Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Zbiory danych badawczych online

Czym są zbiory danych badawczych online? Aspekty metodologiczne i poznawcze, O jakich danych mówimy?
Po co tworzyć zbiory danych empirycznych?
Czy można powtórnie wykorzystywać dane empiryczne, zwłaszcza pochodzące z badań jakościowych?
Jak znaleźć dane badawcze?
Globalne inicjatywy i dedykowane serwisy wyszukiwawcze

 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Zbiory danych badawczych online

 1. 1. Sabina Cisek Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa UJ V Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Zarządzanie informacją w nauce” Katowice, 27-28 listopada 2014 1
 2. 2. • Czym są zbiory danych badawczych online? • Aspekty metodologiczne i poznawcze – O jakich danych mówimy? – Po co tworzyć zbiory danych empirycznych? – Czy można powtórnie wykorzystywać dane empiryczne, zwłaszcza pochodzące z badań jakościowych? • Jak znaleźć dane badawcze? – Globalne inicjatywy i dedykowane serwisy wyszukiwawcze 2
 3. 3. CZYM SĄ ZBIORY DANYCH BADAWCZYCH ONLINE? 1 3
 4. 4. • Archiwa danych • Repozytoria danych • Research data collections • Research data archives • Research data repositories 4
 5. 5. Są to intencjonalnie stworzone zbiory danych/materiałów, powstałych w wyniku badań empirycznych w różnych przedsięwzięciach naukowych lub też zgromadzonych na potrzeby konkretnych projektów badawczych. Termin ten nie określa wszystkich istniejących kolekcji danych, które ewentualnie mogłyby „przydać się” w dociekaniach naukowych, lecz tylko te, które obejmują materiały uzyskane w rezultacie badań, a także zostały zorganizowane celowo, odpowiednio uporządkowane, opisane metadanymi i przygotowane do udostępniania (Cisek 2014, w druku). 5
 6. 6. ASPEKTY METODOLOGICZNE I POZNAWCZE 2 6
 7. 7. • Dane vs. opracowania naukowe • Dane powstałe w badaniach ilościowych, pozytywistycznych • Dane powstałe w badaniach jakościowych, rozumiejących • Dane niewywołane, zastane • Dane wywołane 7
 8. 8. • Audiowizualne, • Dźwiękowe, • Graficzne, • Multimedialne, • Tekstowe 8
 9. 9. ? • Dla • Dla – Ale – czy można powtórnie wykorzystywać dane empiryczne? • Dane zgromadzone w badaniach ilościowych – raczej nie ma problemu • Dane zgromadzone w badaniach jakościowych – jest problem 9
 10. 10. , np. powrót po latach do tych samych badanych albo przynajmniej do tej samej grupy społecznej, , np. zbadanie istniejących danych empirycznych inną metodą/techniką (komparatystyka metodologiczna), , co może zaowocować uchwyceniem innego aspektu badanego wycinka rzeczywistości. Kolejna analiza istniejących materiałów, przeprowadzona w odmiennych ramach pojęciowych często pozwala odnaleźć relacje i treści, których dotąd nikt nie zauważył, • wykorzystanie tego samego, „starego” materiału empirycznego do 10
 11. 11. • Z powodów • Z powodów 11
 12. 12. JAK ZNALEŹĆ DANE BADAWCZE? 3 12
 13. 13. , serwis wyszukiwawczy archiwów danych badawczych, obejmujący obecnie (listopad 2014) 992 repozytoria z wszystkich dziedzin nauki, w tym humanistycznych i społecznych, , założona w 2009 roku międzynarodowa organizacja non-profit, mająca na celu ułatwienie dostępu do danych badawczych w Internecie, (dotyczy danych otwartych, mocno niekompletny) , istniejące od 2008 roku przedsięwzięcie Międzynarodowej Rady Nauki (International Council for Science), z dostępem do zbiorów danych badawczych poprzez Data Portal , – Registry of research data repositories , rejestr powstały w 2012 roku w Niemczech, w listopadzie 2014 indeksujący ponad 1000 archiwów danych badawczych z całego świata 13
 14. 14. 14
 15. 15. 15
 16. 16. 16
 17. 17. • Archiwum Danych Jakościowych • Qualitative Data Repository QDR https://qdr.syr.edu/ • UK Data Service http://ukdataservice.ac.uk/ obejmujący ESDS Qualidata 17
 18. 18. Archiwizacja, opracowanie i udostępnianie naukowych danych empirycznych to interesujący i wielowymiarowy obszar badawczy, którym w informatologii warto się zająć. 18

×