SlideShare a Scribd company logo
Ξανθάκου Ελένη, ΠΕ02
 Webquest – Ιστοεξερεύνηση
Α΄ Τάξη – Γενικό Λύκειο Γυθείου
     Μάρτιος 2012
ΕΙΣΑΓΩΓΗ


      2
Ο Θουκυδίδης στο κεφάλαιο 74 του 3ου Βιβλίου του προσφέρει
μια έξοχη ευκαιρία να μελετήσουμε δύο θέματα με προεκτάσεις
στη σύγχρονη εποχή και πραγματικότητα και να συνδέσουμε την
αρχαία ιστορία με τη σύγχρονη. Είναι ίσως από τις ελάχιστες
αναφορές του ιστορικού στο ρόλο της γυναίκας στον πόλεμο
εκείνη την εποχή, αλλά και σε μία πολεμική τακτική, αυτή του
εμπρησμού μιας πόλης προκειμένου να ασκηθεί πίεση σε
κατάσταση πολιορκίας και σε συνθήκες πολέμου μέχρι τελικής
πτώσεως.
Η Ελληνική παράδοση με εκφραστή της το δημοτικό τραγούδι
υμνεί τις γυναίκες που με απαράμιλλο θάρρος και τόλμη
πολέμησαν για την πατρίδα τους, όχι μόνο στη Αρχαία Σπάρτη, ή
στο Σούλι, στο Ζάλογγο, στο Μεσολόγγι, στη Μάνη, αλλά και
μυθικές ηρωίδες όπως οι θρυλικές Αμαζόνες.            3
Αυτές ενσαρκώνουν το πρότυπο της γυναίκας –
πολεμίστριας που παρά την αδύναμη φύση τους
εμψυχώνουν με το πρότυπό τους τούς άνδρες
πολεμιστές.
 Το κεφάλαιο αυτό του Θουκυδίδη αποτελεί το έναυσμα
για περαιτέρω διερεύνηση κι εμβάθυνση στο θέμα και
προσφέρει μια έξοχη ευκαιρία στους μαθητές να
γνωρίσουν μια αθέατη πλευρά του «αδύναμου»
γυναικείου φύλου αποδεικνύοντας  ότι δεν ισχύει ο
χαρακτηρισμός.

                           4
Θουκυδίδη Κερκυραΐκά :Βιβλίο 3. Κεφάλαιο 74
Κείμενο
[1] Διαλιπούσης δ᾽ ἡμέρας μάχη αὖθις γίγνεται καὶ νικᾷ ὁ δῆμος χωρίων τε ἰσχύι καὶ
πλήθει προύχων· αἵ τε γυναῖκες αὐτοῖς τολμηρῶς ξυνεπελάβοντο βάλλουσαι ἀπὸ
τῶν οἰκιῶν τῷ κεράμῳ καὶ παρὰ φύσιν ὑπομένουσαι τὸν θόρυβον. [2] Γενομένης δὲ
τῆς τροπῆς περὶ δείλην ὀψίαν, δείσαντες οἱ ὀλίγοι μὴ αὐτοβοεὶ ὁ δῆμος τοῦ τε
νεωρίου κρατήσειεν ἐπελθὼν καὶ σφᾶς διαφθείρειεν, ἐμπιπρᾶσι τὰς οἰκίας τὰς ἐν
κύκλῳ τῆς ἀγορᾶς καὶ τὰς ξυνοικίας, ὅπως μὴ ᾖ ἔφοδος, φειδόμενοι οὔτε οἰκείας
οὔτε ἀλλοτρίας, ὥστε καὶ χρήματα πολλὰ ἐμπόρων κατεκαύθη καὶ ἡ πόλις
ἐκινδύνευσε πᾶσα διαφθαρῆναι, εἰ ἄνεμος ἐπεγένετο τῇ φλογὶ ἐπίφορος ἐς αὐτήν.
[3] Καὶ οἱ μὲν παυσάμενοι τῆς μάχης ὡς ἑκάτεροι ἡσυχάσαντες τὴν νύκτα ἐν φυλακῇ
ἦσαν· καὶ ἡ Κορινθία ναῦς τοῦ δήμου κεκρατηκότος ὑπεξανήγετο, καὶ τῶν
ἐπικούρων οἱ πολλοὶ ἐς τὴν ἤπειρον λαθόντες διεκομίσθησαν.             digitalschool Θουκυδίδη 3,74
                                           5
ΕΡΓΑΣΙΑ - ΑΠΟΣΤΟΛΗ


           6
Έχουμε 18 μαθητές , οι οποίοι τυχαίνει να χωρίζονται σε
9 αγόρια και 9 κορίτσια κατά ευτυχή συγκυρία.
Επιλέγουμε ο χωρισμός των 2 ομάδων να γίνει κατά
φύλο, καθώς θα μελετήσουμε 2 θέματα αμιγώς
ξεχωριστά, την πολεμική τακτική της πυρπόλησης &
τη συνεισφορά της γυναίκας στις μάχες.
 Η 1η ομάδα των αγοριών θα ασχοληθεί με τον πόλεμο
στο 1ο φύλλο εργασίας και η 2η ομάδα των κοριτσιών
θα ασχοληθεί με τη γυναίκα στο 2ο φύλλο εργασίας
αντίστοιχα.

                             7
ΟΜΑΔΑ 1 - ΑΓΟΡΙΑ
Στο κεφάλαιο 74 του 3ου Βιβλίου της Ιστορίας του
Θουκυδίδη παρακολουθούμε τη θλιβερή εξέλιξη της μάχης
στο εσωτερικό μιας πόλης , να διαδραματίζονται τραγικές
σκηνές όπου οι ίδιοι οι πολίτες φτάνουν στο σημείο να
πυρπολήσουν την ίδια τους την πόλη, τις κατοικίες και τις
περιουσίες.
Μεταβαίνοντας στο ηλεκτρονικό βιβλίο με εμπλουτισμένο υλικό
του Υπουργείου Παιδείας
http://digitalschool.minedu.gov.gr/modules/ebook/show.
php/DSGL-A108/225/1645,5243/ παρακολουθείστε όσα
γεγονότα διαδραματίζονται στο κεφ. 74 ανοίγοντας το σύνδεσμο
με το πρωτότυπο κείμενο & τις παράλληλες μεταφράσεις
                                9
στην αρχή του κεφ. 74.
Εν συνεχεία αντιγράψτε το πρωτότυπο κείμενο του κεφ. 74 σε
ένα κενό αρχείο του προγράμματος επεξεργαστή κειμένου και
εντοπίστε με τη βοήθεια της δυναμικής γραφής το ακριβές
χωρίο που αναφέρεται στον εμπρησμό της πόλης.

Πηγαίνοντας στα Ερμηνευτικά σχόλια του ηλεκτρονικού
βιβλίου θα βρείτε ειδικό σχολιασμό για το χωρίο που μόλις
ξεχωρίσατε & ειδική υπερσύνδεση που σας μεταφέρει σε κείμενο
επίσης του Θουκυδίδη με θέμα «Ο εμπρησμός πόλεων ως
τακτική μάχης : Εμπρησμός των Πλαταιών (Θουκυδίδης
2.77)» Θουκυδίδης, 2.77
                                10
Αντιγράψτε το κεφάλαιο αυτό στο αρχείο που αντιγράψατε νωρίτερα το
κεφ.74 και με τη βοήθεια της δυναμικής γραφής εντοπίστε ακριβώς το
χωρίο που κάνει λόγο για τον εμπρησμό των Πλαταιών ως
στρατηγική τεχνική.
Επεξεργαστείτε τις πληροφορίες που σας παρέχουν τα 2 αποσπάσματα &
συζητείστε τους λόγους που χρησιμοποιείται μια τέτοιου είδους
ενέργεια σε έναν πόλεμο καθώς & τις συνέπειες που μπορεί να
έχει, ειδικά όταν πρόκειται για εμφύλια διαμάχη. Εξετάστε τις
προεκτάσεις και τις ομοιότητες που έχει μια τέτοια ενέργεια με
παρόμοιες ενέργειες της σύγχρονης εποχής μας με λεηλασίες,
πυρπολήσεις καταστημάτων και δώστε και δικά σας
παραδείγματα. Στη σύνδεση του παρελθόντος με το παρόν θα σας
βοηθήσουν οι εικόνες που περιέχονται στον υπερσύνδεσμο με
τίτλο Εμπρησμός - Πυρπόληση .                     11
Δημοσιεύστε τα συμπεράσματα της έρευνάς σας με το λογισμικό
προβολής παρουσιάσεων συνθέτοντας ένα πολυτροπικό κείμενο όπου
θα αναφέρεστε αρχικά στα παραδείγματα πυρπόλησης πόλεων στην
αρχαιότητα πχ. Κέρκυρα – Πλαταιές, στις αιτίες που οδηγούν σε
μια τέτοια ενέργεια στον πόλεμο καθώς και στις συνέπειές της με
παραπομπές και σε μεταγενέστερα ιστορικά παραδείγματα.
Εμπλουτίστε το αρχείο σας με εικόνες από το υλικό Εμπρησμός -
Πυρπόληση
 Τέλος, αξιοποιώντας τις δυνατότητες του προγράμματος
http://www.wordle.net/create όλα τα μέλη της ομάδος γράφουν
συνέπειες του εμφυλίου πολέμου μονολεκτικά. Μη διαγράψετε τις
λέξεις που επαναλαμβάνονται. Το τελικό προϊόν που θα προκύψει μια
αφίσα που θα εκτυπώσετε και ενσωματώσετε στο αρχείο που
παρουσιάσεων δημιουργήσατε νωρίτερα.               12
Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ
ΣΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ
 ΟΜΑΔΑ 2 - ΚΟΡΙΤΣΙΑ
Στο κεφάλαιο 74 του 3ου Βιβλίου της Ιστορίας του Θουκυδίδη
παρακολουθούμε τη θλιβερή εξέλιξη της μάχης στο εσωτερικό
μιας πόλης εν μέσω εμφυλίου πολέμου , να διαδραματίζονται
τραγικές σκηνές όπου ακόμα & οι γυναίκες πολεμούν με κάθε
μέσο που διαθέτουν .
Μεταβαίνοντας στο ηλεκτρονικό βιβλίο με εμπλουτισμένο υλικό του
Υπουργείου Παιδείας
http://digitalschool.minedu.gov.gr/modules/ebook/show.ph
p/DSGL-A108/225/1645,5243/ παρακολουθείστε όσα γεγονότα
διαδραματίζονται στο κεφ. 74 ανοίγοντας το σύνδεσμο με το
πρωτότυπο κείμενο & τις παράλληλες μεταφράσεις στην αρχή
του κεφ. 74.
                                14
 Εν συνεχεία αντιγράψτε το πρωτότυπο κείμενο του κεφ. 74 σε
ένα κενό αρχείο του προγράμματος επεξεργαστή κειμένου και
εντοπίστε με τη βοήθεια της δυναμικής γραφής το ακριβές
χωρίο που αναφέρεται στη συμβολή των γυναικών στη μάχη.

 Πηγαίνοντας στα Ερμηνευτικά σχόλια του ηλεκτρονικού
βιβλίου θα βρείτε ειδικό σχολιασμό για το χωρίο που μόλις
ξεχωρίσατε. Με την εισαγωγή σχολίου να εισάγετε το σχόλιο
του ηλεκτρονικού βιβλίου για το αντίστοιχο χωρίο στο
απόσπασμα που αντιγράψατε.                                15
 Το απόσπασμα αυτό του Θουκυδίδη είναι από τα ελάχιστα όπου
γίνεται αναφορά στη γυναίκα. Με αφορμή αυτό και το οπτικό
υλικό που θα βρείτε στην υπερσύνδεση Γυναίκες στον πόλεμο
συζητείστε τη στάση της γυναίκας στον πόλεμο από την
αρχαιότητα ως τις μέρες μας. Μελετήστε την τόλμη, το απαράμιλλο
θάρρος και την εξαιρετική γενναιότητα που επέδειξαν οι γυναίκες
και υμνούνται γι’ αυτό από το λαό μέσω του δημοτικού τραγουδιού.
Αντλείστε υλικό από το αρχείο Η γυναίκα στον πόλεμο-Δημοτικό
Τραγούδι .
 Στο αρχείο Η γυναίκα στον πόλεμο-Δημοτικό Τραγούδι
απομονώστε με δυναμικό τρόπο τα αποσπάσματα τα οποία
αναφέρονται στις γυναίκες στον αγώνα εναντίον των Τούρκων και
συγκρίνετε τις διάφορες παραλλαγές της ίδιας ιστορίας. Διαβάστε
το πεζό κείμενο που αφορά τις Μανιάτισσες & τη μάχη του Δυρού
όπου πολέμησαν με όπλο τα δρεπάνια. Αντιγράψτε τα
αποσπάσματα τραγουδιών & πεζού που εντοπίσατε,
δημιουργώντας ένα ξεχωριστό αρχείο στον επεξεργαστή κειμένου.   16
Ακούστε μερικές εκδοχές αυτών των δημοτικών τραγουδιών
αφού πρώτα μελετήσετε στο τέλος του αρχείου Η γυναίκα στον
πόλεμο-Δημοτικό Τραγούδι πληροφορίες για το ακουστικό υλικόΗ Δέσπω κάνει πόλεμο (Ρούκουνας)
Η Τζαβέλαινα
Τρια μπαϊράκια (Της Λένως του Μπότσαρη)
                             17
 Συνθέτοντας μια σειρά διαφανειών όπου θα
περιγράφετε το ρόλο της γυναίκας στον πόλεμο
διαχρονικά επιχειρήστε να αποδείξετε ότι δεν ισχύει το
αδύναμο της γυναικείας φύσης που επικαλείται ο
Θουκυδίδης και διανθίστε το αρχείο σας με φωτογραφίες
της αρεσκείας σας που θα επιλέξετε από το ακόλουθο
φωτογραφικό υπερσύνδεσμο : Γυναίκες στον πόλεμο
προσθέτοντας σχόλιο στο κάτω μέρος κάθε εικόνας.
                             18
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ


       19
Η ιστοεξερεύνηση   απευθύνεται σε τμήμα της Α Λυκείου
αποτελούμενο από 18 μαθητές , οι οποίοι τυχαίνει να χωρίζονται
σε 9 αγόρια και 9 κορίτσια κατά ευτυχή συγκυρία. Επιλέγουμε ο
χωρισμός των 2 ομάδων να γίνει κατά φύλο, καθώς τα παιδιά
καλούνται να μελετήσουν 2 θέματα αμιγώς ξεχωριστά, την
πολεμική τακτική της πυρπόλησης & τη συνεισφορά της
γυναίκας στις μάχες.
                                 20
Η 1η ομάδα των αγοριών θα ασχοληθεί με τον πόλεμο στο 1ο φύλλο
εργασίας και η 2η ομάδα των κοριτσιών θα ασχοληθεί με τη γυναίκα στο
2ο φύλλο εργασίας αντίστοιχα.
  Μοιράζουμε στις ομάδες τα φύλλα εργασίας και κατά την 1η ώρα τους
ζητάμε να επεξεργαστούν τα ζητούμενα. Η 2η ώρα αφιερώνεται στη σύνθεση
– δημιουργία – παραγωγή των ζητουμένων και την 3η ώρα θα γίνει
παρουσίαση των προϊόντων της μελέτης στην ολομέλεια του τμήματος.
 Και οι 2 ομάδες μελετούν το κεφ. 74 από το ηλεκτρονικό βιβλίο με
εμπλουτισμένο υλικό του Υπουργείου και καλούνται να εμβαθύνουν
στο κείμενο μέσα από τις 2 προτεινόμενες μεταφράσεις
http://digitalschool.minedu.gov.gr/modules/ebook/show.php/DS
GL-A108/225/1645,5243/ . Η κάθε ομάδα θα απομονώσει το
απόσπασμα που περιέχει το θέμα με το οποίο θα ασχοληθεί.


                                     21
Η 1η ομάδα θα μελετήσει στα Ερμηνευτικά σχόλια του ηλεκτρονικού
βιβλίου την ειδική υπερσύνδεση του Θουκυδίδη με θέμα «Ο εμπρησμός
πόλεων ως τακτική μάχης : Εμπρησμός των Πλαταιών
(Θουκυδίδης 2.77)» Θουκυδίδης, 2.77 και θα ξεχωρίσει το χωρίο που
αναφέρεται στην πυρπόληση. Με διάλογο θα αναζητήσει τα αίτια που
οδηγούν στη χρήση μιας τέτοιας μεθόδου, τις προεκτάσεις που
μπορεί να έχει στη σύγχρονη εποχή αναφέροντας παραδείγματα
και θα περιηγηθεί σε εικόνες εμπρησμού πόλεων μέσα από το
αρχείο Εμπρησμός - Πυρπόληση. Με τη δημιουργία πολυτροπικού
κειμένου με εικόνες θα δημοσιευτούν τα συμπεράσματα της μελέτης και θα
δημιουργηθεί αφίσα με τη βοήθεια του προγράμματος
http://www.wordle.net/create με συνέπειες του εμφυλίου
πολέμου.
                                     22
Η 2η ομάδα των κοριτσιών θα μελετήσει τα Ερμηνευτικά σχόλια
για το πώς πολεμούσαν οι γυναίκες πετώντας κεραμίδια
και αφού απομονώσει το πρωτότυπο κείμενο θα εισαγάγει με τη
μορφή σχολίου το σχόλιο του ηλεκτρονικού βιβλίου.
Έπειτα θα περιηγηθεί στο φωτογραφικό αρχείο με τις
Γυναίκες στον πόλεμο και θα αναπτύξει διάλογο για τη
στάση της γυναίκας στον πόλεμο διαχρονικά. Θα γνωρίσει,
επίσης, αυτή τη στάση όπως υμνείται στο δημοτικό τραγούδι
μελετώντας το αρχείο Η γυναίκα στον πόλεμο-Δημοτικό
Τραγούδι

                               23
Από αυτό το αρχείο με τη δυναμική γραφή τα κορίτσια θα
εντοπίσουν τα χωρία που αφορούν τις γυναίκες στον πόλεμο,
θα παρακολουθήσουν τις παραλλαγές των τραγουδιών και θα
μελετήσουν για την προσφορά των Μανιατισσών στη μάχη
του Δυρού. Αφού ακούσουν 3 δημοτικά τραγούδια από αντίστοιχα
αρχεία ήχου Η Δέσπω κάνει πόλεμο (Ρούκουνας) - Η
Τζαβέλαινα -Τρια μπαϊράκια (Της Λένως του Μπότσαρη) οι
μαθήτριες θα συνθέσουν ένα πολυτροπικό κείμενο με τα
αποσπάσματα που απομόνωσαν επιχειρώντας να αποδείξουν ότι δεν
ισχύει το «αδύναμο» της γυναικείας φύσης που επικαλείται ο
Θουκυδίδης διανθίζοντας το αρχείο τους με οπτικό υλικό από την
υπερσύνδεση : Γυναίκες στον πόλεμο.
                                 24
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ


       25
Μέτρια - 1              Καλή - 2            Πολύ Καλή - 3                Εξαιρετική - 4             Βαθμολογία   Διάταξη δύο περιεχομένων με πίνακα
                                                 Η ομάδα επισκέφτηκε τις
            Η ομάδα εστίασε μονομερώς σε ένα- Απαντήθηκαν αρκετά από τα θέματα περισσότερες προτεινόμενες πηγές Η ομάδα μελέτησε με προσοχή τις πληροφορίες από
Αξιο π οίηση Πηγών -    δυο από τα θέματα που της
              ανέθεσαν, οι πηγές ελάχιστα
                               προς εξέταση, όμως δεν έγινε  για τη συλλογή των πληροφοριών
                             πλήρης αξιοποίηση των πηγών και τα της, συγκέντρωσε και κατέγραψε
                                                                   τις πηγές, εκτέλεσε τις προτεινόμενες
                                                               δραστηριότητες/πειράματα, κατέγραψε τα σημαντικά
                                                                                               20%
    Στόχος      αξιοποιήθηκαν και δεν κατέληξε σε επιχειρήματα δεν ήταν πάντα καλά  ικανοποιητικό πλήθος στοιχείων στοιχεία και έβγαλε δικά της συμπεράσματα, σύμφωνα
               γενικά συμπεράσματα.          δομημένα.       σύμφωνα με το έργο που ανέλαβε,  με το έργο και τους στόχους που της ανέθεσαν.
                                                 εξήγαγε συμπεράσματα.
                                              Οργανωμένη η εργασία σε ενότητες
                              Δεν υπήρχε διαχωρισμός των
                                              και υποενότητες. Η μετάβαση από το
Οργάνωση - Δομή    Τα θέματα εμφανίστηκαν ανεξάρτητα
                             θεμάτων σε ενότητες. Η προσπάθεια
                              για μια λογική ακολουθία των
                                              ένα θέμα στο άλλο ήταν λογική στις
                                                                Οι μαθητές χώρισαν την εργασία τους σε ενότητες και
                                                                υποενότητες. Η μετάβαση από το ένα θέμα στο άλλο
                                                                                               20%
  εργασίας         και χωρίς λογική συνοχή.
                             θεμάτων δεν ήταν πάντα απόλυτα
                                               περισσότερες περιπτώσεις, ενώ
                                              ελάχιστες φορές υπήρχαν κενά στην
                                                                  γινόταν με λογικά και επαγωγικά βήματα.
                                   επιτυχής.
                                                    τεκμηρίωση.
            Ο ομιλητής "διάβαζε" τις διαφάνειες
                                Η παρουσίαση διέθετε αρκετά    Η παρουσίαση είχε αρκετές
            και δεν ήταν πολύ εξοικειωμένος με                                     Το οπτικο-ακουστικό υλικό, το ευανάγνωστο κείμενο, η
                               στοιχεία σχετικά με το θέμα που ο κατατοπιστικές εικόνες και στοιχεία.
  Παρουσίαση       το θέμα. Έτσι δεν φωτίστηκαν
            σημαντικά στοιχεία του. Το κείμενο
                               ομιλητής παρουσίασε με ευκρίνεια, Ο ομιλητής αρκετά άμεσος με το
                                                                  καλή ροή των διαφανειών, η αμεσότητα του ομιλητή με
                                                                    το ακροατήριό του, συνέβαλαν στην καλύτερη
                                                                                               20%
  εργασίας      δεν ήταν πολύ ευανάγνωστο και οι
                              όμως η επιλογή των εικόνων και του  ακροατήριό του, όμως δόθηκαν
                              κειμένου δεν προκαλούσαν πάντα το υπερβολικά πολλές λεπτομέρειες
                                                                   κατανόηση του θέματος και στην κινητοποίηση του
            εικόνες ήταν πολύ περιορισμένες και                                              ενδιαφέροντος.
                                    ενδιαφέρον.         που ήταν κουραστικές.
               όχι τόσο κατατοπιστικές.                               Τα μέλη της ομάδας συμμετείχαν
            Κάποια μέλη της ομάδας αρνήθηκαν     επιλεκτικά στις διάφορες  Η ομάδα παρουσίασε μεγάλη συνοχή
Συνεργασία μελών    να συνεργαστούν, θεωρώντας ότι     δραστηριότητες, όμως όλοι   και συνεργατικότητα, όμως κάποια
                                                                Όλα τα μέλη της ομάδας παρουσίασαν ενδιαφέρον για

   ομάδας       μόνοι τους μπορούν να επιτύχουν   συνέβαλαν στο συνολικό έργο. Δεν μέλη της επεδίωκαν να κυριαρχήσουν
                                                                 το θέμα, εργάστηκαν με συνέπεια σε όλες τις φάσεις     20%
                                                                της εργασίας και συμμετείχαν σε γόνιμους διαλόγους.
                 περισσότερα.        αναπτύχθηκε ικανοποιητικά ο   στο διάλογο που αναπτυσσόταν.
                                 διάλογος και ο αντίλογος.


  Κίνητρα /     Ο μαθητής δεν ενδιαφέρθηκε
            καθόλου για το εκπαιδευτικό
                              Ο μαθητής έδειξε αρχικά κάποιο
                              ενδιαφέρον για το εκπαιδευτικό
                                                Ο μαθητής έδειξε σημαντικό
                                                ενδιαφέρον για το εκπαιδευτικό
                                                                  Ο μαθητής έδειξε αμείωτο ενδιαφέρον για το
                                                                  εκπαιδευτικό σενάριο σε όλη τη διάρκεια της δράσης
  Ενδιαφέρον /    σενάριο               σενάριο αλλά έδειξε να βαριέται   σενάριο αλλά έδειξε να κουράζεται
                              κατά τη διάρκεια της δράσης     κατά τη διάρκεια της δράσης
  Διασκέδαση
                                                                                               20%                                                                            Συνολική    βαθμολογία  :
                                                                                               100%26
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ


       27
Ήταν μια ενδιαφέρουσα εμπειρία για όλους γιατί μέσα από τη
διαδικασία διαπιστώθηκε η «συνέχεια» της ιστορίας και η
επανάληψη διαφόρων γεγονότων όχι πάντα με ευχάριστες
συνέπειες, όπως αυτές ενός εμπρησμού ή μιας πυρπόλησης
ειδικά σε καιρό πολέμου. Επίσης, σίγουρα οι γυναίκες από την
Αρχαιότητα (Σπαρτιάτισσες-Αμαζόνες) και έως σήμερα
(Μανιάτισσες, γυναίκες της Πίνδου το ’40) πολεμούν σαν άντρες ,
όταν παραστεί ανάγκη.
Ήταν μια πρώτη ενασχόληση με αυτού του είδους τη μαθησιακή
διαδικασία & τέθηκαν τα θεμέλια για επόμενη παρόμοια εργασία.

                                 28
ΣΕΛΙΔΑ ΔΑΣΚΑΛΟΥ


         29
 Ολοκληρώνοντας τη διδασκαλία του κεφ. 74
 συζητήθηκε στην τάξη το θέμα και του εμπρησμού ως
 πολεμικής τακτικής αλλά και η στάση των γυναικών
 σε μια κρίσιμη στιγμή για την έκβαση του πολέμου.
 Έτσι γεννήθηκε η ιδέα μιας ιστοεξερεύνησης για τα
 δύο αυτά θέματα .
                           30
Στόχοι :
Οι μαθητές προσδοκάται:
να κατανοήσουν τις επικρατέστερες αντιλήψεις για τη θέση της γυναίκας στον πόλεμο
να μελετήσουν τον εμπρησμό – πυρπόληση ως πολεμική τακτική
να συνειδητοποιήσουν τις αρνητικές συνέπειες του εμφυλίου πολέμου
να γνωρίσουν το δημοτικό τραγούδι που υμνεί τη γυναίκα
να εξοικειωθούν με τη χρήση του ηλεκτρονικού βιβλίου
να εξασκήσουν την συγκριτική αξιοποίηση πηγών
να καλλιεργήσουν την αισθητική τους μέσα από τη γνωριμία τους με την τέχνη
να εξασκηθούν στη χρήση του κειμενογράφου, του λογισμικού παρουσιάσεων & του
διαδικτύου
 να αναπτύξουν πνεύμα συνεργασίας & ομαδικότητας
 να αποκτήσουν εμπειρία ορθής αξιολόγησης πηγών μέσω διαδικτύου
 να καλλιεργήσουν τις δεξιότητες τους στη χρήση κειμενογράφου, παρουσίασης διαφανείων

                                        31
Ήταν μια ενδιαφέρουσα εμπειρία για όλους γιατί μέσα από τη
διαδικασία διαπιστώθηκε η «συνέχεια» της ιστορίας και η
επανάληψη διαφόρων γεγονότων όχι πάντα με ευχάριστες
συνέπειες, όπως αυτές ενός εμπρησμού ή μιας πυρπόλησης
ειδικά σε καιρό πολέμου. Επίσης, σίγουρα οι γυναίκες από την
Αρχαιότητα (Σπαρτιάτισσες-Αμαζόνες) και έως σήμερα
(Μανιάτισσες, γυναίκες της Πίνδου το ’40) πολεμούν σαν άντρες ,
όταν παραστεί ανάγκη.
Ήταν μια πρώτη ενασχόληση με αυτού του είδους τη μαθησιακή
διαδικασία & τέθηκαν τα θεμέλια για επόμενη παρόμοια εργασία.

                                 32
Προϋποθέσεις Υλοποίησης :
Εργαστήριο Πληροφορικής
 Σύνδεση στο Διαδίκτυο
Φυλλομετρητής
Επεξεργαστής κειμένου (doc)
Πρόγραμμα Προβολής Παρουσιάσεων (ppt)
Βιντεοπροβολέας
                     33
Επέκταση δραστηριότητας
Το θέμα προσφέρεται για επέκταση και διαθεματική διεπιστημονική
προσέγγιση , όπως κοινωνιολογική, καλλιτεχνική /αισθητικής
αγωγής ακόμα και βιολογική (φυσική). Απαραίτητη κρίνεται και η
αρωγή του επιστήμονα της πληροφορικής.
Θα μπορούσε να εφαρμοστεί με τη μέθοδο Project και να
αναπτυχθεί θίγοντας πολλές επιμέρους πτυχές και ως προς
την πολεμική τακτική του εμπρησμού , για τις συνέπειες του
εμφυλίου πολέμου αλλά και για το ρόλο της γυναίκας στον
πόλεμο παρά την αδύναμη φύση της.

                                 34
Αξιολόγηση
Οι παράμετροι της αξιολόγησης τίθενται ως κριτήρια
μέτρησης από το διδάσκοντα. Ωστόσο θα μπορούσε να
εφαρμοστεί και από τους μαθητές ως αυτοαξιολόγηση
και παρέχοντας έτσι και σε αυτούς τη δυνατότητα
αυτοκριτικής και αυτογνωσίας.
                           35
http://digitalschool.minedu.gov.gr/ Ηλεκτρονικό Βιβλίο με
εμπλουτισμένο υλικό Υπουργείου Παιδείας
Εικόνες από την google
Εκτελέσεις Δημοτικών τραγουδιών (youtube)
Οι Μανιάτισσες η μάχη του Διρού
http://www.wordle.net/create δημιουργία αφίσας
Γυναίκες στον πόλεμο
Θουκυδίδης Κερκυραϊκά 74Η Δέσπω κάνει πόλεμο-Ρούκουνας.mp4
Θουκυδίδης Κερκυραϊκά 74Η Δέσπω κάνει πόλεμο-Ρούκουνας.mp4
Θουκυδίδης Κερκυραϊκά 74Η γυναίκα στον πόλεμο-Δημοτικό
Τραγούδι.doc
Θουκυδίδης Κερκυραϊκά 74Πυρπόληση.doc
Σουλιώτισσες                         37
Αφισα
    38

More Related Content

What's hot

Ευριπίδη Ελένη, Β Επεισόδιο, 2η σκηνή, στίχοι 659-840
Ευριπίδη Ελένη, Β Επεισόδιο, 2η σκηνή, στίχοι 659-840Ευριπίδη Ελένη, Β Επεισόδιο, 2η σκηνή, στίχοι 659-840
Ευριπίδη Ελένη, Β Επεισόδιο, 2η σκηνή, στίχοι 659-840
Τσατσούρης Χρήστος, Γυμνάσιο Μαγούλας Δυτικής Αττικής
 
διαγώνισμα α τετραμηνου ιστοριας γ γυμνασιου
διαγώνισμα α τετραμηνου ιστοριας γ γυμνασιουδιαγώνισμα α τετραμηνου ιστοριας γ γυμνασιου
διαγώνισμα α τετραμηνου ιστοριας γ γυμνασιου
effie Gavapostoili
 
τα χταποδακια
τα χταποδακιατα χταποδακια
τα χταποδακια
Eleni Kots
 
στην εποχη του τσιμεντου και της πολυκατοικιας
στην εποχη του τσιμεντου και της πολυκατοικιαςστην εποχη του τσιμεντου και της πολυκατοικιας
στην εποχη του τσιμεντου και της πολυκατοικιαςZeta Stavropoulou
 
Ευρωπαϊκή ένωση 4η ενότητα Γλώσσα γ΄γυμνασίου
Ευρωπαϊκή ένωση 4η ενότητα Γλώσσα γ΄γυμνασίουΕυρωπαϊκή ένωση 4η ενότητα Γλώσσα γ΄γυμνασίου
Ευρωπαϊκή ένωση 4η ενότητα Γλώσσα γ΄γυμνασίουkolliagaryfallia
 
Ευριπίδη Ελένη, Β΄ επεισόδιο, 4η σκηνή, στ. 942-1139
Ευριπίδη Ελένη, Β΄ επεισόδιο, 4η σκηνή, στ. 942-1139Ευριπίδη Ελένη, Β΄ επεισόδιο, 4η σκηνή, στ. 942-1139
Ευριπίδη Ελένη, Β΄ επεισόδιο, 4η σκηνή, στ. 942-1139
Τσατσούρης Χρήστος, Γυμνάσιο Μαγούλας Δυτικής Αττικής
 
επιστατης των εθνικων οικοδομων επι ι ανάλυση
επιστατης των εθνικων οικοδομων επι ι ανάλυσηεπιστατης των εθνικων οικοδομων επι ι ανάλυση
επιστατης των εθνικων οικοδομων επι ι ανάλυση
Ria Papamanoli
 
Ιλιάδα ραψωδία A στ.1 53, φύλλο εργασίας
Ιλιάδα ραψωδία A στ.1 53, φύλλο εργασίαςΙλιάδα ραψωδία A στ.1 53, φύλλο εργασίας
Ιλιάδα ραψωδία A στ.1 53, φύλλο εργασίας
varalig
 
Ασκήσεις στα ανώμαλα παραθετικά επιθέτων της αρχαίας ελληνικής
Ασκήσεις στα ανώμαλα παραθετικά επιθέτων της αρχαίας ελληνικήςΑσκήσεις στα ανώμαλα παραθετικά επιθέτων της αρχαίας ελληνικής
Ασκήσεις στα ανώμαλα παραθετικά επιθέτων της αρχαίας ελληνικήςGeorgia Dimitropoulou
 
Tου γιοφυριού της άρτας σχηματική ανάλυση
Tου γιοφυριού της άρτας σχηματική ανάλυσηTου γιοφυριού της άρτας σχηματική ανάλυση
Tου γιοφυριού της άρτας σχηματική ανάλυσηGeorgia Dimitropoulou
 
ΕΡΩΤΟΚΡΙΤΟΣ ΑΝΑΛΥΣΗ
ΕΡΩΤΟΚΡΙΤΟΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΡΩΤΟΚΡΙΤΟΣ ΑΝΑΛΥΣΗ
ΕΡΩΤΟΚΡΙΤΟΣ ΑΝΑΛΥΣΗ
somakris
 
Μ.Μπρεχτ, Για τον όρο "μετανάστες"
Μ.Μπρεχτ, Για τον όρο "μετανάστες"Μ.Μπρεχτ, Για τον όρο "μετανάστες"
Μ.Μπρεχτ, Για τον όρο "μετανάστες"
Evangelia Patera
 
26 η ενότητα μνηστηροφονία
26 η ενότητα  μνηστηροφονία26 η ενότητα  μνηστηροφονία
26 η ενότητα μνηστηροφονία
kolliagaryfallia
 
ΑΝΤΩΝΥΜΙΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΑΡΧΑΙΑ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
ΑΝΤΩΝΥΜΙΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΑΡΧΑΙΑ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥΑΝΤΩΝΥΜΙΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΑΡΧΑΙΑ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
ΑΝΤΩΝΥΜΙΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΑΡΧΑΙΑ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ & ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ
 
Εν. 2, Παραθετικά επιθέτων και επιρρημάτων, Αρχαία Ελληνική Γλώσσα Γ΄ Γυμνασίου
Εν. 2, Παραθετικά επιθέτων και επιρρημάτων, Αρχαία Ελληνική Γλώσσα Γ΄ ΓυμνασίουΕν. 2, Παραθετικά επιθέτων και επιρρημάτων, Αρχαία Ελληνική Γλώσσα Γ΄ Γυμνασίου
Εν. 2, Παραθετικά επιθέτων και επιρρημάτων, Αρχαία Ελληνική Γλώσσα Γ΄ Γυμνασίου
Τσατσούρης Χρήστος, Γυμνάσιο Μαγούλας Δυτικής Αττικής
 
Του γιοφυριού της Άρτας, Φύλλο εργασιας(1)
Του γιοφυριού της Άρτας, Φύλλο εργασιας(1)Του γιοφυριού της Άρτας, Φύλλο εργασιας(1)
Του γιοφυριού της Άρτας, Φύλλο εργασιας(1)
Alexandra Gerakini
 
ΤΟ ΑΠΑΡΕΜΦΑΤΟ-ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛ.ΓΛΩΣΣΑ-Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
ΤΟ ΑΠΑΡΕΜΦΑΤΟ-ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛ.ΓΛΩΣΣΑ-Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥΤΟ ΑΠΑΡΕΜΦΑΤΟ-ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛ.ΓΛΩΣΣΑ-Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
ΤΟ ΑΠΑΡΕΜΦΑΤΟ-ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛ.ΓΛΩΣΣΑ-Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
emathites
 
Ερωτόκριτος
ΕρωτόκριτοςΕρωτόκριτος
Ερωτόκριτος
Stella Stath
 
Ευριπίδη Ελένη, Β΄ Επεισόδιο, 5η σκηνή, στ. 1140-1219
Ευριπίδη Ελένη, Β΄ Επεισόδιο, 5η σκηνή, στ. 1140-1219Ευριπίδη Ελένη, Β΄ Επεισόδιο, 5η σκηνή, στ. 1140-1219
Ευριπίδη Ελένη, Β΄ Επεισόδιο, 5η σκηνή, στ. 1140-1219
Τσατσούρης Χρήστος, Γυμνάσιο Μαγούλας Δυτικής Αττικής
 
Ν. Καζαντζάκη: Βίος και Πολιτεία του Αλέξη Ζορμπά, Σχέδιο μαθήματος - Φύλλο ε...
Ν. Καζαντζάκη: Βίος και Πολιτεία του Αλέξη Ζορμπά, Σχέδιο μαθήματος - Φύλλο ε...Ν. Καζαντζάκη: Βίος και Πολιτεία του Αλέξη Ζορμπά, Σχέδιο μαθήματος - Φύλλο ε...
Ν. Καζαντζάκη: Βίος και Πολιτεία του Αλέξη Ζορμπά, Σχέδιο μαθήματος - Φύλλο ε...
vserdaki
 

What's hot (20)

Ευριπίδη Ελένη, Β Επεισόδιο, 2η σκηνή, στίχοι 659-840
Ευριπίδη Ελένη, Β Επεισόδιο, 2η σκηνή, στίχοι 659-840Ευριπίδη Ελένη, Β Επεισόδιο, 2η σκηνή, στίχοι 659-840
Ευριπίδη Ελένη, Β Επεισόδιο, 2η σκηνή, στίχοι 659-840
 
διαγώνισμα α τετραμηνου ιστοριας γ γυμνασιου
διαγώνισμα α τετραμηνου ιστοριας γ γυμνασιουδιαγώνισμα α τετραμηνου ιστοριας γ γυμνασιου
διαγώνισμα α τετραμηνου ιστοριας γ γυμνασιου
 
τα χταποδακια
τα χταποδακιατα χταποδακια
τα χταποδακια
 
στην εποχη του τσιμεντου και της πολυκατοικιας
στην εποχη του τσιμεντου και της πολυκατοικιαςστην εποχη του τσιμεντου και της πολυκατοικιας
στην εποχη του τσιμεντου και της πολυκατοικιας
 
Ευρωπαϊκή ένωση 4η ενότητα Γλώσσα γ΄γυμνασίου
Ευρωπαϊκή ένωση 4η ενότητα Γλώσσα γ΄γυμνασίουΕυρωπαϊκή ένωση 4η ενότητα Γλώσσα γ΄γυμνασίου
Ευρωπαϊκή ένωση 4η ενότητα Γλώσσα γ΄γυμνασίου
 
Ευριπίδη Ελένη, Β΄ επεισόδιο, 4η σκηνή, στ. 942-1139
Ευριπίδη Ελένη, Β΄ επεισόδιο, 4η σκηνή, στ. 942-1139Ευριπίδη Ελένη, Β΄ επεισόδιο, 4η σκηνή, στ. 942-1139
Ευριπίδη Ελένη, Β΄ επεισόδιο, 4η σκηνή, στ. 942-1139
 
επιστατης των εθνικων οικοδομων επι ι ανάλυση
επιστατης των εθνικων οικοδομων επι ι ανάλυσηεπιστατης των εθνικων οικοδομων επι ι ανάλυση
επιστατης των εθνικων οικοδομων επι ι ανάλυση
 
Ιλιάδα ραψωδία A στ.1 53, φύλλο εργασίας
Ιλιάδα ραψωδία A στ.1 53, φύλλο εργασίαςΙλιάδα ραψωδία A στ.1 53, φύλλο εργασίας
Ιλιάδα ραψωδία A στ.1 53, φύλλο εργασίας
 
Ασκήσεις στα ανώμαλα παραθετικά επιθέτων της αρχαίας ελληνικής
Ασκήσεις στα ανώμαλα παραθετικά επιθέτων της αρχαίας ελληνικήςΑσκήσεις στα ανώμαλα παραθετικά επιθέτων της αρχαίας ελληνικής
Ασκήσεις στα ανώμαλα παραθετικά επιθέτων της αρχαίας ελληνικής
 
Tου γιοφυριού της άρτας σχηματική ανάλυση
Tου γιοφυριού της άρτας σχηματική ανάλυσηTου γιοφυριού της άρτας σχηματική ανάλυση
Tου γιοφυριού της άρτας σχηματική ανάλυση
 
ΕΡΩΤΟΚΡΙΤΟΣ ΑΝΑΛΥΣΗ
ΕΡΩΤΟΚΡΙΤΟΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΡΩΤΟΚΡΙΤΟΣ ΑΝΑΛΥΣΗ
ΕΡΩΤΟΚΡΙΤΟΣ ΑΝΑΛΥΣΗ
 
Μ.Μπρεχτ, Για τον όρο "μετανάστες"
Μ.Μπρεχτ, Για τον όρο "μετανάστες"Μ.Μπρεχτ, Για τον όρο "μετανάστες"
Μ.Μπρεχτ, Για τον όρο "μετανάστες"
 
26 η ενότητα μνηστηροφονία
26 η ενότητα  μνηστηροφονία26 η ενότητα  μνηστηροφονία
26 η ενότητα μνηστηροφονία
 
ΑΝΤΩΝΥΜΙΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΑΡΧΑΙΑ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
ΑΝΤΩΝΥΜΙΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΑΡΧΑΙΑ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥΑΝΤΩΝΥΜΙΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΑΡΧΑΙΑ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
ΑΝΤΩΝΥΜΙΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΑΡΧΑΙΑ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
 
Εν. 2, Παραθετικά επιθέτων και επιρρημάτων, Αρχαία Ελληνική Γλώσσα Γ΄ Γυμνασίου
Εν. 2, Παραθετικά επιθέτων και επιρρημάτων, Αρχαία Ελληνική Γλώσσα Γ΄ ΓυμνασίουΕν. 2, Παραθετικά επιθέτων και επιρρημάτων, Αρχαία Ελληνική Γλώσσα Γ΄ Γυμνασίου
Εν. 2, Παραθετικά επιθέτων και επιρρημάτων, Αρχαία Ελληνική Γλώσσα Γ΄ Γυμνασίου
 
Του γιοφυριού της Άρτας, Φύλλο εργασιας(1)
Του γιοφυριού της Άρτας, Φύλλο εργασιας(1)Του γιοφυριού της Άρτας, Φύλλο εργασιας(1)
Του γιοφυριού της Άρτας, Φύλλο εργασιας(1)
 
ΤΟ ΑΠΑΡΕΜΦΑΤΟ-ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛ.ΓΛΩΣΣΑ-Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
ΤΟ ΑΠΑΡΕΜΦΑΤΟ-ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛ.ΓΛΩΣΣΑ-Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥΤΟ ΑΠΑΡΕΜΦΑΤΟ-ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛ.ΓΛΩΣΣΑ-Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
ΤΟ ΑΠΑΡΕΜΦΑΤΟ-ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛ.ΓΛΩΣΣΑ-Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
 
Ερωτόκριτος
ΕρωτόκριτοςΕρωτόκριτος
Ερωτόκριτος
 
Ευριπίδη Ελένη, Β΄ Επεισόδιο, 5η σκηνή, στ. 1140-1219
Ευριπίδη Ελένη, Β΄ Επεισόδιο, 5η σκηνή, στ. 1140-1219Ευριπίδη Ελένη, Β΄ Επεισόδιο, 5η σκηνή, στ. 1140-1219
Ευριπίδη Ελένη, Β΄ Επεισόδιο, 5η σκηνή, στ. 1140-1219
 
Ν. Καζαντζάκη: Βίος και Πολιτεία του Αλέξη Ζορμπά, Σχέδιο μαθήματος - Φύλλο ε...
Ν. Καζαντζάκη: Βίος και Πολιτεία του Αλέξη Ζορμπά, Σχέδιο μαθήματος - Φύλλο ε...Ν. Καζαντζάκη: Βίος και Πολιτεία του Αλέξη Ζορμπά, Σχέδιο μαθήματος - Φύλλο ε...
Ν. Καζαντζάκη: Βίος και Πολιτεία του Αλέξη Ζορμπά, Σχέδιο μαθήματος - Φύλλο ε...
 

Viewers also liked

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΘΟΥΚΥΔΙΔΗ
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΘΟΥΚΥΔΙΔΗΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΘΟΥΚΥΔΙΔΗ
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΘΟΥΚΥΔΙΔΗkouvag
 
Η Τριήρης
Η ΤριήρηςΗ Τριήρης
Η Τριήρης
Eleni Kabaraki
 
Θουκυδίδη Κερκυραϊκά Γ .71-74
Θουκυδίδη Κερκυραϊκά Γ .71-74Θουκυδίδη Κερκυραϊκά Γ .71-74
Θουκυδίδη Κερκυραϊκά Γ .71-74
ΣΟΦΙΑ ΦΕΛΛΑΧΙΔΟΥ
 
αθηναικη τριηρης και ναυτικη δυναμη της αθηνας
αθηναικη τριηρης και ναυτικη δυναμη της αθηναςαθηναικη τριηρης και ναυτικη δυναμη της αθηνας
αθηναικη τριηρης και ναυτικη δυναμη της αθηνας
Michailidis Nikodimos
 
τα ειδη των πλοιων στην αρχαια ελλαδα
τα ειδη των πλοιων στην αρχαια ελλαδατα ειδη των πλοιων στην αρχαια ελλαδα
τα ειδη των πλοιων στην αρχαια ελλαδαManolis Metaxakis
 
αρχαια πλοια εμποριο
αρχαια πλοια εμποριοαρχαια πλοια εμποριο
αρχαια πλοια εμποριοeytyxia
 
Τα είδη των πλοίων στην αρχαία Ελλάδα
Τα είδη των πλοίων στην αρχαία ΕλλάδαΤα είδη των πλοίων στην αρχαία Ελλάδα
Τα είδη των πλοίων στην αρχαία Ελλάδα6o Lykeio Kavalas
 
Eργασίες Θουκυδίδου Ἱστορίαι (Κερκυραϊκά)
Eργασίες Θουκυδίδου Ἱστορίαι (Κερκυραϊκά)Eργασίες Θουκυδίδου Ἱστορίαι (Κερκυραϊκά)
Eργασίες Θουκυδίδου Ἱστορίαι (Κερκυραϊκά)ΣΟΦΙΑ ΦΕΛΛΑΧΙΔΟΥ
 
τα ιερα πλοια των αθηναιων
τα ιερα πλοια των αθηναιωντα ιερα πλοια των αθηναιων
τα ιερα πλοια των αθηναιων
John Gatzaras
 
ΑΡΧΑΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ - ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΘΟΥΚΥΔΙΔΗΣ
ΑΡΧΑΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ - ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΘΟΥΚΥΔΙΔΗΣΑΡΧΑΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ - ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΘΟΥΚΥΔΙΔΗΣ
ΑΡΧΑΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ - ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΘΟΥΚΥΔΙΔΗΣGeorgia Sofi
 
εργασια για ναυμαχιεσ
εργασια για ναυμαχιεσεργασια για ναυμαχιεσ
εργασια για ναυμαχιεσmarinakar
 
Φύλλο εργασίας Θουκυδίδη Ιστορία Κεφ. 71 73
Φύλλο εργασίας Θουκυδίδη Ιστορία Κεφ. 71 73Φύλλο εργασίας Θουκυδίδη Ιστορία Κεφ. 71 73
Φύλλο εργασίας Θουκυδίδη Ιστορία Κεφ. 71 73Vassiliki Yiannou
 
ΘΟΥΚΥΔΙΔΗ ΚΕΡΚΥΡΑΪΚΑ
ΘΟΥΚΥΔΙΔΗ ΚΕΡΚΥΡΑΪΚΑ ΘΟΥΚΥΔΙΔΗ ΚΕΡΚΥΡΑΪΚΑ
ΘΟΥΚΥΔΙΔΗ ΚΕΡΚΥΡΑΪΚΑ
Georgia Sofi
 
3. Σπάρτη
3. Σπάρτη3. Σπάρτη
3. Σπάρτη
Kvarnalis75
 
2. Η πόλη κράτος και η εξέλιξη του πολιτεύματος
2. Η πόλη κράτος και η εξέλιξη του πολιτεύματος2. Η πόλη κράτος και η εξέλιξη του πολιτεύματος
2. Η πόλη κράτος και η εξέλιξη του πολιτεύματος
Kvarnalis75
 

Viewers also liked (16)

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΘΟΥΚΥΔΙΔΗ
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΘΟΥΚΥΔΙΔΗΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΘΟΥΚΥΔΙΔΗ
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΘΟΥΚΥΔΙΔΗ
 
Η Τριήρης
Η ΤριήρηςΗ Τριήρης
Η Τριήρης
 
Θουκυδίδη Κερκυραϊκά Γ .71-74
Θουκυδίδη Κερκυραϊκά Γ .71-74Θουκυδίδη Κερκυραϊκά Γ .71-74
Θουκυδίδη Κερκυραϊκά Γ .71-74
 
αθηναικη τριηρης και ναυτικη δυναμη της αθηνας
αθηναικη τριηρης και ναυτικη δυναμη της αθηναςαθηναικη τριηρης και ναυτικη δυναμη της αθηνας
αθηναικη τριηρης και ναυτικη δυναμη της αθηνας
 
ΤΡΙΗΡΗΣ
ΤΡΙΗΡΗΣΤΡΙΗΡΗΣ
ΤΡΙΗΡΗΣ
 
τα ειδη των πλοιων στην αρχαια ελλαδα
τα ειδη των πλοιων στην αρχαια ελλαδατα ειδη των πλοιων στην αρχαια ελλαδα
τα ειδη των πλοιων στην αρχαια ελλαδα
 
αρχαια πλοια εμποριο
αρχαια πλοια εμποριοαρχαια πλοια εμποριο
αρχαια πλοια εμποριο
 
Τα είδη των πλοίων στην αρχαία Ελλάδα
Τα είδη των πλοίων στην αρχαία ΕλλάδαΤα είδη των πλοίων στην αρχαία Ελλάδα
Τα είδη των πλοίων στην αρχαία Ελλάδα
 
Eργασίες Θουκυδίδου Ἱστορίαι (Κερκυραϊκά)
Eργασίες Θουκυδίδου Ἱστορίαι (Κερκυραϊκά)Eργασίες Θουκυδίδου Ἱστορίαι (Κερκυραϊκά)
Eργασίες Θουκυδίδου Ἱστορίαι (Κερκυραϊκά)
 
τα ιερα πλοια των αθηναιων
τα ιερα πλοια των αθηναιωντα ιερα πλοια των αθηναιων
τα ιερα πλοια των αθηναιων
 
ΑΡΧΑΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ - ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΘΟΥΚΥΔΙΔΗΣ
ΑΡΧΑΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ - ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΘΟΥΚΥΔΙΔΗΣΑΡΧΑΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ - ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΘΟΥΚΥΔΙΔΗΣ
ΑΡΧΑΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ - ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΘΟΥΚΥΔΙΔΗΣ
 
εργασια για ναυμαχιεσ
εργασια για ναυμαχιεσεργασια για ναυμαχιεσ
εργασια για ναυμαχιεσ
 
Φύλλο εργασίας Θουκυδίδη Ιστορία Κεφ. 71 73
Φύλλο εργασίας Θουκυδίδη Ιστορία Κεφ. 71 73Φύλλο εργασίας Θουκυδίδη Ιστορία Κεφ. 71 73
Φύλλο εργασίας Θουκυδίδη Ιστορία Κεφ. 71 73
 
ΘΟΥΚΥΔΙΔΗ ΚΕΡΚΥΡΑΪΚΑ
ΘΟΥΚΥΔΙΔΗ ΚΕΡΚΥΡΑΪΚΑ ΘΟΥΚΥΔΙΔΗ ΚΕΡΚΥΡΑΪΚΑ
ΘΟΥΚΥΔΙΔΗ ΚΕΡΚΥΡΑΪΚΑ
 
3. Σπάρτη
3. Σπάρτη3. Σπάρτη
3. Σπάρτη
 
2. Η πόλη κράτος και η εξέλιξη του πολιτεύματος
2. Η πόλη κράτος και η εξέλιξη του πολιτεύματος2. Η πόλη κράτος και η εξέλιξη του πολιτεύματος
2. Η πόλη κράτος και η εξέλιξη του πολιτεύματος
 

Similar to Gynaikes ston polemo emprhsmos

2ο διαγώνισμα Αρχαίων.pdf
2ο διαγώνισμα Αρχαίων.pdf2ο διαγώνισμα Αρχαίων.pdf
2ο διαγώνισμα Αρχαίων.pdf
tsiak
 
2ο διαγώνισμα Αρχαίων.pdf
2ο διαγώνισμα Αρχαίων.pdf2ο διαγώνισμα Αρχαίων.pdf
2ο διαγώνισμα Αρχαίων.pdf
ssuser9db6b3
 
διδακτικο σεναριο στην ιστορια με αξιοποιηση του διδακτικου πακετου του ΠΕΜ
διδακτικο σεναριο στην ιστορια με αξιοποιηση του διδακτικου πακετου του ΠΕΜδιδακτικο σεναριο στην ιστορια με αξιοποιηση του διδακτικου πακετου του ΠΕΜ
διδακτικο σεναριο στην ιστορια με αξιοποιηση του διδακτικου πακετου του ΠΕΜsomakris
 
Ο όλεθρος της αρχής.pptx
Ο όλεθρος της αρχής.pptxΟ όλεθρος της αρχής.pptx
Ο όλεθρος της αρχής.pptx
Popi Kaza
 
γραμμα (2)
γραμμα (2)γραμμα (2)
γραμμα (2)stratism
 
Τα κόκκινα λουστρίνια, Ειρήνη Μάρρα, Λογοτεχνία Α Γυμνασίου , Φύλλο εργασίας
Τα κόκκινα λουστρίνια, Ειρήνη Μάρρα, Λογοτεχνία Α Γυμνασίου , Φύλλο εργασίαςΤα κόκκινα λουστρίνια, Ειρήνη Μάρρα, Λογοτεχνία Α Γυμνασίου , Φύλλο εργασίας
Τα κόκκινα λουστρίνια, Ειρήνη Μάρρα, Λογοτεχνία Α Γυμνασίου , Φύλλο εργασίας
mvourtsian
 
ΜΑΡΓΑΡΙΤΑΣ ΛΥΜΠΕΡΑΚΗ, "Οι Κυριακές στη θάλασσα"
ΜΑΡΓΑΡΙΤΑΣ ΛΥΜΠΕΡΑΚΗ, "Οι Κυριακές στη θάλασσα"ΜΑΡΓΑΡΙΤΑΣ ΛΥΜΠΕΡΑΚΗ, "Οι Κυριακές στη θάλασσα"
ΜΑΡΓΑΡΙΤΑΣ ΛΥΜΠΕΡΑΚΗ, "Οι Κυριακές στη θάλασσα"
JoannaArtinou
 
ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ.docx
ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ.docxΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ.docx
ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ.docx
ChristinaTn
 
Πόλεμος και γυναίκα
Πόλεμος και γυναίκαΠόλεμος και γυναίκα
Πόλεμος και γυναίκα
Popi Kaza
 
Πόλεμος και γυναίκα
Πόλεμος και γυναίκαΠόλεμος και γυναίκα
Πόλεμος και γυναίκα
Popi Kaza
 
Thoukidides history
Thoukidides historyThoukidides history
Thoukidides history
eldpappa
 
γυναίκα_ όμηρος_μύθος
γυναίκα_ όμηρος_μύθοςγυναίκα_ όμηρος_μύθος
γυναίκα_ όμηρος_μύθος
Theod13
 
Kειμενα νεοελληνικησ λογοτεχνιασ γιατι2
Kειμενα νεοελληνικησ λογοτεχνιασ γιατι2Kειμενα νεοελληνικησ λογοτεχνιασ γιατι2
Kειμενα νεοελληνικησ λογοτεχνιασ γιατι2stratism
 
λογοτεχνία γ' γυμνασίου, διδακτικό σενάριο
λογοτεχνία γ' γυμνασίου, διδακτικό σενάριολογοτεχνία γ' γυμνασίου, διδακτικό σενάριο
λογοτεχνία γ' γυμνασίου, διδακτικό σενάριο
gina zaza
 
αραβικοί πόλεμοι και επική ποίηση –ακρίτες, ακριτικά τραγούδια
αραβικοί πόλεμοι και επική ποίηση –ακρίτες, ακριτικά τραγούδιααραβικοί πόλεμοι και επική ποίηση –ακρίτες, ακριτικά τραγούδια
αραβικοί πόλεμοι και επική ποίηση –ακρίτες, ακριτικά τραγούδιαΑλεξάνδρα Κολοκύθα
 
αραβικοί πόλεμοι και επική ποίηση –ακρίτες, ακριτικά τραγούδια
αραβικοί πόλεμοι και επική ποίηση –ακρίτες, ακριτικά τραγούδιααραβικοί πόλεμοι και επική ποίηση –ακρίτες, ακριτικά τραγούδια
αραβικοί πόλεμοι και επική ποίηση –ακρίτες, ακριτικά τραγούδιαΑλεξάνδρα Κολοκύθα
 
Stratis Myrivilis
Stratis MyrivilisStratis Myrivilis
Stratis Myrivilis
Evangelia Patera
 
διαγώνισμα τα ζα
διαγώνισμα τα ζαδιαγώνισμα τα ζα
διαγώνισμα τα ζα
Stella Karioti
 
Λογοτεχνία και Ιστορία_1940
Λογοτεχνία και Ιστορία_1940Λογοτεχνία και Ιστορία_1940
Λογοτεχνία και Ιστορία_1940
STALENA
 
Ξυπόλυτοι ήρωες, Α. Μητσιάλη (Θέματα για συζήτηση και δραστηριότητες)
Ξυπόλυτοι ήρωες, Α. Μητσιάλη (Θέματα για συζήτηση και δραστηριότητες)Ξυπόλυτοι ήρωες, Α. Μητσιάλη (Θέματα για συζήτηση και δραστηριότητες)
Ξυπόλυτοι ήρωες, Α. Μητσιάλη (Θέματα για συζήτηση και δραστηριότητες)
Maria Michali
 

Similar to Gynaikes ston polemo emprhsmos (20)

2ο διαγώνισμα Αρχαίων.pdf
2ο διαγώνισμα Αρχαίων.pdf2ο διαγώνισμα Αρχαίων.pdf
2ο διαγώνισμα Αρχαίων.pdf
 
2ο διαγώνισμα Αρχαίων.pdf
2ο διαγώνισμα Αρχαίων.pdf2ο διαγώνισμα Αρχαίων.pdf
2ο διαγώνισμα Αρχαίων.pdf
 
διδακτικο σεναριο στην ιστορια με αξιοποιηση του διδακτικου πακετου του ΠΕΜ
διδακτικο σεναριο στην ιστορια με αξιοποιηση του διδακτικου πακετου του ΠΕΜδιδακτικο σεναριο στην ιστορια με αξιοποιηση του διδακτικου πακετου του ΠΕΜ
διδακτικο σεναριο στην ιστορια με αξιοποιηση του διδακτικου πακετου του ΠΕΜ
 
Ο όλεθρος της αρχής.pptx
Ο όλεθρος της αρχής.pptxΟ όλεθρος της αρχής.pptx
Ο όλεθρος της αρχής.pptx
 
γραμμα (2)
γραμμα (2)γραμμα (2)
γραμμα (2)
 
Τα κόκκινα λουστρίνια, Ειρήνη Μάρρα, Λογοτεχνία Α Γυμνασίου , Φύλλο εργασίας
Τα κόκκινα λουστρίνια, Ειρήνη Μάρρα, Λογοτεχνία Α Γυμνασίου , Φύλλο εργασίαςΤα κόκκινα λουστρίνια, Ειρήνη Μάρρα, Λογοτεχνία Α Γυμνασίου , Φύλλο εργασίας
Τα κόκκινα λουστρίνια, Ειρήνη Μάρρα, Λογοτεχνία Α Γυμνασίου , Φύλλο εργασίας
 
ΜΑΡΓΑΡΙΤΑΣ ΛΥΜΠΕΡΑΚΗ, "Οι Κυριακές στη θάλασσα"
ΜΑΡΓΑΡΙΤΑΣ ΛΥΜΠΕΡΑΚΗ, "Οι Κυριακές στη θάλασσα"ΜΑΡΓΑΡΙΤΑΣ ΛΥΜΠΕΡΑΚΗ, "Οι Κυριακές στη θάλασσα"
ΜΑΡΓΑΡΙΤΑΣ ΛΥΜΠΕΡΑΚΗ, "Οι Κυριακές στη θάλασσα"
 
ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ.docx
ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ.docxΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ.docx
ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ.docx
 
Πόλεμος και γυναίκα
Πόλεμος και γυναίκαΠόλεμος και γυναίκα
Πόλεμος και γυναίκα
 
Πόλεμος και γυναίκα
Πόλεμος και γυναίκαΠόλεμος και γυναίκα
Πόλεμος και γυναίκα
 
Thoukidides history
Thoukidides historyThoukidides history
Thoukidides history
 
γυναίκα_ όμηρος_μύθος
γυναίκα_ όμηρος_μύθοςγυναίκα_ όμηρος_μύθος
γυναίκα_ όμηρος_μύθος
 
Kειμενα νεοελληνικησ λογοτεχνιασ γιατι2
Kειμενα νεοελληνικησ λογοτεχνιασ γιατι2Kειμενα νεοελληνικησ λογοτεχνιασ γιατι2
Kειμενα νεοελληνικησ λογοτεχνιασ γιατι2
 
λογοτεχνία γ' γυμνασίου, διδακτικό σενάριο
λογοτεχνία γ' γυμνασίου, διδακτικό σενάριολογοτεχνία γ' γυμνασίου, διδακτικό σενάριο
λογοτεχνία γ' γυμνασίου, διδακτικό σενάριο
 
αραβικοί πόλεμοι και επική ποίηση –ακρίτες, ακριτικά τραγούδια
αραβικοί πόλεμοι και επική ποίηση –ακρίτες, ακριτικά τραγούδιααραβικοί πόλεμοι και επική ποίηση –ακρίτες, ακριτικά τραγούδια
αραβικοί πόλεμοι και επική ποίηση –ακρίτες, ακριτικά τραγούδια
 
αραβικοί πόλεμοι και επική ποίηση –ακρίτες, ακριτικά τραγούδια
αραβικοί πόλεμοι και επική ποίηση –ακρίτες, ακριτικά τραγούδιααραβικοί πόλεμοι και επική ποίηση –ακρίτες, ακριτικά τραγούδια
αραβικοί πόλεμοι και επική ποίηση –ακρίτες, ακριτικά τραγούδια
 
Stratis Myrivilis
Stratis MyrivilisStratis Myrivilis
Stratis Myrivilis
 
διαγώνισμα τα ζα
διαγώνισμα τα ζαδιαγώνισμα τα ζα
διαγώνισμα τα ζα
 
Λογοτεχνία και Ιστορία_1940
Λογοτεχνία και Ιστορία_1940Λογοτεχνία και Ιστορία_1940
Λογοτεχνία και Ιστορία_1940
 
Ξυπόλυτοι ήρωες, Α. Μητσιάλη (Θέματα για συζήτηση και δραστηριότητες)
Ξυπόλυτοι ήρωες, Α. Μητσιάλη (Θέματα για συζήτηση και δραστηριότητες)Ξυπόλυτοι ήρωες, Α. Μητσιάλη (Θέματα για συζήτηση και δραστηριότητες)
Ξυπόλυτοι ήρωες, Α. Μητσιάλη (Θέματα για συζήτηση και δραστηριότητες)
 

More from Ελένη Ξ

Parag.gr.logou aksiolog.gr.ekfrasns (1)
Parag.gr.logou aksiolog.gr.ekfrasns (1)Parag.gr.logou aksiolog.gr.ekfrasns (1)
Parag.gr.logou aksiolog.gr.ekfrasns (1)
Ελένη Ξ
 
Parag.gr.logou fulla ergasias (2)
Parag.gr.logou fulla ergasias (2)Parag.gr.logou fulla ergasias (2)
Parag.gr.logou fulla ergasias (2)Ελένη Ξ
 
Kazantzakis publications berlin (gr)
Kazantzakis publications  berlin (gr)Kazantzakis publications  berlin (gr)
Kazantzakis publications berlin (gr)Ελένη Ξ
 
40o ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ-ΣΠΑΡΤΗ
40o ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ-ΣΠΑΡΤΗ40o ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ-ΣΠΑΡΤΗ
40o ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ-ΣΠΑΡΤΗΕλένη Ξ
 
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ_ΚΥΡΙΟΥ_ΑΝΑΚΑΛΥΨΕΙΣ_ΙΣΤΟΡΙΑ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ_ΚΥΡΙΟΥ_ΑΝΑΚΑΛΥΨΕΙΣ_ΙΣΤΟΡΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ_ΚΥΡΙΟΥ_ΑΝΑΚΑΛΥΨΕΙΣ_ΙΣΤΟΡΙΑ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ_ΚΥΡΙΟΥ_ΑΝΑΚΑΛΥΨΕΙΣ_ΙΣΤΟΡΙΑ Ελένη Ξ
 
αιγός ποταμοί
αιγός ποταμοίαιγός ποταμοί
αιγός ποταμοίΕλένη Ξ
 
ανθρώπινα δικαιώματα
ανθρώπινα δικαιώματαανθρώπινα δικαιώματα
ανθρώπινα δικαιώματαΕλένη Ξ
 
Megaron
MegaronMegaron
Megaron
Ελένη Ξ
 
2nd xmas flyer 2012
2nd xmas flyer 20122nd xmas flyer 2012
2nd xmas flyer 2012
Ελένη Ξ
 
διαφοροποιημενη διδασκαλια παντελιαδου
διαφοροποιημενη διδασκαλια παντελιαδουδιαφοροποιημενη διδασκαλια παντελιαδου
διαφοροποιημενη διδασκαλια παντελιαδου
Ελένη Ξ
 
18. καβαφησ καισαριων
18. καβαφησ καισαριων18. καβαφησ καισαριων
18. καβαφησ καισαριωνΕλένη Ξ
 
1. λογοτεχνια στη δευτεροβαθμια
1. λογοτεχνια στη δευτεροβαθμια 1. λογοτεχνια στη δευτεροβαθμια
1. λογοτεχνια στη δευτεροβαθμια Ελένη Ξ
 
μανώλης στεργιούλης, σοφοκλεουσ αντιγονη, στ. 18 38. δειγματική διδασκαλία, κ...
μανώλης στεργιούλης, σοφοκλεουσ αντιγονη, στ. 18 38. δειγματική διδασκαλία, κ...μανώλης στεργιούλης, σοφοκλεουσ αντιγονη, στ. 18 38. δειγματική διδασκαλία, κ...
μανώλης στεργιούλης, σοφοκλεουσ αντιγονη, στ. 18 38. δειγματική διδασκαλία, κ...Ελένη Ξ
 
Μανώλης Στεργιούλης, Σοφοκλεους Αντιγονη, στ. 20 32. δειγματική διδασκαλία, κ...
Μανώλης Στεργιούλης, Σοφοκλεους Αντιγονη, στ. 20 32. δειγματική διδασκαλία, κ...Μανώλης Στεργιούλης, Σοφοκλεους Αντιγονη, στ. 20 32. δειγματική διδασκαλία, κ...
Μανώλης Στεργιούλης, Σοφοκλεους Αντιγονη, στ. 20 32. δειγματική διδασκαλία, κ...Ελένη Ξ
 
μανώλης στεργιούλης, σοφοκλεους αντιγονη, στ. 20 32. δειγματική διδασκαλία, κ...
μανώλης στεργιούλης, σοφοκλεους αντιγονη, στ. 20 32. δειγματική διδασκαλία, κ...μανώλης στεργιούλης, σοφοκλεους αντιγονη, στ. 20 32. δειγματική διδασκαλία, κ...
μανώλης στεργιούλης, σοφοκλεους αντιγονη, στ. 20 32. δειγματική διδασκαλία, κ...Ελένη Ξ
 
πλούμιτσα χάρτης Mail
πλούμιτσα χάρτης Mailπλούμιτσα χάρτης Mail
πλούμιτσα χάρτης MailΕλένη Ξ
 
εξεταστεα υλη γ΄λυκειου 2012 13
εξεταστεα υλη γ΄λυκειου 2012 13εξεταστεα υλη γ΄λυκειου 2012 13
εξεταστεα υλη γ΄λυκειου 2012 13Ελένη Ξ
 

More from Ελένη Ξ (20)

Parag.gr.logou aksiolog.gr.ekfrasns (1)
Parag.gr.logou aksiolog.gr.ekfrasns (1)Parag.gr.logou aksiolog.gr.ekfrasns (1)
Parag.gr.logou aksiolog.gr.ekfrasns (1)
 
Parag.gr.logou fulla ergasias (2)
Parag.gr.logou fulla ergasias (2)Parag.gr.logou fulla ergasias (2)
Parag.gr.logou fulla ergasias (2)
 
Kazantzakis publications berlin (gr)
Kazantzakis publications  berlin (gr)Kazantzakis publications  berlin (gr)
Kazantzakis publications berlin (gr)
 
40o ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ-ΣΠΑΡΤΗ
40o ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ-ΣΠΑΡΤΗ40o ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ-ΣΠΑΡΤΗ
40o ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ-ΣΠΑΡΤΗ
 
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ_ΚΥΡΙΟΥ_ΑΝΑΚΑΛΥΨΕΙΣ_ΙΣΤΟΡΙΑ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ_ΚΥΡΙΟΥ_ΑΝΑΚΑΛΥΨΕΙΣ_ΙΣΤΟΡΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ_ΚΥΡΙΟΥ_ΑΝΑΚΑΛΥΨΕΙΣ_ΙΣΤΟΡΙΑ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ_ΚΥΡΙΟΥ_ΑΝΑΚΑΛΥΨΕΙΣ_ΙΣΤΟΡΙΑ
 
αιγός ποταμοί
αιγός ποταμοίαιγός ποταμοί
αιγός ποταμοί
 
ναυμαχίες
ναυμαχίεςναυμαχίες
ναυμαχίες
 
ρατσισμός
ρατσισμόςρατσισμός
ρατσισμός
 
ανθρώπινα δικαιώματα
ανθρώπινα δικαιώματαανθρώπινα δικαιώματα
ανθρώπινα δικαιώματα
 
Megaron
MegaronMegaron
Megaron
 
2nd xmas flyer 2012
2nd xmas flyer 20122nd xmas flyer 2012
2nd xmas flyer 2012
 
διαφοροποιημενη διδασκαλια παντελιαδου
διαφοροποιημενη διδασκαλια παντελιαδουδιαφοροποιημενη διδασκαλια παντελιαδου
διαφοροποιημενη διδασκαλια παντελιαδου
 
18. καβαφησ καισαριων
18. καβαφησ καισαριων18. καβαφησ καισαριων
18. καβαφησ καισαριων
 
1. λογοτεχνια στη δευτεροβαθμια
1. λογοτεχνια στη δευτεροβαθμια 1. λογοτεχνια στη δευτεροβαθμια
1. λογοτεχνια στη δευτεροβαθμια
 
μανώλης στεργιούλης, σοφοκλεουσ αντιγονη, στ. 18 38. δειγματική διδασκαλία, κ...
μανώλης στεργιούλης, σοφοκλεουσ αντιγονη, στ. 18 38. δειγματική διδασκαλία, κ...μανώλης στεργιούλης, σοφοκλεουσ αντιγονη, στ. 18 38. δειγματική διδασκαλία, κ...
μανώλης στεργιούλης, σοφοκλεουσ αντιγονη, στ. 18 38. δειγματική διδασκαλία, κ...
 
Μανώλης Στεργιούλης, Σοφοκλεους Αντιγονη, στ. 20 32. δειγματική διδασκαλία, κ...
Μανώλης Στεργιούλης, Σοφοκλεους Αντιγονη, στ. 20 32. δειγματική διδασκαλία, κ...Μανώλης Στεργιούλης, Σοφοκλεους Αντιγονη, στ. 20 32. δειγματική διδασκαλία, κ...
Μανώλης Στεργιούλης, Σοφοκλεους Αντιγονη, στ. 20 32. δειγματική διδασκαλία, κ...
 
μανώλης στεργιούλης, σοφοκλεους αντιγονη, στ. 20 32. δειγματική διδασκαλία, κ...
μανώλης στεργιούλης, σοφοκλεους αντιγονη, στ. 20 32. δειγματική διδασκαλία, κ...μανώλης στεργιούλης, σοφοκλεους αντιγονη, στ. 20 32. δειγματική διδασκαλία, κ...
μανώλης στεργιούλης, σοφοκλεους αντιγονη, στ. 20 32. δειγματική διδασκαλία, κ...
 
πλούμιτσα χάρτης Mail
πλούμιτσα χάρτης Mailπλούμιτσα χάρτης Mail
πλούμιτσα χάρτης Mail
 
εξεταστεα υλη γ΄λυκειου 2012 13
εξεταστεα υλη γ΄λυκειου 2012 13εξεταστεα υλη γ΄λυκειου 2012 13
εξεταστεα υλη γ΄λυκειου 2012 13
 
Anakalyceis
AnakalyceisAnakalyceis
Anakalyceis
 

Recently uploaded

Σχέδιο Δράσης Ομίλου Ρομποτικής - 56ου Γυμνασίου ΑθήναςSxedio2023-24OmilosRom...
Σχέδιο Δράσης Ομίλου Ρομποτικής - 56ου Γυμνασίου ΑθήναςSxedio2023-24OmilosRom...Σχέδιο Δράσης Ομίλου Ρομποτικής - 56ου Γυμνασίου ΑθήναςSxedio2023-24OmilosRom...
Σχέδιο Δράσης Ομίλου Ρομποτικής - 56ου Γυμνασίου ΑθήναςSxedio2023-24OmilosRom...
Tassos Karampinis
 
them_latin_gel_240606. latinika panellinies 2024pdf
them_latin_gel_240606. latinika panellinies 2024pdfthem_latin_gel_240606. latinika panellinies 2024pdf
them_latin_gel_240606. latinika panellinies 2024pdf
konstantinantountoum1
 
Hardware Personal Computer a small Introduction
Hardware Personal Computer a small IntroductionHardware Personal Computer a small Introduction
Hardware Personal Computer a small Introduction
ssuserd4abe0
 
Οι απαντήσεις στα Αρχαία: Τα θέματα που έπεσαν στις Πανελλήνιες 2024
Οι απαντήσεις στα Αρχαία: Τα θέματα που έπεσαν στις Πανελλήνιες 2024Οι απαντήσεις στα Αρχαία: Τα θέματα που έπεσαν στις Πανελλήνιες 2024
Οι απαντήσεις στα Αρχαία: Τα θέματα που έπεσαν στις Πανελλήνιες 2024
athinadimi
 
Tα θέματα του μαθήματος "Αρχαία Ελληνικά"
Tα θέματα του μαθήματος "Αρχαία Ελληνικά"Tα θέματα του μαθήματος "Αρχαία Ελληνικά"
Tα θέματα του μαθήματος "Αρχαία Ελληνικά"
Newsroom8
 
Τα θέματα σε Ανατομία-Φυσιολογία ΙΙ στα ΕΠΑΛ
Τα θέματα σε Ανατομία-Φυσιολογία ΙΙ στα ΕΠΑΛΤα θέματα σε Ανατομία-Φυσιολογία ΙΙ στα ΕΠΑΛ
Τα θέματα σε Ανατομία-Φυσιολογία ΙΙ στα ΕΠΑΛ
Newsroom8
 
Σχέδιο Δράσης. Απολογισμός. SxedioDrasis2023-24ApologismosEikastikwn-2.docx
Σχέδιο Δράσης. Απολογισμός. SxedioDrasis2023-24ApologismosEikastikwn-2.docxΣχέδιο Δράσης. Απολογισμός. SxedioDrasis2023-24ApologismosEikastikwn-2.docx
Σχέδιο Δράσης. Απολογισμός. SxedioDrasis2023-24ApologismosEikastikwn-2.docx
Tassos Karampinis
 
Σχέδιο Δράσης - 56ο Γυμνάσιο ΑΘήνας. Sxedio2023-24OmilosEikastikwn.doc
Σχέδιο Δράσης - 56ο Γυμνάσιο ΑΘήνας. Sxedio2023-24OmilosEikastikwn.docΣχέδιο Δράσης - 56ο Γυμνάσιο ΑΘήνας. Sxedio2023-24OmilosEikastikwn.doc
Σχέδιο Δράσης - 56ο Γυμνάσιο ΑΘήνας. Sxedio2023-24OmilosEikastikwn.doc
Tassos Karampinis
 
them_arxaia_gel_arxaiaellinika2024gel.pdf
them_arxaia_gel_arxaiaellinika2024gel.pdfthem_arxaia_gel_arxaiaellinika2024gel.pdf
them_arxaia_gel_arxaiaellinika2024gel.pdf
konstantinantountoum1
 
PANELLINIES 2024 LATINIKA APANTISEIS.pdf
PANELLINIES 2024 LATINIKA APANTISEIS.pdfPANELLINIES 2024 LATINIKA APANTISEIS.pdf
PANELLINIES 2024 LATINIKA APANTISEIS.pdf
konstantinantountoum1
 
SxedioDrasis2023-24ApologismosKainotomias-2F.docx
SxedioDrasis2023-24ApologismosKainotomias-2F.docxSxedioDrasis2023-24ApologismosKainotomias-2F.docx
SxedioDrasis2023-24ApologismosKainotomias-2F.docx
Tassos Karampinis
 
Όμιλος. Σχέδιο Δράσης. 56ο. Sxedio2023-24OmilosSEP-2F.docx
Όμιλος. Σχέδιο Δράσης. 56ο. Sxedio2023-24OmilosSEP-2F.docxΌμιλος. Σχέδιο Δράσης. 56ο. Sxedio2023-24OmilosSEP-2F.docx
Όμιλος. Σχέδιο Δράσης. 56ο. Sxedio2023-24OmilosSEP-2F.docx
Tassos Karampinis
 
Απαντήσεις Μαθηματικών-Πανελλήνιες-2024-3.pdf
Απαντήσεις Μαθηματικών-Πανελλήνιες-2024-3.pdfΑπαντήσεις Μαθηματικών-Πανελλήνιες-2024-3.pdf
Απαντήσεις Μαθηματικών-Πανελλήνιες-2024-3.pdf
athinadimi
 
Εργασία ΤΠΕ Οι 4 εποχές (ΚΑΛΥΨΩ ΜΥΡΤΩ).ppt
Εργασία ΤΠΕ Οι 4 εποχές (ΚΑΛΥΨΩ ΜΥΡΤΩ).pptΕργασία ΤΠΕ Οι 4 εποχές (ΚΑΛΥΨΩ ΜΥΡΤΩ).ppt
Εργασία ΤΠΕ Οι 4 εποχές (ΚΑΛΥΨΩ ΜΥΡΤΩ).ppt
nikzoit
 
Εξεταστέα ύλη Οικονομία (ΑΟΘ) ΕΠΑΛ 2023 - 2024
Εξεταστέα ύλη Οικονομία (ΑΟΘ) ΕΠΑΛ 2023 - 2024Εξεταστέα ύλη Οικονομία (ΑΟΘ) ΕΠΑΛ 2023 - 2024
Εξεταστέα ύλη Οικονομία (ΑΟΘ) ΕΠΑΛ 2023 - 2024
Panagiotis Prentzas
 
Η χλωρίδα της Πάρνηθας.bfbfbfbffbfbfbfbbpptx
Η χλωρίδα της Πάρνηθας.bfbfbfbffbfbfbfbbpptxΗ χλωρίδα της Πάρνηθας.bfbfbfbffbfbfbfbbpptx
Η χλωρίδα της Πάρνηθας.bfbfbfbffbfbfbfbbpptx
peter190314
 
ΕΓΚΥΚΛ.-ΠΑΡΑΛ.-ΣΤΗΡΙΞΗΣ-2024-25-ΨΒΣΕ46ΝΚΠΔ-1ΦΤ.pdf
ΕΓΚΥΚΛ.-ΠΑΡΑΛ.-ΣΤΗΡΙΞΗΣ-2024-25-ΨΒΣΕ46ΝΚΠΔ-1ΦΤ.pdfΕΓΚΥΚΛ.-ΠΑΡΑΛ.-ΣΤΗΡΙΞΗΣ-2024-25-ΨΒΣΕ46ΝΚΠΔ-1ΦΤ.pdf
ΕΓΚΥΚΛ.-ΠΑΡΑΛ.-ΣΤΗΡΙΞΗΣ-2024-25-ΨΒΣΕ46ΝΚΠΔ-1ΦΤ.pdf
2lykkomo
 
MÜNCHEN.pptx (2. Gymnasium Korinth - Klasse A1)
MÜNCHEN.pptx (2. Gymnasium Korinth - Klasse A1)MÜNCHEN.pptx (2. Gymnasium Korinth - Klasse A1)
MÜNCHEN.pptx (2. Gymnasium Korinth - Klasse A1)
vastsielou
 
Τα θέματα σε Δίκτυα Υπολογιστών για τα ΕΠΑΛ
Τα θέματα σε Δίκτυα Υπολογιστών για τα ΕΠΑΛΤα θέματα σε Δίκτυα Υπολογιστών για τα ΕΠΑΛ
Τα θέματα σε Δίκτυα Υπολογιστών για τα ΕΠΑΛ
Newsroom8
 
Κοινωνικές και πολιτικές διαστάσεις της βιομηχανικής επανάστασης.ppt
Κοινωνικές και πολιτικές διαστάσεις της βιομηχανικής επανάστασης.pptΚοινωνικές και πολιτικές διαστάσεις της βιομηχανικής επανάστασης.ppt
Κοινωνικές και πολιτικές διαστάσεις της βιομηχανικής επανάστασης.ppt
Χρύσα Παπακωνσταντίνου
 

Recently uploaded (20)

Σχέδιο Δράσης Ομίλου Ρομποτικής - 56ου Γυμνασίου ΑθήναςSxedio2023-24OmilosRom...
Σχέδιο Δράσης Ομίλου Ρομποτικής - 56ου Γυμνασίου ΑθήναςSxedio2023-24OmilosRom...Σχέδιο Δράσης Ομίλου Ρομποτικής - 56ου Γυμνασίου ΑθήναςSxedio2023-24OmilosRom...
Σχέδιο Δράσης Ομίλου Ρομποτικής - 56ου Γυμνασίου ΑθήναςSxedio2023-24OmilosRom...
 
them_latin_gel_240606. latinika panellinies 2024pdf
them_latin_gel_240606. latinika panellinies 2024pdfthem_latin_gel_240606. latinika panellinies 2024pdf
them_latin_gel_240606. latinika panellinies 2024pdf
 
Hardware Personal Computer a small Introduction
Hardware Personal Computer a small IntroductionHardware Personal Computer a small Introduction
Hardware Personal Computer a small Introduction
 
Οι απαντήσεις στα Αρχαία: Τα θέματα που έπεσαν στις Πανελλήνιες 2024
Οι απαντήσεις στα Αρχαία: Τα θέματα που έπεσαν στις Πανελλήνιες 2024Οι απαντήσεις στα Αρχαία: Τα θέματα που έπεσαν στις Πανελλήνιες 2024
Οι απαντήσεις στα Αρχαία: Τα θέματα που έπεσαν στις Πανελλήνιες 2024
 
Tα θέματα του μαθήματος "Αρχαία Ελληνικά"
Tα θέματα του μαθήματος "Αρχαία Ελληνικά"Tα θέματα του μαθήματος "Αρχαία Ελληνικά"
Tα θέματα του μαθήματος "Αρχαία Ελληνικά"
 
Τα θέματα σε Ανατομία-Φυσιολογία ΙΙ στα ΕΠΑΛ
Τα θέματα σε Ανατομία-Φυσιολογία ΙΙ στα ΕΠΑΛΤα θέματα σε Ανατομία-Φυσιολογία ΙΙ στα ΕΠΑΛ
Τα θέματα σε Ανατομία-Φυσιολογία ΙΙ στα ΕΠΑΛ
 
Σχέδιο Δράσης. Απολογισμός. SxedioDrasis2023-24ApologismosEikastikwn-2.docx
Σχέδιο Δράσης. Απολογισμός. SxedioDrasis2023-24ApologismosEikastikwn-2.docxΣχέδιο Δράσης. Απολογισμός. SxedioDrasis2023-24ApologismosEikastikwn-2.docx
Σχέδιο Δράσης. Απολογισμός. SxedioDrasis2023-24ApologismosEikastikwn-2.docx
 
Σχέδιο Δράσης - 56ο Γυμνάσιο ΑΘήνας. Sxedio2023-24OmilosEikastikwn.doc
Σχέδιο Δράσης - 56ο Γυμνάσιο ΑΘήνας. Sxedio2023-24OmilosEikastikwn.docΣχέδιο Δράσης - 56ο Γυμνάσιο ΑΘήνας. Sxedio2023-24OmilosEikastikwn.doc
Σχέδιο Δράσης - 56ο Γυμνάσιο ΑΘήνας. Sxedio2023-24OmilosEikastikwn.doc
 
them_arxaia_gel_arxaiaellinika2024gel.pdf
them_arxaia_gel_arxaiaellinika2024gel.pdfthem_arxaia_gel_arxaiaellinika2024gel.pdf
them_arxaia_gel_arxaiaellinika2024gel.pdf
 
PANELLINIES 2024 LATINIKA APANTISEIS.pdf
PANELLINIES 2024 LATINIKA APANTISEIS.pdfPANELLINIES 2024 LATINIKA APANTISEIS.pdf
PANELLINIES 2024 LATINIKA APANTISEIS.pdf
 
SxedioDrasis2023-24ApologismosKainotomias-2F.docx
SxedioDrasis2023-24ApologismosKainotomias-2F.docxSxedioDrasis2023-24ApologismosKainotomias-2F.docx
SxedioDrasis2023-24ApologismosKainotomias-2F.docx
 
Όμιλος. Σχέδιο Δράσης. 56ο. Sxedio2023-24OmilosSEP-2F.docx
Όμιλος. Σχέδιο Δράσης. 56ο. Sxedio2023-24OmilosSEP-2F.docxΌμιλος. Σχέδιο Δράσης. 56ο. Sxedio2023-24OmilosSEP-2F.docx
Όμιλος. Σχέδιο Δράσης. 56ο. Sxedio2023-24OmilosSEP-2F.docx
 
Απαντήσεις Μαθηματικών-Πανελλήνιες-2024-3.pdf
Απαντήσεις Μαθηματικών-Πανελλήνιες-2024-3.pdfΑπαντήσεις Μαθηματικών-Πανελλήνιες-2024-3.pdf
Απαντήσεις Μαθηματικών-Πανελλήνιες-2024-3.pdf
 
Εργασία ΤΠΕ Οι 4 εποχές (ΚΑΛΥΨΩ ΜΥΡΤΩ).ppt
Εργασία ΤΠΕ Οι 4 εποχές (ΚΑΛΥΨΩ ΜΥΡΤΩ).pptΕργασία ΤΠΕ Οι 4 εποχές (ΚΑΛΥΨΩ ΜΥΡΤΩ).ppt
Εργασία ΤΠΕ Οι 4 εποχές (ΚΑΛΥΨΩ ΜΥΡΤΩ).ppt
 
Εξεταστέα ύλη Οικονομία (ΑΟΘ) ΕΠΑΛ 2023 - 2024
Εξεταστέα ύλη Οικονομία (ΑΟΘ) ΕΠΑΛ 2023 - 2024Εξεταστέα ύλη Οικονομία (ΑΟΘ) ΕΠΑΛ 2023 - 2024
Εξεταστέα ύλη Οικονομία (ΑΟΘ) ΕΠΑΛ 2023 - 2024
 
Η χλωρίδα της Πάρνηθας.bfbfbfbffbfbfbfbbpptx
Η χλωρίδα της Πάρνηθας.bfbfbfbffbfbfbfbbpptxΗ χλωρίδα της Πάρνηθας.bfbfbfbffbfbfbfbbpptx
Η χλωρίδα της Πάρνηθας.bfbfbfbffbfbfbfbbpptx
 
ΕΓΚΥΚΛ.-ΠΑΡΑΛ.-ΣΤΗΡΙΞΗΣ-2024-25-ΨΒΣΕ46ΝΚΠΔ-1ΦΤ.pdf
ΕΓΚΥΚΛ.-ΠΑΡΑΛ.-ΣΤΗΡΙΞΗΣ-2024-25-ΨΒΣΕ46ΝΚΠΔ-1ΦΤ.pdfΕΓΚΥΚΛ.-ΠΑΡΑΛ.-ΣΤΗΡΙΞΗΣ-2024-25-ΨΒΣΕ46ΝΚΠΔ-1ΦΤ.pdf
ΕΓΚΥΚΛ.-ΠΑΡΑΛ.-ΣΤΗΡΙΞΗΣ-2024-25-ΨΒΣΕ46ΝΚΠΔ-1ΦΤ.pdf
 
MÜNCHEN.pptx (2. Gymnasium Korinth - Klasse A1)
MÜNCHEN.pptx (2. Gymnasium Korinth - Klasse A1)MÜNCHEN.pptx (2. Gymnasium Korinth - Klasse A1)
MÜNCHEN.pptx (2. Gymnasium Korinth - Klasse A1)
 
Τα θέματα σε Δίκτυα Υπολογιστών για τα ΕΠΑΛ
Τα θέματα σε Δίκτυα Υπολογιστών για τα ΕΠΑΛΤα θέματα σε Δίκτυα Υπολογιστών για τα ΕΠΑΛ
Τα θέματα σε Δίκτυα Υπολογιστών για τα ΕΠΑΛ
 
Κοινωνικές και πολιτικές διαστάσεις της βιομηχανικής επανάστασης.ppt
Κοινωνικές και πολιτικές διαστάσεις της βιομηχανικής επανάστασης.pptΚοινωνικές και πολιτικές διαστάσεις της βιομηχανικής επανάστασης.ppt
Κοινωνικές και πολιτικές διαστάσεις της βιομηχανικής επανάστασης.ppt
 

Gynaikes ston polemo emprhsmos

 • 1. Ξανθάκου Ελένη, ΠΕ02 Webquest – Ιστοεξερεύνηση Α΄ Τάξη – Γενικό Λύκειο Γυθείου Μάρτιος 2012
 • 3. Ο Θουκυδίδης στο κεφάλαιο 74 του 3ου Βιβλίου του προσφέρει μια έξοχη ευκαιρία να μελετήσουμε δύο θέματα με προεκτάσεις στη σύγχρονη εποχή και πραγματικότητα και να συνδέσουμε την αρχαία ιστορία με τη σύγχρονη. Είναι ίσως από τις ελάχιστες αναφορές του ιστορικού στο ρόλο της γυναίκας στον πόλεμο εκείνη την εποχή, αλλά και σε μία πολεμική τακτική, αυτή του εμπρησμού μιας πόλης προκειμένου να ασκηθεί πίεση σε κατάσταση πολιορκίας και σε συνθήκες πολέμου μέχρι τελικής πτώσεως. Η Ελληνική παράδοση με εκφραστή της το δημοτικό τραγούδι υμνεί τις γυναίκες που με απαράμιλλο θάρρος και τόλμη πολέμησαν για την πατρίδα τους, όχι μόνο στη Αρχαία Σπάρτη, ή στο Σούλι, στο Ζάλογγο, στο Μεσολόγγι, στη Μάνη, αλλά και μυθικές ηρωίδες όπως οι θρυλικές Αμαζόνες. 3
 • 4. Αυτές ενσαρκώνουν το πρότυπο της γυναίκας – πολεμίστριας που παρά την αδύναμη φύση τους εμψυχώνουν με το πρότυπό τους τούς άνδρες πολεμιστές. Το κεφάλαιο αυτό του Θουκυδίδη αποτελεί το έναυσμα για περαιτέρω διερεύνηση κι εμβάθυνση στο θέμα και προσφέρει μια έξοχη ευκαιρία στους μαθητές να γνωρίσουν μια αθέατη πλευρά του «αδύναμου» γυναικείου φύλου αποδεικνύοντας ότι δεν ισχύει ο χαρακτηρισμός. 4
 • 5. Θουκυδίδη Κερκυραΐκά :Βιβλίο 3. Κεφάλαιο 74 Κείμενο [1] Διαλιπούσης δ᾽ ἡμέρας μάχη αὖθις γίγνεται καὶ νικᾷ ὁ δῆμος χωρίων τε ἰσχύι καὶ πλήθει προύχων· αἵ τε γυναῖκες αὐτοῖς τολμηρῶς ξυνεπελάβοντο βάλλουσαι ἀπὸ τῶν οἰκιῶν τῷ κεράμῳ καὶ παρὰ φύσιν ὑπομένουσαι τὸν θόρυβον. [2] Γενομένης δὲ τῆς τροπῆς περὶ δείλην ὀψίαν, δείσαντες οἱ ὀλίγοι μὴ αὐτοβοεὶ ὁ δῆμος τοῦ τε νεωρίου κρατήσειεν ἐπελθὼν καὶ σφᾶς διαφθείρειεν, ἐμπιπρᾶσι τὰς οἰκίας τὰς ἐν κύκλῳ τῆς ἀγορᾶς καὶ τὰς ξυνοικίας, ὅπως μὴ ᾖ ἔφοδος, φειδόμενοι οὔτε οἰκείας οὔτε ἀλλοτρίας, ὥστε καὶ χρήματα πολλὰ ἐμπόρων κατεκαύθη καὶ ἡ πόλις ἐκινδύνευσε πᾶσα διαφθαρῆναι, εἰ ἄνεμος ἐπεγένετο τῇ φλογὶ ἐπίφορος ἐς αὐτήν. [3] Καὶ οἱ μὲν παυσάμενοι τῆς μάχης ὡς ἑκάτεροι ἡσυχάσαντες τὴν νύκτα ἐν φυλακῇ ἦσαν· καὶ ἡ Κορινθία ναῦς τοῦ δήμου κεκρατηκότος ὑπεξανήγετο, καὶ τῶν ἐπικούρων οἱ πολλοὶ ἐς τὴν ἤπειρον λαθόντες διεκομίσθησαν. digitalschool Θουκυδίδη 3,74 5
 • 7. Έχουμε 18 μαθητές , οι οποίοι τυχαίνει να χωρίζονται σε 9 αγόρια και 9 κορίτσια κατά ευτυχή συγκυρία. Επιλέγουμε ο χωρισμός των 2 ομάδων να γίνει κατά φύλο, καθώς θα μελετήσουμε 2 θέματα αμιγώς ξεχωριστά, την πολεμική τακτική της πυρπόλησης & τη συνεισφορά της γυναίκας στις μάχες. Η 1η ομάδα των αγοριών θα ασχοληθεί με τον πόλεμο στο 1ο φύλλο εργασίας και η 2η ομάδα των κοριτσιών θα ασχοληθεί με τη γυναίκα στο 2ο φύλλο εργασίας αντίστοιχα. 7
 • 8. ΟΜΑΔΑ 1 - ΑΓΟΡΙΑ
 • 9. Στο κεφάλαιο 74 του 3ου Βιβλίου της Ιστορίας του Θουκυδίδη παρακολουθούμε τη θλιβερή εξέλιξη της μάχης στο εσωτερικό μιας πόλης , να διαδραματίζονται τραγικές σκηνές όπου οι ίδιοι οι πολίτες φτάνουν στο σημείο να πυρπολήσουν την ίδια τους την πόλη, τις κατοικίες και τις περιουσίες. Μεταβαίνοντας στο ηλεκτρονικό βιβλίο με εμπλουτισμένο υλικό του Υπουργείου Παιδείας http://digitalschool.minedu.gov.gr/modules/ebook/show. php/DSGL-A108/225/1645,5243/ παρακολουθείστε όσα γεγονότα διαδραματίζονται στο κεφ. 74 ανοίγοντας το σύνδεσμο με το πρωτότυπο κείμενο & τις παράλληλες μεταφράσεις 9 στην αρχή του κεφ. 74.
 • 10. Εν συνεχεία αντιγράψτε το πρωτότυπο κείμενο του κεφ. 74 σε ένα κενό αρχείο του προγράμματος επεξεργαστή κειμένου και εντοπίστε με τη βοήθεια της δυναμικής γραφής το ακριβές χωρίο που αναφέρεται στον εμπρησμό της πόλης. Πηγαίνοντας στα Ερμηνευτικά σχόλια του ηλεκτρονικού βιβλίου θα βρείτε ειδικό σχολιασμό για το χωρίο που μόλις ξεχωρίσατε & ειδική υπερσύνδεση που σας μεταφέρει σε κείμενο επίσης του Θουκυδίδη με θέμα «Ο εμπρησμός πόλεων ως τακτική μάχης : Εμπρησμός των Πλαταιών (Θουκυδίδης 2.77)» Θουκυδίδης, 2.77 10
 • 11. Αντιγράψτε το κεφάλαιο αυτό στο αρχείο που αντιγράψατε νωρίτερα το κεφ.74 και με τη βοήθεια της δυναμικής γραφής εντοπίστε ακριβώς το χωρίο που κάνει λόγο για τον εμπρησμό των Πλαταιών ως στρατηγική τεχνική. Επεξεργαστείτε τις πληροφορίες που σας παρέχουν τα 2 αποσπάσματα & συζητείστε τους λόγους που χρησιμοποιείται μια τέτοιου είδους ενέργεια σε έναν πόλεμο καθώς & τις συνέπειες που μπορεί να έχει, ειδικά όταν πρόκειται για εμφύλια διαμάχη. Εξετάστε τις προεκτάσεις και τις ομοιότητες που έχει μια τέτοια ενέργεια με παρόμοιες ενέργειες της σύγχρονης εποχής μας με λεηλασίες, πυρπολήσεις καταστημάτων και δώστε και δικά σας παραδείγματα. Στη σύνδεση του παρελθόντος με το παρόν θα σας βοηθήσουν οι εικόνες που περιέχονται στον υπερσύνδεσμο με τίτλο Εμπρησμός - Πυρπόληση . 11
 • 12. Δημοσιεύστε τα συμπεράσματα της έρευνάς σας με το λογισμικό προβολής παρουσιάσεων συνθέτοντας ένα πολυτροπικό κείμενο όπου θα αναφέρεστε αρχικά στα παραδείγματα πυρπόλησης πόλεων στην αρχαιότητα πχ. Κέρκυρα – Πλαταιές, στις αιτίες που οδηγούν σε μια τέτοια ενέργεια στον πόλεμο καθώς και στις συνέπειές της με παραπομπές και σε μεταγενέστερα ιστορικά παραδείγματα. Εμπλουτίστε το αρχείο σας με εικόνες από το υλικό Εμπρησμός - Πυρπόληση  Τέλος, αξιοποιώντας τις δυνατότητες του προγράμματος http://www.wordle.net/create όλα τα μέλη της ομάδος γράφουν συνέπειες του εμφυλίου πολέμου μονολεκτικά. Μη διαγράψετε τις λέξεις που επαναλαμβάνονται. Το τελικό προϊόν που θα προκύψει μια αφίσα που θα εκτυπώσετε και ενσωματώσετε στο αρχείο που παρουσιάσεων δημιουργήσατε νωρίτερα. 12
 • 13. Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ ΣΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ ΟΜΑΔΑ 2 - ΚΟΡΙΤΣΙΑ
 • 14. Στο κεφάλαιο 74 του 3ου Βιβλίου της Ιστορίας του Θουκυδίδη παρακολουθούμε τη θλιβερή εξέλιξη της μάχης στο εσωτερικό μιας πόλης εν μέσω εμφυλίου πολέμου , να διαδραματίζονται τραγικές σκηνές όπου ακόμα & οι γυναίκες πολεμούν με κάθε μέσο που διαθέτουν . Μεταβαίνοντας στο ηλεκτρονικό βιβλίο με εμπλουτισμένο υλικό του Υπουργείου Παιδείας http://digitalschool.minedu.gov.gr/modules/ebook/show.ph p/DSGL-A108/225/1645,5243/ παρακολουθείστε όσα γεγονότα διαδραματίζονται στο κεφ. 74 ανοίγοντας το σύνδεσμο με το πρωτότυπο κείμενο & τις παράλληλες μεταφράσεις στην αρχή του κεφ. 74. 14
 • 15.  Εν συνεχεία αντιγράψτε το πρωτότυπο κείμενο του κεφ. 74 σε ένα κενό αρχείο του προγράμματος επεξεργαστή κειμένου και εντοπίστε με τη βοήθεια της δυναμικής γραφής το ακριβές χωρίο που αναφέρεται στη συμβολή των γυναικών στη μάχη.  Πηγαίνοντας στα Ερμηνευτικά σχόλια του ηλεκτρονικού βιβλίου θα βρείτε ειδικό σχολιασμό για το χωρίο που μόλις ξεχωρίσατε. Με την εισαγωγή σχολίου να εισάγετε το σχόλιο του ηλεκτρονικού βιβλίου για το αντίστοιχο χωρίο στο απόσπασμα που αντιγράψατε. 15
 • 16.  Το απόσπασμα αυτό του Θουκυδίδη είναι από τα ελάχιστα όπου γίνεται αναφορά στη γυναίκα. Με αφορμή αυτό και το οπτικό υλικό που θα βρείτε στην υπερσύνδεση Γυναίκες στον πόλεμο συζητείστε τη στάση της γυναίκας στον πόλεμο από την αρχαιότητα ως τις μέρες μας. Μελετήστε την τόλμη, το απαράμιλλο θάρρος και την εξαιρετική γενναιότητα που επέδειξαν οι γυναίκες και υμνούνται γι’ αυτό από το λαό μέσω του δημοτικού τραγουδιού. Αντλείστε υλικό από το αρχείο Η γυναίκα στον πόλεμο-Δημοτικό Τραγούδι .  Στο αρχείο Η γυναίκα στον πόλεμο-Δημοτικό Τραγούδι απομονώστε με δυναμικό τρόπο τα αποσπάσματα τα οποία αναφέρονται στις γυναίκες στον αγώνα εναντίον των Τούρκων και συγκρίνετε τις διάφορες παραλλαγές της ίδιας ιστορίας. Διαβάστε το πεζό κείμενο που αφορά τις Μανιάτισσες & τη μάχη του Δυρού όπου πολέμησαν με όπλο τα δρεπάνια. Αντιγράψτε τα αποσπάσματα τραγουδιών & πεζού που εντοπίσατε, δημιουργώντας ένα ξεχωριστό αρχείο στον επεξεργαστή κειμένου. 16
 • 17. Ακούστε μερικές εκδοχές αυτών των δημοτικών τραγουδιών αφού πρώτα μελετήσετε στο τέλος του αρχείου Η γυναίκα στον πόλεμο-Δημοτικό Τραγούδι πληροφορίες για το ακουστικό υλικό Η Δέσπω κάνει πόλεμο (Ρούκουνας) Η Τζαβέλαινα Τρια μπαϊράκια (Της Λένως του Μπότσαρη) 17
 • 18.  Συνθέτοντας μια σειρά διαφανειών όπου θα περιγράφετε το ρόλο της γυναίκας στον πόλεμο διαχρονικά επιχειρήστε να αποδείξετε ότι δεν ισχύει το αδύναμο της γυναικείας φύσης που επικαλείται ο Θουκυδίδης και διανθίστε το αρχείο σας με φωτογραφίες της αρεσκείας σας που θα επιλέξετε από το ακόλουθο φωτογραφικό υπερσύνδεσμο : Γυναίκες στον πόλεμο προσθέτοντας σχόλιο στο κάτω μέρος κάθε εικόνας. 18
 • 20. Η ιστοεξερεύνηση απευθύνεται σε τμήμα της Α Λυκείου αποτελούμενο από 18 μαθητές , οι οποίοι τυχαίνει να χωρίζονται σε 9 αγόρια και 9 κορίτσια κατά ευτυχή συγκυρία. Επιλέγουμε ο χωρισμός των 2 ομάδων να γίνει κατά φύλο, καθώς τα παιδιά καλούνται να μελετήσουν 2 θέματα αμιγώς ξεχωριστά, την πολεμική τακτική της πυρπόλησης & τη συνεισφορά της γυναίκας στις μάχες. 20
 • 21. Η 1η ομάδα των αγοριών θα ασχοληθεί με τον πόλεμο στο 1ο φύλλο εργασίας και η 2η ομάδα των κοριτσιών θα ασχοληθεί με τη γυναίκα στο 2ο φύλλο εργασίας αντίστοιχα. Μοιράζουμε στις ομάδες τα φύλλα εργασίας και κατά την 1η ώρα τους ζητάμε να επεξεργαστούν τα ζητούμενα. Η 2η ώρα αφιερώνεται στη σύνθεση – δημιουργία – παραγωγή των ζητουμένων και την 3η ώρα θα γίνει παρουσίαση των προϊόντων της μελέτης στην ολομέλεια του τμήματος. Και οι 2 ομάδες μελετούν το κεφ. 74 από το ηλεκτρονικό βιβλίο με εμπλουτισμένο υλικό του Υπουργείου και καλούνται να εμβαθύνουν στο κείμενο μέσα από τις 2 προτεινόμενες μεταφράσεις http://digitalschool.minedu.gov.gr/modules/ebook/show.php/DS GL-A108/225/1645,5243/ . Η κάθε ομάδα θα απομονώσει το απόσπασμα που περιέχει το θέμα με το οποίο θα ασχοληθεί. 21
 • 22. Η 1η ομάδα θα μελετήσει στα Ερμηνευτικά σχόλια του ηλεκτρονικού βιβλίου την ειδική υπερσύνδεση του Θουκυδίδη με θέμα «Ο εμπρησμός πόλεων ως τακτική μάχης : Εμπρησμός των Πλαταιών (Θουκυδίδης 2.77)» Θουκυδίδης, 2.77 και θα ξεχωρίσει το χωρίο που αναφέρεται στην πυρπόληση. Με διάλογο θα αναζητήσει τα αίτια που οδηγούν στη χρήση μιας τέτοιας μεθόδου, τις προεκτάσεις που μπορεί να έχει στη σύγχρονη εποχή αναφέροντας παραδείγματα και θα περιηγηθεί σε εικόνες εμπρησμού πόλεων μέσα από το αρχείο Εμπρησμός - Πυρπόληση. Με τη δημιουργία πολυτροπικού κειμένου με εικόνες θα δημοσιευτούν τα συμπεράσματα της μελέτης και θα δημιουργηθεί αφίσα με τη βοήθεια του προγράμματος http://www.wordle.net/create με συνέπειες του εμφυλίου πολέμου. 22
 • 23. Η 2η ομάδα των κοριτσιών θα μελετήσει τα Ερμηνευτικά σχόλια για το πώς πολεμούσαν οι γυναίκες πετώντας κεραμίδια και αφού απομονώσει το πρωτότυπο κείμενο θα εισαγάγει με τη μορφή σχολίου το σχόλιο του ηλεκτρονικού βιβλίου. Έπειτα θα περιηγηθεί στο φωτογραφικό αρχείο με τις Γυναίκες στον πόλεμο και θα αναπτύξει διάλογο για τη στάση της γυναίκας στον πόλεμο διαχρονικά. Θα γνωρίσει, επίσης, αυτή τη στάση όπως υμνείται στο δημοτικό τραγούδι μελετώντας το αρχείο Η γυναίκα στον πόλεμο-Δημοτικό Τραγούδι 23
 • 24. Από αυτό το αρχείο με τη δυναμική γραφή τα κορίτσια θα εντοπίσουν τα χωρία που αφορούν τις γυναίκες στον πόλεμο, θα παρακολουθήσουν τις παραλλαγές των τραγουδιών και θα μελετήσουν για την προσφορά των Μανιατισσών στη μάχη του Δυρού. Αφού ακούσουν 3 δημοτικά τραγούδια από αντίστοιχα αρχεία ήχου Η Δέσπω κάνει πόλεμο (Ρούκουνας) - Η Τζαβέλαινα -Τρια μπαϊράκια (Της Λένως του Μπότσαρη) οι μαθήτριες θα συνθέσουν ένα πολυτροπικό κείμενο με τα αποσπάσματα που απομόνωσαν επιχειρώντας να αποδείξουν ότι δεν ισχύει το «αδύναμο» της γυναικείας φύσης που επικαλείται ο Θουκυδίδης διανθίζοντας το αρχείο τους με οπτικό υλικό από την υπερσύνδεση : Γυναίκες στον πόλεμο. 24
 • 26. Μέτρια - 1 Καλή - 2 Πολύ Καλή - 3 Εξαιρετική - 4 Βαθμολογία Διάταξη δύο περιεχομένων με πίνακα Η ομάδα επισκέφτηκε τις Η ομάδα εστίασε μονομερώς σε ένα- Απαντήθηκαν αρκετά από τα θέματα περισσότερες προτεινόμενες πηγές Η ομάδα μελέτησε με προσοχή τις πληροφορίες από Αξιο π οίηση Πηγών - δυο από τα θέματα που της ανέθεσαν, οι πηγές ελάχιστα προς εξέταση, όμως δεν έγινε για τη συλλογή των πληροφοριών πλήρης αξιοποίηση των πηγών και τα της, συγκέντρωσε και κατέγραψε τις πηγές, εκτέλεσε τις προτεινόμενες δραστηριότητες/πειράματα, κατέγραψε τα σημαντικά 20% Στόχος αξιοποιήθηκαν και δεν κατέληξε σε επιχειρήματα δεν ήταν πάντα καλά ικανοποιητικό πλήθος στοιχείων στοιχεία και έβγαλε δικά της συμπεράσματα, σύμφωνα γενικά συμπεράσματα. δομημένα. σύμφωνα με το έργο που ανέλαβε, με το έργο και τους στόχους που της ανέθεσαν. εξήγαγε συμπεράσματα. Οργανωμένη η εργασία σε ενότητες Δεν υπήρχε διαχωρισμός των και υποενότητες. Η μετάβαση από το Οργάνωση - Δομή Τα θέματα εμφανίστηκαν ανεξάρτητα θεμάτων σε ενότητες. Η προσπάθεια για μια λογική ακολουθία των ένα θέμα στο άλλο ήταν λογική στις Οι μαθητές χώρισαν την εργασία τους σε ενότητες και υποενότητες. Η μετάβαση από το ένα θέμα στο άλλο 20% εργασίας και χωρίς λογική συνοχή. θεμάτων δεν ήταν πάντα απόλυτα περισσότερες περιπτώσεις, ενώ ελάχιστες φορές υπήρχαν κενά στην γινόταν με λογικά και επαγωγικά βήματα. επιτυχής. τεκμηρίωση. Ο ομιλητής "διάβαζε" τις διαφάνειες Η παρουσίαση διέθετε αρκετά Η παρουσίαση είχε αρκετές και δεν ήταν πολύ εξοικειωμένος με Το οπτικο-ακουστικό υλικό, το ευανάγνωστο κείμενο, η στοιχεία σχετικά με το θέμα που ο κατατοπιστικές εικόνες και στοιχεία. Παρουσίαση το θέμα. Έτσι δεν φωτίστηκαν σημαντικά στοιχεία του. Το κείμενο ομιλητής παρουσίασε με ευκρίνεια, Ο ομιλητής αρκετά άμεσος με το καλή ροή των διαφανειών, η αμεσότητα του ομιλητή με το ακροατήριό του, συνέβαλαν στην καλύτερη 20% εργασίας δεν ήταν πολύ ευανάγνωστο και οι όμως η επιλογή των εικόνων και του ακροατήριό του, όμως δόθηκαν κειμένου δεν προκαλούσαν πάντα το υπερβολικά πολλές λεπτομέρειες κατανόηση του θέματος και στην κινητοποίηση του εικόνες ήταν πολύ περιορισμένες και ενδιαφέροντος. ενδιαφέρον. που ήταν κουραστικές. όχι τόσο κατατοπιστικές. Τα μέλη της ομάδας συμμετείχαν Κάποια μέλη της ομάδας αρνήθηκαν επιλεκτικά στις διάφορες Η ομάδα παρουσίασε μεγάλη συνοχή Συνεργασία μελών να συνεργαστούν, θεωρώντας ότι δραστηριότητες, όμως όλοι και συνεργατικότητα, όμως κάποια Όλα τα μέλη της ομάδας παρουσίασαν ενδιαφέρον για ομάδας μόνοι τους μπορούν να επιτύχουν συνέβαλαν στο συνολικό έργο. Δεν μέλη της επεδίωκαν να κυριαρχήσουν το θέμα, εργάστηκαν με συνέπεια σε όλες τις φάσεις 20% της εργασίας και συμμετείχαν σε γόνιμους διαλόγους. περισσότερα. αναπτύχθηκε ικανοποιητικά ο στο διάλογο που αναπτυσσόταν. διάλογος και ο αντίλογος. Κίνητρα / Ο μαθητής δεν ενδιαφέρθηκε καθόλου για το εκπαιδευτικό Ο μαθητής έδειξε αρχικά κάποιο ενδιαφέρον για το εκπαιδευτικό Ο μαθητής έδειξε σημαντικό ενδιαφέρον για το εκπαιδευτικό Ο μαθητής έδειξε αμείωτο ενδιαφέρον για το εκπαιδευτικό σενάριο σε όλη τη διάρκεια της δράσης Ενδιαφέρον / σενάριο σενάριο αλλά έδειξε να βαριέται σενάριο αλλά έδειξε να κουράζεται κατά τη διάρκεια της δράσης κατά τη διάρκεια της δράσης Διασκέδαση 20% Συνολική    βαθμολογία  : 100%26
 • 28. Ήταν μια ενδιαφέρουσα εμπειρία για όλους γιατί μέσα από τη διαδικασία διαπιστώθηκε η «συνέχεια» της ιστορίας και η επανάληψη διαφόρων γεγονότων όχι πάντα με ευχάριστες συνέπειες, όπως αυτές ενός εμπρησμού ή μιας πυρπόλησης ειδικά σε καιρό πολέμου. Επίσης, σίγουρα οι γυναίκες από την Αρχαιότητα (Σπαρτιάτισσες-Αμαζόνες) και έως σήμερα (Μανιάτισσες, γυναίκες της Πίνδου το ’40) πολεμούν σαν άντρες , όταν παραστεί ανάγκη. Ήταν μια πρώτη ενασχόληση με αυτού του είδους τη μαθησιακή διαδικασία & τέθηκαν τα θεμέλια για επόμενη παρόμοια εργασία. 28
 • 30.  Ολοκληρώνοντας τη διδασκαλία του κεφ. 74 συζητήθηκε στην τάξη το θέμα και του εμπρησμού ως πολεμικής τακτικής αλλά και η στάση των γυναικών σε μια κρίσιμη στιγμή για την έκβαση του πολέμου. Έτσι γεννήθηκε η ιδέα μιας ιστοεξερεύνησης για τα δύο αυτά θέματα . 30
 • 31. Στόχοι : Οι μαθητές προσδοκάται: να κατανοήσουν τις επικρατέστερες αντιλήψεις για τη θέση της γυναίκας στον πόλεμο να μελετήσουν τον εμπρησμό – πυρπόληση ως πολεμική τακτική να συνειδητοποιήσουν τις αρνητικές συνέπειες του εμφυλίου πολέμου να γνωρίσουν το δημοτικό τραγούδι που υμνεί τη γυναίκα να εξοικειωθούν με τη χρήση του ηλεκτρονικού βιβλίου να εξασκήσουν την συγκριτική αξιοποίηση πηγών να καλλιεργήσουν την αισθητική τους μέσα από τη γνωριμία τους με την τέχνη να εξασκηθούν στη χρήση του κειμενογράφου, του λογισμικού παρουσιάσεων & του διαδικτύου  να αναπτύξουν πνεύμα συνεργασίας & ομαδικότητας  να αποκτήσουν εμπειρία ορθής αξιολόγησης πηγών μέσω διαδικτύου  να καλλιεργήσουν τις δεξιότητες τους στη χρήση κειμενογράφου, παρουσίασης διαφανείων 31
 • 32. Ήταν μια ενδιαφέρουσα εμπειρία για όλους γιατί μέσα από τη διαδικασία διαπιστώθηκε η «συνέχεια» της ιστορίας και η επανάληψη διαφόρων γεγονότων όχι πάντα με ευχάριστες συνέπειες, όπως αυτές ενός εμπρησμού ή μιας πυρπόλησης ειδικά σε καιρό πολέμου. Επίσης, σίγουρα οι γυναίκες από την Αρχαιότητα (Σπαρτιάτισσες-Αμαζόνες) και έως σήμερα (Μανιάτισσες, γυναίκες της Πίνδου το ’40) πολεμούν σαν άντρες , όταν παραστεί ανάγκη. Ήταν μια πρώτη ενασχόληση με αυτού του είδους τη μαθησιακή διαδικασία & τέθηκαν τα θεμέλια για επόμενη παρόμοια εργασία. 32
 • 33. Προϋποθέσεις Υλοποίησης : Εργαστήριο Πληροφορικής  Σύνδεση στο Διαδίκτυο Φυλλομετρητής Επεξεργαστής κειμένου (doc) Πρόγραμμα Προβολής Παρουσιάσεων (ppt) Βιντεοπροβολέας 33
 • 34. Επέκταση δραστηριότητας Το θέμα προσφέρεται για επέκταση και διαθεματική διεπιστημονική προσέγγιση , όπως κοινωνιολογική, καλλιτεχνική /αισθητικής αγωγής ακόμα και βιολογική (φυσική). Απαραίτητη κρίνεται και η αρωγή του επιστήμονα της πληροφορικής. Θα μπορούσε να εφαρμοστεί με τη μέθοδο Project και να αναπτυχθεί θίγοντας πολλές επιμέρους πτυχές και ως προς την πολεμική τακτική του εμπρησμού , για τις συνέπειες του εμφυλίου πολέμου αλλά και για το ρόλο της γυναίκας στον πόλεμο παρά την αδύναμη φύση της. 34
 • 35. Αξιολόγηση Οι παράμετροι της αξιολόγησης τίθενται ως κριτήρια μέτρησης από το διδάσκοντα. Ωστόσο θα μπορούσε να εφαρμοστεί και από τους μαθητές ως αυτοαξιολόγηση και παρέχοντας έτσι και σε αυτούς τη δυνατότητα αυτοκριτικής και αυτογνωσίας. 35
 • 36.
 • 37. http://digitalschool.minedu.gov.gr/ Ηλεκτρονικό Βιβλίο με εμπλουτισμένο υλικό Υπουργείου Παιδείας Εικόνες από την google Εκτελέσεις Δημοτικών τραγουδιών (youtube) Οι Μανιάτισσες η μάχη του Διρού http://www.wordle.net/create δημιουργία αφίσας Γυναίκες στον πόλεμο Θουκυδίδης Κερκυραϊκά 74Η Δέσπω κάνει πόλεμο-Ρούκουνας.mp4 Θουκυδίδης Κερκυραϊκά 74Η Δέσπω κάνει πόλεμο-Ρούκουνας.mp4 Θουκυδίδης Κερκυραϊκά 74Η γυναίκα στον πόλεμο-Δημοτικό Τραγούδι.doc Θουκυδίδης Κερκυραϊκά 74Πυρπόληση.doc Σουλιώτισσες 37