Successfully reported this slideshow.

почви и растителен свят

12

Share

Loading in …3
×
1 of 24
1 of 24

почви и растителен свят

12

Share

 1. 1. „Човекът и обществото” По учебника на изд.“Булвест 2000“ – Румяна Кушева, Румен Пенин презентация: Йорданка Първанова
 2. 2. Разкрий част Напред
 3. 3. 1 1 2 2 3 3 4 5 5 4 п ъок р од м а т ч у ш к а в аилс ашурк
 4. 4. Почви в България плодородни УТ с.28/ 2
 5. 5. Почви в България
 6. 6. Почви в България Плодородни са почвите в Дунавската равнина, Горнотракийската низина и полетата. Там се отглеждат различни селскостопански култури. УТ с.28/3
 7. 7. Почви в България Почвите са ценно природно богатство. Трябва да ги пазим от замърсяване и унищожаване.
 8. 8. Почви в България богат и разнообразен дървета храсти тревисти
 9. 9. Растителен свят в България широколистни гори бук дъб елша явор бреза УТ с.28/ 4
 10. 10. Растителен свят в България иглолистни гори бял бор хвойна ела бор смърч УТ с.28/ 4
 11. 11. Растителен свят в България храсти шипка къпина люляк леска глог УТ с.28/ 4
 12. 12. Растителен свят в България тревисти родопско лале мащерка силивряк еделвайс рилска иглика УТ с.28/ 4
 13. 13. Растителен свят в България билки риган живовлек омайниче кантарион лайка УТ с.28/ 5
 14. 14. Горите в България Наричат горите „завод под открито небе“. дърводобив пасища чист въздух УТ с.28/ 7
 15. 15. Защитени територии в България За опазването на ценни растителни видове са създадени защитени територии – паркове и резервати.
 16. 16. Бяла мура Рилска иглика Родопски силивряк Странджанска зеленика З А Щ И Т Е Н И
 17. 17. Блатно кокиче Водна лилия Съсънка З А Щ И Т Е Н И http://landmarks-bulgaria.com/bioraznoobrazie/red_bo
 1. 1. „Човекът и обществото” По учебника на изд.“Булвест 2000“ – Румяна Кушева, Румен Пенин презентация: Йорданка Първанова
 2. 2. Разкрий част Напред
 3. 3. 1 1 2 2 3 3 4 5 5 4 п ъок р од м а т ч у ш к а в аилс ашурк
 4. 4. Почви в България плодородни УТ с.28/ 2
 5. 5. Почви в България
 6. 6. Почви в България Плодородни са почвите в Дунавската равнина, Горнотракийската низина и полетата. Там се отглеждат различни селскостопански култури. УТ с.28/3
 7. 7. Почви в България Почвите са ценно природно богатство. Трябва да ги пазим от замърсяване и унищожаване.
 8. 8. Почви в България богат и разнообразен дървета храсти тревисти
 9. 9. Растителен свят в България широколистни гори бук дъб елша явор бреза УТ с.28/ 4
 10. 10. Растителен свят в България иглолистни гори бял бор хвойна ела бор смърч УТ с.28/ 4
 11. 11. Растителен свят в България храсти шипка къпина люляк леска глог УТ с.28/ 4
 12. 12. Растителен свят в България тревисти родопско лале мащерка силивряк еделвайс рилска иглика УТ с.28/ 4
 13. 13. Растителен свят в България билки риган живовлек омайниче кантарион лайка УТ с.28/ 5
 14. 14. Горите в България Наричат горите „завод под открито небе“. дърводобив пасища чист въздух УТ с.28/ 7
 15. 15. Защитени територии в България За опазването на ценни растителни видове са създадени защитени територии – паркове и резервати.
 16. 16. Бяла мура Рилска иглика Родопски силивряк Странджанска зеленика З А Щ И Т Е Н И
 17. 17. Блатно кокиче Водна лилия Съсънка З А Щ И Т Е Н И http://landmarks-bulgaria.com/bioraznoobrazie/red_bo

More Related Content

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

Related Audiobooks

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

×