Successfully reported this slideshow.
Your SlideShare is downloading. ×

Marko kesti henkilöstövoimavarat_kilpailukyvyn_lähteenä

Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Upcoming SlideShare
Kuntajohtaminen ja johtajuus
Kuntajohtaminen ja johtajuus
Loading in …3
×

Check these out next

1 of 7 Ad

More Related Content

Similar to Marko kesti henkilöstövoimavarat_kilpailukyvyn_lähteenä (20)

More from Sitra / Uusi johtajuus (20)

Advertisement

Marko kesti henkilöstövoimavarat_kilpailukyvyn_lähteenä

  1. 1. Henkilöstövoimavarat kilpailukyvyn lähteenä Marko Kesti 040 717 8006 marko.kesti@mcompetence.com
  2. 2. Henkilöstötuottavuuden kehittämisen ’punainen lanka’ HR- Tuottavuuden kehittäminen nousu
  3. 3. Tehollisen työajan määrittäminen Työaikajakauma Lomat 11% Poissaolot 8% 23 % Koulutus 0.5% Työn opastus 3% Oma kehittäminen 0.5% Muu työaika 23% (mm. turha työ, ref. PAF luokittelu) 77 % Tehollinen työaika 54% Aika työhön (kapasiteetti tuottaa palveluja sekä tuotteita) Elinkeinoelämän keskusliitto (2008). Työaikakatsaus; Työajat ja poissaolot EK:n jäsenyrityksissä, Helsinki. Kesti M. (2010). Strateginen Henkilöstötuottavuuden Johtaminen, Talentum, Helsinki. BS 6143-2 (1990). Guide to the Economics of Quality Part 2: Prevention, Appraisal and Failure Model. London: British Standards Institution.
  4. 4. Henkilöstötuottavuuden kehittäminen Valtiohallinnon palvelukapasiteetin parantuminen 105.5 M€ 100 M€ Palvelujen tuottamisen kapasiteetti paranee 5.5 % Liiketoimintakapasiteetti samalla Liiketoimintakapasiteetti Oma kehittäminen (0,5%) 1% 23% 20% kustannus- rakenteella ja henkilöstöllä Tehollinen 57% 54% työaika
  5. 5. Työelämän laadun kehittäminen Kyvykkyyksistä rakentuva organisaatiosysteemi Tuottavuuden parantuminen Johtaminen Johtaminen J J Prosessit Esimies- P E P Optimaaliset E toiminta työelämäinnovaatiot O T O T Toiminta- Osaaminen kulttuuri Hiljaiset signaalit mittaus 5 Kesti, M. (2007). Huipputuottava organisaatio. Edita Publishing, Helsinki.
  6. 6. Ratkaisu: KEHTO -kehittämisprosessi KEHTO = kehittyvä ja tuottava organisaatio Johdon valmennus henkilöstötuottavuuden kehittämiseen ja ikäjohtamiseen HILJAISEN TIEDON KERUU - Analysoidaan riskit ja mahdollisuudet sekä laaditaan liiketoimintaa tukeva HR- 1. strategia. Työntekijät vastaavat sähköiseen Hiljaiset signaalit -kehittämiskyselyyn - Optimaalisiin kehittämistoimenpiteisiin linkitetty tuottavuuden tulospalkkiomalli. Systemaattisen työelämän laadun kehittämisprosessin käyttöönotto STRATEGISET PAINOTUKSET -Vuosittain toteuttava kehittämisprosessi: 2. - Kehittämismittaus, kehittämispalaverit,parannetaan johtamista Tulosten perusteella seuranta - hyödynnetäänstrategisilla kehittämistoimenpiteitä sähköisiä työvälineitä (hiljaiset signaalit, Innovaatiomylly) - työaikaa käytetään noin 1 % jokaista työntekijää kohti vuosittain - jokaisessa työyhteisöryhmässä toteutetaan optimaalisia työelämäinnovaatioita ja niiden toteutumista seurataan (Innovaatiomylly) TYÖELÄMÄINNOVAATIOT Käynnistetään työn sujuvuutta parantavia 3. Poissaolojen ja vaihtuvuuden seuranta esimiestasolle (e-HRM työkalu) optimaalisia parannuksia työyhteisöissä - esimiehille käyttöön varhaisen välittämisen malli Ikääntyvien työntekijöiden työkuorman vähentäminen - työajan joustot ja osa-aikaiset eläkejärjestelyt tarvittaessa SEURANTA JA TUKI 4. Laaditaan perehdytys- ja Tuetaan ja seurataan työelämäinnovaatioiden työn opastusohjelma, johon valitaan vastuuhenkilöiksi organisaatiosta valitut asiantuntijat Innovaatiomyllyllä ja esimiespajassa toteutusta
  7. 7. Mcompetence Oy Hiljainen tieto tuottamaan Marko Kesti 040 717 8006 marko.kesti@mcompetence.com

×