Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Vhodno nivo-bel-3-klas

  • Login to see the comments

  • Be the first to like this

Vhodno nivo-bel-3-klas

  1. 1. ВХОДНО НИВО – БЪЛГАРСКИ ЕЗИК ІІІ КЛАС ИМЕ: ..................................................................................................... ДАТА: ................... 1. Диктовка ............................................................................................................................................... ............................................................................................................................................... ............................................................................................................................................... ............................................................................................................................................... ............................................................................................................................................... ............................................................................................................................................... ............................................................................................................................................... ............................................................................................................................................... ............................................................................................................................................... ............................................................................................................................................... .......... 2. Срещу всяка дума запишете броя на буквите и броя на звуковете. поща - ......... б., ......... зв. люляк - ......... б., ........... зв. ябълка - ........... б., ........... зв. джудо - ......... б., ........... зв. юзда - ........... б., ........... зв. гьол - ........... б., ............. зв. 3. Огради вярната буква и запиши думите за проверка ж у ъ гара --- - ....................... м --- ре - ....................... бист --- р - .................... ш о а в ш д мра --- ка - ...................... пла --- - ....................... компо --- - .................... ф ж т а о а куф --- р - ....................... к --- жух - .................... ск --- перник - ............... ъ у ъ 4. ЬО или ЙО Ван ___ ма ____р ра ____н мин ____ р 5. Разделете на срички думите: подарък - ......................... явор - ............................ планета - .......................... оцет - ............................... ягода - .......................... ютия - .............................. 6. Разделете думите от пето упражнение на части за пренасяне. подарък - ......................... явор - ............................ планета - .......................... оцет - ............................... ягода - .......................... ютия - ..............................
  2. 2. 7. Подреди думите в изречение. си, пчелата, крилца, раздвижи, леките, литна, и ............................................................................................................................................... 8. Определете вида на изреченията по цел на изказване и поставете необходимия препинателен знак. Запрелитаха пеперуди и мушици ...... - ....................................................................... Ще стигнем ли скоро до върха ........ - ........................................................................ 9. Подреди думите по азбучн ред. училище,град, голям, заек, ютия .............................................................................................................................................. 10.Подчертайте в изречението частите на речта / същ. имена, прил. имена и глаголи/ и определете граматическите им признаци /вид, род, число /. Златка си купи интересна книжка и тетрадки. ............................................................................................................................................... ............................................................................................................................................... ............................................................................................................................................... ............................................................................................................................................... ............................................................................................................................................... ............................................................................................................................................... ...... 11.Открийте грешките в изреченията. Редактирайте ги. Петйо тръгна към фудболното игриште. Нашето училище е парвенец по волеибол и по дълак скок. 12.Отделете трите изреченията в текста, като им поставите съответния препинателен знак в края. След два часа изчакване достигнахме върха хладен ветрец галеше напечените скали ручейче пееше весело 13.Поправете само глаголите, които са сгрешени. вървиме, метът, ходим, ставаме, копаеме, летят, скачат, крадът

×