Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Трудова дейност на хората в България 1 - ЧО, 3 клас, Булвест

 • Be the first to comment

Трудова дейност на хората в България 1 - ЧО, 3 клас, Булвест

 1. 1. Разнообразните природни богатства на нашата родина определят трудовата дейност на хората в различните райони на страната.
 2. 2. Плодородните равнини, низини и полета предоставят много добри условия за развитие на селското стопанство. план
 3. 3. В Дунавската равнина се отглеждат ценни култури като: пшеница царевица захарно цвекло фасул рапица и други слънчоглед
 4. 4. Жътва в Добруджанеузряло жито Дунавска равнина засяване узряло жито слънчоглед царевица захарно цвекло
 5. 5. В Горнотракийската низина условията са добри за отглеждане на: зеленчуци лозя ориз
 6. 6. Горнотракийска низина памук Овощни дървета: ябълки праскови череши
 7. 7. сливи и различни други култури.
 8. 8. Софийско поле Карловско поле Казанлъшко поле Сливенско поле Много плодородни са и Задбалканските полета.
 9. 9. Кюстендилската котловина е наречена „ябълковата градина на България“.
 10. 10. В полетата, разположени южно от Стара планина, виреят: Задбалкански котловини рози розобер лавандула памук мента
 11. 11. и други плодове, зеленчуци и култури праскови лозя Отглеждат се още:
 12. 12. В много ферми се отглеждат различни животни: говеда свине птици коне и други
 13. 13. план Горската растителност, пасищата и ливадите в планините са условия за развитие на животновъдството.
 14. 14. Отглеждат се: овце кози крави и други Много добре развито е пчеларството.
 15. 15. В планините виреят и някои селскостопански култури, които обичат по-хладни условия: картофи ръж овес малини и други
 16. 16. По склоновете на Рила, Пирин и Родопите се отглежда тютюн.
 17. 17. Планините са богати и на ценни билки – растения, които трябва да опазваме и използваме разумно.
 18. 18. Тук се добива и ценен дървен материал.
 19. 19. Условията по черноморското крайбрежие са благоприятни за отглеждане на: план лозя овощни култури зеленчуци
 20. 20. Във водите на Черно море, както и в реките, язовирите и езерата се лови риба, която често присъства на нашата трапеза. цаца султанка калкан черноморска пъстърва попчета и други черноморски риби план
 21. 21. Риби от сладководни басейни: пъстърва кефал сом шаран речен кефал каракуда моруна и други
 22. 22. В равнините, в низините и в планините хората добиват: план въглища руди пясък за строителство и други
 23. 23. Допълни изреченията. Трудовата дейност на хората в нашата страна се определя от ____________________________ ___________ разнообразните ни природни богатства. Развитието на селскостопанската дейност зависи от _____________________________ __________________________ плодородието на българските равнини, низини и полета. Трудовата дейност на хората в равнините, низините, полетата и по черноморското крайбрежие е различна, защото ____________ _____________________________ климатът и условията в тях са различни.
 24. 24. 1. Запиши кои са най-разпространените селскостопански култури в:. Дунавската равнина _______________________ _________________________________________ - пшеница, царевица, слънчоглед, фасул, захарно цвекло и други. Горнотракийска низина _____________________ __________________________________________ _________________________________________ - зеленчуци, лозя, ориз, памук, овощни дървета – ябълки, череши, сливи, праскови и други. Планините - ______________________________ _________________________________________ _________________________________________ _________________________________________ картофи, ръж, овес, малини... По склоновете на Рила, Пирин и Родопите се отглежда тютюн. Планините са богати на ценни билки.
 25. 25. 2. Огради верния отговор. А/ За кой природен обект се отнася определението „ябълковата градина на България“? а/ Добруджа б/ Софийската котловина в/ Кюстендилската котловина Б/ Коя от посочените култури НЕ Е характерна за планинските райони на България? а/ ръж б/ слънчоглед в/ картофи
 26. 26. 2. Огради верния отговор. В/ По склоновете на коя от посочените планини НЕ СЕ отглежда тютюн? а/ Рила б/ Витоша в/ Родопите 4. Запиши кои са най-разпространените животни у нас. _____________________________________ _____________________________________ _____________________________________ _____________________________________ _____________________________________ Говеда, свине, птици, коне, овце, кози, крави и други. Много добре развито е пчеларството. Във водните басейни – различни риби и други речни и морски дарове.
 27. 27. 5. На контурната карта постави с условни знаци селскостопанските култури, които се произвеждат в съответните райони. Дунавска равнина Рила
 28. 28. 6. Постави подходящи надписи под илюстрациите. памук прасе овце тютюн
 29. 29. ябълки праскови ягоди череши пшеница крава
 30. 30. кози кокошка царевица коне
 31. 31. пипер домати картофи лук краставици
 32. 32. УТ: стр.36/ 3
 33. 33. План на урока: 1. Трудова дейност в равнините и низините 2. Трудова дейност в планините 3. Трудова дейност по черноморското крайбрежие 5. Природни богатства 4. Трудова дейност около водните басейни

  Be the first to comment

  Login to see the comments

 • vesiii

  Mar. 16, 2014
 • zvezdica

  Mar. 17, 2014
 • pepamihailova12

  Mar. 17, 2014
 • veselkaveleva7

  Mar. 17, 2014
 • SiutoTG

  Mar. 22, 2014
 • galjabosh

  Apr. 11, 2014
 • ilka1967

  Feb. 17, 2015
 • myrvakova

  Apr. 25, 2015
 • NeliIlieva1

  Apr. 7, 2017
 • kameliapencheva7

  Mar. 21, 2018
 • sofiakolarova1

  Apr. 29, 2018
 • NadezhdaPeneva

  Oct. 22, 2018
 • ElenaNikolova

  Dec. 9, 2018
 • ToniDobreva1

  Dec. 14, 2018
 • bee_maq

  Dec. 15, 2019
 • ssuserc03f3c

  Dec. 15, 2019
 • ssuser12d347

  Dec. 10, 2020

Views

Total views

31,338

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

1,359

Actions

Downloads

595

Shares

0

Comments

0

Likes

17

×