Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

живот във водата

презентация-урок ІVклас

живот във водата

 1. 1. Живот във водата- презентация
 2. 2. Живот във водата• Водните басейни разделяме на два основни вида:сладководни и соленоводни .• Водата в реките,езерата и блатата не е солена.Затова те се наричат сладководни басейни.Реките,езерата и блатата у нас са малки и плитки/с някои изключения/,затова много от тях през лятото пресъхват,а през зимата замръзват.
 3. 3. Живот всладководните басейни• Край сладководните басейни се срещат водни кончета,комари и други насекоми.• Водните кончета летят с две двойки криле.Те са хищници,които ловуват мухи и комари.Жизненият им цикъл включва три етапа:яйце,ларва и възрастно насекомо.Ларвите им също са хищници.Те лазят по дъното и се хранят с охлювчета и ларви на други насекоми.
 4. 4. Водно конче
 5. 5. Живот в сладководните басейни• Водната жаба има между пръстите на задните крака плавателна ципа,която подпомага плуването.• Подобни ципи имат патиците,гъските и други водни птици.Те гнездят сред тръстиките.• Освен шарани, в сладките води живеят щуки.Те са хищни риби.Щуката като стрела се спуска към по- дребнитериби и ги поглъща цели.• Обитателите на сладководните басейни са зависими едни от други.
 6. 6. Водоплаващи птици
 7. 7. Водни обитатели
 8. 8. Водно царство
 9. 9. Животът в Черно море• Най-многобройни са невидимите за човешкото око организми,които живеят във водата.Растителният планктон е съставен от дребни водорасли.Със силна лупа в животинския планктон ще се открият малки рачета и други миниатюрни морски животни.• Морските водорасли са прикрепени към скалистото дъно.Някои от тях достигат големи размери и приличат на храсти.
 10. 10. Медузи
 11. 11. Животът в Черно море Скалистото крайбрежие обитаватмиди,раци,рапани и други безгръбначниживотни. Навътре в морето плуватскумрия,паламуд,калкан и други риби. Най-големите животни в нашето море саделфините.Те са бозайници-раждат малкитеси и ги хранят с мляко.Дишат с белидробове,затова през 2-3минути показватглавите си над водата,за да поемат въздух.
 12. 12. Животни в морето
 13. 13. Изготвил презентацията:Анелия Стоянова Шопова -началенучител в ОУ ”Проф. Д.Димов” гр.Ловеч

×