Yhteinen tahtotila / Valtiokonsernin ja julkishallinnon uudistuminen, Määttä

Sitra / Uusi johtajuus
Sitra / Uusi johtajuusSitra / Uusi johtajuus
Valtiokonsernin strateginen
ketteryys ja vaikuttavuus

Seppo Määttä | Toimitusjohtaja, KTT | seppo.maatta@talentpartners.fi
 www.talentpartners.fi                        1
Valtiokonsernin strateginen
ketteryys ja vaikuttavuus


                  Hallitusohjelma valtion
                   konsernistrategiana
                  Mitä tulee saada aikaan
          Valtion konserniohjaus
               Miten
           aikaansaannosten
          toteutumista johdetaan

 www.talentpartners.fi                    2
Ketterä ja vaikuttava valtiokonserni     Valtion konserniohjaus sisältää pääministerin
    johtaman hallituksen käytössä olevat prosessit
      ja välineet poliittis-strategisten tavoitteiden
          mukaisten vaikutusten tehokkaaseen
              aikaansaamiseen.
 www.talentpartners.fi                   3
ESIM.
    Ennenaikainen
                    ESIM.
    eläköityminen
                    Kaupunkiseutujen
                      toimivuus ja
                     elinvoimaisuus        VALTIOKONSERNIN STRATEGIAN
         SISÄLTÖHAASTEENA vaikeasti
   määriteltävät ja ratkaistavat policy-ilmiöt?

ESIM.                   ESIM.
  Kasvuyritysten             Lasten ja nuorten
  syntyminen               syrjäytyminen


www.talentpartners.fi                     4
Ennenaikaisen eläköitymisen kustannusten
 kehitys 2003-2008 ikäryhmittäin, 2003=100
  140

      Työpanosmenetykset v 2008

  130
      < 34 –vuotiaat       6,6 Mrd€
      35-54 -vuotiaat       9,1 Mrd€
  120
      >55 -vuotiaat        9,6 Mrd€

                                           -34
  110                                       35-54
                                           55-  100
   90
   80
                                         Data: ETK 2009
        2003       2004       2005    2006  2007  2008
Lähde:, Johtaja, professori Guy Ahonen, Työterveyslaitos,
                              5
   www.talentpartners.fi                                 5
Haasteellinen policyongelma
… ja sen ratkaisuehdotus
                        VNK           VM
                             STM
                   TEM                  OKM
                          ILMIÖ ja tarve

              €                €               €

           Kumppani
             toiminta
                             TTL             Kumppani
                                             toiminta
                              toiminta
           Tuotokset             Tuotokset           Tuotokset

                          Tietoisuus, asenteet,
                           käyttäytyminen


                            Objektiiviset
                            vaikutukset
                            Työkyvyttömyys-
            Sairauspoissaolot          eläkkeet        Tapaturmat


Soveltaen lähdettä: Johtaja, professori Guy Ahonen, Työterveyslaitos,
                                 6
   www.talentpartners.fi                                     6
Ketterä ja vaikuttava valtiokonserni
             Kansalaiset             Yritykset          Yhteisöt

                         VAIKUTTAVUUS


                          VALTIOKONSERNI
                          Vuorovaikutussysteemi
                                   A
            Sisältää osallisuutta tukevat prosessit, joiden avulla hallitus on vuorovaikutuksessa kansalaisten,
       yritysten ja yhteisöjen kanssa edistääkseen onnellisuutta sekä sosiaalisen ja taloudellisen hyvinvoinnin toteutumista.
 KETTERYYS
                        Ohjaus- ja johtamissysteemi
                Sisältää prosessit , johtamisroolit ja –foorumit, joiden avulla hallitus organisoi ja johtaa
                           poliittis-strategisten tavoitteiden toimeenpanoa.                            Kulttuurisysteemi
          Sisältää yhteisön arvot, jotka valtuuttavat ja vastuuttavat kaikki valtiokonsernin henkilöt toimimaan ja
       käyttäytymään arvostavasti sekä toisiaan että kansalaisia, yrityksiä, yhteisöjä ja yhteistyökumppaneita kohtaan.


               Hallitusohjelma valtion konsernistrategiana

   www.talentpartners.fi                                                   7
Ketterä ja vaikuttava valtiokonserni
Ohjaus- ja johtamissysteemi
                                                  Kansalaiset      Yritykset     Yhteisöt
                                                       V a i k u t t a v u u s
                        Hallitusohjelman toimeen-
                        panon ja valtiokonsernin
  Konserniohjauksen toiminnot ja prosessit
                        toiminnan ja talouden ohjaus
                                                                                        Hallitusohjelman toimeenpano
                        Lainvalmistelu               Policy –     Hallitusohjelmassa priorisoidut horisontaaliset policyteemat
                                           ministeriryhmät      (6-8) sekä näihin liittyvät tavoitteet ja toimenpiteet
                        Viestintä


                        Rakenteet ja toimintamallit


                        Henkilöstövoimavarojen          Ministeriöt ja     Hallitusohjelmassa priorisoidut toimialakohtaiset
                        kehittäminen ja johtaminen        hallinnonalat   policyteemat sekä näihin liittyvät tavoitteet ja toimenpiteet

                        Konsernipalvelut
                                           LVM  MMM   OKM    SM   STM   TEM   YM   PLM   OM    UM    VM
                        Omistajaohjaus
                                                       Valtiokonsernin ohjaus

                                                         •Valtioneuvoston yleisistunto
                          Valtioneuvoston kanslia
                          pääministeriä ja hallitusta                •Talouspoliittinen ministerivaliokunta
                              tukevana         Pääministeri           •Raha-asiainvaliokunta
                         ”konserniohjausyksikkönä”                     •EU-ministerivaliokunta
                                                       •Konserniohjauksen virkamiesjohtoryhmä
                                                        Konserniohjauksen foorumit

                                                                                      15
                                         Hallitusohjelma valtion konsernistrategiana
Ketterä ja vaikuttava valtiokonserni
Kulttuurisysteemi

  Henkilöstön        Ihmisten       Suhtautuminen             Rakenne ja
                                   Käyttäytyminen
  kokemus        väliset suhteet       arvoihin             toimintamalli
                                                     Korkea
   ”Elämä on
                                                       Yhteisten arvojen ja johdon yhtenäisyyden aste
                 Tiimi       Välttämättömät   Viattomuus
   mahtavaa”


  ”Me olemme
               Kumppanuus          Tärkeät   Yhteisön ylpeys
   parhaita”


  ”Olen paras”       Yksilöllisyys       Hyödylliset  Yksinäiset sudet


 ”Minun elämä on                           Alakuloisuus,
               Sulkeutunut        Tehottomat
   mälsää”                               ”uhri”


   ”Elämä on                             Epätoivo,
               Vieraantunut       Aliarvostus
    mälsää”                             vihamielisyys
                                                     Matala
 Soveltaen Logan, King and Fischer-Wright (2008) Tribal Leadership


  www.talentpartners.fi                                         9
Ketterä ja vaikuttava valtiokonserni

              Kansalaiset             Yritykset           Yhteisöt
                            VAIKUTTAVUUS


    Osallisuus                  Vuorovaikutussysteemi                      LuottamusMinisteriö  Ministeriö  Ministeriö  Ministeriö  Ministeriö  Ministeriö  Ministeriö  Ministeriö  Ministeriö  Ministeriö  Ministeriö
  A       B       C      D      E      F      G      H      I      J      K


     Toiminnot ja             Ohjaus- ja johtamissysteemi                    Johtamisroolit ja -
     prosessit                                                 foorumit                              KETTERYYS       Arvot                  Kulttuurisysteemi                        Johtajuus


                            VALTIOKONSERNI
                                                                   10
                 Hallitusohjelma valtion konsernistrategiana
1 of 10

Recommended

TEM konsernistrategiasta ja prosessista by
TEM konsernistrategiasta ja prosessistaTEM konsernistrategiasta ja prosessista
TEM konsernistrategiasta ja prosessistaAntti Joensuu
504 views48 slides
110128 fuglsang inno-wellness by
110128 fuglsang inno-wellness110128 fuglsang inno-wellness
110128 fuglsang inno-wellnessSitra / Uusi johtajuus
371 views27 slides
Case TEM strategiaprosessi, strategiajohtaja Antti Joensuun esitys by
Case TEM strategiaprosessi, strategiajohtaja Antti Joensuun esitysCase TEM strategiaprosessi, strategiajohtaja Antti Joensuun esitys
Case TEM strategiaprosessi, strategiajohtaja Antti Joensuun esitysTyö- ja elinkeinoministeriö
5.8K views48 slides
Orientaatio kehittäminen by
Orientaatio kehittäminenOrientaatio kehittäminen
Orientaatio kehittäminenJoni_H
162 views13 slides
Taltionikeskustelutilaisuus III by
Taltionikeskustelutilaisuus IIITaltionikeskustelutilaisuus III
Taltionikeskustelutilaisuus IIITaltioni
797 views64 slides

More Related Content

Similar to Yhteinen tahtotila / Valtiokonsernin ja julkishallinnon uudistuminen, Määttä

Temaattiset Torstait - Kohti vaikuttavampaa hanketoimintaa, 13.11.2013 by
Temaattiset Torstait - Kohti vaikuttavampaa hanketoimintaa, 13.11.2013Temaattiset Torstait - Kohti vaikuttavampaa hanketoimintaa, 13.11.2013
Temaattiset Torstait - Kohti vaikuttavampaa hanketoimintaa, 13.11.2013Business Arena Oy
257 views45 slides
KPK Valmistelukomitean Esitysmateriaali 4/2010 by
KPK Valmistelukomitean Esitysmateriaali 4/2010KPK Valmistelukomitean Esitysmateriaali 4/2010
KPK Valmistelukomitean Esitysmateriaali 4/2010Sitran Kuntaohjelma
721 views96 slides
Alasoini inno-vointi-100128 by
Alasoini inno-vointi-100128Alasoini inno-vointi-100128
Alasoini inno-vointi-100128Sitra / Uusi johtajuus
239 views7 slides
Talenom-iltatilaisuus 27.2.2018 by
Talenom-iltatilaisuus 27.2.2018Talenom-iltatilaisuus 27.2.2018
Talenom-iltatilaisuus 27.2.2018Nordnet Suomi
645 views26 slides
Talenom-iltatilaisuus 27.2.2018 by
Talenom-iltatilaisuus 27.2.2018Talenom-iltatilaisuus 27.2.2018
Talenom-iltatilaisuus 27.2.2018Henri Isometsä
41 views26 slides
Mistä lisää tehoja kehittämisyhtiöiden palveluihin? by
Mistä lisää tehoja kehittämisyhtiöiden palveluihin?Mistä lisää tehoja kehittämisyhtiöiden palveluihin?
Mistä lisää tehoja kehittämisyhtiöiden palveluihin?Business Arena Oy
793 views18 slides

Similar to Yhteinen tahtotila / Valtiokonsernin ja julkishallinnon uudistuminen, Määttä(20)

Temaattiset Torstait - Kohti vaikuttavampaa hanketoimintaa, 13.11.2013 by Business Arena Oy
Temaattiset Torstait - Kohti vaikuttavampaa hanketoimintaa, 13.11.2013Temaattiset Torstait - Kohti vaikuttavampaa hanketoimintaa, 13.11.2013
Temaattiset Torstait - Kohti vaikuttavampaa hanketoimintaa, 13.11.2013
Business Arena Oy257 views
Talenom-iltatilaisuus 27.2.2018 by Nordnet Suomi
Talenom-iltatilaisuus 27.2.2018Talenom-iltatilaisuus 27.2.2018
Talenom-iltatilaisuus 27.2.2018
Nordnet Suomi645 views
Mistä lisää tehoja kehittämisyhtiöiden palveluihin? by Business Arena Oy
Mistä lisää tehoja kehittämisyhtiöiden palveluihin?Mistä lisää tehoja kehittämisyhtiöiden palveluihin?
Mistä lisää tehoja kehittämisyhtiöiden palveluihin?
Business Arena Oy793 views
Tavoitteena Suomen paras työyhteisö, toimitusjohtaja Jaakko Uotila, Alko by Työterveyslaitos
Tavoitteena Suomen paras työyhteisö, toimitusjohtaja Jaakko Uotila, AlkoTavoitteena Suomen paras työyhteisö, toimitusjohtaja Jaakko Uotila, Alko
Tavoitteena Suomen paras työyhteisö, toimitusjohtaja Jaakko Uotila, Alko
Yhteistyöllä luodaan tulevaisuus! by TimoAro
Yhteistyöllä luodaan tulevaisuus! Yhteistyöllä luodaan tulevaisuus!
Yhteistyöllä luodaan tulevaisuus!
TimoAro359 views
BC Digitaalinen Ekosysteemi Kasvualustaksi 200812 by Esa Blomberg
BC Digitaalinen Ekosysteemi Kasvualustaksi 200812BC Digitaalinen Ekosysteemi Kasvualustaksi 200812
BC Digitaalinen Ekosysteemi Kasvualustaksi 200812
Esa Blomberg369 views
Boardman ryhmätyö: Hallitustyö voittoa tavoittelemattomissa ja PPP-yhteisöissä by Tommi Rasila
Boardman ryhmätyö: Hallitustyö voittoa tavoittelemattomissa ja PPP-yhteisöissäBoardman ryhmätyö: Hallitustyö voittoa tavoittelemattomissa ja PPP-yhteisöissä
Boardman ryhmätyö: Hallitustyö voittoa tavoittelemattomissa ja PPP-yhteisöissä
Tommi Rasila308 views
2012 03-04 taltioni osuuskunnan liiketoimintasuunnitelma luonnos by Taltioni
2012 03-04 taltioni osuuskunnan liiketoimintasuunnitelma luonnos2012 03-04 taltioni osuuskunnan liiketoimintasuunnitelma luonnos
2012 03-04 taltioni osuuskunnan liiketoimintasuunnitelma luonnos
Taltioni995 views
Innovaatiot ja innovaatioympäristöt by Mika Martikainen
Innovaatiot ja innovaatioympäristötInnovaatiot ja innovaatioympäristöt
Innovaatiot ja innovaatioympäristöt
Mika Martikainen739 views
JNO-markkinat 2010 - Google valvoo myös sinua by Lasse Leponiemi
JNO-markkinat 2010 - Google valvoo myös sinuaJNO-markkinat 2010 - Google valvoo myös sinua
JNO-markkinat 2010 - Google valvoo myös sinua
Lasse Leponiemi267 views
Selvityshenkilö Tarja Filatov: Välityömarkkinat by Ayla_Shakir
Selvityshenkilö Tarja Filatov: Välityömarkkinat Selvityshenkilö Tarja Filatov: Välityömarkkinat
Selvityshenkilö Tarja Filatov: Välityömarkkinat
Ayla_Shakir943 views
Hakonen kunteko 2020 säätytalo 29102014 by Tyoelama2020
Hakonen kunteko 2020 säätytalo 29102014Hakonen kunteko 2020 säätytalo 29102014
Hakonen kunteko 2020 säätytalo 29102014
Tyoelama2020366 views
Kuntayhtiöt ja niissä vaikuttaminen 2015 by Jukka Peltokoski
Kuntayhtiöt ja niissä vaikuttaminen 2015Kuntayhtiöt ja niissä vaikuttaminen 2015
Kuntayhtiöt ja niissä vaikuttaminen 2015
Jukka Peltokoski501 views

More from Sitra / Uusi johtajuus

Työn imu 300512 by
Työn imu 300512Työn imu 300512
Työn imu 300512Sitra / Uusi johtajuus
1.3K views11 slides
Yhteiskunnalliset yritykset palvelutuotannon uudistajina by
Yhteiskunnalliset yritykset palvelutuotannon uudistajinaYhteiskunnalliset yritykset palvelutuotannon uudistajina
Yhteiskunnalliset yritykset palvelutuotannon uudistajinaSitra / Uusi johtajuus
703 views9 slides
Mervi hasu innovaatioenergia by
Mervi hasu innovaatioenergiaMervi hasu innovaatioenergia
Mervi hasu innovaatioenergiaSitra / Uusi johtajuus
758 views15 slides
Marko kesti henkilöstövoimavarat_kilpailukyvyn_lähteenä by
Marko kesti henkilöstövoimavarat_kilpailukyvyn_lähteenäMarko kesti henkilöstövoimavarat_kilpailukyvyn_lähteenä
Marko kesti henkilöstövoimavarat_kilpailukyvyn_lähteenäSitra / Uusi johtajuus
993 views7 slides
Maria rautio hyvinvointia_työstä by
Maria rautio hyvinvointia_työstäMaria rautio hyvinvointia_työstä
Maria rautio hyvinvointia_työstäSitra / Uusi johtajuus
880 views7 slides
Kirsi heikkilä tammi-voimaantumisen_kehittämisotteet by
Kirsi heikkilä tammi-voimaantumisen_kehittämisotteetKirsi heikkilä tammi-voimaantumisen_kehittämisotteet
Kirsi heikkilä tammi-voimaantumisen_kehittämisotteetSitra / Uusi johtajuus
943 views18 slides

More from Sitra / Uusi johtajuus(20)

Yhteinen tahtotila / Valtiokonsernin ja julkishallinnon uudistuminen, Laajala by Sitra / Uusi johtajuus
Yhteinen tahtotila / Valtiokonsernin ja julkishallinnon uudistuminen, LaajalaYhteinen tahtotila / Valtiokonsernin ja julkishallinnon uudistuminen, Laajala
Yhteinen tahtotila / Valtiokonsernin ja julkishallinnon uudistuminen, Laajala
Employee-based and incremental innovation in public services by Sitra / Uusi johtajuus
Employee-based and incremental innovation in public servicesEmployee-based and incremental innovation in public services
Employee-based and incremental innovation in public services

Yhteinen tahtotila / Valtiokonsernin ja julkishallinnon uudistuminen, Määttä

 • 1. Valtiokonsernin strateginen ketteryys ja vaikuttavuus Seppo Määttä | Toimitusjohtaja, KTT | seppo.maatta@talentpartners.fi www.talentpartners.fi 1
 • 2. Valtiokonsernin strateginen ketteryys ja vaikuttavuus Hallitusohjelma valtion konsernistrategiana  Mitä tulee saada aikaan Valtion konserniohjaus  Miten aikaansaannosten toteutumista johdetaan www.talentpartners.fi 2
 • 3. Ketterä ja vaikuttava valtiokonserni Valtion konserniohjaus sisältää pääministerin johtaman hallituksen käytössä olevat prosessit ja välineet poliittis-strategisten tavoitteiden mukaisten vaikutusten tehokkaaseen aikaansaamiseen. www.talentpartners.fi 3
 • 4. ESIM. Ennenaikainen ESIM. eläköityminen Kaupunkiseutujen toimivuus ja elinvoimaisuus VALTIOKONSERNIN STRATEGIAN SISÄLTÖHAASTEENA vaikeasti määriteltävät ja ratkaistavat policy-ilmiöt? ESIM. ESIM. Kasvuyritysten Lasten ja nuorten syntyminen syrjäytyminen www.talentpartners.fi 4
 • 5. Ennenaikaisen eläköitymisen kustannusten kehitys 2003-2008 ikäryhmittäin, 2003=100 140 Työpanosmenetykset v 2008 130 < 34 –vuotiaat 6,6 Mrd€ 35-54 -vuotiaat 9,1 Mrd€ 120 >55 -vuotiaat 9,6 Mrd€ -34 110 35-54 55- 100 90 80 Data: ETK 2009 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Lähde:, Johtaja, professori Guy Ahonen, Työterveyslaitos, 5 www.talentpartners.fi 5
 • 6. Haasteellinen policyongelma … ja sen ratkaisuehdotus VNK VM STM TEM OKM ILMIÖ ja tarve € € € Kumppani toiminta TTL Kumppani toiminta toiminta Tuotokset Tuotokset Tuotokset Tietoisuus, asenteet, käyttäytyminen Objektiiviset vaikutukset Työkyvyttömyys- Sairauspoissaolot eläkkeet Tapaturmat Soveltaen lähdettä: Johtaja, professori Guy Ahonen, Työterveyslaitos, 6 www.talentpartners.fi 6
 • 7. Ketterä ja vaikuttava valtiokonserni Kansalaiset Yritykset Yhteisöt VAIKUTTAVUUS VALTIOKONSERNI Vuorovaikutussysteemi A Sisältää osallisuutta tukevat prosessit, joiden avulla hallitus on vuorovaikutuksessa kansalaisten, yritysten ja yhteisöjen kanssa edistääkseen onnellisuutta sekä sosiaalisen ja taloudellisen hyvinvoinnin toteutumista. KETTERYYS Ohjaus- ja johtamissysteemi Sisältää prosessit , johtamisroolit ja –foorumit, joiden avulla hallitus organisoi ja johtaa poliittis-strategisten tavoitteiden toimeenpanoa. Kulttuurisysteemi Sisältää yhteisön arvot, jotka valtuuttavat ja vastuuttavat kaikki valtiokonsernin henkilöt toimimaan ja käyttäytymään arvostavasti sekä toisiaan että kansalaisia, yrityksiä, yhteisöjä ja yhteistyökumppaneita kohtaan. Hallitusohjelma valtion konsernistrategiana www.talentpartners.fi 7
 • 8. Ketterä ja vaikuttava valtiokonserni Ohjaus- ja johtamissysteemi Kansalaiset Yritykset Yhteisöt V a i k u t t a v u u s Hallitusohjelman toimeen- panon ja valtiokonsernin Konserniohjauksen toiminnot ja prosessit toiminnan ja talouden ohjaus Hallitusohjelman toimeenpano Lainvalmistelu Policy – Hallitusohjelmassa priorisoidut horisontaaliset policyteemat ministeriryhmät (6-8) sekä näihin liittyvät tavoitteet ja toimenpiteet Viestintä Rakenteet ja toimintamallit Henkilöstövoimavarojen Ministeriöt ja Hallitusohjelmassa priorisoidut toimialakohtaiset kehittäminen ja johtaminen hallinnonalat policyteemat sekä näihin liittyvät tavoitteet ja toimenpiteet Konsernipalvelut LVM MMM OKM SM STM TEM YM PLM OM UM VM Omistajaohjaus Valtiokonsernin ohjaus •Valtioneuvoston yleisistunto Valtioneuvoston kanslia pääministeriä ja hallitusta •Talouspoliittinen ministerivaliokunta tukevana Pääministeri •Raha-asiainvaliokunta ”konserniohjausyksikkönä” •EU-ministerivaliokunta •Konserniohjauksen virkamiesjohtoryhmä Konserniohjauksen foorumit 15 Hallitusohjelma valtion konsernistrategiana
 • 9. Ketterä ja vaikuttava valtiokonserni Kulttuurisysteemi Henkilöstön Ihmisten Suhtautuminen Rakenne ja Käyttäytyminen kokemus väliset suhteet arvoihin toimintamalli Korkea ”Elämä on Yhteisten arvojen ja johdon yhtenäisyyden aste Tiimi Välttämättömät Viattomuus mahtavaa” ”Me olemme Kumppanuus Tärkeät Yhteisön ylpeys parhaita” ”Olen paras” Yksilöllisyys Hyödylliset Yksinäiset sudet ”Minun elämä on Alakuloisuus, Sulkeutunut Tehottomat mälsää” ”uhri” ”Elämä on Epätoivo, Vieraantunut Aliarvostus mälsää” vihamielisyys Matala Soveltaen Logan, King and Fischer-Wright (2008) Tribal Leadership www.talentpartners.fi 9
 • 10. Ketterä ja vaikuttava valtiokonserni Kansalaiset Yritykset Yhteisöt VAIKUTTAVUUS Osallisuus Vuorovaikutussysteemi Luottamus Ministeriö Ministeriö Ministeriö Ministeriö Ministeriö Ministeriö Ministeriö Ministeriö Ministeriö Ministeriö Ministeriö A B C D E F G H I J K Toiminnot ja Ohjaus- ja johtamissysteemi Johtamisroolit ja - prosessit foorumit KETTERYYS Arvot Kulttuurisysteemi Johtajuus VALTIOKONSERNI 10 Hallitusohjelma valtion konsernistrategiana