Аз и моето здраве, Органи на човешкото тяло - ЧП, 3 клас, Булвест

Veska Petrova
Veska Petrovaучител at ОУ "Проф. Д. Димов"
Аз и моето здраве, Органи на човешкото тяло - ЧП, 3 клас, Булвест
 Частите на човешкото тяло;
 Сетивните органи;
 Как да се грижим за здравето си.
глава
торс
горни крайници
долни крайници
очи уши
нос език
кожа
Ще продължим да изучаваме
човешкото тяло и грижите
за здравето.
Мозъкът, сърцето, белите дробове и
стомахът са едни от най-важните
органи на човешкото тяло.
Ще научите къде са разположени те
и каква работа вършат.
Скелетът предпазва органите, служи за
опора на тялото и подпомага движението.
Ще разберете как с
помощта на скелета
и мускулите
вашето тяло се
движи.
Със зъбите сдъвквате храната.
Те са много важни за здравето.
Ще научите как да се
грижите за зъбите си,
за да бъдат те здрави.
Здравословното хранене, движението и
спортът укрепват детския организъм
и спомагат за растежа му.
При игрите и
спортуването вие
трябва да внимавате
да не се нараните!
Аз и моето здраве, Органи на човешкото тяло - ЧП, 3 клас, Булвест
Аз и моето здраве, Органи на човешкото тяло - ЧП, 3 клас, Булвест
Какво според вас има в
главата и торса на човека?
мозък
сърце
бели
дробове стомах
черен дроб бъбреци
Знаете ли как се наричат те?
план
план
ОРГАНИ НА ЧОВЕШКОТО ТЯЛО
Органите са части от човешкото тяло,
които извършват определена работа.
Най-важни
сред тях са:
мозък
бели дробове
сърце
стомах
черва
план
МОЗЪК
 Мозъкът се намира
в _________.главата
 В него се раждат
нашите мисли.
 Мозъкът управлява всичко:
движението на човека,
слуха, зрението, говора.
 Той поддържа връзка с
всички части на тялото
и ги контролира.
БЕЛИ ДРОБОВЕ Вдишайте дълбоко.
Задръжте въздуха и след
това бавно издишайте.
Къде отива вдишаният
въздух?
БЕЛИ ДРОБОВЕ
 Белите дробове вкарват _______
в ________. Чрез тях ние ________.
въздух
тялото дишаме
 Когато вдишваме, те се запълват с
въздух. Част от въздуха се разтваря в
кръвта и тя го разнася из цялото тяло.
 След това кръвта връща използвания от
тялото въздух обратно в белите дробове.
 При издишването ние го изхвърляме навън
и отново вдишваме свеж въздух.
 Хранителните вещества се
разтварят в кръвта и се разнасят
от нея в цялото тяло, а ненужните
се изхвърлят извън тялото.
СТОМАХ  Стомахът е
разположен
малко под
ребрения ъгъл.
 Той събира храната и я смила.
Разделя я на много малки парченца.
 Червата са разположени в цялата
коремна област около пъпа.
 В тях продължава смилането на
храната.
план
КАК РАБОТИ СЪРЦЕТО?
 Сърцето непрестанно
се свива и разпуска.
 То е като помпа, която
осигурява движението
на кръвта в тялото.
Разгледайте схемата, за да
разберете как става това.
Аз и моето здраве, Органи на човешкото тяло - ЧП, 3 клас, Булвест
 Кръвта се движи
по малки тръбички,
наречени
кръвоносни съдове.
 Кръвта тръгва
към сърцето.
 Отначало
сърцето
изтласква
кръвта към
белите дробове.
 Там кръвта
получава нужния
за организма
въздух и се
връща обратно
в сърцето.
 Оттам сърцето
я изтласква по
други кръвоносни
съдове и към
всички останали
части на тялото.
 От кръвта те се
снабдяват с
въздух и хранител-
ни вещества.
 После кръвта се връща
обратно в сърцето и
всичко се повтаря.
план
ПУЛС
С пръстите на едната
си ръка натиснете
вътрешната страна на
другата ръка над палеца.
Усещате ли ударите на
сърцето?
Избройте колко удара прави вашето сърце
за 1 минута.
Броят на ударите /свиване и
разпускане/ на сърцето за една
минута, се нарича ПУЛС.
Когато бягате, сърцето
ви започва да бие по-често
и изпраща повече кръв към
краката и ръцете.
Така те получават от кръвта
достатъчно въздух и хранителни
вещества, за да движат тялото.
Кръвоносните съдове в
човешкото тяло са три
вида:
артерии вени капиляри
Артериите са тръбести образувания, които изнасят
кръвта от сърцето към органите.
Вените са тръбести образувания, които внасят кръв
в сърцето.
Капилярите са най-малките кръвоносни съдове и
се виждат само под микроскоп. През стените им
се извършва обмяната на вещества между
кръвта и тъканите.
Аз и моето здраве, Органи на човешкото тяло - ЧП, 3 клас, Булвест
Кой орган управлява цялото тяло?
а/ сърцето
б/ белите дробове
в/ мозъкът
г/ стомахът
За какво служат белите дробове?
а/ управляват цялото тяло
б/ осигуряват движението на кръвта в тялото
в/ вкарват въздух в тялото
Каква работа извършват стомахът?
Отбележи верните отговори.
а/ събира храната
б/ движи кръвта
в/ управлява тялото
г/ раздробява храната
д/ смила храната
е/ изхвърля храната
Допълнете изреченията.
В червата продължава __________ на храната.смилането
Хранителните вещества се разтварят в
_______ и се разнасят от нея из _____________.кръвта цялото тяло
Ненужните вещества се изхвърлят
______________.извън тялото
Посочете кръгчето, което правилно
показва мястото на сърцето.
Допълнете изреченията.
Сърцето постоянно се
______ и _________. То движи _______ в
тялото. Кръвта се движи по меки
тръбички, наречени __________________.
Отначало сърцето изтласква кръвта
към _______________. Там тя получава
нужния за организма _______ и се връща
в ________. След това сърцето я
изтласква по други __________________
към всички останали ________________
свива разпуска кръвта
кръвоносни съдове
белите дробове
въздух
сърцето
кръвоносни съдове
части на тялото.
Попълни верния отговор.
От кръвта частите на тялото се снабдяват с:
а/ въздух и вода
б/ въздух и хранителни вещества
в/ вода и хранителни вещества
Броят на ударите на сърцето
за една минута се нарича _____.ПУЛС
1. Кой съм аз?
Отгатни загадките. Подреди разбърканите
букви на отговорите им.
1. Аз разнасям храната и въздуха из цялото тяло.
РКВЪ ______.кръв
2. Аз контролирам всичко, което става в тялото ти.
ОЪМКЗ ________.мозък
3. Туп – туп, аз съм неуморна помпа в твоите гърди.
РЪЕЦС ________.сърце
4. Аз съм фабрика, която събира и смила храната.
МОАТХС ________.стомах
5. Аз съм дълго и меко, пълно със смляна храна.
РЧОЕВ _______.черво
1. Кой съм аз?
Отгатни загадките. Подреди разбърканите
букви на отговорите им.
6. С мен ти вдишваш и издишваш въздух.
ЯДОРББЛ __________.бял дроб
УТ: стр.28/ Как се измерва пулсът?
2. Органи на човешкото
тяло
1. Какво има вътре в
нашето тяло?
План на урока:
Речник:
орган –
част от човешкото тяло, която
извършва определена работа
пулс –
Брой на ударите /свиване и разпускане/
на сърцето за една минута
1 of 33

Recommended

Скелет и мускули - ЧП, 3 клас, Булвест by
Скелет и мускули - ЧП, 3 клас, БулвестСкелет и мускули - ЧП, 3 клас, Булвест
Скелет и мускули - ЧП, 3 клас, БулвестVeska Petrova
24.4K views36 slides
Свободна България - ЧО, 3 клас, Булвест by
Свободна България - ЧО, 3 клас, БулвестСвободна България - ЧО, 3 клас, Булвест
Свободна България - ЧО, 3 клас, БулвестVeska Petrova
45.9K views37 slides
Моето здраве - 3 клас, ЧП, Булвест by
Моето здраве - 3 клас, ЧП, БулвестМоето здраве - 3 клас, ЧП, Булвест
Моето здраве - 3 клас, ЧП, БулвестVeska Petrova
19.7K views38 slides
Зъбите и грижите за тях - ЧП, 3 клас, Булвест by
Зъбите и грижите за тях - ЧП, 3 клас, БулвестЗъбите и грижите за тях - ЧП, 3 клас, Булвест
Зъбите и грижите за тях - ЧП, 3 клас, БулвестVeska Petrova
22.6K views31 slides
среда на живот by
среда на животсреда на живот
среда на животDani Parvanova
12.9K views17 slides
Твърди тела, течности и газове - ЧП, 3 клас, Булвест by
Твърди тела, течности и газове - ЧП, 3 клас, БулвестТвърди тела, течности и газове - ЧП, 3 клас, Булвест
Твърди тела, течности и газове - ЧП, 3 клас, БулвестVeska Petrova
53.1K views20 slides

More Related Content

What's hot

Пред картата на родината ни - ЧО - 3 клас, Булвест by
Пред картата на родината ни - ЧО - 3 клас, БулвестПред картата на родината ни - ЧО - 3 клас, Булвест
Пред картата на родината ни - ЧО - 3 клас, БулвестVeska Petrova
51.5K views22 slides
Опазване на българската природа - ЧО, 3 клас, Булвест by
Опазване на българската природа - ЧО, 3 клас, БулвестОпазване на българската природа - ЧО, 3 клас, Булвест
Опазване на българската природа - ЧО, 3 клас, БулвестVeska Petrova
27K views43 slides
3. Почва - ЧП, 4 клас, Булвест by
3. Почва - ЧП, 4 клас, Булвест3. Почва - ЧП, 4 клас, Булвест
3. Почва - ЧП, 4 клас, БулвестVeska Petrova
48.3K views26 slides
19. Жизнени процеси при растенията и животните, Жизнени процеси - ЧП, 4 клас,... by
19. Жизнени процеси при растенията и животните, Жизнени процеси - ЧП, 4 клас,...19. Жизнени процеси при растенията и животните, Жизнени процеси - ЧП, 4 клас,...
19. Жизнени процеси при растенията и животните, Жизнени процеси - ЧП, 4 клас,...Veska Petrova
48.4K views42 slides
Свойства на водата - ЧП, 3 клас, Булвест by
Свойства на водата - ЧП, 3 клас, БулвестСвойства на водата - ЧП, 3 клас, Булвест
Свойства на водата - ЧП, 3 клас, БулвестVeska Petrova
70.8K views33 slides
11. Условия, необходими за живота на растенията - РК, Просвета, В. П. by
11. Условия, необходими за живота на растенията - РК, Просвета, В. П.11. Условия, необходими за живота на растенията - РК, Просвета, В. П.
11. Условия, необходими за живота на растенията - РК, Просвета, В. П.Veska Petrova
14.3K views20 slides

What's hot(20)

Пред картата на родината ни - ЧО - 3 клас, Булвест by Veska Petrova
Пред картата на родината ни - ЧО - 3 клас, БулвестПред картата на родината ни - ЧО - 3 клас, Булвест
Пред картата на родината ни - ЧО - 3 клас, Булвест
Veska Petrova51.5K views
Опазване на българската природа - ЧО, 3 клас, Булвест by Veska Petrova
Опазване на българската природа - ЧО, 3 клас, БулвестОпазване на българската природа - ЧО, 3 клас, Булвест
Опазване на българската природа - ЧО, 3 клас, Булвест
Veska Petrova27K views
3. Почва - ЧП, 4 клас, Булвест by Veska Petrova
3. Почва - ЧП, 4 клас, Булвест3. Почва - ЧП, 4 клас, Булвест
3. Почва - ЧП, 4 клас, Булвест
Veska Petrova48.3K views
19. Жизнени процеси при растенията и животните, Жизнени процеси - ЧП, 4 клас,... by Veska Petrova
19. Жизнени процеси при растенията и животните, Жизнени процеси - ЧП, 4 клас,...19. Жизнени процеси при растенията и животните, Жизнени процеси - ЧП, 4 клас,...
19. Жизнени процеси при растенията и животните, Жизнени процеси - ЧП, 4 клас,...
Veska Petrova48.4K views
Свойства на водата - ЧП, 3 клас, Булвест by Veska Petrova
Свойства на водата - ЧП, 3 клас, БулвестСвойства на водата - ЧП, 3 клас, Булвест
Свойства на водата - ЧП, 3 клас, Булвест
Veska Petrova70.8K views
11. Условия, необходими за живота на растенията - РК, Просвета, В. П. by Veska Petrova
11. Условия, необходими за живота на растенията - РК, Просвета, В. П.11. Условия, необходими за живота на растенията - РК, Просвета, В. П.
11. Условия, необходими за живота на растенията - РК, Просвета, В. П.
Veska Petrova14.3K views
Измерване на температура - ЧП, 4 клас, Булвест by Veska Petrova
Измерване на температура - ЧП, 4 клас, БулвестИзмерване на температура - ЧП, 4 клас, Булвест
Измерване на температура - ЧП, 4 клас, Булвест
Veska Petrova35.4K views
Животински свят - ЧО, 3 клас, Булвест by Veska Petrova
Животински свят - ЧО, 3 клас, БулвестЖивотински свят - ЧО, 3 клас, Булвест
Животински свят - ЧО, 3 клас, Булвест
Veska Petrova45.8K views
21. Дишане на животните и растенията - ЧП, 4 клас, Булвест by Veska Petrova
21. Дишане на животните и растенията - ЧП, 4 клас, Булвест21. Дишане на животните и растенията - ЧП, 4 клас, Булвест
21. Дишане на животните и растенията - ЧП, 4 клас, Булвест
Veska Petrova50.3K views
Живи организми - ЧП, 3 клас, Булвест by Veska Petrova
Живи организми - ЧП, 3 клас, БулвестЖиви организми - ЧП, 3 клас, Булвест
Живи организми - ЧП, 3 клас, Булвест
Veska Petrova37K views
31. Животът във водата - ЧП, 4 клас, Булвест by Veska Petrova
31. Животът във водата - ЧП, 4 клас, Булвест31. Животът във водата - ЧП, 4 клас, Булвест
31. Животът във водата - ЧП, 4 клас, Булвест
Veska Petrova48.1K views
Кръговрат на водата в природата - ЧП, 3 клас, Булвест by Veska Petrova
Кръговрат на водата в природата - ЧП, 3 клас, БулвестКръговрат на водата в природата - ЧП, 3 клас, Булвест
Кръговрат на водата в природата - ЧП, 3 клас, Булвест
Veska Petrova64.6K views
Борци за свобода - ЧО, 3 клас, Булвест by Veska Petrova
Борци за свобода - ЧО, 3 клас, БулвестБорци за свобода - ЧО, 3 клас, Булвест
Борци за свобода - ЧО, 3 клас, Булвест
Veska Petrova67.2K views
Природа - ОС - 2 клас - В. П. by Veska Petrova
Природа - ОС - 2 клас - В. П.Природа - ОС - 2 клас - В. П.
Природа - ОС - 2 клас - В. П.
Veska Petrova16.7K views
Човешкото тяло - ОС - 2 клас - В.П. by Veska Petrova
Човешкото тяло - ОС - 2 клас - В.П.Човешкото тяло - ОС - 2 клас - В.П.
Човешкото тяло - ОС - 2 клас - В.П.
Veska Petrova26.1K views
Водното богатство - ЧО, 3 клас, Булвест by Veska Petrova
Водното богатство - ЧО, 3 клас, БулвестВодното богатство - ЧО, 3 клас, Булвест
Водното богатство - ЧО, 3 клас, Булвест
Veska Petrova35.5K views
Телата около нас - ЧП - 3 клас - Булвест by Veska Petrova
Телата около нас - ЧП - 3 клас - БулвестТелата около нас - ЧП - 3 клас - Булвест
Телата около нас - ЧП - 3 клас - Булвест
Veska Petrova30.3K views
Растенията и тяхната среда на живот - ЧП, 3 клас, Булвест by Veska Petrova
Растенията и тяхната среда на живот - ЧП, 3 клас, БулвестРастенията и тяхната среда на живот - ЧП, 3 клас, Булвест
Растенията и тяхната среда на живот - ЧП, 3 клас, Булвест
Veska Petrova31K views
Повърхнина на България - низини и равнини - ЧО, 3 клас, Булвест by Veska Petrova
Повърхнина на България - низини и равнини - ЧО, 3 клас, БулвестПовърхнина на България - низини и равнини - ЧО, 3 клас, Булвест
Повърхнина на България - низини и равнини - ЧО, 3 клас, Булвест
Veska Petrova60.8K views

Viewers also liked

какво трябва да знаем по чп в 3 клас by
какво трябва да знаем по чп в 3 класкакво трябва да знаем по чп в 3 клас
какво трябва да знаем по чп в 3 класАнелия Нанкова
18K views4 slides
широколистни и иглолистни by
широколистни и иглолистнишироколистни и иглолистни
широколистни и иглолистниМилена Фотева
13.2K views28 slides
Познавате ли гъбите - ЧП, 3 клас, Булвест by
Познавате ли гъбите - ЧП, 3 клас, БулвестПознавате ли гъбите - ЧП, 3 клас, Булвест
Познавате ли гъбите - ЧП, 3 клас, БулвестVeska Petrova
16.9K views23 slides
Трите състояния на водата - ЧП, 3 клас, Булвест by
Трите състояния на водата - ЧП, 3 клас, БулвестТрите състояния на водата - ЧП, 3 клас, Булвест
Трите състояния на водата - ЧП, 3 клас, БулвестVeska Petrova
32.7K views22 slides
да растем здрави и силни by
да растем здрави и силнида растем здрави и силни
да растем здрави и силниМилена Фотева
34.7K views14 slides
водното богатство by
водното богатствоводното богатство
водното богатствоDani Parvanova
19.6K views26 slides

Viewers also liked(20)

Познавате ли гъбите - ЧП, 3 клас, Булвест by Veska Petrova
Познавате ли гъбите - ЧП, 3 клас, БулвестПознавате ли гъбите - ЧП, 3 клас, Булвест
Познавате ли гъбите - ЧП, 3 клас, Булвест
Veska Petrova16.9K views
Трите състояния на водата - ЧП, 3 клас, Булвест by Veska Petrova
Трите състояния на водата - ЧП, 3 клас, БулвестТрите състояния на водата - ЧП, 3 клас, Булвест
Трите състояния на водата - ЧП, 3 клас, Булвест
Veska Petrova32.7K views
водното богатство by Dani Parvanova
водното богатствоводното богатство
водното богатство
Dani Parvanova19.6K views
Групиране на живите организми - ЧП, 3 клас, Булвест by Veska Petrova
Групиране на живите организми - ЧП, 3 клас, БулвестГрупиране на живите организми - ЧП, 3 клас, Булвест
Групиране на живите организми - ЧП, 3 клас, Булвест
Veska Petrova61.5K views
27. Разнообразният свят на растенията. Опити с растения - ОС, 2 клас - В. П. by Veska Petrova
27. Разнообразният свят на растенията. Опити с растения - ОС, 2 клас - В. П.27. Разнообразният свят на растенията. Опити с растения - ОС, 2 клас - В. П.
27. Разнообразният свят на растенията. Опити с растения - ОС, 2 клас - В. П.
Veska Petrova24.5K views
31. Лято - ОС, Анубис - В. П. by Veska Petrova
31. Лято - ОС, Анубис - В. П.31. Лято - ОС, Анубис - В. П.
31. Лято - ОС, Анубис - В. П.
Veska Petrova41.8K views
32. Празници в Република България - ОС, Анубис, В. П. by Veska Petrova
32. Празници в Република България - ОС, Анубис, В. П.32. Празници в Република България - ОС, Анубис, В. П.
32. Празници в Република България - ОС, Анубис, В. П.
Veska Petrova56.9K views
човешкото тяло by Tania Ikota
човешкото тялочовешкото тяло
човешкото тяло
Tania Ikota2.8K views
Кой кого изяжда - ЧП, 3 клас, Булвест by Veska Petrova
Кой кого изяжда - ЧП, 3 клас, БулвестКой кого изяжда - ЧП, 3 клас, Булвест
Кой кого изяжда - ЧП, 3 клас, Булвест
Veska Petrova41.9K views
23. Приятели на природата - ОС, Анубис, В. П. by Veska Petrova
23. Приятели на природата - ОС, Анубис, В. П.23. Приятели на природата - ОС, Анубис, В. П.
23. Приятели на природата - ОС, Анубис, В. П.
Veska Petrova15.1K views
17. Опазване на природата - РК, Просвета, В. П. by Veska Petrova
17. Опазване на природата - РК, Просвета, В. П.17. Опазване на природата - РК, Просвета, В. П.
17. Опазване на природата - РК, Просвета, В. П.
Veska Petrova32.9K views
12. Сетивни органи - ОС, Анубис - В. П. by Veska Petrova
12. Сетивни органи - ОС, Анубис - В. П.12. Сетивни органи - ОС, Анубис - В. П.
12. Сетивни органи - ОС, Анубис - В. П.
Veska Petrova13.3K views
22. Спорт и игри - РК, Просвета - В. П. by Veska Petrova
22. Спорт и игри - РК, Просвета - В. П.22. Спорт и игри - РК, Просвета - В. П.
22. Спорт и игри - РК, Просвета - В. П.
Veska Petrova8.8K views
11. Човешкото тяло - ОС, Анубис - В. П. by Veska Petrova
11. Човешкото тяло - ОС, Анубис - В. П.11. Човешкото тяло - ОС, Анубис - В. П.
11. Човешкото тяло - ОС, Анубис - В. П.
Veska Petrova4.9K views
22. Природата около нас. Природа - ОС, Анубис, В. П. by Veska Petrova
22. Природата около нас. Природа - ОС, Анубис, В. П.22. Природата около нас. Природа - ОС, Анубис, В. П.
22. Природата около нас. Природа - ОС, Анубис, В. П.
Veska Petrova11.4K views
20. Човекът и неговото здраве, Хигиена - РК, Просвета - В. П. by Veska Petrova
20. Човекът и неговото здраве, Хигиена - РК, Просвета - В. П.20. Човекът и неговото здраве, Хигиена - РК, Просвета - В. П.
20. Човекът и неговото здраве, Хигиена - РК, Просвета - В. П.
Veska Petrova29.7K views

Similar to Аз и моето здраве, Органи на човешкото тяло - ЧП, 3 клас, Булвест

ОСНОВНИ ОРГАНИ В ЧОВЕШКОТО ТЯЛО, 3 КЛАС.pptx by
ОСНОВНИ ОРГАНИ В ЧОВЕШКОТО ТЯЛО, 3 КЛАС.pptxОСНОВНИ ОРГАНИ В ЧОВЕШКОТО ТЯЛО, 3 КЛАС.pptx
ОСНОВНИ ОРГАНИ В ЧОВЕШКОТО ТЯЛО, 3 КЛАС.pptxssuser9293e11
101 views12 slides
аурата by
ауратааурата
ауратаArman Hovsepyan
284 views7 slides
Проверете какво сте научили за човешкото тяло и здравето - ЧП,-3-клас, Булвест by
Проверете какво сте научили за човешкото тяло и здравето - ЧП,-3-клас, БулвестПроверете какво сте научили за човешкото тяло и здравето - ЧП,-3-клас, Булвест
Проверете какво сте научили за човешкото тяло и здравето - ЧП,-3-клас, БулвестVeska Petrova
6.2K views19 slides
Сърдечно съдова система by
Сърдечно  съдова системаСърдечно  съдова система
Сърдечно съдова системаКристиан Карабельов
5.5K views8 slides
13. Нашата храна - ОС, Анубис - В. П. by
13. Нашата храна - ОС, Анубис - В. П.13. Нашата храна - ОС, Анубис - В. П.
13. Нашата храна - ОС, Анубис - В. П.Veska Petrova
6.7K views41 slides
Plodowet i zelen4ucite - text by
Plodowet i zelen4ucite - textPlodowet i zelen4ucite - text
Plodowet i zelen4ucite - textstefkrastev
312 views15 slides

Similar to Аз и моето здраве, Органи на човешкото тяло - ЧП, 3 клас, Булвест(17)

ОСНОВНИ ОРГАНИ В ЧОВЕШКОТО ТЯЛО, 3 КЛАС.pptx by ssuser9293e11
ОСНОВНИ ОРГАНИ В ЧОВЕШКОТО ТЯЛО, 3 КЛАС.pptxОСНОВНИ ОРГАНИ В ЧОВЕШКОТО ТЯЛО, 3 КЛАС.pptx
ОСНОВНИ ОРГАНИ В ЧОВЕШКОТО ТЯЛО, 3 КЛАС.pptx
ssuser9293e11101 views
Проверете какво сте научили за човешкото тяло и здравето - ЧП,-3-клас, Булвест by Veska Petrova
Проверете какво сте научили за човешкото тяло и здравето - ЧП,-3-клас, БулвестПроверете какво сте научили за човешкото тяло и здравето - ЧП,-3-клас, Булвест
Проверете какво сте научили за човешкото тяло и здравето - ЧП,-3-клас, Булвест
Veska Petrova6.2K views
13. Нашата храна - ОС, Анубис - В. П. by Veska Petrova
13. Нашата храна - ОС, Анубис - В. П.13. Нашата храна - ОС, Анубис - В. П.
13. Нашата храна - ОС, Анубис - В. П.
Veska Petrova6.7K views
Plodowet i zelen4ucite - text by stefkrastev
Plodowet i zelen4ucite - textPlodowet i zelen4ucite - text
Plodowet i zelen4ucite - text
stefkrastev312 views
божията аптека by woodrose
божията аптекабожията аптека
божията аптека
woodrose647 views
Човешкото тяло сетивни органи - книжка;работен лист by Luiza Antova
Човешкото тяло сетивни органи - книжка;работен листЧовешкото тяло сетивни органи - книжка;работен лист
Човешкото тяло сетивни органи - книжка;работен лист
Luiza Antova10.2K views
Какво научих за човешкото тяло и храненето - ОС - 2 клас by Veska Petrova
Какво научих за човешкото тяло и храненето - ОС - 2 клас Какво научих за човешкото тяло и храненето - ОС - 2 клас
Какво научих за човешкото тяло и храненето - ОС - 2 клас
Veska Petrova9.7K views
здравословно хранене by Maria Petrova
здравословно храненездравословно хранене
здравословно хранене
Maria Petrova27.6K views
Хрнене с баланс, здраве в аванс. Тема: Спорт и здравословно хранене by Vania Jeliazkova
Хрнене с баланс, здраве в аванс. Тема: Спорт и здравословно храненеХрнене с баланс, здраве в аванс. Тема: Спорт и здравословно хранене
Хрнене с баланс, здраве в аванс. Тема: Спорт и здравословно хранене
Vania Jeliazkova771 views
21. Хранене - РК - Просвета - В. П. by Veska Petrova
21. Хранене - РК - Просвета - В. П.21. Хранене - РК - Просвета - В. П.
21. Хранене - РК - Просвета - В. П.
Veska Petrova11.4K views
езотерично лечение – том 1 by Arman Hovsepyan
езотерично лечение – том 1езотерично лечение – том 1
езотерично лечение – том 1
Arman Hovsepyan1.6K views
Храни се здравословно и спортувай редовно by Valentina Panayotova
Храни се здравословно и спортувай редовноХрани се здравословно и спортувай редовно
Храни се здравословно и спортувай редовно

More from Veska Petrova

30. В градината - ОС, Анубис, В. П. by
30. В градината - ОС, Анубис, В. П.30. В градината - ОС, Анубис, В. П.
30. В градината - ОС, Анубис, В. П.Veska Petrova
6.8K views45 slides
29. Растенията и хората. Селскостопански, диворастящи растения, билки -ОС, Ан... by
29. Растенията и хората. Селскостопански, диворастящи растения, билки -ОС, Ан...29. Растенията и хората. Селскостопански, диворастящи растения, билки -ОС, Ан...
29. Растенията и хората. Селскостопански, диворастящи растения, билки -ОС, Ан...Veska Petrova
13.8K views36 slides
28. Дърво ли е това? Видове растения според стъблата. Органи на растенията - ... by
28. Дърво ли е това? Видове растения според стъблата. Органи на растенията - ...28. Дърво ли е това? Видове растения според стъблата. Органи на растенията - ...
28. Дърво ли е това? Видове растения според стъблата. Органи на растенията - ...Veska Petrova
8.8K views36 slides
26. Пролет - ОС, Анубис - В. П. by
26. Пролет - ОС, Анубис - В. П.26. Пролет - ОС, Анубис - В. П.
26. Пролет - ОС, Анубис - В. П.Veska Petrova
6.7K views42 slides
25. Диви животни. Животни в селищата - ОС, Анубис - В. П. by
25. Диви животни. Животни в селищата - ОС, Анубис - В. П.25. Диви животни. Животни в селищата - ОС, Анубис - В. П.
25. Диви животни. Животни в селищата - ОС, Анубис - В. П.Veska Petrova
5.7K views39 slides
24. Домашни животни - ОС, Анубис - В. П. by
24. Домашни животни - ОС, Анубис - В. П.24. Домашни животни - ОС, Анубис - В. П.
24. Домашни животни - ОС, Анубис - В. П.Veska Petrova
27.8K views64 slides

More from Veska Petrova(20)

30. В градината - ОС, Анубис, В. П. by Veska Petrova
30. В градината - ОС, Анубис, В. П.30. В градината - ОС, Анубис, В. П.
30. В градината - ОС, Анубис, В. П.
Veska Petrova6.8K views
29. Растенията и хората. Селскостопански, диворастящи растения, билки -ОС, Ан... by Veska Petrova
29. Растенията и хората. Селскостопански, диворастящи растения, билки -ОС, Ан...29. Растенията и хората. Селскостопански, диворастящи растения, билки -ОС, Ан...
29. Растенията и хората. Селскостопански, диворастящи растения, билки -ОС, Ан...
Veska Petrova13.8K views
28. Дърво ли е това? Видове растения според стъблата. Органи на растенията - ... by Veska Petrova
28. Дърво ли е това? Видове растения според стъблата. Органи на растенията - ...28. Дърво ли е това? Видове растения според стъблата. Органи на растенията - ...
28. Дърво ли е това? Видове растения според стъблата. Органи на растенията - ...
Veska Petrova8.8K views
26. Пролет - ОС, Анубис - В. П. by Veska Petrova
26. Пролет - ОС, Анубис - В. П.26. Пролет - ОС, Анубис - В. П.
26. Пролет - ОС, Анубис - В. П.
Veska Petrova6.7K views
25. Диви животни. Животни в селищата - ОС, Анубис - В. П. by Veska Petrova
25. Диви животни. Животни в селищата - ОС, Анубис - В. П.25. Диви животни. Животни в селищата - ОС, Анубис - В. П.
25. Диви животни. Животни в селищата - ОС, Анубис - В. П.
Veska Petrova5.7K views
24. Домашни животни - ОС, Анубис - В. П. by Veska Petrova
24. Домашни животни - ОС, Анубис - В. П.24. Домашни животни - ОС, Анубис - В. П.
24. Домашни животни - ОС, Анубис - В. П.
Veska Petrova27.8K views
Животът на хората - ОС, Анубис, В. П. by Veska Petrova
Животът на хората - ОС, Анубис, В. П.Животът на хората - ОС, Анубис, В. П.
Животът на хората - ОС, Анубис, В. П.
Veska Petrova2.7K views
20. Хората имат различни професии - ОС, Анубис, В. П. by Veska Petrova
20. Хората имат различни професии - ОС, Анубис, В. П.20. Хората имат различни професии - ОС, Анубис, В. П.
20. Хората имат различни професии - ОС, Анубис, В. П.
Veska Petrova15.5K views
19. Транспортни средства - ОС, Анубис - В. П. by Veska Petrova
19. Транспортни средства - ОС, Анубис - В. П.19. Транспортни средства - ОС, Анубис - В. П.
19. Транспортни средства - ОС, Анубис - В. П.
Veska Petrova14.3K views
18, Моето родно място - ОС, Анубис - В. П. by Veska Petrova
18, Моето родно място - ОС, Анубис - В. П.18, Моето родно място - ОС, Анубис - В. П.
18, Моето родно място - ОС, Анубис - В. П.
Veska Petrova21.5K views
17. Роден край. Моят роден край - ОС, Анубис - В. П. by Veska Petrova
17. Роден край. Моят роден край - ОС, Анубис - В. П.17. Роден край. Моят роден край - ОС, Анубис - В. П.
17. Роден край. Моят роден край - ОС, Анубис - В. П.
Veska Petrova23K views
16. Зима.- ОС, Анубис - В. П. by Veska Petrova
16. Зима.- ОС, Анубис - В. П.16. Зима.- ОС, Анубис - В. П.
16. Зима.- ОС, Анубис - В. П.
Veska Petrova9.4K views
15. Зимни празници - ОС, Анубис, В. П. by Veska Petrova
15. Зимни празници - ОС, Анубис, В. П.15. Зимни празници - ОС, Анубис, В. П.
15. Зимни празници - ОС, Анубис, В. П.
Veska Petrova3.3K views
14. Календар - ОС, Анубис - В. П. by Veska Petrova
14. Календар - ОС, Анубис - В. П.14. Календар - ОС, Анубис - В. П.
14. Календар - ОС, Анубис - В. П.
Veska Petrova5K views
1-9. Какво научих за света около мен - ОС, 2 клас - Анубис - В. П. by Veska Petrova
1-9. Какво научих за света около мен - ОС, 2 клас - Анубис - В. П.1-9. Какво научих за света около мен - ОС, 2 клас - Анубис - В. П.
1-9. Какво научих за света около мен - ОС, 2 клас - Анубис - В. П.
Veska Petrova2.4K views
9. Приятели и непознати - ОС, Анубис - В. П. by Veska Petrova
9. Приятели и непознати - ОС, Анубис - В. П.9. Приятели и непознати - ОС, Анубис - В. П.
9. Приятели и непознати - ОС, Анубис - В. П.
Veska Petrova4.3K views
8. Движение на улицата - ОС, Анубис - В. П. by Veska Petrova
8. Движение на улицата - ОС, Анубис - В. П.8. Движение на улицата - ОС, Анубис - В. П.
8. Движение на улицата - ОС, Анубис - В. П.
Veska Petrova26.6K views
7.У дома - ОС, Анубис - В. П. by Veska Petrova
7.У дома - ОС, Анубис - В. П.7.У дома - ОС, Анубис - В. П.
7.У дома - ОС, Анубис - В. П.
Veska Petrova2.8K views
6. Празници и развлечения - ОС, Анубис - В.П. by Veska Petrova
6. Празници и развлечения - ОС, Анубис - В.П.6. Празници и развлечения - ОС, Анубис - В.П.
6. Празници и развлечения - ОС, Анубис - В.П.
Veska Petrova2.5K views
5. Семейство и род - ОС, Анубис - В. П. by Veska Petrova
5. Семейство и род - ОС, Анубис - В. П.5. Семейство и род - ОС, Анубис - В. П.
5. Семейство и род - ОС, Анубис - В. П.
Veska Petrova8.1K views

Аз и моето здраве, Органи на човешкото тяло - ЧП, 3 клас, Булвест

 • 2.  Частите на човешкото тяло;  Сетивните органи;  Как да се грижим за здравето си.
 • 5. Ще продължим да изучаваме човешкото тяло и грижите за здравето.
 • 6. Мозъкът, сърцето, белите дробове и стомахът са едни от най-важните органи на човешкото тяло. Ще научите къде са разположени те и каква работа вършат.
 • 7. Скелетът предпазва органите, служи за опора на тялото и подпомага движението. Ще разберете как с помощта на скелета и мускулите вашето тяло се движи.
 • 8. Със зъбите сдъвквате храната. Те са много важни за здравето. Ще научите как да се грижите за зъбите си, за да бъдат те здрави.
 • 9. Здравословното хранене, движението и спортът укрепват детския организъм и спомагат за растежа му.
 • 10. При игрите и спортуването вие трябва да внимавате да не се нараните!
 • 13. Какво според вас има в главата и торса на човека? мозък сърце бели дробове стомах черен дроб бъбреци Знаете ли как се наричат те? план
 • 14. план ОРГАНИ НА ЧОВЕШКОТО ТЯЛО Органите са части от човешкото тяло, които извършват определена работа. Най-важни сред тях са: мозък бели дробове сърце стомах черва
 • 15. план МОЗЪК  Мозъкът се намира в _________.главата  В него се раждат нашите мисли.  Мозъкът управлява всичко: движението на човека, слуха, зрението, говора.  Той поддържа връзка с всички части на тялото и ги контролира.
 • 16. БЕЛИ ДРОБОВЕ Вдишайте дълбоко. Задръжте въздуха и след това бавно издишайте. Къде отива вдишаният въздух?
 • 17. БЕЛИ ДРОБОВЕ  Белите дробове вкарват _______ в ________. Чрез тях ние ________. въздух тялото дишаме  Когато вдишваме, те се запълват с въздух. Част от въздуха се разтваря в кръвта и тя го разнася из цялото тяло.  След това кръвта връща използвания от тялото въздух обратно в белите дробове.  При издишването ние го изхвърляме навън и отново вдишваме свеж въздух.
 • 18.  Хранителните вещества се разтварят в кръвта и се разнасят от нея в цялото тяло, а ненужните се изхвърлят извън тялото. СТОМАХ  Стомахът е разположен малко под ребрения ъгъл.  Той събира храната и я смила. Разделя я на много малки парченца.  Червата са разположени в цялата коремна област около пъпа.  В тях продължава смилането на храната.
 • 19. план КАК РАБОТИ СЪРЦЕТО?  Сърцето непрестанно се свива и разпуска.  То е като помпа, която осигурява движението на кръвта в тялото. Разгледайте схемата, за да разберете как става това.
 • 21.  Кръвта се движи по малки тръбички, наречени кръвоносни съдове.  Кръвта тръгва към сърцето.  Отначало сърцето изтласква кръвта към белите дробове.  Там кръвта получава нужния за организма въздух и се връща обратно в сърцето.  Оттам сърцето я изтласква по други кръвоносни съдове и към всички останали части на тялото.  От кръвта те се снабдяват с въздух и хранител- ни вещества.  После кръвта се връща обратно в сърцето и всичко се повтаря.
 • 22. план ПУЛС С пръстите на едната си ръка натиснете вътрешната страна на другата ръка над палеца. Усещате ли ударите на сърцето? Избройте колко удара прави вашето сърце за 1 минута. Броят на ударите /свиване и разпускане/ на сърцето за една минута, се нарича ПУЛС.
 • 23. Когато бягате, сърцето ви започва да бие по-често и изпраща повече кръв към краката и ръцете. Така те получават от кръвта достатъчно въздух и хранителни вещества, за да движат тялото.
 • 24. Кръвоносните съдове в човешкото тяло са три вида: артерии вени капиляри Артериите са тръбести образувания, които изнасят кръвта от сърцето към органите. Вените са тръбести образувания, които внасят кръв в сърцето. Капилярите са най-малките кръвоносни съдове и се виждат само под микроскоп. През стените им се извършва обмяната на вещества между кръвта и тъканите.
 • 26. Кой орган управлява цялото тяло? а/ сърцето б/ белите дробове в/ мозъкът г/ стомахът За какво служат белите дробове? а/ управляват цялото тяло б/ осигуряват движението на кръвта в тялото в/ вкарват въздух в тялото
 • 27. Каква работа извършват стомахът? Отбележи верните отговори. а/ събира храната б/ движи кръвта в/ управлява тялото г/ раздробява храната д/ смила храната е/ изхвърля храната Допълнете изреченията. В червата продължава __________ на храната.смилането Хранителните вещества се разтварят в _______ и се разнасят от нея из _____________.кръвта цялото тяло Ненужните вещества се изхвърлят ______________.извън тялото
 • 28. Посочете кръгчето, което правилно показва мястото на сърцето. Допълнете изреченията. Сърцето постоянно се ______ и _________. То движи _______ в тялото. Кръвта се движи по меки тръбички, наречени __________________. Отначало сърцето изтласква кръвта към _______________. Там тя получава нужния за организма _______ и се връща в ________. След това сърцето я изтласква по други __________________ към всички останали ________________ свива разпуска кръвта кръвоносни съдове белите дробове въздух сърцето кръвоносни съдове части на тялото.
 • 29. Попълни верния отговор. От кръвта частите на тялото се снабдяват с: а/ въздух и вода б/ въздух и хранителни вещества в/ вода и хранителни вещества Броят на ударите на сърцето за една минута се нарича _____.ПУЛС
 • 30. 1. Кой съм аз? Отгатни загадките. Подреди разбърканите букви на отговорите им. 1. Аз разнасям храната и въздуха из цялото тяло. РКВЪ ______.кръв 2. Аз контролирам всичко, което става в тялото ти. ОЪМКЗ ________.мозък 3. Туп – туп, аз съм неуморна помпа в твоите гърди. РЪЕЦС ________.сърце 4. Аз съм фабрика, която събира и смила храната. МОАТХС ________.стомах 5. Аз съм дълго и меко, пълно със смляна храна. РЧОЕВ _______.черво
 • 31. 1. Кой съм аз? Отгатни загадките. Подреди разбърканите букви на отговорите им. 6. С мен ти вдишваш и издишваш въздух. ЯДОРББЛ __________.бял дроб УТ: стр.28/ Как се измерва пулсът?
 • 32. 2. Органи на човешкото тяло 1. Какво има вътре в нашето тяло? План на урока:
 • 33. Речник: орган – част от човешкото тяло, която извършва определена работа пулс – Брой на ударите /свиване и разпускане/ на сърцето за една минута