Advertisement

Кой кого изяжда - ЧП, 3 клас, Булвест

учител at ОУ "Проф. Д. Димов"
Jan. 17, 2014
Advertisement

More Related Content

Slideshows for you(20)

Advertisement

Similar to Кой кого изяжда - ЧП, 3 клас, Булвест(19)

More from Veska Petrova(20)

Advertisement

Кой кого изяжда - ЧП, 3 клас, Булвест

 1. Гората е общ дом за много растения и животни. план
 2. Нуждата от храна свързва организмите от всяка среда на живот.
 3. Те стават зависими един от друг.
 4. Заекът е растителноядно животно. За да оцелее, той се нуждае от трева. Затова пасе. Но той самият също може да послужи за храна на лисицата, защото тя е хищник и се нуждае от месо.
 5. трева заек храна за лисица храна за Схемата показва кой кого изяжда. Тази поредица от организми се нарича хранителна верига. Стрелките са насочени от храната към животното, което я изяжда. Всяка стрелка означава „храна за“. Тревата е храна за заека. Заекът е храна за лисицата.
 6. Хранителната верига показва зависимостта между растенията и животните. растение растителноядно /зърно/ животно храна за растение /зърно/ храна за растителноядно животно месоядно животно
 7. В хранителната верига има производители и потребители. Растенията сами изработват храната си. Те се наричат ПРОИЗВОДИТЕЛИ. Животните ядат готова храна растения или други животни. Затова те се наричат ПОТРЕБИТЕЛИ. план
 8. Всяка хранителната верига започва с производител. В нея може да има няколко потребители.
 9. В тази хранителната верига розата е производител. Гъсеницата, врабчето и котката са потребители. Подредете организмите в хранителна верига. Кликни на думата. дрозд ястреб зеле охлюв производител потребител потребител потребител
 10. Подредете организмите в хранителна верига. Кликни върху думата. мишка производител потребител царевица щъркел потребител
 11. Човекът също участва в хранителната верига. Хлябът е една от основните храни за хората. Той се прави от растението пшеница. пшеница човек Хората, които ядат месо и мляко, участват в хранителни вериги като тази: трева крава човек план
 12. зоопланктон /животински/ малки рибки големи риби /мъздруга/ фитопланктон /растителен/ Човекът е краен потребител в много хранителни вериги. човек
 13. Да съставим хранителна верига Лили наблюдавала с лупа върху едно листо в градината. Листните въшки Калинката ги се хранят с листа. изяжда. Самата тя може да послужи за храна на някой паяк. Съставете хранителната верига и отговорете на въпросите. план
 14. листо листни въшки калинка паяк растение Хранителната верига започва с _____________. Растението в хранителната верига се нарича ______________. производител Листните въшки, калинката и паякът се наричат ______________. потребители Растенията се наричат производители, защото _____________________________. сами произвеждат храната си Стрелката в хранителната верига означава ___________. „храна за“
 15. В схемите на хранителните вериги са допуснати грешки. Поправете ги. детелина детелина трева трева заек морков охлюв гущер охлюв агне агне морков заек гущер вълк вълк човек човек
 16. 1.Определи производителя, първия потребител и втория потребител във всяка от хранителните вериги. водно А. растение Б. листо воден охлюв мравка жаба гущер щъркел змия хранителна производипърви втори верига тел потребител потребител воден водно А жаба охлюв растение Б листо мравка гущер
 17. 2.Състави 5 хранителни вериги. Във всяка верига да има два или повече потребители. животно таралеж катерица с какво се храни бръмбари, мишки, гущери семена, орехи, ягоди мишка гущер семена, жълъди, листа мравки, бръмбари, паяци орел бръмбар паяк листа Нека открием най-дългата от тях. Останалите вериги таралежи, катерици, гущери съставете за листа и стъбла на растения домашно. пеперуди, бръмбари, мухи бръмбар таралеж орел паяк гущер
 18. Какво би станало, ако хората разпръснат отрова за мишки в полето? Какво ще се случи с лисиците и птиците, които се хранят с мишките? Как унищожаването на един член от хранителната верига повлиява на другите след него?
 19. План на урока: 1. Хранителна верига
 20. Речник: хранителна верига – поредица от организми, която показва кой кого изяжда. Тя започва от растение, което е храна за първото животно от веригата, а самото то е храна за второто животно и така нататък.
Advertisement