Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Zagadnienia filozoficzne i metodologiczne nauki o informacji w bezpłatnych zasobach WWW

2,998 views

Published on

Published in: Technology
 • Be the first to comment

Zagadnienia filozoficzne i metodologiczne nauki o informacji w bezpłatnych zasobach WWW

 1. 1. Zagadnienia filozoficzne i metodologiczne nauki o informacji w bezpłatnych zasobach WWW Sabina Cisek Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytet Jagielloński VIII Forum INT, Zakopane 12-14.10.2005
 2. 2. Problematyka filozoficzna i metodologiczna nauki o informacji – w zasobach WWW <ul><li>Naukowe dokumenty pierwotne – pełne teksty artykułów (a także raportów, rozpraw doktorskich etc.) – open acces </li></ul><ul><li>Źródła pochodne – bazy danych ( Deep Web ), bibliografie, katalogi bibliotek etc. </li></ul>
 3. 3. Teksty naukowe (dokumenty pierwotne) – ruch Open Access <ul><li>Dokumenty w open access są: pełnotekstowe, elektroniczne, online w publicznym obszarze Internetu, dostępne bezpłatnie, bez restrykcji w zakresie czytania, kopiowania, drukowania, dystrybucji etc . </li></ul><ul><li>Open access dotyczy publikacji naukowych, z reguły – recenzowanych </li></ul>
 4. 4. Sposoby realizacji Open Access 1 <ul><li>Archiwa OA (oraz OAI) </li></ul><ul><ul><li>archiwa dziedzinowe ( subject-based ) </li></ul></ul><ul><ul><li>repozytoria instytucji, w tym uczelniane ( institutional ) </li></ul></ul><ul><ul><li>archiwa prywatne (poszczególnych naukowców) </li></ul></ul><ul><li>Archiwa (repozytoria) mogą włączać: </li></ul><ul><ul><li>artykuły recenzowane ( postprints ) oraz preprinty </li></ul></ul><ul><ul><li>prace magisterskie i rozprawy doktorskie </li></ul></ul><ul><ul><li>„ szarą literaturę” – plany, recenzje niepublikowane, sprawozdania z badań etc. </li></ul></ul><ul><ul><li>materiały dydaktyczne i inne </li></ul></ul>
 5. 5. Sposoby realizacji Open Access 2 <ul><li>Czasopisma elektroniczne OA (teksty naukowe, recenzowane) </li></ul><ul><ul><li>wyłącznie elektroniczne </li></ul></ul><ul><ul><li>elektroniczne odpowiedniki czasopism drukowanych </li></ul></ul><ul><li>Inne </li></ul><ul><ul><li>bazy danych, blogi, fora i listy dyskusyjne ... . </li></ul></ul>
 6. 6. Wyszukiwarki tekstów naukowych w wolnym dostępie – ogólne <ul><li>Citebase http://www.citebase.org/ </li></ul><ul><li>CiteSeerX alpha http://citeseerx.ist.psu.edu/ </li></ul><ul><li>Google Scholar http://scholar.google.com/ </li></ul><ul><li>OAIster http://www.oaister.org/ (przeszukuje archiwa i repozytoria 633 instytucji) </li></ul><ul><li>Scirus for scientific information only http://www.scirus.com/srsapp/ (wyszukuje zarówno pełne teksty jak i abstrakty, opisy kursów uniwersyteckich, prace na stopień naukowy etc.) </li></ul>
 7. 7. http://www.citebase.org/
 8. 8. http://citeseer.ist.psu.edu/cs
 9. 9. http://oaister.umdl.umich.edu/o/oaister/
 10. 10. http://scholar.google.com/ Pełny tekst Pełny tekst
 11. 11. http://www.scirus.com/srsapp/
 12. 12. Kolekcje tekstów (archiwa, repozytoria) z zakresu LIS i dziedzin pokrewnych – a problematyka filozoficzna i metodologiczna nauki o informacji 1 <ul><li>ALIA e-prints http://e-prints.alia.org.au/ </li></ul><ul><li>@rchiveSIC http://archivesic.ccsd.cnrs.fr/ </li></ul><ul><li>Cogprints http://cogprints.org/ </li></ul><ul><li>Digital Library for Information Science and Technology http://dlist.sir.arizona.edu/ </li></ul><ul><li>DoIS Documents in Information Science http://wotan.liu.edu/dois/ </li></ul>
 13. 13. Kolekcje tekstów (archiwa dziedzinowe, repozytoria instytucji, archiwa naukowców) z zakresu LIS obejmujące filozofię i metodologię IN 2 <ul><li>E-LIS - E-prints in Library and Information Science - The open archive for Library and Information Science http://eprints.rclis.org/ !! </li></ul><ul><li>SILS electronic theses and dissertations http://etd.ils.unc.edu/ </li></ul><ul><li>Peter Ingwersen http://www.db.dk/pi/ - strona naukowca </li></ul><ul><li>Luciano Floridi - Publications and other papers http://www.wolfson.ox.ac.uk/~floridi/ - archiwum naukowca - !! </li></ul><ul><li>Rafael Capurro http://www.capurro.de/home-eng.html - archiwum naukowca ! </li></ul>
 14. 14. http://opcit.eprints.org/explorearchives.shtml
 15. 15. http://archivesic.ccsd.cnrs.fr/view_ROOT.html
 16. 16. http://cogprints.org/674/
 17. 17. http://dlist.sir.arizona.edu/
 18. 18. http://wotan.liu.edu/dois/ Dostępny pełny tekst
 19. 19. http://eprints.rclis.org/ !!!
 20. 20. http://www.wolfson.ox.ac.uk/~floridi/
 21. 21. http://www.capurro.de/home-eng.html
 22. 22. Katalogi ( directories ), serwisy WWW, subject gateways z zakresu LIS - przydatne dla poszukiwania filozoficznych i metodologicznych treści nauki o informacji <ul><li>http://informationr.net/ </li></ul><ul><li>http://www.academicinfo.net/infoscilibraryj.html </li></ul><ul><li>http://www.ics.ltsn.ac.uk/ILS/ilsindex.html </li></ul><ul><li>http://www.researchinglibrarian.com/ </li></ul>
 23. 23. http://informationr.net/
 24. 24. Wykazy czasopism elektronicznych z zakresu LIS <ul><li>Directory of Open Access Journals - Library and information Science http://www.doaj.org/ljbs?cpid=129 </li></ul><ul><li>http://www.researchinglibrarian.com/journals </li></ul><ul><li>http://www.inf-wiss.uni-konstanz.de/Res/ejour_list_e.html </li></ul><ul><li>http://www.inf.aber.ac.uk/tpl/ejlib/ </li></ul>
 25. 25. Recenzowane czasopisma elektroniczne OA z zakresu LIS (relewantne w kontekście filozofii i metodologii IN) <ul><li>Ariadne http://www.ariadne.ac.uk/ </li></ul><ul><li>Information Research (kwartalnik) http://informationr.net/ir/index.html - najbardziej relewantne źródło! </li></ul><ul><li>Informing Science http://inform.nu/ </li></ul><ul><li>Library Philosophy and Practice http://www.webpages.uidaho.edu/~mbolin/lpp.htm </li></ul><ul><li>LIBRES - Library and Information Science Research Electronic Journal http://libres.curtin.edu.au/ </li></ul>
 26. 26. http://informationr.net/ir/index.html
 27. 27. http://inform.nu/ filozofia
 28. 28. Zamiast podsumowania <ul><li>A w Polsce? </li></ul>

×