Successfully reported this slideshow.

Измерване на температура - ЧП, 4 клас, Булвест

11

Share

1 of 22
1 of 22

More Related Content

Viewers also liked

More from Veska Petrova

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

Related Audiobooks

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

Измерване на температура - ЧП, 4 клас, Булвест

 1. 1. Какви са продуктите в хладилника? план студени Какви са продуктите в халогенните фурни? горещи С думата температура описваме колко нагрято едно тяло.
 2. 2. - Ние сме студени. Нашата температура е ниска. - Супата в мен е гореща. Нейната температура е висока.
 3. 3. план - А как се измерва температурата? Уредът за измерване на температурата на телата се нарича термометър.
 4. 4. Термометърът се състои от: скала стъклена тръбичка резервоарче Резервоарчето е запълнено с оцветена течност – живак или спирт. Живакът е сив с метален блясък, а спиртът е оцветен в ярък цвят, за да се вижда. При нагряване оцветената течност се издига нагоре по тясната стъклена тръбичка.
 5. 5. Термометърът се състои от: скала стъклена тръбичка резервоарче Върху скалата са нанесени чертички /деления и числа/. По тях се отчита температурата. Единицата за температура се нарича градус Целзий. Бележи се с °С. Например течността в термометъра е достигнала до 12-то деление на скалата. Това означава, че температурата е 12 °С /дванадесет градуса Целзий/. 12 °С
 6. 6. 12 °С Какво ще стане, ако стиснете с пръсти резервоарчето на термометъра? Течността ще се издигне нагоре по тръбичката, защото топлината от пръстите преминава в термометъра и нагрява течността - нейната температура се повишава. 35 °С
 7. 7. Налейте чаша топла вода и потопете резервоарчето на термометъра в нея. Измервайте температурата през 5 минути. Нанесете резултатите в таблица и направете изводи. план
 8. 8. Топлата вода отдава топлина на въздуха в стаята. Затова водата се охлажда и нейната температура постепенно се понижава.
 9. 9. Поставяме термометър на балкон или външна врата, за да проследим как се изменя температурата на въздуха от сутринта до вечерта. план
 10. 10. Разгледайте внимателно графиката и отговорете на въпросите. В колко часа температурата на въздуха е най-ниска? Температурата на въздуха е най-ниска в 8 часа.
 11. 11. Разгледайте внимателно графиката и отговорете на въпросите. В колко часа температурата на въздуха е най-висока? Температурата на въздуха е най-висока в 14 часа.
 12. 12. Разгледайте внимателно графиката и отговорете на въпросите. Колко °С е температурата на въздуха е в 10 часа? Температурата на въздуха в 10 часа е 16 °С.
 13. 13. Разгледайте внимателно графиката и отговорете на въпросите. В колко часа температурата на въздуха е 20 °С? Температурата на въздуха е най-ниска в 12 и 16 часа.
 14. 14. С помощта на данните от графиката попълнете таблицата.
 15. 15. Допълнете така, че да е вярно. С думата температура описваме __________ колко е ____________________. нагрято едно тяло Термометърът е уред за измерване на __________________. температурата Сашо забелязва, че течността се издига по тръбичката на термометъра. Следователно температурата: нараства намалява
 16. 16. Свържи така, че да е вярно. мерна единица за дължина мерна единица за време мерна единица за маса 1 3 мерна единица за температура минута килограм °С метър 2 4
 17. 17. Попълни пропуснатите думи в изреченията. 1. _________________показва колко нагрято е едно Температурата тяло. по-ниска по-висока 2. Студените тела имат _________ температура. 3. Горещите тела имат ___________ температура. 4. Температурата се измерва с _______________. термометър 5. Единицата за температура е ________________. градус Целзий 6. Резервоарчето на термометъра е запълнено с оцветена течност или живак ______________________________. 7. Върху скалата на термометъра са нанесени _________ и ______. 8. Когато едно тяло поглъща деления числа топлина се повишава __________, неговата температура _____________.
 18. 18. Температурата на човешкото тяло се измерва с медицински термометър. медицински термометър цифров медицински термометър С помощта на родител измерете температурата на вашето тяло.
 19. 19. УТ: стр.6/ 2 Направете опита и графиката, за да разберете колко бързо се охлажда водата.
 20. 20. План на урока: 1. Температура 2. Термометър 3. Измерване на температурата на водата 4. Измерване на температурата на въздуха Речник: температура – мярка, която показва колко нагрято е едно тяло /колко топло или студено е то/. Температурата се измерва в градуси Целзий /°С /.

×