SlideShare a Scribd company logo
Juha Siitonen
Elinvoiman vapauttava
kehittämisoteVOIMAANTUMISEN POLUT 1.9.2011 Hotelli Katajanokka, Helsinki

Järjestäjä: Sitra – Julkishallinnon johtamisohjelma
Menestyksen polut - - Voimaantumisen polut

            Globalisaation
             aika 2.0              Paradigman
                                muutos
    Ikääntyvä
     Suomi

                                            Suomesta
                                           ihmisarvon
 SUOMI ON KULKENUT                                   vientimaa
 MENESTYKSEN POLKUJA:            ihminen
 • Hyvä hallinto, infra, BKT, Pisa     hyvinvoinnin
 menestys jne.               keskiöön ja
                      muutoksen        Uudet liiketoiminta-alueet
                                    (ihmislähtöiset palvelu- ja
                       tekijäksi
 ONGELMINA:                                teknologiaratkaisut)
 • syrjäytyminen, nuorten
 työttömyys, epäterveelliset elintavat,
 diabetes, masennus, yksinäisyys,
 yhteisöllisyyden mureneminen,              Kansalaislähtöiset    • Yhteisöllisyys ja yhdessä luominen
 turvattomuuden kasvu,                   toimintamallit     lisääntyy
 lähisuhdeväkivalta, lasten huostaanotot,                     • Toiminnalliset arjen teot näkyvät
                                          • Hyvinvointi ja kilpailukyky
 kuntien talouden heikentyminen               Instituutiot     vahvistuneet; Kansan voimaantumisen
 • Uusina kokemuksina: Vihapuhe,                          taso noussut
 nuorten mellakointi Lontoossa,              voimaantumisen      • Ihmisarvolähtöisten palveluratkaisujen
                    Ihmislähtöinen   mahdollistaviksi
 Oslon tragedia, koulusurmat                            osaaminen vahvaa » Kv-vienti
                   palveluparadigma
Elinvoimainen Suomi
• Yhteiskunta, alue, organisaatio, yhteisö, ihminen


Elinvoimaisella ihmisellä on vahva
voimaantumisen taso ja perusta.

 => Elinvoiman vapauttava kehittämis- ja johtamisote
Kenelle
- Organisaatioille, joille henkilöstön ja/tai asiakkaiden
  voimaantumisen tason vahvuus tai heikkous vaikuttaa
  perustehtävässä onnistumiseen.
* Tarvitaan elinvoimainen henkilöstö ja voimaantumisen mahdollistava toimintamalli (JS)
Voimaan-
 tunut
 potilas
Voimaantuminen => Elinvoiman vapautuminen5                                         Yhdessä
                                         määritellään
                                       meidän yhteisömme
4                                        elinvoimaa
                                        vapauttavat ja
                                         ihmisten
3                                       voimaantumisen
                                       perustaa vahvistavat
                                      • Asiat, teot
2                                      • Toimintatavat
                                      • Ohjauskäytännöt
                                      • Ped. menetelmät
1                                      • Tunneilmaston
                                        laadut
  ITSEARVOSTUS    ITSELUOTTAMUS           IDENTITEETTI
                    MINÄKUVA
            Varmuus omasta          Mihin minä    Arkiset teot
  Tunne että olen           Millainen minä          Esim. onnistumisen
            arvosta ja            kuulun ja kuka
  arvokas ja hyvä           olen?               toteaminen, toiminnan
            pätevyydestä           minä olen?
  ihminen                                selkeys, kohtaamisten
                                     lämminhenkisyys, myönteinen
         VOIMANTUMISEN PERUSPILARIT™               kannustavuus
Yhdessä
    määritellään        Kun näin tehdään,
  meidän yhteisömme
    elinvoimaa         ELINVOIMAN VAPAUTTAVAA TOIMINTAKULTTUURIA
    vapauttavat ja        voidaan johtaa
                   oidaan
     ihmisten          • Arvioida
   voimaantumisen
                  • Vahvistaa
  perustaa vahvistavat
  • Asiat, teot
                  • Ylläpitää
  • Toimintatavat
  • Ohjauskäytännöt
  • Ped. menetelmät
  • Tunneilmaston
   laadut
Samalla saadaan sisällöt
Elinvoimamittareihin!             ELINVOIMAMITTARIT
                        johtamisen välineinä
Nähdään mitkä asiat ovat
toteutuneet tavoitellulla tavalla
ja mitkä eivät.
                  Asiakas     Henkilöstö       Yhteisö
                                    * Arjen käytäntöjen
                          * Elinvoimaindeksi     arviointi
Arviointi vauhdittamisen idealla!
Miksi nämä kysymykset ovat
meidän yhteisömme ja minun
kannalta tärkeitä asioita?

Miten myös minä voin edistää
tätä yhteisössäni ja
asiakastyössä?
Vahva voimaantuminen näkyy mm.
- Sitoutumisena
- Haluna auttaa
- Jakamisena ja yhdessä oppimisena
- Luovien ratkaisujen etsimisenä
- Uskalluksena kertoa ongelmista
- Rohkeutena ideoida
YDINKÄSITTEET
100% ihmisarvo       ⇒ Arvostava kohtaaminen
              - Ihmisarvolähtöisen elinvoimana
               vapauttavan kulttuurin edellytys
              - Vapauttaa ja antaa tilaa

Yhdessä onnistuminen    ⇒ Autetaan toista olemaan
               parhaimmillaan

Toiminnallisuus      ⇒ Onnistumisia tulee paljon

Onnistumisten näkyväksi  ⇒ Esimies on onnistumisten etsijä
tekeminen          ja näkyväksi tekijä

Yksinkertaisuus, selkeys  ⇒ Tavoitteet ja tehtävät
               ymmärretään
Case 2011: Voimaantumisen perustaa vahvistava oppimisympäristö käsittää luokan, lähiympäristön ja
kumppanuusverkoston.
- Toiminnallisuus mahdollistaa ONNISTUMISEN kokemukset!
- Yhdessä onnistumisen , luomisen, palvelemisen, loistamisen ja tekemisen meininki synnyttää halun auttaa toisia ja
  toimia itse mahdollisimman hyvin yhteisten tuotosten eteen.
- Yhdessä luomisen hengen synnyttämiseen ja ylläpitämiseen auttaa , kun yhdessä määritellään 100% ihmisarvo ja
  siihen perustava arvostava kohtaaminen. Toiminnan palautekeskustelussa on hyvä yhdessä arvioida, kuinka hyvin
  autoimme toisiamme onnistumaan ja toimimaan omien upeuksiemme löytämiseksi.
- Opettaja voi todeta aina silloin tällöin, että hänestä tuntuu hyvältä, kun täällä aidosti ”autetaan toisia olemaan
  parhaimmillaan”.
YDINKÄSITEET
                                - 100% ihmisarvo
                               - Yhdessä onnistuminen
                                - Toiminnallisuus
                             - Onnistumisten näkyväksi
                                 tekeminen
                             - Yksinkertaisuus ja selkeys
  OHJAAVA FILOSOFIA
                                                         PAINOPISTE
   (Tarkoitus, Tahtotila,
Toiminnalliset arvot) perustaksi                                     ARJEN KÄYTÄNNÖISSÄ
  IHMISARVOLÄHTÖISELLE                                                 JA
ELINVOIMAN VAPAUTTAVALLE
  TOIMINTAKULTTURILLE                ELINVOIMAN                      NIIDEN UUDISTUMISESSA


                           VAPAUTTAVA
                             OTE             Johtamisen välineinä
                                            Yhdessä tehdään näkyväksi
          ELINVOIMAMITTARIT
                                             VOIMAANTUMISEN
               A) Henkilöstön
                                            PERUSTAA VAHVISTAVAT
               B) Yhteisön
               C) Asiakkaan
                                            - asiat, teot, menettelytavat,
                                            ohjauskäytännöt ja ilmapiirin
        elinvoiman arvioimiseen, vahvistamiseen ja
               ylläpitämiseen                             laadut
”Ytimessä enemmän
henki millä luodaan
     kuin
malli, jolla tehdään
       tehdään”

   Kiitoksia!

More Related Content

Similar to Juha siitonen elinvoiman_alkulähteillä

Strateginen johtaminen laatuyhdistys
Strateginen johtaminen laatuyhdistysStrateginen johtaminen laatuyhdistys
Strateginen johtaminen laatuyhdistysJuhani Anttila
 
Nuori 2013 starttivalmennus abc kivirinta & rinne
Nuori 2013 starttivalmennus abc kivirinta & rinneNuori 2013 starttivalmennus abc kivirinta & rinne
Nuori 2013 starttivalmennus abc kivirinta & rinneNUORI2013
 
Miten selvita koronakriisista ajatuksia maailmalta peilattuna Varsinais-Suome...
Miten selvita koronakriisista ajatuksia maailmalta peilattuna Varsinais-Suome...Miten selvita koronakriisista ajatuksia maailmalta peilattuna Varsinais-Suome...
Miten selvita koronakriisista ajatuksia maailmalta peilattuna Varsinais-Suome...
Business Turku
 
Maakunnan ylösajo TERVE-SOS 2018
Maakunnan ylösajo TERVE-SOS 2018Maakunnan ylösajo TERVE-SOS 2018
Maakunnan ylösajo TERVE-SOS 2018
THL
 
Hannukkala, Wahlbeck: Hyvää mieltä koulusta!
Hannukkala, Wahlbeck: Hyvää mieltä koulusta! Hannukkala, Wahlbeck: Hyvää mieltä koulusta!
Hannukkala, Wahlbeck: Hyvää mieltä koulusta!
Kouluterveyskysely
 
Helka Raivio: Sosiaalinen kuntoutus - enemmän sosiaalista toimintakykyä ja os...
Helka Raivio: Sosiaalinen kuntoutus - enemmän sosiaalista toimintakykyä ja os...Helka Raivio: Sosiaalinen kuntoutus - enemmän sosiaalista toimintakykyä ja os...
Helka Raivio: Sosiaalinen kuntoutus - enemmän sosiaalista toimintakykyä ja os...
THL
 
Nuori 2013 starttivalmennus abc kivirinta & rinne
Nuori 2013 starttivalmennus abc kivirinta & rinneNuori 2013 starttivalmennus abc kivirinta & rinne
Nuori 2013 starttivalmennus abc kivirinta & rinneJari Kivirinta
 
Järjestöt mukana kuntien hyvinvointityössä/OULU
Järjestöt mukana kuntien hyvinvointityössä/OULUJärjestöt mukana kuntien hyvinvointityössä/OULU
Järjestöt mukana kuntien hyvinvointityössä/OULU
MS SOSTE
 
Lastensuojelun jälkihuollon haasteet ja mahdollisuudet, Kai Laitinen, EHJÄ ry.
Lastensuojelun jälkihuollon haasteet ja mahdollisuudet, Kai Laitinen, EHJÄ ry.Lastensuojelun jälkihuollon haasteet ja mahdollisuudet, Kai Laitinen, EHJÄ ry.
Lastensuojelun jälkihuollon haasteet ja mahdollisuudet, Kai Laitinen, EHJÄ ry.
Reima Orvasto
 
Hanna-Kaisa Kostet: Onni-hanke
Hanna-Kaisa Kostet: Onni-hankeHanna-Kaisa Kostet: Onni-hanke
Hanna-Kaisa Kostet: Onni-hanke
THL
 
Johtajana kehittymisen olemus kunta-alan johtajan kokemana
Johtajana kehittymisen olemus kunta-alan johtajan kokemanaJohtajana kehittymisen olemus kunta-alan johtajan kokemana
Johtajana kehittymisen olemus kunta-alan johtajan kokemana
Paivi Sutinen
 
Osaamisen arkkitehtuuri
Osaamisen arkkitehtuuriOsaamisen arkkitehtuuri
Osaamisen arkkitehtuuri
Suomen Ekonomit
 
Osallisuutta, työtä ja hyvinvointia
Osallisuutta, työtä ja hyvinvointiaOsallisuutta, työtä ja hyvinvointia
Osallisuutta, työtä ja hyvinvointia
Ratkaisu 100
 
Itsetuntemus ja itsensä johtaminen
Itsetuntemus ja itsensä johtaminenItsetuntemus ja itsensä johtaminen
Itsetuntemus ja itsensä johtaminen
Suomen Ekonomit
 
Tiina Suomela-Markkanen: Kuntoutussuunnitelma-vaativa lääkinnällinen kuntoutu...
Tiina Suomela-Markkanen: Kuntoutussuunnitelma-vaativa lääkinnällinen kuntoutu...Tiina Suomela-Markkanen: Kuntoutussuunnitelma-vaativa lääkinnällinen kuntoutu...
Tiina Suomela-Markkanen: Kuntoutussuunnitelma-vaativa lääkinnällinen kuntoutu...
Kela
 
Ryyppäämällä ryhmäksi? - Opiskelijoiden juomisen sosiaalisia merkityksiä
Ryyppäämällä ryhmäksi? - Opiskelijoiden juomisen sosiaalisia merkityksiäRyyppäämällä ryhmäksi? - Opiskelijoiden juomisen sosiaalisia merkityksiä
Ryyppäämällä ryhmäksi? - Opiskelijoiden juomisen sosiaalisia merkityksiäAmmattilainen
 
Kristiina Kumpulan esitys
Kristiina Kumpulan esitys Kristiina Kumpulan esitys
Kristiina Kumpulan esitys
hyvayhteiskunta
 
Muutoksen tanssi, oppivien organistaatioiden evoluutiota - Pauli Juuti
Muutoksen tanssi, oppivien organistaatioiden evoluutiota - Pauli JuutiMuutoksen tanssi, oppivien organistaatioiden evoluutiota - Pauli Juuti
Muutoksen tanssi, oppivien organistaatioiden evoluutiota - Pauli Juuti
Otavan Opisto
 

Similar to Juha siitonen elinvoiman_alkulähteillä (20)

Strateginen johtaminen laatuyhdistys
Strateginen johtaminen laatuyhdistysStrateginen johtaminen laatuyhdistys
Strateginen johtaminen laatuyhdistys
 
Nuori 2013 starttivalmennus abc kivirinta & rinne
Nuori 2013 starttivalmennus abc kivirinta & rinneNuori 2013 starttivalmennus abc kivirinta & rinne
Nuori 2013 starttivalmennus abc kivirinta & rinne
 
Miten selvita koronakriisista ajatuksia maailmalta peilattuna Varsinais-Suome...
Miten selvita koronakriisista ajatuksia maailmalta peilattuna Varsinais-Suome...Miten selvita koronakriisista ajatuksia maailmalta peilattuna Varsinais-Suome...
Miten selvita koronakriisista ajatuksia maailmalta peilattuna Varsinais-Suome...
 
Maakunnan ylösajo TERVE-SOS 2018
Maakunnan ylösajo TERVE-SOS 2018Maakunnan ylösajo TERVE-SOS 2018
Maakunnan ylösajo TERVE-SOS 2018
 
Hannukkala, Wahlbeck: Hyvää mieltä koulusta!
Hannukkala, Wahlbeck: Hyvää mieltä koulusta! Hannukkala, Wahlbeck: Hyvää mieltä koulusta!
Hannukkala, Wahlbeck: Hyvää mieltä koulusta!
 
Helka Raivio: Sosiaalinen kuntoutus - enemmän sosiaalista toimintakykyä ja os...
Helka Raivio: Sosiaalinen kuntoutus - enemmän sosiaalista toimintakykyä ja os...Helka Raivio: Sosiaalinen kuntoutus - enemmän sosiaalista toimintakykyä ja os...
Helka Raivio: Sosiaalinen kuntoutus - enemmän sosiaalista toimintakykyä ja os...
 
Rlt 14.3.2012 slideshare
Rlt 14.3.2012 slideshareRlt 14.3.2012 slideshare
Rlt 14.3.2012 slideshare
 
Nuori 2013 starttivalmennus abc kivirinta & rinne
Nuori 2013 starttivalmennus abc kivirinta & rinneNuori 2013 starttivalmennus abc kivirinta & rinne
Nuori 2013 starttivalmennus abc kivirinta & rinne
 
Järjestöt mukana kuntien hyvinvointityössä/OULU
Järjestöt mukana kuntien hyvinvointityössä/OULUJärjestöt mukana kuntien hyvinvointityössä/OULU
Järjestöt mukana kuntien hyvinvointityössä/OULU
 
Lastensuojelun jälkihuollon haasteet ja mahdollisuudet, Kai Laitinen, EHJÄ ry.
Lastensuojelun jälkihuollon haasteet ja mahdollisuudet, Kai Laitinen, EHJÄ ry.Lastensuojelun jälkihuollon haasteet ja mahdollisuudet, Kai Laitinen, EHJÄ ry.
Lastensuojelun jälkihuollon haasteet ja mahdollisuudet, Kai Laitinen, EHJÄ ry.
 
Hanna-Kaisa Kostet: Onni-hanke
Hanna-Kaisa Kostet: Onni-hankeHanna-Kaisa Kostet: Onni-hanke
Hanna-Kaisa Kostet: Onni-hanke
 
Johtajana kehittymisen olemus kunta-alan johtajan kokemana
Johtajana kehittymisen olemus kunta-alan johtajan kokemanaJohtajana kehittymisen olemus kunta-alan johtajan kokemana
Johtajana kehittymisen olemus kunta-alan johtajan kokemana
 
Suomen yliopistokiinteistöt olli niemi
Suomen yliopistokiinteistöt olli niemiSuomen yliopistokiinteistöt olli niemi
Suomen yliopistokiinteistöt olli niemi
 
Osaamisen arkkitehtuuri
Osaamisen arkkitehtuuriOsaamisen arkkitehtuuri
Osaamisen arkkitehtuuri
 
Osallisuutta, työtä ja hyvinvointia
Osallisuutta, työtä ja hyvinvointiaOsallisuutta, työtä ja hyvinvointia
Osallisuutta, työtä ja hyvinvointia
 
Itsetuntemus ja itsensä johtaminen
Itsetuntemus ja itsensä johtaminenItsetuntemus ja itsensä johtaminen
Itsetuntemus ja itsensä johtaminen
 
Tiina Suomela-Markkanen: Kuntoutussuunnitelma-vaativa lääkinnällinen kuntoutu...
Tiina Suomela-Markkanen: Kuntoutussuunnitelma-vaativa lääkinnällinen kuntoutu...Tiina Suomela-Markkanen: Kuntoutussuunnitelma-vaativa lääkinnällinen kuntoutu...
Tiina Suomela-Markkanen: Kuntoutussuunnitelma-vaativa lääkinnällinen kuntoutu...
 
Ryyppäämällä ryhmäksi? - Opiskelijoiden juomisen sosiaalisia merkityksiä
Ryyppäämällä ryhmäksi? - Opiskelijoiden juomisen sosiaalisia merkityksiäRyyppäämällä ryhmäksi? - Opiskelijoiden juomisen sosiaalisia merkityksiä
Ryyppäämällä ryhmäksi? - Opiskelijoiden juomisen sosiaalisia merkityksiä
 
Kristiina Kumpulan esitys
Kristiina Kumpulan esitys Kristiina Kumpulan esitys
Kristiina Kumpulan esitys
 
Muutoksen tanssi, oppivien organistaatioiden evoluutiota - Pauli Juuti
Muutoksen tanssi, oppivien organistaatioiden evoluutiota - Pauli JuutiMuutoksen tanssi, oppivien organistaatioiden evoluutiota - Pauli Juuti
Muutoksen tanssi, oppivien organistaatioiden evoluutiota - Pauli Juuti
 

More from Sitra / Uusi johtajuus

Työn imu 300512
Työn imu 300512Työn imu 300512
Työn imu 300512
Sitra / Uusi johtajuus
 
Yhteiskunnalliset yritykset palvelutuotannon uudistajina
Yhteiskunnalliset yritykset palvelutuotannon uudistajinaYhteiskunnalliset yritykset palvelutuotannon uudistajina
Yhteiskunnalliset yritykset palvelutuotannon uudistajina
Sitra / Uusi johtajuus
 
Kirsi heikkilä tammi-voimaantumisen_kehittämisotteet
Kirsi heikkilä tammi-voimaantumisen_kehittämisotteetKirsi heikkilä tammi-voimaantumisen_kehittämisotteet
Kirsi heikkilä tammi-voimaantumisen_kehittämisotteet
Sitra / Uusi johtajuus
 
Heidi keso jaettu_johtajuus
Heidi keso jaettu_johtajuusHeidi keso jaettu_johtajuus
Heidi keso jaettu_johtajuus
Sitra / Uusi johtajuus
 
Yhteinen tahtotila / Valtiokonsernin ja julkishallinnon uudistuminen, Määttä
Yhteinen tahtotila / Valtiokonsernin ja julkishallinnon uudistuminen, MäättäYhteinen tahtotila / Valtiokonsernin ja julkishallinnon uudistuminen, Määttä
Yhteinen tahtotila / Valtiokonsernin ja julkishallinnon uudistuminen, Määttä
Sitra / Uusi johtajuus
 
Yhteinen tahtotila / Valtiokonsernin ja julkishallinnon uudistuminen, Laajala
Yhteinen tahtotila / Valtiokonsernin ja julkishallinnon uudistuminen, LaajalaYhteinen tahtotila / Valtiokonsernin ja julkishallinnon uudistuminen, Laajala
Yhteinen tahtotila / Valtiokonsernin ja julkishallinnon uudistuminen, Laajala
Sitra / Uusi johtajuus
 
Yhteiskunnalliset yritykset Tampere 24.-25.11.2010
Yhteiskunnalliset yritykset Tampere 24.-25.11.2010Yhteiskunnalliset yritykset Tampere 24.-25.11.2010
Yhteiskunnalliset yritykset Tampere 24.-25.11.2010
Sitra / Uusi johtajuus
 
Employee-based and incremental innovation in public services
Employee-based and incremental innovation in public servicesEmployee-based and incremental innovation in public services
Employee-based and incremental innovation in public services
Sitra / Uusi johtajuus
 
Alasoini inno-vointi-100128
Alasoini inno-vointi-100128Alasoini inno-vointi-100128
Alasoini inno-vointi-100128
Sitra / Uusi johtajuus
 
Hasu inno vointi-100128 (2)
Hasu inno vointi-100128 (2)Hasu inno vointi-100128 (2)
Hasu inno vointi-100128 (2)
Sitra / Uusi johtajuus
 
Laitinen inno vointi-100128
Laitinen inno vointi-100128Laitinen inno vointi-100128
Laitinen inno vointi-100128
Sitra / Uusi johtajuus
 
110128 fuglsang inno-wellness
110128 fuglsang inno-wellness110128 fuglsang inno-wellness
110128 fuglsang inno-wellness
Sitra / Uusi johtajuus
 
Sitra palveluevoluutio -konsepti
Sitra palveluevoluutio -konsepti Sitra palveluevoluutio -konsepti
Sitra palveluevoluutio -konsepti
Sitra / Uusi johtajuus
 
Voimaantuminen julkisella sektorilla
Voimaantuminen julkisella sektorillaVoimaantuminen julkisella sektorilla
Voimaantuminen julkisella sektorilla
Sitra / Uusi johtajuus
 
Valtion työnantajatoiminta 27092010
Valtion työnantajatoiminta 27092010Valtion työnantajatoiminta 27092010
Valtion työnantajatoiminta 27092010
Sitra / Uusi johtajuus
 
Konserniohjauksen Kehittaminen Euroopan Maiden Valtionhallinnossa
Konserniohjauksen Kehittaminen Euroopan Maiden ValtionhallinnossaKonserniohjauksen Kehittaminen Euroopan Maiden Valtionhallinnossa
Konserniohjauksen Kehittaminen Euroopan Maiden Valtionhallinnossa
Sitra / Uusi johtajuus
 
Sitran Julkishallinnon Johtamisohjelman Yhteisollisen Viestinnan Konsepti 2010
Sitran Julkishallinnon Johtamisohjelman Yhteisollisen Viestinnan Konsepti 2010Sitran Julkishallinnon Johtamisohjelman Yhteisollisen Viestinnan Konsepti 2010
Sitran Julkishallinnon Johtamisohjelman Yhteisollisen Viestinnan Konsepti 2010
Sitra / Uusi johtajuus
 

More from Sitra / Uusi johtajuus (20)

Työn imu 300512
Työn imu 300512Työn imu 300512
Työn imu 300512
 
Yhteiskunnalliset yritykset palvelutuotannon uudistajina
Yhteiskunnalliset yritykset palvelutuotannon uudistajinaYhteiskunnalliset yritykset palvelutuotannon uudistajina
Yhteiskunnalliset yritykset palvelutuotannon uudistajina
 
Kirsi heikkilä tammi-voimaantumisen_kehittämisotteet
Kirsi heikkilä tammi-voimaantumisen_kehittämisotteetKirsi heikkilä tammi-voimaantumisen_kehittämisotteet
Kirsi heikkilä tammi-voimaantumisen_kehittämisotteet
 
Heidi keso jaettu_johtajuus
Heidi keso jaettu_johtajuusHeidi keso jaettu_johtajuus
Heidi keso jaettu_johtajuus
 
Heidi keso jaettu_johtajuus
Heidi keso jaettu_johtajuusHeidi keso jaettu_johtajuus
Heidi keso jaettu_johtajuus
 
Mervi hasu innovaatioenergia
Mervi hasu innovaatioenergiaMervi hasu innovaatioenergia
Mervi hasu innovaatioenergia
 
Yhteinen tahtotila / Valtiokonsernin ja julkishallinnon uudistuminen, Määttä
Yhteinen tahtotila / Valtiokonsernin ja julkishallinnon uudistuminen, MäättäYhteinen tahtotila / Valtiokonsernin ja julkishallinnon uudistuminen, Määttä
Yhteinen tahtotila / Valtiokonsernin ja julkishallinnon uudistuminen, Määttä
 
Yhteinen tahtotila / Valtiokonsernin ja julkishallinnon uudistuminen, Laajala
Yhteinen tahtotila / Valtiokonsernin ja julkishallinnon uudistuminen, LaajalaYhteinen tahtotila / Valtiokonsernin ja julkishallinnon uudistuminen, Laajala
Yhteinen tahtotila / Valtiokonsernin ja julkishallinnon uudistuminen, Laajala
 
Yhteiskunnalliset yritykset Tampere 24.-25.11.2010
Yhteiskunnalliset yritykset Tampere 24.-25.11.2010Yhteiskunnalliset yritykset Tampere 24.-25.11.2010
Yhteiskunnalliset yritykset Tampere 24.-25.11.2010
 
Employee-based and incremental innovation in public services
Employee-based and incremental innovation in public servicesEmployee-based and incremental innovation in public services
Employee-based and incremental innovation in public services
 
Alasoini inno-vointi-100128
Alasoini inno-vointi-100128Alasoini inno-vointi-100128
Alasoini inno-vointi-100128
 
Hasu inno vointi-100128 (2)
Hasu inno vointi-100128 (2)Hasu inno vointi-100128 (2)
Hasu inno vointi-100128 (2)
 
Laitinen inno vointi-100128
Laitinen inno vointi-100128Laitinen inno vointi-100128
Laitinen inno vointi-100128
 
110128 fuglsang inno-wellness
110128 fuglsang inno-wellness110128 fuglsang inno-wellness
110128 fuglsang inno-wellness
 
Sitra palveluevoluutio -konsepti
Sitra palveluevoluutio -konsepti Sitra palveluevoluutio -konsepti
Sitra palveluevoluutio -konsepti
 
Sitra palveluevoluutio
Sitra palveluevoluutioSitra palveluevoluutio
Sitra palveluevoluutio
 
Voimaantuminen julkisella sektorilla
Voimaantuminen julkisella sektorillaVoimaantuminen julkisella sektorilla
Voimaantuminen julkisella sektorilla
 
Valtion työnantajatoiminta 27092010
Valtion työnantajatoiminta 27092010Valtion työnantajatoiminta 27092010
Valtion työnantajatoiminta 27092010
 
Konserniohjauksen Kehittaminen Euroopan Maiden Valtionhallinnossa
Konserniohjauksen Kehittaminen Euroopan Maiden ValtionhallinnossaKonserniohjauksen Kehittaminen Euroopan Maiden Valtionhallinnossa
Konserniohjauksen Kehittaminen Euroopan Maiden Valtionhallinnossa
 
Sitran Julkishallinnon Johtamisohjelman Yhteisollisen Viestinnan Konsepti 2010
Sitran Julkishallinnon Johtamisohjelman Yhteisollisen Viestinnan Konsepti 2010Sitran Julkishallinnon Johtamisohjelman Yhteisollisen Viestinnan Konsepti 2010
Sitran Julkishallinnon Johtamisohjelman Yhteisollisen Viestinnan Konsepti 2010
 

Juha siitonen elinvoiman_alkulähteillä

 • 1.
 • 2. Juha Siitonen Elinvoiman vapauttava kehittämisote VOIMAANTUMISEN POLUT 1.9.2011 Hotelli Katajanokka, Helsinki Järjestäjä: Sitra – Julkishallinnon johtamisohjelma
 • 3. Menestyksen polut - - Voimaantumisen polut Globalisaation aika 2.0 Paradigman muutos Ikääntyvä Suomi Suomesta ihmisarvon SUOMI ON KULKENUT vientimaa MENESTYKSEN POLKUJA: ihminen • Hyvä hallinto, infra, BKT, Pisa hyvinvoinnin menestys jne. keskiöön ja muutoksen Uudet liiketoiminta-alueet (ihmislähtöiset palvelu- ja tekijäksi ONGELMINA: teknologiaratkaisut) • syrjäytyminen, nuorten työttömyys, epäterveelliset elintavat, diabetes, masennus, yksinäisyys, yhteisöllisyyden mureneminen, Kansalaislähtöiset • Yhteisöllisyys ja yhdessä luominen turvattomuuden kasvu, toimintamallit lisääntyy lähisuhdeväkivalta, lasten huostaanotot, • Toiminnalliset arjen teot näkyvät • Hyvinvointi ja kilpailukyky kuntien talouden heikentyminen Instituutiot vahvistuneet; Kansan voimaantumisen • Uusina kokemuksina: Vihapuhe, taso noussut nuorten mellakointi Lontoossa, voimaantumisen • Ihmisarvolähtöisten palveluratkaisujen Ihmislähtöinen mahdollistaviksi Oslon tragedia, koulusurmat osaaminen vahvaa » Kv-vienti palveluparadigma
 • 4. Elinvoimainen Suomi • Yhteiskunta, alue, organisaatio, yhteisö, ihminen Elinvoimaisella ihmisellä on vahva voimaantumisen taso ja perusta. => Elinvoiman vapauttava kehittämis- ja johtamisote
 • 5. Kenelle - Organisaatioille, joille henkilöstön ja/tai asiakkaiden voimaantumisen tason vahvuus tai heikkous vaikuttaa perustehtävässä onnistumiseen.
 • 6. * Tarvitaan elinvoimainen henkilöstö ja voimaantumisen mahdollistava toimintamalli (JS) Voimaan- tunut potilas
 • 7. Voimaantuminen => Elinvoiman vapautuminen 5 Yhdessä määritellään meidän yhteisömme 4 elinvoimaa vapauttavat ja ihmisten 3 voimaantumisen perustaa vahvistavat • Asiat, teot 2 • Toimintatavat • Ohjauskäytännöt • Ped. menetelmät 1 • Tunneilmaston laadut ITSEARVOSTUS ITSELUOTTAMUS IDENTITEETTI MINÄKUVA Varmuus omasta Mihin minä Arkiset teot Tunne että olen Millainen minä Esim. onnistumisen arvosta ja kuulun ja kuka arvokas ja hyvä olen? toteaminen, toiminnan pätevyydestä minä olen? ihminen selkeys, kohtaamisten lämminhenkisyys, myönteinen VOIMANTUMISEN PERUSPILARIT™ kannustavuus
 • 8. Yhdessä määritellään Kun näin tehdään, meidän yhteisömme elinvoimaa ELINVOIMAN VAPAUTTAVAA TOIMINTAKULTTUURIA vapauttavat ja voidaan johtaa oidaan ihmisten • Arvioida voimaantumisen • Vahvistaa perustaa vahvistavat • Asiat, teot • Ylläpitää • Toimintatavat • Ohjauskäytännöt • Ped. menetelmät • Tunneilmaston laadut Samalla saadaan sisällöt Elinvoimamittareihin! ELINVOIMAMITTARIT johtamisen välineinä Nähdään mitkä asiat ovat toteutuneet tavoitellulla tavalla ja mitkä eivät. Asiakas Henkilöstö Yhteisö * Arjen käytäntöjen * Elinvoimaindeksi arviointi Arviointi vauhdittamisen idealla!
 • 9. Miksi nämä kysymykset ovat meidän yhteisömme ja minun kannalta tärkeitä asioita? Miten myös minä voin edistää tätä yhteisössäni ja asiakastyössä?
 • 10. Vahva voimaantuminen näkyy mm. - Sitoutumisena - Haluna auttaa - Jakamisena ja yhdessä oppimisena - Luovien ratkaisujen etsimisenä - Uskalluksena kertoa ongelmista - Rohkeutena ideoida
 • 11. YDINKÄSITTEET 100% ihmisarvo ⇒ Arvostava kohtaaminen - Ihmisarvolähtöisen elinvoimana vapauttavan kulttuurin edellytys - Vapauttaa ja antaa tilaa Yhdessä onnistuminen ⇒ Autetaan toista olemaan parhaimmillaan Toiminnallisuus ⇒ Onnistumisia tulee paljon Onnistumisten näkyväksi ⇒ Esimies on onnistumisten etsijä tekeminen ja näkyväksi tekijä Yksinkertaisuus, selkeys ⇒ Tavoitteet ja tehtävät ymmärretään
 • 12. Case 2011: Voimaantumisen perustaa vahvistava oppimisympäristö käsittää luokan, lähiympäristön ja kumppanuusverkoston. - Toiminnallisuus mahdollistaa ONNISTUMISEN kokemukset! - Yhdessä onnistumisen , luomisen, palvelemisen, loistamisen ja tekemisen meininki synnyttää halun auttaa toisia ja toimia itse mahdollisimman hyvin yhteisten tuotosten eteen. - Yhdessä luomisen hengen synnyttämiseen ja ylläpitämiseen auttaa , kun yhdessä määritellään 100% ihmisarvo ja siihen perustava arvostava kohtaaminen. Toiminnan palautekeskustelussa on hyvä yhdessä arvioida, kuinka hyvin autoimme toisiamme onnistumaan ja toimimaan omien upeuksiemme löytämiseksi. - Opettaja voi todeta aina silloin tällöin, että hänestä tuntuu hyvältä, kun täällä aidosti ”autetaan toisia olemaan parhaimmillaan”.
 • 13. YDINKÄSITEET - 100% ihmisarvo - Yhdessä onnistuminen - Toiminnallisuus - Onnistumisten näkyväksi tekeminen - Yksinkertaisuus ja selkeys OHJAAVA FILOSOFIA PAINOPISTE (Tarkoitus, Tahtotila, Toiminnalliset arvot) perustaksi ARJEN KÄYTÄNNÖISSÄ IHMISARVOLÄHTÖISELLE JA ELINVOIMAN VAPAUTTAVALLE TOIMINTAKULTTURILLE ELINVOIMAN NIIDEN UUDISTUMISESSA VAPAUTTAVA OTE Johtamisen välineinä Yhdessä tehdään näkyväksi ELINVOIMAMITTARIT VOIMAANTUMISEN A) Henkilöstön PERUSTAA VAHVISTAVAT B) Yhteisön C) Asiakkaan - asiat, teot, menettelytavat, ohjauskäytännöt ja ilmapiirin elinvoiman arvioimiseen, vahvistamiseen ja ylläpitämiseen laadut
 • 14. ”Ytimessä enemmän henki millä luodaan kuin malli, jolla tehdään tehdään” Kiitoksia!