SlideShare a Scribd company logo
1 of 3
Kapitulli 9 Mardheniet publike

Ndermarjet gjenden vazhdimisht ne nje rjet nderlidhjesh me grupe qe kane origjine te
ndryshme.
Mardheniet publike jane nje mjet tjeter I rendesishem I marketingut me. Publiku eshte ai
grupp qe ka nje interes ose ndikimi actual ose ndikimi ose potencial me aftesine e nje
ndermarje per te kryer objektivat e saj.Shume ndermarje kane department te mardhenieve
publike.Ky department shopesh vezhgon qendrimet e publikut dhe shperndan
informacione per te krijuar simpati,gjithashtu kur shperthen ndonje publicitet negativ ky
department vepron si qetesues I situates.
Permes mardhenieve publike synohet te preket :
● mjedisi politik dhe administrative
● mjedisi intelektual ( pedagoget, shkenctaret, artistet etj)
● mjedisi financiar
● prijesit e opinionit dhe klientet e mundshem
● shperndaresit    etj.
Personeli I m.-publike meret me public te shume llojshem: aksioner, punonjes,qeveritare,
media, drejtues komunitetesh etj.

Departamenti I mardhenieve publike kryen 5 funksione (veprimtari) :
1) Mardheniet me shtypin – vendosja e informacionit ne mediat per te terhequr
vemendjen per nje produkt.
2) Publicitet produkti – metoda te ndryshme per publicitet te nje produkti te vacant.
3) Komunikimi I ndermarjes – kjo veprimtari mbulon komunikimin e mbrendshem dhe
te jashtem dhe promovon intelegjencen e ndermarjes.
4) Trajtimi I legjislacionit ne menyre te favorshme ( lobbying) – ka te beje me zyrtare
legjislativ e qeveritare per regulla te ndryshme.
5) Keshillimi – ka te beje me keshillimin e drejtimit reth cheshtjeve publike dhe
pozicionit te imazhit te ndermarjes.

Roli I mardhenieve publike :
1. Ndihmon ne hedhjen e produktit te ri ne treg
2. Ndihmon ne ripozicionimin e nje produkti te maturuar
3. Krijon interes ne nje kategori produkti
4. Ndikon ne grupet specifike
5. Mbron produktet qe kane hasur ne probleme publike
6. Nderton imazhin e ndermarjes ne menyre qe kjo te favorizoje produktet e saj.
Pra, mardheniet publike mun te ndihmoje ne ndergjegjesimin e publikut vetem me nje
pjese te shpenzimeve te publicitetit. Ndermarja nuk paguan per hapsiren ose kohen qe ajo
fiton neper media. Ajo paguan personelin qe zhvillon dhe qarkullon histori ose
administron ngjarje.

   Vendimet kryesore ne marketingun e mardhenieve publike
A) Caktimi I objektivave marketing:
1. krijimi I vetedijes – m.publike vendosin ne media histori qe terheqin vemendjen
  2. krijimi I besueshmerise – m. publike e shtojne besueshmerine
  3. stimulimin e forces se shitjes dhe shperndarjes – m.p. ndihmon ne forcen e
entuziazmit
  4. uljen e kostos se promocionit – m.p. kushtojne me pak se publiciteti ne media.
B) Zgjedhja e mesazheve dhe e mjeteve te mardhenieve publike
  - specialisti I grupit te m.p. identifikon dhe zhvillon histori interesante reth produktit.
Specialisti I grupit te m.p. jane te afte te gjejne ose te krijojne hisori ne favor te produktit
nga me te zakonshmet.

Per marketingun e mardhenieve publike perdoren disa mjete :
1) Publikimet
2) Ngjarjet ( seminare,konferencat e shtypit,ekspozita)
3) Lajmet
4) Fjalimet
5) Veprimtarite e sherbimit publik.

Qe mardheniet publike te jene efektive duhet respektuar disa kushte :
1.profesionalizem ne pregaditjen e tyre
2. sigurimi I vazhdimesise
3. marja parasysh e nevojave te bashkekomunikuesit

Disa tregues qe na japin vleresimin e rezultateve te mardhenieve publike jane :
●ekspozimet
●ndryshimi ne ndergjegjsim- te kuptuar-qendrim
● ndikimi ne shitje e fitim

   Imazhi institucional
Ndermarja komunikuese duihet te investoje gjithnje e me shume ne kapitalin imazh, I cili
eshte perforcues I mesazheve qe mbahen mend dhe besohet nka partneret.Imazhi ndahet
:
a. institucional (imazhi I ndermarjes I vleresuar nga nje mjedi I caktuar)
b. operacional ( imazhi I produktit)

    Funksionet permes imazhit dhe fushata institucionale
Promocioni permes imazhit ka disa funksione :
1) Informimi
2) Besueshmeria
3) Veprimi

Qe fushate institucionale te kete sukses duhet plotesuar disa kushte :
a. te zbatohet nje strategji afatgjate
b. te percaktohet qarte objektivi
c. te zbatohet stili I ndryshem
ç. Te krijohet nje imazh I besueshem.
d. terheqja e audiences
dh. Veprime te bashkerenduara.
e. vleresim I rezultateve.


    Sponzorizimi dhe Dhurimi
Sponzorizimi ka te beje me mbeshtetjen ( financiare ) qe e ben nje ndermarje :
1. sponzorizimi sportive ( I manifestimeve , I ekipeve.)
2.sponzorizimi I nje sherbimi per publikun ( fonde per koshat e plehrave)
3. sponzorizimi artistik e kulturor
4. mbeshtetje e nje problemi humanitar,moral shencor dhe edukativ (mbrojtja nga
zhdukja e disa kafsheve, bursa etj.)
-qe operacionet e sponzorizimit te permisojne imazhin e ndermarjes, sponzorizimet duhet
ti mbajne parasysh interesat e publikut qe I drejtohemi, te jeti I dukshem dhe I prekshem
operacioni qe spozorizojme, duhet te zgjate dhe te kete vazhdimesi,sponzorizimi duhet te
behet present prane publikut nga nje nume I madh mjetesh komunikimi.
Me Dhurim kuptojme mbeshtetjen qe e jep nje ndermarje per nje subject apo per nje
person qe ushtron veprimtari me interest e pergjithshem, pa kerkuar prej tij ndonje favor
apo kundershperblim. Dhurimi ndihmon per ti dhene orrganizates nje dimension social.

More Related Content

What's hot

Polika e promocionit x
Polika e promocionit xPolika e promocionit x
Polika e promocionit xZana Agushi
 
Kostoja E Prodhimit
Kostoja E ProdhimitKostoja E Prodhimit
Kostoja E Prodhimitguest2514d3
 
Punim Seminarik-Marketingu ne ndermarrjen "Devolli Group"
Punim Seminarik-Marketingu ne ndermarrjen "Devolli Group"Punim Seminarik-Marketingu ne ndermarrjen "Devolli Group"
Punim Seminarik-Marketingu ne ndermarrjen "Devolli Group"Ajete Malaj
 
MARKETINGU - Dr. Hykmete Bajrami (Pyetje dhe përgjigje)
MARKETINGU - Dr. Hykmete Bajrami (Pyetje dhe përgjigje)MARKETINGU - Dr. Hykmete Bajrami (Pyetje dhe përgjigje)
MARKETINGU - Dr. Hykmete Bajrami (Pyetje dhe përgjigje)fatonbajrami1
 
Ndermarrja dhe ndermarresia
Ndermarrja dhe ndermarresiaNdermarrja dhe ndermarresia
Ndermarrja dhe ndermarresiaekonomia
 
Banka dhe punet bankare
Banka dhe punet bankareBanka dhe punet bankare
Banka dhe punet bankareMenaxherat
 
Organizimi i ndermarrjes
Organizimi i ndermarrjesOrganizimi i ndermarrjes
Organizimi i ndermarrjesekonomia
 
Konkurrenca e plotë apo përfekte
Konkurrenca e plotë apo përfekteKonkurrenca e plotë apo përfekte
Konkurrenca e plotë apo përfekteValdet Shala
 
Makroekonomia - BPV- Bruto Produkti Vendor
Makroekonomia - BPV- Bruto Produkti Vendor Makroekonomia - BPV- Bruto Produkti Vendor
Makroekonomia - BPV- Bruto Produkti Vendor Menaxherat
 
Planifikimi si funksion i menaxhimit
Planifikimi si funksion i menaxhimitPlanifikimi si funksion i menaxhimit
Planifikimi si funksion i menaxhimitMenaxherat
 
Marketingu hulumtimi i tregut
Marketingu hulumtimi i tregutMarketingu hulumtimi i tregut
Marketingu hulumtimi i tregutbujar30
 
Menaxhim i projekteve pytje dhe pergjigje
Menaxhim i projekteve pytje dhe pergjigje Menaxhim i projekteve pytje dhe pergjigje
Menaxhim i projekteve pytje dhe pergjigje Festim Dullaj
 
Hyrje ne Ekonomi - Investimet
Hyrje ne Ekonomi - Investimet Hyrje ne Ekonomi - Investimet
Hyrje ne Ekonomi - Investimet Menaxherat
 

What's hot (20)

Polika e promocionit x
Polika e promocionit xPolika e promocionit x
Polika e promocionit x
 
Kostoja E Prodhimit
Kostoja E ProdhimitKostoja E Prodhimit
Kostoja E Prodhimit
 
Punim Seminarik-Marketingu ne ndermarrjen "Devolli Group"
Punim Seminarik-Marketingu ne ndermarrjen "Devolli Group"Punim Seminarik-Marketingu ne ndermarrjen "Devolli Group"
Punim Seminarik-Marketingu ne ndermarrjen "Devolli Group"
 
MARKETINGU - Dr. Hykmete Bajrami (Pyetje dhe përgjigje)
MARKETINGU - Dr. Hykmete Bajrami (Pyetje dhe përgjigje)MARKETINGU - Dr. Hykmete Bajrami (Pyetje dhe përgjigje)
MARKETINGU - Dr. Hykmete Bajrami (Pyetje dhe përgjigje)
 
Ndermarrja dhe ndermarresia
Ndermarrja dhe ndermarresiaNdermarrja dhe ndermarresia
Ndermarrja dhe ndermarresia
 
Strategjite Marketingu2
Strategjite Marketingu2Strategjite Marketingu2
Strategjite Marketingu2
 
Banka dhe punet bankare
Banka dhe punet bankareBanka dhe punet bankare
Banka dhe punet bankare
 
Elasticiteti i ofertës dhe këkresës
Elasticiteti i ofertës dhe këkresësElasticiteti i ofertës dhe këkresës
Elasticiteti i ofertës dhe këkresës
 
Organizimi i ndermarrjes
Organizimi i ndermarrjesOrganizimi i ndermarrjes
Organizimi i ndermarrjes
 
Konkurrenca e plotë apo përfekte
Konkurrenca e plotë apo përfekteKonkurrenca e plotë apo përfekte
Konkurrenca e plotë apo përfekte
 
Tregu i kapitalit
Tregu i kapitalitTregu i kapitalit
Tregu i kapitalit
 
Marketing
MarketingMarketing
Marketing
 
Makroekonomia - BPV- Bruto Produkti Vendor
Makroekonomia - BPV- Bruto Produkti Vendor Makroekonomia - BPV- Bruto Produkti Vendor
Makroekonomia - BPV- Bruto Produkti Vendor
 
Firma
FirmaFirma
Firma
 
Planifikimi si funksion i menaxhimit
Planifikimi si funksion i menaxhimitPlanifikimi si funksion i menaxhimit
Planifikimi si funksion i menaxhimit
 
Marketingu hulumtimi i tregut
Marketingu hulumtimi i tregutMarketingu hulumtimi i tregut
Marketingu hulumtimi i tregut
 
Menaxhim i projekteve pytje dhe pergjigje
Menaxhim i projekteve pytje dhe pergjigje Menaxhim i projekteve pytje dhe pergjigje
Menaxhim i projekteve pytje dhe pergjigje
 
Plan biznesi
Plan biznesiPlan biznesi
Plan biznesi
 
Hyrje ne Ekonomi - Investimet
Hyrje ne Ekonomi - Investimet Hyrje ne Ekonomi - Investimet
Hyrje ne Ekonomi - Investimet
 
Ndermarresi
NdermarresiNdermarresi
Ndermarresi
 

Viewers also liked

Manaxhimi i një organizimi marketing holistik
Manaxhimi i një organizimi marketing holistikManaxhimi i një organizimi marketing holistik
Manaxhimi i një organizimi marketing holistikAneida Bajraktari Bicja
 
Planifikimi i marrëdhënieve me publikun
Planifikimi i marrëdhënieve me publikunPlanifikimi i marrëdhënieve me publikun
Planifikimi i marrëdhënieve me publikunMetamorphosis
 
Shitja personale
Shitja personaleShitja personale
Shitja personaleVilma Hoxha
 
TEKNOLOGJIA E INFORMACIONIT DHE E KOMUNIKIMIT
TEKNOLOGJIA E INFORMACIONIT DHE E KOMUNIKIMITTEKNOLOGJIA E INFORMACIONIT DHE E KOMUNIKIMIT
TEKNOLOGJIA E INFORMACIONIT DHE E KOMUNIKIMITornela rama
 
Projekt Per lenden Informatike Viti 1
Projekt Per lenden Informatike Viti 1 Projekt Per lenden Informatike Viti 1
Projekt Per lenden Informatike Viti 1 dritispahiu
 
Projekt ne TIK
Projekt ne TIKProjekt ne TIK
Projekt ne TIKAnisa 19
 

Viewers also liked (8)

Manaxhimi i një organizimi marketing holistik
Manaxhimi i një organizimi marketing holistikManaxhimi i një organizimi marketing holistik
Manaxhimi i një organizimi marketing holistik
 
Planifikimi i marrëdhënieve me publikun
Planifikimi i marrëdhënieve me publikunPlanifikimi i marrëdhënieve me publikun
Planifikimi i marrëdhënieve me publikun
 
Shitja personale
Shitja personaleShitja personale
Shitja personale
 
Programet aplikative
Programet aplikative Programet aplikative
Programet aplikative
 
Tema:Reklama
Tema:ReklamaTema:Reklama
Tema:Reklama
 
TEKNOLOGJIA E INFORMACIONIT DHE E KOMUNIKIMIT
TEKNOLOGJIA E INFORMACIONIT DHE E KOMUNIKIMITTEKNOLOGJIA E INFORMACIONIT DHE E KOMUNIKIMIT
TEKNOLOGJIA E INFORMACIONIT DHE E KOMUNIKIMIT
 
Projekt Per lenden Informatike Viti 1
Projekt Per lenden Informatike Viti 1 Projekt Per lenden Informatike Viti 1
Projekt Per lenden Informatike Viti 1
 
Projekt ne TIK
Projekt ne TIKProjekt ne TIK
Projekt ne TIK
 

Similar to Mardheniet publike ( marketing )

Ligjerata e 13 & info
Ligjerata e 13 & infoLigjerata e 13 & info
Ligjerata e 13 & infoekonomia
 
Komunikimi miks ( marketing )
Komunikimi miks ( marketing )Komunikimi miks ( marketing )
Komunikimi miks ( marketing )Sabir Asipi
 
Tipologjia e marketingut pjesa e ii
Tipologjia e marketingut  pjesa e iiTipologjia e marketingut  pjesa e ii
Tipologjia e marketingut pjesa e iiekonomia
 
Universiteti m ikroekonimi
Universiteti m ikroekonimiUniversiteti m ikroekonimi
Universiteti m ikroekonimiDuresa M. Bytyqi
 
Tema 4 Marrdheniet Publike dhe Mix Marketingu.pptx
Tema 4 Marrdheniet Publike dhe Mix Marketingu.pptxTema 4 Marrdheniet Publike dhe Mix Marketingu.pptx
Tema 4 Marrdheniet Publike dhe Mix Marketingu.pptxlandigushi1
 
Kapitulli 1- (emarketingu) Strategjia dhe Konteksti
Kapitulli 1- (emarketingu) Strategjia dhe KontekstiKapitulli 1- (emarketingu) Strategjia dhe Konteksti
Kapitulli 1- (emarketingu) Strategjia dhe KontekstiKujtim Hameli
 
Plani i marketingut, mr.sc.bekim përgjegjaj
Plani i marketingut, mr.sc.bekim përgjegjajPlani i marketingut, mr.sc.bekim përgjegjaj
Plani i marketingut, mr.sc.bekim përgjegjajAtlantida Marketing Club
 
Orientimi marketing ne biznes ( marketing )
Orientimi marketing ne biznes ( marketing )Orientimi marketing ne biznes ( marketing )
Orientimi marketing ne biznes ( marketing )Sabir Asipi
 
Planifikimi i marketingut
Planifikimi i marketingutPlanifikimi i marketingut
Planifikimi i marketingutValdet Shala
 
Sistemi Integral i Komunikimit
Sistemi Integral i KomunikimitSistemi Integral i Komunikimit
Sistemi Integral i KomunikimitBesart Krasniqi
 
MARKETINGU I PROJEKTIT
MARKETINGU I PROJEKTITMARKETINGU I PROJEKTIT
MARKETINGU I PROJEKTITMenaxherat
 
Njohuribazemarketing
NjohuribazemarketingNjohuribazemarketing
NjohuribazemarketingArta Kurti
 
Marketing - Kollokviumi i 2-të
Marketing - Kollokviumi i 2-tëMarketing - Kollokviumi i 2-të
Marketing - Kollokviumi i 2-tëJozef Nokaj
 
Shqiprim Jashari Punim ne Marketing, 7p,
Shqiprim Jashari Punim ne Marketing, 7p,Shqiprim Jashari Punim ne Marketing, 7p,
Shqiprim Jashari Punim ne Marketing, 7p,Shqiprim Jashari
 
Njohuribazemarketing 100202085715-phpapp01
Njohuribazemarketing 100202085715-phpapp01Njohuribazemarketing 100202085715-phpapp01
Njohuribazemarketing 100202085715-phpapp01valmirejetishi
 

Similar to Mardheniet publike ( marketing ) (20)

Presentation mikroekonomi
Presentation mikroekonomiPresentation mikroekonomi
Presentation mikroekonomi
 
Ligjerata e 13 & info
Ligjerata e 13 & infoLigjerata e 13 & info
Ligjerata e 13 & info
 
Komunikimi miks ( marketing )
Komunikimi miks ( marketing )Komunikimi miks ( marketing )
Komunikimi miks ( marketing )
 
Tipologjia e marketingut pjesa e ii
Tipologjia e marketingut  pjesa e iiTipologjia e marketingut  pjesa e ii
Tipologjia e marketingut pjesa e ii
 
Universiteti m ikroekonimi
Universiteti m ikroekonimiUniversiteti m ikroekonimi
Universiteti m ikroekonimi
 
Tema 4 Marrdheniet Publike dhe Mix Marketingu.pptx
Tema 4 Marrdheniet Publike dhe Mix Marketingu.pptxTema 4 Marrdheniet Publike dhe Mix Marketingu.pptx
Tema 4 Marrdheniet Publike dhe Mix Marketingu.pptx
 
Kapitulli 1- (emarketingu) Strategjia dhe Konteksti
Kapitulli 1- (emarketingu) Strategjia dhe KontekstiKapitulli 1- (emarketingu) Strategjia dhe Konteksti
Kapitulli 1- (emarketingu) Strategjia dhe Konteksti
 
Plani i marketingut, mr.sc.bekim përgjegjaj
Plani i marketingut, mr.sc.bekim përgjegjajPlani i marketingut, mr.sc.bekim përgjegjaj
Plani i marketingut, mr.sc.bekim përgjegjaj
 
Orientimi marketing ne biznes ( marketing )
Orientimi marketing ne biznes ( marketing )Orientimi marketing ne biznes ( marketing )
Orientimi marketing ne biznes ( marketing )
 
Planifikimi i marketingut
Planifikimi i marketingutPlanifikimi i marketingut
Planifikimi i marketingut
 
Sistemi Integral i Komunikimit
Sistemi Integral i KomunikimitSistemi Integral i Komunikimit
Sistemi Integral i Komunikimit
 
c00d
c00dc00d
c00d
 
C00d
C00dC00d
C00d
 
MARKETINGU I PROJEKTIT
MARKETINGU I PROJEKTITMARKETINGU I PROJEKTIT
MARKETINGU I PROJEKTIT
 
Njohuribazemarketing
NjohuribazemarketingNjohuribazemarketing
Njohuribazemarketing
 
Marketing - Kollokviumi i 2-të
Marketing - Kollokviumi i 2-tëMarketing - Kollokviumi i 2-të
Marketing - Kollokviumi i 2-të
 
Shqiprim Jashari Punim ne Marketing, 7p,
Shqiprim Jashari Punim ne Marketing, 7p,Shqiprim Jashari Punim ne Marketing, 7p,
Shqiprim Jashari Punim ne Marketing, 7p,
 
Detyra 1 [1]..
Detyra 1 [1]..Detyra 1 [1]..
Detyra 1 [1]..
 
Njohuribazemarketing 100202085715-phpapp01
Njohuribazemarketing 100202085715-phpapp01Njohuribazemarketing 100202085715-phpapp01
Njohuribazemarketing 100202085715-phpapp01
 
Marketing1
Marketing1Marketing1
Marketing1
 

More from Sabir Asipi

Metodat e caktimit te cmimeve(marketing)
Metodat e caktimit te cmimeve(marketing)Metodat e caktimit te cmimeve(marketing)
Metodat e caktimit te cmimeve(marketing)Sabir Asipi
 
çmimet,objektivat dhe strategjite e caktimit te tyre (marketing)
çmimet,objektivat dhe strategjite e caktimit te tyre (marketing)çmimet,objektivat dhe strategjite e caktimit te tyre (marketing)
çmimet,objektivat dhe strategjite e caktimit te tyre (marketing)Sabir Asipi
 
Shperndarja dhe llojet e tregtise ( marketing )
Shperndarja dhe llojet e tregtise ( marketing )Shperndarja dhe llojet e tregtise ( marketing )
Shperndarja dhe llojet e tregtise ( marketing )Sabir Asipi
 
Rrjeti i shperndarjes ( marketing )
Rrjeti i shperndarjes ( marketing )Rrjeti i shperndarjes ( marketing )
Rrjeti i shperndarjes ( marketing )Sabir Asipi
 
Shitja personale ( marketing )
Shitja personale ( marketing )Shitja personale ( marketing )
Shitja personale ( marketing )Sabir Asipi
 
Hedhja e produktit te ri ne treg ( marketing )
Hedhja e produktit te ri ne treg ( marketing )Hedhja e produktit te ri ne treg ( marketing )
Hedhja e produktit te ri ne treg ( marketing )Sabir Asipi
 
Cikli i jetes se produktit ( marketing )
Cikli i jetes se produktit ( marketing )Cikli i jetes se produktit ( marketing )
Cikli i jetes se produktit ( marketing )Sabir Asipi
 
Paraqitja dhe markimi i produktit ( marketing )
Paraqitja dhe markimi i produktit ( marketing )Paraqitja dhe markimi i produktit ( marketing )
Paraqitja dhe markimi i produktit ( marketing )Sabir Asipi
 
Produkti ( marketing )
Produkti ( marketing )Produkti ( marketing )
Produkti ( marketing )Sabir Asipi
 

More from Sabir Asipi (9)

Metodat e caktimit te cmimeve(marketing)
Metodat e caktimit te cmimeve(marketing)Metodat e caktimit te cmimeve(marketing)
Metodat e caktimit te cmimeve(marketing)
 
çmimet,objektivat dhe strategjite e caktimit te tyre (marketing)
çmimet,objektivat dhe strategjite e caktimit te tyre (marketing)çmimet,objektivat dhe strategjite e caktimit te tyre (marketing)
çmimet,objektivat dhe strategjite e caktimit te tyre (marketing)
 
Shperndarja dhe llojet e tregtise ( marketing )
Shperndarja dhe llojet e tregtise ( marketing )Shperndarja dhe llojet e tregtise ( marketing )
Shperndarja dhe llojet e tregtise ( marketing )
 
Rrjeti i shperndarjes ( marketing )
Rrjeti i shperndarjes ( marketing )Rrjeti i shperndarjes ( marketing )
Rrjeti i shperndarjes ( marketing )
 
Shitja personale ( marketing )
Shitja personale ( marketing )Shitja personale ( marketing )
Shitja personale ( marketing )
 
Hedhja e produktit te ri ne treg ( marketing )
Hedhja e produktit te ri ne treg ( marketing )Hedhja e produktit te ri ne treg ( marketing )
Hedhja e produktit te ri ne treg ( marketing )
 
Cikli i jetes se produktit ( marketing )
Cikli i jetes se produktit ( marketing )Cikli i jetes se produktit ( marketing )
Cikli i jetes se produktit ( marketing )
 
Paraqitja dhe markimi i produktit ( marketing )
Paraqitja dhe markimi i produktit ( marketing )Paraqitja dhe markimi i produktit ( marketing )
Paraqitja dhe markimi i produktit ( marketing )
 
Produkti ( marketing )
Produkti ( marketing )Produkti ( marketing )
Produkti ( marketing )
 

Mardheniet publike ( marketing )

 • 1. Kapitulli 9 Mardheniet publike Ndermarjet gjenden vazhdimisht ne nje rjet nderlidhjesh me grupe qe kane origjine te ndryshme. Mardheniet publike jane nje mjet tjeter I rendesishem I marketingut me. Publiku eshte ai grupp qe ka nje interes ose ndikimi actual ose ndikimi ose potencial me aftesine e nje ndermarje per te kryer objektivat e saj.Shume ndermarje kane department te mardhenieve publike.Ky department shopesh vezhgon qendrimet e publikut dhe shperndan informacione per te krijuar simpati,gjithashtu kur shperthen ndonje publicitet negativ ky department vepron si qetesues I situates. Permes mardhenieve publike synohet te preket : ● mjedisi politik dhe administrative ● mjedisi intelektual ( pedagoget, shkenctaret, artistet etj) ● mjedisi financiar ● prijesit e opinionit dhe klientet e mundshem ● shperndaresit etj. Personeli I m.-publike meret me public te shume llojshem: aksioner, punonjes,qeveritare, media, drejtues komunitetesh etj. Departamenti I mardhenieve publike kryen 5 funksione (veprimtari) : 1) Mardheniet me shtypin – vendosja e informacionit ne mediat per te terhequr vemendjen per nje produkt. 2) Publicitet produkti – metoda te ndryshme per publicitet te nje produkti te vacant. 3) Komunikimi I ndermarjes – kjo veprimtari mbulon komunikimin e mbrendshem dhe te jashtem dhe promovon intelegjencen e ndermarjes. 4) Trajtimi I legjislacionit ne menyre te favorshme ( lobbying) – ka te beje me zyrtare legjislativ e qeveritare per regulla te ndryshme. 5) Keshillimi – ka te beje me keshillimin e drejtimit reth cheshtjeve publike dhe pozicionit te imazhit te ndermarjes. Roli I mardhenieve publike : 1. Ndihmon ne hedhjen e produktit te ri ne treg 2. Ndihmon ne ripozicionimin e nje produkti te maturuar 3. Krijon interes ne nje kategori produkti 4. Ndikon ne grupet specifike 5. Mbron produktet qe kane hasur ne probleme publike 6. Nderton imazhin e ndermarjes ne menyre qe kjo te favorizoje produktet e saj. Pra, mardheniet publike mun te ndihmoje ne ndergjegjesimin e publikut vetem me nje pjese te shpenzimeve te publicitetit. Ndermarja nuk paguan per hapsiren ose kohen qe ajo fiton neper media. Ajo paguan personelin qe zhvillon dhe qarkullon histori ose administron ngjarje. Vendimet kryesore ne marketingun e mardhenieve publike A) Caktimi I objektivave marketing:
 • 2. 1. krijimi I vetedijes – m.publike vendosin ne media histori qe terheqin vemendjen 2. krijimi I besueshmerise – m. publike e shtojne besueshmerine 3. stimulimin e forces se shitjes dhe shperndarjes – m.p. ndihmon ne forcen e entuziazmit 4. uljen e kostos se promocionit – m.p. kushtojne me pak se publiciteti ne media. B) Zgjedhja e mesazheve dhe e mjeteve te mardhenieve publike - specialisti I grupit te m.p. identifikon dhe zhvillon histori interesante reth produktit. Specialisti I grupit te m.p. jane te afte te gjejne ose te krijojne hisori ne favor te produktit nga me te zakonshmet. Per marketingun e mardhenieve publike perdoren disa mjete : 1) Publikimet 2) Ngjarjet ( seminare,konferencat e shtypit,ekspozita) 3) Lajmet 4) Fjalimet 5) Veprimtarite e sherbimit publik. Qe mardheniet publike te jene efektive duhet respektuar disa kushte : 1.profesionalizem ne pregaditjen e tyre 2. sigurimi I vazhdimesise 3. marja parasysh e nevojave te bashkekomunikuesit Disa tregues qe na japin vleresimin e rezultateve te mardhenieve publike jane : ●ekspozimet ●ndryshimi ne ndergjegjsim- te kuptuar-qendrim ● ndikimi ne shitje e fitim Imazhi institucional Ndermarja komunikuese duihet te investoje gjithnje e me shume ne kapitalin imazh, I cili eshte perforcues I mesazheve qe mbahen mend dhe besohet nka partneret.Imazhi ndahet : a. institucional (imazhi I ndermarjes I vleresuar nga nje mjedi I caktuar) b. operacional ( imazhi I produktit) Funksionet permes imazhit dhe fushata institucionale Promocioni permes imazhit ka disa funksione : 1) Informimi 2) Besueshmeria 3) Veprimi Qe fushate institucionale te kete sukses duhet plotesuar disa kushte : a. te zbatohet nje strategji afatgjate b. te percaktohet qarte objektivi c. te zbatohet stili I ndryshem ç. Te krijohet nje imazh I besueshem. d. terheqja e audiences
 • 3. dh. Veprime te bashkerenduara. e. vleresim I rezultateve. Sponzorizimi dhe Dhurimi Sponzorizimi ka te beje me mbeshtetjen ( financiare ) qe e ben nje ndermarje : 1. sponzorizimi sportive ( I manifestimeve , I ekipeve.) 2.sponzorizimi I nje sherbimi per publikun ( fonde per koshat e plehrave) 3. sponzorizimi artistik e kulturor 4. mbeshtetje e nje problemi humanitar,moral shencor dhe edukativ (mbrojtja nga zhdukja e disa kafsheve, bursa etj.) -qe operacionet e sponzorizimit te permisojne imazhin e ndermarjes, sponzorizimet duhet ti mbajne parasysh interesat e publikut qe I drejtohemi, te jeti I dukshem dhe I prekshem operacioni qe spozorizojme, duhet te zgjate dhe te kete vazhdimesi,sponzorizimi duhet te behet present prane publikut nga nje nume I madh mjetesh komunikimi. Me Dhurim kuptojme mbeshtetjen qe e jep nje ndermarje per nje subject apo per nje person qe ushtron veprimtari me interest e pergjithshem, pa kerkuar prej tij ndonje favor apo kundershperblim. Dhurimi ndihmon per ti dhene orrganizates nje dimension social.