SlideShare a Scribd company logo
1 of 23
Попълни пропуснатите думи.

Телата са съставени от _________
вещества.
Имат _____ и ______
обем маса.
масата
С везни се измерва _______ на телата.
Колко тетрадки ще се съберат в една
обема
ученическа чанта зависи от ______ на чантата.
Обемът
_________ показва колко място
заема тялото.

_________ показва колко е веществото
Масата
в тялото.
Попълни пропуснатите думи.
Веществата, които човек използва, се
материали.
наричат ___________
Свойствата, по които материалите се
вкус цвят прозрачност
различават са: _____, _____, ____________,
твърдост здравина
________ и _________.
Веществата, които изграждат телата са:
_______, _____ и ____________.
твърди течни газообразни
Затова телата могат да бъдат:
___________, течности газове
твърди тела ________ и _______.
Попълни пропуснатите думи.
Формата на твърдите тела може да се
разтягане свиване огъване
променя чрез: _________, _______, _______,

________ и стриване
счупване ________.
Попълни пропуснатите думи.
- Свойството на телата сами да възстановяват
формата си, след като са били разтегнати , свити
или огънати, се нарича ______________.
- Смес , получена от разтварянето на вещество във
вода или друга течност, се нарича ____________.

- При горенето дървата се превръщат в _________
и отделят ______________________.
Отбележете с

верните отговори.

Имат собствена
форма

да
Твърди тела
Течности

Газове

не

Имат собствен
обем

да

не

Текат

да

не
1. Подредете червената топка,
зелената топка и синята топка
според техните маси. Започнете
от топката с най- голяма маса.
2. Едното от записаните две твърдения
винаги е вярно. Кое е то?
а/ Телата с по-голям обем имат
по-голяма маса.
б/ По-тежките тела имат по-голяма маса.
3. Свържете правилно със стрелки двете
части на изреченията.
Стъклото
е мек материал.
е прозрачен материал.
Глината
е здрав материал.
Порцеланът
е крехък материал.
Диамантът
Кожата за обувки
е много твърд материал.
4. В последната колона впишете по две
свойства на всеки материал, които го
правят подходящ за изработването на
посочения предмет.
Предмет

Материал

подкова

метал

стена

бетон

прозорец

стъкло

обувки

кожа

Свойства
5. Кои от записаните твърдения са верни
и кои грешни? Обяснете защо.
 Всички тела са съставени от вещества.
 Всички вещества могат да горят.
 Всички тела имат маса.
 Масата се измерва в сантиметри.
 Металите са прозрачни.
 Гумата е твърда и крехка.
 Твърдите тела имат постоянен обем.
 При преливане от един съд в друг съд,
течностите променят обема си.
 Ако огънем едно еластично тяло и го
освободим, то ще възстанови
първоначалната си форма.
6. Довършете твърденията като използвате
думите: газ, течност или твърдо тяло.
а/ Има постоянна форма. Това е _____________.
б/ Лесно променя формата и обема си.
Това е _____.
в/ Прелива се от един съд в друг съд, без да
изменя обема си. Това е _________.
7. В кой от следните случаи едно вещество
се превръща в други вещества?
а/ при разтваряне във вода
б/ при изгаряне
в/ при стриване на прах
8. Подредете посочените вещества в
двете колони: захар олио мляко стъкло сол
бензин вода дърво метал пластмаса спирт
цимент
Течности
Твърди вещества
 В кой ред НЕ СА изброени САМО тела?

а/ роза, молив, кубче;
б/ учебник, кукла, нож;
в/ ютия, есен, усмивка.
 В кой ред СА изброени САМО вещества?
а/ сол, ваза, брашно;

б/ какао, захар, оцет;
в/ глина, обувка, вода.
 Кое от показаните тела е с най-голям
обем?

 Кое от веществата НЕ СЕ
разтваря във вода?
а/ олио;
б/ захар;
в/ сол;
 Огради буквата пред верния отговор.
Разтворът е:
а/ течност, получена при разтваряне на
някои вещества във вода;
б/ смес, получена при разтваряне на някои
вещества във вода или друга течност;
в/ твърдо тяло.
 Еластичност е свойството на
телата, когато:
а/ можем да променим формата им;
б/ лесно можем да ги разрежем;
в/ при разтваряне, свиване или огъване
връщат първоначалната си форма.
1. Колко килограма е масата на
торбата с брашно?
а/ 2 кг
б/ 3 кг
в/ повече от 3 кг
2. Стъклото се реже с острие от диамант.
Кой от двата материала е по-твърд?
а/ стъклото
б/ диамантът
в/ стъклото и диамантът са еднакво твърди
3. Кое от описанията се отнася за газ, кое
за течност и кое - за твърдо тяло?
А. Има собствена форма. Може да се чупи и реже.
Б. Съхранява се в затворени съдове. Винаги изпълва
целия обем на съда.
В. Съхранява се в открити съдове. Може да тече.
Има постоянен обем.
а/ А - за твърдо тяло, Б - за течност, В - за газ;
б/ А - за газ, Б - за твърдо тяло, В - за течност;
в/ А - за твърдо тяло, Б - за газ, В - за течност;
4. Коя от двете чаши е пълна с течност?

чаша А

чаша Б
а/ чаша А

б/ чаша Б
в/ и двете чаши са пълни с течности
5. Кои от чашите са направени
от прозрачен материал?

чаши А

чаши Б
а/ чаши А

б/ чаши Б
в/ чаши В

чаши В
6. Как се нарича свойството на телата сами
да възвръщат формата си, след като са
били разтегнати, свити или огънати?

а/ здравина
б/ еластичност
в/ ковкост
Проверете какво сте научили за тела и вещества - ЧП, 3 клас, Булвест

More Related Content

What's hot

Самостоятелна работа - ЧП - Живи организми
Самостоятелна работа - ЧП - Живи организмиСамостоятелна работа - ЧП - Живи организми
Самостоятелна работа - ЧП - Живи организмиАнелия Нанкова
 
Водното богатство - ЧО, 3 клас, Булвест
Водното богатство - ЧО, 3 клас, БулвестВодното богатство - ЧО, 3 клас, Булвест
Водното богатство - ЧО, 3 клас, БулвестVeska Petrova
 
11. Енергия - ЧП, 4 клас, Булвест
11. Енергия - ЧП, 4 клас, Булвест11. Енергия - ЧП, 4 клас, Булвест
11. Енергия - ЧП, 4 клас, БулвестVeska Petrova
 
синоними
синонимисиноними
синонимиVera
 
Свойства на материалите - ЧП - 3 клас, Булвест
Свойства на материалите - ЧП - 3 клас, БулвестСвойства на материалите - ЧП - 3 клас, Булвест
Свойства на материалите - ЧП - 3 клас, БулвестVeska Petrova
 
Планините на България - ЧО, 3 клас, Булвест
Планините на България - ЧО, 3 клас, БулвестПланините на България - ЧО, 3 клас, Булвест
Планините на България - ЧО, 3 клас, БулвестVeska Petrova
 
самостоятелна работа бел главни части_4в
самостоятелна работа бел главни части_4всамостоятелна работа бел главни части_4в
самостоятелна работа бел главни части_4вЗлатка Вълчинова
 
какво трябва да знаем по човекът и природата в Iii клас
какво трябва да знаем по човекът и природата в Iii класкакво трябва да знаем по човекът и природата в Iii клас
какво трябва да знаем по човекът и природата в Iii класEmilia Petkova
 
3 клас-части на думата-правопис 13.12.
3 клас-части на думата-правопис 13.12.3 клас-части на думата-правопис 13.12.
3 клас-части на думата-правопис 13.12.Златка Вълчинова
 
21. Дишане на животните и растенията - ЧП, 4 клас, Булвест
21. Дишане на животните и растенията - ЧП, 4 клас, Булвест21. Дишане на животните и растенията - ЧП, 4 клас, Булвест
21. Дишане на животните и растенията - ЧП, 4 клас, БулвестVeska Petrova
 
10. Сили - ЧО, 4 клас, Булвест
10. Сили - ЧО, 4 клас, Булвест10. Сили - ЧО, 4 клас, Булвест
10. Сили - ЧО, 4 клас, БулвестVeska Petrova
 
Времето и сезоните в България - ЧО, 3 клас, Булвест
Времето и сезоните в България - ЧО, 3 клас, БулвестВремето и сезоните в България - ЧО, 3 клас, Булвест
Времето и сезоните в България - ЧО, 3 клас, БулвестVeska Petrova
 
човекът и обществото 3. клас проверка
човекът и обществото 3. клас  проверкачовекът и обществото 3. клас  проверка
човекът и обществото 3. клас проверкаVаlentina Bikova
 
пряко и преносно значение н
пряко и преносно значение нпряко и преносно значение н
пряко и преносно значение нDani Parvanova
 
Сродни думи. корен на думата 3 клас
Сродни думи. корен на думата 3 класСродни думи. корен на думата 3 клас
Сродни думи. корен на думата 3 класДарина Железова
 
Трудова дейност на хората в България 2 - ЧО - 3 клас, Булвест
Трудова дейност на хората в България 2 - ЧО - 3 клас, БулвестТрудова дейност на хората в България 2 - ЧО - 3 клас, Булвест
Трудова дейност на хората в България 2 - ЧО - 3 клас, БулвестVeska Petrova
 
Опазване на българската природа - ЧО, 3 клас, Булвест
Опазване на българската природа - ЧО, 3 клас, БулвестОпазване на българската природа - ЧО, 3 клас, Булвест
Опазване на българската природа - ЧО, 3 клас, БулвестVeska Petrova
 
Свойства на въздуха, ЧО, 3 клас - Булвест
Свойства на въздуха, ЧО, 3 клас - БулвестСвойства на въздуха, ЧО, 3 клас - Булвест
Свойства на въздуха, ЧО, 3 клас - БулвестVeska Petrova
 
Животните във водата - ЧП,-3-клас,-Булвест
Животните във водата - ЧП,-3-клас,-БулвестЖивотните във водата - ЧП,-3-клас,-Булвест
Животните във водата - ЧП,-3-клас,-БулвестVeska Petrova
 

What's hot (20)

Самостоятелна работа - ЧП - Живи организми
Самостоятелна работа - ЧП - Живи организмиСамостоятелна работа - ЧП - Живи организми
Самостоятелна работа - ЧП - Живи организми
 
Водното богатство - ЧО, 3 клас, Булвест
Водното богатство - ЧО, 3 клас, БулвестВодното богатство - ЧО, 3 клас, Булвест
Водното богатство - ЧО, 3 клас, Булвест
 
11. Енергия - ЧП, 4 клас, Булвест
11. Енергия - ЧП, 4 клас, Булвест11. Енергия - ЧП, 4 клас, Булвест
11. Енергия - ЧП, 4 клас, Булвест
 
синоними
синонимисиноними
синоними
 
Свойства на материалите - ЧП - 3 клас, Булвест
Свойства на материалите - ЧП - 3 клас, БулвестСвойства на материалите - ЧП - 3 клас, Булвест
Свойства на материалите - ЧП - 3 клас, Булвест
 
Планините на България - ЧО, 3 клас, Булвест
Планините на България - ЧО, 3 клас, БулвестПланините на България - ЧО, 3 клас, Булвест
Планините на България - ЧО, 3 клас, Булвест
 
самостоятелна работа бел главни части_4в
самостоятелна работа бел главни части_4всамостоятелна работа бел главни части_4в
самостоятелна работа бел главни части_4в
 
какво трябва да знаем по човекът и природата в Iii клас
какво трябва да знаем по човекът и природата в Iii класкакво трябва да знаем по човекът и природата в Iii клас
какво трябва да знаем по човекът и природата в Iii клас
 
3 клас-части на думата-правопис 13.12.
3 клас-части на думата-правопис 13.12.3 клас-части на думата-правопис 13.12.
3 клас-части на думата-правопис 13.12.
 
21. Дишане на животните и растенията - ЧП, 4 клас, Булвест
21. Дишане на животните и растенията - ЧП, 4 клас, Булвест21. Дишане на животните и растенията - ЧП, 4 клас, Булвест
21. Дишане на животните и растенията - ЧП, 4 клас, Булвест
 
10. Сили - ЧО, 4 клас, Булвест
10. Сили - ЧО, 4 клас, Булвест10. Сили - ЧО, 4 клас, Булвест
10. Сили - ЧО, 4 клас, Булвест
 
Времето и сезоните в България - ЧО, 3 клас, Булвест
Времето и сезоните в България - ЧО, 3 клас, БулвестВремето и сезоните в България - ЧО, 3 клас, Булвест
Времето и сезоните в България - ЧО, 3 клас, Булвест
 
Тестове по ЧП
Тестове по ЧПТестове по ЧП
Тестове по ЧП
 
човекът и обществото 3. клас проверка
човекът и обществото 3. клас  проверкачовекът и обществото 3. клас  проверка
човекът и обществото 3. клас проверка
 
пряко и преносно значение н
пряко и преносно значение нпряко и преносно значение н
пряко и преносно значение н
 
Сродни думи. корен на думата 3 клас
Сродни думи. корен на думата 3 класСродни думи. корен на думата 3 клас
Сродни думи. корен на думата 3 клас
 
Трудова дейност на хората в България 2 - ЧО - 3 клас, Булвест
Трудова дейност на хората в България 2 - ЧО - 3 клас, БулвестТрудова дейност на хората в България 2 - ЧО - 3 клас, Булвест
Трудова дейност на хората в България 2 - ЧО - 3 клас, Булвест
 
Опазване на българската природа - ЧО, 3 клас, Булвест
Опазване на българската природа - ЧО, 3 клас, БулвестОпазване на българската природа - ЧО, 3 клас, Булвест
Опазване на българската природа - ЧО, 3 клас, Булвест
 
Свойства на въздуха, ЧО, 3 клас - Булвест
Свойства на въздуха, ЧО, 3 клас - БулвестСвойства на въздуха, ЧО, 3 клас - Булвест
Свойства на въздуха, ЧО, 3 клас - Булвест
 
Животните във водата - ЧП,-3-клас,-Булвест
Животните във водата - ЧП,-3-клас,-БулвестЖивотните във водата - ЧП,-3-клас,-Булвест
Животните във водата - ЧП,-3-клас,-Булвест
 

Viewers also liked

Кръговрат на водата в природата - ЧП, 3 клас, Булвест
Кръговрат на водата в природата - ЧП, 3 клас, БулвестКръговрат на водата в природата - ЧП, 3 клас, Булвест
Кръговрат на водата в природата - ЧП, 3 клас, БулвестVeska Petrova
 
групиране на животните според начина им на хранене
групиране на животните според начина им на храненегрупиране на животните според начина им на хранене
групиране на животните според начина им на храненеStela Doncheva
 
Животът на растенията - ЧП,-3-клас,-Булвест
Животът на растенията - ЧП,-3-клас,-БулвестЖивотът на растенията - ЧП,-3-клас,-Булвест
Животът на растенията - ЧП,-3-клас,-БулвестVeska Petrova
 
водата при различни температури
водата при различни температуриводата при различни температури
водата при различни температуриkyuchukova
 
замърсяване и пречистване на водата
замърсяване и пречистване на водатазамърсяване и пречистване на водата
замърсяване и пречистване на водатаEmilia Petkova
 
Свойства на водата - ЧП, 3 клас, Булвест
Свойства на водата - ЧП, 3 клас, БулвестСвойства на водата - ЧП, 3 клас, Булвест
Свойства на водата - ЧП, 3 клас, БулвестVeska Petrova
 
живот във водата
живот във водатаживот във водата
живот във водатаAneliya Shopova
 
изходно ниво български език 3 клас
изходно ниво български език 3 класизходно ниво български език 3 клас
изходно ниво български език 3 класDani Parvanova
 
низини и равнини
низини и равнининизини и равнини
низини и равниниDani Parvanova
 
съществително име. прилагателно име
съществително име. прилагателно имесъществително име. прилагателно име
съществително име. прилагателно имеDani Parvanova
 
ах, колко е хубаво–3 клас
ах, колко е хубаво–3 класах, колко е хубаво–3 клас
ах, колко е хубаво–3 класDani Parvanova
 
паничка мед преразказ
паничка мед преразказпаничка мед преразказ
паничка мед преразказDani Parvanova
 
планините на българия
планините на българияпланините на българия
планините на българияDani Parvanova
 
Vhodno nivo-bel-3-klas
Vhodno nivo-bel-3-klasVhodno nivo-bel-3-klas
Vhodno nivo-bel-3-klasDani Parvanova
 
княз борис 3клас
княз борис 3класкняз борис 3клас
княз борис 3класDani Parvanova
 
третокласници
третокласницитретокласници
третокласнициDani Parvanova
 
двубоят между българия и византия
двубоят между българия и византиядвубоят между българия и византия
двубоят между българия и византияDani Parvanova
 
възходът на българското царство 3клас
възходът на българското царство 3класвъзходът на българското царство 3клас
възходът на българското царство 3класDani Parvanova
 
почви и растителен свят
почви и растителен святпочви и растителен свят
почви и растителен святDani Parvanova
 
пред картата на родината–упражнение
пред картата на родината–упражнениепред картата на родината–упражнение
пред картата на родината–упражнениеDani Parvanova
 

Viewers also liked (20)

Кръговрат на водата в природата - ЧП, 3 клас, Булвест
Кръговрат на водата в природата - ЧП, 3 клас, БулвестКръговрат на водата в природата - ЧП, 3 клас, Булвест
Кръговрат на водата в природата - ЧП, 3 клас, Булвест
 
групиране на животните според начина им на хранене
групиране на животните според начина им на храненегрупиране на животните според начина им на хранене
групиране на животните според начина им на хранене
 
Животът на растенията - ЧП,-3-клас,-Булвест
Животът на растенията - ЧП,-3-клас,-БулвестЖивотът на растенията - ЧП,-3-клас,-Булвест
Животът на растенията - ЧП,-3-клас,-Булвест
 
водата при различни температури
водата при различни температуриводата при различни температури
водата при различни температури
 
замърсяване и пречистване на водата
замърсяване и пречистване на водатазамърсяване и пречистване на водата
замърсяване и пречистване на водата
 
Свойства на водата - ЧП, 3 клас, Булвест
Свойства на водата - ЧП, 3 клас, БулвестСвойства на водата - ЧП, 3 клас, Булвест
Свойства на водата - ЧП, 3 клас, Булвест
 
живот във водата
живот във водатаживот във водата
живот във водата
 
изходно ниво български език 3 клас
изходно ниво български език 3 класизходно ниво български език 3 клас
изходно ниво български език 3 клас
 
низини и равнини
низини и равнининизини и равнини
низини и равнини
 
съществително име. прилагателно име
съществително име. прилагателно имесъществително име. прилагателно име
съществително име. прилагателно име
 
ах, колко е хубаво–3 клас
ах, колко е хубаво–3 класах, колко е хубаво–3 клас
ах, колко е хубаво–3 клас
 
паничка мед преразказ
паничка мед преразказпаничка мед преразказ
паничка мед преразказ
 
планините на българия
планините на българияпланините на българия
планините на българия
 
Vhodno nivo-bel-3-klas
Vhodno nivo-bel-3-klasVhodno nivo-bel-3-klas
Vhodno nivo-bel-3-klas
 
княз борис 3клас
княз борис 3класкняз борис 3клас
княз борис 3клас
 
третокласници
третокласницитретокласници
третокласници
 
двубоят между българия и византия
двубоят между българия и византиядвубоят между българия и византия
двубоят между българия и византия
 
възходът на българското царство 3клас
възходът на българското царство 3класвъзходът на българското царство 3клас
възходът на българското царство 3клас
 
почви и растителен свят
почви и растителен святпочви и растителен свят
почви и растителен свят
 
пред картата на родината–упражнение
пред картата на родината–упражнениепред картата на родината–упражнение
пред картата на родината–упражнение
 

More from Veska Petrova

32. Празници в Република България - ОС, Анубис, В. П.
32. Празници в Република България - ОС, Анубис, В. П.32. Празници в Република България - ОС, Анубис, В. П.
32. Празници в Република България - ОС, Анубис, В. П.Veska Petrova
 
31. Лято - ОС, Анубис - В. П.
31. Лято - ОС, Анубис - В. П.31. Лято - ОС, Анубис - В. П.
31. Лято - ОС, Анубис - В. П.Veska Petrova
 
30. В градината - ОС, Анубис, В. П.
30. В градината - ОС, Анубис, В. П.30. В градината - ОС, Анубис, В. П.
30. В градината - ОС, Анубис, В. П.Veska Petrova
 
29. Растенията и хората. Селскостопански, диворастящи растения, билки -ОС, Ан...
29. Растенията и хората. Селскостопански, диворастящи растения, билки -ОС, Ан...29. Растенията и хората. Селскостопански, диворастящи растения, билки -ОС, Ан...
29. Растенията и хората. Селскостопански, диворастящи растения, билки -ОС, Ан...Veska Petrova
 
28. Дърво ли е това? Видове растения според стъблата. Органи на растенията - ...
28. Дърво ли е това? Видове растения според стъблата. Органи на растенията - ...28. Дърво ли е това? Видове растения според стъблата. Органи на растенията - ...
28. Дърво ли е това? Видове растения според стъблата. Органи на растенията - ...Veska Petrova
 
27. Разнообразният свят на растенията. Опити с растения - ОС, 2 клас - В. П.
27. Разнообразният свят на растенията. Опити с растения - ОС, 2 клас - В. П.27. Разнообразният свят на растенията. Опити с растения - ОС, 2 клас - В. П.
27. Разнообразният свят на растенията. Опити с растения - ОС, 2 клас - В. П.Veska Petrova
 
26. Пролет - ОС, Анубис - В. П.
26. Пролет - ОС, Анубис - В. П.26. Пролет - ОС, Анубис - В. П.
26. Пролет - ОС, Анубис - В. П.Veska Petrova
 
25. Диви животни. Животни в селищата - ОС, Анубис - В. П.
25. Диви животни. Животни в селищата - ОС, Анубис - В. П.25. Диви животни. Животни в селищата - ОС, Анубис - В. П.
25. Диви животни. Животни в селищата - ОС, Анубис - В. П.Veska Petrova
 
24. Домашни животни - ОС, Анубис - В. П.
24. Домашни животни - ОС, Анубис - В. П.24. Домашни животни - ОС, Анубис - В. П.
24. Домашни животни - ОС, Анубис - В. П.Veska Petrova
 
23. Приятели на природата - ОС, Анубис, В. П.
23. Приятели на природата - ОС, Анубис, В. П.23. Приятели на природата - ОС, Анубис, В. П.
23. Приятели на природата - ОС, Анубис, В. П.Veska Petrova
 
22. Природата около нас. Природа - ОС, Анубис, В. П.
22. Природата около нас. Природа - ОС, Анубис, В. П.22. Природата около нас. Природа - ОС, Анубис, В. П.
22. Природата около нас. Природа - ОС, Анубис, В. П.Veska Petrova
 
Животът на хората - ОС, Анубис, В. П.
Животът на хората - ОС, Анубис, В. П.Животът на хората - ОС, Анубис, В. П.
Животът на хората - ОС, Анубис, В. П.Veska Petrova
 
20. Хората имат различни професии - ОС, Анубис, В. П.
20. Хората имат различни професии - ОС, Анубис, В. П.20. Хората имат различни професии - ОС, Анубис, В. П.
20. Хората имат различни професии - ОС, Анубис, В. П.Veska Petrova
 
19. Транспортни средства - ОС, Анубис - В. П.
19. Транспортни средства - ОС, Анубис - В. П.19. Транспортни средства - ОС, Анубис - В. П.
19. Транспортни средства - ОС, Анубис - В. П.Veska Petrova
 
18, Моето родно място - ОС, Анубис - В. П.
18, Моето родно място - ОС, Анубис - В. П.18, Моето родно място - ОС, Анубис - В. П.
18, Моето родно място - ОС, Анубис - В. П.Veska Petrova
 
17. Роден край. Моят роден край - ОС, Анубис - В. П.
17. Роден край. Моят роден край - ОС, Анубис - В. П.17. Роден край. Моят роден край - ОС, Анубис - В. П.
17. Роден край. Моят роден край - ОС, Анубис - В. П.Veska Petrova
 
16. Зима.- ОС, Анубис - В. П.
16. Зима.- ОС, Анубис - В. П.16. Зима.- ОС, Анубис - В. П.
16. Зима.- ОС, Анубис - В. П.Veska Petrova
 
15. Зимни празници - ОС, Анубис, В. П.
15. Зимни празници - ОС, Анубис, В. П.15. Зимни празници - ОС, Анубис, В. П.
15. Зимни празници - ОС, Анубис, В. П.Veska Petrova
 
14. Календар - ОС, Анубис - В. П.
14. Календар - ОС, Анубис - В. П.14. Календар - ОС, Анубис - В. П.
14. Календар - ОС, Анубис - В. П.Veska Petrova
 
13. Нашата храна - ОС, Анубис - В. П.
13. Нашата храна - ОС, Анубис - В. П.13. Нашата храна - ОС, Анубис - В. П.
13. Нашата храна - ОС, Анубис - В. П.Veska Petrova
 

More from Veska Petrova (20)

32. Празници в Република България - ОС, Анубис, В. П.
32. Празници в Република България - ОС, Анубис, В. П.32. Празници в Република България - ОС, Анубис, В. П.
32. Празници в Република България - ОС, Анубис, В. П.
 
31. Лято - ОС, Анубис - В. П.
31. Лято - ОС, Анубис - В. П.31. Лято - ОС, Анубис - В. П.
31. Лято - ОС, Анубис - В. П.
 
30. В градината - ОС, Анубис, В. П.
30. В градината - ОС, Анубис, В. П.30. В градината - ОС, Анубис, В. П.
30. В градината - ОС, Анубис, В. П.
 
29. Растенията и хората. Селскостопански, диворастящи растения, билки -ОС, Ан...
29. Растенията и хората. Селскостопански, диворастящи растения, билки -ОС, Ан...29. Растенията и хората. Селскостопански, диворастящи растения, билки -ОС, Ан...
29. Растенията и хората. Селскостопански, диворастящи растения, билки -ОС, Ан...
 
28. Дърво ли е това? Видове растения според стъблата. Органи на растенията - ...
28. Дърво ли е това? Видове растения според стъблата. Органи на растенията - ...28. Дърво ли е това? Видове растения според стъблата. Органи на растенията - ...
28. Дърво ли е това? Видове растения според стъблата. Органи на растенията - ...
 
27. Разнообразният свят на растенията. Опити с растения - ОС, 2 клас - В. П.
27. Разнообразният свят на растенията. Опити с растения - ОС, 2 клас - В. П.27. Разнообразният свят на растенията. Опити с растения - ОС, 2 клас - В. П.
27. Разнообразният свят на растенията. Опити с растения - ОС, 2 клас - В. П.
 
26. Пролет - ОС, Анубис - В. П.
26. Пролет - ОС, Анубис - В. П.26. Пролет - ОС, Анубис - В. П.
26. Пролет - ОС, Анубис - В. П.
 
25. Диви животни. Животни в селищата - ОС, Анубис - В. П.
25. Диви животни. Животни в селищата - ОС, Анубис - В. П.25. Диви животни. Животни в селищата - ОС, Анубис - В. П.
25. Диви животни. Животни в селищата - ОС, Анубис - В. П.
 
24. Домашни животни - ОС, Анубис - В. П.
24. Домашни животни - ОС, Анубис - В. П.24. Домашни животни - ОС, Анубис - В. П.
24. Домашни животни - ОС, Анубис - В. П.
 
23. Приятели на природата - ОС, Анубис, В. П.
23. Приятели на природата - ОС, Анубис, В. П.23. Приятели на природата - ОС, Анубис, В. П.
23. Приятели на природата - ОС, Анубис, В. П.
 
22. Природата около нас. Природа - ОС, Анубис, В. П.
22. Природата около нас. Природа - ОС, Анубис, В. П.22. Природата около нас. Природа - ОС, Анубис, В. П.
22. Природата около нас. Природа - ОС, Анубис, В. П.
 
Животът на хората - ОС, Анубис, В. П.
Животът на хората - ОС, Анубис, В. П.Животът на хората - ОС, Анубис, В. П.
Животът на хората - ОС, Анубис, В. П.
 
20. Хората имат различни професии - ОС, Анубис, В. П.
20. Хората имат различни професии - ОС, Анубис, В. П.20. Хората имат различни професии - ОС, Анубис, В. П.
20. Хората имат различни професии - ОС, Анубис, В. П.
 
19. Транспортни средства - ОС, Анубис - В. П.
19. Транспортни средства - ОС, Анубис - В. П.19. Транспортни средства - ОС, Анубис - В. П.
19. Транспортни средства - ОС, Анубис - В. П.
 
18, Моето родно място - ОС, Анубис - В. П.
18, Моето родно място - ОС, Анубис - В. П.18, Моето родно място - ОС, Анубис - В. П.
18, Моето родно място - ОС, Анубис - В. П.
 
17. Роден край. Моят роден край - ОС, Анубис - В. П.
17. Роден край. Моят роден край - ОС, Анубис - В. П.17. Роден край. Моят роден край - ОС, Анубис - В. П.
17. Роден край. Моят роден край - ОС, Анубис - В. П.
 
16. Зима.- ОС, Анубис - В. П.
16. Зима.- ОС, Анубис - В. П.16. Зима.- ОС, Анубис - В. П.
16. Зима.- ОС, Анубис - В. П.
 
15. Зимни празници - ОС, Анубис, В. П.
15. Зимни празници - ОС, Анубис, В. П.15. Зимни празници - ОС, Анубис, В. П.
15. Зимни празници - ОС, Анубис, В. П.
 
14. Календар - ОС, Анубис - В. П.
14. Календар - ОС, Анубис - В. П.14. Календар - ОС, Анубис - В. П.
14. Календар - ОС, Анубис - В. П.
 
13. Нашата храна - ОС, Анубис - В. П.
13. Нашата храна - ОС, Анубис - В. П.13. Нашата храна - ОС, Анубис - В. П.
13. Нашата храна - ОС, Анубис - В. П.
 

Проверете какво сте научили за тела и вещества - ЧП, 3 клас, Булвест

 • 1.
 • 2.
 • 3. Попълни пропуснатите думи. Телата са съставени от _________ вещества. Имат _____ и ______ обем маса. масата С везни се измерва _______ на телата. Колко тетрадки ще се съберат в една обема ученическа чанта зависи от ______ на чантата. Обемът _________ показва колко място заема тялото. _________ показва колко е веществото Масата в тялото.
 • 4. Попълни пропуснатите думи. Веществата, които човек използва, се материали. наричат ___________ Свойствата, по които материалите се вкус цвят прозрачност различават са: _____, _____, ____________, твърдост здравина ________ и _________. Веществата, които изграждат телата са: _______, _____ и ____________. твърди течни газообразни Затова телата могат да бъдат: ___________, течности газове твърди тела ________ и _______.
 • 5. Попълни пропуснатите думи. Формата на твърдите тела може да се разтягане свиване огъване променя чрез: _________, _______, _______, ________ и стриване счупване ________.
 • 6. Попълни пропуснатите думи. - Свойството на телата сами да възстановяват формата си, след като са били разтегнати , свити или огънати, се нарича ______________. - Смес , получена от разтварянето на вещество във вода или друга течност, се нарича ____________. - При горенето дървата се превръщат в _________ и отделят ______________________.
 • 7. Отбележете с верните отговори. Имат собствена форма да Твърди тела Течности Газове не Имат собствен обем да не Текат да не
 • 8. 1. Подредете червената топка, зелената топка и синята топка според техните маси. Започнете от топката с най- голяма маса.
 • 9. 2. Едното от записаните две твърдения винаги е вярно. Кое е то? а/ Телата с по-голям обем имат по-голяма маса. б/ По-тежките тела имат по-голяма маса. 3. Свържете правилно със стрелки двете части на изреченията. Стъклото е мек материал. е прозрачен материал. Глината е здрав материал. Порцеланът е крехък материал. Диамантът Кожата за обувки е много твърд материал.
 • 10. 4. В последната колона впишете по две свойства на всеки материал, които го правят подходящ за изработването на посочения предмет. Предмет Материал подкова метал стена бетон прозорец стъкло обувки кожа Свойства
 • 11. 5. Кои от записаните твърдения са верни и кои грешни? Обяснете защо.  Всички тела са съставени от вещества.  Всички вещества могат да горят.  Всички тела имат маса.  Масата се измерва в сантиметри.  Металите са прозрачни.  Гумата е твърда и крехка.  Твърдите тела имат постоянен обем.  При преливане от един съд в друг съд, течностите променят обема си.  Ако огънем едно еластично тяло и го освободим, то ще възстанови първоначалната си форма.
 • 12. 6. Довършете твърденията като използвате думите: газ, течност или твърдо тяло. а/ Има постоянна форма. Това е _____________. б/ Лесно променя формата и обема си. Това е _____. в/ Прелива се от един съд в друг съд, без да изменя обема си. Това е _________. 7. В кой от следните случаи едно вещество се превръща в други вещества? а/ при разтваряне във вода б/ при изгаряне в/ при стриване на прах
 • 13. 8. Подредете посочените вещества в двете колони: захар олио мляко стъкло сол бензин вода дърво метал пластмаса спирт цимент Течности Твърди вещества
 • 14.  В кой ред НЕ СА изброени САМО тела? а/ роза, молив, кубче; б/ учебник, кукла, нож; в/ ютия, есен, усмивка.  В кой ред СА изброени САМО вещества? а/ сол, ваза, брашно; б/ какао, захар, оцет; в/ глина, обувка, вода.
 • 15.  Кое от показаните тела е с най-голям обем?  Кое от веществата НЕ СЕ разтваря във вода? а/ олио; б/ захар; в/ сол;
 • 16.  Огради буквата пред верния отговор. Разтворът е: а/ течност, получена при разтваряне на някои вещества във вода; б/ смес, получена при разтваряне на някои вещества във вода или друга течност; в/ твърдо тяло.  Еластичност е свойството на телата, когато: а/ можем да променим формата им; б/ лесно можем да ги разрежем; в/ при разтваряне, свиване или огъване връщат първоначалната си форма.
 • 17. 1. Колко килограма е масата на торбата с брашно? а/ 2 кг б/ 3 кг в/ повече от 3 кг
 • 18. 2. Стъклото се реже с острие от диамант. Кой от двата материала е по-твърд? а/ стъклото б/ диамантът в/ стъклото и диамантът са еднакво твърди
 • 19. 3. Кое от описанията се отнася за газ, кое за течност и кое - за твърдо тяло? А. Има собствена форма. Може да се чупи и реже. Б. Съхранява се в затворени съдове. Винаги изпълва целия обем на съда. В. Съхранява се в открити съдове. Може да тече. Има постоянен обем. а/ А - за твърдо тяло, Б - за течност, В - за газ; б/ А - за газ, Б - за твърдо тяло, В - за течност; в/ А - за твърдо тяло, Б - за газ, В - за течност;
 • 20. 4. Коя от двете чаши е пълна с течност? чаша А чаша Б а/ чаша А б/ чаша Б в/ и двете чаши са пълни с течности
 • 21. 5. Кои от чашите са направени от прозрачен материал? чаши А чаши Б а/ чаши А б/ чаши Б в/ чаши В чаши В
 • 22. 6. Как се нарича свойството на телата сами да възвръщат формата си, след като са били разтегнати, свити или огънати? а/ здравина б/ еластичност в/ ковкост