Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Przyszłość rynku informacji

633 views

Published on

Prezentacja z wystąpienia Bartłomieja Bańkowskiego na III Warsztacie Pracy Infobrokera
Kraków, 21.05.2018

Published in: Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Przyszłość rynku informacji

 1. 1. Przyszłość rynku informacji III Warsztat Pracy Infobrokera Przygotowane przez Bartłomiej Bańkowski, KRK Partnerzy
 2. 2. Rynek informacji Poziom indywidualizacji odpowiedzi Poziom „pierwotności” danych Biura infobrokerskie Automatyzacja i systematyzacja danych zastanych w modelu SaaS np. dane z KRS, CIDG Monopol na dane np. IMS Health czy dane Nielsen nt. rynku spożywczego Konsulting strategiczny
 3. 3. Trendy globalnie - Nowe pokolenia - cyfrowi specjaliści z deficytem uwagi - Social media - główne źródło informacji - AI/machine learning - Open data (statystyka publiczna vs IoT) - startup’izacja gospodarki - MOOCs - Globalizacja i komodytyzacja usług
 4. 4. + Trendy w Polsce - Wzrastające niedopasowanie uczelni do potrzeb rynku - Rozpoznanie, że dopasowana informacja jest kluczowa dla rozwoju firm (także MSP) - Informacja użyteczna kosztuje – czas, pieniądze i zasoby - Rosnący popyt na informację - Rynek pracownika
 5. 5. Rynek informacji Poziom indywidualizacji odpowiedzi Poziom „pierwotności” danych Biura infobrokerskie Automatyzacja i systematyzacja danych zastanych w modelu SaaS np. dane z KRS, CIDG Monopol na dane np. IMS Health czy dane Nielsen nt. rynku spożywczego Konsulting strategiczny 1 2 3 4
 6. 6. Szanse i Zagrożenia dla 1 – biura infobrokerskie 1. Specjalizacja branżowa, rozszerzenie oferty geograficznie 2. Unarzędziowienie 3. Kluczowe – relacje z klientem 4. Kluczowe – umiejętności pracowników/partnerów 5. Kierunek rozwoju – doradztwo
 7. 7. Szanse i Zagrożenia dla 2 – systematyzatorzy informacji / SaaS 1. UX/design is the king 2. AI is the best employee 3. Łączenie zbiorów danych 4. Kluczowe: włączenie usługi do procesu klienta 5. Kierunek -> monopolizacja
 8. 8. Szanse i Zagrożenia dla 3 – Monopoliści informacji 1. UX/design is the king 2. AI is the best employee 3. Monopol no more 4. Kluczowe: włączenie usługi do procesu klienta 5. Kierunek -> doradztwo
 9. 9. Szanse i Zagrożenia dla 4 – Doradztwo strategiczne 1. Unarzędziowienie pracy 2. Usługa jako kluczowy element w procesie klienta 3. Pracownicy to kluczowy zasób 4. Startups to kluczowy wróg 5. Budowa zasobów „hard-to-get” 6. Kierunek –> SaaS
 10. 10. Rekomendacje ogólne 1. Buduj relacje z klientami 2. Ucz się globalnie, stosuj wiedzę lokalnie 3. Zdobycie informacji jest proste, zyskowne użycie jest trudne
 11. 11. KRK Data Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie 133/32 02-304 Warszawa krkpartnerzy.pl kontakt: Bartłomiej Bańkowski Wspólnik +48 506 13 00 13 bartlomiej.bankowski@krkpartnerzy.pl https://www.linkedin.com/in/bartlomiej- bankowski/

×