SlideShare a Scribd company logo
1 of 48
Download to read offline
Vuorovaikutus ja
työskentely
hybriditilanteissa
TAMK: Hybridipedagogiikka 2 op
Areenalla erityistä tukea –hankkeen osio Etäopetus ja erityinen tuki
Webinaari 23.11.2022 (2/3)
Matleena Laakso
Blogi: www.matleenalaakso.fi
Twitter: @matleenalaakso
Ohjelma klo 14.30-16.30
• Tervetuloa
• Tutustuminen ja orientaatio
• Vuorovaikutus
• Webinaarin → hybridioppitunnin rakenne
• Aikaa ajattelulle
• Digipeda-työkaluja → Valitaan 3. webinaarin työkalut
• Reflektio
Materiaalit, tallenteet ja oppimistehtävät
löydät koulutuksen Padletista!
Kameran peukutus
Ruudunkaappauskuva Teams-webinaarista
Millaisen kulttuurin
luot kameran käyttöön?
Kuva: Alexandra Koch, CC0, pixabay.com
Opettaja
radiojuontajana?
Kuva: ArtsyBee, pixabay.com
Miten aktiivinen kuunteleminen
näkyy puhujalle ja ryhmälle?
Kuva: Stux, CC0, pixabay.com
Kaksi kotipaikkaasi?
Kuva: Geralt, pixabay.com
Hyvää huomenta!
Avaa kamerasi ja kerro…
Kuva: LuidmilaKot, pixabay.com
Osallistujat kartalla, janalla tai nelikentällä
Työkaluna esim. Flinga, Padlet tai verkkokokoussovelluksen valkotaulu
Ryhmärengin kysymyskortit
Ryhmärengin Kirsi Alastalon materiaalit ja kuvien lähde: ryhmarenki.fi
Hyödynnä esim. erilaisia tutustumiskysymyksiä.
• Tulosta tai käytä WordWall-sovelluksella tehtyjä interaktiivisina
verkkoversioita. Pääosa materiaaleista jaettu CC BY-NC-SA -lisenssillä.
• Kielinä su, ru, en
https://twitter.com/VPaajanen/status/1382275912666873857?s=20
Siirry pienryhmään, avaa kamerasi
ja kerro, mitä löysit
Etäosallistujan rooli
Ulkopuolella
Nenä kiinni lasissa
Samassa vedessä
Kuvat: pixabay.com
Etäosallistuja osana oppimisyhteisöä
”Sosiaaliseen turvallisuuteen kuuluvat osallisuuteen,
osallistumiseen ja vuorovaikutukseen liittyvät asiat.
Jokaisella ihmisellä on perustarve
kuulua joukkoon ja olla osa yhteisöä.”
www.oph.fi/fi/koulutus-ja-tutkinnot/sosiaalinen-turvallisuus
Kuva: OpenClipart, Pixabay
Opettajan/ohjaajan tehtävänä on tukea
ryhmän molempia tavoitteita
Tunnetavoite
liittyy ryhmän
kiinteyteen ja
toimivuuteen
ryhmänä.
Tehokkuus eli
asiatavoite
liittyy ryhmän
tuloksellisuuteen.
Kuva: OpenClipart-Vectors, pixabay.com
Verkkotapaamisen vaiheet
1. Kutsu ja mahdollinen ennakkotehtävä/-materiaali
• Valmistautuneena tapaamiseen
• Käänteinen oppiminen: www.uef.fi/web/flippaus/flippausmanuaali
2. Virtuaalikahvit
3. Yhteinen aloitus
• Webinaarityökalu haltuun (tai jo virtuaalikahveilla)
• Tutustuminen, kuulumiset, virittäytyminen, tavoitteet,..
• Pelisäännöt: kommentointi, luottamuksellisuus, kamerat, tallennus,..
4. Varsinainen opetus ja/tai työskentely
5. Lopetus
• Opitun/työskentelyn reflektio, palaute
• Jatkosta sopiminen ym.
6. Jatkot
Kuva: Alexandra Koch, CC0, pixabay.com
Menetetäänkö kahvipöytäkeskustelut?
Etäkahvit ennen yhteistä aloitusta
• Ota etäosallistujat vastaan ennen
lähiosallistujien saapumista.
Kahvi- ja lounastauot
• Hybridissä taukotilat teema-
huoneineen etäosallistujille ja/tai
sekaryhmille
Kuva: PetraSolajova, CC0, pixabay.com
Mikä hybridiopetuksessa muuttuu?
1. Kutsu ja mahdollinen ennakkotehtävä/-materiaali
– Laitteet, ohjelmat, tapaamislinkki, fyysinen tila.
– Vuorovaikutus ja työskentely.
– Ohjelma ja linkki materiaaleihin, tehtäviin tms.
– Mitä jos…? Teknisten haasteiden ratkominen ja toimintatavat.
2. Virtuaalikahvit
– Ota ensin vastaan etäosallistujat.
3. Yhteinen aloitus
4. Varsinainen opetus ja/tai työskentely
– Tauotus verkossa oleville tärkeämpää.
– Huono kuva/ääni kuormittaa.
5. Lopetus
6. Jatkot
Kuva: Alexandra Koch, CC0, pixabay.com
Oppitunnin rytmittäminen
Vuorovaikutus
• Suunnittele etukäteen.
• Tarjoa monipuolisia mahdollisuuksia osallistua.
• Hyödynnä verkon työkaluja
• Ilmaise osallistumista myös ilmein ja elein
Vuorottele kokoonpanoa
• Yksin – opettaja päivystää lähinä ja verkossa
• Pienryhmissä
– Kaikki pääsevät ääneen.
– Lähi- ja etäosallistujat – yhdessä vai erikseen?
• Kaikki yhdessä
10
sekuntia
22
sekuntia
Kuva: Studio-72, CC0, pixabay.com
Anna myös
aikaa ajatella
Kuva: Oscar Trompenaars, pixabay.com
Vesiputous:
Tee kysymys. Anna aikaa ajatella ja
kirjoittaa kommentti muistitauluun.
Jokainen julkaisee kommentin samaan aikaan.
Kuva: Pasja1000, pixabay.com
Ajatteluaikaa myös pienryhmiin
Ennen ryhmäjakoa tai esittäytymisen jälkeen.
Esittäytykää
tai
vaihtakaa
kuulumiset
Pohtikaa kysymystä
itseksenne.
Esim. 3 min, jona
aikana kukin kirjaa
itselleen ylös
muutaman
näkökulman.
Keskustelkaa tai
työskennelkää
pienryhmissä (kaikki
pääsevät ääneen).
Lopuksi
mahdollinen
yhteenveto koko
ryhmän kanssa
(oivallukset,
johtopäätökset).
Sovelluksia yhteisölliseen
työskentelyyn ja osallistujien aktivointiin
• Sähköinen oppimisympäristö
• Microsoftin/Googlen pilvipalvelu
• Videoneuvottelun työkalut
• Sanapilvet
• Bingo
• Muistitaulut, valkotaulut
• Ajatuskartat
• Kyselyt ja tietovisat
• Dioihin upotetut kysymykset
• Sisältöjen luominen yhdessä (videot,
infograafit, interaktiiviset kuvat,..)
Neljä työkalua sanapilviin
Sanapilviä voi hyödyntää monin tavoin opetuksessa,
kokouksissa ja kehittämistyössä.
• WordArt, kun haluat, että jokainen voi luoda oman
sanapilven ja määritellä sen muodon, värit, fontin ym.
Toimii selaimella, myös mobiililaitteilla.
• AnswerGarden, kun haluat että ryhmä luo yhteisen
sanapilven. Toimii selaimella, myös mobiililaitteilla.
• Teamsin Forms on kokouksiin lisättävissä oleva sovellus
kyselyiden ja yhteisten sanapilvien tekemiseen.
• Mentimeter, kun haluat luoda diasarjoja, joihin liität
kysymyksiä. Yhtenä kysymystyyppinä on sanapilvi.
Lue lisää ja katso ohjevideot:
www.matleenalaakso.fi/2020/03/sanapilvet-opetuksessa.html
Ajatuskartat
Sovelluksia: www.matleenalaakso.fi/2022/03/ajatuskartat.html
Ajatuskarttoja voi tehdä sitä varten suunnitelluilla sovelluksilla, mutta se
onnistuu myös tutuilla diapohjilla, esitysgrafiikkatyökaluilla tai muistitauluilla.
padlet.com/matlaakso/padlet
Kirjautuminen, ohjeet, kokeilulinkkejä, esimerkkejä & bloggauksia
Vaihtoehdot viestien asetteluun
Kahdenlaisia Flinga-sessioita
Suomalainen sovellus, minne saa maksutta viisi yhtäaikaista sessiota
• flinga.fi (tai korkeakoulujen Campus-lisenssi: edu.flinga.fi)
• Kirjaudu Googlen tunnuksilla tai pyydä s-postiisi uutta tunnusta.
• Kielivalinta sivun alaosta (suomi/englanti)
• Ohjevideot ja kokeilulinkit: www.matleenalaakso.fi/2020/04/flinga.html
Flinga Whiteboard
jamboard.google.com
• Muistitaulu, mihin voi esim. piirtää ja tuoda post-it-lappuja.
• Tauluun saa useita sivuja, mutta ei hyperlinkkejä.
• Muokkausoikeus muille kohdasta JAA.
Visuaaliset esitykset
• Padlet (pohja)
• Flinga (Whiteboard)
• Google Jamboard
• Google Slides / PowerPoint:
lisää-välilehden SmartArt
• Ajatuskarttasovellukset
• Interaktiiviset sisällöt
– ThingLink
– H5P-työkalut
• Adobe Express tai Canva
– Mallipohjia, joissa yhdistetään
tekstiä, kuvia ja grafiikkaa
– Esim. infograafit
Kuva: Matleena Laakso, CC BY
Kyselyiden erilaisia käyttötapoja
• Ilmoittautumis- tai palautelomake
• Lähtötason kartoitus
• Tutustuminen ja tavoitteet (kuvat)
• Mielipidekyselyt ja äänestykset
• Aktivointi ja osallistaminen
• Yhteistyön ja osaamisen jakamisen tukeminen
• Hauskuus, rentoutuminen, pelillisyys
• Myös oppijat kyselyiden tekijöinä
• Harjoittelu ja oppimista tukeva välitön palaute
• Pistokkaat, sanakokeet, kurssikokeet
• Oppijoiden/osallistujien aktivointi ja
osallistaminen
Sähköisiä kyselytyökaluja
www.matleenalaakso.fi/p/sahkoiset-kokeet.html
• Microsoft Forms: kysely tai lomake
• Google Forms
• Blooket – uusi pelillinen monivalinta, kysymyksiä voi tuoda Quizletistä
• Quizizz – monipuolinen työkalu kysymyksille ja dioille
• Quizlet – mm. sanaston ja termien opettelu, myös tiimien live-kyselyt
• Kahoot – arvottaa aina nopeutta, maksutta vain monivalinnat ja diat
• Nearpod – monipuoliset kysymykset ja materiaalit jokaisen omalle laitteelle
• Mentimeter – yhdistä dioja ja muutamia kysymyksiä
• Liikkuvan koulun X-breikki (kuva)
quizizz.com/teachers
• Tee oma kysely, hyödynnä jaettuja kyselyitä tai kysymyspankkia.
• Peruskäyttö maksutonta opettajille (100 vastaajaa).
– Suosittelijan linkillä saa Super-lisenssin kuukaudeksi, linkki löytyy sovelluksen
kohdalta täältä: www.matleenalaakso.fi/p/sahkoiset-kokeet.html
• Kysymystyypit
– Multiple Choice: monivalinta, yksi tai useita oikeita vaihtoehtoja.
– Poll: äänestys/mielipide.
– Fill-in-the-blank: avoin kysymys, missä voi määritellä useamman
oikean vaihtoehdon.
– Open ended: avoin kysymys.
– Draw: piirtäminen kuvan päälle
tai tyhjälle pohjalle.
– Slide: Kyselysi muutetaan
Lesson-muotoon, jolloin voit
lisätä kyselyyn dioja.
Blooket - uusi pelillinen monivalinta
www.matleenalaakso.fi/2021/04/blooket.html
Mitä työkaluja haluat oppia
seuraavassa webinaarissa?
Flinga Wall
Yhteisöllinen verkko-oppiminen
Essi Vuopalan lektio: lehti.yliopistopedagogiikka.fi/2014/05/12/onnistuneen-yhteisollisen-verkko-oppimisen-
edellytykset-nakokulmina-yliopisto-opiskelijoiden-kokemukset-ja-verkkovuorovaikutus (CC BY)
”Oppimisen tutkimus tukee vahvasti
näkemystä yhteisöllisen oppimisen
tehokkuudesta yksin opiskeluun verrattuna.”
Yhteistä onnistuneille ryhmille
• Käsittelivät sisältöjen lisäksi ryhmän
työskentelyä.
• Käyttivät aikaa yhteisen toiminnan
suunnitteluun ja organisointiin.
• Vuorovaikutuksella pyrittiin myös jännityksen
lieventämiseen ja yhteenkuuluvaisuuden
ilmaisemiseen.
Opitun ja työskentelyn reflektio
• Mikä oli tärkein oppimasi asia?
• Mikä olisi hyvä koekysymys päivän teemasta?
• Koitko, että pääsimme tavoitteeseen?
• Miten koit vuorovaikutuksen hybridityöskentelyssä?
• Mitkä asiat edistivät oppimistasi?
• Mitä pitäisi muuttaa työskentelyssä, jotta se tukisi paremmin oppimistasi /
yhteiseen tavoitteeseen pääsyä?
• Mistä haluat kiittää ryhmää?
Kuva: Manfredsteger, CC0, pixabay.com
Kierrokset
Kuva: Manfredsteger, CC0, pixabay.com
Minkä tänään
oppimasi muistat
vielä toukokuussakin?
Kuva: Kaboompics¨, CC0, pixabay.com
Opitun äärellä
Mikä innosti? Mikä kysymys jäi Minkä kokemuksesi
Mitä oivalsit? vastausta vaille? haluat jakaa?
Kuvat: Geralt, Qimono & Suju, CC0, pixabay.com
Miten arvioit omaa
osaamistasi
hybridiopettajana
(asteikolla 1-10)?
Mitä pitäisi tapahtua, että
voisit antaa itsellesi yhden
numeron enemmän?
Oppimistehtävä ennen 3. webinaaria
Pohdi hybridiopetusta omassa työympäristössäsi ja listaa itsellesi
noin 3-7 keskeisintä muistettavaa asiaa omaan hybridiopetuksen
huoneentauluun.
Ota listauksesi mukaan webinaariin, missä aiheen käsittelyä
jatketaan pienryhmissä valittavilla työkaluilla.
Mahdollisia näkökulmia
• Vuorovaikutus.
• Yhteinen työskentely.
• Oppiaine tai ammattiala.
• Erityisen tuen tarpeet.
• Opettajan ja oppijoiden digi-osaaminen.
• Käytössä olevat laitteet ja resurssit.
Tämä diasarja on lisensoitu Creative
Commons -lisenssillä CC BY-SA 4.0
• CC-lisenssien verkkosivusto: creativecommons.fi
• CC BY-SA 4.0 eli Creative Commons Nimeä-Jaa samoin 4.0 Kansain-
välinen -lisenssi: creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.fi
– Sinä saat jakaa ja muuntaa tätä diasarjaa, myös kaupallinen
hyödyntäminen on sallittu.
– Ehtona on, että viittaat aina alkuperäiseen tekijään ja lisäät linkin
tähän diasarjaan. Muokattu teos tulee jakaa tällä samalla lisenssillä.
• Tätä lisenssiä laajempia oikeuksia voit kysyä tekijältä:
www.matleenalaakso.fi

More Related Content

Similar to Vuorovaikutus ja työskentely hybriditilanteissa

Similar to Vuorovaikutus ja työskentely hybriditilanteissa (20)

Lukio-open digitystä 25.2.21
Lukio-open digitystä 25.2.21Lukio-open digitystä 25.2.21
Lukio-open digitystä 25.2.21
 
Pedagogin digitystä 7.2.22
Pedagogin digitystä 7.2.22Pedagogin digitystä 7.2.22
Pedagogin digitystä 7.2.22
 
Osallistujien aktivoiminen 16.11.21
Osallistujien aktivoiminen 16.11.21 Osallistujien aktivoiminen 16.11.21
Osallistujien aktivoiminen 16.11.21
 
Vuorovaikutteisuus verkko-opinnoissa 14.4.23
Vuorovaikutteisuus verkko-opinnoissa 14.4.23Vuorovaikutteisuus verkko-opinnoissa 14.4.23
Vuorovaikutteisuus verkko-opinnoissa 14.4.23
 
Digityövälineet koulutuksen tukena 5.5.22 .pdf
Digityövälineet koulutuksen tukena 5.5.22 .pdfDigityövälineet koulutuksen tukena 5.5.22 .pdf
Digityövälineet koulutuksen tukena 5.5.22 .pdf
 
Lähellä ja langoilla 14.3.22
Lähellä ja langoilla 14.3.22Lähellä ja langoilla 14.3.22
Lähellä ja langoilla 14.3.22
 
Osallistava vuorovaikutus verkkotapaamisissa 16.11.20
Osallistava vuorovaikutus verkkotapaamisissa 16.11.20Osallistava vuorovaikutus verkkotapaamisissa 16.11.20
Osallistava vuorovaikutus verkkotapaamisissa 16.11.20
 
Digikouluttajan työkalut 20.8.21
Digikouluttajan työkalut 20.8.21Digikouluttajan työkalut 20.8.21
Digikouluttajan työkalut 20.8.21
 
Vuorovaikutuksen ja osallisuuden vahvistaminen oppimisessa 4.6.21
Vuorovaikutuksen ja osallisuuden vahvistaminen oppimisessa 4.6.21Vuorovaikutuksen ja osallisuuden vahvistaminen oppimisessa 4.6.21
Vuorovaikutuksen ja osallisuuden vahvistaminen oppimisessa 4.6.21
 
Aktiivista oppimista verkossa 19.2.21
Aktiivista oppimista verkossa 19.2.21Aktiivista oppimista verkossa 19.2.21
Aktiivista oppimista verkossa 19.2.21
 
Digipeda-työkaluja 22.11.22
Digipeda-työkaluja 22.11.22Digipeda-työkaluja 22.11.22
Digipeda-työkaluja 22.11.22
 
Digitaalisuuden hyödyntäminen opetuksessa ja arvioinnissa 2.11.22
Digitaalisuuden hyödyntäminen opetuksessa ja arvioinnissa 2.11.22Digitaalisuuden hyödyntäminen opetuksessa ja arvioinnissa 2.11.22
Digitaalisuuden hyödyntäminen opetuksessa ja arvioinnissa 2.11.22
 
Opiskelijoiden aktivoinnin työkaluja 24.8.22
Opiskelijoiden aktivoinnin työkaluja 24.8.22Opiskelijoiden aktivoinnin työkaluja 24.8.22
Opiskelijoiden aktivoinnin työkaluja 24.8.22
 
Digikouluttajan työkalut 9.3.21
Digikouluttajan työkalut 9.3.21 Digikouluttajan työkalut 9.3.21
Digikouluttajan työkalut 9.3.21
 
Opettaja tai ohjaaja digi pedagogiikan kehittjn 5 op, 19.2.21
Opettaja tai ohjaaja digi pedagogiikan kehittjn 5 op, 19.2.21Opettaja tai ohjaaja digi pedagogiikan kehittjn 5 op, 19.2.21
Opettaja tai ohjaaja digi pedagogiikan kehittjn 5 op, 19.2.21
 
Digifasilitointi ja vuorovaikutus verkossa 19.2.21
Digifasilitointi ja vuorovaikutus verkossa 19.2.21Digifasilitointi ja vuorovaikutus verkossa 19.2.21
Digifasilitointi ja vuorovaikutus verkossa 19.2.21
 
Kouluttajan digityökalut 14.6.21
Kouluttajan digityökalut 14.6.21Kouluttajan digityökalut 14.6.21
Kouluttajan digityökalut 14.6.21
 
Aktivointi ja vuorovaikutus 16.12.20
Aktivointi ja vuorovaikutus 16.12.20Aktivointi ja vuorovaikutus 16.12.20
Aktivointi ja vuorovaikutus 16.12.20
 
Lähellä ja langoilla 17.10.22
Lähellä ja langoilla 17.10.22Lähellä ja langoilla 17.10.22
Lähellä ja langoilla 17.10.22
 
Aktivointi ja osallistaminen hybridi ja verkkoluennoilla 
Aktivointi ja osallistaminen hybridi ja verkkoluennoilla Aktivointi ja osallistaminen hybridi ja verkkoluennoilla 
Aktivointi ja osallistaminen hybridi ja verkkoluennoilla 
 

More from Matleena Laakso

More from Matleena Laakso (20)

Johdatus tekoälyyn ja käyttötapoja kirjastotyössä 16.5.24
Johdatus tekoälyyn ja käyttötapoja kirjastotyössä 16.5.24Johdatus tekoälyyn ja käyttötapoja kirjastotyössä 16.5.24
Johdatus tekoälyyn ja käyttötapoja kirjastotyössä 16.5.24
 
Aktivointi ja osallistaminen digityökaluilla 15.5.24
Aktivointi ja osallistaminen digityökaluilla 15.5.24Aktivointi ja osallistaminen digityökaluilla 15.5.24
Aktivointi ja osallistaminen digityökaluilla 15.5.24
 
Tekoäly opetuksessa. Professio 14.5.2024
Tekoäly opetuksessa. Professio 14.5.2024Tekoäly opetuksessa. Professio 14.5.2024
Tekoäly opetuksessa. Professio 14.5.2024
 
Fasilitointi lähinä ja etänä 8.5.24.pdf
Fasilitointi lähinä ja etänä 8.5.24.pdfFasilitointi lähinä ja etänä 8.5.24.pdf
Fasilitointi lähinä ja etänä 8.5.24.pdf
 
Kouluttajana ja ohjaajana kirjastossa 7.5.24
Kouluttajana ja ohjaajana kirjastossa 7.5.24Kouluttajana ja ohjaajana kirjastossa 7.5.24
Kouluttajana ja ohjaajana kirjastossa 7.5.24
 
Tekoäly kieltenopetuksessa ja H5P ym 7.5.24
Tekoäly kieltenopetuksessa ja H5P ym 7.5.24Tekoäly kieltenopetuksessa ja H5P ym 7.5.24
Tekoäly kieltenopetuksessa ja H5P ym 7.5.24
 
Virtuaalimatkat ja ThingLink (kieltenopetus) 6.5.24
Virtuaalimatkat ja ThingLink (kieltenopetus) 6.5.24Virtuaalimatkat ja ThingLink (kieltenopetus) 6.5.24
Virtuaalimatkat ja ThingLink (kieltenopetus) 6.5.24
 
Johdanto tekoälyyn, Tasekirjailijat ry 4.5.24
Johdanto tekoälyyn, Tasekirjailijat ry 4.5.24Johdanto tekoälyyn, Tasekirjailijat ry 4.5.24
Johdanto tekoälyyn, Tasekirjailijat ry 4.5.24
 
Oppimateriaaleihin, menetelmiin ja sovelluksiin tutustuminen 2.5.24
Oppimateriaaleihin, menetelmiin ja sovelluksiin tutustuminen 2.5.24Oppimateriaaleihin, menetelmiin ja sovelluksiin tutustuminen 2.5.24
Oppimateriaaleihin, menetelmiin ja sovelluksiin tutustuminen 2.5.24
 
Tekoälyä koulunkäynninohjaajille. Jyty 27.4.24
Tekoälyä koulunkäynninohjaajille. Jyty 27.4.24Tekoälyä koulunkäynninohjaajille. Jyty 27.4.24
Tekoälyä koulunkäynninohjaajille. Jyty 27.4.24
 
Tekoäly opetuksessa, opettajien kevätpäivä 26.4.24
Tekoäly opetuksessa, opettajien kevätpäivä 26.4.24Tekoäly opetuksessa, opettajien kevätpäivä 26.4.24
Tekoäly opetuksessa, opettajien kevätpäivä 26.4.24
 
Tekoäly ja opinto-ohjaus, webinaari 26.4.24
Tekoäly ja opinto-ohjaus, webinaari 26.4.24Tekoäly ja opinto-ohjaus, webinaari 26.4.24
Tekoäly ja opinto-ohjaus, webinaari 26.4.24
 
Opettaja ja tekoäly. Pedaiiltapäivä 25.4.24
Opettaja ja tekoäly. Pedaiiltapäivä 25.4.24Opettaja ja tekoäly. Pedaiiltapäivä 25.4.24
Opettaja ja tekoäly. Pedaiiltapäivä 25.4.24
 
Tekoäly opetuksessa. Seinäjoen lyseo 24.4.24
Tekoäly opetuksessa. Seinäjoen lyseo 24.4.24Tekoäly opetuksessa. Seinäjoen lyseo 24.4.24
Tekoäly opetuksessa. Seinäjoen lyseo 24.4.24
 
Tekoäly ja oppiminen. Airut-hanke 23.4.24
Tekoäly ja oppiminen. Airut-hanke 23.4.24Tekoäly ja oppiminen. Airut-hanke 23.4.24
Tekoäly ja oppiminen. Airut-hanke 23.4.24
 
Avoimen jakamisen ylistys, ITK 19.4.2024
Avoimen jakamisen ylistys, ITK 19.4.2024Avoimen jakamisen ylistys, ITK 19.4.2024
Avoimen jakamisen ylistys, ITK 19.4.2024
 
Tekoälyn käyttö kieltenopetuksessa 16.4.24
Tekoälyn käyttö kieltenopetuksessa 16.4.24Tekoälyn käyttö kieltenopetuksessa 16.4.24
Tekoälyn käyttö kieltenopetuksessa 16.4.24
 
Tekoäly valinnaisten kielten opetuksessa 15.4.24
Tekoäly valinnaisten kielten opetuksessa 15.4.24Tekoäly valinnaisten kielten opetuksessa 15.4.24
Tekoäly valinnaisten kielten opetuksessa 15.4.24
 
Tekoäly opetuksessa. Kaurialan yläkoulu 13.4.24
Tekoäly opetuksessa. Kaurialan yläkoulu 13.4.24Tekoäly opetuksessa. Kaurialan yläkoulu 13.4.24
Tekoäly opetuksessa. Kaurialan yläkoulu 13.4.24
 
Padlet ja pelillisyys opetuksessa 10.4.24
Padlet ja pelillisyys opetuksessa 10.4.24Padlet ja pelillisyys opetuksessa 10.4.24
Padlet ja pelillisyys opetuksessa 10.4.24
 

Vuorovaikutus ja työskentely hybriditilanteissa

 • 1. Vuorovaikutus ja työskentely hybriditilanteissa TAMK: Hybridipedagogiikka 2 op Areenalla erityistä tukea –hankkeen osio Etäopetus ja erityinen tuki Webinaari 23.11.2022 (2/3) Matleena Laakso Blogi: www.matleenalaakso.fi Twitter: @matleenalaakso
 • 2. Ohjelma klo 14.30-16.30 • Tervetuloa • Tutustuminen ja orientaatio • Vuorovaikutus • Webinaarin → hybridioppitunnin rakenne • Aikaa ajattelulle • Digipeda-työkaluja → Valitaan 3. webinaarin työkalut • Reflektio Materiaalit, tallenteet ja oppimistehtävät löydät koulutuksen Padletista!
 • 4. Millaisen kulttuurin luot kameran käyttöön? Kuva: Alexandra Koch, CC0, pixabay.com
 • 6. Miten aktiivinen kuunteleminen näkyy puhujalle ja ryhmälle? Kuva: Stux, CC0, pixabay.com
 • 7.
 • 9. Hyvää huomenta! Avaa kamerasi ja kerro… Kuva: LuidmilaKot, pixabay.com
 • 10. Osallistujat kartalla, janalla tai nelikentällä Työkaluna esim. Flinga, Padlet tai verkkokokoussovelluksen valkotaulu
 • 11. Ryhmärengin kysymyskortit Ryhmärengin Kirsi Alastalon materiaalit ja kuvien lähde: ryhmarenki.fi Hyödynnä esim. erilaisia tutustumiskysymyksiä. • Tulosta tai käytä WordWall-sovelluksella tehtyjä interaktiivisina verkkoversioita. Pääosa materiaaleista jaettu CC BY-NC-SA -lisenssillä. • Kielinä su, ru, en
 • 13. Siirry pienryhmään, avaa kamerasi ja kerro, mitä löysit
 • 14. Etäosallistujan rooli Ulkopuolella Nenä kiinni lasissa Samassa vedessä Kuvat: pixabay.com
 • 15. Etäosallistuja osana oppimisyhteisöä ”Sosiaaliseen turvallisuuteen kuuluvat osallisuuteen, osallistumiseen ja vuorovaikutukseen liittyvät asiat. Jokaisella ihmisellä on perustarve kuulua joukkoon ja olla osa yhteisöä.” www.oph.fi/fi/koulutus-ja-tutkinnot/sosiaalinen-turvallisuus Kuva: OpenClipart, Pixabay
 • 16. Opettajan/ohjaajan tehtävänä on tukea ryhmän molempia tavoitteita Tunnetavoite liittyy ryhmän kiinteyteen ja toimivuuteen ryhmänä. Tehokkuus eli asiatavoite liittyy ryhmän tuloksellisuuteen. Kuva: OpenClipart-Vectors, pixabay.com
 • 17. Verkkotapaamisen vaiheet 1. Kutsu ja mahdollinen ennakkotehtävä/-materiaali • Valmistautuneena tapaamiseen • Käänteinen oppiminen: www.uef.fi/web/flippaus/flippausmanuaali 2. Virtuaalikahvit 3. Yhteinen aloitus • Webinaarityökalu haltuun (tai jo virtuaalikahveilla) • Tutustuminen, kuulumiset, virittäytyminen, tavoitteet,.. • Pelisäännöt: kommentointi, luottamuksellisuus, kamerat, tallennus,.. 4. Varsinainen opetus ja/tai työskentely 5. Lopetus • Opitun/työskentelyn reflektio, palaute • Jatkosta sopiminen ym. 6. Jatkot Kuva: Alexandra Koch, CC0, pixabay.com
 • 18. Menetetäänkö kahvipöytäkeskustelut? Etäkahvit ennen yhteistä aloitusta • Ota etäosallistujat vastaan ennen lähiosallistujien saapumista. Kahvi- ja lounastauot • Hybridissä taukotilat teema- huoneineen etäosallistujille ja/tai sekaryhmille Kuva: PetraSolajova, CC0, pixabay.com
 • 19. Mikä hybridiopetuksessa muuttuu? 1. Kutsu ja mahdollinen ennakkotehtävä/-materiaali – Laitteet, ohjelmat, tapaamislinkki, fyysinen tila. – Vuorovaikutus ja työskentely. – Ohjelma ja linkki materiaaleihin, tehtäviin tms. – Mitä jos…? Teknisten haasteiden ratkominen ja toimintatavat. 2. Virtuaalikahvit – Ota ensin vastaan etäosallistujat. 3. Yhteinen aloitus 4. Varsinainen opetus ja/tai työskentely – Tauotus verkossa oleville tärkeämpää. – Huono kuva/ääni kuormittaa. 5. Lopetus 6. Jatkot Kuva: Alexandra Koch, CC0, pixabay.com
 • 20. Oppitunnin rytmittäminen Vuorovaikutus • Suunnittele etukäteen. • Tarjoa monipuolisia mahdollisuuksia osallistua. • Hyödynnä verkon työkaluja • Ilmaise osallistumista myös ilmein ja elein Vuorottele kokoonpanoa • Yksin – opettaja päivystää lähinä ja verkossa • Pienryhmissä – Kaikki pääsevät ääneen. – Lähi- ja etäosallistujat – yhdessä vai erikseen? • Kaikki yhdessä
 • 22. Anna myös aikaa ajatella Kuva: Oscar Trompenaars, pixabay.com
 • 23. Vesiputous: Tee kysymys. Anna aikaa ajatella ja kirjoittaa kommentti muistitauluun. Jokainen julkaisee kommentin samaan aikaan. Kuva: Pasja1000, pixabay.com
 • 24. Ajatteluaikaa myös pienryhmiin Ennen ryhmäjakoa tai esittäytymisen jälkeen. Esittäytykää tai vaihtakaa kuulumiset Pohtikaa kysymystä itseksenne. Esim. 3 min, jona aikana kukin kirjaa itselleen ylös muutaman näkökulman. Keskustelkaa tai työskennelkää pienryhmissä (kaikki pääsevät ääneen). Lopuksi mahdollinen yhteenveto koko ryhmän kanssa (oivallukset, johtopäätökset).
 • 25. Sovelluksia yhteisölliseen työskentelyyn ja osallistujien aktivointiin • Sähköinen oppimisympäristö • Microsoftin/Googlen pilvipalvelu • Videoneuvottelun työkalut • Sanapilvet • Bingo • Muistitaulut, valkotaulut • Ajatuskartat • Kyselyt ja tietovisat • Dioihin upotetut kysymykset • Sisältöjen luominen yhdessä (videot, infograafit, interaktiiviset kuvat,..)
 • 26. Neljä työkalua sanapilviin Sanapilviä voi hyödyntää monin tavoin opetuksessa, kokouksissa ja kehittämistyössä. • WordArt, kun haluat, että jokainen voi luoda oman sanapilven ja määritellä sen muodon, värit, fontin ym. Toimii selaimella, myös mobiililaitteilla. • AnswerGarden, kun haluat että ryhmä luo yhteisen sanapilven. Toimii selaimella, myös mobiililaitteilla. • Teamsin Forms on kokouksiin lisättävissä oleva sovellus kyselyiden ja yhteisten sanapilvien tekemiseen. • Mentimeter, kun haluat luoda diasarjoja, joihin liität kysymyksiä. Yhtenä kysymystyyppinä on sanapilvi. Lue lisää ja katso ohjevideot: www.matleenalaakso.fi/2020/03/sanapilvet-opetuksessa.html
 • 27. Ajatuskartat Sovelluksia: www.matleenalaakso.fi/2022/03/ajatuskartat.html Ajatuskarttoja voi tehdä sitä varten suunnitelluilla sovelluksilla, mutta se onnistuu myös tutuilla diapohjilla, esitysgrafiikkatyökaluilla tai muistitauluilla.
 • 28.
 • 31. Kahdenlaisia Flinga-sessioita Suomalainen sovellus, minne saa maksutta viisi yhtäaikaista sessiota • flinga.fi (tai korkeakoulujen Campus-lisenssi: edu.flinga.fi) • Kirjaudu Googlen tunnuksilla tai pyydä s-postiisi uutta tunnusta. • Kielivalinta sivun alaosta (suomi/englanti) • Ohjevideot ja kokeilulinkit: www.matleenalaakso.fi/2020/04/flinga.html
 • 33. jamboard.google.com • Muistitaulu, mihin voi esim. piirtää ja tuoda post-it-lappuja. • Tauluun saa useita sivuja, mutta ei hyperlinkkejä. • Muokkausoikeus muille kohdasta JAA.
 • 34. Visuaaliset esitykset • Padlet (pohja) • Flinga (Whiteboard) • Google Jamboard • Google Slides / PowerPoint: lisää-välilehden SmartArt • Ajatuskarttasovellukset • Interaktiiviset sisällöt – ThingLink – H5P-työkalut • Adobe Express tai Canva – Mallipohjia, joissa yhdistetään tekstiä, kuvia ja grafiikkaa – Esim. infograafit Kuva: Matleena Laakso, CC BY
 • 35. Kyselyiden erilaisia käyttötapoja • Ilmoittautumis- tai palautelomake • Lähtötason kartoitus • Tutustuminen ja tavoitteet (kuvat) • Mielipidekyselyt ja äänestykset • Aktivointi ja osallistaminen • Yhteistyön ja osaamisen jakamisen tukeminen • Hauskuus, rentoutuminen, pelillisyys • Myös oppijat kyselyiden tekijöinä • Harjoittelu ja oppimista tukeva välitön palaute • Pistokkaat, sanakokeet, kurssikokeet • Oppijoiden/osallistujien aktivointi ja osallistaminen
 • 36. Sähköisiä kyselytyökaluja www.matleenalaakso.fi/p/sahkoiset-kokeet.html • Microsoft Forms: kysely tai lomake • Google Forms • Blooket – uusi pelillinen monivalinta, kysymyksiä voi tuoda Quizletistä • Quizizz – monipuolinen työkalu kysymyksille ja dioille • Quizlet – mm. sanaston ja termien opettelu, myös tiimien live-kyselyt • Kahoot – arvottaa aina nopeutta, maksutta vain monivalinnat ja diat • Nearpod – monipuoliset kysymykset ja materiaalit jokaisen omalle laitteelle • Mentimeter – yhdistä dioja ja muutamia kysymyksiä • Liikkuvan koulun X-breikki (kuva)
 • 37. quizizz.com/teachers • Tee oma kysely, hyödynnä jaettuja kyselyitä tai kysymyspankkia. • Peruskäyttö maksutonta opettajille (100 vastaajaa). – Suosittelijan linkillä saa Super-lisenssin kuukaudeksi, linkki löytyy sovelluksen kohdalta täältä: www.matleenalaakso.fi/p/sahkoiset-kokeet.html • Kysymystyypit – Multiple Choice: monivalinta, yksi tai useita oikeita vaihtoehtoja. – Poll: äänestys/mielipide. – Fill-in-the-blank: avoin kysymys, missä voi määritellä useamman oikean vaihtoehdon. – Open ended: avoin kysymys. – Draw: piirtäminen kuvan päälle tai tyhjälle pohjalle. – Slide: Kyselysi muutetaan Lesson-muotoon, jolloin voit lisätä kyselyyn dioja.
 • 38. Blooket - uusi pelillinen monivalinta www.matleenalaakso.fi/2021/04/blooket.html
 • 39. Mitä työkaluja haluat oppia seuraavassa webinaarissa? Flinga Wall
 • 40. Yhteisöllinen verkko-oppiminen Essi Vuopalan lektio: lehti.yliopistopedagogiikka.fi/2014/05/12/onnistuneen-yhteisollisen-verkko-oppimisen- edellytykset-nakokulmina-yliopisto-opiskelijoiden-kokemukset-ja-verkkovuorovaikutus (CC BY) ”Oppimisen tutkimus tukee vahvasti näkemystä yhteisöllisen oppimisen tehokkuudesta yksin opiskeluun verrattuna.” Yhteistä onnistuneille ryhmille • Käsittelivät sisältöjen lisäksi ryhmän työskentelyä. • Käyttivät aikaa yhteisen toiminnan suunnitteluun ja organisointiin. • Vuorovaikutuksella pyrittiin myös jännityksen lieventämiseen ja yhteenkuuluvaisuuden ilmaisemiseen.
 • 41. Opitun ja työskentelyn reflektio • Mikä oli tärkein oppimasi asia? • Mikä olisi hyvä koekysymys päivän teemasta? • Koitko, että pääsimme tavoitteeseen? • Miten koit vuorovaikutuksen hybridityöskentelyssä? • Mitkä asiat edistivät oppimistasi? • Mitä pitäisi muuttaa työskentelyssä, jotta se tukisi paremmin oppimistasi / yhteiseen tavoitteeseen pääsyä? • Mistä haluat kiittää ryhmää? Kuva: Manfredsteger, CC0, pixabay.com
 • 43. Minkä tänään oppimasi muistat vielä toukokuussakin? Kuva: Kaboompics¨, CC0, pixabay.com
 • 44. Opitun äärellä Mikä innosti? Mikä kysymys jäi Minkä kokemuksesi Mitä oivalsit? vastausta vaille? haluat jakaa? Kuvat: Geralt, Qimono & Suju, CC0, pixabay.com
 • 46. Mitä pitäisi tapahtua, että voisit antaa itsellesi yhden numeron enemmän?
 • 47. Oppimistehtävä ennen 3. webinaaria Pohdi hybridiopetusta omassa työympäristössäsi ja listaa itsellesi noin 3-7 keskeisintä muistettavaa asiaa omaan hybridiopetuksen huoneentauluun. Ota listauksesi mukaan webinaariin, missä aiheen käsittelyä jatketaan pienryhmissä valittavilla työkaluilla. Mahdollisia näkökulmia • Vuorovaikutus. • Yhteinen työskentely. • Oppiaine tai ammattiala. • Erityisen tuen tarpeet. • Opettajan ja oppijoiden digi-osaaminen. • Käytössä olevat laitteet ja resurssit.
 • 48. Tämä diasarja on lisensoitu Creative Commons -lisenssillä CC BY-SA 4.0 • CC-lisenssien verkkosivusto: creativecommons.fi • CC BY-SA 4.0 eli Creative Commons Nimeä-Jaa samoin 4.0 Kansain- välinen -lisenssi: creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.fi – Sinä saat jakaa ja muuntaa tätä diasarjaa, myös kaupallinen hyödyntäminen on sallittu. – Ehtona on, että viittaat aina alkuperäiseen tekijään ja lisäät linkin tähän diasarjaan. Muokattu teos tulee jakaa tällä samalla lisenssillä. • Tätä lisenssiä laajempia oikeuksia voit kysyä tekijältä: www.matleenalaakso.fi