Zarządzanie, narzędzia i organizacja pracy infobrokera

3,571 views

Published on

Published in: Business, Education, Technology
0 Comments
2 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
3,571
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
83
Comments
0
Likes
2
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Zarządzanie, narzędzia i organizacja pracy infobrokera

 1. 1. Infobrokering i wywiad rynkowy Narzędzia i organizacja pracy infobrokera: wybrane aspekty Sabina Cisek Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa UJ 2016/17 1
 2. 2. Spis treści • Firma infobrokerska jest MMŚP • Wsparcie dla MMŚP • Prawo związane z działalnością infobrokerską • Zakładanie firmy – formalności • Klasyfikacje w działalności gospodarczej • Zamówienia publiczne w działalności infobrokera • Sprawdzanie rzetelności klientów i partnerów gospodarczych • Kto może być klientem brokera informacji? • Jak znaleźć klientów – kilka pomysłów • Terminologia w informatologii vs terminologia w doradztwie biznesowym 2
 3. 3. FIRMA INFOBROKERSKA JEST MMŚP • Co to jest MMŚP? • PARP – MMŚP http://www.parp.gov.pl/files/74/87/1155.pdf • USTAWA z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Tekst ujednolicony – Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 kwietnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej). Rozdział 7 Mikroprzedsiębiorcy, mali i średni przedsiębiorcy. http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20041731807 • Dlaczego bycie MMŚP ma znaczenie? • USTAWA z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst ujednolicony). Artykuł 8, 83, 103. http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20041731807 3
 4. 4. WSPARCIE DLA MMŚP [1] • Ministerstwo Rozwoju http://www.mr.gov.pl/strony/zadania/wsparcie- przedsiebiorczosci/ • Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości http://www.parp.gov.pl/ • Krajowy System Usług (KSU) dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw http://ksu.parp.gov.pl/pl • Programy unijne • Mapa Dotacji UE http://www.mapadotacji.gov.pl • Ministerstwo Rozwoju http://www.mr.gov.pl/strony/zadania/fundusze- europejskie/ • PARP – zakładka Dofinansowanie http://www.parp.gov.pl/dofinansowanie • Portal Funduszy Europejskich http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/ 4
 5. 5. Wsparcie dla MMŚP [2] • Urzędy pracy • Anioły biznesu • Zob. np. http://www.aniolybiznesu.org/ • Warto zajrzeć http://www.bierzdotacje.pl/ 5
 6. 6. PRAWO ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ INFOBROKERSKĄ • Prawne uwarunkowania pozyskiwania informacji • Dokumenty i przepisy ułatwiające dostęp do informacji • Dokumenty i przepisy utrudniające dostęp do informacji • Prawo związane z prowadzeniem działalności gospodarczej • Swoboda działalności gospodarczej, jej forma itd. • Podatki, ubezpieczenia etc. • Umowa o świadczenie usług infobrokerskich • Własność intelektualna w działalności infobrokera 6
 7. 7. Prawne uwarunkowania pozyskiwania informacji Dokumenty i przepisy ułatwiające dostęp do informacji [1] • Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (zwłaszcza artykuły 54, 61, 74) • Art. 54. Każdemu zapewnia się wolność wyrażania swoich poglądów oraz pozyskiwania i rozpowszechniania informacji. • Art. 61. • 1. Obywatel ma prawo do uzyskiwania informacji o działalności organów władzy publicznej oraz osób pełniących funkcje publiczne. Prawo to obejmuje również uzyskiwanie informacji o działalności organów samorządu gospodarczego i zawodowego a także innych osób oraz jednostek organizacyjnych w zakresie, w jakim wykonują one zadania władzy publicznej i gospodarują mieniem komunalnym lub majątkiem Skarbu Państwa. • 2. Prawo do uzyskiwania informacji obejmuje dostęp do dokumentów oraz wstęp na posiedzenia kolegialnych organów władzy publicznej pochodzących z powszechnych wyborów, z możliwością rejestracji dźwięku lub obrazu. • Art. 74. Każdy ma prawo do informacji o stanie i ochronie środowiska. 7
 8. 8. Prawne uwarunkowania pozyskiwania informacji Dokumenty i przepisy ułatwiające dostęp do informacji – przykłady [2] • Informacja publiczna • Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (wraz z późniejszymi zmianami, tekst ujednolicony). http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20011121198 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej. http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20070100068 • Informacja o środowisku • USTAWA z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst ujednolicony). http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20081991227 8
 9. 9. Prawne uwarunkowania pozyskiwania informacji Dokumenty i przepisy ułatwiające dostęp do informacji – przykłady [3] • Ustawa z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych. http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20100810530 9
 10. 10. Prawne uwarunkowania pozyskiwania informacji Dokumenty i przepisy utrudniające dostęp do informacji – przykłady • Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst ujednolicony). http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19940240083 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst ujednolicony). http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19971330883 • Ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20101821228+2011 %2401%2402&min=1 10
 11. 11. Prawo związane z prowadzeniem działalności gospodarczej • Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst ujednolicony). http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU2004173180 • Wiele innych ustaw i rozporządzeń, w praktyce warto skorzystać z Pojedynczego Punktu Kontaktowego https://www.biznes.gov.pl/przedsiebiorcy 11
 12. 12. Lektura obowiązkowa dla infobrokera  Bałos, Iga (2015). Prawo w działalności infobrokerskiej. W: Cisek, Sabina; Januszko-Szakiel, Aneta red. Zawód infobroker. Polski rynek informacji. Warszawa: Wolters Kluwer, s. 47-94. 12
 13. 13. ZAKŁADANIE FIRMY – FORMALNOŚCI • Pojedynczy Punkt Kontaktowy https://www.biznes.gov.pl/przedsiebiorcy • Załóż jednoosobową działalność gospodarczą https://www.mr.gov.pl/strony/uslugi/zaloz-jednoosobowa- dzialalnosc-gospodarcza/ 13
 14. 14. Rejestracja firmy – CEIDG lub KRS • Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej CEIDG http://www.firma.gov.pl • ePUAP https://epuap.gov.pl/wps/portal - konto, następnie profil zaufany • Krajowy Rejestr Sądowy KRS Ministerstwo Sprawiedliwości RP https://bip.ms.gov.pl/pl/rejestry-i-ewidencje/krajowy-rejestr- sadowy/ 14
 15. 15. Prowadzenie firmy w Polsce i Unii Europejskiej • W Polsce • EUGO Pojedynczy Punkt Kontaktowy https://www.biznes.gov.pl/przedsiebiorcy • W Europie • Komisja Europejska – Twoja Europa – Prowadzenie przedsiębiorstwa w Europie http://ec.europa.eu/youreurope/business/index_pl.htm 15
 16. 16. KLASYFIKACJE W DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ – Polska • Główny Urząd Statystyczny GUS – Metainformacje – Klasyfikacje http://stat.gov.pl/Klasyfikacje/ • Taryfa Celna, System ISZTAR Informacja taryfowa http://www.mf.gov.pl/web/wp/customs/isztar-system/tariff- browser http://isztar.mf.gov.pl/isztar/taryfa_celna/web/main_PL 16
 17. 17. Klasyfikacje w działalności gospodarczej – Europa, świat • NACE Rev. 2 (2008) i inne klasyfikacje w Unii Europejskiej • http://ec.europa.eu/eurostat/data/classifications • http://ec.europa.eu/eurostat/web/nace-rev2/overview • http://ec.europa.eu/eurostat/ramon/index.cfm?TargetUrl=DSP_PUB_WELC • NAICS The North American Industry Classification System http://www.census.gov/eos/www/naics/ • ISIC, klasyfikacja ONZ http://unstats.un.org/unsd/cr/registry/regcst.asp?Cl=27&Lg=1 • Zob. też http://www.stat.gov.pl/Klasyfikacje/ 17
 18. 18. ZAMÓWIENIA PUBLICZNE W DZIAŁALNOŚCI INFOBROKERA • Urząd Zamówień Publicznych http://www.uzp.gov.pl/ • Biuletyn Zamówień Publicznych – przeglądanie http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/ • Wspólny Słownik Zamówień CPV http://kody.uzp.gov.pl/ • Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, tekst ujednolicony 18
 19. 19. SPRAWDZANIE RZETELNOŚCI KLIENTÓW I PARTNERÓW GOSPODARCZYCH • Ustawa z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych • BIG InfoMonitor S.A. http://www.infomonitor.pl/ • https://www.big.pl/certyfikat • ERIF BIG S.A. http://www.erif.pl/ • KBIG Krajowe Biuro Informacji Gospodarczej https://www.kbig.pl/pl/ • KIDT (Krajowa Informacja Długów Telekomunikacyjnych) BIG SA http://www.kidt.pl/ • KRD Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej SA http://krd.pl/ • BIK – Biuro Informacji Kredytowej S.A. http://www.bik.pl/ 19
 20. 20. Sprawdzanie rzetelności klientów i partnerów gospodarczych  Urzędowe ewidencje i rejestry  Rejestry ogólnopolskie, wielobranżowe – CEIDG, KRS, REGON  Rejestry branżowe i specjalistyczne poszczególnych ministerstw i agend rządowych, np. Rejestr przedsiębiorców telekomunikacyjnych UKE  Rejestry podatkowe, np. http://www.finanse.mf.gov.pl/web/wp/pp  Monitor Sądowy i Gospodarczy (Ministerstwo Sprawiedliwości)  https://ems.ms.gov.pl/msig/przegladaniemonitorow  Informacje zaczerpnięte z MSiG można też odnaleźć i przeszukiwać w serwisie (nieurzędowym) http://www.imsig.pl/ 20
 21. 21. Sprawdzanie rzetelności klientów i partnerów gospodarczych  Dotacje europejskie – kto otrzymał, kiedy i w jakiej wysokości  Mapa dotacji UE http://mapadotacji.gov.pl/  Rejestr podmiotów wykluczonych z możliwości otrzymania środków przeznaczonych na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich, Ministerstwo Finansów, Departament Instytucji Płatniczej 21
 22. 22. Sprawdzanie rzetelności klientów i partnerów gospodarczych  Giełdy wierzytelności – przykłady, jest ich więcej  https://www.dlugi.info/  http://www.gielda-dlugow.net/  Zob też http://www.informacjakredytowa.pl/bgw  Komisja Nadzoru Finansowego  Lista ostrzeżeń publicznych Komisji Nadzoru Finansowego http://www.knf.gov.pl/o_nas/ostrzezenia_publiczne/lista_ostrze zenia.html 22
 23. 23. KTO MOŻE BYĆ KLIENTEM BROKERA INFORMACJI? • Podmioty ze wszystkich trzech sektorów gospodarki  Przede wszystkim PRZEDSIĘBIORCY i FIRMY różnego typu, z różnych branż, o różnej wielkości – od MMŚP do międzynarodowych korporacji (II sektor)  Władza publiczna, rząd i jego agendy – centralne i lokalne, samorządy lokalne, państwowe instytucje kultury, nauki (w tym uczelnie) i sztuki (I sektor – publiczny)  Organizacje pozarządowe, izby gospodarcze, fundacje, stowarzyszenia (III sektor, NGO) • Klienci indywidualni – np. dziennikarze, inwestorzy, naukowcy, doktoranci, studenci 23
 24. 24. JAK ZNALEŹĆ KLIENTÓW – KILKA POMYSŁÓW • Własny serwis WWW i może także blog • Profile w portalach społecznościowych, uniwersalnych i specjalistycznych (profesjonalnych, np. GoldenLine, Linkedin) • Wpis do bazy D&B i uzyskanie numeru D-U-N-S http://www.bisnode.pl/topics/numer-d-u-n-s/ • Wpis do powszechnie dostępnych baz danych o firmach • Poszukiwanie przez Biuletyn Zamówień Publicznych http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/?ogloszenie=browser • Poszukiwanie w serwisach crowdsourcingowych, freelancingowych i outsourcingowych https://www.freelancer.pl/, http://www.freelanceria.pl/, http://www.innocentive.com/ 24
 25. 25. TERMINOLOGIA W INFORMATOLOGII vs TERMINOLOGIA W DORADZTWIE BIZNESOWYM - Dostawcy informacji, producenci źródeł (content providers, information providers) = dysponenci informacji (w niektórych kontekstach) - Niektóre rodzaje źródeł informacji = dysponenci informacji - Wywiad informacyjny = briefing z klientem [październik 2013] 25

×