Телата около нас - ЧП - 3 клас - Булвест

Veska Petrova
Veska Petrovaучител at ОУ "Проф. Д. Димов"
Телата около нас - ЧП - 3 клас - Булвест
ПРИРОДАТА е:
В трети клас ще продължим
да изучаваме природата чрез
наблюдения и прости опити,
ще правим изводи и заключения.
Аз нямам търпение… А вие?
По какво си приличат и по какво се различават
динята и теглилките? Какво измерват везните?
Как ще се измени формата на динята, ако я
разрежем на парчета? Можем ли да разрежем
по същия начин водата от чашата или въздуха от
балона? Защо зидарят изгражда стената от
тухли, а не от памук?
Телата около нас - ЧП - 3 клас - Булвест
Масата, бюрото, столовете, книгите,
тетрадките, топката, ролерите,
скалите, планините, растенията,
животните и всички останали
предмети, които ни
заобикалят
се наричат тела.
план
речник
Разгледай внимателно картинките.
По какво си приличат и по какво се различават
показаните тела?
прилика: Всички тела са чаши.
разлика: Съставени са от:
стъкло пластмаса
порцелан
Всички тела са съставени от вещества.
план
речник
вещества:
кожа
дърво хартиястъкло пластмаса
метал
Захарта, солта и водата също са
вещества.
Много тела са съставени от
две и повече вещества.
дърво и
метал кожа и метал
кожа, метал,
дърво
стъкло, метал,
пластмаса
Запиши в тетрадката си от
какви вещества са съставени
телата на снимките. Използвай
думите: дърво, пластмаса, стъкло,
гума, кожа,порцелан, метал, хартия.
стъкло порцелан гума
тела вещества
метал
кожа пластмаса хартия дърво
Всички тела заемат определено място
в пространството.
Гардеробът
заема повече
място от
телевизора.
За телата, които заемат повече място,
казваме,че имат по-голям обем.
Обемът на гардероба е по-голям от обема
на телевизора.
план
речник
Подредете куклите според техния обем,
като започнете от най-голямата.
Всички тела имат маса.
Масата показва колко е веществото в
едно тяло. Тя определя тежестта му.
В голямата торба
има повече брашно.
Затова нейната
маса е по-голяма.
Масата на
кокошката е
по-голяма от масата
на малкото пиленце.
план
речник
Масата се измерва в килограми.
20 кг
5 кг
10 кг
18 кг
Телата с по-голяма
маса са по-тежки и са
по-трудно преносими.
Куфарът е по-тежък
от чантата.
Намерете общата маса на багажа
на всеки от пътниците. Сравнете.
28 кг > 25 кг
Багажът на момичето е
по-тежък от този на момчето.
Масата на телата се измерва с
теглилки, наречени везни.
Везните се накланят
към тялото с
по-голяма маса.
Везните не се накланят и
остават хоризонтални,
когато от двете им страни
телата са с еднаква маса.
Когато телата са от
едно и също вещество,
тялото с по-голям обем
има по-голяма маса.
Ако веществата са
различни, тялото с
по-малък обем може
да тежи повече.
План на урока:
1. Що е тяло?
2. Състав на телата.
- вещества
Речник:
тяло – всяко нещо, което се среща в
природата или е направено от човека.
Всяко тяло заема определено място в
пространството.
вещество – това, от което са
съставени телата.
обем – големината на мястото, което
заема едно тяло.
маса – мярка, която показва колко е
количеството на веществото в едно тяло.
Телата са съставени от вещества.
Имат иобем маса.
Кое от децата на люлката има по-голяма маса?
момчето
Попълни пропуснатите данни в текста.
Помогни си с думите: вещество, обем или маса.
Една торба цимент има _______ 25 кг. С везни
се измерва ________ на телата. Захарта е
__________.
Колко тетрадки ще се съберат в една ученическа
чанта зависи от _______ на чантата.
маса
масата
вещество
обема
Кое е излишното тяло?
Подредете телата според тяхната маса.
Започнете от тялото с най-голяма маса.
Телата около нас - ЧП - 3 клас - Булвест
Дали телата с еднакъв обем
имат еднаква маса?
За да провери това, Ани прави опит.
Тя сравнява с везни масите на
четири топчета с еднакъв обем.
Топчетата А и Б са от дърво,
топчето В е от стъкло, а
топчето Г – от метал.
А
А Б
В
В
Г
дърводърво
дърво стъкло
стъкло
метал
1. Кои топчета имат еднакви маси?
Топче ____ и топче _____ .А Б
2. Подреди топчетата А, В и Г според
тяхната маса.
1.Топче __ 2.Топче __ 3. Топче __Г В А
3. Подчертай вярното.
При еднакъв обем металните тела
имат по-голяма/по-малка/еднаква
маса от дървените тела.
Извод: Две тела с еднакъв обем могат да имат
различна маса, ако са съставени от различни
вещества. Обемът и масата характеризират
различни свойства на телата. Обемът показва
колко място заема тялото. Масата показва
колко е веществото в тялото.
Учебник: стр.5/ 1, 2
Телата около нас - ЧП - 3 клас - Булвест
1 of 25

Recommended

Твърди тела, течности и газове - ЧП, 3 клас, Булвест by
Твърди тела, течности и газове - ЧП, 3 клас, БулвестТвърди тела, течности и газове - ЧП, 3 клас, Булвест
Твърди тела, течности и газове - ЧП, 3 клас, БулвестVeska Petrova
53.1K views20 slides
Групиране на живите организми - ЧП, 3 клас, Булвест by
Групиране на живите организми - ЧП, 3 клас, БулвестГрупиране на живите организми - ЧП, 3 клас, Булвест
Групиране на живите организми - ЧП, 3 клас, БулвестVeska Petrova
61.5K views30 slides
Свойства на материалите - ЧП - 3 клас, Булвест by
Свойства на материалите - ЧП - 3 клас, БулвестСвойства на материалите - ЧП - 3 клас, Булвест
Свойства на материалите - ЧП - 3 клас, БулвестVeska Petrova
24.2K views24 slides
Живи организми - ЧП, 3 клас, Булвест by
Живи организми - ЧП, 3 клас, БулвестЖиви организми - ЧП, 3 клас, Булвест
Живи организми - ЧП, 3 клас, БулвестVeska Petrova
37K views32 slides
Проверете какво сте научили за тела и вещества - ЧП, 3 клас, Булвест by
Проверете какво сте научили за тела и вещества - ЧП, 3 клас, БулвестПроверете какво сте научили за тела и вещества - ЧП, 3 клас, Булвест
Проверете какво сте научили за тела и вещества - ЧП, 3 клас, БулвестVeska Petrova
33.3K views23 slides
Свойства на водата - ЧП, 3 клас, Булвест by
Свойства на водата - ЧП, 3 клас, БулвестСвойства на водата - ЧП, 3 клас, Булвест
Свойства на водата - ЧП, 3 клас, БулвестVeska Petrova
70.8K views33 slides

More Related Content

What's hot

Моето здраве - 3 клас, ЧП, Булвест by
Моето здраве - 3 клас, ЧП, БулвестМоето здраве - 3 клас, ЧП, Булвест
Моето здраве - 3 клас, ЧП, БулвестVeska Petrova
19.7K views38 slides
Свойства на веществата - ЧП, 4 клас, Булвест by
Свойства на веществата - ЧП, 4 клас, БулвестСвойства на веществата - ЧП, 4 клас, Булвест
Свойства на веществата - ЧП, 4 клас, БулвестVeska Petrova
58.1K views23 slides
5. Дунавска равнина, 4 клас, Булвест by
5. Дунавска равнина, 4 клас, Булвест5. Дунавска равнина, 4 клас, Булвест
5. Дунавска равнина, 4 клас, БулвестVeska Petrova
55.4K views56 slides
Опазване на българската природа - ЧО, 3 клас, Булвест by
Опазване на българската природа - ЧО, 3 клас, БулвестОпазване на българската природа - ЧО, 3 клас, Булвест
Опазване на българската природа - ЧО, 3 клас, БулвестVeska Petrova
27.1K views43 slides
Сродни думи. корен на думата 3 клас by
Сродни думи. корен на думата 3 класСродни думи. корен на думата 3 клас
Сродни думи. корен на думата 3 класДарина Железова
103.8K views13 slides
Измерване на температура - ЧП, 4 клас, Булвест by
Измерване на температура - ЧП, 4 клас, БулвестИзмерване на температура - ЧП, 4 клас, Булвест
Измерване на температура - ЧП, 4 клас, БулвестVeska Petrova
35.4K views22 slides

What's hot(20)

Моето здраве - 3 клас, ЧП, Булвест by Veska Petrova
Моето здраве - 3 клас, ЧП, БулвестМоето здраве - 3 клас, ЧП, Булвест
Моето здраве - 3 клас, ЧП, Булвест
Veska Petrova19.7K views
Свойства на веществата - ЧП, 4 клас, Булвест by Veska Petrova
Свойства на веществата - ЧП, 4 клас, БулвестСвойства на веществата - ЧП, 4 клас, Булвест
Свойства на веществата - ЧП, 4 клас, Булвест
Veska Petrova58.1K views
5. Дунавска равнина, 4 клас, Булвест by Veska Petrova
5. Дунавска равнина, 4 клас, Булвест5. Дунавска равнина, 4 клас, Булвест
5. Дунавска равнина, 4 клас, Булвест
Veska Petrova55.4K views
Опазване на българската природа - ЧО, 3 клас, Булвест by Veska Petrova
Опазване на българската природа - ЧО, 3 клас, БулвестОпазване на българската природа - ЧО, 3 клас, Булвест
Опазване на българската природа - ЧО, 3 клас, Булвест
Veska Petrova27.1K views
Измерване на температура - ЧП, 4 клас, Булвест by Veska Petrova
Измерване на температура - ЧП, 4 клас, БулвестИзмерване на температура - ЧП, 4 клас, Булвест
Измерване на температура - ЧП, 4 клас, Булвест
Veska Petrova35.4K views
30. Съседи в природата - ЧП, 4 клас, Булвест by Veska Petrova
30. Съседи в природата - ЧП, 4 клас, Булвест30. Съседи в природата - ЧП, 4 клас, Булвест
30. Съседи в природата - ЧП, 4 клас, Булвест
Veska Petrova41.3K views
Как да растем здрави и силни - ОС - 2 клас by Veska Petrova
Как да растем здрави и силни - ОС - 2 класКак да растем здрави и силни - ОС - 2 клас
Как да растем здрави и силни - ОС - 2 клас
Veska Petrova36K views
Животните във водата - ЧП,-3-клас,-Булвест by Veska Petrova
Животните във водата - ЧП,-3-клас,-БулвестЖивотните във водата - ЧП,-3-клас,-Булвест
Животните във водата - ЧП,-3-клас,-Булвест
Veska Petrova49.4K views
Животът на растенията - ЧП,-3-клас,-Булвест by Veska Petrova
Животът на растенията - ЧП,-3-клас,-БулвестЖивотът на растенията - ЧП,-3-клас,-Булвест
Животът на растенията - ЧП,-3-клас,-Булвест
Veska Petrova28.2K views
Проверете какво сте научили за въздух и вода - ЧП, 3 клас, Булвест by Veska Petrova
Проверете какво сте научили за въздух и вода - ЧП, 3 клас, БулвестПроверете какво сте научили за въздух и вода - ЧП, 3 клас, Булвест
Проверете какво сте научили за въздух и вода - ЧП, 3 клас, Булвест
Veska Petrova10.2K views
19. Транспортни средства - ОС, Анубис - В. П. by Veska Petrova
19. Транспортни средства - ОС, Анубис - В. П.19. Транспортни средства - ОС, Анубис - В. П.
19. Транспортни средства - ОС, Анубис - В. П.
Veska Petrova14.3K views
Пред картата на родината ни - ЧО - 3 клас, Булвест by Veska Petrova
Пред картата на родината ни - ЧО - 3 клас, БулвестПред картата на родината ни - ЧО - 3 клас, Булвест
Пред картата на родината ни - ЧО - 3 клас, Булвест
Veska Petrova51.5K views
Как растенията и животните оцеляват - ЧП, 3 клас, Булвест by Veska Petrova
Как растенията и животните оцеляват - ЧП, 3 клас, БулвестКак растенията и животните оцеляват - ЧП, 3 клас, Булвест
Как растенията и животните оцеляват - ЧП, 3 клас, Булвест
Veska Petrova43.3K views
Трудова дейност на хората в България 1 - ЧО, 3 клас, Булвест by Veska Petrova
Трудова дейност на хората в България 1 - ЧО, 3 клас, БулвестТрудова дейност на хората в България 1 - ЧО, 3 клас, Булвест
Трудова дейност на хората в България 1 - ЧО, 3 клас, Булвест
Veska Petrova38.6K views
синоними by Vera
синонимисиноними
синоними
Vera10.7K views
Лични местоимения by marianadr
Лични местоименияЛични местоимения
Лични местоимения
marianadr13.4K views
Трите състояния на водата - ЧП, 3 клас, Булвест by Veska Petrova
Трите състояния на водата - ЧП, 3 клас, БулвестТрите състояния на водата - ЧП, 3 клас, Булвест
Трите състояния на водата - ЧП, 3 клас, Булвест
Veska Petrova32.7K views
8. Движение на телата - ЧП, 4 клас, Булвест by Veska Petrova
8. Движение на телата - ЧП, 4 клас, Булвест8. Движение на телата - ЧП, 4 клас, Булвест
8. Движение на телата - ЧП, 4 клас, Булвест
Veska Petrova50.6K views

More from Veska Petrova

32. Празници в Република България - ОС, Анубис, В. П. by
32. Празници в Република България - ОС, Анубис, В. П.32. Празници в Република България - ОС, Анубис, В. П.
32. Празници в Република България - ОС, Анубис, В. П.Veska Petrova
56.9K views84 slides
31. Лято - ОС, Анубис - В. П. by
31. Лято - ОС, Анубис - В. П.31. Лято - ОС, Анубис - В. П.
31. Лято - ОС, Анубис - В. П.Veska Petrova
41.8K views45 slides
30. В градината - ОС, Анубис, В. П. by
30. В градината - ОС, Анубис, В. П.30. В градината - ОС, Анубис, В. П.
30. В градината - ОС, Анубис, В. П.Veska Petrova
6.8K views45 slides
29. Растенията и хората. Селскостопански, диворастящи растения, билки -ОС, Ан... by
29. Растенията и хората. Селскостопански, диворастящи растения, билки -ОС, Ан...29. Растенията и хората. Селскостопански, диворастящи растения, билки -ОС, Ан...
29. Растенията и хората. Селскостопански, диворастящи растения, билки -ОС, Ан...Veska Petrova
13.8K views36 slides
28. Дърво ли е това? Видове растения според стъблата. Органи на растенията - ... by
28. Дърво ли е това? Видове растения според стъблата. Органи на растенията - ...28. Дърво ли е това? Видове растения според стъблата. Органи на растенията - ...
28. Дърво ли е това? Видове растения според стъблата. Органи на растенията - ...Veska Petrova
8.8K views36 slides
27. Разнообразният свят на растенията. Опити с растения - ОС, 2 клас - В. П. by
27. Разнообразният свят на растенията. Опити с растения - ОС, 2 клас - В. П.27. Разнообразният свят на растенията. Опити с растения - ОС, 2 клас - В. П.
27. Разнообразният свят на растенията. Опити с растения - ОС, 2 клас - В. П.Veska Petrova
24.5K views37 slides

More from Veska Petrova(20)

32. Празници в Република България - ОС, Анубис, В. П. by Veska Petrova
32. Празници в Република България - ОС, Анубис, В. П.32. Празници в Република България - ОС, Анубис, В. П.
32. Празници в Република България - ОС, Анубис, В. П.
Veska Petrova56.9K views
31. Лято - ОС, Анубис - В. П. by Veska Petrova
31. Лято - ОС, Анубис - В. П.31. Лято - ОС, Анубис - В. П.
31. Лято - ОС, Анубис - В. П.
Veska Petrova41.8K views
30. В градината - ОС, Анубис, В. П. by Veska Petrova
30. В градината - ОС, Анубис, В. П.30. В градината - ОС, Анубис, В. П.
30. В градината - ОС, Анубис, В. П.
Veska Petrova6.8K views
29. Растенията и хората. Селскостопански, диворастящи растения, билки -ОС, Ан... by Veska Petrova
29. Растенията и хората. Селскостопански, диворастящи растения, билки -ОС, Ан...29. Растенията и хората. Селскостопански, диворастящи растения, билки -ОС, Ан...
29. Растенията и хората. Селскостопански, диворастящи растения, билки -ОС, Ан...
Veska Petrova13.8K views
28. Дърво ли е това? Видове растения според стъблата. Органи на растенията - ... by Veska Petrova
28. Дърво ли е това? Видове растения според стъблата. Органи на растенията - ...28. Дърво ли е това? Видове растения според стъблата. Органи на растенията - ...
28. Дърво ли е това? Видове растения според стъблата. Органи на растенията - ...
Veska Petrova8.8K views
27. Разнообразният свят на растенията. Опити с растения - ОС, 2 клас - В. П. by Veska Petrova
27. Разнообразният свят на растенията. Опити с растения - ОС, 2 клас - В. П.27. Разнообразният свят на растенията. Опити с растения - ОС, 2 клас - В. П.
27. Разнообразният свят на растенията. Опити с растения - ОС, 2 клас - В. П.
Veska Petrova24.5K views
26. Пролет - ОС, Анубис - В. П. by Veska Petrova
26. Пролет - ОС, Анубис - В. П.26. Пролет - ОС, Анубис - В. П.
26. Пролет - ОС, Анубис - В. П.
Veska Petrova6.7K views
25. Диви животни. Животни в селищата - ОС, Анубис - В. П. by Veska Petrova
25. Диви животни. Животни в селищата - ОС, Анубис - В. П.25. Диви животни. Животни в селищата - ОС, Анубис - В. П.
25. Диви животни. Животни в селищата - ОС, Анубис - В. П.
Veska Petrova5.7K views
24. Домашни животни - ОС, Анубис - В. П. by Veska Petrova
24. Домашни животни - ОС, Анубис - В. П.24. Домашни животни - ОС, Анубис - В. П.
24. Домашни животни - ОС, Анубис - В. П.
Veska Petrova27.8K views
23. Приятели на природата - ОС, Анубис, В. П. by Veska Petrova
23. Приятели на природата - ОС, Анубис, В. П.23. Приятели на природата - ОС, Анубис, В. П.
23. Приятели на природата - ОС, Анубис, В. П.
Veska Petrova15.1K views
22. Природата около нас. Природа - ОС, Анубис, В. П. by Veska Petrova
22. Природата около нас. Природа - ОС, Анубис, В. П.22. Природата около нас. Природа - ОС, Анубис, В. П.
22. Природата около нас. Природа - ОС, Анубис, В. П.
Veska Petrova11.4K views
Животът на хората - ОС, Анубис, В. П. by Veska Petrova
Животът на хората - ОС, Анубис, В. П.Животът на хората - ОС, Анубис, В. П.
Животът на хората - ОС, Анубис, В. П.
Veska Petrova2.7K views
20. Хората имат различни професии - ОС, Анубис, В. П. by Veska Petrova
20. Хората имат различни професии - ОС, Анубис, В. П.20. Хората имат различни професии - ОС, Анубис, В. П.
20. Хората имат различни професии - ОС, Анубис, В. П.
Veska Petrova15.5K views
18, Моето родно място - ОС, Анубис - В. П. by Veska Petrova
18, Моето родно място - ОС, Анубис - В. П.18, Моето родно място - ОС, Анубис - В. П.
18, Моето родно място - ОС, Анубис - В. П.
Veska Petrova21.5K views
17. Роден край. Моят роден край - ОС, Анубис - В. П. by Veska Petrova
17. Роден край. Моят роден край - ОС, Анубис - В. П.17. Роден край. Моят роден край - ОС, Анубис - В. П.
17. Роден край. Моят роден край - ОС, Анубис - В. П.
Veska Petrova23K views
16. Зима.- ОС, Анубис - В. П. by Veska Petrova
16. Зима.- ОС, Анубис - В. П.16. Зима.- ОС, Анубис - В. П.
16. Зима.- ОС, Анубис - В. П.
Veska Petrova9.4K views
15. Зимни празници - ОС, Анубис, В. П. by Veska Petrova
15. Зимни празници - ОС, Анубис, В. П.15. Зимни празници - ОС, Анубис, В. П.
15. Зимни празници - ОС, Анубис, В. П.
Veska Petrova3.3K views
14. Календар - ОС, Анубис - В. П. by Veska Petrova
14. Календар - ОС, Анубис - В. П.14. Календар - ОС, Анубис - В. П.
14. Календар - ОС, Анубис - В. П.
Veska Petrova5K views
13. Нашата храна - ОС, Анубис - В. П. by Veska Petrova
13. Нашата храна - ОС, Анубис - В. П.13. Нашата храна - ОС, Анубис - В. П.
13. Нашата храна - ОС, Анубис - В. П.
Veska Petrova6.7K views
12. Сетивни органи - ОС, Анубис - В. П. by Veska Petrova
12. Сетивни органи - ОС, Анубис - В. П.12. Сетивни органи - ОС, Анубис - В. П.
12. Сетивни органи - ОС, Анубис - В. П.
Veska Petrova13.3K views

Телата около нас - ЧП - 3 клас - Булвест

 • 3. В трети клас ще продължим да изучаваме природата чрез наблюдения и прости опити, ще правим изводи и заключения. Аз нямам търпение… А вие?
 • 4. По какво си приличат и по какво се различават динята и теглилките? Какво измерват везните? Как ще се измени формата на динята, ако я разрежем на парчета? Можем ли да разрежем по същия начин водата от чашата или въздуха от балона? Защо зидарят изгражда стената от тухли, а не от памук?
 • 6. Масата, бюрото, столовете, книгите, тетрадките, топката, ролерите, скалите, планините, растенията, животните и всички останали предмети, които ни заобикалят се наричат тела. план речник
 • 7. Разгледай внимателно картинките. По какво си приличат и по какво се различават показаните тела? прилика: Всички тела са чаши. разлика: Съставени са от: стъкло пластмаса порцелан
 • 8. Всички тела са съставени от вещества. план речник вещества: кожа дърво хартиястъкло пластмаса метал Захарта, солта и водата също са вещества.
 • 9. Много тела са съставени от две и повече вещества. дърво и метал кожа и метал кожа, метал, дърво стъкло, метал, пластмаса
 • 10. Запиши в тетрадката си от какви вещества са съставени телата на снимките. Използвай думите: дърво, пластмаса, стъкло, гума, кожа,порцелан, метал, хартия. стъкло порцелан гума тела вещества метал кожа пластмаса хартия дърво
 • 11. Всички тела заемат определено място в пространството. Гардеробът заема повече място от телевизора. За телата, които заемат повече място, казваме,че имат по-голям обем. Обемът на гардероба е по-голям от обема на телевизора. план речник
 • 12. Подредете куклите според техния обем, като започнете от най-голямата.
 • 13. Всички тела имат маса. Масата показва колко е веществото в едно тяло. Тя определя тежестта му. В голямата торба има повече брашно. Затова нейната маса е по-голяма. Масата на кокошката е по-голяма от масата на малкото пиленце. план речник
 • 14. Масата се измерва в килограми. 20 кг 5 кг 10 кг 18 кг Телата с по-голяма маса са по-тежки и са по-трудно преносими. Куфарът е по-тежък от чантата. Намерете общата маса на багажа на всеки от пътниците. Сравнете. 28 кг > 25 кг Багажът на момичето е по-тежък от този на момчето.
 • 15. Масата на телата се измерва с теглилки, наречени везни. Везните се накланят към тялото с по-голяма маса. Везните не се накланят и остават хоризонтални, когато от двете им страни телата са с еднаква маса.
 • 16. Когато телата са от едно и също вещество, тялото с по-голям обем има по-голяма маса. Ако веществата са различни, тялото с по-малък обем може да тежи повече.
 • 17. План на урока: 1. Що е тяло? 2. Състав на телата. - вещества
 • 18. Речник: тяло – всяко нещо, което се среща в природата или е направено от човека. Всяко тяло заема определено място в пространството. вещество – това, от което са съставени телата. обем – големината на мястото, което заема едно тяло. маса – мярка, която показва колко е количеството на веществото в едно тяло.
 • 19. Телата са съставени от вещества. Имат иобем маса. Кое от децата на люлката има по-голяма маса? момчето
 • 20. Попълни пропуснатите данни в текста. Помогни си с думите: вещество, обем или маса. Една торба цимент има _______ 25 кг. С везни се измерва ________ на телата. Захарта е __________. Колко тетрадки ще се съберат в една ученическа чанта зависи от _______ на чантата. маса масата вещество обема Кое е излишното тяло?
 • 21. Подредете телата според тяхната маса. Започнете от тялото с най-голяма маса.
 • 23. Дали телата с еднакъв обем имат еднаква маса? За да провери това, Ани прави опит. Тя сравнява с везни масите на четири топчета с еднакъв обем. Топчетата А и Б са от дърво, топчето В е от стъкло, а топчето Г – от метал. А А Б В В Г дърводърво дърво стъкло стъкло метал 1. Кои топчета имат еднакви маси? Топче ____ и топче _____ .А Б 2. Подреди топчетата А, В и Г според тяхната маса. 1.Топче __ 2.Топче __ 3. Топче __Г В А 3. Подчертай вярното. При еднакъв обем металните тела имат по-голяма/по-малка/еднаква маса от дървените тела.
 • 24. Извод: Две тела с еднакъв обем могат да имат различна маса, ако са съставени от различни вещества. Обемът и масата характеризират различни свойства на телата. Обемът показва колко място заема тялото. Масата показва колко е веществото в тялото. Учебник: стр.5/ 1, 2