SlideShare a Scribd company logo
1 of 29
Download to read offline
5. novembra 2022
Boj proti dezinformáciám
v našich triedach:
Riešenia pre učiteľov v Európe
Juliane von Reppert -Bismarck
Výkonná riaditeľka a zakladateľka
Lie Detectors
Problém: Dezinformácie a úpadok pravdy
• Podhubie: falzifikáty spojené s faktami,
ťažko rozpoznateľné, ľahko uveriteľné
• Žiadny priestor pre racionalitu:
emocionálne spúšťače polarizujú debatu
• Zákerná erózia: dezinformácie mimo
volebného obdobia
• Slabnutie dôvery vo fakty: útoky na
informačné kanály, žurnalistika finančne
poddimenzovaná
• Zacielenie na mladé publikum: cez
chatovacie miestnosti, Instagram a
YouTube
• Generačná priepasť: mladí sa nemajú
od koho učiť ako sa orientovať v online
priestore
Aktivity Lie Detectors 2017-2022
v 3 jazykoch
EN, DE, FR
2,971
navštívených tried
2 101 učiteľov
59 400 +
vyškolených žiakov
vo veku 10-15
rokov
Vyškolených
novinárov
návštev v
2022
5 stredísk
AT, BE,
CH, DE, LU +
ďalšie
2 formáty:
osobne a
na obrazovke
313+
1 300+
Čo na to hovoria novinári...
ODKAZ:
https://www.youtube.com/watch?v=4JOgv7QEu3E
Vzdelávacie
zdroje
Zbierka užitočných
webových stránok
Lie Detectors News Challenge:
Materiály do tried prispôsobené svetu žiakov
IFLA Check-List
https://repository.ifla.org/handle/123456789/207
Factitious
(factitious.augamestudio.com/#/)
Příručka pro vyvracení nepravdivých informací
(https://www.climatechangecommunication.org/wp-
content/uploads/2021/01/DebunkingHandbook2020-Czech.pdf
)
Príručka o konšpiračných teóriách
(https://skepticalscience.com/docs/ConspiracyTheoryHandbook_Slovak.pdf)
Stránky na overovanie faktov
USA
● Politifact
● flackcheck.org
● Open Secrets
● Washington Post fact
checker
● Media Matters
GERMANY
● Faktenfinder
● Hoaxmap
UNITED KINGDOM
● FactCheck
● Reality Check
● BBC Factcheck/Reality
Check
● Full Fact
FRANCE
• Checknews.fr
• Le Decodeurs
• Le Vrai du Faux
• Cross-check
• Fake Off
• Factuel
• Les observateurs
• Lui President
CANADA
• https://trudeaumetre.polimeter.org/
• FactScan
• Detecteur de rumeurs
CROATIA
• Faktograf
GREECE
• Ellinikahoaxes
SPAIN
• El Objectivo con Ana Pastor
• Maldita.es
SWEDEN
• Dagens Nyheter
ITALY
• Lavoce
• Pagella Politica
NORWAY
• Faktisk
PORTUGAL
• Poligrafo
CZECH REPUBLIC
• Demagog
Učitelia sú kľúčoví pre dlhodobú
gramotnosť
Kde to podľa vás zapadá do učebných osnov?
Otázka: Podľa vás: Do akého školského predmetu alebo predmetov sa projekt Lie Detectors najlepšie hodí?
Všetky jazyky: Základ: 667 odpovedí učiteľov (údaje učiteľov)
Trendy otázok o cca. 300 žiakov novinárom počas videohovorov a 319 odpovedí žiakov na otázku „O ktorej
z nasledujúcich tém by ste sa chceli dozvedieť viac? S povolenými viacerými odpoveďami.
Čo chcú žiaci vedieť?
Záujem učiteľov stúpa ...
1,8%
0,0%
0,0%
16,4%
1,2%
2,3%
81,8%
98,8%
97,7%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
journalism
disinformation
fact checking
Nakoľko je podľa vás dôležité, aby sa vaši študenti v škole učili overovanie faktov/dezinformácií/žurnalistiky?
1+2 % 3% 4+5 %
Základ: 665 odpovedí od učiteľov – január – júl 2022
Záujem učiteľov stúpa ...
1,8%
0,0%
0,0%
16,4%
1,2%
2,3%
81,8%
98,8%
97,7%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
journalism
disinformation
fact checking
Nakoľko je podľa vás dôležité, aby sa vaši študenti v škole učili overovanie faktov/dezinformácií/žurnalistiky?
1+2 % 3% 4+5 %
14,2%
6,1%
10,7%
50,9%
46,0%
48,9%
27,8%
37,2%
32,0%
6,9%
8,8%
7,5%
0,1%
1,8%
0,9%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
journalism
disinformation
fact checking
Ako často ste počas posledného roka u svojich študentov nastolili tému overovania faktov/dezinformácií/žurnalistiky?
never less than once a month about once a month weekly every day/ whenever I teach this class
Základ: 665 odpovedí od učiteľov – január – júl 2022
... ale aktivita zaostáva
Výzva: generačné rozdiely v informačných zdrojoch pretrvávajú
5,9%
17,6%
34,4%
3,4%
4,6%
49,7%
0,3%
0,3%
0,3%
22,9%
1,0%
41,1%
4,3%
33,7%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
Telegram
Signal
Facebook
Reddit
Twitter
WhatsApp
Twitch
Fortnite
Discord
Other
Snapchat
Instagram
TikTok
YouTube
total responses teachers
Hlavne
vizuálne
Hlavne
Textové
Základňa: odpovede od 581 učiteľov ; 11 219 študentov – január – júl 2022. Otázka: *Na zistenie všeobecných informácií: aké sociálne médiá ste použili minulý
týždeň, aby ste sa informovali? (Vyberte všetky políčka, ktoré ste použili minulý týždeň.)
Výzva: generačné rozdiely v informačných zdrojoch pretrvávajú
5,9%
17,6%
34,4%
3,4%
4,6%
49,7%
0,3%
0,3%
0,3%
22,9%
1,0%
41,1%
4,3%
33,7%
4,6%
7,0%
8,1%
8,2%
15,0%
57,4%
12,8%
16,3%
17,1%
29,5%
36,6%
47,2%
51,3%
71,0%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
Telegram
Signal
Facebook
Reddit
Twitter
WhatsApp
Twitch
Fortnite
Discord
Other
Snapchat
Instagram
TikTok
YouTube
Total responses pupils total responses teachers
Hlavne
vizuálne
Hlavne
Textové
Základňa: odpovede od 581 učiteľov ; 11 219 študentov – január – júl 2022. Otázka: *Na zistenie všeobecných informácií: aké sociálne médiá ste použili minulý
týždeň, aby ste sa informovali? (Vyberte všetky políčka, ktoré ste použili minulý týždeň.)
Celoeurópska perspektíva
RIEŠENIE:
Usmernenia pre učiteľov a vychovávateľov o boji proti
dezinformáciám a podpore digitálnej gramotnosti prostredníctvom
vzdelávania a odbornej prípravy
Praktické pokyny pre učiteľov zverejnené v októbri 2022
40 strán online
1. Navrhnuté odborníkmi z EÚ pre použitie v každodennom
vyučovaní
2. Vysvetlenia, aktivity, námety na diskusiu a zdroje
3. Vysvetlenia, ako zapojiť externých odborníkov, ako sú
novinári, knihovníci
4. Zahŕňa mnoho aspektov digitálnej gramotnosti , ako je
spravodajská gramotnosť, algoritmická gramotnosť, AI,
online obchodné modely
5. Povzbudzujte učiteľov, aby sa učili so žiakmi
prostredníctvom objavného vyučovania
6. Navrhnuté tak, aby boli dostupné pre všetkých , bez
ohľadu na vyučovací predmet alebo digitálne možnosti
RIEŠENIE:
Odporúčania EÚ týkajúce sa podpory digitálnej gramotnosti a
boja proti dezinformáciám prostredníctvom vzdelávania a
odbornej prípravy
Vytvorené v rokoch 2021 – 2022 odborníkmi na mediálnu gramotnosť z EÚ pre tvorcov politík a
pedagógov v oblasti vzdelávania
1. Vyučujte digitálnu gramotnosť ns všetkých predmetoch a
ideálne aj ako samostatný predmet
2. Pozvite dôveryhodných externých odborníkov, ako sú
novinári alebo knihovníci, aby žiaci získali autentickú
perspektívu
3. Upozorňujte na rôzne aspekty digitálnej gramotnosti
vrátane spravodajskej gramotnosti, algoritmickej
gramotnosti, online obchodných modelov
4. Učte sa spolu so študentmi prostredníctvom objavného
vyučovania
Odporúčania pre učiteľov
5. Zmerať a vyhodnotiť vplyv materiálov
6. Zabezpečiť nezávislosť materiálov mediálnej gramotnosti
od politického a korporátneho vplyvu
7. Poskytnuť materiály, ktoré sú prístupné všetkým bez
ohľadu na digitálne možnosti
Odporúčania pre politikov
Zachovanie
otvorenej
mysle
Ďakujem
Juliane von Reppert -Bismarck
juliane@lie-detectors.org
Ponaučenie
Podporte OECD
v pridávaní
kritickej
gramotnosti do
hodnotenia škôl
na celom svete.
EÚ a tvorcovia
politík:
Investujte do
odbornej
prípravy učiteľov
a stimulujte
učiteľov.
Integrujte
mediálnu
gramotnosť do
školy -
učebné osnovy.
Pedagógovia:
Zamerajte sa na
metódy učenia
založené na
objavovaní.
Pedagógovia:
Používajte ľahký,
zábavný,
relevantný obsah,
ktorý je
atraktívny pre
žiakov.
Pedagógovia:
prispôsobte sa
žiakom
Lie Detectors je nezávislá organizácia, ocenená a novinármi vedená organizácia,
ktorá sa venuje mediálnej gramotnosti v Európe. Jej úlohou je bojovať proti ničivým
účinkom online dezinformácií a polarizácie na demokraciu.
Detektory lži preto umožňujú mladým ľuďom a učiteľom rozoznať fakty od
dezinformácií online; pochopiť, ako funguje žurnalistika, a aplikovať základné
žurnalistické metódy pri spracovaní informácií v online priestore.
Svojím výskumom a zisteniami z praxe prispieva do poradenských procesov a
procesov tvorby politík v oblasti vzdelávania a digitálnych práv. Participuje na
príprave usmernení EÚ pre učiteľov o digitálnej gramotnosti .
Organizácia Lie Detectors je filantropicky financovaná a ich práca je bezplatná.
Misia

More Related Content

Similar to Juliane von Reppert-Bismarck: Boj proti dezinformáciám v našich triedach

Skola 21 Storocia Pre Roadshow
Skola 21 Storocia Pre RoadshowSkola 21 Storocia Pre Roadshow
Skola 21 Storocia Pre Roadshowmodernyucitel
 
Ivan Kalas - Ucebne aktivity ziakov pre 21. storocie
Ivan Kalas - Ucebne aktivity ziakov pre 21. storocieIvan Kalas - Ucebne aktivity ziakov pre 21. storocie
Ivan Kalas - Ucebne aktivity ziakov pre 21. storocieIndicia
 
Kvalita e twinningového projektu – kľúč k úspechu
Kvalita e twinningového projektu – kľúč k úspechuKvalita e twinningového projektu – kľúč k úspechu
Kvalita e twinningového projektu – kľúč k úspechuZuzana Mészárosová
 
Inovácie vo vzdelávaní – ako rozhodovať o ich zavádzaní_Vencelová_Kapalková
Inovácie vo vzdelávaní – ako rozhodovať o ich zavádzaní_Vencelová_KapalkováInovácie vo vzdelávaní – ako rozhodovať o ich zavádzaní_Vencelová_Kapalková
Inovácie vo vzdelávaní – ako rozhodovať o ich zavádzaní_Vencelová_KapalkováIndicia
 
MojaFamília - predstavenie projektu 2011/2012
MojaFamília - predstavenie projektu 2011/2012MojaFamília - predstavenie projektu 2011/2012
MojaFamília - predstavenie projektu 2011/2012Petr Fodor
 
Boris Sloboda: Návrh NP: Podpora systému ďalšieho vzdelávania v Slovenskej ...
Boris Sloboda: Návrh NP: Podpora systému ďalšieho vzdelávania v Slovenskej ...Boris Sloboda: Návrh NP: Podpora systému ďalšieho vzdelávania v Slovenskej ...
Boris Sloboda: Návrh NP: Podpora systému ďalšieho vzdelávania v Slovenskej ...Slovak Governance Institute
 
Guttenova druhý rok skúseností s využívaním google aplikácií na KMKD
Guttenova druhý rok skúseností s využívaním google aplikácií na KMKDGuttenova druhý rok skúseností s využívaním google aplikácií na KMKD
Guttenova druhý rok skúseností s využívaním google aplikácií na KMKDOli Guttenova
 
MojaFamília - predstavenie projektu 2012/2013
MojaFamília - predstavenie projektu 2012/2013MojaFamília - predstavenie projektu 2012/2013
MojaFamília - predstavenie projektu 2012/2013Petr Fodor
 
Preventista.sk - Spoločne proti IT kriminalite
Preventista.sk - Spoločne proti IT kriminalitePreventista.sk - Spoločne proti IT kriminalite
Preventista.sk - Spoločne proti IT kriminaliteTom Paulus
 
IT Fitness Test 2014 - zaverecna sprava
IT Fitness Test 2014 - zaverecna spravaIT Fitness Test 2014 - zaverecna sprava
IT Fitness Test 2014 - zaverecna spravaLubomir Tuchscher
 
eduRoma: Ako zostať blízko na diaľku
eduRoma: Ako zostať blízko na diaľkueduRoma: Ako zostať blízko na diaľku
eduRoma: Ako zostať blízko na diaľkunoveskolstvo.sk
 
Ako vhodne merať a vyhodnocovať vzdelávacie výsledky žiakov?
Ako vhodne merať a vyhodnocovať vzdelávacie výsledky žiakov?Ako vhodne merať a vyhodnocovať vzdelávacie výsledky žiakov?
Ako vhodne merať a vyhodnocovať vzdelávacie výsledky žiakov?noveskolstvo.sk
 
Online marketing pre neziskovky
Online marketing pre neziskovky Online marketing pre neziskovky
Online marketing pre neziskovky Marek Šulik
 
Vyhodnotenie IT Fitness Testu 2014
Vyhodnotenie IT Fitness Testu 2014Vyhodnotenie IT Fitness Testu 2014
Vyhodnotenie IT Fitness Testu 2014Lubomir Tuchscher
 
Inšpirácie z konferencie Education exchange_Cápay
Inšpirácie z konferencie Education exchange_CápayInšpirácie z konferencie Education exchange_Cápay
Inšpirácie z konferencie Education exchange_CápayIndicia
 

Similar to Juliane von Reppert-Bismarck: Boj proti dezinformáciám v našich triedach (17)

Skola 21 Storocia Pre Roadshow
Skola 21 Storocia Pre RoadshowSkola 21 Storocia Pre Roadshow
Skola 21 Storocia Pre Roadshow
 
Ivan Kalas - Ucebne aktivity ziakov pre 21. storocie
Ivan Kalas - Ucebne aktivity ziakov pre 21. storocieIvan Kalas - Ucebne aktivity ziakov pre 21. storocie
Ivan Kalas - Ucebne aktivity ziakov pre 21. storocie
 
Kvalita e twinningového projektu – kľúč k úspechu
Kvalita e twinningového projektu – kľúč k úspechuKvalita e twinningového projektu – kľúč k úspechu
Kvalita e twinningového projektu – kľúč k úspechu
 
Inovácie vo vzdelávaní – ako rozhodovať o ich zavádzaní_Vencelová_Kapalková
Inovácie vo vzdelávaní – ako rozhodovať o ich zavádzaní_Vencelová_KapalkováInovácie vo vzdelávaní – ako rozhodovať o ich zavádzaní_Vencelová_Kapalková
Inovácie vo vzdelávaní – ako rozhodovať o ich zavádzaní_Vencelová_Kapalková
 
MojaFamília - predstavenie projektu 2011/2012
MojaFamília - predstavenie projektu 2011/2012MojaFamília - predstavenie projektu 2011/2012
MojaFamília - predstavenie projektu 2011/2012
 
Boris Sloboda: Návrh NP: Podpora systému ďalšieho vzdelávania v Slovenskej ...
Boris Sloboda: Návrh NP: Podpora systému ďalšieho vzdelávania v Slovenskej ...Boris Sloboda: Návrh NP: Podpora systému ďalšieho vzdelávania v Slovenskej ...
Boris Sloboda: Návrh NP: Podpora systému ďalšieho vzdelávania v Slovenskej ...
 
Guttenova druhý rok skúseností s využívaním google aplikácií na KMKD
Guttenova druhý rok skúseností s využívaním google aplikácií na KMKDGuttenova druhý rok skúseností s využívaním google aplikácií na KMKD
Guttenova druhý rok skúseností s využívaním google aplikácií na KMKD
 
MojaFamília - predstavenie projektu 2012/2013
MojaFamília - predstavenie projektu 2012/2013MojaFamília - predstavenie projektu 2012/2013
MojaFamília - predstavenie projektu 2012/2013
 
Preventista.sk - Spoločne proti IT kriminalite
Preventista.sk - Spoločne proti IT kriminalitePreventista.sk - Spoločne proti IT kriminalite
Preventista.sk - Spoločne proti IT kriminalite
 
Komunikačné TAI CHI
Komunikačné TAI CHIKomunikačné TAI CHI
Komunikačné TAI CHI
 
IT Fitness Test 2014 - zaverecna sprava
IT Fitness Test 2014 - zaverecna spravaIT Fitness Test 2014 - zaverecna sprava
IT Fitness Test 2014 - zaverecna sprava
 
O Facebooku všeobecne
O Facebooku všeobecneO Facebooku všeobecne
O Facebooku všeobecne
 
eduRoma: Ako zostať blízko na diaľku
eduRoma: Ako zostať blízko na diaľkueduRoma: Ako zostať blízko na diaľku
eduRoma: Ako zostať blízko na diaľku
 
Ako vhodne merať a vyhodnocovať vzdelávacie výsledky žiakov?
Ako vhodne merať a vyhodnocovať vzdelávacie výsledky žiakov?Ako vhodne merať a vyhodnocovať vzdelávacie výsledky žiakov?
Ako vhodne merať a vyhodnocovať vzdelávacie výsledky žiakov?
 
Online marketing pre neziskovky
Online marketing pre neziskovky Online marketing pre neziskovky
Online marketing pre neziskovky
 
Vyhodnotenie IT Fitness Testu 2014
Vyhodnotenie IT Fitness Testu 2014Vyhodnotenie IT Fitness Testu 2014
Vyhodnotenie IT Fitness Testu 2014
 
Inšpirácie z konferencie Education exchange_Cápay
Inšpirácie z konferencie Education exchange_CápayInšpirácie z konferencie Education exchange_Cápay
Inšpirácie z konferencie Education exchange_Cápay
 

More from Indicia

Vladimír Burjan: Ako hodnotiť nadaných žiakov
Vladimír Burjan: Ako hodnotiť nadaných žiakovVladimír Burjan: Ako hodnotiť nadaných žiakov
Vladimír Burjan: Ako hodnotiť nadaných žiakovIndicia
 
Vladimír Burjan: Ako hodnotiť žiakov so ŠVVP
Vladimír Burjan: Ako hodnotiť žiakov so ŠVVPVladimír Burjan: Ako hodnotiť žiakov so ŠVVP
Vladimír Burjan: Ako hodnotiť žiakov so ŠVVPIndicia
 
Martina Bobulová, Adriana Macková: Predchádzanie konfliktom a riešenie konfli...
Martina Bobulová, Adriana Macková: Predchádzanie konfliktom a riešenie konfli...Martina Bobulová, Adriana Macková: Predchádzanie konfliktom a riešenie konfli...
Martina Bobulová, Adriana Macková: Predchádzanie konfliktom a riešenie konfli...Indicia
 
Alexandra Ostertágová, Michal Rehúš: Čo hovoria údaje o situácii učiteliek a ...
Alexandra Ostertágová, Michal Rehúš: Čo hovoria údaje o situácii učiteliek a ...Alexandra Ostertágová, Michal Rehúš: Čo hovoria údaje o situácii učiteliek a ...
Alexandra Ostertágová, Michal Rehúš: Čo hovoria údaje o situácii učiteliek a ...Indicia
 
Viktor Križo: Podporné opatrenia - otázky a výzvy
Viktor Križo: Podporné opatrenia - otázky a výzvyViktor Križo: Podporné opatrenia - otázky a výzvy
Viktor Križo: Podporné opatrenia - otázky a výzvyIndicia
 
Peter Maľa: Bratislava ako učiace sa mesto
Peter Maľa: Bratislava ako učiace sa mestoPeter Maľa: Bratislava ako učiace sa mesto
Peter Maľa: Bratislava ako učiace sa mestoIndicia
 
Michal Koricina_Ako sa malá Trnava do UNESCO dostala
Michal Koricina_Ako sa malá Trnava do UNESCO dostalaMichal Koricina_Ako sa malá Trnava do UNESCO dostala
Michal Koricina_Ako sa malá Trnava do UNESCO dostalaIndicia
 
Zuzana Krnáčová, Miloš Kmeť: Obloha ani voda nie sú modré!
Zuzana Krnáčová, Miloš Kmeť: Obloha ani voda nie sú modré!Zuzana Krnáčová, Miloš Kmeť: Obloha ani voda nie sú modré!
Zuzana Krnáčová, Miloš Kmeť: Obloha ani voda nie sú modré!Indicia
 
Slavomír Lichvár - Učíme pre život 2024: Pomaly ďalej zájdeš
Slavomír Lichvár - Učíme pre život 2024: Pomaly ďalej zájdešSlavomír Lichvár - Učíme pre život 2024: Pomaly ďalej zájdeš
Slavomír Lichvár - Učíme pre život 2024: Pomaly ďalej zájdešIndicia
 
Anna Jančová_Učíme pre život 2024: Sila zvyku
Anna Jančová_Učíme pre život 2024: Sila zvykuAnna Jančová_Učíme pre život 2024: Sila zvyku
Anna Jančová_Učíme pre život 2024: Sila zvykuIndicia
 
Paulína Krivosudská: Aktuálny stav zavádzania kurikulárnej reformy v základno...
Paulína Krivosudská: Aktuálny stav zavádzania kurikulárnej reformy v základno...Paulína Krivosudská: Aktuálny stav zavádzania kurikulárnej reformy v základno...
Paulína Krivosudská: Aktuálny stav zavádzania kurikulárnej reformy v základno...Indicia
 
Daniel Bútora: Tri plus jedna záverečné poznámky
Daniel Bútora: Tri plus jedna záverečné poznámkyDaniel Bútora: Tri plus jedna záverečné poznámky
Daniel Bútora: Tri plus jedna záverečné poznámkyIndicia
 
Jarmila Janisková: Priebežné hodnotenie v predmete
Jarmila Janisková: Priebežné hodnotenie v predmeteJarmila Janisková: Priebežné hodnotenie v predmete
Jarmila Janisková: Priebežné hodnotenie v predmeteIndicia
 
Ondrej Székely, Ján Ban, Zuzana Kotvanová: Peermentoring ako nástroj rozvoja ...
Ondrej Székely, Ján Ban, Zuzana Kotvanová: Peermentoring ako nástroj rozvoja ...Ondrej Székely, Ján Ban, Zuzana Kotvanová: Peermentoring ako nástroj rozvoja ...
Ondrej Székely, Ján Ban, Zuzana Kotvanová: Peermentoring ako nástroj rozvoja ...Indicia
 
Miroslava Konrádová: Lesson study - analýza hodiny
Miroslava Konrádová: Lesson study - analýza hodinyMiroslava Konrádová: Lesson study - analýza hodiny
Miroslava Konrádová: Lesson study - analýza hodinyIndicia
 
Daniela Hrončová: Tvoríme vonku aj vo vnútri, učíme sa zodpovednosti voči živ...
Daniela Hrončová: Tvoríme vonku aj vo vnútri, učíme sa zodpovednosti voči živ...Daniela Hrončová: Tvoríme vonku aj vo vnútri, učíme sa zodpovednosti voči živ...
Daniela Hrončová: Tvoríme vonku aj vo vnútri, učíme sa zodpovednosti voči živ...Indicia
 
Martin Kríž: Aké príležitosti prináša kurikulárna reforma
Martin Kríž: Aké príležitosti prináša kurikulárna reformaMartin Kríž: Aké príležitosti prináša kurikulárna reforma
Martin Kríž: Aké príležitosti prináša kurikulárna reformaIndicia
 
Tibor Hujdič: Chlapci a čítanie, oheň a voda?
Tibor Hujdič: Chlapci a čítanie, oheň a voda?Tibor Hujdič: Chlapci a čítanie, oheň a voda?
Tibor Hujdič: Chlapci a čítanie, oheň a voda?Indicia
 
Bob Kartous: Future ON! Ako skrotiť šelmy digitálnej džungle
Bob Kartous: Future ON! Ako skrotiť šelmy digitálnej džungleBob Kartous: Future ON! Ako skrotiť šelmy digitálnej džungle
Bob Kartous: Future ON! Ako skrotiť šelmy digitálnej džungleIndicia
 
Ľubica Noščáková: Máme spolu dieťa: Škola a rodičia ako partneri pri vzdelávaní
Ľubica Noščáková: Máme spolu dieťa: Škola a rodičia ako partneri pri vzdelávaníĽubica Noščáková: Máme spolu dieťa: Škola a rodičia ako partneri pri vzdelávaní
Ľubica Noščáková: Máme spolu dieťa: Škola a rodičia ako partneri pri vzdelávaníIndicia
 

More from Indicia (20)

Vladimír Burjan: Ako hodnotiť nadaných žiakov
Vladimír Burjan: Ako hodnotiť nadaných žiakovVladimír Burjan: Ako hodnotiť nadaných žiakov
Vladimír Burjan: Ako hodnotiť nadaných žiakov
 
Vladimír Burjan: Ako hodnotiť žiakov so ŠVVP
Vladimír Burjan: Ako hodnotiť žiakov so ŠVVPVladimír Burjan: Ako hodnotiť žiakov so ŠVVP
Vladimír Burjan: Ako hodnotiť žiakov so ŠVVP
 
Martina Bobulová, Adriana Macková: Predchádzanie konfliktom a riešenie konfli...
Martina Bobulová, Adriana Macková: Predchádzanie konfliktom a riešenie konfli...Martina Bobulová, Adriana Macková: Predchádzanie konfliktom a riešenie konfli...
Martina Bobulová, Adriana Macková: Predchádzanie konfliktom a riešenie konfli...
 
Alexandra Ostertágová, Michal Rehúš: Čo hovoria údaje o situácii učiteliek a ...
Alexandra Ostertágová, Michal Rehúš: Čo hovoria údaje o situácii učiteliek a ...Alexandra Ostertágová, Michal Rehúš: Čo hovoria údaje o situácii učiteliek a ...
Alexandra Ostertágová, Michal Rehúš: Čo hovoria údaje o situácii učiteliek a ...
 
Viktor Križo: Podporné opatrenia - otázky a výzvy
Viktor Križo: Podporné opatrenia - otázky a výzvyViktor Križo: Podporné opatrenia - otázky a výzvy
Viktor Križo: Podporné opatrenia - otázky a výzvy
 
Peter Maľa: Bratislava ako učiace sa mesto
Peter Maľa: Bratislava ako učiace sa mestoPeter Maľa: Bratislava ako učiace sa mesto
Peter Maľa: Bratislava ako učiace sa mesto
 
Michal Koricina_Ako sa malá Trnava do UNESCO dostala
Michal Koricina_Ako sa malá Trnava do UNESCO dostalaMichal Koricina_Ako sa malá Trnava do UNESCO dostala
Michal Koricina_Ako sa malá Trnava do UNESCO dostala
 
Zuzana Krnáčová, Miloš Kmeť: Obloha ani voda nie sú modré!
Zuzana Krnáčová, Miloš Kmeť: Obloha ani voda nie sú modré!Zuzana Krnáčová, Miloš Kmeť: Obloha ani voda nie sú modré!
Zuzana Krnáčová, Miloš Kmeť: Obloha ani voda nie sú modré!
 
Slavomír Lichvár - Učíme pre život 2024: Pomaly ďalej zájdeš
Slavomír Lichvár - Učíme pre život 2024: Pomaly ďalej zájdešSlavomír Lichvár - Učíme pre život 2024: Pomaly ďalej zájdeš
Slavomír Lichvár - Učíme pre život 2024: Pomaly ďalej zájdeš
 
Anna Jančová_Učíme pre život 2024: Sila zvyku
Anna Jančová_Učíme pre život 2024: Sila zvykuAnna Jančová_Učíme pre život 2024: Sila zvyku
Anna Jančová_Učíme pre život 2024: Sila zvyku
 
Paulína Krivosudská: Aktuálny stav zavádzania kurikulárnej reformy v základno...
Paulína Krivosudská: Aktuálny stav zavádzania kurikulárnej reformy v základno...Paulína Krivosudská: Aktuálny stav zavádzania kurikulárnej reformy v základno...
Paulína Krivosudská: Aktuálny stav zavádzania kurikulárnej reformy v základno...
 
Daniel Bútora: Tri plus jedna záverečné poznámky
Daniel Bútora: Tri plus jedna záverečné poznámkyDaniel Bútora: Tri plus jedna záverečné poznámky
Daniel Bútora: Tri plus jedna záverečné poznámky
 
Jarmila Janisková: Priebežné hodnotenie v predmete
Jarmila Janisková: Priebežné hodnotenie v predmeteJarmila Janisková: Priebežné hodnotenie v predmete
Jarmila Janisková: Priebežné hodnotenie v predmete
 
Ondrej Székely, Ján Ban, Zuzana Kotvanová: Peermentoring ako nástroj rozvoja ...
Ondrej Székely, Ján Ban, Zuzana Kotvanová: Peermentoring ako nástroj rozvoja ...Ondrej Székely, Ján Ban, Zuzana Kotvanová: Peermentoring ako nástroj rozvoja ...
Ondrej Székely, Ján Ban, Zuzana Kotvanová: Peermentoring ako nástroj rozvoja ...
 
Miroslava Konrádová: Lesson study - analýza hodiny
Miroslava Konrádová: Lesson study - analýza hodinyMiroslava Konrádová: Lesson study - analýza hodiny
Miroslava Konrádová: Lesson study - analýza hodiny
 
Daniela Hrončová: Tvoríme vonku aj vo vnútri, učíme sa zodpovednosti voči živ...
Daniela Hrončová: Tvoríme vonku aj vo vnútri, učíme sa zodpovednosti voči živ...Daniela Hrončová: Tvoríme vonku aj vo vnútri, učíme sa zodpovednosti voči živ...
Daniela Hrončová: Tvoríme vonku aj vo vnútri, učíme sa zodpovednosti voči živ...
 
Martin Kríž: Aké príležitosti prináša kurikulárna reforma
Martin Kríž: Aké príležitosti prináša kurikulárna reformaMartin Kríž: Aké príležitosti prináša kurikulárna reforma
Martin Kríž: Aké príležitosti prináša kurikulárna reforma
 
Tibor Hujdič: Chlapci a čítanie, oheň a voda?
Tibor Hujdič: Chlapci a čítanie, oheň a voda?Tibor Hujdič: Chlapci a čítanie, oheň a voda?
Tibor Hujdič: Chlapci a čítanie, oheň a voda?
 
Bob Kartous: Future ON! Ako skrotiť šelmy digitálnej džungle
Bob Kartous: Future ON! Ako skrotiť šelmy digitálnej džungleBob Kartous: Future ON! Ako skrotiť šelmy digitálnej džungle
Bob Kartous: Future ON! Ako skrotiť šelmy digitálnej džungle
 
Ľubica Noščáková: Máme spolu dieťa: Škola a rodičia ako partneri pri vzdelávaní
Ľubica Noščáková: Máme spolu dieťa: Škola a rodičia ako partneri pri vzdelávaníĽubica Noščáková: Máme spolu dieťa: Škola a rodičia ako partneri pri vzdelávaní
Ľubica Noščáková: Máme spolu dieťa: Škola a rodičia ako partneri pri vzdelávaní
 

Juliane von Reppert-Bismarck: Boj proti dezinformáciám v našich triedach

 • 1. 5. novembra 2022 Boj proti dezinformáciám v našich triedach: Riešenia pre učiteľov v Európe Juliane von Reppert -Bismarck Výkonná riaditeľka a zakladateľka Lie Detectors
 • 2. Problém: Dezinformácie a úpadok pravdy • Podhubie: falzifikáty spojené s faktami, ťažko rozpoznateľné, ľahko uveriteľné • Žiadny priestor pre racionalitu: emocionálne spúšťače polarizujú debatu • Zákerná erózia: dezinformácie mimo volebného obdobia • Slabnutie dôvery vo fakty: útoky na informačné kanály, žurnalistika finančne poddimenzovaná • Zacielenie na mladé publikum: cez chatovacie miestnosti, Instagram a YouTube • Generačná priepasť: mladí sa nemajú od koho učiť ako sa orientovať v online priestore
 • 3. Aktivity Lie Detectors 2017-2022 v 3 jazykoch EN, DE, FR 2,971 navštívených tried 2 101 učiteľov 59 400 + vyškolených žiakov vo veku 10-15 rokov Vyškolených novinárov návštev v 2022 5 stredísk AT, BE, CH, DE, LU + ďalšie 2 formáty: osobne a na obrazovke 313+ 1 300+
 • 4.
 • 5. Čo na to hovoria novinári... ODKAZ: https://www.youtube.com/watch?v=4JOgv7QEu3E
 • 7. Lie Detectors News Challenge: Materiály do tried prispôsobené svetu žiakov
 • 10. Příručka pro vyvracení nepravdivých informací (https://www.climatechangecommunication.org/wp- content/uploads/2021/01/DebunkingHandbook2020-Czech.pdf )
 • 11. Príručka o konšpiračných teóriách (https://skepticalscience.com/docs/ConspiracyTheoryHandbook_Slovak.pdf)
 • 12. Stránky na overovanie faktov USA ● Politifact ● flackcheck.org ● Open Secrets ● Washington Post fact checker ● Media Matters GERMANY ● Faktenfinder ● Hoaxmap UNITED KINGDOM ● FactCheck ● Reality Check ● BBC Factcheck/Reality Check ● Full Fact FRANCE • Checknews.fr • Le Decodeurs • Le Vrai du Faux • Cross-check • Fake Off • Factuel • Les observateurs • Lui President CANADA • https://trudeaumetre.polimeter.org/ • FactScan • Detecteur de rumeurs CROATIA • Faktograf GREECE • Ellinikahoaxes SPAIN • El Objectivo con Ana Pastor • Maldita.es SWEDEN • Dagens Nyheter ITALY • Lavoce • Pagella Politica NORWAY • Faktisk PORTUGAL • Poligrafo CZECH REPUBLIC • Demagog
 • 13. Učitelia sú kľúčoví pre dlhodobú gramotnosť
 • 14. Kde to podľa vás zapadá do učebných osnov? Otázka: Podľa vás: Do akého školského predmetu alebo predmetov sa projekt Lie Detectors najlepšie hodí? Všetky jazyky: Základ: 667 odpovedí učiteľov (údaje učiteľov)
 • 15. Trendy otázok o cca. 300 žiakov novinárom počas videohovorov a 319 odpovedí žiakov na otázku „O ktorej z nasledujúcich tém by ste sa chceli dozvedieť viac? S povolenými viacerými odpoveďami. Čo chcú žiaci vedieť?
 • 16. Záujem učiteľov stúpa ... 1,8% 0,0% 0,0% 16,4% 1,2% 2,3% 81,8% 98,8% 97,7% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% journalism disinformation fact checking Nakoľko je podľa vás dôležité, aby sa vaši študenti v škole učili overovanie faktov/dezinformácií/žurnalistiky? 1+2 % 3% 4+5 % Základ: 665 odpovedí od učiteľov – január – júl 2022
 • 17. Záujem učiteľov stúpa ... 1,8% 0,0% 0,0% 16,4% 1,2% 2,3% 81,8% 98,8% 97,7% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% journalism disinformation fact checking Nakoľko je podľa vás dôležité, aby sa vaši študenti v škole učili overovanie faktov/dezinformácií/žurnalistiky? 1+2 % 3% 4+5 % 14,2% 6,1% 10,7% 50,9% 46,0% 48,9% 27,8% 37,2% 32,0% 6,9% 8,8% 7,5% 0,1% 1,8% 0,9% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% journalism disinformation fact checking Ako často ste počas posledného roka u svojich študentov nastolili tému overovania faktov/dezinformácií/žurnalistiky? never less than once a month about once a month weekly every day/ whenever I teach this class Základ: 665 odpovedí od učiteľov – január – júl 2022 ... ale aktivita zaostáva
 • 18. Výzva: generačné rozdiely v informačných zdrojoch pretrvávajú 5,9% 17,6% 34,4% 3,4% 4,6% 49,7% 0,3% 0,3% 0,3% 22,9% 1,0% 41,1% 4,3% 33,7% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Telegram Signal Facebook Reddit Twitter WhatsApp Twitch Fortnite Discord Other Snapchat Instagram TikTok YouTube total responses teachers Hlavne vizuálne Hlavne Textové Základňa: odpovede od 581 učiteľov ; 11 219 študentov – január – júl 2022. Otázka: *Na zistenie všeobecných informácií: aké sociálne médiá ste použili minulý týždeň, aby ste sa informovali? (Vyberte všetky políčka, ktoré ste použili minulý týždeň.)
 • 19. Výzva: generačné rozdiely v informačných zdrojoch pretrvávajú 5,9% 17,6% 34,4% 3,4% 4,6% 49,7% 0,3% 0,3% 0,3% 22,9% 1,0% 41,1% 4,3% 33,7% 4,6% 7,0% 8,1% 8,2% 15,0% 57,4% 12,8% 16,3% 17,1% 29,5% 36,6% 47,2% 51,3% 71,0% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Telegram Signal Facebook Reddit Twitter WhatsApp Twitch Fortnite Discord Other Snapchat Instagram TikTok YouTube Total responses pupils total responses teachers Hlavne vizuálne Hlavne Textové Základňa: odpovede od 581 učiteľov ; 11 219 študentov – január – júl 2022. Otázka: *Na zistenie všeobecných informácií: aké sociálne médiá ste použili minulý týždeň, aby ste sa informovali? (Vyberte všetky políčka, ktoré ste použili minulý týždeň.)
 • 21. RIEŠENIE: Usmernenia pre učiteľov a vychovávateľov o boji proti dezinformáciám a podpore digitálnej gramotnosti prostredníctvom vzdelávania a odbornej prípravy Praktické pokyny pre učiteľov zverejnené v októbri 2022 40 strán online
 • 22. 1. Navrhnuté odborníkmi z EÚ pre použitie v každodennom vyučovaní 2. Vysvetlenia, aktivity, námety na diskusiu a zdroje 3. Vysvetlenia, ako zapojiť externých odborníkov, ako sú novinári, knihovníci 4. Zahŕňa mnoho aspektov digitálnej gramotnosti , ako je spravodajská gramotnosť, algoritmická gramotnosť, AI, online obchodné modely 5. Povzbudzujte učiteľov, aby sa učili so žiakmi prostredníctvom objavného vyučovania 6. Navrhnuté tak, aby boli dostupné pre všetkých , bez ohľadu na vyučovací predmet alebo digitálne možnosti
 • 23. RIEŠENIE: Odporúčania EÚ týkajúce sa podpory digitálnej gramotnosti a boja proti dezinformáciám prostredníctvom vzdelávania a odbornej prípravy Vytvorené v rokoch 2021 – 2022 odborníkmi na mediálnu gramotnosť z EÚ pre tvorcov politík a pedagógov v oblasti vzdelávania
 • 24. 1. Vyučujte digitálnu gramotnosť ns všetkých predmetoch a ideálne aj ako samostatný predmet 2. Pozvite dôveryhodných externých odborníkov, ako sú novinári alebo knihovníci, aby žiaci získali autentickú perspektívu 3. Upozorňujte na rôzne aspekty digitálnej gramotnosti vrátane spravodajskej gramotnosti, algoritmickej gramotnosti, online obchodných modelov 4. Učte sa spolu so študentmi prostredníctvom objavného vyučovania Odporúčania pre učiteľov
 • 25. 5. Zmerať a vyhodnotiť vplyv materiálov 6. Zabezpečiť nezávislosť materiálov mediálnej gramotnosti od politického a korporátneho vplyvu 7. Poskytnuť materiály, ktoré sú prístupné všetkým bez ohľadu na digitálne možnosti Odporúčania pre politikov
 • 27. Ďakujem Juliane von Reppert -Bismarck juliane@lie-detectors.org
 • 28. Ponaučenie Podporte OECD v pridávaní kritickej gramotnosti do hodnotenia škôl na celom svete. EÚ a tvorcovia politík: Investujte do odbornej prípravy učiteľov a stimulujte učiteľov. Integrujte mediálnu gramotnosť do školy - učebné osnovy. Pedagógovia: Zamerajte sa na metódy učenia založené na objavovaní. Pedagógovia: Používajte ľahký, zábavný, relevantný obsah, ktorý je atraktívny pre žiakov. Pedagógovia: prispôsobte sa žiakom
 • 29. Lie Detectors je nezávislá organizácia, ocenená a novinármi vedená organizácia, ktorá sa venuje mediálnej gramotnosti v Európe. Jej úlohou je bojovať proti ničivým účinkom online dezinformácií a polarizácie na demokraciu. Detektory lži preto umožňujú mladým ľuďom a učiteľom rozoznať fakty od dezinformácií online; pochopiť, ako funguje žurnalistika, a aplikovať základné žurnalistické metódy pri spracovaní informácií v online priestore. Svojím výskumom a zisteniami z praxe prispieva do poradenských procesov a procesov tvorby politík v oblasti vzdelávania a digitálnych práv. Participuje na príprave usmernení EÚ pre učiteľov o digitálnej gramotnosti . Organizácia Lie Detectors je filantropicky financovaná a ich práca je bezplatná. Misia