SlideShare a Scribd company logo
Κοτρότσου Χριστίνα Φιλόλογος ΠΕ02
ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ (Γ΄ Γυμνασίου)
ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΟΙ
ΣΤΟΧΟΙ
Προγράμματος
παρέμβασης
ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΟΙ ΣΤΟΧΟΙ
Χρονοδιάγραμμα
πλαισίου εργασίας
Να κατανοεί το θέμα της
έκθεσης.
Να εξασκηθεί σε πιθανά θέματα
παραγωγής λόγου.
Στη Ν.Ε.Γλ. και
συμπληρωματικά στη
Ν.Ε.Λ.
1. Να διαβάζει το θέμα τρεις φορές και να
το επαναδιατυπώνει.
2. Να βρίσκει το στόχο του κειμένου που
θα γράψει.
3. Να βρίσκει τη δομή του κειμένου.
Νοε.: περιγραφή, επίδειξη,
εκτέλεση, εξάσκηση 1και 2
Δεκ.: περιγραφή, επίδειξη,
εκτέλεση, εξάσκηση 3.
Να λαμβάνει υπόψη του
τις συνθήκες που έχει
να αντιμετωπίσει.
1. Να προσδιορίζει το μέγεθος του
κειμένου.
2. Να ελέγχει το χρόνο που έχει.
Δεκ.: επίδειξη-εκτέλεση
Κατά τη διάρκεια των
γραπτών ασκήσεων στο
σχολείο: εξάσκηση
Να προετοιμάζει το
περιεχόμενο.
1. Να σημειώνει όποια ιδέα έχει.
2. Να τις τοποθετεί σε σειρά.
3. Να ελέγχει τη συμφωνία των ιδεών του
με το θέμα.
4. Να τις θέτει σε προτεραιότητα.
Ιαν.: περιγραφή, επίδειξη,
εκτέλεση, εξάσκηση 1και 2
Φεβρ.: περιγραφή,
επίδειξη, εκτέλεση,
εξάσκηση 3 και 4.
Να ελέγχει την
ανάπτυξη της
συγγραφής:
τη δομή της πρότασης,
τη δομή και συνοχή της
παραγράφου και της
πρότασης.
1. Να γράφει ολοκληρωμένες προτάσεις.
2. Να γράφει απλές, σύντομες προτάσεις.
3. Να συνδέει τις προτάσεις με
συνδέσμους και συνεκτικές λέξεις.
4. Να γράφει θεματική περίοδο, κυρίως
θέμα και κατακλείδα σε κάθε
παράγραφο.
5. Να συνδέει τις παραγράφους με
συνεκτικές λέξεις.
6. Να ελέγχει τη συμφωνία της
παραγράφου με το θέμα.
Μαρτ.: περιγραφή,
επίδειξη, εκτέλεση,
εξάσκηση 1και 2
Απρ.: περιγραφή,
επίδειξη, εκτέλεση,
εξάσκηση 3 και 4.
Μάιος.: περιγραφή,
επίδειξη, εκτέλεση,
εξάσκηση 5 και 6.
Να διορθώνει το γραπτό
του πριν την παράδοση.
Να διαβάζει το γραπτό και να διορθώνει:
1. την ορθογραφία
2. τη γραμματική και το συντακτικό
3. τη στίξη
Κατά τη διάρκεια των
γραπτών ασκήσεων στο
σχολείο.
Να βελτιώσει την
επίδοσή του στην
ορθογραφία και τα
σημεία στίξης.
Να ασκείται σε συχνα λάθη των γραπτών
του:
α. Να συμπληρώνει κενά
β. Να κάνει αντιστοιχίσεις
γ. Να επιλέγει το σωστό ή λάθος
Μετά από κάθε έκθεση
Να εμπλουτίσει το
λεξιλόγιο παραγωγής.
1. Να μελετά παραπλήσια με το θέμα
κείμενα και να απομονώνει το
σχετικό λεξιλόγιο σε λίστες.
2. Να χρησιμοποιεί λέξεις μέσα από
λίστες λέξεων.
Πριν από κάθε έκθεση
Κοτρότσου Χριστίνα Φιλόλογος ΠΕ02
Ενότητα 4
η
ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: _____________________
ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1
ΘΕΤΩ ΤΙΣ ΙΔΕΕΣ ΜΟΥ ΣΕ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ
ΘΕΜΑ: Να περιγράψετε το πρόγραμμα Ανταλλαγής Νέων στο οποίο συμμετείχατε.
Το πρόγραμμα πραγματοποιήθηκε στο Σάλτσμπουργκ της Αυστρίας την εβδομάδα πριν
από τις γιορτές των Χριστουγέννων του 2002 και διήρκεσε δέκα μέρες.
Τη δεύτερη μέρα ξεκίνησαν τα εργαστήρια. Αρχικά χωριστήκαμε σε ομάδες ανάλογα με
το εραστήριο που θα ήθελε να παρακολουθήσει ο κάθε μαθητής. Βασική προϋπόθεση ήταν να
υπάρχουν παιδιά και από τα δύο σχολεία σε κάθε ομάδα. Είχαμε να επιλέξουμε ανάμεσα σε
ένα εργαστήριο εφημερίδας, φωτογραφίας και κινηματογράφου. Οι εργασίες ξεκίνησαν.
Κάθε ομάδα επέλεξε ένα θέμα μετά από συζήτηση και ανέλαβε να το παρουσιάσει στις
υπόλοιπες. Στο εργαστήριο της εφημερίδας θα παρουσίαζαν τα γεγονότα του προγράμματος με
συνεντέυξεις και άρθρα. Οι φωτογράφοι θα μας παρουσίαζαν εικόνες από τα παλιά και τα
καινούρια κτήρια της πόλης. Οι «κινηματογραφιστές» θα παρουσίαζαν μια θλιβερή ιστορία
αγάπης.
Την τελευταία μέρα πραγματοποιήθηκαν οι παρουσιάσεις των εργασιών. Ακολούθησαν
συζητήσεις για τις εμπειρίες και τις απόψεις όλων των μαθητών. Τέλος, οργανώθηκε ένα
αποχαιρετιστήριο πάρτυ στην αίθουσα εκδηλώσεων του σχολικού τους κτηρίου.
Ήταν μια κουραστική, αλλά πραγματικά ενδιαφέρουσα εμπειρία.
Φτάσαμε στην πόλη νωρίς το πρωί της πρώτης μέρας. Στο αεροδρόμιο μας υποδέχτηκε
όλη η αυστριακή μαθητική ομάδα με την οποία συνεργαζόμασταν. Μας συνόδευσαν στο χώρο
φιλοξενίας μας και μας ενημέρωσαν για το πρόγραμμα των ημερών που θα ακολουθούσαν.
Μετά από λίγη ξεκούραση έστησαν για χάρη μας ένα πάρτυ υποδοχής.
Παράλληλα με την εργασία που ήταν καθημερινή και πολύωρη κάναμε επισκέψεις σε
διάφορα αξιοθέατα της πόλης και σε χώρους ψυχαγωγίας. Μάλιστα, την πρωτελευταία μέρα
επισκεφτήκαμε τη Βιέννη.
Κοτρότσου Χριστίνα Φιλόλογος ΠΕ02
Ενότητα 4
η
ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: _____________________
ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2
ΘΕΤΩ ΤΙΣ ΙΔΕΕΣ ΜΟΥ ΣΕ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ
ΘΕΜΑ: Να περιγράψετε το πρόγραμμα Ανταλλαγής Νέων στο οποίο συμμετείχατε.
Να περιγράψετε το πρόγραμμα Ανταλλαγής Νέων στο οποίο συμμετείχατε.
Το πρόγραμμα πραγματοποιήθηκε στο Σάλτσμπουργκ της Αυστρίας την εβδομάδα πριν
από τις γιορτές των Χριστουγέννων του 2002 και διήρκεσε δέκα μέρες.
Φτάσαμε στην πόλη νωρίς το πρωί της πρώτης μέρας. Στο αεροδρόμιο μας υποδέχτηκε
όλη η αυστριακή μαθητική ομάδα με την οποία συνεργαζόμασταν. Μας συνόδευσαν στο χώρο
φιλοξενίας μας και μας ενημέρωσαν για το πρόγραμμα των ημερών που θα ακολουθούσαν.
Μετά από λίγη ξεκούραση έστησαν για χάρη μας ένα πάρτυ υποδοχής.
Τη δεύτερη μέρα ξεκίνησαν τα εργαστήρια. Αρχικά χωριστήκαμε σε ομάδες ανάλογα με
το εραστήριο που θα ήθελε να παρακολουθήσει ο κάθε μαθητής. Βασική προϋπόθεση ήταν να
υπάρχουν παιδιά και από τα δύο σχολεία σε κάθε ομάδα. Είχαμε να επιλέξουμε ανάμεσα σε
ένα εργαστήριο εφημερίδας, φωτογραφίας και κινηματογράφου. Οι εργασίες ξεκίνησαν.
Κάθε ομάδα επέλεξε ένα θέμα μετά από συζήτηση και ανέλαβε να το παρουσιάσει στις
υπόλοιπες. Στο εργαστήριο της εφημερίδας θα παρουσίαζαν τα γεγονότα του προγράμματος με
συνεντέυξεις και άρθρα. Οι φωτογράφοι θα μας παρουσίαζαν εικόνες από τα παλιά και τα
καινούρια κτήρια της πόλης. Οι «κινηματογραφιστές» θα παρουσίαζαν μια θλιβερή ιστορία
αγάπης.
Παράλληλα με την εργασία που ήταν καθημερινή και πολύωρη κάναμε επισκέψεις σε
διάφορα αξιοθέατα της πόλης και σε χώρους ψυχαγωγίας. Μάλιστα, την πρωτελευταία μέρα
επισκεφτήκαμε τη Βιέννη.
Την τελευταία μέρα πραγματοποιήθηκαν οι παρουσιάσεις των εργασιών. Ακολούθησαν
συζητήσεις για τις εμπειρίες και τις απόψεις όλων των μαθητών. Τέλος, οργανώθηκε ένα
αποχαιρετιστήριο πάρτυ στην αίθουσα εκδηλώσεων του σχολικού τους κτηρίου.
Ήταν μια κουραστική, αλλά πραγματικά ενδιαφέρουσα εμπειρία.
Κοτρότσου Χριστίνα Φιλόλογος ΠΕ02
Ενότητα 4
η
ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: _____________________
ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 3
ΘΕΤΩ ΤΙΣ ΙΔΕΕΣ ΜΟΥ ΣΕ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ
Βήματα – Ερωτήσεις
Θέλω να ενημερώσω τον αναγνώστη για τα βασικά στοιχεία του προγράμματος:
1. «Πού έγινε;»
2. «Πότε έγινε;»
3. «πόση διάρκεια είχε;»
Θέλω να ενημερώσω τον αναγνώστη για τις λεπτομέρειες του προγράμματος ανά ημέρα από
την αρχή ως το τέλος:
4. Πότε και πού φτάσαμε;
5. Ποιοι μας περίμεναν εκεί;
6. Πού μείναμε;
7. Ποιο ήταν το πρόγραμμα της δεύτερης, της τρίτης ημέρας κτλ.
8. Τι άλλο κάναμε;
9. Πώς τελείωσε το πρόγραμμα;
10.Πώς μου φάνηκε;
Κοτρότσου Χριστίνα Φιλόλογος ΠΕ02
Ενότητα 4
η
ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: _____________________
ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 4
ΘΕΤΩ ΤΙΣ ΙΔΕΕΣ ΜΟΥ ΣΕ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ
ΘΕΜΑ: Ετοιμάστε ένα κείμενο στο οποίο θα παρουσιάζετε το σχολείο και τη χώρα σας
και θα εξηγείτε τους λόγους για τους οποίους επιθυμείτε τη συνεργασία μαζί τους.
Αποφασίστε τι είδους κείμενο θα γράψετε (επιστολή, e-mail κ.λ.π.) και αξιοποιήστε για
το σκοπό αυτό στοιχεία από τα κείμενα της ενότητας.
1. Τι μου ζητάει το θέμα να παρουσιάσω πρώτο;
Α. τη χώρα
Β. το σχολείο
Γ. τους λόγους για τη συνεργασία
2. Στην παρουσίαση του σχολείου ποια πληροφορία θα προηγηθεί ως πιο σημαντική;
Α. Πού βρίσκεται
Β. Ποιοι είναι οι εσωτερικοί χώροι του κτηρίου
3. Τοποθέτησε τις παρακάτω ιδέες με σειρά προτεραιότητας (1- 7) από την πιο
σημαντική (1) ώς την πιο ασήμαντη (7).
Το σχολείο μας:
Ο εσωτερικός χώρος: Πολλές και μεγάλες αίθουσες διδασκαλίας
Εργαστήρια πληροφορικής, φυσικών επιστημών, βιβλιοθήκη, γραφεία καθηγητών
Το 2ο
γυμνάσιο Σύρου
(4) Ο εξωτερικός χώρος: Γήπεδο μπάσκετ, βόλευ, ποδοσφαίρου, σκάμμα, τσιμεντένιες
κερκίδες, καντίνα
Στην πρωτεύουσα του νησιού, την Ερμούπολη.
Η χώρα μας:
Η ελληνική γλώσσα: Μια από τις αρχαιότερες της Ευρώπης.
Το αλφάβητό της διαφέρει πολύ από τα άλλα ευρωπαϊκά.
Βασικοί τομείς της οικονομίας είναι ο τουρισμός, το εμπόριο, η γεωργία.
Η ελληνική παράδοση: πλούσια. Ποικίλει από τόπο σε τόπο.
Πολλά και διαφορετικά ήθη και έθιμα, χοροί, ενδυμασία.
Κάτοικοι: περίπου 10.000.000.
Βρίσκεται στο άκρο των Βαλκανίων
Σύνορα: Αλβανία, τη Βουλγαρία, τα Σκόπια, την Τουρκία, βρέχεται από τη Μεσόγειο
θάλασσα
(2) Πρωτεύουσα: η Αθήνα.
Κοτρότσου Χριστίνα Φιλόλογος ΠΕ02
Τοπία: Έχει πολλές φυσικές ομορφιές.
Κυριαρχούν τα θαλασσινά τοπία.
Πολλά και ψηλά όρη.
Η ελληνική διατροφή: Πλούσια σε φρέσκα φρούτα και λαχανικά, σε δημητριακά, λάδι και
ψάρι. Μεσογειακή δίαιτα.
Οι λόγοι συνεργασίας:
Να ανταλλάξουμε περιγραφές για τον τρόπο εργασίας στο σχολείο. Γενική εικόνα σχολικών
ημερών, εβδομάδων, μαθημάτων.
Σκοπός: Να εντοπίσουμε ομοιότητες και διαφορές ανάμεσα στους Ευρωπαίους μαθητές.
Να ανταλλάξουμε περιγραφές για το περιβάλλον που ζούμε (την πόλη)
(1) Στα πλαίσια του μαθήματος της γλώσσας. Στην ενότητα «Ενωμένη Ευρώπη και Ευρωπαίοι
πολίτες»
Να ανταλλάξουμε περιγραφές για το πώς περνάμε τον ελεύθερο χρόνο
Κοτρότσου Χριστίνα Φιλόλογος ΠΕ02
Ενότητα 5
η
ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: _____________________
ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1
ΣΥΝΔΕΩ ΤΙΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΜΟΥ
ΜΑΘΗΤΗΣ γ΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
Με τη λέξη ειρήνη δημιουργούνται οι επιστήμες, τα γράμματα, ο πολιτισμός ενός κράτους και
ακόμα πάει καλά ένα κράτος. Οι άντρες δε θα έλεγα ασκούνε το επάγγελμα του πολεμιστή και
ασκούν το επάγγελμα γεωργού ή βιοτέχνη κ.λ.π. ...
ΜΑΘΗΤΗΣ γ΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
Κλείνουν τα σχολεία και έρχεται το καλοκαιράκι θα πάω με τους φίλους μια εκδρομούλα σε
κανένα νησάκι. Σχεδιάζουμε να πάμε στη Ρόδο, να θαυμάσουμε τα μαγαζιά τα λιμάνια κ.λ.π. θα
ήθελα να γίνει στην πραγματικότητα αυτό το ταξίδι.
ΜΑΘΗΤΗΣ α΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
Όλα τα επαγγέλματα έχουν ένα ενδιαφέρον κι αυτό που έχω επιλέξει έχει κάτι ξεχωριστό.
Εγώ ονειρεύομαι να γίνω πολιτικός μηχανικός.
Άρχισα να θέλω να γίνω πολιτικός μηχανικός από τότε που άρχισαν να μου αρέσουν τα
μαθηματικά. Δεν πρέπει να ξέρεις μαθηματικά και φυσική και χημεία. Του χρόνου που θ’ αρχίσω
αυτά τα μαθήματα θα προσπαθήσω να είμαι από τους πρώτους. Θέλω να γίνω πολιτικός
μηχανικός για δύο μόνο λόγους:
Α) γιατί μου αρέσει
Β) γιατί στη δουλειά του μπαμπά μου χρειάζονται έναν πολιτικό μηχανικό.
ΜΑΘΗΤΗΣ α΄ ΛΥΚΕΙΟΥ
Καλός πολίτης θεωρούνταν αυτός που ήταν ψυχικά και πνευματικά καλλιεργημένος, δηλαδή
αυτός που έκανε υπεύθυνα τα καθήκοντά του αλλά ωστόσο και συμμετείχε στα κοινά.
ΜΑΘΗΤΗΣ γ΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
ΘΕΜΑ: Είναι απαραίτητη η γνώση μιας ή και δύο ξένων γλωσσών στο σύγχρονο νέο;
...Στον κόσμο μας δεν υπάρχει μόνο η ελληνική γλώσσα. Σε διάφορα μέρη του κόσμου μιλούν
διάφορες γλώσσες. Η Ελλάδα βρίσκεται στο σημείο που η Ευρώπη ενώνεται με την Ασία. Είναι
πέρασμα από τη μια Ήπειρο στην άλλη. Πολλοί λαοί επισκέπτονται τη χώρα μας. Πρέπει να
μπορούμε να επικοινωνήσουμε μαζί τους. Ελληνικά δε γνωρίζουν πολλοί. Αγγλικά και Ισπανικά,
Γερμανικά, Γαλλικά μιλούν πολλοί άνθρωποι σε πολλές χώρες. Είναι καλό να μαθαίνει ο
Έλληνας αυτές τις γλώσσες. Θα μπορεί να επικοινωνεί με άλλους λαούς...
Κοτρότσου Χριστίνα Φιλόλογος ΠΕ02
Ενότητα 5
η
ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: _____________________
ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2
ΣΥΝΔΕΩ ΤΙΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΜΟΥ
Παρατηρείς κάποιο πρόβλημα στις παρακάτω προτάσεις;
1. Μελέτησε πολλές ώρες το μάθημά του. Δεν τα κατάφερε στο διαγώνισμα.
2. Έφυγε νωρίς, γύρισε αργά.
3. Στον Παρνασσό χιόνιζε ασταμάτητα. Ο Πέτρος δε σταμάτησε να κάνει σκι.
4. Η μπριζόλα κάηκε. Την ξέχασε στο φούρνο.
5. Πολλοί άνθρωποι ξέρουν, η ειρήνη δεν αποκαθίσταται μια και καλή για πάντα.
Σκέφτονται όλα όσα πρέπει να γίνουν να στεριώσει να μην ξαναγυρίσει ο πόλεμος.
6. Σε καιρούς ειρήνης τόσο οι πολιτείες όσο και τα άτομα είναι πιο καλοπροαίρετοι ο ένας
για τον άλλο δουλεύοντας καλύπτουν τις ανάγκες τους.
Η πρόταση δεν είναι ξεκάθαρη.
Στον Παρνασσό χιόνιζε ασταμάτητα. Πώς ο Πέτρος δε σταμάτησε να κάνει σκι;
Άρα, έπρεπε να γράψω: Στον Παρνασσό χιόνιζε ασταμάτητα, αλλά ο Πέτρος δε
σταμάτησε να κάνει σκι;
Γιατί η μπριζόλα κάηκε; Γιατί την ξέχασε στο φούρνο.
Άρα, Η μπριζόλα κάηκε, γιατί την ξέχασε στο φούρνο.
Λέξεις που συνδέουν προτάσεις
και είτε...είτε αλλά όταν επειδή Για να ώστε ότι αν δηλαδή
ούτε...ούτε ή όμως μόλις γιατί πως
ωστόσο ενώ
αν και όποτε
ενώ μέχρι
Γι’ αυτό Ακόμα Για παράδειγμα Πρώτον Αρχικά
Επομένως Επίσης Δεύτερον Στη συνέχεια
Λοιπόν Επιπλέον Τρίτον
άρα
Κοτρότσου Χριστίνα Φιλόλογος ΠΕ02
Ενότητα 5
η
ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: _____________________
ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 3
ΣΥΝΔΕΩ ΤΙΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΜΟΥ
1. Αντιστοίχισε τις προτάσεις της στήλης Α με τις προτάσεις της στήλης Β:
Α Β
Ξεχώρισε το άχρηστο γυαλί από το πλαστικό ωστόσο είχε πολύ καλή
αντοχή,
Είχε διαβάσει καλά, αν ήμουν πιλότος
Ήταν ηλικιωμένος, και πέταξε τα σκουπίδια
στους κατάλληλους κάδους.
Θα ταξίδευα σε πολλά μέρη του κόσμου. αλλά είχε άγχος για τις
εξετάσεις.
2. Συμπλήρωσε τα κενά με μία λέξη από τον πίνακα:
_______ έφυγες, ήρθε ο Παναγιώτης.
Δεν ξέρω τί να κάνω, _________ τον ξεχάσω.
Με κοίταξε επικριτικά, ________ έσπασα το ποτήρι.
____ ήμουν πιλότος, θα ταξίδευα σε πολλά μέρη του κόσμου.
Μου είπε ____ θ’ αργήσει.
____ έκανε κανείς ραδιουργίες ____ πετύχαινε τον είχαν για έξυπνο.
μόλις
και
επειδή
ότι
αν
για να
αν
Κοτρότσου Χριστίνα Φιλόλογος ΠΕ02
Ενότητα 5
η
ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: _____________________
ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 4
ΣΥΝΔΕΩ ΤΙΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΜΟΥ
ΘΕΜΑ: Ενδιαφέρεσαι να εργαστείς ως εθελοντής σε μια άλλη χώρα και θέλεις να ζητήσεις
πληροφορίες από τη Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς. Γράψε ένα ηλεκτρονικό γράμμα.
ΑΣΚΗΣΗ 1: Κύκλωσε πέντε λέξεις που συνδέουν προτάσεις στο παρακάτω κείμενο.
Αξιότιμοι Κύριοι,
Λέγομαι Νίκος Πρίντεζης και κατοικώ μόνιμα στη Σύρο. Είμαι 17 ετών. Φέτος τελειώνω το
σχολείο. Πριν λίγο καιρό έτυχε να διαβάσω ένα φυλλάδιο της Γραμματείας Νέας Γενιάς σχετικά
με το «Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Νεολαία». Δε σας κρύβω ότι ενθουσιάστηκα με την ιδέα να
εργαστώ σε μια άλλη χώρα, έστω και εθελοντικά. Θα ήθελα, λοιπόν, να σας ζητήσω κάποιες
πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα.
Αν αποφασίσω να γίνω εθελοντής, είμαι υποχρεωμένος να εργαστώ σε όποια χώρα και σε
όποια δράση μου υποδείξετε ή έχω το δικαίωμα επιλογής του προγράμματος που επιθυμώ να
κάνω;
Στην απόφασή μου σημαντικό ρόλο θα παίξει το είδος και οι συνθήκες της εργασίας που θα με
καλέσετε να κάνω. Θα ήθελα να μου δώσετε κάποια παραδείγματα σχετικά με το είδος της
δουλειάς που θα κάνω, τις γνώσεις που απαιτούνται να έχω, τις ώρες που θα εργάζομαι
καθημερινά και το χώρο.
Τα έξοδα των εισιτηρίων για το ταξίδι προς τη χώρα και την επιστροφή από αυτή προσφέρονται
από τη Γενική Γραμματεία ή οφείλω εγώ να τα πληρώσω;
Με προβληματίζει, ακόμα, το θέμα της διαμονής και της διατροφής. Το σπίτι θα κανονιστεί από
εσάς ή είμαι υποχρεωμένος από μόνος μου να ψάξω, όταν φτάσω στη χώρα; Επιβαρύνομαι
προσωπικά τα έξοδα της διατροφής μου ή υπάρχει κάποιο είδος εστίας, όπου θα μπορώ να
τρώω, όπως γίνεται με τους φοιτητές;
Ένα από τα βασικά προβλήματα που σκέφτομαι ότι θα αντιμετωπίσω είναι αυτό της
επικοινωνίας. Ως τώρα έχω κάνει μόνο μαθήματα αγγλικών. Επομένως, σε όποια άλλη χώρα
Κοτρότσου Χριστίνα Φιλόλογος ΠΕ02
εκτός της Αγγλίας εργαστώ δε θα γνωρίζω τη γλώσσα. Το πρόγραμμα προσφέρει κάποια
μαθήματα γλώσσας, ώστε να μπορέσω να επικοινωνήσω με τους ανθρώπους;
Επίσης, θα υπάρχει κάποιος άνθρωπος στην άλλη χώρα να με υποδεχτεί, όταν φτάσω και να
μου δώσει οδηγίες για τις πρώτες μέρες;
Σε περίπτωση που συμβεί κάτι στο χώρο της εργασίας ή κάτι αναπάντεχο στην Ελλάδα και
πρέπει να επιστρέψω θα είμαι σε θέση να εγκαταλείψω τη χώρα χωρίς κάποια σοβαρή
συνέπεια;
Σας ευχαριστώ πολύ που διαβάσατε το ηλεκτρονικό μου μήνυμα. Περιμένω τις απαντήσεις σας
στα ερωτήματά μου.
Με εκτίμηση
ΑΣΚΗΣΗ 2: Φτιάξε περιόδους με τις παρακάτω λέξεις:
όμως, μέχρι, δηλαδή, επιπλέον, επομένως
π.χ. Στη σημερινή εποχή δε γίνονται τόσοι πόλεμοι όσοι παλιότερα. Όμως, κάποια κράτη δεν
παύουν να προκαλούν πολέμους και να αλληλοσκοτώνονται.
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
Κοτρότσου Χριστίνα Φιλόλογος ΠΕ02
Παρέμβαση στην παραγωγή γραπτού λόγου (Γ΄ Γυμνασίου)
ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΟΣ ΣΤΟΧΟΣ: Να συνδέει τις προτάσεις με συνδέσμους και συνεκτικές
λέξεις.
Υλικό: Κείμενα παλαιών εκθέσεων των μαθητών, φύλλα εργασίας με ασκήσεις
Σχεδιασμός - Φάσεις:
(1ο
μάθημα)
1. Δίνω παραδείγματα από σύντομες (διορθωμένες ορθογραφικά) εκθέσεις, για να βρει το
πρόβλημα.
2. Δίνω παραδείγματα από προτάσεις, για να βρει το πρόβλημα. Επιδεικνύω τη στρατηγική.
(μελέτη στο σπίτι)
3. Παρουσιάζω μια λίστα με συνδέσμους και άλλες λέξεις (μελέτη στο σπίτι)
(2ο
μάθημα)
4. Να συνδέσει προτάσεις
5. Να συνδέσει προτάσεις σε κείμενο. Κείμενο 4 τ.ε. σελ. 51 Να κυκλώσεις πέντε λέξεις που
συνδέουν προτάσεις στο κείμενο.
Τελική αξιολόγηση:
Τα βήματα ήταν πολλά, για να διδαχτούν σε δύο μαθήματα. Έτσι έγιναν τρία μαθήματα.
1ο
μάθημα: Εργαστήκαμε στο «φύλλο εργασίας 1». Αρχικά δεν εντόπισε από μόνος του
προβλήματα στις εκθέσεις. Διαβάσαμε ένα ένα τα κείμενα μαζί και μετά από καθοδηγητικές
ερωτήσεις κατέληξε στο συμπέρασμα ότι λείπουν λέξεις που θα έκαναν πιο κατανοητό το
περιεχόμενο.
2ο
μάθημα: Διαβάστηκαν τα προηγούμενα κείμενα διορθωμένα και εργαστήκαμε στο «φύλλο
εργασίας 2». Τα τρία τελαυταία παραδείγματα δόθηκαν ως άσκηση στο σπίτι.
3ο
μάθημα: Στην άσκηση του σπιτιού τα πήγε καλά. Δυσκολεύτηκε στη συμπλήρωση των κενών
με λέξεις από τον πίνακα. Δεν του είναι εύκολο να εντοπίσει τους συνδέσμους και να κατανοήσει
τις σχέσεις των προτάσεων. Χρειάζεται πολύ περισσότερη εξάσκηση, για να εμπεδώσει τη
γνώση.
Κοτρότσου Χριστίνα Φιλόλογος ΠΕ02
Τομείς στους οποίους ο μαθητής σημείωσε βελτίωση τη φετινή χρονιά, αλλά χρειάζεται στήριξη
και την επόμενη χρονιά είναι:
ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ (Γ΄ Γυμνασίου)
ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΟΙ
ΣΤΟΧΟΙ
Προγράμματος
παρέμβασης
ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΟΙ ΣΤΟΧΟΙ
ΤΕΛΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΜΕΤΡΙΑ ΚΑΛΑ
ΠΟΛΥ
ΚΑΛΑ
Να κατανοεί το θέμα της
έκθεσης.
Να εξασκηθεί σε πιθανά θέματα
παραγωγής λόγου.
3.√
1.√
2.√
1. Να διαβάζει το θέμα τρεις φορές και να
το επαναδιατυπώνει.
2. Να βρίσκει το στόχο του κειμένου που θα
γράψει.
3. Να βρίσκει τη δομή του κειμένου.
Να λαμβάνει υπόψη του
τις συνθήκες που έχει
να αντιμετωπίσει.
1. Να προσδιορίζει το μέγεθος του
κειμένου.
2. Να ελέγχει το χρόνο που έχει.
1.√
2.√
Να προετοιμάζει το
περιεχόμενο.
1. Να σημειώνει όποια ιδέα έχει.
2. Να τις τοποθετεί σε σειρά.
3. Να ελέγχει τη συμφωνία των ιδεών του
με το θέμα.
4. Να τις θέτει σε προτεραιότητα.
2.√
4.√
1.√
3.√
Να ελέγχει την
ανάπτυξη της
συγγραφής:
τη δομή της πρότασης,
τη δομή και συνοχή της
παραγράφου και της
πρότασης.
1. Να ελέγχει αν οι προτάσεις είναι ελλιπείς.
2. Να γράφει απλές, σύντομες προτάσεις.
3. Να συνδέει τις προτάσεις με συνδέσμους
και συνεκτικές λέξεις.
4. Να γράφει θεματική περίοδο, κυρίως
θέμα και κατακλείδα σε κάθε
παράγραφο.
5. Να συνδέει τις παραγράφους με
συνεκτικές λέξεις.
6. Να ελέγχει τη συμφωνία της
παραγράφου με το θέμα.
1.√
3.√
4.√
5.√
6.√
2.√
Να διορθώνει το γραπτό
του πριν την παράδοση.
Να διαβάζει το γραπτό και να διορθώνει:
1. την ορθογραφία
2. τη γραμματική και το συντακτικό
3. τη στίξη
2.√
3.√
1.√
Να βελτιώσει την
επίδοσή του στην
ορθογραφία και τα
σημεία στίξης.
Να ασκείται σε συχνα λάθη των γραπτών
του:
α. Να συμπληρώνει κενά
β. Να κάνει αντιστοιχίσεις
γ. Να επιλέγει το σωστό ή λάθος
√
Να εμπλουτίσει το
λεξιλόγιο παραγωγής.
1. Να μελετά παραπλήσια με το θέμα
κείμενα και να απομονώνει το
σχετικό λεξιλόγιο σε λίστες.
2. Να χρησιμοποιεί λέξεις μέσα από
λίστες λέξεων.
1.√
2. √
Κοτρότσου Χριστίνα Φιλόλογος ΠΕ02
Στις εκθέσεις του ως το τέλος της χρονιάς έπαψε να είναι εκτός θέματος, μπόρεσε να
ελέγξει το χρόνο σύνταξης μιας έκθεσης, όχι, όμως και το μέγεθός της.
Άρχισε να καταγράφει σύντομα τις ιδέες του πριν τη συγγραφή. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα
να βελτιωθεί σε μικρό βαθμό η έκφραση, να εμπλουτιστεί το περιεχόμενο του κειμένου του. Δεν
κατάφερε, αν και προσπάθησε, να τοποθετεί τις ιδέες του σε λογική σειρά και σε προτεραιότητα
πριν τη συγγραφή, ώστε να αποφεύγει τα νοηματικά λάθη στην ανάπτυξη του θέματος. Έχανε
πολύ χρόνο σε αυτή τη διεργασία. Χρειάζεται εξάσκηση
Οι προτάσεις έγιναν απλές και σύντομες. Συνέχισε να παραλείπει βασικά στοιχεία της
πρότασης. Δεν υπήρξε χρόνος για τη βελτίωση της δομής και της συνοχής της παραγράφου.
Άρχισε να ελέγχει τα γραπτά του κείμενα στο τέλος της συγγραφής και να κάνει
υποτυπώδεις διορθώσεις, ιδιαίτερα στην ορθογραφία. Χρειάζεται περισσότερη μελέτη στη στίξη.
Γενικά, η βελτίωσή του ήταν αργή, πολλές φορές απογοητευτική. Δεν ήταν συνεπής στη
μελέτη του σπιτιού και καθώς το πρόγραμμα ήταν απαιτητικό, τα βήματα δεν εμπεδώνονταν
σωστά. Στο τελευταίο τρίμηνο, αν και αργά, ο μαθητής άρχισε να κατανοεί τη σημασία της
εκπλήρωσης των υπόχρεώσεων του. Στο μάθημα της Νέας Ελληνικής Γλώσσας τον κέρδισε η
χρήση του Η/Υ και του διαδικτύου, που είχε σκοπό τη συγκέντρωση και την επεξεργασία
πληροφοριακού υλικού
Κοτρότσου Χριστίνα Φιλόλογος ΠΕ02
Ενότητα 3η
«Είμαστε όλοι ίδιοι. Είμαστε όλοι διαφορετικοί.» ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: _____________________
Όνομα-Επώνυμο: _________________
Παραγωγή λόγου:
ΘΕΜΑ 1ο
: Γράψε μία παράγραφο για καθένα από τα παρακάτω ερωτήματα:
1. Έχουν αντιμετωπίσει κάποτε εσένα ή κάποιον γνωστό σου με ρατσιστική
συμπεριφορά; Πότε; Ποιο ήταν το θέμα;
2. Πώς αντέδρασες εσύ ή ο γνωστός σου τη συγκεκριμένη στιγμή;
3. Πιστεύεις ότι αντέδρασες σωστά και αποτελεσματικά ή ότι έπρεπε να είχες
αντιδράσει εσύ ή ο γνωστός σου διαφορετικά; Γιατί;
Μην ξεχάσεις!!!! Έγινε
Να διαβάσεις το θέμα τρεις φορές και να το
επαναδιατυπώσεις.
Να βρεις το στόχο του κειμένου που θα γράψεις.
Να προσδιορίσεις το μέγεθος του κειμένου.
Να ελέγξεις το χρόνο που έχεις.
Να σημειώσεις όποια ιδέα έχεις.
Να τις τοποθετήσεις σε σειρά.
Να χρησιμοποιήσεις λέξεις μέσα από τις λίστες
λέξεων.
Να ξαναδιαβάσεις το γραπτό σου και να ελέγξεις:
Α. την ορθογραφία, Β. Τη γραμματική και το
συντακτικό.

More Related Content

What's hot

Φύλλο Εργασίας Δομημένης Μορφής Στην Ιλιάδα του Ομήρου– Β Γυμνασίου Ραψωδία ...
Φύλλο Εργασίας Δομημένης Μορφής Στην Ιλιάδα του Ομήρου– Β Γυμνασίου Ραψωδία ...Φύλλο Εργασίας Δομημένης Μορφής Στην Ιλιάδα του Ομήρου– Β Γυμνασίου Ραψωδία ...
Φύλλο Εργασίας Δομημένης Μορφής Στην Ιλιάδα του Ομήρου– Β Γυμνασίου Ραψωδία ...
mvourtsian
 
Γλώσσα Δ΄ Eπαναληπτικό στην 6η Ενότητα: ΄΄Ιστορίες παιδιών΄΄
Γλώσσα Δ΄ Eπαναληπτικό στην 6η Ενότητα: ΄΄Ιστορίες παιδιών΄΄Γλώσσα Δ΄ Eπαναληπτικό στην 6η Ενότητα: ΄΄Ιστορίες παιδιών΄΄
Γλώσσα Δ΄ Eπαναληπτικό στην 6η Ενότητα: ΄΄Ιστορίες παιδιών΄΄
Χρήστος Χαρμπής
 
2η ενότητα α 26-108
2η ενότητα α 26-1082η ενότητα α 26-108
2η ενότητα α 26-108
Maria Michali
 
αόριστος β΄πίνακας
αόριστος β΄πίνακαςαόριστος β΄πίνακας
αόριστος β΄πίνακαςcgialopsos
 
Το απαρέμφατο ειδικό-τελικό, ταυτοπροσωπία -ετεροπροσωπία (θεωρία-ασκήσεις) Α...
Το απαρέμφατο ειδικό-τελικό, ταυτοπροσωπία -ετεροπροσωπία (θεωρία-ασκήσεις) Α...Το απαρέμφατο ειδικό-τελικό, ταυτοπροσωπία -ετεροπροσωπία (θεωρία-ασκήσεις) Α...
Το απαρέμφατο ειδικό-τελικό, ταυτοπροσωπία -ετεροπροσωπία (θεωρία-ασκήσεις) Α...
mvourtsian
 
Aσύνδετο σχήμα, παρατακτική, υποτακτική σύνδεση
Aσύνδετο σχήμα, παρατακτική, υποτακτική σύνδεσηAσύνδετο σχήμα, παρατακτική, υποτακτική σύνδεση
Aσύνδετο σχήμα, παρατακτική, υποτακτική σύνδεση
Georgia Dimitropoulou
 
Γλώσσα Δ΄. Επανάληψη 6ης Ενότητας: ΄΄Ιστορίες παιδιών΄΄
Γλώσσα Δ΄. Επανάληψη 6ης Ενότητας: ΄΄Ιστορίες παιδιών΄΄Γλώσσα Δ΄. Επανάληψη 6ης Ενότητας: ΄΄Ιστορίες παιδιών΄΄
Γλώσσα Δ΄. Επανάληψη 6ης Ενότητας: ΄΄Ιστορίες παιδιών΄΄
Χρήστος Χαρμπής
 
γ΄κλιση ουσιαστικων-Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
γ΄κλιση ουσιαστικων-Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥγ΄κλιση ουσιαστικων-Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
γ΄κλιση ουσιαστικων-Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
emathites
 
ΔΟΜΗΜΕΝΗΣ ΜΟΡΦΗΣ ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ,ΤΑΞΗ Α΄...
ΔΟΜΗΜΕΝΗΣ ΜΟΡΦΗΣ ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ,ΤΑΞΗ Α΄...ΔΟΜΗΜΕΝΗΣ ΜΟΡΦΗΣ ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ,ΤΑΞΗ Α΄...
ΔΟΜΗΜΕΝΗΣ ΜΟΡΦΗΣ ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ,ΤΑΞΗ Α΄...
ΕΥΗ ΚΑΡΟΥΝΙΑ
 
πειραμα για την Τεχνολογία Γ' γυμνασίου
πειραμα για την Τεχνολογία Γ' γυμνασίου πειραμα για την Τεχνολογία Γ' γυμνασίου
πειραμα για την Τεχνολογία Γ' γυμνασίου
ssuser4772b1
 
ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ - ΤΕΛΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ
ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ - ΤΕΛΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ - ΤΕΛΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ
ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ - ΤΕΛΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑGeorgia Sofi
 
Γλώσσα ΣΤ΄. Σύντομη επανάληψη 4ης ενότητας: ΄΄Διατροφή΄΄
Γλώσσα ΣΤ΄. Σύντομη επανάληψη 4ης ενότητας: ΄΄Διατροφή΄΄Γλώσσα ΣΤ΄. Σύντομη επανάληψη 4ης ενότητας: ΄΄Διατροφή΄΄
Γλώσσα ΣΤ΄. Σύντομη επανάληψη 4ης ενότητας: ΄΄Διατροφή΄΄
Χρήστος Χαρμπής
 
Θελω να πα στην ξενιτιά
Θελω να πα στην ξενιτιάΘελω να πα στην ξενιτιά
Θελω να πα στην ξενιτιά
Evangelia Patera
 
Λεξιλογικός πίνακας "πίνω". Ενότητα 6 Αρχαίων Α΄ Γυμνασίου
Λεξιλογικός πίνακας "πίνω". Ενότητα 6 Αρχαίων Α΄ ΓυμνασίουΛεξιλογικός πίνακας "πίνω". Ενότητα 6 Αρχαίων Α΄ Γυμνασίου
Λεξιλογικός πίνακας "πίνω". Ενότητα 6 Αρχαίων Α΄ Γυμνασίου
Τσατσούρης Χρήστος, Γυμνάσιο Μαγούλας Δυτικής Αττικής
 
ασκήσεις γ κλίσης αρχαία
ασκήσεις γ κλίσης αρχαίαασκήσεις γ κλίσης αρχαία
ασκήσεις γ κλίσης αρχαίαΑ Χ
 
Μαθηματικά Ε΄ - Επανάληψη 1ης Ενότητας, κεφ. 1 - 6
Μαθηματικά Ε΄ - Επανάληψη 1ης Ενότητας, κεφ. 1 - 6Μαθηματικά Ε΄ - Επανάληψη 1ης Ενότητας, κεφ. 1 - 6
Μαθηματικά Ε΄ - Επανάληψη 1ης Ενότητας, κεφ. 1 - 6
Χρήστος Χαρμπής
 
ΜΕΤΟΧΗ - ΑΠΑΡΕΜΦΑΤΟ ΚΑΤΑΛΗΞΕΙΣ
ΜΕΤΟΧΗ - ΑΠΑΡΕΜΦΑΤΟ ΚΑΤΑΛΗΞΕΙΣΜΕΤΟΧΗ - ΑΠΑΡΕΜΦΑΤΟ ΚΑΤΑΛΗΞΕΙΣ
ΜΕΤΟΧΗ - ΑΠΑΡΕΜΦΑΤΟ ΚΑΤΑΛΗΞΕΙΣGeorgia Sofi
 
ερωτησεισ γεωγραφιασ β κεφαλαιου
ερωτησεισ γεωγραφιασ β κεφαλαιουερωτησεισ γεωγραφιασ β κεφαλαιου
ερωτησεισ γεωγραφιασ β κεφαλαιουtvagelis96
 
7 ερωτησεις και απαντησεις
7 ερωτησεις και απαντησεις7 ερωτησεις και απαντησεις
7 ερωτησεις και απαντησεις
Dimitra Stefani
 

What's hot (20)

Φύλλο Εργασίας Δομημένης Μορφής Στην Ιλιάδα του Ομήρου– Β Γυμνασίου Ραψωδία ...
Φύλλο Εργασίας Δομημένης Μορφής Στην Ιλιάδα του Ομήρου– Β Γυμνασίου Ραψωδία ...Φύλλο Εργασίας Δομημένης Μορφής Στην Ιλιάδα του Ομήρου– Β Γυμνασίου Ραψωδία ...
Φύλλο Εργασίας Δομημένης Μορφής Στην Ιλιάδα του Ομήρου– Β Γυμνασίου Ραψωδία ...
 
Γλώσσα Δ΄ Eπαναληπτικό στην 6η Ενότητα: ΄΄Ιστορίες παιδιών΄΄
Γλώσσα Δ΄ Eπαναληπτικό στην 6η Ενότητα: ΄΄Ιστορίες παιδιών΄΄Γλώσσα Δ΄ Eπαναληπτικό στην 6η Ενότητα: ΄΄Ιστορίες παιδιών΄΄
Γλώσσα Δ΄ Eπαναληπτικό στην 6η Ενότητα: ΄΄Ιστορίες παιδιών΄΄
 
2η ενότητα α 26-108
2η ενότητα α 26-1082η ενότητα α 26-108
2η ενότητα α 26-108
 
αόριστος β΄πίνακας
αόριστος β΄πίνακαςαόριστος β΄πίνακας
αόριστος β΄πίνακας
 
Το απαρέμφατο ειδικό-τελικό, ταυτοπροσωπία -ετεροπροσωπία (θεωρία-ασκήσεις) Α...
Το απαρέμφατο ειδικό-τελικό, ταυτοπροσωπία -ετεροπροσωπία (θεωρία-ασκήσεις) Α...Το απαρέμφατο ειδικό-τελικό, ταυτοπροσωπία -ετεροπροσωπία (θεωρία-ασκήσεις) Α...
Το απαρέμφατο ειδικό-τελικό, ταυτοπροσωπία -ετεροπροσωπία (θεωρία-ασκήσεις) Α...
 
Aσύνδετο σχήμα, παρατακτική, υποτακτική σύνδεση
Aσύνδετο σχήμα, παρατακτική, υποτακτική σύνδεσηAσύνδετο σχήμα, παρατακτική, υποτακτική σύνδεση
Aσύνδετο σχήμα, παρατακτική, υποτακτική σύνδεση
 
Γλώσσα Δ΄. Επανάληψη 6ης Ενότητας: ΄΄Ιστορίες παιδιών΄΄
Γλώσσα Δ΄. Επανάληψη 6ης Ενότητας: ΄΄Ιστορίες παιδιών΄΄Γλώσσα Δ΄. Επανάληψη 6ης Ενότητας: ΄΄Ιστορίες παιδιών΄΄
Γλώσσα Δ΄. Επανάληψη 6ης Ενότητας: ΄΄Ιστορίες παιδιών΄΄
 
γ΄κλιση ουσιαστικων-Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
γ΄κλιση ουσιαστικων-Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥγ΄κλιση ουσιαστικων-Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
γ΄κλιση ουσιαστικων-Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
 
ΔΟΜΗΜΕΝΗΣ ΜΟΡΦΗΣ ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ,ΤΑΞΗ Α΄...
ΔΟΜΗΜΕΝΗΣ ΜΟΡΦΗΣ ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ,ΤΑΞΗ Α΄...ΔΟΜΗΜΕΝΗΣ ΜΟΡΦΗΣ ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ,ΤΑΞΗ Α΄...
ΔΟΜΗΜΕΝΗΣ ΜΟΡΦΗΣ ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ,ΤΑΞΗ Α΄...
 
πειραμα για την Τεχνολογία Γ' γυμνασίου
πειραμα για την Τεχνολογία Γ' γυμνασίου πειραμα για την Τεχνολογία Γ' γυμνασίου
πειραμα για την Τεχνολογία Γ' γυμνασίου
 
ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ - ΤΕΛΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ
ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ - ΤΕΛΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ - ΤΕΛΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ
ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ - ΤΕΛΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ
 
Λεξιλογικός πίνακας "λέγω". 2η ενότητα Αρχαίων Β΄ Γυμνασίου
Λεξιλογικός πίνακας "λέγω". 2η ενότητα Αρχαίων Β΄ ΓυμνασίουΛεξιλογικός πίνακας "λέγω". 2η ενότητα Αρχαίων Β΄ Γυμνασίου
Λεξιλογικός πίνακας "λέγω". 2η ενότητα Αρχαίων Β΄ Γυμνασίου
 
Γλώσσα ΣΤ΄. Σύντομη επανάληψη 4ης ενότητας: ΄΄Διατροφή΄΄
Γλώσσα ΣΤ΄. Σύντομη επανάληψη 4ης ενότητας: ΄΄Διατροφή΄΄Γλώσσα ΣΤ΄. Σύντομη επανάληψη 4ης ενότητας: ΄΄Διατροφή΄΄
Γλώσσα ΣΤ΄. Σύντομη επανάληψη 4ης ενότητας: ΄΄Διατροφή΄΄
 
Θελω να πα στην ξενιτιά
Θελω να πα στην ξενιτιάΘελω να πα στην ξενιτιά
Θελω να πα στην ξενιτιά
 
Λεξιλογικός πίνακας "πίνω". Ενότητα 6 Αρχαίων Α΄ Γυμνασίου
Λεξιλογικός πίνακας "πίνω". Ενότητα 6 Αρχαίων Α΄ ΓυμνασίουΛεξιλογικός πίνακας "πίνω". Ενότητα 6 Αρχαίων Α΄ Γυμνασίου
Λεξιλογικός πίνακας "πίνω". Ενότητα 6 Αρχαίων Α΄ Γυμνασίου
 
ασκήσεις γ κλίσης αρχαία
ασκήσεις γ κλίσης αρχαίαασκήσεις γ κλίσης αρχαία
ασκήσεις γ κλίσης αρχαία
 
Μαθηματικά Ε΄ - Επανάληψη 1ης Ενότητας, κεφ. 1 - 6
Μαθηματικά Ε΄ - Επανάληψη 1ης Ενότητας, κεφ. 1 - 6Μαθηματικά Ε΄ - Επανάληψη 1ης Ενότητας, κεφ. 1 - 6
Μαθηματικά Ε΄ - Επανάληψη 1ης Ενότητας, κεφ. 1 - 6
 
ΜΕΤΟΧΗ - ΑΠΑΡΕΜΦΑΤΟ ΚΑΤΑΛΗΞΕΙΣ
ΜΕΤΟΧΗ - ΑΠΑΡΕΜΦΑΤΟ ΚΑΤΑΛΗΞΕΙΣΜΕΤΟΧΗ - ΑΠΑΡΕΜΦΑΤΟ ΚΑΤΑΛΗΞΕΙΣ
ΜΕΤΟΧΗ - ΑΠΑΡΕΜΦΑΤΟ ΚΑΤΑΛΗΞΕΙΣ
 
ερωτησεισ γεωγραφιασ β κεφαλαιου
ερωτησεισ γεωγραφιασ β κεφαλαιουερωτησεισ γεωγραφιασ β κεφαλαιου
ερωτησεισ γεωγραφιασ β κεφαλαιου
 
7 ερωτησεις και απαντησεις
7 ερωτησεις και απαντησεις7 ερωτησεις και απαντησεις
7 ερωτησεις και απαντησεις
 

Viewers also liked

Kazantzakis publications berlin (gr)
Kazantzakis publications  berlin (gr)Kazantzakis publications  berlin (gr)
Kazantzakis publications berlin (gr)Ελένη Ξ
 
αιγός ποταμοί
αιγός ποταμοίαιγός ποταμοί
αιγός ποταμοίΕλένη Ξ
 
Μελοποιημένη Ελληνική Ποίηση
Μελοποιημένη Ελληνική ΠοίησηΜελοποιημένη Ελληνική Ποίηση
Μελοποιημένη Ελληνική Ποίησηkalliopibek
 
Μελοποιημένη ποίηση
Μελοποιημένη ποίησηΜελοποιημένη ποίηση
Μελοποιημένη ποίηση
KATERINA NANNOU
 
Μελοποιημένη ποίηση - Στάσεις ζωής, Λογοτεχνία Γ΄ Γυμνασίου, Υπεύθυνη καθηγήτ...
Μελοποιημένη ποίηση - Στάσεις ζωής, Λογοτεχνία Γ΄ Γυμνασίου, Υπεύθυνη καθηγήτ...Μελοποιημένη ποίηση - Στάσεις ζωής, Λογοτεχνία Γ΄ Γυμνασίου, Υπεύθυνη καθηγήτ...
Μελοποιημένη ποίηση - Στάσεις ζωής, Λογοτεχνία Γ΄ Γυμνασίου, Υπεύθυνη καθηγήτ...Εύα Ζαρκογιάννη
 
εργασια για ποιηση
εργασια για ποιησηεργασια για ποιηση
εργασια για ποιησηΕλένη Ξ
 
ΜΕΛΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΠΟΙΗΣΗ-Dr.Κουδούνα Μαίρη
ΜΕΛΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΠΟΙΗΣΗ-Dr.Κουδούνα ΜαίρηΜΕΛΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΠΟΙΗΣΗ-Dr.Κουδούνα Μαίρη
ΜΕΛΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΠΟΙΗΣΗ-Dr.Κουδούνα ΜαίρηMel Zot
 
"Τα κόκκινα λουστρίνια" Λογοτεχνία Α Γυμνασίου
"Τα κόκκινα λουστρίνια"  Λογοτεχνία Α Γυμνασίου"Τα κόκκινα λουστρίνια"  Λογοτεχνία Α Γυμνασίου
"Τα κόκκινα λουστρίνια" Λογοτεχνία Α Γυμνασίου
4ο Γυμνασιο αγιων αναργυρων
 

Viewers also liked (8)

Kazantzakis publications berlin (gr)
Kazantzakis publications  berlin (gr)Kazantzakis publications  berlin (gr)
Kazantzakis publications berlin (gr)
 
αιγός ποταμοί
αιγός ποταμοίαιγός ποταμοί
αιγός ποταμοί
 
Μελοποιημένη Ελληνική Ποίηση
Μελοποιημένη Ελληνική ΠοίησηΜελοποιημένη Ελληνική Ποίηση
Μελοποιημένη Ελληνική Ποίηση
 
Μελοποιημένη ποίηση
Μελοποιημένη ποίησηΜελοποιημένη ποίηση
Μελοποιημένη ποίηση
 
Μελοποιημένη ποίηση - Στάσεις ζωής, Λογοτεχνία Γ΄ Γυμνασίου, Υπεύθυνη καθηγήτ...
Μελοποιημένη ποίηση - Στάσεις ζωής, Λογοτεχνία Γ΄ Γυμνασίου, Υπεύθυνη καθηγήτ...Μελοποιημένη ποίηση - Στάσεις ζωής, Λογοτεχνία Γ΄ Γυμνασίου, Υπεύθυνη καθηγήτ...
Μελοποιημένη ποίηση - Στάσεις ζωής, Λογοτεχνία Γ΄ Γυμνασίου, Υπεύθυνη καθηγήτ...
 
εργασια για ποιηση
εργασια για ποιησηεργασια για ποιηση
εργασια για ποιηση
 
ΜΕΛΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΠΟΙΗΣΗ-Dr.Κουδούνα Μαίρη
ΜΕΛΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΠΟΙΗΣΗ-Dr.Κουδούνα ΜαίρηΜΕΛΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΠΟΙΗΣΗ-Dr.Κουδούνα Μαίρη
ΜΕΛΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΠΟΙΗΣΗ-Dr.Κουδούνα Μαίρη
 
"Τα κόκκινα λουστρίνια" Λογοτεχνία Α Γυμνασίου
"Τα κόκκινα λουστρίνια"  Λογοτεχνία Α Γυμνασίου"Τα κόκκινα λουστρίνια"  Λογοτεχνία Α Γυμνασίου
"Τα κόκκινα λουστρίνια" Λογοτεχνία Α Γυμνασίου
 

Similar to Parag.gr.logou fulla ergasias (2)

01. Γεωγραφία Στ' τάξης - Κεφάλαιο 2: Οι πόλοι, ο Ισημερινός, οι παράλληλοι ...
01. Γεωγραφία Στ' τάξης - Κεφάλαιο 2: Οι πόλοι, ο Ισημερινός, οι παράλληλοι ...01. Γεωγραφία Στ' τάξης - Κεφάλαιο 2: Οι πόλοι, ο Ισημερινός, οι παράλληλοι ...
01. Γεωγραφία Στ' τάξης - Κεφάλαιο 2: Οι πόλοι, ο Ισημερινός, οι παράλληλοι ...
Petros Michailidis
 
ΣΕΝΑΡΙΟ Ε-Ε
ΣΕΝΑΡΙΟ Ε-ΕΣΕΝΑΡΙΟ Ε-Ε
ΣΕΝΑΡΙΟ Ε-Εmono030156
 
Ενδυναμώνοντας την Παιδαγωγική Αυτονομία των Εκπαιδευτικών.pptx
Ενδυναμώνοντας την Παιδαγωγική Αυτονομία των Εκπαιδευτικών.pptxΕνδυναμώνοντας την Παιδαγωγική Αυτονομία των Εκπαιδευτικών.pptx
Ενδυναμώνοντας την Παιδαγωγική Αυτονομία των Εκπαιδευτικών.pptx
Andriana Emmanouilidi
 
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ-ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ-ΡΙΤΣΟΣ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ-ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ-ΡΙΤΣΟΣΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ-ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ-ΡΙΤΣΟΣ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ-ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ-ΡΙΤΣΟΣ
Dimitra Stagia
 
νεοελληνικη γλώσσα γ΄ τάξη, ομόηχα
νεοελληνικη γλώσσα γ΄ τάξη, ομόηχανεοελληνικη γλώσσα γ΄ τάξη, ομόηχα
νεοελληνικη γλώσσα γ΄ τάξη, ομόηχαakoureli
 
σεναριο τριτησ παρεμβασησ
σεναριο τριτησ παρεμβασησσεναριο τριτησ παρεμβασησ
σεναριο τριτησ παρεμβασησpankatrisiosi
 
σεναριο πρωτησ παρεμβασησ
σεναριο πρωτησ παρεμβασησσεναριο πρωτησ παρεμβασησ
σεναριο πρωτησ παρεμβασησandreoutonia
 
σεναριο πρωτησ παρεμβασησ
σεναριο πρωτησ παρεμβασησσεναριο πρωτησ παρεμβασησ
σεναριο πρωτησ παρεμβασησmtzoumaneka
 
β΄γυμνασίου αρχαία γλώσσα14β
β΄γυμνασίου αρχαία γλώσσα14ββ΄γυμνασίου αρχαία γλώσσα14β
β΄γυμνασίου αρχαία γλώσσα14βkse30lykeio
 
β΄γυμνασίου αρχαία γλώσσα14β
β΄γυμνασίου αρχαία γλώσσα14ββ΄γυμνασίου αρχαία γλώσσα14β
β΄γυμνασίου αρχαία γλώσσα14βkse30lykeio
 
Έκθεση Δραστηριοτήτων της Επίσκεψης του 3/Θέσιου Ειδικού Δημοτικού Σχολείου Κ...
Έκθεση Δραστηριοτήτων της Επίσκεψης του 3/Θέσιου Ειδικού Δημοτικού Σχολείου Κ...Έκθεση Δραστηριοτήτων της Επίσκεψης του 3/Θέσιου Ειδικού Δημοτικού Σχολείου Κ...
Έκθεση Δραστηριοτήτων της Επίσκεψης του 3/Θέσιου Ειδικού Δημοτικού Σχολείου Κ...
Ομάδα Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων ΠΔΕΔΕ European Projects Team *
 
σενάριο θερμοπύλες δ.
σενάριο θερμοπύλες δ.σενάριο θερμοπύλες δ.
σενάριο θερμοπύλες δ.nikos3701
 
εκπαιδευτικο σεναριο μελετησ_τα_ζωα
εκπαιδευτικο σεναριο μελετησ_τα_ζωαεκπαιδευτικο σεναριο μελετησ_τα_ζωα
εκπαιδευτικο σεναριο μελετησ_τα_ζωαGeorgia Palapela
 
Σενάριο σε "Ειρήνη - Πόλεμος" - Guernica
Σενάριο σε "Ειρήνη - Πόλεμος" - GuernicaΣενάριο σε "Ειρήνη - Πόλεμος" - Guernica
Σενάριο σε "Ειρήνη - Πόλεμος" - Guernica
Floretta Sykiwti
 
ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ ΚΩΣΤΑΣ 1ο ΓΕΛ ΧΟΡΤΙΑΤΗ.,σεναριο ν.λογοτεχνιασ β΄λυκειου
ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ ΚΩΣΤΑΣ 1ο ΓΕΛ ΧΟΡΤΙΑΤΗ.,σεναριο ν.λογοτεχνιασ β΄λυκειουΑΓΓΕΛΑΚΗΣ ΚΩΣΤΑΣ 1ο ΓΕΛ ΧΟΡΤΙΑΤΗ.,σεναριο ν.λογοτεχνιασ β΄λυκειου
ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ ΚΩΣΤΑΣ 1ο ΓΕΛ ΧΟΡΤΙΑΤΗ.,σεναριο ν.λογοτεχνιασ β΄λυκειουftero
 
σενάριο δημοτικά τραγούδια
σενάριο δημοτικά τραγούδιασενάριο δημοτικά τραγούδια
σενάριο δημοτικά τραγούδιαnikos3701
 
3η Διεθνική Συνάντηση των εταίρων στην Πολωνία - Αναφορά
3η Διεθνική Συνάντηση των εταίρων στην Πολωνία - Αναφορά3η Διεθνική Συνάντηση των εταίρων στην Πολωνία - Αναφορά
3η Διεθνική Συνάντηση των εταίρων στην Πολωνία - Αναφορά
ntinakatirtzi
 
Mobility italy
Mobility italyMobility italy
Mobility italygvlachos
 
01. Γεωγραφία Στ' τάξης - Κεφάλαιο 19: Γλώσσες και θρησκείες - Φύλλο σεναρίου
01. Γεωγραφία Στ' τάξης - Κεφάλαιο 19: Γλώσσες και θρησκείες - Φύλλο σεναρίου01. Γεωγραφία Στ' τάξης - Κεφάλαιο 19: Γλώσσες και θρησκείες - Φύλλο σεναρίου
01. Γεωγραφία Στ' τάξης - Κεφάλαιο 19: Γλώσσες και θρησκείες - Φύλλο σεναρίου
Petros Michailidis
 

Similar to Parag.gr.logou fulla ergasias (2) (20)

01. Γεωγραφία Στ' τάξης - Κεφάλαιο 2: Οι πόλοι, ο Ισημερινός, οι παράλληλοι ...
01. Γεωγραφία Στ' τάξης - Κεφάλαιο 2: Οι πόλοι, ο Ισημερινός, οι παράλληλοι ...01. Γεωγραφία Στ' τάξης - Κεφάλαιο 2: Οι πόλοι, ο Ισημερινός, οι παράλληλοι ...
01. Γεωγραφία Στ' τάξης - Κεφάλαιο 2: Οι πόλοι, ο Ισημερινός, οι παράλληλοι ...
 
ΣΕΝΑΡΙΟ Ε-Ε
ΣΕΝΑΡΙΟ Ε-ΕΣΕΝΑΡΙΟ Ε-Ε
ΣΕΝΑΡΙΟ Ε-Ε
 
Ενδυναμώνοντας την Παιδαγωγική Αυτονομία των Εκπαιδευτικών.pptx
Ενδυναμώνοντας την Παιδαγωγική Αυτονομία των Εκπαιδευτικών.pptxΕνδυναμώνοντας την Παιδαγωγική Αυτονομία των Εκπαιδευτικών.pptx
Ενδυναμώνοντας την Παιδαγωγική Αυτονομία των Εκπαιδευτικών.pptx
 
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ-ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ-ΡΙΤΣΟΣ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ-ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ-ΡΙΤΣΟΣΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ-ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ-ΡΙΤΣΟΣ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ-ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ-ΡΙΤΣΟΣ
 
αξιολόγηση σχεδίων δράσης 13 12
αξιολόγηση σχεδίων δράσης 13 12αξιολόγηση σχεδίων δράσης 13 12
αξιολόγηση σχεδίων δράσης 13 12
 
νεοελληνικη γλώσσα γ΄ τάξη, ομόηχα
νεοελληνικη γλώσσα γ΄ τάξη, ομόηχανεοελληνικη γλώσσα γ΄ τάξη, ομόηχα
νεοελληνικη γλώσσα γ΄ τάξη, ομόηχα
 
σεναριο τριτησ παρεμβασησ
σεναριο τριτησ παρεμβασησσεναριο τριτησ παρεμβασησ
σεναριο τριτησ παρεμβασησ
 
σεναριο πρωτησ παρεμβασησ
σεναριο πρωτησ παρεμβασησσεναριο πρωτησ παρεμβασησ
σεναριο πρωτησ παρεμβασησ
 
σεναριο πρωτησ παρεμβασησ
σεναριο πρωτησ παρεμβασησσεναριο πρωτησ παρεμβασησ
σεναριο πρωτησ παρεμβασησ
 
β΄γυμνασίου αρχαία γλώσσα14β
β΄γυμνασίου αρχαία γλώσσα14ββ΄γυμνασίου αρχαία γλώσσα14β
β΄γυμνασίου αρχαία γλώσσα14β
 
β΄γυμνασίου αρχαία γλώσσα14β
β΄γυμνασίου αρχαία γλώσσα14ββ΄γυμνασίου αρχαία γλώσσα14β
β΄γυμνασίου αρχαία γλώσσα14β
 
Έκθεση Δραστηριοτήτων της Επίσκεψης του 3/Θέσιου Ειδικού Δημοτικού Σχολείου Κ...
Έκθεση Δραστηριοτήτων της Επίσκεψης του 3/Θέσιου Ειδικού Δημοτικού Σχολείου Κ...Έκθεση Δραστηριοτήτων της Επίσκεψης του 3/Θέσιου Ειδικού Δημοτικού Σχολείου Κ...
Έκθεση Δραστηριοτήτων της Επίσκεψης του 3/Θέσιου Ειδικού Δημοτικού Σχολείου Κ...
 
σενάριο θερμοπύλες δ.
σενάριο θερμοπύλες δ.σενάριο θερμοπύλες δ.
σενάριο θερμοπύλες δ.
 
εκπαιδευτικο σεναριο μελετησ_τα_ζωα
εκπαιδευτικο σεναριο μελετησ_τα_ζωαεκπαιδευτικο σεναριο μελετησ_τα_ζωα
εκπαιδευτικο σεναριο μελετησ_τα_ζωα
 
Σενάριο σε "Ειρήνη - Πόλεμος" - Guernica
Σενάριο σε "Ειρήνη - Πόλεμος" - GuernicaΣενάριο σε "Ειρήνη - Πόλεμος" - Guernica
Σενάριο σε "Ειρήνη - Πόλεμος" - Guernica
 
ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ ΚΩΣΤΑΣ 1ο ΓΕΛ ΧΟΡΤΙΑΤΗ.,σεναριο ν.λογοτεχνιασ β΄λυκειου
ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ ΚΩΣΤΑΣ 1ο ΓΕΛ ΧΟΡΤΙΑΤΗ.,σεναριο ν.λογοτεχνιασ β΄λυκειουΑΓΓΕΛΑΚΗΣ ΚΩΣΤΑΣ 1ο ΓΕΛ ΧΟΡΤΙΑΤΗ.,σεναριο ν.λογοτεχνιασ β΄λυκειου
ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ ΚΩΣΤΑΣ 1ο ΓΕΛ ΧΟΡΤΙΑΤΗ.,σεναριο ν.λογοτεχνιασ β΄λυκειου
 
σενάριο δημοτικά τραγούδια
σενάριο δημοτικά τραγούδιασενάριο δημοτικά τραγούδια
σενάριο δημοτικά τραγούδια
 
3η Διεθνική Συνάντηση των εταίρων στην Πολωνία - Αναφορά
3η Διεθνική Συνάντηση των εταίρων στην Πολωνία - Αναφορά3η Διεθνική Συνάντηση των εταίρων στην Πολωνία - Αναφορά
3η Διεθνική Συνάντηση των εταίρων στην Πολωνία - Αναφορά
 
Mobility italy
Mobility italyMobility italy
Mobility italy
 
01. Γεωγραφία Στ' τάξης - Κεφάλαιο 19: Γλώσσες και θρησκείες - Φύλλο σεναρίου
01. Γεωγραφία Στ' τάξης - Κεφάλαιο 19: Γλώσσες και θρησκείες - Φύλλο σεναρίου01. Γεωγραφία Στ' τάξης - Κεφάλαιο 19: Γλώσσες και θρησκείες - Φύλλο σεναρίου
01. Γεωγραφία Στ' τάξης - Κεφάλαιο 19: Γλώσσες και θρησκείες - Φύλλο σεναρίου
 

More from Ελένη Ξ

Parag.gr.logou aksiolog.gr.ekfrasns (1)
Parag.gr.logou aksiolog.gr.ekfrasns (1)Parag.gr.logou aksiolog.gr.ekfrasns (1)
Parag.gr.logou aksiolog.gr.ekfrasns (1)
Ελένη Ξ
 
40o ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ-ΣΠΑΡΤΗ
40o ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ-ΣΠΑΡΤΗ40o ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ-ΣΠΑΡΤΗ
40o ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ-ΣΠΑΡΤΗΕλένη Ξ
 
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ_ΚΥΡΙΟΥ_ΑΝΑΚΑΛΥΨΕΙΣ_ΙΣΤΟΡΙΑ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ_ΚΥΡΙΟΥ_ΑΝΑΚΑΛΥΨΕΙΣ_ΙΣΤΟΡΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ_ΚΥΡΙΟΥ_ΑΝΑΚΑΛΥΨΕΙΣ_ΙΣΤΟΡΙΑ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ_ΚΥΡΙΟΥ_ΑΝΑΚΑΛΥΨΕΙΣ_ΙΣΤΟΡΙΑ Ελένη Ξ
 
Gynaikes ston polemo emprhsmos
Gynaikes ston polemo emprhsmosGynaikes ston polemo emprhsmos
Gynaikes ston polemo emprhsmosΕλένη Ξ
 
ανθρώπινα δικαιώματα
ανθρώπινα δικαιώματαανθρώπινα δικαιώματα
ανθρώπινα δικαιώματαΕλένη Ξ
 
Megaron
MegaronMegaron
Megaron
Ελένη Ξ
 
2nd xmas flyer 2012
2nd xmas flyer 20122nd xmas flyer 2012
2nd xmas flyer 2012
Ελένη Ξ
 
διαφοροποιημενη διδασκαλια παντελιαδου
διαφοροποιημενη διδασκαλια παντελιαδουδιαφοροποιημενη διδασκαλια παντελιαδου
διαφοροποιημενη διδασκαλια παντελιαδου
Ελένη Ξ
 
18. καβαφησ καισαριων
18. καβαφησ καισαριων18. καβαφησ καισαριων
18. καβαφησ καισαριωνΕλένη Ξ
 
1. λογοτεχνια στη δευτεροβαθμια
1. λογοτεχνια στη δευτεροβαθμια 1. λογοτεχνια στη δευτεροβαθμια
1. λογοτεχνια στη δευτεροβαθμια Ελένη Ξ
 
μανώλης στεργιούλης, σοφοκλεουσ αντιγονη, στ. 18 38. δειγματική διδασκαλία, κ...
μανώλης στεργιούλης, σοφοκλεουσ αντιγονη, στ. 18 38. δειγματική διδασκαλία, κ...μανώλης στεργιούλης, σοφοκλεουσ αντιγονη, στ. 18 38. δειγματική διδασκαλία, κ...
μανώλης στεργιούλης, σοφοκλεουσ αντιγονη, στ. 18 38. δειγματική διδασκαλία, κ...Ελένη Ξ
 
Μανώλης Στεργιούλης, Σοφοκλεους Αντιγονη, στ. 20 32. δειγματική διδασκαλία, κ...
Μανώλης Στεργιούλης, Σοφοκλεους Αντιγονη, στ. 20 32. δειγματική διδασκαλία, κ...Μανώλης Στεργιούλης, Σοφοκλεους Αντιγονη, στ. 20 32. δειγματική διδασκαλία, κ...
Μανώλης Στεργιούλης, Σοφοκλεους Αντιγονη, στ. 20 32. δειγματική διδασκαλία, κ...Ελένη Ξ
 
μανώλης στεργιούλης, σοφοκλεους αντιγονη, στ. 20 32. δειγματική διδασκαλία, κ...
μανώλης στεργιούλης, σοφοκλεους αντιγονη, στ. 20 32. δειγματική διδασκαλία, κ...μανώλης στεργιούλης, σοφοκλεους αντιγονη, στ. 20 32. δειγματική διδασκαλία, κ...
μανώλης στεργιούλης, σοφοκλεους αντιγονη, στ. 20 32. δειγματική διδασκαλία, κ...Ελένη Ξ
 
πλούμιτσα χάρτης Mail
πλούμιτσα χάρτης Mailπλούμιτσα χάρτης Mail
πλούμιτσα χάρτης MailΕλένη Ξ
 
εξεταστεα υλη γ΄λυκειου 2012 13
εξεταστεα υλη γ΄λυκειου 2012 13εξεταστεα υλη γ΄λυκειου 2012 13
εξεταστεα υλη γ΄λυκειου 2012 13Ελένη Ξ
 
προς την άλωση
προς την άλωσηπρος την άλωση
προς την άλωσηΕλένη Ξ
 
πριν την άλωση
πριν την άλωσηπριν την άλωση
πριν την άλωσηΕλένη Ξ
 

More from Ελένη Ξ (20)

Parag.gr.logou aksiolog.gr.ekfrasns (1)
Parag.gr.logou aksiolog.gr.ekfrasns (1)Parag.gr.logou aksiolog.gr.ekfrasns (1)
Parag.gr.logou aksiolog.gr.ekfrasns (1)
 
40o ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ-ΣΠΑΡΤΗ
40o ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ-ΣΠΑΡΤΗ40o ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ-ΣΠΑΡΤΗ
40o ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ-ΣΠΑΡΤΗ
 
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ_ΚΥΡΙΟΥ_ΑΝΑΚΑΛΥΨΕΙΣ_ΙΣΤΟΡΙΑ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ_ΚΥΡΙΟΥ_ΑΝΑΚΑΛΥΨΕΙΣ_ΙΣΤΟΡΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ_ΚΥΡΙΟΥ_ΑΝΑΚΑΛΥΨΕΙΣ_ΙΣΤΟΡΙΑ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ_ΚΥΡΙΟΥ_ΑΝΑΚΑΛΥΨΕΙΣ_ΙΣΤΟΡΙΑ
 
ναυμαχίες
ναυμαχίεςναυμαχίες
ναυμαχίες
 
Gynaikes ston polemo emprhsmos
Gynaikes ston polemo emprhsmosGynaikes ston polemo emprhsmos
Gynaikes ston polemo emprhsmos
 
ρατσισμός
ρατσισμόςρατσισμός
ρατσισμός
 
ανθρώπινα δικαιώματα
ανθρώπινα δικαιώματαανθρώπινα δικαιώματα
ανθρώπινα δικαιώματα
 
Megaron
MegaronMegaron
Megaron
 
2nd xmas flyer 2012
2nd xmas flyer 20122nd xmas flyer 2012
2nd xmas flyer 2012
 
διαφοροποιημενη διδασκαλια παντελιαδου
διαφοροποιημενη διδασκαλια παντελιαδουδιαφοροποιημενη διδασκαλια παντελιαδου
διαφοροποιημενη διδασκαλια παντελιαδου
 
18. καβαφησ καισαριων
18. καβαφησ καισαριων18. καβαφησ καισαριων
18. καβαφησ καισαριων
 
1. λογοτεχνια στη δευτεροβαθμια
1. λογοτεχνια στη δευτεροβαθμια 1. λογοτεχνια στη δευτεροβαθμια
1. λογοτεχνια στη δευτεροβαθμια
 
μανώλης στεργιούλης, σοφοκλεουσ αντιγονη, στ. 18 38. δειγματική διδασκαλία, κ...
μανώλης στεργιούλης, σοφοκλεουσ αντιγονη, στ. 18 38. δειγματική διδασκαλία, κ...μανώλης στεργιούλης, σοφοκλεουσ αντιγονη, στ. 18 38. δειγματική διδασκαλία, κ...
μανώλης στεργιούλης, σοφοκλεουσ αντιγονη, στ. 18 38. δειγματική διδασκαλία, κ...
 
Μανώλης Στεργιούλης, Σοφοκλεους Αντιγονη, στ. 20 32. δειγματική διδασκαλία, κ...
Μανώλης Στεργιούλης, Σοφοκλεους Αντιγονη, στ. 20 32. δειγματική διδασκαλία, κ...Μανώλης Στεργιούλης, Σοφοκλεους Αντιγονη, στ. 20 32. δειγματική διδασκαλία, κ...
Μανώλης Στεργιούλης, Σοφοκλεους Αντιγονη, στ. 20 32. δειγματική διδασκαλία, κ...
 
μανώλης στεργιούλης, σοφοκλεους αντιγονη, στ. 20 32. δειγματική διδασκαλία, κ...
μανώλης στεργιούλης, σοφοκλεους αντιγονη, στ. 20 32. δειγματική διδασκαλία, κ...μανώλης στεργιούλης, σοφοκλεους αντιγονη, στ. 20 32. δειγματική διδασκαλία, κ...
μανώλης στεργιούλης, σοφοκλεους αντιγονη, στ. 20 32. δειγματική διδασκαλία, κ...
 
πλούμιτσα χάρτης Mail
πλούμιτσα χάρτης Mailπλούμιτσα χάρτης Mail
πλούμιτσα χάρτης Mail
 
εξεταστεα υλη γ΄λυκειου 2012 13
εξεταστεα υλη γ΄λυκειου 2012 13εξεταστεα υλη γ΄λυκειου 2012 13
εξεταστεα υλη γ΄λυκειου 2012 13
 
Anakalyceis
AnakalyceisAnakalyceis
Anakalyceis
 
προς την άλωση
προς την άλωσηπρος την άλωση
προς την άλωση
 
πριν την άλωση
πριν την άλωσηπριν την άλωση
πριν την άλωση
 

Recently uploaded

Όμιλος. Σχέδιο Δράσης. 56ο. Sxedio2023-24OmilosSEP-2F.docx
Όμιλος. Σχέδιο Δράσης. 56ο. Sxedio2023-24OmilosSEP-2F.docxΌμιλος. Σχέδιο Δράσης. 56ο. Sxedio2023-24OmilosSEP-2F.docx
Όμιλος. Σχέδιο Δράσης. 56ο. Sxedio2023-24OmilosSEP-2F.docx
Tassos Karampinis
 
ΕΓΚΥΚΛ.-ΠΑΡΑΛ.-ΣΤΗΡΙΞΗΣ-2024-25-ΨΒΣΕ46ΝΚΠΔ-1ΦΤ.pdf
ΕΓΚΥΚΛ.-ΠΑΡΑΛ.-ΣΤΗΡΙΞΗΣ-2024-25-ΨΒΣΕ46ΝΚΠΔ-1ΦΤ.pdfΕΓΚΥΚΛ.-ΠΑΡΑΛ.-ΣΤΗΡΙΞΗΣ-2024-25-ΨΒΣΕ46ΝΚΠΔ-1ΦΤ.pdf
ΕΓΚΥΚΛ.-ΠΑΡΑΛ.-ΣΤΗΡΙΞΗΣ-2024-25-ΨΒΣΕ46ΝΚΠΔ-1ΦΤ.pdf
2lykkomo
 
Outdoor and Environmental Education(1).pptx
Outdoor and Environmental Education(1).pptxOutdoor and Environmental Education(1).pptx
Outdoor and Environmental Education(1).pptx
eleni rizopoulou
 
Εργασία ΤΠΕ Οι 4 εποχές (ΚΑΛΥΨΩ ΜΥΡΤΩ).ppt
Εργασία ΤΠΕ Οι 4 εποχές (ΚΑΛΥΨΩ ΜΥΡΤΩ).pptΕργασία ΤΠΕ Οι 4 εποχές (ΚΑΛΥΨΩ ΜΥΡΤΩ).ppt
Εργασία ΤΠΕ Οι 4 εποχές (ΚΑΛΥΨΩ ΜΥΡΤΩ).ppt
nikzoit
 
SxedioDrasis2023-24ApologismosKainotomias-2F.docx
SxedioDrasis2023-24ApologismosKainotomias-2F.docxSxedioDrasis2023-24ApologismosKainotomias-2F.docx
SxedioDrasis2023-24ApologismosKainotomias-2F.docx
Tassos Karampinis
 
ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ_ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ-ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ 2024.pdf
ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ_ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ-ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ 2024.pdfΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ_ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ-ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ 2024.pdf
ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ_ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ-ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ 2024.pdf
athinadimi
 
Οι απαντήσεις στην Πληροφορική για τα ΓΕΛ
Οι απαντήσεις στην Πληροφορική για τα ΓΕΛΟι απαντήσεις στην Πληροφορική για τα ΓΕΛ
Οι απαντήσεις στην Πληροφορική για τα ΓΕΛ
Newsroom8
 
Σχέδιο Δράσης. Απολογισμός. SxedioDrasis2023-24ApologismosEikastikwn-2.docx
Σχέδιο Δράσης. Απολογισμός. SxedioDrasis2023-24ApologismosEikastikwn-2.docxΣχέδιο Δράσης. Απολογισμός. SxedioDrasis2023-24ApologismosEikastikwn-2.docx
Σχέδιο Δράσης. Απολογισμός. SxedioDrasis2023-24ApologismosEikastikwn-2.docx
Tassos Karampinis
 
Τα θέματα σε Δίκτυα Υπολογιστών για τα ΕΠΑΛ
Τα θέματα σε Δίκτυα Υπολογιστών για τα ΕΠΑΛΤα θέματα σε Δίκτυα Υπολογιστών για τα ΕΠΑΛ
Τα θέματα σε Δίκτυα Υπολογιστών για τα ΕΠΑΛ
Newsroom8
 
MÜNCHEN.pptx (2. Gymnasium Korinth - Klasse A1)
MÜNCHEN.pptx (2. Gymnasium Korinth - Klasse A1)MÜNCHEN.pptx (2. Gymnasium Korinth - Klasse A1)
MÜNCHEN.pptx (2. Gymnasium Korinth - Klasse A1)
vastsielou
 
Σχέδιο Δράσης - 56ο Γυμνάσιο ΑΘήνας. Sxedio2023-24OmilosEikastikwn.doc
Σχέδιο Δράσης - 56ο Γυμνάσιο ΑΘήνας. Sxedio2023-24OmilosEikastikwn.docΣχέδιο Δράσης - 56ο Γυμνάσιο ΑΘήνας. Sxedio2023-24OmilosEikastikwn.doc
Σχέδιο Δράσης - 56ο Γυμνάσιο ΑΘήνας. Sxedio2023-24OmilosEikastikwn.doc
Tassos Karampinis
 
Απαντήσεις Χημείας - ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ 2024.pdf
Απαντήσεις Χημείας - ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ 2024.pdfΑπαντήσεις Χημείας - ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ 2024.pdf
Απαντήσεις Χημείας - ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ 2024.pdf
athinadimi
 
Κοινωνικές και πολιτικές διαστάσεις της βιομηχανικής επανάστασης.ppt
Κοινωνικές και πολιτικές διαστάσεις της βιομηχανικής επανάστασης.pptΚοινωνικές και πολιτικές διαστάσεις της βιομηχανικής επανάστασης.ppt
Κοινωνικές και πολιτικές διαστάσεις της βιομηχανικής επανάστασης.ppt
Χρύσα Παπακωνσταντίνου
 
ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ_ΛΑΤΙΝΙΚΑ_ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ-2024.pdf
ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ_ΛΑΤΙΝΙΚΑ_ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ-2024.pdfΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ_ΛΑΤΙΝΙΚΑ_ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ-2024.pdf
ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ_ΛΑΤΙΝΙΚΑ_ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ-2024.pdf
athinadimi
 
PANELLINIES 2024 LATINIKA APANTISEIS.pdf
PANELLINIES 2024 LATINIKA APANTISEIS.pdfPANELLINIES 2024 LATINIKA APANTISEIS.pdf
PANELLINIES 2024 LATINIKA APANTISEIS.pdf
konstantinantountoum1
 
Απολογισμός Ομίλου Ρομποτικής - SxedioDrasis2023-24ApologismosRobotiki-F.docx
Απολογισμός Ομίλου Ρομποτικής - SxedioDrasis2023-24ApologismosRobotiki-F.docxΑπολογισμός Ομίλου Ρομποτικής - SxedioDrasis2023-24ApologismosRobotiki-F.docx
Απολογισμός Ομίλου Ρομποτικής - SxedioDrasis2023-24ApologismosRobotiki-F.docx
Tassos Karampinis
 
Απαντήσεις Μαθηματικών-Πανελλήνιες-2024-3.pdf
Απαντήσεις Μαθηματικών-Πανελλήνιες-2024-3.pdfΑπαντήσεις Μαθηματικών-Πανελλήνιες-2024-3.pdf
Απαντήσεις Μαθηματικών-Πανελλήνιες-2024-3.pdf
athinadimi
 
Εργασίες Οδύσσειας Α1, Κοργιαλένειο 1ο Γυμνάσιο Αργοστολίου, σχ. έτος 2023-24...
Εργασίες Οδύσσειας Α1, Κοργιαλένειο 1ο Γυμνάσιο Αργοστολίου, σχ. έτος 2023-24...Εργασίες Οδύσσειας Α1, Κοργιαλένειο 1ο Γυμνάσιο Αργοστολίου, σχ. έτος 2023-24...
Εργασίες Οδύσσειας Α1, Κοργιαλένειο 1ο Γυμνάσιο Αργοστολίου, σχ. έτος 2023-24...
Eugenia Kosmatou
 
Εξεταστέα ύλη Οικονομία (ΑΟΘ) ΕΠΑΛ 2023 - 2024
Εξεταστέα ύλη Οικονομία (ΑΟΘ) ΕΠΑΛ 2023 - 2024Εξεταστέα ύλη Οικονομία (ΑΟΘ) ΕΠΑΛ 2023 - 2024
Εξεταστέα ύλη Οικονομία (ΑΟΘ) ΕΠΑΛ 2023 - 2024
Panagiotis Prentzas
 
ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ_ΛΑΤΙΝΙΚΑ__ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ.pdf
ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ_ΛΑΤΙΝΙΚΑ__ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ.pdfΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ_ΛΑΤΙΝΙΚΑ__ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ.pdf
ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ_ΛΑΤΙΝΙΚΑ__ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ.pdf
athinadimi
 

Recently uploaded (20)

Όμιλος. Σχέδιο Δράσης. 56ο. Sxedio2023-24OmilosSEP-2F.docx
Όμιλος. Σχέδιο Δράσης. 56ο. Sxedio2023-24OmilosSEP-2F.docxΌμιλος. Σχέδιο Δράσης. 56ο. Sxedio2023-24OmilosSEP-2F.docx
Όμιλος. Σχέδιο Δράσης. 56ο. Sxedio2023-24OmilosSEP-2F.docx
 
ΕΓΚΥΚΛ.-ΠΑΡΑΛ.-ΣΤΗΡΙΞΗΣ-2024-25-ΨΒΣΕ46ΝΚΠΔ-1ΦΤ.pdf
ΕΓΚΥΚΛ.-ΠΑΡΑΛ.-ΣΤΗΡΙΞΗΣ-2024-25-ΨΒΣΕ46ΝΚΠΔ-1ΦΤ.pdfΕΓΚΥΚΛ.-ΠΑΡΑΛ.-ΣΤΗΡΙΞΗΣ-2024-25-ΨΒΣΕ46ΝΚΠΔ-1ΦΤ.pdf
ΕΓΚΥΚΛ.-ΠΑΡΑΛ.-ΣΤΗΡΙΞΗΣ-2024-25-ΨΒΣΕ46ΝΚΠΔ-1ΦΤ.pdf
 
Outdoor and Environmental Education(1).pptx
Outdoor and Environmental Education(1).pptxOutdoor and Environmental Education(1).pptx
Outdoor and Environmental Education(1).pptx
 
Εργασία ΤΠΕ Οι 4 εποχές (ΚΑΛΥΨΩ ΜΥΡΤΩ).ppt
Εργασία ΤΠΕ Οι 4 εποχές (ΚΑΛΥΨΩ ΜΥΡΤΩ).pptΕργασία ΤΠΕ Οι 4 εποχές (ΚΑΛΥΨΩ ΜΥΡΤΩ).ppt
Εργασία ΤΠΕ Οι 4 εποχές (ΚΑΛΥΨΩ ΜΥΡΤΩ).ppt
 
SxedioDrasis2023-24ApologismosKainotomias-2F.docx
SxedioDrasis2023-24ApologismosKainotomias-2F.docxSxedioDrasis2023-24ApologismosKainotomias-2F.docx
SxedioDrasis2023-24ApologismosKainotomias-2F.docx
 
ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ_ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ-ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ 2024.pdf
ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ_ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ-ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ 2024.pdfΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ_ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ-ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ 2024.pdf
ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ_ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ-ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ 2024.pdf
 
Οι απαντήσεις στην Πληροφορική για τα ΓΕΛ
Οι απαντήσεις στην Πληροφορική για τα ΓΕΛΟι απαντήσεις στην Πληροφορική για τα ΓΕΛ
Οι απαντήσεις στην Πληροφορική για τα ΓΕΛ
 
Σχέδιο Δράσης. Απολογισμός. SxedioDrasis2023-24ApologismosEikastikwn-2.docx
Σχέδιο Δράσης. Απολογισμός. SxedioDrasis2023-24ApologismosEikastikwn-2.docxΣχέδιο Δράσης. Απολογισμός. SxedioDrasis2023-24ApologismosEikastikwn-2.docx
Σχέδιο Δράσης. Απολογισμός. SxedioDrasis2023-24ApologismosEikastikwn-2.docx
 
Τα θέματα σε Δίκτυα Υπολογιστών για τα ΕΠΑΛ
Τα θέματα σε Δίκτυα Υπολογιστών για τα ΕΠΑΛΤα θέματα σε Δίκτυα Υπολογιστών για τα ΕΠΑΛ
Τα θέματα σε Δίκτυα Υπολογιστών για τα ΕΠΑΛ
 
MÜNCHEN.pptx (2. Gymnasium Korinth - Klasse A1)
MÜNCHEN.pptx (2. Gymnasium Korinth - Klasse A1)MÜNCHEN.pptx (2. Gymnasium Korinth - Klasse A1)
MÜNCHEN.pptx (2. Gymnasium Korinth - Klasse A1)
 
Σχέδιο Δράσης - 56ο Γυμνάσιο ΑΘήνας. Sxedio2023-24OmilosEikastikwn.doc
Σχέδιο Δράσης - 56ο Γυμνάσιο ΑΘήνας. Sxedio2023-24OmilosEikastikwn.docΣχέδιο Δράσης - 56ο Γυμνάσιο ΑΘήνας. Sxedio2023-24OmilosEikastikwn.doc
Σχέδιο Δράσης - 56ο Γυμνάσιο ΑΘήνας. Sxedio2023-24OmilosEikastikwn.doc
 
Απαντήσεις Χημείας - ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ 2024.pdf
Απαντήσεις Χημείας - ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ 2024.pdfΑπαντήσεις Χημείας - ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ 2024.pdf
Απαντήσεις Χημείας - ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ 2024.pdf
 
Κοινωνικές και πολιτικές διαστάσεις της βιομηχανικής επανάστασης.ppt
Κοινωνικές και πολιτικές διαστάσεις της βιομηχανικής επανάστασης.pptΚοινωνικές και πολιτικές διαστάσεις της βιομηχανικής επανάστασης.ppt
Κοινωνικές και πολιτικές διαστάσεις της βιομηχανικής επανάστασης.ppt
 
ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ_ΛΑΤΙΝΙΚΑ_ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ-2024.pdf
ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ_ΛΑΤΙΝΙΚΑ_ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ-2024.pdfΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ_ΛΑΤΙΝΙΚΑ_ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ-2024.pdf
ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ_ΛΑΤΙΝΙΚΑ_ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ-2024.pdf
 
PANELLINIES 2024 LATINIKA APANTISEIS.pdf
PANELLINIES 2024 LATINIKA APANTISEIS.pdfPANELLINIES 2024 LATINIKA APANTISEIS.pdf
PANELLINIES 2024 LATINIKA APANTISEIS.pdf
 
Απολογισμός Ομίλου Ρομποτικής - SxedioDrasis2023-24ApologismosRobotiki-F.docx
Απολογισμός Ομίλου Ρομποτικής - SxedioDrasis2023-24ApologismosRobotiki-F.docxΑπολογισμός Ομίλου Ρομποτικής - SxedioDrasis2023-24ApologismosRobotiki-F.docx
Απολογισμός Ομίλου Ρομποτικής - SxedioDrasis2023-24ApologismosRobotiki-F.docx
 
Απαντήσεις Μαθηματικών-Πανελλήνιες-2024-3.pdf
Απαντήσεις Μαθηματικών-Πανελλήνιες-2024-3.pdfΑπαντήσεις Μαθηματικών-Πανελλήνιες-2024-3.pdf
Απαντήσεις Μαθηματικών-Πανελλήνιες-2024-3.pdf
 
Εργασίες Οδύσσειας Α1, Κοργιαλένειο 1ο Γυμνάσιο Αργοστολίου, σχ. έτος 2023-24...
Εργασίες Οδύσσειας Α1, Κοργιαλένειο 1ο Γυμνάσιο Αργοστολίου, σχ. έτος 2023-24...Εργασίες Οδύσσειας Α1, Κοργιαλένειο 1ο Γυμνάσιο Αργοστολίου, σχ. έτος 2023-24...
Εργασίες Οδύσσειας Α1, Κοργιαλένειο 1ο Γυμνάσιο Αργοστολίου, σχ. έτος 2023-24...
 
Εξεταστέα ύλη Οικονομία (ΑΟΘ) ΕΠΑΛ 2023 - 2024
Εξεταστέα ύλη Οικονομία (ΑΟΘ) ΕΠΑΛ 2023 - 2024Εξεταστέα ύλη Οικονομία (ΑΟΘ) ΕΠΑΛ 2023 - 2024
Εξεταστέα ύλη Οικονομία (ΑΟΘ) ΕΠΑΛ 2023 - 2024
 
ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ_ΛΑΤΙΝΙΚΑ__ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ.pdf
ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ_ΛΑΤΙΝΙΚΑ__ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ.pdfΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ_ΛΑΤΙΝΙΚΑ__ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ.pdf
ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ_ΛΑΤΙΝΙΚΑ__ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ.pdf
 

Parag.gr.logou fulla ergasias (2)

 • 1. Κοτρότσου Χριστίνα Φιλόλογος ΠΕ02 ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ (Γ΄ Γυμνασίου) ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΟΙ ΣΤΟΧΟΙ Προγράμματος παρέμβασης ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΟΙ ΣΤΟΧΟΙ Χρονοδιάγραμμα πλαισίου εργασίας Να κατανοεί το θέμα της έκθεσης. Να εξασκηθεί σε πιθανά θέματα παραγωγής λόγου. Στη Ν.Ε.Γλ. και συμπληρωματικά στη Ν.Ε.Λ. 1. Να διαβάζει το θέμα τρεις φορές και να το επαναδιατυπώνει. 2. Να βρίσκει το στόχο του κειμένου που θα γράψει. 3. Να βρίσκει τη δομή του κειμένου. Νοε.: περιγραφή, επίδειξη, εκτέλεση, εξάσκηση 1και 2 Δεκ.: περιγραφή, επίδειξη, εκτέλεση, εξάσκηση 3. Να λαμβάνει υπόψη του τις συνθήκες που έχει να αντιμετωπίσει. 1. Να προσδιορίζει το μέγεθος του κειμένου. 2. Να ελέγχει το χρόνο που έχει. Δεκ.: επίδειξη-εκτέλεση Κατά τη διάρκεια των γραπτών ασκήσεων στο σχολείο: εξάσκηση Να προετοιμάζει το περιεχόμενο. 1. Να σημειώνει όποια ιδέα έχει. 2. Να τις τοποθετεί σε σειρά. 3. Να ελέγχει τη συμφωνία των ιδεών του με το θέμα. 4. Να τις θέτει σε προτεραιότητα. Ιαν.: περιγραφή, επίδειξη, εκτέλεση, εξάσκηση 1και 2 Φεβρ.: περιγραφή, επίδειξη, εκτέλεση, εξάσκηση 3 και 4. Να ελέγχει την ανάπτυξη της συγγραφής: τη δομή της πρότασης, τη δομή και συνοχή της παραγράφου και της πρότασης. 1. Να γράφει ολοκληρωμένες προτάσεις. 2. Να γράφει απλές, σύντομες προτάσεις. 3. Να συνδέει τις προτάσεις με συνδέσμους και συνεκτικές λέξεις. 4. Να γράφει θεματική περίοδο, κυρίως θέμα και κατακλείδα σε κάθε παράγραφο. 5. Να συνδέει τις παραγράφους με συνεκτικές λέξεις. 6. Να ελέγχει τη συμφωνία της παραγράφου με το θέμα. Μαρτ.: περιγραφή, επίδειξη, εκτέλεση, εξάσκηση 1και 2 Απρ.: περιγραφή, επίδειξη, εκτέλεση, εξάσκηση 3 και 4. Μάιος.: περιγραφή, επίδειξη, εκτέλεση, εξάσκηση 5 και 6. Να διορθώνει το γραπτό του πριν την παράδοση. Να διαβάζει το γραπτό και να διορθώνει: 1. την ορθογραφία 2. τη γραμματική και το συντακτικό 3. τη στίξη Κατά τη διάρκεια των γραπτών ασκήσεων στο σχολείο. Να βελτιώσει την επίδοσή του στην ορθογραφία και τα σημεία στίξης. Να ασκείται σε συχνα λάθη των γραπτών του: α. Να συμπληρώνει κενά β. Να κάνει αντιστοιχίσεις γ. Να επιλέγει το σωστό ή λάθος Μετά από κάθε έκθεση Να εμπλουτίσει το λεξιλόγιο παραγωγής. 1. Να μελετά παραπλήσια με το θέμα κείμενα και να απομονώνει το σχετικό λεξιλόγιο σε λίστες. 2. Να χρησιμοποιεί λέξεις μέσα από λίστες λέξεων. Πριν από κάθε έκθεση
 • 2. Κοτρότσου Χριστίνα Φιλόλογος ΠΕ02 Ενότητα 4 η ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: _____________________ ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1 ΘΕΤΩ ΤΙΣ ΙΔΕΕΣ ΜΟΥ ΣΕ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΘΕΜΑ: Να περιγράψετε το πρόγραμμα Ανταλλαγής Νέων στο οποίο συμμετείχατε. Το πρόγραμμα πραγματοποιήθηκε στο Σάλτσμπουργκ της Αυστρίας την εβδομάδα πριν από τις γιορτές των Χριστουγέννων του 2002 και διήρκεσε δέκα μέρες. Τη δεύτερη μέρα ξεκίνησαν τα εργαστήρια. Αρχικά χωριστήκαμε σε ομάδες ανάλογα με το εραστήριο που θα ήθελε να παρακολουθήσει ο κάθε μαθητής. Βασική προϋπόθεση ήταν να υπάρχουν παιδιά και από τα δύο σχολεία σε κάθε ομάδα. Είχαμε να επιλέξουμε ανάμεσα σε ένα εργαστήριο εφημερίδας, φωτογραφίας και κινηματογράφου. Οι εργασίες ξεκίνησαν. Κάθε ομάδα επέλεξε ένα θέμα μετά από συζήτηση και ανέλαβε να το παρουσιάσει στις υπόλοιπες. Στο εργαστήριο της εφημερίδας θα παρουσίαζαν τα γεγονότα του προγράμματος με συνεντέυξεις και άρθρα. Οι φωτογράφοι θα μας παρουσίαζαν εικόνες από τα παλιά και τα καινούρια κτήρια της πόλης. Οι «κινηματογραφιστές» θα παρουσίαζαν μια θλιβερή ιστορία αγάπης. Την τελευταία μέρα πραγματοποιήθηκαν οι παρουσιάσεις των εργασιών. Ακολούθησαν συζητήσεις για τις εμπειρίες και τις απόψεις όλων των μαθητών. Τέλος, οργανώθηκε ένα αποχαιρετιστήριο πάρτυ στην αίθουσα εκδηλώσεων του σχολικού τους κτηρίου. Ήταν μια κουραστική, αλλά πραγματικά ενδιαφέρουσα εμπειρία. Φτάσαμε στην πόλη νωρίς το πρωί της πρώτης μέρας. Στο αεροδρόμιο μας υποδέχτηκε όλη η αυστριακή μαθητική ομάδα με την οποία συνεργαζόμασταν. Μας συνόδευσαν στο χώρο φιλοξενίας μας και μας ενημέρωσαν για το πρόγραμμα των ημερών που θα ακολουθούσαν. Μετά από λίγη ξεκούραση έστησαν για χάρη μας ένα πάρτυ υποδοχής. Παράλληλα με την εργασία που ήταν καθημερινή και πολύωρη κάναμε επισκέψεις σε διάφορα αξιοθέατα της πόλης και σε χώρους ψυχαγωγίας. Μάλιστα, την πρωτελευταία μέρα επισκεφτήκαμε τη Βιέννη.
 • 3. Κοτρότσου Χριστίνα Φιλόλογος ΠΕ02 Ενότητα 4 η ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: _____________________ ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2 ΘΕΤΩ ΤΙΣ ΙΔΕΕΣ ΜΟΥ ΣΕ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΘΕΜΑ: Να περιγράψετε το πρόγραμμα Ανταλλαγής Νέων στο οποίο συμμετείχατε. Να περιγράψετε το πρόγραμμα Ανταλλαγής Νέων στο οποίο συμμετείχατε. Το πρόγραμμα πραγματοποιήθηκε στο Σάλτσμπουργκ της Αυστρίας την εβδομάδα πριν από τις γιορτές των Χριστουγέννων του 2002 και διήρκεσε δέκα μέρες. Φτάσαμε στην πόλη νωρίς το πρωί της πρώτης μέρας. Στο αεροδρόμιο μας υποδέχτηκε όλη η αυστριακή μαθητική ομάδα με την οποία συνεργαζόμασταν. Μας συνόδευσαν στο χώρο φιλοξενίας μας και μας ενημέρωσαν για το πρόγραμμα των ημερών που θα ακολουθούσαν. Μετά από λίγη ξεκούραση έστησαν για χάρη μας ένα πάρτυ υποδοχής. Τη δεύτερη μέρα ξεκίνησαν τα εργαστήρια. Αρχικά χωριστήκαμε σε ομάδες ανάλογα με το εραστήριο που θα ήθελε να παρακολουθήσει ο κάθε μαθητής. Βασική προϋπόθεση ήταν να υπάρχουν παιδιά και από τα δύο σχολεία σε κάθε ομάδα. Είχαμε να επιλέξουμε ανάμεσα σε ένα εργαστήριο εφημερίδας, φωτογραφίας και κινηματογράφου. Οι εργασίες ξεκίνησαν. Κάθε ομάδα επέλεξε ένα θέμα μετά από συζήτηση και ανέλαβε να το παρουσιάσει στις υπόλοιπες. Στο εργαστήριο της εφημερίδας θα παρουσίαζαν τα γεγονότα του προγράμματος με συνεντέυξεις και άρθρα. Οι φωτογράφοι θα μας παρουσίαζαν εικόνες από τα παλιά και τα καινούρια κτήρια της πόλης. Οι «κινηματογραφιστές» θα παρουσίαζαν μια θλιβερή ιστορία αγάπης. Παράλληλα με την εργασία που ήταν καθημερινή και πολύωρη κάναμε επισκέψεις σε διάφορα αξιοθέατα της πόλης και σε χώρους ψυχαγωγίας. Μάλιστα, την πρωτελευταία μέρα επισκεφτήκαμε τη Βιέννη. Την τελευταία μέρα πραγματοποιήθηκαν οι παρουσιάσεις των εργασιών. Ακολούθησαν συζητήσεις για τις εμπειρίες και τις απόψεις όλων των μαθητών. Τέλος, οργανώθηκε ένα αποχαιρετιστήριο πάρτυ στην αίθουσα εκδηλώσεων του σχολικού τους κτηρίου. Ήταν μια κουραστική, αλλά πραγματικά ενδιαφέρουσα εμπειρία.
 • 4. Κοτρότσου Χριστίνα Φιλόλογος ΠΕ02 Ενότητα 4 η ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: _____________________ ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 3 ΘΕΤΩ ΤΙΣ ΙΔΕΕΣ ΜΟΥ ΣΕ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ Βήματα – Ερωτήσεις Θέλω να ενημερώσω τον αναγνώστη για τα βασικά στοιχεία του προγράμματος: 1. «Πού έγινε;» 2. «Πότε έγινε;» 3. «πόση διάρκεια είχε;» Θέλω να ενημερώσω τον αναγνώστη για τις λεπτομέρειες του προγράμματος ανά ημέρα από την αρχή ως το τέλος: 4. Πότε και πού φτάσαμε; 5. Ποιοι μας περίμεναν εκεί; 6. Πού μείναμε; 7. Ποιο ήταν το πρόγραμμα της δεύτερης, της τρίτης ημέρας κτλ. 8. Τι άλλο κάναμε; 9. Πώς τελείωσε το πρόγραμμα; 10.Πώς μου φάνηκε;
 • 5. Κοτρότσου Χριστίνα Φιλόλογος ΠΕ02 Ενότητα 4 η ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: _____________________ ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 4 ΘΕΤΩ ΤΙΣ ΙΔΕΕΣ ΜΟΥ ΣΕ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΘΕΜΑ: Ετοιμάστε ένα κείμενο στο οποίο θα παρουσιάζετε το σχολείο και τη χώρα σας και θα εξηγείτε τους λόγους για τους οποίους επιθυμείτε τη συνεργασία μαζί τους. Αποφασίστε τι είδους κείμενο θα γράψετε (επιστολή, e-mail κ.λ.π.) και αξιοποιήστε για το σκοπό αυτό στοιχεία από τα κείμενα της ενότητας. 1. Τι μου ζητάει το θέμα να παρουσιάσω πρώτο; Α. τη χώρα Β. το σχολείο Γ. τους λόγους για τη συνεργασία 2. Στην παρουσίαση του σχολείου ποια πληροφορία θα προηγηθεί ως πιο σημαντική; Α. Πού βρίσκεται Β. Ποιοι είναι οι εσωτερικοί χώροι του κτηρίου 3. Τοποθέτησε τις παρακάτω ιδέες με σειρά προτεραιότητας (1- 7) από την πιο σημαντική (1) ώς την πιο ασήμαντη (7). Το σχολείο μας: Ο εσωτερικός χώρος: Πολλές και μεγάλες αίθουσες διδασκαλίας Εργαστήρια πληροφορικής, φυσικών επιστημών, βιβλιοθήκη, γραφεία καθηγητών Το 2ο γυμνάσιο Σύρου (4) Ο εξωτερικός χώρος: Γήπεδο μπάσκετ, βόλευ, ποδοσφαίρου, σκάμμα, τσιμεντένιες κερκίδες, καντίνα Στην πρωτεύουσα του νησιού, την Ερμούπολη. Η χώρα μας: Η ελληνική γλώσσα: Μια από τις αρχαιότερες της Ευρώπης. Το αλφάβητό της διαφέρει πολύ από τα άλλα ευρωπαϊκά. Βασικοί τομείς της οικονομίας είναι ο τουρισμός, το εμπόριο, η γεωργία. Η ελληνική παράδοση: πλούσια. Ποικίλει από τόπο σε τόπο. Πολλά και διαφορετικά ήθη και έθιμα, χοροί, ενδυμασία. Κάτοικοι: περίπου 10.000.000. Βρίσκεται στο άκρο των Βαλκανίων Σύνορα: Αλβανία, τη Βουλγαρία, τα Σκόπια, την Τουρκία, βρέχεται από τη Μεσόγειο θάλασσα (2) Πρωτεύουσα: η Αθήνα.
 • 6. Κοτρότσου Χριστίνα Φιλόλογος ΠΕ02 Τοπία: Έχει πολλές φυσικές ομορφιές. Κυριαρχούν τα θαλασσινά τοπία. Πολλά και ψηλά όρη. Η ελληνική διατροφή: Πλούσια σε φρέσκα φρούτα και λαχανικά, σε δημητριακά, λάδι και ψάρι. Μεσογειακή δίαιτα. Οι λόγοι συνεργασίας: Να ανταλλάξουμε περιγραφές για τον τρόπο εργασίας στο σχολείο. Γενική εικόνα σχολικών ημερών, εβδομάδων, μαθημάτων. Σκοπός: Να εντοπίσουμε ομοιότητες και διαφορές ανάμεσα στους Ευρωπαίους μαθητές. Να ανταλλάξουμε περιγραφές για το περιβάλλον που ζούμε (την πόλη) (1) Στα πλαίσια του μαθήματος της γλώσσας. Στην ενότητα «Ενωμένη Ευρώπη και Ευρωπαίοι πολίτες» Να ανταλλάξουμε περιγραφές για το πώς περνάμε τον ελεύθερο χρόνο
 • 7. Κοτρότσου Χριστίνα Φιλόλογος ΠΕ02 Ενότητα 5 η ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: _____________________ ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1 ΣΥΝΔΕΩ ΤΙΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΜΟΥ ΜΑΘΗΤΗΣ γ΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Με τη λέξη ειρήνη δημιουργούνται οι επιστήμες, τα γράμματα, ο πολιτισμός ενός κράτους και ακόμα πάει καλά ένα κράτος. Οι άντρες δε θα έλεγα ασκούνε το επάγγελμα του πολεμιστή και ασκούν το επάγγελμα γεωργού ή βιοτέχνη κ.λ.π. ... ΜΑΘΗΤΗΣ γ΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Κλείνουν τα σχολεία και έρχεται το καλοκαιράκι θα πάω με τους φίλους μια εκδρομούλα σε κανένα νησάκι. Σχεδιάζουμε να πάμε στη Ρόδο, να θαυμάσουμε τα μαγαζιά τα λιμάνια κ.λ.π. θα ήθελα να γίνει στην πραγματικότητα αυτό το ταξίδι. ΜΑΘΗΤΗΣ α΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Όλα τα επαγγέλματα έχουν ένα ενδιαφέρον κι αυτό που έχω επιλέξει έχει κάτι ξεχωριστό. Εγώ ονειρεύομαι να γίνω πολιτικός μηχανικός. Άρχισα να θέλω να γίνω πολιτικός μηχανικός από τότε που άρχισαν να μου αρέσουν τα μαθηματικά. Δεν πρέπει να ξέρεις μαθηματικά και φυσική και χημεία. Του χρόνου που θ’ αρχίσω αυτά τα μαθήματα θα προσπαθήσω να είμαι από τους πρώτους. Θέλω να γίνω πολιτικός μηχανικός για δύο μόνο λόγους: Α) γιατί μου αρέσει Β) γιατί στη δουλειά του μπαμπά μου χρειάζονται έναν πολιτικό μηχανικό. ΜΑΘΗΤΗΣ α΄ ΛΥΚΕΙΟΥ Καλός πολίτης θεωρούνταν αυτός που ήταν ψυχικά και πνευματικά καλλιεργημένος, δηλαδή αυτός που έκανε υπεύθυνα τα καθήκοντά του αλλά ωστόσο και συμμετείχε στα κοινά. ΜΑΘΗΤΗΣ γ΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΘΕΜΑ: Είναι απαραίτητη η γνώση μιας ή και δύο ξένων γλωσσών στο σύγχρονο νέο; ...Στον κόσμο μας δεν υπάρχει μόνο η ελληνική γλώσσα. Σε διάφορα μέρη του κόσμου μιλούν διάφορες γλώσσες. Η Ελλάδα βρίσκεται στο σημείο που η Ευρώπη ενώνεται με την Ασία. Είναι πέρασμα από τη μια Ήπειρο στην άλλη. Πολλοί λαοί επισκέπτονται τη χώρα μας. Πρέπει να μπορούμε να επικοινωνήσουμε μαζί τους. Ελληνικά δε γνωρίζουν πολλοί. Αγγλικά και Ισπανικά, Γερμανικά, Γαλλικά μιλούν πολλοί άνθρωποι σε πολλές χώρες. Είναι καλό να μαθαίνει ο Έλληνας αυτές τις γλώσσες. Θα μπορεί να επικοινωνεί με άλλους λαούς...
 • 8. Κοτρότσου Χριστίνα Φιλόλογος ΠΕ02 Ενότητα 5 η ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: _____________________ ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2 ΣΥΝΔΕΩ ΤΙΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΜΟΥ Παρατηρείς κάποιο πρόβλημα στις παρακάτω προτάσεις; 1. Μελέτησε πολλές ώρες το μάθημά του. Δεν τα κατάφερε στο διαγώνισμα. 2. Έφυγε νωρίς, γύρισε αργά. 3. Στον Παρνασσό χιόνιζε ασταμάτητα. Ο Πέτρος δε σταμάτησε να κάνει σκι. 4. Η μπριζόλα κάηκε. Την ξέχασε στο φούρνο. 5. Πολλοί άνθρωποι ξέρουν, η ειρήνη δεν αποκαθίσταται μια και καλή για πάντα. Σκέφτονται όλα όσα πρέπει να γίνουν να στεριώσει να μην ξαναγυρίσει ο πόλεμος. 6. Σε καιρούς ειρήνης τόσο οι πολιτείες όσο και τα άτομα είναι πιο καλοπροαίρετοι ο ένας για τον άλλο δουλεύοντας καλύπτουν τις ανάγκες τους. Η πρόταση δεν είναι ξεκάθαρη. Στον Παρνασσό χιόνιζε ασταμάτητα. Πώς ο Πέτρος δε σταμάτησε να κάνει σκι; Άρα, έπρεπε να γράψω: Στον Παρνασσό χιόνιζε ασταμάτητα, αλλά ο Πέτρος δε σταμάτησε να κάνει σκι; Γιατί η μπριζόλα κάηκε; Γιατί την ξέχασε στο φούρνο. Άρα, Η μπριζόλα κάηκε, γιατί την ξέχασε στο φούρνο. Λέξεις που συνδέουν προτάσεις και είτε...είτε αλλά όταν επειδή Για να ώστε ότι αν δηλαδή ούτε...ούτε ή όμως μόλις γιατί πως ωστόσο ενώ αν και όποτε ενώ μέχρι Γι’ αυτό Ακόμα Για παράδειγμα Πρώτον Αρχικά Επομένως Επίσης Δεύτερον Στη συνέχεια Λοιπόν Επιπλέον Τρίτον άρα
 • 9. Κοτρότσου Χριστίνα Φιλόλογος ΠΕ02 Ενότητα 5 η ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: _____________________ ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 3 ΣΥΝΔΕΩ ΤΙΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΜΟΥ 1. Αντιστοίχισε τις προτάσεις της στήλης Α με τις προτάσεις της στήλης Β: Α Β Ξεχώρισε το άχρηστο γυαλί από το πλαστικό ωστόσο είχε πολύ καλή αντοχή, Είχε διαβάσει καλά, αν ήμουν πιλότος Ήταν ηλικιωμένος, και πέταξε τα σκουπίδια στους κατάλληλους κάδους. Θα ταξίδευα σε πολλά μέρη του κόσμου. αλλά είχε άγχος για τις εξετάσεις. 2. Συμπλήρωσε τα κενά με μία λέξη από τον πίνακα: _______ έφυγες, ήρθε ο Παναγιώτης. Δεν ξέρω τί να κάνω, _________ τον ξεχάσω. Με κοίταξε επικριτικά, ________ έσπασα το ποτήρι. ____ ήμουν πιλότος, θα ταξίδευα σε πολλά μέρη του κόσμου. Μου είπε ____ θ’ αργήσει. ____ έκανε κανείς ραδιουργίες ____ πετύχαινε τον είχαν για έξυπνο. μόλις και επειδή ότι αν για να αν
 • 10. Κοτρότσου Χριστίνα Φιλόλογος ΠΕ02 Ενότητα 5 η ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: _____________________ ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 4 ΣΥΝΔΕΩ ΤΙΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΜΟΥ ΘΕΜΑ: Ενδιαφέρεσαι να εργαστείς ως εθελοντής σε μια άλλη χώρα και θέλεις να ζητήσεις πληροφορίες από τη Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς. Γράψε ένα ηλεκτρονικό γράμμα. ΑΣΚΗΣΗ 1: Κύκλωσε πέντε λέξεις που συνδέουν προτάσεις στο παρακάτω κείμενο. Αξιότιμοι Κύριοι, Λέγομαι Νίκος Πρίντεζης και κατοικώ μόνιμα στη Σύρο. Είμαι 17 ετών. Φέτος τελειώνω το σχολείο. Πριν λίγο καιρό έτυχε να διαβάσω ένα φυλλάδιο της Γραμματείας Νέας Γενιάς σχετικά με το «Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Νεολαία». Δε σας κρύβω ότι ενθουσιάστηκα με την ιδέα να εργαστώ σε μια άλλη χώρα, έστω και εθελοντικά. Θα ήθελα, λοιπόν, να σας ζητήσω κάποιες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα. Αν αποφασίσω να γίνω εθελοντής, είμαι υποχρεωμένος να εργαστώ σε όποια χώρα και σε όποια δράση μου υποδείξετε ή έχω το δικαίωμα επιλογής του προγράμματος που επιθυμώ να κάνω; Στην απόφασή μου σημαντικό ρόλο θα παίξει το είδος και οι συνθήκες της εργασίας που θα με καλέσετε να κάνω. Θα ήθελα να μου δώσετε κάποια παραδείγματα σχετικά με το είδος της δουλειάς που θα κάνω, τις γνώσεις που απαιτούνται να έχω, τις ώρες που θα εργάζομαι καθημερινά και το χώρο. Τα έξοδα των εισιτηρίων για το ταξίδι προς τη χώρα και την επιστροφή από αυτή προσφέρονται από τη Γενική Γραμματεία ή οφείλω εγώ να τα πληρώσω; Με προβληματίζει, ακόμα, το θέμα της διαμονής και της διατροφής. Το σπίτι θα κανονιστεί από εσάς ή είμαι υποχρεωμένος από μόνος μου να ψάξω, όταν φτάσω στη χώρα; Επιβαρύνομαι προσωπικά τα έξοδα της διατροφής μου ή υπάρχει κάποιο είδος εστίας, όπου θα μπορώ να τρώω, όπως γίνεται με τους φοιτητές; Ένα από τα βασικά προβλήματα που σκέφτομαι ότι θα αντιμετωπίσω είναι αυτό της επικοινωνίας. Ως τώρα έχω κάνει μόνο μαθήματα αγγλικών. Επομένως, σε όποια άλλη χώρα
 • 11. Κοτρότσου Χριστίνα Φιλόλογος ΠΕ02 εκτός της Αγγλίας εργαστώ δε θα γνωρίζω τη γλώσσα. Το πρόγραμμα προσφέρει κάποια μαθήματα γλώσσας, ώστε να μπορέσω να επικοινωνήσω με τους ανθρώπους; Επίσης, θα υπάρχει κάποιος άνθρωπος στην άλλη χώρα να με υποδεχτεί, όταν φτάσω και να μου δώσει οδηγίες για τις πρώτες μέρες; Σε περίπτωση που συμβεί κάτι στο χώρο της εργασίας ή κάτι αναπάντεχο στην Ελλάδα και πρέπει να επιστρέψω θα είμαι σε θέση να εγκαταλείψω τη χώρα χωρίς κάποια σοβαρή συνέπεια; Σας ευχαριστώ πολύ που διαβάσατε το ηλεκτρονικό μου μήνυμα. Περιμένω τις απαντήσεις σας στα ερωτήματά μου. Με εκτίμηση ΑΣΚΗΣΗ 2: Φτιάξε περιόδους με τις παρακάτω λέξεις: όμως, μέχρι, δηλαδή, επιπλέον, επομένως π.χ. Στη σημερινή εποχή δε γίνονται τόσοι πόλεμοι όσοι παλιότερα. Όμως, κάποια κράτη δεν παύουν να προκαλούν πολέμους και να αλληλοσκοτώνονται. ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________
 • 12. Κοτρότσου Χριστίνα Φιλόλογος ΠΕ02 Παρέμβαση στην παραγωγή γραπτού λόγου (Γ΄ Γυμνασίου) ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΟΣ ΣΤΟΧΟΣ: Να συνδέει τις προτάσεις με συνδέσμους και συνεκτικές λέξεις. Υλικό: Κείμενα παλαιών εκθέσεων των μαθητών, φύλλα εργασίας με ασκήσεις Σχεδιασμός - Φάσεις: (1ο μάθημα) 1. Δίνω παραδείγματα από σύντομες (διορθωμένες ορθογραφικά) εκθέσεις, για να βρει το πρόβλημα. 2. Δίνω παραδείγματα από προτάσεις, για να βρει το πρόβλημα. Επιδεικνύω τη στρατηγική. (μελέτη στο σπίτι) 3. Παρουσιάζω μια λίστα με συνδέσμους και άλλες λέξεις (μελέτη στο σπίτι) (2ο μάθημα) 4. Να συνδέσει προτάσεις 5. Να συνδέσει προτάσεις σε κείμενο. Κείμενο 4 τ.ε. σελ. 51 Να κυκλώσεις πέντε λέξεις που συνδέουν προτάσεις στο κείμενο. Τελική αξιολόγηση: Τα βήματα ήταν πολλά, για να διδαχτούν σε δύο μαθήματα. Έτσι έγιναν τρία μαθήματα. 1ο μάθημα: Εργαστήκαμε στο «φύλλο εργασίας 1». Αρχικά δεν εντόπισε από μόνος του προβλήματα στις εκθέσεις. Διαβάσαμε ένα ένα τα κείμενα μαζί και μετά από καθοδηγητικές ερωτήσεις κατέληξε στο συμπέρασμα ότι λείπουν λέξεις που θα έκαναν πιο κατανοητό το περιεχόμενο. 2ο μάθημα: Διαβάστηκαν τα προηγούμενα κείμενα διορθωμένα και εργαστήκαμε στο «φύλλο εργασίας 2». Τα τρία τελαυταία παραδείγματα δόθηκαν ως άσκηση στο σπίτι. 3ο μάθημα: Στην άσκηση του σπιτιού τα πήγε καλά. Δυσκολεύτηκε στη συμπλήρωση των κενών με λέξεις από τον πίνακα. Δεν του είναι εύκολο να εντοπίσει τους συνδέσμους και να κατανοήσει τις σχέσεις των προτάσεων. Χρειάζεται πολύ περισσότερη εξάσκηση, για να εμπεδώσει τη γνώση.
 • 13. Κοτρότσου Χριστίνα Φιλόλογος ΠΕ02 Τομείς στους οποίους ο μαθητής σημείωσε βελτίωση τη φετινή χρονιά, αλλά χρειάζεται στήριξη και την επόμενη χρονιά είναι: ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ (Γ΄ Γυμνασίου) ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΟΙ ΣΤΟΧΟΙ Προγράμματος παρέμβασης ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΕΛΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΕΤΡΙΑ ΚΑΛΑ ΠΟΛΥ ΚΑΛΑ Να κατανοεί το θέμα της έκθεσης. Να εξασκηθεί σε πιθανά θέματα παραγωγής λόγου. 3.√ 1.√ 2.√ 1. Να διαβάζει το θέμα τρεις φορές και να το επαναδιατυπώνει. 2. Να βρίσκει το στόχο του κειμένου που θα γράψει. 3. Να βρίσκει τη δομή του κειμένου. Να λαμβάνει υπόψη του τις συνθήκες που έχει να αντιμετωπίσει. 1. Να προσδιορίζει το μέγεθος του κειμένου. 2. Να ελέγχει το χρόνο που έχει. 1.√ 2.√ Να προετοιμάζει το περιεχόμενο. 1. Να σημειώνει όποια ιδέα έχει. 2. Να τις τοποθετεί σε σειρά. 3. Να ελέγχει τη συμφωνία των ιδεών του με το θέμα. 4. Να τις θέτει σε προτεραιότητα. 2.√ 4.√ 1.√ 3.√ Να ελέγχει την ανάπτυξη της συγγραφής: τη δομή της πρότασης, τη δομή και συνοχή της παραγράφου και της πρότασης. 1. Να ελέγχει αν οι προτάσεις είναι ελλιπείς. 2. Να γράφει απλές, σύντομες προτάσεις. 3. Να συνδέει τις προτάσεις με συνδέσμους και συνεκτικές λέξεις. 4. Να γράφει θεματική περίοδο, κυρίως θέμα και κατακλείδα σε κάθε παράγραφο. 5. Να συνδέει τις παραγράφους με συνεκτικές λέξεις. 6. Να ελέγχει τη συμφωνία της παραγράφου με το θέμα. 1.√ 3.√ 4.√ 5.√ 6.√ 2.√ Να διορθώνει το γραπτό του πριν την παράδοση. Να διαβάζει το γραπτό και να διορθώνει: 1. την ορθογραφία 2. τη γραμματική και το συντακτικό 3. τη στίξη 2.√ 3.√ 1.√ Να βελτιώσει την επίδοσή του στην ορθογραφία και τα σημεία στίξης. Να ασκείται σε συχνα λάθη των γραπτών του: α. Να συμπληρώνει κενά β. Να κάνει αντιστοιχίσεις γ. Να επιλέγει το σωστό ή λάθος √ Να εμπλουτίσει το λεξιλόγιο παραγωγής. 1. Να μελετά παραπλήσια με το θέμα κείμενα και να απομονώνει το σχετικό λεξιλόγιο σε λίστες. 2. Να χρησιμοποιεί λέξεις μέσα από λίστες λέξεων. 1.√ 2. √
 • 14. Κοτρότσου Χριστίνα Φιλόλογος ΠΕ02 Στις εκθέσεις του ως το τέλος της χρονιάς έπαψε να είναι εκτός θέματος, μπόρεσε να ελέγξει το χρόνο σύνταξης μιας έκθεσης, όχι, όμως και το μέγεθός της. Άρχισε να καταγράφει σύντομα τις ιδέες του πριν τη συγγραφή. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να βελτιωθεί σε μικρό βαθμό η έκφραση, να εμπλουτιστεί το περιεχόμενο του κειμένου του. Δεν κατάφερε, αν και προσπάθησε, να τοποθετεί τις ιδέες του σε λογική σειρά και σε προτεραιότητα πριν τη συγγραφή, ώστε να αποφεύγει τα νοηματικά λάθη στην ανάπτυξη του θέματος. Έχανε πολύ χρόνο σε αυτή τη διεργασία. Χρειάζεται εξάσκηση Οι προτάσεις έγιναν απλές και σύντομες. Συνέχισε να παραλείπει βασικά στοιχεία της πρότασης. Δεν υπήρξε χρόνος για τη βελτίωση της δομής και της συνοχής της παραγράφου. Άρχισε να ελέγχει τα γραπτά του κείμενα στο τέλος της συγγραφής και να κάνει υποτυπώδεις διορθώσεις, ιδιαίτερα στην ορθογραφία. Χρειάζεται περισσότερη μελέτη στη στίξη. Γενικά, η βελτίωσή του ήταν αργή, πολλές φορές απογοητευτική. Δεν ήταν συνεπής στη μελέτη του σπιτιού και καθώς το πρόγραμμα ήταν απαιτητικό, τα βήματα δεν εμπεδώνονταν σωστά. Στο τελευταίο τρίμηνο, αν και αργά, ο μαθητής άρχισε να κατανοεί τη σημασία της εκπλήρωσης των υπόχρεώσεων του. Στο μάθημα της Νέας Ελληνικής Γλώσσας τον κέρδισε η χρήση του Η/Υ και του διαδικτύου, που είχε σκοπό τη συγκέντρωση και την επεξεργασία πληροφοριακού υλικού
 • 15. Κοτρότσου Χριστίνα Φιλόλογος ΠΕ02 Ενότητα 3η «Είμαστε όλοι ίδιοι. Είμαστε όλοι διαφορετικοί.» ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: _____________________ Όνομα-Επώνυμο: _________________ Παραγωγή λόγου: ΘΕΜΑ 1ο : Γράψε μία παράγραφο για καθένα από τα παρακάτω ερωτήματα: 1. Έχουν αντιμετωπίσει κάποτε εσένα ή κάποιον γνωστό σου με ρατσιστική συμπεριφορά; Πότε; Ποιο ήταν το θέμα; 2. Πώς αντέδρασες εσύ ή ο γνωστός σου τη συγκεκριμένη στιγμή; 3. Πιστεύεις ότι αντέδρασες σωστά και αποτελεσματικά ή ότι έπρεπε να είχες αντιδράσει εσύ ή ο γνωστός σου διαφορετικά; Γιατί; Μην ξεχάσεις!!!! Έγινε Να διαβάσεις το θέμα τρεις φορές και να το επαναδιατυπώσεις. Να βρεις το στόχο του κειμένου που θα γράψεις. Να προσδιορίσεις το μέγεθος του κειμένου. Να ελέγξεις το χρόνο που έχεις. Να σημειώσεις όποια ιδέα έχεις. Να τις τοποθετήσεις σε σειρά. Να χρησιμοποιήσεις λέξεις μέσα από τις λίστες λέξεων. Να ξαναδιαβάσεις το γραπτό σου και να ελέγξεις: Α. την ορθογραφία, Β. Τη γραμματική και το συντακτικό.