Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Valtiokonsernin strateginenketteryys ja vaikuttavuusSeppo Määttä | Toimitusjohtaja, KTT | seppo.maatta@talentpartners.fi ...
Valtiokonsernin strateginenketteryys ja vaikuttavuus                  Hallitusohjelma valtion      ...
Ketterä ja vaikuttava valtiokonserni     Valtion konserniohjaus sisältää pääministerin    johtaman hallituksen kä...
ESIM.    Ennenaikainen                    ESIM.    eläköityminen                ...
Ennenaikaisen eläköitymisen kustannusten kehitys 2003-2008 ikäryhmittäin, 2003=100  140      Työpanosmenetykset v ...
Haasteellinen policyongelma… ja sen ratkaisuehdotus                        VNK           ...
Ketterä ja vaikuttava valtiokonserni             Kansalaiset             Yritykset        ...
Ketterä ja vaikuttava valtiokonserniOhjaus- ja johtamissysteemi                              ...
Ketterä ja vaikuttava valtiokonserniKulttuurisysteemi  Henkilöstön        Ihmisten       Suhtautuminen  ...
Ketterä ja vaikuttava valtiokonserni              Kansalaiset             Yritykset       ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Yhteinen tahtotila / Valtiokonsernin ja julkishallinnon uudistuminen, Määttä

1,209 views

Published on

Seppo Määtän esitys 15.6.2011
Valtiokonsernin strateginen ketteryys ja vaikuttavuus

Published in: Travel
 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Yhteinen tahtotila / Valtiokonsernin ja julkishallinnon uudistuminen, Määttä

 1. 1. Valtiokonsernin strateginenketteryys ja vaikuttavuusSeppo Määttä | Toimitusjohtaja, KTT | seppo.maatta@talentpartners.fi www.talentpartners.fi 1
 2. 2. Valtiokonsernin strateginenketteryys ja vaikuttavuus Hallitusohjelma valtion konsernistrategiana  Mitä tulee saada aikaan Valtion konserniohjaus  Miten aikaansaannosten toteutumista johdetaan www.talentpartners.fi 2
 3. 3. Ketterä ja vaikuttava valtiokonserni Valtion konserniohjaus sisältää pääministerin johtaman hallituksen käytössä olevat prosessit ja välineet poliittis-strategisten tavoitteiden mukaisten vaikutusten tehokkaaseen aikaansaamiseen. www.talentpartners.fi 3
 4. 4. ESIM. Ennenaikainen ESIM. eläköityminen Kaupunkiseutujen toimivuus ja elinvoimaisuus VALTIOKONSERNIN STRATEGIAN SISÄLTÖHAASTEENA vaikeasti määriteltävät ja ratkaistavat policy-ilmiöt?ESIM. ESIM. Kasvuyritysten Lasten ja nuorten syntyminen syrjäytyminenwww.talentpartners.fi 4
 5. 5. Ennenaikaisen eläköitymisen kustannusten kehitys 2003-2008 ikäryhmittäin, 2003=100 140 Työpanosmenetykset v 2008 130 < 34 –vuotiaat 6,6 Mrd€ 35-54 -vuotiaat 9,1 Mrd€ 120 >55 -vuotiaat 9,6 Mrd€ -34 110 35-54 55- 100 90 80 Data: ETK 2009 2003 2004 2005 2006 2007 2008Lähde:, Johtaja, professori Guy Ahonen, Työterveyslaitos, 5 www.talentpartners.fi 5
 6. 6. Haasteellinen policyongelma… ja sen ratkaisuehdotus VNK VM STM TEM OKM ILMIÖ ja tarve € € € Kumppani toiminta TTL Kumppani toiminta toiminta Tuotokset Tuotokset Tuotokset Tietoisuus, asenteet, käyttäytyminen Objektiiviset vaikutukset Työkyvyttömyys- Sairauspoissaolot eläkkeet TapaturmatSoveltaen lähdettä: Johtaja, professori Guy Ahonen, Työterveyslaitos, 6 www.talentpartners.fi 6
 7. 7. Ketterä ja vaikuttava valtiokonserni Kansalaiset Yritykset Yhteisöt VAIKUTTAVUUS VALTIOKONSERNI Vuorovaikutussysteemi A Sisältää osallisuutta tukevat prosessit, joiden avulla hallitus on vuorovaikutuksessa kansalaisten, yritysten ja yhteisöjen kanssa edistääkseen onnellisuutta sekä sosiaalisen ja taloudellisen hyvinvoinnin toteutumista. KETTERYYS Ohjaus- ja johtamissysteemi Sisältää prosessit , johtamisroolit ja –foorumit, joiden avulla hallitus organisoi ja johtaa poliittis-strategisten tavoitteiden toimeenpanoa. Kulttuurisysteemi Sisältää yhteisön arvot, jotka valtuuttavat ja vastuuttavat kaikki valtiokonsernin henkilöt toimimaan ja käyttäytymään arvostavasti sekä toisiaan että kansalaisia, yrityksiä, yhteisöjä ja yhteistyökumppaneita kohtaan. Hallitusohjelma valtion konsernistrategiana www.talentpartners.fi 7
 8. 8. Ketterä ja vaikuttava valtiokonserniOhjaus- ja johtamissysteemi Kansalaiset Yritykset Yhteisöt V a i k u t t a v u u s Hallitusohjelman toimeen- panon ja valtiokonsernin Konserniohjauksen toiminnot ja prosessit toiminnan ja talouden ohjaus Hallitusohjelman toimeenpano Lainvalmistelu Policy – Hallitusohjelmassa priorisoidut horisontaaliset policyteemat ministeriryhmät (6-8) sekä näihin liittyvät tavoitteet ja toimenpiteet Viestintä Rakenteet ja toimintamallit Henkilöstövoimavarojen Ministeriöt ja Hallitusohjelmassa priorisoidut toimialakohtaiset kehittäminen ja johtaminen hallinnonalat policyteemat sekä näihin liittyvät tavoitteet ja toimenpiteet Konsernipalvelut LVM MMM OKM SM STM TEM YM PLM OM UM VM Omistajaohjaus Valtiokonsernin ohjaus •Valtioneuvoston yleisistunto Valtioneuvoston kanslia pääministeriä ja hallitusta •Talouspoliittinen ministerivaliokunta tukevana Pääministeri •Raha-asiainvaliokunta ”konserniohjausyksikkönä” •EU-ministerivaliokunta •Konserniohjauksen virkamiesjohtoryhmä Konserniohjauksen foorumit 15 Hallitusohjelma valtion konsernistrategiana
 9. 9. Ketterä ja vaikuttava valtiokonserniKulttuurisysteemi Henkilöstön Ihmisten Suhtautuminen Rakenne ja Käyttäytyminen kokemus väliset suhteet arvoihin toimintamalli Korkea ”Elämä on Yhteisten arvojen ja johdon yhtenäisyyden aste Tiimi Välttämättömät Viattomuus mahtavaa” ”Me olemme Kumppanuus Tärkeät Yhteisön ylpeys parhaita” ”Olen paras” Yksilöllisyys Hyödylliset Yksinäiset sudet ”Minun elämä on Alakuloisuus, Sulkeutunut Tehottomat mälsää” ”uhri” ”Elämä on Epätoivo, Vieraantunut Aliarvostus mälsää” vihamielisyys Matala Soveltaen Logan, King and Fischer-Wright (2008) Tribal Leadership www.talentpartners.fi 9
 10. 10. Ketterä ja vaikuttava valtiokonserni Kansalaiset Yritykset Yhteisöt VAIKUTTAVUUS Osallisuus Vuorovaikutussysteemi LuottamusMinisteriö Ministeriö Ministeriö Ministeriö Ministeriö Ministeriö Ministeriö Ministeriö Ministeriö Ministeriö Ministeriö A B C D E F G H I J K Toiminnot ja Ohjaus- ja johtamissysteemi Johtamisroolit ja - prosessit foorumit KETTERYYS Arvot Kulttuurisysteemi Johtajuus VALTIOKONSERNI 10 Hallitusohjelma valtion konsernistrategiana

×