Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Животински свят - ЧО, 3 клас, Булвест

Животински свят - ЧО, 3 клас, Булвест

 1. 1. план Богат е животинският свят в България.
 2. 2. Животни има както в равнините и низините, така и в планините и водите на България.
 3. 3. Всяко от тях си търси благоприятни условия за живот. лебед заек катеричка бухал елен мечка лисица щъркели вълк сърна делфини кълвач
 4. 4. Горите в нашите планини приютяват много животни. план
 5. 5. Тук те намират храна /различни горски плодове, треви, клонки и листа/.
 6. 6. В горите животните намират и места, където да се скрият от неприятелите .
 7. 7. В планините се срещат: сърни и елени мечки глигани птици вълци змии таралежи зайци лисици катерички и други
 8. 8. Във високите части по скалите на Стара планина, Рила и Пирин се катерят игриви диви кози.
 9. 9. Много птици гнездят в планините: кълвач сова бухал славей сокол орел и други
 10. 10. В иглолистните гори, макар и рядко, се среща птицата глухар.
 11. 11. Голямо е разнообразието от животни и в равнините и низините. план
 12. 12. В по-ниските части на страната – Дунавската равнина, Горнотракийската низина и полетата, се срещат животни, обитаващи почвата. сляпо куче къртица и други дъждовен червей
 13. 13. От птиците тук живеят фазан, яребица, пъдпъдък. фазан пъдпъдък яребица
 14. 14. Прилепите са най-характерните обитатели на пещерите. прилепи
 15. 15. Огромните гнезда на щъркелите са накацали по дървета, стълбове и стари комини.
 16. 16. Те заедно с други прелетни птици зимуват далече на юг, а напролет пристигат по нашите земи и отглеждат поколението си.
 17. 17. Когато ги видим, ние сваляме мартениците си, защото щъркелите са предвестници на пролетта.
 18. 18. Разнообразен е животинският свят и във водите. план
 19. 19. В реките и езерата има различни риби: пъстърва шаран сом щука мряна и други
 20. 20. В река Дунав се лови рядката голяма риба моруна. Тя е толкова голяма, че с нея може да се нахрани цяло училище.
 21. 21. Във водите на Черно море живеят ценни видове риби.
 22. 22. Морските брегове са обитавани от миди и раци. раци миди актиния
 23. 23. скариди медузи калмари и други октоподи
 24. 24. Делфини порят сините крайбрежни води.
 25. 25. Във въздуха се чуват крясъците на чайките и гларусите. чайки гларуси
 26. 26. план
 27. 27. Редица животински видове са защитени от закона. Те са записани в Червената книга на България. http://e-ecodb.bas.bg/rdb/bg/
 28. 28. Сред защитените животни са: рисът видрата пеликанът лебедът и други
 29. 29. 1. Защо според теб горите създават условия за приютяване на много животни?  В горите животните намират ________________________________________ ________________________________________ храна /различни горски плодове, треви, клонки, листа/. ________________________________________ ________________________________________ ________________________________________  В горите те намират подходящи ________________________________________ места, за да се скрият от неприятелите. ________________________________________
 30. 30. 2. Огради верния отговор. А. Къде НЕ можете да срещнете мечка? а/ Пирин б/ Рила в/ Дунавската равнина Б. Дивите кози обитават: а/ долините на реките б/ високите части на Рила, Пирин, Стара планина в/ полегатите склонове на Родопите
 31. 31. 2. Огради верния отговор. В. Кое от животните е характерен обитател на пещерите? а/ таралеж б/ прилеп в/ глухар Г. Кое от посочените животни НЕ е характерно за Черно море? а/ чайка б/ делфин в/ моруна
 32. 32. 5. Какви надписи би поставил/а под илюстрациите? елен заек дива коза
 33. 33. 5. Какви надписи би поставил/а под илюстрациите? таралеж лебед щъркели вълк прилеп
 34. 34. 5. Какви надписи би поставил/а под илюстрациите? делфин лисица мечка сърна
 35. 35. 5. Реши кръстословицата. 4. Сладкопойна мустаци, животно. 1. Риба с птица. 3. Морска дългиптица. с дълги уши. високите 2. Скокливо животно, характерно за 5. Красиво и плахо горско която живее в 6. Страхливо животно нашите Рила, части на реки. Пирин и Стара планина. 1 с 2 д о м и в а к о з 3 г л а р у а с 4 ч у ч у л и г 5 с ъ р н а 6 з а е к а УТ: стр. 30/ упр. 3, 4
 36. 36. 1. Животински свят 2. Животни в планините 3. Животни в равнините и низините 4. Животни във водите 5. Животните – природно богатство. Опазване

×