SlideShare a Scribd company logo
1 of 1
Download to read offline
Inazioren gutuna
Polikarpori
1. KAPITULUA
1 Inazio, Teoforo ere deitzen dena, Polikarpo, Esmirnako elizako
apezpikuari; beren gainbegiralea, baizik Jainko Aitak eta
Jesukristo Jaunak ezautua: zorion guzia.
2. Jainkoarenganako zure gogoa, harkaitz mugiezin batean bezala
finkaturik dagoela jakinik; Biziki eskerrak ematen ditut, zure
begitarte dohatsua ikustea merezi izan dudalako, zeinetan beti
poztu nadin Jainkoagan.
3. Argatik othoitzen dizut Jainkoaren graziaz jantzia zarenez,
aurrera jarrai dezazula zure bidean, eta exhorta dezazula beste
guztiak salba daitezen.
4. Zaindu ezazu zure lekua haragiaren eta izpirituaren ardura osoz:
egin ezazu zure ahalegina batasuna gordetzeko, ezer hoberik ez
dena baino. Jain itzazu gizon guziak, Jaunak zurekin bezala.
5. Susta ezazu guziak maitasunean, zuk ere egiten duzun bezala.
Otoitz egin etenik gabe: eskatu lehendik duzuna baino ulermen
gehiago. Adi egon, zure izpiritua beti esna izanik.
6. Hitz egin bakoitzari Jainkoak ahalbidetuko dizun bezala.
Guztien eritasunak jasan, borrokalari perfektu gisa; non lana
handia den, irabazia are gehiago.
7. Diszipulu onak maite badituzu, zer esker ona da? Baina aitzitik,
menpera itzazu gaiztoak direnak otzantasunez.
8. Zauri guzia ez da igeltsu berarekin sendatzen: baldin
eritasunaren agerpenak gogorrak badira, alda itzazu erremedio
bigunekin: izan zaitezte gauza guztietan sugea bezain jakintsua,
baina usoa bezain kaltegabea.
9. Horregatik, haragiz eta izpirituz osatua zaude; zure aurpegian
agertzen diren gauzak alda ditzazun.
10. Eta ikusten ez direnei, othoitz egizue Jainkoari ager dezala,
deusen falta izan ez dezazun, baina dohain guztietan ugari izan
zaitezen.
11. Garaiak eskatzen zaitu, pilotuek haizeek bezala; eta ekaitz
batean botatzen dena, nahi lukeen aterpea; Jainkoarengana
heltzeko.
12. Izan zaitez soila Jainkoaren borrokalari bezala: hilezkortasuna
eta betiko bizia da proposatzen dizun koroa; zeñaz zu ere guztiz
sinetsita zaude. Zure bermea izango naiz, zuk maitatu dituzun
gauza guztietan, eta ene lokarrietan.
13. Ez zaitzatela asaldatzen meritutzat ematen dutenek, baizik
beste doktrinak irakatsi. Jarri irmo eta mugiezin, kolpatzen
dutenean ingudea bezala.
14 Borrokalari ausart baten zatia da zauritua, eta hala ere garaitua.
Baina batez ere gauza guztiak jasan behar ditugu Iainkoagatik,
hark gurekin jasan dezan.
15. Izan zaitez egunero besteak baino hobea: kontuan hartu
garaiak; eta itxaron ezazue, denboraren gainetik dena, betierekoa,
ikusezina, guregatik ikusgarri egin arren: inpalpagarria eta
iragaiten dena, oinazeen menpe guretzat; gure salbamenerako era
guztiak jasanez.
2. KAPITULUA
1. Ez bedi alargunak alde batera utzi: izan zaitez Jainkoaren
ondoan, haien zaindaria.
2. Ez bedi ezer egin zure jakin eta baimenik gabe; ez dezu ezer
egin Jainkoaren nahiaren arabera baizik; zuk ere egiten duzun
bezala, irmotasun osoz.
3. Izan bedi zure batzarrak beteagoak: galdetu guziak izenez.
4. Ez ahaztu gizon eta neskame zerbitzariak; eta ez bedi puztu:
aitzitik, Iainkoaren gloriaren menpe geiago izan bezate,
harengandik askatasun hoberik lor dezaten.
5. Ez dezatela desiratu ordain publikoaren truke aske izan, beren
nahien esklabo izan ez daitezen.
6. Iges egin arte gaiztoak; edo hobeto esanda, ez egin horien
aipamenik.
7. Esan ene arrebei, maite dutela Jauna; eta ase zaitezte beren
senharrez, bai haragiz bai izpirituaz.
8. Era berean, exhorta itzazue nere anaiei Jesu-Kristoren izenean
maita ditzatela beren emazteak, Eliza Jauna bezala.
9. Norbaitek birjina-egoeran irauten badu, Kristoren haragiaren
ohorerako, gera bedi harrotu gabe; baina harrotzen bada, desegin
da. Eta apezpikua baino gehiago ohartu nahi badu, hondatuta
dago.
10. Bainan ezkontzen diren guziak, gizonak zein emakumeak,
Obispoaren adostasunarekin elkartzea egiten da, beren ezkontza
jainkotiarrez, eta ez gutiziaz.
11. Egin bedi guzia Jainkoaren ohorerako.
12 Entzun iezaiozu obispoari, Jainkoak ere adi dezala. Nire arima
izan bedi segurtasuna beren apezpikuari men egiten diotenentzat,
beren presbiteroekin eta diakonoekin. Eta nire zatia berenarekin
batera egon dadila Jainkoaren baitan.
13 Elkarrekin lan egin; elkarrekin borrokatu, elkarrekin korrika,
elkarrekin sufritu; elkarrekin lo egin, eta elkarrekin jaiki;
Jainkoaren administratzaile, eta kontseilari eta ministro bezala.
14. Mesedez, zeinen azpian gerlatzen zareten eta zeinengandik
jasotzen duzuen soldata. Ez bedi zuetako inor desertorerik aurkitu;
baña gelditu bedi zure bataioa, zure besoak bezela; zure fedea,
zure kaskoa bezala; zure karitatea, zure lantza bezala; zure
pazientzia, zure armadura osoa bezala.
15 Zure lanak izan bedi zure ardura, sari egokia jaso dezazun.
Izan zaitezte, bada, elkarrenganako pazientzia otzantasunez:
Iainkoa zuentzat bezala.
16 Poz nazazu gauza guztietan.
3. KAPITULUA
1. Bada, zeren Siriako Antiokiako eliza, zure otoitzetan esaten
den bezala, baita; Ni ere kontsolatuago eta ardurarik gabe egon
naiz Jainkoarengan; bada, sufrimenduz, Jainkoarengana helduko
naiz; zure otoitzez Kristoren dizipulu arkitu nadin.
2. Oso egokia izango da, Polikarporik dignea, kontseilu hautatu
bat deitzea, eta bereziki maite duzun norbait eta lanerako
pazientzia duen norbait aukeratzea; Jainkoaren mezularia izan
dadin; eta Siriara joanda, zure maitasun etengabea glorifikatu
dezan, Kristoren laudoriorako.
3. Kristau batek ez du bere buruaren indarrik, baina beti egon
behar du lasai Jainkoaren zerbitzurako. Orain obra hau
Jainkoarena eta zuenena da: hura perfekzionatuko duzuenean.
4. Zeren uste dut Jainkoaren graziaren bidez prest zaudetela
Jaunaren baitan dagokien obra on guztietarako.
5 Jakinik bada, egiarenganako zuen zaletasun bizia, gutun labur
hauen bidez exhortatu zaituztet.
6. Baina zeren ezin izan dudala eliza guziei idatz, zeren bat-
batean Troasetik Neapolisera itsasoratu behar baitut; izan ere,
halaxe da beren atseginaren menpe nagoenen agindua; Idazten al
diezue zuen ondoan dauden elizei, Jainkoaren borondatean
irakatsirik, haiek ere hala egin dezaten.
7. Ahal dutenek bidali bezate mezulariak; eta gañerakoak igor
beitez euren eskutitzak zuek igorriren dizkizutenak: glorificatuak
izan zaitezten eternidade guzian, zeñak digne zarete.
8 Guztiak agurtzen ditut izenez, bereziki Epitroporen emazteari,
bere etxe eta seme-alaba guztiekin. Agindu dut Attalo ene maitea.
9. Agurtzen dut zuek Siriara bidaltzeko duin izango denari. Beti
bedi grazia harekin, eta igortzen duen Polikarporekin.
10. Zorion guzia opa dizut gure Jainko Jesukristogan; zeinetan
jarraitu, Jainkoaren batasunean eta babesean.
11. Agurtzen dut Altzi ene maitea. Agur Jaunagan.

More Related Content

More from Filipino Tracts and Literature Society Inc.

More from Filipino Tracts and Literature Society Inc. (20)

Kyrgyz - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf
Kyrgyz - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdfKyrgyz - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf
Kyrgyz - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf
 
Kurdish Northern (Kurmanji) - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf
Kurdish Northern (Kurmanji) - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdfKurdish Northern (Kurmanji) - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf
Kurdish Northern (Kurmanji) - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf
 
Kurdish Central (Sorani) - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf
Kurdish Central (Sorani) - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdfKurdish Central (Sorani) - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf
Kurdish Central (Sorani) - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf
 
Krio - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf
Krio - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdfKrio - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf
Krio - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf
 
Korean - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf
Korean - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdfKorean - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf
Korean - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf
 
Konkani - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf
Konkani - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdfKonkani - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf
Konkani - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf
 
Kirundi (Rundi) - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf
Kirundi (Rundi) - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdfKirundi (Rundi) - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf
Kirundi (Rundi) - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf
 
Kinyarwanda - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf
Kinyarwanda - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdfKinyarwanda - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf
Kinyarwanda - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf
 
Khmer - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf
Khmer - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdfKhmer - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf
Khmer - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf
 
Kazakh - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf
Kazakh - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdfKazakh - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf
Kazakh - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf
 
Kannada - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf
Kannada - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdfKannada - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf
Kannada - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf
 
Javanese - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf
Javanese - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdfJavanese - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf
Javanese - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf
 
Japanese - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf
Japanese - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdfJapanese - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf
Japanese - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf
 
Yiddish - Ecclesiasticus the Wisdom of Jesus the Son of Sirach.pdf
Yiddish - Ecclesiasticus the Wisdom of Jesus the Son of Sirach.pdfYiddish - Ecclesiasticus the Wisdom of Jesus the Son of Sirach.pdf
Yiddish - Ecclesiasticus the Wisdom of Jesus the Son of Sirach.pdf
 
Quechua Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Quechua Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptxQuechua Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Quechua Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
 
Italian - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf
Italian - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdfItalian - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf
Italian - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf
 
Irish - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf
Irish - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdfIrish - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf
Irish - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf
 
Inuktitut (Latin) - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf
Inuktitut (Latin) - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdfInuktitut (Latin) - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf
Inuktitut (Latin) - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf
 
Inuktitut - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf
Inuktitut - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdfInuktitut - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf
Inuktitut - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf
 
Inuinnaqtun - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf
Inuinnaqtun - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdfInuinnaqtun - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf
Inuinnaqtun - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf
 

Basque - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdf

  • 1. Inazioren gutuna Polikarpori 1. KAPITULUA 1 Inazio, Teoforo ere deitzen dena, Polikarpo, Esmirnako elizako apezpikuari; beren gainbegiralea, baizik Jainko Aitak eta Jesukristo Jaunak ezautua: zorion guzia. 2. Jainkoarenganako zure gogoa, harkaitz mugiezin batean bezala finkaturik dagoela jakinik; Biziki eskerrak ematen ditut, zure begitarte dohatsua ikustea merezi izan dudalako, zeinetan beti poztu nadin Jainkoagan. 3. Argatik othoitzen dizut Jainkoaren graziaz jantzia zarenez, aurrera jarrai dezazula zure bidean, eta exhorta dezazula beste guztiak salba daitezen. 4. Zaindu ezazu zure lekua haragiaren eta izpirituaren ardura osoz: egin ezazu zure ahalegina batasuna gordetzeko, ezer hoberik ez dena baino. Jain itzazu gizon guziak, Jaunak zurekin bezala. 5. Susta ezazu guziak maitasunean, zuk ere egiten duzun bezala. Otoitz egin etenik gabe: eskatu lehendik duzuna baino ulermen gehiago. Adi egon, zure izpiritua beti esna izanik. 6. Hitz egin bakoitzari Jainkoak ahalbidetuko dizun bezala. Guztien eritasunak jasan, borrokalari perfektu gisa; non lana handia den, irabazia are gehiago. 7. Diszipulu onak maite badituzu, zer esker ona da? Baina aitzitik, menpera itzazu gaiztoak direnak otzantasunez. 8. Zauri guzia ez da igeltsu berarekin sendatzen: baldin eritasunaren agerpenak gogorrak badira, alda itzazu erremedio bigunekin: izan zaitezte gauza guztietan sugea bezain jakintsua, baina usoa bezain kaltegabea. 9. Horregatik, haragiz eta izpirituz osatua zaude; zure aurpegian agertzen diren gauzak alda ditzazun. 10. Eta ikusten ez direnei, othoitz egizue Jainkoari ager dezala, deusen falta izan ez dezazun, baina dohain guztietan ugari izan zaitezen. 11. Garaiak eskatzen zaitu, pilotuek haizeek bezala; eta ekaitz batean botatzen dena, nahi lukeen aterpea; Jainkoarengana heltzeko. 12. Izan zaitez soila Jainkoaren borrokalari bezala: hilezkortasuna eta betiko bizia da proposatzen dizun koroa; zeñaz zu ere guztiz sinetsita zaude. Zure bermea izango naiz, zuk maitatu dituzun gauza guztietan, eta ene lokarrietan. 13. Ez zaitzatela asaldatzen meritutzat ematen dutenek, baizik beste doktrinak irakatsi. Jarri irmo eta mugiezin, kolpatzen dutenean ingudea bezala. 14 Borrokalari ausart baten zatia da zauritua, eta hala ere garaitua. Baina batez ere gauza guztiak jasan behar ditugu Iainkoagatik, hark gurekin jasan dezan. 15. Izan zaitez egunero besteak baino hobea: kontuan hartu garaiak; eta itxaron ezazue, denboraren gainetik dena, betierekoa, ikusezina, guregatik ikusgarri egin arren: inpalpagarria eta iragaiten dena, oinazeen menpe guretzat; gure salbamenerako era guztiak jasanez. 2. KAPITULUA 1. Ez bedi alargunak alde batera utzi: izan zaitez Jainkoaren ondoan, haien zaindaria. 2. Ez bedi ezer egin zure jakin eta baimenik gabe; ez dezu ezer egin Jainkoaren nahiaren arabera baizik; zuk ere egiten duzun bezala, irmotasun osoz. 3. Izan bedi zure batzarrak beteagoak: galdetu guziak izenez. 4. Ez ahaztu gizon eta neskame zerbitzariak; eta ez bedi puztu: aitzitik, Iainkoaren gloriaren menpe geiago izan bezate, harengandik askatasun hoberik lor dezaten. 5. Ez dezatela desiratu ordain publikoaren truke aske izan, beren nahien esklabo izan ez daitezen. 6. Iges egin arte gaiztoak; edo hobeto esanda, ez egin horien aipamenik. 7. Esan ene arrebei, maite dutela Jauna; eta ase zaitezte beren senharrez, bai haragiz bai izpirituaz. 8. Era berean, exhorta itzazue nere anaiei Jesu-Kristoren izenean maita ditzatela beren emazteak, Eliza Jauna bezala. 9. Norbaitek birjina-egoeran irauten badu, Kristoren haragiaren ohorerako, gera bedi harrotu gabe; baina harrotzen bada, desegin da. Eta apezpikua baino gehiago ohartu nahi badu, hondatuta dago. 10. Bainan ezkontzen diren guziak, gizonak zein emakumeak, Obispoaren adostasunarekin elkartzea egiten da, beren ezkontza jainkotiarrez, eta ez gutiziaz. 11. Egin bedi guzia Jainkoaren ohorerako. 12 Entzun iezaiozu obispoari, Jainkoak ere adi dezala. Nire arima izan bedi segurtasuna beren apezpikuari men egiten diotenentzat, beren presbiteroekin eta diakonoekin. Eta nire zatia berenarekin batera egon dadila Jainkoaren baitan. 13 Elkarrekin lan egin; elkarrekin borrokatu, elkarrekin korrika, elkarrekin sufritu; elkarrekin lo egin, eta elkarrekin jaiki; Jainkoaren administratzaile, eta kontseilari eta ministro bezala. 14. Mesedez, zeinen azpian gerlatzen zareten eta zeinengandik jasotzen duzuen soldata. Ez bedi zuetako inor desertorerik aurkitu; baña gelditu bedi zure bataioa, zure besoak bezela; zure fedea, zure kaskoa bezala; zure karitatea, zure lantza bezala; zure pazientzia, zure armadura osoa bezala. 15 Zure lanak izan bedi zure ardura, sari egokia jaso dezazun. Izan zaitezte, bada, elkarrenganako pazientzia otzantasunez: Iainkoa zuentzat bezala. 16 Poz nazazu gauza guztietan. 3. KAPITULUA 1. Bada, zeren Siriako Antiokiako eliza, zure otoitzetan esaten den bezala, baita; Ni ere kontsolatuago eta ardurarik gabe egon naiz Jainkoarengan; bada, sufrimenduz, Jainkoarengana helduko naiz; zure otoitzez Kristoren dizipulu arkitu nadin. 2. Oso egokia izango da, Polikarporik dignea, kontseilu hautatu bat deitzea, eta bereziki maite duzun norbait eta lanerako pazientzia duen norbait aukeratzea; Jainkoaren mezularia izan dadin; eta Siriara joanda, zure maitasun etengabea glorifikatu dezan, Kristoren laudoriorako. 3. Kristau batek ez du bere buruaren indarrik, baina beti egon behar du lasai Jainkoaren zerbitzurako. Orain obra hau Jainkoarena eta zuenena da: hura perfekzionatuko duzuenean. 4. Zeren uste dut Jainkoaren graziaren bidez prest zaudetela Jaunaren baitan dagokien obra on guztietarako. 5 Jakinik bada, egiarenganako zuen zaletasun bizia, gutun labur hauen bidez exhortatu zaituztet. 6. Baina zeren ezin izan dudala eliza guziei idatz, zeren bat- batean Troasetik Neapolisera itsasoratu behar baitut; izan ere, halaxe da beren atseginaren menpe nagoenen agindua; Idazten al diezue zuen ondoan dauden elizei, Jainkoaren borondatean irakatsirik, haiek ere hala egin dezaten. 7. Ahal dutenek bidali bezate mezulariak; eta gañerakoak igor beitez euren eskutitzak zuek igorriren dizkizutenak: glorificatuak izan zaitezten eternidade guzian, zeñak digne zarete. 8 Guztiak agurtzen ditut izenez, bereziki Epitroporen emazteari, bere etxe eta seme-alaba guztiekin. Agindu dut Attalo ene maitea. 9. Agurtzen dut zuek Siriara bidaltzeko duin izango denari. Beti bedi grazia harekin, eta igortzen duen Polikarporekin. 10. Zorion guzia opa dizut gure Jainko Jesukristogan; zeinetan jarraitu, Jainkoaren batasunean eta babesean. 11. Agurtzen dut Altzi ene maitea. Agur Jaunagan.