬ ‫أقد‬ ‫بن‬ ‫سليامن‬ ‫ن‬ ‫لإلمام‬ ، ‫لللرباي‬ ‫الدعاء‬ ‫كتاب‬
‫ن‬ ‫(املتو‬ ‫اللرباي‬ ‫القاسم‬ ‫أبو‬
360
.)‫ـه‬
32
-
‫مهدي‬ ‫بن‬ ‫أقد‬ ‫بن‬ ،‫ثاب‬ ‫بن‬ ‫عيل‬ ‫بن‬ ‫أقد‬ ‫بكر‬ ‫أبو‬ ‫ن‬‫لإلمام‬ ، ‫العم‬‫العلم‬‫اقتضاء‬ ‫ن‬‫كتاب‬
‫الد‬ ‫االي‬
‫ن‬ ‫(املتو‬ ‫ي‬ ‫ادا‬
463
.)‫ـه‬
33
-
‫اإلسامعييل‬ ‫إبراهيم‬ ‫بن‬ ‫بكر‬ ‫أيب‬ ‫احلافظ‬ ‫لإلمام‬ ، ‫الدخاري‬‫صحيح‬‫عىل‬‫املستخرج‬‫كتابن‬
‫ت‬ (
371
.) ‫ـه‬
‫صفحة‬
9
‫من‬
33
34
-
‫بن‬ ‫اهلل‬ ‫عدد‬ ‫بن‬ ‫ُممد‬ ‫احلاكم‬ ‫اهلل‬ ‫عدد‬ ‫أيب‬ ‫ن‬ ‫لإلمام‬ ، ‫للحاكم‬ ‫الصحيحني‬ ‫عىل‬ ‫املستدرا‬
‫اللهامي‬ ‫الضدي‬ ‫احلكم‬ ‫بن‬‫اعيم‬‫ن‬ ‫بن‬‫قدويه‬‫بن‬‫ُممد‬
‫ن‬ ‫(املتو‬ ‫الدي‬ ‫بابن‬ ‫املعروف‬ ‫الايسابوري‬
405
.)‫ـه‬
35
-
‫سفيان‬ ‫بن‬ ‫عديد‬ ‫بن‬ ‫ُممد‬ ‫بن‬ ‫اهلل‬ ‫عدد‬ ‫بكر‬ ‫أبو‬ ‫ن‬ ‫لإلمام‬ ، ‫الدنيا‬ ‫أيب‬‫البن‬‫الشدة‬ ‫بعد‬‫الفرج‬
‫ن‬ ‫(املتو‬ ‫الدنيا‬ ‫أيب‬ ‫بابن‬ ‫املعروف‬ ‫القريش‬ ‫األموي‬ ‫ي‬ ‫الدادا‬ ‫قيس‬ ‫بن‬
281
.)‫ـه‬
36
-
‫نوب‬‫ن‬‫ق‬‫يع‬ ‫نة‬‫ن‬‫ن‬‫عوا‬ ‫نو‬‫ن‬‫ب‬‫أ‬ ‫ن‬ ‫نام‬‫ن‬‫م‬‫لإل‬ ، ‫نة‬‫ن‬‫ن‬‫عوا‬ ‫أيب‬ ‫نتخرج‬‫ن‬‫س‬‫م‬
‫نابوري‬‫ن‬‫س‬‫الاي‬ ‫نراهيم‬‫ن‬‫ب‬‫إ‬ ‫نن‬‫ن‬‫ب‬ ‫نحا‬‫ن‬‫س‬‫إ‬ ‫نن‬‫ن‬‫ب‬
‫ن‬ ‫(املتو‬ ‫اإلسفرايياي‬
316
.)‫ـه‬
37
-
‫أقد‬ ‫بن‬ ‫اهلل‬ ‫عدد‬ ‫بن‬ ‫أقد‬ ‫نعيم‬ ‫أبو‬ ‫ن‬ ‫لإلمام‬ ،‫نعيم‬ ‫أليب‬‫األصفياء‬‫وطدقات‬‫األولياء‬‫لية‬
‫ن‬ ‫(املتو‬ ‫األصدهاي‬ ‫مهران‬ ‫بن‬ ‫موسى‬ ‫بن‬ ‫إسحا‬ ‫بن‬
430
.)‫ـه‬
38
-
‫بن‬ ‫الرقن‬ ‫عدد‬ ‫ن‬ ‫لإلمام‬ ، ‫للسيوطي‬ ‫املسلسالت‬ ‫يا‬
‫نيوطي‬‫س‬‫ال‬ ‫الدين‬ ‫الل‬ ،‫بكر‬ ‫أيب‬
‫ن‬ ‫(املتو‬
911
.)‫ـه‬
39
-
‫نلم‬‫س‬‫م‬ ‫نن‬‫ب‬ ‫نعيد‬‫س‬ ‫نن‬‫ب‬ ‫نا‬‫ق‬ ‫نن‬‫ب‬ ‫ند‬‫ق‬‫أ‬ ‫بن‬ ‫ُممد‬ ْ
‫رش‬‫ب‬ ‫أبو‬ ‫ن‬ ‫لإلمام‬ ، ‫للدواليب‬ ‫اللاهرة‬ ‫الذرية‬
‫ن‬ ‫(املتو‬ ‫ي‬ ‫الرا‬ ‫الدواليب‬ ‫األأصاري‬
310
.)‫ـه‬
40
-
‫نن‬‫ن‬‫ب‬ ‫نراهيم‬‫ن‬‫ب‬‫إ‬ ‫نن‬‫ن‬‫ب‬ ‫نحا‬‫ن‬‫س‬‫إ‬ ‫نن‬‫ن‬‫ب‬ ‫ند‬‫ن‬‫م‬‫ُم‬ ‫نن‬‫ن‬‫ب‬ ‫ند‬‫ن‬‫ق‬‫أ‬ ‫ن‬ ‫نام‬‫ن‬‫م‬‫لإل‬ ، ‫ناي‬‫ن‬‫س‬‫ال‬ ‫نن‬‫ن‬‫ب‬‫ال‬ ‫نة‬‫ن‬‫ل‬‫واللي‬ ‫نوم‬‫ن‬‫ي‬‫ال‬ ‫ن‬‫ن‬‫م‬‫ع‬
‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ب‬ ‫نروف‬‫ن‬‫ن‬‫ع‬‫امل‬ ،‫ري‬َ‫َو‬‫ا‬ْ‫ي‬ِّ‫ند‬‫ن‬‫ن‬‫ل‬‫ا‬ ،‫ح‬ْ‫ي‬َ‫ند‬‫ن‬‫ن‬‫ا‬‫ب‬ ‫نن‬‫ن‬‫ن‬‫ب‬ ‫نراهيم‬‫ن‬‫ن‬‫ب‬‫إ‬ ‫نن‬‫ن‬‫ن‬‫ب‬ ‫اهلل‬ ‫ند‬‫ن‬‫ن‬‫د‬‫ع‬ ‫نن‬‫ن‬‫ن‬‫ب‬ ‫ندان‬‫ن‬‫ن‬‫س‬‫أ‬
«
‫ِّي‬‫ا‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫الس‬ ‫نن‬‫ن‬‫ن‬‫ب‬‫ا‬
»
‫ن‬ ‫نو‬‫ن‬‫ن‬‫ت‬‫(امل‬
364
.)‫ـه‬
‫صفحة‬
10
‫من‬
33
.‫لوي‬ ‫الع‬ ‫اإلمام‬ ‫إىل‬ ‫مشاخيي‬ ‫من‬ ‫أسانيدي‬ ‫ذكر‬ ‫ن‬ ‫الثاي‬ ‫اازء‬
‫لوي‬ ‫الع‬ ‫اإلمام‬ ‫وبني‬ ‫بياي‬ ‫وسائط‬ ‫ثامنية‬ ‫وفيه‬ ‫األول‬ ‫اللريق‬
/ ،‫الشي‬ ‫عىل‬ ‫سامعا‬
‫د‬ ‫امل‬ ‫عدنان‬ ‫ُممد‬
‫احلساي‬
[
‫ناة‬‫س‬ ‫املولو‬
1363
‫ـه‬
]
‫نامعا‬‫س‬ ‫ندثاي‬ ‫نال‬‫ق‬
/ ،‫ني‬‫ن‬‫ش‬‫ال‬ ‫نريف‬‫ن‬‫خ‬‫أ‬ ‫نه‬‫ن‬‫ي‬‫عل‬ ‫نراءة‬‫ن‬‫ق‬‫و‬ ‫نرة‬‫ن‬‫م‬ ‫نه‬‫ن‬‫ا‬‫م‬
‫ند‬‫ن‬‫م‬‫ُم‬
‫نويب‬‫ن‬‫ق‬‫اليع‬ ‫نراهيم‬‫ن‬‫ب‬‫إ‬
‫ناي‬‫ن‬‫س‬‫احل‬
‫ت‬ (
1406
) ‫ـه‬
‫نال‬‫ن‬‫ق‬
/ ،‫الشي‬ ‫أخربي‬
‫ُممد‬
‫ي‬ ‫العزو‬ ‫العريب‬
‫(ت‬
1382
،‫ني‬‫ش‬‫ال‬ ‫نربي‬‫خ‬‫أ‬ ‫قال‬ ‫عليه‬ ‫قراءة‬ )
/
‫نع‬‫س‬‫يو‬
‫ناي‬‫ن‬‫ه‬‫الاد‬
‫(ت‬
1350
‫نربي‬‫ن‬‫خ‬‫أ‬ ‫نال‬‫ن‬‫ق‬ ‫نه‬‫ن‬‫ي‬‫عل‬ ‫نراءة‬‫ن‬‫ق‬ )
/ ،‫ني‬‫ن‬‫ش‬‫ال‬
‫ناي‬‫ن‬‫ا‬‫ا‬ ‫ند‬‫ن‬‫م‬‫ُم‬ ‫نن‬‫ن‬‫ب‬ ‫ند‬‫ن‬‫م‬‫ُم‬
‫(ت‬
1316
) ‫ـه‬
‫نال‬‫ق‬ ‫نه‬‫ي‬‫عل‬ ‫قراءة‬
‫نا‬‫ن‬‫أخرب‬
/ ،‫ني‬‫ش‬‫ال‬ ‫ندي‬‫ل‬‫وا‬
‫ناي‬‫ا‬‫ا‬ ‫ند‬‫م‬‫ُم‬
‫(ت‬
1284
) ‫ـه‬
‫نه‬‫ي‬‫عل‬ ‫نراءة‬‫ق‬
‫نا‬‫ن‬‫أخرب‬ ‫نال‬‫ق‬
/ ،‫الشي‬
‫الكزبري‬ ‫الرقن‬ ‫عدد‬
‫(ت‬
1262
) ‫ـه‬
‫عليه‬ ‫قراءة‬
،‫الشي‬ ‫دثاا‬ ‫قال‬
/
‫ند‬‫ي‬‫عد‬ ‫نن‬‫ب‬ ‫أقد‬
‫العلار‬ ‫اهلل‬
‫(ت‬
1218
)‫ـه‬
‫سامعا‬
‫املحديب‬‫العالمة‬ ‫عن‬‫ماه‬
‫صا‬
‫الدين‬ ‫عام‬ ‫احلافظ‬‫الكتاب‬
‫ت‬ ( ‫لوي‬ ‫الع‬ ‫إسامعي‬
1162
)‫ـه‬
.
‫لوي‬ ‫الع‬ ‫اإلمام‬ ‫وبني‬ ‫بياي‬ ‫وسائط‬ ‫ستة‬ ‫وفيه‬ ‫الثاي‬ ‫اللريق‬
‫عىل‬ ‫سامعا‬ ‫تني‬ ‫بدر‬ ‫وعاليا‬ ‫حن‬
/ ،‫الشي‬
‫ناي‬‫س‬‫احل‬ ‫ند‬ ‫امل‬ ‫ندنان‬‫ع‬ ‫ند‬‫م‬‫ُم‬
،‫ني‬‫ش‬‫ال‬ ‫نىل‬‫ع‬ ‫نامعا‬‫س‬
‫ند‬‫د‬‫ع‬
‫نقيل‬‫ن‬‫ص‬‫ال‬ ‫ي‬ ‫نا‬‫ن‬‫ح‬‫ا‬ ‫نري‬‫ن‬‫د‬‫الك‬
‫ت‬ (
1388
) ‫ـه‬
‫نن‬‫ن‬‫س‬‫احل‬ ‫أيب‬ ،‫ني‬‫ن‬‫ش‬‫ال‬ ‫نن‬‫ن‬‫ع‬
‫ناهر‬‫ن‬ ‫نيد‬‫ن‬‫س‬‫ال‬ ‫نن‬‫ن‬‫ب‬ ‫نيل‬‫ن‬‫ع‬ ‫ند‬‫ن‬‫م‬‫ُم‬
‫الوتري‬
‫ت‬ (
1322
)‫ـه‬
،‫الشي‬‫اللداب‬ ‫صا‬‫عن‬
‫الدمشقي‬‫امليداي‬‫الاايمي‬‫الااي‬ ‫عدد‬
‫ت‬ (
1298
) ‫ـه‬
‫نة‬‫ن‬‫م‬‫املكر‬ ‫نة‬‫ن‬‫ك‬‫م‬ ‫نامل‬‫ن‬‫ع‬ ‫نن‬‫ن‬‫ع‬‫و‬
‫نالن‬‫ن‬ ‫ند‬‫ن‬‫ق‬‫أ‬ ‫نيد‬‫ن‬‫س‬‫ال‬
‫ت‬ (
1304
) ‫ـه‬
‫نه‬‫ن‬‫ي‬ ‫الو‬ ‫نن‬‫ن‬‫ع‬ ‫نا‬‫ن‬‫ا‬‫كال‬
‫نري‬‫ب‬‫الكز‬ ‫ُممد‬ ‫بن‬ ‫الرقن‬ ‫عدد‬
‫ت‬ (
1262
) ‫ـه‬
‫نديب‬‫ح‬‫امل‬ ‫نن‬‫ع‬
‫اهلل‬ ‫ند‬‫ي‬‫عد‬ ‫نن‬‫ب‬ ‫ند‬‫ق‬‫أ‬
‫نار‬‫ل‬‫الع‬
(
‫ت‬
1218
‫ـه‬
)
‫لوي‬ ‫الع‬ ‫مالفها‬ ‫عن‬
‫ت‬ (
1162
.)‫ـه‬
.] ‫وسائط‬ ‫ستة‬ [ ،
‫صفحة‬
11
‫من‬
33
‫العلو‬ ‫يف‬ ‫ومثله‬ ‫ن‬ ‫ح‬
،‫الشي‬ ‫عىل‬ ‫سامعا‬
‫نافظ‬‫حل‬‫ا‬ ‫ن‬‫ي‬‫مل‬ ‫ُممد‬
‫ند‬‫ل‬‫و‬ (
1359
) ‫ـه‬
‫ند‬‫م‬‫ُم‬ ،‫ني‬‫ش‬‫ال‬ ‫نن‬‫ع‬
‫امليداي‬‫ااري‬ ‫أيب‬
‫ت‬ (
1380
‫الويل‬‫شيخه‬ ‫عن‬ )‫ـه‬
‫املسويت‬‫سليم‬‫الزاهد‬
‫ت‬ (
1324
‫عن‬ ، )‫ـه‬
‫املحديب‬‫شيخه‬
‫مسلم‬‫أقد‬
‫(ت‬‫الكزبري‬
1299
‫عن‬ ) ‫ـه‬
‫الشامية‬ ‫الديار‬ ‫ُمديب‬ ‫ووالده‬ ‫شيخه‬
،‫ني‬‫ن‬‫ن‬‫ش‬‫ال‬
‫نري‬‫ن‬‫ن‬‫ب‬‫الكز‬ ‫نرقن‬‫ن‬‫ن‬‫ل‬‫ا‬ ‫ند‬‫ن‬‫ن‬‫د‬‫ع‬
‫ت‬ (
1262
‫نن‬‫ن‬‫ن‬‫ع‬ ) ‫ـه‬
‫نه‬‫ن‬‫ن‬ ‫ع‬ ‫ناد‬‫ن‬‫ن‬‫س‬‫م‬ ‫نيخه‬‫ن‬‫ن‬‫ش‬
‫نار‬‫ن‬‫ن‬‫ل‬‫الع‬ ‫ند‬‫ن‬‫ن‬‫ق‬‫أ‬
‫ت‬ (
1218
‫لوي‬ ‫الع‬ ‫إسامعي‬ ‫الشام‬ ‫ُمديب‬ ‫مالفها‬ ‫عن‬ ) ‫ـه‬
‫ت‬ (
1162
.)‫ـه‬
،‫الشي‬ ‫عن‬‫ة‬ ‫ا‬ ‫إ‬‫العلو‬ ‫يف‬‫ومثله‬ ‫حن‬
‫احلديش‬‫بكر‬ ‫أيب‬ ‫بن‬‫ُممد‬
،‫الشي‬ ‫عن‬
‫املحريس‬ ‫قدان‬ ‫عمر‬
‫(ت‬
1368
)‫ـه‬
‫الكتاي‬ ‫احلي‬‫عدد‬،‫والشي‬
‫(ت‬
1382
)‫ـه‬
‫كالاا‬
،‫الشي‬ ‫عن‬
‫اهر‬ ‫بن‬‫عيل‬‫ُممد‬
‫الوتري‬
‫ت‬ (
1322
) ‫ـه‬
. ‫السابق‬ ‫ه‬ ‫بإساا‬
‫املعمر‬ ،‫الشي‬ ‫عن‬ ‫ة‬ ‫ا‬ ‫إ‬ ‫ومثله‬
‫الدمشقي‬ ‫احلدال‬ ‫أقد‬
(
1323
‫ن‬ ‫ـه‬
1430
‫عن‬ ) ‫ـه‬
،‫ني‬‫ش‬‫ال‬
/
‫نع‬‫ن‬‫ن‬‫س‬‫يو‬
‫ناي‬‫ن‬‫ن‬‫ه‬‫الاد‬
(
‫ت‬
1350
)
‫نراءة‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ق‬
‫نه‬‫ن‬‫ن‬‫ي‬‫عل‬
‫نال‬‫ن‬‫ن‬‫ق‬
‫نربي‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫خ‬‫أ‬
،‫ني‬‫ن‬‫ن‬‫ش‬‫ال‬
/
‫ند‬‫ن‬‫ن‬‫م‬‫ُم‬
‫نن‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ب‬
‫ند‬‫ن‬‫ن‬‫م‬‫ُم‬
‫ناي‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ا‬‫ا‬
(
‫ت‬
1316
‫ـه‬
)
‫قراءة‬
‫عليه‬
‫قال‬
‫أخربنا‬
‫والدي‬
،‫الشي‬
/
‫ُممد‬
‫اااي‬
(
‫ت‬
1284
‫ـه‬
)
‫قراءة‬
‫عليه‬
‫قال‬
‫أخربنا‬
،‫الشي‬
/
‫عدد‬
‫الرقن‬
‫الكزبري‬
(
‫ت‬
1262
‫ـه‬
)
‫قراءة‬
‫عليه‬
‫قال‬
‫دثاا‬
،‫الشي‬
/
‫أقد‬
‫بن‬
‫عديد‬
‫اهلل‬
‫العلار‬
(
‫ت‬
1218
‫ـه‬
)
‫سامعا‬
‫ماه‬
‫عن‬
‫العالمة‬
‫املحديب‬
‫صا‬
‫الكتاب‬
‫احلافظ‬
‫عام‬
‫الدين‬
‫إسامعي‬
‫لوي‬ ‫الع‬
(
‫ت‬
1162
‫ـه‬
.)
‫لوي‬ ‫الع‬ ‫اإلمام‬ ‫وبني‬ ‫بياي‬ ‫وسائط‬ ‫مخسة‬ ‫وفيه‬ ‫الثالث‬ ‫اللريق‬
‫و‬ ‫حن‬
‫ات‬ ‫ر‬ ‫بثاليب‬‫عاليا‬
‫عن‬‫ة‬ ‫ا‬ ‫إ‬
‫عدد‬ ‫السيد‬
‫الكتاي‬ ‫احلي‬ ‫عدد‬ ‫السيد‬ ‫بن‬ ‫الرقن‬
‫عن‬
‫والده‬
‫(ت‬
1382
)‫ـه‬
(‫نا‬‫ن‬‫ق‬‫ال‬ ‫نة‬‫ن‬‫م‬‫العال‬ ‫نن‬‫ع‬
‫نقي‬‫ن‬‫ش‬‫الدم‬ ‫ن‬‫ن‬‫ي‬‫اال‬ ‫ن‬‫ن‬ ‫الا‬ ‫أيب‬
‫(ت‬
1324
)‫ـه‬
‫نىل‬‫ن‬‫ع‬ ‫نامعا‬‫ن‬‫س‬
‫ُممد‬ ،‫الشي‬
‫الازي‬ ‫عمر‬
‫الشهاب‬ ‫عن‬
‫العلار‬ ‫أقد‬
‫لوي‬ ‫الع‬ ‫عن‬
.] ‫وسائط‬ ‫مخسة‬ [ .
‫صفحة‬
12
‫من‬
33
‫حن‬
‫نه‬‫ن‬‫ن‬‫ل‬‫ومث‬
،‫ني‬‫ن‬‫ن‬‫ش‬‫ال‬ ‫نىل‬‫ن‬‫ن‬‫ع‬ ‫نامعا‬‫ن‬‫ن‬‫س‬
‫نم‬‫ن‬‫ن‬‫س‬‫بلقا‬ ‫ند‬‫ن‬‫ن‬‫م‬‫ُم‬
‫ناميل‬‫ن‬‫ن‬ ‫ا‬ ‫ناي‬‫ن‬‫ن‬‫س‬‫احل‬ ‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫يس‬‫ري‬ ‫اإل‬ ‫نزو‬‫ن‬‫ن‬‫ع‬ ‫نن‬‫ن‬‫ن‬‫ب‬ ‫ند‬‫ن‬‫ن‬‫م‬‫ُم‬ ‫نن‬‫ن‬‫ن‬‫ب‬
‫اازائري‬
‫الكتا‬ ‫احلي‬ ‫عدد‬ ،‫الشي‬ ‫عن‬
.‫به‬ ‫ي‬
‫ن‬ ‫نر‬‫ن‬‫م‬‫املع‬ ‫نن‬‫ن‬‫ع‬ ‫نه‬‫ن‬‫ل‬‫ومث‬ ‫حن‬
‫ناركفوري‬‫ن‬‫د‬‫امل‬ ‫ندين‬‫ن‬‫ل‬‫ا‬ ‫نري‬‫ن‬‫ه‬
‫نن‬‫ن‬‫ع‬
‫ندهلوي‬‫ن‬‫ل‬‫ا‬ ‫نريش‬‫ن‬‫ق‬‫ال‬ ‫اهلل‬ ‫ند‬‫ن‬‫ق‬‫أ‬
‫نن‬‫ن‬‫ع‬
‫نذير‬‫ن‬‫ن‬
‫الدهلوي‬ ‫سني‬
‫عن‬
‫الكزبري‬ ‫الرقن‬ ‫عدد‬
‫عن‬
‫العلار‬ ‫أقد‬
.‫لوي‬ ‫الع‬ ‫عن‬
‫العلو‬ ‫يف‬ ‫ومثله‬ ‫حن‬
،‫الشي‬ ‫عن‬ ‫ة‬ ‫ا‬ ‫إ‬
‫نداي‬‫ب‬‫الز‬ ‫نه‬‫ط‬ ‫ناا‬‫ف‬ ‫ُممد‬
‫نن‬‫ع‬ ‫نقي‬‫ش‬‫الدم‬
‫ندين‬‫ل‬‫ا‬ ‫ندر‬‫ب‬ ،‫ني‬‫ش‬‫ال‬
‫ناي‬‫ن‬‫س‬‫احل‬ ‫نع‬‫ن‬‫س‬‫يو‬
‫ت‬ (
1354
)‫ـه‬
‫نن‬‫ن‬‫ع‬
‫ناي‬‫ن‬‫س‬‫احل‬ ‫نع‬‫ن‬‫س‬‫يو‬ ‫نده‬‫ن‬‫ل‬‫وا‬
‫نن‬‫ن‬‫ع‬
‫ني‬‫ن‬‫د‬‫احلل‬ ‫نن‬‫ن‬‫س‬ ‫نن‬‫ن‬‫ب‬ ‫نعيد‬‫ن‬‫س‬
‫نن‬‫ن‬‫ع‬
‫الشهاب‬
‫العلار‬ ‫أقد‬
‫(ت‬
1218
)‫ـه‬
‫األو‬ ‫صا‬ ‫عن‬
‫ائ‬
.‫لوي‬ ‫الع‬
] ‫وسائط‬ ‫مخسة‬ [
‫حن‬
‫السيد‬ ‫عن‬
‫احلديش‬‫بكر‬ ‫أيب‬ ‫بن‬‫أقد‬
(
1357
‫ـه‬
-
1445
‫ـه‬
،‫الشي‬ ‫عن‬ ،.)
‫توفيق‬ ‫ر‬ ‫القا‬ ‫عدد‬
( ‫املدي‬ ‫احلافي‬ ‫الشلدي‬
1295
-
1369
)‫ـه‬
–
‫ه‬ ‫ا‬ ‫أ‬
‫م‬
‫والده‬
‫نيد‬‫س‬‫ال‬
‫أيب‬
‫نر‬‫ك‬‫ب‬
‫نام‬‫ع‬
1361
‫ـه‬
–
‫عن‬
‫السيد‬
‫عدد‬
‫اهلل‬
‫بن‬
‫رويش‬
‫الركايب‬
‫الشهري‬
‫بالسكري‬
‫الدمشقي‬
(
1230
-
1329
‫ـه‬
)
،
‫عن‬
‫ناد‬‫ن‬‫س‬‫م‬
‫نام‬‫ن‬‫ش‬‫ال‬
‫نه‬‫ن‬‫ت‬‫وعالم‬
،‫ني‬‫ن‬‫ش‬‫ال‬
‫ند‬‫ن‬‫د‬‫ع‬
‫نرقن‬‫ن‬‫ل‬‫ا‬
‫نري‬‫ن‬‫ب‬‫الكز‬
(
‫ت‬
1262
‫ـه‬
)
،
‫نن‬‫ن‬‫ع‬
‫ند‬‫ن‬‫ق‬‫أ‬
‫نن‬‫ن‬‫ب‬
‫ند‬‫ن‬‫ي‬‫عد‬
‫اهلل‬
‫العلار‬
(
‫ت‬
1218
‫ـه‬
)
‫عن‬،
‫مالفها‬
‫إسامعي‬
‫لوي‬ ‫الع‬
(
‫ت‬
1162
‫ـه‬
..)
‫لوي‬ ‫الع‬ ‫اإلمام‬ ‫وبني‬ ‫بياي‬ ‫وسائط‬ ‫أربعة‬ ‫وفيه‬ ‫الراب‬‫اللريق‬
‫و‬
‫ات‬ ‫ر‬ ‫بأرب‬ ‫عاليا‬
‫املعمر‬ ‫عن‬ ‫ة‬ ‫ا‬ ‫إ‬
‫ن‬‫يش‬‫احلد‬ ‫علوي‬ ‫بن‬ ،‫شي‬ ‫بن‬ ‫عددالرقن‬
‫(ت‬
1435
)‫ـه‬
‫نن‬‫ن‬‫ن‬‫ع‬
‫نقي‬‫ن‬‫ن‬‫ش‬‫الدم‬ ‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ي‬‫اال‬ ‫ن‬‫ن‬‫ن‬ ‫الا‬ ‫أيب‬
‫(ت‬
1324
)‫ـه‬
‫ند‬‫ن‬‫ن‬‫م‬‫ُم‬ ،‫ني‬‫ن‬‫ن‬‫ش‬‫ال‬ ‫نىل‬‫ن‬‫ن‬‫ع‬ ‫نامعا‬‫ن‬‫ن‬‫س‬
‫نزي‬‫ن‬‫ن‬‫ا‬‫ال‬ ‫نر‬‫ن‬‫ن‬‫م‬‫ع‬
‫نن‬‫ن‬‫ن‬‫ع‬
‫الشهاب‬
‫العلار‬ ‫أقد‬
‫(ت‬
1218
)‫ـه‬
‫لوي‬ ‫الع‬ ‫عن‬
.
..............................................
‫صفحة‬
13
‫من‬
33
‫الثالث‬ ‫اازء‬
‫ن‬
‫لونيةن‬ ‫الع‬ ‫األوائ‬ ‫كت‬ ‫أسانيد‬
1
-
‫الدخاري‬ ‫صحيح‬
.
‫نن‬‫ع‬ ‫نزي‬‫ا‬‫ال‬ ‫ند‬‫م‬‫ُم‬ ‫م‬ ‫نا‬‫ل‬‫ا‬ ‫عن‬ ‫الاابليس‬ ‫الااي‬ ‫عدد‬ ‫عن‬ ‫لوي‬ ‫الع‬ ‫اإلمام‬ ‫إىل‬ ‫السابقة‬ ‫وباألسانيد‬
‫نر‬‫ن‬ ‫نن‬‫ب‬ ‫نافظ‬‫ن‬‫حل‬‫ا‬ ‫نن‬‫ع‬ ‫ناري‬‫ن‬‫ص‬‫األأ‬ ‫نا‬‫ي‬‫كر‬ (‫نا‬‫ق‬‫ال‬ ‫نالم‬‫ن‬‫س‬‫اإل‬ ،‫ني‬‫ش‬ ‫نن‬‫ن‬‫ع‬ ‫نزي‬‫ا‬‫ال‬ ‫ند‬‫ن‬‫م‬‫ُم‬ ‫ندر‬‫د‬‫ال‬ ‫نده‬‫ل‬‫وا‬
‫الدمشقي‬ ‫األص‬ ‫الدعيل‬ ‫التاوخي‬ ‫د‬ ‫الوا‬ ‫عدد‬ ‫بن‬ ‫اقد‬ ‫بن‬ ‫إبراهيم‬ ‫اسحا‬ ‫أيب‬ ‫عن‬ ‫العسقالي‬
‫ا‬ ‫ن‬‫ن‬‫ي‬‫نز‬ ‫نأ‬‫ن‬‫ش‬‫املا‬
‫أيب‬ ‫نن‬‫ن‬‫ب‬ ‫ند‬‫ن‬‫ق‬‫أ‬ ‫ناس‬‫ن‬‫د‬‫الع‬ ‫أيب‬ ‫نر‬‫ن‬‫م‬‫املع‬ ‫ناد‬‫ن‬‫س‬‫امل‬ ‫نن‬‫ن‬‫ع‬ ‫نامي‬‫ن‬‫ش‬‫ال‬ ‫نان‬‫ن‬‫ه‬‫بالرب‬ ‫نروف‬‫ن‬‫ع‬‫امل‬ ‫ناهرة‬‫ن‬‫ق‬‫ل‬
‫نى‬‫ن‬‫ي‬‫حي‬ ‫نن‬‫ن‬‫ب‬ ‫ند‬‫ن‬‫م‬‫ُم‬ ‫نن‬‫ن‬‫ب‬ ‫نارا‬‫ن‬‫د‬‫امل‬ ‫نن‬‫ن‬‫ب‬ ‫نني‬‫س‬‫احل‬ ‫اهلل‬ ‫ند‬‫ن‬‫د‬‫ع‬ ‫أيب‬ ‫ندين‬‫ن‬‫ل‬‫ا‬ ‫اج‬‫ي‬ ‫نن‬‫ن‬‫ع‬ ‫نار‬‫ن‬ ‫احل‬ ‫ناحلي‬‫ن‬‫ص‬‫ال‬ ‫ن‬‫ل‬‫طا‬
‫نى‬‫س‬‫عي‬ ‫نن‬‫ب‬ ‫األول‬ ‫ند‬‫د‬‫ع‬ ،‫ن‬‫ق‬‫الو‬ ‫أيب‬ ،‫ني‬‫ش‬‫ال‬ ‫نن‬‫ع‬ ‫والوفاة‬ ‫الدار‬ ‫ي‬ ‫الدادا‬ ‫األص‬ ‫الزبيدي‬ ‫الربعي‬
‫عن‬ ‫الصويف‬ ‫روي‬ ‫ا‬ ‫زي‬ ‫الس‬
‫اهلل‬ ‫عدد‬ ‫ُممد‬ ‫أيب‬ ‫عن‬ ‫ي‬ ‫الداوو‬ ‫الرقن‬ ‫عدد‬ ‫احلسن‬ ‫أيب‬ ،‫الشي‬
‫نه‬‫ن‬‫ف‬‫مال‬ ‫نن‬‫ن‬‫ع‬ ‫نري‬‫ن‬‫ب‬‫الفر‬ ‫نر‬‫ن‬‫ل‬‫م‬ ‫نن‬‫ن‬‫ب‬ ‫نع‬‫ن‬‫س‬‫يو‬ ‫نن‬‫ن‬‫ب‬ ‫ند‬‫ن‬‫م‬‫ُم‬ ‫اهلل‬ ‫ند‬‫ن‬‫د‬‫ع‬ ‫أيب‬ ‫نن‬‫ن‬‫ع‬ ‫ن‬‫ن‬‫يس‬‫خ‬ ‫ال‬ ‫نة‬‫ن‬‫ي‬‫قو‬ ‫نن‬‫ن‬‫ب‬ ‫ند‬‫ن‬‫ق‬‫ا‬ ‫نن‬‫ن‬‫ب‬
.‫تعاىل‬ ‫اهلل‬ ‫رقه‬ ‫الدخاري‬ ‫إسامعي‬ ‫بن‬ ‫ُممد‬ ‫اهلل‬ ‫عدد‬ ‫أيب‬ ‫اإلمام‬
.......................................
2
-
‫ن‬ ‫مسلم‬ ‫اإلمام‬ ‫صحيح‬
‫صفحة‬
14
‫من‬
33
‫الااي‬ ‫عدد‬ ‫عن‬ ‫بالداقي‬ ‫ة‬ ‫ا‬ ‫وإ‬ ‫لدعضه‬ ‫سامعا‬‫وهو‬‫لوي‬ ‫الع‬‫اإلمام‬‫إىل‬‫السابقة‬‫وباألسانيد‬
‫نع‬‫ي‬‫رش‬ ‫أيب‬ ‫بن‬ ‫الربهان‬ ‫عن‬ ‫الازي‬ ‫ُممد‬ ‫الددر‬ ‫والده‬ ‫عن‬ ‫الازي‬ ‫ُممد‬ ‫م‬ ‫الا‬ ‫عن‬ ‫الاابليس‬
‫فص‬ ‫أيب‬ ‫بن‬ ‫إبراهيم‬ ‫اسحا‬ ‫أيب‬ ‫عن‬ ‫الاووي‬ ‫اإلمام‬ ‫عن‬ ‫اادا‬ ‫ابن‬ ‫عن‬‫القدايب‬‫الددر‬ ‫عن‬
‫الوا‬‫خرض‬ ‫بن‬‫عمر‬
‫ماصور‬ ‫الفتح‬ ‫أبو‬ ‫بكر‬ ‫أبو‬‫القاسم‬‫أبو‬‫الكاى‬‫ذو‬‫اإلمام‬‫أخربنا‬‫قال‬‫سلي‬
‫نن‬‫ب‬ ‫ند‬‫م‬‫ُم‬ ‫اهلل‬ ‫ند‬‫د‬‫ع‬ ‫نو‬‫ب‬‫أ‬ ‫نديف‬ ‫نو‬‫ب‬‫ا‬ ‫نرمني‬‫حل‬‫ا‬ ‫نه‬‫ي‬‫فق‬ ‫نام‬‫م‬‫اإل‬ ‫نا‬‫ن‬‫أخرب‬ ‫نال‬‫ق‬ ‫الفراوي‬ ‫املاعم‬ ‫عدد‬ ‫بن‬
‫نن‬‫ب‬ ‫ُممد‬ ‫أقد‬ ‫أبو‬ ‫أخربنا‬ ‫قال‬ ‫الفاريس‬ ‫الاافر‬ ‫عدد‬ ‫احلسني‬ ‫أبو‬ ‫أخربنا‬ ‫قال‬ ‫راوي‬ ‫ا‬ ‫الفض‬
‫نا‬‫ن‬‫ن‬‫أخرب‬ ‫نال‬‫ن‬‫ق‬ ‫ي‬ ‫نو‬‫ن‬‫ل‬‫اا‬ ‫نى‬‫ن‬‫س‬‫عي‬
‫نا‬‫ن‬‫ن‬‫أخرب‬ ‫نال‬‫ن‬‫ق‬ ‫نه‬‫ن‬‫ي‬‫الفق‬ ‫نفيان‬‫ن‬‫س‬ ‫نن‬‫ن‬‫ب‬ ‫ند‬‫ن‬‫م‬‫ُم‬ ‫نن‬‫ن‬‫ب‬ ‫نراهيم‬‫ن‬‫ب‬‫إ‬ ‫نحا‬‫ن‬‫س‬‫ا‬ ‫نو‬‫ن‬‫ب‬‫أ‬
‫اج‬ ‫احل‬ ‫ابن‬ ‫مسلم‬ ‫احلسني‬ ‫أبو‬ ‫اإلمام‬
.‫تعاىل‬ ‫اهلل‬ ‫رقه‬
..................................
3
‫ن‬ ‫اوو‬ ‫أيب‬ ‫سان‬ ‫ن‬
‫نزي‬‫ا‬‫ال‬ ‫ند‬‫م‬‫ُم‬ ‫م‬ ‫نا‬‫ل‬‫ا‬ ‫نن‬‫ع‬ ‫ن‬‫يس‬‫الاابل‬ ‫الااي‬ ‫عدد‬ ‫عن‬ ‫لوي‬ ‫الع‬ ‫اإلمام‬ ‫إىل‬ ‫السابقة‬ ‫وباألسانيد‬
‫ند‬‫د‬‫ع‬ ‫نز‬‫ع‬‫ال‬ ‫نن‬‫ع‬ ‫ناري‬‫ص‬‫األأ‬ ‫نا‬‫ي‬‫كر‬ (‫نا‬‫ق‬‫ال‬ ‫نالم‬‫س‬‫اإل‬ ،‫ني‬‫ش‬ ‫نن‬‫ع‬ ‫نزي‬‫ا‬‫ال‬ ‫ند‬‫م‬‫ُم‬ ‫الددر‬ ‫والده‬ ‫عن‬
‫ااوخي‬ ‫ُممد‬ ‫بن‬ ‫أقد‬ ‫العداس‬ ‫أيب‬ ‫عن‬ ‫بالداقي‬ ‫ة‬ ‫ا‬ ‫وإ‬‫لدعضها‬‫سامعا‬‫الفرات‬ ‫بن‬‫يم‬ ‫الر‬
‫نن‬‫ب‬ ‫نيل‬‫ع‬ ‫نر‬‫خ‬‫الف‬ ‫نن‬‫ع‬ ‫نا‬‫ن‬‫اذ‬
‫نن‬‫ن‬‫ب‬ ‫نر‬‫م‬‫مع‬ ‫نن‬‫ب‬ ‫ند‬‫م‬‫ُم‬ ‫نن‬‫ب‬ ‫نر‬‫م‬‫ع‬ ‫نص‬‫ف‬ ‫أيب‬ ‫نن‬‫ع‬ ‫نامعا‬‫ن‬‫س‬ ‫ناري‬‫خ‬‫الد‬ ‫ند‬‫ق‬‫أ‬
‫نتح‬‫ف‬‫ال‬ ‫وأيب‬ ‫ني‬‫خ‬‫الكر‬ ‫نور‬‫ص‬‫ما‬ ‫نن‬‫ب‬ ‫ند‬‫م‬‫ُم‬ ‫نن‬‫ب‬ ‫نراهيم‬‫ب‬‫إ‬ ‫ند‬‫ي‬‫الول‬ ‫أيب‬ ‫نن‬‫ع‬ ‫نامعا‬‫س‬ ‫ي‬ ‫ندا‬‫ا‬‫الد‬ ‫ن‬ ‫طر‬
‫نن‬‫ب‬ ‫ند‬‫ق‬‫أ‬ ‫نر‬‫ك‬‫ب‬ ‫نو‬‫ب‬‫أ‬ ‫نافظ‬‫حل‬‫ا‬ ‫نا‬‫ن‬‫اخرب‬ ‫ناال‬‫ق‬ ‫نا‬‫ق‬‫ملف‬ ‫نيهام‬‫ل‬‫ع‬ ‫نامعا‬‫س‬ ‫ني‬‫م‬‫الرو‬ ‫ُممد‬ ‫بن‬ ‫أقد‬ ‫بن‬ ‫مفلح‬
‫القا‬ ‫عمر‬ ‫أيب‬ ‫عن‬ ‫ي‬ ‫الدادا‬ ‫االي‬ ،‫ثاب‬ ‫بن‬ ‫عيل‬
‫ند‬‫ق‬‫أ‬ ‫نن‬‫ب‬ ‫ند‬‫م‬‫ُم‬ ‫عيل‬ ‫أيب‬ ‫عن‬ ‫اشمي‬ ‫ا‬ ‫سم‬
.‫تعاىل‬ ‫اهلل‬ ‫رقه‬ ‫ستاي‬ ‫الس‬ ‫األشعث‬ ‫بن‬ ‫سليامن‬ ‫اوو‬ ‫أبو‬ ‫أخربنا‬ ‫قال‬ ‫اللالاي‬
.....................
‫صفحة‬
15
‫من‬
33
4
‫ن‬ ‫الرتمذي‬ ‫سان‬ ‫ن‬
‫نن‬‫ع‬ ‫نزي‬‫ا‬‫ال‬ ‫ند‬‫م‬‫ُم‬ ‫م‬ ‫نا‬‫ل‬‫ا‬ ‫عن‬ ‫الاابليس‬ ‫الااي‬ ‫عدد‬ ‫عن‬ ‫لوي‬ ‫الع‬ ‫اإلمام‬ ‫إىل‬ ‫السابقة‬ ‫وباألسانيد‬
‫عن‬‫الازي‬‫ُممد‬‫الددر‬‫والده‬
‫بن‬ ‫يم‬ ‫الر‬ ‫عدد‬ ‫العز‬ ‫عن‬ ‫األأصاري‬ ‫كريا‬ (‫القا‬‫اإلسالم‬،‫شي‬
‫عيل‬ ‫الفخر‬ ‫عن‬ ‫ااوخي‬ ‫ُممد‬ ‫بن‬ ‫أقد‬ ‫العداس‬ ‫أيب‬ ‫عن‬ ‫بالداقي‬‫ة‬ ‫ا‬ ‫وإ‬‫لدعضها‬‫سامعا‬‫الفرات‬
‫أيب‬ ‫بن‬ ‫اهلل‬ ‫عدد‬ ‫القاسم‬ ‫أيب‬ ‫بن‬ ‫عددامللك‬ ‫الفتح‬ ‫أبو‬ ‫أأدأأا‬ ‫قال‬ ‫طرب‬ ‫ابن‬ ‫عن‬ ‫الدخاري‬‫أقد‬ ‫بن‬
‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫م‬‫ُم‬ ‫نامر‬‫ن‬‫ن‬‫ع‬ ‫أيب‬ ‫نن‬‫ن‬‫ن‬‫ع‬ ‫ني‬‫ن‬‫ن‬‫خ‬‫الكرو‬ ‫نه‬‫ن‬‫ن‬‫س‬
‫ند‬‫ن‬‫ن‬‫د‬‫ع‬ ‫نن‬‫ن‬‫ن‬‫ب‬ ‫ند‬‫ن‬‫ن‬‫ق‬‫أ‬ ‫نر‬‫ن‬‫ن‬‫ك‬‫ب‬ ‫وأيب‬ ‫ي‬ ‫األ‬ ‫نم‬‫ن‬‫ن‬‫س‬‫القا‬ ‫نن‬‫ن‬‫ن‬‫ب‬ ‫ند‬‫ن‬‫ن‬‫م‬‫ُم‬ ‫نن‬‫ن‬‫ن‬‫ب‬ ‫و‬
‫عد‬ ‫ن‬‫وأيب‬‫ي‬ ‫الفور‬‫الصمد‬
‫الرتياقي‬ ‫روي‬ ‫ا‬ ‫أقد‬ ‫بن‬ ‫العزيز‬ ‫د‬
‫وهو‬ ‫األخري‬ ‫اازء‬ ‫إال‬ ‫سامعا‬
‫نروي‬ ‫ا‬ ‫ندهان‬‫ل‬‫ا‬ ‫نر‬‫ف‬‫املظ‬ ‫أيب‬ ‫نن‬‫م‬ ‫ني‬‫خ‬‫الكرو‬ ‫نمعه‬‫س‬‫في‬ ‫عاه‬ ‫اهلل‬ (‫ر‬ ‫العداس‬ ‫ابن‬ ‫مااق‬ ‫أول‬ ‫من‬
‫ي‬ ‫املرو‬ ‫ُممد‬ ‫بن‬ ‫اادار‬ ‫عدد‬ ‫ُممد‬ ‫أبو‬ ‫أخربنا‬ ‫أععاا‬ ‫قالوا‬
‫نو‬‫ب‬‫أ‬ ‫نني‬‫م‬‫األ‬ ‫نة‬‫ق‬‫الث‬ ،‫ني‬‫ش‬‫ال‬ ‫أخربنا‬ ‫قال‬
‫نال‬‫ق‬ ‫نويب‬‫د‬‫املح‬ ‫ناو‬‫ث‬‫ال‬ ‫ن‬‫ض‬‫الف‬ ‫نن‬‫ب‬ ‫نوب‬‫د‬‫ُم‬ ‫نن‬‫ب‬ ‫ند‬‫ق‬‫أ‬ ‫بن‬ ‫ُممد‬ ‫العداس‬
‫نام‬‫م‬‫اإل‬ ‫نا‬‫ه‬‫مالف‬ ‫نا‬‫هب‬ ‫نا‬‫ن‬‫أخرب‬
.‫تعاىل‬ ‫اهلل‬ ‫رقه‬ ‫الرتمذي‬
.................................
5
‫الاسائين‬ ‫اإلمام‬ ‫سان‬ ‫ن‬
‫نن‬‫ع‬ ‫نزي‬‫ا‬‫ال‬ ‫ند‬‫م‬‫ُم‬ ‫م‬ ‫نا‬‫ل‬‫ا‬ ‫عن‬ ‫الاابليس‬ ‫الااي‬ ‫عدد‬ ‫عن‬ ‫لوي‬ ‫الع‬ ‫اإلمام‬ ‫إىل‬ ‫السابقة‬ ‫وباألسانيد‬
‫ن‬‫ن‬‫حل‬‫ا‬ ‫نن‬‫ع‬ ‫ناري‬‫ن‬‫ص‬‫األأ‬ ‫نا‬‫ي‬‫كر‬ (‫نا‬‫ق‬‫ال‬ ‫نالم‬‫ن‬‫س‬‫اإل‬ ،‫ني‬‫ش‬ ‫نن‬‫ن‬‫ع‬ ‫نزي‬‫ا‬‫ال‬ ‫ند‬‫ن‬‫م‬‫ُم‬ ‫ندر‬‫د‬‫ال‬ ‫نده‬‫ل‬‫وا‬
‫نر‬‫ن‬ ‫نن‬‫ب‬ ‫افظ‬
‫الدمشقي‬ ‫األص‬ ‫الدعيل‬ ‫التاوخي‬ ‫د‬ ‫الوا‬ ‫عدد‬ ‫بن‬ ‫اقد‬ ‫بن‬ ‫إبراهيم‬ ‫اسحا‬ ‫أيب‬ ‫عن‬ ‫العسقالي‬
‫أيب‬ ‫نن‬‫ن‬‫ب‬ ‫ند‬‫ن‬‫ق‬‫أ‬ ‫ناس‬‫ن‬‫د‬‫الع‬ ‫أيب‬ ‫نر‬‫ن‬‫م‬‫املع‬ ‫ناد‬‫ن‬‫س‬‫امل‬ ‫نن‬‫ن‬‫ع‬ ‫نامي‬‫ن‬‫ش‬‫ال‬ ‫نان‬‫ن‬‫ه‬‫بالرب‬ ‫نروف‬‫ن‬‫ع‬‫امل‬ ‫ناهرة‬‫ن‬‫ق‬‫ال‬ ‫ن‬‫ن‬‫ي‬‫نز‬ ‫نأ‬‫ن‬‫ش‬‫املا‬
‫طاه‬ ‫رعة‬ ‫أيب‬ ‫عن‬ ‫القديلي‬ ‫عيل‬ ‫بن‬‫ُممد‬‫اللليع‬ ‫عدد‬ ‫طال‬‫أيب‬ ‫عن‬‫ار‬ ‫احل‬‫الصاحلي‬ ‫طال‬
‫ر‬
‫الكسار‬ ‫أقد‬ (‫القا‬ ‫عن‬ ‫سامعا‬ ‫أقد‬ ‫بن‬ ‫الرقن‬ ‫عدد‬ ‫ُممد‬ ‫أيب‬ ‫عن‬ ‫املقديس‬ ‫طاهر‬ ‫بن‬‫ُممد‬ ‫بن‬
‫صفحة‬
16
‫من‬
33
‫نن‬‫ن‬‫ب‬ ‫ند‬‫ن‬‫ق‬‫أ‬ ‫نام‬‫ن‬‫م‬‫اإل‬ ‫نا‬‫ن‬‫ه‬‫مالف‬ ‫نا‬‫ن‬‫هب‬ ‫نا‬‫ن‬‫ن‬‫أخرب‬ ‫نال‬‫ن‬‫ق‬ ‫نافظ‬‫ن‬‫حل‬‫ا‬ ‫ندياوري‬‫ن‬‫ل‬‫ا‬ ‫ند‬‫ن‬‫م‬‫ُم‬ ‫نن‬‫ن‬‫ب‬ ‫ند‬‫ن‬‫ق‬‫أ‬ ‫نر‬‫ن‬‫ك‬‫ب‬ ‫نو‬‫ن‬‫ب‬‫أ‬ ‫نا‬‫ن‬‫ن‬‫أخرب‬ ‫نال‬‫ن‬‫ق‬
.‫تعاىل‬ ‫اهلل‬ ‫رقه‬ ‫الاسائي‬ ‫شعي‬
............................
6
-
‫ةن‬ ‫ما‬ ‫ابن‬ ‫سان‬
‫وباألسانيد‬
‫نن‬‫ع‬ ‫نزي‬‫ا‬‫ال‬ ‫ند‬‫م‬‫ُم‬ ‫م‬ ‫نا‬‫ل‬‫ا‬ ‫عن‬ ‫الاابليس‬ ‫الااي‬ ‫عدد‬ ‫عن‬ ‫لوي‬ ‫الع‬ ‫اإلمام‬ ‫إىل‬ ‫السابقة‬
‫نر‬‫ن‬ ‫نن‬‫ب‬ ‫نافظ‬‫ن‬‫حل‬‫ا‬ ‫نن‬‫ع‬ ‫ناري‬‫ن‬‫ص‬‫األأ‬ ‫نا‬‫ي‬‫كر‬ (‫نا‬‫ق‬‫ال‬ ‫نالم‬‫ن‬‫س‬‫اإل‬ ،‫ني‬‫ش‬ ‫نن‬‫ن‬‫ع‬ ‫نزي‬‫ا‬‫ال‬ ‫ند‬‫ن‬‫م‬‫ُم‬ ‫ندر‬‫د‬‫ال‬ ‫نده‬‫ل‬‫وا‬
‫الدمشقي‬ ‫األص‬ ‫الدعيل‬ ‫التاوخي‬ ‫د‬ ‫الوا‬ ‫عدد‬ ‫بن‬ ‫اقد‬ ‫بن‬ ‫إبراهيم‬ ‫اسحا‬ ‫أيب‬ ‫عن‬ ‫العسقالي‬
‫امل‬ ‫ناهرة‬‫ن‬‫ق‬‫ال‬ ‫ن‬‫ن‬‫ي‬‫نز‬ ‫نأ‬‫ن‬‫ش‬‫املا‬
‫أيب‬ ‫نن‬‫ن‬‫ب‬ ‫ند‬‫ن‬‫ق‬‫أ‬ ‫ناس‬‫ن‬‫د‬‫الع‬ ‫أيب‬ ‫نر‬‫ن‬‫م‬‫املع‬ ‫ناد‬‫ن‬‫س‬‫امل‬ ‫نن‬‫ن‬‫ع‬ ‫نامي‬‫ن‬‫ش‬‫ال‬ ‫نان‬‫ن‬‫ه‬‫بالرب‬ ‫نروف‬‫ن‬‫ع‬
‫طاهر‬ ‫رعة‬ ‫أيب‬ ‫عن‬ ‫القديلي‬ ‫عيل‬ ‫بن‬‫ُممد‬‫اللليع‬ ‫عدد‬ ‫طال‬‫أيب‬ ‫عن‬‫ار‬ ‫احل‬‫الصاحلي‬ ‫طال‬
‫أيب‬ ‫نن‬‫ع‬ ‫نر‬‫ق‬‫امل‬ ‫نثم‬‫ي‬ ‫ا‬ ‫نن‬‫ب‬ ‫نني‬‫س‬‫احل‬ ‫بن‬ ‫ُممد‬ ‫ماصور‬ ‫أيب‬ ‫عن‬ ‫احلافظ‬ ‫املقديس‬ ‫طاهر‬ ‫بن‬ ‫ُممد‬ ‫بن‬
‫االي‬‫املاذر‬ ‫أيب‬ ‫ابن‬‫القاسم‬‫طلحة‬
‫القلان‬ ‫بحر‬ ‫بن‬ ‫سلمة‬ ‫بن‬ ‫إبراهيم‬ ‫بن‬‫عيل‬‫احلسني‬ ‫أيب‬ ‫عن‬
.‫تعاىل‬ ‫اهلل‬ ‫رقه‬ ‫القزوياي‬ ‫ة‬ ‫ما‬ ‫ابن‬ ‫اهلل‬ ‫عدد‬ ‫أيب‬ ‫اإلمام‬ ‫مالفها‬ ‫عن‬
.................................
7
-
‫مالكن‬ ‫اإلمام‬ ‫موطأ‬
‫نن‬‫ع‬ ‫نزي‬‫ا‬‫ال‬ ‫ند‬‫م‬‫ُم‬ ‫م‬ ‫نا‬‫ل‬‫ا‬ ‫عن‬ ‫الاابليس‬ ‫الااي‬ ‫عدد‬ ‫عن‬ ‫لوي‬ ‫الع‬ ‫اإلمام‬ ‫إىل‬ ‫السابقة‬ ‫وباألسانيد‬
‫نر‬‫ن‬ ‫نن‬‫ب‬ ‫نافظ‬‫ن‬‫حل‬‫ا‬ ‫نن‬‫ع‬ ‫ناري‬‫ن‬‫ص‬‫األأ‬ ‫نا‬‫ي‬‫كر‬ (‫نا‬‫ق‬‫ال‬ ‫نالم‬‫ن‬‫س‬‫اإل‬ ،‫ني‬‫ش‬ ‫نن‬‫ن‬‫ع‬ ‫نزي‬‫ا‬‫ال‬ ‫ند‬‫ن‬‫م‬‫ُم‬ ‫ندر‬‫د‬‫ال‬ ‫نده‬‫ل‬‫وا‬
‫املعمر‬ ‫املساد‬ ‫عن‬ ‫العسقالي‬
‫أيب‬ ‫عن‬ ‫الفاروقي‬ ‫الدين‬ ‫عز‬ ‫عن‬ ‫املراغي‬ ‫أميلة‬ ‫بن‬ ‫سن‬ ‫بن‬ ‫عمر‬
‫عمرو‬ ‫أيب‬ ‫عن‬ ‫اوالي‬‫غلدونا‬‫بن‬‫اهلل‬ ‫عدد‬ ‫أيب‬ ‫عن‬‫املكاايس‬‫فاظ‬ ‫بن‬‫حييى‬ ‫بن‬‫إبراهيم‬ ‫إسحا‬
‫صفحة‬
17
‫من‬
33
‫بن‬‫عثامن‬
‫مروان‬ ‫أيب‬ ‫عم‬ ‫عن‬ ‫حييى‬ ‫بن‬ ‫حييى‬ ‫بن‬ ‫اهلل‬ ‫عدد‬ ‫بن‬ ‫حييى‬ ‫عيسى‬ ‫أيب‬ ‫عن‬‫اطي‬ ‫الفي‬‫اقد‬
‫مالك‬ ‫ة‬ ‫احل‬ ‫احلافظ‬ ‫اإلمام‬ ‫عن‬ ‫الليثي‬‫ي‬ ‫املصمو‬‫حييى‬ ‫بن‬‫حييى‬ ‫أيب‬ ‫عن‬‫حييى‬ ‫بن‬‫اهلل‬‫عديد‬‫عن‬
.‫عاه‬ ‫تعاىل‬ ‫اهلل‬ (‫ر‬ ‫أأس‬ ‫بن‬
..............................
8
-
‫ايقةن‬ ‫أيب‬ ‫مساد‬
‫السابقة‬ ‫وباألسانيد‬
‫نزي‬‫ا‬‫ال‬ ‫ند‬‫م‬‫ُم‬ ‫م‬ ‫نا‬‫ل‬‫ا‬ ‫نن‬‫ع‬ ‫ن‬‫يس‬‫الاابل‬ ‫الااي‬ ‫عدد‬ ‫عن‬ ‫لوي‬ ‫الع‬ ‫اإلمام‬ ‫إىل‬
‫السالم‬ ‫عدد‬ ‫عن‬ ‫األأصاري‬ ‫كريا‬ (‫القا‬ ‫اإلسالم‬ ،‫شي‬ ‫عن‬ ‫الازي‬‫ُممد‬‫الددر‬‫والده‬ ‫عن‬
‫نامل‬‫ك‬‫ال‬ ،‫ن‬‫ا‬‫ب‬ ‫ن‬‫ا‬‫ي‬ ‫اهلل‬ ‫ند‬‫د‬‫ع‬ ‫أم‬ ‫نن‬‫ع‬ ‫نك‬‫ي‬‫الكو‬ ‫نن‬‫ب‬ ‫ناهر‬‫ط‬ ‫أيب‬ ‫نف‬‫رش‬‫ال‬ ‫نن‬‫ع‬ ‫ي‬ ‫ندا‬‫ا‬‫الد‬ ‫ند‬‫ق‬‫أ‬ ‫نن‬‫ب‬
‫الدا‬ ‫بكر‬ ‫أيب‬ ‫احلافظ‬ ،‫با‬ ‫يدة‬ ‫ع‬ ‫عن‬ ‫املقدسية‬
‫نان‬‫د‬‫الداغ‬ ‫ند‬‫ق‬‫أ‬ ‫نن‬‫ب‬ ‫ند‬‫م‬‫ُم‬ ‫نري‬‫ا‬‫ا‬ ‫أيب‬ ‫عن‬ ‫قداري‬
‫نن‬‫ن‬‫ع‬ ‫نافظ‬‫ن‬‫حل‬‫ا‬ ‫نه‬‫ن‬‫ي‬‫أب‬ ‫نن‬‫ن‬‫ع‬ ‫نده‬‫ا‬‫م‬ ‫نن‬‫ن‬‫ب‬ ‫نى‬‫ن‬‫ي‬‫حي‬ ‫نن‬‫ن‬‫ب‬ ‫ند‬‫ن‬‫م‬‫ُم‬ ‫اهلل‬ ‫ند‬‫د‬‫ع‬ ‫أيب‬ ‫نن‬‫ن‬‫ب‬ ‫ناب‬‫ن‬‫ه‬‫الو‬ ‫ند‬‫ن‬‫د‬‫ع‬ ‫نرو‬‫ن‬‫م‬‫ع‬ ‫أيب‬ ‫نن‬‫ع‬
‫أقد‬ ‫بن‬‫ُممد‬‫بن‬‫عفر‬ ‫الفض‬ ‫أيب‬ ‫عن‬‫احلارثي‬‫يعقوب‬ ‫بن‬‫ُممد‬‫عددالله‬‫أيب‬‫اإلمام‬‫ه‬ ‫خمر‬
‫ا‬ ‫عن‬ ‫بسلام‬ ‫بن‬ ‫ياج‬ ‫ا‬ ‫عن‬ ‫ي‬ ‫األ‬ ‫حييى‬ ‫بن‬ ‫ُممد‬ ‫عن‬‫الوليد‬ ‫بن‬
‫اهلل‬ (‫ر‬ ‫ايفة‬ ‫أيب‬ ‫إلمام‬
.‫عاه‬ ‫تعاىل‬
...............................
9
-
‫الشافعين‬ ‫اإلمام‬ ‫مساد‬
‫نزي‬‫ا‬‫ال‬ ‫ند‬‫م‬‫ُم‬ ‫م‬ ‫نا‬‫ل‬‫ا‬ ‫نن‬‫ع‬ ‫ن‬‫يس‬‫الاابل‬ ‫الااي‬ ‫عدد‬ ‫عن‬ ‫لوي‬ ‫الع‬ ‫اإلمام‬ ‫إىل‬ ‫السابقة‬ ‫وباألسانيد‬
‫ند‬‫د‬‫ع‬ ‫نز‬‫ع‬‫ال‬ ‫نن‬‫ع‬ ‫ناري‬‫ص‬‫األأ‬ ‫نا‬‫ي‬‫كر‬ (‫نا‬‫ق‬‫ال‬ ‫نالم‬‫س‬‫اإل‬ ،‫ني‬‫ش‬ ‫نن‬‫ع‬ ‫نزي‬‫ا‬‫ال‬ ‫ند‬‫م‬‫ُم‬ ‫الددر‬ ‫والده‬ ‫عن‬
‫يم‬ ‫الر‬
‫ااوخي‬ ‫ُممد‬ ‫بن‬ ‫أقد‬ ‫العداس‬ ‫أيب‬ ‫عن‬ ‫بالداقي‬ ‫ة‬ ‫ا‬ ‫وإ‬‫لدعضها‬‫سامعا‬‫الفرات‬ ‫بن‬
‫صفحة‬
18
‫من‬
33
‫وأيب‬ ‫نان‬‫د‬‫الل‬ ‫ند‬‫م‬‫ُم‬ ‫نن‬‫ب‬ ‫ند‬‫ق‬‫أ‬ ‫نارم‬‫ك‬‫امل‬ ‫أيب‬ (‫نا‬‫ق‬‫ال‬ ‫نن‬‫ع‬ ‫ناري‬‫خ‬‫الد‬ ‫ند‬‫ق‬‫أ‬ ‫نن‬‫ب‬ ‫نيل‬‫ع‬ ‫الفخر‬ ‫عن‬ ‫اذنا‬
‫أيب‬ ‫عن‬ ‫األصدهاي‬ ‫اهلل‬ ‫عدد‬ ‫بن‬ ‫أقد‬ ‫نعيم‬ ‫أيب‬ ‫احلافظ‬ ‫عن‬ ‫احلدا‬ ‫أقد‬ ‫أقد‬ ‫بن‬ ‫ُممد‬ ‫عفر‬
‫نو‬‫ن‬‫ن‬‫ق‬‫يع‬ ‫نن‬‫ن‬‫ن‬‫ب‬ ‫ند‬‫ن‬‫ن‬‫م‬‫ُم‬ ‫ناس‬‫ن‬‫ن‬‫د‬‫الع‬
‫نم‬‫ن‬‫ن‬‫ظ‬‫األع‬ ‫نام‬‫ن‬‫ن‬‫م‬‫اإل‬ ‫نن‬‫ن‬‫ن‬‫ع‬ ‫ي‬ ‫نرا‬‫ن‬‫ن‬‫مل‬‫ا‬ ‫نليامن‬‫ن‬‫ن‬‫س‬ ‫نن‬‫ن‬‫ن‬‫ب‬‫ا‬ ‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ي‬‫الرب‬ ‫نن‬‫ن‬‫ن‬‫ع‬ ‫نم‬‫ن‬‫ن‬‫ص‬‫األ‬ ‫ب‬
.‫عاه‬ ‫تعاىل‬ ‫اهلل‬ (‫ر‬ ‫الشافعي‬ ‫ريس‬ ‫إ‬ ‫بن‬ ‫ُممد‬ ‫املقدم‬ ‫تهد‬ ‫وامل‬
....................................
10
-
‫ن‬ ‫اقد‬ ‫اإلمام‬ ‫مساد‬
‫نزي‬‫ا‬‫ال‬ ‫ند‬‫م‬‫ُم‬ ‫م‬ ‫نا‬‫ل‬‫ا‬ ‫نن‬‫ع‬ ‫ن‬‫يس‬‫الاابل‬ ‫الااي‬ ‫عدد‬ ‫عن‬ ‫لوي‬ ‫الع‬ ‫اإلمام‬ ‫إىل‬ ‫السابقة‬ ‫وباألسانيد‬
‫عن‬
‫ند‬‫د‬‫ع‬ ‫نز‬‫ع‬‫ال‬ ‫نن‬‫ع‬ ‫ناري‬‫ص‬‫األأ‬ ‫نا‬‫ي‬‫كر‬ (‫نا‬‫ق‬‫ال‬ ‫نالم‬‫س‬‫اإل‬ ،‫ني‬‫ش‬ ‫نن‬‫ع‬ ‫نزي‬‫ا‬‫ال‬ ‫ند‬‫م‬‫ُم‬ ‫الددر‬ ‫والده‬
‫اد‬ ‫أيب‬ ‫عن‬ ‫احلرانية‬ ‫مكي‬ ،‫با‬ ‫يا‬ ‫ُممد‬ ‫أم‬ ‫عن‬ ‫ااوخي‬‫أقد‬‫العداس‬ ‫أيب‬ ‫عن‬‫يم‬ ‫الر‬
‫نن‬‫ع‬ ‫ند‬‫ق‬‫أ‬ ‫نر‬‫ك‬‫ب‬ ‫أيب‬ ‫نن‬‫ع‬ ‫ني‬‫م‬‫التمي‬ ‫نني‬‫س‬‫احل‬ ‫أيب‬ ‫نن‬‫ع‬ ‫نيداي‬‫ش‬‫ال‬ ‫اهلل‬ ‫نة‬‫د‬‫ه‬ ‫القاسم‬ ‫أيب‬ ‫عن‬ ‫الرصايف‬
‫اقد‬ ‫اإلمام‬ ‫بن‬ ‫اهلل‬ ‫عدد‬
‫ب‬
‫ناىل‬‫ع‬‫ت‬ ‫اهلل‬ (‫ر‬ ‫نيداي‬‫ش‬‫ال‬ ‫ن‬‫د‬‫ا‬ ‫نن‬‫ب‬ ‫ند‬‫ق‬‫أ‬ ‫نام‬‫م‬‫اإل‬ ‫نه‬‫ي‬‫أب‬ ‫نن‬‫ع‬ ‫اد‬ ‫ن‬
.‫عاه‬
...............................
11
-
‫الدارمين‬ ‫مساد‬
‫نزي‬‫ا‬‫ال‬ ‫ند‬‫م‬‫ُم‬ ‫م‬ ‫نا‬‫ل‬‫ا‬ ‫نن‬‫ع‬ ‫ن‬‫يس‬‫الاابل‬ ‫الااي‬ ‫عدد‬ ‫عن‬ ‫لوي‬ ‫الع‬ ‫اإلمام‬ ‫إىل‬ ‫السابقة‬ ‫وباألسانيد‬
‫كريا‬ (‫القا‬ ‫اإلسالم‬ ،‫شي‬ ‫عن‬ ‫الازي‬ ‫ُممد‬ ‫الددر‬ ‫والده‬ ‫عن‬
‫نن‬‫ب‬ ‫نافظ‬‫حل‬‫ا‬ ‫نن‬‫ع‬ ‫ناري‬‫ص‬‫األأ‬
‫األص‬ ‫الدعيل‬ ‫التاوخي‬ ‫د‬ ‫الوا‬ ‫عدد‬ ‫بن‬ ‫اقد‬ ‫بن‬ ‫إبراهيم‬ ‫اسحا‬ ‫أيب‬ ‫عن‬ ‫العسقالي‬‫ر‬
‫ناس‬‫ن‬‫د‬‫الع‬ ‫أيب‬ ‫نر‬‫م‬‫املع‬ ‫ناد‬‫س‬‫امل‬ ‫نن‬‫ع‬ ‫نامي‬‫ش‬‫ال‬ ‫نان‬‫ه‬‫بالرب‬ ‫نروف‬‫ع‬‫امل‬ ‫ناهرة‬‫ق‬‫ال‬ ‫ن‬‫ي‬‫نز‬ ‫نأ‬‫ش‬‫املا‬ ‫نقي‬‫ش‬‫الدم‬
‫صفحة‬
19
‫من‬
33
‫نا‬‫ن‬‫أخرب‬ ‫نال‬‫ق‬ ،‫ن‬‫ق‬‫الو‬ ‫نو‬‫ب‬‫أ‬ ‫نا‬‫ن‬‫أخرب‬ ‫نال‬‫ق‬ ‫ني‬‫ت‬‫الل‬ ‫أيب‬ ‫عن‬ ‫ار‬ ‫احل‬ ‫الصاحلي‬ ‫طال‬ ‫أيب‬ ‫بن‬ ‫أقد‬
‫نو‬‫ب‬‫أ‬
‫نه‬‫ن‬‫ف‬‫مال‬ ‫نا‬‫ن‬‫أخرب‬ ‫نال‬‫ق‬ ‫نمرقادي‬‫س‬‫ال‬ ‫نر‬‫ن‬‫م‬‫ع‬ ‫نن‬‫ب‬‫ا‬ ‫نى‬‫س‬‫عي‬ ‫نا‬‫ن‬‫أخرب‬ ‫نال‬‫ق‬ ‫نة‬‫ن‬‫ي‬‫قو‬ ‫نو‬‫ب‬‫أ‬ ‫نا‬‫ن‬‫أخرب‬ ‫نال‬‫ق‬ ‫نر‬‫ف‬‫املظ‬
.‫تعاىل‬ ‫اهلل‬ ‫رقه‬ ‫الدارمي‬
................................
12
-
‫ن‬ ‫اللياليس‬ ‫او‬ ‫أيب‬ ‫مساد‬
‫نزي‬‫ا‬‫ال‬ ‫ند‬‫م‬‫ُم‬ ‫م‬ ‫نا‬‫ل‬‫ا‬ ‫نن‬‫ع‬ ‫ن‬‫يس‬‫الاابل‬ ‫الااي‬ ‫عدد‬ ‫عن‬ ‫لوي‬ ‫الع‬ ‫اإلمام‬ ‫إىل‬ ‫السابقة‬ ‫وباألسانيد‬
‫عن‬
‫نن‬‫ب‬ ‫نافظ‬‫حل‬‫ا‬ ‫نن‬‫ع‬ ‫ناري‬‫ص‬‫األأ‬ ‫كريا‬ (‫القا‬ ‫اإلسالم‬ ،‫شي‬ ‫عن‬ ‫الازي‬ ‫ُممد‬ ‫الددر‬ ‫والده‬
‫عن‬ ‫مداي‬ ‫ا‬ ‫الفض‬ ‫أيب‬ ‫عن‬ ‫ُممد‬ ‫بن‬ ‫حييى‬ ‫عن‬ ‫الذهدي‬ ‫بن‬‫هريرة‬ ‫أيب‬ ‫عن‬‫العسقالي‬‫ر‬
‫نن‬‫ع‬ ‫ن‬‫ش‬‫ن‬ ‫بن‬ ‫إبراهيم‬ ‫بن‬ ‫احلسني‬ ‫عن‬ ‫الربساي‬ ‫اادار‬ ‫عدد‬ ‫بن‬ ‫ُممد‬ ‫عن‬ ‫السلفي‬ ‫طاهر‬ ‫أيب‬
‫ع‬‫فارس‬ ‫بن‬‫عفر‬ ‫بن‬‫اهلل‬ ‫عدد‬
‫اوو‬ ‫بن‬ ‫سليامن‬ ‫اوو‬ ‫أيب‬ ‫عن‬ ‫يل‬ ‫الع‬ ‫دي‬ ‫بن‬‫يونس‬ ‫ن‬
.‫تعاىل‬ ‫اهلل‬ ‫رقه‬ ‫اللياليس‬
..................................
13
-
‫ن‬ ‫قيد‬ ‫بن‬ ‫عدد‬ ‫مساد‬
‫نزي‬‫ا‬‫ال‬ ‫ند‬‫م‬‫ُم‬ ‫م‬ ‫نا‬‫ل‬‫ا‬ ‫نن‬‫ع‬ ‫ن‬‫يس‬‫الاابل‬ ‫الااي‬ ‫عدد‬ ‫عن‬ ‫لوي‬ ‫الع‬ ‫اإلمام‬ ‫إىل‬ ‫السابقة‬ ‫وباألسانيد‬
‫اإلسالم‬ ،‫شي‬ ‫عن‬ ‫الازي‬ ‫ُممد‬ ‫الددر‬ ‫والده‬ ‫عن‬
‫نن‬‫ب‬ ‫نافظ‬‫حل‬‫ا‬ ‫نن‬‫ع‬ ‫ناري‬‫ص‬‫األأ‬ ‫كريا‬ (‫القا‬
‫األص‬ ‫الدعيل‬ ‫التاوخي‬ ‫د‬ ‫الوا‬ ‫عدد‬ ‫بن‬ ‫اقد‬ ‫بن‬ ‫إبراهيم‬ ‫اسحا‬ ‫أيب‬ ‫عن‬ ‫العسقالي‬‫ر‬
‫ناس‬‫ن‬‫د‬‫الع‬ ‫أيب‬ ‫نر‬‫م‬‫املع‬ ‫ناد‬‫س‬‫امل‬ ‫نن‬‫ع‬ ‫نامي‬‫ش‬‫ال‬ ‫نان‬‫ه‬‫بالرب‬ ‫نروف‬‫ع‬‫امل‬ ‫ناهرة‬‫ق‬‫ال‬ ‫ن‬‫ي‬‫نز‬ ‫نأ‬‫ش‬‫املا‬ ‫نقي‬‫ش‬‫الدم‬
‫احل‬ ‫اهلل‬ ‫ند‬‫د‬‫ع‬ ‫أيب‬ ‫ندين‬‫ل‬‫ا‬ ‫اج‬‫ي‬ ‫عن‬ ‫ار‬ ‫احل‬ ‫الصاحلي‬ ‫طال‬ ‫أيب‬ ‫بن‬ ‫أقد‬
‫نن‬‫ب‬ ‫نارا‬‫د‬‫امل‬ ‫نن‬‫ب‬ ‫نني‬‫س‬
‫صفحة‬
20
‫من‬
33
‫عدد‬ ،‫الوق‬ ‫أيب‬ ،‫الشي‬ ‫عن‬ ‫والوفاة‬ ‫الدار‬ ‫ي‬ ‫الدادا‬ ‫األص‬ ‫الزبيدي‬ ‫الربعي‬‫حييى‬ ‫بن‬‫ُممد‬
‫ي‬ ‫نداوو‬‫ل‬‫ا‬ ‫نرقن‬‫ل‬‫ا‬ ‫ند‬‫د‬‫ع‬ ‫نن‬‫س‬‫احل‬ ‫أيب‬ ،‫الشي‬ ‫عن‬ ‫الصويف‬ ‫روي‬ ‫ا‬ ‫زي‬ ‫الس‬ ‫عيسى‬ ‫بن‬ ‫األول‬
‫نايش‬‫ش‬‫ال‬ ‫نربم‬‫خ‬ ‫نن‬‫ب‬ ‫إبراهيم‬ ‫أخربنا‬ ‫قال‬ ‫خيس‬ ‫ال‬ ‫قوية‬ ‫بن‬ ‫اقد‬ ‫بن‬ ‫اهلل‬ ‫عدد‬ ‫ُممد‬ ‫أيب‬ ‫عن‬
‫قال‬
.‫تعاىل‬ ‫اهلل‬ ‫رقه‬ ‫قيد‬ ‫بن‬ ‫عدد‬ ‫مالفه‬ ‫أخربنا‬
..........................................
14
-
‫أسامةن‬ ‫أيب‬ ‫بن‬ ‫احلاريب‬ ‫مساد‬
‫نزي‬‫ا‬‫ال‬ ‫ند‬‫م‬‫ُم‬ ‫م‬ ‫نا‬‫ل‬‫ا‬ ‫نن‬‫ع‬ ‫ن‬‫يس‬‫الاابل‬ ‫الااي‬ ‫عدد‬ ‫عن‬ ‫لوي‬ ‫الع‬ ‫اإلمام‬ ‫إىل‬ ‫السابقة‬ ‫وباألسانيد‬
‫نا‬‫ص‬‫األأ‬ ‫نا‬‫ي‬‫كر‬ (‫نا‬‫ق‬‫ال‬ ‫نالم‬‫س‬‫اإل‬ ،‫ني‬‫ش‬ ‫نن‬‫ع‬ ‫نزي‬‫ا‬‫ال‬ ‫ند‬‫م‬‫ُم‬ ‫الددر‬ ‫والده‬ ‫عن‬
‫ند‬‫د‬‫ع‬ ‫نز‬‫ع‬‫ال‬ ‫نن‬‫ع‬ ‫ري‬
‫ااوخي‬ ‫ُممد‬ ‫بن‬ ‫أقد‬ ‫العداس‬ ‫أيب‬ ‫عن‬ ‫بالداقي‬ ‫ة‬ ‫ا‬ ‫وإ‬‫لدعضها‬‫سامعا‬‫الفرات‬ ‫بن‬‫يم‬ ‫الر‬
‫وأيب‬ ‫نان‬‫د‬‫الل‬ ‫ند‬‫م‬‫ُم‬ ‫نن‬‫ب‬ ‫ند‬‫ق‬‫أ‬ ‫نارم‬‫ك‬‫امل‬ ‫أيب‬ (‫نا‬‫ق‬‫ال‬ ‫نن‬‫ع‬ ‫ناري‬‫خ‬‫الد‬ ‫ند‬‫ق‬‫أ‬ ‫نن‬‫ب‬ ‫نيل‬‫ع‬ ‫الفخر‬ ‫عن‬ ‫اذنا‬
‫أ‬ ‫عن‬ ‫األصدهاي‬ ‫اهلل‬ ‫عدد‬ ‫بن‬ ‫أقد‬ ‫نعيم‬ ‫أيب‬ ‫احلافظ‬ ‫عن‬ ‫احلدا‬ ‫أقد‬ ‫أقد‬ ‫بن‬ ‫ُممد‬ ‫عفر‬
‫يب‬
.‫تعاىل‬ ‫اهلل‬ ‫رقه‬ ‫أسامة‬ ‫أيب‬ ‫بن‬ ‫احلاريب‬ ‫مالفه‬ ‫عن‬ ‫خال‬ ‫بن‬ ‫يوسع‬ ‫بن‬ ‫أقد‬ ‫بكر‬
......................................
15
-
‫الدزارن‬ ‫مساد‬
‫نزي‬‫ا‬‫ال‬ ‫ند‬‫م‬‫ُم‬ ‫م‬ ‫نا‬‫ل‬‫ا‬ ‫نن‬‫ع‬ ‫ن‬‫يس‬‫الاابل‬ ‫الااي‬ ‫عدد‬ ‫عن‬ ‫لوي‬ ‫الع‬ ‫اإلمام‬ ‫إىل‬ ‫السابقة‬ ‫وباألسانيد‬
‫اإلسالم‬ ،‫شي‬ ‫عن‬ ‫الازي‬ ‫ُممد‬ ‫الددر‬ ‫والده‬ ‫عن‬
‫نن‬‫ب‬ ‫نافظ‬‫حل‬‫ا‬ ‫نن‬‫ع‬ ‫ناري‬‫ص‬‫األأ‬ ‫كريا‬ (‫القا‬
‫نن‬‫ن‬‫ع‬ ‫نيل‬‫ع‬ ‫نن‬‫ب‬ ‫نر‬‫ن‬‫ف‬‫ع‬ ‫نن‬‫ع‬ ‫نعيد‬‫س‬ ‫نن‬‫ن‬‫ب‬ ‫ند‬‫م‬‫ُم‬ ‫نن‬‫ب‬ ‫نى‬‫ن‬‫ي‬‫حي‬ ‫نن‬‫ع‬ ‫نديس‬‫ق‬‫امل‬ ‫ند‬‫ن‬‫ق‬‫أ‬ ‫نن‬‫ع‬ ‫نقالي‬‫س‬‫الع‬ ‫نر‬
(‫القا‬ ‫عن‬ ‫سليامن‬ (‫القا‬ ‫عن‬‫عتاب‬‫بن‬‫الرقن‬‫عدد‬ ‫عن‬‫احلرضمي‬‫الرقن‬ ‫عدد‬ ‫بن‬‫ُممد‬
‫صفحة‬
21
‫من‬
33
‫أيب‬ ‫اإلمام‬ ‫عن‬ ‫بالصموت‬ ‫املعروف‬ ‫الرقي‬ ‫ُممد‬ ‫عن‬ ‫مفرج‬ ‫بن‬‫حييى‬ ‫بن‬‫أقد‬ ‫بن‬‫ُممد‬
‫بكر‬
.‫تعاىل‬ ‫اهلل‬ ‫رقه‬ ‫الدزار‬
...................................
16
-
‫املوصيلن‬ ‫يعىل‬ ‫أيب‬ ‫مساد‬
‫نزي‬‫ا‬‫ال‬ ‫ند‬‫م‬‫ُم‬ ‫م‬ ‫نا‬‫ل‬‫ا‬ ‫نن‬‫ع‬ ‫ن‬‫يس‬‫الاابل‬ ‫الااي‬ ‫عدد‬ ‫عن‬ ‫لوي‬ ‫الع‬ ‫اإلمام‬ ‫إىل‬ ‫السابقة‬ ‫وباألسانيد‬
‫ند‬‫د‬‫ع‬ ‫نز‬‫ع‬‫ال‬ ‫نن‬‫ع‬ ‫ناري‬‫ص‬‫األأ‬ ‫نا‬‫ي‬‫كر‬ (‫نا‬‫ق‬‫ال‬ ‫نالم‬‫س‬‫اإل‬ ،‫ني‬‫ش‬ ‫نن‬‫ع‬ ‫نزي‬‫ا‬‫ال‬ ‫ند‬‫م‬‫ُم‬ ‫الددر‬ ‫والده‬ ‫عن‬
‫ب‬‫يم‬ ‫الر‬
‫ااوخي‬ ‫ُممد‬ ‫بن‬ ‫أقد‬ ‫العداس‬ ‫أيب‬ ‫عن‬ ‫بالداقي‬ ‫ة‬ ‫ا‬ ‫وإ‬‫لدعضها‬‫سامعا‬‫الفرات‬ ‫ن‬
‫بن‬ ‫متيم‬ ‫عن‬ ‫روي‬ ‫ا‬ ‫ُممد‬ ‫بن‬ ‫املعز‬ ‫عدد‬ ‫روح‬ ‫أيب‬ ‫عن‬ ‫الدخاري‬ ‫أقد‬ ‫بن‬ ‫عيل‬‫الفخر‬ ‫عن‬‫اذنا‬
‫بن‬ ‫أقد‬ ‫بن‬ ‫ُممد‬ ‫أخربنا‬‫قال‬‫ي‬ ‫رو‬ ‫الكا‬‫الرقن‬ ‫عدد‬ ‫بن‬‫ُممد‬‫سعيد‬‫أيب‬ ‫عن‬‫اي‬ ‫اار‬ ‫أيب‬
‫ي‬ ‫أبو‬ ‫أخربنا‬ ‫قال‬ ‫قدان‬
.‫تعاىل‬ ‫اهلل‬ ‫رقه‬ ‫املوصيل‬ ‫عىل‬
.........................
17
-
‫صحيح‬
‫دانن‬ ‫ابن‬
‫نزي‬‫ا‬‫ال‬ ‫ند‬‫م‬‫ُم‬ ‫م‬ ‫نا‬‫ل‬‫ا‬ ‫نن‬‫ع‬ ‫ن‬‫يس‬‫الاابل‬ ‫الااي‬ ‫عدد‬ ‫عن‬ ‫لوي‬ ‫الع‬ ‫اإلمام‬ ‫إىل‬ ‫السابقة‬ ‫وباألسانيد‬
‫ند‬‫د‬‫ع‬ ‫نز‬‫ع‬‫ال‬ ‫نن‬‫ع‬ ‫ناري‬‫ص‬‫األأ‬ ‫نا‬‫ي‬‫كر‬ (‫نا‬‫ق‬‫ال‬ ‫نالم‬‫س‬‫اإل‬ ،‫ني‬‫ش‬ ‫نن‬‫ع‬ ‫نزي‬‫ا‬‫ال‬ ‫ند‬‫م‬‫ُم‬ ‫الددر‬ ‫والده‬ ‫عن‬
‫لدع‬‫سامعا‬‫الفرات‬ ‫بن‬‫يم‬ ‫الر‬
‫ااوخي‬ ‫ُممد‬ ‫بن‬ ‫أقد‬ ‫العداس‬ ‫أيب‬ ‫عن‬ ‫بالداقي‬ ‫ة‬ ‫ا‬ ‫وإ‬‫ضها‬
‫بن‬ ‫متيم‬ ‫عن‬ ‫روي‬ ‫ا‬ ‫ُممد‬ ‫بن‬ ‫املعز‬ ‫عدد‬ ‫روح‬ ‫أيب‬ ‫عن‬ ‫الدخاري‬ ‫أقد‬ ‫بن‬ ‫عيل‬‫الفخر‬ ‫عن‬‫اذنا‬
‫اي‬ ‫اار‬ ‫أيب‬
‫نه‬‫ق‬‫ر‬ ‫نان‬‫د‬ ‫نن‬‫ب‬‫ا‬ ‫نه‬‫ف‬‫مال‬ ‫نن‬‫ع‬ ‫نارون‬‫ه‬ ‫نن‬‫ب‬ ‫ند‬‫م‬‫ُم‬ ‫نن‬‫ع‬ ‫اي‬ ‫ن‬‫س‬‫ال‬ ‫ند‬‫م‬‫ُم‬ ‫بن‬ ‫عيل‬ ‫عن‬
.‫تعاىل‬ ‫اهلل‬
‫صفحة‬
22
‫من‬
33
............................
18
-
‫خزيمةن‬ ‫ابن‬ ‫صحيح‬
‫نزي‬‫ا‬‫ال‬ ‫ند‬‫م‬‫ُم‬ ‫م‬ ‫نا‬‫ل‬‫ا‬ ‫نن‬‫ع‬ ‫ن‬‫يس‬‫الاابل‬ ‫الااي‬ ‫عدد‬ ‫عن‬ ‫لوي‬ ‫الع‬ ‫اإلمام‬ ‫إىل‬ ‫السابقة‬ ‫وباألسانيد‬
‫ند‬‫د‬‫ع‬ ‫نز‬‫ع‬‫ال‬ ‫نن‬‫ع‬ ‫ناري‬‫ص‬‫األأ‬ ‫نا‬‫ي‬‫كر‬ (‫نا‬‫ق‬‫ال‬ ‫نالم‬‫س‬‫اإل‬ ،‫ني‬‫ش‬ ‫نن‬‫ع‬ ‫نزي‬‫ا‬‫ال‬ ‫ند‬‫م‬‫ُم‬ ‫الددر‬ ‫والده‬ ‫عن‬
‫ااوخي‬ ‫ُممد‬ ‫بن‬ ‫أقد‬ ‫العداس‬ ‫أيب‬ ‫عن‬ ‫بالداقي‬ ‫ة‬ ‫ا‬ ‫وإ‬‫لدعضها‬‫سامعا‬‫الفرات‬ ‫بن‬‫يم‬ ‫الر‬
‫نا‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫اذ‬
‫ند‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ق‬‫أ‬ ‫نن‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ب‬ ‫نثامن‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ع‬ ‫نن‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ب‬ ‫اهلل‬ ‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ض‬‫ف‬ ‫نيح‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬ ‫ن‬ ‫أيب‬ ‫نن‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ع‬ ‫ناري‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫خ‬‫الد‬ ‫ند‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ق‬‫أ‬ ‫نن‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ب‬ ‫نيل‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ع‬ ‫نر‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫خ‬‫الف‬ ‫نن‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ع‬
‫نع‬‫ل‬‫خ‬ ‫نن‬‫ب‬ ‫نور‬‫ص‬‫ما‬ ‫نن‬‫ب‬ ‫ند‬‫ق‬‫ا‬ ‫عن‬ ‫الدحريي‬ ‫اهلل‬ ‫عدد‬ ‫بن‬ ‫الرقن‬ ‫عدد‬ ‫بكر‬ ‫أيب‬ ‫عن‬ ‫اي‬ ‫ااو‬
.‫تعاىل‬ ‫اهلل‬ ‫رقه‬ ‫ده‬ ‫عن‬ ‫خزيمة‬ ‫بن‬ ‫اسحا‬ ‫بن‬ ‫ُممد‬ ‫بن‬ ‫الفض‬ ‫بن‬ ‫ُممد‬ ‫طاهر‬ ‫أيب‬ ‫عن‬
...................................
.......
19
-
‫ن‬ ‫ا‬ ‫الر‬ ‫عدد‬ ‫مصاع‬
‫نزي‬‫ا‬‫ال‬ ‫ند‬‫م‬‫ُم‬ ‫م‬ ‫نا‬‫ل‬‫ا‬ ‫نن‬‫ع‬ ‫ن‬‫يس‬‫الاابل‬ ‫الااي‬ ‫عدد‬ ‫عن‬ ‫لوي‬ ‫الع‬ ‫اإلمام‬ ‫إىل‬ ‫السابقة‬ ‫وباألسانيد‬
‫ند‬‫د‬‫ع‬ ‫نز‬‫ع‬‫ال‬ ‫نن‬‫ع‬ ‫ناري‬‫ص‬‫األأ‬ ‫نا‬‫ي‬‫كر‬ (‫نا‬‫ق‬‫ال‬ ‫نالم‬‫س‬‫اإل‬ ،‫ني‬‫ش‬ ‫نن‬‫ع‬ ‫نزي‬‫ا‬‫ال‬ ‫ند‬‫م‬‫ُم‬ ‫الددر‬ ‫والده‬ ‫عن‬
‫ند‬‫ن‬‫ن‬‫ق‬‫أ‬ ‫نن‬‫ن‬‫ن‬‫ب‬ ‫نيل‬‫ن‬‫ن‬‫ع‬ ‫نر‬‫ن‬‫ن‬‫خ‬‫الف‬ ‫نن‬‫ن‬‫ن‬‫ع‬ ‫نوخي‬‫ن‬‫ن‬‫ا‬‫ا‬ ‫ند‬‫ن‬‫ن‬‫م‬‫ُم‬ ‫نن‬‫ن‬‫ن‬‫ب‬ ‫ند‬‫ن‬‫ن‬‫ق‬‫أ‬ ‫ناس‬‫ن‬‫ن‬‫د‬‫الع‬ ‫أيب‬ ‫نن‬‫ن‬‫ن‬‫ع‬ ‫نرات‬‫ن‬‫ن‬‫ف‬‫ال‬ ‫نن‬‫ن‬‫ن‬‫ب‬ ‫يم‬ ‫نر‬‫ن‬‫ن‬‫ل‬‫ا‬
‫نو‬‫ب‬‫أ‬ ‫نا‬‫ن‬‫أخرب‬ ،‫قال‬ ‫انية‬ ‫ااو‬ ‫اهلل‬ ‫عدد‬ ،‫با‬ ‫فاطمة‬ ‫عن‬ ‫الصيدالي‬ ‫عفر‬ ‫أيب‬ ‫عن‬ ‫الدخاري‬
‫نن‬‫ن‬‫ع‬ ‫نرباي‬‫ن‬‫ل‬‫ال‬ ‫نم‬‫ن‬‫س‬‫القا‬ ‫نو‬‫ن‬‫ب‬‫ا‬ ‫نافظ‬‫ن‬‫حل‬‫ا‬ ‫نا‬‫ن‬‫ن‬‫أخرب‬ ‫نال‬‫ن‬‫ق‬ ‫ندهاي‬‫ن‬‫ص‬‫األ‬ ‫ندة‬‫ن‬‫ي‬‫ر‬ ‫نن‬‫ن‬‫ب‬ ‫اهلل‬ ‫ند‬‫ن‬‫د‬‫ع‬ ‫نن‬‫ن‬‫ب‬ ‫ند‬‫ن‬‫م‬‫ُم‬ ‫نر‬‫ن‬‫ك‬‫ب‬
‫نريي‬‫ن‬‫م‬‫احل‬ ‫ناف‬‫ن‬‫ن‬ ‫نن‬‫ن‬‫ب‬ ‫نام‬‫ن‬‫ا‬ ‫نن‬‫ن‬‫ب‬ ‫ا‬ ‫نر‬‫ن‬‫ل‬‫ا‬ ‫ند‬‫ن‬‫د‬‫ع‬ ‫نر‬‫ن‬‫ك‬‫ب‬ ‫نو‬‫ن‬‫ب‬‫أ‬ ‫نه‬‫ن‬‫ف‬‫مال‬ ‫نن‬‫ن‬‫ع‬ ‫ندبري‬‫ن‬‫ل‬‫ا‬ ‫نراهيم‬‫ن‬‫ب‬‫إ‬ ‫نن‬‫ن‬‫ب‬ ‫نحا‬‫ن‬‫س‬‫إ‬
‫(امل‬ ‫الصاعاي‬ ‫اليامي‬
‫ن‬ ‫تو‬
211
.‫تعاىل‬ ‫اهلل‬ ‫رقه‬ )‫ـه‬
...........................................
‫صفحة‬
23
‫من‬
33
20
-
‫عريبن‬ ‫البن‬ ‫األأوار‬ ‫مشكاة‬
‫نزي‬‫ا‬‫ال‬ ‫ند‬‫م‬‫ُم‬ ‫م‬ ‫نا‬‫ل‬‫ا‬ ‫نن‬‫ع‬ ‫ن‬‫يس‬‫الاابل‬ ‫الااي‬ ‫عدد‬ ‫عن‬ ‫لوي‬ ‫الع‬ ‫اإلمام‬ ‫إىل‬ ‫السابقة‬ ‫وباألسانيد‬
‫نن‬‫ع‬ ‫ناري‬‫ص‬‫األأ‬ ‫كريا‬ (‫القا‬ ‫اإلسالم‬ ،‫شي‬ ‫عن‬ ‫الازي‬ ‫ُممد‬ ‫الددر‬ ‫والده‬ ‫عن‬
‫نن‬‫ب‬ ‫نافظ‬‫حل‬‫ا‬
‫األص‬ ‫الدعيل‬ ‫التاوخي‬ ‫د‬ ‫الوا‬ ‫عدد‬ ‫بن‬ ‫اقد‬ ‫بن‬ ‫إبراهيم‬ ‫اسحا‬ ‫أيب‬ ‫عن‬ ‫العسقالي‬‫ر‬
‫ناس‬‫ن‬‫د‬‫الع‬ ‫أيب‬ ‫نر‬‫م‬‫املع‬ ‫ناد‬‫س‬‫امل‬ ‫نن‬‫ع‬ ‫نامي‬‫ش‬‫ال‬ ‫نان‬‫ه‬‫بالرب‬ ‫نروف‬‫ع‬‫امل‬ ‫ناهرة‬‫ق‬‫ال‬ ‫ن‬‫ي‬‫نز‬ ‫نأ‬‫ش‬‫املا‬ ‫نقي‬‫ش‬‫الدم‬
‫نن‬‫ب‬‫ا‬ ‫نه‬‫ف‬‫مال‬ ‫نن‬‫ع‬ ‫ناري‬‫خ‬‫الد‬ ‫نن‬‫ب‬ ‫ندين‬‫ل‬‫ا‬ ‫ن‬‫ُم‬ ‫نافظ‬‫حل‬‫ا‬ ‫عن‬ ‫ار‬ ‫احل‬ ‫الصاحلي‬ ‫طال‬ ‫أيب‬ ‫بن‬ ‫أقد‬
.‫عريب‬
......
..........................
21
-
‫الكيشن‬ ‫مسلم‬ ‫أليب‬ ‫السان‬
‫نزي‬‫ا‬‫ال‬ ‫ند‬‫م‬‫ُم‬ ‫م‬ ‫نا‬‫ل‬‫ا‬ ‫نن‬‫ع‬ ‫ن‬‫يس‬‫الاابل‬ ‫الااي‬ ‫عدد‬ ‫عن‬ ‫لوي‬ ‫الع‬ ‫اإلمام‬ ‫إىل‬ ‫السابقة‬ ‫وباألسانيد‬
‫ند‬‫د‬‫ع‬ ‫نز‬‫ع‬‫ال‬ ‫نن‬‫ع‬ ‫ناري‬‫ص‬‫األأ‬ ‫نا‬‫ي‬‫كر‬ (‫نا‬‫ق‬‫ال‬ ‫نالم‬‫س‬‫اإل‬ ،‫ني‬‫ش‬ ‫نن‬‫ع‬ ‫نزي‬‫ا‬‫ال‬ ‫ند‬‫م‬‫ُم‬ ‫الددر‬ ‫والده‬ ‫عن‬
‫بالداقي‬ ‫ة‬ ‫ا‬ ‫وإ‬‫لدعضها‬‫سامعا‬‫الفرات‬ ‫بن‬‫يم‬ ‫الر‬
‫ااوخي‬ ‫ُممد‬ ‫بن‬ ‫أقد‬ ‫العداس‬ ‫أيب‬ ‫عن‬
‫أيب‬ ‫نن‬‫ع‬ ‫الداقي‬ ‫عدد‬ ‫بن‬ ‫ُممد‬ ‫بكر‬ ‫أيب‬ ‫عن‬ ‫طرب‬ ‫ابن‬ ‫عن‬ ‫الدخاري‬ ‫أقد‬ ‫بن‬ ‫عيل‬ ‫الفخر‬ ‫عن‬
‫نارش‬‫ن‬‫ن‬ ‫نن‬‫ب‬ ‫نوب‬‫ي‬‫أ‬ ‫نن‬‫ن‬‫ب‬ ‫نراهيم‬‫ب‬‫إ‬ ‫نن‬‫ب‬ ‫اهلل‬ ‫ند‬‫د‬‫ع‬ ‫ند‬‫ن‬‫م‬‫ُم‬ ‫أيب‬ ‫نن‬‫ع‬ ‫ني‬‫ك‬‫الربم‬ ‫نر‬‫ن‬‫م‬‫ع‬ ‫نن‬‫ب‬ ‫نراهيم‬‫ب‬‫إ‬ ‫نحا‬‫س‬‫إ‬
.‫تعاىل‬ ‫اهلل‬ ‫رقه‬ ‫مالفها‬ ‫الكيش‬ ‫مسلم‬ ‫أيب‬ ‫عن‬ ‫الدزار‬
.................
.................
22
-
‫ماصورن‬ ‫بن‬ ‫سعيد‬ ‫سان‬
‫صفحة‬
24
‫من‬
33
‫نزي‬‫ا‬‫ال‬ ‫ند‬‫م‬‫ُم‬ ‫م‬ ‫الا‬ ‫عن‬ ‫الاابليس‬ ‫الااي‬ ‫عدد‬ ‫عن‬ ‫لوي‬ ‫الع‬ ‫اإلمام‬ ‫إىل‬ ‫السابقة‬ ‫وباألسانيد‬
‫نن‬‫ب‬ ‫نافظ‬‫حل‬‫ا‬ ‫نن‬‫ع‬ ‫ناري‬‫ص‬‫األأ‬ ‫كريا‬ (‫القا‬ ‫اإلسالم‬ ،‫شي‬ ‫عن‬ ‫الازي‬ ‫ُممد‬ ‫الددر‬ ‫والده‬ ‫عن‬
‫ن‬‫م‬‫ُم‬ ‫نن‬‫ع‬ ‫ن‬‫يس‬‫الدال‬ ‫نليامن‬‫س‬ ‫نن‬‫ب‬ ‫عمر‬ ‫هبا‬ ‫أأدانا‬ ‫قال‬ ‫العسقالي‬ ‫ر‬
‫نر‬‫ك‬‫ب‬ ‫أيب‬ ‫نن‬‫ب‬ ‫د‬
‫نن‬‫ب‬ ‫ند‬‫ق‬‫أ‬ ‫نن‬‫ب‬
‫ُممد‬ ‫أبو‬‫أخربنا‬‫قال‬‫الصفار‬‫ر‬ ‫الاا‬ ‫بن‬‫اهلل‬ ‫عدد‬ ‫بن‬‫عيل‬ ‫بن‬ ‫مسعو‬ ‫عن‬‫ده‬ ‫عن‬‫الدائم‬ ‫عدد‬
‫نريون‬‫ن‬‫خ‬ ‫نن‬‫ن‬‫ب‬ ‫نني‬‫ن‬‫س‬‫احل‬ ‫نن‬‫ن‬‫ب‬ ‫ند‬‫ن‬‫ق‬‫أ‬ ‫ن‬‫ن‬‫ض‬‫الف‬ ‫نو‬‫ن‬‫ب‬‫أ‬ ‫نا‬‫ن‬‫ن‬‫أخرب‬ ‫نال‬‫ن‬‫ق‬ ‫ني‬‫ن‬‫ط‬‫األأام‬ ‫نارا‬‫ن‬‫د‬‫امل‬ ‫نن‬‫ن‬‫ب‬ ‫ناب‬‫ن‬‫ه‬‫الو‬ ‫ند‬‫ن‬‫د‬‫ع‬
‫ع‬ ‫نن‬‫ن‬‫ن‬‫ب‬ ‫ند‬‫ن‬‫ن‬‫ق‬‫أ‬ ‫نن‬‫ن‬‫ن‬‫ب‬ ‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ل‬‫ع‬ ‫نا‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫أخرب‬ ‫نال‬‫ن‬‫ن‬‫ق‬ ‫ناذان‬‫ن‬‫ن‬‫ش‬ ‫نن‬‫ن‬‫ن‬‫ب‬ ‫نن‬‫ن‬‫ن‬‫س‬‫احل‬ ‫نيل‬‫ن‬‫ن‬‫ع‬ ‫نو‬‫ن‬‫ن‬‫ب‬‫أ‬ ‫نا‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫أخرب‬ ‫نال‬‫ن‬‫ن‬‫ق‬ ‫ناقالي‬‫ن‬‫ن‬‫د‬‫ال‬
‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ل‬
‫نا‬‫ه‬‫مالف‬ ‫نور‬‫ص‬‫ما‬ ‫نن‬‫ب‬ ‫نعيد‬‫س‬ ‫نا‬‫ن‬‫أخرب‬ ‫نال‬‫ق‬ ‫نائ‬‫ص‬‫ال‬ ‫ند‬‫ي‬ ‫نن‬‫ب‬ ‫نيل‬‫ع‬ ‫نن‬‫ب‬ ‫ُممد‬ ‫أخربنا‬ ‫قال‬ ‫زي‬ ‫الس‬
.‫تعاىل‬ ‫اهلل‬ ‫رقه‬
..........................................
23
-
‫شيدةن‬ ‫أيب‬ ‫ابن‬ ‫مصاع‬
‫نزي‬‫ا‬‫ال‬ ‫ند‬‫م‬‫ُم‬ ‫م‬ ‫الا‬ ‫عن‬ ‫الاابليس‬ ‫الااي‬ ‫عدد‬ ‫عن‬ ‫لوي‬ ‫الع‬ ‫اإلمام‬ ‫إىل‬ ‫السابقة‬ ‫وباألسانيد‬
‫ن‬‫ن‬‫ع‬ ‫ناري‬‫ن‬‫ص‬‫األأ‬ ‫نا‬‫ن‬‫ي‬‫كر‬ (‫نا‬‫ن‬‫ق‬‫ال‬ ‫نالم‬‫ن‬‫س‬‫اإل‬ ،‫ني‬‫ن‬‫ش‬ ‫نن‬‫ن‬‫ع‬ ‫نزي‬‫ن‬‫ا‬‫ال‬ ‫ند‬‫ن‬‫م‬‫ُم‬ ‫ندر‬‫ن‬‫د‬‫ال‬ ‫نده‬‫ن‬‫ل‬‫وا‬ ‫نن‬‫ن‬‫ع‬
‫نن‬‫ن‬‫ب‬ ‫نز‬‫ن‬‫ع‬‫ال‬ ‫ن‬
‫السدكي‬ ‫التاج‬ ‫عن‬ ‫الفرات‬
‫نثامن‬‫ع‬ ‫نن‬‫ب‬ ‫ند‬‫ق‬‫أ‬ ‫نن‬‫ب‬ ‫ند‬‫م‬‫ُم‬ ‫اهلل‬ ‫ند‬‫د‬‫ع‬ ‫أيب‬ ‫الدين‬ ‫شمس‬ ‫احلافظ‬ ‫عن‬
‫ا‬ ‫عن‬ ‫الذهدي‬ ‫قايام‬ ‫ابن‬
‫ند‬‫د‬‫ع‬ ‫أيب‬ ‫نن‬‫ع‬ ‫نان‬‫ف‬‫طر‬ ‫نن‬‫ب‬ ‫نداحلافظ‬‫د‬‫ع‬ ‫نن‬‫ع‬ ‫ني‬‫م‬‫القر‬ ‫لشم‬
‫نن‬‫ع‬ ‫ر‬ ‫نا‬‫ق‬‫ال‬
( ‫نويف‬‫ك‬‫ال‬ ‫ن‬‫يس‬‫العد‬ ‫نيدة‬‫ش‬ ‫أيب‬ ‫نن‬‫ب‬ ‫ند‬‫م‬‫ُم‬ ‫نن‬‫ب‬ ‫اهلل‬ ‫ند‬‫د‬‫ع‬ ‫نر‬‫ك‬‫ب‬ ‫نو‬‫ب‬‫أ‬ ‫نه‬‫ف‬‫مال‬ ‫نن‬‫ع‬ ‫ند‬‫ق‬‫أ‬ ‫نن‬‫ب‬ ‫سعيد‬
159
‫ن‬
235
.‫تعاىل‬ ‫اهلل‬ ‫رقه‬ )‫ـه‬
.........................................
24
-
‫ال‬
‫سان‬
‫ل‬ ‫الكربيف‬
‫لديهقين‬
‫صفحة‬
25
‫من‬
33
‫إىل‬ ‫السابقة‬ ‫وباألسانيد‬
‫نزي‬‫ا‬‫ال‬ ‫ند‬‫م‬‫ُم‬ ‫م‬ ‫نا‬‫ل‬‫ا‬ ‫نن‬‫ع‬ ‫ن‬‫يس‬‫الاابل‬ ‫الااي‬ ‫عدد‬ ‫عن‬ ‫لوي‬ ‫الع‬ ‫اإلمام‬
‫نن‬‫ب‬ ‫نافظ‬‫حل‬‫ا‬ ‫نن‬‫ع‬ ‫ناري‬‫ص‬‫األأ‬ ‫كريا‬ (‫القا‬ ‫اإلسالم‬ ،‫شي‬ ‫عن‬ ‫الازي‬ ‫ُممد‬ ‫الددر‬ ‫والده‬ ‫عن‬
‫األص‬ ‫الدعيل‬ ‫التاوخي‬ ‫د‬ ‫الوا‬ ‫عدد‬ ‫بن‬ ‫اقد‬ ‫بن‬ ‫إبراهيم‬ ‫اسحا‬ ‫أيب‬ ‫عن‬ ‫العسقالي‬‫ر‬
‫نان‬‫ه‬‫بالرب‬ ‫نروف‬‫ع‬‫امل‬ ‫ناهرة‬‫ق‬‫ال‬ ‫ن‬‫ي‬‫نز‬ ‫نأ‬‫ش‬‫املا‬ ‫نقي‬‫ش‬‫الدم‬
‫ناس‬‫ن‬‫د‬‫الع‬ ‫أيب‬ ‫نر‬‫م‬‫املع‬ ‫ناد‬‫س‬‫امل‬ ‫نن‬‫ع‬ ‫نامي‬‫ش‬‫ال‬
‫عن‬ ‫عريب‬‫ابن‬ ‫عن‬‫الدخاري‬ ‫بن‬‫الدين‬ ‫ُم‬‫احلافظ‬ ‫عن‬‫ار‬ ‫احل‬‫الصاحلي‬ ‫طال‬ ‫أيب‬ ‫بن‬‫أقد‬
‫نن‬‫ع‬ ‫ني‬‫ق‬‫الديه‬ ‫احلسني‬ ‫بن‬ ‫أقد‬ ‫بكر‬ ‫أيب‬ ‫بن‬ ‫ُممد‬ ‫بن‬ ‫اهلل‬ ‫عدد‬ ‫عن‬ ‫عساكر‬ ‫بن‬ ‫عيل‬ ‫القاسم‬ ‫أيب‬
‫نى‬‫س‬‫مو‬ ‫نن‬‫ب‬ ‫اهلل‬ ‫ند‬‫د‬‫ع‬ ‫بن‬ ‫عيل‬ ‫بن‬ ‫احلسني‬ ‫بن‬ ‫أقد‬ ‫بكر‬ ‫أيب‬ ‫احلافظ‬ ‫ده‬
‫نابوري‬‫س‬‫الاي‬ ‫ني‬‫ق‬‫الديه‬
.‫مالفها‬ ‫ي‬ ‫ر‬ ‫و‬ ‫اا‬
.................................
25
-
.‫عساكر‬ ‫ابن‬ ،‫تاري‬
‫نزي‬‫ا‬‫ال‬ ‫ند‬‫م‬‫ُم‬ ‫م‬ ‫نا‬‫ل‬‫ا‬ ‫نن‬‫ع‬ ‫ن‬‫يس‬‫الاابل‬ ‫الااي‬ ‫عدد‬ ‫عن‬ ‫لوي‬ ‫الع‬ ‫اإلمام‬ ‫إىل‬ ‫السابقة‬ ‫وباألسانيد‬
‫نن‬‫ب‬ ‫نافظ‬‫حل‬‫ا‬ ‫نن‬‫ع‬ ‫ناري‬‫ص‬‫األأ‬ ‫كريا‬ (‫القا‬ ‫اإلسالم‬ ،‫شي‬ ‫عن‬ ‫الازي‬ ‫ُممد‬ ‫الددر‬ ‫والده‬ ‫عن‬
‫ال‬‫ر‬
‫األص‬ ‫الدعيل‬ ‫التاوخي‬ ‫د‬ ‫الوا‬ ‫عدد‬ ‫بن‬ ‫اقد‬ ‫بن‬ ‫إبراهيم‬ ‫اسحا‬ ‫أيب‬ ‫عن‬ ‫عسقالي‬
‫ناس‬‫ن‬‫د‬‫الع‬ ‫أيب‬ ‫نر‬‫م‬‫املع‬ ‫ناد‬‫س‬‫امل‬ ‫نن‬‫ع‬ ‫نامي‬‫ش‬‫ال‬ ‫نان‬‫ه‬‫بالرب‬ ‫نروف‬‫ع‬‫امل‬ ‫ناهرة‬‫ق‬‫ال‬ ‫ن‬‫ي‬‫نز‬ ‫نأ‬‫ش‬‫املا‬ ‫نقي‬‫ش‬‫الدم‬
‫عن‬ ‫عريب‬‫ابن‬ ‫عن‬‫الدخاري‬ ‫بن‬‫الدين‬ ‫ُم‬‫احلافظ‬ ‫عن‬‫ار‬ ‫احل‬‫الصاحلي‬ ‫طال‬ ‫أيب‬ ‫بن‬‫أقد‬
.‫تعاىل‬ ‫اهلل‬ ‫رقه‬ ‫عساكر‬ ‫ابن‬
.......................................
6
2
-
.‫معني‬ ‫ابن‬ ،‫تاري‬
‫صفحة‬
26
‫من‬
33
‫نزي‬‫ا‬‫ال‬ ‫ند‬‫م‬‫ُم‬ ‫م‬ ‫نا‬‫ل‬‫ا‬ ‫نن‬‫ع‬ ‫ن‬‫يس‬‫الاابل‬ ‫الااي‬ ‫عدد‬ ‫عن‬ ‫لوي‬ ‫الع‬ ‫اإلمام‬ ‫إىل‬ ‫السابقة‬ ‫وباألسانيد‬
‫نن‬‫ب‬ ‫نافظ‬‫حل‬‫ا‬ ‫نن‬‫ع‬ ‫ناري‬‫ص‬‫األأ‬ ‫كريا‬ (‫القا‬ ‫اإلسالم‬ ،‫شي‬ ‫عن‬ ‫الازي‬ ‫ُممد‬ ‫الددر‬ ‫والده‬ ‫عن‬
‫بن‬ ‫إبراهيم‬ ‫اسحا‬ ‫أيب‬ ‫عن‬ ‫العسقالي‬‫ر‬
‫األص‬ ‫الدعيل‬ ‫التاوخي‬ ‫د‬ ‫الوا‬ ‫عدد‬ ‫بن‬ ‫اقد‬
‫ي‬ ‫امل‬ ‫بن‬ ‫يوسع‬ ‫بن‬ ‫حييى‬ ‫عن‬ ‫الشامي‬ ‫بالربهان‬ ‫املعروف‬‫القاهرة‬ ‫نزي‬‫املاشأ‬‫الدمشقي‬
‫ند‬‫ن‬‫ق‬‫أ‬ ‫نن‬‫ن‬‫ب‬ ‫ند‬‫ن‬‫م‬‫ُم‬ ‫نن‬‫ن‬‫ع‬ ‫نلفي‬‫ن‬‫س‬‫ال‬ ‫ناهر‬‫ن‬‫ط‬ ‫أيب‬ ‫نن‬‫ن‬‫ع‬ ‫نزي‬‫ن‬‫ي‬‫اام‬ ‫نن‬‫ن‬‫ب‬ ‫اهلل‬ ‫نة‬‫ن‬‫د‬‫ه‬ ‫نن‬‫ن‬‫ب‬ ‫نيل‬‫ن‬‫ع‬ ‫نن‬‫ن‬‫س‬‫احل‬ ‫أيب‬ ‫نن‬‫ن‬‫ع‬
‫املف‬ ‫ند‬‫م‬‫ُم‬ ‫بن‬ ‫اهلل‬ ‫عدد‬ ‫أقد‬ ‫أيب‬ ‫عن‬ ‫الفاريس‬ ‫ُممد‬ ‫بن‬ ‫عيل‬ ‫عن‬ ‫ي‬ ‫الرا‬
‫ند‬‫ق‬‫أ‬ ‫نر‬‫ك‬‫ب‬ ‫أيب‬ ‫نعن‬
.‫تعاىل‬ ‫اهلل‬ ‫رقه‬ ‫معني‬ ‫بن‬ ‫حييى‬ ‫مالفه‬ ‫عن‬ ‫ي‬ ‫املرو‬ ‫عيل‬ ‫بن‬
.....................................
7
2
-
‫الشفا‬ ‫كتاب‬
‫عيا‬ (‫للقا‬
.
‫نزي‬‫ا‬‫ال‬ ‫ند‬‫م‬‫ُم‬ ‫م‬ ‫نا‬‫ل‬‫ا‬ ‫نن‬‫ع‬ ‫ن‬‫يس‬‫الاابل‬ ‫الااي‬ ‫عدد‬ ‫عن‬ ‫لوي‬ ‫الع‬ ‫اإلمام‬ ‫إىل‬ ‫السابقة‬ ‫وباألسانيد‬
‫ن‬‫س‬‫اإل‬ ،‫ني‬‫ش‬ ‫نن‬‫ع‬ ‫نزي‬‫ا‬‫ال‬ ‫ند‬‫م‬‫ُم‬ ‫الددر‬ ‫والده‬ ‫عن‬
‫ند‬‫د‬‫ع‬ ‫نز‬‫ع‬‫ال‬ ‫نن‬‫ع‬ ‫ناري‬‫ص‬‫األأ‬ ‫نا‬‫ي‬‫كر‬ (‫نا‬‫ق‬‫ال‬ ‫الم‬
‫ند‬‫ن‬‫ن‬‫ق‬‫أ‬ ‫نن‬‫ن‬‫ن‬‫ب‬ ‫نيل‬‫ن‬‫ن‬‫ع‬ ‫نر‬‫ن‬‫ن‬‫خ‬‫الف‬ ‫نن‬‫ن‬‫ن‬‫ع‬ ‫نوخي‬‫ن‬‫ن‬‫ا‬‫ا‬ ‫ند‬‫ن‬‫ن‬‫م‬‫ُم‬ ‫نن‬‫ن‬‫ن‬‫ب‬ ‫ند‬‫ن‬‫ن‬‫ق‬‫أ‬ ‫ناس‬‫ن‬‫ن‬‫د‬‫الع‬ ‫أيب‬ ‫نن‬‫ن‬‫ن‬‫ع‬ ‫نرات‬‫ن‬‫ن‬‫ف‬‫ال‬ ‫نن‬‫ن‬‫ن‬‫ب‬ ‫يم‬ ‫نر‬‫ن‬‫ن‬‫ل‬‫ا‬
‫ند‬‫م‬‫ُم‬ ‫نن‬‫ب‬ ‫نى‬‫ي‬‫حي‬ ‫نن‬‫س‬‫احل‬ ‫أيب‬ ‫عن‬ ‫عن‬ ‫الدخاري‬
‫نائ‬‫ص‬‫ال‬ ‫نن‬‫ب‬‫ا‬
‫نه‬‫ق‬‫ر‬ ‫نا‬‫ي‬‫ع‬ (‫نا‬‫ق‬‫ال‬ ‫نه‬‫ف‬‫مال‬ ‫نن‬‫ع‬
.‫تعاىل‬ ‫اهلل‬
..................................
8
2
-
‫للداوي‬ ‫الساة‬ ‫رشح‬
‫ن‬
‫نزي‬‫ا‬‫ال‬ ‫ند‬‫م‬‫ُم‬ ‫م‬ ‫نا‬‫ل‬‫ا‬ ‫نن‬‫ع‬ ‫ن‬‫يس‬‫الاابل‬ ‫الااي‬ ‫عدد‬ ‫عن‬ ‫لوي‬ ‫الع‬ ‫اإلمام‬ ‫إىل‬ ‫السابقة‬ ‫وباألسانيد‬
‫نن‬‫ب‬ ‫نافظ‬‫حل‬‫ا‬ ‫نن‬‫ع‬ ‫ناري‬‫ص‬‫األأ‬ ‫كريا‬ (‫القا‬ ‫اإلسالم‬ ،‫شي‬ ‫عن‬ ‫الازي‬ ‫ُممد‬ ‫الددر‬ ‫والده‬ ‫عن‬
أسانيدي إلى الأوائل العجلونية وأسانيد الكتب الأربعين إلى مؤلفيها.pdf
أسانيدي إلى الأوائل العجلونية وأسانيد الكتب الأربعين إلى مؤلفيها.pdf
أسانيدي إلى الأوائل العجلونية وأسانيد الكتب الأربعين إلى مؤلفيها.pdf
أسانيدي إلى الأوائل العجلونية وأسانيد الكتب الأربعين إلى مؤلفيها.pdf
أسانيدي إلى الأوائل العجلونية وأسانيد الكتب الأربعين إلى مؤلفيها.pdf
أسانيدي إلى الأوائل العجلونية وأسانيد الكتب الأربعين إلى مؤلفيها.pdf
أسانيدي إلى الأوائل العجلونية وأسانيد الكتب الأربعين إلى مؤلفيها.pdf

More Related Content

Similar to أسانيدي إلى الأوائل العجلونية وأسانيد الكتب الأربعين إلى مؤلفيها.pdf

Arabic bible nehemiah
Arabic bible nehemiahArabic bible nehemiah
Arabic bible nehemiahFreeBibles
 
إسرائيل – منزل على الرمال – مصيره الى الانهيار.pptx
إسرائيل – منزل على الرمال – مصيره الى الانهيار.pptxإسرائيل – منزل على الرمال – مصيره الى الانهيار.pptx
إسرائيل – منزل على الرمال – مصيره الى الانهيار.pptxSabry Shaheen
 
دلائل النبوة
دلائل النبوةدلائل النبوة
دلائل النبوةguest87d612
 
Bimbingan tilawatil qur’an
Bimbingan tilawatil qur’an Bimbingan tilawatil qur’an
Bimbingan tilawatil qur’an Yulef Dian
 
Ltwyl hdm lldyn_______1
Ltwyl hdm lldyn_______1Ltwyl hdm lldyn_______1
Ltwyl hdm lldyn_______1ssuser2e4a96
 
اجماع الطائفة على اسلام الفرق المخالفة.pdf
اجماع الطائفة على اسلام الفرق المخالفة.pdfاجماع الطائفة على اسلام الفرق المخالفة.pdf
اجماع الطائفة على اسلام الفرق المخالفة.pdfأنور غني الموسوي
 
arabic qt 201902_ فبراير
arabic qt 201902_ فبرايرarabic qt 201902_ فبراير
arabic qt 201902_ فبرايرelhayalaka
 

Similar to أسانيدي إلى الأوائل العجلونية وأسانيد الكتب الأربعين إلى مؤلفيها.pdf (20)

Arabic bible nehemiah
Arabic bible nehemiahArabic bible nehemiah
Arabic bible nehemiah
 
إسرائيل – منزل على الرمال – مصيره الى الانهيار.pptx
إسرائيل – منزل على الرمال – مصيره الى الانهيار.pptxإسرائيل – منزل على الرمال – مصيره الى الانهيار.pptx
إسرائيل – منزل على الرمال – مصيره الى الانهيار.pptx
 
دلائل النبوة
دلائل النبوةدلائل النبوة
دلائل النبوة
 
(20) سليمان عليه السلام
(20) سليمان عليه السلام(20) سليمان عليه السلام
(20) سليمان عليه السلام
 
كان اللهُ ولم يكُنْ شيءٌ قبلَه
كان اللهُ ولم يكُنْ شيءٌ قبلَهكان اللهُ ولم يكُنْ شيءٌ قبلَه
كان اللهُ ولم يكُنْ شيءٌ قبلَه
 
Naamusa islaamaa
Naamusa islaamaaNaamusa islaamaa
Naamusa islaamaa
 
(7) إبراهيم عليه السلام
(7) إبراهيم عليه السلام(7) إبراهيم عليه السلام
(7) إبراهيم عليه السلام
 
برالوالدين
برالوالدينبرالوالدين
برالوالدين
 
الصحيح من أخبار الذبيح.pdf
الصحيح من أخبار الذبيح.pdfالصحيح من أخبار الذبيح.pdf
الصحيح من أخبار الذبيح.pdf
 
Bimbingan tilawatil qur’an
Bimbingan tilawatil qur’an Bimbingan tilawatil qur’an
Bimbingan tilawatil qur’an
 
Ltwyl hdm lldyn_______1
Ltwyl hdm lldyn_______1Ltwyl hdm lldyn_______1
Ltwyl hdm lldyn_______1
 
(20) سليمان عليه السلام
(20) سليمان عليه السلام(20) سليمان عليه السلام
(20) سليمان عليه السلام
 
Baik dan halal
Baik dan halalBaik dan halal
Baik dan halal
 
Baik dan halal
Baik dan halalBaik dan halal
Baik dan halal
 
اسلام الفرق المخالفة.pdf
 اسلام الفرق المخالفة.pdf اسلام الفرق المخالفة.pdf
اسلام الفرق المخالفة.pdf
 
اجماع الطائفة على اسلام الفرق المخالفة.pdf
اجماع الطائفة على اسلام الفرق المخالفة.pdfاجماع الطائفة على اسلام الفرق المخالفة.pdf
اجماع الطائفة على اسلام الفرق المخالفة.pdf
 
(11) يعقوب عليه السلام
(11) يعقوب عليه السلام(11) يعقوب عليه السلام
(11) يعقوب عليه السلام
 
الرضا بعد القضاء
الرضا بعد القضاءالرضا بعد القضاء
الرضا بعد القضاء
 
كونوا قرانا يمشى بين الناس
كونوا قرانا يمشى بين الناسكونوا قرانا يمشى بين الناس
كونوا قرانا يمشى بين الناس
 
arabic qt 201902_ فبراير
arabic qt 201902_ فبرايرarabic qt 201902_ فبراير
arabic qt 201902_ فبراير
 

More from سمير بسيوني

التسهيل لعلوم التنزيل تفسير ابن جزي 3.pdf
التسهيل لعلوم التنزيل تفسير ابن جزي 3.pdfالتسهيل لعلوم التنزيل تفسير ابن جزي 3.pdf
التسهيل لعلوم التنزيل تفسير ابن جزي 3.pdfسمير بسيوني
 
التسهيل لعلوم التنزيل تفسير ابن جزي 2.pdf
التسهيل لعلوم التنزيل تفسير ابن جزي 2.pdfالتسهيل لعلوم التنزيل تفسير ابن جزي 2.pdf
التسهيل لعلوم التنزيل تفسير ابن جزي 2.pdfسمير بسيوني
 
التسهيل لعلوم التنزيل تفسير ابن جزي 1.pdf
التسهيل لعلوم التنزيل تفسير ابن جزي 1.pdfالتسهيل لعلوم التنزيل تفسير ابن جزي 1.pdf
التسهيل لعلوم التنزيل تفسير ابن جزي 1.pdfسمير بسيوني
 
التسهيل لعلوم التنزيل تفسير ابن جزي 4.pdf
التسهيل لعلوم التنزيل تفسير ابن جزي 4.pdfالتسهيل لعلوم التنزيل تفسير ابن جزي 4.pdf
التسهيل لعلوم التنزيل تفسير ابن جزي 4.pdfسمير بسيوني
 
أوجه وقف حمزة على الكلمات القرآنية المهموزة من كتاب البدور الزاهرة.pdf
أوجه وقف حمزة على الكلمات القرآنية المهموزة من كتاب البدور الزاهرة.pdfأوجه وقف حمزة على الكلمات القرآنية المهموزة من كتاب البدور الزاهرة.pdf
أوجه وقف حمزة على الكلمات القرآنية المهموزة من كتاب البدور الزاهرة.pdfسمير بسيوني
 
التسهيل لعلوم التنزيل تفسير ابن جزي الكلبي.pdf
التسهيل لعلوم التنزيل تفسير ابن جزي الكلبي.pdfالتسهيل لعلوم التنزيل تفسير ابن جزي الكلبي.pdf
التسهيل لعلوم التنزيل تفسير ابن جزي الكلبي.pdfسمير بسيوني
 
الكامل في القراءات الخمسين 6.pdf
 الكامل في القراءات الخمسين 6.pdf الكامل في القراءات الخمسين 6.pdf
الكامل في القراءات الخمسين 6.pdfسمير بسيوني
 
الكامل في القراءات الخمسين 5.pdf
 الكامل في القراءات الخمسين 5.pdf الكامل في القراءات الخمسين 5.pdf
الكامل في القراءات الخمسين 5.pdfسمير بسيوني
 
الكامل في القراءات الخمسين 4.pdf
 الكامل في القراءات الخمسين 4.pdf الكامل في القراءات الخمسين 4.pdf
الكامل في القراءات الخمسين 4.pdfسمير بسيوني
 
الكامل في القراءات الخمسين 3.pdf
 الكامل في القراءات الخمسين 3.pdf الكامل في القراءات الخمسين 3.pdf
الكامل في القراءات الخمسين 3.pdfسمير بسيوني
 
الكامل في القراءات الخمسين 2.pdf
 الكامل في القراءات الخمسين 2.pdf الكامل في القراءات الخمسين 2.pdf
الكامل في القراءات الخمسين 2.pdfسمير بسيوني
 
الكامل في القراءات الخمسين 1.pdf
 الكامل في القراءات الخمسين 1.pdf الكامل في القراءات الخمسين 1.pdf
الكامل في القراءات الخمسين 1.pdfسمير بسيوني
 
الكامل في القراءات الخمسين 7.pdf
 الكامل في القراءات الخمسين 7.pdf الكامل في القراءات الخمسين 7.pdf
الكامل في القراءات الخمسين 7.pdfسمير بسيوني
 
نبراس الطلاب في رسم وضبط حروف الكتاب.pdf
نبراس الطلاب في رسم وضبط حروف الكتاب.pdfنبراس الطلاب في رسم وضبط حروف الكتاب.pdf
نبراس الطلاب في رسم وضبط حروف الكتاب.pdfسمير بسيوني
 
مصحف دولة الكويت للقراءات العشر.pdf
مصحف دولة الكويت للقراءات العشر.pdfمصحف دولة الكويت للقراءات العشر.pdf
مصحف دولة الكويت للقراءات العشر.pdfسمير بسيوني
 
شرح منحة مولي البر للشيخ الأبياري فيما زاده النشر على الشاطبية والدرة للشيخ ...
شرح منحة مولي البر للشيخ الأبياري فيما زاده النشر على الشاطبية والدرة للشيخ ...شرح منحة مولي البر للشيخ الأبياري فيما زاده النشر على الشاطبية والدرة للشيخ ...
شرح منحة مولي البر للشيخ الأبياري فيما زاده النشر على الشاطبية والدرة للشيخ ...سمير بسيوني
 
الشاطبية والدرة في القراءات العشر الصغرى.pdf
الشاطبية والدرة في القراءات العشر الصغرى.pdfالشاطبية والدرة في القراءات العشر الصغرى.pdf
الشاطبية والدرة في القراءات العشر الصغرى.pdfسمير بسيوني
 
كتب ومؤلفات وأبحاث العلامة الشيخ عبد الفتاح القاضي المجلد 7.pdf
كتب ومؤلفات وأبحاث العلامة الشيخ عبد الفتاح القاضي المجلد 7.pdfكتب ومؤلفات وأبحاث العلامة الشيخ عبد الفتاح القاضي المجلد 7.pdf
كتب ومؤلفات وأبحاث العلامة الشيخ عبد الفتاح القاضي المجلد 7.pdfسمير بسيوني
 
كتب ومؤلفات وأبحاث العلامة الشيخ عبد الفتاح القاضي المجلد 6.pdf
كتب ومؤلفات وأبحاث العلامة الشيخ عبد الفتاح القاضي المجلد 6.pdfكتب ومؤلفات وأبحاث العلامة الشيخ عبد الفتاح القاضي المجلد 6.pdf
كتب ومؤلفات وأبحاث العلامة الشيخ عبد الفتاح القاضي المجلد 6.pdfسمير بسيوني
 
كتب ومؤلفات وأبحاث العلامة الشيخ عبد الفتاح القاضي المجلد 2.pdf
كتب ومؤلفات وأبحاث العلامة الشيخ عبد الفتاح القاضي المجلد 2.pdfكتب ومؤلفات وأبحاث العلامة الشيخ عبد الفتاح القاضي المجلد 2.pdf
كتب ومؤلفات وأبحاث العلامة الشيخ عبد الفتاح القاضي المجلد 2.pdfسمير بسيوني
 

More from سمير بسيوني (20)

التسهيل لعلوم التنزيل تفسير ابن جزي 3.pdf
التسهيل لعلوم التنزيل تفسير ابن جزي 3.pdfالتسهيل لعلوم التنزيل تفسير ابن جزي 3.pdf
التسهيل لعلوم التنزيل تفسير ابن جزي 3.pdf
 
التسهيل لعلوم التنزيل تفسير ابن جزي 2.pdf
التسهيل لعلوم التنزيل تفسير ابن جزي 2.pdfالتسهيل لعلوم التنزيل تفسير ابن جزي 2.pdf
التسهيل لعلوم التنزيل تفسير ابن جزي 2.pdf
 
التسهيل لعلوم التنزيل تفسير ابن جزي 1.pdf
التسهيل لعلوم التنزيل تفسير ابن جزي 1.pdfالتسهيل لعلوم التنزيل تفسير ابن جزي 1.pdf
التسهيل لعلوم التنزيل تفسير ابن جزي 1.pdf
 
التسهيل لعلوم التنزيل تفسير ابن جزي 4.pdf
التسهيل لعلوم التنزيل تفسير ابن جزي 4.pdfالتسهيل لعلوم التنزيل تفسير ابن جزي 4.pdf
التسهيل لعلوم التنزيل تفسير ابن جزي 4.pdf
 
أوجه وقف حمزة على الكلمات القرآنية المهموزة من كتاب البدور الزاهرة.pdf
أوجه وقف حمزة على الكلمات القرآنية المهموزة من كتاب البدور الزاهرة.pdfأوجه وقف حمزة على الكلمات القرآنية المهموزة من كتاب البدور الزاهرة.pdf
أوجه وقف حمزة على الكلمات القرآنية المهموزة من كتاب البدور الزاهرة.pdf
 
التسهيل لعلوم التنزيل تفسير ابن جزي الكلبي.pdf
التسهيل لعلوم التنزيل تفسير ابن جزي الكلبي.pdfالتسهيل لعلوم التنزيل تفسير ابن جزي الكلبي.pdf
التسهيل لعلوم التنزيل تفسير ابن جزي الكلبي.pdf
 
الكامل في القراءات الخمسين 6.pdf
 الكامل في القراءات الخمسين 6.pdf الكامل في القراءات الخمسين 6.pdf
الكامل في القراءات الخمسين 6.pdf
 
الكامل في القراءات الخمسين 5.pdf
 الكامل في القراءات الخمسين 5.pdf الكامل في القراءات الخمسين 5.pdf
الكامل في القراءات الخمسين 5.pdf
 
الكامل في القراءات الخمسين 4.pdf
 الكامل في القراءات الخمسين 4.pdf الكامل في القراءات الخمسين 4.pdf
الكامل في القراءات الخمسين 4.pdf
 
الكامل في القراءات الخمسين 3.pdf
 الكامل في القراءات الخمسين 3.pdf الكامل في القراءات الخمسين 3.pdf
الكامل في القراءات الخمسين 3.pdf
 
الكامل في القراءات الخمسين 2.pdf
 الكامل في القراءات الخمسين 2.pdf الكامل في القراءات الخمسين 2.pdf
الكامل في القراءات الخمسين 2.pdf
 
الكامل في القراءات الخمسين 1.pdf
 الكامل في القراءات الخمسين 1.pdf الكامل في القراءات الخمسين 1.pdf
الكامل في القراءات الخمسين 1.pdf
 
الكامل في القراءات الخمسين 7.pdf
 الكامل في القراءات الخمسين 7.pdf الكامل في القراءات الخمسين 7.pdf
الكامل في القراءات الخمسين 7.pdf
 
نبراس الطلاب في رسم وضبط حروف الكتاب.pdf
نبراس الطلاب في رسم وضبط حروف الكتاب.pdfنبراس الطلاب في رسم وضبط حروف الكتاب.pdf
نبراس الطلاب في رسم وضبط حروف الكتاب.pdf
 
مصحف دولة الكويت للقراءات العشر.pdf
مصحف دولة الكويت للقراءات العشر.pdfمصحف دولة الكويت للقراءات العشر.pdf
مصحف دولة الكويت للقراءات العشر.pdf
 
شرح منحة مولي البر للشيخ الأبياري فيما زاده النشر على الشاطبية والدرة للشيخ ...
شرح منحة مولي البر للشيخ الأبياري فيما زاده النشر على الشاطبية والدرة للشيخ ...شرح منحة مولي البر للشيخ الأبياري فيما زاده النشر على الشاطبية والدرة للشيخ ...
شرح منحة مولي البر للشيخ الأبياري فيما زاده النشر على الشاطبية والدرة للشيخ ...
 
الشاطبية والدرة في القراءات العشر الصغرى.pdf
الشاطبية والدرة في القراءات العشر الصغرى.pdfالشاطبية والدرة في القراءات العشر الصغرى.pdf
الشاطبية والدرة في القراءات العشر الصغرى.pdf
 
كتب ومؤلفات وأبحاث العلامة الشيخ عبد الفتاح القاضي المجلد 7.pdf
كتب ومؤلفات وأبحاث العلامة الشيخ عبد الفتاح القاضي المجلد 7.pdfكتب ومؤلفات وأبحاث العلامة الشيخ عبد الفتاح القاضي المجلد 7.pdf
كتب ومؤلفات وأبحاث العلامة الشيخ عبد الفتاح القاضي المجلد 7.pdf
 
كتب ومؤلفات وأبحاث العلامة الشيخ عبد الفتاح القاضي المجلد 6.pdf
كتب ومؤلفات وأبحاث العلامة الشيخ عبد الفتاح القاضي المجلد 6.pdfكتب ومؤلفات وأبحاث العلامة الشيخ عبد الفتاح القاضي المجلد 6.pdf
كتب ومؤلفات وأبحاث العلامة الشيخ عبد الفتاح القاضي المجلد 6.pdf
 
كتب ومؤلفات وأبحاث العلامة الشيخ عبد الفتاح القاضي المجلد 2.pdf
كتب ومؤلفات وأبحاث العلامة الشيخ عبد الفتاح القاضي المجلد 2.pdfكتب ومؤلفات وأبحاث العلامة الشيخ عبد الفتاح القاضي المجلد 2.pdf
كتب ومؤلفات وأبحاث العلامة الشيخ عبد الفتاح القاضي المجلد 2.pdf
 

أسانيدي إلى الأوائل العجلونية وأسانيد الكتب الأربعين إلى مؤلفيها.pdf

 • 2. ‫صفحة‬ 2 ‫من‬ 33 .‫املقدمة‬ ‫األ‬ ‫هذه‬ ‫خص‬ ‫الذي‬ ، ‫العاملني‬ ‫رب‬ ‫هلل‬ ‫احلمد‬ ، ‫ناا‬‫س‬‫اإل‬ ‫برشف‬ ‫املحمدية‬ ‫مة‬ ‫ن‬‫ع‬‫و‬ ، ‫نا‬‫د‬‫ا‬‫ع‬‫ال‬ ‫نيد‬‫س‬‫و‬ ‫م‬ ‫د‬ ‫ند‬‫ل‬‫و‬ ‫سيد‬ ‫عىل‬ ‫األكمالن‬ ‫األمتان‬ ‫والسالم‬ ‫والصالة‬ ‫ىل‬ ‫؛‬ ‫وبعد‬ ‫التاا‬ ‫يوم‬ ‫إىل‬ ‫وااله‬ ‫ومن‬ ‫دله‬ ‫فقد‬ ‫نارم‬‫ك‬‫األ‬ ‫نا‬‫ا‬‫علامئ‬ ‫أقوال‬ ‫من‬ ‫كثري‬ ‫يف‬ ‫عليه‬ ‫واحلث‬ ‫اإلساا‬ ‫رشف‬ ‫من‬ ‫ور‬ َ ‫نال‬َ‫ق‬ َ‫ن‬‫ي‬‫نري‬‫س‬ ‫نن‬ْ‫ب‬ ‫ند‬َّ‫َم‬ ‫ا‬ ‫ُم‬ ْ‫ن‬َ‫ع‬ ‫صحيحه‬ ‫يف‬ ‫مسلم‬ ‫اإلمام‬ ‫ه‬ ‫أور‬ ‫ما‬ ‫وماه‬ ، ‫الكدار‬ .ْ‫ام‬‫ك‬َ‫ا‬‫ي‬ َ‫ون‬‫ا‬‫ذ‬ ‫ا‬ ‫خ‬ْ‫َأ‬‫ت‬ ْ‫ن‬َّ‫م‬َ‫ع‬ ‫وا‬ ‫ا‬‫ر‬‫ا‬‫ظ‬ْ‫ن‬‫ا‬َ‫ف‬ ٌ‫ن‬‫ي‬ َ‫م‬ْ‫ل‬‫ع‬ْ‫ل‬‫ا‬ ‫ا‬َ‫ذ‬َ‫ه‬ َّ‫ن‬‫إ‬ ‫ن‬‫ن‬ْ‫د‬َ‫ع‬ ‫أن‬ ‫نحيحه‬‫ن‬‫ص‬ ‫يف‬ ‫نلم‬‫ن‬‫س‬‫م‬ ‫نام‬‫ن‬‫م‬‫اإل‬ ‫أور‬ ‫نا‬‫ن‬‫ض‬‫وأي‬ ‫ا‬ ‫نول‬‫ن‬‫ا‬‫ق‬َ‫ي‬ ‫نان‬‫ن‬‫ك‬ ‫ا‬َ‫نار‬‫ن‬َ‫د‬‫ا‬ْ‫مل‬‫ا‬ َ‫ن‬‫ن‬‫ن‬ْ‫ب‬ َّ ‫اَّلل‬ َ‫د‬ .َ‫ء‬‫ا‬ َ ‫ش‬ ‫ا‬َ‫م‬ َ‫ء‬‫ا‬ َ ‫ش‬ ْ‫ن‬َ‫م‬ َ ‫ال‬َ‫ق‬َ‫ل‬ ‫ا‬ ‫َا‬‫ا‬ ْ ‫س‬‫اإل‬ َ‫ال‬ْ‫و‬َ‫ل‬َ‫و‬ ‫ين‬ِّ‫الد‬ َ‫ن‬‫م‬ ‫ا‬ ‫َا‬‫ا‬ ْ ‫س‬‫اإل‬ ‫اب‬ ‫ود‬ ‫نراوي‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ل‬‫ا‬ ‫نال‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫خ‬‫أل‬ ‫نام‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ا‬‫ا‬ ‫نه‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ب‬‫كتا‬ ‫يف‬ ‫ي‬ ‫ندا‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ا‬‫الد‬ ‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ي‬‫اال‬ ‫أور‬ ‫ند‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ق‬‫و‬ ‫ن‬ ‫نول‬‫ن‬‫ق‬‫ي‬ ، ‫ن‬‫ن‬‫د‬‫ا‬ ‫نن‬‫ن‬‫ب‬ ‫ند‬‫ن‬‫ق‬‫أ‬ ،‫نمع‬‫ن‬‫س‬ ‫ن‬ ‫نول‬‫ق‬‫ي‬ ‫نان‬‫ن‬‫ك‬ ‫ناء‬‫ن‬ ‫ر‬ ‫نن‬‫ن‬‫ب‬ ‫نامر‬‫ن‬‫ع‬ ‫نن‬‫ن‬‫ع‬ ‫نام‬‫س‬‫ال‬ « ‫ا‬ ‫إساا‬ ‫طل‬ ‫الساة‬ ‫من‬ ‫لعلو‬ .» ‫نانيد‬‫س‬‫أ‬ ‫ن‬‫ع‬ ‫نىل‬‫ع‬ ،‫أقدم‬ ‫ذلك‬ ‫أ‬ ‫فمن‬ ‫ي‬ ‫ناب‬‫ت‬‫ك‬ ‫يف‬ ‫نذكورة‬‫مل‬‫ا‬ ‫ن‬‫ت‬‫الك‬ ‫إىل‬ ( ‫واملشتهر‬ ) ‫املرسلني‬ ‫سيد‬ ‫يث‬ ‫ا‬ ‫أ‬ ‫من‬ ‫ديثا‬ ‫أربعني‬ ‫يف‬‫الثمني‬‫ااوهر‬‫عقد‬ ‫نم‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫س‬‫با‬ [ ‫نة‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ي‬‫لون‬ ‫الع‬ ‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ئ‬‫األوا‬ ] ‫نوي‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ل‬ ‫الع‬ ‫نامعي‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫س‬‫إ‬ ‫نام‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫م‬‫لإل‬ ‫نو‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ت‬‫امل‬
 • 3. ‫صفحة‬ 3 ‫من‬ 33 1162 ‫ري‬ ‫ه‬ ‫ن‬‫ئ‬‫األوا‬ ‫نيهم‬‫ل‬‫ع‬ ،‫نمع‬‫س‬ ‫الذين‬ ‫مشاخيي‬ ‫من‬ ‫بداية‬ ‫نة‬‫ي‬‫لون‬ ‫الع‬ ‫أصحاب‬ ‫إىل‬ ‫وماه‬‫لوي‬ ‫الع‬ ‫اإلمام‬ ‫إىل‬ ‫األربعني‬ ‫الكت‬ ‫األوائ‬ ‫يف‬‫املذكورة‬ ‫اهلل‬‫عسى‬ ، ‫أن‬ ‫هبا‬ ‫ياف‬ ‫مقدمات‬ ‫إىل‬ ‫الة‬ ‫الع‬ ‫هذه‬ ‫يف‬ ‫التوس‬ ‫إىل‬ ‫أتلر‬ ‫ومل‬، ‫نن‬‫م‬ ‫نا‬‫ن‬‫مظا‬ ‫يف‬ ‫ند‬ ‫تو‬ ‫نياء‬‫ش‬‫األ‬ ‫نذه‬‫ه‬‫ف‬ ‫م‬ ‫نرا‬‫ت‬ ‫أو‬ ‫والفهارس‬ ‫األسانيد‬ ‫علم‬ ‫عن‬ ‫ن‬‫ع‬ ‫نا‬‫ا‬‫ه‬ ‫نت‬ ‫اقت‬ ‫نذا‬‫ل‬ ، ‫نانيد‬‫س‬‫واأل‬ ‫م‬ ‫الرتا‬ ‫كت‬ ‫يف‬ ‫ن‬ ‫نديف‬ ‫أ‬ ‫نه‬‫ع‬‫نف‬ ‫نون‬‫ك‬‫ي‬ ‫نا‬‫م‬ ‫ىل‬ .‫املوفق‬ ‫واهلل‬ ، ‫مقصده‬ ‫عن‬ ‫املوضوع‬ ‫خيرج‬ ‫وال‬ ‫ن‬ ‫رأيى‬ ‫إىل‬ ‫العم‬ ،‫قسم‬ ‫وقد‬ ‫زاء‬ ‫أ‬ ‫ن‬ ‫وهي‬ ‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ئ‬‫األوا‬ ‫ناب‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ت‬‫ك‬ ‫يف‬ ‫ة‬ ‫نوار‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ل‬‫ا‬ ‫نني‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ع‬‫األرب‬ ‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ت‬‫الك‬ ‫نامء‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫س‬‫أ‬ ‫نر‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ك‬‫ذ‬ ‫ن‬ ‫األول‬ ‫نزء‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ا‬‫ا‬ .‫لونية‬ ‫الع‬ .‫لوي‬ ‫الع‬ ‫اإلمام‬ ‫إىل‬ ‫أسانيدي‬ ‫ذكر‬ ‫ن‬ ‫الثاي‬ ‫اازء‬ ‫أسانيد‬ ‫ذكر‬ ‫ن‬ ‫الثالث‬ ‫اازء‬ ‫األربعني‬ ‫أصحاهبا‬ ‫إىل‬ ‫لوي‬ ‫الع‬ ‫من‬ ‫كتاب‬ . ‫نوم‬‫ن‬‫ي‬ ‫نا‬‫ن‬‫ا‬‫يا‬ ‫موا‬ ‫نه‬‫ن‬‫ب‬ ‫ن‬‫ن‬‫ق‬‫ويث‬ ، ‫نه‬‫ن‬‫ه‬ ‫لو‬ ‫نا‬‫ن‬‫ص‬‫خال‬ ‫ن‬‫ن‬‫م‬‫الع‬ ‫نذا‬‫ن‬‫ه‬ ‫ن‬‫ن‬‫د‬‫يتق‬ ‫أن‬ ‫اهلل‬ ‫نأل‬‫ن‬‫س‬‫وأ‬ ‫اهلل‬ ‫صىل‬ ‫ُممد‬ ‫ندياا‬ ‫رفقة‬ ‫به‬ ‫قاا‬ ‫وير‬ ‫ات‬ ‫الدر‬ ‫به‬ ‫ويرفعاا‬ ، ‫به‬ ‫وياف‬‫القيامة‬ .‫وسلم‬ ‫عليه‬
 • 4. ‫صفحة‬ 4 ‫من‬ 33 .‫العاملني‬ ‫رب‬ ‫هلل‬ ‫احلمد‬ ‫ن‬ ‫أن‬ ‫عوانا‬ ‫ودخر‬ ‫وكتدهن‬ ‫يم‬ ‫الر‬ ‫عدد‬ ‫بن‬ ‫سمري‬ ‫بسيوي‬ ‫عيل‬ ‫عام‬ ‫األول‬ ‫ربي‬ ‫شهر‬ ‫من‬ ‫التاس‬ ‫ااميس‬ ‫ليلة‬ 1438 .‫ري‬ ‫ه‬ ‫يسمرب‬ ‫شهر‬ ‫من‬ ‫الثامن‬ ‫واملوافق‬ 2016 ‫م‬ .
 • 5. ‫صفحة‬ 5 ‫من‬ 33 ‫األربعني‬ ‫الكت‬ ‫أسامء‬ ‫ذكر‬ ‫ن‬ ‫األول‬ ‫اازء‬ ‫التي‬ .‫أوائله‬ ‫لوي‬ ‫الع‬ ‫احلافظ‬ ‫ماها‬ ‫استقى‬ 1 - ‫أمور‬ ‫من‬ ‫املخت‬ ‫الصحيح‬ ‫املساد‬ ‫"ااام‬ ‫واسمه‬ ‫الدخاري‬ ‫صحيح‬ ‫ن‬ ‫كتاب‬ ‫نول‬‫س‬‫ر‬ ‫نرية‬‫ن‬‫ا‬‫امل‬ ‫نن‬‫ن‬‫ب‬ ‫نراهيم‬‫ن‬‫ب‬‫إ‬ ‫نن‬‫ن‬‫ب‬ ‫نامعي‬‫ن‬‫س‬‫إ‬ ‫نن‬‫ن‬‫ب‬ ‫ند‬‫ن‬‫م‬‫ُم‬ ‫نام‬‫ن‬‫م‬‫لإل‬ " ‫نه‬‫ن‬‫م‬‫وأيا‬ ‫نااه‬‫ن‬‫س‬‫و‬ ‫نلم‬‫ن‬‫س‬‫و‬ ‫نه‬‫ن‬‫ي‬‫عل‬ ‫اهلل‬ ‫نىل‬‫ن‬‫ص‬ ‫اهلل‬ ‫ن‬ ‫(املتو‬ ‫اهلل‬ ‫عدد‬ ‫أبو‬ ،‫الدخاري‬ 256 )‫ـه‬ 2 - ‫نو‬‫ن‬‫ب‬‫أ‬ ‫ناج‬‫ن‬ ‫احل‬ ‫نن‬‫ن‬‫ب‬ ‫نلم‬‫ن‬‫س‬‫م‬ ‫نام‬‫ن‬‫م‬‫لإل‬ "‫نلم‬‫ن‬‫س‬‫م‬ ‫نحيح‬‫ن‬‫ص‬ " ‫نمى‬‫ن‬‫س‬‫وامل‬ ‫نحيح‬‫ن‬‫ص‬‫ال‬ ‫نام‬‫ن‬‫ا‬‫ا‬ ‫ن‬ ‫ناب‬‫ن‬‫ت‬‫ك‬ ‫ن‬ ‫(املتو‬ ‫الايسابوري‬ ‫القشريي‬ ‫احلسن‬ 261 )‫ـه‬ 3 - ‫سا‬ ‫كتابن‬ ‫ن‬ ‫نو‬‫ت‬‫(امل‬ ‫نتاي‬ ْ ‫س‬ َ ِّ ‫الس‬ ‫نعث‬‫ش‬‫األ‬ ‫بن‬ ‫سليامن‬ ‫او‬ ‫أبو‬ ‫ن‬ ‫لإلمام‬ ، ‫او‬ ‫أيب‬ ‫ن‬ 275 .)‫ـه‬ 4 - ‫الرتمذي‬ ‫عيسى‬ ‫بن‬ ‫ُممد‬ ‫عيسى‬ ‫أليب‬ ‫الرتمذي‬ ‫بسان‬ ‫واملعروف‬‫الكدري‬ ‫ااام‬ ‫ن‬‫كتاب‬ ‫ن‬ ‫املتو‬ ( 279 .) ‫ـه‬ 5 - ‫أقد‬ ‫الرقن‬ ‫عدد‬ ‫أبو‬ ‫ن‬‫لإلمام‬ )‫الاسائي‬‫سان‬ (‫السان‬ ‫من‬‫تدى‬ ‫امل‬ ‫ن‬‫الكتاب‬ ‫بن‬ ‫شعي‬ ‫بن‬ ‫ن‬ ‫(املتو‬ ‫الاسائي‬ ،‫ااراساي‬ ‫عيل‬ 303 )‫ـه‬ 6 - ‫نة‬ ‫وما‬ ،‫ني‬‫ا‬‫القزوي‬ ‫ند‬‫ي‬‫يز‬ ‫نن‬‫ب‬ ‫ُممد‬ ‫اهلل‬ ‫عدد‬ ‫أبو‬ ‫ة‬ ‫ما‬ ‫نابن‬ ‫لإلمام‬ ‫ه‬ ‫ما‬ ‫ابن‬ ‫سان‬ ‫الكتابن‬ ‫ن‬ ‫(املتو‬ ‫يزيد‬ ‫أبيه‬ ‫اسم‬ 273 )‫ـه‬ 7 - ‫ندحي‬‫ن‬‫ص‬‫األ‬ ‫نامر‬‫ن‬‫ع‬ ‫أيب‬ ‫نن‬‫ن‬‫ب‬ ‫نك‬‫ن‬‫ل‬‫ما‬ ‫نن‬‫ن‬‫ب‬ ‫نس‬‫ن‬‫أ‬‫أ‬ ‫نن‬‫ن‬‫ب‬ ‫نك‬‫ن‬‫ل‬‫ما‬ ‫اهلل‬ ‫ند‬‫ن‬‫د‬‫ع‬ ‫نو‬‫ن‬‫ب‬‫أ‬ ‫نام‬‫ن‬‫م‬‫لإل‬ . ‫نأ‬‫ن‬‫ط‬‫املو‬ ‫نابن‬‫ن‬‫ت‬‫الك‬ ‫ا‬ ‫احلمريي‬ ( ‫ملدي‬ 93 - 179 ‫ـه‬ 8 - ‫ن‬ ‫(املتو‬ ‫ماه‬ ‫بن‬ ‫وطي‬ ‫بن‬ ،‫ثاب‬ ‫بن‬ ‫الاعامن‬ ‫ايفة‬ ‫أبو‬ ‫لإلمام‬ ‫ن‬ ‫ايفة‬ ‫أيب‬ ‫مساد‬ 150 )‫ـه‬
 • 6. ‫صفحة‬ 6 ‫من‬ 33 9 - ‫نن‬‫ب‬ ‫نثامن‬‫ع‬ ‫نن‬‫ب‬ ‫ناس‬‫د‬‫الع‬ ‫نن‬‫ب‬ ‫نس‬‫ي‬‫ر‬ ‫إ‬ ‫نن‬‫ب‬ ‫ند‬‫م‬‫ُم‬ ‫اهلل‬ ‫عدد‬ ‫أبو‬ ‫الشافعي‬ ‫لإلمام‬ ‫ن‬ ‫الشافعي‬ ‫مساد‬ ‫ن‬ ‫(املتو‬ ‫املكي‬ ‫القريش‬ ‫املللدي‬ ‫مااف‬ ‫عدد‬ ‫بن‬ ‫امللل‬ ‫عدد‬ ‫بن‬ ‫شاف‬ 204 .)‫ـه‬ 10 - ‫ند‬‫س‬‫أ‬ ‫نن‬‫ب‬ ‫نالل‬‫ه‬ ‫نن‬‫ب‬ ‫ن‬‫د‬‫ا‬ ‫نن‬‫ب‬ ‫ند‬‫م‬‫ُم‬ ‫نن‬‫ب‬ ‫ند‬‫ق‬‫أ‬ ‫اهلل‬ ‫ند‬‫د‬‫ع‬ ‫نو‬‫ب‬‫أ‬ ‫ن‬ ‫نام‬‫م‬‫لإل‬ ‫ن‬ ‫ن‬‫د‬‫ا‬ ‫نن‬‫ب‬ ‫ند‬‫ق‬‫أ‬ ‫مساد‬ ‫ن‬ ‫(املتو‬ ‫الشيداي‬ 241 .)‫ـه‬ 11 - ‫بن‬ ‫َن‬ ْ ‫ق‬ َّ‫الر‬ ‫د‬ْ‫د‬َ‫ع‬ ‫ن‬ْ‫ب‬ ‫اهلل‬ ‫د‬ْ‫د‬َ‫ع‬ ٍ‫د‬َّ‫َم‬ ‫ا‬ ‫ُم‬ ‫يب‬َ‫أ‬ ‫ام‬َ‫م‬‫نلإل‬ ‫الدارمي‬ ‫سان‬ ‫ن‬ ‫ن‬‫ب‬ ‫املعروف‬ ‫الدارمي‬ ‫مساد‬ ( َّ‫ي‬‫م‬‫ار‬َّ‫الد‬ ‫الفض‬ 181 - 255 .)‫ـه‬ 12 - ‫مسا‬ ‫اللياليس‬ ‫ي‬ ‫الد‬ ‫الفاريس‬ ‫او‬ ‫أبو‬ ‫او‬ ‫بن‬‫سليامن‬ ‫ن‬‫لإلمام‬ ،‫اللياليس‬ ‫او‬ ‫أيب‬‫د‬ ( 133 ‫ن‬ 204 ) ‫ـه‬ 13 - ‫ن‬ ‫(املتو‬ ‫د‬َّ‫َم‬ ‫ا‬ ‫ُم‬ ‫أبو‬ ، ّ ِّ ‫يس‬‫الك‬ ٍ ْ َ‫ن‬ ‫ن‬ْ‫ب‬‫د‬ْ‫ي‬َ ‫ا‬ ‫ق‬ ‫ن‬ْ‫ب‬‫د‬ْ‫د‬َ‫ع‬‫لإلمام‬ ،‫قيد‬‫بن‬ ‫عدد‬‫مساد‬ 249 .)‫ـه‬ 14 - ‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ب‬ ‫ناريب‬‫ن‬‫ن‬‫حل‬‫ا‬ ‫ند‬‫ن‬‫ن‬‫م‬‫ُم‬ ‫أيب‬ ‫نام‬‫ن‬‫ن‬‫م‬‫لإل‬ ، ‫نامة‬‫ن‬‫ن‬‫س‬‫أ‬ ‫أيب‬ ‫نن‬‫ن‬‫ن‬‫ب‬ ‫ناريب‬‫ن‬‫ن‬‫حل‬‫ا‬ ‫ناد‬‫ن‬‫ن‬‫س‬‫م‬ ‫ني‬‫ن‬‫ن‬‫م‬‫التمي‬ ‫نر‬‫ن‬‫ن‬‫ه‬‫ا‬ ‫نن‬‫ن‬‫ن‬‫ب‬ ‫ند‬‫ن‬‫ن‬‫م‬‫ُم‬ ‫ن‬ ‫ن‬ ‫(املتو‬ ‫أسامة‬ ‫أيب‬ ‫بابن‬ ‫املعروف‬ ‫ااصي‬ ‫ي‬ ‫الدادا‬ 282 .)‫ـه‬ 15 - ‫بن‬ ‫ااالق‬ ‫عدد‬ ‫بن‬ ‫عمرو‬ ‫بن‬ ‫أقد‬ ‫بكر‬ ‫أيب‬ ‫ن‬ ‫لإلمام‬ ‫الزخار‬ ‫بالدحر‬ ‫واملسمى‬ ‫الدزار‬ ‫مساد‬ ‫ن‬ ‫(املتو‬ ‫بالدزار‬ ‫املعروف‬ ‫العتكي‬ ‫اهلل‬ ‫عديد‬ ‫بن‬ ‫خال‬ 292 .)‫ـه‬ 16 - ‫لإلم‬ ، ‫املوصيل‬ ‫يعىل‬ ‫أيب‬ ‫مساد‬ ‫بن‬ ‫عيسى‬ ‫بن‬ ‫حييى‬ ‫بن‬ ‫اى‬‫ا‬‫ث‬‫امل‬ ‫بن‬ ‫عيل‬ ‫بن‬ ‫أقد‬ ‫يعىل‬ ‫أيب‬ ‫ن‬ ‫ام‬ ‫ن‬ ‫(املتو‬ ‫املوصيل‬ ،‫التميمي‬ ‫هالل‬ 307 .)‫ـه‬ 17 - ،‫التميمي‬ ،َ‫دد‬ْ‫ع‬َ‫م‬ ‫بن‬ ‫معاذ‬ ‫بن‬ ‫دان‬ ‫بن‬‫أقد‬ ‫بن‬‫دان‬ ‫بن‬‫ُممد‬‫لإلمام‬ ،‫دان‬ ‫ابن‬‫صحيح‬ ‫ن‬ ‫(املتو‬ ‫ستي‬‫ا‬‫د‬‫ال‬ ،‫الدارمي‬ ،‫اتم‬ ‫أبو‬ 354 .)‫ـه‬
 • 7. ‫صفحة‬ 7 ‫من‬ 33 18 - ‫ن‬ ‫لإلمام‬ ، ‫خزيمة‬‫ابن‬‫صحيح‬ ‫صالح‬ ‫بن‬ ‫املارية‬ ‫بن‬ ‫خزيمة‬ ‫بن‬ ‫إسحا‬ ‫بن‬ ‫ُممد‬ ‫بكر‬ ‫أبو‬ ‫ن‬ ‫(املتو‬ ‫الايسابوري‬ ‫السلمي‬ ‫بكر‬ ‫بن‬ 311 .)‫ـه‬ 19 - ‫نيامي‬‫ن‬‫ل‬‫ا‬ ‫نريي‬‫ن‬‫م‬‫احل‬ ‫ناف‬‫ن‬‫ن‬ ‫نن‬‫ن‬‫ب‬ ‫نام‬‫ن‬‫ا‬ ‫نن‬‫ن‬‫ب‬ ‫ا‬ ‫نر‬‫ن‬‫ل‬‫ا‬ ‫ند‬‫ن‬‫د‬‫ع‬ ‫نر‬‫ن‬‫ك‬‫ب‬ ‫نو‬‫ن‬‫ب‬‫أ‬ ‫ن‬ ‫نام‬‫ن‬‫م‬‫لإل‬ ، ‫ا‬ ‫نر‬‫ن‬‫ل‬‫ا‬ ‫ند‬‫ن‬‫د‬‫ع‬ ‫ناع‬‫ن‬‫ص‬‫م‬ ‫ن‬ ‫(املتو‬ ‫الصاعاي‬ 211 .)‫ـه‬ 20 - ‫مشكا‬ ‫ﺓ‬ ‫ﺍ‬ ‫ألنو‬ ‫ﺍﺭ‬ ‫فيما‬ ‫ﺭﻭﻱ‬ ‫عن‬ ‫ﺍ‬ ‫من‬ ‫هلل‬ ‫ﺍ‬ ‫ألخدا‬ ‫ﺭ‬ ‫نائي‬‫ن‬‫ل‬‫ال‬ ‫نريب‬‫ن‬‫ع‬ ‫نن‬‫ن‬‫ب‬‫ا‬ ‫نا‬‫ن‬‫ه‬‫مالف‬ ، ‫نريب‬‫ن‬‫ع‬ ‫نن‬‫ن‬‫ب‬‫ال‬ ( ‫األأدليس‬ 560 ‫ن‬ 638 .) ‫ـه‬ 21 - ، ‫نلم‬‫ن‬‫س‬‫م‬ ‫نو‬‫ن‬‫ب‬‫أ‬ ‫ن‬‫ن‬ ‫الع‬ ،‫ني‬‫ن‬‫ش‬ ، ‫نر‬‫ن‬‫م‬‫املع‬ ، ‫نافظ‬‫ن‬‫حل‬‫ا‬ ‫نام‬‫ن‬‫م‬‫لإل‬ ، ‫ني‬‫ن‬ ‫الك‬ ‫نلم‬‫ن‬‫س‬‫م‬ ‫أليب‬ ‫نان‬‫ن‬‫س‬‫ال‬ ‫ناب‬‫ن‬‫ت‬‫ك‬ ‫ن‬ ‫املتو‬ ( ‫ي‬ ‫الك‬ ‫ي‬ ‫الد‬ ، ‫ر‬ ‫مها‬ ‫بن‬ ‫ماعز‬ ‫بن‬ ‫مسلم‬ ‫بن‬ ‫اهلل‬ ‫عدد‬ ‫بن‬ ‫إبراهيم‬ 292 ) ‫ـه‬ 22 - ‫أ‬ ‫ن‬ ‫نام‬‫ن‬‫ن‬‫م‬‫لإل‬ ، ‫نور‬‫ن‬‫ن‬‫ص‬‫ما‬ ‫نن‬‫ن‬‫ن‬‫ب‬ ‫نعيد‬‫ن‬‫ن‬‫س‬ ‫نان‬‫ن‬‫ن‬‫س‬ ‫ناي‬‫ن‬‫ن‬‫س‬‫اارا‬ ‫نعدة‬‫ن‬‫ن‬‫ش‬ ‫نن‬‫ن‬‫ن‬‫ب‬ ‫نور‬‫ن‬‫ن‬‫ص‬‫ما‬ ‫نن‬‫ن‬‫ن‬‫ب‬ ‫نعيد‬‫ن‬‫ن‬‫س‬ ‫نثامن‬‫ن‬‫ن‬‫ع‬ ‫نو‬‫ن‬‫ن‬‫ب‬ ‫ن‬ ‫(املتو‬ ‫اي‬ ‫ااو‬ 227 )‫ـه‬ 23 - ‫أيب‬ ‫ن‬ ‫نام‬‫م‬‫لإل‬ ، ‫نيدة‬‫ش‬ ‫أيب‬ ‫نن‬‫ب‬ ‫ناع‬‫ص‬‫بم‬ ‫نهور‬‫ش‬‫وامل‬ ،‫نار‬‫ث‬‫واآل‬ ‫يث‬ ‫ا‬ ‫األ‬ ‫يف‬ ‫املصاع‬ ‫الكتاب‬ ‫ن‬ ‫نو‬‫ن‬‫ن‬‫ت‬‫(امل‬ ‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫يس‬‫العد‬ ‫نتي‬‫ن‬‫ن‬‫س‬‫خوا‬ ‫نن‬‫ن‬‫ن‬‫ب‬ ‫نثامن‬‫ن‬‫ن‬‫ع‬ ‫نن‬‫ن‬‫ن‬‫ب‬ ‫نراهيم‬‫ن‬‫ن‬‫ب‬‫إ‬ ‫نن‬‫ن‬‫ن‬‫ب‬ ‫ند‬‫ن‬‫ن‬‫م‬‫ُم‬ ‫نن‬‫ن‬‫ن‬‫ب‬ ‫اهلل‬ ‫ند‬‫ن‬‫ن‬‫د‬‫ع‬ ،‫نيدة‬‫ن‬‫ن‬‫ش‬ ‫أيب‬ ‫نن‬‫ن‬‫ن‬‫ب‬ ‫نر‬‫ن‬‫ن‬‫ك‬‫ب‬ 235 )‫ـه‬ 24 - ‫لل‬ ‫نربيف‬‫ن‬‫ك‬‫ال‬ ‫نان‬‫ن‬‫س‬‫ال‬ ‫ي‬ ‫ر‬ ْ‫نو‬‫ن‬ َ ْ ‫ا‬‫ا‬‫ا‬ ‫نى‬‫ن‬‫س‬‫مو‬ ‫نن‬‫ن‬‫ب‬ ‫نيل‬‫ن‬‫ع‬ ‫نن‬‫ن‬‫ب‬ ‫نني‬‫ن‬‫س‬‫احل‬ ‫نن‬‫ن‬‫ب‬ ‫ند‬‫ن‬‫ق‬‫أ‬ ‫ن‬ ‫نام‬‫ن‬‫م‬‫لإل‬ ،‫ني‬‫ن‬‫ق‬‫ديه‬ ‫ن‬ ‫(املتو‬ ‫الديهقي‬ ‫بكر‬ ‫أبو‬ ،‫ااراساي‬ 458 )‫ـه‬ 25 - ‫عساكر‬ ‫بابن‬ ‫املعروف‬ ‫اهلل‬ ‫هدة‬ ‫بن‬ ‫احلسن‬ ‫بن‬ ‫عيل‬ ‫القاسم‬ ‫أيب‬ ‫ن‬ ‫لإلمام‬.‫عساكر‬‫ابن‬،‫تاري‬ ‫ن‬ ‫(املتو‬ 571 )‫ـه‬
 • 8. ‫صفحة‬ 8 ‫من‬ 33 26 - ‫م‬ ‫بن‬ ‫حييى‬ ‫كريا‬ ‫أبو‬ ‫ن‬ ‫لإلمام‬ ، ‫معني‬ ‫ابن‬ ،‫تاري‬ ‫ند‬‫د‬‫ع‬ ‫نن‬‫ب‬ ‫بسلام‬ ‫بن‬ ‫يا‬ ‫بن‬ ‫عون‬ ‫بن‬ ‫عني‬ ‫ن‬ ‫(املتو‬ ‫ي‬ ‫الدادا‬ ،‫بالوالء‬ ‫املري‬ ‫الرقن‬ 233 .)‫ـه‬ 27 - ‫ن‬ ‫نو‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ت‬‫(امل‬ ‫ندي‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ص‬‫اليح‬ ‫نى‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫س‬‫مو‬ ‫نن‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ب‬ ‫نا‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ي‬‫ع‬ (‫نا‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ق‬‫ال‬ ‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ض‬‫الف‬ ‫نو‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ب‬‫أ‬ ‫ن‬ ‫نام‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫م‬‫لإل‬ ، ‫نفا‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ش‬‫ال‬ ‫ناب‬‫ن‬‫ن‬‫ت‬‫ك‬ 544 .)‫ـه‬ 28 - ‫نن‬‫ن‬‫ب‬ ‫ند‬‫ن‬‫م‬‫ُم‬ ‫نن‬‫ن‬‫ب‬ ‫نعو‬‫ن‬‫س‬‫م‬ ‫نن‬‫ن‬‫ب‬ ‫نني‬‫ن‬‫س‬‫احل‬ ‫ند‬‫ن‬‫م‬‫ُم‬ ‫نو‬‫ن‬‫ب‬‫أ‬ ،‫ناة‬‫ن‬‫س‬‫ال‬ ‫ني‬‫ن‬‫ي‬‫ُم‬ ‫ن‬ ‫نام‬‫ن‬‫م‬‫لإل‬ ، ‫نوي‬‫ن‬‫ا‬‫للد‬ ‫ناة‬‫ن‬‫س‬‫ال‬ ‫رشح‬ ‫الد‬ ‫الفراء‬ ‫ن‬ ‫(املتو‬ ‫الشافعي‬ ‫اوي‬ 516 .)‫ـه‬ 29 - ‫نح‬‫ن‬‫ض‬‫وا‬ ‫نن‬‫ن‬‫ب‬ ‫نارا‬‫ن‬‫د‬‫امل‬ ‫نن‬‫ن‬‫ب‬ ‫اهلل‬ ‫ند‬‫ن‬‫د‬‫ع‬ ‫نرقن‬‫ن‬‫ل‬‫ا‬ ‫ند‬‫ن‬‫د‬‫ع‬ ‫نو‬‫ن‬‫ب‬‫أ‬ ‫ن‬ ‫نام‬‫ن‬‫م‬‫لإل‬ ، ‫نارا‬‫ن‬‫د‬‫امل‬ ‫نن‬‫ن‬‫ب‬‫ال‬ ‫ند‬‫ن‬‫ه‬‫الز‬ ‫ناب‬‫ن‬‫ت‬‫ك‬ ‫ن‬ ‫(املتو‬ ‫ي‬ ‫و‬ ْ‫املر‬ ‫ثم‬ ‫الرتكي‬ ،‫احلاظيل‬ 181 .)‫ـه‬ 30 - ‫احلسن‬ ‫بن‬ ‫عيل‬ ‫بن‬ ‫ُممد‬ ‫ن‬ ‫لإلمام‬ ،‫الرتمذي‬ ‫للحكيم‬‫الرسول‬‫يث‬ ‫ا‬ ‫أ‬ ‫يف‬‫األصول‬‫ر‬ ‫نوا‬ ‫اهلل‬ ‫عدد‬ ‫أبو‬ ،‫برش‬ ‫بن‬ ‫نحو‬ ‫ن‬ ‫(املتو‬ ‫الرتمذي‬ ‫احلكيم‬ ، 320 .)‫ـه‬ 31 - ،‫نامي‬‫ش‬‫ال‬ ‫ني‬‫م‬‫اللخ‬ ‫نري‬‫ل‬‫م‬ ‫نن‬‫ب‬ ‫أيوب‬ ‫بن‬ ‫أقد‬ ‫بن‬ ‫سليامن‬ ‫ن‬ ‫لإلمام‬ ، ‫لللرباي‬ ‫الدعاء‬ ‫كتاب‬ ‫ن‬ ‫(املتو‬ ‫اللرباي‬ ‫القاسم‬ ‫أبو‬ 360 .)‫ـه‬ 32 - ‫مهدي‬ ‫بن‬ ‫أقد‬ ‫بن‬ ،‫ثاب‬ ‫بن‬ ‫عيل‬ ‫بن‬ ‫أقد‬ ‫بكر‬ ‫أبو‬ ‫ن‬‫لإلمام‬ ، ‫العم‬‫العلم‬‫اقتضاء‬ ‫ن‬‫كتاب‬ ‫الد‬ ‫االي‬ ‫ن‬ ‫(املتو‬ ‫ي‬ ‫ادا‬ 463 .)‫ـه‬ 33 - ‫اإلسامعييل‬ ‫إبراهيم‬ ‫بن‬ ‫بكر‬ ‫أيب‬ ‫احلافظ‬ ‫لإلمام‬ ، ‫الدخاري‬‫صحيح‬‫عىل‬‫املستخرج‬‫كتابن‬ ‫ت‬ ( 371 .) ‫ـه‬
 • 9. ‫صفحة‬ 9 ‫من‬ 33 34 - ‫بن‬ ‫اهلل‬ ‫عدد‬ ‫بن‬ ‫ُممد‬ ‫احلاكم‬ ‫اهلل‬ ‫عدد‬ ‫أيب‬ ‫ن‬ ‫لإلمام‬ ، ‫للحاكم‬ ‫الصحيحني‬ ‫عىل‬ ‫املستدرا‬ ‫اللهامي‬ ‫الضدي‬ ‫احلكم‬ ‫بن‬‫اعيم‬‫ن‬ ‫بن‬‫قدويه‬‫بن‬‫ُممد‬ ‫ن‬ ‫(املتو‬ ‫الدي‬ ‫بابن‬ ‫املعروف‬ ‫الايسابوري‬ 405 .)‫ـه‬ 35 - ‫سفيان‬ ‫بن‬ ‫عديد‬ ‫بن‬ ‫ُممد‬ ‫بن‬ ‫اهلل‬ ‫عدد‬ ‫بكر‬ ‫أبو‬ ‫ن‬ ‫لإلمام‬ ، ‫الدنيا‬ ‫أيب‬‫البن‬‫الشدة‬ ‫بعد‬‫الفرج‬ ‫ن‬ ‫(املتو‬ ‫الدنيا‬ ‫أيب‬ ‫بابن‬ ‫املعروف‬ ‫القريش‬ ‫األموي‬ ‫ي‬ ‫الدادا‬ ‫قيس‬ ‫بن‬ 281 .)‫ـه‬ 36 - ‫نوب‬‫ن‬‫ق‬‫يع‬ ‫نة‬‫ن‬‫ن‬‫عوا‬ ‫نو‬‫ن‬‫ب‬‫أ‬ ‫ن‬ ‫نام‬‫ن‬‫م‬‫لإل‬ ، ‫نة‬‫ن‬‫ن‬‫عوا‬ ‫أيب‬ ‫نتخرج‬‫ن‬‫س‬‫م‬ ‫نابوري‬‫ن‬‫س‬‫الاي‬ ‫نراهيم‬‫ن‬‫ب‬‫إ‬ ‫نن‬‫ن‬‫ب‬ ‫نحا‬‫ن‬‫س‬‫إ‬ ‫نن‬‫ن‬‫ب‬ ‫ن‬ ‫(املتو‬ ‫اإلسفرايياي‬ 316 .)‫ـه‬ 37 - ‫أقد‬ ‫بن‬ ‫اهلل‬ ‫عدد‬ ‫بن‬ ‫أقد‬ ‫نعيم‬ ‫أبو‬ ‫ن‬ ‫لإلمام‬ ،‫نعيم‬ ‫أليب‬‫األصفياء‬‫وطدقات‬‫األولياء‬‫لية‬ ‫ن‬ ‫(املتو‬ ‫األصدهاي‬ ‫مهران‬ ‫بن‬ ‫موسى‬ ‫بن‬ ‫إسحا‬ ‫بن‬ 430 .)‫ـه‬ 38 - ‫بن‬ ‫الرقن‬ ‫عدد‬ ‫ن‬ ‫لإلمام‬ ، ‫للسيوطي‬ ‫املسلسالت‬ ‫يا‬ ‫نيوطي‬‫س‬‫ال‬ ‫الدين‬ ‫الل‬ ،‫بكر‬ ‫أيب‬ ‫ن‬ ‫(املتو‬ 911 .)‫ـه‬ 39 - ‫نلم‬‫س‬‫م‬ ‫نن‬‫ب‬ ‫نعيد‬‫س‬ ‫نن‬‫ب‬ ‫نا‬‫ق‬ ‫نن‬‫ب‬ ‫ند‬‫ق‬‫أ‬ ‫بن‬ ‫ُممد‬ ْ ‫رش‬‫ب‬ ‫أبو‬ ‫ن‬ ‫لإلمام‬ ، ‫للدواليب‬ ‫اللاهرة‬ ‫الذرية‬ ‫ن‬ ‫(املتو‬ ‫ي‬ ‫الرا‬ ‫الدواليب‬ ‫األأصاري‬ 310 .)‫ـه‬ 40 - ‫نن‬‫ن‬‫ب‬ ‫نراهيم‬‫ن‬‫ب‬‫إ‬ ‫نن‬‫ن‬‫ب‬ ‫نحا‬‫ن‬‫س‬‫إ‬ ‫نن‬‫ن‬‫ب‬ ‫ند‬‫ن‬‫م‬‫ُم‬ ‫نن‬‫ن‬‫ب‬ ‫ند‬‫ن‬‫ق‬‫أ‬ ‫ن‬ ‫نام‬‫ن‬‫م‬‫لإل‬ ، ‫ناي‬‫ن‬‫س‬‫ال‬ ‫نن‬‫ن‬‫ب‬‫ال‬ ‫نة‬‫ن‬‫ل‬‫واللي‬ ‫نوم‬‫ن‬‫ي‬‫ال‬ ‫ن‬‫ن‬‫م‬‫ع‬ ‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ب‬ ‫نروف‬‫ن‬‫ن‬‫ع‬‫امل‬ ،‫ري‬َ‫َو‬‫ا‬ْ‫ي‬ِّ‫ند‬‫ن‬‫ن‬‫ل‬‫ا‬ ،‫ح‬ْ‫ي‬َ‫ند‬‫ن‬‫ن‬‫ا‬‫ب‬ ‫نن‬‫ن‬‫ن‬‫ب‬ ‫نراهيم‬‫ن‬‫ن‬‫ب‬‫إ‬ ‫نن‬‫ن‬‫ن‬‫ب‬ ‫اهلل‬ ‫ند‬‫ن‬‫ن‬‫د‬‫ع‬ ‫نن‬‫ن‬‫ن‬‫ب‬ ‫ندان‬‫ن‬‫ن‬‫س‬‫أ‬ « ‫ِّي‬‫ا‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫الس‬ ‫نن‬‫ن‬‫ن‬‫ب‬‫ا‬ » ‫ن‬ ‫نو‬‫ن‬‫ن‬‫ت‬‫(امل‬ 364 .)‫ـه‬
 • 10. ‫صفحة‬ 10 ‫من‬ 33 .‫لوي‬ ‫الع‬ ‫اإلمام‬ ‫إىل‬ ‫مشاخيي‬ ‫من‬ ‫أسانيدي‬ ‫ذكر‬ ‫ن‬ ‫الثاي‬ ‫اازء‬ ‫لوي‬ ‫الع‬ ‫اإلمام‬ ‫وبني‬ ‫بياي‬ ‫وسائط‬ ‫ثامنية‬ ‫وفيه‬ ‫األول‬ ‫اللريق‬ / ،‫الشي‬ ‫عىل‬ ‫سامعا‬ ‫د‬ ‫امل‬ ‫عدنان‬ ‫ُممد‬ ‫احلساي‬ [ ‫ناة‬‫س‬ ‫املولو‬ 1363 ‫ـه‬ ] ‫نامعا‬‫س‬ ‫ندثاي‬ ‫نال‬‫ق‬ / ،‫ني‬‫ن‬‫ش‬‫ال‬ ‫نريف‬‫ن‬‫خ‬‫أ‬ ‫نه‬‫ن‬‫ي‬‫عل‬ ‫نراءة‬‫ن‬‫ق‬‫و‬ ‫نرة‬‫ن‬‫م‬ ‫نه‬‫ن‬‫ا‬‫م‬ ‫ند‬‫ن‬‫م‬‫ُم‬ ‫نويب‬‫ن‬‫ق‬‫اليع‬ ‫نراهيم‬‫ن‬‫ب‬‫إ‬ ‫ناي‬‫ن‬‫س‬‫احل‬ ‫ت‬ ( 1406 ) ‫ـه‬ ‫نال‬‫ن‬‫ق‬ / ،‫الشي‬ ‫أخربي‬ ‫ُممد‬ ‫ي‬ ‫العزو‬ ‫العريب‬ ‫(ت‬ 1382 ،‫ني‬‫ش‬‫ال‬ ‫نربي‬‫خ‬‫أ‬ ‫قال‬ ‫عليه‬ ‫قراءة‬ ) / ‫نع‬‫س‬‫يو‬ ‫ناي‬‫ن‬‫ه‬‫الاد‬ ‫(ت‬ 1350 ‫نربي‬‫ن‬‫خ‬‫أ‬ ‫نال‬‫ن‬‫ق‬ ‫نه‬‫ن‬‫ي‬‫عل‬ ‫نراءة‬‫ن‬‫ق‬ ) / ،‫ني‬‫ن‬‫ش‬‫ال‬ ‫ناي‬‫ن‬‫ا‬‫ا‬ ‫ند‬‫ن‬‫م‬‫ُم‬ ‫نن‬‫ن‬‫ب‬ ‫ند‬‫ن‬‫م‬‫ُم‬ ‫(ت‬ 1316 ) ‫ـه‬ ‫نال‬‫ق‬ ‫نه‬‫ي‬‫عل‬ ‫قراءة‬ ‫نا‬‫ن‬‫أخرب‬ / ،‫ني‬‫ش‬‫ال‬ ‫ندي‬‫ل‬‫وا‬ ‫ناي‬‫ا‬‫ا‬ ‫ند‬‫م‬‫ُم‬ ‫(ت‬ 1284 ) ‫ـه‬ ‫نه‬‫ي‬‫عل‬ ‫نراءة‬‫ق‬ ‫نا‬‫ن‬‫أخرب‬ ‫نال‬‫ق‬ / ،‫الشي‬ ‫الكزبري‬ ‫الرقن‬ ‫عدد‬ ‫(ت‬ 1262 ) ‫ـه‬ ‫عليه‬ ‫قراءة‬ ،‫الشي‬ ‫دثاا‬ ‫قال‬ / ‫ند‬‫ي‬‫عد‬ ‫نن‬‫ب‬ ‫أقد‬ ‫العلار‬ ‫اهلل‬ ‫(ت‬ 1218 )‫ـه‬ ‫سامعا‬ ‫املحديب‬‫العالمة‬ ‫عن‬‫ماه‬ ‫صا‬ ‫الدين‬ ‫عام‬ ‫احلافظ‬‫الكتاب‬ ‫ت‬ ( ‫لوي‬ ‫الع‬ ‫إسامعي‬ 1162 )‫ـه‬ . ‫لوي‬ ‫الع‬ ‫اإلمام‬ ‫وبني‬ ‫بياي‬ ‫وسائط‬ ‫ستة‬ ‫وفيه‬ ‫الثاي‬ ‫اللريق‬ ‫عىل‬ ‫سامعا‬ ‫تني‬ ‫بدر‬ ‫وعاليا‬ ‫حن‬ / ،‫الشي‬ ‫ناي‬‫س‬‫احل‬ ‫ند‬ ‫امل‬ ‫ندنان‬‫ع‬ ‫ند‬‫م‬‫ُم‬ ،‫ني‬‫ش‬‫ال‬ ‫نىل‬‫ع‬ ‫نامعا‬‫س‬ ‫ند‬‫د‬‫ع‬ ‫نقيل‬‫ن‬‫ص‬‫ال‬ ‫ي‬ ‫نا‬‫ن‬‫ح‬‫ا‬ ‫نري‬‫ن‬‫د‬‫الك‬ ‫ت‬ ( 1388 ) ‫ـه‬ ‫نن‬‫ن‬‫س‬‫احل‬ ‫أيب‬ ،‫ني‬‫ن‬‫ش‬‫ال‬ ‫نن‬‫ن‬‫ع‬ ‫ناهر‬‫ن‬ ‫نيد‬‫ن‬‫س‬‫ال‬ ‫نن‬‫ن‬‫ب‬ ‫نيل‬‫ن‬‫ع‬ ‫ند‬‫ن‬‫م‬‫ُم‬ ‫الوتري‬ ‫ت‬ ( 1322 )‫ـه‬ ،‫الشي‬‫اللداب‬ ‫صا‬‫عن‬ ‫الدمشقي‬‫امليداي‬‫الاايمي‬‫الااي‬ ‫عدد‬ ‫ت‬ ( 1298 ) ‫ـه‬ ‫نة‬‫ن‬‫م‬‫املكر‬ ‫نة‬‫ن‬‫ك‬‫م‬ ‫نامل‬‫ن‬‫ع‬ ‫نن‬‫ن‬‫ع‬‫و‬ ‫نالن‬‫ن‬ ‫ند‬‫ن‬‫ق‬‫أ‬ ‫نيد‬‫ن‬‫س‬‫ال‬ ‫ت‬ ( 1304 ) ‫ـه‬ ‫نه‬‫ن‬‫ي‬ ‫الو‬ ‫نن‬‫ن‬‫ع‬ ‫نا‬‫ن‬‫ا‬‫كال‬ ‫نري‬‫ب‬‫الكز‬ ‫ُممد‬ ‫بن‬ ‫الرقن‬ ‫عدد‬ ‫ت‬ ( 1262 ) ‫ـه‬ ‫نديب‬‫ح‬‫امل‬ ‫نن‬‫ع‬ ‫اهلل‬ ‫ند‬‫ي‬‫عد‬ ‫نن‬‫ب‬ ‫ند‬‫ق‬‫أ‬ ‫نار‬‫ل‬‫الع‬ ( ‫ت‬ 1218 ‫ـه‬ ) ‫لوي‬ ‫الع‬ ‫مالفها‬ ‫عن‬ ‫ت‬ ( 1162 .)‫ـه‬ .] ‫وسائط‬ ‫ستة‬ [ ،
 • 11. ‫صفحة‬ 11 ‫من‬ 33 ‫العلو‬ ‫يف‬ ‫ومثله‬ ‫ن‬ ‫ح‬ ،‫الشي‬ ‫عىل‬ ‫سامعا‬ ‫نافظ‬‫حل‬‫ا‬ ‫ن‬‫ي‬‫مل‬ ‫ُممد‬ ‫ند‬‫ل‬‫و‬ ( 1359 ) ‫ـه‬ ‫ند‬‫م‬‫ُم‬ ،‫ني‬‫ش‬‫ال‬ ‫نن‬‫ع‬ ‫امليداي‬‫ااري‬ ‫أيب‬ ‫ت‬ ( 1380 ‫الويل‬‫شيخه‬ ‫عن‬ )‫ـه‬ ‫املسويت‬‫سليم‬‫الزاهد‬ ‫ت‬ ( 1324 ‫عن‬ ، )‫ـه‬ ‫املحديب‬‫شيخه‬ ‫مسلم‬‫أقد‬ ‫(ت‬‫الكزبري‬ 1299 ‫عن‬ ) ‫ـه‬ ‫الشامية‬ ‫الديار‬ ‫ُمديب‬ ‫ووالده‬ ‫شيخه‬ ،‫ني‬‫ن‬‫ن‬‫ش‬‫ال‬ ‫نري‬‫ن‬‫ن‬‫ب‬‫الكز‬ ‫نرقن‬‫ن‬‫ن‬‫ل‬‫ا‬ ‫ند‬‫ن‬‫ن‬‫د‬‫ع‬ ‫ت‬ ( 1262 ‫نن‬‫ن‬‫ن‬‫ع‬ ) ‫ـه‬ ‫نه‬‫ن‬‫ن‬ ‫ع‬ ‫ناد‬‫ن‬‫ن‬‫س‬‫م‬ ‫نيخه‬‫ن‬‫ن‬‫ش‬ ‫نار‬‫ن‬‫ن‬‫ل‬‫الع‬ ‫ند‬‫ن‬‫ن‬‫ق‬‫أ‬ ‫ت‬ ( 1218 ‫لوي‬ ‫الع‬ ‫إسامعي‬ ‫الشام‬ ‫ُمديب‬ ‫مالفها‬ ‫عن‬ ) ‫ـه‬ ‫ت‬ ( 1162 .)‫ـه‬ ،‫الشي‬ ‫عن‬‫ة‬ ‫ا‬ ‫إ‬‫العلو‬ ‫يف‬‫ومثله‬ ‫حن‬ ‫احلديش‬‫بكر‬ ‫أيب‬ ‫بن‬‫ُممد‬ ،‫الشي‬ ‫عن‬ ‫املحريس‬ ‫قدان‬ ‫عمر‬ ‫(ت‬ 1368 )‫ـه‬ ‫الكتاي‬ ‫احلي‬‫عدد‬،‫والشي‬ ‫(ت‬ 1382 )‫ـه‬ ‫كالاا‬ ،‫الشي‬ ‫عن‬ ‫اهر‬ ‫بن‬‫عيل‬‫ُممد‬ ‫الوتري‬ ‫ت‬ ( 1322 ) ‫ـه‬ . ‫السابق‬ ‫ه‬ ‫بإساا‬ ‫املعمر‬ ،‫الشي‬ ‫عن‬ ‫ة‬ ‫ا‬ ‫إ‬ ‫ومثله‬ ‫الدمشقي‬ ‫احلدال‬ ‫أقد‬ ( 1323 ‫ن‬ ‫ـه‬ 1430 ‫عن‬ ) ‫ـه‬ ،‫ني‬‫ش‬‫ال‬ / ‫نع‬‫ن‬‫ن‬‫س‬‫يو‬ ‫ناي‬‫ن‬‫ن‬‫ه‬‫الاد‬ ( ‫ت‬ 1350 ) ‫نراءة‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ق‬ ‫نه‬‫ن‬‫ن‬‫ي‬‫عل‬ ‫نال‬‫ن‬‫ن‬‫ق‬ ‫نربي‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫خ‬‫أ‬ ،‫ني‬‫ن‬‫ن‬‫ش‬‫ال‬ / ‫ند‬‫ن‬‫ن‬‫م‬‫ُم‬ ‫نن‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ب‬ ‫ند‬‫ن‬‫ن‬‫م‬‫ُم‬ ‫ناي‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ا‬‫ا‬ ( ‫ت‬ 1316 ‫ـه‬ ) ‫قراءة‬ ‫عليه‬ ‫قال‬ ‫أخربنا‬ ‫والدي‬ ،‫الشي‬ / ‫ُممد‬ ‫اااي‬ ( ‫ت‬ 1284 ‫ـه‬ ) ‫قراءة‬ ‫عليه‬ ‫قال‬ ‫أخربنا‬ ،‫الشي‬ / ‫عدد‬ ‫الرقن‬ ‫الكزبري‬ ( ‫ت‬ 1262 ‫ـه‬ ) ‫قراءة‬ ‫عليه‬ ‫قال‬ ‫دثاا‬ ،‫الشي‬ / ‫أقد‬ ‫بن‬ ‫عديد‬ ‫اهلل‬ ‫العلار‬ ( ‫ت‬ 1218 ‫ـه‬ ) ‫سامعا‬ ‫ماه‬ ‫عن‬ ‫العالمة‬ ‫املحديب‬ ‫صا‬ ‫الكتاب‬ ‫احلافظ‬ ‫عام‬ ‫الدين‬ ‫إسامعي‬ ‫لوي‬ ‫الع‬ ( ‫ت‬ 1162 ‫ـه‬ .) ‫لوي‬ ‫الع‬ ‫اإلمام‬ ‫وبني‬ ‫بياي‬ ‫وسائط‬ ‫مخسة‬ ‫وفيه‬ ‫الثالث‬ ‫اللريق‬ ‫و‬ ‫حن‬ ‫ات‬ ‫ر‬ ‫بثاليب‬‫عاليا‬ ‫عن‬‫ة‬ ‫ا‬ ‫إ‬ ‫عدد‬ ‫السيد‬ ‫الكتاي‬ ‫احلي‬ ‫عدد‬ ‫السيد‬ ‫بن‬ ‫الرقن‬ ‫عن‬ ‫والده‬ ‫(ت‬ 1382 )‫ـه‬ (‫نا‬‫ن‬‫ق‬‫ال‬ ‫نة‬‫ن‬‫م‬‫العال‬ ‫نن‬‫ع‬ ‫نقي‬‫ن‬‫ش‬‫الدم‬ ‫ن‬‫ن‬‫ي‬‫اال‬ ‫ن‬‫ن‬ ‫الا‬ ‫أيب‬ ‫(ت‬ 1324 )‫ـه‬ ‫نىل‬‫ن‬‫ع‬ ‫نامعا‬‫ن‬‫س‬ ‫ُممد‬ ،‫الشي‬ ‫الازي‬ ‫عمر‬ ‫الشهاب‬ ‫عن‬ ‫العلار‬ ‫أقد‬ ‫لوي‬ ‫الع‬ ‫عن‬ .] ‫وسائط‬ ‫مخسة‬ [ .
 • 12. ‫صفحة‬ 12 ‫من‬ 33 ‫حن‬ ‫نه‬‫ن‬‫ن‬‫ل‬‫ومث‬ ،‫ني‬‫ن‬‫ن‬‫ش‬‫ال‬ ‫نىل‬‫ن‬‫ن‬‫ع‬ ‫نامعا‬‫ن‬‫ن‬‫س‬ ‫نم‬‫ن‬‫ن‬‫س‬‫بلقا‬ ‫ند‬‫ن‬‫ن‬‫م‬‫ُم‬ ‫ناميل‬‫ن‬‫ن‬ ‫ا‬ ‫ناي‬‫ن‬‫ن‬‫س‬‫احل‬ ‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫يس‬‫ري‬ ‫اإل‬ ‫نزو‬‫ن‬‫ن‬‫ع‬ ‫نن‬‫ن‬‫ن‬‫ب‬ ‫ند‬‫ن‬‫ن‬‫م‬‫ُم‬ ‫نن‬‫ن‬‫ن‬‫ب‬ ‫اازائري‬ ‫الكتا‬ ‫احلي‬ ‫عدد‬ ،‫الشي‬ ‫عن‬ .‫به‬ ‫ي‬ ‫ن‬ ‫نر‬‫ن‬‫م‬‫املع‬ ‫نن‬‫ن‬‫ع‬ ‫نه‬‫ن‬‫ل‬‫ومث‬ ‫حن‬ ‫ناركفوري‬‫ن‬‫د‬‫امل‬ ‫ندين‬‫ن‬‫ل‬‫ا‬ ‫نري‬‫ن‬‫ه‬ ‫نن‬‫ن‬‫ع‬ ‫ندهلوي‬‫ن‬‫ل‬‫ا‬ ‫نريش‬‫ن‬‫ق‬‫ال‬ ‫اهلل‬ ‫ند‬‫ن‬‫ق‬‫أ‬ ‫نن‬‫ن‬‫ع‬ ‫نذير‬‫ن‬‫ن‬ ‫الدهلوي‬ ‫سني‬ ‫عن‬ ‫الكزبري‬ ‫الرقن‬ ‫عدد‬ ‫عن‬ ‫العلار‬ ‫أقد‬ .‫لوي‬ ‫الع‬ ‫عن‬ ‫العلو‬ ‫يف‬ ‫ومثله‬ ‫حن‬ ،‫الشي‬ ‫عن‬ ‫ة‬ ‫ا‬ ‫إ‬ ‫نداي‬‫ب‬‫الز‬ ‫نه‬‫ط‬ ‫ناا‬‫ف‬ ‫ُممد‬ ‫نن‬‫ع‬ ‫نقي‬‫ش‬‫الدم‬ ‫ندين‬‫ل‬‫ا‬ ‫ندر‬‫ب‬ ،‫ني‬‫ش‬‫ال‬ ‫ناي‬‫ن‬‫س‬‫احل‬ ‫نع‬‫ن‬‫س‬‫يو‬ ‫ت‬ ( 1354 )‫ـه‬ ‫نن‬‫ن‬‫ع‬ ‫ناي‬‫ن‬‫س‬‫احل‬ ‫نع‬‫ن‬‫س‬‫يو‬ ‫نده‬‫ن‬‫ل‬‫وا‬ ‫نن‬‫ن‬‫ع‬ ‫ني‬‫ن‬‫د‬‫احلل‬ ‫نن‬‫ن‬‫س‬ ‫نن‬‫ن‬‫ب‬ ‫نعيد‬‫ن‬‫س‬ ‫نن‬‫ن‬‫ع‬ ‫الشهاب‬ ‫العلار‬ ‫أقد‬ ‫(ت‬ 1218 )‫ـه‬ ‫األو‬ ‫صا‬ ‫عن‬ ‫ائ‬ .‫لوي‬ ‫الع‬ ] ‫وسائط‬ ‫مخسة‬ [ ‫حن‬ ‫السيد‬ ‫عن‬ ‫احلديش‬‫بكر‬ ‫أيب‬ ‫بن‬‫أقد‬ ( 1357 ‫ـه‬ - 1445 ‫ـه‬ ،‫الشي‬ ‫عن‬ ،.) ‫توفيق‬ ‫ر‬ ‫القا‬ ‫عدد‬ ( ‫املدي‬ ‫احلافي‬ ‫الشلدي‬ 1295 - 1369 )‫ـه‬ – ‫ه‬ ‫ا‬ ‫أ‬ ‫م‬ ‫والده‬ ‫نيد‬‫س‬‫ال‬ ‫أيب‬ ‫نر‬‫ك‬‫ب‬ ‫نام‬‫ع‬ 1361 ‫ـه‬ – ‫عن‬ ‫السيد‬ ‫عدد‬ ‫اهلل‬ ‫بن‬ ‫رويش‬ ‫الركايب‬ ‫الشهري‬ ‫بالسكري‬ ‫الدمشقي‬ ( 1230 - 1329 ‫ـه‬ ) ، ‫عن‬ ‫ناد‬‫ن‬‫س‬‫م‬ ‫نام‬‫ن‬‫ش‬‫ال‬ ‫نه‬‫ن‬‫ت‬‫وعالم‬ ،‫ني‬‫ن‬‫ش‬‫ال‬ ‫ند‬‫ن‬‫د‬‫ع‬ ‫نرقن‬‫ن‬‫ل‬‫ا‬ ‫نري‬‫ن‬‫ب‬‫الكز‬ ( ‫ت‬ 1262 ‫ـه‬ ) ، ‫نن‬‫ن‬‫ع‬ ‫ند‬‫ن‬‫ق‬‫أ‬ ‫نن‬‫ن‬‫ب‬ ‫ند‬‫ن‬‫ي‬‫عد‬ ‫اهلل‬ ‫العلار‬ ( ‫ت‬ 1218 ‫ـه‬ ) ‫عن‬، ‫مالفها‬ ‫إسامعي‬ ‫لوي‬ ‫الع‬ ( ‫ت‬ 1162 ‫ـه‬ ..) ‫لوي‬ ‫الع‬ ‫اإلمام‬ ‫وبني‬ ‫بياي‬ ‫وسائط‬ ‫أربعة‬ ‫وفيه‬ ‫الراب‬‫اللريق‬ ‫و‬ ‫ات‬ ‫ر‬ ‫بأرب‬ ‫عاليا‬ ‫املعمر‬ ‫عن‬ ‫ة‬ ‫ا‬ ‫إ‬ ‫ن‬‫يش‬‫احلد‬ ‫علوي‬ ‫بن‬ ،‫شي‬ ‫بن‬ ‫عددالرقن‬ ‫(ت‬ 1435 )‫ـه‬ ‫نن‬‫ن‬‫ن‬‫ع‬ ‫نقي‬‫ن‬‫ن‬‫ش‬‫الدم‬ ‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ي‬‫اال‬ ‫ن‬‫ن‬‫ن‬ ‫الا‬ ‫أيب‬ ‫(ت‬ 1324 )‫ـه‬ ‫ند‬‫ن‬‫ن‬‫م‬‫ُم‬ ،‫ني‬‫ن‬‫ن‬‫ش‬‫ال‬ ‫نىل‬‫ن‬‫ن‬‫ع‬ ‫نامعا‬‫ن‬‫ن‬‫س‬ ‫نزي‬‫ن‬‫ن‬‫ا‬‫ال‬ ‫نر‬‫ن‬‫ن‬‫م‬‫ع‬ ‫نن‬‫ن‬‫ن‬‫ع‬ ‫الشهاب‬ ‫العلار‬ ‫أقد‬ ‫(ت‬ 1218 )‫ـه‬ ‫لوي‬ ‫الع‬ ‫عن‬ . ..............................................
 • 13. ‫صفحة‬ 13 ‫من‬ 33 ‫الثالث‬ ‫اازء‬ ‫ن‬ ‫لونيةن‬ ‫الع‬ ‫األوائ‬ ‫كت‬ ‫أسانيد‬ 1 - ‫الدخاري‬ ‫صحيح‬ . ‫نن‬‫ع‬ ‫نزي‬‫ا‬‫ال‬ ‫ند‬‫م‬‫ُم‬ ‫م‬ ‫نا‬‫ل‬‫ا‬ ‫عن‬ ‫الاابليس‬ ‫الااي‬ ‫عدد‬ ‫عن‬ ‫لوي‬ ‫الع‬ ‫اإلمام‬ ‫إىل‬ ‫السابقة‬ ‫وباألسانيد‬ ‫نر‬‫ن‬ ‫نن‬‫ب‬ ‫نافظ‬‫ن‬‫حل‬‫ا‬ ‫نن‬‫ع‬ ‫ناري‬‫ن‬‫ص‬‫األأ‬ ‫نا‬‫ي‬‫كر‬ (‫نا‬‫ق‬‫ال‬ ‫نالم‬‫ن‬‫س‬‫اإل‬ ،‫ني‬‫ش‬ ‫نن‬‫ن‬‫ع‬ ‫نزي‬‫ا‬‫ال‬ ‫ند‬‫ن‬‫م‬‫ُم‬ ‫ندر‬‫د‬‫ال‬ ‫نده‬‫ل‬‫وا‬ ‫الدمشقي‬ ‫األص‬ ‫الدعيل‬ ‫التاوخي‬ ‫د‬ ‫الوا‬ ‫عدد‬ ‫بن‬ ‫اقد‬ ‫بن‬ ‫إبراهيم‬ ‫اسحا‬ ‫أيب‬ ‫عن‬ ‫العسقالي‬ ‫ا‬ ‫ن‬‫ن‬‫ي‬‫نز‬ ‫نأ‬‫ن‬‫ش‬‫املا‬ ‫أيب‬ ‫نن‬‫ن‬‫ب‬ ‫ند‬‫ن‬‫ق‬‫أ‬ ‫ناس‬‫ن‬‫د‬‫الع‬ ‫أيب‬ ‫نر‬‫ن‬‫م‬‫املع‬ ‫ناد‬‫ن‬‫س‬‫امل‬ ‫نن‬‫ن‬‫ع‬ ‫نامي‬‫ن‬‫ش‬‫ال‬ ‫نان‬‫ن‬‫ه‬‫بالرب‬ ‫نروف‬‫ن‬‫ع‬‫امل‬ ‫ناهرة‬‫ن‬‫ق‬‫ل‬ ‫نى‬‫ن‬‫ي‬‫حي‬ ‫نن‬‫ن‬‫ب‬ ‫ند‬‫ن‬‫م‬‫ُم‬ ‫نن‬‫ن‬‫ب‬ ‫نارا‬‫ن‬‫د‬‫امل‬ ‫نن‬‫ن‬‫ب‬ ‫نني‬‫س‬‫احل‬ ‫اهلل‬ ‫ند‬‫ن‬‫د‬‫ع‬ ‫أيب‬ ‫ندين‬‫ن‬‫ل‬‫ا‬ ‫اج‬‫ي‬ ‫نن‬‫ن‬‫ع‬ ‫نار‬‫ن‬ ‫احل‬ ‫ناحلي‬‫ن‬‫ص‬‫ال‬ ‫ن‬‫ل‬‫طا‬ ‫نى‬‫س‬‫عي‬ ‫نن‬‫ب‬ ‫األول‬ ‫ند‬‫د‬‫ع‬ ،‫ن‬‫ق‬‫الو‬ ‫أيب‬ ،‫ني‬‫ش‬‫ال‬ ‫نن‬‫ع‬ ‫والوفاة‬ ‫الدار‬ ‫ي‬ ‫الدادا‬ ‫األص‬ ‫الزبيدي‬ ‫الربعي‬ ‫عن‬ ‫الصويف‬ ‫روي‬ ‫ا‬ ‫زي‬ ‫الس‬ ‫اهلل‬ ‫عدد‬ ‫ُممد‬ ‫أيب‬ ‫عن‬ ‫ي‬ ‫الداوو‬ ‫الرقن‬ ‫عدد‬ ‫احلسن‬ ‫أيب‬ ،‫الشي‬ ‫نه‬‫ن‬‫ف‬‫مال‬ ‫نن‬‫ن‬‫ع‬ ‫نري‬‫ن‬‫ب‬‫الفر‬ ‫نر‬‫ن‬‫ل‬‫م‬ ‫نن‬‫ن‬‫ب‬ ‫نع‬‫ن‬‫س‬‫يو‬ ‫نن‬‫ن‬‫ب‬ ‫ند‬‫ن‬‫م‬‫ُم‬ ‫اهلل‬ ‫ند‬‫ن‬‫د‬‫ع‬ ‫أيب‬ ‫نن‬‫ن‬‫ع‬ ‫ن‬‫ن‬‫يس‬‫خ‬ ‫ال‬ ‫نة‬‫ن‬‫ي‬‫قو‬ ‫نن‬‫ن‬‫ب‬ ‫ند‬‫ن‬‫ق‬‫ا‬ ‫نن‬‫ن‬‫ب‬ .‫تعاىل‬ ‫اهلل‬ ‫رقه‬ ‫الدخاري‬ ‫إسامعي‬ ‫بن‬ ‫ُممد‬ ‫اهلل‬ ‫عدد‬ ‫أيب‬ ‫اإلمام‬ ....................................... 2 - ‫ن‬ ‫مسلم‬ ‫اإلمام‬ ‫صحيح‬
 • 14. ‫صفحة‬ 14 ‫من‬ 33 ‫الااي‬ ‫عدد‬ ‫عن‬ ‫بالداقي‬ ‫ة‬ ‫ا‬ ‫وإ‬ ‫لدعضه‬ ‫سامعا‬‫وهو‬‫لوي‬ ‫الع‬‫اإلمام‬‫إىل‬‫السابقة‬‫وباألسانيد‬ ‫نع‬‫ي‬‫رش‬ ‫أيب‬ ‫بن‬ ‫الربهان‬ ‫عن‬ ‫الازي‬ ‫ُممد‬ ‫الددر‬ ‫والده‬ ‫عن‬ ‫الازي‬ ‫ُممد‬ ‫م‬ ‫الا‬ ‫عن‬ ‫الاابليس‬ ‫فص‬ ‫أيب‬ ‫بن‬ ‫إبراهيم‬ ‫اسحا‬ ‫أيب‬ ‫عن‬ ‫الاووي‬ ‫اإلمام‬ ‫عن‬ ‫اادا‬ ‫ابن‬ ‫عن‬‫القدايب‬‫الددر‬ ‫عن‬ ‫الوا‬‫خرض‬ ‫بن‬‫عمر‬ ‫ماصور‬ ‫الفتح‬ ‫أبو‬ ‫بكر‬ ‫أبو‬‫القاسم‬‫أبو‬‫الكاى‬‫ذو‬‫اإلمام‬‫أخربنا‬‫قال‬‫سلي‬ ‫نن‬‫ب‬ ‫ند‬‫م‬‫ُم‬ ‫اهلل‬ ‫ند‬‫د‬‫ع‬ ‫نو‬‫ب‬‫أ‬ ‫نديف‬ ‫نو‬‫ب‬‫ا‬ ‫نرمني‬‫حل‬‫ا‬ ‫نه‬‫ي‬‫فق‬ ‫نام‬‫م‬‫اإل‬ ‫نا‬‫ن‬‫أخرب‬ ‫نال‬‫ق‬ ‫الفراوي‬ ‫املاعم‬ ‫عدد‬ ‫بن‬ ‫نن‬‫ب‬ ‫ُممد‬ ‫أقد‬ ‫أبو‬ ‫أخربنا‬ ‫قال‬ ‫الفاريس‬ ‫الاافر‬ ‫عدد‬ ‫احلسني‬ ‫أبو‬ ‫أخربنا‬ ‫قال‬ ‫راوي‬ ‫ا‬ ‫الفض‬ ‫نا‬‫ن‬‫ن‬‫أخرب‬ ‫نال‬‫ن‬‫ق‬ ‫ي‬ ‫نو‬‫ن‬‫ل‬‫اا‬ ‫نى‬‫ن‬‫س‬‫عي‬ ‫نا‬‫ن‬‫ن‬‫أخرب‬ ‫نال‬‫ن‬‫ق‬ ‫نه‬‫ن‬‫ي‬‫الفق‬ ‫نفيان‬‫ن‬‫س‬ ‫نن‬‫ن‬‫ب‬ ‫ند‬‫ن‬‫م‬‫ُم‬ ‫نن‬‫ن‬‫ب‬ ‫نراهيم‬‫ن‬‫ب‬‫إ‬ ‫نحا‬‫ن‬‫س‬‫ا‬ ‫نو‬‫ن‬‫ب‬‫أ‬ ‫اج‬ ‫احل‬ ‫ابن‬ ‫مسلم‬ ‫احلسني‬ ‫أبو‬ ‫اإلمام‬ .‫تعاىل‬ ‫اهلل‬ ‫رقه‬ .................................. 3 ‫ن‬ ‫اوو‬ ‫أيب‬ ‫سان‬ ‫ن‬ ‫نزي‬‫ا‬‫ال‬ ‫ند‬‫م‬‫ُم‬ ‫م‬ ‫نا‬‫ل‬‫ا‬ ‫نن‬‫ع‬ ‫ن‬‫يس‬‫الاابل‬ ‫الااي‬ ‫عدد‬ ‫عن‬ ‫لوي‬ ‫الع‬ ‫اإلمام‬ ‫إىل‬ ‫السابقة‬ ‫وباألسانيد‬ ‫ند‬‫د‬‫ع‬ ‫نز‬‫ع‬‫ال‬ ‫نن‬‫ع‬ ‫ناري‬‫ص‬‫األأ‬ ‫نا‬‫ي‬‫كر‬ (‫نا‬‫ق‬‫ال‬ ‫نالم‬‫س‬‫اإل‬ ،‫ني‬‫ش‬ ‫نن‬‫ع‬ ‫نزي‬‫ا‬‫ال‬ ‫ند‬‫م‬‫ُم‬ ‫الددر‬ ‫والده‬ ‫عن‬ ‫ااوخي‬ ‫ُممد‬ ‫بن‬ ‫أقد‬ ‫العداس‬ ‫أيب‬ ‫عن‬ ‫بالداقي‬ ‫ة‬ ‫ا‬ ‫وإ‬‫لدعضها‬‫سامعا‬‫الفرات‬ ‫بن‬‫يم‬ ‫الر‬ ‫نن‬‫ب‬ ‫نيل‬‫ع‬ ‫نر‬‫خ‬‫الف‬ ‫نن‬‫ع‬ ‫نا‬‫ن‬‫اذ‬ ‫نن‬‫ن‬‫ب‬ ‫نر‬‫م‬‫مع‬ ‫نن‬‫ب‬ ‫ند‬‫م‬‫ُم‬ ‫نن‬‫ب‬ ‫نر‬‫م‬‫ع‬ ‫نص‬‫ف‬ ‫أيب‬ ‫نن‬‫ع‬ ‫نامعا‬‫ن‬‫س‬ ‫ناري‬‫خ‬‫الد‬ ‫ند‬‫ق‬‫أ‬ ‫نتح‬‫ف‬‫ال‬ ‫وأيب‬ ‫ني‬‫خ‬‫الكر‬ ‫نور‬‫ص‬‫ما‬ ‫نن‬‫ب‬ ‫ند‬‫م‬‫ُم‬ ‫نن‬‫ب‬ ‫نراهيم‬‫ب‬‫إ‬ ‫ند‬‫ي‬‫الول‬ ‫أيب‬ ‫نن‬‫ع‬ ‫نامعا‬‫س‬ ‫ي‬ ‫ندا‬‫ا‬‫الد‬ ‫ن‬ ‫طر‬ ‫نن‬‫ب‬ ‫ند‬‫ق‬‫أ‬ ‫نر‬‫ك‬‫ب‬ ‫نو‬‫ب‬‫أ‬ ‫نافظ‬‫حل‬‫ا‬ ‫نا‬‫ن‬‫اخرب‬ ‫ناال‬‫ق‬ ‫نا‬‫ق‬‫ملف‬ ‫نيهام‬‫ل‬‫ع‬ ‫نامعا‬‫س‬ ‫ني‬‫م‬‫الرو‬ ‫ُممد‬ ‫بن‬ ‫أقد‬ ‫بن‬ ‫مفلح‬ ‫القا‬ ‫عمر‬ ‫أيب‬ ‫عن‬ ‫ي‬ ‫الدادا‬ ‫االي‬ ،‫ثاب‬ ‫بن‬ ‫عيل‬ ‫ند‬‫ق‬‫أ‬ ‫نن‬‫ب‬ ‫ند‬‫م‬‫ُم‬ ‫عيل‬ ‫أيب‬ ‫عن‬ ‫اشمي‬ ‫ا‬ ‫سم‬ .‫تعاىل‬ ‫اهلل‬ ‫رقه‬ ‫ستاي‬ ‫الس‬ ‫األشعث‬ ‫بن‬ ‫سليامن‬ ‫اوو‬ ‫أبو‬ ‫أخربنا‬ ‫قال‬ ‫اللالاي‬ .....................
 • 15. ‫صفحة‬ 15 ‫من‬ 33 4 ‫ن‬ ‫الرتمذي‬ ‫سان‬ ‫ن‬ ‫نن‬‫ع‬ ‫نزي‬‫ا‬‫ال‬ ‫ند‬‫م‬‫ُم‬ ‫م‬ ‫نا‬‫ل‬‫ا‬ ‫عن‬ ‫الاابليس‬ ‫الااي‬ ‫عدد‬ ‫عن‬ ‫لوي‬ ‫الع‬ ‫اإلمام‬ ‫إىل‬ ‫السابقة‬ ‫وباألسانيد‬ ‫عن‬‫الازي‬‫ُممد‬‫الددر‬‫والده‬ ‫بن‬ ‫يم‬ ‫الر‬ ‫عدد‬ ‫العز‬ ‫عن‬ ‫األأصاري‬ ‫كريا‬ (‫القا‬‫اإلسالم‬،‫شي‬ ‫عيل‬ ‫الفخر‬ ‫عن‬ ‫ااوخي‬ ‫ُممد‬ ‫بن‬ ‫أقد‬ ‫العداس‬ ‫أيب‬ ‫عن‬ ‫بالداقي‬‫ة‬ ‫ا‬ ‫وإ‬‫لدعضها‬‫سامعا‬‫الفرات‬ ‫أيب‬ ‫بن‬ ‫اهلل‬ ‫عدد‬ ‫القاسم‬ ‫أيب‬ ‫بن‬ ‫عددامللك‬ ‫الفتح‬ ‫أبو‬ ‫أأدأأا‬ ‫قال‬ ‫طرب‬ ‫ابن‬ ‫عن‬ ‫الدخاري‬‫أقد‬ ‫بن‬ ‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫م‬‫ُم‬ ‫نامر‬‫ن‬‫ن‬‫ع‬ ‫أيب‬ ‫نن‬‫ن‬‫ن‬‫ع‬ ‫ني‬‫ن‬‫ن‬‫خ‬‫الكرو‬ ‫نه‬‫ن‬‫ن‬‫س‬ ‫ند‬‫ن‬‫ن‬‫د‬‫ع‬ ‫نن‬‫ن‬‫ن‬‫ب‬ ‫ند‬‫ن‬‫ن‬‫ق‬‫أ‬ ‫نر‬‫ن‬‫ن‬‫ك‬‫ب‬ ‫وأيب‬ ‫ي‬ ‫األ‬ ‫نم‬‫ن‬‫ن‬‫س‬‫القا‬ ‫نن‬‫ن‬‫ن‬‫ب‬ ‫ند‬‫ن‬‫ن‬‫م‬‫ُم‬ ‫نن‬‫ن‬‫ن‬‫ب‬ ‫و‬ ‫عد‬ ‫ن‬‫وأيب‬‫ي‬ ‫الفور‬‫الصمد‬ ‫الرتياقي‬ ‫روي‬ ‫ا‬ ‫أقد‬ ‫بن‬ ‫العزيز‬ ‫د‬ ‫وهو‬ ‫األخري‬ ‫اازء‬ ‫إال‬ ‫سامعا‬ ‫نروي‬ ‫ا‬ ‫ندهان‬‫ل‬‫ا‬ ‫نر‬‫ف‬‫املظ‬ ‫أيب‬ ‫نن‬‫م‬ ‫ني‬‫خ‬‫الكرو‬ ‫نمعه‬‫س‬‫في‬ ‫عاه‬ ‫اهلل‬ (‫ر‬ ‫العداس‬ ‫ابن‬ ‫مااق‬ ‫أول‬ ‫من‬ ‫ي‬ ‫املرو‬ ‫ُممد‬ ‫بن‬ ‫اادار‬ ‫عدد‬ ‫ُممد‬ ‫أبو‬ ‫أخربنا‬ ‫أععاا‬ ‫قالوا‬ ‫نو‬‫ب‬‫أ‬ ‫نني‬‫م‬‫األ‬ ‫نة‬‫ق‬‫الث‬ ،‫ني‬‫ش‬‫ال‬ ‫أخربنا‬ ‫قال‬ ‫نال‬‫ق‬ ‫نويب‬‫د‬‫املح‬ ‫ناو‬‫ث‬‫ال‬ ‫ن‬‫ض‬‫الف‬ ‫نن‬‫ب‬ ‫نوب‬‫د‬‫ُم‬ ‫نن‬‫ب‬ ‫ند‬‫ق‬‫أ‬ ‫بن‬ ‫ُممد‬ ‫العداس‬ ‫نام‬‫م‬‫اإل‬ ‫نا‬‫ه‬‫مالف‬ ‫نا‬‫هب‬ ‫نا‬‫ن‬‫أخرب‬ .‫تعاىل‬ ‫اهلل‬ ‫رقه‬ ‫الرتمذي‬ ................................. 5 ‫الاسائين‬ ‫اإلمام‬ ‫سان‬ ‫ن‬ ‫نن‬‫ع‬ ‫نزي‬‫ا‬‫ال‬ ‫ند‬‫م‬‫ُم‬ ‫م‬ ‫نا‬‫ل‬‫ا‬ ‫عن‬ ‫الاابليس‬ ‫الااي‬ ‫عدد‬ ‫عن‬ ‫لوي‬ ‫الع‬ ‫اإلمام‬ ‫إىل‬ ‫السابقة‬ ‫وباألسانيد‬ ‫ن‬‫ن‬‫حل‬‫ا‬ ‫نن‬‫ع‬ ‫ناري‬‫ن‬‫ص‬‫األأ‬ ‫نا‬‫ي‬‫كر‬ (‫نا‬‫ق‬‫ال‬ ‫نالم‬‫ن‬‫س‬‫اإل‬ ،‫ني‬‫ش‬ ‫نن‬‫ن‬‫ع‬ ‫نزي‬‫ا‬‫ال‬ ‫ند‬‫ن‬‫م‬‫ُم‬ ‫ندر‬‫د‬‫ال‬ ‫نده‬‫ل‬‫وا‬ ‫نر‬‫ن‬ ‫نن‬‫ب‬ ‫افظ‬ ‫الدمشقي‬ ‫األص‬ ‫الدعيل‬ ‫التاوخي‬ ‫د‬ ‫الوا‬ ‫عدد‬ ‫بن‬ ‫اقد‬ ‫بن‬ ‫إبراهيم‬ ‫اسحا‬ ‫أيب‬ ‫عن‬ ‫العسقالي‬ ‫أيب‬ ‫نن‬‫ن‬‫ب‬ ‫ند‬‫ن‬‫ق‬‫أ‬ ‫ناس‬‫ن‬‫د‬‫الع‬ ‫أيب‬ ‫نر‬‫ن‬‫م‬‫املع‬ ‫ناد‬‫ن‬‫س‬‫امل‬ ‫نن‬‫ن‬‫ع‬ ‫نامي‬‫ن‬‫ش‬‫ال‬ ‫نان‬‫ن‬‫ه‬‫بالرب‬ ‫نروف‬‫ن‬‫ع‬‫امل‬ ‫ناهرة‬‫ن‬‫ق‬‫ال‬ ‫ن‬‫ن‬‫ي‬‫نز‬ ‫نأ‬‫ن‬‫ش‬‫املا‬ ‫طاه‬ ‫رعة‬ ‫أيب‬ ‫عن‬ ‫القديلي‬ ‫عيل‬ ‫بن‬‫ُممد‬‫اللليع‬ ‫عدد‬ ‫طال‬‫أيب‬ ‫عن‬‫ار‬ ‫احل‬‫الصاحلي‬ ‫طال‬ ‫ر‬ ‫الكسار‬ ‫أقد‬ (‫القا‬ ‫عن‬ ‫سامعا‬ ‫أقد‬ ‫بن‬ ‫الرقن‬ ‫عدد‬ ‫ُممد‬ ‫أيب‬ ‫عن‬ ‫املقديس‬ ‫طاهر‬ ‫بن‬‫ُممد‬ ‫بن‬
 • 16. ‫صفحة‬ 16 ‫من‬ 33 ‫نن‬‫ن‬‫ب‬ ‫ند‬‫ن‬‫ق‬‫أ‬ ‫نام‬‫ن‬‫م‬‫اإل‬ ‫نا‬‫ن‬‫ه‬‫مالف‬ ‫نا‬‫ن‬‫هب‬ ‫نا‬‫ن‬‫ن‬‫أخرب‬ ‫نال‬‫ن‬‫ق‬ ‫نافظ‬‫ن‬‫حل‬‫ا‬ ‫ندياوري‬‫ن‬‫ل‬‫ا‬ ‫ند‬‫ن‬‫م‬‫ُم‬ ‫نن‬‫ن‬‫ب‬ ‫ند‬‫ن‬‫ق‬‫أ‬ ‫نر‬‫ن‬‫ك‬‫ب‬ ‫نو‬‫ن‬‫ب‬‫أ‬ ‫نا‬‫ن‬‫ن‬‫أخرب‬ ‫نال‬‫ن‬‫ق‬ .‫تعاىل‬ ‫اهلل‬ ‫رقه‬ ‫الاسائي‬ ‫شعي‬ ............................ 6 - ‫ةن‬ ‫ما‬ ‫ابن‬ ‫سان‬ ‫وباألسانيد‬ ‫نن‬‫ع‬ ‫نزي‬‫ا‬‫ال‬ ‫ند‬‫م‬‫ُم‬ ‫م‬ ‫نا‬‫ل‬‫ا‬ ‫عن‬ ‫الاابليس‬ ‫الااي‬ ‫عدد‬ ‫عن‬ ‫لوي‬ ‫الع‬ ‫اإلمام‬ ‫إىل‬ ‫السابقة‬ ‫نر‬‫ن‬ ‫نن‬‫ب‬ ‫نافظ‬‫ن‬‫حل‬‫ا‬ ‫نن‬‫ع‬ ‫ناري‬‫ن‬‫ص‬‫األأ‬ ‫نا‬‫ي‬‫كر‬ (‫نا‬‫ق‬‫ال‬ ‫نالم‬‫ن‬‫س‬‫اإل‬ ،‫ني‬‫ش‬ ‫نن‬‫ن‬‫ع‬ ‫نزي‬‫ا‬‫ال‬ ‫ند‬‫ن‬‫م‬‫ُم‬ ‫ندر‬‫د‬‫ال‬ ‫نده‬‫ل‬‫وا‬ ‫الدمشقي‬ ‫األص‬ ‫الدعيل‬ ‫التاوخي‬ ‫د‬ ‫الوا‬ ‫عدد‬ ‫بن‬ ‫اقد‬ ‫بن‬ ‫إبراهيم‬ ‫اسحا‬ ‫أيب‬ ‫عن‬ ‫العسقالي‬ ‫امل‬ ‫ناهرة‬‫ن‬‫ق‬‫ال‬ ‫ن‬‫ن‬‫ي‬‫نز‬ ‫نأ‬‫ن‬‫ش‬‫املا‬ ‫أيب‬ ‫نن‬‫ن‬‫ب‬ ‫ند‬‫ن‬‫ق‬‫أ‬ ‫ناس‬‫ن‬‫د‬‫الع‬ ‫أيب‬ ‫نر‬‫ن‬‫م‬‫املع‬ ‫ناد‬‫ن‬‫س‬‫امل‬ ‫نن‬‫ن‬‫ع‬ ‫نامي‬‫ن‬‫ش‬‫ال‬ ‫نان‬‫ن‬‫ه‬‫بالرب‬ ‫نروف‬‫ن‬‫ع‬ ‫طاهر‬ ‫رعة‬ ‫أيب‬ ‫عن‬ ‫القديلي‬ ‫عيل‬ ‫بن‬‫ُممد‬‫اللليع‬ ‫عدد‬ ‫طال‬‫أيب‬ ‫عن‬‫ار‬ ‫احل‬‫الصاحلي‬ ‫طال‬ ‫أيب‬ ‫نن‬‫ع‬ ‫نر‬‫ق‬‫امل‬ ‫نثم‬‫ي‬ ‫ا‬ ‫نن‬‫ب‬ ‫نني‬‫س‬‫احل‬ ‫بن‬ ‫ُممد‬ ‫ماصور‬ ‫أيب‬ ‫عن‬ ‫احلافظ‬ ‫املقديس‬ ‫طاهر‬ ‫بن‬ ‫ُممد‬ ‫بن‬ ‫االي‬‫املاذر‬ ‫أيب‬ ‫ابن‬‫القاسم‬‫طلحة‬ ‫القلان‬ ‫بحر‬ ‫بن‬ ‫سلمة‬ ‫بن‬ ‫إبراهيم‬ ‫بن‬‫عيل‬‫احلسني‬ ‫أيب‬ ‫عن‬ .‫تعاىل‬ ‫اهلل‬ ‫رقه‬ ‫القزوياي‬ ‫ة‬ ‫ما‬ ‫ابن‬ ‫اهلل‬ ‫عدد‬ ‫أيب‬ ‫اإلمام‬ ‫مالفها‬ ‫عن‬ ................................. 7 - ‫مالكن‬ ‫اإلمام‬ ‫موطأ‬ ‫نن‬‫ع‬ ‫نزي‬‫ا‬‫ال‬ ‫ند‬‫م‬‫ُم‬ ‫م‬ ‫نا‬‫ل‬‫ا‬ ‫عن‬ ‫الاابليس‬ ‫الااي‬ ‫عدد‬ ‫عن‬ ‫لوي‬ ‫الع‬ ‫اإلمام‬ ‫إىل‬ ‫السابقة‬ ‫وباألسانيد‬ ‫نر‬‫ن‬ ‫نن‬‫ب‬ ‫نافظ‬‫ن‬‫حل‬‫ا‬ ‫نن‬‫ع‬ ‫ناري‬‫ن‬‫ص‬‫األأ‬ ‫نا‬‫ي‬‫كر‬ (‫نا‬‫ق‬‫ال‬ ‫نالم‬‫ن‬‫س‬‫اإل‬ ،‫ني‬‫ش‬ ‫نن‬‫ن‬‫ع‬ ‫نزي‬‫ا‬‫ال‬ ‫ند‬‫ن‬‫م‬‫ُم‬ ‫ندر‬‫د‬‫ال‬ ‫نده‬‫ل‬‫وا‬ ‫املعمر‬ ‫املساد‬ ‫عن‬ ‫العسقالي‬ ‫أيب‬ ‫عن‬ ‫الفاروقي‬ ‫الدين‬ ‫عز‬ ‫عن‬ ‫املراغي‬ ‫أميلة‬ ‫بن‬ ‫سن‬ ‫بن‬ ‫عمر‬ ‫عمرو‬ ‫أيب‬ ‫عن‬ ‫اوالي‬‫غلدونا‬‫بن‬‫اهلل‬ ‫عدد‬ ‫أيب‬ ‫عن‬‫املكاايس‬‫فاظ‬ ‫بن‬‫حييى‬ ‫بن‬‫إبراهيم‬ ‫إسحا‬
 • 17. ‫صفحة‬ 17 ‫من‬ 33 ‫بن‬‫عثامن‬ ‫مروان‬ ‫أيب‬ ‫عم‬ ‫عن‬ ‫حييى‬ ‫بن‬ ‫حييى‬ ‫بن‬ ‫اهلل‬ ‫عدد‬ ‫بن‬ ‫حييى‬ ‫عيسى‬ ‫أيب‬ ‫عن‬‫اطي‬ ‫الفي‬‫اقد‬ ‫مالك‬ ‫ة‬ ‫احل‬ ‫احلافظ‬ ‫اإلمام‬ ‫عن‬ ‫الليثي‬‫ي‬ ‫املصمو‬‫حييى‬ ‫بن‬‫حييى‬ ‫أيب‬ ‫عن‬‫حييى‬ ‫بن‬‫اهلل‬‫عديد‬‫عن‬ .‫عاه‬ ‫تعاىل‬ ‫اهلل‬ (‫ر‬ ‫أأس‬ ‫بن‬ .............................. 8 - ‫ايقةن‬ ‫أيب‬ ‫مساد‬ ‫السابقة‬ ‫وباألسانيد‬ ‫نزي‬‫ا‬‫ال‬ ‫ند‬‫م‬‫ُم‬ ‫م‬ ‫نا‬‫ل‬‫ا‬ ‫نن‬‫ع‬ ‫ن‬‫يس‬‫الاابل‬ ‫الااي‬ ‫عدد‬ ‫عن‬ ‫لوي‬ ‫الع‬ ‫اإلمام‬ ‫إىل‬ ‫السالم‬ ‫عدد‬ ‫عن‬ ‫األأصاري‬ ‫كريا‬ (‫القا‬ ‫اإلسالم‬ ،‫شي‬ ‫عن‬ ‫الازي‬‫ُممد‬‫الددر‬‫والده‬ ‫عن‬ ‫نامل‬‫ك‬‫ال‬ ،‫ن‬‫ا‬‫ب‬ ‫ن‬‫ا‬‫ي‬ ‫اهلل‬ ‫ند‬‫د‬‫ع‬ ‫أم‬ ‫نن‬‫ع‬ ‫نك‬‫ي‬‫الكو‬ ‫نن‬‫ب‬ ‫ناهر‬‫ط‬ ‫أيب‬ ‫نف‬‫رش‬‫ال‬ ‫نن‬‫ع‬ ‫ي‬ ‫ندا‬‫ا‬‫الد‬ ‫ند‬‫ق‬‫أ‬ ‫نن‬‫ب‬ ‫الدا‬ ‫بكر‬ ‫أيب‬ ‫احلافظ‬ ،‫با‬ ‫يدة‬ ‫ع‬ ‫عن‬ ‫املقدسية‬ ‫نان‬‫د‬‫الداغ‬ ‫ند‬‫ق‬‫أ‬ ‫نن‬‫ب‬ ‫ند‬‫م‬‫ُم‬ ‫نري‬‫ا‬‫ا‬ ‫أيب‬ ‫عن‬ ‫قداري‬ ‫نن‬‫ن‬‫ع‬ ‫نافظ‬‫ن‬‫حل‬‫ا‬ ‫نه‬‫ن‬‫ي‬‫أب‬ ‫نن‬‫ن‬‫ع‬ ‫نده‬‫ا‬‫م‬ ‫نن‬‫ن‬‫ب‬ ‫نى‬‫ن‬‫ي‬‫حي‬ ‫نن‬‫ن‬‫ب‬ ‫ند‬‫ن‬‫م‬‫ُم‬ ‫اهلل‬ ‫ند‬‫د‬‫ع‬ ‫أيب‬ ‫نن‬‫ن‬‫ب‬ ‫ناب‬‫ن‬‫ه‬‫الو‬ ‫ند‬‫ن‬‫د‬‫ع‬ ‫نرو‬‫ن‬‫م‬‫ع‬ ‫أيب‬ ‫نن‬‫ع‬ ‫أقد‬ ‫بن‬‫ُممد‬‫بن‬‫عفر‬ ‫الفض‬ ‫أيب‬ ‫عن‬‫احلارثي‬‫يعقوب‬ ‫بن‬‫ُممد‬‫عددالله‬‫أيب‬‫اإلمام‬‫ه‬ ‫خمر‬ ‫ا‬ ‫عن‬ ‫بسلام‬ ‫بن‬ ‫ياج‬ ‫ا‬ ‫عن‬ ‫ي‬ ‫األ‬ ‫حييى‬ ‫بن‬ ‫ُممد‬ ‫عن‬‫الوليد‬ ‫بن‬ ‫اهلل‬ (‫ر‬ ‫ايفة‬ ‫أيب‬ ‫إلمام‬ .‫عاه‬ ‫تعاىل‬ ............................... 9 - ‫الشافعين‬ ‫اإلمام‬ ‫مساد‬ ‫نزي‬‫ا‬‫ال‬ ‫ند‬‫م‬‫ُم‬ ‫م‬ ‫نا‬‫ل‬‫ا‬ ‫نن‬‫ع‬ ‫ن‬‫يس‬‫الاابل‬ ‫الااي‬ ‫عدد‬ ‫عن‬ ‫لوي‬ ‫الع‬ ‫اإلمام‬ ‫إىل‬ ‫السابقة‬ ‫وباألسانيد‬ ‫ند‬‫د‬‫ع‬ ‫نز‬‫ع‬‫ال‬ ‫نن‬‫ع‬ ‫ناري‬‫ص‬‫األأ‬ ‫نا‬‫ي‬‫كر‬ (‫نا‬‫ق‬‫ال‬ ‫نالم‬‫س‬‫اإل‬ ،‫ني‬‫ش‬ ‫نن‬‫ع‬ ‫نزي‬‫ا‬‫ال‬ ‫ند‬‫م‬‫ُم‬ ‫الددر‬ ‫والده‬ ‫عن‬ ‫يم‬ ‫الر‬ ‫ااوخي‬ ‫ُممد‬ ‫بن‬ ‫أقد‬ ‫العداس‬ ‫أيب‬ ‫عن‬ ‫بالداقي‬ ‫ة‬ ‫ا‬ ‫وإ‬‫لدعضها‬‫سامعا‬‫الفرات‬ ‫بن‬
 • 18. ‫صفحة‬ 18 ‫من‬ 33 ‫وأيب‬ ‫نان‬‫د‬‫الل‬ ‫ند‬‫م‬‫ُم‬ ‫نن‬‫ب‬ ‫ند‬‫ق‬‫أ‬ ‫نارم‬‫ك‬‫امل‬ ‫أيب‬ (‫نا‬‫ق‬‫ال‬ ‫نن‬‫ع‬ ‫ناري‬‫خ‬‫الد‬ ‫ند‬‫ق‬‫أ‬ ‫نن‬‫ب‬ ‫نيل‬‫ع‬ ‫الفخر‬ ‫عن‬ ‫اذنا‬ ‫أيب‬ ‫عن‬ ‫األصدهاي‬ ‫اهلل‬ ‫عدد‬ ‫بن‬ ‫أقد‬ ‫نعيم‬ ‫أيب‬ ‫احلافظ‬ ‫عن‬ ‫احلدا‬ ‫أقد‬ ‫أقد‬ ‫بن‬ ‫ُممد‬ ‫عفر‬ ‫نو‬‫ن‬‫ن‬‫ق‬‫يع‬ ‫نن‬‫ن‬‫ن‬‫ب‬ ‫ند‬‫ن‬‫ن‬‫م‬‫ُم‬ ‫ناس‬‫ن‬‫ن‬‫د‬‫الع‬ ‫نم‬‫ن‬‫ن‬‫ظ‬‫األع‬ ‫نام‬‫ن‬‫ن‬‫م‬‫اإل‬ ‫نن‬‫ن‬‫ن‬‫ع‬ ‫ي‬ ‫نرا‬‫ن‬‫ن‬‫مل‬‫ا‬ ‫نليامن‬‫ن‬‫ن‬‫س‬ ‫نن‬‫ن‬‫ن‬‫ب‬‫ا‬ ‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ي‬‫الرب‬ ‫نن‬‫ن‬‫ن‬‫ع‬ ‫نم‬‫ن‬‫ن‬‫ص‬‫األ‬ ‫ب‬ .‫عاه‬ ‫تعاىل‬ ‫اهلل‬ (‫ر‬ ‫الشافعي‬ ‫ريس‬ ‫إ‬ ‫بن‬ ‫ُممد‬ ‫املقدم‬ ‫تهد‬ ‫وامل‬ .................................... 10 - ‫ن‬ ‫اقد‬ ‫اإلمام‬ ‫مساد‬ ‫نزي‬‫ا‬‫ال‬ ‫ند‬‫م‬‫ُم‬ ‫م‬ ‫نا‬‫ل‬‫ا‬ ‫نن‬‫ع‬ ‫ن‬‫يس‬‫الاابل‬ ‫الااي‬ ‫عدد‬ ‫عن‬ ‫لوي‬ ‫الع‬ ‫اإلمام‬ ‫إىل‬ ‫السابقة‬ ‫وباألسانيد‬ ‫عن‬ ‫ند‬‫د‬‫ع‬ ‫نز‬‫ع‬‫ال‬ ‫نن‬‫ع‬ ‫ناري‬‫ص‬‫األأ‬ ‫نا‬‫ي‬‫كر‬ (‫نا‬‫ق‬‫ال‬ ‫نالم‬‫س‬‫اإل‬ ،‫ني‬‫ش‬ ‫نن‬‫ع‬ ‫نزي‬‫ا‬‫ال‬ ‫ند‬‫م‬‫ُم‬ ‫الددر‬ ‫والده‬ ‫اد‬ ‫أيب‬ ‫عن‬ ‫احلرانية‬ ‫مكي‬ ،‫با‬ ‫يا‬ ‫ُممد‬ ‫أم‬ ‫عن‬ ‫ااوخي‬‫أقد‬‫العداس‬ ‫أيب‬ ‫عن‬‫يم‬ ‫الر‬ ‫نن‬‫ع‬ ‫ند‬‫ق‬‫أ‬ ‫نر‬‫ك‬‫ب‬ ‫أيب‬ ‫نن‬‫ع‬ ‫ني‬‫م‬‫التمي‬ ‫نني‬‫س‬‫احل‬ ‫أيب‬ ‫نن‬‫ع‬ ‫نيداي‬‫ش‬‫ال‬ ‫اهلل‬ ‫نة‬‫د‬‫ه‬ ‫القاسم‬ ‫أيب‬ ‫عن‬ ‫الرصايف‬ ‫اقد‬ ‫اإلمام‬ ‫بن‬ ‫اهلل‬ ‫عدد‬ ‫ب‬ ‫ناىل‬‫ع‬‫ت‬ ‫اهلل‬ (‫ر‬ ‫نيداي‬‫ش‬‫ال‬ ‫ن‬‫د‬‫ا‬ ‫نن‬‫ب‬ ‫ند‬‫ق‬‫أ‬ ‫نام‬‫م‬‫اإل‬ ‫نه‬‫ي‬‫أب‬ ‫نن‬‫ع‬ ‫اد‬ ‫ن‬ .‫عاه‬ ............................... 11 - ‫الدارمين‬ ‫مساد‬ ‫نزي‬‫ا‬‫ال‬ ‫ند‬‫م‬‫ُم‬ ‫م‬ ‫نا‬‫ل‬‫ا‬ ‫نن‬‫ع‬ ‫ن‬‫يس‬‫الاابل‬ ‫الااي‬ ‫عدد‬ ‫عن‬ ‫لوي‬ ‫الع‬ ‫اإلمام‬ ‫إىل‬ ‫السابقة‬ ‫وباألسانيد‬ ‫كريا‬ (‫القا‬ ‫اإلسالم‬ ،‫شي‬ ‫عن‬ ‫الازي‬ ‫ُممد‬ ‫الددر‬ ‫والده‬ ‫عن‬ ‫نن‬‫ب‬ ‫نافظ‬‫حل‬‫ا‬ ‫نن‬‫ع‬ ‫ناري‬‫ص‬‫األأ‬ ‫األص‬ ‫الدعيل‬ ‫التاوخي‬ ‫د‬ ‫الوا‬ ‫عدد‬ ‫بن‬ ‫اقد‬ ‫بن‬ ‫إبراهيم‬ ‫اسحا‬ ‫أيب‬ ‫عن‬ ‫العسقالي‬‫ر‬ ‫ناس‬‫ن‬‫د‬‫الع‬ ‫أيب‬ ‫نر‬‫م‬‫املع‬ ‫ناد‬‫س‬‫امل‬ ‫نن‬‫ع‬ ‫نامي‬‫ش‬‫ال‬ ‫نان‬‫ه‬‫بالرب‬ ‫نروف‬‫ع‬‫امل‬ ‫ناهرة‬‫ق‬‫ال‬ ‫ن‬‫ي‬‫نز‬ ‫نأ‬‫ش‬‫املا‬ ‫نقي‬‫ش‬‫الدم‬
 • 19. ‫صفحة‬ 19 ‫من‬ 33 ‫نا‬‫ن‬‫أخرب‬ ‫نال‬‫ق‬ ،‫ن‬‫ق‬‫الو‬ ‫نو‬‫ب‬‫أ‬ ‫نا‬‫ن‬‫أخرب‬ ‫نال‬‫ق‬ ‫ني‬‫ت‬‫الل‬ ‫أيب‬ ‫عن‬ ‫ار‬ ‫احل‬ ‫الصاحلي‬ ‫طال‬ ‫أيب‬ ‫بن‬ ‫أقد‬ ‫نو‬‫ب‬‫أ‬ ‫نه‬‫ن‬‫ف‬‫مال‬ ‫نا‬‫ن‬‫أخرب‬ ‫نال‬‫ق‬ ‫نمرقادي‬‫س‬‫ال‬ ‫نر‬‫ن‬‫م‬‫ع‬ ‫نن‬‫ب‬‫ا‬ ‫نى‬‫س‬‫عي‬ ‫نا‬‫ن‬‫أخرب‬ ‫نال‬‫ق‬ ‫نة‬‫ن‬‫ي‬‫قو‬ ‫نو‬‫ب‬‫أ‬ ‫نا‬‫ن‬‫أخرب‬ ‫نال‬‫ق‬ ‫نر‬‫ف‬‫املظ‬ .‫تعاىل‬ ‫اهلل‬ ‫رقه‬ ‫الدارمي‬ ................................ 12 - ‫ن‬ ‫اللياليس‬ ‫او‬ ‫أيب‬ ‫مساد‬ ‫نزي‬‫ا‬‫ال‬ ‫ند‬‫م‬‫ُم‬ ‫م‬ ‫نا‬‫ل‬‫ا‬ ‫نن‬‫ع‬ ‫ن‬‫يس‬‫الاابل‬ ‫الااي‬ ‫عدد‬ ‫عن‬ ‫لوي‬ ‫الع‬ ‫اإلمام‬ ‫إىل‬ ‫السابقة‬ ‫وباألسانيد‬ ‫عن‬ ‫نن‬‫ب‬ ‫نافظ‬‫حل‬‫ا‬ ‫نن‬‫ع‬ ‫ناري‬‫ص‬‫األأ‬ ‫كريا‬ (‫القا‬ ‫اإلسالم‬ ،‫شي‬ ‫عن‬ ‫الازي‬ ‫ُممد‬ ‫الددر‬ ‫والده‬ ‫عن‬ ‫مداي‬ ‫ا‬ ‫الفض‬ ‫أيب‬ ‫عن‬ ‫ُممد‬ ‫بن‬ ‫حييى‬ ‫عن‬ ‫الذهدي‬ ‫بن‬‫هريرة‬ ‫أيب‬ ‫عن‬‫العسقالي‬‫ر‬ ‫نن‬‫ع‬ ‫ن‬‫ش‬‫ن‬ ‫بن‬ ‫إبراهيم‬ ‫بن‬ ‫احلسني‬ ‫عن‬ ‫الربساي‬ ‫اادار‬ ‫عدد‬ ‫بن‬ ‫ُممد‬ ‫عن‬ ‫السلفي‬ ‫طاهر‬ ‫أيب‬ ‫ع‬‫فارس‬ ‫بن‬‫عفر‬ ‫بن‬‫اهلل‬ ‫عدد‬ ‫اوو‬ ‫بن‬ ‫سليامن‬ ‫اوو‬ ‫أيب‬ ‫عن‬ ‫يل‬ ‫الع‬ ‫دي‬ ‫بن‬‫يونس‬ ‫ن‬ .‫تعاىل‬ ‫اهلل‬ ‫رقه‬ ‫اللياليس‬ .................................. 13 - ‫ن‬ ‫قيد‬ ‫بن‬ ‫عدد‬ ‫مساد‬ ‫نزي‬‫ا‬‫ال‬ ‫ند‬‫م‬‫ُم‬ ‫م‬ ‫نا‬‫ل‬‫ا‬ ‫نن‬‫ع‬ ‫ن‬‫يس‬‫الاابل‬ ‫الااي‬ ‫عدد‬ ‫عن‬ ‫لوي‬ ‫الع‬ ‫اإلمام‬ ‫إىل‬ ‫السابقة‬ ‫وباألسانيد‬ ‫اإلسالم‬ ،‫شي‬ ‫عن‬ ‫الازي‬ ‫ُممد‬ ‫الددر‬ ‫والده‬ ‫عن‬ ‫نن‬‫ب‬ ‫نافظ‬‫حل‬‫ا‬ ‫نن‬‫ع‬ ‫ناري‬‫ص‬‫األأ‬ ‫كريا‬ (‫القا‬ ‫األص‬ ‫الدعيل‬ ‫التاوخي‬ ‫د‬ ‫الوا‬ ‫عدد‬ ‫بن‬ ‫اقد‬ ‫بن‬ ‫إبراهيم‬ ‫اسحا‬ ‫أيب‬ ‫عن‬ ‫العسقالي‬‫ر‬ ‫ناس‬‫ن‬‫د‬‫الع‬ ‫أيب‬ ‫نر‬‫م‬‫املع‬ ‫ناد‬‫س‬‫امل‬ ‫نن‬‫ع‬ ‫نامي‬‫ش‬‫ال‬ ‫نان‬‫ه‬‫بالرب‬ ‫نروف‬‫ع‬‫امل‬ ‫ناهرة‬‫ق‬‫ال‬ ‫ن‬‫ي‬‫نز‬ ‫نأ‬‫ش‬‫املا‬ ‫نقي‬‫ش‬‫الدم‬ ‫احل‬ ‫اهلل‬ ‫ند‬‫د‬‫ع‬ ‫أيب‬ ‫ندين‬‫ل‬‫ا‬ ‫اج‬‫ي‬ ‫عن‬ ‫ار‬ ‫احل‬ ‫الصاحلي‬ ‫طال‬ ‫أيب‬ ‫بن‬ ‫أقد‬ ‫نن‬‫ب‬ ‫نارا‬‫د‬‫امل‬ ‫نن‬‫ب‬ ‫نني‬‫س‬
 • 20. ‫صفحة‬ 20 ‫من‬ 33 ‫عدد‬ ،‫الوق‬ ‫أيب‬ ،‫الشي‬ ‫عن‬ ‫والوفاة‬ ‫الدار‬ ‫ي‬ ‫الدادا‬ ‫األص‬ ‫الزبيدي‬ ‫الربعي‬‫حييى‬ ‫بن‬‫ُممد‬ ‫ي‬ ‫نداوو‬‫ل‬‫ا‬ ‫نرقن‬‫ل‬‫ا‬ ‫ند‬‫د‬‫ع‬ ‫نن‬‫س‬‫احل‬ ‫أيب‬ ،‫الشي‬ ‫عن‬ ‫الصويف‬ ‫روي‬ ‫ا‬ ‫زي‬ ‫الس‬ ‫عيسى‬ ‫بن‬ ‫األول‬ ‫نايش‬‫ش‬‫ال‬ ‫نربم‬‫خ‬ ‫نن‬‫ب‬ ‫إبراهيم‬ ‫أخربنا‬ ‫قال‬ ‫خيس‬ ‫ال‬ ‫قوية‬ ‫بن‬ ‫اقد‬ ‫بن‬ ‫اهلل‬ ‫عدد‬ ‫ُممد‬ ‫أيب‬ ‫عن‬ ‫قال‬ .‫تعاىل‬ ‫اهلل‬ ‫رقه‬ ‫قيد‬ ‫بن‬ ‫عدد‬ ‫مالفه‬ ‫أخربنا‬ .......................................... 14 - ‫أسامةن‬ ‫أيب‬ ‫بن‬ ‫احلاريب‬ ‫مساد‬ ‫نزي‬‫ا‬‫ال‬ ‫ند‬‫م‬‫ُم‬ ‫م‬ ‫نا‬‫ل‬‫ا‬ ‫نن‬‫ع‬ ‫ن‬‫يس‬‫الاابل‬ ‫الااي‬ ‫عدد‬ ‫عن‬ ‫لوي‬ ‫الع‬ ‫اإلمام‬ ‫إىل‬ ‫السابقة‬ ‫وباألسانيد‬ ‫نا‬‫ص‬‫األأ‬ ‫نا‬‫ي‬‫كر‬ (‫نا‬‫ق‬‫ال‬ ‫نالم‬‫س‬‫اإل‬ ،‫ني‬‫ش‬ ‫نن‬‫ع‬ ‫نزي‬‫ا‬‫ال‬ ‫ند‬‫م‬‫ُم‬ ‫الددر‬ ‫والده‬ ‫عن‬ ‫ند‬‫د‬‫ع‬ ‫نز‬‫ع‬‫ال‬ ‫نن‬‫ع‬ ‫ري‬ ‫ااوخي‬ ‫ُممد‬ ‫بن‬ ‫أقد‬ ‫العداس‬ ‫أيب‬ ‫عن‬ ‫بالداقي‬ ‫ة‬ ‫ا‬ ‫وإ‬‫لدعضها‬‫سامعا‬‫الفرات‬ ‫بن‬‫يم‬ ‫الر‬ ‫وأيب‬ ‫نان‬‫د‬‫الل‬ ‫ند‬‫م‬‫ُم‬ ‫نن‬‫ب‬ ‫ند‬‫ق‬‫أ‬ ‫نارم‬‫ك‬‫امل‬ ‫أيب‬ (‫نا‬‫ق‬‫ال‬ ‫نن‬‫ع‬ ‫ناري‬‫خ‬‫الد‬ ‫ند‬‫ق‬‫أ‬ ‫نن‬‫ب‬ ‫نيل‬‫ع‬ ‫الفخر‬ ‫عن‬ ‫اذنا‬ ‫أ‬ ‫عن‬ ‫األصدهاي‬ ‫اهلل‬ ‫عدد‬ ‫بن‬ ‫أقد‬ ‫نعيم‬ ‫أيب‬ ‫احلافظ‬ ‫عن‬ ‫احلدا‬ ‫أقد‬ ‫أقد‬ ‫بن‬ ‫ُممد‬ ‫عفر‬ ‫يب‬ .‫تعاىل‬ ‫اهلل‬ ‫رقه‬ ‫أسامة‬ ‫أيب‬ ‫بن‬ ‫احلاريب‬ ‫مالفه‬ ‫عن‬ ‫خال‬ ‫بن‬ ‫يوسع‬ ‫بن‬ ‫أقد‬ ‫بكر‬ ...................................... 15 - ‫الدزارن‬ ‫مساد‬ ‫نزي‬‫ا‬‫ال‬ ‫ند‬‫م‬‫ُم‬ ‫م‬ ‫نا‬‫ل‬‫ا‬ ‫نن‬‫ع‬ ‫ن‬‫يس‬‫الاابل‬ ‫الااي‬ ‫عدد‬ ‫عن‬ ‫لوي‬ ‫الع‬ ‫اإلمام‬ ‫إىل‬ ‫السابقة‬ ‫وباألسانيد‬ ‫اإلسالم‬ ،‫شي‬ ‫عن‬ ‫الازي‬ ‫ُممد‬ ‫الددر‬ ‫والده‬ ‫عن‬ ‫نن‬‫ب‬ ‫نافظ‬‫حل‬‫ا‬ ‫نن‬‫ع‬ ‫ناري‬‫ص‬‫األأ‬ ‫كريا‬ (‫القا‬ ‫نن‬‫ن‬‫ع‬ ‫نيل‬‫ع‬ ‫نن‬‫ب‬ ‫نر‬‫ن‬‫ف‬‫ع‬ ‫نن‬‫ع‬ ‫نعيد‬‫س‬ ‫نن‬‫ن‬‫ب‬ ‫ند‬‫م‬‫ُم‬ ‫نن‬‫ب‬ ‫نى‬‫ن‬‫ي‬‫حي‬ ‫نن‬‫ع‬ ‫نديس‬‫ق‬‫امل‬ ‫ند‬‫ن‬‫ق‬‫أ‬ ‫نن‬‫ع‬ ‫نقالي‬‫س‬‫الع‬ ‫نر‬ (‫القا‬ ‫عن‬ ‫سليامن‬ (‫القا‬ ‫عن‬‫عتاب‬‫بن‬‫الرقن‬‫عدد‬ ‫عن‬‫احلرضمي‬‫الرقن‬ ‫عدد‬ ‫بن‬‫ُممد‬
 • 21. ‫صفحة‬ 21 ‫من‬ 33 ‫أيب‬ ‫اإلمام‬ ‫عن‬ ‫بالصموت‬ ‫املعروف‬ ‫الرقي‬ ‫ُممد‬ ‫عن‬ ‫مفرج‬ ‫بن‬‫حييى‬ ‫بن‬‫أقد‬ ‫بن‬‫ُممد‬ ‫بكر‬ .‫تعاىل‬ ‫اهلل‬ ‫رقه‬ ‫الدزار‬ ................................... 16 - ‫املوصيلن‬ ‫يعىل‬ ‫أيب‬ ‫مساد‬ ‫نزي‬‫ا‬‫ال‬ ‫ند‬‫م‬‫ُم‬ ‫م‬ ‫نا‬‫ل‬‫ا‬ ‫نن‬‫ع‬ ‫ن‬‫يس‬‫الاابل‬ ‫الااي‬ ‫عدد‬ ‫عن‬ ‫لوي‬ ‫الع‬ ‫اإلمام‬ ‫إىل‬ ‫السابقة‬ ‫وباألسانيد‬ ‫ند‬‫د‬‫ع‬ ‫نز‬‫ع‬‫ال‬ ‫نن‬‫ع‬ ‫ناري‬‫ص‬‫األأ‬ ‫نا‬‫ي‬‫كر‬ (‫نا‬‫ق‬‫ال‬ ‫نالم‬‫س‬‫اإل‬ ،‫ني‬‫ش‬ ‫نن‬‫ع‬ ‫نزي‬‫ا‬‫ال‬ ‫ند‬‫م‬‫ُم‬ ‫الددر‬ ‫والده‬ ‫عن‬ ‫ب‬‫يم‬ ‫الر‬ ‫ااوخي‬ ‫ُممد‬ ‫بن‬ ‫أقد‬ ‫العداس‬ ‫أيب‬ ‫عن‬ ‫بالداقي‬ ‫ة‬ ‫ا‬ ‫وإ‬‫لدعضها‬‫سامعا‬‫الفرات‬ ‫ن‬ ‫بن‬ ‫متيم‬ ‫عن‬ ‫روي‬ ‫ا‬ ‫ُممد‬ ‫بن‬ ‫املعز‬ ‫عدد‬ ‫روح‬ ‫أيب‬ ‫عن‬ ‫الدخاري‬ ‫أقد‬ ‫بن‬ ‫عيل‬‫الفخر‬ ‫عن‬‫اذنا‬ ‫بن‬ ‫أقد‬ ‫بن‬ ‫ُممد‬ ‫أخربنا‬‫قال‬‫ي‬ ‫رو‬ ‫الكا‬‫الرقن‬ ‫عدد‬ ‫بن‬‫ُممد‬‫سعيد‬‫أيب‬ ‫عن‬‫اي‬ ‫اار‬ ‫أيب‬ ‫ي‬ ‫أبو‬ ‫أخربنا‬ ‫قال‬ ‫قدان‬ .‫تعاىل‬ ‫اهلل‬ ‫رقه‬ ‫املوصيل‬ ‫عىل‬ ......................... 17 - ‫صحيح‬ ‫دانن‬ ‫ابن‬ ‫نزي‬‫ا‬‫ال‬ ‫ند‬‫م‬‫ُم‬ ‫م‬ ‫نا‬‫ل‬‫ا‬ ‫نن‬‫ع‬ ‫ن‬‫يس‬‫الاابل‬ ‫الااي‬ ‫عدد‬ ‫عن‬ ‫لوي‬ ‫الع‬ ‫اإلمام‬ ‫إىل‬ ‫السابقة‬ ‫وباألسانيد‬ ‫ند‬‫د‬‫ع‬ ‫نز‬‫ع‬‫ال‬ ‫نن‬‫ع‬ ‫ناري‬‫ص‬‫األأ‬ ‫نا‬‫ي‬‫كر‬ (‫نا‬‫ق‬‫ال‬ ‫نالم‬‫س‬‫اإل‬ ،‫ني‬‫ش‬ ‫نن‬‫ع‬ ‫نزي‬‫ا‬‫ال‬ ‫ند‬‫م‬‫ُم‬ ‫الددر‬ ‫والده‬ ‫عن‬ ‫لدع‬‫سامعا‬‫الفرات‬ ‫بن‬‫يم‬ ‫الر‬ ‫ااوخي‬ ‫ُممد‬ ‫بن‬ ‫أقد‬ ‫العداس‬ ‫أيب‬ ‫عن‬ ‫بالداقي‬ ‫ة‬ ‫ا‬ ‫وإ‬‫ضها‬ ‫بن‬ ‫متيم‬ ‫عن‬ ‫روي‬ ‫ا‬ ‫ُممد‬ ‫بن‬ ‫املعز‬ ‫عدد‬ ‫روح‬ ‫أيب‬ ‫عن‬ ‫الدخاري‬ ‫أقد‬ ‫بن‬ ‫عيل‬‫الفخر‬ ‫عن‬‫اذنا‬ ‫اي‬ ‫اار‬ ‫أيب‬ ‫نه‬‫ق‬‫ر‬ ‫نان‬‫د‬ ‫نن‬‫ب‬‫ا‬ ‫نه‬‫ف‬‫مال‬ ‫نن‬‫ع‬ ‫نارون‬‫ه‬ ‫نن‬‫ب‬ ‫ند‬‫م‬‫ُم‬ ‫نن‬‫ع‬ ‫اي‬ ‫ن‬‫س‬‫ال‬ ‫ند‬‫م‬‫ُم‬ ‫بن‬ ‫عيل‬ ‫عن‬ .‫تعاىل‬ ‫اهلل‬
 • 22. ‫صفحة‬ 22 ‫من‬ 33 ............................ 18 - ‫خزيمةن‬ ‫ابن‬ ‫صحيح‬ ‫نزي‬‫ا‬‫ال‬ ‫ند‬‫م‬‫ُم‬ ‫م‬ ‫نا‬‫ل‬‫ا‬ ‫نن‬‫ع‬ ‫ن‬‫يس‬‫الاابل‬ ‫الااي‬ ‫عدد‬ ‫عن‬ ‫لوي‬ ‫الع‬ ‫اإلمام‬ ‫إىل‬ ‫السابقة‬ ‫وباألسانيد‬ ‫ند‬‫د‬‫ع‬ ‫نز‬‫ع‬‫ال‬ ‫نن‬‫ع‬ ‫ناري‬‫ص‬‫األأ‬ ‫نا‬‫ي‬‫كر‬ (‫نا‬‫ق‬‫ال‬ ‫نالم‬‫س‬‫اإل‬ ،‫ني‬‫ش‬ ‫نن‬‫ع‬ ‫نزي‬‫ا‬‫ال‬ ‫ند‬‫م‬‫ُم‬ ‫الددر‬ ‫والده‬ ‫عن‬ ‫ااوخي‬ ‫ُممد‬ ‫بن‬ ‫أقد‬ ‫العداس‬ ‫أيب‬ ‫عن‬ ‫بالداقي‬ ‫ة‬ ‫ا‬ ‫وإ‬‫لدعضها‬‫سامعا‬‫الفرات‬ ‫بن‬‫يم‬ ‫الر‬ ‫نا‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫اذ‬ ‫ند‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ق‬‫أ‬ ‫نن‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ب‬ ‫نثامن‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ع‬ ‫نن‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ب‬ ‫اهلل‬ ‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ض‬‫ف‬ ‫نيح‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬ ‫ن‬ ‫أيب‬ ‫نن‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ع‬ ‫ناري‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫خ‬‫الد‬ ‫ند‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ق‬‫أ‬ ‫نن‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ب‬ ‫نيل‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ع‬ ‫نر‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫خ‬‫الف‬ ‫نن‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ع‬ ‫نع‬‫ل‬‫خ‬ ‫نن‬‫ب‬ ‫نور‬‫ص‬‫ما‬ ‫نن‬‫ب‬ ‫ند‬‫ق‬‫ا‬ ‫عن‬ ‫الدحريي‬ ‫اهلل‬ ‫عدد‬ ‫بن‬ ‫الرقن‬ ‫عدد‬ ‫بكر‬ ‫أيب‬ ‫عن‬ ‫اي‬ ‫ااو‬ .‫تعاىل‬ ‫اهلل‬ ‫رقه‬ ‫ده‬ ‫عن‬ ‫خزيمة‬ ‫بن‬ ‫اسحا‬ ‫بن‬ ‫ُممد‬ ‫بن‬ ‫الفض‬ ‫بن‬ ‫ُممد‬ ‫طاهر‬ ‫أيب‬ ‫عن‬ ................................... ....... 19 - ‫ن‬ ‫ا‬ ‫الر‬ ‫عدد‬ ‫مصاع‬ ‫نزي‬‫ا‬‫ال‬ ‫ند‬‫م‬‫ُم‬ ‫م‬ ‫نا‬‫ل‬‫ا‬ ‫نن‬‫ع‬ ‫ن‬‫يس‬‫الاابل‬ ‫الااي‬ ‫عدد‬ ‫عن‬ ‫لوي‬ ‫الع‬ ‫اإلمام‬ ‫إىل‬ ‫السابقة‬ ‫وباألسانيد‬ ‫ند‬‫د‬‫ع‬ ‫نز‬‫ع‬‫ال‬ ‫نن‬‫ع‬ ‫ناري‬‫ص‬‫األأ‬ ‫نا‬‫ي‬‫كر‬ (‫نا‬‫ق‬‫ال‬ ‫نالم‬‫س‬‫اإل‬ ،‫ني‬‫ش‬ ‫نن‬‫ع‬ ‫نزي‬‫ا‬‫ال‬ ‫ند‬‫م‬‫ُم‬ ‫الددر‬ ‫والده‬ ‫عن‬ ‫ند‬‫ن‬‫ن‬‫ق‬‫أ‬ ‫نن‬‫ن‬‫ن‬‫ب‬ ‫نيل‬‫ن‬‫ن‬‫ع‬ ‫نر‬‫ن‬‫ن‬‫خ‬‫الف‬ ‫نن‬‫ن‬‫ن‬‫ع‬ ‫نوخي‬‫ن‬‫ن‬‫ا‬‫ا‬ ‫ند‬‫ن‬‫ن‬‫م‬‫ُم‬ ‫نن‬‫ن‬‫ن‬‫ب‬ ‫ند‬‫ن‬‫ن‬‫ق‬‫أ‬ ‫ناس‬‫ن‬‫ن‬‫د‬‫الع‬ ‫أيب‬ ‫نن‬‫ن‬‫ن‬‫ع‬ ‫نرات‬‫ن‬‫ن‬‫ف‬‫ال‬ ‫نن‬‫ن‬‫ن‬‫ب‬ ‫يم‬ ‫نر‬‫ن‬‫ن‬‫ل‬‫ا‬ ‫نو‬‫ب‬‫أ‬ ‫نا‬‫ن‬‫أخرب‬ ،‫قال‬ ‫انية‬ ‫ااو‬ ‫اهلل‬ ‫عدد‬ ،‫با‬ ‫فاطمة‬ ‫عن‬ ‫الصيدالي‬ ‫عفر‬ ‫أيب‬ ‫عن‬ ‫الدخاري‬ ‫نن‬‫ن‬‫ع‬ ‫نرباي‬‫ن‬‫ل‬‫ال‬ ‫نم‬‫ن‬‫س‬‫القا‬ ‫نو‬‫ن‬‫ب‬‫ا‬ ‫نافظ‬‫ن‬‫حل‬‫ا‬ ‫نا‬‫ن‬‫ن‬‫أخرب‬ ‫نال‬‫ن‬‫ق‬ ‫ندهاي‬‫ن‬‫ص‬‫األ‬ ‫ندة‬‫ن‬‫ي‬‫ر‬ ‫نن‬‫ن‬‫ب‬ ‫اهلل‬ ‫ند‬‫ن‬‫د‬‫ع‬ ‫نن‬‫ن‬‫ب‬ ‫ند‬‫ن‬‫م‬‫ُم‬ ‫نر‬‫ن‬‫ك‬‫ب‬ ‫نريي‬‫ن‬‫م‬‫احل‬ ‫ناف‬‫ن‬‫ن‬ ‫نن‬‫ن‬‫ب‬ ‫نام‬‫ن‬‫ا‬ ‫نن‬‫ن‬‫ب‬ ‫ا‬ ‫نر‬‫ن‬‫ل‬‫ا‬ ‫ند‬‫ن‬‫د‬‫ع‬ ‫نر‬‫ن‬‫ك‬‫ب‬ ‫نو‬‫ن‬‫ب‬‫أ‬ ‫نه‬‫ن‬‫ف‬‫مال‬ ‫نن‬‫ن‬‫ع‬ ‫ندبري‬‫ن‬‫ل‬‫ا‬ ‫نراهيم‬‫ن‬‫ب‬‫إ‬ ‫نن‬‫ن‬‫ب‬ ‫نحا‬‫ن‬‫س‬‫إ‬ ‫(امل‬ ‫الصاعاي‬ ‫اليامي‬ ‫ن‬ ‫تو‬ 211 .‫تعاىل‬ ‫اهلل‬ ‫رقه‬ )‫ـه‬ ...........................................
 • 23. ‫صفحة‬ 23 ‫من‬ 33 20 - ‫عريبن‬ ‫البن‬ ‫األأوار‬ ‫مشكاة‬ ‫نزي‬‫ا‬‫ال‬ ‫ند‬‫م‬‫ُم‬ ‫م‬ ‫نا‬‫ل‬‫ا‬ ‫نن‬‫ع‬ ‫ن‬‫يس‬‫الاابل‬ ‫الااي‬ ‫عدد‬ ‫عن‬ ‫لوي‬ ‫الع‬ ‫اإلمام‬ ‫إىل‬ ‫السابقة‬ ‫وباألسانيد‬ ‫نن‬‫ع‬ ‫ناري‬‫ص‬‫األأ‬ ‫كريا‬ (‫القا‬ ‫اإلسالم‬ ،‫شي‬ ‫عن‬ ‫الازي‬ ‫ُممد‬ ‫الددر‬ ‫والده‬ ‫عن‬ ‫نن‬‫ب‬ ‫نافظ‬‫حل‬‫ا‬ ‫األص‬ ‫الدعيل‬ ‫التاوخي‬ ‫د‬ ‫الوا‬ ‫عدد‬ ‫بن‬ ‫اقد‬ ‫بن‬ ‫إبراهيم‬ ‫اسحا‬ ‫أيب‬ ‫عن‬ ‫العسقالي‬‫ر‬ ‫ناس‬‫ن‬‫د‬‫الع‬ ‫أيب‬ ‫نر‬‫م‬‫املع‬ ‫ناد‬‫س‬‫امل‬ ‫نن‬‫ع‬ ‫نامي‬‫ش‬‫ال‬ ‫نان‬‫ه‬‫بالرب‬ ‫نروف‬‫ع‬‫امل‬ ‫ناهرة‬‫ق‬‫ال‬ ‫ن‬‫ي‬‫نز‬ ‫نأ‬‫ش‬‫املا‬ ‫نقي‬‫ش‬‫الدم‬ ‫نن‬‫ب‬‫ا‬ ‫نه‬‫ف‬‫مال‬ ‫نن‬‫ع‬ ‫ناري‬‫خ‬‫الد‬ ‫نن‬‫ب‬ ‫ندين‬‫ل‬‫ا‬ ‫ن‬‫ُم‬ ‫نافظ‬‫حل‬‫ا‬ ‫عن‬ ‫ار‬ ‫احل‬ ‫الصاحلي‬ ‫طال‬ ‫أيب‬ ‫بن‬ ‫أقد‬ .‫عريب‬ ...... .......................... 21 - ‫الكيشن‬ ‫مسلم‬ ‫أليب‬ ‫السان‬ ‫نزي‬‫ا‬‫ال‬ ‫ند‬‫م‬‫ُم‬ ‫م‬ ‫نا‬‫ل‬‫ا‬ ‫نن‬‫ع‬ ‫ن‬‫يس‬‫الاابل‬ ‫الااي‬ ‫عدد‬ ‫عن‬ ‫لوي‬ ‫الع‬ ‫اإلمام‬ ‫إىل‬ ‫السابقة‬ ‫وباألسانيد‬ ‫ند‬‫د‬‫ع‬ ‫نز‬‫ع‬‫ال‬ ‫نن‬‫ع‬ ‫ناري‬‫ص‬‫األأ‬ ‫نا‬‫ي‬‫كر‬ (‫نا‬‫ق‬‫ال‬ ‫نالم‬‫س‬‫اإل‬ ،‫ني‬‫ش‬ ‫نن‬‫ع‬ ‫نزي‬‫ا‬‫ال‬ ‫ند‬‫م‬‫ُم‬ ‫الددر‬ ‫والده‬ ‫عن‬ ‫بالداقي‬ ‫ة‬ ‫ا‬ ‫وإ‬‫لدعضها‬‫سامعا‬‫الفرات‬ ‫بن‬‫يم‬ ‫الر‬ ‫ااوخي‬ ‫ُممد‬ ‫بن‬ ‫أقد‬ ‫العداس‬ ‫أيب‬ ‫عن‬ ‫أيب‬ ‫نن‬‫ع‬ ‫الداقي‬ ‫عدد‬ ‫بن‬ ‫ُممد‬ ‫بكر‬ ‫أيب‬ ‫عن‬ ‫طرب‬ ‫ابن‬ ‫عن‬ ‫الدخاري‬ ‫أقد‬ ‫بن‬ ‫عيل‬ ‫الفخر‬ ‫عن‬ ‫نارش‬‫ن‬‫ن‬ ‫نن‬‫ب‬ ‫نوب‬‫ي‬‫أ‬ ‫نن‬‫ن‬‫ب‬ ‫نراهيم‬‫ب‬‫إ‬ ‫نن‬‫ب‬ ‫اهلل‬ ‫ند‬‫د‬‫ع‬ ‫ند‬‫ن‬‫م‬‫ُم‬ ‫أيب‬ ‫نن‬‫ع‬ ‫ني‬‫ك‬‫الربم‬ ‫نر‬‫ن‬‫م‬‫ع‬ ‫نن‬‫ب‬ ‫نراهيم‬‫ب‬‫إ‬ ‫نحا‬‫س‬‫إ‬ .‫تعاىل‬ ‫اهلل‬ ‫رقه‬ ‫مالفها‬ ‫الكيش‬ ‫مسلم‬ ‫أيب‬ ‫عن‬ ‫الدزار‬ ................. ................. 22 - ‫ماصورن‬ ‫بن‬ ‫سعيد‬ ‫سان‬
 • 24. ‫صفحة‬ 24 ‫من‬ 33 ‫نزي‬‫ا‬‫ال‬ ‫ند‬‫م‬‫ُم‬ ‫م‬ ‫الا‬ ‫عن‬ ‫الاابليس‬ ‫الااي‬ ‫عدد‬ ‫عن‬ ‫لوي‬ ‫الع‬ ‫اإلمام‬ ‫إىل‬ ‫السابقة‬ ‫وباألسانيد‬ ‫نن‬‫ب‬ ‫نافظ‬‫حل‬‫ا‬ ‫نن‬‫ع‬ ‫ناري‬‫ص‬‫األأ‬ ‫كريا‬ (‫القا‬ ‫اإلسالم‬ ،‫شي‬ ‫عن‬ ‫الازي‬ ‫ُممد‬ ‫الددر‬ ‫والده‬ ‫عن‬ ‫ن‬‫م‬‫ُم‬ ‫نن‬‫ع‬ ‫ن‬‫يس‬‫الدال‬ ‫نليامن‬‫س‬ ‫نن‬‫ب‬ ‫عمر‬ ‫هبا‬ ‫أأدانا‬ ‫قال‬ ‫العسقالي‬ ‫ر‬ ‫نر‬‫ك‬‫ب‬ ‫أيب‬ ‫نن‬‫ب‬ ‫د‬ ‫نن‬‫ب‬ ‫ند‬‫ق‬‫أ‬ ‫نن‬‫ب‬ ‫ُممد‬ ‫أبو‬‫أخربنا‬‫قال‬‫الصفار‬‫ر‬ ‫الاا‬ ‫بن‬‫اهلل‬ ‫عدد‬ ‫بن‬‫عيل‬ ‫بن‬ ‫مسعو‬ ‫عن‬‫ده‬ ‫عن‬‫الدائم‬ ‫عدد‬ ‫نريون‬‫ن‬‫خ‬ ‫نن‬‫ن‬‫ب‬ ‫نني‬‫ن‬‫س‬‫احل‬ ‫نن‬‫ن‬‫ب‬ ‫ند‬‫ن‬‫ق‬‫أ‬ ‫ن‬‫ن‬‫ض‬‫الف‬ ‫نو‬‫ن‬‫ب‬‫أ‬ ‫نا‬‫ن‬‫ن‬‫أخرب‬ ‫نال‬‫ن‬‫ق‬ ‫ني‬‫ن‬‫ط‬‫األأام‬ ‫نارا‬‫ن‬‫د‬‫امل‬ ‫نن‬‫ن‬‫ب‬ ‫ناب‬‫ن‬‫ه‬‫الو‬ ‫ند‬‫ن‬‫د‬‫ع‬ ‫ع‬ ‫نن‬‫ن‬‫ن‬‫ب‬ ‫ند‬‫ن‬‫ن‬‫ق‬‫أ‬ ‫نن‬‫ن‬‫ن‬‫ب‬ ‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ل‬‫ع‬ ‫نا‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫أخرب‬ ‫نال‬‫ن‬‫ن‬‫ق‬ ‫ناذان‬‫ن‬‫ن‬‫ش‬ ‫نن‬‫ن‬‫ن‬‫ب‬ ‫نن‬‫ن‬‫ن‬‫س‬‫احل‬ ‫نيل‬‫ن‬‫ن‬‫ع‬ ‫نو‬‫ن‬‫ن‬‫ب‬‫أ‬ ‫نا‬‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫أخرب‬ ‫نال‬‫ن‬‫ن‬‫ق‬ ‫ناقالي‬‫ن‬‫ن‬‫د‬‫ال‬ ‫ن‬‫ن‬‫ن‬‫ل‬ ‫نا‬‫ه‬‫مالف‬ ‫نور‬‫ص‬‫ما‬ ‫نن‬‫ب‬ ‫نعيد‬‫س‬ ‫نا‬‫ن‬‫أخرب‬ ‫نال‬‫ق‬ ‫نائ‬‫ص‬‫ال‬ ‫ند‬‫ي‬ ‫نن‬‫ب‬ ‫نيل‬‫ع‬ ‫نن‬‫ب‬ ‫ُممد‬ ‫أخربنا‬ ‫قال‬ ‫زي‬ ‫الس‬ .‫تعاىل‬ ‫اهلل‬ ‫رقه‬ .......................................... 23 - ‫شيدةن‬ ‫أيب‬ ‫ابن‬ ‫مصاع‬ ‫نزي‬‫ا‬‫ال‬ ‫ند‬‫م‬‫ُم‬ ‫م‬ ‫الا‬ ‫عن‬ ‫الاابليس‬ ‫الااي‬ ‫عدد‬ ‫عن‬ ‫لوي‬ ‫الع‬ ‫اإلمام‬ ‫إىل‬ ‫السابقة‬ ‫وباألسانيد‬ ‫ن‬‫ن‬‫ع‬ ‫ناري‬‫ن‬‫ص‬‫األأ‬ ‫نا‬‫ن‬‫ي‬‫كر‬ (‫نا‬‫ن‬‫ق‬‫ال‬ ‫نالم‬‫ن‬‫س‬‫اإل‬ ،‫ني‬‫ن‬‫ش‬ ‫نن‬‫ن‬‫ع‬ ‫نزي‬‫ن‬‫ا‬‫ال‬ ‫ند‬‫ن‬‫م‬‫ُم‬ ‫ندر‬‫ن‬‫د‬‫ال‬ ‫نده‬‫ن‬‫ل‬‫وا‬ ‫نن‬‫ن‬‫ع‬ ‫نن‬‫ن‬‫ب‬ ‫نز‬‫ن‬‫ع‬‫ال‬ ‫ن‬ ‫السدكي‬ ‫التاج‬ ‫عن‬ ‫الفرات‬ ‫نثامن‬‫ع‬ ‫نن‬‫ب‬ ‫ند‬‫ق‬‫أ‬ ‫نن‬‫ب‬ ‫ند‬‫م‬‫ُم‬ ‫اهلل‬ ‫ند‬‫د‬‫ع‬ ‫أيب‬ ‫الدين‬ ‫شمس‬ ‫احلافظ‬ ‫عن‬ ‫ا‬ ‫عن‬ ‫الذهدي‬ ‫قايام‬ ‫ابن‬ ‫ند‬‫د‬‫ع‬ ‫أيب‬ ‫نن‬‫ع‬ ‫نان‬‫ف‬‫طر‬ ‫نن‬‫ب‬ ‫نداحلافظ‬‫د‬‫ع‬ ‫نن‬‫ع‬ ‫ني‬‫م‬‫القر‬ ‫لشم‬ ‫نن‬‫ع‬ ‫ر‬ ‫نا‬‫ق‬‫ال‬ ( ‫نويف‬‫ك‬‫ال‬ ‫ن‬‫يس‬‫العد‬ ‫نيدة‬‫ش‬ ‫أيب‬ ‫نن‬‫ب‬ ‫ند‬‫م‬‫ُم‬ ‫نن‬‫ب‬ ‫اهلل‬ ‫ند‬‫د‬‫ع‬ ‫نر‬‫ك‬‫ب‬ ‫نو‬‫ب‬‫أ‬ ‫نه‬‫ف‬‫مال‬ ‫نن‬‫ع‬ ‫ند‬‫ق‬‫أ‬ ‫نن‬‫ب‬ ‫سعيد‬ 159 ‫ن‬ 235 .‫تعاىل‬ ‫اهلل‬ ‫رقه‬ )‫ـه‬ ......................................... 24 - ‫ال‬ ‫سان‬ ‫ل‬ ‫الكربيف‬ ‫لديهقين‬
 • 25. ‫صفحة‬ 25 ‫من‬ 33 ‫إىل‬ ‫السابقة‬ ‫وباألسانيد‬ ‫نزي‬‫ا‬‫ال‬ ‫ند‬‫م‬‫ُم‬ ‫م‬ ‫نا‬‫ل‬‫ا‬ ‫نن‬‫ع‬ ‫ن‬‫يس‬‫الاابل‬ ‫الااي‬ ‫عدد‬ ‫عن‬ ‫لوي‬ ‫الع‬ ‫اإلمام‬ ‫نن‬‫ب‬ ‫نافظ‬‫حل‬‫ا‬ ‫نن‬‫ع‬ ‫ناري‬‫ص‬‫األأ‬ ‫كريا‬ (‫القا‬ ‫اإلسالم‬ ،‫شي‬ ‫عن‬ ‫الازي‬ ‫ُممد‬ ‫الددر‬ ‫والده‬ ‫عن‬ ‫األص‬ ‫الدعيل‬ ‫التاوخي‬ ‫د‬ ‫الوا‬ ‫عدد‬ ‫بن‬ ‫اقد‬ ‫بن‬ ‫إبراهيم‬ ‫اسحا‬ ‫أيب‬ ‫عن‬ ‫العسقالي‬‫ر‬ ‫نان‬‫ه‬‫بالرب‬ ‫نروف‬‫ع‬‫امل‬ ‫ناهرة‬‫ق‬‫ال‬ ‫ن‬‫ي‬‫نز‬ ‫نأ‬‫ش‬‫املا‬ ‫نقي‬‫ش‬‫الدم‬ ‫ناس‬‫ن‬‫د‬‫الع‬ ‫أيب‬ ‫نر‬‫م‬‫املع‬ ‫ناد‬‫س‬‫امل‬ ‫نن‬‫ع‬ ‫نامي‬‫ش‬‫ال‬ ‫عن‬ ‫عريب‬‫ابن‬ ‫عن‬‫الدخاري‬ ‫بن‬‫الدين‬ ‫ُم‬‫احلافظ‬ ‫عن‬‫ار‬ ‫احل‬‫الصاحلي‬ ‫طال‬ ‫أيب‬ ‫بن‬‫أقد‬ ‫نن‬‫ع‬ ‫ني‬‫ق‬‫الديه‬ ‫احلسني‬ ‫بن‬ ‫أقد‬ ‫بكر‬ ‫أيب‬ ‫بن‬ ‫ُممد‬ ‫بن‬ ‫اهلل‬ ‫عدد‬ ‫عن‬ ‫عساكر‬ ‫بن‬ ‫عيل‬ ‫القاسم‬ ‫أيب‬ ‫نى‬‫س‬‫مو‬ ‫نن‬‫ب‬ ‫اهلل‬ ‫ند‬‫د‬‫ع‬ ‫بن‬ ‫عيل‬ ‫بن‬ ‫احلسني‬ ‫بن‬ ‫أقد‬ ‫بكر‬ ‫أيب‬ ‫احلافظ‬ ‫ده‬ ‫نابوري‬‫س‬‫الاي‬ ‫ني‬‫ق‬‫الديه‬ .‫مالفها‬ ‫ي‬ ‫ر‬ ‫و‬ ‫اا‬ ................................. 25 - .‫عساكر‬ ‫ابن‬ ،‫تاري‬ ‫نزي‬‫ا‬‫ال‬ ‫ند‬‫م‬‫ُم‬ ‫م‬ ‫نا‬‫ل‬‫ا‬ ‫نن‬‫ع‬ ‫ن‬‫يس‬‫الاابل‬ ‫الااي‬ ‫عدد‬ ‫عن‬ ‫لوي‬ ‫الع‬ ‫اإلمام‬ ‫إىل‬ ‫السابقة‬ ‫وباألسانيد‬ ‫نن‬‫ب‬ ‫نافظ‬‫حل‬‫ا‬ ‫نن‬‫ع‬ ‫ناري‬‫ص‬‫األأ‬ ‫كريا‬ (‫القا‬ ‫اإلسالم‬ ،‫شي‬ ‫عن‬ ‫الازي‬ ‫ُممد‬ ‫الددر‬ ‫والده‬ ‫عن‬ ‫ال‬‫ر‬ ‫األص‬ ‫الدعيل‬ ‫التاوخي‬ ‫د‬ ‫الوا‬ ‫عدد‬ ‫بن‬ ‫اقد‬ ‫بن‬ ‫إبراهيم‬ ‫اسحا‬ ‫أيب‬ ‫عن‬ ‫عسقالي‬ ‫ناس‬‫ن‬‫د‬‫الع‬ ‫أيب‬ ‫نر‬‫م‬‫املع‬ ‫ناد‬‫س‬‫امل‬ ‫نن‬‫ع‬ ‫نامي‬‫ش‬‫ال‬ ‫نان‬‫ه‬‫بالرب‬ ‫نروف‬‫ع‬‫امل‬ ‫ناهرة‬‫ق‬‫ال‬ ‫ن‬‫ي‬‫نز‬ ‫نأ‬‫ش‬‫املا‬ ‫نقي‬‫ش‬‫الدم‬ ‫عن‬ ‫عريب‬‫ابن‬ ‫عن‬‫الدخاري‬ ‫بن‬‫الدين‬ ‫ُم‬‫احلافظ‬ ‫عن‬‫ار‬ ‫احل‬‫الصاحلي‬ ‫طال‬ ‫أيب‬ ‫بن‬‫أقد‬ .‫تعاىل‬ ‫اهلل‬ ‫رقه‬ ‫عساكر‬ ‫ابن‬ ....................................... 6 2 - .‫معني‬ ‫ابن‬ ،‫تاري‬
 • 26. ‫صفحة‬ 26 ‫من‬ 33 ‫نزي‬‫ا‬‫ال‬ ‫ند‬‫م‬‫ُم‬ ‫م‬ ‫نا‬‫ل‬‫ا‬ ‫نن‬‫ع‬ ‫ن‬‫يس‬‫الاابل‬ ‫الااي‬ ‫عدد‬ ‫عن‬ ‫لوي‬ ‫الع‬ ‫اإلمام‬ ‫إىل‬ ‫السابقة‬ ‫وباألسانيد‬ ‫نن‬‫ب‬ ‫نافظ‬‫حل‬‫ا‬ ‫نن‬‫ع‬ ‫ناري‬‫ص‬‫األأ‬ ‫كريا‬ (‫القا‬ ‫اإلسالم‬ ،‫شي‬ ‫عن‬ ‫الازي‬ ‫ُممد‬ ‫الددر‬ ‫والده‬ ‫عن‬ ‫بن‬ ‫إبراهيم‬ ‫اسحا‬ ‫أيب‬ ‫عن‬ ‫العسقالي‬‫ر‬ ‫األص‬ ‫الدعيل‬ ‫التاوخي‬ ‫د‬ ‫الوا‬ ‫عدد‬ ‫بن‬ ‫اقد‬ ‫ي‬ ‫امل‬ ‫بن‬ ‫يوسع‬ ‫بن‬ ‫حييى‬ ‫عن‬ ‫الشامي‬ ‫بالربهان‬ ‫املعروف‬‫القاهرة‬ ‫نزي‬‫املاشأ‬‫الدمشقي‬ ‫ند‬‫ن‬‫ق‬‫أ‬ ‫نن‬‫ن‬‫ب‬ ‫ند‬‫ن‬‫م‬‫ُم‬ ‫نن‬‫ن‬‫ع‬ ‫نلفي‬‫ن‬‫س‬‫ال‬ ‫ناهر‬‫ن‬‫ط‬ ‫أيب‬ ‫نن‬‫ن‬‫ع‬ ‫نزي‬‫ن‬‫ي‬‫اام‬ ‫نن‬‫ن‬‫ب‬ ‫اهلل‬ ‫نة‬‫ن‬‫د‬‫ه‬ ‫نن‬‫ن‬‫ب‬ ‫نيل‬‫ن‬‫ع‬ ‫نن‬‫ن‬‫س‬‫احل‬ ‫أيب‬ ‫نن‬‫ن‬‫ع‬ ‫املف‬ ‫ند‬‫م‬‫ُم‬ ‫بن‬ ‫اهلل‬ ‫عدد‬ ‫أقد‬ ‫أيب‬ ‫عن‬ ‫الفاريس‬ ‫ُممد‬ ‫بن‬ ‫عيل‬ ‫عن‬ ‫ي‬ ‫الرا‬ ‫ند‬‫ق‬‫أ‬ ‫نر‬‫ك‬‫ب‬ ‫أيب‬ ‫نعن‬ .‫تعاىل‬ ‫اهلل‬ ‫رقه‬ ‫معني‬ ‫بن‬ ‫حييى‬ ‫مالفه‬ ‫عن‬ ‫ي‬ ‫املرو‬ ‫عيل‬ ‫بن‬ ..................................... 7 2 - ‫الشفا‬ ‫كتاب‬ ‫عيا‬ (‫للقا‬ . ‫نزي‬‫ا‬‫ال‬ ‫ند‬‫م‬‫ُم‬ ‫م‬ ‫نا‬‫ل‬‫ا‬ ‫نن‬‫ع‬ ‫ن‬‫يس‬‫الاابل‬ ‫الااي‬ ‫عدد‬ ‫عن‬ ‫لوي‬ ‫الع‬ ‫اإلمام‬ ‫إىل‬ ‫السابقة‬ ‫وباألسانيد‬ ‫ن‬‫س‬‫اإل‬ ،‫ني‬‫ش‬ ‫نن‬‫ع‬ ‫نزي‬‫ا‬‫ال‬ ‫ند‬‫م‬‫ُم‬ ‫الددر‬ ‫والده‬ ‫عن‬ ‫ند‬‫د‬‫ع‬ ‫نز‬‫ع‬‫ال‬ ‫نن‬‫ع‬ ‫ناري‬‫ص‬‫األأ‬ ‫نا‬‫ي‬‫كر‬ (‫نا‬‫ق‬‫ال‬ ‫الم‬ ‫ند‬‫ن‬‫ن‬‫ق‬‫أ‬ ‫نن‬‫ن‬‫ن‬‫ب‬ ‫نيل‬‫ن‬‫ن‬‫ع‬ ‫نر‬‫ن‬‫ن‬‫خ‬‫الف‬ ‫نن‬‫ن‬‫ن‬‫ع‬ ‫نوخي‬‫ن‬‫ن‬‫ا‬‫ا‬ ‫ند‬‫ن‬‫ن‬‫م‬‫ُم‬ ‫نن‬‫ن‬‫ن‬‫ب‬ ‫ند‬‫ن‬‫ن‬‫ق‬‫أ‬ ‫ناس‬‫ن‬‫ن‬‫د‬‫الع‬ ‫أيب‬ ‫نن‬‫ن‬‫ن‬‫ع‬ ‫نرات‬‫ن‬‫ن‬‫ف‬‫ال‬ ‫نن‬‫ن‬‫ن‬‫ب‬ ‫يم‬ ‫نر‬‫ن‬‫ن‬‫ل‬‫ا‬ ‫ند‬‫م‬‫ُم‬ ‫نن‬‫ب‬ ‫نى‬‫ي‬‫حي‬ ‫نن‬‫س‬‫احل‬ ‫أيب‬ ‫عن‬ ‫عن‬ ‫الدخاري‬ ‫نائ‬‫ص‬‫ال‬ ‫نن‬‫ب‬‫ا‬ ‫نه‬‫ق‬‫ر‬ ‫نا‬‫ي‬‫ع‬ (‫نا‬‫ق‬‫ال‬ ‫نه‬‫ف‬‫مال‬ ‫نن‬‫ع‬ .‫تعاىل‬ ‫اهلل‬ .................................. 8 2 - ‫للداوي‬ ‫الساة‬ ‫رشح‬ ‫ن‬ ‫نزي‬‫ا‬‫ال‬ ‫ند‬‫م‬‫ُم‬ ‫م‬ ‫نا‬‫ل‬‫ا‬ ‫نن‬‫ع‬ ‫ن‬‫يس‬‫الاابل‬ ‫الااي‬ ‫عدد‬ ‫عن‬ ‫لوي‬ ‫الع‬ ‫اإلمام‬ ‫إىل‬ ‫السابقة‬ ‫وباألسانيد‬ ‫نن‬‫ب‬ ‫نافظ‬‫حل‬‫ا‬ ‫نن‬‫ع‬ ‫ناري‬‫ص‬‫األأ‬ ‫كريا‬ (‫القا‬ ‫اإلسالم‬ ،‫شي‬ ‫عن‬ ‫الازي‬ ‫ُممد‬ ‫الددر‬ ‫والده‬ ‫عن‬