Advertisement

Животните във водата - ЧП,-3-клас,-Булвест

учител at ОУ "Проф. Д. Димов"
Feb. 12, 2014
Advertisement

More Related Content

Slideshows for you(20)

Viewers also liked(20)

Advertisement

Similar to Животните във водата - ЧП,-3-клас,-Булвест(20)

More from Veska Petrova(20)

Advertisement

Животните във водата - ЧП,-3-клас,-Булвест

 1. без мирис без цвят СВОЙСТВАТА НА ВОДАТА СА: без вкус има маса
 2. Водата е благоприятна среда на живот за много организми.  Водата е добър разтворител.  В морската вода е разтворено голямо количество сол. Затова тя е солена.  Във водата е разтворен въздух. А знаете ли, че животът е възникнал и се е развил във водата? план
 3. ГРУПИРАНЕ НА ЖИВОТНИТЕ СПОРЕД СРЕДАТА ИМ НА ЖИВОТ: Според средата им на живот животните се разделят на две групи: ЖИВОТНИ ВЪВ ВОДАТА ЖИВОТНИ НА СУШАТА
 4. Животните, живеещи във водата се разделят на две големи подгрупи: ЖИВОТНИ В МОРЕТО СОЛЕНОВОДНИ БАСЕЙНИ ЖИВОТНИ В РЕКИТЕ И ЕЗЕРАТА СЛАДКОВОДНИ БАСЕЙНИ
 5. ЖИВОТНИТЕ В ЧЕРНО МОРЕ На рисунката ще откриете различни обитатели на Черно море. Някои от тях плуват във водата, а други са прикрепени към дъното. план
 6. Най-добрите плувци са РИБИТЕ. цаца попчета сафрид скумрия кефал и много други
 7. Рапанът пълзи по МОРСКОТО ДЪНО.
 8. Ракът се придвижва на своите ДЕСЕТ КРАКА. На предната двойка крайници ракът има щипки, с които улавя храната си.
 9. Скаридите също се придвижват на своите ДЕСЕТ КРАКА.
 10. Морското конче се закрепя с ОПАШКАТА СИ за водораслите.
 11. МОРСКИ МИДИ и ОХЛЮВЧЕТА бавно пълзят.
 12. МОРСКИ ЗВЕЗДИ
 13. Над морето летят ЧАЙКИ и ГЛАРУСИ. Освен, че летят, те са отлични плувци.
 14. Във водата плават много дребни растения и животни, наречени ПЛАНКТОНИ. Те са толкова малки, че можем да ги различим само със силна лупа.
 15. Нуждата от храна прави морските животни зависими едни от други.
 16. Цацата се храни с ПЛАНТКТОН. Скумрията е хищник, който преследва своята жертваЦАЦА или друга ДРЕБНА РИБА.
 17. Мидите се хранят с ГНИЕЩИ ВЕЩЕСТВА и ПЛАНТКТОН. Медузата също се нуждае от ПЛАНТКТОН. Той е нейна основна храна. Понякога тя изяжда и МАЛКИ РИБКИ, ако успее да ги улови с пипалата си.
 18. Друг морски хищник е ДЕЛФИНЪТ. Храни се само с РИБА.
 19. ЖИВОТНИТЕ В РЕКИТЕ И ЕЗЕРАТА план
 20. ШАРАНЪТ е една от най-разпространените риби в България.
 21. Среща се в РЕКИТЕ и се развъжда в ЯЗОВИРИ и РИБАРНИЦИ.
 22. тяло гръдна перка люспи гръбна перка коремна перка опашна перка  Както повечето риби, той има издължено тяло, покрито с люспи.  Издълженото тяло и перките са приспособленията, които правят рибите ОТЛИЧНИ ПЛУВЦИ.
 23. Шаранът е ВСЕЯДНО животно. Той се храни с ДРЕБНИ ВОДНИ ЖИВОТНИ, а също и с РАСТИТЕЛНА ХРАНА.
 24. Около РЕКИТЕ и ЕЗЕРАТА живеят ЛЕБЕДИ, ЩЪРКЕЛИ и други птици.
 25.  Птиците летят с помощта на покритите си с пера криле и силни мускули. криле мускули пера  Лебедите са и добри плувци.  Те предпочитат растителна храна – подводни части на растенията, семена и водорасли.
 26. дълги и тънки крака клюн  Щъркелът има дълги и тънки крака, с които крачи в плитката вода и търси храна.  С дългия си остър клюн той сръчно хваща рибки, жаби и змии.
 27. Щъркелите напускат местата, където водата, почвата и въздухът са замърсени от хората.
 28. Лебедите и щъркелите образуват брачни двойки за цял живот. Ако единият от двамата загине, другия остава сам до края на дните си.
 29. Кои от следните животни обитават Черно море? Кликни върху названието на животното. делфин кит цаца медуза скарида шаран бухал Допълнете изречението. Планктонът е съставен е от много малки, свободно плаващи ________________ и ________ морски растения животи /дребни водорасли, червейчета, малки рачета…/. Има ________________ и _______________ растителни животински планктони.
 30. Кое от следните морски животни се движи най-бързо? а/ рак; в/ скумрия. б/ рапан; Подредете тези морски животни в една хранителна верига. Кликни върху картинката. скумрия растителен планктон цаца
 31. Шаранът се храни с:  дребни морски животни; ___________________________ ___________________________  растителна храна. Той е ______________ животно. всеядно Лебедът се храни с: ____________________________________  растителна храна – подводни части ____________________________________ на растения, семена и водорасли. растителноядно Той е ___________________ животно. Щъркелът се храни с: ____________________________________  рибки, жаби, змии; ____________________________________  дребни гризачи, червеи, скакалци и др. Той е ___________ животно. месоядно
 32. Избройте приспособления на рибите за движение във водата. _____________________________________  издължено тяло, покрито с люспи; _____________________________________  гръбна перка; _____________________________________  гръдна перка; _____________________________________  коремна перка; _____________________________________  опашна перка - опашка;  дишат с хриле. _____________________________________
 33. Избройте приспособления на птиците за летене във въздуха. _____________________________________  криле, покрити с пера; _____________________________________  силни мускули. УТ: стр.19/ Моето морско животно
 34. План на урока:
 35. Речник: планктон – съставен е от много малки, свободно плаващи морски растения и животни /дребни водорасли, червейчета, малки рачета и други/. Планктонът придава зеленикав цвят на водата.
Advertisement