SlideShare a Scribd company logo
1 of 1
Download to read offline
İqnatinin Polikarpa
məktubu
FƏSİL 1
1 İqnati, digər adı Teofor, Smirnadakı kilsənin yepiskopu
Polikarpa; onların nəzarətçisi, əksinə Ata Allah və Rəbb İsa
Məsih tərəfindən gözdən qaçan Özü: bütün xoşbəxtlik.
2 Bil ki, sənin fikrin Allaha doğrudur, sanki sarsılmaz bir qaya
üzərindədir. Çox şükür edirəm ki, Sənin mübarək üzünü
görməyə layiq görüldüm, bunda həmişə Allaha sevinərəm.
3 Buna görə də geyindiyin Allahın lütfü ilə sənə yalvarıram ki,
öz yolunda irəliləsən və hamını xilas edə bilsinlər deyə nəsihət
edəsən.
4 Həm cismin, həm də ruhun qayğısına qalaraq öz yerini qoru.
Birliyi qorumağa çalış, bundan yaxşı heç nə yoxdur. Rəbbin
səninlə olduğu kimi, bütün insanlara səbir et.
5 Sevdiyiniz kimi hamıya dəstək olun. Dayanmadan dua edin:
sahib olduğunuzdan daha çox dərk edin. Ayıq olun, ruhunuz
həmişə oyaq olsun.
6 Hər kəslə Allahın sizə imkan verdiyi kimi danışın.
Mükəmməl bir döyüşçü kimi hamının zəifliklərinə dözün;
əmək böyük olan yerdə qazanc da bir o qədər çox olur.
7 Əgər yaxşı şagirdləri sevirsənsə, buna nə şükür olsun?
Amma sən həlimliklə fəsad törədənləri özünə tabe et.
8 Hər yara eyni suvaqla sağalmaz: Xəstəliyin təzahürləri
şiddətlidirsə, onları yumşaq dərmanlarla düzəldin; hər şeydə
ilan kimi müdrik, amma göyərçin kimi zərərsiz olun.
9 Buna görə də sən bədəndən və ruhdan yaranmısan; ki, sənin
qarşısında görünən şeyləri dəyişdirə biləsən.
10 Görünməyənlərə gəlincə, Allaha dua et ki, onları sənə açıb
göstərsin ki, heç bir şeyə ehtiyacın olmayasan, amma hər bir
hədiyyədə bol olasan.
11 Zaman küləkləri idarə edən pilotlar kimi səni tələb edir. və
fırtınada savrulan adam, olacağı sığınacaq; ki, Allaha
qovuşasan.
12 Allahın döyüşçüsü kimi ayıq ol. Sənə təklif olunan tac
ölümsüzlük və əbədi həyatdır. Siz də buna tam əminsiniz.
Mən hər şeydə sənə zamin olacağam, sevdiyin zəncirlərim.
13 Qoy tərifə layiq görünənlər, amma başqa təlimlər
öyrədənlər səni narahat etməsin. Döyüldükdə örs kimi
möhkəm və tərpənməz durun.
14 Bu, cəsur döyüşçünün yaralanmasına baxmayaraq, qalib
gəlməli olan hissəsidir. Amma xüsusilə Allah rizası üçün hər
şeyə dözməliyik ki, O, bizə dözsün.
15 Hər gün başqalarından üstün ol: vaxta fikir ver; və hər
zamandan üstün olanı, əbədi, görünməz olanı gözləyin,
baxmayaraq ki, bizim üçün görünən: əlçatmaz və keçilməz,
lakin bizim üçün əzablara məruz qalmışdır; qurtuluşumuz
üçün hər cür yollara dözmək.
FƏSİL 2
1 Dul qadınlar laqeyd qalmasın, sən Allahdan ardınca ol,
onların himayədarı.
2 Sənin xəbərin və razılığın olmadan heç bir iş görülməsin.
sən Allahın iradəsindən başqa heç nə etmirsən. Sənin də
etdiyin kimi, bütün davamlılığı ilə.
3 Qoy yığıncaqlarınız daha dolğun olsun, hamının adını
soruşun.
4 Kişilərə və kənizlərə göz yummayın. Qoy onlar təkəbbür
göstərməsinlər, əksinə, Allahın izzətinə daha çox tabe olsunlar
ki, Ondan daha yaxşı azadlıq əldə etsinlər.
5 Qoy onlar öz ehtiraslarının qulu olmasın deyə, xalqın
bahasına azad olmaq istəməsinlər.
6 Pis sənətlərdən qaçın; daha doğrusu, onların adını çəkməyin.
7 Bacılarıma de ki, onlar Rəbbi sevirlər. və öz ərlərindən həm
cismani, həm də ruhən razı olsunlar.
8 Eyni şəkildə, qardaşlarıma İsa Məsihin adı ilə nəsihət edin
ki, onlar öz arvadlarını Rəbb Kilsə kimi sevsinlər.
9 Əgər hər kəs Məsihin cismani şərəfinə bakirə vəziyyətdə
qala bilirsə, qoy öyünmədən qalsın. amma öyünürsə, o, məhv
olur. Və əgər o, yepiskopdan daha çox diqqət çəkməyi
arzulayırsa, o, xarab olur.
10 Ancaq evli olanların hamısı yepiskopun razılığı ilə bir
araya gəlməlidirlər ki, onların evliliyi şəhvətlə deyil,
möminliyə görə olsun.
11 Qoy hər şey Allahın izzəti üçün edilsin.
12 Yepiskopun sözünə qulaq asın ki, Allah da sizi eşitsin.
Ruhum öz yepiskoplarına tabe olanlar üçün, presviterləri və
diakonları ilə təhlükəsizlik olsun. Allahda mənim payım
onların payı ilə birlikdə olsun.
13 Bir-birinizlə çalışın; birlikdə mübarizə aparmaq, birlikdə
qaçmaq, birlikdə əziyyət çəkmək; birlikdə yatmaq və birlikdə
qalxmaq; Allahın idarəçiləri, nəzarətçiləri və xidmətçiləri kimi.
14 Kimin altında döyüşürsünüzsə, haqqınızı kimdən
alırsınızsa, onu sevindirin. Heç birinizdə fərari tapılmasın;
ancaq qollarınız kimi vəftiz olunsun. dəbilqə kimi imanınız;
nizə kimi sədəqəni; Səbriniz, bütün zirehiniz kimi.
15 Əməlləriniz sizə tapşırılsın ki, layiqli mükafat alasınız.
Allah sizə qarşı olduğu kimi, bir-birinizə qarşı həlimliklə
səbirli olun.
16 Qoy səninlə hər şeydə sevinim.
FƏSİL 3
1 Suriyadakı Antakya kilsəsi kimi, mənə deyildiyi kimi, sizin
dualarınız vasitəsilə; Mən də Allahdan daha rahat və qayğısız
olmuşam; Əgər əzab çəkərək Allaha çatacağam; ki, sizin
dualarınızla mən Məsihin şagirdi ola bilim.
2 Ey ən layiqli Polikarp, seçilmiş şura çağırıb, xüsusilə
sevdiyiniz və zəhmətə səbirli olan birini seçmək çox uyğun
olacaq; ki, o, Allahın elçisi olsun; O, Suriyaya gedərək,
Məsihə həmd edərək, sizin daimi məhəbbətinizi izzətləndirsin.
3 Məsihçinin öz gücü yoxdur, lakin Allaha xidmət etmək üçün
həmişə boş vaxtda olmalıdır. İndi bu iş həm Allahındır, həm
də sizindir.
4 Çünki mən Allahın lütfü ilə güvənirəm ki, siz Rəbdə sizin
üçün uyğun olan hər bir yaxşı işə hazırsınız.
5 Buna görə də həqiqətə olan səmimi sevginizi bildiyim üçün
bu qısa məktublarla sizi nəsihət etdim.
6 Amma bütün kilsələrə yaza bilmədiyim üçün Troasdan
Neapolisə qəflətən üzməli oldum. Çünki razı olduğum
kəslərin əmri belədir. Sizə yaxın olan cəmiyyətlərə Allahın
iradəsi ilə öyrədilmiş kimi yazırsınız ki, onlar da belə etsinlər.
7 Qoy imkanı olanlar qasid göndərsin; Qoy qalanları
məktublarını sənin tərəfindən göndərilənlər vasitəsilə
göndərsinlər ki, layiq olduğun əbədiyyətə qədər izzətlənəsən.
8 Hamısını, xüsusən də Epitropun arvadını, bütün evi və
uşaqları ilə birlikdə salamlayıram. Sevgilim Attalusa
salamlayıram.
9 Sizin tərəfinizdən Suriyaya göndərilməyə layiq görüləcək
şəxsə salam deyirəm. Qoy lütf həmişə onunla olsun və onu
göndərən Polikarpla olsun.
10 Allahımız İsa Məsihdə hamınıza xoşbəxtlik arzulayıram.
Allahın birliyində və himayəsində davam edən.
11 Sevimli Alseyə salam verirəm. Rəbdə əlvida.

More Related Content

More from Filipino Tracts and Literature Society Inc.

More from Filipino Tracts and Literature Society Inc. (20)

Kirundi (Rundi) - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf
Kirundi (Rundi) - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdfKirundi (Rundi) - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf
Kirundi (Rundi) - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf
 
Kinyarwanda - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf
Kinyarwanda - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdfKinyarwanda - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf
Kinyarwanda - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf
 
Khmer - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf
Khmer - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdfKhmer - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf
Khmer - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf
 
Kazakh - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf
Kazakh - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdfKazakh - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf
Kazakh - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf
 
Kannada - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf
Kannada - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdfKannada - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf
Kannada - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf
 
Javanese - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf
Javanese - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdfJavanese - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf
Javanese - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf
 
Japanese - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf
Japanese - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdfJapanese - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf
Japanese - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf
 
Yiddish - Ecclesiasticus the Wisdom of Jesus the Son of Sirach.pdf
Yiddish - Ecclesiasticus the Wisdom of Jesus the Son of Sirach.pdfYiddish - Ecclesiasticus the Wisdom of Jesus the Son of Sirach.pdf
Yiddish - Ecclesiasticus the Wisdom of Jesus the Son of Sirach.pdf
 
Quechua Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Quechua Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptxQuechua Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Quechua Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
 
Italian - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf
Italian - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdfItalian - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf
Italian - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf
 
Irish - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf
Irish - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdfIrish - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf
Irish - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf
 
Inuktitut (Latin) - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf
Inuktitut (Latin) - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdfInuktitut (Latin) - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf
Inuktitut (Latin) - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf
 
Inuktitut - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf
Inuktitut - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdfInuktitut - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf
Inuktitut - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf
 
Inuinnaqtun - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf
Inuinnaqtun - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdfInuinnaqtun - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf
Inuinnaqtun - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf
 
Indonesian - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf
Indonesian - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdfIndonesian - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf
Indonesian - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf
 
Ilocano - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf
Ilocano - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdfIlocano - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf
Ilocano - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf
 
Igbo - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf
Igbo - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdfIgbo - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf
Igbo - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf
 
Icelandic - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf
Icelandic - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdfIcelandic - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf
Icelandic - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf
 
Hungarian - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf
Hungarian - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdfHungarian - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf
Hungarian - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf
 
Hmong Daw - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf
Hmong Daw - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdfHmong Daw - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf
Hmong Daw - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf
 

Azerbaijani - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdf

  • 1. İqnatinin Polikarpa məktubu FƏSİL 1 1 İqnati, digər adı Teofor, Smirnadakı kilsənin yepiskopu Polikarpa; onların nəzarətçisi, əksinə Ata Allah və Rəbb İsa Məsih tərəfindən gözdən qaçan Özü: bütün xoşbəxtlik. 2 Bil ki, sənin fikrin Allaha doğrudur, sanki sarsılmaz bir qaya üzərindədir. Çox şükür edirəm ki, Sənin mübarək üzünü görməyə layiq görüldüm, bunda həmişə Allaha sevinərəm. 3 Buna görə də geyindiyin Allahın lütfü ilə sənə yalvarıram ki, öz yolunda irəliləsən və hamını xilas edə bilsinlər deyə nəsihət edəsən. 4 Həm cismin, həm də ruhun qayğısına qalaraq öz yerini qoru. Birliyi qorumağa çalış, bundan yaxşı heç nə yoxdur. Rəbbin səninlə olduğu kimi, bütün insanlara səbir et. 5 Sevdiyiniz kimi hamıya dəstək olun. Dayanmadan dua edin: sahib olduğunuzdan daha çox dərk edin. Ayıq olun, ruhunuz həmişə oyaq olsun. 6 Hər kəslə Allahın sizə imkan verdiyi kimi danışın. Mükəmməl bir döyüşçü kimi hamının zəifliklərinə dözün; əmək böyük olan yerdə qazanc da bir o qədər çox olur. 7 Əgər yaxşı şagirdləri sevirsənsə, buna nə şükür olsun? Amma sən həlimliklə fəsad törədənləri özünə tabe et. 8 Hər yara eyni suvaqla sağalmaz: Xəstəliyin təzahürləri şiddətlidirsə, onları yumşaq dərmanlarla düzəldin; hər şeydə ilan kimi müdrik, amma göyərçin kimi zərərsiz olun. 9 Buna görə də sən bədəndən və ruhdan yaranmısan; ki, sənin qarşısında görünən şeyləri dəyişdirə biləsən. 10 Görünməyənlərə gəlincə, Allaha dua et ki, onları sənə açıb göstərsin ki, heç bir şeyə ehtiyacın olmayasan, amma hər bir hədiyyədə bol olasan. 11 Zaman küləkləri idarə edən pilotlar kimi səni tələb edir. və fırtınada savrulan adam, olacağı sığınacaq; ki, Allaha qovuşasan. 12 Allahın döyüşçüsü kimi ayıq ol. Sənə təklif olunan tac ölümsüzlük və əbədi həyatdır. Siz də buna tam əminsiniz. Mən hər şeydə sənə zamin olacağam, sevdiyin zəncirlərim. 13 Qoy tərifə layiq görünənlər, amma başqa təlimlər öyrədənlər səni narahat etməsin. Döyüldükdə örs kimi möhkəm və tərpənməz durun. 14 Bu, cəsur döyüşçünün yaralanmasına baxmayaraq, qalib gəlməli olan hissəsidir. Amma xüsusilə Allah rizası üçün hər şeyə dözməliyik ki, O, bizə dözsün. 15 Hər gün başqalarından üstün ol: vaxta fikir ver; və hər zamandan üstün olanı, əbədi, görünməz olanı gözləyin, baxmayaraq ki, bizim üçün görünən: əlçatmaz və keçilməz, lakin bizim üçün əzablara məruz qalmışdır; qurtuluşumuz üçün hər cür yollara dözmək. FƏSİL 2 1 Dul qadınlar laqeyd qalmasın, sən Allahdan ardınca ol, onların himayədarı. 2 Sənin xəbərin və razılığın olmadan heç bir iş görülməsin. sən Allahın iradəsindən başqa heç nə etmirsən. Sənin də etdiyin kimi, bütün davamlılığı ilə. 3 Qoy yığıncaqlarınız daha dolğun olsun, hamının adını soruşun. 4 Kişilərə və kənizlərə göz yummayın. Qoy onlar təkəbbür göstərməsinlər, əksinə, Allahın izzətinə daha çox tabe olsunlar ki, Ondan daha yaxşı azadlıq əldə etsinlər. 5 Qoy onlar öz ehtiraslarının qulu olmasın deyə, xalqın bahasına azad olmaq istəməsinlər. 6 Pis sənətlərdən qaçın; daha doğrusu, onların adını çəkməyin. 7 Bacılarıma de ki, onlar Rəbbi sevirlər. və öz ərlərindən həm cismani, həm də ruhən razı olsunlar. 8 Eyni şəkildə, qardaşlarıma İsa Məsihin adı ilə nəsihət edin ki, onlar öz arvadlarını Rəbb Kilsə kimi sevsinlər. 9 Əgər hər kəs Məsihin cismani şərəfinə bakirə vəziyyətdə qala bilirsə, qoy öyünmədən qalsın. amma öyünürsə, o, məhv olur. Və əgər o, yepiskopdan daha çox diqqət çəkməyi arzulayırsa, o, xarab olur. 10 Ancaq evli olanların hamısı yepiskopun razılığı ilə bir araya gəlməlidirlər ki, onların evliliyi şəhvətlə deyil, möminliyə görə olsun. 11 Qoy hər şey Allahın izzəti üçün edilsin. 12 Yepiskopun sözünə qulaq asın ki, Allah da sizi eşitsin. Ruhum öz yepiskoplarına tabe olanlar üçün, presviterləri və diakonları ilə təhlükəsizlik olsun. Allahda mənim payım onların payı ilə birlikdə olsun. 13 Bir-birinizlə çalışın; birlikdə mübarizə aparmaq, birlikdə qaçmaq, birlikdə əziyyət çəkmək; birlikdə yatmaq və birlikdə qalxmaq; Allahın idarəçiləri, nəzarətçiləri və xidmətçiləri kimi. 14 Kimin altında döyüşürsünüzsə, haqqınızı kimdən alırsınızsa, onu sevindirin. Heç birinizdə fərari tapılmasın; ancaq qollarınız kimi vəftiz olunsun. dəbilqə kimi imanınız; nizə kimi sədəqəni; Səbriniz, bütün zirehiniz kimi. 15 Əməlləriniz sizə tapşırılsın ki, layiqli mükafat alasınız. Allah sizə qarşı olduğu kimi, bir-birinizə qarşı həlimliklə səbirli olun. 16 Qoy səninlə hər şeydə sevinim. FƏSİL 3 1 Suriyadakı Antakya kilsəsi kimi, mənə deyildiyi kimi, sizin dualarınız vasitəsilə; Mən də Allahdan daha rahat və qayğısız olmuşam; Əgər əzab çəkərək Allaha çatacağam; ki, sizin dualarınızla mən Məsihin şagirdi ola bilim. 2 Ey ən layiqli Polikarp, seçilmiş şura çağırıb, xüsusilə sevdiyiniz və zəhmətə səbirli olan birini seçmək çox uyğun olacaq; ki, o, Allahın elçisi olsun; O, Suriyaya gedərək, Məsihə həmd edərək, sizin daimi məhəbbətinizi izzətləndirsin. 3 Məsihçinin öz gücü yoxdur, lakin Allaha xidmət etmək üçün həmişə boş vaxtda olmalıdır. İndi bu iş həm Allahındır, həm də sizindir. 4 Çünki mən Allahın lütfü ilə güvənirəm ki, siz Rəbdə sizin üçün uyğun olan hər bir yaxşı işə hazırsınız. 5 Buna görə də həqiqətə olan səmimi sevginizi bildiyim üçün bu qısa məktublarla sizi nəsihət etdim. 6 Amma bütün kilsələrə yaza bilmədiyim üçün Troasdan Neapolisə qəflətən üzməli oldum. Çünki razı olduğum kəslərin əmri belədir. Sizə yaxın olan cəmiyyətlərə Allahın iradəsi ilə öyrədilmiş kimi yazırsınız ki, onlar da belə etsinlər. 7 Qoy imkanı olanlar qasid göndərsin; Qoy qalanları məktublarını sənin tərəfindən göndərilənlər vasitəsilə göndərsinlər ki, layiq olduğun əbədiyyətə qədər izzətlənəsən. 8 Hamısını, xüsusən də Epitropun arvadını, bütün evi və uşaqları ilə birlikdə salamlayıram. Sevgilim Attalusa salamlayıram. 9 Sizin tərəfinizdən Suriyaya göndərilməyə layiq görüləcək şəxsə salam deyirəm. Qoy lütf həmişə onunla olsun və onu göndərən Polikarpla olsun. 10 Allahımız İsa Məsihdə hamınıza xoşbəxtlik arzulayıram. Allahın birliyində və himayəsində davam edən. 11 Sevimli Alseyə salam verirəm. Rəbdə əlvida.