Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Metoda zdarzeń krytycznych, Cisek 2015

Na czym polega metoda zdarzeń krytycznych?
Czym są zachowania informacyjne?
CIT w badaniach zachowań informacyjnych w latach 2001-2015

 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Metoda zdarzeń krytycznych, Cisek 2015

 1. 1. Metoda zdarzeń krytycznych w informatologicznych badaniach zachowań informacyjnych w XXI wieku Dr Sabina Cisek Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa UJ III Międzynarodowa Konferencja Naukowa Nauka o informacji (informacja naukowa) w okresie zmian, Warszawa, 11-12 maja 2015 1
 2. 2. Spis treści • Moje pytania badawcze i metoda • Na czym polega metoda zdarzeń krytycznych? • Czym są zachowania informacyjne? • CIT w badaniach zachowań informacyjnych w latach 2001-2015 • Zamiast podsumowania 2
 3. 3. Moje pytania badawcze i metoda 3
 4. 4. Pytania badawcze • Jak często i w jaki sposób (liczba respondentów, ramy pojęciowe itp.) metoda zdarzeń krytycznych była w XXI wieku wykorzystywana do badania zachowań informacyjnych? • Jakie aspekty zachowań informacyjnych były za jej pomocą empirycznie studiowane (tematyka prowadzonych badań)? 4
 5. 5. Zastosowana metoda • Analiza i krytyka piśmiennictwa, w oparciu o bazę LISTA (Library, Information Science and Technology Abstracts firmy EBSCO) 5
 6. 6. Na czym polega metoda zdarzeń krytycznych? 6
 7. 7. Alternatywne nazwy • CIT • Critical Incident Approach • Critical Incident Technique • Technika incydentów (zdarzeń) krytycznych • Metoda incydentów (zdarzeń) krytycznych 7
 8. 8. Twórca • John C. Flanagan • Flanagan, John C. (1954). The critical incident technique. Psychological Bulletin, Vol. 51, No. 4, p. 327-358. 8
 9. 9. Zdarzenie krytyczne • Pojedyncze wydarzenie (lub sytuacja), które da się wyodrębnić i które znacząco wpływa na jakieś działanie albo zjawisko • Jednakże – incydenty krytyczne nie muszą być dramatyczne albo niezwykłe (Gilstrap; Dupree 2008, p. 409) – to nasza interpretacja czyni jakieś zdarzenie krytycznym [Tripp, David (1993). Critical Incidents in Teaching: Developing Professional Judgment. London: Routledge, p. 29.] 9
 10. 10. Metoda zdarzeń krytycznych • Polega na zgromadzeniu (najczęściej za pomocą wywiadu bezpośredniego lub ankiety) zdarzeń krytycznych*, a następnie – na ich kategoryzacji oraz analizie. Celem jest odkrycie „leżących głębiej” problemów i uwarunkowań. * A właściwie ludzkich opowieści o zdarzeniach krytycznych 10
 11. 11. Metoda zdarzeń krytycznych stanowi jakościową procedurę badawczą 11
 12. 12. Czym są zachowania informacyjne? 12
 13. 13. Zachowania informacyjne • Wszelkie zachowania ludzi przejawiane w obliczu kanałów i źródeł informacji, w szczególności te, które związane są z poszukiwaniem informacji, jej indywidualnym przetwarzaniem i zarządzaniem oraz wykorzystaniem w różnych kontekstach • Zachowania informacyjne można podzielić na występujące – przed wyszukiwaniem, – w trakcie wyszukiwania, – po wyszukiwaniu informacji (Marcella, Pirie, Rowlands 2013). 13
 14. 14. CIT w badaniach zachowań informacyjnych w latach 2001-2015 (wybrane aspekty) 14
 15. 15. Ile jest publikacji z XXI wieku, w których wykorzystano CIT do badania zachowań informacyjnych? • Wyszukiwanie w bazie LISTA w dniu 2015-04-27 • Wyrażenie wyszukiwawcze „critical incident” AND („information behavior” OR „information-seeking behavior”), 2001-2015 • Otrzymałam 15 rezultatów (artykułów), wszystkie adekwatne, w tym 13 opartych na badaniach empirycznych i 2 teoretyczno-metodologiczne 15
 16. 16. Jak ogólnie definiuje się zdarzenia krytyczne w kontekście badania zachowań informacyjnych ? • “Critical incidents, to some extent, represent information use ‘stories’ which are complete or near complete” (Urquhart 2001) • „a brief, but memorable information seeking episode” (Urquhart 2001) • “the details and context of just a single event in order to avoid generalizations from similar incidents” (Evans, Chi 2010, p. 658) 16
 17. 17. Jak w analizowanych publikacjach określano zdarzenia krytyczne? Przykłady • Nagły wypadek (ang. emergency) • Ostatnie (najświeższe) zadanie zawodowe, które wymagało poszukiwania i wykorzystania informacji • Ostatnio przeczytany artykuł naukowy i okoliczności temu towarzyszące • Najnowszy „przypadek” wyszukiwania informacji • „Problematyczna” sytuacja związana ze zdrowiem • Ważna decyzja administracyjna lub biznesowa 17
 18. 18. Jak w analizowanych publikacjach gromadzono materiał empiryczny, czyli opisy zdarzeń krytycznych? • Za pomocą wywiadu jakościowego, częściowo ustrukturyzowanego, otwartego, pogłębionego (10) – Wywiad z jedną osobą trwał od 40 minut do 2 godzin • Za pomocą ankiety online (2) i papierowej (1) • Za pomocą obserwacji (1) • Liczba badanych (respondentów) wahała się od 8 do 348 18
 19. 19. W ramach jakiej metodologii stosowano Critical Incident Technique? • JAKOŚCIOWEJ – ang. Interpretative orientation, Naturalistic study, Qualitative, interpretive methods bądź • MIESZANEJ – ang. a mix of quantitative and qualitative approaches, a mixed methodology approach 19
 20. 20. Zamiast podsumowania 20
 21. 21. Dlaczego warto stosować CIT w badaniach zachowań informacyjnych? Wybrane argumenty • Ponieważ CIT opiera się na rzeczywistych doświadczeniach i przeżyciach użytkowników, o których mówią własnymi słowami, z ich punktu widzenia, posługując się terminami faktycznie występującymi w praktyce, • Ponieważ doświadczenie użytkownika (przeszłe sytuacje, zdarzenia, w których brał udział itp.) może funkcjonować jako źródło informacji 21
 22. 22. Bibliografia • Almehmadi, Fatmah; Hepworth, Mark; Maynard, Sally (2014). A framework for understanding information sharing: an exploration of the information sharing experiences of female academics in Saudi Arabia. Information Research, Vol. 19, No. 4. http://www.informationr.net/ir/19- 4/isic/isic01.html • Berryman, Jennifer M. (2008). Influences on the judgement of enough information: an analysis using the information use environment as a framework. Information Research, Vol. 13, No. 4. http://www.informationr.net/ir/13-4/paper356.html • Chaudhry, Abdus Sattar; Al-Sagheer, Luluwa (2011). Information behavior of journalists: Analysis of critical incidents of information finding and use. The International Information and Library Review, Vol. 43, p. 178-183. • Evans, Brynn M.; Chi, Ed H. (2010). An elaborated model of social search. Information Processing and Management, Vol. 46, p. 656–678. • Fortier, Alexander; Dufour, Christine; Bergeron, Pierrette (2010). Investigation of the sexual health information behaviour of a group of young Quebec adults. The Canadian Journal of Information and Library Science, Vol. 34, No. 4, p. 433-456. • Gilstrap, Donald L.; Dupree, Jason (2008). Assessing Learning, Critical Reflection, and Quality Educational Outcomes: The Critical Incident Questionnaire. College and Research Libraries, Vol. 19, Issue 5, p. 407-426. • Johnson, Paula C.; Simonsen, Jennifer E. (2015). Do engineering master’s students know what they don’t know? Exploring abstracting & indexing service use and non-use. Library Review, Vol. 64, No. 1-2, p. 36-57. • Lambert, Joshua D. (2010). The Information-Seeking Habits of Baptist Ministers. Journal of Religious and Theological Information, Vol. 9, Issue 1-2, p. 1-19. 22
 23. 23. Bibliografia cd. • Lata Cunha, Aurea Adriana; Cendon, Beatriz Valadares (2010). Uso de bibliotecas digitais de periódicos: um estudo comparativo do uso do Portal de Periódicos da Capes entre áreas do conhecimento. Perspectivas em Ciencia da Informacao, Vol. 15, Issue 1, p. 70-91. • MacDonald, Jackie; Bath, Peter; Booth, Andrew (2011). Information overload and information poverty: challenges for healthcare services managers? Journal of Documentation, Vol. 67, No. 2, p. 238-263. • Marcella, Rita; Pirie, Tracy; Rowlands, Hayley (2013). The information seeking behaviour of oil and gas industry workers in the context of health, safety and emergency response: a discussion of the value of models of information behaviour. Information Research, Vol. 18, No. 3. http://www.informationr.net/ir/18-3/paper583.html • Mishra, Yotlj; Allen David; Pearman, Allen (2015). Information Seeking, Use, and Decision Making. JASIST, Vol. 66, No. 4, p. 662-673. • Morgan, Alison Janeice; Trauth, Eileen M. (2013). Socio-economic influences on health information searching in the USA: the case of diabetes. Information Technology and People, Vol. 26, No. 4, p. 324-346. • Urquhart, Christine (2001). Bridging information requirements and information needs assessment: do scenarios and vignettes provide a link? Information Research, Vol. 6, No. 2. http://www.informationr.net/ir/6-2/paper102.html • Urquhart, Christine et al. (2003). Critical incident technique and explicitation interviewing in studies of information behavior. Library and Information Science Research, Vol. 25, Issue 1, p. 63– 88. 23

×