Sitra palveluevoluutio

Sitra / Uusi johtajuus
Sitra / Uusi johtajuusSitra / Uusi johtajuus
Mikä on oikea tapa turvata hyvinvointiyhteiskunnan palvelut?,[object Object]
Oikea tapa on…,[object Object]
Monta tapaa!,[object Object]
”Kaikkien kuntien pitää toimia samalla tavalla.”,[object Object],”Kaikille on tarjottava samanlaiset palvelut.”,[object Object],”Kunnan palveluita ei saa yksityistää.”,[object Object],”Kunnan palvelut pitää yksityistää.”,[object Object],PERINTEINEN TAPA,[object Object],IHMISET,[object Object],KUNTA,[object Object],Perinteisiä ajatuksia,[object Object],”Palvelut pitää tuottaa lähellä.”,[object Object],”Julkinen palvelutuotanto on aina huonoa ja tehotonta.”,[object Object],”Yritykset vain rahastavat hyvän palvelun kustannuksella.”,[object Object],”Kyllä markkinat hoitaa!”,[object Object]
Tuottavuusongelmat,[object Object],Laatuongelmat,[object Object],Saatavuusongelmat,[object Object],Rahoitusongelmat,[object Object],ONGELMIA,[object Object],IHMISET,[object Object],KUNTA,[object Object]
Tuottavuusongelmat,[object Object],Laatuongelmat,[object Object],Saatavuusongelmat,[object Object],Rahoitusongelmat,[object Object],IHMISET,[object Object],KUNTA,[object Object],”Leikkaa tai uudistu!”,[object Object]
AJATTELUN REVOLUUTIO,[object Object],PALVELUIDEN EVOLUUTIO,[object Object]
”Armeijassa on havaittu, ettei kaikkea ole järkeväää tehdä itse. Esimerkiksi ruokahuollon kustannuksista lähti pois yli 10% eikä ketään tarvinnut irtisanoa.”,[object Object],Komentaja Risto Rautava, KL 1.10.2010,[object Object],”Tuotantotapa ei ole ratkaiseva lopputuloksen kannalta. Ratkaisevaa on, miten ulkoistukseen on päädytty: suunnitelmallisesti vai reaktiivisesti.”,[object Object],Jussi Merikallio, Kuntaliitto, HS 16.9.2010 ,[object Object],”Kilpailuttaminen on hyvin vaativaa ja osaaminen kunnissa on yleensä puutteellista. Pienten kuntien kannattaa ehdottomasti tehdä yhteistyötä.”,[object Object],Jukka Mattila, Sosiaali- ja terveysministeriö, HS, 16.9.2010 ,[object Object],”Palvelutuotantoa uudelleen organisoitaessa kannattaa kiinnittää huomiota uuteen organisaatioon eikä sotkea asiaan samalla kertaa muita poliittisia tavoitteita.”,[object Object],Mikko Mäenpää, STTK, MTV3 16.9.2010,[object Object],UUSIA AJATUKSIA,[object Object],”Enemmistö suomalaista haluaa, että terveydenhuolto järjestetään julkiselta pohjalta. Tämä ei kuitenkaan sulje pois järkeviä ulkoistuksia tai täydentävää yksityistä terveydenhuoltoa.”,[object Object],Pekka Puska ja Marina Erhola, THL, HS 2.6.2010,[object Object],”Pääluottamusmiehet eivät tyrmää ideaa henkilöstön ulkoistamisesta pyörittämään yhteiskunnallista yritystä. Superin pääluottamusmies on itsekin kiinnostunut ajatuksesta.”,[object Object],AL, 3.6.2010,[object Object],”Toimiva malli on sellainen, jossa kunnan palvelutuotannon rinnalle voidaan tuoda myös ulkopuolisia palvelun tuottajia. Kunta hallitsee markkinoita ja voi säädellä tarjontaa tarpeen mukaan.”,[object Object],Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma, Kuntaliitto, Kaleva 27.3.2010,[object Object]
Takaisin alkuun:,[object Object]
Mikä on oikea tapa turvata hyvinvointiyhteiskunnan palvelut?,[object Object]
Ihmislähtöinen palveluevoluutio,[object Object]
PALVELUN TUOTTAMINEN,[object Object], Arvopohjainen hankinta / arviointi,[object Object],tarjonta / valinnat,[object Object],tarpeet / palaute / viestintä,[object Object],Ihmislähtöinen palveluevoluutio,[object Object],IHMISET,[object Object],KUNTA,[object Object]
PALVELUN TUOTTAMINEN,[object Object], Arvopohjainen hankinta / arviointi,[object Object],tarjonta / valinnat,[object Object],tarpeet / palaute / viestintä,[object Object],Teesit:,[object Object],IHMISET,[object Object],KUNTA,[object Object]
PALVELUN TUOTTAMINEN,[object Object], Arvopohjainen hankinta / arviointi,[object Object],tarjonta / valinnat,[object Object],tarpeet / palaute / viestintä,[object Object],Huomio pitää kiinnittää ihmisiin ,[object Object],ja palveluiden heille tuottamaan ,[object Object],lisäarvoon.,[object Object],IHMISET,[object Object],KUNTA,[object Object]
PALVELUN TUOTTAMINEN,[object Object], Arvopohjainen hankinta / arviointi,[object Object],tarjonta / valinnat,[object Object],Kuntien kannattaa kehittää ,[object Object],ennakkoluulottomasti erilaisia ,[object Object],palvelumalleja.,[object Object],tarpeet / palaute / viestintä,[object Object],IHMISET,[object Object],KUNTA,[object Object]
PALVELUN TUOTTAMINEN,[object Object], Arvopohjainen hankinta / arviointi,[object Object],tarjonta / valinnat,[object Object],Kokeilemalla erilaisia palvelu-,[object Object],tuotannon malleja saadaan ,[object Object],aikaan monimuotoisuutta.,[object Object],tarpeet / palaute / viestintä,[object Object],IHMISET,[object Object],KUNTA,[object Object]
PALVELUN TUOTTAMINEN,[object Object], Arvopohjainen hankinta / arviointi,[object Object],tarjonta / valinnat,[object Object],Monimuotoisuus tuottaa kilpailua, ,[object Object],laatua, innovaatioita ja ,[object Object],asiakastyytyväisyyttä.,[object Object],tarpeet / palaute / viestintä,[object Object],IHMISET,[object Object],KUNTA,[object Object]
PALVELUN TUOTTAMINEN,[object Object], Arvopohjainen hankinta / arviointi,[object Object],tarjonta / valinnat,[object Object],tarpeet / palaute / viestintä,[object Object],IHMISET,[object Object],KUNTA,[object Object],”Vapaus valita & mahdollisuus vaikuttaa”,[object Object]
PALVELUN TUOTTAMINEN,[object Object], Arvopohjainen hankinta / arviointi,[object Object],tarjonta / valinnat,[object Object],tarpeet / palaute / viestintä,[object Object],IHMISET,[object Object],KUNTA,[object Object],Ihmisten tarpeet ja toiveet hankinnan ,[object Object],ja palvelutuotannon lähtökohtana.,[object Object]
PALVELUN TUOTTAMINEN,[object Object], Arvopohjainen hankinta / arviointi,[object Object],tarjonta / valinnat,[object Object],tarpeet / palaute / viestintä,[object Object],IHMISET,[object Object],KUNTA,[object Object],Valinnanmahdollisuuksia palveluihin:yksilöllisiä vaihtoehtoja.,[object Object]
PALVELUN TUOTTAMINEN,[object Object], Arvopohjainen hankinta / arviointi,[object Object],tarjonta / valinnat,[object Object],tarpeet / palaute / viestintä,[object Object],IHMISET,[object Object],KUNTA,[object Object],Asiakaspalaute ohjaa palveluiden hankintaa.,[object Object]
PALVELUN TUOTTAMINEN,[object Object], Arvopohjainen hankinta / arviointi,[object Object],tarjonta / valinnat,[object Object],tarpeet / palaute / viestintä,[object Object],IHMISET,[object Object],KUNTA,[object Object],”Ostetaan terveyttä, ei lääkäreitä.”,[object Object]
PALVELUN TUOTTAMINEN,[object Object], Arvopohjainen hankinta / arviointi,[object Object],tarjonta / valinnat,[object Object],tarpeet / palaute / viestintä,[object Object],IHMISET,[object Object],KUNTA,[object Object],Hankintaosaaminen haasteena!,[object Object]
PALVELUN TUOTTAMINEN,[object Object], Arvopohjainen hankinta / arviointi,[object Object],tarjonta / valinnat,[object Object],tarpeet / palaute / viestintä,[object Object],IHMISET,[object Object],KUNTA,[object Object],Hankintakriteereiden oikea määrittely ratkaisevaa.,[object Object]
PALVELUN TUOTTAMINEN,[object Object], Arvopohjainen hankinta / arviointi,[object Object],tarjonta / valinnat,[object Object],tarpeet / palaute / viestintä,[object Object],IHMISET,[object Object],KUNTA,[object Object],Asiakaspalaute ohjaa palveluiden hankintaa.,[object Object]
PALVELUN TUOTTAMINEN,[object Object],Erilaisille palveluille sopivat erilaiset tuottamistavat.,[object Object],Kunnan oma tuotanto on varteenotettava lähtökohta melkein mille tahansa palvelulle.,[object Object],Useimpien palveluiden kohdalla on kuitenkin mahdollista löytää myös muita tapoja.,[object Object], Arvopohjainen hankinta / arviointi,[object Object],tarjonta / valinnat,[object Object],tarpeet / palaute / viestintä,[object Object],IHMISET,[object Object],KUNTA,[object Object]
PALVELUN TUOTTAMINEN,[object Object],Kunnan oma tuotanto,[object Object],Kolmas sektori,[object Object],Yritykset,[object Object],Yhteiskunnallisetyritykset,[object Object],Vertaistuotanto,[object Object], Arvopohjainen hankinta / arviointi,[object Object],tarjonta / valinnat,[object Object],tarpeet / palaute / viestintä,[object Object],IHMISET,[object Object],KUNTA,[object Object],Sitran tuottama,[object Object]
PALVELUN TUOTTAMINEN,[object Object],Kunnan oma tuotanto,[object Object], Arvopohjainen hankinta / arviointi,[object Object],tarjonta / valinnat,[object Object],tarpeet / palaute / viestintä,[object Object],Lähes kaikki palvelut on mahdollista toteuttaa kunnan omana tuotantona – osa palveluista on suorastaan välttämätöntä toteuttaa niin.,[object Object],PERUSKOULU,[object Object],PELASTUSLAITOS,[object Object],HUOSTAANOTTOPÄÄTÖKSET,[object Object],IHMISET,[object Object],KUNTA,[object Object]
PALVELUN TUOTTAMINEN,[object Object],Kolmas sektori,[object Object], Arvopohjainen hankinta / arviointi,[object Object],tarjonta / valinnat,[object Object],tarpeet / palaute / viestintä,[object Object],Vakiintunut osa hyvinvointiyhteiskuntaa. Suuri osa vastuullisuutta ja asiantuntemusta vaativista palveluista tuotetaan tänä päivänä kolmannen sektorin toimesta.,[object Object],INVALIDISÄÄTIÖ,[object Object], MANNERHEIMIN LASTENSUOJELULIITTO,[object Object],KRIMINAALIHUOLTOYHDISTYS ,[object Object],IHMISET,[object Object],KUNTA,[object Object]
PALVELUN TUOTTAMINEN,[object Object],Yritykset,[object Object], Arvopohjainen hankinta / arviointi,[object Object],tarjonta / valinnat,[object Object],Yritysmuotoinen palvelutuotanto voi olla hyvä ratkaisu, kun palveluille on mahdollista luoda toimivat markkinat. Myös pääomaintensiiviset palvelut sopivat yritysmallilla toteutettaviksi. Yritysmuotoinen palvelutuotanto ei toimi, jos kilpailu puuttuu tai jos kunta on liikaa yhden tuottajan varassa.,[object Object],MIKKELI JA YIT – YIT KUNTATEKNIIKKA OY,[object Object],TEKONIVELSAIRAALA COXA OY,[object Object],KUNTIEN IT-HANKINNAT – KPK ICT OY,[object Object],tarpeet / palaute / viestintä,[object Object],IHMISET,[object Object],KUNTA,[object Object]
PALVELUN TUOTTAMINEN,[object Object],Yhteiskunnallisetyritykset,[object Object], Arvopohjainen hankinta / arviointi,[object Object],tarjonta / valinnat,[object Object],Yrityksiä, joilla on arvopohjainen liiketoimintamalli. Yritykset toimivat markkinoilla, mutta niiden pää- tai ainakaan ainoana tavoitteena ei ole voiton tuottaminen omistajilleen, vaan jonkin hyvän asian edistäminen. Tyypillisesti yhteiskunnallinen yritys luovuttaa osan tuotostaan hyvään tarkoitukseen. Yhteiskunnalliset yritykset ovat usein työntekijöiden perustamia.,[object Object],KOUKKUNIEMI –  VANHUSTENHUOLTO,[object Object],OMA KYLÄ VUOLENKOSKI OY,[object Object],LUMITUULI OY,[object Object],tarpeet / palaute / viestintä,[object Object],IHMISET,[object Object],KUNTA,[object Object]
PALVELUN TUOTTAMINEN,[object Object],Vertaistuotanto,[object Object], Arvopohjainen hankinta / arviointi,[object Object],tarjonta / valinnat,[object Object],Palveluiden tuottamismalli, jossa yhteiskunta tukee vertaisryhmän jäsenilleen tuottamaa palvelutarjontaa. Mahdollistaa ihmisten ja ympäristön hyvinvointiin liittyvien palveluiden tuottamisen joustavasti, tehokkaasti ja kestävästi. Usein täydentäviä, erityisryhmille suunnattuja erityispalveluita. ,[object Object],ASUNNOTTOMIEN KOHTAUSPAIKKA ,[object Object],HELSINGIN LOPPUKIRI – IKÄIHMISTEN YHTEISÖASUMISHANKE,[object Object],FILLARIKANAVA – VERKKOPALVELU,[object Object],tarpeet / palaute / viestintä,[object Object],IHMISET,[object Object],KUNTA,[object Object]
PALVELUN TUOTTAMINEN,[object Object], Arvopohjainen hankinta / arviointi,[object Object],tarjonta / valinnat,[object Object],tarpeet / palaute / viestintä,[object Object],Vedetäänkö yhteen?,[object Object],IHMISET,[object Object],KUNTA,[object Object]
PALVELUN TUOTTAMINEN,[object Object], Arvopohjainen hankinta / arviointi,[object Object],tarjonta / valinnat,[object Object],tarpeet / palaute / viestintä,[object Object],Huomio pitää kiinnittää ihmisiin ,[object Object],ja palveluiden heille tuottamaan ,[object Object],lisäarvoon.,[object Object],IHMISET,[object Object],KUNTA,[object Object]
PALVELUN TUOTTAMINEN,[object Object], Arvopohjainen hankinta / arviointi,[object Object],tarjonta / valinnat,[object Object],Kuntien kannattaa kehittää ,[object Object],ennakkoluulottomasti erilaisia ,[object Object],palvelumalleja.,[object Object],tarpeet / palaute / viestintä,[object Object],IHMISET,[object Object],KUNTA,[object Object]
PALVELUN TUOTTAMINEN,[object Object], Arvopohjainen hankinta / arviointi,[object Object],tarjonta / valinnat,[object Object],Kokeilemalla erilaisia palvelu-,[object Object],tuotannon malleja saadaan ,[object Object],aikaan monimuotoisuutta.,[object Object],tarpeet / palaute / viestintä,[object Object],IHMISET,[object Object],KUNTA,[object Object]
PALVELUN TUOTTAMINEN,[object Object], Arvopohjainen hankinta / arviointi,[object Object],tarjonta / valinnat,[object Object],Muutoksen tarvitaan poliittista ,[object Object],johtajuutta, muutosenergiaa, ,[object Object],uutta hankintaosaamista ,[object Object],ja hyvää viestintää.,[object Object],tarpeet / palaute / viestintä,[object Object],IHMISET,[object Object],KUNTA,[object Object]
PALVELUN TUOTTAMINEN,[object Object], Arvopohjainen hankinta / arviointi,[object Object],tarjonta / valinnat,[object Object],Kokeillaan uusia tapoja!,[object Object],Kerätään palautetta!,[object Object],Jaetaan kokemuksia!,[object Object],tarpeet / palaute / viestintä,[object Object],IHMISET,[object Object],KUNTA,[object Object]
PALVELUN TUOTTAMINEN,[object Object], Arvopohjainen hankinta / arviointi,[object Object],tarjonta / valinnat,[object Object],”Tätä esitystä saa ja pitää vapaasti,[object Object],käyttää missä tahansa yhteydessä. ,[object Object],Sisältöä saa myös siteerata ja muokata ,[object Object],mieleisekseen mielin määrin. Esityksen ,[object Object],sisältämiä ajatuksia voi halutessaan omaksua ,[object Object],ja jopa toteuttaa käytännössä.”,[object Object],– SITRA–,[object Object],tarpeet / palaute / viestintä,[object Object],IHMISET,[object Object],KUNTA,[object Object],Sitran tuottama,[object Object]
1 of 39

Recommended

Sitra palveluevoluutio -konsepti by
Sitra palveluevoluutio -konsepti Sitra palveluevoluutio -konsepti
Sitra palveluevoluutio -konsepti Sitra / Uusi johtajuus
383 views39 slides
Palvelumuotoilu, palvelut ja innovaatiot by
Palvelumuotoilu, palvelut ja innovaatiot Palvelumuotoilu, palvelut ja innovaatiot
Palvelumuotoilu, palvelut ja innovaatiot Taneli Heinonen
2.4K views40 slides
Huomisen palvelut -työpaja: Konttinen by
Huomisen palvelut -työpaja: KonttinenHuomisen palvelut -työpaja: Konttinen
Huomisen palvelut -työpaja: KonttinenSitra / Hyvinvointi
1K views8 slides
Laajennettu valinnanvapaus sote-uudistuksessa - Innolink Research kilpailukyv... by
Laajennettu valinnanvapaus sote-uudistuksessa - Innolink Research kilpailukyv...Laajennettu valinnanvapaus sote-uudistuksessa - Innolink Research kilpailukyv...
Laajennettu valinnanvapaus sote-uudistuksessa - Innolink Research kilpailukyv...Innolink Research
150 views13 slides
Sitran palvelumuotoilukoulutuksen materiaali 29.9.- 5.10.2018 by
Sitran palvelumuotoilukoulutuksen materiaali 29.9.- 5.10.2018Sitran palvelumuotoilukoulutuksen materiaali 29.9.- 5.10.2018
Sitran palvelumuotoilukoulutuksen materiaali 29.9.- 5.10.2018Sitra / Hyvinvointi
3.8K views54 slides
Palvelumuotoilua: Ymmärränkö asiakasta? by
Palvelumuotoilua: Ymmärränkö asiakasta?Palvelumuotoilua: Ymmärränkö asiakasta?
Palvelumuotoilua: Ymmärränkö asiakasta?Katriina Lahtinen
317 views13 slides

More Related Content

Similar to Sitra palveluevoluutio

Osastonhoitaja uudistavana johtajana by
Osastonhoitaja uudistavana johtajanaOsastonhoitaja uudistavana johtajana
Osastonhoitaja uudistavana johtajanaJonna Stenman
503 views34 slides
Köyhät ja vaivaiset hyvinvointipalvelujen Ikeassa by
Köyhät ja vaivaiset hyvinvointipalvelujen Ikeassa Köyhät ja vaivaiset hyvinvointipalvelujen Ikeassa
Köyhät ja vaivaiset hyvinvointipalvelujen Ikeassa Kelan tutkimus / Research at Kela
458 views22 slides
Palveluiden yhdessä tuottaminen by
Palveluiden yhdessä tuottaminenPalveluiden yhdessä tuottaminen
Palveluiden yhdessä tuottaminenSatu Miettinen
980 views14 slides
Miettinen asiakaspalvelu 2012 by
Miettinen asiakaspalvelu 2012Miettinen asiakaspalvelu 2012
Miettinen asiakaspalvelu 2012Satu Miettinen
1.2K views11 slides
Palvelujen tuotteistaminen (luento) by
Palvelujen tuotteistaminen (luento)Palvelujen tuotteistaminen (luento)
Palvelujen tuotteistaminen (luento)Joni Salminen
2K views60 slides
Aaro Harju: Onko muodolla väliä? Järjestö vai yritys palvelujen tuottajana by
Aaro Harju: Onko muodolla väliä? Järjestö vai yritys palvelujen tuottajanaAaro Harju: Onko muodolla väliä? Järjestö vai yritys palvelujen tuottajana
Aaro Harju: Onko muodolla väliä? Järjestö vai yritys palvelujen tuottajanaKolmas Lähde
566 views16 slides

Similar to Sitra palveluevoluutio(20)

Osastonhoitaja uudistavana johtajana by Jonna Stenman
Osastonhoitaja uudistavana johtajanaOsastonhoitaja uudistavana johtajana
Osastonhoitaja uudistavana johtajana
Jonna Stenman503 views
Palveluiden yhdessä tuottaminen by Satu Miettinen
Palveluiden yhdessä tuottaminenPalveluiden yhdessä tuottaminen
Palveluiden yhdessä tuottaminen
Satu Miettinen980 views
Miettinen asiakaspalvelu 2012 by Satu Miettinen
Miettinen asiakaspalvelu 2012Miettinen asiakaspalvelu 2012
Miettinen asiakaspalvelu 2012
Satu Miettinen1.2K views
Palvelujen tuotteistaminen (luento) by Joni Salminen
Palvelujen tuotteistaminen (luento)Palvelujen tuotteistaminen (luento)
Palvelujen tuotteistaminen (luento)
Joni Salminen2K views
Aaro Harju: Onko muodolla väliä? Järjestö vai yritys palvelujen tuottajana by Kolmas Lähde
Aaro Harju: Onko muodolla väliä? Järjestö vai yritys palvelujen tuottajanaAaro Harju: Onko muodolla väliä? Järjestö vai yritys palvelujen tuottajana
Aaro Harju: Onko muodolla väliä? Järjestö vai yritys palvelujen tuottajana
Kolmas Lähde566 views
Sosiaalinen media hyvinvointialan liiketoiminnassa by Palveluseteli-hanke
Sosiaalinen media hyvinvointialan liiketoiminnassaSosiaalinen media hyvinvointialan liiketoiminnassa
Sosiaalinen media hyvinvointialan liiketoiminnassa
Palvelumuotoilu rönkä uuden liikennepolitiikan klubi 170913 by Kimmo Rönkä
Palvelumuotoilu rönkä uuden liikennepolitiikan klubi 170913Palvelumuotoilu rönkä uuden liikennepolitiikan klubi 170913
Palvelumuotoilu rönkä uuden liikennepolitiikan klubi 170913
Kimmo Rönkä2.9K views
Henkilökohtainen budjetti, Arja Peiponen,vanhuspalvelujohtaja, 17.3.2011 by Palveluseteli-hanke
Henkilökohtainen budjetti, Arja Peiponen,vanhuspalvelujohtaja, 17.3.2011Henkilökohtainen budjetti, Arja Peiponen,vanhuspalvelujohtaja, 17.3.2011
Henkilökohtainen budjetti, Arja Peiponen,vanhuspalvelujohtaja, 17.3.2011
Palveluseteli-hanke1.2K views
Verkkoviestinta Ja Megatrendit 23102007 by Pirkka Aunola
Verkkoviestinta Ja Megatrendit 23102007Verkkoviestinta Ja Megatrendit 23102007
Verkkoviestinta Ja Megatrendit 23102007
Pirkka Aunola844 views
Näin me tehtiin foodhub - Uudenmaan ruoka by Olli Repo
Näin me tehtiin foodhub - Uudenmaan ruokaNäin me tehtiin foodhub - Uudenmaan ruoka
Näin me tehtiin foodhub - Uudenmaan ruoka
Olli Repo903 views
Mitä Sote lupaa iäkkäiden palvelulle? by THL
Mitä Sote lupaa iäkkäiden palvelulle?Mitä Sote lupaa iäkkäiden palvelulle?
Mitä Sote lupaa iäkkäiden palvelulle?
THL474 views
Digitaalinen Aika - seminaari 2.2.2010 by Antti Leino
Digitaalinen Aika - seminaari 2.2.2010Digitaalinen Aika - seminaari 2.2.2010
Digitaalinen Aika - seminaari 2.2.2010
Antti Leino644 views
Ruralia 26042017 by Impactor
Ruralia 26042017Ruralia 26042017
Ruralia 26042017
Impactor129 views
Espoo palveluverkon visio 2020: muuttuvan yhteiskunnan haasteet by Demos Helsinki
Espoo palveluverkon visio 2020: muuttuvan yhteiskunnan haasteetEspoo palveluverkon visio 2020: muuttuvan yhteiskunnan haasteet
Espoo palveluverkon visio 2020: muuttuvan yhteiskunnan haasteet
Demos Helsinki420 views
Haasteita ja tarpeita toimintakyvyn mittaamisesta sote-alueella by THL
Haasteita ja tarpeita toimintakyvyn mittaamisesta sote-alueellaHaasteita ja tarpeita toimintakyvyn mittaamisesta sote-alueella
Haasteita ja tarpeita toimintakyvyn mittaamisesta sote-alueella
THL600 views

More from Sitra / Uusi johtajuus

Työn imu 300512 by
Työn imu 300512Työn imu 300512
Työn imu 300512Sitra / Uusi johtajuus
1.3K views11 slides
Yhteiskunnalliset yritykset palvelutuotannon uudistajina by
Yhteiskunnalliset yritykset palvelutuotannon uudistajinaYhteiskunnalliset yritykset palvelutuotannon uudistajina
Yhteiskunnalliset yritykset palvelutuotannon uudistajinaSitra / Uusi johtajuus
703 views9 slides
Mervi hasu innovaatioenergia by
Mervi hasu innovaatioenergiaMervi hasu innovaatioenergia
Mervi hasu innovaatioenergiaSitra / Uusi johtajuus
758 views15 slides
Marko kesti henkilöstövoimavarat_kilpailukyvyn_lähteenä by
Marko kesti henkilöstövoimavarat_kilpailukyvyn_lähteenäMarko kesti henkilöstövoimavarat_kilpailukyvyn_lähteenä
Marko kesti henkilöstövoimavarat_kilpailukyvyn_lähteenäSitra / Uusi johtajuus
993 views7 slides
Maria rautio hyvinvointia_työstä by
Maria rautio hyvinvointia_työstäMaria rautio hyvinvointia_työstä
Maria rautio hyvinvointia_työstäSitra / Uusi johtajuus
880 views7 slides
Kirsi heikkilä tammi-voimaantumisen_kehittämisotteet by
Kirsi heikkilä tammi-voimaantumisen_kehittämisotteetKirsi heikkilä tammi-voimaantumisen_kehittämisotteet
Kirsi heikkilä tammi-voimaantumisen_kehittämisotteetSitra / Uusi johtajuus
943 views18 slides

More from Sitra / Uusi johtajuus(20)

Yhteinen tahtotila / Valtiokonsernin ja julkishallinnon uudistuminen, Määttä by Sitra / Uusi johtajuus
Yhteinen tahtotila / Valtiokonsernin ja julkishallinnon uudistuminen, MäättäYhteinen tahtotila / Valtiokonsernin ja julkishallinnon uudistuminen, Määttä
Yhteinen tahtotila / Valtiokonsernin ja julkishallinnon uudistuminen, Määttä
Yhteinen tahtotila / Valtiokonsernin ja julkishallinnon uudistuminen, Laajala by Sitra / Uusi johtajuus
Yhteinen tahtotila / Valtiokonsernin ja julkishallinnon uudistuminen, LaajalaYhteinen tahtotila / Valtiokonsernin ja julkishallinnon uudistuminen, Laajala
Yhteinen tahtotila / Valtiokonsernin ja julkishallinnon uudistuminen, Laajala
Employee-based and incremental innovation in public services by Sitra / Uusi johtajuus
Employee-based and incremental innovation in public servicesEmployee-based and incremental innovation in public services
Employee-based and incremental innovation in public services

Sitra palveluevoluutio

 • 1.
 • 2.
 • 3.
 • 4.
 • 5.
 • 6.
 • 7.
 • 8.
 • 9.
 • 10.
 • 11.
 • 12.
 • 13.
 • 14.
 • 15.
 • 16.
 • 17.
 • 18.
 • 19.
 • 20.
 • 21.
 • 22.
 • 23.
 • 24.
 • 25.
 • 26.
 • 27.
 • 28.
 • 29.
 • 30.
 • 31.
 • 32.
 • 33.
 • 34.
 • 35.
 • 36.
 • 37.
 • 38.
 • 39.