SlideShare a Scribd company logo
S GDT Bình Thun KÌ THI TH TRUNG HC PH THÔNG NAM 
2015 
 1- Môn: Toán 
Thi gian làm bài 180 phút, không k thi gian phát 
Câu 1 (2,0 	i
m). Cho hàm s (1) 
• Kho sát s bin thiên và v th (C) c	a hàm s (1) 
• Xác nh m 
 ư
ng th
ng d: ct (C) ti hai i
m phân bit 
A, B sao cho tip tuyn c	a (C) ti A, B song song vi nhau. 
Câu 2 (1,0 	i
m). Gii phương trình 
Câu 3 (1,0 	i
m). Tính tích phân 
Câu 4 (1,0 	i
m). 
• Tìm phn thc, phn o c	a s phc bit: 
• Mt i van ngh có 15 ngư
i gm 10 nam và 5 n. Tính xác sut 
 chn ra 
nhóm ng ca gm 8 ngư
i trong ó phi có ít nht là 3 n. 
Câu 5 (1,0 	i
m). Trong không gian vi h ta Oxyz cho 
Vit phương trình mt ph
ng (P) cha OA, sao 
cho khong cách t B n (P) bng khong cách C n (P). 
Câu 6 (1,0 	i
m). Cho lang tr ABC.A’B’C’ có A’. ABC là hình chop tam giác u, 
cnh áy AB = a, cnh bên AA’= b. Gi là góc gia hai mt ph
ng (ABC) và 
(A’BC). Tính tan và th
 tích khi chóp A’.BB’C’C. 
Câu 7 (1,0 	i
m). Trong mt ph
ng vi h ta Oxy cho tam giác ABC có nh 
và hai ư
ng th
ng ln lư t cha các ư
ng cao v t B và C có phương 
1
trình tương ng là và . Tính din tích tam giác 
ABC. 
Câu 8 (1,0 	i
m). Gii phương trình 
Câu 9 (1,0 	i
m). Cho hai s thc dương thay !i ta mãn iu kin 
. Tìm giá tr nh nht c	a bi
u thc 
……………Ht…………… 
S GIÁO D
C VÀ ÀO T
O BÌNH THUN 
 2 MU ÔN THI THPT QUC GIA 2015 
MÔN : TOÁN 
THI GIAN: 180 phút (không k thi gian phát 
) 
Câu 1. (2,0 i
m) Cho hàm s (1) 
a. Kho sát s bin thiên và v th (C) c	a hàm s (1). 
b. L#p phương trình tip tuyn vi (C) bit nó song song vi ư
ng th
ng (d): 9x 
- y + 6 = 0. 
Câu 2. (1,0 i
m) Gii phương trình 
Câu 3. (1,0 i
m) Tính tích phân 
Câu 4. (1,0 i
m) 
a/ Tìm s phc z tha |z|-3 = 4(3i-1). 
b/ Tìm h s c	a trong khai tri
n Niu tơn a thc 
vi n là s t nhiên tha mãn: 
Câu 5. (1,0 i
m) : Trong không gian ta Oxyz, cho tam giác ABC vi A(1;− 
2
1;0), B(3;3;2), C(5;1;−2). Chng t tam giác ABC là tam giác u. Tìm ta i
m S 
sao cho S.ABC là hình chóp tam giác u có th
 tích bng 6. 
Câu 6. (1,0 i
m) : Cho hình chóp S.ABCD có áy là hình vuông cnh a, mt bên 
SAB là tam giác u và nm trong mt ph
ng vuông góc vi mt ph
ng áy. Tính 
theo a th
 tính c	a khi chóp S.ABCD và khong cách t i
m A n mt ph
ng 
(SCD). 
Câu 7. (1,0 i
m) : Trong mt ph
ng Oxy, cho ư
ng tròn (C): 
và ư
ng th
ng d: . Tìm m 
 trên d có duy 
nht mt i
m M mà t ó k ư c hai tip tuyn MA, MB ti (C) (A, B là các tip 
i
m) sao cho góc AMB b
ng 1200. 
Câu 8. (1,0 i
m) Gii h phương trình 
Câu 9. (1,0 i
m). Cho a, b, c là ba s dương tho mãn : a + b + c = . Tìm giá tr 
nh nht c	a bi
u thc : 
--------------------------H'T------------------------ 
Thí sinh không c s dng tài li	u. Cán b
 coi thi không gii thích gì 
thêm. 
H và tên thí sinh..................................................... S báo 
danh............................. 
S GIÁO D
C VÀ ÀO T
O BÌNH THUN 
 3 MU ÔN THI THPT QUC GIA 2015 
MÔN : TOÁN 
THI GIAN: 180 phút (không k thi gian phát ) 
Câu 1 (2,0 	im). Cho hàm s , (1) ,vi m là tham s 
a) Kho sát s bin thiên và v th ( C) c	a hàm s (1) khi m = 4. 
b) Tìm m 
 th hàm s (1) ct trc hoành ti ba i
m phân bit. 
3
Câu 2 (1,0 	im). Gii phương trình: . 
Câu 3 (1,0 	im). Tính tích phân: 
Câu 4 (1,0 	im). 
a) Tìm s phc z tha mãn: và phn thc c	a z bng hai ln phn o c	a nó. 
b) Hai hp cha các qu cu. Hp th nht cha 3 qu cu và 2 qu cu xanh, 
hp th hai cha 4 qu cu và 6 qu cu xanh. Ly ng(u nhiên t m)i hp 1 qu 
cu. 
Tính xác sut sao cho chn ư c 2 qu cu khác màu. 
Câu 5 (1,0 	im). Trong không gian vi h ta 0xyz cho i
m M(5; 2 ;-3) và mt 
ph
ng 
(P) :2x+2y-z+1 = 0. 
a) Gi M1 là hình chiu vuông góc c	a M trên mt ph
ng ( P ). Xác nh ta i
m 
M1 và tính dài on M1M. 
b) Vit phương trình mt ph
ng (Q) i qua i
m M và cha ư
ng th
ng d: 
. 
Câu 6 (1,0 	im). Cho hình chóp lc giác u S.ABCDEF vi SA = a, AB= b. Tính 
th
 tích c	a khi chóp S.ABCDEF và khong cách gia hai ư

More Related Content

What's hot

25 Đề Thi thử quốc gia năm 2015 môn Toán Hay
25 Đề Thi thử quốc gia năm 2015 môn Toán Hay25 Đề Thi thử quốc gia năm 2015 môn Toán Hay
25 Đề Thi thử quốc gia năm 2015 môn Toán Hay
Zaj Bé Đẹp
 
Đề thi thử Toán - Chuyên Vĩnh Phúc 2014 lần 4 Khối B,D
Đề thi thử Toán - Chuyên Vĩnh Phúc 2014 lần 4 Khối B,DĐề thi thử Toán - Chuyên Vĩnh Phúc 2014 lần 4 Khối B,D
Đề thi thử Toán - Chuyên Vĩnh Phúc 2014 lần 4 Khối B,D
dlinh123
 
chuong 1 hinh hoc 11 - phep doi hinh dong dang bien soan cong phu - hay nhat ...
chuong 1 hinh hoc 11 - phep doi hinh dong dang bien soan cong phu - hay nhat ...chuong 1 hinh hoc 11 - phep doi hinh dong dang bien soan cong phu - hay nhat ...
chuong 1 hinh hoc 11 - phep doi hinh dong dang bien soan cong phu - hay nhat ...
Hoàng Thái Việt
 
Toan pt.de064.2010
Toan pt.de064.2010Toan pt.de064.2010
Toan pt.de064.2010
BẢO Hí
 
13 đề thi đại học môn toán
13 đề thi đại học môn toán13 đề thi đại học môn toán
13 đề thi đại học môn toán
Long Nguyen
 
Hình học giải tích trong mặt phẳng
Hình học giải tích trong mặt phẳngHình học giải tích trong mặt phẳng
Hình học giải tích trong mặt phẳng
tuituhoc
 
Toan pt.de077.2010
Toan pt.de077.2010Toan pt.de077.2010
Toan pt.de077.2010
BẢO Hí
 
[Vnmath.com] de thi thu toan 2015 dang thuc hua 2015
[Vnmath.com] de thi thu toan 2015 dang thuc hua 2015[Vnmath.com] de thi thu toan 2015 dang thuc hua 2015
[Vnmath.com] de thi thu toan 2015 dang thuc hua 2015
Marco Reus Le
 
đề Và đáp án thi thử cvp truonghocso.com
đề Và đáp án thi thử cvp  truonghocso.comđề Và đáp án thi thử cvp  truonghocso.com
đề Và đáp án thi thử cvp truonghocso.com
Thế Giới Tinh Hoa
 
Đề thi thử Toán - Chuyên Vĩnh Phúc 2014 lần 4 Khối A
Đề thi thử Toán - Chuyên Vĩnh Phúc 2014 lần 4 Khối AĐề thi thử Toán - Chuyên Vĩnh Phúc 2014 lần 4 Khối A
Đề thi thử Toán - Chuyên Vĩnh Phúc 2014 lần 4 Khối A
dlinh123
 
De l10-hai phong-2014-toan
De l10-hai phong-2014-toanDe l10-hai phong-2014-toan
De l10-hai phong-2014-toan
ngatb1989
 
[Vnmath.com] de thi thu dh lan 1 thpt dao duy tu thanh hoa 2015
[Vnmath.com] de thi thu dh lan 1 thpt dao duy tu thanh hoa 2015[Vnmath.com] de thi thu dh lan 1 thpt dao duy tu thanh hoa 2015
[Vnmath.com] de thi thu dh lan 1 thpt dao duy tu thanh hoa 2015
Marco Reus Le
 
250 câu trắc nghiệm môn Toán vận dụng cao có đáp án chi tiết
250 câu trắc nghiệm môn Toán vận dụng cao có đáp án chi tiết250 câu trắc nghiệm môn Toán vận dụng cao có đáp án chi tiết
250 câu trắc nghiệm môn Toán vận dụng cao có đáp án chi tiết
haic2hv.net
 
Cachuongtuduyvaphuongphapgiaitronghinhoxy
CachuongtuduyvaphuongphapgiaitronghinhoxyCachuongtuduyvaphuongphapgiaitronghinhoxy
Cachuongtuduyvaphuongphapgiaitronghinhoxy
Duc Tam
 
36 de-luyen-thi-vao-lop 10
36 de-luyen-thi-vao-lop 1036 de-luyen-thi-vao-lop 10
36 de-luyen-thi-vao-lop 10
mcbooksjsc
 
Đồ thị hàm số - toán lớp 9
Đồ thị hàm số - toán lớp 9Đồ thị hàm số - toán lớp 9
Đồ thị hàm số - toán lớp 9
Hồng Quang
 
De thi va dap an chuyen nguyen trai hai duong 2014 2015
De thi va dap an chuyen nguyen trai hai duong 2014 2015De thi va dap an chuyen nguyen trai hai duong 2014 2015
De thi va dap an chuyen nguyen trai hai duong 2014 2015
letambp2003
 
20 đề thi thử kì thi quốc gia có đáp án
20 đề thi thử kì thi quốc gia có đáp án20 đề thi thử kì thi quốc gia có đáp án
20 đề thi thử kì thi quốc gia có đáp án
Tôi Học Tốt
 
Toan pt.de070.2011
Toan pt.de070.2011Toan pt.de070.2011
Toan pt.de070.2011
BẢO Hí
 

What's hot (20)

25 Đề Thi thử quốc gia năm 2015 môn Toán Hay
25 Đề Thi thử quốc gia năm 2015 môn Toán Hay25 Đề Thi thử quốc gia năm 2015 môn Toán Hay
25 Đề Thi thử quốc gia năm 2015 môn Toán Hay
 
Đề thi thử Toán - Chuyên Vĩnh Phúc 2014 lần 4 Khối B,D
Đề thi thử Toán - Chuyên Vĩnh Phúc 2014 lần 4 Khối B,DĐề thi thử Toán - Chuyên Vĩnh Phúc 2014 lần 4 Khối B,D
Đề thi thử Toán - Chuyên Vĩnh Phúc 2014 lần 4 Khối B,D
 
chuong 1 hinh hoc 11 - phep doi hinh dong dang bien soan cong phu - hay nhat ...
chuong 1 hinh hoc 11 - phep doi hinh dong dang bien soan cong phu - hay nhat ...chuong 1 hinh hoc 11 - phep doi hinh dong dang bien soan cong phu - hay nhat ...
chuong 1 hinh hoc 11 - phep doi hinh dong dang bien soan cong phu - hay nhat ...
 
Toan pt.de064.2010
Toan pt.de064.2010Toan pt.de064.2010
Toan pt.de064.2010
 
13 đề thi đại học môn toán
13 đề thi đại học môn toán13 đề thi đại học môn toán
13 đề thi đại học môn toán
 
Hình học giải tích trong mặt phẳng
Hình học giải tích trong mặt phẳngHình học giải tích trong mặt phẳng
Hình học giải tích trong mặt phẳng
 
Toan pt.de077.2010
Toan pt.de077.2010Toan pt.de077.2010
Toan pt.de077.2010
 
[Vnmath.com] de thi thu toan 2015 dang thuc hua 2015
[Vnmath.com] de thi thu toan 2015 dang thuc hua 2015[Vnmath.com] de thi thu toan 2015 dang thuc hua 2015
[Vnmath.com] de thi thu toan 2015 dang thuc hua 2015
 
đề Và đáp án thi thử cvp truonghocso.com
đề Và đáp án thi thử cvp  truonghocso.comđề Và đáp án thi thử cvp  truonghocso.com
đề Và đáp án thi thử cvp truonghocso.com
 
Đề thi thử Toán - Chuyên Vĩnh Phúc 2014 lần 4 Khối A
Đề thi thử Toán - Chuyên Vĩnh Phúc 2014 lần 4 Khối AĐề thi thử Toán - Chuyên Vĩnh Phúc 2014 lần 4 Khối A
Đề thi thử Toán - Chuyên Vĩnh Phúc 2014 lần 4 Khối A
 
De l10-hai phong-2014-toan
De l10-hai phong-2014-toanDe l10-hai phong-2014-toan
De l10-hai phong-2014-toan
 
[Vnmath.com] de thi thu dh lan 1 thpt dao duy tu thanh hoa 2015
[Vnmath.com] de thi thu dh lan 1 thpt dao duy tu thanh hoa 2015[Vnmath.com] de thi thu dh lan 1 thpt dao duy tu thanh hoa 2015
[Vnmath.com] de thi thu dh lan 1 thpt dao duy tu thanh hoa 2015
 
250 câu trắc nghiệm môn Toán vận dụng cao có đáp án chi tiết
250 câu trắc nghiệm môn Toán vận dụng cao có đáp án chi tiết250 câu trắc nghiệm môn Toán vận dụng cao có đáp án chi tiết
250 câu trắc nghiệm môn Toán vận dụng cao có đáp án chi tiết
 
Cachuongtuduyvaphuongphapgiaitronghinhoxy
CachuongtuduyvaphuongphapgiaitronghinhoxyCachuongtuduyvaphuongphapgiaitronghinhoxy
Cachuongtuduyvaphuongphapgiaitronghinhoxy
 
Hinh hoc-affine
Hinh hoc-affineHinh hoc-affine
Hinh hoc-affine
 
36 de-luyen-thi-vao-lop 10
36 de-luyen-thi-vao-lop 1036 de-luyen-thi-vao-lop 10
36 de-luyen-thi-vao-lop 10
 
Đồ thị hàm số - toán lớp 9
Đồ thị hàm số - toán lớp 9Đồ thị hàm số - toán lớp 9
Đồ thị hàm số - toán lớp 9
 
De thi va dap an chuyen nguyen trai hai duong 2014 2015
De thi va dap an chuyen nguyen trai hai duong 2014 2015De thi va dap an chuyen nguyen trai hai duong 2014 2015
De thi va dap an chuyen nguyen trai hai duong 2014 2015
 
20 đề thi thử kì thi quốc gia có đáp án
20 đề thi thử kì thi quốc gia có đáp án20 đề thi thử kì thi quốc gia có đáp án
20 đề thi thử kì thi quốc gia có đáp án
 
Toan pt.de070.2011
Toan pt.de070.2011Toan pt.de070.2011
Toan pt.de070.2011
 

Similar to 3 đề thi thử toán 2015 + đáp án (Bình Thuận)

3 Đề thi thử 2015 + đáp án
3 Đề thi thử 2015 + đáp án3 Đề thi thử 2015 + đáp án
3 Đề thi thử 2015 + đáp án
Vui Lên Bạn Nhé
 
De10 thanh tung
De10 thanh tungDe10 thanh tung
De10 thanh tung
Huynh ICT
 
[Www.toan capba.net] các đề thi đh và đáp án từ năm 2002 đến năm 2013
[Www.toan capba.net] các đề thi đh và đáp án từ năm 2002 đến năm 2013[Www.toan capba.net] các đề thi đh và đáp án từ năm 2002 đến năm 2013
[Www.toan capba.net] các đề thi đh và đáp án từ năm 2002 đến năm 2013
trongphuckhtn
 
De4 thanh tung
De4 thanh tungDe4 thanh tung
De4 thanh tung
Huynh ICT
 
Toan pt.de101.2011
Toan pt.de101.2011Toan pt.de101.2011
Toan pt.de101.2011
BẢO Hí
 
Toan pt.de039.2012
Toan pt.de039.2012Toan pt.de039.2012
Toan pt.de039.2012
BẢO Hí
 
Toan pt.de102.2011
Toan pt.de102.2011Toan pt.de102.2011
Toan pt.de102.2011
BẢO Hí
 
De thi thu dh thpt nam sach hai duong
De thi thu dh thpt nam sach hai duongDe thi thu dh thpt nam sach hai duong
De thi thu dh thpt nam sach hai duong
Vui Lên Bạn Nhé
 
Toan pt.de025.2010
Toan pt.de025.2010Toan pt.de025.2010
Toan pt.de025.2010
BẢO Hí
 
Toan pt.de024.2010
Toan pt.de024.2010Toan pt.de024.2010
Toan pt.de024.2010
BẢO Hí
 
[Vnmath.com] de-thi-lan5-chuyen-vinhphuc-a
[Vnmath.com] de-thi-lan5-chuyen-vinhphuc-a[Vnmath.com] de-thi-lan5-chuyen-vinhphuc-a
[Vnmath.com] de-thi-lan5-chuyen-vinhphuc-a
Nam Hoài
 
T3 de thi thu ltv lan 2 (1)
T3 de thi thu ltv lan 2 (1)T3 de thi thu ltv lan 2 (1)
T3 de thi thu ltv lan 2 (1)
Cam huynh
 
Toan pt.de047.2010
Toan pt.de047.2010Toan pt.de047.2010
Toan pt.de047.2010
BẢO Hí
 
Toan pt.de078.2010
Toan pt.de078.2010Toan pt.de078.2010
Toan pt.de078.2010
BẢO Hí
 
Toan pt.de022.2010
Toan pt.de022.2010Toan pt.de022.2010
Toan pt.de022.2010
BẢO Hí
 
Các hướng tư duy và phương pháp giải trong hình oxy
Các hướng tư duy và phương pháp giải trong hình oxyCác hướng tư duy và phương pháp giải trong hình oxy
Các hướng tư duy và phương pháp giải trong hình oxy
Ran Mori
 
Thi thử toán hậu lộc 4 th 2012 lần 1
Thi thử toán hậu lộc 4 th 2012 lần 1Thi thử toán hậu lộc 4 th 2012 lần 1
Thi thử toán hậu lộc 4 th 2012 lần 1
Thế Giới Tinh Hoa
 
Thi thử toán THPT Chu Văn An TN lần 2 2014
Thi thử toán THPT Chu Văn An TN lần 2 2014Thi thử toán THPT Chu Văn An TN lần 2 2014
Thi thử toán THPT Chu Văn An TN lần 2 2014
dlinh123
 
Toan pt.de062.2010
Toan pt.de062.2010Toan pt.de062.2010
Toan pt.de062.2010
BẢO Hí
 

Similar to 3 đề thi thử toán 2015 + đáp án (Bình Thuận) (20)

3 Đề thi thử 2015 + đáp án
3 Đề thi thử 2015 + đáp án3 Đề thi thử 2015 + đáp án
3 Đề thi thử 2015 + đáp án
 
De10 thanh tung
De10 thanh tungDe10 thanh tung
De10 thanh tung
 
[Www.toan capba.net] các đề thi đh và đáp án từ năm 2002 đến năm 2013
[Www.toan capba.net] các đề thi đh và đáp án từ năm 2002 đến năm 2013[Www.toan capba.net] các đề thi đh và đáp án từ năm 2002 đến năm 2013
[Www.toan capba.net] các đề thi đh và đáp án từ năm 2002 đến năm 2013
 
De4 thanh tung
De4 thanh tungDe4 thanh tung
De4 thanh tung
 
Toan pt.de101.2011
Toan pt.de101.2011Toan pt.de101.2011
Toan pt.de101.2011
 
Toan pt.de039.2012
Toan pt.de039.2012Toan pt.de039.2012
Toan pt.de039.2012
 
Hn ams thi-thul1
Hn ams thi-thul1Hn ams thi-thul1
Hn ams thi-thul1
 
Toan pt.de102.2011
Toan pt.de102.2011Toan pt.de102.2011
Toan pt.de102.2011
 
De thi thu dh thpt nam sach hai duong
De thi thu dh thpt nam sach hai duongDe thi thu dh thpt nam sach hai duong
De thi thu dh thpt nam sach hai duong
 
Toan pt.de025.2010
Toan pt.de025.2010Toan pt.de025.2010
Toan pt.de025.2010
 
Toan pt.de024.2010
Toan pt.de024.2010Toan pt.de024.2010
Toan pt.de024.2010
 
[Vnmath.com] de-thi-lan5-chuyen-vinhphuc-a
[Vnmath.com] de-thi-lan5-chuyen-vinhphuc-a[Vnmath.com] de-thi-lan5-chuyen-vinhphuc-a
[Vnmath.com] de-thi-lan5-chuyen-vinhphuc-a
 
T3 de thi thu ltv lan 2 (1)
T3 de thi thu ltv lan 2 (1)T3 de thi thu ltv lan 2 (1)
T3 de thi thu ltv lan 2 (1)
 
Toan pt.de047.2010
Toan pt.de047.2010Toan pt.de047.2010
Toan pt.de047.2010
 
Toan pt.de078.2010
Toan pt.de078.2010Toan pt.de078.2010
Toan pt.de078.2010
 
Toan pt.de022.2010
Toan pt.de022.2010Toan pt.de022.2010
Toan pt.de022.2010
 
Các hướng tư duy và phương pháp giải trong hình oxy
Các hướng tư duy và phương pháp giải trong hình oxyCác hướng tư duy và phương pháp giải trong hình oxy
Các hướng tư duy và phương pháp giải trong hình oxy
 
Thi thử toán hậu lộc 4 th 2012 lần 1
Thi thử toán hậu lộc 4 th 2012 lần 1Thi thử toán hậu lộc 4 th 2012 lần 1
Thi thử toán hậu lộc 4 th 2012 lần 1
 
Thi thử toán THPT Chu Văn An TN lần 2 2014
Thi thử toán THPT Chu Văn An TN lần 2 2014Thi thử toán THPT Chu Văn An TN lần 2 2014
Thi thử toán THPT Chu Văn An TN lần 2 2014
 
Toan pt.de062.2010
Toan pt.de062.2010Toan pt.de062.2010
Toan pt.de062.2010
 

More from Vui Lên Bạn Nhé

3 Đề thi thử môn toán 2015 from http://toanphothong.com/
3 Đề thi thử môn toán 2015 from http://toanphothong.com/3 Đề thi thử môn toán 2015 from http://toanphothong.com/
3 Đề thi thử môn toán 2015 from http://toanphothong.com/
Vui Lên Bạn Nhé
 
3 Đề thi thử môn toán 2015 from http://toanphothong.com/
3 Đề thi thử môn toán 2015 from http://toanphothong.com/3 Đề thi thử môn toán 2015 from http://toanphothong.com/
3 Đề thi thử môn toán 2015 from http://toanphothong.com/
Vui Lên Bạn Nhé
 
Đề Toán 2015 Yên Lạc - VP lần 1
Đề Toán 2015 Yên Lạc - VP lần 1Đề Toán 2015 Yên Lạc - VP lần 1
Đề Toán 2015 Yên Lạc - VP lần 1
Vui Lên Bạn Nhé
 
Đề số 5 toán 2015 LTĐH Đà Nẵng
Đề số 5 toán 2015 LTĐH Đà NẵngĐề số 5 toán 2015 LTĐH Đà Nẵng
Đề số 5 toán 2015 LTĐH Đà Nẵng
Vui Lên Bạn Nhé
 
Đề số 1 2015 của Vũ Văn Bắc
Đề số 1 2015 của Vũ Văn BắcĐề số 1 2015 của Vũ Văn Bắc
Đề số 1 2015 của Vũ Văn Bắc
Vui Lên Bạn Nhé
 
Đề số 12 Thầy Phạm Tuấn Khải
Đề số 12 Thầy Phạm Tuấn KhảiĐề số 12 Thầy Phạm Tuấn Khải
Đề số 12 Thầy Phạm Tuấn Khải
Vui Lên Bạn Nhé
 
Giao trinh guitar
Giao trinh guitarGiao trinh guitar
Giao trinh guitar
Vui Lên Bạn Nhé
 
Giao trinh hoc guitar
Giao trinh hoc guitarGiao trinh hoc guitar
Giao trinh hoc guitar
Vui Lên Bạn Nhé
 
Lý thuyết phân dạng BT hóa 11 kỳ 2
Lý thuyết phân dạng BT hóa 11 kỳ 2Lý thuyết phân dạng BT hóa 11 kỳ 2
Lý thuyết phân dạng BT hóa 11 kỳ 2
Vui Lên Bạn Nhé
 
ĐỀ THI THỬ MÔN TOÁN 2015 CỦA ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
ĐỀ THI THỬ MÔN TOÁN 2015 CỦA ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘIĐỀ THI THỬ MÔN TOÁN 2015 CỦA ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
ĐỀ THI THỬ MÔN TOÁN 2015 CỦA ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
Vui Lên Bạn Nhé
 
Phuong phap chuyen vi chung minh bdt
Phuong phap chuyen vi chung minh bdtPhuong phap chuyen vi chung minh bdt
Phuong phap chuyen vi chung minh bdt
Vui Lên Bạn Nhé
 
Đề thi thử ĐH môn toán lần 1_2015 trường chuyên TB
Đề thi thử ĐH môn toán lần 1_2015 trường chuyên TBĐề thi thử ĐH môn toán lần 1_2015 trường chuyên TB
Đề thi thử ĐH môn toán lần 1_2015 trường chuyên TB
Vui Lên Bạn Nhé
 
Mot so bai tap hoa moi va hay mua thi thu 2011
Mot so bai tap hoa moi va hay mua thi thu 2011 Mot so bai tap hoa moi va hay mua thi thu 2011
Mot so bai tap hoa moi va hay mua thi thu 2011
Vui Lên Bạn Nhé
 
Algebraic techniques in combinatorics
Algebraic techniques in combinatoricsAlgebraic techniques in combinatorics
Algebraic techniques in combinatorics
Vui Lên Bạn Nhé
 
Algebraic inequalities old and new methods
Algebraic inequalities old and new methodsAlgebraic inequalities old and new methods
Algebraic inequalities old and new methods
Vui Lên Bạn Nhé
 
ăn chay: Rau cải rổ xào
ăn chay: Rau cải rổ xàoăn chay: Rau cải rổ xào
ăn chay: Rau cải rổ xào
Vui Lên Bạn Nhé
 
Một số món chay 1
Một số món chay 1Một số món chay 1
Một số món chay 1
Vui Lên Bạn Nhé
 
ăn chay: Miến xào giò chay
ăn chay: Miến xào giò chayăn chay: Miến xào giò chay
ăn chay: Miến xào giò chay
Vui Lên Bạn Nhé
 
ăn chay: Chả giò chay
ăn chay: Chả giò chayăn chay: Chả giò chay
ăn chay: Chả giò chay
Vui Lên Bạn Nhé
 
ăn chay: Canh ngũ sắc chay
ăn chay: Canh ngũ sắc chayăn chay: Canh ngũ sắc chay
ăn chay: Canh ngũ sắc chay
Vui Lên Bạn Nhé
 

More from Vui Lên Bạn Nhé (20)

3 Đề thi thử môn toán 2015 from http://toanphothong.com/
3 Đề thi thử môn toán 2015 from http://toanphothong.com/3 Đề thi thử môn toán 2015 from http://toanphothong.com/
3 Đề thi thử môn toán 2015 from http://toanphothong.com/
 
3 Đề thi thử môn toán 2015 from http://toanphothong.com/
3 Đề thi thử môn toán 2015 from http://toanphothong.com/3 Đề thi thử môn toán 2015 from http://toanphothong.com/
3 Đề thi thử môn toán 2015 from http://toanphothong.com/
 
Đề Toán 2015 Yên Lạc - VP lần 1
Đề Toán 2015 Yên Lạc - VP lần 1Đề Toán 2015 Yên Lạc - VP lần 1
Đề Toán 2015 Yên Lạc - VP lần 1
 
Đề số 5 toán 2015 LTĐH Đà Nẵng
Đề số 5 toán 2015 LTĐH Đà NẵngĐề số 5 toán 2015 LTĐH Đà Nẵng
Đề số 5 toán 2015 LTĐH Đà Nẵng
 
Đề số 1 2015 của Vũ Văn Bắc
Đề số 1 2015 của Vũ Văn BắcĐề số 1 2015 của Vũ Văn Bắc
Đề số 1 2015 của Vũ Văn Bắc
 
Đề số 12 Thầy Phạm Tuấn Khải
Đề số 12 Thầy Phạm Tuấn KhảiĐề số 12 Thầy Phạm Tuấn Khải
Đề số 12 Thầy Phạm Tuấn Khải
 
Giao trinh guitar
Giao trinh guitarGiao trinh guitar
Giao trinh guitar
 
Giao trinh hoc guitar
Giao trinh hoc guitarGiao trinh hoc guitar
Giao trinh hoc guitar
 
Lý thuyết phân dạng BT hóa 11 kỳ 2
Lý thuyết phân dạng BT hóa 11 kỳ 2Lý thuyết phân dạng BT hóa 11 kỳ 2
Lý thuyết phân dạng BT hóa 11 kỳ 2
 
ĐỀ THI THỬ MÔN TOÁN 2015 CỦA ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
ĐỀ THI THỬ MÔN TOÁN 2015 CỦA ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘIĐỀ THI THỬ MÔN TOÁN 2015 CỦA ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
ĐỀ THI THỬ MÔN TOÁN 2015 CỦA ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
 
Phuong phap chuyen vi chung minh bdt
Phuong phap chuyen vi chung minh bdtPhuong phap chuyen vi chung minh bdt
Phuong phap chuyen vi chung minh bdt
 
Đề thi thử ĐH môn toán lần 1_2015 trường chuyên TB
Đề thi thử ĐH môn toán lần 1_2015 trường chuyên TBĐề thi thử ĐH môn toán lần 1_2015 trường chuyên TB
Đề thi thử ĐH môn toán lần 1_2015 trường chuyên TB
 
Mot so bai tap hoa moi va hay mua thi thu 2011
Mot so bai tap hoa moi va hay mua thi thu 2011 Mot so bai tap hoa moi va hay mua thi thu 2011
Mot so bai tap hoa moi va hay mua thi thu 2011
 
Algebraic techniques in combinatorics
Algebraic techniques in combinatoricsAlgebraic techniques in combinatorics
Algebraic techniques in combinatorics
 
Algebraic inequalities old and new methods
Algebraic inequalities old and new methodsAlgebraic inequalities old and new methods
Algebraic inequalities old and new methods
 
ăn chay: Rau cải rổ xào
ăn chay: Rau cải rổ xàoăn chay: Rau cải rổ xào
ăn chay: Rau cải rổ xào
 
Một số món chay 1
Một số món chay 1Một số món chay 1
Một số món chay 1
 
ăn chay: Miến xào giò chay
ăn chay: Miến xào giò chayăn chay: Miến xào giò chay
ăn chay: Miến xào giò chay
 
ăn chay: Chả giò chay
ăn chay: Chả giò chayăn chay: Chả giò chay
ăn chay: Chả giò chay
 
ăn chay: Canh ngũ sắc chay
ăn chay: Canh ngũ sắc chayăn chay: Canh ngũ sắc chay
ăn chay: Canh ngũ sắc chay
 

Recently uploaded

Thông báo cung cấp đồng phục năm học 2024 - 2025.pdf
Thông báo cung cấp đồng phục năm học 2024 - 2025.pdfThông báo cung cấp đồng phục năm học 2024 - 2025.pdf
Thông báo cung cấp đồng phục năm học 2024 - 2025.pdf
QucHHunhnh
 
06-Truyện cổ dân gian trong diễn ngôn Phật giáo.pdf
06-Truyện cổ dân gian trong diễn ngôn Phật giáo.pdf06-Truyện cổ dân gian trong diễn ngôn Phật giáo.pdf
06-Truyện cổ dân gian trong diễn ngôn Phật giáo.pdf
HngChuNguyn6
 
68 ĐỀ CHÍNH THỨC TUYỂN SINH LỚP 10 TRƯỜNG THPT CHUYÊN NĂM HỌC 2024-2025 MÔN T...
68 ĐỀ CHÍNH THỨC TUYỂN SINH LỚP 10 TRƯỜNG THPT CHUYÊN NĂM HỌC 2024-2025 MÔN T...68 ĐỀ CHÍNH THỨC TUYỂN SINH LỚP 10 TRƯỜNG THPT CHUYÊN NĂM HỌC 2024-2025 MÔN T...
68 ĐỀ CHÍNH THỨC TUYỂN SINH LỚP 10 TRƯỜNG THPT CHUYÊN NĂM HỌC 2024-2025 MÔN T...
Nguyen Thanh Tu Collection
 
CHUYÊN ĐỀ BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI KHOA HỌC TỰ NHIÊN 9 CHƯƠNG TRÌNH MỚI - PHẦN...
CHUYÊN ĐỀ BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI KHOA HỌC TỰ NHIÊN 9 CHƯƠNG TRÌNH MỚI - PHẦN...CHUYÊN ĐỀ BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI KHOA HỌC TỰ NHIÊN 9 CHƯƠNG TRÌNH MỚI - PHẦN...
CHUYÊN ĐỀ BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI KHOA HỌC TỰ NHIÊN 9 CHƯƠNG TRÌNH MỚI - PHẦN...
Nguyen Thanh Tu Collection
 
DHPY De an 394 Tuyen sinh nam 2024 cua Truong DH Phu Yen.pdf
DHPY De an 394 Tuyen sinh nam 2024 cua Truong DH Phu Yen.pdfDHPY De an 394 Tuyen sinh nam 2024 cua Truong DH Phu Yen.pdf
DHPY De an 394 Tuyen sinh nam 2024 cua Truong DH Phu Yen.pdf
thanhluan21
 
Buổi 1. GIỚI THIỆU MODULE-CẤU TRÚC TKTW.ppsx
Buổi 1. GIỚI THIỆU MODULE-CẤU TRÚC TKTW.ppsxBuổi 1. GIỚI THIỆU MODULE-CẤU TRÚC TKTW.ppsx
Buổi 1. GIỚI THIỆU MODULE-CẤU TRÚC TKTW.ppsx
drdoantam
 
ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI MÔN TOÁN LỚP 6, 7 THEO CHƯƠNG TRÌNH MỚI NĂM 2023 CÓ LỜI ...
ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI MÔN TOÁN LỚP 6, 7 THEO CHƯƠNG TRÌNH MỚI NĂM 2023 CÓ LỜI ...ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI MÔN TOÁN LỚP 6, 7 THEO CHƯƠNG TRÌNH MỚI NĂM 2023 CÓ LỜI ...
ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI MÔN TOÁN LỚP 6, 7 THEO CHƯƠNG TRÌNH MỚI NĂM 2023 CÓ LỜI ...
Nguyen Thanh Tu Collection
 
Thanh Loan - Giải để READING trong bộ IELTS Cambridge 07-09 (Academic) (2022,...
Thanh Loan - Giải để READING trong bộ IELTS Cambridge 07-09 (Academic) (2022,...Thanh Loan - Giải để READING trong bộ IELTS Cambridge 07-09 (Academic) (2022,...
Thanh Loan - Giải để READING trong bộ IELTS Cambridge 07-09 (Academic) (2022,...
ssuserb8b74b
 
QUANG HỌC- KHTN 9- LĂNG KÍNH- ỨNG DỤNG CỦA LK
QUANG HỌC- KHTN 9- LĂNG KÍNH- ỨNG DỤNG CỦA LKQUANG HỌC- KHTN 9- LĂNG KÍNH- ỨNG DỤNG CỦA LK
QUANG HỌC- KHTN 9- LĂNG KÍNH- ỨNG DỤNG CỦA LK
PHMCHCNG3
 
ĐỂ CƯƠNG ÔN TẬP MÔN LỊCH SỬ ĐẢNG CUỐI KỲ
ĐỂ CƯƠNG ÔN TẬP MÔN LỊCH SỬ ĐẢNG CUỐI KỲĐỂ CƯƠNG ÔN TẬP MÔN LỊCH SỬ ĐẢNG CUỐI KỲ
ĐỂ CƯƠNG ÔN TẬP MÔN LỊCH SỬ ĐẢNG CUỐI KỲ
2156160160
 
TAI LIEU CAC CHUYEN DE GUI DI DUYEN HAI VAT LI.pdf
TAI LIEU CAC CHUYEN DE GUI DI DUYEN HAI VAT LI.pdfTAI LIEU CAC CHUYEN DE GUI DI DUYEN HAI VAT LI.pdf
TAI LIEU CAC CHUYEN DE GUI DI DUYEN HAI VAT LI.pdf
NBNguynThnhLong
 
16 CHUYÊN ĐỀ BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI KHOA HỌC TỰ NHIÊN 8 CHƯƠNG TRÌNH MỚI - P...
16 CHUYÊN ĐỀ BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI KHOA HỌC TỰ NHIÊN 8 CHƯƠNG TRÌNH MỚI - P...16 CHUYÊN ĐỀ BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI KHOA HỌC TỰ NHIÊN 8 CHƯƠNG TRÌNH MỚI - P...
16 CHUYÊN ĐỀ BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI KHOA HỌC TỰ NHIÊN 8 CHƯƠNG TRÌNH MỚI - P...
Nguyen Thanh Tu Collection
 
Bài tập Bổ trợ Giáo trình Hán Ngữ 汉语教程 (作业).pdf
Bài tập Bổ trợ Giáo trình Hán Ngữ 汉语教程 (作业).pdfBài tập Bổ trợ Giáo trình Hán Ngữ 汉语教程 (作业).pdf
Bài tập Bổ trợ Giáo trình Hán Ngữ 汉语教程 (作业).pdf
nhungbuiktt
 
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM VẬT LÝ LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 DÙNG CHUNG 3 SÁCH...
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM VẬT LÝ LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 DÙNG CHUNG 3 SÁCH...CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM VẬT LÝ LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 DÙNG CHUNG 3 SÁCH...
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM VẬT LÝ LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 DÙNG CHUNG 3 SÁCH...
Nguyen Thanh Tu Collection
 
[Hebemart.vn] Phương pháp giáo dục con của người Do Thái.pdf
[Hebemart.vn] Phương pháp giáo dục con của người Do Thái.pdf[Hebemart.vn] Phương pháp giáo dục con của người Do Thái.pdf
[Hebemart.vn] Phương pháp giáo dục con của người Do Thái.pdf
Hebemart Official
 
Thông báo cung cấp đồng phục năm học 2024 - 2025.pdf
Thông báo cung cấp đồng phục năm học 2024 - 2025.pdfThông báo cung cấp đồng phục năm học 2024 - 2025.pdf
Thông báo cung cấp đồng phục năm học 2024 - 2025.pdf
QucHHunhnh
 

Recently uploaded (16)

Thông báo cung cấp đồng phục năm học 2024 - 2025.pdf
Thông báo cung cấp đồng phục năm học 2024 - 2025.pdfThông báo cung cấp đồng phục năm học 2024 - 2025.pdf
Thông báo cung cấp đồng phục năm học 2024 - 2025.pdf
 
06-Truyện cổ dân gian trong diễn ngôn Phật giáo.pdf
06-Truyện cổ dân gian trong diễn ngôn Phật giáo.pdf06-Truyện cổ dân gian trong diễn ngôn Phật giáo.pdf
06-Truyện cổ dân gian trong diễn ngôn Phật giáo.pdf
 
68 ĐỀ CHÍNH THỨC TUYỂN SINH LỚP 10 TRƯỜNG THPT CHUYÊN NĂM HỌC 2024-2025 MÔN T...
68 ĐỀ CHÍNH THỨC TUYỂN SINH LỚP 10 TRƯỜNG THPT CHUYÊN NĂM HỌC 2024-2025 MÔN T...68 ĐỀ CHÍNH THỨC TUYỂN SINH LỚP 10 TRƯỜNG THPT CHUYÊN NĂM HỌC 2024-2025 MÔN T...
68 ĐỀ CHÍNH THỨC TUYỂN SINH LỚP 10 TRƯỜNG THPT CHUYÊN NĂM HỌC 2024-2025 MÔN T...
 
CHUYÊN ĐỀ BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI KHOA HỌC TỰ NHIÊN 9 CHƯƠNG TRÌNH MỚI - PHẦN...
CHUYÊN ĐỀ BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI KHOA HỌC TỰ NHIÊN 9 CHƯƠNG TRÌNH MỚI - PHẦN...CHUYÊN ĐỀ BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI KHOA HỌC TỰ NHIÊN 9 CHƯƠNG TRÌNH MỚI - PHẦN...
CHUYÊN ĐỀ BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI KHOA HỌC TỰ NHIÊN 9 CHƯƠNG TRÌNH MỚI - PHẦN...
 
DHPY De an 394 Tuyen sinh nam 2024 cua Truong DH Phu Yen.pdf
DHPY De an 394 Tuyen sinh nam 2024 cua Truong DH Phu Yen.pdfDHPY De an 394 Tuyen sinh nam 2024 cua Truong DH Phu Yen.pdf
DHPY De an 394 Tuyen sinh nam 2024 cua Truong DH Phu Yen.pdf
 
Buổi 1. GIỚI THIỆU MODULE-CẤU TRÚC TKTW.ppsx
Buổi 1. GIỚI THIỆU MODULE-CẤU TRÚC TKTW.ppsxBuổi 1. GIỚI THIỆU MODULE-CẤU TRÚC TKTW.ppsx
Buổi 1. GIỚI THIỆU MODULE-CẤU TRÚC TKTW.ppsx
 
ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI MÔN TOÁN LỚP 6, 7 THEO CHƯƠNG TRÌNH MỚI NĂM 2023 CÓ LỜI ...
ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI MÔN TOÁN LỚP 6, 7 THEO CHƯƠNG TRÌNH MỚI NĂM 2023 CÓ LỜI ...ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI MÔN TOÁN LỚP 6, 7 THEO CHƯƠNG TRÌNH MỚI NĂM 2023 CÓ LỜI ...
ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI MÔN TOÁN LỚP 6, 7 THEO CHƯƠNG TRÌNH MỚI NĂM 2023 CÓ LỜI ...
 
Thanh Loan - Giải để READING trong bộ IELTS Cambridge 07-09 (Academic) (2022,...
Thanh Loan - Giải để READING trong bộ IELTS Cambridge 07-09 (Academic) (2022,...Thanh Loan - Giải để READING trong bộ IELTS Cambridge 07-09 (Academic) (2022,...
Thanh Loan - Giải để READING trong bộ IELTS Cambridge 07-09 (Academic) (2022,...
 
QUANG HỌC- KHTN 9- LĂNG KÍNH- ỨNG DỤNG CỦA LK
QUANG HỌC- KHTN 9- LĂNG KÍNH- ỨNG DỤNG CỦA LKQUANG HỌC- KHTN 9- LĂNG KÍNH- ỨNG DỤNG CỦA LK
QUANG HỌC- KHTN 9- LĂNG KÍNH- ỨNG DỤNG CỦA LK
 
ĐỂ CƯƠNG ÔN TẬP MÔN LỊCH SỬ ĐẢNG CUỐI KỲ
ĐỂ CƯƠNG ÔN TẬP MÔN LỊCH SỬ ĐẢNG CUỐI KỲĐỂ CƯƠNG ÔN TẬP MÔN LỊCH SỬ ĐẢNG CUỐI KỲ
ĐỂ CƯƠNG ÔN TẬP MÔN LỊCH SỬ ĐẢNG CUỐI KỲ
 
TAI LIEU CAC CHUYEN DE GUI DI DUYEN HAI VAT LI.pdf
TAI LIEU CAC CHUYEN DE GUI DI DUYEN HAI VAT LI.pdfTAI LIEU CAC CHUYEN DE GUI DI DUYEN HAI VAT LI.pdf
TAI LIEU CAC CHUYEN DE GUI DI DUYEN HAI VAT LI.pdf
 
16 CHUYÊN ĐỀ BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI KHOA HỌC TỰ NHIÊN 8 CHƯƠNG TRÌNH MỚI - P...
16 CHUYÊN ĐỀ BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI KHOA HỌC TỰ NHIÊN 8 CHƯƠNG TRÌNH MỚI - P...16 CHUYÊN ĐỀ BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI KHOA HỌC TỰ NHIÊN 8 CHƯƠNG TRÌNH MỚI - P...
16 CHUYÊN ĐỀ BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI KHOA HỌC TỰ NHIÊN 8 CHƯƠNG TRÌNH MỚI - P...
 
Bài tập Bổ trợ Giáo trình Hán Ngữ 汉语教程 (作业).pdf
Bài tập Bổ trợ Giáo trình Hán Ngữ 汉语教程 (作业).pdfBài tập Bổ trợ Giáo trình Hán Ngữ 汉语教程 (作业).pdf
Bài tập Bổ trợ Giáo trình Hán Ngữ 汉语教程 (作业).pdf
 
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM VẬT LÝ LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 DÙNG CHUNG 3 SÁCH...
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM VẬT LÝ LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 DÙNG CHUNG 3 SÁCH...CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM VẬT LÝ LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 DÙNG CHUNG 3 SÁCH...
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM VẬT LÝ LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 DÙNG CHUNG 3 SÁCH...
 
[Hebemart.vn] Phương pháp giáo dục con của người Do Thái.pdf
[Hebemart.vn] Phương pháp giáo dục con của người Do Thái.pdf[Hebemart.vn] Phương pháp giáo dục con của người Do Thái.pdf
[Hebemart.vn] Phương pháp giáo dục con của người Do Thái.pdf
 
Thông báo cung cấp đồng phục năm học 2024 - 2025.pdf
Thông báo cung cấp đồng phục năm học 2024 - 2025.pdfThông báo cung cấp đồng phục năm học 2024 - 2025.pdf
Thông báo cung cấp đồng phục năm học 2024 - 2025.pdf
 

3 đề thi thử toán 2015 + đáp án (Bình Thuận)

 • 1. S GDT Bình Thun KÌ THI TH TRUNG HC PH THÔNG NAM 2015 1- Môn: Toán Thi gian làm bài 180 phút, không k thi gian phát Câu 1 (2,0 i m). Cho hàm s (1) • Kho sát s bin thiên và v th (C) c a hàm s (1) • Xác nh m ư
 • 2. ng th ng d: ct (C) ti hai i m phân bit A, B sao cho tip tuyn c a (C) ti A, B song song vi nhau. Câu 2 (1,0 i m). Gii phương trình Câu 3 (1,0 i m). Tính tích phân Câu 4 (1,0 i m). • Tìm phn thc, phn o c a s phc bit: • Mt i van ngh có 15 ngư
 • 3. i gm 10 nam và 5 n. Tính xác sut chn ra nhóm ng ca gm 8 ngư
 • 4. i trong ó phi có ít nht là 3 n. Câu 5 (1,0 i m). Trong không gian vi h ta Oxyz cho Vit phương trình mt ph ng (P) cha OA, sao cho khong cách t B n (P) bng khong cách C n (P). Câu 6 (1,0 i m). Cho lang tr ABC.A’B’C’ có A’. ABC là hình chop tam giác u, cnh áy AB = a, cnh bên AA’= b. Gi là góc gia hai mt ph ng (ABC) và (A’BC). Tính tan và th tích khi chóp A’.BB’C’C. Câu 7 (1,0 i m). Trong mt ph ng vi h ta Oxy cho tam giác ABC có nh và hai ư
 • 5. ng th ng ln lư t cha các ư
 • 6. ng cao v t B và C có phương 1
 • 7. trình tương ng là và . Tính din tích tam giác ABC. Câu 8 (1,0 i m). Gii phương trình Câu 9 (1,0 i m). Cho hai s thc dương thay !i ta mãn iu kin . Tìm giá tr nh nht c a bi u thc ……………Ht…………… S GIÁO D
 • 8. C VÀ ÀO T O BÌNH THUN 2 MU ÔN THI THPT QUC GIA 2015 MÔN : TOÁN THI GIAN: 180 phút (không k thi gian phát ) Câu 1. (2,0 i m) Cho hàm s (1) a. Kho sát s bin thiên và v th (C) c a hàm s (1). b. L#p phương trình tip tuyn vi (C) bit nó song song vi ư
 • 9. ng th ng (d): 9x - y + 6 = 0. Câu 2. (1,0 i m) Gii phương trình Câu 3. (1,0 i m) Tính tích phân Câu 4. (1,0 i m) a/ Tìm s phc z tha |z|-3 = 4(3i-1). b/ Tìm h s c a trong khai tri n Niu tơn a thc vi n là s t nhiên tha mãn: Câu 5. (1,0 i m) : Trong không gian ta Oxyz, cho tam giác ABC vi A(1;− 2
 • 10. 1;0), B(3;3;2), C(5;1;−2). Chng t tam giác ABC là tam giác u. Tìm ta i m S sao cho S.ABC là hình chóp tam giác u có th tích bng 6. Câu 6. (1,0 i m) : Cho hình chóp S.ABCD có áy là hình vuông cnh a, mt bên SAB là tam giác u và nm trong mt ph ng vuông góc vi mt ph ng áy. Tính theo a th tính c a khi chóp S.ABCD và khong cách t i m A n mt ph ng (SCD). Câu 7. (1,0 i m) : Trong mt ph ng Oxy, cho ư
 • 11. ng tròn (C): và ư
 • 12. ng th ng d: . Tìm m trên d có duy nht mt i m M mà t ó k ư c hai tip tuyn MA, MB ti (C) (A, B là các tip i m) sao cho góc AMB b ng 1200. Câu 8. (1,0 i m) Gii h phương trình Câu 9. (1,0 i m). Cho a, b, c là ba s dương tho mãn : a + b + c = . Tìm giá tr nh nht c a bi u thc : --------------------------H'T------------------------ Thí sinh không c s dng tài li u. Cán b coi thi không gii thích gì thêm. H và tên thí sinh..................................................... S báo danh............................. S GIÁO D
 • 13. C VÀ ÀO T O BÌNH THUN 3 MU ÔN THI THPT QUC GIA 2015 MÔN : TOÁN THI GIAN: 180 phút (không k thi gian phát ) Câu 1 (2,0 im). Cho hàm s , (1) ,vi m là tham s a) Kho sát s bin thiên và v th ( C) c a hàm s (1) khi m = 4. b) Tìm m th hàm s (1) ct trc hoành ti ba i m phân bit. 3
 • 14. Câu 2 (1,0 im). Gii phương trình: . Câu 3 (1,0 im). Tính tích phân: Câu 4 (1,0 im). a) Tìm s phc z tha mãn: và phn thc c a z bng hai ln phn o c a nó. b) Hai hp cha các qu cu. Hp th nht cha 3 qu cu và 2 qu cu xanh, hp th hai cha 4 qu cu và 6 qu cu xanh. Ly ng(u nhiên t m)i hp 1 qu cu. Tính xác sut sao cho chn ư c 2 qu cu khác màu. Câu 5 (1,0 im). Trong không gian vi h ta 0xyz cho i m M(5; 2 ;-3) và mt ph ng (P) :2x+2y-z+1 = 0. a) Gi M1 là hình chiu vuông góc c a M trên mt ph ng ( P ). Xác nh ta i m M1 và tính dài on M1M. b) Vit phương trình mt ph ng (Q) i qua i m M và cha ư
 • 15. ng th ng d: . Câu 6 (1,0 im). Cho hình chóp lc giác u S.ABCDEF vi SA = a, AB= b. Tính th tích c a khi chóp S.ABCDEF và khong cách gia hai ư
 • 16. ng th ng SA, BE Câu 7 (1,0 im). Trong mt ph ng vi h ta 0xy, hãy l#p phương trình chính tc c a elip(E) có dài trc ln bng , các nh trên trc nh và các tiêu i m c a (E) cùng nm trên mt ư
 • 17. ng tròn. Câu 8 (1,0 im). Gii h phương trình Câu 9 (1,0 im). Cho nam s thc a, b, c, d, e thuc on [0 ; 1]. Tìm giá tr ln nht c a P = . Thí sinh không c s dng tài liu, cán b coi thi không gii thích gì thêm. H và tên thí sinh :………………………………..; S báo danh:…………….. 4
 • 18. ÁP ÁN – THANG IM - 1 Câu áp án 1 (1,0 i m) (2,0) TX*: Hàm s nghch bin trên tng khong xác nh 0 tim c#n ngang: tim c#n ng 0 BBT 0 * th 0 b) (1,0 i m) Pthg: 0 Phương trình này luôn có 2 nghim phân bit khác 1 nên d luôn ct (C) tai 2 i m phân bit A,B. 0 Ycbt 0 0 2 (1,0) *k: 0 (tha k) 0 0 5
 • 19. 3 (1,0) *t 0 0 0 4 (1,0) • *t theo gi thit ta có h 0 V#y phn thc bng 3, phn o bng -2 0 • S phn t+ c a không gian m(u là S phn t+ c a bin c “ trong 8 ngư
 • 20. i có ít nht 3 n” V#y xác sut là 5 (1,0) Gi pt mp(P) là Do 0 0 Vi 4b=3c, chn 0 Vi 4b=-3c, chn 6 (1,0) Gi E là trung i m BC, H là tâm tam giác ABC suy ra 0 0 6
 • 21. , 0 0 7 (1,0) AC có pt: , AB có pt: 0 0 H là chân ư
 • 22. ng cao h t C xung AB, ta H là nghim c a h 0 8 (1,0) *k: pt 0 0 tha mãn k 0 9 (1,0) 0 (tha ) 0 V#y GTNN c a A là khi ÁP ÁN VÀ THANG IM CHM 2 7
 • 23. Câu Ý Ni dung 1. a 1 Khi m = 1, ta có + TX*: + Gii hn: +S bin thiên: 0 Hàm s ng bin trên khong Hàm s nghch bin trên khong Hàm s t cc i ti x = 0, yC* = 1 Hàm s t cc ti u ti x = 2, yCT = -3 0 Bng bin thiên x 0 2 + 0 0 + y 1 - 3 0 * th: th hàm s ct trc tung ti i m (0;1) *i m un là tâm i xng. 0 b 1 Ta có : y’ = 3x2 - 6x Vì tip tuyn cn tìm song song vi (d) nên có h s góc k = 9 0 Do ó hoành tip i m là nghim c a PT: 3x2 - 6x = 9 0 • Vi x = -1, ta có y(-1) = -3. Khi ó tip tuyn có PT là : y = 9x + 6 ( loi và song song vi (d)) • Vi x = 3, ta có y(3) = 1. Khi ó tip tuyn có PT là : y = 9x - 26 0 V#y tip tuyn cn tìm là : y = 9x - 26 0 2 1 8
 • 24. *k: . 0 0 0 D, thy h nghim trên tha mãn iu kin. 0 3 1,00 I= 0 Xét t 0 thay vào trên có I= 0 0 4 a 0,5 *t z=x+yi (x,yR) Ta có 3i(y-4)+ -3x+4=0 suy ra 0 z=3+4i 0 b 0,5 T suy ra tìm ư c n = 5 0 9
 • 25. = = KQ : hay 0 5 6 1,00 + =(2;4;2); =(4;2;2); =(2;-2;-4) ;AB=BC=CA= .V#y tam giác ABC u. 0 + =(-12;12;-12) S-ABC = = (vdt) 0 Ta trng tâm tam giác ABC: G(3;1;0); Phương trình ư
 • 26. ng th ng - qua G và vuông góc vi (ABC): Do SABC là hình chóp tam giác u suy ra SG(ABC) S- nên S(3+t;1-t;t). 0 SG= = t=-1;t=1 +Vi t=-1 ta ư c S(2;2;-1) ; +Vi t=1 ta ư c S(4;0;1) 0 1,00 0 10
 • 27.
 • 28. ng tròn (C) có tâm I(2;-3) và bán kính R=2. Theo gi thit ta có tam giác IAM vuông . A và . Suy ra: IM = . 0 Vì nên M=(1 + 4t; -1 + +3t). Ta có 0 Suy ra: Ta có : 0 * có 1 i m M tha mãn bài thì PT(*) có 1 nghim duy nht 0 8 1,00 *K x.y/0 ; 2x+3y/0. Nhân hai v c a pt (1) vi 2x+3y và nhân 2 v c a phương trình (2) vi 4x2+9y2 ta ư c h 0 *t Ta ư c: hoc . 0 0 0 11
 • 29. 9 1,00 áp dng Bt ng thc Côsi cho ba s dương ta có (*) áp dng (*) ta có 0 áp dng Bt ng thc Côsi cho ba s dương ta có + + + ( + ) £ = ( + + ) + + + ( + ) £ = ( + + ) + + + ( ) ( ) 3 3 3 a 3b 1 1 1 a 3b 1.1 a 3b 2 3 3 b 3c 1 1 1 b 3c 1.1 b 3c 2 3 3 c 3a 1 1 1 c 3a 1.1 c 3a 2 + £ = + + 3 3 0 Suy ra Do ó 0 Du = xy ra V#y P t giá tr nh nht bng 3 khi 0 Chú ý: H
 • 30. c sinh làm khác áp án mà úng thì cho im t i a. ÁP ÁN VÀ THANG IM CHM 3 Câu áp án i m 1 1a) (1,0 ) Khi m= 4, tacó y= x3+3x2-4 TXD: D = R 025 y/= 3x2+6x; y/= 0 Hs ng bin trên các khong ; nghch bin trên (-2; 0) Hs t C ti x=-2, yCD= 0; t CT ti x= 0; yCT=-4 ; 025 12
 • 31. BBT x -2 0 y/ + 0 - 0 + y 025 i m c bit x -3 -1 1 y -4 -2 0 th: h!c sinh t v# th 025 1b) ( 1,0 ) Ta có pth g c$a th hàm s% (1) và trc hoành là * th hàm s (10 ct 0x ti 3 i m phân bit thì pt (2) có 2 nghim p/b khác 1 025 025 025 025 2 1,0 2(8sin 1)cos 5 + − = 3 2 cos 5 2 4 cos 2cos 4 x 8sin 2 x 5 Û + − k Z 2 5 x = + k 12 x k 3 x VN x x x x x x x Î = + Û = = Û − + = Û , 12 1 2 sin 2 ( ) 2 sin 2 4sin 2 8sin 2 3 0 p p p p 025 025 025 025 3 1,0 t , 025 i cn ta c t=1; t=0 13
 • 32. Suy ra 025 025 025 4 a) 0,5 Ta có 025 025 b) 0,5 025 n(A)= P(A)= 26/50=0,52 025 5 a)0,5 Vit ptst t a i qua M và vuông góc voi (P) ta có: ,t , 025 T!a M1(1; -2; -1) và M1M=6 025 b)0,5 mp(Q) nhn tích có h'ng 2 vectơ và ,v'i M2(1;1;5) làm vec tơ pháp tuyn. 025 Suy ra pt mp (Q) là x+4y+z-10=0 025 6 (1,0 ) H!c sinh t v) hình 025 Tâm O c$a lc giác u là giao i m các *ng chéo AD,BE,CF Tacó SO vuông góc (ABCDEF), các tam giác OAB,OBC,OCD,ODE,OEF,OFA là các tam giác u cnh = b, Suy ra din tich áy S= ; h= SO = Vy V= 025 BE và SA chéo nhau, và BE song song AF nên d(BE,SA)= d(BE,(SAF))= d(O, (SAF)) 025 H OI ,suy ra AF 14
 • 33. Mà SI nên OJ suy ra OJ là khong cách c+n tìm. Tam giác SOI vuông ti O, suy ra OJ= 025 7 (1,0 ) Pt chính t,c c$a (E) có dng Theo gt ,các -nh trên oy B1(0;-b); B2(0;b),các tiêu i m F1(-c;0);F2(c;0). T. giác F1B1F2B2 là hình thoi, mà 4 -nh trên cùng n/m trên *ng tròn nên nó là hình vuông, vy b=c, mà a2=b2+c2 suy ra b=c=2 025 025 025 KL: 025 8 (1,0 ) T0 (2) Ta có x2+y2=2 = =2(1+xy) Do ó (1) (vì hàm s% f(t0 = 2t ng bin Vây h ã cho tr thành Vy h có nghim (1;1) và (-1;-1) 025 025 025 025 9 (1,0 ) Không m1t tính tng quát gi s ,khi ó do a,b,c,d,e thuc on [0;1] nên (1-abc)(1-de)+(1-ab)(1-c)+(1-d)(1-e)+(1-b)(1-a) Suy ra a+b+c+d+e Do ó 2ng th.c xy ra khi a=0,b=c=d=e=1.Vy maxP=4 025 025 025 025 15