Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Sc potrzeby informacyjne organizacji

POZYSKIWANIE INFORMACJI A POTRZEBY INFORMACYJNE ORGANIZACJI (FIRMY)

 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Sc potrzeby informacyjne organizacji

 1. 1. POZYSKIWANIE INFORMACJI A POTRZEBY INFORMACYJNE ORGANIZACJI (FIRMY) Sabina Cisek Lublin i Puławy, 9 i 10 kwietnia 2015 Informacja to najcenniejszy z towarów – poznaj narzędzia jej pozyskiwania i dowiedz się więcej o rynku, klientach i konkurencji 1
 2. 2. Skąd wiemy jakie potrzeby informacyjne może mieć dana firma, organizacja? • Doświadczenie, intuicja, praktyka • Audyt informacji – zob. http://sabinacisek.blogspot.com/2014/11/audyt- informacyjny.html 2
 3. 3. 3 Audyt informacji Materska, Katarzyna (2008). Audyt informacji w obszarze nauki i szkolnictwa wyższego. W: Zarządzanie informacją w nauce. Katowice: Wydaw. Uniwersytetu Śląskiego, s. 230-243. Dostęp online w Śląskiej Bibliotece Cyfrowej Materska, Katarzyna (2011). Audyt informacji - metodologiczne problemy. E-mentor nr 5 (42). http://www.e- mentor.edu.pl/artykul/index/numer/42/id/888 Materska, Katarzyna (2011). Metodologiczne problemy prowadzenia audytu informacji. PTINT nr 1-2 (73-74), s. 11-19. http://www.ptin.org.pl/pelne_teksty/2011_1-2.pdf Przastek-Samokowa, Maria; Koszewska, Julia (2008). Audyt informacyjny - dwa modele. W: Organizowanie środowiska informacji i wiedzy. Warszawa: Wydaw. SBP, s. 181-184. Dostęp także w Bibliologicznej Bibliotece Cyfrowej http://bbc.uw.edu.pl/dlibra
 4. 4. Skąd wiemy jakie potrzeby informacyjne może mieć dana firma, organizacja? Cd. • Istniejące badania, zob. http://sabinacisek.blogspot.com/2013/04/nowe- interesujace-publikacje-z-zakresu.html – Badanie potrzeb informacyjnych http://mfiles.pl/pl/index.php/Badanie_potrzeb_informacyjnych – Identyfikacja potrzeb informacyjnych małopolskich przedsiębiorstw w zakresie informacji warunkujących wzrost konkurencyjności i innowacyjności (2009) http://www.fundusze20072013.malopolska.pl/pokl/documents /baza-badan/priorytetviii/identyfikacja-potrzeb- informacyjnych.pdf 4
 5. 5. 5 Informacja biznesowa = każda informacja pochodząca z zewnątrz firmy (organizacji), służąca realizacji jej celów, poprzez dostarczenie „tworzywa” dla podejmowania racjonalnych decyzji. Informacja jest potrzebna do podejmowania decyzji operacyjnych, taktycznych i strategicznych.
 6. 6. 6 Potrzeby informacyjne firmy (organizacji) związane są m.in. z jej specyfiką, celami i kierunkami działania oraz kontekstem i otoczeniem, w jakim funkcjonuje (czynniki makroekonomiczne, klienci, konkurencja, sytuacja w branży i regionie, uwarunkowania polityczne, prawne i technologiczne, urzędy itd.)
 7. 7. Potrzeby informacyjne  działy informacji biznesowej • Informacja finansowa • Informacja makroekonomiczna, o krajach, regionach • Informacja o firmach (organizacjach) • Informacja o ludziach • Informacja o produktach i usługach • Informacja o rynkach, handlu • Informacja prawna • Informacja „pomocowa”, o zakładaniu i prowadzeniu działalności gospodarczej 7
 8. 8. Informacja o firmach (organizacjach) = wywiad gospodarczy • Może dotyczyć aktualnych i potencjalnych – dostawców – klientów (instytucjonalnych), B2B – konkurentów – kooperantów – producentów, • a także urzędów, agend i organizacji „pomocowych” itp. 8
 9. 9. Więcej na temat • informacji o firmach (organizacjach) – https://www.academia.edu/11710980/Informacja_o_firmach_organizacjach_w_Interne cie_2015 – http://www.slideshare.net/sabinacisek/informacja-o-firmach-w-internecie-nowa- prezentacja • informacji o krajach i regionach, handlu, targach i wystawach – https://www.academia.edu/11723390/Informacja_makroekonomiczna_o_krajach_i_regi onach._Handel_mi%C4%99dzynarodowy_targi_i_wystawy – http://www.slideshare.net/sabinacisek/informacja-o-rynkach-i-handlu-dokument- zaktualizowany • informacji o produktach i usługach – http://www.academia.edu/11721455/Informacja_o_produktach_i_us%C5%82ugach_20 15 – http://www.slideshare.net/sabinacisek/informacja-o-produktach-i-uslugach-dokument- poprawiony 9

×