Μαθηματικά sketchpad θρύμματα fractal μαθηματική ενημέρωση διοίκηση σχολείου αξιολόγηση Φιλοσοφία ανάλυση άλγεβρα Γεωμετρία πιθανότητες σε απειροσύνολα Πιθανότητες εκπαιδευτική έρευνα Φυσική θεωρία μέτρου στοιχειώδης αλγεβρικοί ρητοί συνεχές υπεραριθμήσιμο γεωμετρική πιθανότητα μέτρο λεμπέκ απειρο mathematics βασικής μεταφορά του απείρου lakoff & núñez explanation of paradox didactic metaphor basic metaphor of infinity καταλήψεις στην εκπαίδευση. διοίκηση εκπαίδευσης maths pictures teachers teachers of maths ολιστική οπτική Εγγεγραμμένη γωνία ανακαλυπτική μάθηση γεωμετρικός τόπος επίκεντρη γωνία δυναμικό Γεωμετρικό λογισμ εφαπτομένη αντικειμενικό σύστημα αξιο Πλατάρος Θεώρημα Μέσης Τιμής langrange Θεώρημα bolzano θεώρημα rolle Θεώρημα σταθερού σημείου δυναμικό γεωμετρικόλογισμ μέγιστο εμβαδόν περίμετρος ελάχιστο Πιστοποίηση Α΄ επιπέδου Πιστοποίηση Β΄ επιπέδου. Ενδοσχολική επιμόρφωση Επιτάχυνση εφαρμογής Τ.Π.Ε. Τ.Π.Ε. ποδικό τρίγωνο δυναμική γεωμετρία αξιολόγηση εκπαιδευτικών αξιολόγηση Διευθυντών Σχολ θεωρία χρήματος τραπεζικός κανόνας νέο χρήμα κέρδη τραπεζών αύξηση χρέους Επιμόρφωση Β΄επιπέδου οδηγίες πιστοποίηση μέγεθος ένταση μείωση με τετράγωνο απόστα φυσική Ειδικοί Δασικής προστασίας μορφοκλασματικά φράκταλ μορφοκλασματικά αντικείμε
See more