Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Informacja naukowa - perspektywy i kierunki rozwoju w XXI wieku

4,013 views

Published on

Published in: Technology
 • Dating for everyone is here: ♥♥♥ http://bit.ly/2F4cEJi ♥♥♥
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Dating direct: ♥♥♥ http://bit.ly/2F4cEJi ♥♥♥
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Be the first to like this

Informacja naukowa - perspektywy i kierunki rozwoju w XXI wieku

 1. 1. III FORUM BIBLIOTEKARZY Sekcji Bibliotek Szkół Wyższych Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w Katowicach 13 maja 2005 Sabina Cisek Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytet Jagielloński Informacja naukowa – perspektywy i kierunki rozwoju w XXI wieku
 2. 2. Czym jest informacja naukowa? <ul><li>Wiadomości, wiedza, zasoby informacyjne </li></ul><ul><li>Działalność informacyjna </li></ul><ul><li>Nauka o informacji </li></ul>
 3. 3. Kontekst <ul><li>Informacja naukowa w XXI wieku to działalność w ramach społeczeństwa informacyjnego oraz gospodarki opartej na wiedzy </li></ul>
 4. 4. Społeczeństwo informacyjne <ul><li>Aspekty gospodarcze, kulturalne, społeczne i polityczne; globalizacja; „wykluczenie cyfrowe” </li></ul><ul><li>Aspekty informacyjne </li></ul><ul><ul><li>rozwój i upowszechnienie technologii informacyjnej, rozwój Internetu - zmiana medium - z drukowanego na elektroniczne </li></ul></ul><ul><ul><li>globalizacja i dywersyfikacja środowiska informacyjnego </li></ul></ul><ul><ul><li>zmiana paradygmatu - end user revolution </li></ul></ul>
 5. 5. Globalizacja informacji <ul><li>Międzynarodowa infrastruktura informacyjna kształtuje się w dziedzinie: </li></ul><ul><ul><li>procesów informacyjnych </li></ul></ul><ul><ul><li>systemów informacyjnych </li></ul></ul><ul><ul><li>zasobów informacyjnych </li></ul></ul><ul><ul><li>standardów informacyjnych </li></ul></ul><ul><li>Plusy </li></ul><ul><ul><li>łatwiejszy i pełniejszy dostęp do światowych zasobów informacyjnych </li></ul></ul><ul><ul><li>mniejsze koszty pozyskiwania informacji </li></ul></ul><ul><li>Minusy </li></ul><ul><ul><li>dominacja jednego języka </li></ul></ul><ul><ul><li>globalny monopol na niektóre informacje </li></ul></ul>
 6. 6. Problemy informacyjne - wyzwania XXI wieku (1) <ul><li>Nadmiar informacji ( information overload ) </li></ul><ul><li>Informacja rozproszona, nieuporządkowana </li></ul><ul><li>Jakość informacji (aktualność, efektywność, funkcjonalność, ocena, organizacja, selekcja, wiarygodność ...) </li></ul><ul><li>Bezpieczeństwo informacji </li></ul><ul><li>Dylematy etyczne - Cenzura? Neutralność? Selekcja? Własność? Wolność? </li></ul>
 7. 7. Problemy informacyjne - wyzwania XXI wieku (2) <ul><li>Ograniczenia dostępu do informacji / bariery informacyjne / wykluczenie </li></ul><ul><ul><li>polityka informacyjna, prawo informacyjne </li></ul></ul><ul><ul><li>niskie kompetencje informacyjne użytkowników ( information illiteracy ) </li></ul></ul><ul><ul><li>bariera językowa (80% informacji jest w języku angielskim) </li></ul></ul><ul><ul><li>bariera technologiczna </li></ul></ul><ul><ul><li>bariery społeczne i psychologiczne </li></ul></ul>
 8. 8. Informacja naukowa - wybrane tendencje generalne <ul><li>Odchodzenie od „naukowości” </li></ul><ul><ul><li>Informacja gospodarcza, obywatelska, publiczna </li></ul></ul><ul><ul><li>ELIS - Everyday Life Information Seeking </li></ul></ul><ul><li>Komercjalizacja / własność informacji versus wolny dostęp do zasobów wiedzy </li></ul><ul><ul><li>Open Archives Initiative, Open Access </li></ul></ul>
 9. 9. Źródła i wyszukiwanie informacji w XXI wieku (1) <ul><li>Internet jako podstawowe źródło informacji </li></ul><ul><ul><li>Invisible Web (Deep Web), Gary Price http://www.invisible-web.net/ </li></ul></ul><ul><ul><li>nowe sposoby organizacji i reprezentacji wiedzy - metadane, ontologie, semantyczny Web... </li></ul></ul>
 10. 10. Źródła i wyszukiwanie informacji w XXI wieku (2) <ul><li>Rozwój interfejsów </li></ul><ul><ul><li>interfejsy inteligentne, interfejsy mówione </li></ul></ul><ul><ul><li>Czy będziemy wyszukiwać informacje poprzez „totalny” interfejs – prowadzący do wszystkich dostępnych mediów i źródeł jednocześnie? </li></ul></ul>
 11. 11. Użytkownicy informacji <ul><li>Użytkownik informacji czy informacyjny gracz? Cechy użytkownika informacji w XXI wieku. </li></ul><ul><li>Jakich usług będzie żądał użytkownik informacji? </li></ul><ul><ul><li>stopień przetworzenia dostarczanej informacji </li></ul></ul>
 12. 12. Pracownicy informacji <ul><li>Zarządzanie dokumentami i instytucjami informacyjnymi versus zarządzanie informacją i zasobami wiedzy </li></ul><ul><li>Aktywne tworzenie informacji - wartość dodana </li></ul><ul><li>Information Professionals : nowe (stare?) role pracownika informacji - menedżer informacji, webmaster, inżynier wiedzy, doradca w dziedzinie dostępu do informacji elektronicznej, twórca kultury informacyjnej, edukator, broker informacji ... </li></ul>
 13. 13. Wybrana literatura przedmiotu <ul><li>Ball, Rafael (2000). The scientific information environment in the next millenium. Library Management vol. 21 no. 1, pp. 10-12 </li></ul><ul><li>Materska, Katarzyna (2004). Rola bibliotek w rozwiązywaniu informacyjnych problemów współczesności. PID nr 3, http://www.coniw.wp.mil.pl/ </li></ul><ul><li>Oleński, Józef (2001). Rola informacji we współczesnej gospodarce w świetle ekonomiki informacji. W: Informacja, Wiedza, Gospodarka. Warszawa: PTIN, s. 15-32 </li></ul><ul><li>Pindlowa, Wanda (2000). Informacja naukowa i techniczna. Rok 2000 i dalej ... . W: Społeczeństwo informacyjne w perspektywie nowego tysiąclecia. Warszawa: PTIN, s. 9-20 </li></ul><ul><li>Próchnicka, Maria (2004). Człowiek i komputer. Dialogowy model wyszukiwania informacji. Kraków: Wyd. UJ </li></ul><ul><li>Sosińska-Kalata, Barbara (2004). Ontologia i wyszukiwanie informacji. W: Przestrzeń informacji i komunikacji społecznej. Kraków: Wyd. UJ, s. 84-89 </li></ul><ul><li>Wormell, Irene (2002). Wezwanie do strategicznego pragmatyzmu we współczesnym zawodzie bibliotekarza i pracownika informacji. PTINT nr 1, s. 4-11 </li></ul>

×