Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

планините на българия

 • Be the first to comment

планините на българия

 1. 1. „Човекът и обществото” По учебника на изд.“Булвест 2000“ – Румяна Кушева, Румен Пенин презентация: Йорданка Първанова
 2. 2. Разкрий част Напред
 3. 3. л 12 1 14 9 14 1 п 16 а н и н а
 4. 4. пролом планини проход било връх пещера
 5. 5. Сърбия Географско положение Черно море
 6. 6. Най-дългата българска планина. Наречена е още Балкан. Природа
 7. 7. Проломи Искърски пролом Еменски пролом
 8. 8. Проходи Шипченски проход Твърдица - Елена Върбишки проход
 9. 9. Пръскала Кадемлийско пръскало Търниченско пръскало Райското пръскало – най-високият водопад в България (124,5 м)
 10. 10. Планини в Южна България
 11. 11. Планини в Южна България
 12. 12. Планини в Южна България
 13. 13. Планини в Южна България
 14. 14. Планини в Южна България
 15. 15. Планини в Южна България
 16. 16. Планини в Южна България
 17. 17. Планини в Южна България
 18. 18. с.23/ зад.5 1 2 3 4 5 6 п и р и н д о б р у д ж а с р е д н а г о р а в и т о ш а а р а п л а н и н ас т л ар и
 19. 19. Ïåùåðèòå â Áúëãàðèÿ

×