Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Твърди тела, течности и газове - ЧП, 3 клас, Булвест

 • Be the first to comment

Твърди тела, течности и газове - ЧП, 3 клас, Булвест

 1. 1. Топката е _______. Телата са съставени от ___________. Веществата, които човек използва, се наричат ___________. Вентилаторът заема място. Той има ______. Материалите, от които е направен вентилатора са _______ и ___________. Количеството вещество, от което са съставени тези две тела, можем да измерим в ___________. Те имат _______. Вентилаторът ще подхожда на интериора ми, а топката е с хубав десен. Телата имат ______.
 2. 2. Направена съм от . съм, но лесно се чупя. Внимавайте! Това означава, че съм . Е, нямам вкус, но сокът през мен се вижда. Това означава, че съм стъкло крехка прозрачна. Твърда Кой е любимият ви ?вкус Направен съм от С мен се отключват и заключват врати. Затова трябва да съм и да не се Ако решат, могат да променят формата ми, защото съм от метал. метал. здрав чупя. ковък Тази красива керамична ваза е направена от Глината лесно променя формата си, защото е материал. глина. мек
 3. 3. За закуска нарязваме хляба на филийки. Можем ли по същия начин да нарежем водата или въздуха? Веществата, които изграждат телата са: твърди газообразни течни Затова и телата могат да бъдат:
 4. 4. план речник По какво се различават: твърди тела течности газове
 5. 5. Каква е формата на пътните знаци? Изменя ли се тя с течение на времето? Ще се изменят ли формата и обема на лъжичките, ако ги поставим в чашите?
 6. 6. ИЗВОД: Твърдите тела имат свойството да запазват своята форма и своя обем. Можем ли да променим формата на твърдите тела, ако ги намачкаме, нарежем или начупим? ИЗВОД: Твърдите тела се режат, чупят, смачкват, но не могат да текат . Веществата, от които са съставени, се наричат твърди вещества.
 7. 7. Водата и другите течности имат свойството да текат надолу.
 8. 8. Прелейте вода от един съд в друг съд и наблюдавайте как тя променя формата си. ИЗВОД: Течностите нямат собствена форма. Те приемат формата на съда, в който са налети. Запазват обема си. За разлика от твърдите тела, течностите текат, но не могат да се режат и да се чупят.
 9. 9. Газовете изпълват целия обем на съда, в който са затворени. Те приемат формата на съда. Газовете много лесно текат. Въздухът изтича и през най-малката дупчица.
 10. 10. Разпределете по групи: балончета кубчета папионка вода ключ мляко балон Кои са твърдите тела? Да проверим. Течностите? Газовете?
 11. 11. газове твърди тела течности
 12. 12. Обяснете разликата между твърдите тела, течностите и газовете. Използвайте думите форма и обем. твърди тела течности газове - имат собствена форма; - нямат собствена форма; - заемат формата на съда; - нямат собствена форма; - заемат формата на съда; - имат собствен обем. - имат собствен обем. - нямат собствен обем; изпълват обема на съда.
 13. 13. Ще се измени ли обемът на млякото, ако го прелеем от бутилка в тенджера? А формата? Обемът ще се запази, защото млякото е течност, а течностите имат постоянен обем /запазват го/. Формата ще се измени, защото течностите нямат собствена форма. Те приемат формата на съда, в който са налети.
 14. 14. Допълнете изреченията с думите твърди тела, течности и газове. _________ се съхраняват само в затворени съдове. ________________ имат собствена форма. _________ лесно променят обема си. При преливане ___________ се стичат на дъното на съда. Само ________________ могат да се режат и чупят на парчета.
 15. 15. 2. Попълни таблицата, като поставиш знака на правилното място /или места/.  СВОЙСТВА Могат да текат Могат да се режат с нож или трион Имат маса При преливане запазват обема си Съхраняват се само в затворени съдове Имат собствена форма Запълват целия предоставен им обем Някои от тях могат да горят В тях може да се пробие дупка твърди тела течности газове
 16. 16. УТ: стр.5/ 1
 17. 17. План на урока: 1.Групи тела и вещества: а/ твърди тела; б/ течности; в/ газове. 2. Свойства на телата и веществата.
 18. 18. Речник: твърдо тяло – тяло с постоянна форма и обем течност – с постоянен обем; тече и променя формата си; приема формата на съда газ – лесно тече; променя формата и обема си; изпълва целия съд

×