SlideShare a Scribd company logo
Μανώλης Μ. Στεργιούλης
Σχολικός Σύμβουλος Φιλολόγων
Σοφοκλέους Ἀντιγόνη
  (στ. 18 - 38)
         Δειγματική διδασκαλία
        Κροκεές, 17 Οκτωβρίου 2012
ΜΑΘΗΜΑ        :  ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ :       17 Οκτωβρίου 2012

ΤΑΞΗ       :   Β’ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΚΕΙΜΕΝΟ     :    Σοφοκλέους Ἀντιγόνη, 18-38

ΜΕΘΟΔΟΣ     :    Ερμηνευτική

ΠΟΡΕΙΑ      :    Αφόρμηση-παρουσίαση-ανάλυση-σύνθεση

ΜΟΡΦΗ      :    Διαλογική             ΕΚΘΕΣΗ ΠΟΡΕΙΑΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
     1. ΣΤΟΧΟΙ

  Οι στόχοι που επιδιώκονται με τη διδασκαλία της ενότητας συνίστανται στο να
μπορούν οι μαθητές να απαντήσουν σε ερωτήσεις, όπως:

● Ποια ήταν η απόφαση του Κρέοντα για τους δύο αδελφούς και πώς δικαιολογείται η
διαφορετική αντιμετώπισή τους;

● Οι θεατές δικαιολογούν ή όχι την απόφαση του Κρέοντα να μην επιτρέψει την ταφή
του Πολυνείκη;

● Η απόφαση του Κρέοντα δικαιολογείται από τη θέση του ως βασιλιά της πόλης;

● Το γεγονός ότι η Αντιγόνη και η Ισμήνη έχουν συγγενικούς δεσμούς με τον Κρέοντα θα
μπορούσε να τις εξαιρέσει από την επιβολή ποινής, αν παρέβαιναν τη διαταγή του;

● Ποια είναι η γνώμη της Αντιγόνης για το περιεχόμενο της διαταγής του Κρέοντα; Από
ποια σημεία του κειμένου προκύπτει;

● Ποια ταφικά έθιμα και ποιες υποχρεώσεις των ζωντανών προς τους νεκρούς
αναφέρονται στην ενότητα;

● Ποια συναισθήματα δημιουργούνται στους θεατές, όταν πληροφορούνται τη διαταγή
του Κρέοντα;
● Ποια είναι η εικόνα που έμμεσα προβάλλεται για τον Κρέοντα από τους στίχους 21-
38;

● Ποια αντίδραση περιμένει η Αντιγόνη από την αδελφή της Ισμήνη, μετά την
ανακοίνωση της διαταγής του Κρέοντα;

● Τι υποκρύπτει η ερώτηση με την οποία η Αντιγόνη κάνει γνωστή στην Ισμήνη τη
διαταγή του Κρέοντα;

● Γιατί η Αντιγόνη αποκαλεί τον Κρέοντα «ἀγαθὸν»;

● Ποιες κινήσεις του Κρέοντα προαναγγέλλει η Αντιγόνη;

● Ποιο δίλημμα θέτει η Αντιγόνη στην Ισμήνη;

● Υπάρχουν στοιχεία που φανερώνουν το «ήθος» της Αντιγόνης ή      στοιχεία που
σχετίζονται τη «διάνοια» που έκρυψε ο ποιητή στους στίχους αυτούς;

     2. ΑΦΟΡΜΗΣΗ
    Θα γίνει ανάκληση των στοιχείων της προηγούμενης ενότητας ως προς τα
πρόσωπα, τον χρόνο και τον τόπο που σχετίζονται με τα γεγονότα. Θα επισημανθεί η
αντίθεση της γνώσης της Αντιγόνης με την άγνοια της Ισμήνης και ο διαφορετικός τρόπος
με τον οποίο οι δύο αδελφές αντιμετωπίζουν τις συμφορές που χτύπησαν την οικογένειά
τους.

     3. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΝΕΑΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ

    Θα διαβαστεί το κείμενο από τον καθηγητή και οι μαθητές θα κληθούν να
καθορίσουν το νέο θέμα:
    « Η Αντιγόνη ανακοινώνει στη Ισμήνη τη διαταγή του Κρέοντα, σύμφωνα με την
οποία ο Ετεοκλής θα ταφεί με όλες τις τιμές, ενώ το σώμα του Πολυνείκη θα μείνει άταφο
και θα γίνει βορά των αρπακτικών πτηνών».

     4. ΑΝΑΛΥΣΗ

    ● Η ανακοίνωση της απόφασης του Κρέοντα και οι πληροφορίες για την ποινή
που θα επιβληθεί σε όποιον την παραβεί αποτελεί στοιχείο, με το οποίο προωθείται ο
μύθος και προετοιμάζει την εμφάνιση του βασιλιά στη σκηνή.

    ● Τα στοιχεία που σκιαγραφούν το «ήθος» των προσώπων δεν μας βοηθούν προς
το παρόν να εμβαθύνουμε στον εσωτερικό τους κόσμο και για το λόγο αυτό
περιοριζόμαστε σε ό, τι σχετικό μπορούμε να αντλήσουμε από τον αφηγηματικό και
πληροφοριακό χαρακτήρα της ενότητας. Με τρόπο έμμεσο πάντως, διαφαίνεται η
αγανάκτηση της Αντιγόνης για την απάνθρωπη απόφαση του Κρέοντα και ο οίκτος της
για τον «ἀθλίως θανόντα» Πολυνείκη.
● Εκείνο που αναμένουμε είναι ο τρόπος με τον οποίο θα αντιδράσουν οι δύο
αδελφές, αν και ήδη το κείμενο μάς έχει ήδη προδιαθέσει με την υπόμνηση της γνώσης
της Αντιγόνης και της άγνοιας της Ισμήνης, μας έχει προϊδεάσει με την ανησυχία, την
ταραχή και την αγωνία της πρώτης και με την ουδέτερη συναισθηματική κατάσταση της
δεύτερης.
     5. ΣΥΝΘΕΣΗ

   ● Θα συζητηθούν ειδικότερα θέματα για τις αντιλήψεις που υπήρχαν για τους
νεκρούς, για τα ταφικά έθιμα, την υποχρέωση να αποδοθούν σε αυτούς τιμές, την
μεγάλη «αμαρτία» που θα διέπρατταν όσοι παραμελούσαν το καθήκον τους έναντι των
νεκρών κ.λ.π.

    ● Θα επισημανθεί ότι η εκδήλωση έχθρας και μετά τον θάνατο δεν ήταν
αποδεκτή και αντιμετωπιζόταν ως πράξη αποτρόπαια. Μάλιστα, κατά τους πολέμους, οι
νικητές έπρεπε να παραδώσουν τους νεκρούς των αντιπάλων προς ενταφιασμό. Η
κακομεταχείριση νεκρού σώματος αποτελούσε ανίερη πράξη, που προκαλούσε την
επέμβαση των θεών. Έτσι, όταν ο Αχιλλέας σέρνει πίσω από το άρμα του τον νεκρό του
Έκτορα, οι θεοί θα αποτρέψουν τη φθορά και θα τον διατηρήσουν αναλλοίωτο μέχρι να
παραδοθεί στον Πρίαμο.

   ● Θα γίνει επίσης, υπενθύμιση ότι η ψυχή του άταφου νεκρού καταδίωκε όσους
παραμελούσαν την ταφή του και κυρίως τους συγγενείς, αντίληψη άλλωστε γνωστή από
την Οδύσσεια, όπου το φάντασμα του Ελπήνορα ζητά επιμόνως από τον Οδυσσέα να
τον θάψει.     6. ΕΠΟΠΤΙΚΑ ΜΕΣΑ

   Πίνακας, εικόνες, φωτοτυπημένο υλικό.     7. ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ


    α. Να σχολιάσετε τη λέξη «ἀγαθός» με την οποία η Αντιγόνη χαρακτηρίζει τον
Κρέοντα.
    β. Να γράψετε τρία παράγωγα, απλά ή σύνθετα, της Νέας Ελληνικής για καθεμιά
από τις λέξεις: λέγουσι, εἰσορῶσι, φασί, ἔχειν.
Κείμενο

Ἀ ντιγόνη

ᾔδη καλῶς, καί σ᾽ ἐκτὸς αὐλείων πυλῶν      18

τοῦδ᾽ οὕνεκ᾽ ἐξέπεμπον, ὡς μόνη κλύοις.

Ἰ σμήνη
τί δ᾽ ἔστι; δηλοῖς γάρ τι καλχαίνουσ᾽ ἔπος.  20

Ἀ ντιγόνη
οὐ γὰρ τάφου νῷν τὼ κασιγνήτω Κρέων

τὸν μὲν προτίσας, τὸν δ᾽ ἀτιμάσας ἔχει;

Ἐτεοκλέα μέν, ὡς λέγουσι, σὺν δίκης

χρήσει δικαίᾳ καὶ νόμου κατὰ χθονὸς

ἔκρυψε τοῖς ἔνερθεν ἔντιμον νεκροῖς·      25

τὸν δ᾽ ἀθλίως θανόντα Πολυνείκους νέκυν

ἀστοῖσί φασιν ἐκκεκηρῦχθαι τὸ μὴ

τάφῳ καλύψαι μηδὲ κωκῦσαί τινα,

ἐᾶν δ᾽ ἄκλαυτον, ἄταφον, οἰωνοῖς γλυκὺν

θησαυρὸν εἰσορῶσι πρὸς χάριν βορᾶς.       30

τοιαῦτά φασι τὸν ἀγαθὸν Κρέοντα σοὶ

κἀμοί, λέγω γὰρ κἀμέ, κηρύξαντ᾽ ἔχειν,

καὶ δεῦρο νεῖσθαι ταῦτα τοῖσι μὴ εἰδόσιν

σαφῆ προκηρύξοντα, καὶ τὸ πρᾶγμ᾽ ἄγειν

οὐχ ὡς παρ᾽ οὐδέν, ἀλλ᾽ ὃς ἂν τούτων τι δρᾷ,  35

φόνον προκεῖσθαι δημόλευστον ἐν πόλει.

οὕτως ἔχει σοι ταῦτα, καὶ δείξεις τάχα

εἴτ᾽ εὐγενὴς πέφυκας εἴτ᾽ ἐσθλῶν κακή.
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΑΝΤΙΓΟΝΗ»


Ι.  Ελληνική

Ανδρεάδης Ι., Αντιγόνη: Δραματουργική ανάλυση - Μετάφραση,
  Αθήνα 1994.

Blume Horst Dieter, Εισαγωγή στο Αρχαίο Θέατρο, μτφρ. Μαρία
  Ιατρού, Μ.Ι.Ε.Τ., Αθήνα 1986.

Bowra C. M., Οι τραγωδίες του Σοφοκλή, Οιδίπους Τύραννος,
  Αντιγόνη, μτφρ. Αικ. Τσοτάκου-Καρβέλη, εκδ. Κώδικας,
  Θεσσαλονίκη 1993.

Γκίκας Σωκράτης, Σοφοκλέους Αντιγόνη, εκδ. Σαββάλας, Αθήνα
  1994.

Γουδής Δημήτριος Ν., Σοφοκλέους Αντιγόνη     και  Οιδίπους
  Τύραννος,          εκδ.
  Δ. Ν. Παπαδήμα, Αθήνα 1978.

Δρομάζος Σ., Αρχαίο δράμα, Αθήνα 1985.

Easterling P. E., Knox B. M. W., Ιστορία της Αρχαίας
  Ελληνικής Λογοτεχνίας, εκδ. Δ. Ν. Παπαδήμα, Αθήνα 1994.

Flacelière  Robert,  Ιστορία  της  Αρχαίας    Ελληνικής
  Λογοτεχνίας, εκδ. Δ. Ν. Παπαδήμα, Αθήνα 1986.

Καστοριάδης Κορνήλιος, «Αισχύλεια ανθρωπογονία και σοφόκλεια
  αυτοδημιουργία  του  ανθρώπου»,  στο  Αφιέρωμα  στον
  Κωνσταντίνο Δεσποτόπουλο, εκδ. Παπαζήση, 1991.

Καψάλης Γ. Δ., Σοφοκλή Αίας, Αθήνα 1937.

Καψάλης Γ. Δ., Αντιγόνη, Αθήνα 1940.

Kitto H.D.F., Αρχαία Ελληνική τραγωδία, εκδ. Δ. Ν. Παπαδήμα,
  Αθήνα 1976.

Kott J., Θεοφαγία, μτφ. Α. Βερυκοκάκη-Αρτέμη, Αθήνα 1976.

Lesky Α., Η τραγική ποίηση των αρχαίων Ελλήνων, Τόμος Α΄,
  Μ.Ι.Ε.Τ., Αθήνα 1997.

Lesky Α., Ιστορία της Αρχαίας Ελληνικής Λογοτεχνίας, μτφρ.
  Α. Γ. Τσοπανάκη, Θεσσαλονίκη 1975.
Loraux N., Βίαιοι θάνατοι γυναικών στην τραγωδία, μτφρ. Α.
  Ροβάτσου, Αθήνα 1995.

Μιστριώτης Γ., Τραγωδίαι Σοφοκλέους: Αἴας, εν Αθήναις 1888.
Μιστριώτης Γ.,  Τραγωδίαι  Σοφοκλέους    εκδιδόμεναι    μετά
  σχολίων, Αντιγόνη, εν Αθήναις 19153.

Ομήρου Ιλιάδα, μτφρ. Ν. Καζαντζάκη - Ι. Θ. Κακριδή, ΟΕΔΒ,
  1994.

Romilly Jaqueline,  de,  Αρχαία Ελληνική   Τραγωδία,   εκδ. Μ.
  Καρδαμίτσα,
  Αθήνα 1990.

Romilly Jaqueline, de, Η Ελληνική Τραγωδία στο πέρασμα του
  χρόνου, εκδ. «Το Άστυ», Αθήνα 1996.

Σεμιτέλος Δ., Σοφοκλέους   Αντιγόνη,  εκδ.  Δ.   Ν.  Παπαδήμα,
  Αθήνα 1973.

Σοφοκλέους Αίας, (σχολ.   εγχειρ.)  Υπ.  Παιδ.  και  Πολιτ.
  Κύπρου, Λευκωσία 1995.

Στέφος Αναστάσιος Αγ., «Η διδασκαλία των χορικών της
  Αντιγόνης του Σοφοκλή», Σεμινάριο, 10, Π.Ε.Φ., Αθήνα
  1988, σσ. 91-105.

Στέφος Αναστάσιος Αγ., Αρχαία Ελληνική Γραμματεία, ΙΙ, εκδ.
  Πορεία,
  Αθήνα 1993.

Taplin Οliver, Η αρχαία ελληνική τραγωδία σε σκηνική
  παρουσίαση, μτφρ. Β. Δ. Ασημομύτης, εκδ. Δ. Ν. Παπαδήμα,
  Αθήνα 1988.

Τερζάκης Α., Αφιέρωμα στην τραγική μούσα, Αθήνα 1989.

Thomas Rosalind, Γραπτός και προφορικός λόγος στην αρχαία
  Ελλάδα, μτφρ. Δ. Κυρτάτας, Πανεπιστημιακές Εκδόσεις
  Κρήτης, Ηράκλειο 1996.

Φραγκούλης Αθανάσιος Κ., «Σοφοκλή Αντιγόνη. Μια ερμηνευτική
  προσέγγιση», Σεμινάριο, 10, Π.Ε.Φ., Αθήνα 1988, σσ. 72-
  90.
Φραγκούλης Αθανάσιος Κ.,  Η   Αντιγόνη  του  Σοφοκλή,   εκδ.
  Πατάκη, Αθήνα 1992.

Χουρμουζιάδης Νίκος Χ., Όροι και μετασχηματισμοί στην Αρχαία
  Ελληνική Τραγωδία, εκδ. Γνώση, Αθήνα 1984.

ΙΙ.  Ξενόγλωσση

Bowra M. C., Sophoclean Tragedy, Oxford 1944.

Blundell M. W., Helping Friends and Harming Enemies. A Study
  in Sophocles and Greek Ethics, Cambridge 1989.

Cohen D., «The Imagery of Sophocles:     a   Study  of  Ajax’s
  Suicide», G&R, 27 (1978), σσ. 24-36.Dawe R. D., Studies on the Text of Sophocles, Leiden 1978.

Diller H. (Hrsg),  Sophokles,  (Wege   der  Forschung   95),
  Darmstadt 1967.

Fartzoff M., «Les Agamemnons de Sophocle», στον τόμο Actes
  du Colloque: Sophocle; le texte, les personnages,
  Publications de l' Universite de Provence, Aix-en-
  Provence, 1993, σσ. 343-364.

Fritz K. von, «Haimons Liebe zu Antigone», στο Antike und
  moderne Tragödie, Berlin 1962, σσ. 227-240.

Garrison E. P., Groaning Tears. Ethical and Dramatic Aspects
  of Suicide in Greek Tragedy, Leiden 1995.

Garvie A., «L’ hybris, particulièrement chez Ajax », στον
  τόμο Actes du Colloque: Sophocle; le texte, les
  personnages, Publications de l' Universite de Provence,
  Aix-en-Provence, 1993, σσ. 243-253.

Gellie G. H., Sophocles: A Reading, Melbourne 1972.

Giebel M., Sophokles Antigone, Erläuterungen und Dokumente,
  Reklam, Stuttgart 1992.

Jebb R. C., The Ajax, Cambridge 1895.

Jebb R. C., Sophocles Antigone, Cambridge University Press,
  199219.

Kamerbeek J. C., The Ajax, Leiden 1963.
Kammerbeek J. C., The plays of Sophokles, Antigone, Leiden:
  Brill, 1978.

Κατσούρης Α. Γ., «The Suicide Motif in Ancient Drama»,
  Dioniso, 47 (1976), σσ. 5-36 [πρώτη δημοσίευση Δωδώνη 4
  (1975), σσ. 205-234].

Kirkwood G. M., A Study of Sophoclean Drama, New-York 1958.

Knox B. M. W., «The Ajax of Sophocles», HSCP, 65 (1961), σσ.
  1-37.

Latacz Joachim, Einführung in die griechische             Tragödie,
  Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen 1993.

Machin A., Cohérence et continuitè           dans  le  théâtre  de
  Sophocle, Haute-Ville 1981.

Machin A., «Αjax, ses ennemis et les dieux», Les Etudes
  Class.,      68      (2000),
  σσ. 3-26.

Mazon P. - Dain A. - Irigoin J., Sophocle, t. 1, 2, 3, Paris
  1989-1990.

Méautis G., Sophocle. Essai sur le héros tragique, Paris
  1957.Minadeo R., «Sophocles’ Ajax und κακία », Eranos, 85 (1987),
  σσ. 19-23.

Minadeo R., «The Thematic Design of the Ajax », Dioniso, 62
  (1992), σσ. 47-67.

Nestle W., Vom Mythos       zum  Logos,  Alfred   Kröner  Verlag,
  Stuttgart 1975.

Opstelten J. C., Sophocles and Greek Pessimism, Amsterdam
  1952.

Reinhardt K.,  Sophocle,        (trad.  en   francais   par   E.
  Martineau), Paris 1971.

Rohdich H.,  Antigone: Beitrag  zu einer            Theorie  des
  sophokleischen Helden, Heidelberg 1980.

Ronnet G., Sophocle poète tragique, Paris 1969.
Saïd S., La faute tragique, Paris 1978.
Segal C. P., Tragedy and Civilization: An Interpretation of
  Sophocles, Mass. 1981.

Stanford W. B., The Ulysses' Theme. A Study                in  the
  Adaptability of a Traditional Hero, Oxford 1963.

Stanford W. B., Sophocles’ Ajax, London 1963.

Starobinski J., Trois fureurs, Paris 1974.

Steiner George, Die Antigonen, übersezt von Martin Pfeiffer, DTV Verlag, München
   1990.
Waldock A. J. A., Sophocles the Dramatist, Cambridge 1951.
Webster T. B. L., An Introduction to Sophocles, Oxford 1969.

Whitman C. H., Sophocles. A Study in Heroic Humanism, Cambridge Mass. 1951.
Winnington - Ingram R. P., Sophocles: An Interpretation, Cambridge 1980.
 Η βιβλιογραφία περιέχεται στο βιβλίο «Αξιολόγηση των μαθητών της Β΄
 Λυκείου στην Αρχαία Ελληνική Γραμματεία», Κέντρο Εκπαιδευτικής
 Έρευνας, Αθήνα 1999, σ.σ. 243-245.
Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου
Άποψη του αρχαίου θεάτρου της Επιδαύρου
Αρχαίο θέατρο Δελφών
Αρχαίο θέατρο Δωδώνης
Η Αντιγόνη εμπρός στο νεκρό Πολυνείκη. Λάδι σε καμβά, 100 εκ. x 157 εκ.
Εθνική Πινακοθήκη, Νικηφόρος Λύτρας (1865)

More Related Content

What's hot

ΕΛΕΝΗ ΣΕΦΕΡΗΣ ΣΧΟΛΙΑ
ΕΛΕΝΗ ΣΕΦΕΡΗΣ ΣΧΟΛΙΑΕΛΕΝΗ ΣΕΦΕΡΗΣ ΣΧΟΛΙΑ
ΕΛΕΝΗ ΣΕΦΕΡΗΣ ΣΧΟΛΙΑ
Doiranli
 
Οδύσσεια
ΟδύσσειαΟδύσσεια
Οδύσσεια
2gymevosm
 
του νεκρού αδελφού
του νεκρού αδελφούτου νεκρού αδελφού
του νεκρού αδελφού
maria-kik
 
Αποχαιρετισμός, Γιάννης Ρίτσος, Γ΄ Λυκείου
Αποχαιρετισμός, Γιάννης Ρίτσος, Γ΄ ΛυκείουΑποχαιρετισμός, Γιάννης Ρίτσος, Γ΄ Λυκείου
Αποχαιρετισμός, Γιάννης Ρίτσος, Γ΄ Λυκείου
Eleni Vakana
 
η αδελφικη αγαπη στην αντιγονη του σοφοκλη
η αδελφικη αγαπη στην αντιγονη του σοφοκληη αδελφικη αγαπη στην αντιγονη του σοφοκλη
η αδελφικη αγαπη στην αντιγονη του σοφοκληΕλενη Λιουσα
 
Ο Οδυσσέας ως διαχρονικό σύμβολο
Ο Οδυσσέας ως διαχρονικό σύμβολο Ο Οδυσσέας ως διαχρονικό σύμβολο
Ο Οδυσσέας ως διαχρονικό σύμβολο
2gymevosm
 
Ενότητα 1: Η Ελένη και η καταστροφή της Τροίας
Ενότητα 1: Η Ελένη και η καταστροφή της ΤροίαςΕνότητα 1: Η Ελένη και η καταστροφή της Τροίας
Ενότητα 1: Η Ελένη και η καταστροφή της Τροίας
Καλλιόπη Κωσταριδάκη
 
Κ. Π. Καβάφη, Ιθάκη
Κ. Π. Καβάφη, ΙθάκηΚ. Π. Καβάφη, Ιθάκη
Κ. Π. Καβάφη, Ιθάκη
gina zaza
 
σεφέρης, ελένη_εργασία κείμενα Α Λυκείου (Καράμπα Ηλιάνας και Κεφαλίδου Μαρίας)
σεφέρης, ελένη_εργασία κείμενα Α Λυκείου (Καράμπα Ηλιάνας και Κεφαλίδου Μαρίας)σεφέρης, ελένη_εργασία κείμενα Α Λυκείου (Καράμπα Ηλιάνας και Κεφαλίδου Μαρίας)
σεφέρης, ελένη_εργασία κείμενα Α Λυκείου (Καράμπα Ηλιάνας και Κεφαλίδου Μαρίας)
Lamprini Magaliou
 
Ασκήσεις Λογοτεχνίας
Ασκήσεις Λογοτεχνίας Ασκήσεις Λογοτεχνίας
Ασκήσεις Λογοτεχνίας pemptoussia
 
τα μερη της τραγωδιας
τα μερη της τραγωδιαςτα μερη της τραγωδιας
τα μερη της τραγωδιας
Stella Sigourtsidou
 
ελενη τελικο (αποθηκεύτηκε αυτόματα)
ελενη τελικο (αποθηκεύτηκε αυτόματα)ελενη τελικο (αποθηκεύτηκε αυτόματα)
ελενη τελικο (αποθηκεύτηκε αυτόματα)
Eleni Kots
 
ΕΛΕΝΗ ΣΕΦΕΡΗΣ - ΜΥΘΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ
ΕΛΕΝΗ ΣΕΦΕΡΗΣ - ΜΥΘΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣΕΛΕΝΗ ΣΕΦΕΡΗΣ - ΜΥΘΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ
ΕΛΕΝΗ ΣΕΦΕΡΗΣ - ΜΥΘΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ
Doiranli
 
Eρωτόκριτος Κείμενα Νεολ. Λογοτεχνίας Γ΄Γυμνασίου
Eρωτόκριτος Κείμενα Νεολ. Λογοτεχνίας Γ΄ΓυμνασίουEρωτόκριτος Κείμενα Νεολ. Λογοτεχνίας Γ΄Γυμνασίου
Eρωτόκριτος Κείμενα Νεολ. Λογοτεχνίας Γ΄ΓυμνασίουΕύα Ζαρκογιάννη
 
Δραματική Ποίηση, Ευριπίδη "Ελένη", Εισαγωγή σελ. 5-7
Δραματική Ποίηση, Ευριπίδη "Ελένη", Εισαγωγή σελ. 5-7Δραματική Ποίηση, Ευριπίδη "Ελένη", Εισαγωγή σελ. 5-7
Δραματική Ποίηση, Ευριπίδη "Ελένη", Εισαγωγή σελ. 5-7
Τσατσούρης Χρήστος, Γυμνάσιο Μαγούλας Δυτικής Αττικής
 
Parousiasi3
Parousiasi3Parousiasi3
Parousiasi34444465
 

What's hot (19)

ΕΛΕΝΗ ΣΕΦΕΡΗΣ ΣΧΟΛΙΑ
ΕΛΕΝΗ ΣΕΦΕΡΗΣ ΣΧΟΛΙΑΕΛΕΝΗ ΣΕΦΕΡΗΣ ΣΧΟΛΙΑ
ΕΛΕΝΗ ΣΕΦΕΡΗΣ ΣΧΟΛΙΑ
 
Οδύσσεια
ΟδύσσειαΟδύσσεια
Οδύσσεια
 
του νεκρού αδελφού
του νεκρού αδελφούτου νεκρού αδελφού
του νεκρού αδελφού
 
Αποχαιρετισμός, Γιάννης Ρίτσος, Γ΄ Λυκείου
Αποχαιρετισμός, Γιάννης Ρίτσος, Γ΄ ΛυκείουΑποχαιρετισμός, Γιάννης Ρίτσος, Γ΄ Λυκείου
Αποχαιρετισμός, Γιάννης Ρίτσος, Γ΄ Λυκείου
 
η αδελφικη αγαπη στην αντιγονη του σοφοκλη
η αδελφικη αγαπη στην αντιγονη του σοφοκληη αδελφικη αγαπη στην αντιγονη του σοφοκλη
η αδελφικη αγαπη στην αντιγονη του σοφοκλη
 
Ερωφίλη και Πανάρετος
Ερωφίλη και ΠανάρετοςΕρωφίλη και Πανάρετος
Ερωφίλη και Πανάρετος
 
Ο Οδυσσέας ως διαχρονικό σύμβολο
Ο Οδυσσέας ως διαχρονικό σύμβολο Ο Οδυσσέας ως διαχρονικό σύμβολο
Ο Οδυσσέας ως διαχρονικό σύμβολο
 
Ενότητα 1: Η Ελένη και η καταστροφή της Τροίας
Ενότητα 1: Η Ελένη και η καταστροφή της ΤροίαςΕνότητα 1: Η Ελένη και η καταστροφή της Τροίας
Ενότητα 1: Η Ελένη και η καταστροφή της Τροίας
 
Κ. Π. Καβάφη, Ιθάκη
Κ. Π. Καβάφη, ΙθάκηΚ. Π. Καβάφη, Ιθάκη
Κ. Π. Καβάφη, Ιθάκη
 
σεφέρης, ελένη_εργασία κείμενα Α Λυκείου (Καράμπα Ηλιάνας και Κεφαλίδου Μαρίας)
σεφέρης, ελένη_εργασία κείμενα Α Λυκείου (Καράμπα Ηλιάνας και Κεφαλίδου Μαρίας)σεφέρης, ελένη_εργασία κείμενα Α Λυκείου (Καράμπα Ηλιάνας και Κεφαλίδου Μαρίας)
σεφέρης, ελένη_εργασία κείμενα Α Λυκείου (Καράμπα Ηλιάνας και Κεφαλίδου Μαρίας)
 
Κική Δημουλά
Κική ΔημουλάΚική Δημουλά
Κική Δημουλά
 
Ασκήσεις Λογοτεχνίας
Ασκήσεις Λογοτεχνίας Ασκήσεις Λογοτεχνίας
Ασκήσεις Λογοτεχνίας
 
τα μερη της τραγωδιας
τα μερη της τραγωδιαςτα μερη της τραγωδιας
τα μερη της τραγωδιας
 
ελενη τελικο (αποθηκεύτηκε αυτόματα)
ελενη τελικο (αποθηκεύτηκε αυτόματα)ελενη τελικο (αποθηκεύτηκε αυτόματα)
ελενη τελικο (αποθηκεύτηκε αυτόματα)
 
ΕΛΕΝΗ ΣΕΦΕΡΗΣ - ΜΥΘΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ
ΕΛΕΝΗ ΣΕΦΕΡΗΣ - ΜΥΘΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣΕΛΕΝΗ ΣΕΦΕΡΗΣ - ΜΥΘΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ
ΕΛΕΝΗ ΣΕΦΕΡΗΣ - ΜΥΘΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ
 
ονειρο θερμης νυχτας
ονειρο θερμης νυχταςονειρο θερμης νυχτας
ονειρο θερμης νυχτας
 
Eρωτόκριτος Κείμενα Νεολ. Λογοτεχνίας Γ΄Γυμνασίου
Eρωτόκριτος Κείμενα Νεολ. Λογοτεχνίας Γ΄ΓυμνασίουEρωτόκριτος Κείμενα Νεολ. Λογοτεχνίας Γ΄Γυμνασίου
Eρωτόκριτος Κείμενα Νεολ. Λογοτεχνίας Γ΄Γυμνασίου
 
Δραματική Ποίηση, Ευριπίδη "Ελένη", Εισαγωγή σελ. 5-7
Δραματική Ποίηση, Ευριπίδη "Ελένη", Εισαγωγή σελ. 5-7Δραματική Ποίηση, Ευριπίδη "Ελένη", Εισαγωγή σελ. 5-7
Δραματική Ποίηση, Ευριπίδη "Ελένη", Εισαγωγή σελ. 5-7
 
Parousiasi3
Parousiasi3Parousiasi3
Parousiasi3
 

Viewers also liked

κείμενο για το παιχνίδι μουσικό σχολ.σπάρτης
κείμενο για το παιχνίδι μουσικό σχολ.σπάρτηςκείμενο για το παιχνίδι μουσικό σχολ.σπάρτης
κείμενο για το παιχνίδι μουσικό σχολ.σπάρτηςΕλένη Ξ
 
αντιγόνη Site
αντιγόνη Siteαντιγόνη Site
αντιγόνη SiteΕλένη Ξ
 
Σχέδιο διδακτικής προσέγγισης Αντιγόνη Αργυροπούλου ευσταθία
Σχέδιο διδακτικής προσέγγισης Αντιγόνη Αργυροπούλου ευσταθίαΣχέδιο διδακτικής προσέγγισης Αντιγόνη Αργυροπούλου ευσταθία
Σχέδιο διδακτικής προσέγγισης Αντιγόνη Αργυροπούλου ευσταθίαΕλένη Ξ
 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ "ΑΝΤΙΓΟΝΗ" ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ
ΕΙΣΑΓΩΓΗ "ΑΝΤΙΓΟΝΗ" ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥΕΙΣΑΓΩΓΗ "ΑΝΤΙΓΟΝΗ" ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ
ΕΙΣΑΓΩΓΗ "ΑΝΤΙΓΟΝΗ" ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ
lalemaria
 
διδακτικο σεναριο αρχαια
διδακτικο σεναριο αρχαιαδιδακτικο σεναριο αρχαια
διδακτικο σεναριο αρχαια
marypol47
 
Oδηγός στην εισαγωγή της Aντιγόνης
Oδηγός στην εισαγωγή της AντιγόνηςOδηγός στην εισαγωγή της Aντιγόνης
Oδηγός στην εισαγωγή της Aντιγόνης
Thanos Stavropoulos
 
Eρμηνευτικές ερωτήσεις από τα κριτήρια αξιολόγησης της αντιγόνης
Eρμηνευτικές ερωτήσεις από τα κριτήρια αξιολόγησης της αντιγόνηςEρμηνευτικές ερωτήσεις από τα κριτήρια αξιολόγησης της αντιγόνης
Eρμηνευτικές ερωτήσεις από τα κριτήρια αξιολόγησης της αντιγόνης
Thanos Stavropoulos
 
Ασκήσεις Γραμματικής Αρχαίας Ελληνικής / 6
Ασκήσεις Γραμματικής Αρχαίας Ελληνικής / 6Ασκήσεις Γραμματικής Αρχαίας Ελληνικής / 6
Ασκήσεις Γραμματικής Αρχαίας Ελληνικής / 6
Thanos Stavropoulos
 
ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΡΗΜΑΤΩΝ
ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΡΗΜΑΤΩΝΠΑΡΑΓΩΓΑ ΡΗΜΑΤΩΝ
ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΡΗΜΑΤΩΝ
mono030156
 

Viewers also liked (9)

κείμενο για το παιχνίδι μουσικό σχολ.σπάρτης
κείμενο για το παιχνίδι μουσικό σχολ.σπάρτηςκείμενο για το παιχνίδι μουσικό σχολ.σπάρτης
κείμενο για το παιχνίδι μουσικό σχολ.σπάρτης
 
αντιγόνη Site
αντιγόνη Siteαντιγόνη Site
αντιγόνη Site
 
Σχέδιο διδακτικής προσέγγισης Αντιγόνη Αργυροπούλου ευσταθία
Σχέδιο διδακτικής προσέγγισης Αντιγόνη Αργυροπούλου ευσταθίαΣχέδιο διδακτικής προσέγγισης Αντιγόνη Αργυροπούλου ευσταθία
Σχέδιο διδακτικής προσέγγισης Αντιγόνη Αργυροπούλου ευσταθία
 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ "ΑΝΤΙΓΟΝΗ" ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ
ΕΙΣΑΓΩΓΗ "ΑΝΤΙΓΟΝΗ" ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥΕΙΣΑΓΩΓΗ "ΑΝΤΙΓΟΝΗ" ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ
ΕΙΣΑΓΩΓΗ "ΑΝΤΙΓΟΝΗ" ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ
 
διδακτικο σεναριο αρχαια
διδακτικο σεναριο αρχαιαδιδακτικο σεναριο αρχαια
διδακτικο σεναριο αρχαια
 
Oδηγός στην εισαγωγή της Aντιγόνης
Oδηγός στην εισαγωγή της AντιγόνηςOδηγός στην εισαγωγή της Aντιγόνης
Oδηγός στην εισαγωγή της Aντιγόνης
 
Eρμηνευτικές ερωτήσεις από τα κριτήρια αξιολόγησης της αντιγόνης
Eρμηνευτικές ερωτήσεις από τα κριτήρια αξιολόγησης της αντιγόνηςEρμηνευτικές ερωτήσεις από τα κριτήρια αξιολόγησης της αντιγόνης
Eρμηνευτικές ερωτήσεις από τα κριτήρια αξιολόγησης της αντιγόνης
 
Ασκήσεις Γραμματικής Αρχαίας Ελληνικής / 6
Ασκήσεις Γραμματικής Αρχαίας Ελληνικής / 6Ασκήσεις Γραμματικής Αρχαίας Ελληνικής / 6
Ασκήσεις Γραμματικής Αρχαίας Ελληνικής / 6
 
ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΡΗΜΑΤΩΝ
ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΡΗΜΑΤΩΝΠΑΡΑΓΩΓΑ ΡΗΜΑΤΩΝ
ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΡΗΜΑΤΩΝ
 

Similar to μανώλης στεργιούλης, σοφοκλεους αντιγονη, στ. 20 32. δειγματική διδασκαλία, κροκεές, 17 οκτωβρίου 2012 (2)

μανώλης στεργιούλης, σοφοκλεουσ αντιγονη, στ. 18 38. δειγματική διδασκαλία, κ...
μανώλης στεργιούλης, σοφοκλεουσ αντιγονη, στ. 18 38. δειγματική διδασκαλία, κ...μανώλης στεργιούλης, σοφοκλεουσ αντιγονη, στ. 18 38. δειγματική διδασκαλία, κ...
μανώλης στεργιούλης, σοφοκλεουσ αντιγονη, στ. 18 38. δειγματική διδασκαλία, κ...Ελένη Ξ
 
Εορτασμός 25ης Μαρτίου
Εορτασμός 25ης ΜαρτίουΕορτασμός 25ης Μαρτίου
Εορτασμός 25ης Μαρτίου1lykxanthis
 
ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Α΄ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ,ΕΝΟΤΗΤΑ 3,ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ-ΑΦΗΓΗΣΗ
ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Α΄ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ,ΕΝΟΤΗΤΑ 3,ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ-ΑΦΗΓΗΣΗΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Α΄ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ,ΕΝΟΤΗΤΑ 3,ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ-ΑΦΗΓΗΣΗ
ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Α΄ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ,ΕΝΟΤΗΤΑ 3,ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ-ΑΦΗΓΗΣΗ
ΕΥΗ ΚΑΡΟΥΝΙΑ
 
Αρχαία Α Γυμνασίου Ενότητα 3 Επαγγέλματα των αρχαίων Αθηναίων
Αρχαία Α Γυμνασίου Ενότητα 3 Επαγγέλματα των αρχαίων ΑθηναίωνΑρχαία Α Γυμνασίου Ενότητα 3 Επαγγέλματα των αρχαίων Αθηναίων
Αρχαία Α Γυμνασίου Ενότητα 3 Επαγγέλματα των αρχαίων Αθηναίων
mvourtsian
 
Odysseia Eisagwgh
Odysseia EisagwghOdysseia Eisagwgh
Odysseia Eisagwghstavri5
 
Πάντα πλήρη Θεών
Πάντα πλήρη ΘεώνΠάντα πλήρη Θεών
Πάντα πλήρη Θεών6o Lykeio Kavalas
 
Kείμενα Λογοτεχνίας, Γ' Λυκείου, Επαναληπτικές Σημειώσεις
Kείμενα Λογοτεχνίας, Γ' Λυκείου, Επαναληπτικές ΣημειώσειςKείμενα Λογοτεχνίας, Γ' Λυκείου, Επαναληπτικές Σημειώσεις
Kείμενα Λογοτεχνίας, Γ' Λυκείου, Επαναληπτικές Σημειώσεις
Eleni Vakana
 
Θουκυδίδη κεφάλαιο 81, βιβλίο 3ο,9 μορφές τέχνης- 9 ρήματα θανάτου
Θουκυδίδη κεφάλαιο 81, βιβλίο 3ο,9 μορφές τέχνης- 9 ρήματα θανάτουΘουκυδίδη κεφάλαιο 81, βιβλίο 3ο,9 μορφές τέχνης- 9 ρήματα θανάτου
Θουκυδίδη κεφάλαιο 81, βιβλίο 3ο,9 μορφές τέχνης- 9 ρήματα θανάτου
Popi Kaza
 
Ευριπίδη Ελένη, Πρόλογος, 2η σκηνή, στ. 83-191
Ευριπίδη Ελένη, Πρόλογος, 2η σκηνή, στ. 83-191Ευριπίδη Ελένη, Πρόλογος, 2η σκηνή, στ. 83-191
Ευριπίδη Ελένη, Πρόλογος, 2η σκηνή, στ. 83-191
Τσατσούρης Χρήστος, Γυμνάσιο Μαγούλας Δυτικής Αττικής
 
ΔΡΑΜΑΤΙΚΗ ΠΟΙΗΣΗ (ΕΙΣΑΓΩΓΗ)
ΔΡΑΜΑΤΙΚΗ ΠΟΙΗΣΗ (ΕΙΣΑΓΩΓΗ)ΔΡΑΜΑΤΙΚΗ ΠΟΙΗΣΗ (ΕΙΣΑΓΩΓΗ)
ΔΡΑΜΑΤΙΚΗ ΠΟΙΗΣΗ (ΕΙΣΑΓΩΓΗ)Katzelakis Dimitrios
 
Φύλλο εργασίας δομημένης μορφής ,Αρχαία ελληνικά Α Γυμνασίου , Ενότητα 3
Φύλλο εργασίας δομημένης μορφής ,Αρχαία ελληνικά Α Γυμνασίου  , Ενότητα 3Φύλλο εργασίας δομημένης μορφής ,Αρχαία ελληνικά Α Γυμνασίου  , Ενότητα 3
Φύλλο εργασίας δομημένης μορφής ,Αρχαία ελληνικά Α Γυμνασίου , Ενότητα 3
mvourtsian
 
λογοτεχνία γ' γυμνασίου, διδακτικό σενάριο
λογοτεχνία γ' γυμνασίου, διδακτικό σενάριολογοτεχνία γ' γυμνασίου, διδακτικό σενάριο
λογοτεχνία γ' γυμνασίου, διδακτικό σενάριο
gina zaza
 
ΜΑΚΡΥΚΩΣΤΑΙΟΙ ΚΑΙ ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΗΔΕΣ
ΜΑΚΡΥΚΩΣΤΑΙΟΙ ΚΑΙ ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΗΔΕΣΜΑΚΡΥΚΩΣΤΑΙΟΙ ΚΑΙ ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΗΔΕΣ
ΜΑΚΡΥΚΩΣΤΑΙΟΙ ΚΑΙ ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΗΔΕΣ
Δώρα Κωνσταντίνου
 
Επετειακό Γ΄ δημοτικού
Επετειακό Γ΄ δημοτικούΕπετειακό Γ΄ δημοτικού
Επετειακό Γ΄ δημοτικού
Dimitra Mylonaki
 
κυριάκος χαραλαμπίδης
κυριάκος χαραλαμπίδηςκυριάκος χαραλαμπίδης
κυριάκος χαραλαμπίδης
mpaschoudi89
 
Τσαλουχίδης Παντελής: Διονύσιου Σολωμού "O Kρητικός"
Τσαλουχίδης Παντελής: Διονύσιου Σολωμού "O Kρητικός"Τσαλουχίδης Παντελής: Διονύσιου Σολωμού "O Kρητικός"
Τσαλουχίδης Παντελής: Διονύσιου Σολωμού "O Kρητικός"
Pantelis Tsalouhidis
 
ΟΜΗΡΟΥ ΟΔΥΣΣΕΙΑ (ΕΙΣΑΓΩΓΗ) Α΄ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
ΟΜΗΡΟΥ ΟΔΥΣΣΕΙΑ (ΕΙΣΑΓΩΓΗ) Α΄ΓΥΜΝΑΣΙΟΥΟΜΗΡΟΥ ΟΔΥΣΣΕΙΑ (ΕΙΣΑΓΩΓΗ) Α΄ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
ΟΜΗΡΟΥ ΟΔΥΣΣΕΙΑ (ΕΙΣΑΓΩΓΗ) Α΄ΓΥΜΝΑΣΙΟΥKatzelakis Dimitrios
 
Ευριπίδη Ελένη Γ΄ Γυμνασίου (20 διαγωνίσματα)
Ευριπίδη Ελένη Γ΄ Γυμνασίου (20 διαγωνίσματα)Ευριπίδη Ελένη Γ΄ Γυμνασίου (20 διαγωνίσματα)
Ευριπίδη Ελένη Γ΄ Γυμνασίου (20 διαγωνίσματα)
Kats961
 
1o λύκειο αγ. δημητρίου γιορτή 25ης μαρτίου 2009
1o λύκειο αγ. δημητρίου  γιορτή 25ης μαρτίου 20091o λύκειο αγ. δημητρίου  γιορτή 25ης μαρτίου 2009
1o λύκειο αγ. δημητρίου γιορτή 25ης μαρτίου 20091lykagdim
 
25η Μαρτίου
25η Μαρτίου25η Μαρτίου
25η Μαρτίου
kateser
 

Similar to μανώλης στεργιούλης, σοφοκλεους αντιγονη, στ. 20 32. δειγματική διδασκαλία, κροκεές, 17 οκτωβρίου 2012 (2) (20)

μανώλης στεργιούλης, σοφοκλεουσ αντιγονη, στ. 18 38. δειγματική διδασκαλία, κ...
μανώλης στεργιούλης, σοφοκλεουσ αντιγονη, στ. 18 38. δειγματική διδασκαλία, κ...μανώλης στεργιούλης, σοφοκλεουσ αντιγονη, στ. 18 38. δειγματική διδασκαλία, κ...
μανώλης στεργιούλης, σοφοκλεουσ αντιγονη, στ. 18 38. δειγματική διδασκαλία, κ...
 
Εορτασμός 25ης Μαρτίου
Εορτασμός 25ης ΜαρτίουΕορτασμός 25ης Μαρτίου
Εορτασμός 25ης Μαρτίου
 
ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Α΄ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ,ΕΝΟΤΗΤΑ 3,ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ-ΑΦΗΓΗΣΗ
ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Α΄ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ,ΕΝΟΤΗΤΑ 3,ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ-ΑΦΗΓΗΣΗΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Α΄ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ,ΕΝΟΤΗΤΑ 3,ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ-ΑΦΗΓΗΣΗ
ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Α΄ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ,ΕΝΟΤΗΤΑ 3,ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ-ΑΦΗΓΗΣΗ
 
Αρχαία Α Γυμνασίου Ενότητα 3 Επαγγέλματα των αρχαίων Αθηναίων
Αρχαία Α Γυμνασίου Ενότητα 3 Επαγγέλματα των αρχαίων ΑθηναίωνΑρχαία Α Γυμνασίου Ενότητα 3 Επαγγέλματα των αρχαίων Αθηναίων
Αρχαία Α Γυμνασίου Ενότητα 3 Επαγγέλματα των αρχαίων Αθηναίων
 
Odysseia Eisagwgh
Odysseia EisagwghOdysseia Eisagwgh
Odysseia Eisagwgh
 
Πάντα πλήρη Θεών
Πάντα πλήρη ΘεώνΠάντα πλήρη Θεών
Πάντα πλήρη Θεών
 
Kείμενα Λογοτεχνίας, Γ' Λυκείου, Επαναληπτικές Σημειώσεις
Kείμενα Λογοτεχνίας, Γ' Λυκείου, Επαναληπτικές ΣημειώσειςKείμενα Λογοτεχνίας, Γ' Λυκείου, Επαναληπτικές Σημειώσεις
Kείμενα Λογοτεχνίας, Γ' Λυκείου, Επαναληπτικές Σημειώσεις
 
Θουκυδίδη κεφάλαιο 81, βιβλίο 3ο,9 μορφές τέχνης- 9 ρήματα θανάτου
Θουκυδίδη κεφάλαιο 81, βιβλίο 3ο,9 μορφές τέχνης- 9 ρήματα θανάτουΘουκυδίδη κεφάλαιο 81, βιβλίο 3ο,9 μορφές τέχνης- 9 ρήματα θανάτου
Θουκυδίδη κεφάλαιο 81, βιβλίο 3ο,9 μορφές τέχνης- 9 ρήματα θανάτου
 
Ευριπίδη Ελένη, Πρόλογος, 2η σκηνή, στ. 83-191
Ευριπίδη Ελένη, Πρόλογος, 2η σκηνή, στ. 83-191Ευριπίδη Ελένη, Πρόλογος, 2η σκηνή, στ. 83-191
Ευριπίδη Ελένη, Πρόλογος, 2η σκηνή, στ. 83-191
 
ΔΡΑΜΑΤΙΚΗ ΠΟΙΗΣΗ (ΕΙΣΑΓΩΓΗ)
ΔΡΑΜΑΤΙΚΗ ΠΟΙΗΣΗ (ΕΙΣΑΓΩΓΗ)ΔΡΑΜΑΤΙΚΗ ΠΟΙΗΣΗ (ΕΙΣΑΓΩΓΗ)
ΔΡΑΜΑΤΙΚΗ ΠΟΙΗΣΗ (ΕΙΣΑΓΩΓΗ)
 
Φύλλο εργασίας δομημένης μορφής ,Αρχαία ελληνικά Α Γυμνασίου , Ενότητα 3
Φύλλο εργασίας δομημένης μορφής ,Αρχαία ελληνικά Α Γυμνασίου  , Ενότητα 3Φύλλο εργασίας δομημένης μορφής ,Αρχαία ελληνικά Α Γυμνασίου  , Ενότητα 3
Φύλλο εργασίας δομημένης μορφής ,Αρχαία ελληνικά Α Γυμνασίου , Ενότητα 3
 
λογοτεχνία γ' γυμνασίου, διδακτικό σενάριο
λογοτεχνία γ' γυμνασίου, διδακτικό σενάριολογοτεχνία γ' γυμνασίου, διδακτικό σενάριο
λογοτεχνία γ' γυμνασίου, διδακτικό σενάριο
 
ΜΑΚΡΥΚΩΣΤΑΙΟΙ ΚΑΙ ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΗΔΕΣ
ΜΑΚΡΥΚΩΣΤΑΙΟΙ ΚΑΙ ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΗΔΕΣΜΑΚΡΥΚΩΣΤΑΙΟΙ ΚΑΙ ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΗΔΕΣ
ΜΑΚΡΥΚΩΣΤΑΙΟΙ ΚΑΙ ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΗΔΕΣ
 
Επετειακό Γ΄ δημοτικού
Επετειακό Γ΄ δημοτικούΕπετειακό Γ΄ δημοτικού
Επετειακό Γ΄ δημοτικού
 
κυριάκος χαραλαμπίδης
κυριάκος χαραλαμπίδηςκυριάκος χαραλαμπίδης
κυριάκος χαραλαμπίδης
 
Τσαλουχίδης Παντελής: Διονύσιου Σολωμού "O Kρητικός"
Τσαλουχίδης Παντελής: Διονύσιου Σολωμού "O Kρητικός"Τσαλουχίδης Παντελής: Διονύσιου Σολωμού "O Kρητικός"
Τσαλουχίδης Παντελής: Διονύσιου Σολωμού "O Kρητικός"
 
ΟΜΗΡΟΥ ΟΔΥΣΣΕΙΑ (ΕΙΣΑΓΩΓΗ) Α΄ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
ΟΜΗΡΟΥ ΟΔΥΣΣΕΙΑ (ΕΙΣΑΓΩΓΗ) Α΄ΓΥΜΝΑΣΙΟΥΟΜΗΡΟΥ ΟΔΥΣΣΕΙΑ (ΕΙΣΑΓΩΓΗ) Α΄ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
ΟΜΗΡΟΥ ΟΔΥΣΣΕΙΑ (ΕΙΣΑΓΩΓΗ) Α΄ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
 
Ευριπίδη Ελένη Γ΄ Γυμνασίου (20 διαγωνίσματα)
Ευριπίδη Ελένη Γ΄ Γυμνασίου (20 διαγωνίσματα)Ευριπίδη Ελένη Γ΄ Γυμνασίου (20 διαγωνίσματα)
Ευριπίδη Ελένη Γ΄ Γυμνασίου (20 διαγωνίσματα)
 
1o λύκειο αγ. δημητρίου γιορτή 25ης μαρτίου 2009
1o λύκειο αγ. δημητρίου  γιορτή 25ης μαρτίου 20091o λύκειο αγ. δημητρίου  γιορτή 25ης μαρτίου 2009
1o λύκειο αγ. δημητρίου γιορτή 25ης μαρτίου 2009
 
25η Μαρτίου
25η Μαρτίου25η Μαρτίου
25η Μαρτίου
 

More from Ελένη Ξ

Parag.gr.logou aksiolog.gr.ekfrasns (1)
Parag.gr.logou aksiolog.gr.ekfrasns (1)Parag.gr.logou aksiolog.gr.ekfrasns (1)
Parag.gr.logou aksiolog.gr.ekfrasns (1)
Ελένη Ξ
 
Parag.gr.logou fulla ergasias (2)
Parag.gr.logou fulla ergasias (2)Parag.gr.logou fulla ergasias (2)
Parag.gr.logou fulla ergasias (2)Ελένη Ξ
 
Kazantzakis publications berlin (gr)
Kazantzakis publications  berlin (gr)Kazantzakis publications  berlin (gr)
Kazantzakis publications berlin (gr)Ελένη Ξ
 
40o ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ-ΣΠΑΡΤΗ
40o ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ-ΣΠΑΡΤΗ40o ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ-ΣΠΑΡΤΗ
40o ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ-ΣΠΑΡΤΗΕλένη Ξ
 
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ_ΚΥΡΙΟΥ_ΑΝΑΚΑΛΥΨΕΙΣ_ΙΣΤΟΡΙΑ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ_ΚΥΡΙΟΥ_ΑΝΑΚΑΛΥΨΕΙΣ_ΙΣΤΟΡΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ_ΚΥΡΙΟΥ_ΑΝΑΚΑΛΥΨΕΙΣ_ΙΣΤΟΡΙΑ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ_ΚΥΡΙΟΥ_ΑΝΑΚΑΛΥΨΕΙΣ_ΙΣΤΟΡΙΑ Ελένη Ξ
 
αιγός ποταμοί
αιγός ποταμοίαιγός ποταμοί
αιγός ποταμοίΕλένη Ξ
 
Gynaikes ston polemo emprhsmos
Gynaikes ston polemo emprhsmosGynaikes ston polemo emprhsmos
Gynaikes ston polemo emprhsmosΕλένη Ξ
 
ανθρώπινα δικαιώματα
ανθρώπινα δικαιώματαανθρώπινα δικαιώματα
ανθρώπινα δικαιώματαΕλένη Ξ
 
Megaron
MegaronMegaron
Megaron
Ελένη Ξ
 
2nd xmas flyer 2012
2nd xmas flyer 20122nd xmas flyer 2012
2nd xmas flyer 2012
Ελένη Ξ
 
διαφοροποιημενη διδασκαλια παντελιαδου
διαφοροποιημενη διδασκαλια παντελιαδουδιαφοροποιημενη διδασκαλια παντελιαδου
διαφοροποιημενη διδασκαλια παντελιαδου
Ελένη Ξ
 
18. καβαφησ καισαριων
18. καβαφησ καισαριων18. καβαφησ καισαριων
18. καβαφησ καισαριωνΕλένη Ξ
 
1. λογοτεχνια στη δευτεροβαθμια
1. λογοτεχνια στη δευτεροβαθμια 1. λογοτεχνια στη δευτεροβαθμια
1. λογοτεχνια στη δευτεροβαθμια Ελένη Ξ
 
πλούμιτσα χάρτης Mail
πλούμιτσα χάρτης Mailπλούμιτσα χάρτης Mail
πλούμιτσα χάρτης MailΕλένη Ξ
 
εξεταστεα υλη γ΄λυκειου 2012 13
εξεταστεα υλη γ΄λυκειου 2012 13εξεταστεα υλη γ΄λυκειου 2012 13
εξεταστεα υλη γ΄λυκειου 2012 13Ελένη Ξ
 
προς την άλωση
προς την άλωσηπρος την άλωση
προς την άλωσηΕλένη Ξ
 
πριν την άλωση
πριν την άλωσηπριν την άλωση
πριν την άλωσηΕλένη Ξ
 

More from Ελένη Ξ (20)

Parag.gr.logou aksiolog.gr.ekfrasns (1)
Parag.gr.logou aksiolog.gr.ekfrasns (1)Parag.gr.logou aksiolog.gr.ekfrasns (1)
Parag.gr.logou aksiolog.gr.ekfrasns (1)
 
Parag.gr.logou fulla ergasias (2)
Parag.gr.logou fulla ergasias (2)Parag.gr.logou fulla ergasias (2)
Parag.gr.logou fulla ergasias (2)
 
Kazantzakis publications berlin (gr)
Kazantzakis publications  berlin (gr)Kazantzakis publications  berlin (gr)
Kazantzakis publications berlin (gr)
 
40o ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ-ΣΠΑΡΤΗ
40o ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ-ΣΠΑΡΤΗ40o ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ-ΣΠΑΡΤΗ
40o ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ-ΣΠΑΡΤΗ
 
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ_ΚΥΡΙΟΥ_ΑΝΑΚΑΛΥΨΕΙΣ_ΙΣΤΟΡΙΑ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ_ΚΥΡΙΟΥ_ΑΝΑΚΑΛΥΨΕΙΣ_ΙΣΤΟΡΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ_ΚΥΡΙΟΥ_ΑΝΑΚΑΛΥΨΕΙΣ_ΙΣΤΟΡΙΑ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ_ΚΥΡΙΟΥ_ΑΝΑΚΑΛΥΨΕΙΣ_ΙΣΤΟΡΙΑ
 
αιγός ποταμοί
αιγός ποταμοίαιγός ποταμοί
αιγός ποταμοί
 
ναυμαχίες
ναυμαχίεςναυμαχίες
ναυμαχίες
 
Gynaikes ston polemo emprhsmos
Gynaikes ston polemo emprhsmosGynaikes ston polemo emprhsmos
Gynaikes ston polemo emprhsmos
 
ρατσισμός
ρατσισμόςρατσισμός
ρατσισμός
 
ανθρώπινα δικαιώματα
ανθρώπινα δικαιώματαανθρώπινα δικαιώματα
ανθρώπινα δικαιώματα
 
Megaron
MegaronMegaron
Megaron
 
2nd xmas flyer 2012
2nd xmas flyer 20122nd xmas flyer 2012
2nd xmas flyer 2012
 
διαφοροποιημενη διδασκαλια παντελιαδου
διαφοροποιημενη διδασκαλια παντελιαδουδιαφοροποιημενη διδασκαλια παντελιαδου
διαφοροποιημενη διδασκαλια παντελιαδου
 
18. καβαφησ καισαριων
18. καβαφησ καισαριων18. καβαφησ καισαριων
18. καβαφησ καισαριων
 
1. λογοτεχνια στη δευτεροβαθμια
1. λογοτεχνια στη δευτεροβαθμια 1. λογοτεχνια στη δευτεροβαθμια
1. λογοτεχνια στη δευτεροβαθμια
 
πλούμιτσα χάρτης Mail
πλούμιτσα χάρτης Mailπλούμιτσα χάρτης Mail
πλούμιτσα χάρτης Mail
 
εξεταστεα υλη γ΄λυκειου 2012 13
εξεταστεα υλη γ΄λυκειου 2012 13εξεταστεα υλη γ΄λυκειου 2012 13
εξεταστεα υλη γ΄λυκειου 2012 13
 
Anakalyceis
AnakalyceisAnakalyceis
Anakalyceis
 
προς την άλωση
προς την άλωσηπρος την άλωση
προς την άλωση
 
πριν την άλωση
πριν την άλωσηπριν την άλωση
πριν την άλωση
 

μανώλης στεργιούλης, σοφοκλεους αντιγονη, στ. 20 32. δειγματική διδασκαλία, κροκεές, 17 οκτωβρίου 2012 (2)

 • 1. Μανώλης Μ. Στεργιούλης Σχολικός Σύμβουλος Φιλολόγων Σοφοκλέους Ἀντιγόνη (στ. 18 - 38) Δειγματική διδασκαλία Κροκεές, 17 Οκτωβρίου 2012
 • 2. ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : 17 Οκτωβρίου 2012 ΤΑΞΗ : Β’ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟ : Σοφοκλέους Ἀντιγόνη, 18-38 ΜΕΘΟΔΟΣ : Ερμηνευτική ΠΟΡΕΙΑ : Αφόρμηση-παρουσίαση-ανάλυση-σύνθεση ΜΟΡΦΗ : Διαλογική ΕΚΘΕΣΗ ΠΟΡΕΙΑΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 1. ΣΤΟΧΟΙ Οι στόχοι που επιδιώκονται με τη διδασκαλία της ενότητας συνίστανται στο να μπορούν οι μαθητές να απαντήσουν σε ερωτήσεις, όπως: ● Ποια ήταν η απόφαση του Κρέοντα για τους δύο αδελφούς και πώς δικαιολογείται η διαφορετική αντιμετώπισή τους; ● Οι θεατές δικαιολογούν ή όχι την απόφαση του Κρέοντα να μην επιτρέψει την ταφή του Πολυνείκη; ● Η απόφαση του Κρέοντα δικαιολογείται από τη θέση του ως βασιλιά της πόλης; ● Το γεγονός ότι η Αντιγόνη και η Ισμήνη έχουν συγγενικούς δεσμούς με τον Κρέοντα θα μπορούσε να τις εξαιρέσει από την επιβολή ποινής, αν παρέβαιναν τη διαταγή του; ● Ποια είναι η γνώμη της Αντιγόνης για το περιεχόμενο της διαταγής του Κρέοντα; Από ποια σημεία του κειμένου προκύπτει; ● Ποια ταφικά έθιμα και ποιες υποχρεώσεις των ζωντανών προς τους νεκρούς αναφέρονται στην ενότητα; ● Ποια συναισθήματα δημιουργούνται στους θεατές, όταν πληροφορούνται τη διαταγή του Κρέοντα;
 • 3. ● Ποια είναι η εικόνα που έμμεσα προβάλλεται για τον Κρέοντα από τους στίχους 21- 38; ● Ποια αντίδραση περιμένει η Αντιγόνη από την αδελφή της Ισμήνη, μετά την ανακοίνωση της διαταγής του Κρέοντα; ● Τι υποκρύπτει η ερώτηση με την οποία η Αντιγόνη κάνει γνωστή στην Ισμήνη τη διαταγή του Κρέοντα; ● Γιατί η Αντιγόνη αποκαλεί τον Κρέοντα «ἀγαθὸν»; ● Ποιες κινήσεις του Κρέοντα προαναγγέλλει η Αντιγόνη; ● Ποιο δίλημμα θέτει η Αντιγόνη στην Ισμήνη; ● Υπάρχουν στοιχεία που φανερώνουν το «ήθος» της Αντιγόνης ή στοιχεία που σχετίζονται τη «διάνοια» που έκρυψε ο ποιητή στους στίχους αυτούς; 2. ΑΦΟΡΜΗΣΗ Θα γίνει ανάκληση των στοιχείων της προηγούμενης ενότητας ως προς τα πρόσωπα, τον χρόνο και τον τόπο που σχετίζονται με τα γεγονότα. Θα επισημανθεί η αντίθεση της γνώσης της Αντιγόνης με την άγνοια της Ισμήνης και ο διαφορετικός τρόπος με τον οποίο οι δύο αδελφές αντιμετωπίζουν τις συμφορές που χτύπησαν την οικογένειά τους. 3. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΝΕΑΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ Θα διαβαστεί το κείμενο από τον καθηγητή και οι μαθητές θα κληθούν να καθορίσουν το νέο θέμα: « Η Αντιγόνη ανακοινώνει στη Ισμήνη τη διαταγή του Κρέοντα, σύμφωνα με την οποία ο Ετεοκλής θα ταφεί με όλες τις τιμές, ενώ το σώμα του Πολυνείκη θα μείνει άταφο και θα γίνει βορά των αρπακτικών πτηνών». 4. ΑΝΑΛΥΣΗ ● Η ανακοίνωση της απόφασης του Κρέοντα και οι πληροφορίες για την ποινή που θα επιβληθεί σε όποιον την παραβεί αποτελεί στοιχείο, με το οποίο προωθείται ο μύθος και προετοιμάζει την εμφάνιση του βασιλιά στη σκηνή. ● Τα στοιχεία που σκιαγραφούν το «ήθος» των προσώπων δεν μας βοηθούν προς το παρόν να εμβαθύνουμε στον εσωτερικό τους κόσμο και για το λόγο αυτό περιοριζόμαστε σε ό, τι σχετικό μπορούμε να αντλήσουμε από τον αφηγηματικό και πληροφοριακό χαρακτήρα της ενότητας. Με τρόπο έμμεσο πάντως, διαφαίνεται η αγανάκτηση της Αντιγόνης για την απάνθρωπη απόφαση του Κρέοντα και ο οίκτος της για τον «ἀθλίως θανόντα» Πολυνείκη.
 • 4. ● Εκείνο που αναμένουμε είναι ο τρόπος με τον οποίο θα αντιδράσουν οι δύο αδελφές, αν και ήδη το κείμενο μάς έχει ήδη προδιαθέσει με την υπόμνηση της γνώσης της Αντιγόνης και της άγνοιας της Ισμήνης, μας έχει προϊδεάσει με την ανησυχία, την ταραχή και την αγωνία της πρώτης και με την ουδέτερη συναισθηματική κατάσταση της δεύτερης. 5. ΣΥΝΘΕΣΗ ● Θα συζητηθούν ειδικότερα θέματα για τις αντιλήψεις που υπήρχαν για τους νεκρούς, για τα ταφικά έθιμα, την υποχρέωση να αποδοθούν σε αυτούς τιμές, την μεγάλη «αμαρτία» που θα διέπρατταν όσοι παραμελούσαν το καθήκον τους έναντι των νεκρών κ.λ.π. ● Θα επισημανθεί ότι η εκδήλωση έχθρας και μετά τον θάνατο δεν ήταν αποδεκτή και αντιμετωπιζόταν ως πράξη αποτρόπαια. Μάλιστα, κατά τους πολέμους, οι νικητές έπρεπε να παραδώσουν τους νεκρούς των αντιπάλων προς ενταφιασμό. Η κακομεταχείριση νεκρού σώματος αποτελούσε ανίερη πράξη, που προκαλούσε την επέμβαση των θεών. Έτσι, όταν ο Αχιλλέας σέρνει πίσω από το άρμα του τον νεκρό του Έκτορα, οι θεοί θα αποτρέψουν τη φθορά και θα τον διατηρήσουν αναλλοίωτο μέχρι να παραδοθεί στον Πρίαμο. ● Θα γίνει επίσης, υπενθύμιση ότι η ψυχή του άταφου νεκρού καταδίωκε όσους παραμελούσαν την ταφή του και κυρίως τους συγγενείς, αντίληψη άλλωστε γνωστή από την Οδύσσεια, όπου το φάντασμα του Ελπήνορα ζητά επιμόνως από τον Οδυσσέα να τον θάψει. 6. ΕΠΟΠΤΙΚΑ ΜΕΣΑ Πίνακας, εικόνες, φωτοτυπημένο υλικό. 7. ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ α. Να σχολιάσετε τη λέξη «ἀγαθός» με την οποία η Αντιγόνη χαρακτηρίζει τον Κρέοντα. β. Να γράψετε τρία παράγωγα, απλά ή σύνθετα, της Νέας Ελληνικής για καθεμιά από τις λέξεις: λέγουσι, εἰσορῶσι, φασί, ἔχειν.
 • 5. Κείμενο Ἀ ντιγόνη ᾔδη καλῶς, καί σ᾽ ἐκτὸς αὐλείων πυλῶν 18 τοῦδ᾽ οὕνεκ᾽ ἐξέπεμπον, ὡς μόνη κλύοις. Ἰ σμήνη τί δ᾽ ἔστι; δηλοῖς γάρ τι καλχαίνουσ᾽ ἔπος. 20 Ἀ ντιγόνη οὐ γὰρ τάφου νῷν τὼ κασιγνήτω Κρέων τὸν μὲν προτίσας, τὸν δ᾽ ἀτιμάσας ἔχει; Ἐτεοκλέα μέν, ὡς λέγουσι, σὺν δίκης χρήσει δικαίᾳ καὶ νόμου κατὰ χθονὸς ἔκρυψε τοῖς ἔνερθεν ἔντιμον νεκροῖς· 25 τὸν δ᾽ ἀθλίως θανόντα Πολυνείκους νέκυν ἀστοῖσί φασιν ἐκκεκηρῦχθαι τὸ μὴ τάφῳ καλύψαι μηδὲ κωκῦσαί τινα, ἐᾶν δ᾽ ἄκλαυτον, ἄταφον, οἰωνοῖς γλυκὺν θησαυρὸν εἰσορῶσι πρὸς χάριν βορᾶς. 30 τοιαῦτά φασι τὸν ἀγαθὸν Κρέοντα σοὶ κἀμοί, λέγω γὰρ κἀμέ, κηρύξαντ᾽ ἔχειν, καὶ δεῦρο νεῖσθαι ταῦτα τοῖσι μὴ εἰδόσιν σαφῆ προκηρύξοντα, καὶ τὸ πρᾶγμ᾽ ἄγειν οὐχ ὡς παρ᾽ οὐδέν, ἀλλ᾽ ὃς ἂν τούτων τι δρᾷ, 35 φόνον προκεῖσθαι δημόλευστον ἐν πόλει. οὕτως ἔχει σοι ταῦτα, καὶ δείξεις τάχα εἴτ᾽ εὐγενὴς πέφυκας εἴτ᾽ ἐσθλῶν κακή.
 • 6. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΑΝΤΙΓΟΝΗ» Ι. Ελληνική Ανδρεάδης Ι., Αντιγόνη: Δραματουργική ανάλυση - Μετάφραση, Αθήνα 1994. Blume Horst Dieter, Εισαγωγή στο Αρχαίο Θέατρο, μτφρ. Μαρία Ιατρού, Μ.Ι.Ε.Τ., Αθήνα 1986. Bowra C. M., Οι τραγωδίες του Σοφοκλή, Οιδίπους Τύραννος, Αντιγόνη, μτφρ. Αικ. Τσοτάκου-Καρβέλη, εκδ. Κώδικας, Θεσσαλονίκη 1993. Γκίκας Σωκράτης, Σοφοκλέους Αντιγόνη, εκδ. Σαββάλας, Αθήνα 1994. Γουδής Δημήτριος Ν., Σοφοκλέους Αντιγόνη και Οιδίπους Τύραννος, εκδ. Δ. Ν. Παπαδήμα, Αθήνα 1978. Δρομάζος Σ., Αρχαίο δράμα, Αθήνα 1985. Easterling P. E., Knox B. M. W., Ιστορία της Αρχαίας Ελληνικής Λογοτεχνίας, εκδ. Δ. Ν. Παπαδήμα, Αθήνα 1994. Flacelière Robert, Ιστορία της Αρχαίας Ελληνικής Λογοτεχνίας, εκδ. Δ. Ν. Παπαδήμα, Αθήνα 1986. Καστοριάδης Κορνήλιος, «Αισχύλεια ανθρωπογονία και σοφόκλεια αυτοδημιουργία του ανθρώπου», στο Αφιέρωμα στον Κωνσταντίνο Δεσποτόπουλο, εκδ. Παπαζήση, 1991. Καψάλης Γ. Δ., Σοφοκλή Αίας, Αθήνα 1937. Καψάλης Γ. Δ., Αντιγόνη, Αθήνα 1940. Kitto H.D.F., Αρχαία Ελληνική τραγωδία, εκδ. Δ. Ν. Παπαδήμα, Αθήνα 1976. Kott J., Θεοφαγία, μτφ. Α. Βερυκοκάκη-Αρτέμη, Αθήνα 1976. Lesky Α., Η τραγική ποίηση των αρχαίων Ελλήνων, Τόμος Α΄, Μ.Ι.Ε.Τ., Αθήνα 1997. Lesky Α., Ιστορία της Αρχαίας Ελληνικής Λογοτεχνίας, μτφρ. Α. Γ. Τσοπανάκη, Θεσσαλονίκη 1975.
 • 7. Loraux N., Βίαιοι θάνατοι γυναικών στην τραγωδία, μτφρ. Α. Ροβάτσου, Αθήνα 1995. Μιστριώτης Γ., Τραγωδίαι Σοφοκλέους: Αἴας, εν Αθήναις 1888. Μιστριώτης Γ., Τραγωδίαι Σοφοκλέους εκδιδόμεναι μετά σχολίων, Αντιγόνη, εν Αθήναις 19153. Ομήρου Ιλιάδα, μτφρ. Ν. Καζαντζάκη - Ι. Θ. Κακριδή, ΟΕΔΒ, 1994. Romilly Jaqueline, de, Αρχαία Ελληνική Τραγωδία, εκδ. Μ. Καρδαμίτσα, Αθήνα 1990. Romilly Jaqueline, de, Η Ελληνική Τραγωδία στο πέρασμα του χρόνου, εκδ. «Το Άστυ», Αθήνα 1996. Σεμιτέλος Δ., Σοφοκλέους Αντιγόνη, εκδ. Δ. Ν. Παπαδήμα, Αθήνα 1973. Σοφοκλέους Αίας, (σχολ. εγχειρ.) Υπ. Παιδ. και Πολιτ. Κύπρου, Λευκωσία 1995. Στέφος Αναστάσιος Αγ., «Η διδασκαλία των χορικών της Αντιγόνης του Σοφοκλή», Σεμινάριο, 10, Π.Ε.Φ., Αθήνα 1988, σσ. 91-105. Στέφος Αναστάσιος Αγ., Αρχαία Ελληνική Γραμματεία, ΙΙ, εκδ. Πορεία, Αθήνα 1993. Taplin Οliver, Η αρχαία ελληνική τραγωδία σε σκηνική παρουσίαση, μτφρ. Β. Δ. Ασημομύτης, εκδ. Δ. Ν. Παπαδήμα, Αθήνα 1988. Τερζάκης Α., Αφιέρωμα στην τραγική μούσα, Αθήνα 1989. Thomas Rosalind, Γραπτός και προφορικός λόγος στην αρχαία Ελλάδα, μτφρ. Δ. Κυρτάτας, Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, Ηράκλειο 1996. Φραγκούλης Αθανάσιος Κ., «Σοφοκλή Αντιγόνη. Μια ερμηνευτική προσέγγιση», Σεμινάριο, 10, Π.Ε.Φ., Αθήνα 1988, σσ. 72- 90.
 • 8. Φραγκούλης Αθανάσιος Κ., Η Αντιγόνη του Σοφοκλή, εκδ. Πατάκη, Αθήνα 1992. Χουρμουζιάδης Νίκος Χ., Όροι και μετασχηματισμοί στην Αρχαία Ελληνική Τραγωδία, εκδ. Γνώση, Αθήνα 1984. ΙΙ. Ξενόγλωσση Bowra M. C., Sophoclean Tragedy, Oxford 1944. Blundell M. W., Helping Friends and Harming Enemies. A Study in Sophocles and Greek Ethics, Cambridge 1989. Cohen D., «The Imagery of Sophocles: a Study of Ajax’s Suicide», G&R, 27 (1978), σσ. 24-36. Dawe R. D., Studies on the Text of Sophocles, Leiden 1978. Diller H. (Hrsg), Sophokles, (Wege der Forschung 95), Darmstadt 1967. Fartzoff M., «Les Agamemnons de Sophocle», στον τόμο Actes du Colloque: Sophocle; le texte, les personnages, Publications de l' Universite de Provence, Aix-en- Provence, 1993, σσ. 343-364. Fritz K. von, «Haimons Liebe zu Antigone», στο Antike und moderne Tragödie, Berlin 1962, σσ. 227-240. Garrison E. P., Groaning Tears. Ethical and Dramatic Aspects of Suicide in Greek Tragedy, Leiden 1995. Garvie A., «L’ hybris, particulièrement chez Ajax », στον τόμο Actes du Colloque: Sophocle; le texte, les personnages, Publications de l' Universite de Provence, Aix-en-Provence, 1993, σσ. 243-253. Gellie G. H., Sophocles: A Reading, Melbourne 1972. Giebel M., Sophokles Antigone, Erläuterungen und Dokumente, Reklam, Stuttgart 1992. Jebb R. C., The Ajax, Cambridge 1895. Jebb R. C., Sophocles Antigone, Cambridge University Press, 199219. Kamerbeek J. C., The Ajax, Leiden 1963.
 • 9. Kammerbeek J. C., The plays of Sophokles, Antigone, Leiden: Brill, 1978. Κατσούρης Α. Γ., «The Suicide Motif in Ancient Drama», Dioniso, 47 (1976), σσ. 5-36 [πρώτη δημοσίευση Δωδώνη 4 (1975), σσ. 205-234]. Kirkwood G. M., A Study of Sophoclean Drama, New-York 1958. Knox B. M. W., «The Ajax of Sophocles», HSCP, 65 (1961), σσ. 1-37. Latacz Joachim, Einführung in die griechische Tragödie, Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen 1993. Machin A., Cohérence et continuitè dans le théâtre de Sophocle, Haute-Ville 1981. Machin A., «Αjax, ses ennemis et les dieux», Les Etudes Class., 68 (2000), σσ. 3-26. Mazon P. - Dain A. - Irigoin J., Sophocle, t. 1, 2, 3, Paris 1989-1990. Méautis G., Sophocle. Essai sur le héros tragique, Paris 1957. Minadeo R., «Sophocles’ Ajax und κακία », Eranos, 85 (1987), σσ. 19-23. Minadeo R., «The Thematic Design of the Ajax », Dioniso, 62 (1992), σσ. 47-67. Nestle W., Vom Mythos zum Logos, Alfred Kröner Verlag, Stuttgart 1975. Opstelten J. C., Sophocles and Greek Pessimism, Amsterdam 1952. Reinhardt K., Sophocle, (trad. en francais par E. Martineau), Paris 1971. Rohdich H., Antigone: Beitrag zu einer Theorie des sophokleischen Helden, Heidelberg 1980. Ronnet G., Sophocle poète tragique, Paris 1969. Saïd S., La faute tragique, Paris 1978.
 • 10. Segal C. P., Tragedy and Civilization: An Interpretation of Sophocles, Mass. 1981. Stanford W. B., The Ulysses' Theme. A Study in the Adaptability of a Traditional Hero, Oxford 1963. Stanford W. B., Sophocles’ Ajax, London 1963. Starobinski J., Trois fureurs, Paris 1974. Steiner George, Die Antigonen, übersezt von Martin Pfeiffer, DTV Verlag, München 1990. Waldock A. J. A., Sophocles the Dramatist, Cambridge 1951. Webster T. B. L., An Introduction to Sophocles, Oxford 1969. Whitman C. H., Sophocles. A Study in Heroic Humanism, Cambridge Mass. 1951. Winnington - Ingram R. P., Sophocles: An Interpretation, Cambridge 1980. Η βιβλιογραφία περιέχεται στο βιβλίο «Αξιολόγηση των μαθητών της Β΄ Λυκείου στην Αρχαία Ελληνική Γραμματεία», Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας, Αθήνα 1999, σ.σ. 243-245.
 • 11.
 • 13. Άποψη του αρχαίου θεάτρου της Επιδαύρου
 • 16. Η Αντιγόνη εμπρός στο νεκρό Πολυνείκη. Λάδι σε καμβά, 100 εκ. x 157 εκ. Εθνική Πινακοθήκη, Νικηφόρος Λύτρας (1865)